Fedor Jakovlev: Ani jedna pitva nezistí, že človek bol zabitý psychotronickou zbraňou

"SN- Stoličnye novosti" 04.06.2008 Otázky, ktoré sú spojené s pôsobením na mozog človeka, sú aktuálne nielen vo sfére medicíny. Za sovietskej éry bolo v zahraničnej rozviedke vytvorené celé oddelenie vedeckotechnických pracovníkov, ktorí sa zaoberali touto problematikou. Ich znalosti a skúsenosti sa môžu úspešne využívať aj vo veľkej politike. O tom je presvedčený bývalý účastník prísne tajných operácií KGB, Fedor Jakovlev. KANDIDÁTA JE MOŽNÉ "ZAKÁZAŤ" ŽIARENÍM! - Fedor Grigorevič, v poslednej dobe sa veľmi veľa hovorí o nasadení psychotronických zbraní, pričom aj na Ukrajine. Narazili ste na tento problém v období, keď ste pracovali v KGB? - Každý ľudský orgán (mozog, srdce, ľadviny, pečeň a podobne) vyžaruje a prijíma určité frekvencie a má svoju frekvenčnú charakteristiku. Napríklad o encefalograme sa vie dávno. Ale ak sa na rovnakej frekvencii pôsobí na ľubovolný ľudský orgán elektromagnetickým žiarením, tak jeho frekvenčný režim sa narúša, pričom orgán prestáva plniť svoje funkcie. Následne sa môže napríklad objaviť výrazná srdečná alebo počeňová nedostatočnosť. Zmeny, ktoré sú vyvolané žiarením (v závislosti od sily a doby pôsobenia), môžu byť nezvratné a môžu sa zakončiť smrťou. - Dokázali niečo takéto vedecké experimenty? - V roku 1994 bolo vytvorené na Lebedevovom fyzikálnom ústave Ruskej akadémie vied celé vedecké zameranie (kvantovaná genetika), ktorého predstavitelia experimentálne dokázali, že pomocou frekvenčných akustických vibrácií je

možné narušiť aj štruktúry DNA, a teda zmeniť genetický kód akéhokoľvek živého tvora. A v Pakistane bolo dokonca vyvinuté zariadenie, ktoré vyvoláva poruchy v činnosti orgánov a fyziologických systémov človeka, a to až po letálne následky. Pritom ani jedna pitva nezistí, že človek bol zabitý psychotronickou zbraňou. - Pokiaľ vám rozumiem, takto je možné úspešne vplývať na osud krajiny, napríklad "zakázať" najpravdepodobnéjšieho kandidáta na prezidenta. A potom verejne oznámiť, že jeho alebo jej smrť zavinila choroba. Na tomto mieste poprosím podrobnejšie… - Aby to bolo zrozumiteľné, bude nutné pripomenúť základy teórie o elektrických vlnách v mozgu a s nimi spojenými stavmi ľudského vedomia. Existujú štyri typy vĺn. Beta vlny: ich frekvencia je od 14 do viac než 100 kmitov za sekundu (Hertzov). Prináležia bdelému, pracovnému stavu, no v prípade zvýšenia vyvolávajú nepokoj, vzrušenie a dokonca paniku. Alfa vlny: ich frekvencia je od 8 do 13 Hz a prináležia stavu uvolnenia, odpočinku. Teta vlny: ich frekvencia je od 4 do 7 Hz a prináležia krátkemu prechodnému stavu medzi snom a bdelosťou. Mimochodom, v tomto stave prorokujú jasnovidci. Tento stav je celkovo málo preskúmaný, pretože je ho ťažké zafixovať na čas, ktorý je dostačujúci pre výskum. Delta vlny: ich frekvencia je menej ako 4 Hz a prináležia snu alebo stavu bezvedomia. Takýmto spôsobom je možné pôsobením na mozog človeka určitými druhmi žiarenia vyvolávať prakticky akýkoľvek jeho stav. - Toto je ale teória. Je ťažké ju realizovať v praxi? - S technickej stránky ani veľmi nie. Vysielače existujú dávno a pri súčasnom stave techniky ich výroba obzvlášť náročná nie je. Trochu zložitejšie sa dosahuje ich nastavenie na potrebnú frekvenciu, ale ani to nie je problém. - To znamená, že povesti o tvorení zombi-vrahov sa už stávajú skutočnosťou? - Našťastie nie. Zatiaľ. Ale vyvolať u človeka s využitím technických možností určitý stav, ako napríklad strach, agresivitu, je v skutočnosti dosť jednoduché. V obchodoch domácich potrieb sa už predávajú ultrazvukové otpudzovače, ktoré sa považujú za najúčinnejšie a najbezpečnejšie prostriedky boja s potkanmi, myšami a krtmi. Pôsobenie sa

uskutočňuje pomocou visielača ultrazvukových vibrácií, ktoré sú pre človeka nepočutelné, ale hlodavce ich vnímajú veľmi citlivo. Výkon oscilácií dosahuje zhruba 90-100 decibelov. Pre porovnanie: výkon zvuku požiarníckej húkačky dosahuje zhruba 80 decibelov. Preto pri zapojení zariadenia hlodavce vystrašene utečú. Pre domáce zvieratá (ako aj pre človeka) sa považuje za bezpečné, o čom svedčí príslušný certifikát. Takéto zariadenia vyrábajú bežné rádiozávody. ZACHRÁNILI PREZIDENTA GRUZÍNSKA NA ROZKAZ CIA? - Chcete povedať, že keď sa zmenia vysielačom frekvencie… -Celkom správne! Toto zariadenie bude produkovať analogický účinok aj na človeka. A toto nie je z oblasti fantastiky alebo biblických povestí o jerichových trúbach, od zvuku ktorých spadli múri mesta. V USA sa už dosť dávno využíva svojrázne akustické delo - systém LRAD - Long Range Acoustic Device (akustické zariadenie dlhého dosahu), ktoré bolo vyvinuté na zákazku Pentagonu. To vyrába úzkoorientovaný prenikavý vysokofrekvenčný zvuk. Tento zvuk sa podobá na vytie požiarníckej húkačky, ale je oveľa hlučnejší: dosahuje 150 decibelov a môže dokonca poškodiť sluchový aparát človeka. Pritom frekvencia akustických vibrácií vnútri úzkeho lúča, ktorý zasahuje nepriateľov, predstavuje zhruba 2100-3100 Hz. Systém pôsobí na ľudí silou zvuku, pričom ich ohlušuje a vyvoláva bolestivý šok. Táto akustická zbraň patrí do kategórie "neletalnych", hoci následky jej pôsobenia na organizmus človeka nie sú preskúmané. Mnohí špecialisti ju pokladajú za zdraviu nebezpečnú. V súčasnosti sa tieto systémy nachádzajú nie len na vojenských lodiach, ale ako ochrana pred pirátmi aj na niektorých lodiach linkových. - Je možné takéto know-how využiť nie len na vojenské, ale aj na ciele politické? - Existujú príklady celkom nedávneho použitia. Jedná sa o analogické, ale dokonalejšie a špecializovanejšie systémy. Pri rozohnaní opozície gruzínskou políciou v Tbilisi 7. novembra 2007 boli podľa správ SMI aplikované americké akustické generátory, ktoré u ľudí vyvolávajú pocit paniky a psychické poruchy. Generatory boli umiestnené na policajných džípoch a žiariče vyzerali ako šiesťuholníkové panely na pohyblivej

nohe, pričom vydávali ostrý piskot. Keď boli tieto žiariče nasmerované na demonštrantov, dali sa na útek. Po rozohnaní sa mnohí účastníci zhromaždenia sťažovali v nemocniciach na prudké zhoršenie psychického stavu. Pacienty sa sťažovali na záchvaty agorafóbie (strachu z otvorených priestranstiev). Mali strach vyjsť z domu, zájsť do obchodu, kaviarňe alebo proste kráčať po rušných uliciach. Postihnutí pociťovali v dave alebo autobuse, že sa dusia, mali vyschnuté pery, zvýšila sa im teplota a začali mať triašku. Niektorí dokonca u seba pozorovali krátkodobé straty pamäte. - Spomenuli ste americké generátory. Je to narážka na podporu Sákašviliho režimu zo strany CIA, a teda USA? - Podľa údajov niektorých zdrojov, využívali USA túto aparatúru počas vojny v Iraku. Bohužiaľ, akéchkoľvek spoľahlivé údaje o výsledkoch jej použitia neexistujú. Nevylučujem, že jednou z príčin zvýšeného napätia v Abcházku bolo želanie gruzínskej vlády použiť takúto techniku počas ozbrojeného konfliktu. Vzhľadom na jej celkom úspešné uplatnenie pri rozohnaní demonštrácie v Tbilisi. - Vari sa postihnutí v takýchto prípadoch nemôžu sťažovať na súde? - Môžu. Ale vo väčšine krajín, ako ostatne aj u nás, nie je žiadna zodpovednosť za takéto činy stanovená! Postoj spoločnosti k takýmto veciam je veľmi nejednoznačný. Napríklad v roku 2001 sa Ruskej štátnej dume prejednával návrh zákona "O informačno-psychologickej bezpečnosti". Predpokladal, že sa odhalia osoby, ktoré sa zaoberajú nepostihnuteľným ožarovaním ľudí, zamedzí sa ich činnosti a bezplatne sa vykonajú štátne expertízy. No! Jeho autorov proste vysmiali. Pravda, onedlho vniesla Štátna duma do 6. článku federálneho zákona RF "O zbraniach" špeciálny dodatok: bol zakázaný obeh zbraní a iných predmetov, ktorých zasahujúci účinok je založený na nasadení elektromagnetického, svetelného, tepelného, infrazvukového alebo ultrazvukového žiarenia (majúceho výstupné parametre, ktoré prekračujú hodnoty stanovené štátnymi normami RF). Zákaz tiež platí aj na zbrane daného druhu vyrobené v zahraničí.

"CHOĎ NA ASTRU!" CHOĎ NA ... "INTER" - Po vašich slovách sa mimovoľne vynára strach zo psychotronických zbraní. Už mi hlavou víri epizóda z fantastického filmu "Cez tŕnie ku hviezdam". Spomente si, ako zlostný monopolista Turančoks diaľkovo presviedčal biednicu Niju: "Choď na Astru! Choď na Astru!" Je to dnes naozaj realita? - Jednoznačná odpoveď neexistuje. Hlavný problém zombírovania spočíva v náročnosti programovania správania takýchto zombi. Ako ukázala tbiliská skúsenosť, je možné rozohnať demonštrantov a dokonca v nich do budúcnosti zakotviť strach zo zhromaždení. Ale títo ľudia už nepôjdú ani do kina, ani na futbal a dokonca nebudú pracovať v dielni alebo miestnosti, kde bude veľa ľudí. Je možné spraviť z človeka agresívneho vraha, ale zabíjať bude všetkých, ktorých uvidí pred sebou. Zatiaľ ho nie je možné naprogramovať na parametre, podľa ktorých si musí svoje obete vyberať. Okrem toho, ak je u človeka cestou zombírovania potlačená alebo naopak priveľmi rozvitá jedna ľubovolná funkcia (počíta sa s tým, že sa prejavý za určitých podmienok), tak v bežných situáciach sa bude správať adekvátne a od okolia sa odlišovať nebude. Pri celkovom potlačení vedomia sa v obvyklom prostredí človek správať adekvátne nie je schopný a bude sa ostro odlišovať. Preto sa dnes dá hovoriť len o praktickom uplatnení vplyvu na človeka s cieľom zaviesť do jeho podvedomia určité stereotypy. - Ako sa dá odhaliť prítomnosť aparatúry, pomocou ktorej sa môže prevádzať zombírovanie? - Iba pomocou techniky. Ale aj to je veľmi problematické. Po prvé, je nutné mať techniku, ktorá je schopná nielen zamerať, ale aj zaznamenať prácu vysielača na týchto špecifických frekvenciách. Po druhé, mať zákonný dôvod pre takéto zameranie. Po tretie, mať zákonný dôvod pre konfiškáciu objaveného vysielača. Po štvrté, dokázať protizákonný účel prevádzky vysielača. Po piate, nájsť tých, čo sú poškodení jeho prevádzkou. Po šieste, dokázať, že sú skutočne poškodení. Po siedme, že sú poškodení práve v dôsledku pôsobenia tohoto žiarenia... Nie je to možné urobiť bez príslušných dôkazov a lekárskeho zdôvodnenia. Všetky takzvané dokumenty a svedectvá, ktorými teraz operujú niektorí politici, sú nič viac ako

špekulácia na túto tému. Preto je riešenie len jedno: čo najskoršie schválenie legislatívy, na základe ktorej budú môcť príslušné zvláštne služby robiť opatrenia, ktorými sa zamedzí nekontrolovateľnému výužívaniu vysielačov na frekvenciách, ktoré sú pre ľudský organizmus škodlivé. - To znamená, že dokiaľ neexistuje legislatíva, môžu nás naprogramovať za účelom podpory tej alebo inej politickú sily? - Nie je to také jednoduché. Zombírovať človeka na podporu nejakej politickej sily alebo politika možné je. Ale to neznamená, že ľudia, ktorí za nich hlasovali, budú neskôr podporovať ich konkrétne programy a rozhodnutia. Uvediem jednu zaujímavú príhodu, ktorá sa stala 28. marca tohto roku počas vysielania "Slobody" na televíznom kanále "Inter". Mám na mysli vystúpenie poslanca Kulikova (blok NUNS), ktorý sa zasadzoval za to, aby naši mierotvorcovia zostali v Kosove: na začiatku dosahovala jeho podpora divákmi v štúdiu 67 percent. Ale keď dal moderátor o tejto otázke hlasovať, tak "za" hlasovalo iba 48 percent divákov v štúdiu, čo je o 19 percent menej. Z toho vychádza, že na začiatku vysielania podporoval každý piaty politika, názor ktorého bol priamym protikladom vlastného názoru diváka! Obviňovať televízny kanál z falšovania výsledkov hlasovania nie je dôvod. Pripúšťať 19percentnú štatistickú odchýlku je tiež absurdné. Závery si urobte sami ... Zhováral sa Valentin Kovalskij, "SN- Stoličnye novosti" Zdroj: http://www4.mignews.com.ua/articles/304718.html