Powered by TCPDF (www.tcpdf.

org)

CLJ3100814 1 / 1

Companie:SC Aerotravel SRL
CUI:RO9919750
Reg. Com.:J40/8755/1997
Sediul social:Str. Timisului, nr. 67, Parter,
sector 1, Bucuresti
Punct de lucru :Str. Horea, nr.1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.:0264 536 926, fax:0264 536 940
E-mail:cluj@aerotravel.ro
WEB :www.aerotravel.ro
IBAN:RO43ABNA4100853100000405
Banca:RBS BANK (Romania) S.A.
Capital social:776.100 lei
Nr. licenta:1204/F / 21.10.2012

SERIA:CLJ

Factura

Name : Daniel Marcu
CNP :
Adresa :
Banca :
IBAN :

Nr Facturii: 3100814
Data emiterii (ziua,luna,anul): 17.04.2013
Nr. aviz insotirea marfii: .....................

Cota T.V.A : art.143, alin 1
Nr.
crt.

Denumirea produselor
sau a servicillor

U.M.

Cantitat
ea

0
1

1
Contravaloare: bilet avion; Air France(AF); BUCURESTI - Washington
- BUCURESTI; 14.06.2013, 16.10.2013; Daniel Marcu TKT:2275017300;
Data scadentei : 19.04.2013
Modalitate de plata : Ordin de plata
BNR 1 EUR = 4.3783 RON

2
buc

3
1

Semnatura si stampila
furnizorului

.................................

Date privind expeditia :
Numele delegatului : POSTA
Buletinul / cartea de identitate
seria:.......... nr :.................... eliberat(a) ....................
Mijlocul de transport .......................................
nr ...............................
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de
17.04.2013 ora 11:53
Semnaturile ............................................................
Radu Gaciu CNP: 1750118120681

Pretul unitar
(fara T.V.A.)
- EUR -

4
740.00

Total din
care : accize
Semnatura
de primire

Valoarea
(3x4)
- EUR -

5
740.00

Valoarea
T.V.A
- EUR -

6
art.143,
alin 1

740.00
Total de plata:
740.00 EUR
(col.5+col.6)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful