You are on page 1of 20

ΣΧΕΔΙΟ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
Ε ΘΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ
Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
14 Επεμβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις)
01 Κατασκευές από oπλισμένο σκυρόδεμα
04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος
οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού
01 Σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01 - Εκδοση 3.0 - ΝΟΕΜΒΡIΟΣ 2013

www.e-archimedes.gr

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και
καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο
του 2009.

Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ.
ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και
μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην
διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων.
Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων
με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ
για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και
προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠ

Πίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων
Περιγραφή

Hμερομηνία

Παρατηρήσεις

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείμενο 2ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Δεύτερη έκδοση

05/2008

Προσαρμογή προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και τον
ΚΤΧ-2008

11/2013

Εναρμόνιση του κειμένου με βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, από τον κ. Χρήστο
Ροδόπουλο, καθηγητή Δομικής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Monash της Αυστραλίας και τον κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο
Π.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr
για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την
βελτίωση του περιεχομένου τους.

Τρίτη έκδοση

ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01

....................................2 3...12 5........................................8 4.............................................................2.............................................................7......2.............................. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος...............ΑΝΟΧΈΣ..............................................................................................1................11 5...................1.............................................. Οπτικός έλεγχος............................................................8 4...............................................................ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1................................5...........9 4.............................................. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ..............10 4.....1.................................................................................... ΥΛΙΚΆ ΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ.............9.........................................................10 5........9 4............... ΓΕΝΙΚΆ....................................................................................................................................................................................... ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΏΝ......................................................... ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΟΠΛΙΣΜΟΎ........................... ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ........... ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ...5......11 5.3.....................................................................................12 5...................10 5.. ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ................................10 5..... ΠΡΟΕΡΓΑΣΊΕΣ.........................9 4....................................................................................... ΥΛΙΚΆ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ.................13 5................................................................................................................................................................................................................................11 5.....1 2.................. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ........... ΥΛΙΚΆ ΓΑΛΒΑΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ... ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΏΝ ΕΛΈΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ...................9........................... ΣΤΕΓΆΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ..................... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ...9............4 4.................3...................................2......................14 7...................................................................7.............................................................9 4............ ΠΗΓΈΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ........................ ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ................... ΥΛΙΚΆ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ................6...................12 5..10 5.........2...................... ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΓΕΊΑΣ ......................................14 9...16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 i ..............................10..........9 4...............................................ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ.................13 6................................... ΥΛΙΚΆ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΉΣ ΡΥΘΜΟΎ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ...........................................................11 5..................8...................................... ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌ ΚΟΝΊΑΜΑ...................13 7...................12 5......................................................................................................... ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ...... ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.........................9............14 7............14 8...............6............................................................... ΔΟΚΙΜΈΣ ..............8 4......1.........................................................................................8........................................ ΥΛΙΚΆ ΣΤΕΓΆΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ............. ΤΡΌΠΟΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗΣ ................ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ..................... ΜΈΤΡΑ ΥΓΕΊΑΣ .......................................4......8 4................. ΥΛΙΚΆ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΌΣΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ..3.................................... Γεωμετρικός έλεγχος..................ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ....................................................................................................................9.................................................. ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΉΣ ΒΛΆΒΗΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΟΧΈΣ.............................4..........

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC ii ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 .

2 < Ph < 9. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι ομοιόμορφη.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΝ 206-1 1. αλλά και η εφαρμοστέα μεθοδολογία αποκατάστασης των βλαβών.0) και δεν οφείλεται στην παρουσία χλωριόντων ή άλλων χημικών ενώσεων.5μΑ/cm2 Κατηγορία έκθεσης XC2 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέματος εξωτερικών χώρων και θεμελιώσεων μόνιμα κορεσμένα με νερό που δεν περιέχει άλατα ή άλλες χημικές ενώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε χημική προσβολή. χωρίς βελονισμούς και με ρυθμό μικρότερο από 0. (β) Η επελθούσα μείωση της διατομής του οπλισμού λόγω της διάβρωσης δεν καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της στατικής επαρκείας της κατασκευής βάσει των ισχυόντων κανονισμών Ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης των κατασκευών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 διαφοροποιούνται οι συνθήκες εξέλιξης των φαινομένων της διάβρωσης του οπλισμού με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού. έχουν εφαρμογή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η διάβρωση προέρχεται αποκλειστικά από την μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης (8. ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01 Αντικείμενο Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοπικής οξείδωσης οπλισμού και αποκατάστασης της τοπικής βλάβης του σκυροδέματος από τον λόγο αυτό. όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού ή/και της διατομής του σκυροδέματος βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι ομοιόμορφη. Η διάβρωση του οπλισμού -και οι επερχόμενες εκ του λόγου αυτού βλάβες των στοιχείων από σκυρόδεμα. ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 1 / 16 . χωρίς βελονισμούς και με ρυθμό μικρότερο από 0. κουζίνες.εξαρτάται από τις συνθήκες έκθεσης της κατασκευής στις περιβαλλοντικές δράσεις. πλυντήρια. Σημειώνονται τα ακόλουθα: Κατηγορία έκθεσης XC1 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέματος εσωτερικών χώρων με ποσοστό σχετικής υγρασίας που δεν υπερβαίνει το 60% ή στοιχεία σκυροδέματος μόνιμα κορεσμένα με νερό που δεν περιέχει άλατα ή άλλες χημικές ενώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε χημική προσβολή. Η προδιαγραφή αυτή βασίζεται στις προβλέψεις και απαιτήσεις του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και δεν καλύπτει περιπτώσεις ενεργών πηγών υγρασίας που παρουσιάζουν εποχιακές διαβαθμίσεις.5μΑ/cm2 Κατηγορία έκθεσης XC3 Αναφέρεται σε σε στοιχεία σκυροδέματος εσωτερικών χώρων που παρουσιάζουν αυξημένη υγρασία όπως κολυμβητήρια. όπως κατηγοριοποιούνται από Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης που προδιαγράφονται στην συνέχεια. κλπ.ΕΠΕ) ή του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3.

Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι ομοιόμορφη. Τυποποιητικές παραπομπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει. χωρίς βελονισμούς και με ρυθμό μικρότερο από 1. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις. Διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις: Κατηγορία XC4/A1 (περιορισμένη ενανθράκωση): Η ως άνω μείωση της αλκαλικότητας λόγω ενανθράκωσης διαπιστώνεται σε ποσοστό της βλαβείσας επιφανείας έως 30%. μέσω παραπομπών.0 μΑ/cm2 Κατηγορία έκθεσης XC4 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέματος εξωτερικών χώρων που παρουσιάζουν κύκλους υγρασίας και είναι εκτεθειμένα σε βροχή. τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό. χωρίς βελονισμούς και με ρυθμό μικρότερο από 1. Κατηγορία XC4/A2 (γενικευμένη ενανθράκωση): Η ως άνω μείωση αλκαλικότητας λόγω ενανθράκωσης διαπιστώνεται σε ποσοστό της βλαβείσας επιφάνειας μεγαλύτερο του 30%. σε βάθος ίσο με το πάχος επικάλυψης του οπλισμού συν την διάμετρο των κατακορύφων ράβδων. χρονολογημένων ή μη.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι ομοιόμορφη. προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Τυπική χωροθέτηση των Κατηγοριών Εκθεσης XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 2. έστω tC. με τροποποίηση ή 2 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 .2 μΑ/cm2 Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό των απαιτουμένων επεμβάσεων υπό συνθήκες κατηγορίας XC4 πρέπει να εξετάζεται στην περιοχή της βλάβης η μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης σε τιμές μικρότερες από pH 9.

Μερος 2: Συστήματα επιφανεικής προστασίας σκυροδέματος Products and systems for the protection and repair of concrete structures .Ορισμοί. έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης . απαιτήσεις. performance. ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα .Definitions. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. production and conformity ΕΛΟΤ EN 1504-2 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα .Μερος 9: Γενικές αρχύς για την χτήση των προϊόντων και συστημάτων. requirements. έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης . έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης .Definitions. έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης . requirements.Ορισμοί. quality control and evaluation of conformity Part 9: General principles for the use of products and systems. quality control and evaluation of conformity Part 2: Surface protection systems for concrete ΕΛΟΤ EN 1504-3 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα .ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC αναθεώρησή του. απαιτήσεις.Ορισμοί. επιδόσεις.Μερος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διαβρώσεως Products and systems for the protection and repair of concrete structures .Ορισμοί. requirements. quality control and evaluation of conformity Part 7: Reinforcement corrosion protection ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα .Definitions. απαιτήσεις. Principle 1 (PI) : Protection against Ingress Principle 2 (MC) : Moisture Control ΕΛΟΤ EN ISO 12696 Καθοδική προστασία οπλισμού σκυροδέματος Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7783-2 Υλικά και συστήματα επιστρώσεων εξωτερικής τοιχοποιίας και σκυροδεμάτων . Ειδικοτερα: Αρχή 1 (ΠΔ) : Προστασία έναντι διεισδύσεων (επιστρώσεις) Αρχή 2 (ΕΥ) : Ελεγχος υγρασίας (επιστρώσεις) Products and systems for the protection and repair of concrete structures . απαιτήσεις.Definitions.Προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση της διαπερατότητας σε υδρατμό Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete .Μερος 3: Επισκευές φερόντων και μη φερόντων στοιχείων Products and systems for the protection and repair of concrete structures . requirements.Μέρος 1: Προδιαγραφές. παραγωγή και συμμόρφωση Concrete .Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability) ASTM E1745 Πρότυπη προδιαγραφή για τους πλαστικούς επιβραδυντές υδρατμών προς χρήση κάτω από πλάκες από σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος ή κοκκώδη υλικά επιχώσεων Standard Specification for Plastic Water Vapour Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill under Concrete Slabs ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 3 / 16 . quality control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repair ΕΛΟΤ EN 1504-7 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα .Part 1: Specification.Βαφές και βερνίκια .

Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete ASTM G59-97 Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως της δυναμοστατικής αντίστασης πόλωσης Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements ASTM D974 Πρότυπη μέθοδος τιτλοδοτήσεως οξύτητος / αλκαλικότητος με χρωματικό δείκτη Standard test method for acid and base number by color-indicator titration ASTM D4262 Πρότυπη δοκιμή προσφιορισμού ενεργού οξύτητος (pH) επιφανειών σκυροδέματος που έχουν καθαρισθεί με χημικές ουσίες ή απόξεση. Standard test method for pH of chemically cleaned or etched concrete surfaces 3. ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 Τοπική Καθαίρεση Σκυροδέματος με Διατήρηση του Οπλισμού ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά Όροι και ορισμοί Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: Κατηγορία έκθεσης Οι κατηγορίες έκθεσης ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Πίνακας Ε. Η διεργασία αυτή ονομάζεται ενανθράκωση (carbonation) και είναι κατ' ουσίαν αναστροφή της ασβεστοποίησης (calcination) που λαμβάνει χώρα κατά την παραγωγή του κλίνκερ του τσιμέντου στην περιστροφική κάμινο (kiln).2 pH και είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης ισορροπίας του υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 στον τσιμεντοπολτό. ΠΕΤΕΠ 14-01-09-01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars. F1: Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος Αλκαλικότητα σκυροδέματος Η αλκαλικότητα του σκυροδέματος ανέρχεται σε 12. Ο οπλισμός του σκυροδέματος προστατεύεται από την διάβρωση μέσω ενός λεπτού υμενίου ένυδρου οξειδίου που δημιουργείται λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του σκυροδέματος. 4 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 .ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC ASTM D2794 Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως της απόκρισης των οργανικών επιστρώσεων σε ταχεία παραμόρφωση (κρούσεις) Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact) ASTM C876 Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως του δυναμικού διάβρωσης ράβδων οπλισμού σκυροδέματος χωρίς επιφανειακές επικαλύψεις. Ενανθράκωση Το διοξείδιο του άνθρακα του ατμοσφαιρικού αέρα αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου του σκυροδέματος και σχηματίζεται ανθρακικό ασβέστιο.13.Π.6 .

Ο ρυθμός διάβρωσης μετριέται σε μονάδες μΑ/cm2. Ολα τα υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά. αλλά παράλληλα επιφέρει μείωση της αλκαλικότητας που είναι ουσιώδης παράγων για την προστασία του οπλισμού έναντι διαβρώσεως. Ρυθμός διάβρωσης Η κινητική των ηλεκτροχημικών δράσεων ενός μετάλλου το οποίο διαβρώνεται μπορεί να προσδιοριστεί με παραμέτρους. Ενδεικτικός πίνακας τιμών ρυθμού διάβρωσης Τσιμεντοειδές υλικό Υλικό με ή χωρίς αδρανή που αποκτά πλαστικότητα και ιδιότητες συνάφειας και πρόσφυσης όταν αναμιχθεί με νερό. οι οποίες είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση και διαμόρφωσή του εντός στερεάς μάζας.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Πρόκειται για βραδεία αλλά συνεχή διεργασία που προχωρά από την επιφάνεια του στοιχείου από σκυρόδεμα προς το εσωτερικό του. όπως η πυκνότητα ρεύματος διάβρωσης icorr. Στην περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη χλωριόντων ή άλλων χημικών ενώσεων που είτε βρίσκονται εξ αρχής στον τσιμεντοπολτό ή κατάφεραν να διεισδύσουν απο το περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου. δηλαδή σχηματίζονται εσοχές και κρατήρες (pits). ή εκλεκτική διάλυση της επιφάνειας. σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία από Δελτίο Ασφαλούς Χρήσεως Υλικού (MSDS . αλλά με μειούμενο ρυθμό λόγω σταδιακής αύξησης του βάθους διάχυσης. Οταν το pH μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10 αρχίζει η διάλυση του υμενίου παθητικοποίησης του χάλυβα. Επικινδυνότητα/Τοξικότητα υλικών Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την αποκατάσταση των κατασκευών από σκυρόδεμα περιέχουν ενίοτε δραστικά συστατικά ως πρώτες ύλες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς κατά την προετοιμασία και εφαρμογή τους. Βελονισμός (είδος διάβρωσης) Τύπος διάβρωσης με αποτέλεσμα τον εκλεκτικό τοπικό σχηματισμό προϊόντων διάβρωσης (ακόμα και όταν το μέταλλο ή κράμα έχει καλυφθεί με προστατευτική επίστρωση). Η μέθοδος μέτρησης του ρυθμού διάβρωσης περιγράφεται στο πρότυπο ASTM G59. το δυναμικό διάβρωσης Ecorr και οι σταθερές Tafel (βα και βc). Στα τσιμεντοειδή προϊόντα (αποτελούν το συνδετικό μέσο των κονιαμάτων) περιλαμβάνονται το τσιμέντο τύπου Portland. η λειοτριβημένη σκωρία υψικαμίνων (GGBS). οι ιπτάμενες τέφρες. Η εκτίμηση των παραπάνω παραμέτρων οδηγεί στον προσδιορισμό της αντίστασης πόλωσης R p και του ρυθμού διάβρωσης. καθώς και συνδυασμοί αυτών σε διάφορες αναλογίες. πράγμα που ευνοεί την έναρξη των διεργασιών της διάβρωσης. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η διάβρωση έχει ως αρχικό στάδιο τον εκλεκτικό τοπικό σχηματισμό προϊόντος διάβρωσης μπορεί να εξελιχθεί σε τοπική εκλεκτική διάλυση.material safety data sheet). πυριτική παιπάλη κλπ. ασβεστολιθικές παιπάλες. Η ενανθράκωση έχει μεν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής της αντοχής του σκυροδέματος. στο οποίο αναγράφονται τα ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 5 / 16 ..

χωρίς εξωτερική ηλεκτρική πηγή. τα οποία ενώ υπό κανονικές συνθήκες είναι παχύρρευστα ή ιξώδη. όπως πχ. όπως τα τσιμεντοειδή κονιάματα. Θιξοτροπικά υλικά Θιξοτροπικότητα είναι η ιδιότητα ορισμένων ρευστών ή ημιρεύστων υλικών. Γαλβανική προστασία (Παθητική Καθοδική Προστασία) Τα γαλβανικά συστήματα παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα προστασίας μέσω της εγκατάστασης ανομίων μετάλλων (οι γνωστές θυσιαζόμενες άνοδοι). Μονοχρωματικός δείκτης 6 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . αποτελεί σημαντική παράμετρο της λειτουργίας του μηχανισμού της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης των μετάλλων. Οι μόνιμες αντιδιαβρωτικές επεξεργασίες. Ως εκ τούτου η ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος μπορεί να αποτελέσει έμμεση ένδειξη της δυνατότητάς του να παρεμποδίζει την εισχώρηση χλωριόντων που οδηγούν με την πάροδο του χρόνου στην διάβρωση του σιδηροπλισμού. τα διαλύματα φαινολοφθαλεΐνης αντιδρούν σε pH μεταξύ 8. Διακρίνονται διεθνώς σε δύο τύπους: Οι μονοχρωματικοί δείκτες (deep purple indicators). όπως π. η επιχρωμίωση. και αποτελούν οικονομική λύση με μειωμένες ανάγκες συντήρησης σε πολλές περιπτώσεις αποκατάστασης κατασκευών. Η υψηλή ηλεκτρική αντίσταση του επισκευαστικού κονιάματος μειώνει την ροή του ρεύματος διάβρωσης και επιβραδύνει την εξέλιξη του φαινομένου. Ηλεκτρική αντίσταση κονιάματος Η ηλεκτρική αντίσταση των πορωδών υλικών.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC δραστικά συστατικά. Η ηλεκτρική αντίσταση κατά βάση εξαρτάται από την διαπερατότητα των ρευστών και την διάχυση των ιόντων στα πορώδη υλικά.5 και 9. Ο μηχανισμός δράσεώς τους έγκειται στον σχηματισμό επίστρωσης υπό μορφή υμενίου παθητικοποίησης στην επιφάνεια του μετάλλου που παρεμποδίζει την προσέγγιση των διαβρωτικών παραγόντων. Τα γαλβανικά συστήματα λειτουργούν αυτόνομα. οι οποίες μειώνουν τον ρυθμό διάβρωσης των μετάλλων. Μέτρηση pH Η μέτρηση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος στο πεδίο. τα οποία διαβρώνονται κατά προτεραιότητα έναντι του μετάλλου που προστατεύεται. Αναστολείς διάβρωσης Χημικές ενώσεις σε υγρή ή αέρια φάση.5. με ανακίνηση. οι συστάσεις του παραγωγού για την ασφαλή χρήση και τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά περίπτωση. γίνεται με χρήση χημικών δεικτών που αντιδρούν με την τσιμεντόπαστα και παράγουν χρωματικούς συνδυασμούς. δεν εντάσσονται στους αναστολείς.χ. ανάδευση ή δόνηση η ρευστότητά τους αυξάνεται ακι το ιξώδες τους μειώνεται.

Αg/AgCl). Πολυχρωματικός δείκτης Ημιδυναμικό (Half Cell) . H μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης παρέχει διάφορες πληροφορίες. Ενδεικτικές τιμές προδιάθεσης διάβρωσης βάσει του προτύπου ASTM C-876 Μέτρηση ημι-δυναμικού Για τον προσδιορισμό της τιμής ημι-δυναμικού μετράται η διαφορά δυναμικού του μετάλλου ως προς ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (κορεσμένου καλομέλανα. όπως για το ποιό μέταλλο θα είναι ανοδικό στην περίπτωση γαλβανικής σύνδεσης.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Οι πολυχρωματικοί δείκτες (rainbow indicators) αντιδρούν σε μεγάλο ευρος pH και δίνουν την δυνατότητα ανίχνευσης του ρυθμού μείωσης της αλκαλικότητας και προσδιορισμού του επιπέδου της χημικής προσβολής (κατηγορία ΧΑ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1). μη καταστροφική μέθοδος που δείχνει την προδιάθεση για διάβρωση. Η μέθοδος μέτρησης ημιδυναμικού προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM C-876. Η μέτρησή του είναι μια ποιοτική. Τυπική διάταξη μέτρησης ημι-δυναμικού ανοικτού κυκλώματος ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 7 / 16 .Δυναμικό Διάβρωσης Το δυναμικό διάβρωσης ή το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος προσδιορίζεται από το άθροισμα των συνολικών ηλεκτροχημικών δράσεων οξείδωσης και αναγωγής ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της διάβρωσης. με απλό ή ψηφιακό βολτόμετρο.

πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και να αποτελούν "σύστημα" υλικών. όπου κρίνεται απαιραίτητη για την επιτευξη της προβλεπόμενης ποιότητας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. 5 της παρούσας Προδιαγραφής. 4. τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Γενικά Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος από τον προμηθευτή/παραγωγό. οι αναλογίες και ο τρόπος ανάμειξης των κονιών για την παρασκευή των κονιαμάτων.2. Υλικά γαλβανικής προστασίας οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: XC4/A2 Για τον περιορισμό ή την αναστολή του ρυθμού της διάβρωσης εφαρμόζονται θυσιαζόμενα ανόδια βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αρχής 9 ή βάση του προτύπου ΕΝ 12696. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση των εργασιών θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών. την τοξικότητα καθώς και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφ. Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας. Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει ενδεικτικούς πίνακες ή εξισώσεις υπολογισμού κατανάλωσης των ανοδίων σε σχέση με την πυκνότητα του οπλισμού προς προστασία και την αναμενόμενη χρονοεπάρκεια της προστασίας. τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται (με μονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. και στα οποία να αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. ο τρόπος εφαρμογής. προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία. Τα δάπεδα/διάδρομοι εργασίας θα παραμένουν χωρίς μπάζα καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας. βεβαιώσεις απο τον προμηθευτή/παραγωγό των υλικών για παρακολουθήσεις ειδικών σεμιναρίων. Επίσης πρέπει να συνοδεύονται απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή Εργοδηγού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων.3. πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος. Τα θυσιαζόμενα μέταλλα στα ανόδια για την αναστολή του φαινομένου της διάβρωσης μπορεί να είναι κράματα Ψευδαργύργου ή κράματα Αλλουμινίου / Ινδίου.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC 4. Απαιτήσεις 4. αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Ανάδοχου. Η χρήση ειδικού εξοπλισμού. 8 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . οι συνθήκες εφαρμογής κυρίως σε ότι αφορά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος. αποδεικνυόμενη με σχετικά πιστοποιητικά. πιστοποιήσεις απο Συλλόγους Επισκευής όπως το Ελληνικό Κλιμάκιο του International Concrete Repair Association) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. θα ελέγχεται ότι ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. 4. Εξοπλισμός Το συνεργείο επισκευής πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο συνήθη εξοπλισμό για την έντεχνη και τεχνικά άρτια εκτέλεση της εργασίας. Παρέκκλιση δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση της Aρχής 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (δηλαδή επιλογή χρήσης γαλβανικής ή καθοδικής προστασίας βάσει ΕΝ ISO 12696 και χρήση υγρών ή αέριων αναστολέων).1. Για την τοποθέτηση των ανοδίων θα ακολουθούνται οι οδηγίες του προμηθευτή/κατασκευαστή. από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη χρήση. πληροφορίες σχετικά με την εργασιμότητα. βάρους 50 ή 100 ή 150 gr ανάλογα με τις απαιτήσεις χρονοεπάρκειας της μελέτης.

β) Υγροί ψεκαζόμενοι αναστολείς (Liquid Phase) με ή χωρίς ιδιότητες υδροφοβισμού γ) Αέριοι Αναστολείς (Vapor Phase) 4. Τα υλικά για την αναστολή του φαινομένου της διάβρωσης μπορούν να είναι: α) Αναστολείς ανόδου.7.XC4/A1 Για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος θα χρησιμοποιούνται έτοιμα ινοπλισμένα θιξοτροπικά ή έγχυτα τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα που είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.4.XC4/A1 .XC4/A1 .XC3 Για την στεγάνωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης θα χρησιμοποιούνται έτοιμα τσιμεντοειδή κονιάματα. Υλικά στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: XC2 .XC2 . Υλικά αποκατάστασης διατομής σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: XC1 . Αρχής 9 ή βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 12696. τσιμεντοειδή κονιάματα.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC 4. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος. καθόδου ή μικτής λειτουργίας. ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 9 / 16 .XC4/A2 Για το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης θα χρησιμοποιούνται έτοιμα. Για την κατηγορία XC4/A2 η max ηλεκτρική αντίσταση του κονιάματος θα είναι R=15 KΩ cm. κατάλληλα για επισκευή μικροατελειών και εξομάλυνση επιφανειών σκυροδέματος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. θιξοτροπικά ή ψεκαζόμενα. Υλικά φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: XC1 . εμπλουτισμένα με εποξειδικές ή πολυμερείς ρητίνες και συστατικά αναστολής διάβρωσης βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7.8. 4. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του στεγανωτικού κονιάματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος 4.XC4/A2 Για τον περιορισμό ή την αναστολή του ρυθμού της διάβρωσης εφαρμόζονται υλικά βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.XC3 . Το μέγιστο πάχος της τελικής στρώσης ορίζεται απο τον κατασκευαστή/προμηθευτή.6. Σε καμία περίπτωση η στρώση δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 30 mm.XC2 . Υλικά περιορισμού ή αναστολής ρυθμού διάβρωσης οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: XC1 . Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού και ενίσχυσης της πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενου σκυροδέματος και κονιάματος Πεδίο εφαρμογής: XC1 .XC2 . Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος στρώσης του επισκευαστικού κονιάματος.5.XC3 .XC4/A1 Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού θα εφαρμόζονται επαλειφόμενα τσιμεντοειδή κονιάματα ανεξαρτήτως αριθμού συστατικών.XC3 . κατάλληλα για στεγάνωση σκυροδέματος έναντι θετικής ή αρνητικής πίεσης με ή χωρίς πρόσθετα κρυσταλοποίησης. 4.

Δεν επιτρέπεται το μέγιστο πάχος τoυ φινιρίσματος να ξεπεράσει τα 4 mm. βούρτσισμα. ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.XC3 . Η απομάκρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι. να έχει αντίσταση παραμόρφωσης θράυσης υμενίου > 100% κατά ASTM D2794 (για την κατηγορία XC4). Σε κάθε περίπτωση η ζώνη της επέμβασης θα διατηρείται ξηρή. 5.XC4/A2 Για το σφράγισμα της τελικής επιφάνειας θα χρησιμοποιούνται έτοιμα αστάρια με υδροφοβικές ιδιότητες. όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Το μέγιστο επιτρεπόμενο αδρανές δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0.1. 4.XC4/A1 . Εγκατάσταση συστήματος γαλβανικής προστασίας Πεδίο εφαρμογής: XC4/A2 Το σκυρόδεμα θα απομακρύνεται περιμετρικά και πίσω από τον διαβρωμένο οπλισμό χρησιμοποιώντας εγκεκριμένες τεχνικές σύμφωνα με την Οδηγία R310. υδροαμμοβολή μέσης πίεσης (>250 bar) ή αμμοβολή όπως προδιαγράφεται στην ΕΤΕΠ 14-01-09-01. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σφυρί και καλέμι.10. Ενδείκνυται ειδικά για την κατηγορία XC4.3 mm. 5. Γενικά τα πάσης φύσεως υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από υγρασία. σιλοξάνης ή μίγματος αυτών βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα.1R του American Concrete 10 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. 4. Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος θα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική. Υλικά σφράγισης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: XC1 . Οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να εκτελούνται. Αποθήκευση υλικών Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού και ανοχές Η εργασία αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης του οπλισμού θα εκτελείται σύμφωνα με τα παρακάτω: 5. Προεργασίες Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή καλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων και να είναι ελεύθερη πτητικών (μονο για την κατηγορία XC1).2. Τα επιχρίσματα θα πρέπει να απομακρύνονται τουλάχιστον 50 cm περιμετρικά της βλαβείσας περιοχής. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος. σιλανίου.9. αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα χωρίς έλαια λίπανσης (απαιτείται παρεμβολή λιποσυλλέκτη στον σωλήνα τροφοδοσίας).

XC2 .XC4 Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού. 5. 5. μυστρί ή υγρή εκτόξευση. Τοποθετούνται με τη βοήθεια συρμάτων δίπλα ή κάτω από τον οπλισμό και σε κοντινή απόσταση από το σκυρόδεμα (μέχρι 100 mm) διασφαλίζοντας και την πλήρη κάλυψη που πρέπει να επακολουθήσει από το επισκευαστικό κονίαμα.6.XC3 .5.XC4 1 Το εγχειρίδιο ACI RAP 8 διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: http://www. θα εφαρμόζεται ο αναστολέας διάβρωσης και το υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας με ενίσχυση πρόσφυσης. σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού. μπορούν να επιδιορθωθούν με την ένωση του “μη συνδεδεμένου” οπλισμού με κάποιο γειτονικό.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Institute (ACI). Τα ανόδια μπορούν να τοποθετηθούν στην περίμετρο της επισκευασμένης περιοχής ή να δημιουργήσουν ένα πλέγμα στην περίπτωση προστασίας δεύτερης σειράς οπλισμών αν απαιτείται.4. με ιδιαίτερη προσοχή. Φινίρισμα τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: XC1 Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της διατομής.org/general/RAP-8. Θα πρέπει να επιτευχθεί διαφορά δυναμικού μεταξύ 0 και 1 mV για την επιβεβαίωση της συνέχειας. τόσο στον οπλισμό όσο και στο σκυροδέμα. Ο εκτεθειμένος οπλισμός θα προετοιμάζεται κατάλληλα και θα απομακρύνονται σκόνες και υπολείμματα σκυροδέματος.concrete. σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στη μελέτη. Η σύνδεση μεταξύ ανοδίου με οπλισμό και οπλισμού με οπλισμό θα ελέγχεται με τη χρήση πολύμετρου. 5. 5. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: XC1 .XC4 Αμέσως μετά τη διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμη νωπό.XC3 . θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και την διόρθωση μικροατελειών. Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα θα γίνεται με σπάτουλα.XC3 . Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα Πεδίο εφαρμογής: XC1 . θα διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα.3.pdf ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 11 / 16 . ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στην ζώνη της επέμβασης. χρησιμοποιώντας σύρματα. Στεγάνωση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: XC2 . Το ελάχιστο πάχος κάλυψης με επισκευαστικό κονίαμα θα είναι 20 mm. Τα συστήματα ανοδίων και τα ειδικά επισκευαστικά κονιάματα των ανοδίων θα εφαρμόζονται αμέσως μετά την προετοιμασία και τον καθαρισμό των οπλισμών εφαρμόζοντας εγκεκριμένες τεχνικές σύμφωνα με τις Εργοταξιακές Οδηγίες Εφαρμογής Διαδικασιών Επισκευών του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος (Field Guide to Concrete Repair Application Procedures: ACI RAP-8: Installation of Embedded Galvanic Anodes 1) Η θέση καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των ανοδίων καθορίζονται από τον μελετητή (κριτήρια σχεδιασμού). Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού. Σημεία με ασυνέχειες. σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.XC2 .

12 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . Ως συνήθεις κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η μη πλήρης απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος. τα μέγιστα και ελάχιστα πάχη στρώσεων.6 της παρούσας στις θέσεις που περιγράφονται στη μελέτη του έργου και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και αποτεθεί σε περιοχές φόρτωσης. Στην περίπτωση που κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες στην τελική στρώση. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους. ελέυθερη πτητικών. - Επισημαίνεται η ανάγκη πιστής εφαρμογής των οδηγιών χρήσης/εφαρμογής των παραγωγών των προϊόντων όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής τους. η ελλιπής αποκάλυψη και ο ελλιπής καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού.1. 5. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή . Ο οπτικός έλεγχος μετά το πέρας της εργασίας αφορά τον εντοπισμό πιθανών κακοτεχνιών στην τελική στρώση σφράγισης και φινιρίσματος. 5. 5. θα επισκευάζονται με χρήση κονιάματος φινιρίσματος που εφαρμόζεται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στα κεφ.XC4 Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος και η στρώση φινιρίσματος θα παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή.XC4 Για το σφράγισμα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται έτοιμα αστάρια με υδροφοβικές ιδιότητες σιλανίου. Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά. γεωμετρικά και μηχανικά (κρουστικά). Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο. υγρή λινάτσα ή υγρό σφουγγάρι. τον χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων κ. Αν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις θα δίδονται εντολές για διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας.6 της παρούσας Προδιαγραφής και στις οδηγίες των προμηθευτών των προϊόντων. 5. όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευάσαμε. θα ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στα κεφ.XC2 . Σφράγιση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: XC3 .9.6 της παρούσας Προδιαγραφής.8.XC3 . - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.1 έως και 5. 5.1 έως και 5. 5.1 έως και 5. σιλοξάνης ή μίγματος αυτών βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.ανοχές Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαμβάνονται στα κεφ. 5. Συντήρηση Πεδίο εφαρμογής: XC1 . η εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος επί κληρωθέντος κονιάματος σε όχι νωπό κονίαμα πρόσφυσης ή η εφαρμογή κονιάματος σε ξηρή επιφάνεια. Η επέμβαση θεωρείται επιτυχής.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC Μετά το πέρας τουλάχιστον 20 ημερών ή σε χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής /προμηθευτής θα πραγματοποιείται η στεγάνωση της τελικής επιφάνειας τόσο στην περιοχή της επισκευής όσο και 50 εκ περιμετρικά αυτής σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.λπ.9. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων.7.

6. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο. ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 13 / 16 .9. Στην περίπτωση που κατά τον γεωμετρικό έλεγχο διαπιστωθεί υπέρβαση των αποδεκτών ανοχών θα ενημερώνεται σχετικά ο Μελετητής.XC3 .1 έως και 5. Ως αποδεκτές θεωρούνται οι γεωμετρικές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαστάσεις έως και 2%. (πάντοτε σε απόσταση από τις ακμές του στοιχείου) και ελέγχεται ο παραγόμενος ήχος. Γεωμετρικός έλεγχος Ο γεωμετρικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό αποκλίσεων της τελικώς διαμορφωμένης διατομής σε σχέση με την αρχική ή αυτή που προβλέπεται στη μελέτη.6 της παρούσας Προδιαγραφής. Θα ακολουθεί δευτερη καταγραφή ημιδυναμικού σε χρόνο to + 60. 5.3. για την διαπίστωση του ρυθμού εξέλιξης του φαινομένου της διάβρωσης.6 της παρούσας Προδιαγραφής.XC2 .9. 5. 5.1 έως και 5. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος Με τον μηχανικό (κρουστικό) διαπιστώνεται η στερεότητα και η συνοχή της επέμβασης. προκειμένου η διατομή να αποκτήσει τις επιθυμητές διαστάσεις. Πεδίο εφαρμογής: XC4/A2 Σε χρόνο 30 ημερών από την τοποθέτηση των ανοδίων (to + 30) θα πραγματοποιείται η πρώτη μέτρηση τιμής ημι-δυναμικού κατά ASTM C876 και η καταγραφή των αποτελεσμάτων σε τουλάχιστον 3 θέσεις σε απόσταση 40 cm μεταξύ τους.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC 5. Περιοχές στις οποίες ο ήχος είναι υπόκωφος.XC4/Α1 Δεν απαιτούνται. Ο εντοπισμός των αποκλίσεων γίνεται με τις κλασικές μεθόδους μέτρησης και αποτύπωσης. Επιφέρονται ελαφρές κρούσεις στην επιφάνεια της επέμβασης με σφυρί βάρους 1 kg με στρογγυλεμένα άκρα. Η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όταν κατά τον κρουστικό έλεγχο ο ήχος δεν είναι υπόκωφος. θα εφαρμόζεται εκ νέου κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης και θα επαναπληρούται η διατομή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Δοκιμές Πεδίο εφαρμογής: XC1 . Οι εν λόγω μετρήσεις και καταγραφές εντάσσονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. Εάν οι αποκλίσεις αυτές δεν γίνουν αποδεκτές. Οι περιοχές των αποκλίσεων σημαίνονται επί τόπου και στα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. σημαίνονται επί τόπου και απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο. Στην περίπτωση που κατά τον μηχανικό (κρουστικό) έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επέμβαση υπήρξε ανεπιτυχής θα καθαιρούνται τα αφορμισθέντα κονιάματα. Σε περίπτωση που ο ρυθμός διατηρείται σταθερός θα πραγματοποιείται και τρίτη μέτρηση σε χρόνο to + 90 ημερών.2. θα εφαρμόζονται τεχνικές επιμελούς απόξεσης της επιφανείας με χρήση ελαφρού εξοπλισμού για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο στοιχείο ή θα προστίθενται στρώσεις λεπτόκοκκου ή χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου κονιάματος κατά τα αναφερόμενα στα κεφ.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας -. όπως αυτοί που αφορούν τη μεταφορά. απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού. θα γίνεται αμέσως πλύση με άφθονο νερό και εάν ο ερεθισμός παραμένει θα ζητείται ιατρική συνδρομή.Industrial safety helmets.Έγγραφο καθοδήγησης -. Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388 E2: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων -Protective gloves against mechanical risks.τη φροντίδα και την συντήρηση .Personal protective equipment – Safety footwear.Personal eye-protection – Non-optical test methods.Συστάσεις για την επιλογή. Αν το δέρμα έρθει σε επαφή με κονίαμα. Μέτρα υγείας . ΕΛΟΤ EN 168 E2: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών -. Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας -. 8.ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος 7.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC 7. Ανάλογα με το είδος τους τα ενσωματούμενα υλικά επιμετρώνται ως εξής: - Κονιάματα επισκευαστικά.1.Recommendations for selection use care and maintenance .Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.Hearing protectors . θα ξεπλένεται άμεσα με άφθονο νερό. Εάν ίχνη του κονιάματος εισέλθουν στα μάτια.Guidance document. τη χρήση. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας . Υλικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση κακοτεχνιών ή αστοχιών δεν θα προσμετρώνται. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εμφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδομικών έργων. φινιρίσματος ή στεγάνωσης: σε χιλιόγραμμα (kg) 14 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . 7.Specification for safety footwear for professional use. τη χρήση ικριωμάτων. τη χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων. Όταν παρασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται κονιάματα οι εργαζόμενοι θα φορούν φόρμα εργασίας με μακρύ μανίκι.ασφάλειας Οι εργαζόμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): Είδος ΜΑΠ Σχετικό Πρότυπο Προστασία ματιών ΕΛΟΤ EN 166 E2: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές -Personal eye protection – Specifications. Όροι και απαιτήσεις υγείας . Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN 345/A1: Προδιαγραφή για υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης -. Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458 Ε2: Μέσα προστασίας της ακοής .2. Τρόπος επιμέτρησης Οι εργασίες επιμετρώνται με βάση τις ποσότητες των υλικών που ενσωματώνονται με βάση την ημερήσια ανάλωση των συσκευασιών που προσημειωθεί και προμετρηθεί από την Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα προδιαγραφή επισημαίνονται οι σχετικοί με την ανάμιξη των συστατικών παρασκευής κονιαμάτων και την εφαρμογή των κονιαμάτων.

Οι ως άνω τιμές μονάδας περιλαμβάνουν: - Την προμήθεια των υλικών. - Την χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού. - Την εκτέλεση των προβλεπομένων ελέγχων. - Την μεταφορά του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC - Υγροί αναστολής διάβρωσης: σε λίτρα (lt) - Αέριοι αναστολείς διάβρωσης: σε συσκευασίες φυσιγγίων ή κάψουλες (κιτ) - Αστάρια και βαφές: σε λίτρα (lt) - Ανόδια γαλβανικής προστασίας: σε βάρος ανοδίου (50. 100. - Τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση μη συμμορφώσεων. 150 gr) και σε τεμάχια (τεμ). τη μεταφορά και την φύλαξη τους στο εργοτάξιο. ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 15 / 16 . - Την πλήρη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.

Philadelphia 1990." Swedish Cement and Concrete Research Institute (1982) 16 / 16 ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 . editors. Tuutti "Corrosion of steel in concrete. P. B. 2000 K.Κουλουμπή. "Δομικά Υλικά". Bayliss.Berke et al. Γ. Elsevier Applied Science. C.Ν. Κ. Chandler. "Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων".G.A.Cavalier.Andrade. Ντάφλου (2012) Ανθεκτικότητα οργανικών επικαλύψεων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης. Βιβλιογραφία P. Second edition Volume 3: Design of durable concrete structures Ε.S.Vassie.70. J.Alonso. Διδακτορική Διατριβή ΕΜΠ. Investigation and repair of reinforced corrosion in a bridge deck: In Proceedings of Institution of Civil Engineers Vol. M. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης .ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC 9. ASTM STP 1065. (ΠΕΚ). Μ. 2008 Fib Bulletin 53 Structural Concrete Textbook on behaviour. 29-37. Part 1 August 1981 p.Gonzalez.R.A. 1985 Α. Θ. design and performance.Κουή.C. N. Σκουλικίδης. Ν.Μοροπούλου.Μπατής. "Corrosion Protection of Steel Structures". ASTM. An initial effort to use corrosion rate measurements for estimating rebar durability corrosion rates of steel in concrete.461-480.A.