Team Azimut SRL

Cod fiscal: 23417121 Registru Comertului: J12/928/2008 Adresa:Al prof Valeriu Bologa 3, Ap.I0 Gestiunea Sediu

Nota de receptie si constatare diferente nr. 99
Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de Antares romania cod fiscal RO10868022 din CLUJ-NAPOCA cu documentul F/4586/ 17.07.2013 constatindu-se urmatoarele: 19.10.2013, ora 22:13:13
Nr. crt.

Pag.: 1/1
Cont de bitor UM 303 Buc Cant. doc. intrare 2 Re ce ptie Cant. 2 Pre t achiz. 237,65 % 0 Adaos unitar 0 total 0 0 Pre t inre g. 238 unitar 0 T VA total 0 0 Pre t cu TVA 237,65 Valoare cu TVA 475,29 475,29 Valoare inre g. 475,29 475,29
W inMENTOR

Articole

1 Scaun Panther LX C34 verde Total Total

Gestionar,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful