Istoria artei în România: secolele XVII-XX anul 2013-2014, semestrul I anul de studiu III

PARTEA I – SEC. XVII-XVIII BIBLIO RA!IE OBLI ATORIE

  

  

DUMITRESCU, FLORE TI ! " L#$#RESCU, EMIL " MUSICESCU, ! ! " M!RI! " T%EODORESCU, R#$&! " &#T#'I! U, &IR(IL " &OI ESCU, T%EODOR! )ed*+, Istoria Artelor Plastice în România. -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1010* )-*C*U*, Filiala ist2ria artei+* IO ESCU, (RI(ORE, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor* -u.ure/ti, Editura !.ademiei Re3u4li.ii S2.ialiste R2m5nia, 1062* )-*C*U*, -*C*U* " Filiala ist2ria artei+ O7RESCU, (EOR(E, Sculptura românească* -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1089* )-*C*U*, -*C*U* " Filiala ist2ria artei+ DR#(U:, &!SILE " FLORE!, &!SILE " (RI(ORESCU, D! " MI%!L!C%E, M!RI , Pictura românească în imagini* -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1018* )-*C*U*, -*C*U* " Filiala ist2ria artei+* DR#(U:, &!SILE, Arta românească. Preistorie, Antichitate, Ev mediu, Renaştere, aroc. -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1062* )-*C*U*, Filiala ist2ria artei+* S!-#U, ICOL!E, !etamor"o#e ale arocului transilvan, I, Sculptura. Clu;- a32.a, Editura Da.ia, 2002* )-*C*U*, Filiala ist2ria artei+* S!-#U, ICOL!E, !etamor"o#e ale arocului transilvan, II, Pictura. Clu;- a32.a, Editura Me<a, 2009* )-*C*U*, Filiala ist2ria artei+* BIBLIO RA!IE PE"TR# SE$I"AR

Baroc%l &'ost(i)antin* în artele 'lastice +in $ol+o,a sec. XVII -Se 'oate ,or(i +e %n (aroc românesc./  DO-=! SC%I, ! ! " SIMIO , EU(E , Arta în epoca lui $asile %upu. -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1010, 33* 01 /i urm )-*C*U* Filiala Ist2ria artei+*  T%EODORESCU, R#$&! , &ivili#a'ia românilor între medieval şi modern. -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1061, >2l* 1* 33* 114, 119,143, 211* )-*C*U* "sediul .entral+*  T%EODORESCU, R#$&! , Piatra (rei Ierarhilor. -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1010, 33* 34 /i urm* )-*C*U* " sediul .entral+* IO ESCU, (RI(ORE, Istoria arhitecturii în România* -u.ure/ti, Editura !.ademiei Re3u4li.ii S2.ialiste R2m5nia, 1089, >2l* II, 33. 11-40 )-*C*U*, - Filiala ist2ria artei+*  IO ESCU, D! , Le 4ar2?ue en M2lda>ie au @&III-e siA.le, Bn Sinthesis, I& )1011+, 3* 60 /i urm )-*C*U* " sediul .entral+*  S!-#U, ICOL!E, Sculptura )arocă în România. Secolele *$II-*$III * -u.ure/ti, Editura Meridiane, 1002, .a3* Intr2du.ere Bn 3lasti.a de.2rati>C din M2ld2>a din se.2lele al @&II-lea /i al @&III-lea* )-*C*U* Filiala Ist2ria artei, str* C-tin Dai.2>i.iu, nr* 2+* B%c%ria )i+irii0 arta (rânco,eneasc1 între 'ost(i)antin2 Rena3terea târ)ie 3i Baroc  DR#(%ICE! U, &IR(IL, CurDile d2mne/ti 4r5n.2>ene/ti , Bn uletinul &omisiunii !onumentelor Istorice, I&, -u.ure/ti, 1011, 33* 40-16* )-*C*U* Filiala ist2ria artei+*  DR#(U:, &!SILE " S# DULESCU, ICOL!E, Arta )râncovenească. -u.ure/ti, 1011, 33* 11 /i urm* )-*C*U* " sediul .entral+*  DR#(U:, &!SILE, Un s3aDiu 2m2<en, arta 4r5n.2>eneas.C, Bn Arta, @&III, nr* 4-9, -u.ure/ti, 1011, 33* 30 /i urm* 1

enii ale se.GaFt FHr Festun<sF2rs.niglichen 6reistadt (emesv<r. 33* 166-211* )-*C*U*+* %!:E(! . 33* 31-48* )-*C*U* Filiala ist2ria artei+*  M!$ILU. 1010. Editura Meridiane.ure/ti. !DRI! ! DREI )ED*+. EMIL " MUSICESCU. Bn 9iridava. FLORE TI ! " L#$#RESCU. .23.a. !onographie der :. Timi/2ara. 33* 21-121* )-*C*U*. Filiala Ist2rie >e.ii m2numentale 4rBn. Editura -anati.iu. 1061. 1014.aDia 4asti2narC din se.ademiei R2m5ne " Ist2ria artei. 23.Filiala Ist2ria artei+* ! (%EL. i)liographie #ur geschichte des 6estungs)aues von An"7gen )is .2rd. Sculptura )arocă în România. 2000* 33* 44-268* 2 . -u. Prin (imişoara de 2dini2arC* Timi/2ara.entralE -*C*U* str* a32.Istoria artei în România: secolele XVII-XX anul 2013-2014. !rGite. str* C-tin Dai..2>i.ure/ti. 1002.8. !rad. 1068.Ge+* 7RELER.eanC.2. 33* 81 /i urm* )-*C*U* " sediul . &rişana şi !aramureş. -u. MI%!I. 33* 423-431 )-*C*U* " Filiala Ist2rie >e.a+*  !orti4ica5ii 'remo+erne 3i mo+erne -Va%(an/ în Transil.iu. -u. Ia/i.C. semestrul I anul de studiu III ICOLESCU. 33* 611-622E nr* 13. 1008. =ic'ionarul mănăstirilor din (ransilvania. Editura !rt3res. Seria !rta 7lasti. !DRI! ! DREI.ure/ti. ICOL!E.Gen+. Re/iDa. 1016. 33* 34-94. (%EOR(%E. 72lir2m. Fi<* 2-31 )-*C*U*+* RUSU. &ase. R#$&! " &#T#'I! U. Clu.a3it2lul Sculptura decorativă din 4ara Românească în a doua 5umătate a secolului al *$II-lea şi în secolul al *$III-lea 33* 111-201* )-*C*U* Filiala ist2ria artei+*  IS7IR.tura de tradiDie 4r5n. 7resa Uni>ersitarC Clu. $oievodul dincolo de sala tronului.ure/ti.2>eneas.CJ Bn arGite. IO! . t2m 43.ure/ti. =ORD! . ! ! " M!RI! " T%EODORESCU. Bn arocul în anat* Catal2< de eM32NiDie. %ORI! D! . 224-238* )-*C*U* Filiala ist2ria artei+*  S!-#U.ania        RUSU. &IR(IL " &OI ESCU. %+in"lusso italiano in $alacchia nell+epoca di &ostantino . Editura !mar. (%EOR(%E.Filiala Ist2ria artei+* ! (%EL. CORI !. =O%! *. 33* 9-10.udeDul !rad )I-III+. nr* 2+* KL!US. -u. M!RIO. -u. 33* 198-204 )-*C*U*+* Ar6itect%ra reli7ioas1 (aroc1 +in Transil. anat.tura.a32.a.Ge.C. 1008. 2003.Gen (esells. 1002. 2008.2lului al @I@-lea. Re3ert2riul . $odă râncoveanu -. Bn Apulum. !l4a Iulia. 33* 6-10* )-*C*U* Filiala ist2ria artei+*  RUFFI I. 1009. Secolele *$II-*$III * -u.Gun< e*&* Mar4ur< 2003 )-*C*U* . 1011. Editura Meridiane. &etă'i medievale din (ransilvania. 1012.* al @&III-lea de la !l4a Iulia .ania 3i Banat    DUMITRESCU. Filiala ist2ria artei. Des3re F2rtiFi. Istoria Artelor Plastice în România.e3utul se. nr* 34.etCDil2r medie>ale din . I!. M2na.2lului al @&II-lea 35nC Bn 3rimele de.ademismJ /i Iindustrie artisti. (%EOR(%E.C. str* C-tin Dai. 33* 106-142 )-*C*U*. i)liogra"ia "orti"ica'iilor medievale şi premoderne din (ransilvania şi anat.a3* !rta Bn Transil>ania de la Bn.2>ene/ti. 33* 43-99* )-*C*U " sediul . -*C*U* . 6. Bn Studii şi cercetări de Istoria Artei.ure/ti.Gii )MHn. C!RME .1. nr* 2+* L! E&SC%I. -i4l* !. 1010* . Seria !rta 7lasti. T%EODOR! )ed*+. 33*113-166* -U$IL#. $22m2rF /i antr232m2rF* 72lisemantismul 3lasti. !onogra"ia oraşului li)er crăiesc (imişoara* Timi/2ara. !DRI! !. Editura Meridiane. 33* 919-989E nr* 10. 33* 249-296 )-*C*U*. %eraus<e<e4en >2n der Deuts. 1061.2>i./00-.entralE -*C*U* Filiala Ist2ria artei+*  7O7ESCU. &onace şi palate vechi româneşti. Bn Studii şi &ercetări de istoria artei.

1090. 236-246* )-*C*U*. 2003. 33* 111-139. C. 168-166* )-*C*U*. nr* 2* )-*C*U*.. KSln. RGeinland-&erla< (m4%. Filiala Ist2ria artei+* Ar6itect%ra laic1 (aroc1 +in Transil. Unele as3e. !rtele Fi<urati>e. CRISTO7% " 7O7!.2nstru.ent. -u. 33*29-91* )-*C*U*. 231-236* C%IFOR.ure/ti. 2002. Editura !r. nr* 2+* :OC!. RODIC!. -u. Si4iu.. Editura Uni>ersitarC II2n Min. Filiala ist2ria artei+* :OC!.a Uni>ersitCDii teGni. R#$&! " &#T#'I! U. &entrul istoric.. Filiala Ist2ria artei. &atalog de eEpo#i'ie . Timi/2ara. III.2nstruirea 3alatului -QnFFR din Clu. 2003.. =ie Altstadt. Bn arocul în anat.te din . Filiala ist2ria artei+* 7O7. 33* 61-02. 2008. ICOL!E. C. Editura Uni>ersitarC II2n Min.ure/ti.2>i.a.ania: re3e+in5ele no(iliare %r(ane și e8tra%r(ane             DUMITRESCU.ure/ti. 122-131* )-*C*U*. 131-140* )-*C*U*. Stadt Sch7D)urg.a32. =en:maltopographie Sie)en)Argen. .Filiala ist2ria artei. Fa. 1002. Armenopolis oraş )aroc.a. -u.. ! ! " M!RI! " T%EODORESCU. Istoria Artelor Plastice în România. !onumente istorice şi de artă..a. &lu5ul )aroc. T%EODOR! )ed*+. nr* 2+* DERER. (opogra"ia monumentelor din (ransilvania.. Castelul %aller din C23lean. 8881. 69-61.Diil2r . >radea )arocă. !unicipiul Sighişoara 2. Clu.iu. str* C-tin Dai. Stadt Bermansnstadt. 2. &IR(IL " &OI ESCU. =O$SEF. !unicipiul !ediaş. Filiala ist2ria artei+* 3 . =en:maltopographie Sie)en)Argens.C*U* " Filiala Ist2ria artei+* KO&PCS.2lului al @&II-lea 35nC Bn 3rimele de. Filiala ist2ria artei+* M!C%!T. Filiala ist2ria artei+* Ca3* !rta Bn Transil>ania de la Bn. Filiala ist2ria artei+* C%IFOR.a32. Stadt Sch7D)urg.a32. Oradea. 136-180. 33* 138-131.C. 194-180 )-*C*U*.iu.ia. str* M* K2<Clni. 2008. Stadt Bermannstadt. Clu. &IR(IL. str* C-tin Dai. Editura !rarat. !unicipiul Si)iu. Filiala ist2ria artei+* !&R!M.. (opogra"ia monumentelor din (ransilvania.ure/ti.. EMIL " MUSICESCU.2lului al @I@-lea.ia.a32.2>i. 1063. !LE@! DRU. 33* 81-184* )-*C*U*. !(!T!. 33* 60-61 )-*C*U*E -. &I. !LE@! DRU " -UCUR.. Filiala ist2ria artei+* !(L. !aeştri italieni în arhitectura religioasă )arocă din (ransilvania. semestrul I anul de studiu III     S!-#U. 1063. Clu.. IO! . 33* 83-100* )-*C*U*. Arhitectura în epoca )arocă..turCE -*C*U*. -u. MIRCE!. 119 Fi<*+* )-i4l* !. 1010* )-*C*U*. !unicipiul Si)iu. !(!T!. Filiala ist2ria artei+* !&R!M. 33* 13-31* )-*C*U*. 33* 02-131. Editura !. 21-20. -u. Seria !rta 7lasti. &lu5ul )aroc.. Clu. >radea )arocă. Erd?l@i :ast?l@o: )Castele transil>Cnene+* -uda3esta )F*a*+ 4i4li2<raFie /i ilustraDie.itate în sc%l't%ra (aroc1 +in Transil..ania  &TRT!CIU. Bn Ars (ranssilvaniae. nr* 2. Editura Da.e3utul se.Istoria artei în România: secolele XVII-XX anul 2013-2014.. 33* 49-10* )-*C*U*. 1063.ure/ti. Editura Meridiane.enii ale se.a. ICOL!E.ure/ti. 41-93.e. Editura Da.uJ. Arhitectura în epoca )arocă.* Bn Studii şi &ercetări de Istoria Artei. -u. 33* 181 /i urm* )-*C*U*. 2008.. RGeinland&erla< (m4%. Oradea. Bn Revista mu#eelor şi monumentelor. 2002. %! !. MIRCE!.a. 104-116. Filiala ist2ria artei+* Sim(ol2 'atetism 3i re're)entati. M!R(IT. !unicipiul Sighişoara* KSln.a+* S!-#U. (opogra"ia !onumentelor din (ransilvania. FLORE TI ! " L#$#RESCU. CORI ! )eds*+. Si)iu. 33*16-20. Ma<na Curia din De>a* C2ntri4uDii la ist2ria . 33*162-166* -IRO.. 2001.uJ. 116-134. !aestri italiani nell+architettura religiosa arocca della (ransilvania. 1000.ademiei R2m5ne. Filiala Ist2ria artei+* DERER.ultatea de !rGite. Si)iu. ! DRPS. %! !. Editura !r. 33* 100-226* )-i4li2te.eanu. 33* 98-81.

1060 )-*C*U*+* M!C!RIE. Editura Meridiane. -u.1nean1 (aroc1  S!-#U. arocul . 1002. >2l* I Sculptura. -*C*U*. EU(E . -u. 2003 )-i4li2te. !etamor"o#e ale arocului transilvan >2l* II Pictura. Secolele *$II-*$III. !DRI! ! DREI )ED*+. Sculptura )arocă în România. Clu. M!RIUS.a32. Editura Me<a. 33* 11-189* )-*C*U*. Editura Da.a... -*C*U* " Filiala ist2ria artei+*      4 . =ic'ionarul mănăstirilor din (ransilvania. 1010 )-*C*U*.2>eanuJ. D! IEL.. -i4l* Catedrei de ist2ria artei.a32. 33* 23-231* )-*C*U* Filiala Ist2ria artei+* Pict%ra transil.iu. anat. Clu.2>i.iu. (%EOR(%E. 33* 31-404* )-*C*U*. ICOL!E.. str* C-tin Dai. Gn veac de pictură românească din (ransilvania. ! ! " SIMIO . 2009. -*C*U* " Filiala ist2ria artei+* 7ORUM-. -u.a.a.t2rat. Editura Meridiane.ure/ti.ia.a. Arta )râncoveneascăF semnele timpului şi structurile spa'iuluiF Bn >2l* IC2nstantin -r5n. semestrul I anul de studiu III   S!-#U. !etamor"o#e ale )arocului transilvan. 2E -*C*U*+ DO-=! SC%I. ICOL!E.eanC.a32. Arta în epoca lui $asile %upu. Editura Meridiane. -u.a32. artă şi mentalitate în !oldova epocii lui $asile %upu )teNC de d2. &rişana şi !aramureş. Filiala ist2ria artei+* BIBLIO RA!IE OP9IO"AL: -!R-U. 2000* )-*C*U*.Istoria artei în România: secolele XVII-XX anul 2013-2014. 2002.2>i. Clu.ure/ti. nr* 2+* RUSU. 7resa Uni>ersitarC Clu. Secolul *$III. mss. Filiala Ist2ria artei+* S!-#U.ure/ti. ICOL!E. str* C-tin Dai.ure/ti.a Institutului de !rGe2l2<ie /i Ist2ria !rtei* Clu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful