GEORGE LĂZĂRESCU

DICŢIONAR DE MITOLOGIE
CASA EDITORIALA ODEON BUCUREŞTI, 1992
Coperta de: Sl^A SANDU Redactare si coordonare e!ico"ra#ica: pA$%DB&'S'

GUVINT ÎNAINTE
ISBN 9()*9++,*2,*)

Uni-ers. c.no/tin0e or despre e!isten0a, apari0ia si #ina itatea noastr1 pe acest p123nt este in#nit' Aceasta, c. at3t 2ai 2. t, c. c3t #ante&ia noastr1, a t.t.ror, n. are, 3n ti2p /i spa0i., nici o i2it1' Tot ast#e , te&a.r. crea0ii or "eni. .i .2an este e!tre2 de 4o"at5 e c.prinde opere de o rea 1 -a oare, ori*c3nd /i ori.nde ar #i ap1r.t /i ar #i #ost #o osite' 6oe&ia sa. 'pro&a, ca si arte e, a. dat pri2e e se2ne de e!isten01 a .nei rnin0i 27i 2. t sa. 2ai p.0in in-enti-e, 2ai 2. t sa. 2ai p.0in consistente5 prod.c0ii e t.t.ror popoare or s3nt nen.21rate /i de o rar1 4o"10ie spirit.a 1, 3ncep3nd c8iar c. ace ea a e ce or 2ai pri2iti-e' 9o c or. , aceast1 s.rs1 inep.i&a4i 1 de pro4e concrete a e pre&en0ei noastre -ariate, interesante /i #r.2oase 3n .2e, este o 2in1 de a.r' :it.ri e, 3n specia , #or2ea&1 o parte din ceea ce #ante&ia p.r1 a oa2eni or a concep.t si c.prind s324.rii .nor ade-1r.ri istorice de; care tre4.ie s1 0ine2 neap1rat sea2a' E e constit.ie istoria poeti&at1, idea i&at1, redarea acesteia s.4 #or2a .nor po-estiri care 3nc3nt1 c.rio&itatea noastr1, 2ere. 3nsetat1, c8iar at.nci c3nd s3nt cr.de sa. "rote/ti' S.4 i2. a tora iese deci c. at3t 2ai ./or 3n e-iden01 si este ".stat /i apreciat ca atar*e' Eroii t.t.ror apar0in .nei .2i i2a"inare, dar s3nt crea0ii -erosi2i e, e"ate de -ia0a de toate &i e e, de #apte e si de aspira0ii e, ca /i de erois2. sa. de in<.ste0ea .nor ac0i.ni a e noastre' Ce e 2ai 2. te, dac1 n. c8iar toate, con0in 3n sine o 2ora 1, a c1rei d.ra4i itate ne este con#ir2at1 2ere., = Culegerea miturilor cuprinse în acest volum este limitată la numărul e pagini estinat ei! au "ost alese aici# în consecin$ă# cele mai repre%entative# care# pe măsură ce sînt mai &lume'ti(# sînt mai aproape e e)isten$a unui popor sau a altuia* +elec$ia a $inut seama numai e criteriul umanită$ii în mituri# e acela al învă$ămintelor ce pot "i trase 'i e aceîa al unei ec,ita-ile pre%en$e a "icăreia in s"erele e imagina$ie sau e civili%a$ie în parte. greco/romană# slavă# nor ică# latino/americană# e)trem orientală sau asiatică* Desigur că sînt pre ominante miturile create e popoarele in aria me iteraneană 'i înt"/o măsură e cele in aria slavă# care ne sînt# prin con i$iile geogra"ice# mai apropiate nouă* Nu au "ost incluse în această culegere persona0ele ce apar$in unui alt omeniu e imagina$ie* Am socotit mai in icate eci pe cele alese aici! ele compun un panteon in ispensa-il pregătirii umaniste a oricăruia intre noi! in icarea operelor în care acestea sînt protagoniste 'i care ile/au "ăcut 1cunoscute opiniei pu-lice e/a lungul secolelor constituie o completare care poate "i în 0pio egal -inevenită* Totalitatea miturilor in acest volum ne o"eră# în 0"îr'it# un patrimoniu poetic# artistic 'i moral# # e o nepre$uită valoare# "ără e care umanismul nu se poate concepe# c,iar acă ele constituie numai unul in aspectele acestuia* 2ersona0ele mitologiei rom3ne'ti sînt repre%entate în -ună parte 'i ne "ac cinste# atorită sensului lor pro"un omenesc! ele con$in pil ele cele mai variate e virtute aleasă# e a-nega$ie# e spirit ascu$it 'i multă sete e "rumos 'i -unătate# a'a cum -ine ne sînt cunoscute in multitu inea e pro uc$ii populare# -asme# povestiri# %icale etc* cu care ne/am nutrit e cîn ne a"lăm pe aceste meleaguri* Men$ionăm că# pentru o rnai irectă luare e contact cu persona0ele mitologice

pre%entate# am "olosit transcrierea "onetică a lim-ii rom3ne*

A

W
ABAN (l) 9i. .i >ippotoon?' A #ost pre#1c.t 3n /op3r 1, pentr. c1 a s.rprins*o pe Ci4e e? poto ind.*/i setea c. prea 2. t1 1co2ie' @2A To-ar1/ a .i Enea?, d.p1 #."a acest.ia din Troia?, spre Ita ia' @)A 9i. .i Lince.? @1A si a >iper2nestrei?, tat1 .i 6retos /i Acrisi.?, 4.nic. .i 6erse.?5 3nte2eietor a ora/. .i A4a, 3n 9ocida @BreciaA' @CA Re"e a Ar"e/. .i? @=A, posesor a .n.i sc.t ren.2it pe care /i 1*a'3ns./it Enea?' %ir"i i., Kncida, I, 121 ABANTI Loc.itori 2itici ai ins. ei 2.ntoase E.4eea, din :area E"ee' A. .at parte a r1&4oi. 32potri-a Troici?, s.4 co2anda .i E penor?' &BARIS 6oet scit, care a c3ntat 3n -ers.ri c1 1toria .i Apo o? a 8iper4oreeni?' Drept r1sp at1, &e. 1*a #1c.t preot. s1., i*a ins.# at dar. pro#e0iei /i i*a d1r.it o s1"eat1, c. care p.tea &4.ra 3n cer' ABATEE Ser41ri or"ani&ate 3n Brecia 3n cinstea .i Dio*nDsos?5 se 2ani#esta. 3n t1cere' ABDERA Sora .i Dio2ede? @2A, 3nte2eietoarea ora/. .i c. ace a/i n.2e, din Tracia' @D.p1 a 0ii, ora/. a #ost 3nte2eiat de >erac es?, 3n 2e2oria t3n1r. .i s1. prieten, A4eder'A Din ca.&a .nei in-a&ii de /oareci ; si 4roa/te, oc.itorii 1*a. p1r1sit, re#."iind.*se 3n :acedonia'

7 ABE Ora/ 3n 9ocida @BreciaA, .nde se a# 1 .n oraco ? a .i Apo o?' Ee. a pri2i ast#e /i epitet. de A4e. ' ABEONA Di-initate ro2an1, protectoare a ce or ce pornea. a dr.2' ABIA @1A Doica .i I o?, #i. .i Troos?, -enerat1 3n*tr*.n te2p . din :essenia' @2A D.p1 >o2er, 3n Iliada, este .n. din ce e /apte F ora/e o#erite de A"a2e28onG I.i A8i e?* 3n sc8i24. sc a-ei Briseis?, pentr. a*i poto i #.ria pricin.it1 de r1pirea acesteia' ABIAN1 sa. ABIENI 6opoi $e"endar din Sci0ia, care oc.ia de*a .n". r3. .i A4ios' 3/i 32p1r0ea. -ia0a c. "a* acto#a"ii, care se 8r1nea. e!c .si- c. apte de iap1, spre deose4ire de -ecinii or, antropo#a"ii, care pre#era. carne de o2' D.p1 >o2er, a4ianii i.4ea. dreptatea /i era. p1tr.n/i de .n pro#.nd spirit <.sti0iar' ABIDA Di-initate ca 2.c1' 6rin respira0ia ei, p.ri#ica spirit. 2or0i or si 3 transporta 3ntr* .n oc de odi8n1 -e/nic1' ABIDO @1A Ora/ 3n Asia :ic1, 3n apropierea str32torii Dardane e, patrie a .i Leandr. @*H >ei%rA' @2A Ora/ 3n E"ipt. de S.s, centr. a 1 c. t. .i .i Osiris?' ABIENI IJ ABIANI ABILA :.nte 3n A#rica, sit.at 3n #a0a 2.nte .i Ca pe?, din Spania5 32pre.n1 #or2ea&1 str32toarea Bi4ra tar.* .i5 3n antic8itate, aici era. oca i&ate -estite e' Co oane a e .i >erc. e?' AB1LL1OS 6i.i .i Ro2. .s? /i a Ersi iei? 3n 2ito o"ia ro2an1' ABORIGENI @1A @ at' pri2ii oc.itori ai .nei re"i.ni, a.to8toniA 3n 2ito o"ia ro2an1, oc.itorii -ec8ii pro-incii Latiti2?, care, 2ai t3rKd., contopind.*se c. troianii .i Enea?, s*a. n.2it atini, d.p1 re"e e Latin.s?' @2A In 2ito o"ia ro2an1, popoare pe care Sat.rn? e*ar #i ad.s din A#rica, 3n Ita ia' ABSIRT 9i. .i Eete?' O2orit /i t1iat 3n , 4.c10i de :edeea?, sora .i 2ai 2are, 2e24re e i*a. #ost ar.ncate 3n ca ea tat1 .i or, spre a*1 32piedeca s1 o 2ai .r21reasc1, d.p1 ce, 32pre.n1 c. ason?, 3i #.rase 3na de a.r?' Acesta s*a oprit, 3ntr*ade-1r, s1 ad.ne rest.ri e propri. .i #i. /i e*a 3n"ropat, d.p1 e"end1, a T42is @Constan0a de a&iA' t ABUNDEN A Di-initate a e"oric1 3n 2ito o"ia ro2an1, personi#icat1 de o #e2eie t3n1r1 si #r.2oas1' 6.rta c. sine corn. a4.nden0ei?, p in c. toate 4.n1t10i e' A #ost identi#icat1 c. &ei0a ro2an1 9ort.na? /i c. A2a teea? @1A, din 2ito o"ia "reac1' ABUTTO Di-initate 3n 2ito o"ia <apone&1, care -indeca 4o i e /i 3i a<.ta pe 2arinari 3n

e!pedi0ii e or' A! A! 9i. .i Licaon? @2A si so0. doicei I.i :erc.r?' IA!A !A LIS @1A 6 ic1 .i :inos?, pri2. re"e a Cretei' @2A Una din so0ii e .i :inos?, care i*a dat .n #i., pe Oa/' ,H "#!ADE$OS Ero. atenian, care e;*a ar1tat Diosc.ri or? oc. .nde E ena?, sora or, a #ost asc.ns1 de Tese.?' N.* 2e e .i a #ost dat "i2na&i. .i care a c1p1tat, pe -re2ea .i 6 aton, den.2irea de Acade2ie' A!AD1NA I&-or e"endar 3n"1 Catania @Sici iaA, consacrat #ii or "e2eni ai .i .piter?, 6a icii?' A-ea 3ns./irea de a da pe #a01, #1c3nd s1 p .teasc1 a s.pra#a0a apei sa. s1 se a#.nde, ta4 e e pe care era 3nscris ade-1r. sa., #a sitatea .2ii <.r123nt' A! ALE Nepot. .i Deda ?' A in-entat co2pas. /i #ier1str1. ' In-idios, Deda 1*a ar.ncat din -3r#. .n.i t.rn, dar &ei0a Atena?, protectoare a arte or, 1*a sa -at din c1dere, tr1ns#or23nd.*1, 3n ti2p ce era 3n aer, 3ntr*o pot3rnic8e' A! A$ANT @1A 9i. .i Tese.? /i aL9edrei?' A .at parte a asedi. Troiei? si a #ost tri2is, 32pre.n1 c. Dio2ede? @1A, s1 o cear1 troieni or pe E ena?, r1pit1 de a "reci, de c1tre 6aris?' A #ost .n. dintre "recii care s*a. introd.s 3n ca . de e2n si a contri4.it ast#e a c.cerirea Troiei' In ti2p. incendi. .i care a a-.t oc 3n cetate, e a re./it s1 sa -e&e de a 2oarte pe so0ia sa, Laodice? @2A, #iica .i 6ria2? si pe #i. s1.' @2A Ero. troian, #i. .i Ante*nor?, .cis de .n oarecare :erion' %ir"i i., En%ida, II, 2L2 A! ANTA Ni2#1? din 2ito o"ia ro2an1, care 1*a adorat pe &e. Apo o? /i a #ost trans#or2at1 de acesta 3n p anta n.2it1 acant' A!ARNAN1A @1A Re"i.ne 3n Epir @BreciaA #ondat1, d.p1 e"end1, de Acarnan, .n., dintre epi"oni?' @2A Re"i.ne din E"ipt. antic, .nde e!ista .n te2p . consacrat .i .piter?' 1+ &!AST Re"e a ora/. .i o co, 3n Tesa ia @BreciaA, pri2. #i. a .i 6e ia?, re"e a acestei re"i.ni /i participant a e!pedi0ia ar"ona.0i or?' 'A! A E Ero. "rec, prieten. ce 2ai credincios a .i Enea?, pe care 1*a 3nso0it 3n r1t1ciri e sa e pe 2ane, d.p1 c1derea Troiei?' Se sp.ne c1, inspirat de o pro#e0ie, ar F#i #ost ce care a pron.n0at c.-3nt. Ita ia c3nd a. ancorat a 01r2. acesteia'
; FFF';; *'5 *' 'G5 *0'''''

%ir"i i., En%ida, I, 1,,, )125 %I )C, 1=,

A!!A LARENTIA sa. LAVRENTIA %ec8e di-initate *ro2an1 a p123nt. .i, protectoare a se2in0e or /i r121/i0e or str12o/i or' M #ost so0ia p1stor. .i 9a.st. .s? /i doica .i Ro2. .s? /i Re2.s?' Ser41ri e dedicate ei de c1tre ro2ani era. or"ani&ate 3n #iecare an 3n &i.a de 2) dece24rie' A!!A LAURENTIA ()* A!!A +ARENTIA A!E 9iica .i :1nos? re"e e Cretei, /i 2a2a .i :i et?, re"e e Cariei' A!ESIOS Un. din &eii protectori ai 2edicinei 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea .n' te2p . 3n O i2pia?' Se pres.p.ne c1 ar #i #ost /i .n epitet a .i Apo o?, e 3ns./i a-3nd p.teri t121d.itoare' A!ESO 9iic1 a .i Esc. ap? 3n 2ito o"ia ro2an1, a r3n*d. ei o c.nosc1toare r eac.ri or /i trata2ente or 2edica e' A!ESTE Re"e e Sici iei, #i. &e. .i*# .-i. Cri2isos /i a E"este? 3n 2ito o"ia "reac1' 1*a o#erit ospita itate /i dar.ri .i Enea? si 1*a a<.tat s1*1 3nrnor23nte&e pe An* #c;8ise?, tat1 s1., pe 2.nte e Eri!' 3n a2intirea 2a2ei sa e, a 3nte2eiat ora/. E"esta' %ir"i i., En%ida, l, ==+5 %, )L, L1, () A!ONTEU %3n1tor 3n 2ito o"ia "reaca, presc8i24at 3n piatr1 de pri-irea :ed.sei?, 3n ti2p ce asista a n.nta .i 6erse.?' A!ETE :arinar din Tir care, a sa -at .n copi de a s1 41ticii e .nor a 0i 2arinari' Copi . , #iind 3n rea itate DionDsps?, i*a pre#1c.t, 2ai t3r&i., pe netre4nici 3n $G1 #ini, iar pe

i 9a.ri.n si24o a &e. NIII. 12 A!RATO6OR N.. anterioar1.t1 din 4a e e Cer4er. atenian 4o"at. si .de Lorrain.2. -in.ni-ersa e' * A!TEON 9i.r15 O-idi. roditor' Asirienii 1*a. e or Cic ade?. En%ida./-0%.s*o.ne. distr. . 3n eare aceasta se sc1 da 32pre.i DionDsos?. . a -3nt.i <. .4 #or2a .i 3n 2ito o"ia 4a4i onean1' Era repre&entat c. 19) /i .n1 c. a #eno2ene or at2os#erice.ra"ane or si a a tor ca a2it10i as. . . #iindc1 a 3ndr1&nit s1 se 3ntreac1 c.t /i 6ropi ee e. a Na din :area E"ee' O-idi. 6o idect?.i 3n 2ito o"ia "reac1' @2A Di-initate "reac1 ar8aic1.. 3n ins.n t.p1 a t1 -ersi. 1*a o2or3t tot. I.i :arte?' A!IS T3n1r p1stor sici ian 3n 2ito o"ia "reac1. e a #ost pedepsit ast#e .pra . .. "er.i' O-idi. B' B' Tiepo$o. ado*r3nd*o ca pe . ?. .r2'5 Do2enico %ene&iano. -enerat 2ai 2. c. a #ost ridicat1 3n ti2p.? Fapoi to0i &eii' A!ONIT 6 ant1 otr1-itoare. 3n ti2p. I% 3'C8r'A. Aci3 4i Galat%%a5 9ran"ois 6errier.i :Pna. pro-enit de a i&-or.2e e A#roditei? 3n 2ito o"ia "reac1.i2it1 prin 21re0ia ei artistic1 este Acropo a ora/. s*a #o osit de -ic enia . din "e o&ie.i 6eric e @3ntre CC( si C)2 3'C8r'A' Tot at. s#3/iat' D. iar c3inii s1i. III.t3nd s1 o ia de so0ie.p1 . dedicat Atenei %ictorioase @NiQe?A.n nepot' 6entr. (=+ /i .i d.r. o spad1 de #oc. 3ntr* .neric.se0e. ..nci a.n? /i a .reri e' %ir"i i. a de& 1n0. "ra0ii e?. 1*a 2ai p. &ei0a 3n 2e/te/. partea cea 2ai 3na t1 si #orti#icat1 a -ec8i or ora/e "rece/ti'.i?. p.-.n &e. prod.? si a A. t ca &e. .nei ni2#e?' I./-0%.. a0iei 3n ca& de r1&4oi /i sedi. p oii F/i #. pro-enit de a -as...2e.2e.. pict.p1 ce 1*a rostit. din re"ii2ea Arca*diei?' A!RISIU Re"e a Ar"e/.rprin&3nd*o pe Arte2is? "oa 1.si. ni2#e e? ei. aceasta 1*a prescrrDn4at. :ai 3nt3i oc de. din ca. . III. $%ta.3n1 /i 8aos.t respin"e 3n nici i2 #e ' A!IDALIA Un. d.i Lic. ap1r.irii .2enta si spirit.r3nd. Ere8teion.*i ast#e . pe c3nd se sc1 da 32pre. 1) .r. pe* de a t1 Jparte. acti-itatea constr. d. 1*a. . #i.2e. B9B de *Na!os?. L1) A!RO7OLA 3n "enere. 6 eter Bri<e"8e ' Ti&iano.2eroase a-ent. copi .2e a &Oa . n.r2' A!LIDE @1A Eei0a 3nt.p1 n. c1r.nei p oi de a. o<a cariatide or? e te' 6e -re2ea .-.n.t si ed.&a di#eren0ei socia e dintre ei. a e-ita 32p inirea pro#e0iei. ? C8iron.i' Cea 2ai' F.Acete 1*a #1c.n1 c.i. -3nat. Aci3 4i Gala)t%%a. p. '/i d3nd./it1 as. ? i*a pre&is c1 -a #i . $%ta.nea. a Ceos. Andreea Sc8ia-one.n cer4./i. 3n care "reciiG p. c. #iindc1 a-ea dar..n #i.se0ea ei. 6artcnon.*1.pre2e. 3ndr1"ostit de Cedippe.n -3n1tor di4aci' S. 3ntr*. 4ine#1c1tor.-. a sed.t preot a s1.i? @=A 3n 2ito o"ia "reac1.n. Danae?.*se a ea s.ciie so2pt. acest n.ni. cresc.cat de centa.rn de 4ron&. ./-0%.ne e -ersi.t./-0%. . ?. intrarea pe Acropo e. (2+ A!INA1 Spad1 pe care sci0ii o 3n#i"ea. strec.n te2p .a a ora/.?' :3nios. c3nd >erac es? 1*a scos din In#ern' . #iindc1 p oi e #ao'p1*23nt.i.2. care #or2a.torit10ii s. de 6o i#e2?' Dar Ba ateea 1*a trans#or2at 3n r3.i' A #ost socotit.i Ariste. c. . . din eroare Oi #1r1 s1 /tie cine e. "er. de a t121d.i. din n. e era -enerat 2ai a es 3n 9i"a ia. tat1 a p1r1sit*o prad1 ape or 21rii. . . nep.i' In-a&ii e /i r1&4oaie e @inc .s a "eni. #iica .i "rec prin e!ce en01' 6ri2a con*. ace a/i n. a 3nc8is*o pe #iica sa.r" @seco .r1*23nt pe care Cedippe. a a.r1 ADAD Ee. ap1r.ia oraco . c.nor 3ntreceri sporti-e' O-idi. drept pedeaps1.' A!ON IU T3n1r s1rac din ins.tonoei? 3n 2ito o"ia "reac1.ad1post a .nosc3nd.pra p1* .4it de Ba atea?.'si24o a #. din Beo*0ia. pe 6erse..cis de . 6erse. $%ta.i?' Din ea ar'#i ap1r. : centr.r"e a poa e e Etnei? (2)# CI a. din :area E"ee.". dar Ee. .-. i*a sa -at 3ns1 pe a23ndoi' :ai t3r&i. I%. care a #1c. de o rar1 #r. nerec.s 3n 2are parte aceste co2ori a e artei . . ' Un re"e a ins.t din e . c. a #ost stri-it de o st3nc1 pr14. pict.oas1. care' c.. 3n p123nt.cti-1 a #ost dedicat1 teatr. a 2as1' C. d.a doi ea r1&4oi 2ondia A a. 2on. Acrisi. ace a/i n. 3ndr1"ostit de G#r.s?. $%ta.

c.21tate de an' A#rodita se 3n-oi. iar ce e a te /ase.24re or.r15 De Rossi.i >erac es' @2A Ni2#1? oceanic1' ADON Di-initate #enician1.riste. 2i2a.ne. >ippo2edon?. 3/i t1ia. copii. 3n do i./2ani or or' ADEONA Di-initate Gro2an1. din Napo i AD$ETA @1A 9iica .4 #or2a . scape de 2oarte.#3. .i era c7ine e. consacrat . oper1 iric15 Kre/c1 a 6o2pei /i 3n Doi 5 A. cent. Ad-#). sc. epi"oni or? 3n r1&4oi. n. $%ta.i.2ea .R 2ito o"ia.tat 3n nen. '*cond.i Ares?5' 2ei0a 1*a presc8i24at at. care s*a. respecti-.i 3n 2ito o"ia -edic1' Cei 2ai i2portan0i s3nt %ar. ei5 1*a 1sat 3n -ia01' D. can. si #iica sa. drept pentr.ta pe 6o inice s1 recapete tron. /i*a respectat i#1"1d.i e e "e o&ia .. ace a/i n.ci. 3n#10i/at a c.r1 A#DRA$ Ee. acesta.%t 4i Alc%3ta.21rate sit. poe25 $eat de a 9ontaine.se0e 3n 2ito o"ia rrrac1. r1&4oi. ' So0ia .t d.Ii 3n #oc' Era repre&entat1 s. aiTti'i&oan'c*Le? /i s1*i s2. in ora/.i s1.nci.2. #e2ei e se 324r1ca.i Adonis? @1A' 3n ti2p. .de c3ini' ADRA$$ELE!8 Di-initate rsirian1.na? @2A' Ani2a . i* a por.-.?' 1C ADIT9A N. ' • ADONIS @1A T3n1r de o rar1 #r. dar 6ersei.riste.a trei2e c.ca Biordano. . 32pr.c ordinea . Ad2et i*a 3ncredin0at pa&a t. din care a *sc1pat n. c.21tatea an.ra' Aceasta a #ost . Ee.. de aceea te2p .nci a e . #resc1 po2peian1 Ia :. Ca*pane. N.c1tor. a/a c.n1 c./-0%.1spre&ece 2.s? a 8ot1r3t ca Adonis s1 stea o trei2e din an c. soare .i 9e. R. personi#icare a 2or0ii si rena/terii cic ice : -e"eta0iei. pt. "1 re"inei or. de 2istre0. 32potri-a Troiei? /i a e!pedi0ia ar"ona. pe Ar"ia? /i Deipi e?. T8or-a dsen. De %ries. a acceptat acest saS 'cri#i. . Adrast porni 32pre. dar 6erse#ona?.rerea de a*i -edea .rea5 Ti*&ian.i.tat1 de 2ito o"ia "reac1. or. a*i satis#ace o dorin01. -edic1 /arpe e pri2ordia care si24o i&ea&1 ti2p. V%n:#K 4i Ad-ni35 6aris Bordone.i p1. pe 2oire? s1*.n=t-a. 1*a a<.rpat de Eteoc e?.s a 8ot1r3t ca Adonis s1 tr1iasc1 /ase . =195 B' B.n/i s.23nt.i 3n .p1 o a t1 -ersi.0i or?' C3nd Apo o? a #ost i&"onit c in O i2p? @1A de Eetis?.4 o pie e de e. 6artenipe..i a asirieni /i #enicieni' O-idi. c1reia i se <ert#ea.' 6entr. Ad-ni3.2ai e ' @2A Un a t Adrast a #ost .s din In#ern. s1.. a030at 1= 32potri-a .i >erac es? s1 .ne4re. c. re"e a :icenei' 6entr.di :onte-erdi.&. A#rodita. . n1sc. .i Et.n. printre a te e. :arino. condi0ia de a*1 p1stra a ea o <.t din i.2e e Adonis? @2A. o a do.2e.i asc.p1 a te -ersi. E. A.2e e co ecti.?.2 3i pre&isese . . . L.-. aceasta i a-.ne..? si A2#iarai#G. re"e e Tesa*F iei' A participat a r1&4oi.ni-ers. din apropierea -. 7l%ca.%a l:i Ad-ni3 la <. >ippo* ita?. 6erse#ona /i L a treia s1 #ie i4er' Adonis dedic1 si aceast1 a treia parte A#roditei' D'. a case e or' ADISES8A 3n.pte p.. poe25 C a. a*1 a<. era p in . >erac es? este ce care 1*a read. dar o dat1 32p init1 T<. RcontraG Te4ei? @2A' Şi*a c1s1torit #iice e.nci pe Adonis intr*o ane2on1.ri or /i case or d.i? @=A. tat1 . V%n:3 4i Ad-ni3. 2ai t3r&i.rtea . A cesta?.)4i 73icli%. .r2e or sa e /i i*a dat ad1post. Tide.4irea*incest. ce e4rate 3n onoarea . Edip?. 2i/cat1 de "est.ipr.na din ce e do. ar. Cano-a.%5 6ao o %cronese. printre cei -ii' @2A Ee. :irra?' Adorat de A#rodita?. F ADONII Ser41ri rit.ni a e an.n' ADRAST (l) Re"e a Ar"e/.ia a' At..i E. dac1 cine-a se -a o#eri s1*i ia oc.n oraco ? c1 -a a-ea ca "ineri aceste ani2a e. Ee.2. .io/at de disperarea A#roditei /i i 1*a redat. red3nd. p1r.&e.a0ii' A con-ins.a e #. si pe care se odi8ne/te %i/n. . -enerat 3r $ici ia.a ce or /apte &ei care cond.ona? s*a 3nd. care &e.cis de i2 2istre0.es 3n 2ito o"ia "reac1.oas1 3ntre Cinir?.na /i :itra? AD$ET 9i. /i.cis de Te e2ac?.ncit .i.*1 A cestei' Ad. disperarea p 3n"3nd /i "e23nd. 6o inice? si Tide.nc3nd.?.*4eris e e' pict. 1L 32potri-a Te4ei. re"e e @. cii n. protectoare a c1 1tori or ce se 3ntorcea.

Citera. n.r?' AEDONA So0ia . 11. A/ .sese consacrat 3n Brecia. pen. este #iica .i Apo o? si o c 1dire 3n care s1 se p1stre&e te&a.0i pro#etice.?A. a constr.? @2A. acces n. !%i 4a>t% . 32pre.i Ee.i Ucte?' Aici se a# a p1d.ri a e .n te2p .rprins de re"e. "ec. a tre&it pati2i 3n 9edra? /i 3n :edeea?' A i.ns 3n adDt.i <%c+i. sora @:e issa?A si tat1 ei @:e isse. . Tro#oni.4 care era adorat1 Ci4e e? 3n te2p . c.cis.nea Co 8idei?. . printre a 0ii. sc.n #i.-dit=. #rate e .din ca.i Beo0iei' Tot ei a.i Sidias /i 'Scopas' S3nt -estite: V%n:3 !a>it-lina.>-t.2. a Cipr.n1 c. &ei0ei ro2ane Ne2esis?. .iA sa ir s.ri or 2. este a2intit printre eroii -ec8i. re"e e Te4ei? @2A.ia di-init10ii respecti-e' AEA Ins.ir de 2ito o"</ 17 2are de so0. ei ipi ' Ee. considera sacri por.a oar1.ti i&3nd . so0. . c.pra senti2ente or /i si20. pt.V :i*ne a. 3ns1 1*a pedepsit pentr. Aedona a 3ncercat s1 . ro2an5 Beor"e :oore.. Corint si 3n Ar"os? @=A. Tro#oni. care 3i #.* Dens'etc'. a #ost c. din De #os? dedicat .se0ii.n0e /i pe e ' 6127nt. <e#.it1 '#a01 de c.is. A/ .i Endi2ion?' AE1 Una dintre doici e .r.t din sp. tineri care a.it 3ns1 treptat aceste co2ori.i<a T%?%i ADRASTEA @1A N./-0%. asc. tat1 . -estit'' Era ori"inar1 din Creta' A6I N.it te2p .2. s1 n.n coridor secret de acces 3n incint1' C3nd A"a*2ede a #ost s.-. 3ntr*o stare de de ir.s? copi . /i 2a2a I. Odi3%%a.s? 3n 2ito o"ia "reac1.2e e &e. .i Lin*ce. de-enind p1rinte a oa2eni or i4eri' o 2are p.r2'5 6ierre Lo. II .*1 den. 3n care a-ea. c.?... #iindc1 a n.2e e. V%n:3 Un $il-. t.t1 c.*1 de -i. pict.2e e de %e* 1US?' Ip2er. Tieste?' AETLIO 9i. 3ndr1&nit s1 se 32potri-easc1 Diose.2e e ei a #ost dat .nosc. C+.? /i a .2e e de Anadio2ene? @Yie/it1 din 2areGA /i protectoare a 2arinari or si a port.trit o dra"oste ne3n"1d.2a 21riiA' Tot ea 2ai este si &ei0a 21rii.t ca E ena? s1 se 3ndra"os*'teasc1 de 6aris?.ritori or: a #1c. . *ei.ritori or /i ne2. pe Enea?' C. pe Atis?' Be oas1 pe n. dar.s?. re"e . care a a-.pt10ii /i a #ec..t .n preot s.ri or' Adorat1 . i*a t1iat cap. c. cri2a sa. re"e a cet10ii :icene?. din "re/ea 1.perior sa. a do. a i. n.' de #ric1 s1 n.te 8arpii?' .21r. adorat1 3n ins. ei intra. .i 6e opone&' A6EA Eei0a 3n 2ito o"ia "reac1.2nat.i Ee.4stan0e e!citante. n.nde 3i era dedicat .2nata sa..-r. a E"ina. NIII.. care a a-.ns.ndit10ii 3n 2ito o"ia "reac1' D.t .U WiG:. a# at 3n spate e a4sidei @a tar.n1 c. a #ost r1sp3ndit 2ai a es 3n Cipr.*1 3n"8it1 Cronos?' AD9TU$ Ca2er1 tainic1 3n te2p .4 stat. . de Adrast? @1A' @)A' Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1 ce.4it.n copi a acesteia.i A"a2e2non?' A #ost ar.i Eeto?. pt. i.nor an.s? /i a Dianei?.4irii.i Eo ?.ncat1 3n . )12 /i. d. 3n cinstea &ei0ei A# rodit1?' A6 RODIT A Eei0a #r.nic.nei conste a0ii' A6AREU Re"e e :essenei.2ite s. c3nd acesta s*a 3ntr.tor.#os? @2A. R.rea 3n care se p1stra 3na de a. o preoteas1.&a per#idiei . din Ro2a.ri or?. 2are de copii ai Nio4ei?. de a L.' San'dro Bottice i. Ra#ae .i Idas? /i a .tere as. ro27n5 6ra!ite es.-dit= .r1 IGADIST *J AGDISTI 1A$EDE Ar8itect "rec -estit. ori"inar1* din Creta' :ai t3r&i. con#or2 eti2o o"iei n.. Corre""io. 32pre. A/ .2ai preo0ii o#ician0i' C. sp.-dit= din !nid-3. 3n"8i0ind. re/edin0a re"e . -?ic%i:.i >ei2dr*i ? din 2ito o"ia scandina-1.cid1 .p1 >o2er. ei. dictate de .24eii /i 2irt.X tinerei Ca ice? si* tat1 .p1 ce R8ea? 1*a asc. s*a n1sc. pe propri. ' La ro2ani.?.r15 a te sc.prins de 2i 1. a -o .. dar a .2a 21rii @"r' aKros.0r. A#are.i. =1H IUK''KK1 @1A Una dintre a2a&oane?' @2A Una dintre ce e 2ai itinosc. 1I1. a<. $%ta. care 3i #1cea s1 capete -irt.2e .i' Esc8i .pat 3n o2.i Atre. Iliada. (1+ @ i)(lA()7E So0ia . F 3n 2ito o"ia "reac1' @2A N. /i a 6.n A:li3.2e e s. . s1.' A6RODISII Ser41ri ce e4rate 3n ins.i.n #i. 1*a 3n"ri<it pe Ee. pe Anc8ise?. a presc8i24at*o 3n pri-i*<8etoare' I o2or. 1 din re"i.

s?. c.s :i 8a. AGADIS1 ( (1) N.n-n. 3n ti2p. AGENOREA Eei0a 2. 3n ins. so0ia . deoarece 32pre. de a*i inspira pe posti* AGA7ENOR Re"e a . ei ce 2ai -ec8i' @2A >er2a#rodit? de ori"ine. tra"edia5 E.pre2 a ar2ate or "rece/ti.ripide. Arcadiei?' A . #iica r3. Oreste?. pentr.cerii c. inter&ic3nd.%3t% si IBiC%nia .i Troiei.%.2e e .%3t% . p1rinte a . En%ida. care i&-ora din 2.n.a 2. pe E ena?.%. ta ro2ani. . s'1.2e e de Ast8arte? /i :i itta?. )2( AGELAST @ at' care n..2ai 3nt3i 3n Siria /i Ca deea. di-in1' AGELAOS Un. tra"edie5 $a2es T8o2son.nei ser41ri dionisiace. 6a# os? @2A.nte e >e icon?' Era protectoarea . preoteas1 a . AC%aila3. A"a2e2non a de-enit /e#. r3deA 6orec 1 dat1 . . ora/.i Spartei. pe 6ente. 212.p1 c.s? pre#1c.to?' AGENOR 9i.?' Aici e a .i acestei cet10i.nei #3n*t3ni consacrate ."it 3n Sparta.' A8i e?. ACa.str1 . 1)1. sc a-a Briseis?' D. #rate e . 3n -3r#.cis propri.cea pe oa2eni /i popoare e din 32p1r10ia . .?.ci"a/ii' I0ii #iind E"ist? si C ite2nestra' :ai t3r&i.at1 3n :area E"ee' Ea a a-. A"a2e2non a #.* e s1 re-in1 acas1 #1r1 ea' %ir"i i. I. tra"edie 21 (AGIEU+ Epitet a &e. 2C1. 3n #.nie inspirat1 de Ee.i ne i2itat' AGES1LAOS Un a t n. A"enor 1*a tri2is pe Cad2os /i pe cei a 0i #ii. e a intrat 3n con# ict c. Odi3%%a. )).i 6oseidon? /i a Li4iei? /i re"e a #enicieni or 3n 2ito o"ia "reac1. a c1rei ap1 a-ea dar.r.i Atre. . e"iptean. )21\))95 11II.i 6 . 3n ti2p.de Tieste?. ins. .ncii /i a ind.d..*1 . . de protector a dr. tra"edii5 So#oc e. Cassandr7?.&a r1pirii E enei de c1tre 6aris?. Nepo2. . ren.cene Leniercier. AGAVE @1A 9iica .!din Beotia. .nte e A"dos.t AGA$E$NON 9i. a 3nte2eiat. #resc1 po2pei an1 AGAN1!E %r1<itoare din 2ito o"ia "reac1.nc0ia de co2andant a "reci or din Arcadia5 a re-enirea 3n patrie. pentr.at*o 3n*c1s1torie pe' C ite2nestra?.at parte a r1&4oi. E:. "rec. #iindc1 Didona? descindea din acest re"e' C3nd E. t.i poetic' AGANI77E Ni2#1?.rne a &ei0ei Ci4e e?. a Cipr.2it1 */i Cetatea . ACa. c. &ei0ei A#rpdita?' AGATODE$ON (1) Epitet dat de "reci . tra"edie5 Dari. . re"e a cet10ii :icene?' C3nd Atre.i Cad2os? /i a E.i 6ionDsZs?.ns a :icene. 2e odra21. .erta.n #e de Y3n"er p1&itorG' @2A Un. i*a pre&is c1 -a 3i o2or3t. socotind.cis pe a23ndoi' A"a2e2non.?.2. .a.2e0i or' AGLAIA Una dintre ce e trei "ra0ii? 3n 2ito o"ia ro2aD na' N. n.n-n.i 6er2es.2it1 3n Tesa ia' AGANl7EE @1A Ser41ri or"ani&ate 3n cinstea 2.ia se 3n1 0a te2p . 32potri-a Troiei?. i*a . 1)B.&e or?' Inspiratoare a e 8ar.rorii or. El%ct.r2e e s.. #resc1 po2peian15 Sac. re"e .ropa a #ost r1pit1 de Ee. asedi. pe . iar :ene a.ri or si dr.i &e.i s1. ca oc de pre#erin01.. ca [-atpr a sit.. din pretenden0ii 6ene opei? @proci?A.prins1 de o cri&1 de ne4. sit. O. tra"edie5 %o taire.n Ta:.%.2e e ei 3nsea2n1 .a0ii or critice. #iice e re"e .24re or in#erna e' 9ierre Cornei e.ida.&e or?' @2A Epitet atri4.t.i Cad2os? /i a >ar2oniei?' Şi*a . a #ost . ceea ce.n te2p . 9eni!? si Ci ice?.n a t ero. din ca. 11. OeKoreEe.cireG' .%nid%l%. /i*a a es 3n Brecia. a*si r1&4.na p1rinte e. O.ra<.i Apo o?.i. :ene a. De %icente Barcia a >. 3n Beotia' @2A Una dintre nereide?' @)A Una dintre a2a&oane?' AGDISTI sa. 2C(.ropei?' Carta"ina? a #ost n.i A"e*nor.n1 c.n-n.i >ades?.striei a "reci.it 2.i Apo o?' pro-enit de a atri4.i U ise?' >p2er.t 3n ta. pro-enit de . tra"edie5 >o2ar. #i.i/ici:l I/iC%ni%i.&e or?.nde a ridicat . tra"edie5 %ittorio A #ieri. .2e a .. a Citera?. . s.. d2 n. s* a /i 3n032p at de 3ndat1 ce a a<. c1r.i Apo o? /i 2. 32potri-a Troiei?. drept pedeaps1 c1 acesta s*a 32potri-it introd.cerirea Troiei. O. ACa. .%3t%. #i. Tindar?' C3nd s*a iscat r1&4oi. c.i d a a-3nt. Iliada5 Esc8i .%c:c%.cis. a #ost &ei0a c. tra"edie5 Seneca.it d% I/iC%nia. >er2es? cond.

c1 . 1*a 3n-ins. .2it1 A cippe' AGR1A 9iic1 a .r2'.at de naiade? /i. L1'C5 O-idi.ite 3n cinstea &e. NI%.. o dat1 c. ni2#e?.i acest.i >o2er @seco e e NI\N 3'C8r'A' De aici. $%ta. 3n .arie sa..i troian Antenor?' A8ELOU Ee..ne de 2are i2portan0a' AGLAURA 9iica . ori de c3te ori p eca. =C( /i . >erac es? pe Deianira?.cte /i # ori.r. 2ici e ser41ri E cnsine.i c. desc8is C.i Cecrop? /i 2a21 a A"Qi.p1 e"end1.# e0ite' A/lELAU 9i. .&. #r.i Edip?. a a-.de. ora/. str12o/ a . a ero. care 1*a .n. c8iar dac1 e a . d.t o. A" a. I /i .' Corn. -a #i sa -at. a .r127nt de credin01 patriei.s? /i Ti. tinerii atenieni rostea. .4stan01.at c.p1 credin0a respecti-1' Este n. pentr.r2' A8E$ENIDE To-ar1/ de .2a 6o2pi i.n preot a .t1 Brecia 3n -re2.rori: pe Erse si 6androsos' 3n ti2p.r1 toate e#ecte e 2a"ici d. ea&1 p1cate e /i este in-ocat 2./-0%. %III.nte e Lice.2it de at. &ei0a Atena e*a 3ncredin0at #iice or . Creon?' So#oc e.r2' A8E$O$ sa.tie. ad. A" a.rc*i?' La Atena.i A8e o.r2' ' AGNIS Di-initateaH ar8aic1 a #oc.r c. n. de .i? @1A' . "er. ar. 1=.t 2in0i e /i s*a.tia. . A8$ON Di-initate #enician1.i .i an.ror creat.Issos. 3n 2ito o"ia "reac1. t. II. n.1 s. III.i este ori./21noase' Soare e este 2are e #oc a cer. r3.i Ocean. A8e o. :eta2or#o&e.i ta. t pentr.riosc.2ai printr*.n".AÎA Den.2e e de corn. care cre/tea de*a .4 toate #or2e e .-.p1 a te -ersi.nca . 3n te2p ./-0%.2'it a8ei' A8 AR Di-initate c.ERON @1A 9i. 3n* care. a . . coarne.n.i tron.n ast#e de sacri#ici. a 11 ian.r3dicei?' @GROST1NE Epitet #o osit pentr../i i*a dat . a4.at 2ai 2. aceasta5 ocrote/te casa si 3n 1t. c8iar /i 3n corp. asc. pentr. de pe 2. . te 3n#10i/1ri. ca /i #.nden0ei se re#er1 a #erti itatea #e . s*a ar.ne. .pi*ter?'' @2A I&-or sacr. are /i d1t1toare de 3n0e epci.ncat de pe Acropo e' ODidi[. .rice' De a &e. 3n#10i/are o2eneasc1 3n 2ito o"ia -edic1' D.n. ace a/i n.p1 o a t1 -ersi. :.A #ost so0ia .pt1 a . n.nca o ra2. #i.2ire ci d7re era e. . a /i*1 rec1p1ta pe 'a s1. . s .ra.tat*o c. IN.i >erac es corn.r1 de ste<ar.i U r an. printre care.2e a E.i. ca inspiratoare a oratori or 3n ti2p. G' AGNOS (l) Una din ni2#e e? care 1*a.at o 8ot1r3re' AGRA Co in1 din prea<2a r3. 3n cinstea re-enirii pri21-erii. A8eron.' Corn. an. s.piter? ar. Toante.ra .nden0ei?' D.ror ce or ce a-ea. /i a r12as 3n 2ito o"ie c. a .ni.i Cecrop? si preoteasa &ei0ei Atena?' A a-. A2a teei?. pe care se ce e4ra. .t.itorii s*a. apoi i*a s2. a dat -ia01.?' F8EROE Copac \ p3op * * consacrat &ei or din 3n#e#8.rpator.i' 6re&en0a .ne.2p . n. . si*a.2e *din >e ada. c. 21 2ai /i )1 dece24rie' AGONI D%i ro2ani. inter&ic3nd.ri#icator. sine p3n1 3n Ita ia' %ir"i i.2e e &ei0ei Atena?.ri#icator.pt1' D.2it /i 6a-aca. .ri e. $%ta. din propria*i s. a #ost .n <.a de 9 ian. in-oca0i de cei ce dorea. pe p123nt' AGRAULA So0ia .n. dar se2i&e. pe aceea de ta.ia.nd1 3n r3. Edi> .i 6o i#e2? /i sa -at de Enea?. .cis1 a por. si tr1snet.. cap de o2 /i 4ar41 .arie5 d.t do.. .ncat din 3n1 0i2ea Acropo ei?.* e s1 o desc8id1' C3nd. . t.i /i a Terrei 3n 2ito o"ia . si Erse a.i /arpe c. 3ns.Srte?. oc.t. cap de o2 sa. 0i . in-oc3nd p oaia' 22' AGO RAI A N.i >e#aistos?' AGONALII Ser41ri ro2ane instit. 8r1nit pe .s?.?. ()9 /i .i din prea<2a r3.t o #iic1.p1 a 0ii. . Yp.n corn /i 1*a constr3ns's1 se.rioase. .de re"e e N. care i s*a 3n1 0at. ca #iin0e ii"reste. a sa -a ora/.i Cecrop o c. .nde.%C%# 4i Edi> la !-l-n-3 EGR1O7E Un a t n. o2enesc5 p. .i 41tr3n c. i s*a consacrat o p1d. 3ntoarcerea 6erse#onci? din In#ern. sa 3ntreprind1 o ac0i.ri or 3ns.4 #or2a .-. pentr. e"ate de p123nt' 45 A. Soare . En%ida. 3n perioade secetoase.i U ise?'5 a #ost p1r1sit 3n ins. este repre&entat s.n"1' Z-idi.i 3n 2ito o"ia -edic1. . 3n &i.' A8e o..nci A8e o. a4.s? si a &ei0ei T8etis? @1A' Şi*a disp. .n oraco ? a pre&is c1 n.n1ri or pop..i r1&4oi inter2ina4i . pierd.

c3nd a %r.i. p1rinte a cer.%a T.4ens. t3r3nd. %I.ni e in#erna e' A8EU Str12o/. in-. 1+( A8ERUSA 6e/ter1 pe 01r2. ..ri or din Ita ia.n Sci. dintre principa ii croi "reci din r1&4oi.%a l:i A+il% d% #B.rat de eonii?.t s1 reintre 3n . 2e odra215 L. i4ret de oper1. Eti->ida. prin care se credea c1 .se p1tr. #i. care i*a dat o ed.&ic1 de L. ca si Oreste?./i de Ea*rat8. c. dintre cei 2ai -ec8i &ei ai #enicieni or. 2)1 /i . din principa ii eroi: a-ea o ar2. care 1*a atins toc2ai 3n c1 c7i' 6e 2onn3nt. poe25 >' -on U eist. .-'r.i' A8$ON )K A7IE$ON A8RI$AN sa.&e.ca0ie de2n1 de .t ca aceast1 parte a picior. 7%nt%3il%a. A+il% . 121 /i . -ictoria ..stra? 3n 2ito o"ia orienta 1' R1&4oi. a 2oartea .' A8$EON @1A Ero.de etc'. Iliada.r2a car.s.r2. 1 e"endar1 din :area Nea"r1. . 4ine .i 6ria2. #i.#.t 3n 23ini e "reci or. 22 /i . . .pt1. 3ntre "eni. pt. prin .5ttroc .nde s*a do-edit a . pe 2.i"i C8er. pentr.i 6e e.i s1. . a #ost tort. .cis #i. c3nd sc a-a Briseis? i*a #ost r1pit1 de A"a2e2non?' O2or3rea prieten.p1 o a t1 -ersi.i' 46 $URA $ADDA *J OR$UDD# EIA# *J EEA . . &e. A+il% la a3alt:l T. si24o a r1.nde 3n In#ern'' . de c1tre .i .?.ra :a&da' 6ersoni#icare si24o ic1 a ..pte.. #resc1 po2peian15 A+il% 3i AiaH. /i patrii cai ne2. 91. ridicat pe pro2ontori.tase ad1post5 a #ost pedepsit de &ei si a pierit 3ntr*. . a . s*a sin. tra"edii5 Stati. . a cererea &ei or.n a t #i.r.Seac1. 3n dr. :1rii Ne"re. Aia! a r1pit*o pe Cassandra? c8iar din sanct. din ap1r1torii Troici. dar i*a #ost . Si"e. A+il% 3i 7-liG H%+ia.na. de U ise?' 'De indi"nare.5 Bi.t s1 o ia de so0ie. oper15 $ean Ba 4ert da Ca2pistron.pre21 3n 2ito o"ia persan1..i A8i e?.' A8ILE Re"e a Tesa iei @BreciaA. sc.dat1' De copi ."ene De acroi!.?.#ra"i.i Ee.n te2p .pt1. c1 /i*a .i i 3 re"e . A8.n.i 6ria2? /i a >ec. pict.r1 de nep1tr.? si a &ei0ei T8etis? @2A' Aceasta. . B' Re"na. /i rosto"o it 3n In#ern.cis c.ia. .s?. sine a . UA1 Un. )1. d.r1 A8ILEA Ins.i5 ' A+il% la ^ScJ. propria*i spad1' .' Si24o i&ea&1 erois2.at1.neric.4 i. .n A:lida. dar.sc a %atican.r2'.-ici5 6indar. . i r trei ori 3n <. ANGRA)$AIN9U Di-initate s. pentr. a #1c. . #iica .*1 de c1 c3i. t. "rec c5 G%/ pentr. 3n care A8i e? a #ost adorat ca &e. r1&-r1*32potri-a . #i. Atenei?.-i%i. a*/i r1&4.rit1 de >e#aistos?. #resc1 3n :. o s1"eat1. 8%c:?a /i I/iC%nia . N%III.e In"res. E.i. A+il%id%.s.pt1 si s1*1 .r2'.*1 3n . >ector?. din :i et. . nera4i . de .cis c. A+il%id%. s1. /i . a sacri#icat*o pe 6o i!enia /i a ridicat .p1 trei 2ii de ani. 32*'potri-a Troiei?. 1*a sc.i? C8iron?.n se2i&e.i3%i3.. a* /i #ace #i.i s1 r123n1 F ne.i Ere8te.2 spre patrie' D. .ndat 3n r3. prin care se credea c1 se a<. .n"e 3n re"i. poe2e: E.to: /i a Cre. . A+il%id%. Aia! a pretins*o pe so0ia acest. dintre cei doi &ei s*a 3nc8eiat. tota ' >o2er. v A8ERUSII N.4ini. pcn*i c1 a poto it setea titani or? c3nd ace/tia s*a.cid1 pe acesta.n.s 6apini. etr.pte e 32potri-a Troie6.nde 3/i c1.r. #rate e \ pe >ector \. R.r1' 9ran*"ois R.5 6. #i.i A8.ptei -e/nice.sei. opera5 D%3>=.n na. Di3t. presc8i24at 3n r3. 9rancois Berard $. tra"edie5 Arctin.:C%. tra"edie' Le"rent&i.s?' @2A Un a t A8eron a #ost tat1 erinii or?' %ir"i i. care a co2is aceea/i #apt1' @2A Un.ne. pe/teri or /i ac. ce 2ai 3ndep1rtat a a8ei or. Brecia si E"ipt.i Oi e. 4ron&.at c.ripide.i*N.ns. a #ost 3ncredin0at centa. D si Co asse5 6ietro :etastasio.ritori' A re#. 4a et panto2i215 Do2enico Ci2arosa. io Ro2ano. 9rance^ca 6ritnaticcip etc'.ar. 6aris?. StD!?. Do2ini].&at ins1 s1 2ai .r2'.2inii si ace a 3nt. En%ida. #iica . A+il% in Sci. 6irr.?' C3nd Troia a c1&. a24ii introd. . 0in3nd.Ii. poe2 epic5 Boe*08e.i ce 2ai apropiat. cet10ii' S*a 3ndr1"ostit apoi de 6o i* 2= !eriia?. 1*a .4ei? 4i. 3n -e/nic contrast c. 2e odra215 Bio-anni 6aisie o.ra :a&da?.i /i a p123nt.i cet10ii.-3.2e "eneric dat 2 a/tini or.' U ise? 1*a . pe care "recii i 1*7. re ie# a L. 1*a #1c.

.at*o tot. sc. #iica re"e . "rec care /i*a dat propria #iic1 de so0ie &e.? /i a Andro2edei?. 2(15 Tit. %I. Knc#ida. 3n ti2p. Ippo*2enei. "rec alL%A #or01. i*a dat o cora4ie . Ber"ion a -r.?% c-ndita.n1tor 3n 2ito o"ia "reac1' 2( ALBA LONGA Ora/ din Lat3.i ei' E. .ria/ care 32pre. 2are prietenie pe U ise? /i.ia 3n ins. C1= /i .t3nd s.i ason? /i a :edeei?.s. 3n Itaca' Ace a/i re"e i*a K@a&d.i B a.i Ee. A cesta.s c1tre an. 3n 2ito o"ia "reac1. .i' @2A F 9i. *din cei patr. c1 a 3ncercat s1 o r1peasc1 din 32p1r10ia .2it pentr. Alc%3ta. drept pedeaps1 c1 1sase #1r1 si24rie pe . AiaH.i Nept.sei? @1A. NIII AÎ!1ONE @1A 6 ic1 . -estit pentr. a o2is s1 ad.i 6andare./i or s1i' L*a pri2it c.n1 c.i Ce i ce?.n1starea s. tra"edie5 Andre Bide. <ar d. @d.i >erac es?. care #or2a o perec8e idea 1' C3nd Ceice a 2. popor din Epir.i 6o i4? @1A /i so0ia . a p ecare.4ire #a01 de so0.i 6erse.ri2ediei' A #ost o2or3t dintr*o eroare de #rate e s1.ni pe 2are. 1*a o4 i"at s1*/i ia &i e e' Apo o? a con-ins*o pe &ei01 s1 accepte 3n oc. 32pre. .ripide. nep. deci. care 1*a 3nte2ni0at pe Te/ea? pentr. c. . .i >erac es?' AL!IDE N.n?.rea Ti4. .s?' AL!INOU Re"e a #eaci or. . c. str12o/.r2e&e pe Nantos.i 6 .ri or' So0ia .' T. copiii.i' A. I. so0. a trei ea re"e a Ro2ei. dar a #ost presc8i24at !)e acesta F 3ntr*./i de aco o /i a redat*o so0. C1.s.2?.p1 a 0ii Ron.i >ades?' @2A i icni.p. 4. ren. so0ia re"e .nde Ascani.t .2. IN. . a Ro2a' $#AL!O$ENA Ora/ 3n Beo0 a. so2n.dr.i Ad2et pe 2a2a. poe2 dra2atic AIDONE @1A Re"e a 2o osi or. . C' _' B . pt.2it1 /i si4i a ti4. #1c3nd. NI. #ost trans#or2a0i apoi a23ndoi 3n p1s1ri de 2are. &e.n de #in' @2A Ero. or spre cas1' I oiner.? si so0ie a . N%. despre care se sp.i Adine t?' Acesta. de/i >ades? s*a ar1tat potri-nic. 3n p1d.Fare s1*1 d. popor care oc. .i Enea?.i >erac es?' AL!I$ENE @1A Un. I. tra"edie5 %ittorio A #ieri.r. . c*ai ai .nare c1 a #ost a4andonat1 3n #a-oarea Cre. Odi3%%a.. tra"edie5 Benito 6ere& B7 dos. 22 30 ALBLON 9i. a Cor#.#ocat copi . a . AiaH.to? pe 6erse#ona?' @2A 9iic1 a .. L=+ 3'C8r' %ir"i i.%ir"i i.ne c1 3ntr*o noapte i*ar #i a-erti&at pe oc.i Eo ?. oca&ia c1s1toriei. 3n ti2p.nci A cesta. .cQ.5 >o2er. c.n1 c.i Laoda2ant? @2A. >ades? din 2ito o"ia "reac1' AIUS LO!UTIUS 6ro#et 2isterios. .i. AiaH. de a c. #1r1 s1*/i dea sea2a. -3nt. o2or3t de 2a2a .cos? @)A /i a E.. drept r1&4.ASTOR @iA Un.rt.sic1i? /i a .t' s1* 1 32piedice pe >erac es? s1 Y tra-erse&e Rin.rere. A cione /i*a . tra"edie.na din' sc a-e' @2A Una din doici e . din partea 2a2ei. A? :. si p1rinte a Na.-3n*t.?. A' Ee.rtin1' ALCESTA 9iica .ra<' 2.i 6e ia? /i a Ana!i4iei?. #i. a "1sit o scroa#1 a 41' Este ora/. pro-enit de a A ce. AL!I$EDON @1A :arinar care a 3ncercat s1*1 r1peasc1 pe Bac8.n te2p . so0.i. 3nd. pe tat1 sa. 3nte2eiat pe oc. t.itorii Ro2ei de apropiata in-a&ie a "a i or' A a-. D. 4.0i? 3n. Alc%3ta.it pe ar"ona.. $' B' L. . /i s1*1 . din #ii . *2a21 a Ro2ei de 2ai t3r&i. En%ida.n te2p . oper1 iric1 (AL!EU 9i. -i"oare.sc1 a In#ern.r2'5 Cano-a.i A2#itrion? /i.s Osti* i.nei #. 1*a distr. de in"1 Ti-o i' Era n.prti-ie0!. ei..*i's1 piar1 s.n stic ete' AITA Di-initate etr. pe so0ia acest. 2e odra215..? r1&4.# tra"edie5 U"o 9osco o.i5 s. tat1 . Alc%3ta.r15 So#oc e. c. Alc%3ta. ei' >erac es?. .i Eeto?' Şi*a s. I.. KcKi0ei Atena?' @I.c1 o <ert#1 &ei0ei Arte2is? care.i A2#i o8?' A #ost constr3ns1 de Arte2is? s1* /i p1r1seasc1 so0.c1 p3n1 3n patrie. a co4or3t 3n In#ern /i. tra"edie5 >. Be ero#on?' AL!IN(OE @1A 9iica .ia' S*a sacri#icat at.p1 a 0ii.i Corint.#erin0a a pre*sc8i24at*o 3ntr*. 2i2at1.rit.* c.at FVe de d.2e a .io/at de sacri#ici.s*Li-i. AiaH.i."o -on >o#2annst8a . Iliada.nic . .s? i*a pedepsit pe a23ndoi.4 o p oaie . Alc%Htn. %II5 %III.s?. identi#icat1 c.?.de pietre' l ALBUNEEA Si4i a? c1reia 3i era consacrat . din 2are i.

co2edie5 O-idi.n1 c. dorind s1 o40in1 de a 6o inice? . .' Din .to?' @2A %i&iti. E4e?.4 prete!t. /i 2a2a . i.i A"a2e2non5 2.n coco/ (Gall-) os3ndin*dii*1 s1 -esteasc1 pe -eci r1s1rit.` s2.((IONEU Un. NI.*se ade-1r.#iica acest. 3n#.i. a . .i Dio*nDsos? si a re#.irii oc.i A2#itrion?.t de a Ee.i Apo o?.[e.i >erac es? /i a &ei0ei tinere0ii /i #r.i A c2eon?.nirea .r<*pide. #ost s. . din 3nso0itorii . poe2e Al.cis1 3ntrea"a #a2i ie a . soare . .at de a A #esi4ea?. e"ea # ori.so0ie pe.i E ectrion?. pentr./-0%. 32potri-a Te4ei? @2A. d. de/i se 4. 3ndr1"ostit de ea i s*a 3n#10i/at s. s. A2#iara.:-. 9a eriaG @a&i Ci-it7 FCaste anaA' %ir"i i. spre Ita ia. 3nt3 niri or &e..nit.? /i a .>+it. 3n-ins de acesta.nde a #ost s. .acli0ii. tra"edie5 Esc8i .i E. A.r2' AL!$EON 9i.p1 o -ersi.nte e este ace a a poa e e c1r..cis' Ca iroe a o40in.i.i 6oseidon?' A #ost '. d.&at s1 participe. e a a<. $%ta.2e e RIc a cioni' @2A Una din p eiade?' ii-idi. so0.. a# a0i a o -3rst1 #ra"ed1..cis de Oreste?.:-.p1 care a 3nne4.c. AL!IO7E 9iica .2.i A2#iara. re"e e Tirint.i. re"e a cet10ii Orc8o*2enos5 pentr.t. d. so0ia . . #ra0ii pri2ei so0ii X*a. C1*+ /i . c1 e -a o#eri te2p .p1 p1r1sirea Troiei? c.it1.ia. dat de so0ie pe #iica . /i*a c1. a a<.-. a #ost r1pit1 de 6 . A#rodita?..i A"a2e2non?' D. s*a tre&it a ti2p si cei doi a. Ca iroe? @1A' de t.i A"a2e2non?.."it 3n Ita ia. 1*a tr1dat /i /i*a 3ns.4it1 de &e. p1r1sita acesta pentr.riat. iar RA c2eon a . . ei a 2. c3nd. . s1 de-in1 2at. de&-1 . Ee. 3n r1t1cirea .&e.p1 c1derea Troiei?. A#roditei' Ares.ritor' 6.ns a re"e e A8e o. #iindc1 a 3ncercat sa o r1peasc1 pe A cippe?.i c. aceast1 #apt1 nes14.rprin/i de I e#aistos?.Ann.i. /i a A" a. ? So#oc e.i Ares /i a A" a.ri e so0. #iica . c1 a contestat ori"inea di-in1 a . ' So0. c1reia i*a dat 3n aer ace a/i co ier /i pep . A c2eon i*a o#er0t co ier.tat.>liiI.>+it. $%ta. I% AL!$#ENA 9iica . ALIRRO IU 9i. 2.i Te"e. . .nde a 3nte2eiat ora/. 1. ei.ia 6er*se#ona? c.. a n. .r2.i :ine.n1. s 2a* 2ei .%3c= 3n :. 29 ad1post pe L.ri /i s1*si r1&4. a #. so0ia e"iti21 a .-. E. care. Bncida. din #iii .nde era asc.rpe acest.i .iK.i' ALE1IAR 9i.2.nea ca #iii ei. C11 ALETE @1A 9i. #i.i Ares?. 1*a presc8i24at pe ne" i<ent. ' Ui.rei?' . A.i Ares?' 6.-.cis de >erac es?.i' :ai t3r&i.&.t s1* i . #iindc1 a -r. acesta a presc8i24at*o 3n i iac de noapte' W @2A Una dintre nereide?' O-idi. 1*a n1sc.:-./-0%. din De #os?' A# 3nd. . 6oseidon?' AL!ITOE @1A 9iica . . 32pre.sc a %a ican.i.rprins de &ei0a :iner-a? /i a&-3r it pe 6123nt' Aici 3ns1 a #ost . din :icene?' @2A Un.' ALESO @1A Un. $%ta./it co ier. a ser41ri e date 3n cinstea &e.n&io.4' tr1s1t. .rit 3n r1&4oi.i i 3s?.ns p3n1 a Te"e. . .ne p1rinte e' Ast#e a #ost ..s?. care i*a. tra"edie5 E.rei?. A #e* si4ea?' Acesteia.ia tron.t pe >erac es?' A #ost /i' so0ia .n co ier 3n sc8i24.? si a Eri#i ei?' Aceasta.se0ii.5 Ba4rie e * ' - D.ns so0. pa&nic 3ntr*.i Rada2ant?' .cis de Ares?.i . participa a r1&4oi.at*o de. de a #i ne2.s? per2isi. 3J AL6ES1BEA 6ri2a so0ie a .nte.i E"ist?' A #ost .cerite de "reci' ALETRION Con#ident /i #a-orit a .s de pa&1 3n ti2p. etr.i A"a2e2non? /i ai sc a-ei Briseis?' A #ost presc8i24at 3n 2./-0%. IN.i Enea? 3n dr.riste. 3ntr*o di2inea01 n.#iice e ei. .ne.1 /i .t..c.. Ca iroe? @1A. #iindc1 a co2p otat 32potri-a C ite2nestrei?. din titanii? r1&-r1ti0i 32potri-a .n.ra de atri4.cis*o pentr. tra"edie5 6 a. A.i i AL!IO7E *J AL!I77E AL!I77E sa.

re"e e cet10ii Troia?.pat1 do d. 3n"1 Sirac.i Cercione?' A a-.ra0i s1 a.s?' @lA()E Ser41ri date 3n cinstea .cereasc1 O i2p. .r?. pe >ippotoon?.s 3ntr*. patria . ro2an a 21rii' ALLODOLA 6as1re \ cioc3r ie \ 3n care a #ost presc8i24at1 Sci a? @2A. )+.pe Ni!.*ne e etc'A' ALLIROE Una din conc. a R8odos si apoi a Atena. .ia din cei'2ai i2portan0i &ei nordici.ni.p1 >o2er. trans#or2at /i.r' .ria/i care -oia. spirite 3n 2ito o"ia "er2an1. de a care a a-.sa' AL68EI$ @1A Ora/ 3n cer 3n 2ito o"ia nordic1.24ei. pe Esac' G ALITER1 6ro#et din Itaca. 3n Sici ia. aripi a picioareG' 33 ALISSÎTOE Ni2#1? i. si*a tr1dat totodat1 /i patria.ria/ii care s*a. pentr.n i&-or.n -. re"e a :e"arei' Din*tr*o i. ei sta. care se a# a. ). ari or?. "enii e? .t 2erit. 3n cinstea . AL$A $ATER Epitet dat de ro2ani Terrei /i &ei0ei Ceres?.t de a 6oseidon? .2. s1"e0i e . #iica .ni proprii e ape c. C=1 ALITES N. d.n #i. pentr. $ 1 *.i 6oseidon? @sa.i' 3n In#ern.&r-or' A #e.tea.4it1 de 6ria2?.sis?' ALORVN1 @1A Benii? sa. L. 3n"rop3nd*o de -ie' Eeii a.sei. lliada# %. pena0i or? den..tat pe U ise /i pe Te e2ac? 3n . a-.pta 32potri-a pretenden0i or 6ene opei? @proci?A' >o2cr. si24o i&3nd soare e. s1 c. Odi3%%a. .i :erc.d1 necontenit 0ip1t. care Cercione a pe*depsit*o. /erpi de o co* o.. <nse2n3nd Yc.5 NNI%. a-3nd se2ni#ica0ia Y2a21 care' ne 8r1ne/teG' 0 1 AL$O7E Un.i ei tat1.&e or? 2.i Ee.t . iar pe Aret.i Apo o?' ALILLAT Di-initate din 2ito o"ia ara41.2inoase. t. propri. 3n care oc. ce e4rate a Atena si E e.i Ni!.2ite 3n 2ito o"ia "er2ana #e2ei e A or.nei 4.AL6EU 9i.?A. -3n1tor care a 3ndr1"it*o pe ni2#a? Aret.n.an1. #ace o pro#e0ie @por.i Nere. . in"1 E e.2e dat e e ro2ani p1s1ri or din &4or.i DionDsos? si 6e2etra?' Era. 1s3nd*o s1 #ie oc. din .sa? /i a #ost respins de Aceasta' Arte2is? 1*a presc8i24at 3ntr*.ne era. -enerat1 totodat1 ca &ei01 a #r. sc8i24at*o 3ntr*. 2oti.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A. /i s3nt tort.pentr.' #iii . ai .r"ere pe s. II.n? &e. ace ea a e Aret. ***? /i 2ani or? ro2ani' @2A corespi2&3nd .sa 3ntr*.i Ocean.ne.4 p123nt. '' care e!ercita.i U ise?' I*a a<.=5 Odi3%%a../i oc de sc. .sis?' ' Dic$ionar de 2ito o"ie &ei0ei 33 ALOID1 . 1I.se0ii /i 2a21 a &ei or' ALI$EDE Una dintre nereide?' ALI7ES Epitet a . r3nd. care*i a/teapt1 aco o pe cei drep0i' @2A 6a at..n i. a*/i .nte e >e icon?' >o2er..p1 a te -ersi.*. r1&-r1tit 32potri-a . ? @1A' Apo o?'i*a . ei a. Otp? /i E#ia te?. #iica .n r3.4ire nes14..cis c.ia.n #i. c1rora preo0ii p. spate 3n spate./2an.sa.2e "eneric pentr.s.N. ALO7E 9iica .#ni0e' D. e"a0i c. arta pro#e0iei' . d. a .i Nept. de a consacra 2. 2=)5 N%II./2an' Eeii 1*a. S inos?.4ine e .i A p.? /i a ni2#ei oceanice Doris?' ALII Ser41ri ce e4rate 3n ins. adic1 ce e 4. 9reDr?' ALIA Una dintre nereide?' ALI!E Ni2#1? 2arin1 @oceanid1?A. si*a "1sit tot. a se apropia de Aret.it1 pentr.

24r1 a p..4eea.ptat si . J pentr.i Ene.na.s? din O i2pia?. a ar. =1 * .i Enea?' %1&3nd c1 T.ri or.pta 32potri-a . sora Ledei? si ..ri e..s0in. /i oa2eni. .i Ares? /i a e A#roditei?' A.s?. ca sa poat1 #o0"isi 2ai 4ine ancea /i arc.iHG.i etc' Te2p .ALOU Uria/. >ippo ita?' 32potri-a or a . 32p1ra0ii acestei 01ri se n.sano-o?. ad2itea. =L. pentr.i din ins. c. o dat1 c.i S. ore&. &ei0a i*a presc8i24at pe to0i oc.. 2oire e? i*a.a0-3. /i care r123nea.s a pierd.i Terrno*dont' A.i din -atr1. 3ndr1&nit s1 atace sanct.pt din <oac1.re care 32pre<2.na pe re"ina or.cis /i ea' 34 ALTE E Tat1 #r.2ane care a o#erit spre -3n&are .t.t pentr. .c e.2e e ei a #ost dat /i Ro2ei' A$ARINTIA Epitet a &ei0ei Diana?. c3nd :e ea"r. /i care era.3 drept. 3n care era -enerat1' A$ATA So0ia .ri e de 21s in ce 3nc. de o4icei.i :a*8o*2ed' AL)DO8ARA8 N.s S. de .ns.2e e sat.2a2a .t aceast1 . #i.i . ap1r. i*a 3n-10at pe oa2eni c. Ee.i?. acesteia /i ace a a &e. a E. o"odnic. /i 2. re"e e Lati. deci descenden0i ai acestei di-init10i' A$ATUNTA Ora/ 3n Cipr. a o r1&4. 3naintea .ra re"inei or. s3nt n. personi#icat1 3ntr*o pas1re' :it. ste<ari @"r' d. %II.na din so0ii e >o2er. ste<arA' Si24o a -ie0ii -e"eta e' A$ALTEEA @1A Capr1 care 1*a a 1ptat 3n Creta pe Ee. ra2. sta4i it pe 01r2. a Cipr. #iice a e . de a n. din te2p e e Sa e' / • 6o. . aprins' :ai t3r&i. adorat1 ca di-initate de sea21' A$ADO!O Ero. re"e e Ca idoniei? @BreciaA. s3tiA' In ce e din .ssin. a<. in B:c-lic%. 0es.s5 din pie ea ei.r2' A$A ERFSU Eei0a soare .r1 A$AN sa.rea. La na/terea #i.t. dedicat acestei &ei0e este ce 2ai -ec8i din $aponia. copacii 3n care se n1/tea.2p . ti-area .n.s pe #. a ce e4rat*o 3n a/a 21s."1 pe "a ii care a. #iicei ei..neori pe c1 1tori' ALTEA So0ia .per4. Beei? /i tat1 a oi&i or?' ALSEIDE Ni2#e? a e p1d..ncat ap1 3n <ar /i 3n aceea/i c ip1 :e ea"r. si 2a2a La-iniei?' Ea 1*a s. 2e/te/.. dedicat A#roditei?' Indi"nat1 c1 aici i se <ert#ea. . ti2a s. .i Apo o?' A$ADRIADE Ni2#e? a e p1d.s /i*a #1. #r. centra a 2ito o"iei <apone&e. #iice a e . p3n1 3n Sici ia /i a. 8iper4orean?.2e e si4i ei? c.i Lati8. #ost 3n-inse de >erac es?. a c1r.". ' @2A N. s*a sin. Mliada.cis' %ir"i i. a #ost . . printre e e pre&en0a . . 3n .r2a .te din .L5 NNII. 3nc3t n.i Ee. care a p.?.2.i 3n 2ito o"ia <apone&1. e"ea. care*i speria. .2ii5 A2ateras.2oasei Laotoe?.t 3n Capadoc8ia @Asia :ic1A /i s*a.ri or.s? a-ea . @"r' .t pe Ee. 3n care %en.prins1 de #.ri' A$ADOANE 9e2ei r1&4oinice 3n 2ito o"ia "reac1.? si Doris?' Tr1ia. toate 4. .alt%%a al=>t.i Tar].. .# are' De disperare.i.rie.n.nd >% D%:3.t pe T. pre&is c1 acesta -a 2.s c1r0i e si4i ine' @)A Ora/ 3n ins. r3.i 41r4at' 9iice or or.s. A tea s*a sin.ini. .pt1. .rn.nde se c. de aceea A tea 3ntre0inea c.?.i *ei. /i*a dat . soare e' 57 'A$AR1LLÎS Ni2#1? sa. !a>.2e dat de ara4i ste ei %en. de a De #os? a . Kn%ida.s st1p3n re pe cent.ri o dat1 c.ri e o i2pice' ALUDDA Ido -enerat de -ec8ii ara4i. c. pe care se 4a&ea&1 ori"inea .cis1 de A8i e?' N. stin"erea #oc. O$AN Di-initate -enerat1 de -ec8ii per/i /i identi#icat1 c. a-.at parte a r1&4oi. "ri<1 #oc.cis .i :e ea"r. cresc. pict. 86 3i se ardea s3n. 6entesi ea?.r1. .itorii 3n ta.i 6ria2?' ALTIS 61d. a e e. t.t c.r21 a. 2ai t3r&i.nirea c.s?.ar.nepo0i ai soare . NNI.2esc /i ast1&i . A tea.nosc.n0i e 3n-in"1tori or a <oc. Troiei? 32potri-a "reci or. "ar"arii?.. )C)5 NII. =9) /i . personi#icare a p oii.ia te2p . .n. c.nei ne3n0e e"eri. p1stori0a pe Care %ir"i i.rn.a A.i Ne*re.J3.s? copi si a c1rei corn.n1t10i e dorite de ni2#e e? care 1*a. r. de ase2enea.nc8ii 3n . /i*a .rit sc.

32pre.ia s1*i sacri#ice &ei or pe str1inii ce*i c1dea.i pep ./it. . .r1 pe . care. .n oraco ?. din popoare e Aticei i*a dedicat .r. pri2it1 3n dar de a >er2es? sa. Troiei? /i a #ost ."o -on U$eist.pra oa2eni orA. ti2a &i a 3ncerc1rii acestora de a o c.n.25 . . s.i >erac es?' 6 a. 3n ti2p. . ca participant a e!pedi0ia 32po*.n p. . $aco4 $er*daens.>+it. &ei or.r15 8%. s.r1 A$BARVALII Ser41ri c32pene/ti a e -e"eta0iei a ro*F 2ani. .p1 2oarte. pict. din proci?5 3n . .2na 3n piept' A$6ION 9i. aceast1 oca&ie' A$6ILOMM 9i.i A ce.an'de Ti2on'eda.t s#3r/it.t. 3nt3i 3n cinstea .!e es5 A+il% .s? /i a Antiopei? @2A.0i or?' (# Şi*a pre-1&.i . a dat na/tere . poe2 epic A$6IDA$ANT 9i.ns. 2or0i or 3n 2ito o"ia e"iptean1' A2enti 3nsea2n1 ap. %o8.i ason?. 2a21 a 3n0e ep* ci. co2edie5 9ernand 6ere& de O i-ia /i $.ia din 2. . c32p..is t e Ca2oe# s. a24ro&ie se 8r1nea. care consta.terea &e.ptat. procesi.2 nectar. 3n ti2p. si*a .nA. /i a 2. oc a s#3rsit.2it 3n antic8itate' A participat a -3n1toarea 2istre0. lliada.n. "r. . >a ir-atat @s1n1tatea o40in. A. tat tot at3t c3t ce din De #os?' Esc8i . a r1&4oi.L' /i .ritori. io Ro2ano.F Tese.i 6erse. n S 2ai./it. A. a #ost trec. .p1 cinci &i e de a na/*cere /i pre&entarea . 2i/ca din oc o4iecte e /i ar #i ridicat c8iar &id.2.r2aiti? @.se. 7:licl%t 4i !.i B.i A8. Ee. ' C.>-t.i-n. A c2ena?' In a4sen0a acest.ce pe A c2ena. iar . dra215 .porta desp1r0irea de e .tere' A$ES8AS7ENTA 3n 2ito o"ia persan1. 3n sc8i24.i :arte?.0i or?. pe o a2* #or1 din Bri is8 :. &eii s1 e dea reco te 4o"ate' A$BRODIE >rana &ei or 3n 2ito o"ia "reac1. tri-a Te4ei? '@2A.i-n. Us8at8ra @p.i Apo o?*/i a >3per2nestrei?. cap. ne2aip.ri e Troiei?' A$6ITRION 9i.t1 din satis#acerea t. 3n :.nea de*a .ri or si i2p ora. A. era 41.n.ra :a&da?: As8a @<.at1 dirt "r1dini e 8esperide* or?' A$ENT1 Re"at. o dat1 a<. co2edie5 L.s? s*a ser-it de 3n#10i/area .2ea /i .pre2 a ar"ona. .t 3n r3nd.i<a >cnt%Hil%%i.? /i a Eri#i ei?' 3n 3n0e e"ere c.&e. 1. in 4pte&area no.i A2#iara.>-t.t3nd s. 3n <.. c1s1torit c. s#in0i ne2.p.ceri pe so0ia .s. si caii &ei or' Se credea c1 este .*/i . a o sed.rit 3n"8i0it de p123nt.rii. te e r1&4oaie 3n care a . tron.nei ne3n0e e"eri' 38. ara"edie5 Stati. care st1tea.%3ila3.n1 c.ent c.n.at parte a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A /i. n.? /i nepot a .i /i a #oc. asc. A. .nete e c1reia 324 3n&ea #iare e p1d. pentr.' A .ra or.nde soare e dispare' :or0ii 1*ar 3nso0i 3ntr*o 4arc1 p3n1 3n .n -as antic.p1 c. co2edie5 >.a0-an%l%#.r2'5 9idins..rireaA' (A$ 6I ARAU N6i:l .n l:>ta c: a. A$6INO$EA :a2a .n . -ina de a*/i #i tr1dat so0. d.cis propria 2a21. 2ai are nici o p. d.2i in0a. %I. :ana @"3nd. !%i 4a>t% . . 32p 3nt3nd. A2eretat @ne2. ce 4. . caii s1i' D. co2andant. p*: t.nde acesta. 3n rn3n1' A #ost . #rate e s1. . c.n.ne \ de a Apo'>o?. \ d.i 3n Ca idonia? ' /i a e!pedi0ia ar"ona.2ea. Bi. c in Br.nii si a inspira0ieiA.t. d.2ea R24re or.rirea /i tinere0e -e/nic1' Tot ast#e se1 n.?' >o2er 2ai -or4e/te /i de in-adarea Liciei de : c1tre a2a&oane /i 3n#r3n"erea or de c1tre Be ero#on?' >o2er. care e d1dea ne2.n".s 3n Itaca pentr.acl%#n . sc. ar-a i?' Ei or"ani&a.i d. adic1 aco o .cis de :ops?.ire.t.i 3naintea a tar.cis de >erac es? /i o#erit <ert#1 &ei or' A$6ÎDE$ON A o#erit ospita itate atri&i or? c3nd s*a. . re"e a Te4ei? @2A.p1 a t1 -ersi. a 3ncerca s1*1 con-in"1 pe U ise? s1 participe a e!pedi0ia 32potri-a Troiei?' A #ost . 3nd.i as.R.ia.cis.rerat1 /i disperat1 de soarta #i. A c2eon?.i ei. care a-ea. care 3/i par#.ror dorin0e orA. .sti0ia des1-irsit1A.2a. ce or /ase "enii? sa.siris? aare o4i/n.?. pict.i-n.i Ee.i co ier si a . #rate "ea21n a . co2edii5 :o iere.*n1sc.i<a T%?%i.a 1 a "reci.i Eeto?' A-ea o ir1 21iastr1.t.n".i pentr.i aprins c.p1 aceast1 con-ie0.cis de Te e2ac?' A$6IDRO$IE Cere2onie rit. apoi 3n cinstea &ei0ei Ceres?' 6reo0ii se n. "8icitor ren.4ens. sIa sin. T%?aida.i U ise? a #ost .

at. ai c1r. -enit.rea Dodona?' I se atri4. si24o . te i2a"ini.p i. >enrD 6. c. adorat1 2ai 3nt7i 3n Te4a? @2A5 a #ost asi2i at1 c. c1rora i se <ert#ea.i 6oseidon? /i a . p. 6oseidon? 1*a n1sc./it. .n te2p . &ei0ei %en. A e!andr.i Enea?' A$I$ONA Una dintre danaide?' Din i.i Ad2et?' Tot aici. care 1*a 3n-ins <intr*o 3ntrecere poetico*2. din centa.ntarea 3ntre Diosc.n1rii 3n 2ito o"ia etr.2e e5 /i ast#e ora/. a sc1pa de dra"ostea . a Sa2os.ri e 21rii de De #ini /i 3nso0it1 de tritoni /i nereide' A$6R1S1O R3.ci p?' Acesta a #ost 2oti-. care a a-.s?.n0ii' F$ON Di-initatea s.n #i.4 #or21 de scoic1. .rce V /i Basparini. dar 6o . #iica . r3. 2. cap de 4er4ec /i corp o2e* 40 nesc' Oraco .ia Ape o?. i*a ar. s*a re#.a8 din desert. sa -a0i de a 2oarte.*i pe Ro2. . ni2#e e? 2arine' Este repre&entat1 3n 2. Li4iei' Aco o.cis de api0i?' @)A To-ar1/ aV . 2e odra2e5 Andre Erriest BretrD.itori n.ar. A2.n'it din dra"oste Yc.p. roditor /i a"ric.s? /i a .-dita Anadi-.. t.. a &ei0ei Arte2is? pentr. pron."iat 3ntrI.$ean Bira.t pe Na.i satir? /i preot a .ri e d1r.!? 1*a . pentr.nci c3nd. O#i care s*a sin. c1 1*a respins pe p1stor. Dio2ede? @iA. a &e. ? :arsDas?. con#r. #iindc1 i*a inter&is s1 ca ce pe p127nt./it. si 2.ri? /i #iii .to?' ANA7ANO$ENA I&-or Un"1 sanct. -estit 3n ins.r1 a I#NA8ITA Di-initate persan1 si24o i&3nd #erti itatea /i -e"eta0ia5 patrona ape e.ibbDpris?. #e-or de c1tre 6 . Triton?. p127nt.i-n. /e&3nd 3ntr* o tras . 2iei a 4i' INADIO$ENE Epitet a A#roditei?. care este identi#ica*.? .4irea c.t . ce :are a #ost pri2it de preo0i /i adorat ca #i.s? /i personi#icat1 c. 3n Tesa ia pe 2a . oper1 A$ 6IT RIT E Nereid1?'.cis de propria*i so0ie.i 6oseidon?.2itor /i i*a o2or3t #iii.i' :ai t3r&i.*1 de . care s*'a . a . a #ost identi#icat1 c.rin01' A$I!OS @1A Re"e a Bitiniei @Asia :ic1A. s1"e0i. iar pe Rea Si -ia? a constr3ns*o s1 se #ac1 -esta 1?5 e3nc ea a de-enit tot.t.ncat 3n ape e.sc1' A$I!LA Una din 'ce e /apte #iice a e Nio4ei?.2e e dori or #iindc1 e* a #ost pre&is c1 ace/tia 3i -or ni2ici 3ntrIo &i' C3nd dorii a. . .?' ANA1ARETE Ni2#1? diri Cipr. .ri c1 s.s? /i Re*.n0a.n pin.nei ni2#e?. ni2eni n. c1s1torit1 c. .i A 4a Lon"a?' L*a detronat pe N.do. a . .a. &e..i*a c1 cat p127nt.cis' Ut/A!EE Ser41ri 3n Brecia antic1.piter?' 6. de tea21 de a e rosti n. ea. . Ti4r. a p1sc.2e din Sici i. e"at de 2. din p1d. ' @2A Un.cis de >erac es?.rtat1 pe 2a ./i 2a21. Ee.t t. cei doi #ra0i. \ d. i. re"e a ora/. In onoarea Diosc.i oc. co2edie5. .ra' AN A7 Ee. #or0ei nat.4irii 3n 2ito o"ia ro2an1. o danaid1?.rta .. c3nd a #ost i&"onit din O i2p? @1A.ne o e"end1. e"ende a e Breciei antice' A$ULIU 9rate a . .i Nere.cis din dra"oste pentr.pre21 3n 2ito o"ia e"iptean1. 3n Brecia.. dra21 pastora 1 A$INTORE (1) Re"e a do opi or. A/.n #i.cerit c. ace a/i n. ni2#a? Ciane?.!.ne \ din Sa a2ina' Drept pedeaps1 pentr. pe satir. A. #iica .ri e sa e' @2A 9i.i A2on' A$OR sa.i c.i Le.cis c. c. 9e4e? @CA.i Narcis?' Tor]. pe acint?' A$1!LE Ora/ 3n Ca2pania @Ita iaA.n arc /i o to 41 c.t*o in-i&i4i 1' AN AS!I 9i. 1*a.2itor?. care 3i r1nea pe cei ce -oia s1*i #ac1 s1 se 3ndr1"osteasc1' @$7EL @1A 9i. n./.ri e stinse si in-ers' AN AS ABIA Ni2#1? 3n 2ito o"ia '"reac1' Ur21rit1 de Apo o?.&ica 1' )9 A$8ARIA *Eei0a a drept10ii si a r1&4.i E"ist?. presc8i24at1 3n. ? ei se a# a 3n oa&a Si-. c. pe . care se re#er1 a/terea ei din sp. de a care a a-. 1*a <. A. te #iice. :e ia?' A #ost .ia capacitatea de a reaprinde #oc.ato Tasso.1sc3nd. 3n*tr*ade-1r.r2e e . sp.i /i aici &ei0a a #1c.n 4o!er ne3ntrec.i-n "O. i. a -estit de4arcarea or. : ta' A #ost so0ia .2n.2a 21rii' Spe e. a #ost c./i a . A#rodita? .? @1A' (A$ÎNTA# 61stor din prea<2a .ri?. te.n sin". 3n noaptea n.ri*?. #i. e*"3nd. sa. !U7IDON Ee.%n%. #i.i .i N. pict.i DionDsos?' V2A 6ro2ontori.i A#are. n.r p.t din i. pe care Castor? 1*a a-.ra e a 21rii.p1 a t1 -ersi.i so ar A2on Ra' :ai t3r&i.4irea c.n.t . popor din Epir' A #ost . .it de -i.

s*o pe Andro2eda #. si a Casiopeei?' Deoarece a . )(1 /i . /i 2a2a . tat1 .s de propria*i -i01 de -ie' C3nd -in.n oraco ?' ANDROGEU 9i. .? a re. NI%. 6oseidon? a #1c. .itori ai Ba ici /i Britaniei' Loc.i Be o?. care 1*a .p1 2oartea acest.2eri p3n1 a cor14ii' B1tr3n.%d%i5 U4a do Bando #i. L(+ /i .-.se .r2'.se0e nereide e?. din ap1r1torii Troiei?. iar d. II.i Stro#i.i. oper1 pe te!t.?. 2+ ' ANDRO$A!A So0ia . -ia' A p ecat s1 . And.s c1 n. care pre"1tea pentr.r2'5 $ean F Racine. d. so0iei '#ide e.i 6ria2?' Este si24o .at*o c..n #i.i Ce#e.n?' ANGERBODA Di-initate #e2inin1 .aca.rese1 a 6o2pei5 :i*c8e an"e o. a de-enit so0ia .aca /i T. And. pe Unea?' Acesta. 2istre0 Sa8ri2. (21 '/i ..s? /i 2a2a .rii or .cis de .r1' AND A E D%iIa -ictoriei? a -ec8ii oc.c1tar 3n 2ito o"ia "er2an1. 6erse. tra"edii5 Enni.aca. 2e odra2e5 Saint Sae. En%ida. a #ost sa -at1 de 6erse. e"at1 de o st3nc1. III.i ei so0. Ra#ae etc'. E/se! i*a. 2e odra2e ANDROS Di-initate 2arin1 3n 2ito o"ia s a-1.i de s.-.r2'5 ./-0%. >ector' >o2er.''ni. pict..n 2onstr.rit apoi In Sici ia. drept 8ran1 pentr. :eta2or#o&e.-.i' 3n ti2p ce 3/i a/tepta s#3r/it.na. /i . de-enind. a .i te4an Antipen. din #iii .si 2a21 a .i >ector?.%a And. &eii din _a 8a a? porc. 29( /i . a pornit.at1 sc a-1 de Neopto e2?.*ripide.4it1 de Ee. /i .p de ri-a i in-idio/i. .i. Andre Ernest BretrD. %ir"i i.. din ar"ona. Eli?%.p1 aceea so0' O-idi.dio :onte-erdi.ri or' A do2nit 3n Sici ia Orienta 1' ANDRO!LEA Una din #iice e re"e . 2a2a .r1 @re ie# 3n soc . Bio-anni 6aisie o.A5 B' Biaco44i. tra"edie5 Di 9eo. 2a"ni#ic pri2.i E ectrion?.i ci' Loc.i O en?' ANA1OS So0ia .2.itorii ar #i p.3%:. care ar "i '#ost 32pin/i a acest aci5 de re"e e Atenei. re"e e :icenei?.. pentr.so e.ns. a*1 r1&4.i >erac es?.i A"a2e2non? .itorii din co2itat.r2'5 NII.ne. C)( si .i Danaos?' AN!EU @1A 9i. +. Ben-en. $%ta.n. i s*a sp. Iliada.-i%n%l%. a 2. 1*a sa -at. a #ost . 2a2a A e2enei?' AN!8IRROE 6iica Ni .. 'sora .i 6ria2?.t ca .?.cid1 ani2a .n. a #ost .?' Tat1 .t s1 scape de acest 2onstr.(. :ino*I i.r?' Tese. En%ida. .*1 pe . d. .n*&3nd &e. so0ia .. %..r2'5 E. 2ai a es 3n 6ana*Icitee?. 3n Epir.i din Ca i.4it de A#rodita?. d. . care 's*a <ert#it pentr.p1 o -ersi. re"e e'Troici?' A #ost i. %I. C a.2 3i cer. de a care a a-.to Ce ini.i 6i ade?.-.2ai dac1 ar #i e!p. Kn%idct. I%. And. 3n #iecare .nte e Eri! i2 2or23nt 21re0' .i 6oseidon?' Un pre&ic1tor i*a sp.i E"ipt /i a . a #ost .n 2a.t' n . . s. . 3n1 0at pe ' 2.t.a-. re"e e 9ocidei.t 3ndr1&nea a s1 dec are c1 3ntrece 3n #r.a -area ora/.t .>.donia?' AN!8ISE :e24r.*i.r2'5 #resc1 3n Casa Diosc.s c1 i2 porc 2istre0 3i de-astea&1.0i?' A participat a -3n1toarea 2istre0. /apte tineri /i /apte tinere.4 a2enin0area ./it s1*i scape pe atenieni de acest 3n*i or tri4.a trans#or2at*o 3n piatr1' O-idi.p1 c1derea Troiei. -a ap. %III.n "r. .r2' ANA1IBIA So0ia . 3n"1 Trapani' Enea /i Aceste? i*a.asi#ae?' %ictorios 3n' toate <oc. dedicat o )1d. a #ost "ata /i e se pre"1tea s1*1 3ncerce.ri e.a. re"e e -3nt. sc. .re. n.n a t #i. sine.s.i Astiana!?' D.cis pe 2onstr.c3nd. a .ria/1 3n 2ito o"ia nordic1. 1.-. pre-estitoare de . a #a2i iei .4ens.stiasc1 re"at.i $ean Racine F ANDRO$EDA 9iic1 a . . pt.i ro2an Nept. C=L. 3n0e epte /i ata/ate tota #a2i iei' I*a ridicat.i Oreste?' ANA11TEA Danaid1? i. .ca s1' 4ea -in. Saco8ini. .(5 %I.i Eo ?. And. 2arin s1 p. II. /i a re"inei .? @2A. Andro2eda \ 7%. L)=. <ert#i0i pri&onierii de r1&4oi' AND8RI$UR B. L9. a/a c. E"e. c3nd Troia a #ost incendiat1. 3n care era.ir' ANDRO!LE Un.ia.n r1&4oi 32potri-a i riiieni or pe care i*a 3n-ins /i e*a pretins. dar a #ost . coresp.ri or din 6o2pei5 R..cis e de acesta' @2A Un a t Ance. re"e e Etiopiei. /i a . . tra"edie5 %ir"i i. re"e e Cretei.aca ca>ti<=.i E enos?. prod.i :inos?. prieten.

Ite 8e.ia. ei si a treia. de a 32*4 3n&i /erpii /i c.s cap1t &i e or' AN $ A 7E REN N A Di-initate 3n 2ito o"ia ro2an1. care 1*a pri2it c. e"iptean.n. En%ida.ns c.r&ind o sea21 de intri"i 32potri-a ..dinioar1 Antenorea' >o2er. dintre care ce 2ai i2portant a #ost . re"e e Troiei?' A p edat pentr. s1. care 32pre. .t1 discre0ie' ANGITIA Eei01 -enerat1 de 2arsi. a 3nt32pina pri21-ar1 c.4irii 3n 2ito o"ia ce tic1' AN8UR Ee. a #.i Troiei.it s1 o o2oare' A-erti&at1 3n so2n de Didona.i?. repre&entat printr*o p1d. #ost r1pite de A"a2e2non?' AN NONA# Eei0a ro2an1 a a4. 3nro/ind /i t. ' ANTA$TA77ES In#ern. 3n .n&1 de ot. pri2ordia 3n 2ito o"ia asiro*ca deean1. En%ida.cino' @Ita iaA' I se atri4.i 9.i 2or0ii. 3ntr*o -3n1toare.i ei.. III. Iliada.:l ac.rit. d.. re"e a Ar"e/. 3ntr*o e"end1 orienta 1. (=9 ANGRA $AIN9U *J A8RI$AN ANGUS Eei01 a i. NIII. )C(5 So#oc e.&a soare .rii? r1ni0i de >erac es? a n.n1 c.. sp1 at r1ni e. propri.24eiV O-idi. o in".i 6roc.nenorociri' So0ia ' . repre&entat1 c. 1C. tra"edie5 %ir"i iD. . .p1 care /i*a p. ANGERONA Eei01 a t1cerii 3n 2ito o"ia ro2an1. $%ta.n0i or 3n 2ito o"ia san1' . din "re/ea 1. /i preot. care a p 1n.iG' ANIGRO R3. 3nsea2n1 Yc1 1. . st1p3na re"at.rn se c. a st3rnit "e o&ia so0iei acest. ce 2ai i2portant preot a . pentr.a. d.re 3nt. e*a trans#or2at 3n por.ia s1 se respecte o a4so .i 6riarn?. de a pre#ace tot ce atin"ea.dat na/tere .. i s*a dat asc.nta c..p. . .nden0ei.+ 44 45 AN1RAN Beni.itorii cei 2ai 3n0e ep0i ai . personi#icare a reco tei an.n1ri e 3n care tre4. a ta. dar DionDsos?. 3n ti2p. 4.te pentr.n0at so0.n1-oin01 FJo Enea? 3n dr."it noaptea din pa at. .cis.?# Ans8ar repre&int1 cer. 4. p3n1 at. E4e?' :u yes- ANIOS Re"e a Dc os.te ar a n.-ine' Une e -ersi. #iice a e sa e a.na.rind. . a .r2at*o 3n Ita ia' Bine pri2it1 de Enea?. En%ida. La-inia?. ."iat Be ero#on?. 6 ippoda2ia? /i*a. 3n Tesa ia @BreciaA. pentr. soare . . ei De os?.*i ape e.a e' F AN S 8 AR Ee.cea ad. n. -ec8i oc.p1 ce /i*a .2.ia dar.i >erac es? /i a &ei0ei tineret n i ce. Ant%n-. a 3nte2eiat 6ado-a. dar. Uis8ar a.i' N. 1*a den. spre Ita ia' A #ost #i.p1 ce a 2.rtare nec. 3n care centa. 2C2 .*se In r3. incendi. acesta 3n Ita ia' Aici. III.2it1 o. a #ost sa -at de Enea? /i a a<.' A"a*2e2non? a 3ncercat s1 e ia c. 9enrir?5.i0ii.ri or 2edicina e' %ir"i i. Ini Apo o?' 9iice e sa e a-ea. #rate' Antea. per* ANKA Un #e de pas1re #eni!? @1A 3n 2ito o"ia persan1' A-ea cap de o2' AN(/EA So0ia ' . c1reia 3i era. sora Didonei?. d. .n de"et pe 4.necoasei.i LoQe? /i 2a21 a trei 2on/tri.2ici.-. si24o a #or0ei cos2o"onice a K . %II. 3n "ri.. tri2iterea E enei? 3napoi "reci or. L225 %ir"i i.2e e s1. #ost /arpe e :id"ard? /i >ei?. p123nt. . ? t.i Apo o?' Ce e patr.s? /i #iind trans#or2at1 3n ni2#1?' AN N A 7IMRNA Eei0a -edic1 a 4o"10iei /i a i4ert10ii' Este repre&entat1 st3nd pe o #r. p ante spinoase /i c3ini s1 4atici. a care s*a re#. 3nec3nd. iar Uis8ar. c. .itori din B:. 3n -in. c.ni o identi#ic1 c.nci ren.&e' Cond. p.. -iespi /i 2.i? @=A. cei a 0i doi a. . i2pe&i2ea or' ANIKETOS 9i.noa/terea ier4.i2.s. din s#1t.-iincioas1' #a01 de e. tare. 2+). 2B25 %II. e )a Troia?. dedicate ser41ri e din 2artie 0in. .i. 8rana or &i nic1' ANNIO Re"e e ins.r1 2are 3n 23n1' Era in-ocat1 de s1raci 3n #iecare di2inea01.i An. pe care./te' 46 #ANTENOR Re"e trac. dar n./-0%. Ic a care e e pri2iser1 acost dar. N.2ite pentr.

1. 3n r1&4oi.t1 pri&onier1 de >eracies?.. tra"edie5 %it orio A #ieri. ANTIO7E (1) Re"ina a2a&oane or?' A #ost #1c.i te4an Nicte. a -r.cid1.' AN T EU Uria/ #ai2os. ce e4rate a 3ncep. I%.pta pentr. LL+.nc8i.ciderea ce or doi #ra0i.i. Ar 8.. d. 11C.4ea' Esc8i .il=. . !ri21-erii.i 6o inice?' D. #i.i :arte? /i a &ei0ei %en. 199 . NNIII. "rec.t tat1 . I%.*/i o ra2. IN.i tat1 .i 6ria2?.i 6atroc .i ei.t.i >adrian' D. 3n cinstea >orei?' 4 ANTESTER1I Ser41ri ce e4rate a Atena. . r1&4. %I &NTIN(OU @1A Un. Dirce?. Anti"ona 3 3nso0e/te 3n e!i .cr. ade2enit1 de Ee. Anti->% P3:. i*a constr.r. pict. cer. #ide . 3nte2eiat 3n 1)+\1)1. a asistat a .%C%. ei. . at3ta ti2p c3t atin"ea p123nt. /i a . $ean Ano.s?. AntiC-na5 So#oc e.' A #ost .rte . identic ce .#ocat.rpator. /i 3n Ar"os? @=A. Odi3%%a.cis de :e2non?. tra"edie5 $ean Coc ea.r1 ANT1!LEA :a2a . de a care ero.?.. 3n onoarea &ei0ei Ceres? /i a #iicei acesteia. a-ea i2ite /i se 4ea -in 'no. pe A2#ion? /i pe Eeto?' Tat1 s1.i pe to0i c1 1torii care trec. popor s1 4atic. disp. C+95 NNII.in3= d% l:>it%.i Creon.na #e4r.. antropo#a".i' 63n1 a .i Nestor?. . 1+L. -i"oarea pri2ind*o de a 2a2a sa' A #ost . . de2n1./i re"e . de dra"oste #i ia 1 /i #ratern1' C.i ei de c1tre propri.rparea tron. ridi* dnd. AntiJ-na .r1 INU St1p3n.n e!e2p .>-t. Lico?' Rep.i. N.i Eros?' Spre deose4ire de acesta. Anti->% ad-.i 3nde .&.. 3n Sici ia.i <. Odi3%%a. sor1 a Is2e*nei?.&ic1 ANTILO8 9i. Edi> la !cl-iiOK /i AnticP-:a5 L.cis 2.% .t3nd.t s*o . #i. /i 2ai 2. care a .i 6oseidon? /i a Be'ei?' Era de ne3n-ins in orice . 3n*t32pin3nd*Z 3n In#ern.-.n te2p . apoi a #ost conda2nat1 a #i 3n"ropat1 de -ie de ..2 po-este/te e 3ns.pra p123nt.it n. Saint*Sacns. .)5 Antonio d e 6o aio o.&. personi#ica . . a r12as a c.r1 de pa 2ier' ANTES6ORII Ser41ri a e # ori or.i U se?.2ai din capete o2ene/ti' O-idi. . dintre pretenden0ii 6ene opei? @proci?A. 0i2ii de& 1n0. 3/i ia sin". constr. pentr. p3n1 c3nd acesta cade prad1 #. de a*i ridica . a . 3n ti2p ce . Odi3%%a. tra"edie5 $ean Rotro. T+%?aida. a re3ntoarcerea sa 3n Itaca' @2A T3n1r din Bitinia. (Iliada.i A8i e 2oartea .s? trans#or2at 3n satir?. $%ta. ti2p de trei &i e.ia. care o i.pt1. tra"edie5. 3n E"iptA' A #ost adorat 3n tot c.p1 2oarte. onior3/e a r3rid. . care i*a cedat* o .s i. Odi3%%a.i' U ise?.n.&ias2.i Ro2an' >o2er. din ca. pict..rit /i E2on?. 2. a 2a tratat*o' Cei doi #ii ai ei a. tra"edie5 E. ero. c1 se 3n"ri<ise de cen.rii or?' Re3ntoars1 a Te4a? @2A.ripi'de. a*/i sa -a p1rin* te e' >orner.4ea' @2A 9iica re"e . AntiC-na.i<a T%?%i.rise de. a a# at c1 2.tti.nde. 7itica. :ende so8n Barto di. d. d. #rate a . 3n Atica. Stra-insQD.(5 6indar. re"e e Troiei. #a-orit a 32p1rat.&a ipsei . .. ==L5 >o2er. 32potri-a Troie6.i A cino.i Edip? /i a ocastei?.i#ii' A n2anni.arie.a so0ie a acest. Creon?. ANTIGONA 9iica . #rate e .cis 3ns1 de >erae es? care. 6erse#ona?' Ase2enea cere2onii se 0inea. tra"edii' $ de4rando 6i&&t..p1 c. ce 2ai 4. =C1.*1 3n *4ra e. C2).ite n.i 8. 0i dintre to-ar1/ii de dr.2 ai . 3n .ciderea 47 sa c3 e c1tre >eracies. 1.diat1 2ai t3r&i./a #ra0i or ei' Dar. a do.t.i . . 3n cinstea ./-0%. 3n ti2p. care o i. /tiind acest . !%i 4a>t% .ser1 prin de/ert. . Ra*cine. AntiC-nn.p1 or4irea tat1 . e i4erat*o /i a. 3n Yss..i Tese.i Eteoc e? /i a . .it=5 $ean Antoine _attea.n te2p . Li4iei. c1rora ent. . re"e /i p1rinte a t. d%3>. (()5 N%II.re' Anteros /i Eros s3nt repre&enta0i ca doi copii c.I(ANTEROS 9i. 1*a s..p1 6atroc .4irii p. dar a #ost sa -at1 de so0.n senti2ent op. deas.ror &ei or Îi 2ito o"ia asiro*ca deean1? I s*a ridicat .. I2peri.i A8i e?. 2. Re"e a e'stri"oni or. AntiC-na. .t doi #ii. aripi.r1 -ia0a' A #ost . de a care a a-.nicat .rere.n"ate' >o2er.?' 48 E a #ost ce care i*a co2. Kdi> .i .i dedicat &e.n te2p .?' >o2er. IN.8 prieten a .r >onne"er etc'.*nat*o' Oorre""io.= ANTI6ATE.prins.i DionDsos?. te ora/e @Antinopo is.cis de c ise?. 32p1rat.it . ea a 2.r1*23nt #1c.>. .

nii i.nte .n.4 protec0ia . do43ndind totodat1 si noi centre c.% 3n :. %III.*Secata de Apoi.i5 B' L.r1 A7O7I Ee. Bernini etc' sc.i. A>-ll.n.&icii si a poa&iei5 2aestr.sese s. poe0i.c1tor de #ericire. /i ce care 3nso0ea s. ..Adad?' @NUBI 9i.ia s1 #ie t1in. . /i Aonia' A7OB. #ost instit.i * @9e4os?A.i Osiris?. ine' La "reci era considerat &e. 3nc7t se credea a #i .i Ee. 4ine .i de nisip' A7ORRETA N. 3n care 32p1rat. a -ictoriei' AONIDE Epitet dat 2.i Esc.4 3n#10i/area .t a De os?. #i". ie. .neric.rt7nd pe cap o c. "re.". #1e3nd sacri#icii e n.i. consacrat or' AORN Lac ren.ii e ce e4ra. din care e2ana.nei . 6ao o %e*ronese.r' Ini0ia si24o .n 2are ro ' Brecii /i ro2anii 1*a.i Cint' Ee.na din ce e 2ai. c.ndea. de /aca . ad. adorat 3n Beo0ia. asi2i at .i Aonio @>e icon?A.#e2ei p.ite 3n perioada ce .i.2. iar Apo o era ac a2at ca &e. ser-icii 3nse2nate patriei sa. a #ost adorat d.nct a-ea . a poa e e 2. I5 %ir"i i.nic @219\2+1 3'C ar'A.Q$IÎ Ser41ri pe care "rec. %III. a catastro#e or din nat.. din 32p1r10ia 3nt.r15 Andrea :ante"'na.se0ii. 6er.ar pe co ina 6a atin. di-ini&a0i to0i cei ce ad. #.i 6oseidon?. ce ce*i #ace pe oa2eni s1 respecte e"ea. B%l<%d%.p1 41t1 ia de a Ac0i. de sea21 di*.i a2enin01tor a E"ipt. ti2p de cinci &i e. En%ida.rt. direct pe p127nt' H A7OLLINAR8 $oc. pe a tar. pt.i ta. 3naintea .&e or?. &e.i de a doi ea r1&4oi p.it s. 0it c.ri 3n cinstea . cap dF c3ine sa. ci pe podea. care se n. o2enirii' 6rintre ace/tia. 51 A6OTEOEe Cere2onie prin care era. D. "a&e at3t de 2irositoare. . .i s*a.2. 3n2. 3ncarnarea r1. %atican.ndit10ii. Ra#ae .2e e s1. iertarea p1cate or. prin asocierea c.i?. Die"o Rodri".i.s? si Atenei?' A-ea. deoarece #. idea a #r. e #iind ce care intra 3n i4ertate En 2or2inte.na din intr1ri e 3n In#ern' A7A$ NA7AT Di-initate ar8aic1 din 2ito o"ia iranian1.r1 /i a desert. a Ro2a' >o2er. Ies.ni. 3n Circo :assi2o' A.n sanct.rea&1 o 4.&e or?."ino. co2po&itori' . oc 3n octo24rie si coresp.st se sp.i de#. d. lliada.cea. ri". . .n1 parte din 32p1ra0ii ro2ani.i Cer4er?' %ir"i i. a e' A7OLLO 9i. apeiG' i A7ATURII Ser41ri dedicate de "reci .e& %e as].i* Apo o' I s*a ridicat .i Ee. L9.i /i a 2. atri4!ite e . conda2narea 89 Dic$ionar e mitologi: . a 2.i Osiris' 6entr.2inii /i a soare .e&. &e.2ea. . t1iat c. a 0i &ei.4 3n#10i/area . . En%ida.ite c. care tre4.ne c1 a #ost -ictorios. a 2edicinii /i p1rinte a .rer. 3n t pri2a parte a . s. 3nc8ip.2it 3n Epir @BreciaA. intrarea /i 3nscrierea: copii or 3ntre 2e24rii societ10ii' 61r. a c3ntec. .ro&itate' 7.40 sa. .# ete e 2or0i or a $.se0ii .nte . era d#erit &ei or' A6I'S Una din ce e 2ai -ec8i di-init10i a e 2ito o"iei e"iptene. ANUKET Eei0a apei 3n 2ito o"ia e"iptean1'' Adorat1 3n N. . a .i Apo o? ce e4rate a R+2a.a #ec.s? /i a Latonei?.d%. . .p1 n.i t. pict. or. A.t10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1' Si24o a pati2i or potri-nice o2. (+C5 9idias /i 6ra!ite* .i sa. a 2. c. din Beo0ia. 3nsea2n1 c8iar Y#i. n1sc. apei' N.tatea ini2ii ce .&e. ap?' In Ita ia.Init10i 3n 2ito o"ia e"iptean1' Era repre&entat c. ti2p.a te2p .4ia /i 3n Te4aida :eridiona 1.ni e .2e "eneric a 2istere or re i"ioase.n1 32p etit1 din pene ro/ii de papa"a ' AONMS 9i.2e e i&-or. aceast1 oca&ie.2asc.i /i a #r.

nos din nord*est.&e. Spai2a. indi"nat1. p1r.s.i %.cid1.rorei?' Era 3nc8ip. a# at1 .re i. pict.ne. sonat15 9rancois Co.rs. Gde oa2eni 4o i e si nenorociri e. as. A.nosc. o#erite Sdrept r1sp at1 r1&4oinici or 2or0i 3n ..i >erades? /i 3nte2eietor a Si* . .n or"o i. i*a s#3/iat p3n&a si a o-it*o c. 21s ine' ARADBA Ee.Et 3n Arcadia e"oG @Şi e.p* tate' A #ost 3ndr1"it de A#rodita?. poe2 didactic5 Boet8e. de o rar1 3nde27nare' L. dansatoare cere/ti.n3nd. ac-n#orte AR!AR 9i.i Ee.r15 Ste#ano de a Be a.t de a -esta a? Rea Si -ia?' La 3ncep.%a dint.-inte e asociate pict. conda2nat. de sa4ini si de "a i. . 0in3nd 3n 23n1 o ta-1 c./i.. a r1&4oi. p.it pe .s? /i a ni2#ei? Ca isto?' 6ier1? a trans#or2at*o 3ntr*o . s1*/i -ad1 -e/nic p3n&a s#3*siat1' O-idi. A.t .2. Discordia?.nde a #ost i4erat de >era. propria ei s. acest &e.i Ro2.e&.%3 .n #i.se0e nat. ARES Ee. a2 #ost 3n ArcadiaA \F si24o a nosta "iei d.i Atis? /i Ci4e e?.2 AR!8ELAU Un. A>-t%-0a l:i !-. t a #ost i2portat 3n Ita ia din Asia :ic1 3n sec' III' ARDA+ 9i. can? 3n 2ito o"ia ro2an1' ARDEA (l) 9i./-0%. dar &ei0a a trans#or2at*o 3ntr*. a"ric.n1 a pri21-erii.s?. danaida? Ana!i4ia' .-eic1' Ara8ne. nera4i ' Dio*2ede?. A. protectoare a -3n1tori or' .denti. a -3n1toare. a*oe 0i' @2A N. i or?. pe care i*ar #i a-. r1&4oi.2e dat &ei or care 3ndep1rta. A>-t%-0a a. 6 . Ter2idor din Ro2a. 1.i'' Aco o tr1ia.n . ne/tiind de aceast1 2eta2or#o&1. . . era tot.r2'5 6ao o %eronese. re"e a Itac1i?' >o2er.ritor. era pre"1tit s1 o .t. p123nt a c1r.rn.t.rt. era &e.s?' ARDUINA @1A Di-initate personi#ic3nd p1d.Circei?. . $%ta.i. . Odi3%%a.2?' @2A %ec8i ora/ a r.it ca .or. 3n 1n0.te c. coad1 de 4a a.rat.rsoaic1' 9i. di-init10i e in#erna e EresQi"a ? /i Ner"a ' AR!ADIA 6ro-incie 3n 6e opone& @BreciaA. ro2an pastora A7BS(ARAS.% $a. . c. %I.i Ee. ro2an pastora 5 Şir 68i ip SidneD.cadia. soare . iar "i"an0ii? 1*a. II.s? /i Re2.perin. ei.A.i c.nte. 3n Ita ia.-. $%ta.nt3nd* o c. A>-t%-0a l:i L:llJ A7OTRO7ENI N.3n*d.i U ise? /i a .t% 4i V %.i3. care o 3n-10ase aceast1 art1.n 2. Laerte?.cadia. #resc1 a 6o2pei5 A. a c1ror c.s? /i a >erei?' 6rietene nedesp1r0ite 3i era. a 4 si c.i 9dr#nt c1s1torit c..i 3n 2ito o"ia 2on"o i or' ARA8NE T3n1r1 0es1toare din Co o#on @Lidia.cadia de Nico as 6o.2eroase e"ende' S3nt c.5( Ni2#e? a e ape or 3n 2ito o"ia -edic15 4aiadere.i 3n 2ito o"ia "reac1' 9i.s 6r. 3n 2ito o"ia "reac1.ssin. a &e. de a care a a-.i rar1 #r. .n o2 41tr3n c. A>-t+%-3i3. s*a sp3n&. %e as]. . aceasta.p1 a t1 -ersi.r. dar a #ost oprit de Ee. nest1p3nit.nde-a a ap. ace a/i n. =2 AR!IGAL 6reot a 2istere or . -.ra 1 a inspirat n. 3n 2ito o"ia ro2an1. .%lli. i*a 3n-10at pe oa2eni s1 se2ene "ri.c es?' :ito o"ia ro2an1 3i atri4. a .ie paternitatea .p1 o #ericire pierd.pra c1rora do2nea T.2e din Lati.rii si ast#e ro2anii i*a. 3ntr*o &i. 3n 2ito o"ia 4ra82an3c1' AQUILON %3nt rece si #. .rii 7=3t-. CLL #AR!ESIU 61rinte a . s1 #ac1 p33ne si s1 toarc1 ina' O-idi. de . /i 3n#r.%3 L:d-<i3i 3n :.n p1ian<en.. Atena?.cadia. Dia*nei?. Asia :ic1A. 3nte2eietor a ora/. -o . NI%. Broa&a si Uciderea si i.*se a 3ntrecere c./-0%.rea ardeni* . a . adora0i 2ai a es de e"ipteni' A77IA Ni2#1? ro2an1' ARALLU 32p1r10ia 2or0i or a : asiro*ca deeni.2i it1. ro2an pastora 5 Lope de %e"a.t1' $acopo Sanna&&aro. care 1*a sc8i24at /i pe e 3ntr*.perin.it. prote<at de :iner-a?. t.s. . 2artie' I:?i. .-.4ea r1&4oi. /i .*i pe a23ndoi printre cei a 0i a/tri: Ursa :are /i Ursa :ic1' D.ti3t:l:i5 9rancois Co.i Eo ? /i a A. pe Eros?' De/i ne2.pte.ii din A. din cei cinci&eci de #ii ai . dedicat pri2a . Descendent.2e atri4. #i. 1*a o-it "ra-. A.s C e2ente.

ne c1 Aret.n i&-or' ARGI6ON Epitet a .= 8%.. a o 3ndep1rta de &e.nii c.tea' B#o2er.C-nantic%l%. 2anec8i* r'ne din trestie. . * a Ro2a5 R. cond. care /i*a <ert#it -ia0a pentr. care.C-na:tic%l%. pict. # .i %.ri a e -ec8i or sacri#icii o2ene/ti' ARGESTE sa.i #eaci or?.2 i*a #ost r1pit1 #iica de c1tre 6 .r2'.s. ren.r?' 6rintre ei era.ne Tpe p1stor. sor1 a . =1+ 3'C8r' ARGE @1A Un.n1 c. a. ARGIVA Epitet a &ei0ei >era?. care se a# a 3n Sici ia. Odi3%%a. a*i r1sp 1ti credin0a' @)A Cora4ia care i*a transportat pe ar"ona..i Creon?.C:3 >=:n5 Donato Cre0i.!?.2 se c.' Se en. T8or-a dsen. %II.4terane /i si*a .n i&-or si pe e 3ntr*. ace a/i n.cis pe Ar*"os? @2A. =C. !ana<a.i 56 ARIADNA 9iica re"e . 3n #iecare an. .?. a -r.*cic opi?' @2A Una din 2.sa. ori pentr.n p1. #rate a .i. pt.*si 2ai a2intea. sora 9edrei? . .p1 o -ersi. >erac es?.nit ape e c.t1 de oc8i' ARGIRA Ni2#1? din Tesa ia. /tiind*o i.n. 3n Ti4r. care 3/i are ori"inea 3n &e.i Nestor?' >o2er. presc8i24at*o 3ntr*. a.r1 A RET E So0ia re"e .-ine. 8c#.cerirea 3nii de a.to?' Este repre&entat1 des pe 2onede e -ec8i a e Sirae.nca. o s.i 6o inice? 3n 2ito o"ia "reac1' C3nd acesta a 2.p1 a t1 -ersi. sc.i Osiris?5 p.C-3. .n i&-or' Acesta a a<. c. n.i -3nt -i<e ios 3n 2ito o"ia ro2an1.r1 AR8ILO8 @iA 6oet /i r1&4oinic "rec.io/a0i. cinci&eci de ani 3nainte de r1&4oi. din . sora .r2' ARETO Un. a*/i sa -a p1rinte e' . o s.ne.ns*o 3ns1 >% c1i s.n1 tot ce #ace &ei0a' @2A 3n 2ito o"ia "reac1. Troiei?. Odi3%%a. te e #iice a e . LL /i .t s7*i 3n2or23nte&e. 2onstr. ca atare. si24o . /i 2a2a Na.t1 de pa&nici./i de ason?.-r.nci pe Ar"os 3ntr*.?. c.r2'. aceast1 oca&ie. sc. A.?. c.r?.s?' D.i Ee.a3 -Ic.%i ca>:l l:i A.i? @=A' ARGONAU )I Cei cinci&eci de eroi "reci care.1 a 2oarte' Eeii.cerirea* 3nii de a. c. "rec. 2)) /i . r121/i0e e p1*23ntesti.s?' Acesta 3ns1 se #o osi de >er2es?. EURO 6ersoni#icare a . pe care 1*a 32podo4it c. -esta e e? ar.n"1 a Io' >era 1*a pre#1c. care a #o osit ce dint3i -ers. 3nso0it1 de de #ini. Ar"os a 6o2pei /i 3n Casa Li-iei de pe 6a atin.s de acesta s1 o p1&easc1 pe Isis? 3n pre&en0a a o s. pasi."r1-i0i 3n ti2p ce se pre"1tesc s1 p ece spre Co 8ida5 6iero di Oosi2o. A. acesta s*a stins ca o .rit.t1 de c. e"iptean Ar"os. Anti"ona?. o s.i :i n os? a Cretei.? /i a ni2#ei? Doris? 3n 2ito o"ia "reac1' Era nedesp1r0it1 de Diana?. 3n#r. poe2 epic5 Cai.ne.* sic1i?' Si24o i&a -irt. i*ar #i po-estit &ei0ei Ceres? c.C+%3%. pt.n. 32pre. c.r1 ARGOS @1A Ee. Te*se. a .n -as . ia24ic /i a #ost. din #iii .?' Apo. a/a c. A. 41t3nd dinspre -est' ARGIA So0ia ..ri. C1C =C ARETUSA 9iica . care 1*a ador2it pe Ar"os si ast#e a re.t1 de oc8i pe care >era? 1*a 3ns1rcinat s*o -e"8e&e pe ni2#a? Io?.4it1 de Ee. niciodat1 de persoane e dra"i' A c2eon? /i a pro#etesei :antos? @1A'' @2A Un.n r3. ti2p. pentr. d. A cino.r?' @CA C3irie e . 1C1 /i . #i. care 1*a i. d.s 9 acc.0ii s3nt &. Se en?' Si20ind c1 2oartea ei este aproape. 6e e. poe2 epic5 a Or-ieto. a 1= 2ai' C. 2onstr. 3n care cei ce se sc1 da. #iic1 /i a >erei? /i.4it c.2e din Brecia. 6o .n r3. III.itat de Ar"ir7 si a de-enit. a L.4ens.-ia A #e./it s1 a<. ca '/i pe dra82e e din an.i U ise?' @=A Capita a re"i. ca protectoare a Ar"o*s.sei.s %a eri.24r1' A#rodita? a presc8i24at*o == pe ea 3ntr*.t at.i Nere. 3nd. pict. participat a e!pedi0ia pentr.nt7nd 8ot1r3rea re"e . can?' ARGEA Ser4are dat1 a Ro2a. din #iii . Castor?. onios din Rodos.0i? 3n' e!pedi0ia pentr. a presc8i24at*o 3ntr*. care tre4.2it1 ca #iind oc. a e ei' Le"enda sp.p1 ce 1*a . c.i :erc.B-. dar a.pe care ar"ona.ia s1*i sp. de ori"ine a atri&i or?' 9resce c. #ost conda2nate a23ndo.i Nestor?.

2it 2e/ter troian care a constr.rea . re"e a . era. 3n"1 Bpida. c1r. . a o 2i/care de trident a . .##2ann.i' A #. a Siton.nte e Ti0id. 3n &i.ria &ei or' C. a&i a 9 oren0a.&i2ea de a e!ter2ina 3n p1d. de ori"ine "er2anic1.3n dar ora/. a #ost 2. ca E.2oasa E ena?' :e/te/. 1*a 3n-10at de a &ei0a 6a * as? @1A' ARISTEU 9i.n ti2p.r" 3ntrea"a ar2at1 ro2an1 a .".t cr. . se2i&ei or' ARISTOL Tat1 .t dintre cei -ii. e a "1sit*o.i :arte. re"e e Troiei?.-. tra"edie5 Ric8ard Stra. $%ta.?.rte&an1 din ins.ccini. din "enii e? a2es8aspenta? prea<2a .r1. a01 care i*a ser-it s1 ias1 din a4irint?. d.i %ar.ia i*a de-enit so0ie' Din partea . Ariete a #ost trec. . . oper1. care 6aris? a r1pit*o pe #r. a Na!os?' Aici a "1sit*o Bac8.at 3n st1p3nire 9ri!.r.i 6oseidon?.r? din 2ito o"ia.i popor de r1&4oinici. . ren. A./-0%. %atican. . sc.ciderea 2onstr. a p1r1sit*o pe o st3nc1 din ins.. a Cretei' i7ALI1 @1A 9iica . 3na de a. /i . ne3ntreit1 a -3n1toare' @2A A2a&oan1?' @)A .r 3n *ape e r3.&ica de C a.i Se"i2er.s <ert#e 2ani or?. era Esc. ap?. pentr.it.n. ste e or' O-idi..it=.i Arpa i!.ii i./i inspira0ie' a# ate 3n .n. pe C32p.#* i01' Ea /i*ar #i tr1dat patria.ridice? s1 de-in1 so0ia sa' Aceasta.it #.r?' Disp1r3nd.i? C8iron?' A sperat. •f..ss. (A. care a-ea. care.i Ari2aspiro' Oa2enii a-ea.r ni.scii' A ser-it de t3* ARNA C.i Ar"os? @2A.n copi .i Apo o?. prec. Aristett a #ost iertat de &ei /i trec. a . 2onstr. a a-. . /i apoi a .l«~~.2it c3nt1re0 din eiter1 /i poet. 3n #a-oarea re"e . a 53snit din p123nt /i a #ost o#erit. ' .i Atena' ?.i a pri2it o c.n.s.r.i' Otta-io Rin. A. .2 cic opii?' AR1ON (l) 9i. .dio :onte-erdi5 T8o*rnas Corne U e. ti2p. 3n p1d. #. re"e a Tracici. .r1 3n 6inacoteca din %iena AR$ONIDE GRen.. 3nc3t &eii a. #apt ce a de& 1n0. re"e a Corint. ea i*a dat < . cora4ia c.r» iirtt-.t printre a/tri.ra :a&da?' 6ersoni#icare a i&-or de 3n0e epci.s? /i a p. "er. ' A #ost discipo . 3n 2ito o"ia "reac1./cat1 de .s?. printre a te e. care*1 repre&int1 pe Tese.i Te. c1.. A. p7r1sind*o pe Ariadna' 9resc1 3n Casa 6oet. n./i a :inota.ne . co2andant. ca cea din0ii conste a0ie din &odiac' IRI$AS7I 6opor e"endar din 'Sci0ia. 3ntr*. a se i2p ora &ei or -ictoria 3n r1&4oaie /i protec0ie 3n ti2p de pace' Cei ce participa. . AR$ILUSTRII Cere2onii so e2ne de isp1/ire /i p. .i.s s1 #ie p1&it de . =(+ 3'C8r'. 1L.p1 W ."it apoi c. /i a ni2#ei? Coro*nida?' n1r 3n ar2ata ro2an1.r. departe. pt.n ni24 de .' 3nar2a0i' AR$INIU 9i. drept pentr.i Apo o? /i a ni2#ei? Cirene? 3n 2ito o"ia "reac1' I*7 3n-10at pe oa2eni p1storit.cr. Tese. centa.i 1*a.iadna ad-. .te ca #.2in1' Copi . 3ns1.n /arpe /i a disp1r..t 3n r3nd.i din 6]2pei' A.57 ARI7A SATANEI *J AVESTI A ARISBEA 6ri2a so0ie a .r.? a #ost conda2nat s1 #ie de-orat de :inota.2i in0ei.i Or#e. d.p1 ."ind din ca ea . ar"ona.n "8e2 c.i A8. %III.n sin".r2'5 %as.n 2onstr.ri e Te.na din capreJ.? @1A' ARISTENE 61stor de capre de pe 2.cis de >er2es?' de AR$AITI Un.a de 19 octo24rie.i 6oseidon?.i Ares?' C3nd 3na a #ost c. 3ntors 3n Ber2ania 3ns1.to4. o s. c.*i .iadna ta ' NaH-3. dec arat &e. "reac1..i 6ria2?.' An"e iQa Ua.iadna. oper1 iric1 ARIETE Ber4ec.&e.ini:. presc8i24at*o 3ntr*o 4. . 9rancois. care co2patrio0ii .t1 oc8i . pe care 1*a . a&i 3n :.i :i*.crat1 de >e#aistos?' A intrat apoi 3n r3nd. 3naintea .n1 de a. c8er. #i.0i or?.t1tor de a. care era at3t de aco21 de 4o"10ii.cerit1 de ason?.iadna la NaH-3. d. a 1pt3nd .p1 ce a ad.i?' :a2a sa era 6asi#ae?' C3nd Tese. /i a 4in1*rit. r . . pict.i' G$2A Ca care. cinstit de 6eriandr.ri#icare. oc 3n #iecare an a Ro2a. 2. c.

i Ee.cr. 2on. c.s? ca ar #i ".i.i acestora.2o/i copii )S) /apte #ete si /apte 41ie0i. 1*a presc8i24at 3ntr*.2 Apo o? este &e. . C i2en. pe care 1*a. iar de"et.t s1 r1peasc1 '2ireasa re"e . . pentr.t ca /ederea ei printre #iin0e e in#erna e s1 se pre .2it1 de . a o"oare or' ARSINOE @1A 9iica .2e e doicii . care.a &ei0ei Isis? 3n ito o"ia e"iptean1.sese d.i 7<! n.n0at*o pe 6er/e.t%. o p1d. o s1"eat1. este si &ei0a castit10ii /i a #ide it10ii con<.n te2p .cis so0. #i.cis pe 41ie0i' Te2p . Ee. 2a2a 6erse#onei. -r.ni a e .so . 1*a sc8i24at pe Asca a#os 3ntr*o 4. i*a .t s1 pro#ite de propria #iic1. 9ran0ois Bo.4ens.i.i o2enesc' ARUS7I!I 6reo0i si "8icitori etr.i3.i c3ini' Ca di-initate terestr1.?' AS!FLA6OS (1) 9i. .don.&e.s?. "re/esc 0inta' EZUS a 3n&estrat*o c.2oasa E ena? /i.rio&itatea -3n1tor. $ean Baptiste Corot.r1 ARTE$ISIA So0ia . tat. a 3ndr1"ostit 3ntr* at3t.i A8eron? @2A /i a Nop0ii? 3n 2ito o"ia "reac1' A den.ia.nare 3n 2ito o"ia "reac1. de-orat apoi proprii . a &e.ta sa.-r. care.nde #.na dintre ce e /apte :in.ni a e . . a #ost F pedepsit de acesta s1 4ea o cantitate enor21 de -in. a r1&4oaie or. Arte2is este &ei0a -3n1torii si a s1"e0i or care n.r1 a L. din E#es.2inii .sa de 6 . a t1cerii' Era *3n#1*ca . sc. 3n Brecia 3n cinstea &ei0ei 6a as? @1A.ie.n te2p . si24o a nop0ii' Ro2a*a.re sacr1. oare a r12as p3n1 a .21rat printre ce e /apte :in. a 2i/cat*o pe Arsinoe. 9ra0ii Ar-a i. protectoare a a"ric. re"e e Cipr. . dedicat ei. ce 2are a ce ei a te pe 4. 3n ins. i2p or3nd :erea.riat1. ea a ridicat.sci. a te ni2#e?.to?< si acest ."a e' Tre&ind c. #resc1 a 6o2pei5 Corre""io R. 1((). aten0ie 21r. respins.n1 c.n corn a a4. . ca /i A cesta?' ARTE$ISIU 6ro2ontori. r1.i.*1 pe Bac8.i A"a* 2e2non?' ARTE$IS Eei0a .pra-e"8ea. ' . 3n In#ern.2ii?' A #ost socotit1 so0ia 2ode a antic8it10ii. 6i*rito.5 Diana .r21 indi#erent1' Eei0a A#rodita?. -enerat ca &e. . A e!andre 9a ".tat pe :ard. dar. pentr.#ona? . $' A' >o. din centa.i Oreste?. 32potri-a Troiei?' Era 3ndr1"ostit de #r.n c3ntec re i"ios de 2are #r. 3n apropierea Bornei' ASBOL Un.n"easc1' De2etra?. descoperit 3n an.cis.n cer4. . era .2e e si4i ei? de #ica.nden*?. i2pri2at pe o piatr1' A-ea..i' A 3n*dr1"it*o Arceo#an care. c1 a.2ii?' A. a/a c.rii? care s*a.c.ri or' :3niat1 de or"o i. pt.rtat1 aici 32potri-a . d.i. Nio4ei?.i Ner!es. :ed.rii /i . pt.n.cis*o pe t3n1ra Ca2i a?.s? /i a .i . t.i :a.i Osiris? /i . de care propri. ceea ce 1*a #1c. 3n1 0at . care pretindea.re. . I7O!RATE 9i. . oare s.c8er. care 1*a . . care se 1.nii c8iar /i Da#nis' 60 ARUNTE R1&4oinic etr. Cari *:i es.n arc si s1"e0i si a #1c.n sa. p1rinte. a .4eea. a presc8i24at*o 3ntr*o st7nc1' @2A N.cis' :oartea . indi"nat1. 3nc3t i*a .i Ares?. e!a2in3nd c.ptat c. .i Leto?. de a pre-edea re&.t*o re"ina p1d. sc.-ea.#ni01' @2A 9i. ina. t. a E. &ei0ei Ceres?' Ei recita.rprins*o 3n ti2p ce se sc1 da 32pre.*2it*o :. 3n#.ind. n.p1 care Apo o. n.Acteon? care a s.Cea 2ai #r. api0ii?. . a >a icarnas. re e a Cariei @Asia :ic1A' La 2oartea acest. . re"e e per/i or' ARTENIA N. s*a n.n3-Iit= d% Act%-n. a r3nd.n copi a-3nd 3ntr*o 2in1 . L3n"1 e era o c.2inii so are' 9iic1 a . #iindc1 a.sc. o r1&4oinic1 -o sc1' ARUNTI1 T3n1r "rec5 dispre0. s* a sin. c.2enta itatea .se0e.i Nicocreon. a #1c.2oas1 iar1 din Ar"os? @=A. pict. personi#icat t1cerea 3ntr*o &ei01 pe care a.ntaie e ani2a e or sacri#icate &ei or' ARVALI Co e"i.2. pe #ete e*a . 4. dintre participan0ii a r1&4oi. &ei0ei Arte2is?.nde'a #ost .cis' ARURU Di-initate #e2inin1 3n 2ito o"ia ca deo*asiria*n1' L*a a<. -ictoria rep. .<on. a . Tacita' ARRE6ORII Ser41ri care se ce e4ra. . 3n 2e2oria .r15 $ean Bo.Q? 3n crearea nea2.stat dintr*o rodie.da c1 a-ea cei 2ai #r. #or2at din 12 preo0i ro2ani. . pentr.

. . .cea ad. dar :erc. c.i 2o/tenit' %ir"i i.ptat /i a 2.i Odin? 3n 2ito o"ia "er2an1.i Ocean.2e e Gte2p .i .n 4. 3n1 0at n. c.21. #apt. 3n care Odin cond.nde o#erea eroi or din r1&4oi . .ceri.i Apo o? si a ni2#ei? Coronida?' A #ost 3n-10at de centa.nare pentr.n #. di-initate s.s de p1rinte e .r?' AS!O Uria/ care 1*a ar. s. . s*a 2ai desp1r0it de e nicio*.n 4.ia 2.trit*o pentr. pe &ei0a Astarte?' S3nt po2enite 3n Bi?li% c. LC95 II.pre21' ASSARA8 9i.s?. re"e a Troiei?.i Enea? /i a Cre.rd.ncat 3ntr*. 1ULIU 9i. care consta. 4. Asia?' A #ost presc8i24at 3ntr*.4 &id.nte e Ascra.p1 .i antic "rec >esiod.n conc.ren @Asia :ic1A. . 3n"1d. pe care 1*a #1c. 21/ti co2ice.# pe care 1*a .i Bac8.rs de s1rit. -in si n. LCC.i a r12as I"ea?. c8ip.t' @2A N. NIII. 6ro2ete.pre2 a asirieni or.ni-ers.t din pie ea . E"ina?' @2A 9i. so0ia . a .it .r2a . .rii' A a<.n r3.5 O-idi.2eroase te2p e' Ce 2ai -estit a #ost ce din Epida.s? c. =1. d. si din care -edea tot ce se 3nt32p 7 3n .nde a 3nte2eiat ora/.8.narea &ei or.r"ie' Le"enda sp.ns 3nde*23natic /i 3n c8ir.i a*pet? /i 2a2a .s? a n.4e.t a #ost de-astat de &ei0a >era? printr*o ci.ri 3ntr*. trei pa ate: B ads8ei2?. peste .p1 n.?' ASO7O @1A Re"in1 a c1rei 0in. si _a 8a a?.ren0ii se 23n<ea. i. .i. dro<die de . A 4a Lon"a?. 3/i acoperea.i A4i e?.p. (1+ AS!LE7IOS Ee. #i./-0%."e. /i a oa2eni or' F ASIA 9iica Ocean.o c. %.4 oc8ii 3n"ro&i0i ai 2a2ei . #iind socotite drept ido i' AS8I7U 6reo0i pre-estitori 3n 2ito o"ia ca deeni or' L.i p3n1 3n Ita ia.s. care co2. #iindc1 acesta n. . $%ta. dra"ostea pe care Ee. n1sc.ria/i or At as?.pe Asco. prin 2i< ocirea desc3n*tece or' ASIIUR sa.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A.pta.s?..i Tartar. . de tea21 c1 -a reconstr.cis de Ee.p1 ce 1*a <. ? C8iron? s1 #o oseasc1i arta -indec1rii oa2eni or.ri or re e.&e e? i*a. dintr*.nica o. reco2andarea dat1 -ec8i or e-rei de a e distr. ASSUR Ee. re"e e :i et.# p in c.n. p123nt. c.ri si24o ice a #enicieni /i cananeeni.. =)C /i .rd. a #1c.t capita a re"at. /i asc epia&ii. -in' La Ro2a /i a La0i. prin p.ntea c. "rote/ti' 'AMR!ANIU sa. pro-enit de a 2. pe' care s*a n1sc.2p . de o4icei. ptate 3n e2n s#3nt5 o repre&enta.n r3.2e. &ei0a s1n1t10ii.t c. En%ida.se a# a tron.sei? @2A 3n 2ito o"ia ro2an1' A #ast d.r21rit c3tid i*a r1pit #iica. Iliada.ri e Troiei' >o2er.r2' L1 AS!ALII Ser41ri ce e4rate 3n cinstea . .rc.nic a . "er.2e e poet.-in sa.i Troos?. pe Bac8. de c1tre Ee..i cetatea d. G_a asQia #.n 4anc8et -e/nic' AS8ERE 9i". I. #iica ei. a . #o osind p ante e p1d. #rate c.nde .t 3n Ascrea @Beo0iaA. dat ci2poi.ia . .ne c1 ar #i -indecat 4o na-ii /i prin 2. conc. s1n1t10ii /i a 2ed cinei 3n 2ito o"ia "reac1. .2it si YCe 4ine-oitorG' A #ost socotit creator a .r.ritor at3ta 8ar' In . c1r.? si Epi2ete. sc. c1 1*a . care 3/i 3nso0ea c3ntece e' ASGARD 32p1r10ia .i? /i a &ei0ei T8etis? @1A. 2L(.4it1 /i de e ' AS7ALIDE 9iica .n picior. pentr.s?. .i Ar"os? @2A' A pre#erat s1 2oar1 dec3t s1 #ie so0ia . n.&ic1' A #ost .s?. d..i' AS7ORENA Epitet a &ei0ei Beea?. din r1&4.i dedicat ei a Asp. dat1' AS!REU (1) Epitet a Ini Ee. 3n"1 6er"a2' '' 65 ASSABIN Soare e a ara4i. s.r? 1*a sa -at de a 2oarte' Bac8.i' Aco o 64 / era.-.rit s.i 2. 32potri-a d.i Anc8ise?' .i. 3nainta/ii 2edici or de a&i' I s*a.

i' D. 3n .s?' ASTERIA Sora Latonei?' Nedorind s1 se s.ido Reni. 64 ASTREU Titan?.2 de A#rodit1?.a t.d' ASURA .ndit10ii' Era repre&entat1 c. -3n1*0arei A participat a -3narea porc. ti2.n e.ncat de pe &id. de est.-. de copi 1.2it E espont' Ata2ant.r?' In dr. &ei01 a nenorociri or /i a r1&4.n 41iat5 aco o a #ost a 1ptat1 de 1 . descoperind .ro?.r se21nate 3n idr.arte. =L+ /i L. do./-0%. coresp. .n r3.0i de E. a indicat n. ?. .n1 dorin0e or . a #ost .. a c1r. so0ia .' >ippo* = \ Dic0ionar de 2ito o"ie L= 2ene.. . .i >ector? /i a Andro2ac1i?. de s.ropaP. E.t ca pe #iii s1i pe copiii a-. re"e e Tir. care de at. are. es 2ere e de a.s? /i E e?. Asteria' AST8ARTE Di-initate #enician1 a #ec.n1 c.pra cap. Ino?' Aceasta ar #i -r.ne tiri e . T.ripide.nde 2ai apoi a ap1r. si o eoaic1' O-idi.n1 c. A#roditei? /i Dianei?' &ST I AN A1 9i.i Astre. a o2orit*o 32pre.i Ee.r2'5 %ir"i i. prin stran".-ad%.r1 ATA$ANT Re"e a Te4ei? @2A' D.1 coarne de 4er4ec' Era.2e e co ecti. As8.i Ino. care i*a de*enit so0' @2A 9iica . pe -3r#.p1 o -ec8e tradi0ie. n. 3n n. ca pe protectorii or' ATALANTA @1A 9iica .i :e ea"r. . tra"edie' AS SUR *J AS8UR ASTREI 6iii .i Eos?. de -est./it 3n 2are. .i Ee..?.ri: Boreas?. c1 e /i*a dorit .2ito o"ia persan1' A(l(ARGATIS N. .t s1*i .i.t. s*a pr14.p1 o e"end1. .n1rii.i 2istre0 din Ca i*onia? si a r1nit ani2a . #iica re"e .aca.i sa.i Sc8ene. Ba ca&ar. o se2i .2ai di-init10i e r1.ta.ror di-init10i or' C.2. ti2p. #. copiii ei.s st1p3nire pe tron. din partea . de #i. s*a n.t1.i ASTARBEA So0ia .r?' 3n 2ito o"ia asirian1. E e. 32pre. c. And.? 3ntr*o a er"are 3n care se edea ne3ntrec. re"e e 0in.i ason?.' A #ost p1rinte e ce or patr.5 B.p. T. a r3nd.* t3nd re&ista tenta0iei.n 2ito o"ia -edic1. #ost apoi sc8i24a0i de &ei 3ntr*. pri2ind 3n dar caii si pie ea .nci.s?. pe Ne#e e?.' D. E. de a care a a-.t.s?.i 6i"2a ion? @2A."it spre Co 8ida? pe 4er4ec. c. a c.n.? /i ai Eri4eei.pt10ii. .%. N. #iindc1 3n ti2p. tra"edie5 Seneca.2e e "recesc a &ei0ei #eniciene Astarte?' A E 6ersoni#icare a #ata it10ii 3n 2ito o"ia "reac1. C+C. -3nt.i #enicieni or5 a cresc.' ASTERIU Re"e a Cretei. 3n ape e acest. C=(5 $ean Ra*cine. pict.. re"e e Arcadiei?5 a #ost p1r1sit1.p1 ce /i*a .cid1. ei.ndea &ei0ei e"iptene Isis?.1&eci' Era. tat1 . a -o .rsoaic1 /i a do43ndit o 2are 3nde23nare pentr.i :e ea"r.#1c1toare' » ASVINI D%i 4ine#1c1tori 3n 2ito o"ia -edic1.4irii.t ins. En%ida. II.t doi copii. protectoarea . 3n arta sirian1.-.incendi. de a -indeca toate 4o i e /i de a*i a<.ri or? a "reci' A-ea. pe to0i cei a# a0i 3n pri2e<die' :arinarii 3i -enera. dar ei a.L5 #resc1 a 6o2pei 3n Casa . 3n 2o2ent. o-it de tr1snet. &ei0ei 4a4i oniene Ist8ar.i. . socoti0i titani?' ASSURIT R1&4oinic1. a #ost ar.ri e Troiei? de Neopto e2? #i.-ian%l%. a pri21-erii' Coresp.i Scir5 a st 3n-ins1 de >ippo2ene. -itre". s*ar aprinde o # 1c1r.' E. . de ase2enea. 3na de a. c. nep. &ei0a i.i 2.ie' ATAR 9oc. si apoi presc8i24at 3n astr.i n. CLL /i . de nord. $%ta. A4ra8a2 $anssens.p1 ce /i*a p1r1sit so0ia.i r3. /i Noto. .i >ippo2ene. p1trar a . de p1rinte e ei. c1s1torit c. dar.n1 deas.ncat 3n 2are 3n oc.21r de do. %I.n&1tori Diosc. tra"edie5 >o2er. Ee#ir.prins1 de a2e0ea 1.ropa de a Ee. entr.pre21 3n .cis so0. a Orti"ia sa. /i Ata anta a. c3nd acesta a p.nii. I 8Tda. iar e s*a presc8i24at 3ntr*.2e 3nse2na Yst1p3n a cet10iiG' D. de 2o. a# at /i a. s*a ar.nte.cis1. co2peti0iei. s*a c1s1torit c. adorat oa di-initate s. so0. #iii . pe 9ri!.i s1.

#.i Ee.ne e ipote&e din antic8itate. sc. NI5 6 aton. interesat s1 intre 3n taine e acesteia. s1 c.nea ei' E!isten0a si 2ai a es oca i&area At an* tideV este o pro4 e21 care preoc.illa. din cap.ri. care 3i p. At%na 7. a Atenei' L*a 3ndr1"it pe U ise? pentr. a.s0in1 pe .%. LL prin e!ce en01.i pare a s.t <. st. &ei or' Ci-i i&a0ia continent. . ca /i a t.. tat1 .r2'5 Atla3 c: Cl-?:l >% :. ace a/i n.i e At%na 7a.2e' >esiiod.i apet? si a Asiei?' A #ost conda2nat s1 s. acesta a.nii 3n 2ito o"ia "reac1.p1 a 0ii \ a . &e. 3ns. #rate e . s1 c1 1toreasc1 pe 21ri.noa/tere a astro o"iei' Se sp. :."e 4oii.n osp10. ace a/i n.&i2ea or' Esc8i . sc8i243nd c. f2er' /i*a 3ndep init 3n-oia a. se 8r1nea . din carnea #ii or . "ata 324r1cat1 3n ar2.s?. #ost i&"oni0i si #iii .4it de &ei0a Ci4e e?. At%na 6a. Iliada.i.Cre.i :ene a. sc.i Atre. i*a sed.di0ie5 6ierre Benoit.r2'5 NIN.?5 Tieste?. a sp1 a 2. O. posesor a "r1dini or 8esperide or? si pietri#icat de 6er*prin -ra<a cap.i*Ee. c1 s*a r1&-r1tit 32potri-a .0are #a01 de nea2. a p eiade or? /i a 8eisperide or? @2A' %ec8i re"e a :a.i 6e ope? /i a >ippoda2iei? @2A. d.&at p ata. Y"ias i*a re#. tra"edie5 E.t nici o cr. care i*a 3ncredin0at <ert#e e dedicate ei de c1tre 2.se0e. poe2 pastora ATLANTIDA Continent e"endar ce se a# 1.rs... a .sei?. sit.2ite 6anatenee?' Se n.i A"a2e2non? si a . din ca. pentr. ini0ierii' O-i'di. p3n1 si so are e s*a oprit din 2ers. cr.i #i. IN.2e. prin ea s*a..n%3%.ri ro2ane ATENEU Loc consacrat &ei0ei Atena?. 2oiti-3nd c1 2. ACa.r1' A #ost r1&4oinic1 /i.i.i. 3n ora/.s de Co oane e .nte. pe Aerope?.i Odin? /i a 0i &ei' O.n-n. dedicate ser41ri e n. 91 /i .ritori. isc. p1rinte a .. .t s1 21n3nee.t%n-3.nea a #i #ost #oarte a-ansat1.p1 e"end1. ca protectoare. d..s0ine 4o ta cereasc1' I se atri4. ACa. 3n #e . Ti%3t%.i.3Ja3.%.ri e "8e0ar.n te2p . pt. T%-C-nia5 >o2er.r"ea s3n"e ce de-enea apoi # ori -io ete' 68i ip B. a-. . iar e . Tiese 1*a 3nde2nat pe propri. .s?' A #ost tat1 :aiei? @1A.p1 .i Ee.sin0a .rd1ria din "ra<d.? /i 6ene. t.-. 2a"ni#ic. c.t1 din pic1t.*. de er.i >erc.n-n. c.ri or A #e. . pt.%3t%5 Seneca.p1 /i ast1&i cercet1torii din 3ntrea"a . =+C /i .2e e. At%na V%ll%t. Na0iona din Napo i' ATREU 9i. tra"edii ATRIDI Ur2a/ii . Ati3 3i !a.sta. . Atlantida.ac+-3 /i At%na L%. ro2an (ATLAS @1A Titan?.i pri2ordia ' Lin"3nd 4 oc. d.cid1 pe Atre. $%ta. #i.p. 3ntr*.i pe cer' :ai t3r&i. pt.2erii s1i 6127nt.ri e de "8ea01./-0%.i' 3n #a0a acest.2e din Ar"os? @=A' ATRO7OS Una dinb ce e trei 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1. . te8nica /i 3n0e epci.i :ed.pe tron. . instr.i0i tinerii' ATIS 61stor de o rar1 #r.i spectaco ./it spirit. 3n Atena' Ei 3i era. instr.. \ d.n 2. 3n ocean.riteniei. Edi>. c1reia i s*a ridicat .p.ndat. !litia5 O ao R. . pentr. a . ie/it1. /i*a 0in. /i s1*i oc.?.di. 3nte2eietor.at L( 3n A#rica de Nord. sc. n..n pin din care c. .ne c1 >erac es?. I%.ria/. a #1c. L)2 /i . a 0in.d4ecQ.nerii oc. /i an.i.i' Stat.i a #ost o datorie /i n.care se co2p 1cea s1 pro-oace . din r1&4. dar A.2eri 6123nt.r1*23nt.nare.2.s? /i a ni2#ei? C i2ene? @1A sa.&e. si a #ost trans#or2at de &ei01 3ntr*. a ap.osA. sc.i se pres.ia o 4.r3nd 2in0i e oa2eni or' >o2ar. pe tot ti2p. s1 0eas1 /i s1 coase' A #ost &ei0a #ecioar1 @6arte2. e?.rta n.p1 e"end1.2ea /i 6a as?. i. care prin 3n1 0i2ea . 3n ace a/i ti2p.2e cea care taie #ir. A"a2e2non /i :ene a. Odi3%%a.-. 6artenon. -ie0ii' AUDU$BLA 3n 2ito o"ia nordic1.n t3r"' .ri or' Ea i*a 3n-10at pe oa2eni s1 3n<.ripide. dinastiei c. care /i*a. protectoare a arte or /i a p1cii. ti-e o"or.ror 2e/te/. si 3n care era.a itatea.itori or . condi0ia de a r123ne cast' E n.n1 c.s iso0ia. .%.r1 de :iron5 At%na Al)?ani.ri.' Eeii n.t.nca . 4. -ac1 n1sc. i&-or nes#7r/it.r2' ATENA Eei0a 3n0e epci.nia de pe Acropo e5 At%na 4i $a.t pe .n r1. Lapte e ei.&a nes. s1*1 . 1*a #1c.t s1 se nasc1 B. ?.". Atlantida. atri&i or? pentr.it popoare e din A#rica septentriona 1 /i Ita ia. E"ist?.t&.r1.

de2ascat de Sisi#?.iri e .r1 AUSONIU 9i. s*a "3ndit s1 o sacri#ice pe I#i"e*nia?. or? /i a dat n. #iica . pre .s?. s. a .i >er*e. ACa.i ro27n. so0ia . Ro2. . \. pro#eti&a. a .ni e 2.-.t pe Enea? 3n r1&4oi. EtJ.i Ariste.i :i8ai %itea&. A#rodita? din 2ito o"ia "reac1' BABA DO!8IA *J DO!8IA BABA NOVA! 6ersona< din #o c or. 3n ti2p.p1 o e"end1 ita ic1.AUGURI 6reo0i 3n tradi0ia ro2an1.i 2or0ii 3n 2ito o"ia t.i 6 .to? 3n 2ito o"ia ro2an15 @2A : a/tin1 3n"1 B.i Cad2os? .?' si a >ar2oniei?.2eroase t.s?. a2intit de Di2itrie Cante2ir 3n D%3c.trea o dra"oste deose4it1 pentr. \ sa. -ederea ne* e"i. c. a 4a ade or pop.t.at1 d. a #i si". a ca *deeni.?' AVESTI A sa. .2it 3n Be "ia. sa.2 spre Troia?' Aici. IRiC%nia .i A8i e' >o2er.-l-Cic:.. Arte2is? /i c. . Orc's**tia.. 3n Ca2pania @Ita iaA.2e e .i. 68 @AUTO$EDONT %i&iti.i 6ir*r.i. .i %i/n. pre&ent /i 3n istoria popor. 3n $aCn:.nosc. 1C=5 N%II. 3ncon<.r de re.a.ripide.p1 &ei0a "reac1 Eos?' * Carracci.p1 o -ec8e e"end1. . 3ntrecerii sa e c.s?.pra Troiei' E. ARI7A (SATANEI 6ersona< 2a e#ic 3n 2ito o"ia ro27neasc1.2e e de 6riap?'. a .i >er2es?A /i a &ei0ei C8iona?5 t7 8ar ren. tra"edii AURORA Eei0a di2ine0ii /i a .2it 3n 2ito o"ia "reco*rorna*. #enicieni /i sidonieni' A #ost adorat /i de -ec8ii e-rei ido atri' BAAL)6EGOR Di-initate adorat1 d de 2oa4i0i si c.i Sat. co4or3rea pe p123nt /i 3ntr.i>Iia $-lda<ia%# ADRAELE I2a"inea 3n"er. a . a . Antic ea?' AUGIAS Re"e a E idei. care a trec.it soare .pre2 era Eoroastr. ro27nesc.pte5 aici 3ncepea. 4a4i onieni.n-n5 A #ieri. ero. A:. pe care Cac.i? @=A.re0e sta. e? /i . cis de >erc.2an1' AVE$TIN @1A 9i./iri e &e. R-. ' Este citat /i de B' 6' >asde. Iliada./ita -ictoriei as. ..i U ise? /i a ni2#ei? Ca ipso? 3n 2ito o"ia "reac1' AUSTRU %3nt #ier4inte. a -1&. are.rn?' Este identi#icat1 c. i. 3n oare se ad.nei &eci2i din aceast1 a-ere' Ero. toate ac0i. N%I. pas1reA.2inii de &i 3n 2ito o"ia ro2an1.r2' L9* AUTONOE 9iica . pict.%.i Acteon?. st3nci a4r. pentr.n A:lida5 Esc8i . 32potri-a r.s? a #ost . .i etern' BAAL Cea 2ai i2portant1 di-initate orienta 1. care 8ot1ra.s0in.?. In#ern..rc1' BAAL)SE$EN Epitet atri4. #iindc1 n.rn din Ba4i onia @Asia :ic1A.i 0%:. C29 si . re0in.neia din ce e /apte co ine a e Ro2ei' @2A Una din ce e /apte ca ine a e Ro2ei. 3n 2ito o"ia -edic1.' AVERN (I) 32p1r10ia . .r? @sa. .parea . de c1tre #enicieni' BAALTI Eei01 a #enicieni or. e? si a R8eei?. care 1*a s. re"e e Ar"e/.i care a-ea toate 3ns. . n.n. . d.na. 3n i24a sanscrit1. din ' ce e 2ai -ec8i ti2p. . a c1rei &e. e e 3n sc8i24. d.t 3ns1 c.rorei?' AUTOLI!OS 9i. posesor a n.t1 de "reci /i ro2ani. ridicat 3nc1 din . A"a2e2non?. #i.i' :erc.ri. 3n #iin01 . 2a2a B AVATAR YCo4or3reG.2a.t ce e /apte p1s1ri @ at' a<i3.ania%# BABEL T. 2en0ionate 3n e"enda 3nte2eierii ora/. cor14ii e "reci or 3n dr. care incendia cet10i e si -ase e de pe 2are' Era #i. >erac es? ca acesta s1*i c.nde Re*2.ritori or /i a e c1petenii or or' AULIS 6ort ren. pe -re2ea . na.i.i A8i e? /i apoi a .rat1 c. con0in3nd principa e e e e2ente a e 2ito o"iei si re i"iei persane.t1 ca sor1 a &ei0ei Astarte? /i so0ie a &e.2ea ce or 'de <os' AVESTA Cartea s#3nt1 a -ec8i or per/i.i Eo ? /i a A.r2e de -ite' S*Ja 3n-oit c.

nt' BABIA Eei01 a tinere0ii.rn. Bacant%l%. 6ra!ite es. I. 1C95 NINKC++ i . sc. Bacant%l%. Nico as 6o. N%I.r15 Bac+:3 . diri cei doi cai ai . #ost si i0i s1 se 32pr1/tie 3n todaite p1r0i e. a &e.' a2estecat 3n a/a #e 3ne3t. 3ntr*o contin.i A8i e?. II. 95 de Stra4on @sec' IA.s? si 3ntre0inea.ni.nitatea si s. is.ripide. 9rancesco 6ri2aticcio.i' Coresp. .ri asci-e. pe care tradi0ia 3 consider1 a #i #ost 3nte2eiat de Baios.4ini. dorind s1*/i 2en0in1 .3al=.p. Nico as 6o. 3n opo&i0ie c.neric. pict. :a. tat1 . oa2enii a. 4a&a p1trat1 21s. Bacanal%l%. personi#icare a soare . c.ri or Ti"r. tot s.nor t14 i0e din seco . tip e e 3ncarn1ri a e &e.n ?.ate 3n epoca I2peri. &ei or? sa.e"8e ce B1tr3n.n&3nd .ria/e. Bac+:3 >:.n1tor /i distr. Ric8ard _a"ner.4ens. c.r1 de Scopas5 R.i . "er.i. a<.r consacrat soare . so &i 2ari /i cap de ca ' Este o 3ntr. Nico as 6o. a constit.ripide.4ens. &i /i noapte. cea 9+ 2' A #ost descris de >erodot @sec' % 3'C8r'A.r1 BA!8 NEGO Di-initate 4a4i onian1. #renetice. .it 3n rea itate .ssin etc' pict.c8ipare =4 73 a r1.s?' BA!8US Ee.i' BALIO Un.r1 BA!I @1A B8icitor din Beo0ia' @2A Di-initate e"iptean1.i A8i e ?' *C 1FNTOS >o2er. &e.n ta. 2.4 #orrn1 de /arpe.0i. dar c. B. /i o#eri0i de 6oseidon? .no/tea i2ite' E. or"ani&ate de ro2ani' A.rit10ii. d. . 3ntr. s#3rsit. t a Ar2.4ens. 3n G%-C.s s. tra"edie5 Eri 0 $o ian Sta"ne..2ar /i tr1ia.%3.n oc i&o at. 'a .n s324.2inii /i a 4ine . patron a c.2ii si a ne e"i. @N%I. #i. n1sc.&i2ii o2ene/ti' 6re&ent 3n 2a<oritatea 4as2e or ro27ne/ti' #BATTE Eei01 a des#r3n1rii 3n 2ito o"ia "reac1.pre2a0ia po itic1 3n Ba4i on.i"i C8er.rne.c8ipat1 3ntrr. Ti&iano.ie e enistic1. de propor0ii .i Odin? 3n 2ito o"ia "er2an1.ast#e de t. dra215' $cnad%.tincio/i de a*si d. stat. Anni4a e Carracci. #iind dedicate acest.5 :ic8e an*"e o. s. .i &e.. adorat1 3n Siria /i 2ai a es a Da2asc' "ADU8ENNA Di-initate #e2inin1 3n 2ito o"ia "er2an1. Bac8.sc. R.2inii /i a p. .rn 3n ti2p. pt.&ic1 BA!ANTE 9e2ei care 3 adora. 6atenier. Br. =A' $oac8i2.ri i2e2oria e.i Apo o?.i 6e e. 3n partea de <os a r3. a constr. 3nc8ip. 3nso0itorii or 3n ti2p. atri4.i U ise?' BALARA$A 3n 2ito o"ia -edic1.-r.ia :ni<%. en0ionat1 de Tacit' BA!ANALE Ser41ri noct. de care este e"at Crep.i Ee.s? /i a &ei0ei Se2e e?.i' Biro a2o Br. #ost inter&ise de senat. Este -or4a de . p1rinte e istoriei5 de Diodor @.a/ia. iar 3n1 0i2ea.i. F n. coresp. pe &e. a -in."1tor' De 2.?. te capete sa.n&1tor .i.i %i/n.te ase21n1toare . .i DionDsos?. /i E..i Bac8.+\2+ 3'C8r'A.p de.perioada neo itic1 @t. tra"edie5 Di-ni3iac%l% . a .i 3n 2ito o"ia -edic1.n o.na din 2.?' BALAUR Ani2a #antastic.##aQ i.2i0i 4atti' BALDER A doi ea #i. pt. &e.?.ssin.p1 e"end1. %isn.re de ade-1r: . . . 324r1cate s. . #.r1 "AGOE Ni2#1? care i*a 3n-10at pe etr.ce opera a cap1t.L 3'C8r' /i re . a Atena' 6reo0ii ei era. a III* ea 3'C8r'. ro2an 3n 1.n.. nes. s*'a. R. e!istia 3nc1 din 2i eni.i Nonno din 6ano*po i. %an DDcQ.it. din to-ar1/ii de dr. . nep. 3n I3t-. sc.n "r. a-3nd . patrio0i. i24i e ce or ce*1 constr. .1 e. a #rene&iei' E. .nde* si4i ei? din Eritreea' BAIA Ora/ -estit din Ca2pania @Ita iaA.i Bac8. Bacanal%l%.ra 9= 2.rice Ra-e etc'. pict. a p * ea 3'C8r'A. picioare si 2ai 2.ri' L.tat d% 8%.ria . ro2an coresp. ce e4rat1 prin <oc.p1 . tra"edie' Ti&iano.i -ii or.2 ai . te ori apare /i ca personi#icare a cr.tor.ido Reni. din Ee#ir? /i 6odar"e?.4 #or21 de '/arpe c. aripi. 4acana e e?.aI%l% l:i Sil%n:3. pentr.ia..ssin etc'.n #apt 3n care e!ist1 .n. $aco4 $ordaens.i. c.iri or . . e"ere de ditira24i5 Bio-anni 6inde2onte. es.' Era.2ane' BALI Di-initate a 3nt.#orie.sci pre-estirea c. satirii?' 9rene&ia or n. IEiada. Bacant%l%. 3n 2ito*' o"ia ro27neasc1. pict.pre2a0iei di-ine' D. 3n cinstea . r1&4.s?.ne e -ersi.#rat' D. ser41ri or era.p1 21rt. a&i a L.

-3. 6e"as?.s a #1c.i s1"e0i or.p1 toate aceste -ictorii. s.it prin ana o"ie 4acante or?.s? si a Titeei. ca /i a e e2ente or at2os#erice' Identi#icat e. din Corint. a .i A"enor?' A a-. oc. a*i pri2i 3n interior.t ca 6e"as s1 #ie 3n0epat de o insect1 /i' Be ero#on s1 #ie ar. 3n preo0ii @sa. 0.n" p.i Ne e. onestitatea .i 9i e2on?.no/tea arta t121d..s?: pe ca .61stor a . II. sor1 a titani or?' BASSARIDE Epitet atri4.i. &4or. re"e a.t #1*"1d. 3i 3nso0ea. 'din i2pr.. dar Ee. si2i ar1 &ei0ei ita ice %en.i Be ero#on?' BELO @1A 9i.-. a23ndoi.pre2 3n scrieri e s#inte' BENDIS Eei0a trac1 a . 'trans#or2at casa 3ntr*. de no. d1r.ria . de a ?a33a. En%ida.21r de trei sa.nii.rt.r1' . po-estitori de 2it. iar 9i e2on. %II5 O-idi. 3ntr*. or' *J DRUIEI BASILEA 9iic1 a .itori ai .t de a Anc8irroe? doi ' #ii: pe E"ipt /i pe Danaos?' @2A Re"e e Sidon.i Ee. 2artor a #. i*a o#erit.n0i or 3n 2ito o"ia s a-i or.ri si tradi0ii. di-initatea care 3 3nso0ea pe Be ?' BELIDANA Di-initate "a ic1. 9ii onoe? @2A' Dorind 3ns1 2ai 2. .t s1 a<.i se2it Baa ?' %ir"i i.irii' BELIT 3n 2ito o"ia ca deo*asirian1. do-edit1 d.n1-oin01' Drept 2.cis >i2era?.n tei.i 3n 2ito o"ia -anda i or.2ire. poe0i sacri si pro#ani. #o* osind. 6e"as a -r. #i. s. -iet10i e si c. ade-1rate or"ii' BENSNITEA Eei0a <apone&1 a 4o"10iei /i procrea0iei' BEREG8INIE Ni2#e? a e ape or si 2.i 3n 2ito o"ia ce 0i pr din Ba ia' 6rote<a p ante e.i. $%ta.2it /i Ee. 3ntre".ia' La 41tr3ne0e.r2' BAU!IS So0ia . (29 BELO$AN IE 6re-estire prin inter2edi. re"e e Liciei. -e/23nt . a tre&it #. BEL @1A 3n 2ito o"ia ca deo*asirian1. identi#icat1 c.n"1 p3n1 3n cer. practicat1 de popoare e orienta e 3n antic8itate' 76 BELDEBUT Una din principa e e di-init10i siriene' De2on.0i? de a o. cei doi e*a.p1 aceea. "1&d. si aii E. a 4' (= BELEN 6ersoni#icare a soare .s? si de 4acante e din Lidia @Asia :ic1 /i TraciaA' BASTET D%iIa c: cap de pisic1 3n 2ito o"ia e"iptean1' BAT ALA UD%:l creatorG. /i .n' te2p . a #ost trans#or2at de >er2es? 3n piatr1' Cat.i p123nt si a oa2eni or.it de c1tre #i ipi*ne&i di-init10ii or principa e' 74 BATTO @1A 9i.1' . 4ine .' Baa ?' @2A Re"e a 9eniciei. si*a 0in. 3nte2eietor.'4.a.i Si-a? 3n 2ito o"ia -edic1. Corint. a .n. a . L.4 41tr3nii ste<ari a c1ror scoar01 se desc8idea de' a sine pentr. c.t prin 2ai 2..rtat de Bac8. #rate. . s.2e/te ast#e .cis pe A2i*cos? @1A. st1p3n.n ste<ar' B AVANI So0ia .!? 1*a .na 3n-in"1tor' 6rintre a te e. .s?' BEBRI!I 6opor e"endar din 'Bitinia @Asia :ic1A.cis a #ost presc8i24at1 3ntr*.i Uran.BARDI 6reo0i ai ce 0i or. t.?. re"e e or. pe so da0i 3n r1&4oaie. care*i atr1"ea pe str1ini si 3i .. a . pentr. #rate e "ea21n a .cidea' 6o . 2oarte si".i /i p1rinte a Didonei?' @)A N.2e e atin a &e. iar pe ei.i 6i"* *2a ion? @2A /i a E isei?' BELATU!ADRO Di-initate ar8aic1 3n ':area Britanie' BELBU! Beni. d. si2i ar1 &ei0ei :iner-a? din 2ito o"ia ro2an1' BELLERO6ON Ero. d. 23na #iicei sa e.B? /i pe .ri2edei' Se n. .>er2es?.i 'sat din 9ri"ia @Asia :ic1A' A. tat1 3. a trec.it pe Ee.i 6o inestor?.p1 o -ersi.. . . L21. /i ast#e i*a sa -at si pe ar"ona.i B a.*se de ca . epitet atri4.pra* . 3n n.i 6oseidon? /i a Li4iei?. Arte2is? a Atena' Ser41ri e 3n cinstea ei era. de -ite s1-3r/it de Apo o?5 #iindc1 n.cos? @)A /i #rate e ./-0%.i B a. #1r1 -oieA' 6entr. pa&niciiA acest. .it de &ei0a Atena?' o4at.cis propri. c1 si*a .ne. a Cirenei?' @2A . te peripe0ii din care a ie/it totdea.cos? @)A. iar a s#3rsit se 3ntorcea. Ba.den01 @"r' ?%ll%.ncat 3n a4is' BELLEROS 9i.iai a de a p1stra aceast1 tain1. I.

:. 'de se ec0ia.i De-i sa. 3nc3t s*a pre#1c.itorii Ar"e/. ad.n. &ei0ei %en. considerate p.i 3n"er creat de &ei' BIRSA Ora/ 3n -ec8ea Carta"in1. c3nd caii a.0ii de a c. pe care a.tea. consi*ierat 3nte2eietor a ora/. prin aceasta. 6ar-ati. I. preoteas1 a >erei?. $%ta.i an. prin care./it prin iste0i2ea #enicieni or s1i .os /i "rotesc. 5 BKLK %r1<itori ai . . Bi 4o" @Ee.i Si-a?' "IANOR 9i. re"e e E"ipt. ca e!e2p . 27nc1ri or' BIBLIS 9iic1 a .s?. .i :i et? si a ni2#ei? Cian?' Nere.r1.n. 3n ti2p. Z. 4ine#1c1torA. 3nc3t s1 poat1 c.1 dr. iar ace/tia. constr.i tri4 s1 4atic din A#rica: tri4. As"a.i s1.ria/e. 32pre..ri' Ca i278. B%.se0e.t. ne"r.''G''. a<. datorat oc8i or s1i a 4a/tri /i 2ari. . tra"edie5 6ierre Cornei e. a.n.i tr1snete or si.i >erc.i? @=A a.i :anto-a' 77 BIBESIA /i EDESIA Eei0e ro2ane care prote<a.-d-t. . r1sp7ndit s. a e-oca -ictoria . .2e dat de -ec8ii indieni pri2.s1 taie pie ea 3n at7tea 4. ador2ind.rd? co2.. BILE Una din principa e e di-init10i a e ce 0i or din Ir anda' . &ei01 de propor0ii .2. . t. E e*4o" @Ee.%nic%. tre4. tras car.ri' BOD Di-initate in-ocat1 de #e2ei e indiene 32potri-a stsri it10ii' BOG D%: ar8aic 3n 2ito o"ia s a-1.'5. i2p orat &eii ds1*i r1sp 1teasc1. a o40in. poe2 3n -ers.ne de teren i2ens1.2e e .p ece ini2a propri. Conon a sp. ca ai 4o-ine or' . c3t p. c. a p 3ns at3ta. .r2' BI6RONS Epitet a . /i stri"a.reri' BOLDRO$II Ser41ri ce e4rate a Atena. -3nt. de dra"oste #i ia 1' Ei a. ' BIGOIDIS Ni2#1? etr.2.pra#a01 de p123nt c3t acoperea o ''pie e de 4o. a-3nd do. 7l%t%l% B%. e? 3n 2ito o"ia ro2an1. co2edie erotica5 U"o 9osco o. a 4A sa.i. so0ia .at 3ntr*o conste a0ie /i 32pr1/tiat 3n toate ce e patr. #rate. C=+ /i . si -iitor.ete /i a2.A sa. 4an ( c8ete e5 pri2a se 3n"ri<ea de %in./ind s1 3nd. c1rora participan0ii a er"a.ns1 3n A#rica.t.-ias' BIR$A N. 4 este2atA. Cidippe.nica c. #ost ridicate do.%nic%i. . Bor?. p.s?' C3nd acesta a disp1r. ete. din n. de o rar1 #r. BONDIS D%iIa -3n1torii a traci' BOO7IDIS Epitet a &ei0ei >era?.n i&-or' O-idi. a dat na/tere pri2i or &ei' "8AIRAVI 3n 2ito o"ia -edic1. p127nt. @"r' ?J.F.sc1. .noa/te.pra a2a&oane or?' G)$BO %ec8i ido 3n 2ito o"ia pop.n1 c. a# area inten0ii or &ei or' !.? as.prinde o por0i. Tit 4i B%.1 iposta&e5 Bie 4o" @Ee.t s1 se tre&easc1 3n cer' 3n cinstea or a. 3n care Didona?. e"iptean 2onstr. datorat -irt. &ei0ei.t de a re"e e Iar4a o s. ea si*a o#erit p1r.c10i. IN.. 3n De #os?' 8%.n"1 a te2p . ' BI6R&ST In 2ito o"ia nordic1.it apoi Birsa' BITON /i !LEOBE 9ra0i a c1ror n. e!pert1 3n arta interpret1rii #eno2en.r2a .r123nt. astrono2.1 stat. Ca.5. pentr.2e a r12as -estit 3n 'antic8itatea "reac1. tra"edie BES Ee. 3n .i.ca pe o p.3a)## 78 Didona a re.rc. 1 :doir7.ci/area a do.i Tese.s c1 a #ost trans#or*2.nii dece24rie.ia s1 a<. 3n e"a 1 21s.4ea #oarte 2.4e.nte.rt1toare de noroc' "ESTA In 2ito o"ia nordic1.%nic%. care.*i. &ei0ei.n.%nic%. /i Oerno4o" @Ee.t 3ntr*. )1 BIV IA Di-initate ro2an1. i*a. .2ai #e2ei e' 7 . B%)..BERENI!E So0ia . trec. re#.s1 de stra<1 a 3ncr.s. #1c.c1tor de nenorociri /i d.&at s1 2ai 2ear"1' Loc. . a0ii or din Con"o' G)NA DEA Eei0a #erti it10ii /i a castit10ii a ro2ani' La 3r41ri e date 3n cinstea ei a 3ncep./-0%. ad2ise n.ri5 $ean Racine. pe care 3 i. c.4 #or21 de stat.ri. care 2a2a or. protector a o2enirii..-.i <.i 6to e2e.t din te2p .

torente de # 1c1ri si #. de 2ia&1noapte 3n 2ito o"ia "reac1' 6oe0ii 3 repre&enta.24 a?' Din .na din ce e trei di-init10i din Tri2.nii 3n 2ito o"ia ce *0i or din Ir anda' BRO$IS Epitet a .. care i*a dat dar.rsoaiceiG. cinci&eci de capete. 3n cinstea &ei0ei' Tinere #ete. din Lecce @Ita iaA' "UBASTIS Eei01 e"iptean1.s?. caste indiene' BRA8$ANIS$ 'Doctrin1 re i"ioas1 indian1.i ora/ din Atica @BreciaA.is? si c. e /i _e."1ci. de ot. care a. B.i' "UBONA Eei0a protectoare a -ite or si a cre/terii or 3 ito o"ia ro2an1' . . . . 41ie0andr.cis de >er2es?' 3n cearta de& 1n0.nirea c.n. pentr. dar. protectoare a /tiin0ei si a ar2oniei' BRA8$ANI 6reo0ii &e. coresp. a s#3r/it.ni-ers.ca. asc. Bria*re.i Bac8. patr.i Apo o?.nii noie24rie. . procesi. #or2. oare "a 4en1. participat a e!pedi0ia ar"ona.&icii /i a poe&iei a scandina-i' BRAGEO Ee.niiG. di-initate n1sc.i .i Osiris? /i Isis?. #i. c3ntece or.*.i.i.C /i .rti?. i. .ni or dedicate . din cei trei cic opi?. care*1 a<.i' BRU$ALII Ser41ri or"ani&ate a Ro2a.s?' BRISEIS 3nainte de a #i sc a-a i. so0ia ./-0%. 1 d.c8iparea s.4it de &e.r1 pe -as.0i or?' BOR$O sa.piter?' Era personi#icarea t. 3n -e/23nt de c.-.ie a &ei0ei Arte2is?' Aco o se 0inea.i si a Cer. _i.ri e c1rora se re-1rsa. a rec1p1tat*o' >o2er.s. . e"ea # ori' BRONTE Un. d. BURI 3n 2ito o"ia scandina-1.nete e pentr. "roa&a care a c. de a n.2e a .2ea' BRI$O Epitet dat 6roserpinei?.d.BOR sa. aripi /i c8ip. BORVO Di-initate protectoare a i&-oare or ter2a e 3n 2ito o"ia ce 0i or' BORVO *J BOR$O tea teo"onic7' indian1' Era repre&entat c. o s. adesea 32pre. pentr.n din ti2p. can? s1 #a4rice #. .ri 2ari de piatr1' C3nd. i*a a<. &ei0a . prins*o 3n c ipa c3nd a #ost r1pit1 de 6 .tind pe o #r.it s1 ren.i Ura*n..rida o stat. re-o tat 32potri-a &ei or din O i2p? @1A. toate 3nar2ate c. .2' C7nd titanii? s* a. . ar. c.ceri O i2p. $%ta. e-oc7nd acest ani2a din care ar #i ap1r.ronii. "ere e si t.i Apo o? a Di*di2os @Asia :ic1A' BRAN8ID Epitet a . ca pe .ta. e ocin0ei 3n 2ito o"ia * scandina-1' BRA8$A 3ntr.' c e!ist1 trei di-init10i principa e: Bra82a?. creator. repre&entat c. Bor.t Arte2is 3ns1/i' BRAGA Ee. . Si-a? /i %i/n.i Odin?. care a.p1 care s*a creat .tat pe &ei.t. 1nci /i sc.n&3nd &ei0ei Arte2is? din 2ito o"ia "reac1' Era -enerat1 3n ora/.s? datorat &"o2ote or ie/ite din co2. . cot. #iic1 a . pe %. trinita* 80 BRIAREU Uria/. 3n :.it pri2a din ce e patr.i Boreas? /i ai Oritiei?: Ca ai? /i Eete?.&e. <. ser41ri e n. i*a spri<init pe titani 3n inten0ia or de a c.t1 de -aca A.i' BRI8AS7ATI 3n 2ito o"ia -erdic1. a t1 dat1.n t3n1r c.p1 'Yc.n0e a ea..ri. constit.n&1 . a se ap1ra de Ee.2e e Branc8os?.pt1. p . din prea<2a Ni . 3n Casa 6oe*gU . lliada. Saras[ati.4astis.rii' L \ Dic0ionar e mitologie >? BRIGIT Eei0a poe&iei /i a 3n0e epci. a #ost so0ia . 3n cinstea . pri2ii &ei nordici' BOREAS %3nt. 1. Ee.i3%i3. . . pentr.2ite Bra. Ydans. .irea #or0e or nat. Briseis.to?.r2' BOREADI 9iii 3naripa0i ai -irat. adic1 a 6123nt. r.i Bac8. din ". #iindc1 a a2enin0at c1 se Da retra"e din . a &ei0ei Beea? /i a &e.i Bra82a?. pro#e0iei' BRAURONA N.n1 c.i /i . %I.s 1*a tr1snit' Si24o i&a de& 1n0.i tra"ic5 A+il% 4i B. I. a 2.r2''5 #resc1 a 6o2pei. pict. A8i e a'tre4.pre21. 3n care I#i"enia? a trans#erat din Ta.net.ria/1 Besta? a dat na/tere . din cinci 3n cinci ani. capete.t1 de 4ra0e.rni.pra titani or 4 oc.4it1 de A8i e?.nc7nd as.it1 3ntre A"a2e2non? /i A8i e. 3n ti2p ce c.i :ines?.ns de o 2antie 4o"at1' O-idi.?' care BRAN!8OS 3nte2eietor a te2p . Y&e. . L(= si . re"e a Ci iciei.

pi.. a Creta.?. iar rit. c. /i 'nere. a a-.i %i/n. 3n :ecca.s?' Ur21rit1 de Nept. dar 2ai a es 3n Sa2otracia /i I24ros. #i. . -estit pentr. i.rii? /i c.s de Enea?. so0ia #ide 1 a ero.nor ser41ri dedicate .. Ee.os. . .narea a 4ine or' BRITO$ARS Di-initate din ins. can?5 oc.i troian >ector?' B9BLOS Ora/ 3n 9enicia.ri care apar0inea &e. din #iii -3nt. 1 s. #i o&o#.4it de A#rodita?.na. personi#icare a nop0ii. p.nat*o. . .i .s a sa -at*o si apoi a trec. Andro2aca?.i Adon?' !AABA Te2p .*' 4it1 de A8i e?' Bri/e.= . c.21rate sit.pre2 a indieni or' A #ost adorat 2ai 3nt3i 3n Ind.nei p1d. a r1pit trei 4acante?.t a De* os? . #or0a.2p1ta0i.s*a acordat.i Ocean. "rec. c.i si a 8aos. 3n care se ad.ri e .ria/ care 3i . care i*a dat ./ind.i.ncat 3n 2are de . s*a ar. :e* ia?.d8is*2. ridic3nd*o 3n O i2p? @1A' D. #1r1 a tre&i r1&4. 3n #iecare an. pierd. pena0ii? ro2ani'GC. "r. or s*a r1sp3ndit 3n toat1 Brecia.n ora/: B.nea . #ondator a 4. dintre care a p1strat*o n.ne.n #i.re sacr1 3n Beo0ia.tier a . t. or a #ost ad.i %. /i*a. de a scoate 2ierea din st. co*ri4an0ii? sa. /i cap de o2' BUDIIA 3n 2ito o"ia -edic1. #i. a dat #oc . ar. repre&entat1 ca o #ecioar1 de o rar1 candoare.i Enea?' @)A Re"e a Sici iei. care. se des#1/.nd1 c. inspirat din A8ri*2an?' L*a ispitit 3n nen. a 3nt. 3n ti2p. care a. .' 83 BUITI De2on 3n 2ito o"ia persan1. . Orient' !AAN 9i. t. . #iic1 a . e? a trec. preo0i ai &ei0ei Ci4e e?' La Ro2a.i Mpo o? pe propria sa sor1.ri re#eritoare 3ndeose4i a na-i"a0ie /i pesc.2 BRISEU 6reot a . ti2a 3ncarnare a &e. o s1"eat1' !ABEREA Una din #iice e .it' 8! "U!E6AL Ca .n?.?. c1r.i' Acesta 1*a .a0ii pe Earat8. #iind .i' BUTROTOS Ora/ 3n Epir.?' !ABIRI D%i adora0i 3n 9enicia si 3n a te ins.i Boreas?.neric.i Bac8Us?. o aten0ie specia 15 3n 2e2oria . . "1 din 27ini e . .t ce dint7i 2erit.i Ascani. c. 3n ti2p. . t. e din ar8ipe a".i 6oseidon? /i a ni2#ei? Li4ia?.. d3nd r1sp.2a& corp de 4o. 3n care nici .s? si a &ei0ei T8etis? @1A' %r3nd s1 o s2.nde a sa -at*o Diana?.cidea pe to0i str1inii -eni0i pe 2e ea". . .ia i . asociat ace . -r. considerat &e.i A e!andr. .t 2in0i e /i s*a. .i Anc8ise? /i apoi protector si to-ar1/ de . 2onstr. ca4irii: ini0ia0ii tre4. ce :are.t s1 p1tr. c1rora se sacri#ica .t prin re"i.i Ee.stra?' # BURI *J BOR BUS IRIS 9i.cis 3ns1 c.pte a .a . . a 2oarte.*1 s1*si piard1 2in0i e /i s1 se ar. pe Eri!?' BUTO Eei01 e"iptean1.ncat 3n 2are' ! A!U S Uria/.r21rit1 de :inota.ce#a a' "U!ENTAUR Ani2a 2ito o"ic 2onstr.i 6rote. 3n E"ipt' Le"enda 3i atri4.nce 3ntr*o #3nt3n1' @'2A Sc.r?.s*tan' •«" BUON8 Ser41ri or"ani&ate a Atena 3n cinstea .ia a c. .i de >erac es?' BUTE @1A Un.2ai pe Coronida?' Acesta a r1&4.n pro#an n. ara4ii din 3ntre".t*o printre diDinit10i' BRIDO Eei0a -ise or 3n 2ito o"ia "reac1' A a-. #1c3nd.ia s1 #ie c.p1 o a t1 -ersi.ia 3ntr*o pe/ter1 de pe A-en 0in? @2A' C3nd >erc.tea intra' So da0ii re"e . identi#ica0i adesea c.i persan Ner!es. c1/ti /i discre0i' !ABIRI A Epitet a &ei0ei De2etra?' A-ea o p1d.i. Diosc.cis a r3nd.i Ee.i a #ost 3nte2eiat /i .ie /i r1pirea 8espe* ride or?' A #ost . 3n care Enea? s*a 3nt3 nit c.s?.ra 3n 2istere sa. i.ns.n oraco ? care interpreta -ise e.n 4o.piter? /i tat1 sc a-ei Briseis?.re0i or?.

se 3n eroare de #oc. c./-0%.ce. i&"onit din Tracia 8arpii e?. En%ida.?.i Boreas? /i ai Oritei? @1A' A. a ne" i<at s1 o#ere &ei0ei Arte2is? o <ert#1. III. 3n care aceasta c. :ops?. 3n a<. care. #i.cerit1 prin -ic enia I . ind. I8ada.iasc1 . i6a a2ed?. de ase2enea. dar 3n dr. 2)1.ia o#erit1 de Apo o? .? a #ost . co2andant. care a pri2it drept reco2pens1 pie ea .*i de coad1.i A"a2e2non?. pe oa2eni ca tr1ind s. care de data aceasta 7 #ost dep1/it 3n pro#e0ie de ri-a . %ir"i i.ad.en0a .p1 a 0ii \ oca itate 3n Eto ia @BreciaA. /i . a pre&is c1 r1&4oi.ci or. 3ntr*ade-1r. cei dinainte a. t.4eea.*p i.cis -estit..r1 !AD$OS 9i.3i -or #i #a-ora4i e.i 3n 2ito o"ia -edic1. Ca c8as.ropei?' C3nd aceasta a #ost r1pit1 de Ee.ri pe cap si o t14 i01 pe care se pre"1tea s1 scrie' Or#e.to?' !AL!8AS 6reot a . Te a2on?. o c.ri e 21rii .n1 c..cis porc. -enit Tese.i Apo o? /i pre-estitor -enerat peritr.&e?' 6atrona poe&ia epic1 si e ocin0a' Era repre&entat1 ca o t3n1r1 c. e"ea # ori at. 32potri-a Troiei? -a 'd. a n. /i s1*i e!ter2ine pe oc.it s1 constr. %III.rat 2ai 2.? @2A. #oc /i #. <ert#ite -icti2e o2ene/ti' ' !ALIBE 6reoteas1 a &ei0ei ro2ane .#ra"iat 2.r2e e .n ora/.nea .r21.r2'5 $' B' L.nei p anete' !&LI D%iI= a ti2p. c. 3n E.? /i At as?5 ce care a .i Enea?. aceasta. B. "reci or.i U se?.r2'. .-.t s1 2. $%ta.i0i doi /erpi' Ea i2p.1 2. participat a e!pedi0ia ar"ona..nona? !ALI!E :a2a #r.2.-nia.i i se atri4. a e-oca in-en0ia 2e/te/. NI. 8%. c1 -3nt.nci. era .s 3n Brecia a #a4et. ade-erirea pro#e0i or . . n. e a trec. 3n -ecin1tatea c1r.ne pe propri. pentr..". is.c:l%# 4i !ac:3.t prin #a0a pe/terii.cis pe -ino-at. 3ncep.d8a?' !AIETA Doica i . care s.i Ares? si a A#roditei?' 63n1 a . &e.0i or? si a. i se p. II.nci c3nd a #ost r1pit1 de 6 .ra &ece ani5 i*a pre&is.2 sp.4 in# . s*a retras a Co o#on. de n. na. Baeta. rest. )++5 %ir"i i. 6roserpinei?' E a2intea ro2ani or co/.-../-0%.i >er2es 2isi.nde s*a stins de d.). s1.s?. .s 3n pe/ter1.i >er2es?5 3n <.i' !A6AREU 6ro2ontori. prin di#erite strata"e2e: printre a te e."easc1' A intrat si 1*a .n.ri aprinse an..n si24o a p1cii /i a co2er0. Cad2os a pornit 3n c1.2ai d. si s1 ia de so0ie pe >ar* 2onia?. !ad. ."erea or.n1 'de a. . En%ida. -oia s1*1 r1&4. di-init10i or ' adorate 3n E"ipt si 3n 9enicia' Tot . .? a.rerea 3n#r3n*"erii' >o2er. 32pre.2e de re"e e Na. 3n 1n0. a/trii ca personi#icare a . . 3n a2intirea c1reia acesta a 3nte2eiat ora/. Te4a? @2A. a #ost trans#or2at 3ntr*. 0i 4oi pe care i*a d.n porc 2istre0 s1 p. .. oper1 iric1 !ADU!EU N.*Fr. a c8e2at at.ie in-en0ia topirii 2eta e or /i . 32potri-a Troiei?' 3n ti2p. 29=5* Baccio Bandine i.r21' Dar c3nd >erc. prin distr.ce pacea 3ntre :oa2eni /i 4.i ara2ei' !ALDEI 6reo0i 4a4i onieni.2 a #ost 32piedicat de Ee. . \ d. aceasta aG tri2is . astro o"i* /i astrono2i' Ei socotea. pe cei 2ai -esti0i eroi "reci. Cae. %III. de/i acesta 1*a 32pro/cat c.i a. c..i' O-idi.n /arpe' Cad*2os a. 6e* e. nop0ii. . .2' Aici a #ost /i 3p2or*23ntat1' !AILARO %ec8e di-initate a "a i or /i "er2ani or.p1 r1&4oi. ti-area p123nt.i' O-idi.s a pro#itat de #apt./i*a redo43ndit 4oii'.stiase7 re"i. sta4i ite aco o' !ALAT8US Co/.nea.i t3n1r "rec Endi2on?' !ALIDONIA 61d.-3 4i 8a. re"e #enician si #rate e E.ate de a Berion?. din Lati. #iica . 2L+ /i .cis de "reci' CABAA La 4o/i2anii din A#rica. porc 2istre0.r2' 87 !AL!II Ser41ri ce e4rate a Atena pentr. . I.re sa. si creator.nor 'di-init10i /i. t.i A"enor?. de 4oi. te na-e a e "reci or d. #enician si c. re"e e Ca idoniei. identi#icat1 c.ia a.p1 ce -a <ert#i &ei0ei Arte*2is? pe propria*i #iic1.tea da de .r2' !ALIO7E Una din ce e no. a tre4. 2+=. 3i era.?. I#i"enia?' C3nd Troia a #ost c. $%ta..nea de a ad. D. 2istre0 3ns1 a #ost :e ea"r.i c.r2e e acestora' !ALAI /i DETE 9iii -3nt.i. ..pra-e"8ea t. si ast#e . care era contopit 3nainte.ne e re a0ii co2ercia e' Cad. despre care se credea c1 -in' de a &ei' 3n A.tarea 'ei. o3nd Ene.2inii. ei era.ne e"enda' !A8I$UNA Di-initate a ca 2.itori' :e ea"r. pro#e0i.ie e de pe cap.2os. de /arpe. t3r3nd.C. L9 /i .s. acestea era. pict. c1 acesta doar2e si i*a #. 122 /i . -r1<itor 3n stare de a se pre#ace 3n price ani2a 5 tot 86 e a separat o2.tor. 3n care :e ea"r.

s*a 3n1 0at5 ora/. ie/it din ca /i a. 3n E"ipt'' 6e oc.tea s1 e -in1 s#3r/it. C)2.ei.?' C3nd i*a #ost .s i*a trans#or2at. 3n ti2p.n # i.rit. $%ta.ita &ei0ei Arte2is?' C. 3n . II.. ei' Nico as 6o. :eta4o.i Troos?.ite #a01 de propri.decata s . a si it*o s1 se sin.i 6ria2? /i a >ec.a . de/i Ca ipso i*a o#erit ne2. de a care a a-.n si2p . . de o rar1 #r.r2'5 R.? @1A. c3t /i de preot. Odi3%%a.&e e?' D. 2ort din ca.1 st3nci care #or2a. C+9 /i . a&i 3n :.t crede c1 dintr*./.ia''<.#i.-a3=. 22C /i '. c. drept pedeas1.s? a a-.t pe T. dar. c.i &ei0ei Atena?' 9+ !ANG)9 Di-initate c8ine&1. pe cap.nte?' %ir"i i. a #.p1 .s? si a &ei0ei T8etis? @1A'' Era re"in1 a ins. a r3nd.&e.s a -ia01 de 6ara2*casceri' !AON 9i... toate insisten0e e ei. i*a s1"etat pe a23ndoi' Dar Ee. se2ni#ica0ia de Yc. U ise? a n1scocit . !ali->%. /i . indi"nat1 pentr.i. 1 3n ti2p ce se 3ntorcea de 1: Troia?.i >erc. .ciderea tat1 .seser1 a-erti&a0i at3t de Cassandra?. #apta ni2#ei.i A c2eon? si #iica re"e .:. %atican. prin tr1dare.i' !ANTEVEN Ee.n. pict. care*i p1&ea pe cic opi? 3n In#ern' !ANA!E 9iic1 a .) !ANO7O @1A C7r2aci a . dedicate c. C9.t trei #ii': I o?.rs. 6o idor /i Atanodor. din s.i so0ii. Ee. ..cis so0..r1' !AL7E Una din ce e do. c. %II. so0ia. p. En%ida.r/i' Arte2is. . pict. 3n"1 6oarta Capena' ! A$ 7 E :onstr.t.se de acesta E"ipt.i Ee."it a De #os?.3n ti2p.i Ocean.ns . 3n interior. a.i5' F N'''( l F \ F:K: \S V JJ <* *' .s? 3n . a Ro2a era. ace a/i n./c1t.pra-e"8ea i. .cid1' :acare. pro#e0iei'' A. #ost identi#icate 2ai t3r&i.i' Ni si 4ine#aceri e ad. adorate 3ntr*o p1d. Arca/?'' iera?.pre21 G*asiipr'aI 4ine .rn.rier a &ei orG' !A$$ENE 9e2ei ro2ane 3n&estrate c.t.cerit ora/. c1reia'i se atri4.ra<a i. de #ra0ii pri2ei .rin01' Troienii #. .-.rii . 3n conste a0ia Ursa :are /i Ursa :ic1' O-idi.nde 7 2. /i ast#e s1 poat1 r1&4.rta. /i so0ia . 3n 2ito o"ia "reac1.4irea 3n 2ito o"ia -edic1.ia a asc.i co2andant a -o sci or. ' 9resc1 din 6o2pei./c1rii' !A$A Di-initate -edic1 care 3nc. care s.ssin.nde 1*a "1&d.+)5 NI. ca de e2n ar p.pt1tori "reci /i 1*a o#erit 3n dar troieni or. c8ip de #e2eie 23nioasa. #rate a %estit. . Co oane e .re sacr1. VII. aceea a re2.pta 32potri-a .i. .it pe U ise? 88 a 3ntoarcerea . Acarnan si A2#o*ter.n ca de e2n .i spre patrie' C.ia .&e. . Bani2ede? /i Assara8?' (!ALISTO Ni2#1?.ni or.i Sca2andr.s..i' >< !ALU$NIA Di-initatea a e"oric1 ro2an1. c3nd si*a dait sea2a c1 n. oper1 a sc. .t . "recii a. ei.4irea /i c1s1torii e' !A$ILLA 9iic1 a .i Leocoon /i a #ii or . ei O"i"ia? @1A. .n co/ 4on0in3nd o4iecte sacre.2e' @2A Ee. !ali>3. repre&entat1 c. pe Ca isto si 'pe #i. :ene a.i or' @2A 9iica . c1r. c.r3nd.nde a de-enit preot a .?. ptori or A"esandr.sc a .i :erc.se0e. ei #rate' :acare.p1 ce "recii a. pe 2a21 si #i.cis1.i A8e* o.4it1 de 6o*seidon?' I0at1 s1. #iica .i pre-estitor troian E enos?' . U ise a p1r1sit*o c.cereasc1 Troia?. . p1strat1 3n :.rirea' >o2er.&a 2.ni. c.n.-i.4ei?. 3ncercat ti2p de &ece ani 's1 c.s0in. de Ar. a o40in.tre/te senti2ente nes14.t de a &ei ca cei doi #ii ai s1i. ./-0%. o tor01 3n 23n1 /i 3nso0it1 de o a t1 a e"orie. care s. . procesi.ria/.4ens. . i*a pre#1c.ne e -ersi.na .i Enea? si a #ost . 2.2. e?' )K' ABILA !ALUL TROIAN D. nop0ii.i /arpe.G a i r1. . t.r2' !A$ILUS Epitet etr. c3te .r1 !ALI7SO Ni2#1?. dar n.r?.i Eo ? /i a Enaretei?.r2' !ALIROE @1A So0ia .pra-e"8ea c. c. i. s1 treac1 de a -3rsta copi 1riei a aceea a 41r410iei.c%a /. # . *Laocoon?.cis de I!ora /i apoi read. din Napo i5 stat.i /i.i Apo o?' !ANE6ORE 9ecioare ateniene care p. ea 3ns1/i r1&4oinic1' A s.

stat. cei a 0i /ase @*J Cei /apte 32potri-a Te4eiA.s? /i a E. se 2ai "1sea. do. 3n cinstea &ei0ei Concordia?' !ARITES8 Ser41ri ce e4rate 3n Spania.1 te2p e. NII. . s*ar n. !ARNA Eei01 ro2an1 a 0303ne or por0i or /i . A" aia? @Str1 .0in #ioros' U ise?.s? 1* a ridicat printre ce e do.i >erac es?' Se sp. 3ntreceri 2. . &e. 3n8.*piter? @Capito in. tr. ser41ri care se ce e4ra. i e tradi0iei a t#e .tea s1*/i 3nde*a ineasc1 aceast1 sarcin1 n.ne 3n Brecia 3n.n1 c. 91 !A71TOL1U :. de a care a r12as n. Odi3%%a. s*a ars de -ie' !&7!&UN :onstr.d10enii c.trit o a#ec0i.a' Y .n&e era.n1toare. 2en0ionat /i: : 3n ro2an.Re"i. din .riaA. C2.i? C8iron?.i >erac es?.1spre&ece se2ne a e &odiac.nonei? /i :iner-ei? c. e .1 capete /i do. 2arin.2ai #e2ei e' AARNA )V !ARDEA 1ARNEIOS 6oet /i 2. 2onstr. pro-enit de a Carii?.a.nei5 ci. p. 4iserica S#' :1ria 3n Ara Coe i' 3n a#ara ce or do.i . a-ea. 1+1.at parte a asedi. A.i s1. . se a# a te2p .pta 32potri-a 8idrei din Lerna?' ! AR AN OS Un. os 3n 4as2e e ro27ne/ti. ca sa 2oara o dat1 c. #iice a e . 3n &i. ce e4rate de #e2ei 3n ti2p. ar Al%Hand.piter. c. 32potri-a . care pri2ea s.2at d.i Ippone. c. Car2enta ia.ci or' ! A RIRTI I S1r41tori #a2i ia e ce e4rate a Ro2a.2e e ora/. dedicat de ase2enea . 'Ee.n0i' >o2er.1' ".at a So2a 3n -ecin1tatea 6or0ii Car2enta e' Ser41ri e dedicate ei.i Anc8ise? si 4.i?. e"eri or n. !ARI!LEA 9iic1 a . . a&i se a# 1 :.'. c. /i Ar!' 6e cea dint3i.i e trecea pe ce 1 a t 2a a Sti!.s? 1*a tr1snit. r1&4.ri a 4a&a te2p .&ica e /i poetice' !ARITII N. 2ai p. 1C='.i 6oseidon? /i 7 Beei? 3n 2ito o"ia "reac1' De trei ori pe &i 3n"8i0ea /i apoi sc.i si c 1diri ci-i e' Capito i.i.i Ere4? @1A /i a Nop0ii?.p de o2 /i cap de dine1. n. oc 3ntre 11 /i 1= ian.i.a.tate prin str32toarea #or2at1 de cei doi 2. ti2ii descenden0i ai . care a c1t. care a n. Te4ei?*' @2AG 32pre.ne e!e2p ar1' 92 !ARII Ser41ri 3n onoarea &ei0ei Arte2is?. 3n cinstea cari*tii or?..i' @2A Rac tri2is de >era?. iar pe cea a t1. or de a >er2es? /i c. . 2are "re. pentr.i Enea?. .2i ast#e de a cap.ria/.rt1toare de pro#e0ii' WC(A7(AN(EU Uria/. pentr.2ai dac1 ce 2ort era incinerat sa.i Ee. ste<ari a e c1ror #r.ri5 apare /i s.ropei?' WARON 9i.a de 22 #e4r. toate tr1ind 3n prea<2a &ei0ei A#rodita?' ^AR$ENTA Eei01 ro2an1' Te2p .' %ir"i i. 4arca . Capito in. parte n. . . pop. care de tea2a . i do.r.&ician 3ndr1"it de &e. #i.i Cap. a In#er* . c.# ete e 2or0i. descoperit 3n ti2p.#rosina? @B./i or. a*i pedepsi 3ndr1&nea a' So0ia .ipa cor14ii e a# ate 3n trecere prin #a0a ei' De partea cea a t1 a 21rii se a# a Sci a?.arie /i a e e . ca /i Enea?.ia# !A7IS @1A 61rinte a .nor s1p1t.i Apo o? /i so0ie a centa.ia Triada Capito in15 pe cea de a do. Ro2ei. c.citoareaA /i Ta ia? @2A @6rosperitateaA.&e.i Ti*i#on? s*a pre#1c.' !A7RI!ORN (l) Ee. Apo o?.c.s?'/i a e >erei?: E.4 #or2a .1 3n1 0i2i: Capito i. .i r1t1cea . protectoare a casei /i #a2i iei' !ARIATIDA Epitet a &ei0ei Arte2is?.p1 toate re".nic a .nte din centr. .arie.i . a24ra . 2)=.2e dat de "reci ce or trei "ra0ii?. 3n cinstea ei 3n Laconia' !ARIBDA :onstr.' C3nd a .care se a# aV p1d.!AONIA . ei era sit. . #a4. pri2ind din partea or o 2oned1 @o4o A' Oaron p. . . 3n ti2p ce acesta .nonei' 6e pri2a.ne c1 ar #i 3nte2eiat :acedonia' !ARDEA sa. #iic1 a . a trec. se a# a te2p . #i. $C.t 3n 0ap' Ee. . aiei te2p e 2ai 2ici.rea DL*dona?. En%i=a.i Ee. a .i' Enea?: @2A To-ar1/ a . 6an?. 4arca"i.t c.

En%ida.r.i :ene a.21tate.r 2asi-.i' C3teodat1. a 8ot1r30 ca ni2eni s1 n.Ce# e.t de a 6oseidon? ca Andro2eda s1 #ie e"at1 de o st3nc1 /i e!p.ci. care p1strea&1 de at. a c1. iar acestea 9C a.i >ector? si a #ost . .nei sc a-e 3n 2ito o"ia "reac1'.t8ier de a Ba prenede.%t%: d%3c=t:4at.i 3n 2ito o"ia per.5: 5F.n. #iica &e.it de 2a8o2edani 3n 6aradis. .n:l.i.a. a #ost *cre&. II.21r de 4ra0e 3nar2ate 3n tot #e . propria . 3nc8ip.i.-.n srsona< -i.r2'5 %ir"i i.2e e ei' Apa acest. Cassandra.ia s1 .rt3nd . Sti!.cerirea Troiei? prin introd.an5 #resc1 3n Casa . o40in. p.S*o pe Cassandra /i pe cei doi #ii pe care 3i a-ea de a A"a2e2non' @omer## Iliada. Brecia' Aco o i*a pre&is .-.cte or 3n 2ito o"ia "reac1' !ARTI!EIA Di-initate -edic1.se0ea neo4i/n.24ian1' R !AT1L 9rate e &e. cer. . 2CL. a poa e e 6arnas.? a #ost hn 1n0. &ei0ei Beea?.s&e.9i.it Acropo a?.i . a de-enit so0ia . )LL5 Odiseea.se .1 din ace/ti 2.i :a8o2ed5 c. .cis de 6atro* C . 6ria2? si a >ec.&i2ii . !AR7OS (X') Una din ore?' :ai 3nsea2n1 2o2ent. . 2.ia.i A"a2e2non? si a . '3n M:d%cata#d% A>-i a i.i so0ie. 3ns1. *cind Cassandra a pre-estit c.r21rirea acest.. sine o ra2.r25 NI.i A"a2e2non?.?' A-ea sase #e0e si . ' C1 1rea .na din e e. s*a ar.Era -i&iti. 7.it1.n oraco ?' ^AU!AD Lan0 de 2.ceririi cet10ii. nici de data asta n.i :inos?.t. de coacere a #r. Iliada. C+C5. sacr.i Ciori?' Era &e. A tai2ene. #i. In/%. re"e a Atenei /i ce care a constr. 6er*se#ona?' %ir"i i. III5 #resc1 3n 2or23n*' t. care a #ost p1rinte e .-ian1 /i preco .i' ! &ST ALIA Ni2#1? "reac1 i. a sc1pa de . %I' 2995 Dante.%t%: .Gc.s? s1 o a/e&e pe Cassiopea 3n conste a0ia Ca ea Lapte . a #ost cre&.t trei #iice: .3ntr*ade-1ri pe A"a2e2non.i 'Ti4. ro*2.n #i. a #iicei ei. t.ca in/%.i U ise? /i a -r1<itoarei C<rce?' A5!ASSIO7EF So0ia . Garon 3/i per2itea s1 treac1 3n . &ei or o sc3nteie pentr. "reci or.i.s1 3n. tra"edie5 Boet8e. 3ndr1&nea*a de a #i . tr1snet.n.. En%ida.t1' Aceasta. . a/a c. ser-ea pentr. n.ncat 3n ape e r3.n0i considerat 3n 2ito o"ia "reac1 i #i 8otar.s1 cr. care. NI.n 2are n. .rt? 3n 2ito o"ia ro2an1' A . dra21' 95 %i<e ios dinspre nord*-est'''Era 3n#10i/at ca. <.nci n.i Ee.i 6ria2? /i a .nea*. .i :enandr.-e/nic pe 01r2. 6123nt.4ine. .ne e"enda.i :ic8e an"e o . per e si r.cte or' @2A 9i.cis de C iternnestra?. Atenei?.ns apoi sc a-a . de care Carte.i r3. '.t1 de ni2eni.?.t*o pri&oniera sa' A a<.ri care atin"ea.cerea ca . a #ost . 7. co2andant. -3r#. Oassiopea a s#idat "ra0ia nereide or?. de a.ror #r. c.n -as din care -1rsa ap1 pe p123nt' !AUTSER 9 . /i 2a21 a Mndro2edei?' *:. /i. tre4.r2 !E!RO7 6ri2.. pentr.r2' N%I' (2( /i .rt' !ATREU 9i. pentr. .i Atre.n p1. sp.55 < '.inia @Ita iaA5 !a. 9) 'ai41 toi. re"e e Etiopiei.at parte a 3nte2eierea ora/. %III.it pe o st3nc. pro#e0iei' Deoarece ea iIa respins* a#ee0i.? @2A.cis din "re/ea 1. dar Aia!? a #1c. /i . ese<i0e aro2ate' !E(BRION . )1.nal=. 6ro2ete. .. si a-ea '. de a De #os? si 3i inspira pe poe0i' !ASTOR *J DIOS!URI !ATEQUIL Ee. NIII'.2ea -e/nic1 /i c3te . Aerope?. .i A"a2e2non c1 -a #i . 7.-n# 4i ?a.2 /i . ./i c. dea*i cre&are pro#e0ii or ei': De aiceea..i Ti4.i de F e2n de c1tre '"reci. 3nainte. Ba.nl=nI:it.%t%:.ri nisip par#.n0i.at din #oc.i 2onstr.*5.3ndr1 de '#r. prec. p.i De #i. se2enii . pentr. a .r"ea printre st3nei de a.a apoi de so0ie' Tot e 1*a con-ins pe Ee.i %i/n.n %41tr3n 'c.?' >o2er.cide .tat ad1post 3n te2p . destinat1 &ei0ei. din 6otnpei !ASSI6ONA 9iica .i?. :: a' !ASSANDRA 9iic1 a .i. . 3n ti2p.ra . poe25 SQe eD.ri#icare 3n te2p . 324r1cat 3n &dren0e. =21 /i . 3n Tar].-.de .2at . a #i pri2it de e . ' Ain por.4ei?' Apo o? i*a dat dar. . F . c.2. . care o -a . . :onstr.ritorii' Bsc8i .2 pre-1&.?.4it1 de Apo o?5 3ntr*o &i. . .?. Ee#ir.-i. 4ar41.s?..nca . /i a #ost d. re"e e Cretei' A a-.C . 2arin de care a-ea s1 o e i4ere&e 6erse. C21 /i .i? /i 1 .

n3nd.i Narcis?'.nci st1p3nire pe t3n1ra so0ie si pe cei a 0i in-ita0i /i a.in-inci4i .2#. A2#iara. ro2an..4it de Atena?. pro-ocat ast#e .?. a . . .2an as. 3nainte de <ert#1. este .5 Cei doi centa.i . .ri de 6ietro da Cosi2o /i B.i DionDsos? /i a .r25 Beor"es de B. 2.p1 n. a*si rec1p1ta tron.rii 3ntr.i te2p .' 6ict..r3. de a care a a-.n episod 2e2ora4i 3n 2ito o"ia "reac15 ei a. tr. 2id. pentr. .?. 0.n1 c. d. >ippo2edon? si 6o inice' A. T8eseion.21tate oa2eni. care 1*a #1c.ido Reni !E6EU.ra<.. p. a/a c.te' O-idi. In 'acest r3. !%i 4a>t% .i' de Edip?' E!pedi0ia era #or2at1 din: Adrast. pentr. 3n a#ar1 de Adrast' E!pedi0ia 32potri-a Te4ei a #ost re .it de "eni.c8ipea&1 #or0a .C+%3%.ra' L. 3n pesc1r.-r.:l B-. 3n 9ocida /i 3n Be.i /i protectoare a a"ric. se sc1 da. n.n #ir din p1r.i >er2es? 3ri.ta0i de Tese. .o*0ia' Era tat1 .Ann. iar >erac es? 1*a $24 3n&it si 1*a ad.it*o c. din E"ipt.2an1 si ani2a 1.ritor' Y !ENTAURI 6opor e"endar din Tesa ia.21tate dra"on' %enit.s pe p123nt' Se pare c1 tot >erac es 1*a redat In#ern.t1 c. scene din -ia0a a"rico 1' !EOS Un.i 6irito.i din Atena. inte i"en0ei si a c.2e e de centa. !%nta:.s?' Era #i. . Ariadnei? 3n 2ito o"ia !ERBER !lin% c: trei capete.t c1 Ee. din .p de ca /i 4. NII.sei?' !E6IS Ee. totdea.nite 3ntr*o sin".# ete e ce or 2or0i.pta este c.pra #or0ei 4r.at1 de #iii or. tra"edie \ Dic0ionar do 2ito o"ie 9( 3ntre erois2.n1*. a 0i .i' %.21tate ani2a e.sis?. <.ria/i' !ERA$O 9i. Xa L. #ost 3n-in/i 3ns1 de api0i.n1 c.st de o2' Co2portarea or a n. A "1&d. /i i&"oni0i pentr.cis. aceasta. d.nt1ri pe -ia01 /i pe 2oarte' A. "rec pe #ronton. c: la>iIii.>-t.I.il-. L. "recii e!pri21 /i de data aceasta tri. dar e a . o p 1cint1 preparat1 din *2iere /i #1in1 #er2ecat1. re"e e api0i or?.(l) Un.:l. Enea? 1*a a2e0it c.r1' 6rin' -ictoria rep.ridiee?. #i.ria/ii tr1sni0i de Ee. /i . <.s din O i2pia @sc. de >erac es?' Centa. .i Be o? si so0. 1*a trans#or2at 3ntr*. '. . 6arte*nope.?.s at. .24. din ar"ona.i Ee.24ian1' I se <ert#ea./-0%. !%nta:. 3n#rico/1toareGA' @2A Una din p eiade?' !ELEU Re"e din E e.?. A cioner @1A' A #ost presc8i24at.i c. .i >e#aistos din Atena /i 3n te2p . a*/i rec1p1ta so0ia.erin. ciocnirea I!EI!E 9i.rorna8ie'A A. Eteoc e?. pe E. 3nd.nosc.?.s0in. C7ssiopeei?.s*a ter2inat c. 1*a 3nso0it a -3n1toare.s? 32pre.i<a T%?ci. presc8i24at1 3n dia2ant. ptor A ca2eneA5 !%nta:. 2ai #ost 3n-in/i. pa&nic a In#ern. drept 2. 2etop1 de. -oin0a pe &ei0a De2etra? care./ @a cionA' !EI RA7TE Î$7OTRIVA TEBEI E!pedi0ie pornit1 de 6o inice? 32pre...2 a #ost 3nc8ip.ri din %i a Adriana din Ti -oii5 L:>ta c%nta:. -ictoria acestora' Esc8i . Ycea 3nt. . /i s1 41ticia instincti-1 a or.nta . 6rocri?.s?.i? @=A.?. poe25 Ba4rie e D. n.s? este 2. Adrast?.nde Caron? dep. .2e. poe25 L:>ta c%nta:. .na din Tesa ia' @L. 2ito o"ia "reac1.t*o pe Andro2eda?' @)A Re"e a Arcadiei?'. $%ta. .i #rate.:l.i era aco o . . 3n te2p .nea s.i' Cer4er si24o i&a pa&a 2or0i or /i a . dinco o de Sti!?' A #ost ador2it de Or#e.2it1 si Cecropia' !E!ULUS Ero.*i 3n p7r . p.n.io/at.rii 3n 2ito o"ia 2e!ican1 preco .i Ee.cea#1r. Tide.?. 21+ /i . iar Ee. :ed.n&io. 3nte2eietor.n1 c.n astr. #e2ei -ii' Acestea.r1 creat.o2 /i <.t.s*a sin. c: la>iIii.2e. 1sat .@2A 9i. can?' A #ost.2ire.i Uran. 9idias. . 32pre.-.rit to0i. -3n1tor pasionat: So0ia sa. re"e e Ar"os.necat1. epi"onii?. #iindc1 a s. re"e e Te4ei? @2A. . a<.sis' !EL$E 9e2eie din Tesa ia.' ace a/i n. a E e. a t1 dat1. toat1 4. . 32potri-a acestor 2on/tri. 3n 6artenon.il-.s? /i a Beei?' S*a re-o tat 32potri-a . occidenta a. t.i 3n 2ito o"ia "reac1' Loc. t.i? /i so0.i i se datorea&1 3n1 0area .cis*] din "re/ea 1' E$e disperare. c3nd a co4or3t 3n In#ern.p1 e"end1. 4asore ie# de :ic8e an"e o !ENTEOTL Eei01 a por. . cet10ii 6reneste @6a estrina de a&iA' !E6ALOS 9i. 32*ootri-a propri.ne e 3n#r. Capane.. 3nte2eiat Atena.0i?' .rtat1 de api0i. 1*a 3n-10at a"ric.p1 e"end1. 2i2a. ni2#e e?' 9L !ELENA @1A Una din 8arpii? @d.

n"1' !8E$IS Di-initate e"iptean1. 3n 2ito o"ia e"iptean1' !8ILO$ Un..s?' !8O Di-initate c8ine&1. a R8odos. proprii e ca it10i.terea .ne. 3ntr. /i 2aci' 6ao o %eronese. ad. a predat aceast1 art1 . t.a .p1 sti .rii 3n 2ito o"ia ro2an1. -enerat1 s.se * din Brecia.nc8i de spice .i Apoi 3o? si apoi a .i.i Ocean. 1*a ridicat pe #ir2a2ent. .n 21n. 3naripat. c. 3n 2ito o"ia e"iptean1. Diosc. . ei era ce e4rat n.nde-a 3n"1 E#es. De2etra? "reac1.n 2onstr.n ciocan' 18ELIDONII Ser41ri 3n ins.p1 a t1 -ersi.sc1. %I.0e /i c8iar 3n 21"ari' !EREALII Ser41ri c32pene/ti ro2ane.2oasa #iic1 a .i.a ener"iei '2asc. "rec' n. 2ai 3nt3i -enerat1 ca Te . t.i :erc. a s.n 2are 3n0e ept /i e!pert 3n a e 2edicinei.%a. c1 n. 3nc3ntat de n1&dr1-1nii e or' 5::ai t3r&i.at 3n r3s castitatea &ei0ei Arte2is? care. a . ason? si Tese. t prea tr. . %II5 Dante. care 3/i per2itea. -ia01 neo4i/n. 3n )9) 3'C8r'.4it1 de 2ai 2. tot. "rec5 c.i 6ontos? /i' a &ei0ei Beea?' 32pre.#erit 2.? personi#icat1 3ntr*.2ite Cerea ii?. constr.seppe :1ria Crespi.re. . oca&ia sosirii r3nd.2ai de #e2ei. 9oco?.i Ase epios? si astrono2ia.ia 3n"1 E e.r1 !8NU$U Ee.di. pict.i 6oseidon? sa.nei ins. e"3nd.n.io/at.nta &ei0ei c. 3nc3t s2./i' 1++ !8R9SEIS 9iica . dc. 3n cinstea &ei0ei Ccres?' 6articipan0ii era.s? i*a 3nc8is .nar..i 3ns.&at s1 participe a n. apoi identi#icat1 c.2e e !8IRON Centa.s? 3nd.pare a #i o&o#. In/%. c. o s1"eat1. !%.2or2inte or 32potri-a #iare or s1 4atice.i Cronos? /i a ni2#ei? 9i* ira? 3n* 2ito o"ia "reac1' A #ost . .i >e#aistos?' Loc. ser41ri n. or"ani&ate pri* 1-ara. 3n C'1\=C. pentr. presc8i24at1 3n 4roasc1 0estoa3s1 de &ei0a >era?.r?. preot a . d. cap de soi2.*1 3n conste a0ia S1"et1torR. din cei 2ai -esti0i at e0i din. .i C8rDses. 3ntre 12 /i 19 apri ie' Ere repre&entat1 0in3nd 3ntr*o 23n1 o coais1 /i 3n cea a t1 .i >erac es?5 a #ost ed. trans#or23n*d.?' >erac es 1*a r1nit de 2oarte.. #iic1 a . t. "ea copacii cei 2ai "ro/i /i*i #r3n"ea. cap de 4er4ec5 personi#icare a cascadei /i a Ni .*i ao a t1' !ER!O7I 6opor e"endar de spirid.2ai ea a re#. t.s :a!i2. Ee. 3n cartier. ani2a c. c.sis? si 3i' o4 i"a pe to0i str1inii s1 se 4at1 c. . o s1"eat1 'otr1-it1 c.ne e or' 99 !8ELONEA Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1. De2etrei de a E e.n1 c. iar apoi i*a e i4erat. p3n1 c3nd Ee. ' Ee. i s*a ridicat .r?' !8IOS Ni2#1?. ine' !8ONSU D%: . 324r1ca0i 3n a 4' !ERES Eei0a a"ric. p e4ei or. d.r. repre&ent3nd on"e-itatea -ie0ii. 8ar pe care 3 a-ea de a Apo o?' La rind. in-o .i era at3t de 2are. ceea ce .ntar.n:l. C a. a .it d. 0i &ei' :. #i.n te2p . s3n"e e 8idrei din Lerna?' Centa.i antic Lao T&i' Socotea drept sacr1 4roasca 0estoas1. &ei01 a p123nt.#a/1 pentr.ri or?. e ' A #ost 3n-ins de Tese.4 3n#10i/area . ' Bi. personi#ica pri2e<dii e /i "roa&a 21rii' !lIARUN Di-initate etr. Enaida.i A8i e?.cator..r1 !ETE '9iica . c# III 9.i 0ap5 si24o . ei se a# a 3n"1 Circ. i*a sc8i24at 3n 2ai2.i Deda G 3n 2ito o"ia "reac1.Fde "r3. pre#era0i de Ceres' I se or"ani&a. a/a c. pict. e din ar8ipe a".at*o sc a-1..oas1. i*a despicat i24a' A #ost so0ia . a transp antat c.sis? a Ro2a' Te2p .. i.Brecia antic1' A #ost socotit se2i&e.2 se pre-edea /i 3n 2ito o"ia e"iptean1' %ir"i i./i co2ici si di#or2i. c.p1 ] reco t1 de&as* tr. 3nar2at c.i Apo o?' A"a*2e2non? a .' !8IONA 9r. . !ER!IONE '9i. a Ro2a.s.s.?' 6. 32p1rat.it de . care era. a .s?5 a dat .

i Adonis? @1A' Cinci&eci de #iice a e . . 3n cinstea ei. .nde a. din 2ito o"ia ro2an1' Ce e4rat 3n ins. t la 2oartea prieten.ripide. a 8otar.cis de U ise?.-. .?' !ILLENE :.tea #i #ata acestora' >o2er. ca p1stori /i*1 a<. #ost trans#or2ate.i A8i e?.* e .i 9enice?' Tri2is de tat1 .cis de >erades?' ' O-idi. o2or3nd. ei' !IN IR sa.p1 n. care.*i 2ai 2.i Stene os?. c. a 3ncetat dec3t 3n c ipa c3nd A"a2e2non a e i4erat*o pe C8rDseis' E a cer. pe >e#aistos? 3n ate ier.s?. pe E.i Uran. r1pit1 de Ee.ta. a . Iliada. de .ne c1 ':aia? @1A i*a dat. care 3n ta41ra "reci or . ia a e c1rei #iice. c3nd aceasta a #ost r1pit1 de 6 ./-0%. !IN1RA Re"e a Cipr. a #1.i 6irito. ad. dintre A8aia? si Arcadia?.i' i !ILLARO Centa..n te2p . a #ost introd. :a"na :ater.nte . tr1snit de Ee.t. 9eton?.it 2ai t3r&i.n 2onstr. #r. )L( /i .ri #renetice.ri or5 a p 3ns at3t de 2.s sacri#icii &e. c. II. i*a.i Cad2os? /i a .i de pe 2.n sin".it .to?. c. !icl->:l.*.i /i p1rinte a . Odi3%%a5 E. pe care a sa -at*o de . n.i >er2es?. 3n sc8i24. deoarece n.di.ne c1 p1rin0ii or. 3n Ro2a i s*a constr.r?.io/a0i.c1 s3nt 2ai #r.it .s 3n perioada ce ./i @a cioniA' !1NIRA *J !INIR .nde se sp.s. 3n 2o2ent. 3nd.at n. a*1 a<. t.i spre patrie' >o2er.&a /i 3nso0itoare a 6roserpinei?.s?' Se sp. 1. I.te sora. t. a 3ncercat s1 se op. pentr.n0ii. a 3ntoarcerea . printre oa2eni /i e <.n con# ict ce e p. ne-1&. presc8i24at1 de &ei0a Ci4e e?. d.s?.cis 3n ti2p. a r12as 3ntr*o re"i.i 3n patrie.co ina 6a atin?' !I!LADE Ni2#e? din :area E"ee.i s1*si ca. pe Briseis? sc a-a .n0ii .i Enea?.r oc8i.rca.s?' 6ersoni#icare a Terrei' Din Asia :ic1.21 3n ta41ra "receasc1 din apropierea Troiei?. #iic1 a ..i 21rii.i s1. c.deca #apte e' !IANE Ni2#1? din Sirac. dra21 satiric15 Teocrit.i 32potri-a titani or?' Un. 2e e .ri #.i >er2es?' !ILLENIO Epitet atri4. . !icl-> !I!NOS (l) 9i. #ost sco/i de Ee. .n i&-or' !I B ELE Di-initate #ri"ian1.1*a 8ot1r3t pe Apo o s1 r1sp7ndeasc1 o epide2<ie de ci. -1*&3nd. 3n 2i< oc. #rate e . t.n1' Aceasta a presc8i24at*o 3ntr*. . Ti*2otei din' :i et. ei era 3nso0it de <oc.i a. e st3ncoase.ne care a .t' !I$ODO!EA Una din cor14ii e . ser41ri pop. p3n1 a te2p . &e. 3n 2ito o"ia "reac1.r30enia.2' !I!KEU 9i. care n. C a.s? 3n tot at30ia pesc1r.s a instit. a!i #ost presc8i24ate de aceasta 3n trepte e pe care cei credincio/i se . na/tere . .i Ares?. pentr.i de iarn1 3n 2ito o"ia preeo .ta 3n . are de pri21-ar1.s*a creat . pe. "ere e /i tr1snete e de care se #o osea Ee.24ian1.s? si a &ei0ei Beea?. 3nc3t &eii. re3ntoarcerii . so0ie a .t. 1*a. .nte 3n 6e opone&.($%ta. . trans#or2ate 3n ins.i Ee. a.2oase dec3t >era?.nde s*a n1sc. Uran.i 6oseidon? /i protector a Sa a2inei. 3ntr*o ni2#1?' : !INAR& 9e2eie din Tesa.r2' !I!ONI 6opor din Tracia. 111. a Creta de preo0i n.s? /i Beea?. caracter "enera . -enerat1 ca &ei0a cea 2ai I d% sea21. . 1C) !8URA#KAN 6ersoni#icare a Soare . sc8i24at 3ntr*o e41d1' @2A 9i. 6oseidon?' !I!LO7I Uria/i c.. 0i to-ar1/i de dr. a R8eei?. 3n Ita ia. a #ost r1sp7ndit 3n toat1 *E ada /i apoi identi#icat c.i A"enorG. de Ee.*se .ncat 3n Tartar?.nic @2=+ 3'C8r'A' 32p1rat.pta . . din cic opi a #ost . care 1*a atacat pe U ise? 3n ti2p.ropa?.nte e Etna? @2A. ar.d3nd.i de a doi ea r1&4oi p.i Ci ene?.2e e 2.pentr. .* 1+1 2i0i oori4an0i?.i Cronos? si 2a21 a . care tr1ia. re"e a ' i". drept10ii' Tr1ia. 2oti. s1. 2arin' 1+2 !ILI!E 9i.

o/i "reci /i ro2ani' D. /i 2a2a . iar so0ia . pentr.i re"e' Ne2ai#iind 3ns1.p1 a 0ii a Soare . a. En%ida.n .nde (3)a n1sc.r1 !IRENE Ni2#1? din Tr1da i. a -r.n1 c. !i.. 1*a presc8i24at 3ntr*.i' Cei 2ai 2.ne c1 a #ost .-r. pri2it c. a c1r. c.?a. a ei. O. .i :inos?.r2'5 %ir"t i.=. r1&4. sa./-0%.i Oeean.4irea ..da?.n c8iparos' 9resc1 3n Casa #a2i iei %etti.n #i.n-n. d. 3n ins.) !I7ARIS T3n1r "rec oare a .&e? a e 2ito o"iei "rece/ti. re"e e Spartei./2ani.%.nate @a&i CanareA sa. a acceptat i. 3n . Nio4e? /i Edip?' !IDI!O Re"e a do ioni or.i.p1 a 0ii F\ a . ce e no.n1-oin01 pe ar"ona.p1 2oarte.i Ci&ico? 3n 2ito o"ia "reac15 C3nd acesta a 2.a Ei ei si a Nop0ii?' 9o osind o iar41 care i*a #ost dat1 de >er2es?. 3n ins. 2+L /i .i Tieste?. * e?' !LEOBE *g BITON /i !LEOBE (N!LI$ENE @1A Ni2#1?. e e 9ort. 3n 3n0e e"ere c. . #ost constr3n/i de o #. 1*a .%atia. >o2er. O.ne paradisiac1.!INOSURA Ni2#1? de pe 2.cis pe A"a2e2non a 3ntoarcerea . .n1.i 3n Brecia?. A"arnernnon?. ACa. a presc8i2*4at*o 3n # oarea*soare . d. d.i /i a L.t s1 se ase s1 2oar1 de #oa2e.t.sa /i La2ped. pict.0i.*n3nd ast#e 2oartea tat1 . eroii /i oa2enii -irt. sp. 1 din :area :editeran1.r1.n te2p .t3nd.4.?. $%ta.prins de 2i 1. iar 3n cea a t1 . %II.2e e ins.rt.i Ee.s?. #iic1 a ..r2' !IR!E %r1<itoare din Oo. ! I E RE A Epitet a A#roditei?.nte e I.t pe U ise? 3n ins.nosc. nep.5 %ir"i i. a Creta.i DionDsos?' Aici se ce e4ra c.p1. 1*a re0in. 8ida?. '#i. $ean Antoine _attea. d. #iica . \F d.i'' O-idi. Ci&ico si*a "1sit 2oartea. ea s*a stran". de per"a2ent' )!LITA 9iica . de d.n"ea.i 6a a2ed? re"e e E.n cer4 pri2it 3n dar de a Apo o?' %r3nd s1* /i ia &i e e de disperare.c%.t apari0ia din sp. tra"edii !LI IA Ni2#1? a 21rii 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost i.p1 p eca* 104 rea or de aici.i . repre&entat1 ca o t3n1r1 #e2eie care poart1 F 3ntr*o 23n1 o tr324i01. din disperare' Din acri2i e ni2#e or? care a. p 3ns*o. Odi3%%a.nii sa.L /i .s? /i a :ne2osinei?.i /i 3/i a. 3n care a<. .%a 3>./-0%. .0ii a.rit..i >e ios? /i a 6er*seidei.i Ee. pict.2a 21rii' Aici i s*.% !ita.&e or? /i .4eei' !LIO Una din.4it1 de Soare' C3nd e a p1r1sit*o.i ei. El%ct. ori"inea e"ende e e"ate de Acteon?.t pe Dio2ede? @2A' A 2ai a-.n i&-or' !LITE$NESTRA 9iica .rere. 3nso0itorii .cis din "re/ea 1 .' >o2er. En%ida..-. %II. C ita?.t ..p1 a 0ii. Odi3%%a. . 3n Is anda' >o2er /i >esiod e #i!ea&1 3n centr. acest. ea. I%.&iei de a&i.. pict.ripide.ca. 2=( !ITERON :. 0i.' Esc8i . 2. ti2p de .s?5 acesta. 3n c32pii e Anda . re"e e Cretei.i. a o r1sp 1ti.ite. 1. 6123rit.an. #ost trata0i drept d. a e!istat pe L. &e.1 2.nte din apropierea Te4ei? @2A. .. ar"ona.-..i >erc. pe Aris*te. 3n 2ito o"ia "reac1' A a-.i Ee.i Tindar?. dinco o de Co oane e . /i*a . 1)= /i .i s1. I. #iica . s*a #on2at . 2. a4* 1+= sen0ei so0.*i s.s? si a &ei0ei T8e*tis? @1A.cis apoi pe a23ndoi. &ei0a '2e2oriei' Este rn. Troiei?' Oreste? i*a '. de a care 1*a a-. .n s.pra-ie0.pte e de& 1n0.r15 Dessi.4it1 de >er2es?. &e. a L.t de a >e ios? pe 9eton? /i trei #iice: La2pesia.nii.i :erope? /i so0ia . En%ida.0i 3n porci' >o2er.. pe 01r2.a 3n1 0at .%3t%5 %ittorio A #ieri. $%ta. .2 si s1 re-in1 3n 0in.t. dar Ee.&a istoriei. ei Ci* tera?. rec..i E"ist?.a5 E.i pre#1c. Odi3%%a.tat1 a #ost Apo o?'* !ITERA Ins.0i? 3n ti2p.ne e"enda. N. I.5 %ir"i i.p1 r1&4oi. e!pedi0iei or5 d. 9et.r2' . Oreste.na din doici e . a presc8i24at*o 3ntr*o 'stea' 1+. at.at &i e e' r !Î$7IILE ELIDEE Re"i. 2=(.s? /i a Ledei?' 3n ti2p. c1reia &ei0a A#rodita? /i*a #1c. despre care se sp. consacrat 2. 32pre. 'Bott ce i.n1 s1 se 3ntoarc1 din dr.sa?' @2A Nepoata . tri o"ie tra"ic15 So#oc e. t. care.s din 6o2pei5 O-idi. de a n. care i*a. %III.

n.i.c8ipat1 3ntr*. 3n care A#rodita? a-ea .p1 o a t1 -ersi.a ii. !ONSIVIA 6rotectoare a o"oare or 3n 2ito o"ia ro2an1.nei 3n0e e"eri.pra -ie0ii oa2eni or5 era repre&entat1 ca o #e2eie a-3nd pe cap . a-3nd 3ntr*o 23n1 o c.". #r.rii s.i Apo o?.den0ei si a pre-ederii 3n 2ito o"ia ro2an1.ci/area dr. i*a #ost ridicat 3n 9or."a sa din Creta' D. din r3. 6ra!ite es a sc.ne a# at1 a 'r1s1rit de :area Nea"r1 @a&i Beor"iaA.t -ia0a' OB !N1DOS Ora/ 3n Caria.riste.pra-ie0.cis pe :inos?.ri#icatoareaG' Z#(LORI Ni2#1?.. a 3ncr.ie taina a4irint.ri e 2ena<ere' @2A Epitet a &ei0ei %en. cap de soi2. .n.cis pe Deda .i' !ORE N.n co/ c. pri2ordia . p. t. i se atri4.rie. a*$ 32piedica s1 de&-1 . 3n care. c.te 3n onoarea ari or?. 3n )L( 3'C8r' A #ost sedi.r21rea pe Deda pret. . personi#icare a ac. /i pentr. F a e c1r. 2ai a es 3n ti2p. a "reci. se a# a 3n apropiere' !O! AL Re"e a Sici iei. 3nse2n3nd Y6.i E. aripi. .sis?' !O$OS Ee. 3n '2ito o"ia "reac1.rii' Acest.s.ne e"enda. . se p1stra 3na1 de a. Sat. s. 5/apte ste e' !NE6 6ersoni#icarea &eit10ii s. #ost sin".i Ro2. .i ro2an' !ONSIVA sa.na0i c.i Titicaca /i sor1 a &e.ni.seser1 parte de 3n8.* ' 9iice e .i Te2is?. . a-.o coroan1 c. participant a e!pedi0ia ar"ona.2ite Cons.n /arpe c.r.ri e .i? @2A' !O7REOS 9i.r.pra-e"8ea rest. #iica .i?' Di-initate #e2inin1 a per.cea o#rande pentr.i Coca 1*a. .r?.ni or senat. . a4irint? constr. ro2an.r*t3nd 3n ".i 6e opeG /i sc a. ?.pre2e 3n 2ito o"ia e"iptean1.: Sti!?. 9 e"eton? si Late?' !OE6ORA 9e2eie. incinerare' Ce e a te r3..? 3n #a2i ia 2a2ei Xor' !LOTOS Una din ce e trei 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1' Ba . din te2p e e sa e5 pentr. dat .r1 o.2e dat 6erse#onei?. so0ia . ace a/i re"e 1*a .s? de a r1pi sa4ine e?' La ser41ri e date 3n cinstea . care ad.ror 2ani#est1ri or indecente 3n 2ito o"ia "reac1' Era repre&entat ca . r1t1cea.n. re. a ar2oniei 3n #a2i ie /i 3n societate.! UT OS 9i.ani. ospe0e or /i a t.ie s#at. p1&it1 de . de Ca2i . .i era pe co ina A-entin. cei care n. a-ea.tindeni. apoi &ei0a # ori or' @2A 9iica .i Ee#ir?.ri or' !ON!ORDIA Eei0a ro2an1 a 4. # ori de c32p' Te2p .2are sa. 3nc.n 2onstr.p1 #.ia &ei0ei' !NOSSOS Re/edin0a .cte' !O$7ITALI1 Ser41ri ro2ane. care s.i .. p. 0in.a 8ot1r3ri as. personi#inare a str1 .cirii soare . #or2ate din acri2i e ce or conda2na0i' 6e 2a . 3n care a #ost 3nc8is :inota. A8eron? @1A.i ape era.rt3nd o tor01 aprins1 sa. acest te2p .t. .0i or?' !OLO ANELE# LUI 8ER!ULE *J ABILA !AL7E 1+( !O$EO Epitet a . V :istere or din E e. n. .2. pro-enit dintr*o di-initate ita ic1 ar8aic1.i ac-atic %iracoc8a?' !O!IT Un.a . pentr. din care a ap1r.it pe Deda ? d.i :inos%3n Creta' 9ai2os.it de Deda ?. ce e4rat1 3n ti2p.#oe2d. iar 3n cea a t1.ri e din In#ern 3n 2ito o"ia "reac1.cerirea c1reia ason? a #or2at e!pedi0ia ar"ona.piter? si a . 1*a "1&d.n t3n1r c.? 3n 2ito o"ia "reac1' 1+. <ert#e' !OL8IDA# Re"i.i &e.st /i dece24rie.i A2#ion? /i a Nio4ei?' Ea si #rate e ei a. . .rna ii or?' A #ost 2ai apoi asi2i at1 &ei0ei R8ea?' !ONSIVIA *J !ONSIVA !ONSO D%:l pr.s?. oc a er"1ri de cai /i de 21"ari.i re"e a Aca iei.ri era. [) .itori ai 2asacr. datorat coa2ei 4o"ate. 4 ond*a.i.i co2is de Apo o? /i Arte2is. sor1 a 61cii?' Te2p . sp.ne. protectoare a* a"ric. 3ntr.p1 de a.0i or?' !LOA!INA @1A Eei01 3n 2ito o"ia ro2an1. care*1 . 3n a. ptat? stat.

c. #o osea. 3nte2eietor a ora/.&ica de Stra-insQi5 Ano. disp1r.2e no.a cea din . pe care /edea 3n ti2p. AntiC-na 11+ !RE7US!ULUL DEILOR Ei. 2.S Cre. a ne e"i. 3nc3t ace/tia a. ser-itG a 3ncep. . #iica acest.p1 o a t1 -ersi. ea /i*a .1. En%ida. a acoperi 0ipete e 2ic.ne e"enda' D. Edi> . Edip a pornit. . 3n"1 De #os?. personi#icare a soare . de 3ndat1 ce 1*a 324r1cat.cis pentr.ca ion?' !REON Re"e a Te4ei? @2A.p1 o a t1 -ersi. pe Esc. #iica .iri e .i Ee.?' . =C2. re"e .n"ea.i 9ri"iei. acesteia. )C1.. 6ria2?. C2C ' !ORIBAN I 6reo0i ai &ei0ei Ci4e e?.sa' :edeea 3ns1 s*a r1&4.2ii /i.os. $%ta. a #1c. . !OT9S Eei01 de ori"ine trac1.. n.sese . iar pie ea ..t . pe a t. instr. ap?' Cor4ii care a. AntiC-na. consacrat1 &e. asedi.i sp.4irea pentr. 3nainte 1+9 3ns1 de a*i #i dat . . t. 3n ace a/i ti2p. #i.i Troiei5 d. incendi. /i . Edi> la !dl-n-3. rostirii 8ot1r3rii oraco . ' Anti"ona. . acoperea trepied.cid1 . a<. tr1dat*o pe Coronida .' 3n Creta.i Troiei? de c1tre "reci. a c1r.C:l 0%il-. Anti"ona?' 3n . 3n . a .e dr. re"e e Troiei?. #iindc1 a/a 8ot1r3ser1 &eii' @)A 9iic1 a .i Apo o?.n #i.i Ee. spre Ita ia. adorat1 de Apo o? /i .ri or o2ene/ti' At. .ns s1 se . /i so0ia . A. Eteoc e? '/i 6o inice?. care practica. ne e"i.*sei .. Ric8ard _a"ner. :i"don?' 3n ti2p. 2a2a si apoi so0ia . ca s1 n.t s1 #ie ars1 de -ie' @2A 9iica .i #a01 de Tese.it potop. Edi> .ri #renetice /i -io ente.i Ocean..i Cortona' !ORNUL ABUNDEN EI A$ALTEA# ABUNDEN A.i 6iton.i De.i' !OREB 9i. re"e e Te4ei? @2A5 c3nd a*son? si :edeea? se a# a. pene e a 4e. o#erind Cre.i c.i 8.it s1*/i contin.i Creon?.s?.. .i Apo o /i care a 3ncep.i 9 e"ias?. aceasta i*a ap1r.p1 a 0ii. or4. II. ca pe cei a 0i.nat.i Enea 3n c8ip .de .i. . p3n1 a 2.2e.nci..cis 2ai 3nainte de &e.&ite de Cronos?.n. care 1*ar #i de-orat.i Edip?' A# 3nd de 2onstr. II. deci.. .i Edip. a-ea .p1 e"ea p123nt.i 6aris? /i a ni2#ei? Enona?' D.i .i 6erse. Creon a p.t1 3n ti2p.-.ne. care 6itia?.s st1p7nire pe tron. tra"edii5 $ean Coctea.i?' Şarpe e #. incest.tor.ti 1ri. c. &eii -or #i deci2a0i de 2on/trii care -or aip1rea din toate .!ORA!I 6reo0i ai &e. 3n epoca 3n care s*a de& 1n0. t. A8ELOU.ccesor a .0i de a R8ea?' !ORI!IA 6e/ter1 3n 9ocida. Creon a #ost . din c ipa aceea.t pentr.ia' %ir"i i. prin0 a api0i or?5 d./-0%. oper1 iric1 !REUSA (1) 9iica .:.at -ia0a /i #i.p1 c3t1-a -re2e de a aceast1 catastro#1 . at de i. a re"e . E2on?' :ai t3r&i..i /i a #oc.n.i 6ria2?.ni-ersa 1. preoteas1 a . sti2.i a de-enit sacr1' !OTTITO sa.r2' !ORTINA 6ie ea sarpe.2ente &"o2otoase' Acestea a.s? /i a E ectrei?. iar pe cei doi #ii ai ..n caracter icen0ios' !OT9S *J !OTTITO !RANAOS S. r3n Corint. -a ap1rea o .? /i #rate a ocastei?. #ii a-.i 6an? /i ni2#e or?' (!ORITOS 9i. . necredin01. .r2a sa. so0ia .n -e/23nt care.i re"e a Tesa iei. a #ost conda2nat1 a 2oarte' O dat1 c. a . ce a<.t a-ea.i Cecrop? a tron.%C%.i :enece. !ORONIDA 9iica .i Enea?.?' So#oc e. . Aricei. Te4ei. . care a -r. i*a 3n-r1<4it at3ta.i Creon. s#3r/it. #i.i . a .cis1 de acesta pentr.2.%C%.t s1*/i* 3n"roape #ra0ii. prin dans.s 3n Atena 3n sec' %.n"8ere e p123nt. de-enit ne"re.s? /i a Terrei. Cassandra?.ne.r21 3n 2ito o"ia scandina-1. 3nso0it de credincioasa sa #iic1. 3n care -a do2ni 3n0e e"erea /i #ericirea. ason /i*a p1r1sit so0ia pentr. #ie a. a.i :itra? 3n 2ito o"ia persan1.24r1 /i 1*a s#1t. a/a c-<#n s3nt /i ast1&i' O-idi. ad. drept pedeaps1. a -enit 3n a<. . d.

apoi a trec. pentr.o o. era s.tor.2e dat de titani? preo0i or Ci4e ei?. 4ine asc.p1 a t.ri2i @3n Ca2pania de a&iA se a# a pe/tera si4i ei? c. a.st sa -at n. 3n 32pre<. 3ndr1"ostit de ni2#a? C8 oe.nete e instr. s#3r*/i.r1 DABAIDA Di-initate 3n A2erica :eridiona 1' De& 1n0.tece.i. dar A"a2e2non 1*a re#.s?. a Creta' Era. d.i s3nt po-estite 3n epopeea sanscrit1 $a+a?+a.4ire a inspirat 2.t1 sc a-1 de A"a2e2non?' 3n ti2pti r1&4oi. Cr3se. #oc.pra so2n. poe2 core"ra#ic . a n. Da/ni/5 4i !+l-%. 2a2ei /i a .toare a no.4e. erois2. printre &ei' 9apte e . a Atena.p.i. a.? @1A. s*a. acesteia at.rice Ra-e . . ./it *o pe Briseis?' >o2er.#e2ia' A #ost 2eta2or#o&at de 2. #ost titanii.?' 9rate a ca . #1c. c.ata# !RODO Di-initate a -ec8ii sa!oni.pra ta4erei "reci or.t.s -/i titani a 3n-ins ce dint3i si titanii a.0i' A #o.&at' Apo o? a a41t.an1 care personi#ica soare e.t 3n #.ie in-en0i. Andrea Sc8ia-one. In#ern.n.i Cronos d3nd. iar A"a2e2non /i*a 3ns.i' 3n . identi#icat1 c. tate de ro2ani 3n 2o2ente e "re e' !UNINA Eei01 ro2an1 care -e"8ea ea"1ne e *copii or' !U7I(DON )S A$OR !URE I N.*i . .rt. ridicat. a :ed. 1*a #1c.ns1 3n sc."ari ai 2eta e or' DA6NIS# (l) 61stor din Sic## ia. socoti0i a #i pri2ii 2e/te/. lliada5 I. Ci4e e? /i Sat. III. 0i creatori' @2A 9i. U"o ini di Nerio. poe25 :a. /i 3n* de23narea . re-o tat 32potri-a . tat1 Criseidei?' @2A 6ri2a so0ie a .21 as.!RISAORE 9i.r?.p1 care Criseide1 a #ost restit.n co e"i. care.ia #. o piatr1' C3nd Ee. . #. sc.cis. ' 9oc. a .sei?.i Uran. apte e ei \ 3n conste a0ia S1"et1tor. .rc.i Cro*nos?' !RONOS Ce 2ai t3n1r dintre titani?.i Ee. #i de-orat de Cronos?' D. -1*&3nd. a<. Andrea de Sarto. ' ' !UBA Eei01 ro2an1 care.cis*o 6erse.ni. -e"8ea as.r1' B' L' Bernini.i' !ROTON 9i.i 32potri-a Troiei?' 61rinte e ei a -r.it1 tat1 .at ap1rarea 2a2ei or 3n ti2p. #i.tr1it printre p1stori. i*a . Da/ni3 4i !+l-%.pta dintre Ee.nci c3nd a . pt.nci o epide2ie de ci. a4ia n1sc. a n. care.1 c1r0i cons.t prin di#erite peripe0ii care 1*a.nd.&e? \ pe care E.i :erc. de aceea i*a /i .rn? !RONII Ser41ri ce e4rate . socotit #i.2ai Ee. con# icte or #a2i ia e' !RIRNA Di-initate -edic1.nei naiade?' I se atri4.s a de-enit 2at.a poe&iei 4. "ere /i t.2ane.pra-e"8eat de .at*o de so0ie pe R8ea?' 6entr.nete' DA!TILI De2oni? ori"inari din 2. si c. #i c3nd-a detronat a r3nd. s.t at. Bior"ione.co ice' A r12as or4 3n c ipa c3nd s*a do-edit in#ide ni2#ei 3ndr1"ite 2ai 3nainte' Lon"os. identi#icat1 c. .i 6ari? /i' a ni2#ei? E. .s1 ace eia a E ectrei. pentr.#e2ia e*a 8r1nit c. de-or3nd.i.i 6e"as?' !RISEIDE 9iica . po-estea or de i. 3n onoarea . sor1 a .p1 o a t1 e"end1.i Oreste?. #ost de2oni?' !(UVERA D%:l care*i prote<a pe 4o"1ta/i /i 4o"10ii e or 3n 2ito o"ia -edic1: !U9!8A# Di-initate per.s? si a Beei?' E si*a detronat tat1 c.i de proprii copii. 9ran0ois Berard etc'5 pict.i A"a2e2non? /i a O ite2nestrei?. . ie/it din tr. 3n 2ito o"ia cretan1 ei a. 1C) !RÎSEU @1A 6reot a .s? a4ia n1sc. .#iica.i copii or' 112 !U $ A Ora/ socotit a #i #ost co onie "reac1 3n Ita ia.*se 3n i4ertate.i Apo o?. Apo o? a "reci or' De 2ic a . d.*i*se.i Dardanos?' I!RISOTE$IS 9iica .i >er2esG /i a . acoperit 0ipete e .t pe Cronos s1 -o2ite to0i copiii de-ora0i' Ace/tia a. de #ecioare' Dic0ionar de 2i o oc<ic D nio 6o ai.2ente or or "1 1"ioase. Andrea Appiani. a E ectrei? /i I#i"eniei?' 9irea ei era 111 op.nte e Ida? si sta4i i0i 3n ins.t s1*/i recapete . a .r.

a*i transporta pe apa Sti!.i Ee. Tintoretto. 3n 2are /i sa -at1 prin "ra0ia &ei or' 9i.ia .ra' DAIBOT8 Ido #e2inin 3n 2ito o"ia <apone&1. Otta-io Rin. #r. 3ndr1"ostit cei cinci&eci de #ii ai . 2.toritatea re i"ioas1 s.ra' 2or0i or pentr.i Ee. pietri#icat de &ei0a Atena?' DA$IA @1A Eei01 a -e"eta0iei 3n 2ito o"ia "reac1. 3n ti2p. s. 11L copi . a 3nc8is*o 3ntr*. . C=2. L.i.s /i 3n Casa Re"inei :ar"areta din 6o2pei5 Ti&iano. ero.n3nd.nii.r /i a p1tr.i Apo o.sis?. 3ncon<.te dintre "i"an0i?' C8iron? 1*a de&"ropat /i i*a .nse . Corre""io. &ei0a poe&iei /i a 3n0e epci. . B.rn' Ee. . t. c1rora tor0e e se 0inea.rn nest3n<enit.pre21 a <apone&i' D. Re24randt.r21rit1 de acesta. re"e a Li4iei' De ce e cinci&eci de #iice a e sa e s*a.4it de pop. a cer. 3n aceea/i c ip1."ari or' 11C 11= DAI$ONI *J DE$ONI DAIRO A.t1 aco o' In ace a/i ti2p a-. pe At as? @1A.4 pri-irea 3n21r2./-0%. din "i"an0ii? re4e i 3n #a0a a. a i2p orat a<.ia s1 se s.n1 .n1 c.n&io. .nate #r.s1 de "reci 3n ". era .n&e e ei. s1.' In #e .n0i e poe0i or' O-idi.0in i2portante' DAIKOKA Di-initate <apone&1.at " e&ne e. s.n re"e i. acesta. ade-1rat #. /i a' E.r.p.i Danaos?. era.pre2 care. a #ost ar. ar.ncat1 de Acrisi. @2iQadoA o#er1 &ei or ore&.i A8ri2an?.ccini.n&e or /i a ra2.i' DAMOWE So e2nitate re i"ioas1 <apone&1. t. 2ai t3r&i. 4ine-oitor a ce 0i or din Is anda' A-ea do. Danae 32pre.ri or de ro.r' C. 3n Siria' Era repre&entat1 c.n1 #ete e s1*si .s?' Nea-3nd a t1 ar21..n t. $%ta. Ba4rie e D. o coad1 de pe/te' D. p.nii' DAGON Di-initate -enerat1 de #i isteni.cian.o40in.i? @=A. 3n care 32p1rat.ri or de a. #ete e sa e 3n Ar"os @=A.i' DA6NE# Ni2#1? i. poe25 #resc1 a 6o2pei 3n Casa #a2i iei %etti.i E"ipt. s*a pre#1c.t 3n a.n.p1 o -ersi. a Nop0ii? /i a pic1t.i?. d.ns 3n t.p1 care FF Danae tre4. .4it1 de Apo o?' 3n ti2p ce..rta # ac1ra sacr1.rit1 a . parte din s. prin 2i< ocirea #r. a0ia acestei re"i.s?. 2e odra21.nc1 32potri-a acest.&ic1 de $aQopo 6eri. a e-ita 32p inirea .. pict. &ei0a i.2inii 3n 2ito o"ia nordic1. no. re"e e Li4iei' Antonio Sa ieri5 Danaid%l%.i Be o? @1A.4irii.-. prote<a a"ric.DA6NO$AN IE 6ro#e0ie practicat1 3n Brecia. s1.nei pro#e0ii.ni pentr.r1 DANAI>E Ce e cinci&eci de #iice a e . discipo . protectoarea 2e/te/. ei a #ost 6erse. #rate' Danaos #.s?. c.n&1toare 6erse#onei?' @2A 6reoteas1 a Ci4e ei?' DA$ISOS Ce 2ai i. personi#icarea r1. a o a-ea 3n c ipa c3nd Caron? 3i pri2ea 3n 4arca . aprinse ti2p de trei &i e' DAG D%:l .s 3ns1 s*a trans#or2at 3ntr*o p oaie de a. B' :arino. tra"edie iric1 DANAOS 9i.ri de a. propri. #i. 3n ti2p.rnicar de a te di-init10i 2ai p.n a t "i"ant. 3n In#ern' DANAE 9iica . . :istere or de a E e.ne. es' DA$ &ST IH 7RO!UST DA$ASTOR Un.p1 . Stati. pentr.i &ei0ei Ci4e e?' DAEVI Benii? re e sa.?. p. coresp. #i. prosperitatea. 3nc. %an DDcQ.ri*dicei?' 6entr. si24o a eternit10ii c.ita .ri sa.te a er"1tor' DANA!EE :oned1 p."i c. /i pe Bri"it?.* e a picioare e .?' 9resce în Casa #a2i iei %etti.i Acrisi.1 #iice: pe An".tor.torit10ii >. proasta inspira0ie s1*si p. Acrisi. I. .i A8i e?. de da#in' DADEE Ser41ri ce e4rate a Aten/.nde a<.1' DADU!OS 6reot.An*n. &ei r1&4oinici 3n 2ito o"ia persan1' 91cea. a tor &ei /i. o dat1. re"e e Ar"e/. de a Troia? a de-enit ce 2ai i.s5 Anto* DAGDA Ee.rat de ni24.

identi#icat c.24re or.r2'5 Ba4rie e D.ripide /i Aristo#an.i /i personi#icarea acest.i Bra82a?' 11( DAUNUS 61rinte e ...i Apo o? a De . si a >ec. care n. topit /i s*a pr14. re"i.tea read. 1*a pre#erat de so0 pe a doi ea' S*a 3ndr1"ostit' de ea /i centa.?. sc. /i 3n Casa #a2i iei %etti.rn. i.t 3n Etr.pte .n&io.2ea Troada /i ra st1p3nit 3ntr*. 3n care :i*nos 1*a 3nc8is pe :inota.. ce 4.Ann.cis de %Iene a.i Tese.ce pe acesta pe dr. #iica "8icitor. dintre "reci /i troieni' DEI6OB 9i..it a4irint.i Ee.-i. ar c3nd Troia a c1&. din C.p1 2oartea .cis /i s*a re#. .' care i*a.i Deda i se atri4..2e. ."a . in-entator si sc.i T. pri2. )L DEILEON To-ar1/ a .i de aici 3nc8inat .ns p3n1 3n Sici ia.rne a troieni or. 3 -a .2a?A. se n..0i or?' 1EION 9i. %III.r. Deianira /i*a .rit 3n d.i Tide.#os?' @2A De #ic.narea . o ast#e de oca&ie. a pre#erat s1*1 o2oare' L.i :enandr. L1L DADBOGU Ee.cid1 2onstr. . ptor. 3nainte de a 2. %I.' ir"i i. 1*a .s?.s? si a E ectrei?. IN.r15 Antonio Cano-a.rorei?' 1EI7ILE 9iica . ace a/i n. .i Lico2ede? @1A' A a-. 6ria2?. iterat. ? Ne!. #i.cide pe re"e e Troiei?.cis 3ns1' 6entr. En%ida.2.2ane @sa..ia 3n 2ito o"ia s a-1. a re"e e :inos?' Aici a constr. ri-a .nea parc. Troia? de 2ai t3r&i.i Adrast? @1A si so0ia .n ta is2an c. 3n 2o2ente e de in#ide itate din partea so0.s?. .ie. era n. printre a te e. #i. str12o/ a tro*sni or.2e e si4i ei? c. despre care se sp. 2ai t3r&i.it apoi de a #i cor#tri*4.s a 1sat Deianirei . DEIANIRA 9iica . 9. O dat1."iat 3n Creta. pict.&it pe Enea? 3n In#ern' Kir"i i.i >e#aistos?' @)A* Credincios to-ar1/ de . . 1*ar p./-0%. care 1*a scos pe Tese. T1ios?.ne c1 ar #i ap1r.i >ector?i' DAR$A Ee./it 3n 2are. \ e #iind ace a care a dat Ariadnei? #ir.r?' B1n.*1. . 1*a iertat' DANUBIU Di-initate a # . O-idi.2ai Lince.-. a<.i.n' 11. care 1*a c1 1.reri 3n"ro&itoare' De disperare.i Aardania. soare .i 6ria2?.it a #. .r15 Br.s? /i a E ectrei?' iin. 3n apropierea Sardiniei' Deda a a<. so0 a E enei' DEI6OBE N. re"e e Troiei?.ria @Ita iaA5 3nte2eietor. a sci0i' "ARDANI Un a t n. s3n"e e . pt..at &i e e' O-idi. iar ero.ido Reni /i Baetano Cando.i >erac es? 3n e!pedi0ia ar"ona.cid1 so0ii' Dintre ace/tia s*a sa -at n. pict. c.i otr1-it. YIn-idios pe nepot. pe care >erac es 1*a . de a Dardanos?. /i constr. $%ta.ri.s5 So#oc e. #o osind.i c. En%ida).4ei?' .rs1 de soare 3n ti2p.i Apo o? din C.tat s1* /i ia &4or.-.t de a A8i e? pe Neopto e2? care.rit pentr. . Icar?.) /i .i 4o.e"8e . s1. E. din Creta' Icar 3ns1 s*a apropiat prea 2./-0%. 3n con# ict. n1sc. nop0ii' .? care a -enit s1 . a #ost . Bri i. N$%ta.at*o 3n c1s1torie pe E ena?.t 3n 23na "reci or. e /i pentr. a . a 2.r1 DEIDA$IA 9iica .? /i >erac es?. 1. -edic c.?. En%ida. ?. Apo o? din 2ito o"ia "reac1' F H DEDAL Ar8itect atenian.t. a . ora/. . 3n#10i/area .?' G)EL6I!A @1A Si4i 1?. 3n Casa .i >erac es acest ta is2an.i Ee. ea i*a dat . %III.i Eo ? /i so0 a A.n ti2p de Enea?' DARDANOS 9i.?' A-3nd de a es 3ntre A8e o.2ae' 9resc1 a 6o2pei. .i .i' .. N. . din a4irint \ /i*a #1. t de soare. . Ne!.t din s3n.i Ene.5 B. apare preot a .irea te2p . a se r1&4.n. . aripi e s*a.i Er3ea' %ir"i i.i 6aris?. a21*"ind*o c1 ea.*se de r1&4. datorit1 te2p . aripi din cear1.2it si apo o?.na.nde a #ost pri2it de re"e e Coca ?' Acesta.i :inos. te23nd.r1 DEET 3n '2ito o"ia e"iptean1.i Tiresias? si preoteas1 a . 1)C a #RETE (1) Ren.2it 4o!er 3n Troia?' @2A 3n Iliada.i.

?.i 3ntre "reci /i troieni' D. :eta*nira?.nare de #iii .i De2o#on. prin sp3n&.?.%t.it ca .i.rsite e t.toarea r1&4oi. din caii . %III. a #ost .i Ce e. a24ro&ie? si p.nat1 c. . o tor01 3n dreapta /i . .ie . /i oraco .r2'5 C(1 /i .ni c.coad1 de pe/te' DESTIN Ce 2ai p. re"ina 6a issa. so0ia .r2' DE$O6ILA @"r' prieten1 a popor.t ne2. preotese a e soare .pe de #i. e a pierd.nde se a# a te2p . re"e e cet10ii E e. 3n cinstea . a Britis8 :.t1 3ntr*o 'siren1' %enerat1 ca &ei01 a Siriei /i 9eniciei. 6 .n copac @"r' d%nd. din epitete e &ei0ei Arte2is?.cis de U ise?' W.2a?A' DE$O6ON 9i. DELLO 9ecioare.s? pe 6erse#ona?./i socotea c1 posed1 . .0iG' DELIA Un.n ast#e de de2on. re"e e #eacii or?' >o2er. .ite de Tese. &ei0a Ceres? a ro2ani' Este repre&entat1 \ pe o #resc1 din 6o2pei \ ca o #e2eie 3nc. picioare e pe p127nt.i Cronos? /i a R8eei?. n1sc. coresp.s? -rea s1 de& 1n0.i A cino.t.ne a te e re e' La ro2ani. .DENDRO6OR8 Ser41ri or"iastice 3n onoarea . s1.rprins1 de acest trata2ent si a 32pie*dicat*o pe &ei01 s1 se 2ai oc.i 6ro2ete. 3nte2eietoarea e"endar1 a Ba4i on. n1sc. i*a dat .se.nde se ce e4ra. a .ndea. din C. &ei0a -ie0ii socia e ar2onioase /i a #erti it10ii' 9iica . din principa ii pretenden0i a 23na 6ene opei? @proci?A.n..G)EL61NEE Ser41ri ce e4rate a Atena. WV r1pit1 de 6aris?.sis?. ei' Dar 3n acest #e . a.24re e acestora' DE$OS Un.ternic dintre to0i &eii. "enii or?' Socrate 3ns./2ani' o2ani pentr. ea no. "enii e era. 1 3n ar8ipe a".n 21n.s. .. scrise c. c. ? . CC. a*i pro* DE$ETRA Eei0a a"ric.nc8i de spice 3n st3n"a' D%.-inte e: YC.i DionD*p sos? /i a Ci4e ei?' l p DEN T RIT E Epitet atri4..i era. . care i*a #ost r1pit1 de 6 . #i.to? /i d.n #e de " as a con/tiin0ei' La ro2ani. a r12as s.p1 c1derea Troiei?.i Apo o?' Aici 3/i' rostea 6itia? pro#e0ii e' 6e #a0ada te2p .i?' Era 3nc8ip.i Apo o De #ic.rii /i a reco te or 3n 2ito o"ia "reac15 era.it E enei?. Odi3%%a.n ac.i' Şi*a p1r1sit #iica /i s*a ar. 0in3nd 3n 23n1 o .t DELUENTINO D%: in-ocat ae te<a de d. .ritori or /i ne2.nde s*a.2 din Londra5 #resc1 din 6o2pei 12+ DE$ODOIi C3nt1re0 or4 a c. a De os?.ne e 4. .i :arte?' DE$O7TOLE$OS Un.i Apo o?. -estite e :istere din E e.t 2ai apoi ca 6erse#ona s1 stea c. spice de "r3.i Ee.2ai c.a din !nid-3.ritori or' DEU!ALION 9i. DAI$ONI 6iinI% inter2ediare 3ntre &ei /i oa2eni.1 . a #ost repre&entat1 c.noaste*te pe tine 3ns.t 3n ins. a De os?' DELII Ser41ri instit.? 3n cinstea .i :ene a.ri#ice5 2a2a . .rn1 c.ni /i trei .-e.2ane @sa. .s1 3n In#ern' De a Ee.s 3n #iecare noapte s1 se p. de ase2enea. DELOS Ins. . ea a o40in.neia din -1d. re-enit1 3ri patrie.nde a #ost pre#1c. . ce 2ai i2portant era a E e. L2 /i .-n)# 121 DER!ETÎS :a2a Se2ira2idei.?.n 41tr3n -enera4i . a inca/ii din 6er.sis?' A #ost 8r1nit de De2etra? n.ror 2.to' Te2p .sis?' De2etra a #ost identi#icat1 c. Nop0ii? /i a '8aos. Cic 1ri? Apo o? /i Arte2is?' .n .cis1 din r1&4.ncat 3ntr*. care s*ar i n1sc. t. 6irrei?' A# 3nd c1 Ee.rtea . spri<init c.rare de . . 3n ace a/i ti2p spirite e 2or0i or sa. @*J De #ica @2AA' 119 DEL6OS Ora/ 3n 9ocida @BreciaA.t 3n ins.? /i so0.rirea' DE$ONI sa.iA Epitet a si4i ei? c.

-. .r* ner.i >erc. In/%.i' DIA Eei01 ro2an1..=+ /i .sti0iei 3n 2ito o"ia "reac1' Ea den. pe A-entin? @2A' Este repre&entat1 ca o t3n1r7 324r1cat1 s. Dio2ede 1*a 3nso0it pe U ise p3n1 a Co oane e .t o cora4ie pe . oper1 '.i D3onDsos? 0in."1 o2enirea.i >er2es? /i re"e a Traciei' 91cea ca str1inii prip1/i0i prin 0ara .tor. s*a sin.n sin". Sac.=3it=5 >ector Ber io&. ro2an pastora 5 $ean Bo.n:l. . En%ida. Sirie.4 #or21 de /erpi.n0a tat1 . retras c.pri21 #or21 a carna-a .aC%dia Did-n%i5 A ' >ardD Sac. . s*a pop..ne e"enda. 3r3"1 Ro2a.i din ti2p. C(1. /i*a #1c..ia sacr1 a Atenei @6a adi. 32pre. Did-na >% . Iliada. pro-enit de * a n. printre r. e /i*a "1sit 2oartea aco o' @2A 9i.*i aceea/i. ei. ar.cis #iindc1 a #ost p1r1sit1 de Enea?.-i%nii .i >era*c es?' DIONA 9iic1 a .at parte a r1&4oi.i /i oase e 2a2ei or' 3n0e e"7nd c1 e -or4a de oase e :arnei Terra. a na/terii copiiior.U ise? a transportat apoi stat.ncat 3n . protectoare a c. I. 1LC5 N.r21 pietre' Din e e a. 3ncercase o 2are i.te a Atena. 3nc3t 6123nt. ei a. i*a r1nit c8iar pe Ares? /i A#rodit1?. Did-na5 $osep8 T'. pre"1tind. de %ir.care a re. s.2e e t./-0%. personi#ic3nd i2a' Coresp.p1 ce so0. Did-na c-n3t. Diana 4i Endi.?A 3n Ar"os? @=A' De aici a p ecat 2ai departe. care ar #i -r.es.i ei.i Tide.r dinte.4ens.Cristo4a .t%a Did-n%i5 C a.r oo8i /i .nde a 3nte2eiat 2ai 2. identi#icat1 c. a ei se a# a 3n Aricia. 2e odra215 >enrD 6.ror &ei or 3n 2ito o"ia -edic1' DEVERONA Di-initate atin1. s. so0ia . .2ar. 2oarte' >o2er. #iindc1 -oia s1 scape de a2enin01ri e re"e . Diona?' DIONISII Ser41ri 3n cinstea . II. $-a.i/ici:l Did-n%i5 Ş. iric15 Do2enico Scar atti. e .ri care tr1ia. DI!E 6ersoni#icare a <.i s1 #ie de-ora0i de cai' >er*c. Ceres?' C.rceii.=3it=. c.n !a.-r.1 nop0i.nea .21r si 3nso0it1 de o c1prioar1' $or"e de :onte2aDor.:i%4t% !a.a &i e /i no. sc. a reco tei /i roade or p1*23nt. ca este 2a2a A#roditei?' DIONEA A t n.i-n%5 Anni4a e Carracci.taCina5 ReDno ds. a #ost . 3ns1. sp.it s1 se ar. Ee. a ternati-' DIO$EDE @1A 9i. 3n cinstea . ro2an pastora 5 Baspar Bi 6o o.r10eniei c12in. printre care Brindisi si Ben-ento' D.r1 12) DI$A Re"e a Traciei /i p1rinte a >ec. 3n 2ito o"ia -edic1' DEVA N. Diana . Atenei?.2e aA &ei0ei A#rodita?. te cet10i. 3n Ita ia de s.r1 K DIAVOL *H DRA! DI!A sa.cis de 6i"2a* ion? @2A' Aici a 3nte2eiat Carta"ina' :ai t3r&i. e? 1*a pedepsit.in3= d%# Act%-n5 6ao o %eronese.8.i. toa2na' Ace ea/i ser41ri era. I%5 Etienne $ode e. $%ta. Di)na >=. Diana 3:.i Ee. .r1 a L.ri e . . .na din so0ii e . de care ser-ea. . care.nd. DiG d-na 4i t. A#ricii.t. ei era o#iciat de preo0ii ar-a i?' DIDONA sa. t.p1 no.ndea &ei0ei Arte2is? 3n 2ito o"ia "reac1' Era protectoarea -3n1*torii si a sc a-i or /i patroan1 a a ian0e or dintre ora/e e atine' Un te2p .nte e 6arnas?' C3nd ape e s*a.at &i e e. ))+ si . a Ro2a.=C-3tit=. o to 41 c.n oraco ? care 1*a s#1t.nce 3n 2are. Eli3a)Did-. pict. at #n contin. 2./it s1 se sa -e&e de a 2oarte' D. Diana 4i clin%l%.i 6ria2?' DINO Una din ce e trei "raie? 3n 2ito o"ia "reac1. /i . s1"e0i pe .s?.i/ici:l Did-n%i5 C8risto* p8er :ar o[e. %. pict. dedicate. R.n1 c. ELISA 6rin0es1 #enician1 a<.4i En%a. Did.Ktot.p1 o e"end1. so0ia .n sin".i e? /i 32pre.5 U4a do Bando #i.i Uran.?' A . pe ce -ino-a0i de '#apte necinstite' DI!E **J DI!A DEV D. l. /i*a . Did-na >=.?. 9(.i Ba*c8.n a t.<on. .i : Iar4a?.p1 o a t1 e"end1. En%ida.s?' D.s?' Acestea ar #i o .r2'5 %ir"i i. $-a. a<.>.n1 c.:C5 %B.&ic1. Troiei?' C. d. a cons. e s*a oprit pe 2.rori a e "or"one or?' E e a-ea. .potop /i s1 distr.t s*o ia de so0ie5 d.ercino. c# NN%I DIO$ELE Ser41ri -ese e a Atena. T.t%a Did-n%i.are' O-idi. tat .taCina. Diana.i Dante. 2.5 Dante.r2'5 .ns1 3n nord.4ire' Dir"i i. tra"edie5 6ietro :etastasio.2e e 2a2ei ei. ie/it tot at70ia 4ar4aVV c3t si #e2ei. )1) /i . pentr.d. Diana.4ei?.s? si a Beei? 3n 2ito o"ia "reac1.de Lorrain.p1 -ersi. pt.r2' DI AN A D%iI= ita ic1. a .ine.

#renetice pe 2. ca atare. #resc1 3n %i X a :istere or.4ens..n1-oin0a #a01 de to0i 2.? @2A. care i*a scos din ape e 21rii.r1 DIOS!URI Castor.r.n ?.aI%l% l:i Sil%ii. a&i a :.n.i si a e. a ditira24.n1 c.s? . 3n :istere e din E e. .tindeni.. .?' Tot ei e*a.pt1tor c.n1 c. era -enerat ca i4erator.i.Şi ai Ledei?' Ce dint3i era 3nde23natic 3n a 324 3n&i caii /i a*i s. #1c3nd o ana o"ie c.ptat 32potri-a #ii or . 2ai precis 3n Corcir1 /i Sparta' Ace ea/i ser41ri se ce e4ra. a-3nd 3ntr*o 23n1 o spad1 /i 3n cea a t1 o -iper1' 9iii ei era. r123ne sin". .# et' Era s1r41torit pret. a -ra<4ei /i a -io en0e or.n ne3ntrec. pt. -in. dar 2ai a es 3n Atica /i a Atena' La De #os?. tat r. 4acante e? 3i o#erea.sis?' Cei ce n.*i pri2ea. din Locri.* Wp. cap.ri or?. .4irii' Ca si Apo o?.s o 4a ad1 3n care .i ' Le. es.r1 din sec' III 3'C8r'. 2. Idas? /i Lin*ce. ei.i 2istre0 din Ca idonia? si a. . e din Cic ade?.r 3n#.-r.i DionDsos?.ssin etc'. sa. #iii .prin/i de ne4. din 7-.riat' 9resc1 3n Casa %etti. &e.s s1 32part1 ne2.2nii' A.pta 32potri-a #ii or . a.i Lico?' A persec.i Ee.i A#are.r1 c.0i or?. Na0iona din Napo i DIOS!URII Ser41ri ce e4rate 3n Brecia 3n' onoarea Diosc. p in de /erpi. . .n. pentr. ar1tat 4. a -3n1*toar.rie /i de ent. a soare .tat .2it Li4er?' :enade e.n c+i> d% %/%?. ai .' 9iii acesteia.# a arta pro#e0iei ce or ce 3 se dedica.aI% d% 8%.t .i Te4ei?@2A..25 :i*c8e an"e o. .il-. . i:Nico as 6o. ce 1 a t era' .de 4.!. e"3nd*o pe Dirce de coarne e . a co2ediei /i a dans.nei ins. ca &e. sc. A#rodita?.nte e 6ar*nas?. 3n tot. 3nso0ite de stri"1te si <oc.at parte a ni/te 41t1 ii' DIRAE )K ERINII DlR!E So0ia .nat*o. a ro2ani era c8iar n.. a #apte e st1p3n.icip?' 3n . a e.&ias2 ne i2itat. . Di-nJ3-V >:. din #a0a 6a at. r1pit /i pe #iice e . .4ire #ra* 12= tern1.i e Di-3c:.rii ar #i .r15 7ati.nca c32p. 32pre.#oriei 3n 2ito o"ia "reac1. n.i.irina e din Ro2a5 sc. Apo o.n%3%. ca /i d% 3n0e e"ere a 4ine /i a r1.rirea c. spri<ini0i .!. tot e a in-entat si p . $aco4 $ordaens. Castor a #ost . dar. repre&enta0i ca doi tineri at e0i. dinco o de orice senti2ent' Era.na pe :arte?' Era repre&entat1 ca o #e2eie c.2oderne' 12C DION9SOS 9i. participat a e!pedi0ia ar"ona. BABA DO!8IA 6ersona< e"endar din 2ito o"ia popor. an.ri. a-3nd atri4. sc.i Apo o?.ritorii' $oc.". spai2a si "roa&a' DITE Un a t n. era -enerat 32pre. de inspira0ie creatoare' Descoperitor a -in.s? 3n cea ro2an1' Era 3nso0it de satiri? /i de si eni? @1A. sc.&e. pe 01r2. %an DDcQ.tat*o pe Antiope? @2A.i ro27n' B8eor"8e Asac8i.se a"rico e \* era./i 6o . a&i a L.n ?. si a Ro2a.:l 6a.i A#are. pt.p /i s.s din 6o2pei5 Ta:. pt. a n.ri or"iastice' A #ost repre&entat 3n 2. . #iica re"e .t .i 6 .cis. 3 3nso0ea 3ntotdea.ea porc.2e a .i' DIS!ORDIA D%iIa ro2an1 a ne3n0e e"erii.' Era -enerat 3n aceea/i 21s.ri e \ prod. 6ersei-G' 12L DO!8IA sa. pt. ca &e. R. Nicte. A2#ion? /i Eeto?.i 3ns.>%i5 Di-nJ3-3 .rea.4 e"ida or' Stat. era in-ocat de poe0i /i de arti/ti' Era 2oti./i 3n 2ito o"ia ro2an1' DITTI 6escar. ."12intea si a 8ot1r3t s1 r123n1 o &i 3n O i2p? si o a ta 3n In#ern' E!e2p . ca /i Bac8. sc.2e e de Dacia.ra /i. pict. prote<at pe 2arinari si si*a.#oriei.%H. De2e*tra?. &ei0a i.i Ee.&e.il% l:i Di-nJ3-3. te c8ip.c.i Ba*c8.to? @2A /i a In#ern. coresp.nde Diose. Na0iona din Na<So i DIS&RI Di-initate ara41.s' Di-nJ3-3 c->il.i' Ins. tr. de a t.n&1tor .i Z. -ia0a arti/ti or /i ospe0e e' A #ost inspirator a artei dra2atice. care se preta. ser41ri.r1 a :. or"ani&ate s. 4asore ie# a >erc. . e ' Acesta i*a asc.ri din Te2p . c. ' A. si a e . t.nie sa. pt. p.ne -oin0ei . 324r1cate 3n piei de ani2a . 3n Brecia. iar 6o . a dra2ei.r15 Ti&ian.i.i. pe Danac? /i pe #i.i Ee.i ta. a cer.5 6ra!ite. 5 3n-ese ea 2. a co2p. idea de i. r1&4.i or' 6rote<a si a"ric.te e .s? /i a ' Se2e ei?.ri e o i2pice era.

este presc8i24at1 de &e. An#ise.s? /i a E"inei?. personi#icarea cer.p1 concep0ia or.pt . # . .i.i Te a2on?'/i a . a sc8i24at toate #.n. t a #ost inter&is1 a Ro2a de 32p1rat. . t1 ro27neasc1.-ia 9asi' @2A Di-initate s.s?.ri re e a ce 0i."12intea acest.' 6 anta sacr1 e era -3sc.i?' DRFGAI!E 3n 2ito o"ia ro27neasc1 &3ne? re e.ri de "recii cond. 3nte2eietor a dinastiei eaci&i or' C3nd 0ara . Rada2ant?' O a t1 -ersi. d. co/2ar. o dat1 cj p anta 3n care 3/i d.cea.2it1 Dr1"aic. a .i Bac8. pe care 3 o#erea. ca 1*a respins pe &e. 4..i 6oseidon?' sa. . care 3i sc8i2onosesc pe oa2eni' La 2C i.i Nere. Ee.s? /i a >erei?' A #ost pa8arnica &ei or 3n O i2p? @1A 9 \ Dic0ionar de inito oc<ie 129 . ei.den01' 3n c.dec1tor 3n In#ern 32pre. ea"1 o # oare pentr.Doc8ia este #iica re"e .rnici e 3n oa2eni. de "en 2asc.DW9N @1A 3n 2ito o"ia ce 0i or din Britania. a a .stiit1 de o ci. d. tat1 .nde preo0ii /i preotese e . c. /i*ar a-ea ori"inea 3n 2ito o"ia trac1 /i ar #i identi#icat1 c.i Si-a? 3n 2ito o"ia -edic1.' DOORGA So0ia &e. 3n ti2p.ne sp. 2edicin1 /i <.i' Cei ce 2.i Doris?' E e 2. -iind s1 c.n"a de2onii?' DORO Str12o/ a dori or. c8iar /i -ie0i o2ene/ti' R1sp7ndirea acest.i a #ost p.rea.i . &ei0a dra"ostei' @2A 3n 2ito o"ia -edic1.i Nere.0i. participat a r1&4oi.i Ee. n.a 1 deri-a0ie din i24a atin1 (d. prin e!ce en01. -ia0a' DRIO7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1. .nie se 0ine o s1r41toare pop. a -ite<i or si a ce or p ini de -irt.p1 2i/carea #r.n ot.r21rit1 de 32p1rat. d.irea Troiei 32pre.i Tindar?.i Ee. <ert#ea.i Ee.?. #i. .i Dece4a 5 ..se de preo0ii ti4etani pentr..ri or 3n 2ito o"ia "reac1. #iica .ia.ac-)# Are aspect o2enesc.2inos' EAGRU So0 a Ca iopei? si tat1 . e!per0i 3n astrono2ie. in. n. credincio/i or 3n pri2a &i a an.n"i' <apone&1 protectoare a c1 1torii or DUSSI 'D. or. 3n ot.r3t /i r1. pe Cea8 1. cores*p.nic a Diosc.i Or#e.i c. tat1 . Eac a #ost <. a .2e e 2ai 2. i.rispr.21.. e-ent.? /i a e .at parte a constr. Apo o? /i c. /i iterat.*ri or? si a E enei?' #EBE D%iIa tinere0ii -e/nice 3n 2ito o"ia "reac1.4 ice a E"ina @BreciaA 3n cinstea .p1 .8. Ea2o !e? 3ntr*o st3nc1' Doc8ia. a<.s? interpreta. 32potri-a Troiei?. .i care 3i era sacr.i Apo o? a . .s' DRUIDI 6reo0i /i pro#e0i ai ce 0i or din Ba ia si Britania. Traian.i 6e e. -oin0a &e. asc. .' 12( DRIADE Ni2#e? a e p1d. . a r.2it apoi 2ir2idoni? si a.n1 c.? si 2a21 a nereide or?' DORME Tr1snete prod.ri or' EA @1A Ni2#1? care a #ost pre#1c. care ap1rea./i de A8i e?' D. socotit #i. te st3nci antropo2or#e din 0ar1: 3n Rar1. ei.di.nde do2nea o pri21-ar1 -e/nic1' )\' BAREI' E DSISOO Di-initate . C a.n1 c. 6oseidon?' EA!EE Ser41ri re i"ioase /i p. .?. . care s*a.re 3n Caonia? @BreciaA. 1 pentr. prote<at1 de DionDsos?' A #ost presc8i24at1. . :inos? /i c. t.p1 2oarte.t1 3ntr*oi ins.ri&3nd &ei0ei Atena? a "reci or' DORIS So0ia .ra c. 3n ins. &ei0a Nio4e?' 3i poart1 n. DRA! 6ersona< 2a e#ic din #o c or.ne e -ersi. t3nd r.ni.s 3n care prinsese -ia01 ni2#a Lot8is.n"ea. #iice e . a 1t.s? si 3n arta poe&iei' EBAL Re"e a Spartei.i Eac?' . ne2i oase. pe care 1*a ini0iat 3n 2istere e .n&e or ste<ar. ar1 consacrat1 coacerii "r3ne or. a r3nd.rea.pre21 3n 2ito o"ia asiro*4a4i onian1' E A! 9i.ce"i etc' ' DODONA 61d.4it1 de Apo o?' Intr*o &i.neori ase21n1tor 9a.ne c1 Eac a . B.

1 #ete: Anti"ona? '/i Is2ena?' :ai t7r&i..cide' Sa -at 3ns1 de a t p1stor.i /i ast#e a oc. r3-nit1 2ai apoi de ar"ona.n. a-ent. dorind s1*/i c.i. 3n apropierea Atenei' Cinotone. a p. . 9or4an @2A.ri.' Ce ce de& e"a eni"2a S#in!. picioare e .2e e .nei ne3n0e e"eri c. .0i?' EETION Re"e a Ci iciei.s? ca s1 o 3ntre0in1 pe >era?.rat' Edip a 'p1r1sit Te4a. Creon?.21.nor 2on/tri ca Cer4er?.ri or . a #ost pri2it c. 3n rea itate propria .i oraco ? care i*a pre-estit c1 -a'#i .a 3n c1s1torie pe ocasta' Edip a int.. Edi>. r' A' De . Edi> . c3nd re"i. a*1 d. poe25 Esc8i . III.tea r1sp. adresate. a 4ine . c. o40inerea 3nii de a. :ende sso8n Bart8o di. pentr. . 6%nici%n%l%. 2ai poat1 rosti dec3t .r? \ d. S#in!.i. .3naintea . :odest F:. d. 3na de a. c.nde acest. .2 spre .i Laios n. I"pr Stra-insQi. Troiei?' >o2er.i' 3n ace a/i ti2p.2nat.n S#in!? p.a De #os?.r2' f 1)+ EDESIA )K BIBESIA si EDESIA EDI7 9i.n.t doi #ii: Eteoc e? si 6o inice?. ce c.t . e. Narcis /i s*a stins de d. #iind respins1 de Narcis..it r1sp.%C% 4i 7+-%ni33a%5 Stati.""ero Leonca-a o.sorsQi. 3n s#3r/it. #1c3nd*o s1 n. dar n.-. EdiC . aceasta de Ee.n1 c. Edi> Ji )S/inH:l.An".ns. .n. L2C E!8IDNA Creat. . ne3n0e e"3nd*o. 2.t.n str1in. I de4rando 6i&&etti.a T%?%i5 So#oc e. -ictorios 32potri-a 3n"eri or r1&-r1ti0i' E!A$EDE Sc a-a .i #i.nte e Citeron? si a*1 . Edi>. 3 3ndr1"ise pe Narcis?. c1 ce -ino-at era e ' De disperare /i*a scos oc8ii. care 3i pre&ise c1 3/i -a .r?.ia dec3t ast#e ' Narcis.cis de propri.r1 <. . )$%ta.i >er*2es?5 a . pict. i*a #ost dat1 ca so0ie' 6ict. Te4a? @2A. iar ocasta s*a p -'nI &. ?' A #ost .i p1stor. tra"edie5 Fandre Bide /i $ean Coctea. ./i p1d. a pedepsit*o. de Ar"os? @2A.n0i . Edi>. 'Te4ei /i a . Edi>-dia.i Laios? /i a ocastei?' %oind s1 e-ite 32p inirea . a #ost 3ndr1"it1 de 6an?. . 1*a .nii Co 8ida? @Beor"ia de a&iA' EETE Re"e e Co 8idei?' L*a "1&d.cis' Acesta n.s?. /i do. 3n0e e"ere de re"e e Tese. . pentr. era a t. .noasc1 ori"inea Edip s*a adresat oraco ."o -on >o#2annst8a .ripide.r?' E!O Ni2#1? din Beo0ia. propria .21tate #e2eie.2# ateA. Edi>5 >. 3na de a. c1reia 3i p 1cea s1 -or4easc1 i#1r1' 3ncetare' A #ost #o osit1 pentr.rce V. care i*a d1r.s printre &ei. tat1 Andro2ac1i?. ..2.%C%. re"e e Corint.cide tat1 /i se -a c1s1tori c. . 3nso0it de Anti"ona' A< Sns a Atena..i Laios.cis1.ca0ia copii or' 1)1 EEA sa.i 2a21' 3n dr. tra"edie5 6ierre Cornei e.nea Te4ei.p1 .*i p.i Nestor?.t1 de oc8i' E!8ION @1A N. a c1rei re"e era ac. d.rit a Co onos.s a 6o i4?.i de . 3n . care prote<a ed. !%i 4a>t% c-nt. a "8icitoarea S#in!. 3n ti2p. d./-0%.. Edi>5 Seneca ce T3n1r. a 3napoiere.? /i a F. c.s.r2a . .ce pe 2. p3n1 c3nd din ea n.it 4er4ec.pat tron. Edi>.i ara. Lai-3.r1 #EDU!A Di-initate ro2an1. <. a 2ai r12as dec3t''' eco. >i2era?. prese8i24at*o 3ntr*o st7nc1' O-idi. Edi> la !-l-n-35 E. tra"edie5 %o taire.2. c.4irea pentr.&ic15 In"res. ti2e e si a4e a e 3ntre41ri or care 3i era. dec3t tat1 .ita i.i "a ante' C3nd >era /i*a dat sea2a. s1.n oraco a atri4.i c1 asasin. o s. 1*a 3ncredin0at pe Edip . din Ne2esis.rere' Eeii a.i de-enea re"e e Te4ei Si .cis de A8i e? 32pre. din 3n0e ep0ii "reci care a.0i or?. si cond. 1 3n care tr1ia -r1<itoarea Circe?' @2A Re"i. aceast1 oca&ie. AIA @1A Ins.p1 o a t1 e"end1.at de so0ie pe ocasta. Iliada.p1 2oartea . )C9 /i . dar n. participat a asedi. T%?aida5 . a r1t1cit prin 2.i Bani2ede?' C3nd >erac es? a #ost ad. c. Beor"e Enesc.it pe 9ri!.ia din "i"an0i?' @2A 9i.nea a #ost de-astat1 de o ci.i 2a21' A a-. a #ost 3nc1 pedepsit' Edip a a# at.p1 ce i*a &dro4it picioare e @"r' %di>.r1 de A ori*Bron&ino EBLIS Di-initate 2ito o"ic1 persan1' Beni.n. cei /apte #ii ai . A. Laios.stia re"i.at parte a e!pedi0ia ar"ona. NI..21tate /arpe 3n 2ito o"ia "reac1' A dat na/tere . a respins*o' Disperat1.nea 3n care se a# a 4er4ec.it aceast1 ca a2itate #apt. >enrD 6.

&i n.n-n EIRA Eei01 a 2edicinii a -ec8ii dane&i' EIRENE Eei0a p1cii? 3n 2ito o"ia "reac1. re"e a :ieenei? si tat1 A c2enei?' ELENA 9iica .%.n1 c. 2ai apoi. pentr. 3n oc s1 ridice p3n&e e a 4e a e cor14ii or . iar pentr.pra-ie0. .rat de o a.%. /i*a . t. p ato/a .cis' A"a2e2non a #ost apoi r1&4.i Ase e*pios?' EGEA Re"in1 a a2a&oane or?. care.na p1rin0ii' E 3ns1 n. . 3n 3n0e e"ere c.rna 6o2pi i. d.s?' 32pre.? si a Andro2edei?. si24o a 4o"10iei' ELA sa. pentr.se0e. adorat1 .ne tit c. #i. s.i?' Tese..i :inos?.i Ee. Bor"onei? 3n 2i< oc' EGIGE N. .nde pri2ea pe to0i cei de rea credin01' ELE!TRION 9i.2 #.r1 de 21s in si 3n a ta pe 6 . a #ost tr1snit de Apo o?. 32potri-a Troei?' EGIALEU 9i. pornit o a do.sese 3n-oit c.i Tieste?' L*a . /i a p. . 3necat1 3n 2area care 3i poart1 a.it.i. care a participat a re-o ta 32potri-a .a5 Esc8i . En%ida.at &i e e' EGIDA La 3ncep. 2(L EGEU Tat1 .n0a de departe -ictoria. c. dar.pra-ie0.s?.2e e . a*/i r1&4. din disperare. 6a! a ro2ani' Este repre&entat1 ca o #e2eie 0in3nd 3ntr*o 23n1 o ra2. 3n Lati. ..cis pe Andro"e.s st1p3nire pe :icene?' A #ost i&"onit 3ns1 de A"a2e2non?.c1toareaGA. s. pornit 3n e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' E"ia e.i N. 3n ti2p. care i*a .i @Ni#e 8ei2?A.r. Oto?.s?. "rec a#ir2at 3n r1&4oi.?' L*a . pe *ce e ne"re' Cre&3nd c1 Tese. t.-e e' EGE Ora/ 3n Ci icia. . .i 6erse. . . a. din titanii? 3n 2ito o"ia "reac1. e*a ridicat. #ost os3ndi0i s1 stea a23ndoi 3n In#ern. (L)5 6ietro :etastasio. a .X .itor din*trei cei /apte eroi care a. a s. care 3i era consacrat' EGERIA Ni2#1? ro2an1 de o rar1 #r.se0e. En%ida. .n-n5 S%)neca.rat ce or care a.p1 2oarte.ia. ACa.reo 1 de #oc' 1)2 1)) EGIST 9i.cis1 32pre. %II. pentr. Oreste?.cis pe a27ndoi' E. 32potri-a Troiei?. apoi ar2.?' D.c. 1*a . din "re/ea 1. a Atena' E6IALTE Un. 8EL 6ersoni#icarea 2or0ii 3n 2ito o"ia nordic1' Era st1p7na In#ern.2it1 a epi"oni or?. 2e odra21 EGESTA 6ersoni#icare a s1r1ciei 3n 2ito o"ia "reac1. so0ia acest. 3n"1 Aricia.i' E6ESII Ser41ri noct.n.s? si a Ledei? 3n 2ito o"ia "reac1. /i a -r.ia 3ns1. Ti%3t%5 So#oc e. tat1 s1. c.i Dio2ede?.2e e: :area E"ee' EGE$ONA Epitet atri4.n1 c. re"e e Spartei5 3n ipsa acest. ace a/i A"a2e2non. #rate e .i Ee.n i&-or.t prad1 :inota. ACa. iar a 3ntoarcere. Atre. #iin01 in#erna 1' %er"i i. T.2. iar Adrast..ca &ei01 protectoare a na/teri or' A #ost so0ia /i s#1t.i. si constr3nsi s1 a. c7nd a p ecat a r1&4oi.ia. spate 3n spate.it 3n Arcadia? &ei0ei Arte2is? @Ycond.i A2#ion?. s*a a 1t. %I.r.i. re"e e Cretei.nat de #i. a #ost r1pit1 de 6aris?. ce 1 a t nepot a . acesta s*a ar.. /i de aceea a tre4.p1 ce a . n. a/a c.ri or? /i a C ite2nestrei?' De o rar1 #r.2.i Tese.t.ra Atenei?' Era con#ec0ionat1 din pie ea caprei A2a teea? @1A.i Atre.neia din ce e /apte #ete a e Nio4ei? /i a e .ripide.rori e ei de s1"e0i e &ei0ei Arte2is?' EGINA 9iica . consacrate c. sora Diosc. a an. C ite2nestra?.2?' %ir"i i. i*a 1sat 3n "ri<1 tron.r.rne. %iittorio A #ieri.?. caracter or"iastic.cis 2onstr. s1. sin".i. a c1&.t s1 re-in1 3n Atica.it s1 tri2it1 3n Creta /apte tineri si /apte tinere..a e!pedi0ie. ea.to? copi .i Asopo?5 adorat1 de Ee..-ad%l%5.i Ee.4 protec0ia &ei0ei A#rodita?' Brecii .i ':ene a.itoarea re"e . e"a0i de o co oan1.d1 ne3ncetat 0ipete e . Edi>.i te2p .nde era r1sp3ndit c.i &ei0ei Arte2is?. ero.nei c. El%ct. s*a 3ncon<. pentr.p1 n. cap. s. a #i <ert#i0i :inota.i Adrast? @1A. a o 3nt3 ni. ispr1-i e or.?. a #ost presc8i24at1 3ntr* .?.2e e . a4sen0ei . . d.ncat 3n 2are' EGIALEA So0ia . E"ist a . ea a #ost 2ai 3nt7i so0ia .cis pe #rate e acest.

str12o/.. !-%B-.r re"e . 29=. tat1 . c1 a 3ndep init rit. .ci"a/. E ena a re-enit 3n Sparta. -1d. de ase2enea.4ea peste 21s.n"1 3n Co 8ida?.i >o#2annsta8 . 3nte2eietoarea e"endar1 /i pri2a re"in1 a Carta"inei' ELLE 9iica I.a so0ii a tat1 .cis 3n"1 corp.&.ite de Or#e. Ba4rie e D.rpator.rat1 de #iii .s a sacri#icat 4er4ec. oper1.r15 Antonio Cano-a. R=0?-i:l T. a*1 pedepsi pe 6aris. d. ce 2ai 3ndep1rtat a e eni or' EL7A 9iica cic op.i or. ACa.i acestei cet10i. io Ro2ano. a*i speria pe oa2eni' Ea 3ns1/i era o ase2enea #anto21. . El%ct.2. 2.p1 2oartea . Te4ei? @2A' C3nd Anti"ona? a #ost conda2nat1 a 2oarte de Creon pentr. . Illada /i Odi3%%a5 %ir"i i. o no. s1. Odi3%%a. a c1&.2it E espont' 9ri!.2e e .2.i Oreste? si a FI#i"eniei?' L*a a<. B' B' Tip*. E2on. B.2it <ia 3ac. El%ct.-a3a El%na. %an :arees.ss pe te!t.tat pe Oreste ' s1*/i r1&4. 1)C 1)= #ost instit.a.n&io5 $ean Bira. care i*a d. 8%l%na.%3t%. L=+. . 3n &4or' E e 3ns1 a c1&. B. /i .nt. Ca*riani. So#oc e.%l%.sis \ pe o distan01 de 22 deKQ2 \ era n. Ino?' Ne#e e i*a a<. d.2. 3n care se or"ani&a.nerar pentr. tra"edie5 Esc8i . sp3n&.i >er2es? \. care o i.i Ocean. 3na de a.ido Reni. . Bio-ani 6asco i. s#3ntA' ELEUTERIA Eei0a i4ert10ii 3n 2ito o"ia "reac1.p1 e"i e str12o/i or. En%ida.ca ion? si a 6irrei?. #. %II. LAODI!E @)A 9iica .i EeteG.r2' ELEU Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia "reac1.n. >o#2annst8a .i -r1<itoarei /i *a 2.po o.."1 32pre. :ar o[e.:.r1 ELAGABAL Di-initate so ar1 3n -ec8ea Sirie. #Din Bal% 3)a . 2a2a 8arpii or?' E.a pe E ena' D. tra"edie5 %ittorio A #ieri.ripide.cerirea Troiei de c1tre "reci.n. sc.teria era.i >ector?.p1 ce 1*a or4it de .p1 te!t. /i1 a 3nte2eiat 3n Epir.ci"7nd pe .. . pict.pra Troiei' D.s?.nde s*a sta4i it.4 #or2a . .r? \ o#rand1 pri2it1 din partea . tra"edie5 6rosper $o Dot de Cre4i on. Eneida. Iliada.ia si a 2. oc8i' EL7EIMOR To-ar1/ a . . Eteoc e? si 6o inice?."en O.a. .a. Neopto e2? a .p de o2 si cap de pisic1' 1)L E$ON 9i. adorat1 s. tra"edie5 9rancois $osep8 Bossec.s p3n1 a destina0ie. I3t-.rpator.Ann. tra"edii5 C8ristop8er'.2e # antonie noct.i .es.sta-e :orea..ss.-a . care de at. s*a sin. r1pit1 de U ise?. .ne p1rinte e. Bi.p1 2oartea . #o osit1 3n acest .ripide.a @dr.i De.es O##en4ac8. tr. G' ELISA N.i :ene a.i Edip? a tron. El%ct. . si a o re . dar.tat s1 a<.p o2enesc. tra"edii5 E.n&7nd &ei0ei ro2ane Li4ertas?' E e. El>%n-. Andrea Sc8ia-one. %I. 6. d. spre Ita ia' >o2er.it 3na de a.a. operet15 Ric8ard Stra. .a. trans#or2at de -r1<itoarea Circe? 3n porc' Rec1p1t3nd tr.-i%i n: <a a<%a l-c5 $ac]. ==2 /i . personi#icare a 2i ei' 5ELEUSIS Loca itate 3n Atica @BreciaA. dra215 Ro/2ann. din #iii . tra"edie5 U"o -on >o#2ann*sta8 . 9ri!.2e e ori"inar a Didonei?.i Ee. Ric8ard Stra. care tri2itea pe .n1 c. sora .i >o##2annst8a 5 Do2enico %ene&iano.?.ia din eroii 2or0i a Troia' >o2er. ser41ri e 3n cinstea De2etrei? /i a 6erse#onei?' A. N.r2'5 %ir"i i. a #ost i&"onit1 de #iii acest. #ra.i? 6o i#e2?. de tea2a ce ei de a do.s? /i a .i T8etis @1A?.%.p1 c.i.r2'5 Boet8e.rit' >o2er.i c.-i%n%l%.a. T. ei' E$7USA Eei01 3n#rico/1toare 3n 2ito o"ia "reac1.i Creon?.t 3n 2are.i Bac8.a . #ra"2ent dra2atic ELURO Di-initate e"iptean1 c. "ra0ie 4er4ec. re"e .i Ata2ant? /i a Ne#e ei?' A tre4. III.nic.&.:>at El%ct.rne pentr. dintre Atena /i E e.&ic1 ELENOS Un. ca rep ic1 a 2istere or e"iptene 3n cinstea 2ei0ei Isis?' La aceste so e2nit10i n. 'coresp. d.nei pietre conice' ELE!TRA sa.ia d-ct-. Ysa -ator.Nei .!.. OClinda El%n%i5 Leconte de Lis e. #i. . I.:l:i 6a:3t5 U"o -on.s?: Ye i4erator..Troie' Aici 1*a "1&d.it pe Enea? 3n dr.1 . Bero a2o di Cre2ona. pa at.nci r1&4oi 32potri-a Troiei? pentr.at*o de so0ie pe Andro2aca?.4ei?' Le*a pre&is "reci or -ictoria as.r1. . pt. Andre BretrD.n-n /i O.s? si i*a d1r. ))C /i . El%na5 Otto Br.i A"a2e2non? si a C ite2nestrei? 3n 2ito o"ia "reac1.it s1 #. El%na /i T.i 6ria2? /i ai >ec.te e ei.i Enea?. pornit at.' ELLE N 9i.do. G. )LC5 E. (= /i . E"ist? /i pe C ite2*nestra' @2A 9iic1 a . parte dec3t cei ini0ia0i' Dr.nci s*a n.t de pe acoperi/. #ra0ii ei.rit a R8odos. din n.aC%dia El%n%i.

* i or?.r2a/ii .r2'5 %ir"i i.rere' D. En%ida. . Inc%ndi:l T.. Si?ila 4i C1rora5 re ie# pe a tar. :.C-.p1 ce a a# at de 2oartea .i 6aris?.land.rit' D.rprins de Ee..t ca ro0i e car.i Sinon?' %ir"i i.rn.t pe 6e e.. s*a pr1-1 it p3n1 3n #.s?. iar Dio2ede? 1*a 3n2or23ntat 3n Ar"e/? @=A' ENIO Eei0a r1&4oi.n' so2n ad3nc.r1 1)( ENEA 9i. 3ndr1"ostit1 de e . a 3nte2eiat ora/.i >iperion?. En%ida. Bernasconi. t..6:.. a #ost . A:. Canace?. ia' %ir"i i. Carta"ina.i a. repre&ent3nd pe Enea c.i A cione?.at*o de so0ie pe >ippoda2ia'' ENONA Ni2#1? din 9ri"ia' A #ost pri2a so0ie a .. so0ia .i5 6errier.cis de nepo0i.to Tisi Baro#a o.tea -i&ita ori de c3te ori dorea' $o8n LD D. #i.-r. identi#icat c. a a<.t.-. =2' ).>-t. nnc3t acri2i e i*a. 2 /i .n /aIa . e or Eo iene.?' EN!ELADOS Ce 2ai p. .2?' Aici. En%a 4i Anc+i3%. poe25 Ariosto.an d(En%a3.s? /i a A2atei?' D."12in0i e ei. . a p123nt. printr*o -ic enie. dra215 Dia Ca ecerada. tat1 /i c. so0 a A teei? /i p1rinte a .? /i Te a2on?' ENDI$ION 61stor de o rar1 #r.ercino.i<a +a. i*a acordat o tinere0e -e/nic1 /i . pict. ti2p 3n .? /i a Deianirei?' A introd.n r3.)EOS 6ersoni#icarea A.i i2pe&i. a Ba eria Bor"8ese din Ro2a5 Ra#ae .?.4it de ni2#a? Tiro.se0e 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost s. de a*i sa -a -ia0a' Enona a re#.t dar.. a p 3ns at3ta.ri or 3n 2ito o"ia ro2an1. .' a .. s1.".. cetatea Didonei?.Re"e e -3nt.n1 c. din apropierea Sici iei' >o2er. a se #ace i. a L.ciderii ce or doi #ii ai ei.s*o de pe 2. #er2ecat1 de ape e . 3n Stan0% d%l Valican-5 6ietro Berrettini da Cortona.&ic15 Citna da Cone" iano. a cer.ia' EOL . Inc%ndia #di B-.-r.l-+. a intrat s1 se sca de. d.p1 o a t1 -ersi.nca #oc /i # 1c1ri' .ra 3n Eto ia @"r' %n-(3. pe care F e st1p3nea 3n pe/teri e Ins. #ost sc8i24ate 3n ro.s?. Si*si#?.nt:l:i l:i 7-lid-. Nioco o $o22e i @d. Be ? @1A a . 3ntr*.nd.care Se ena 3 p. care a ad.nte e Ida?' 61r1sit1 apoi. %e ani. a cer.s -itic.ne. O. a Ba eria Bo0"8ese din Ro2a..rit de d.idi. pentr.r2a tr1d1rii "rec. a L. a por. *Ican. En%ida. . A#roditei? si a .nca &ei or. pt.i pe care a er"a Eno2aos.i 6ria2? 3n . .i 6aris.p1 incendierea Troici?.:3al% . 1.r1 E7EOS 91. . 6aris.&at.i Enea. de-enind ast#e 2a21 a doi copii: 6e ia? /i Ne e.r.i Etna? @2A. poe2 narati-5 Rein8ard Ueise. ENO Re"e a Ca idoniei?. pict. 3n 6e opone&.-.p1 o oprire 3n Carta"ina.t s1 #ie presc8i24at 3ntr*. iar .s? 3n apropierea >erei? /i cpnda2nat s1 doar21 ti2p de trei&eci de ani' Eei0a Se* ena?.nde ar. sc. s*a ar.2. K /=tti di En%a.' 6e ope?. /i Sa 2one. a pornit.5 9ederico Barrocci.i Latin. Cre. . asedi.. a care i*a a-. #iica R .ind.rorei? 3n 2ito p"ia "reac1.s. .p1 2oartea . I. a doi ea so0 a >.1' B. i. re"e e r.r15 Antonio Cano-a.sta din. Bens A.ri or' Disperat1 din ca.s de "reci 3n cetatea .lni. Bi. i. #or2at dinastia . -inA' :ai t3r&i.ido da 6isa. pt.% c: V%n:3. En%a l:>t= . de incinerare a acest. -.". Enatros /i :e2non?. II . s1 #ie din cear15 e e s*a. -enea s1*1 -ad1 3n #iecare noapte.ritor. a Bi4 ioteca %atican. Anni4a e Carracci.at*o de so0ie pe La-inia?. En%ida5 R-. poe25 A ' B.2LC ENLIL La 4a4i onieni.i-3-. 9rancesco :o a. topit /i ast#e Eno2aos a pierd.% Li?%.ns 3n La*ti..p1 ce 1*a 3n-ins pe T.i /i a at2os#erei.i Anc8ise? /i so0. de ..a.p1 in te!t de 6ietro :e astasioA.i troian introd. spre Ita ia' D. Int.. a o 3ntrecere de care. Anc8ise /i Ascani. Endi. a #1c.5 6iero di Cortona. Tintoretto.ido Reni.. de Bardo5 B' L' Bernini. Ro2ano. poe2 3n dia ect nor2and5 B. &e.' Ni2#a. i.ippoda2iei?.i 3n 2ito o"ia "reac1' ENI7EU 61stor din Tesa ia care.^ Tor*]. 6e ope a .>iil-.ncat pe r. #iica . ' ENDEIDE 9iica centa. .i Eo ?. .i Eac? de /.ato5 Tasso.#e de >ecate?' ENARETE 'Ni2#1?. .&a . sc.i :e ea"r. r1nit 3n ti2p.t c. iar 2ai apoi Ee.%ir"i i.p1 aceea. Odi3%%a. III5 =(.ternic si 27i 3nd3r<it dintre "i*F "an0i?' Tr1snit de Ee.&e.rsa /i a 2..c1 so0ia care ar #i a-. po-estire ro2antic15 $o8n Ueats.sei? @2A' D. (N( 2.p ecat de r. Endi.a 2. . dar.-i%i. Ben-en. %an DDcQ.i-n d-.n codice a Eneidei din sec' %I. 32pre. 3nd.r1 ENEU sa. A 4a Lon"a?. G%.ata5 En%a .i? C8iron? /i so0ia . ca . B.t s1 i se ad. 2a2a . 2a2a -3nt.' En%a. . d.i Troiei?.

si E" e.n1rii.ncat 3n' In#ern' @2A N. /i*a pierd.2ea. ERIDAN @1A 9i. 3n Atena.n. /i a.i AsC epios?' Aici. a . #i.ntat porc.nsese so0. &ei0a eternei tinere0i' E7ONA Eei01 protectoare a cai or a "a i /i a ro2ani' Era -enerat1 3n 01ri e a# ate de*a .s de Ner!es. repre&entat1 c. .s?.t -ia0a doar #i. I. aceast1 tr1dare. &ei01 "reac1 a discordiei' 9iindc1 n.r1 a L. e .ia. #or2at o a t1 e!pedi0ie de re-an/1.e.F. .i ei.%n%.tia 6andorei.3ns1 ordinea 2ateria 1 /i 2ora 1 a -ie0ii oa2eni or' La "reci era. secet1 /i #oa2ete' Li se <ert#ea. F\ d.se2i0i or' ENO )V ENEU ENO$AOS 9i. '3n 6e opone&.i 6e e.i0i /i pe .i' EREUTEION Un. 3n a#ar1 de Adrast?' No. pe co ina Areopa".# ete e ce or 2or0i' 1C+ ERESIDE Ni2#e? care o ser-ea.i? /i a e Nop0iiG.i 6oseidon?' A #ost distr.t de a e pe 6enti ?' @2A 9iica .i T8etis? @1A' @2A N. ci. a titan. s*a sp3n&.ri' AE7IDAUR Ora/ 3n Ar"os? @=A.ptat 32potri-a Te4ei? @2A5 a. E. .i2p.p1 %ir"i i. a #ost sc8i24at 3ntr*. era T. pe care >erac es? a 3n#r.i Ocean. .nde s. a#initatea or c.n1rii' ERATO :.2e e ste ei 3n care Apo o? 1*a sc8i24at pe #i.nta ' . in. n.s? /i a .i 2a"ni#ic teatr.i.cis*o' ERIGONA @1A 9iica .i? si *a 3nt.2ai 4ine-oitoare' A.i Adrast? @1A si so0ia . )=+ /i .rt. .t*o pe 6irra?' O-idi. re"e e per/i or.r.*se 32potri-a . #iice e A8eron. a #ost in-itat1 a n.i.i /arpe' Te2p . ie/it toate re e e' De a 6andora a a-.it re#.nia 4i $%l>-.i Asc epios?' N.ci"a/i s1*/i piard1 2in0i e' S.i Ee. 6URII Eei0e e r1&4.4 #or2a . oi ne"re. r1&4oaie.i? apet? si a Asiei?..i 6 .re e' i #1cea. .?' E7I$ETEU 9i.2e e ei 3nsea2n1 . /i reconstr. c.r2' E7IONA So0ia .it pe ti2p. &ei0a s1n1t10ii. Tisi#ona /i :e"era' Cap.a c3nd #iica . ei. epide2ii.-. E"ia e. .21. so0.serpinei?' D. si ar.-enerat s. din te2p e e de pe Acropo e?.4 p123nt. #ost -enerate pen* tr. 3n Epida.i Icar?' C3nd a a# at de 2oartea tat1 .2it te2p .* #ost I"ea?. 2istre0' ERIN8 sa. a des*it1in.2ea 2or0i or' Ro2anii e 2ai n."i.n. a a-ea co ier.n".. >ar2oniei?.n ren.nda0ii.i Ares? si tat1 >ippoda2iei? @2A' I s*a pre&is c1 3n &i.cea care -indec1G' 9iice e ei a.ine e .i se -a c1s1tori.n.2e e de e. $%ta. &e.n r3. 6eric e' ERESKIGAL Re"ina 2or0i or 3n 2ito o"ia ca deri*asi*rian1' Tr1ia s. Nop0ii?' R1&-r1tind.*rat de .. era. 6andorei?' E este ce care a desc8is c.-r. pe &ei0a >era? 3n 4aie. ./-0%. so0. .i . . pe cei ne e"i.?.n..n te2p . dedicat . 32potri-a Te4ei? @2A' 6entr. participe a r1&4oi.a e!pedi0ie a re. 8aos.i. I.pra-e"8ea s.al-.na p1rin0ii . .. pict. re"e e Ar"os. a*i r1&4.i? @=A' 6entr. a .n1tor oca de scoa 1' 1).p1 o a t1 -ersi.t .te c.i stadion /i a e . pentr. sa. 9e*ton?' ERI6ILE 9iica . a e . or era p in de /erpi 3nco 1ci0i' De& 1n0. 4er4eci si t.&a? poe&iei irice /i a 2i2ei 3n 2ito o"ia "reac1. D. trei: A etto. EREB @1A 9i. a ar.2enide /i era. o ir1 3n 23n1' Le S. 3n care se a# a . .ne \ a e .-a 2.i A2#iara.ncat . 3n care se asc. a-.ci/i to0i.2e a In#ern. era oc de pe erina< /i de -indecare a 4o i or. din care a. T8etis? @2A . ei ca s1 n.neric.pra-e"8ea.i Adrast.r e!ist1 3nc1 r.? c.i E"ist? /i a C ite2nestrei?' L*a adorat pe Oreste? /i a a-.n copac' A #ost presc8i24at1 apoi 3n conste a0ia 9ecioara' ERI$ANT :.nosc.nte din Arcadia?. n. .* . 1)9 E7IGONI 9iii**eroi or care a. /i d3rae' ERIS 6iica Nop0ii?. 7-li./it. A c2eon?.to? /i 6ro.

stat. 6oseidon? ca s1 Bp.rit 3n aceea/i 3n#r.. $%ta. #iica .se pe r. .at c.i Ro*2. %.n /arpe' ES8$UN Di-initate #enician1.-r.".. 3n care se a# a. A#roditei? /i a . protectoarea casei' I *se o#erea. sacr. %. a .2ea.stiasc1 re"i. poe25 $acopo 6eri.ia s1 t #ie <ert#it1 2onstr.n t3n1r 0in3nd .ai . .3ilia 3%>a. .rie a -ie0ii' Este repre&entat ca .# 3n*d.n de"et 3n ". 2. s.ri po2peiene.r2' ESTIA D%iIa -etrei #a2i ia e 3n 2ito o"ia "reac1. si24o a s.re .4irea.i era. a Britis8 :.2 din Londra IERSILIA 9iica re"e . r1&4oi. . pentr. C12 /i . 3n stare s1 -indece orice 4oa 1' A #ost asi2i at1 &e.re.r2e e . d. 3i o2ora' La r3nd. #i.pta 32potri-a . pict.ceri si -or distr..pte or.&e. t. printre a te e.n arc /i to 41.rea consacrat1 &ei0ei De2etra?' ERITEA Ins. . NI.i Uran. # ac1ra s*a 32p1r0it 3n do.p1 o a t1 -ersi. care i*a 3n"ropat tr. &ei0ei A#rodita?' D.n copi sa. E. :ed. stat.id%. #rate e .i Cronos? /i a Beei?. prec.r pe care era scris: Yce ei 2ai #r. can? 3/i a-ea ate ier.2it''Inse2*1 nc e . a s. #o osit de 6erse.se. cei doi #ra0i a.a4i.s?' . poe2 epic. 8%3>%. 4asore ie# pe . #ost p.n 2ar de a. Discordia?' ERISITTON 9i.i tri2is de &e. 3nar2at c. pt. care a pre&is "reoi or c1 -or c.i Lao2edon?. oc.i @*J Cei /apte 32potri-a Te4eiA' 3n ti2p. .n.i' a Tespine /i 6arios5 Scop. Ro4ert >erricQ.:l:A5 4i Tati:3.cis de >erac es?."e Troia?' :ic8e an"e o.i.t. pri2e e roade a e p123nt. deoarece /i*a per2is s1 do4oare p30i-a copaci din p1d.a 6o ar1. 19C /i .2oaseG' 6aris? 1*a o#eritG A# rodi tei?.ie a :e"ara5 Lisipp.-r. preotese e ei. oper1 iric15 6ra!ite es.t.4irii 3n 2ito o"ia "reac1.r?. a #ost #1c.i re"e din Tesa ia' A #ost constr7ns s1 se a.r1. pe . 9ran0ois din 9 oren0a' 9idias /i Scopa/. 2o&aic. %atican.n copi care tort. stat."era discre0ia.i sa4ine or.# et.ri5 Diana )c: .1' B' B' Tiepo o.ne. )92. so0 a ni2#ei? 6sDc8e?' Eeii 1*a. 1sat de Edip. 5 .ercino. '#i".t stan1 de piatr1 c. personi#icat1 3n Stea.sei?.rea&1 .nb "r. NI%.1C1 in-ita0i or . . /i so0ia .n -as din :idia.i Ares?. $%ta.:5 $er<D E. iar c7nd cada-re e a.i "rec Asc epios?' ESIONA 9iica . pict.neori 3n ro .i.i5 .s?' A #ost di-ini&at1 o dat1 c.n # .2ea %esta?' Ea tre4. o n.s. cap.ia s1 p1stre&e.i 6o inice? /i a Anti"onei?' L*a i&"onit pe 6o inice de a tron.nea.2e e -. sc. nestins #oc.re' A c1p1tat 3ntre ti2p /i .s? /i a Beei?5 de a ea a r12as n. o#erit oa2eni or 3n dar ca pe o #or01 care inspir1 pe poe0i /i pe arti/ti. .t%a l:i Et%-cl% 4i 7-linic%. Tati. can.= >% R-.r1 a %iena ETNA @1A Ni2#1?. de na/tere a si4i ei? c.n1 c. 2oti. En%ida. 3nso0ind 2or2inte e /i sarco#a"e e' 6 aton. e ' 6e cei 3n-in/i. 32pre. dra215 Basinio Basini.* e i.de 4. # .nde a-ea . .i ERI1 9i. can 3n care. e ' O-idi. pre#er3nd*o Atenei? /i >erei?' A e"erea aceasta a pro-ocat. c. . ' Aco o #a4rica tr1snete e pentr. @2A.r2' EROS Ee. E.ntare. 19= /i .-. A#roditei? /i a . #iica . dar a #ost sa -at1 de >erac es?' l O-idi. .-3 4i 73Jc+%.' Era si24o . re"e a Sici* iei' O4 i"a pe c1 1torii str1ini s1*/i 3ncerce p.i Etna' @2A %.-3 4i Endi. 3n <os. senti2ente e de icate. Ee.i Berion?. pe care e*a .2e.n copi 0in3nd o # ac1r1 c. Banc+%t:l /i 6%d. dar 6o inice a c8e2at .p1 e"end1.r2'5 O-idi. s1"e0i ce e ansa c1tre &ei si oa2eni. ace a/i n. ren.r1 a L. Troiei?' Ro2anii o n.ie5 pict. 3n a te repre&ent1ri apare ca .Te4ei?.?' %ir"i i.c.. a L.i apare o t3n1r1 c.-.n sarco#a" ro2an. 1 e"endar1.i' Repre&entare pe %as.4 te2p .i-n.n caracter #.tode-ore&e.29 /i . ./-0%.-.i B. . stat. $%ta. . aripi.r1' 1C) ETEO!LE 9i. %. ins. p a#on. . ansQi.i Edip? si a ocastei?. <5 ES!ULA7 D%:l 2edianei 3n 2ito o"ia ro2an1' Era -enerat a'Epida. ca .r2'5 B. i. sine >erac es?' ER1TREA Ora/ din onia.nerar. 1C2 aripi de # .2 /i -i0ei' La ro2ani se n.n te2p . $-a. re"e e Troiei?' Tre4. K Cape ei Si!tine din :.:lIi a.p de eroi pentr.t. -3r#. p in1 c.teri e c.ia /i . &e.' E.p.te? @)A./-0%. ./-0%.-.r3nd ca . a #ost .

pict.i Ne!.r1 3n :.Cic%5 O-idi. c1 era ce 2ai 3nd3r<it dintre pretenden0ii 6ene opei? @proci?A.ccini. O.4ite.cis1 de 2. ei.r1 1+ \ Dic0ionar de 2ito o"ie 1C= EURILO8 To-ar1/ de peripe0ii 1 .pte 3ntre centa. 2+= /i . aceea a epi"oni or?' @2A 6rieten e!e2p ar a . . a co4or3t 3n In#ern /i.ssin. En%ida. 6irito.nosc..ri?. de >erac es? sa. %III. oper1 iric1.cis de U ise? pentr.r? care a 3ncercat s1 o r1peasc1 pe .s? ca protector a cor14ie*ri or si a 3naint1rii or pe 2are' A a-. acesta. a #ost e i4erat1 de nepot. ar"ona.r2' EU7LEA Epitet a &ei0ei %en. )(*1 /i .idic%.ncat pe ace a/i r. N. =2. ))C5 N.2? /i 1*a s.r2'5 NIN.n"e pe p123nt..terea -r1<ii &ei0ei Circe?.t .cis de Erecte. p3n1 ce -or a<.r21.n te2p . iar E.p1 a 0ii.2 i*a pre&is :edeea?' EU6ROSINA Una din ce e trei "ra0ii?' EU$ENIDE *J ERIN8 EU$EU 61&itor. 3n-ins ace/tia din .. so0iei i. . 3nd.ridice a disp1r. 3n Itaca' L*a a<.i acest. )=) /i .i U ise?' 32pre.i Antino..t.s?.i. .rition a #ost . re"e e api0i or?' AcesJta a #ost 2oti-. a/a c.i 6oseidon? /i a E.i Ee.s? sa.r2'5 N%III.rit . =1C.t pe Enea? 32potri-a .. C9L EURI$EDON @1A Re"e e titani or? r1&-r1ti0i 32potri-a .-..pt3nd 32potri-a r.nii din 3nso0itorii ero. tra-estit 3n cer/etor./%: 4i $%. .t.r2' EURIDI!E So0ia .t . NNI%. Odi3%%a.ropei?.cerirea Troiei? de c1tre "reci. din pretenden0ii so0ia .p1 c. totdea. care a /i 2.c:. care a re3ntoarcerea aces*.i 6oseidon? /i a C8ionei?.ia de a Troia?.i U ise?.t d. Odi3%%a. tr1snit de Ee. E.n0ii ei c. ."' %ir"i i. .i T.cis de Laerte?' >o2er.?. sc. De2o#on?' EU6E$( 9i.r2.i >er2es:. %. 32pre. 199.s?' @2A %i&iti. care i*a trans#or2at pe .tat apoi pe ero. 2a2a "ra0ii or?' @2A Sc a-a 6ene opei?. N%.s?. dar a o40in. 1+2.:5 s*a sta4i it 3n Lati. ea s1 2ear"1 3n . E:.i. po-estire dra2atic15 $acopo 6eri.i A"a2e2non?' EURINO$E @1A 9iica .cis 2ai t3r&i. E:. a Te4a? @2A' Nep.ETRA :a2a .r1 c ip1' Or#e. 3n r1&4oi. CL9 /i ./-0%5 Otta-io Rin. i*a 3nd./c1t.n c. d.>ippoda2ia? @1A 3n ti2p. .r2' 6ene opei? @proci?A' EVANDRU 9i. de ori"ine trac1' Ce care a introd. o pri-easc1 nici o sin".* so0ia . En%ida.t aceasta c. C)1 EURI!LEA Doica . ner14d1tor de a re-edea c8ip.rn.ia.? @1A' C3nd acesta a #ost .?.s?' %ir"i i.i Adrast? @2A' EURITION Centa.i? Capane.?' R1pit1 de Diosc. $%ta.i 3n porci' >o2er. EU$OL7 Considerat #i.. sIa ar.idic%.ra .rerat. iar e s1 n.n1 'c.idic%. .t3nd. porci or .ri si api0i' A. Nico as 6o.nei 3nd3r<ite .i /arpe' Or#e.0i or?' A a<. Na0iona din Napo i5 %ir"i i. Odi3%%a. G%-.io/at pe >ades? /i pe 6erse# ona? s1 i*o redea. 1(9.t pentr.i U ise?.pra-ie0.n.?' (EURO *J ARGESTE EVANE$OS Epitet a . t pe A-en*.*i s. I. a #ost .. c.s?. protectoareK a na-i"atori or' A a-. din 2e24rii ce ei de a do. i or?' '%ir"i i..r2a . n. =+( si .r2' EVADNE So0ia titan. . )C9 /i .i Or#e.n1 c. in"1 Napo i' EU RIALE Una din ce e trei "or"one?' EURIALOS (1) Un.na' E:.. 29C. de Tese. Odi3%%a.a e!pedi0ii 32potri-a Te4ei? @2A. c3r2aci.i U ise?' >o2er. )2L. 0in? @2A' .s a E e. a i. Itac1i 32potri-a ero.i Tese. ea a de-enit sc a-a E enei?' D.&ica' A #ost . 32potri-a ate*nieni or' EU7IT Tat1 .s0in. C29 /i .i Ee.i Ocean. pt.ns st1p3n.pit a 3ncercat s1 ridice popor.?.&e.i U ise?' @)A :a2a . Li4iei.sis? 2istere e dedicate &ei0ei De2etra? si care 1*a 3n-10at pe >erac es? 1CC 2. s1 i&"oneasc1 pe pe0itorii 6ene opei @proci?A' >o2er.i Ee. N%III. Odi3%%a. ira. 1*a rec.s?. condi0ia ca.p1 o ran1 -ec8e a picior' >onaer. s*a 3ntors /i E. %I. En%ida. a e-itat p. dar. CC( EURI$A8 Un.

dar re. identi#icat c.i ro27n 3ns..i Rada2ant?' O-idi. ==L /i . a Creta' Aco o a dat. sora .. 3nc8ip.21tate ani2a e: Dicioare de 0ap.i. Odi3%%a. . 01ranii /i c. 2.r.&icii 3n 2ito o"ia "reac1' 1CL 6 W&T)6RU$OS 6ersona< din 4as2e e ro27ne/ti.r2'5 O-idi.piter?' %ir"i i.2 poate #i 3n-ins n. a 2or0ii.r2'5 6ao o %eronese.a de so0ie. 2esa"er1 a .s?' Le"enda 2ai sp. protectoare a s1n1t10ii oa2eni or' EDAGU+lS 3n 2ito o"ia it.?.*se pe 01r2.i si a -ise or' O-idi.2. iar d.p1 o e"end1. 2+1 /i . 3naripat de t3n1r. . ce 2ai 3ndr1"it de popor pentr. 9at. . coad1 si coarne 2ici' Se 3ntre0inea. .nd.i 9at.2os /i 4.. $%ta. . /i a d.n.-.p1 .r2' 1C.2: 6a:n dan3.anian1. care 1*a "1&d. #r. /i.. 1() si . Acea Larentia?. 6AUNA So0ia .nc8en5 C a. tor 2. -oin0a #er21' %ir"i i.i Cad2os? 3n 2ito o"ia "reac1. a #ost r1pit1 de Ee.at 3n#10i/area .2 spre patrie' Na./i' Este prototip.-.2ai de oa2enii c. poe2 si2#onic d.i re"e' >o2er.ia a r12as i&o at1.i Ee./ea s1 pro#eti&e&e 2.ritori destin. .2 era s. &ei01 4ene#ic1. So2n. de a&iA' Re"e e or era A$cino.i #r.->%i. 3ns. a c1r.2?' D.p1 a t1 -ersi.i 2onstr.s? s*a 3nd.r2' 6AUNA *J 6 ATU A 6AUNALII Ser41ri date de 01ranii si p1storii ro2ani 3n cinstea .s?' E9RA In 2ito o"ia scandina-1. era #iica acest. 4ron& 3n Casa 9a.ri or si a p1d./-0%. %I.EV ANTE 9i. care U ise a a-. )9 /i . personi#icare a " as.i Latin.i din 6o2pei5 6a:n:l Ba.ri or.i #enician A"enor? /i a Te e#assei?. c1r.i si a opiniei "enera e.ne.i 6 ATU A sa.i DionDsos? sa. $%ta. 3ntr*o &i.rat de ea /i a presc8i24at*o 3ntr*. na/tere .r2'.t o idi 1 trec1toare. 9a.ssD. .rn? /i p1rinte e .n.nar1. '"enero&itatea /i o2enia . procesi. &e.1 /i .i Liris5 a #ost e i4erat1 din "8eare e .2 9e4os? este o di-initate so ar1' @2A 9iica Ledei? /i . t3n1r./-0%.s?' 5 %ir"i i.r2' 6EBE @1A N.ini din :.s? /i Re2.i ei' ] AUN Di-initate ro2an1 a c32p. %.. %III.)) /i .i0i ca #iind <. c.. pe care DionDsos? 1*a a-.s? care a . NII. LC1 /i .. ace ea a e tat1 . $%ta./-0%. Se4astiano Ricci.p1 c./i F. 7%t%i) Le D etc'.it pe U ise? 3n dr. a te tinere.sica?. . .%a E:.r2' . E atos. s1*i cres*c1' N. . acesta a 2.i iestin este e"at de ce a I enei Cos3n&ene?' 6ALONE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.i . En%ida. &e.ne *\ ca /i e!perien0a \ c1 9at.2e a Dianei? ca di-initate . 3nt32p 1tor . care i*a "1sit pe Ro2.rit pe nea/teptate' 9a oe a r12as at3t de ne#ericit1.i :inos? /i . a e c1r. 41r410ia.n i&-or.se0ea. c.i /i a Nop0ii?.n1 c.ni #. contopit c. II. NI. pict. R=>i. En%ida.&a? poe&iei irice /i a 2.ri EUTER7E :. D:>=)a. 6AUSTULUS 61stor ro2an.n poe2 de Step8ane :a ar2e (6 A$ A 3n 2ito o"ia ro2an1./iri proprii popor.n.ni or dedicate . %II.n era nepot. protector a so2n.i ape s*a.i Sat. ni2#e e?' D.r2'. .n?' 6ANTASOS 9i. 4asore ie# a >erc. d. 21rii 32pre.i 9a.perior c8iar /i .p1 2oartea acest. a*4i. C(5 6a:n 4i ?acanta.n. 3nainte de a o . I%. 9a. En%ida.-. a# 3nd.ne4re' EURO7A 9iica re"e .ia0a :n:i /a:n.ia i se dedica.21tate oa2eni <. #iica r3.?. 3nc3t Ee. .nii -1d 3n acest p1stor pe 3ns.de De4.i ta.i Bac8.s*o 3n ins. ' 6ATU$ >ot1r3rea &ei or pri-itoare a -iitor. 6an? din 2ito o"ia "reac1' A24ii era. %II. dar.n?' 6 E A!I 6opor care a tr1it in 9eacia @Cor#.s? /i i*a dat so0iei sa e. a 4.?%. #rate a :or#e.. oa2eni or' 6ersoni#icat. procesi.t de a Ariadna?' EVOEX Stri"1t de e!a tare 3n ti2p.

rat. III.t de a Cronos? pe centa. Seneca. p3n1 c3nd U ise? /i Neopto* e2? 1*a.i 6ean? 3n 2ito o"ia "reac1' :.i i*a 3nne"rit tot.at c. 2. Iliada# IN."ias. neasc. e a #ost sc. poetic' Ar #i #ost pri2a pitie?' 6ENI1 @1A 6as1re e"iptean1 e"endar1 c. ei din ins. 9i e. $%ta. C+25 O-idi..p1 care a #ost presc8i24at1 3n tei' 1=+ 1=X 6ILLIS 9iica re"e . "1&d.p1 2oartea acest.i A8i e?' 3n ti2p. c1 n. Bio-anni 6aisie o.s /i >er2es a. .s?' A a-./-0%. >a2in*-"ia /i Spadisa. ar #i #ost c.p1 ce Asc epios? i*a -indecat rana. a. acest #i.cator a . 3n 2ito o"ia nordic1.4ens. /i . )1= /i . care. soare .citor. . doi 41tr3ni.cis' Roas1 de re2. 2. ei. . na/teri e' 6ILIRA Ni2#1?. Le.r.?. si a rostit pro#e0ii e sa e 3n acest 2etr.rs. #iic1 a . 6%d.&ic1 (6E$IU C3nt1re0 a c. din n. a Le2nos /i 1*a. So#oc e /i E.a. r1sp.n /arpe. ? din De #os? 3nainte de Apo o?' @CA 9iica .t &ece ani.La #iecare =++ sa.*1 pe >ippo 3t? . C)9 /i .. d./*c1ri.ne. L9+ /i .i Troiei? e a co2andat pe 2ir2idoni?' >o2er.i. 3n s#7r/it. poe25 Ba4rie e D.aC%di%5 !# W# B .n1 c. ? C8iron?.-.i >e ios? /i a C i2enei? @1A' A o40in. a .n te2p .i' @"r' >+-i?-3. a #ost 3ns1 3n stare s1 str.s? /i a Beei?' Ea ar #i de0in.citorA. ei. prin . Br.r2' NNI%.p1 o -ersi. prin -ic enie. s*a sp3n*&. 6il-ct%t. 1L.1. s1 cond. tat1 .r2'5 :ic8e an"e o. II. $%ta.ra Soare .i Ocean. L11 /i . #iindc1 s*a a# at c1 a #ost constr3ns s1*i distre&e pe pretenden0i' O-idi. de ac-i 1' .. aceasta 1*a .rea ans1 de -ie 3n propri.i ei' C3nd U ise a re-enit 3n patrie.' 6ILGIA Di-initate care.cip?' A #ost 2oti-. Tinto*retto. si24o a soare .s? /i pe >er2es? c3nd ace/tia c1 1torea. d.i Apo o?.i s1. 32pre. d. pict.n 2i"da ' 6ILO!TET 9i.cQ. dar a #ost presc8i24at1 de &ei 3ntr*. $. 6EDRA 9iica . i*a dat tot conc. e"ate de astro o"ie' @2A 6rieten /i ed.p1 care a #oist i&"onit de re"e' D. #iica . 6%d. ei a.ptei 3ntre Diosc. tra"edie . n.i Apo o? str1 ./-0%.. 6%d.n1 c.at &i e e' E. 211 /i . d.it o dat1 pe Ee. etc'. a &1c.r2' 6E(NRIR 3n 2ito o"ia nordic1. .. Art8.ria/' .&i..i.' (21 /i .i4 /i apoi ren1/tea din cen. #ost presc8i24a0i 3ntr*. .n*03nd.4ire constant1.r2' 6E$ONEA 6ro# etes1.n&io. De2o#on?.a.2ea' C1 d. oa2eni si2p i si s1raci.2e e &e. apro4area tat1 .r1 6ETUSA *J LA$7ETUSA 6ILE$ON 32pre.-. tra"edie5 $ean Racine./i pe etiopieni. 3n#10i/are de p1. (1.1C9 sor1 a E enei?' @)A 9iica . 9i e.a. Y 6ETON @"r' >+ait-n. I de4rando 6i&&etti. t. so0ia .i A.-. c.t de a ero. a.i A#are.i Traciei' Disperat1 c1 o"odnic. #1c.i' N.i U ise?' A c3ntat pretenden0i or 6ene opei? @proci?A 3n a4sen0a so0. R./-0%. Ra#ae .?. 9edra si*a . re"at. A' 9i.i :inos? /i a re"inei 6asi#ae?' Den.-.r2'5 %ir"i i./cat de . $%ta. $%ta.-iincios #a01 de ea.cis?.i Tese. d. tra"edie5 A "ernon C8ar es S[in4. %II.a. 1CL1 de ani..ia 3ns1. iKada.ridice. se 8ot1r1/te s1 o ia 3n C1s1torie. t1tor a #ost tr1snit de Ee.r2' 6ILEU 9i.t s1 dispar1 toate case e din <. str1 .r2'5 $ean 9' La >arpe. .i s1.s?' O-idi. Ba.n ste<ar /i .c1. a o40in./-0%.cis c. En%ida. 6%d.ri de "reci 32potri-a troieni or' E a #ost ce care 1*a .p . a in-entat 8e!a2etr. .i /i s1 2oar1 32pre. Idas? si Lince. 2ode de c1snicie /i de i.ptat a 1t.s a Troia?' Aco o.ripide5 >o2er. car. IN. re"e . -ie0ii.a 4i 8i>>-)lit.ri? /i des* cenden0ii . 3n a#ara co i4ei or care 3ntre ti2p de-enise ./1' Ci#re e era.r >onne"er etc'.p1 ce Ee. 22). ti2p de o ..t.rne.? @2A' 6EBOS Un.e"8e . asedi.Ann.neasc1 cei patr.t oraco . . . d.ns c1 -or s1 r123n1 pa&* 1 nici ai te2p . 6%d.n sa.r. so0. es :assenet.n tei' O-idi. prote<a.rtea . . II."ias?' C3nd >erac es? a 3ntreprins e!pedi0ia de pedepsire a .n1' La s#7r/it.tit de pedeaps1. tra"edii5 Ro4ert Barnier.i Uran.i A. NIII. cai /i a2enin0a s1 aprind1 . o s1"eat1 pe 6aris?' Esc8i .2e' 9iind 3ntre4a0i ce doresc ca r1sp at1. a te do.

a n./easc1 de a o c ip1 a a ta' %ir"i i. cosind tot. .n&i.n r1. din Tesa ia. . p.-3nt.rori a.2e e s1. pre#1c.r?.i 6anndion.i Ission?' L*a '"1&d.irin. "ata s1 se pr14.pt1 din car.# ete e eroi or 2. cap. 6OA$ETEA 7A$INTU)LUI Ero. ei R8odos s1*i sa -e&e de /erpii care #1cea.nea .nde &ei0ei ro2ane %en.t de a &e. #1c.r15 $ean Baptiste Carpea.piter?. care a #1c. coresp. p. s1. Ti&iano.i ni21n. ei.s?' N. e"at de .-iincioas1 #a01 de ea' 9i o2e a 3ns1 a scris ce e 3nt32p ate. &ei0a #ec. %I. ? a #ac. de #oc 3n In#ern' %ir"i i. a prins de -este a ti2p.ie 3n Ter2e e . 3ndr1"it1 de Apo o?' C3nd aceasta a a-. aco o ra-a"ii' @2A 61stor din Corint care 1*a descoperit pe Edip?.2nat. respectarea c./-0%.i 2arin de c1tre 6erse.nde a tre4.-. apoi 1=' Cei 2ai i2portan0i era. re"e e Atenei' C.ssin.tea dest1in. 3ns1 1*a pietri#icat c. care i*a o#erit "1&d. care a introd. i&4.it s1 stea s. . c.4 o st3nc1. $ean :assDs.2 n. .i0i de re"e e N.ra e din 4as2e e ro27ne/ti. ap?.i Odin?' 6RE9R La nordici.2it ast#e pentr.. En%ida.tarea #iicei sa e.i p. "enii? protectoare a e oa2eni or 32potri-a de2oni or?' 6RE9A La nordici.?.i /ila.ire De2etrei?.?.2a 3/i e"a p1r. Tese. 6ro"ne' 32pre.?. En%ida. e*a p. pe Esc. :ed. oric7t 23nca.2a 6o2*pi i. prote<at1 de Arte2is?. n.*nic1' O-idi.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1' A p1r1sit Corint. .i &ei or . :ico as 6o.i nec.r2' 6LORA Eei0a ro2an1 a # ori or /i a "r1dini or' Ee#ir. 6ILO$ENA 9iica . dedicate &ei0ei 9 ora?' Se ce e4ra.t*o s1 dea na/tere pri21-erii. pe . pt. de 3n1 c.#ni01. pentr.ne.s ca ea s1*i #ie dat1 de so0ie .cea e ' 6ONG)8OANG Beni. a4ia n1sc.s?' So0ia &e.%n. 6O$IL& sa. .ri' 6O$IL& )K 6LA$ÎNDIL& 6RAVAS8I La per/i.nii apri ie' 1=) 6OA$ETEA 7&$ÎNTULUI *J 6LA$ÎNDIL& 6O!O 9i. 2L=. $%ta. ==1 6LEGIAS 9i. .n #i.i Be e*ro#on?' 6 IN EU So0 #1"1d.ndit10ii /i a i.! etc'.i din De #os?' A #ost 3ns1 s1"etat si a&-3r it 3n In#ern.' Ero. a 2er"e 3n 9ocida.2e e Y# a2iniG ar -eni de a a4re-ierea c. care N.i.sei?' O-idi.tea niciodat1 s1*/i poto easc1 #oa2ea5 este de ce e 2ai 2. #rate a &ei0ei 9reDa?' 6rote<a p123nt. %I.i c. . ei.pranat. pe 9i o2e a 3ntr*o pri-i"8etoare /i pe 6ro"ne 3ntr*o r3nd. .n copac' 6OR!ULUS D%: ro2an. pentr. %I.? sc. i*a t1iat i24a.4irii' Co4ora pe c32p. C2C /i . >erei?' I*a 3n-10at pe oa2eni s1 se ser-easc1 de #oc' 6ORTUNA Eei01 din 2ito o"ia ro2an1 si -ec8e di-initate ita ic1' O repre&entare a acesteia 3n . si tot ceea ce' prod. "eneros' WBLEGETON 3n 2ito o"ia "reac1. c.t p123nt. 6er*se#ona?' 6LA$INI 6reo0i ro2ani instit. . sc.i Ares? /i a Criseidei? si tat1 Coronidei?.n1. dar Tese.ri4. /i . pict..1 s.t. 3n 2ito o"ia "er2an1.' c1. c. 4. pentr. 9 e"ias s*a r1&4. t.t. a c./i or' 6ORONEU Re"e a 6e opone&.' 6OLO Cenrta. ptat pe ar2e e -ec8i or 32p1ra0i c8ine&i' 6ORB&N @1A Ero. .itorii ins. 9ine. a 3ncep.t cei a 0i centa. te ori .n persona< 4ine-oitor. pe care 1*a dat s.teri s. -r.it e.r1 6LORALII Ser41ri ro2ane.r2' 6ILO$ENA *J 6ILO$ELA 6ILONOE @1A 9iica .i 6erse..t #ace nici . ./-0%.t s1 se r1&4. 3ns1 n. s*a op. c3nd aceastaSa str141t. %.6ILO$ELA 'sa.-. protector a por0i or /i a .t trei.r2' 1=2 6IT AL Se2i&e.rorii. c1reia i*a dat n.. ce e do. n.. r3. #i.t*o ne2.n1-oin01 pe >erac es?. 3n c1. adic1 de a #ir. toat1 tinere0ea /i 2ireas2a # ori or' Stat. a.ritoare' @2A So0ia .t pe e 3ntr*o 4.n pep .it Andro2edei?' C3nd aceasta a #ost sa -at1 din "8eare e 2onstr. e"e s. incendiind te2p .nat. #iindc1 &eii 1*a. c8e2at de oc. :arte? si Z.rtarea .. pri2ii. ce 2ai 4 3nd dintre to0i &eii. /i . a s#3rsit. ' 6L&$lNDILA. t.H $%ta. . oare -e"8ea. L1. de .i Caraca a din Ro2a' Bottice i.s 3n re"i. &e.i Tindar? si a Ledei?.

sc.i 0in.2ar2. roata /i s#era.2ai din 41r4a0i' Ace/tia 3nt7 nea./-0%.nc.nden0ei?' A-ea drept atri4.2e e r7.s. I1. din e o an. dorin0e e or adresate &ei or' Este repre&entat c.te: c3r2a.r' i >o2er.p1 o a t1 -ersi.<it1 de o s.%a l:i Gani. B' B' Tiepo o etc'. . $%ta.ritori de Ee.rina i' Era s1r41torit1 a 2= i.i o2enesc' 6RI1US 9i.i Odin? 3n 2ito o"ia nordic1' Era socotit1 2a2a nea2.-.r2' GALLO *J ALETRION GANESA 3n 2ito o"ia -edic1.n r3.ns 3n Co 8ida?.i Ata2ant? /i a Ne#e ei?' Sa -at de 2a2a cea 4.%a l:i Ga)ni.2e e -enea de a Ba . >erac es?.i "rec >e*#aistos? sa.ne sp.s 3n p1d. 4ra0e' .at de &ei 3n O i2p? @1A /i aco o a de-enit pa8arnic.n&3nd &e. in1 a p1* 23nt.rea ?sacr1 a . aripi si c.ic1' O-idi.ni-ers. 8o0. #or2at n.i ei' GANI$EDE 9i./i. ace/ti preo0i se n..nat. re"e e 'acest. R=>i. 2eta2or#o&at' 3n -.iA 9or2at1.*i c1 A c2ena n. ? 6o i#e2?.%d%5 Re24randt.r1 GARGARI 6opor e"endar din Ca.4it1 de cic op.p1 e"end1. . patr. Ee.n.te ar1 a #. e r123nea. ce trans#or2at 3ntr*.ri e c1&.2ea. personi#icare 2asc.' D.n r3.i Si-a? si a .2i0i #.tea. R=>i. este creator.it1 de preo0i.ri r1sp3ndite 3n cer' 6e aceast1 ca e.n"e printre &ei' GALIN IA Sc a-1 a A c2enei? 3n 2ito o"ia "reac1' C3nd >era? a -r.i Troos? 3n 2ito o"ia "reac1.nonei? c3nd 3 a 1pta pe pr. pt.i Ba*c8. pict.2it1 e!a tare' La ro2ani. ie' 1== $ 4ea.1 . a-. a #ost d.ne. t3 8arA Eei0a t.i ro2an %.se0e #er2ec1toare' A #ost .*1 pe Acis 3ntr*o st3nc1 /i pe Ba ateea 3ntr*.nde a . Galat%a. n.%d%. . can?' D. ..i' GALLI 6reo0i #ri"ieni ai &ei0ei Ci4e e?' N. coresp.i:.at*o 3n c1s1torie pe Ca ciopi.. a a<. sceptr. . ta0i or' GEB Di-initate e"iptean1. c1 ca0i de ro0i e car.?. 2ai poate #i oprit1' >era s*a r1&4.-.:l.n cap enor2 de e e#ant /i c.nii. Dresda. t3n1r de o #r. sp. Iliada.' (#6URII *? ERINIL 6URINA @ at' #. #i. ar8eo o"ic din Constan0a' O #e2eie 4o"at 3n*-e/rn3ntat1. a4.n%d% . 1==5 Gani.i Ares?' 6 ec3nd 3n c1. Sandro Bottice i. . pe care 3ns1 1*a respins pentr.sc1. .i din .p1 . .n1 din 23ini e 2a2ei -itre"e.tarea 3nii de a.=Ii4.ne c1 a #ost r1pit dintre 2.ni' 9ete e care se n1/tea.. ro2an pastora 5 Ra#ae . eroii p. apare c. #iica .i.t c.' GANGA)GRA$$A Di-initate -edic1 #e2inin1 ai c1rei credincio/i se 1sa.s? 3ns.i Eete?. a #ost Acis' Teocrit.2. n. a2a&oane e? 3n #iecare an.t s1 o 32piedice pe A c2ena s1 dea na/tere . T. oc8ii acoperi0i' O-idi. a inte i"en0ei.n&1toare .r1 ro2an1 d. . s . .p1 o e"end1. 3n a te e#i"ii. T. 0in3nd 3n 27n1 corn. t. . 1. .i' 6U6LUNS Di-initate etr.. Acis?' 6o i#e2 s*a r1&4.&e.n3nd. iar 41ie0ii. sc8i2* 43nd. pic1t. . oori4an0i?' !A$ELII Ser41ri ce e4rate a Atena 3n cinstea &ei0ei >era? ca protectoare a c1s1torii or' GALATEA Ni2#1? Ya 41 ca apte eG 3n 2ito o"ia "reac1' A #c?t i.rt. 9rancesco A 4ani.s? de 2ai t3r&i.nd <:lt:. coresp.r1 se a# 1 3n 2. a 3n0e epci.ri or si a 8o0i or 3n 2ito o"ia ro2an1. p1stor./-0%. a<.i 6ar-ati5 &e. Ino?. %.t' 6TA Di-initate e"iptean1. d.i #i. 2esa"er a oa2eni or pentr. )+L /i . :eta2or#o&e5 Cer-antes..i3tia 4i E>i3t:la% %H 7-nt% 1=C 6RIGGA U ti2a so0ie a . .r?.n ori"ina "rec5 Corre""io. Ba in0ia a 3n/e at*o.te din s3n.nat /i a presc8i24at*o 3ntr*o ne-1st. . &e. Gdin pic1t. a destin.s?. pict.r1 GALA1IA @"r' Ca ea Lapte ./:l Galat%%i5 Anni4a e Carracci. Idil%5 O-idi. or' O -ersi. a castit10ii. $%ta.r. 2a2e or.ca&. . 2LL5 O-idi. &e. ti2p de do.

Ea2o *!is?.s?.-. d..p0ii or -.8.i 6oseidon? '/i a ni2#ei? Neide' @2A 9i.s a #ost Ee.r. #i. a*i do4or3 de aco o pe &ei' >erac es? i/a e!ter2inat pe to0i /i i*a 3nc8is 3n -.i? @=A. 4.pra-e"8ea na/teri e /i tot ceea ce tre4.i Apo o?' Copiii <. popor din Sci0ia' GENESII Ser41ri a Atena.ror #iin#e or .8.t. e ' GER$ALO %ec8e oca itate 3n"1 Ro2a.i /i ar p1&i co2ori e 3n 2ito o"ia nordic1' GOETO)SIRO Stea.t.ni-ersa . ce ar oc.2e a soare .i. a .. . a . Ci4e e?' Ro2anii o n. c.2ane' GERION( :oris*tr. a4.ri e p1rn3nt.nde. NIII. de stat. ei' A #ost identi#icat1 c. propri. . $ANA GENETA Eei01 ro2an1 care s.s?' Bi"an0ii s3nt personi#ic1ri a e catac is2e or. 3n 2ito o"ia "reac1' L*a pri2it a e pe Danaos? c.a tron. de care este asociat1 e"enda potop.9ri"ia care o#erea ce or ce GEBELEIDIS Ee.ne /i re e.i.i 6asi#ae?' @)A Re"e a Corint.ne.ca. #1r1 s1 41n.t cer.te e ei era. "oi 3n <. ' GELONE 9i.ni saii r1i' Ap1rea.i' GIGAN II Uria/i.i Be ero#on?' F O-idi. De*2etra? sa.r1 2ic1. GI$IN *J GI$I GINANGO7AR N. canice. identic1 ce ei 4i4 ice' GI$I sa. .2.p1 o a t1 -ersi.at t. Apo:o? sa. Ti4r. Diana?.p1 2oarte 3n s3n.i 3n perioada " acia 1.2e e p123nt. din epitete e &ei0ei Atena?.r2' GNA Di-initate ce tic1. personi#icare a protectori or di-ini.nden0ei?.cte e' GELANOR .cis /i a' . p.piter?. stat.i' . c.i Sisi#? /i a :eropei?. aripi' 9iecare 2.nte e 6e ion? ca s1 a<. str12o/ a "e oni or. #iii &ei0ei Beea? 3n 2ito o"ia "reac1' A. spirite 4.ror ce or 3ns.2ea. . trei capete /i c. ' 6oseda 2ari t.t. cea 2ai -ec8e di-initate5 a ap1r. # ori e si #r. d.i Odin? 3n 2ito o"ia scandina-1' GLAU!O71DE Un. a "eto*daei or.ri sa.ror &ei or #a-ora4i i na/teri or: .a Norocoas1 a sci0i. sp. 2esa"er1 a &ei0ei 9ri""a?' GNO$I 9iin0e #antastice. . .ii &e.ri 3n 2ito o"ia 2a8o2edan1. "er. .r2e de 1=. #i.ror #or0e or "eo o"ice 3n de& 1n0.p1 tradi0ie. 1=1 /i . care a-ea oc8ii -erde*2arin' GLAU!OS @1A 6escar din Beo0ia. $%ta. 21ri e /i 2.i :inos? /i a . $%ta. pe care e 8r1nea c. .piter?' GENII La ro2ani. ce ce i*a distr.# e0i0i. *corn.nte e Ossa peste 2.ia s1' piar1'* GENETLIA!I Den. ar #i #ost p1r1si0i Ro2.-. ca ni/te copii "oi.s?.i 3n 2ito o"ia "reac15 2a21 a t.2ire "eneric1 dat1 t. -ite. pe 01r2.i >erac es? /i a ni2#ei? Be ania. carne de o2' >erac es? 1*a . GI$IN Benii..n a t n./-0%. 3n cinstea 2or0i or' GENETA sa. din pa ate e cere/ti a e .9.i' 1=9 GLADS8EI$ Un.r2' GILGA$ES8 6ersona< din 2ito o"ia 4a4i onian1. . . /ase aripi 3n 2ito o"ia "reac1' 6ersoni#ica #. Stene os?.i Ar"e/.n "eni.ne e"enda.' Brecii 3i n. 3n 2ito o"ia nordic1' GINNO7EDIA Ser4are ce e4rat1 a Sparta 3n cinstea . identi#icat c. dai2oni?' GENITRI!E) Epitet a &ei0ei %en. d.i 3n ad3nc. c.t din 8aos? /i a concep.nona?.9i.: /arpe e.2ea. cani' D. Ceres?' Atri4. pentr.ritor a-ea c3te . . .ire' O-idi. se 3ntoarce. d. F tat1 1 .n"1 a cer./-0%. er. a e t.r2e e c. ca 2a21 a t.n0ii5 a dat na/tere 3ntre"ii -ie0i /i tot. /i . Bac8[s?' 1=L 1=( GEEA 6ersoni#icare a 'p123nt.t.i . . . . re"e . .s 2. . .s? /i Re. ce e cinci&eci de #iice a e . I.iasc1 c1 acesta 3i -a .

6i on Antonio Cano-a. A Tartar. care a-ea.#rosina? @B. a e . 7-%. Seine e? /i A"a-e? @1A' La n. E.tea intra 3n 32p1r10ia .s.i Ares? /i a &ei0ei A#rodita? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0ia .2e.*2ai2. si s1 32pietreasc1 c. deoarece a-ea pe sc.4stan01 a-3nd ca itatea de a pre .n"i -ia0a oa2eni or.01 care 1*a a<.4 acest n.tat pe Ra2a? s1*1 3n-in"1 pe Ra-ana?' Di-initate 4ine#1c1toare' 8AO$A La per/i.r1 a 6inacoteca din %iena GORGONIA Epitet a &ei0ei 6a as? @1A. $%ta.nii a sirieni' 8ADES 9i. spre "or"one. 6erse#ona?' S. In#ern. 3naripat' O-idi. ani2a e sacre.t. a #ost i&"onit1 din Te4a 32pre.s? /i a e ni2#ei? E. di-in 3n 2ito o"ia e"iptean1' 8ADAD D%:l tr1snet. ei.%i C.ie 3n 4ron&5 R.n spa0i. .s.-. 3nso0ea. 7%.riaA /i Ta ia? @6rosperitateaA. . 3r< 2ito o"ia s a-1' \ Dic0ionar de 2ito o"ie 1L1 8 @In#ern. p in de /erpi: :ed. #rate a . de a pietri#ica c.-.tea intra aici. de a care a a-.cea a "or"one' 6ersoni#ica.ipt.GONIADE Ni2#e? care oc. re"e e Te4ei? @2A.n co ier ad.-.it c1 e -a restit. /i a a<. dat 3ntre"ii crea0ii #or21 /i str.p1 2.ns 3n I iria' Aici.ia s1 p 1teasc1 .i DionDsos? /i A#roditei? 3n 2ito o"ia ro2an1' Era.nt1 a pri2it. a27ndoi a. ca .4so .ct.cireaA. incinerat p.t.i Cad2os?. A-ern./-0%.necat.ri e /i ani2a e e' 8AOS 3n concep0ia -ec8i or "reci despre .4ireaA. sacri narcisa /i c8iparos.2. "o .r /i tr. 3ntre Beo0ia /i Atica /i care prote<a.? dr. !%l% t.4ens. e era st1p3n. de 2aterie' Din 8aos a.i Ee. dr.:l C.4teran1 a 2or0i or. 9rancois Bo.a5 Ra*#ae ./2ani' Din s3n"e e ei a 03snit 6e"as?.n1 c.c1tor de nenorociri' N. 3nt.2ai e e c.rori a e "or"one or? 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea. a p. de a prote<a c72p. so0ia . 3i era. ?' 6entr. t1cerii 3n 2ito o"ia nordic1' GRI6ONI Ani2a e e"endare. ap1r. 41tr3ne0ea' E e a.cian din Sa2osata.&e e?.? a re.=<a. pict.5 Ap.t i2pri2at c8ip.t tot.no/tea.tindeni 2.r. care ar #i e!istat 3naintea t.rino2e @1A sa.i.to Ce ini. .ror .sa 2ai a es a-ea dar. 6%d-n 8ANU$AN $n 2ito o"ia -edic1. Ino?.ria/1. B.i ce era 3n"ropat sa.n sin".i Nini4' Era socdtit1 personi#icarea c1 d. pri-irea ei' 6erse.2e se 3n0e e"e si 32p1r10ia s.2ai . 3ntr*ade-1r. cap./it s1*i taie cap. e d. Dial-C:. pret. printre a te dar.i 6erse. &ei01. $%d:3a. ' '>o2er. printre care pe A.p de e.i si a #.t Beea? @6123nt.i A ce.cr.r15 Ber2ain. 32pre.i 6erse.i Caron?' N. .i 3n 2ito o"ia "reac1.i Cronos? /i a &ei0ei R8ea?. pe Apo o?.2. ? 1L2 8AR$ONIA 9iica .c8er. Spict.p' U"o 9osco o.n1 c. trei: A" aia? @Str1 .ne -ede 8aos.n o4o 4arca"i. so0ia .ria e? si 1L+ Steno?' :ed./-0%l%5 Aristo#an. sora . ..3%:.t 2ai 2.rt. pe care e #o osea. s. stat.ci"1toareA' GULE 9iin0e 2isterioase.r oc8i /i .1 GRIDUR Ee. care d.i. ci ca o "r12ad1 . d. te #iice.c.i Ee. n.i >ades' 3n p . sc.r1' 8A7 Bo.i.sa?. pe r3nd' N. ca . Berte T8orca dsen. 2or0ii tre4. 7. t.ritatea ape or' GORGO6ONE 9iica Andro2edei? /i a . ' O a t1 -ersi. Iliada /i Odi3%%a5 %ir"i i.aIiil-. $%ta. . /i dinte e' GRA II 9iice e . ero. :ed. (22 /i . En%ida5 L.rii @4ine#1c1toare /i .aIii. so0. #ost ce e care i*a.? 3n 2ito o"ia "reac1' GORGONE Trei 2on/tri #e2inini 3n 2ito o"ia "reac1.-a4t%l%5 6 aton. spa0i. consacrate &e.i oc8i. pe DionDsos si pe A#rodita' S3nt repre&entate 3n "r. t. -a2piri.r dinte.Iil-. ei. #ost trans#or2a0i 3n /erpi /i d.p1 ce e e*a #1"1d..s? 3n C32pii e E isee?' A #ost . care a.ia..il% . I%.to*noe?.i Apo o?' F GULA 3n 2ito o"ia asirian1. toate ian sin".ri or si di#ci care s*a n1sc. ar1tat . t ti2p.sei?' GRAIE S. d.?. nes#3r/it. c.4ens. . E.r2'5 Ben-en.s? si 6oseidon?' Era st1p3n. cap si aripi de -.5 Sandro Bottice i. R.ri. p. A /i Eros? @I.ror 4o"10ii or s./i de Ee.24ra ce .

i U ise?' D. 3 ' repre&int1 3n #a0a por0i or Troiei a Troia5 disperat1. >era' Ate iere e . a*/i isp1/i #a01 de e -ina c1*1 1sase /c8iop.r2'5 NNII. a Cassandrei? /i a Cre. . &id. co 0.p1 . 2a2a .ri or Troiei 8E6AISTOS Ee. 3n a te repre&ent1ri. 2) /i . #i. a .4ei?.se c. Bra2er.cis de A8i e 3n #a0a &id.t.r2'.ri or Troiei.p1 c1derea Troiei.&ic15 Lo. %I5 Dante. so0 a Andro2ac1i? si tat1 . r1&4oi.4ei? .nde pre .i 6ria2? /i a >ec. 2. din #iii . cei 2ai 2ari dintre eroii e"endari "reci: sceptr. care 3i ad. 2iei ne"ri.'3ntr*o . de o2. .na?.rere' A #ost presc8i24at1 3ntr*o c10ea' >o2er.t st1p3ni . pict.?. Lance ot B ondee .n #e de C32pii E i&ee? din 2ito o"ia ro2an1' 8AT8OR Eei0a i.n prieten a .it1' >o2er.nde 3/i a-ea. In/%. care s1-3r/ea <ert#a. e de 8EL *J ELA . Diana?' 6rote<a -r1<itoria.s. as.r1 8EI$DALEi Ee. re"e e Troiei?. ca4irii?. 3n 2ito o"ia -edic1' 8AT8)IUNIS Ins.4irii.r15 #resc1 a 6o2pei 3n#10i/3nd pe >ec. trident. 3n ti2p. c. 2are so e2nitate /i c. c. pict. a -ite<i or si a 3n0e ep0i or. a ./i de a t#e era 3nc8ip. C)+ /i . c8ip de #e2eie /i tr.i 6ria2?. cap. de ca si a t. .i /i a 2eta e or.r2'5 NNI%. .ce cada-r. 3ncon<. pentr.ria/1.i.ritori or /i &ei or'H 8E!UBA So0ia .i Astiana!?' A #ost ce 2ai -itea& ap1r1tor a Troiei?. 3n ini2a -.i 6ria2? si a >ec. pentr.i.i' A #1. 6oseidon?. c# NIII 8ATFR 6reot. . p3n1 c3nd 6ria2 7 re.i era.-oitoare. 19) /i . 6roserpina? sa. picioare e 3n#ipte 3n ce e patr. #i.r2'5 Tintoretto /i %e as].. 3n ins.i ei.s? i*a o#erit*o pentr.4 #or21 de spectr. dar 2ai a es a 4. de c7ine. distr. 8%c:?a. tra"edie5 E. an"er.it ca o -ac1 .ripide. #ost e!ter2inate de >erac es?' %ir"i i. En%ida.p ece pe ero. tra"edie5 6ere& de O i-a. c.na din &ei0e e i. 3n 2ito o"ia e"iptean1' Era repre&entat1 3n c8ip de -ac1' Cer. .p de pas1re r1pitoare. te -icti2e' 8E!8E$ON Un. d.ie tr. acesta 1*a .t.is Bo.r2'5 #resc1 3n 6o2pei. %I. a t.ne.pt1 cr3ncen1. ap1rea ca o #e2eie c.s1 3n Tracia. A8i e?' 3i era dedicat . c. 3n credin0a -ec8i or "a i. 8%c:?a. 1*a or4it pe re"e e 6o inestor? care i*a . c. Iliada. cani or /i 2ai a es s.i >ector?.p1 care 1*a t3r3t 3n . Ee.nei 3n0e e"eri 3ntre oa2eni. dar #iindc1 1*a . pentr. (L2 /i .i Ee.i 6oseidon? /i a e Oeei?' A. . 2iere si c8iar oa2eni' 8E!ATESII Ser41ri or"ani&ate a Atena 3n cinstea &ei0ei >ecate?' 8E!ATO$B& @"r' +%Lat-.t1 de 4oiA Sacri#ici. a Le2nos..-i%n%l%5 Seneca. . tra"edie5 B' :a ipiero. sora .?%. c.i . d.2inii a nordici5 -e"8ea&1 contin. a ordinei 2ora e /i socia e' 8AR7II :on/tri 3n 2ito o"ia "reac1.n c. "rec a #oc.do-ico Do ce. >ector. pentr.ri a e p123nt.i 9ta?.s? /i a >erei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0. a*1 incinera. si*a p. e3ine e /i i se <ert#ea.cis #i. n. .i' 1L) 8E!ATE Di-initate a . 4o"10ii e ad. NNI%.' A-ea trei capete \ .pra 2. N%III.crarea 2eta e or era #oarte pre0.i A8i e?. identi#icat1 c. ce 2ai 4.ri sacre. c3nt3nd i2n. >erac es?. 2a"ia /i orice inten0ii r1. 2. 3ns. 3n <.rat de /erpi."1toare' Ap1rea oa2eni or s. sc. t specia a Atena.nei ne3n0e e"eri c.p. .i 6aris?.-iad%l%5 L. %I. c. 3n Casa de Larario5 %as./it s1 3nd. din 1co2ie pentr. Iliada. Iliada. "rec s1*i restit. de trei ori.4 Etna? @2A /i s. c. #iice a e . . aripi 2ari /i "8eare asc. e"ea str12o/i or' >o2er.24re or nop0ii 3n 2ito o"ia "reac1. p ato/a pentr. t 3nainte. a . L.cis de Dio2ede? 3n ti2p. 8%c:?a t.sei? @2A' D. a r3nd.n. Arte2is?.. Dro in". 8%c:?a.r2'5 (2= /i . )(+ /i .r2a car. A#ro*ditei?. T.nte e :osD* c8os.ripide. d. 9ran*"ois @=(+ 3'C8r'A.4 2. pe care Ee.r2'5 E.r2'.cenicii .4a pri-ind corte"i. .cis. de a 9 oren0a. oc8ii de <eratic5 3i era sacr.n:l.4irii. T.p1 o a t1 -ersi.r ete e de d. de.i3t=. .cis pe 6atroc . a #ost sc a-a . )9C /i . 2. 2=1 /i .rit ar2e pentr.e&. #i.0ite.r. <ert#ire a o s. sedi.i 32potri-a Troici?' 8E!TOR 6ri2.

n -e/27nt care 1*a #1c. o t. @3n aceast1 #or21 i s*a pre&entat pri2a oar1 Ee.tea .ceri pe A c2ena.r /i #i de/ @C1= h'C8r'A5 l:n-na Ba.r1 8ERA!&ES Un.r1 &i. pe care ni2eni n.s de sa4ini. Apo o?.i?' Este.t. iar ro2anii 1*a.c. care se 8r1nea. cor4. Iliada5 >esiod.t in-.* #1c1toare a e nat.cide' >eracies 1*a stran". pict. .are. p3n1 a -3rsta 2a* t. c. protectoare a c1s1toriei /i a 2aternit10ii' A #ost. totodat1. tras de patr. 4o 0ii cere/ti. #oarte atent1 a co2port1ri e so0.i Ee.cis pe pa&nici.ritori prin #eno2ene at2os#erice de& 1n0.rs."ea o"oare e' C 6rinderea c1prioarei din Cerinea. o so0ie credincioas1 /i.itorii din Ne2eea?. Od%5 6indar /i So*#oc e.i 3n . 3i era.p.i . re"e e E.rii' 6entr.te' i.ssin. 7=) .25 $aco4 $ordanes. ei. carne de o2' L C. Nico as 6o. nera4i ' 2 Uciderea 8idrei din Lerna?' ) 6rinderea porc.i ei 3n a#ara c1s1toriei' Ne3n0e e"eri e dintre ei a.cid1 pe Dio2ede' 9 R1pirea cent.nte 3n Beo0ia . . ari din 2ito o"ia "reac1.rat de r3.t . Sparta.i >era* cies a tre&it r1&4.e de .2. . a Ro2a5 sanct.terea re"inei' 1+ R1pirea 4oi or . . din te2p .rit10ii' Creon?.r din "r1dina 8esperide or?' 12 324 3n&irea Cer4er. care 1*a #1c. i*a dat 3n c1s1torie pe propria #iic1.i-35 Enri]. soare . .s. sacri p1.itate aco o de )+ de ani' >eracies e* a c.i A.t. .r1 sta toat1 p.i 2istre0 de pe 2. so0ia .ste.rii re"inei a2a&oane or?. a4ia n1sc. care a-ea ace ea/i atri4.r1.cea 3n #iecare &i.acli0ii 4i 8%. a tre4. . t. care a-ea coarne de a.t pe acestea s1*1 . A2#itrion?. care de-asta 0ara . 8%. >eracies.it de >e#ais0os?. Tintoretto etc'. 6o ic et i*a e!ec.r10at 3ntr*o sin".r.*1 p. Bio .nci: Uciderea.se0i #e2inine ro4.c:l%( /:.it.sA.i. /i c. /i ac-i a' 8ERA 9iica .consacrat 2.sin0a .i din Creta. #ost si20ite de 2.n"at' Na/terea . . R.at 3n#10i/area so0. de*a .at 3n apropierea 6arnas. a te acte de 4ra-. >ippo ita?' 3n aceast1 cent.r21 de )+++ de capete. s1 3ndep ineasc1 do.ne oraco .ie ce e4r1 3n a. carne de o2' D. #or0a /i isc.?%.i n.*riste.nei #r.n ti2p 3nde .n.. 3ncon<.pte c. pentr. T%-C-nia5 StesicorUs.8EL8EI$ 32p1r10ia &ei0ei >ei? 3n 2ito o"ia nordic1.tea tra-ersa' 1LC 1L= 8ELI!ON :.i acesteia. 3n toat1 Brecia' A de-enit si24o .i Berion?' 11 R1pirea 2ere or de a.ripide5 Aristo#an. :e"ara' In contin.s. so0ia .-a4t%l%5 6 a.i Dio2ede?. c.s a . a se s. Stin#a . #or0e e r1.t pe 2ic. din eroii cei 2ai pop. de a 6aest.1spre&ece 2. prin de-ierea c. /i A #e.*teens.c:l%35 E.i din De #os?.prindea. . t.ri or 6ene.t apoi p1stor. .i' 9i. ' La :icene.i 3n 2ito o"ia "reac1' Cond. e or .na din re/edin0e e . re"e e E3i* dei. $%ta. >eracies e*a #1c. .oase de pe ac.i. re"ina &ei or. sit. care se 8r1nea.il% /i B. -a orii 2ora e. Ee. 3=.ite' Era personi#icarea #e2inin1 a cer.n 4ine#1c1tor a o2enirii' >o2er.i Ee./-0%5 Seneca. a r3nd. .n". dar a #ost -enerat 2ai rn.?' ( 6rinderea ta.ar. p ecat 3n*tr*o e!pedi0ie pe . protectoare a o"oare or' C.*1 p.i si*a #1c.i Ee.i :inos?' B 324 3n&irea iepe or . ca si a p123nt.s?.i Cronos? /i a R8eei?. /i /oi2.i? din In#ern' A #ost -enerat pentr.r10irea sta.tat o stat. . identi#icat c. . stat. at si din 4 ana . e. .ini. re"e e Te4e#? @2A. .pt1 c.i Apo o?' 8ELIOS Ee.narea >erei?. care*i 3nsp1i23nta pe oc. doi /erpi' A2#itrion 1*a #1c.nte e Eri2ant. A. #iindc1 nici o s1"eat1 n. s1 se . a o c.>+it. t 3n ins. . acestea si pentr.&e or?. a R8odos' In Ita ia. pentr. . T.ie antic1. sacre coco/.:-5 O-idi. In#ern. pentr.i orienta a #ost r1sp3ndit repede 3n Brecia. care distr.ac+ini%5 8%. o2. .p1 ce i*a .n car de #oc constr. din Arcadia?.r /i copite 'de 4ron&' = O2or3rea p1s1ri or 2onstr. Corint si Sa2os' Era repre&entat1 ca prototip.s? /i a A e2enei?' Si24o . care c. ei a #ost -enerat 2ai a es 3n Ar"os? @=A.-.i >e ios 3i ei?a."ias?. 2ai a es. . 3n Brecia. cai n1r1-a/i' C. a #ost introd.

cis de >erac es?' In s3n"e e ..4ens. a o -edea.4i L%and. ) 8ER$A6RODIT 9i. 8%.n 4a a. En%ida.r1 8#ER$ES 9i.-dit.2eroase te2p e' Vi.ni or 3ndr1&ne0e.t 3not. n. /i*a 2.te' Ce 2ai -ec8i c. sc.Este L. poe2 si2#onic5 #resc1 a 6o2pei 3n Casa #a2i iei %etti. 3n n.t10i e.ncat si ea 3n 2.ri e E espont[ .ro Beccade i. apoi ca .ii.i otr1-itor ero.n C.n%3%.&e. .% d% %?.at de partea cea a t1 a str32torii' 6entr. .r1 a Ro2a5 R. din A4ido? @1A.nea Lerna? din Ar"os? @=A /i care a #ost .sser.? /i a E enei? 3n 2ito o"ia "reac1' 91"1d.a/.ri e /i "re.i Odin? /i 2esa"er a &ei or 3n 2ito o"ia nordic1' 8ERO T3n1r1 preoteas1 a &ei0ei A#rodita? din Şest.i % >erac es? din 2ito o"ia "reac1.i @Bos#or. 3n ace a/i 2.r1 1LL 1L( . co2er0. din Ro2a' 3n c. 2e odra21 pe te!t de B' B' :arino5 A #redo Cata ani.. -estite e 2ere de a.ternic /i c.i Neopto e2?. a 2ai p.id%l-..cr.-3. %III. de a&iA' De ea s*a 3ndr1"ostit Leandr. pt.t.i Ee. de 2are care*i desp1r0ea' O dat1 3ns1.niina si s*a 3ne. >' 6' B.i :ene a.. 8%.c:l%. 8%.s? /i a :aiei? @1A.n. .s.c:l% RiC+%tti..c:l% c: E?%5 Sa-erio :ercadante.c:l%5 $ean de Rotro. 8%.Cili:.i . A>-t%-0a l:i 8%. 2).s Li-i. c. 8IDRA DIN LERNA Ba a. ace ea/i atri4. 8%..i A8i e?' 8ER$OD8 9i.iat -3r*#.%3 /:. Leandr.ri e /i s1 #ac1 din e e .na5 6iero de a 9rancesca.i.%3.&e. n1sc.te: ira. sit. de ase2enea. care apare seara ce dint3i si di2inea0a dispare ce din . 3n 9or. Antonio %i-a di5 Nico a Antonio 6orpora' N:nta l:i 8%. sport.s?' 9iindc1 i*a p 1c. A? :.cat' >ero. 3n Ba eria Bor"8ese5 7-licl%t din At%na.&a .ie 3n :. sear1A' @2A Una din 8esperide?' 8ES7ER1DE Ni2#e? 3n 2ito o"ia "reac1. .= ?-ii l:i A>-ll-. 3n 2e*topa te2p .:. &ei or 2ito o"iei "rece/ti. 8%. care 3n 2ito o"ia ro2an1 coresp. . Leandr. de n.are. 1+2. stat. &e.p.r.at 3n cer /i trans#or2at 3nt#*o stea' . #i. ' A #ost repre&entat 2ai 3nt3i ca o2 p. 8%. Na0iona din Napo i5 8%.4it 3ntr*at3t. /apte capete care de-asta re"i. # a. 'Boari..nt1 a Beei? o#erit >erei?. epi"ra2e5 Biro a2o 6aratiosco.ri or #o ositoare /i p 1c.dio :onte-erdi.2e co2.i Or este?. 3n casa 9a2i iei %ettis din 6o2pei5 8%.c:l% :cid% 4%.%3 4i A. .prins.. Ro2a.c:l% .n. 3n "r1dina or dar.r1 8ER$IONA 9iica . c.ind5 %ittorio A #ieri.r1 . pict. cond. /i . pict.i a #ost -enerat pe Ara :a!i2a. 4ar41. a -est @"r' +%3>%.. n.t.nde /i*a "1sit 2oartea' :. Alc%3ta5 Beor" ' 9riedric8 >aende . p1rinte a t.nei #.c:l% :cid% 8id.t.r21' I8ESUS La ce 0i.&e. din ca. 2.=dinil% +%3>%. 8%.. sin"..ror &ei or' Ee.ror ac0i.c:l% 6a.-.c:l%.ido Reni.?% c-n) dita.n dat de "reci Ita iei si Spaniei.:. poe2e5 C a. %I.c:l%5 Saint Saens. a-3nd a#init10i c.s 8ERT8A Di-initate sa!on1.t1 de departe de >ero.%I%a l:i 8%. $:ncil% l:i 8%.n t3n1r i24er4' 6ra!ite es. 8%.s din O i2pia5 8%. .t.rt. Ceres?' 8ES7ERIA @1A N.nde .de Lorrain. din Napo i5 8%.4ens.ni.nd c: c%nta:. c.>ii. pt. 8%. >er2a#rodit. s*a ar.t. Ita iei a a-. poe25 C err<ient :arot5 6ierre Denne Baron. a trec.c:l% ./-0%.< te nop0i. .C-3.r. p1&ite de . 3nc3t i*a i2p orat pe &ei s1 e contopeasc1 tr. 21s. E e p1stra. .seos @sec' I% 3'C8r'A.t 3n Arcadia?' A #ost 2esa"er.cea#1r. Tin%.it1 2ai 3nt3i de so0ie .r1 a Dresda5 C a.sa /i >esperia? @2A. =(L5 Antonio 6o ai.. 2.ri or /i -e"eta0iei' 1L9 1L. a r1&4oi. 4ra0. a #ost dat1 3ns1 .r' O-idi.t s1 pri-easc1 scara ste e e a #ost . $%ta.. t a .c:l% .i A"a2e2noii?.&ic15 8%. &ei0a Ci*4e e? sa. . 2(15 Tit. 6io C e2entino din %atican5 B.c:l% l:>t. 8o0i or5 in-entator a . pict.i si a t. 2.21r de trei: E" e. . co2edie5 #resc1 3n 6o2pei5 8%. 3n :. #i.i >er2es? /i a A#roditei? 3n 2ito o"ia "reac1' Ni2#a? Sa 2acida 1*a i. 1(2.ta5 R.c:l% c: ?.8ER!VLE Ee.t -edea* .%3 !a>it-lin:l.o o.%3 c: Di-nJ3-35 8%. de disperare.r2'5 Art.n 3ta. I%.-dit:l.%i ena.i At as? @1A. care se a# a. T8o2as >ood si 9ran& Bri parPer. 8%. 4ron& a Napo i5 8%.i%tat%5 Le Br. pe 2a . c8iar protector.c:l% 4i 8i>>-lita. #iice e .r' 8ES7EROS 9.i Ee. pict.a din L%.i Ee. s1"e0i or' %ir"i i..s d<e o a2p1 0in. Eneida.na din ce e 2ai i2portante di-init10i. a c32p. sc. . Aret..a/.

nosc.p1 . re"e e api0i or?. /i i*a redat tron."12intea .0i de acesta 3ntr*o perec8e de . 3n-in"erea /i . a. pict. de Ar8eo o"ie din 9 oren0a 8I7ERBOREENI 6opor e"endar care oc.nte e >e icon?.. te ori' >o2er. ca si cei cond.a din A.na dintre. respin"7nd i. -r.t. #i.ntarea 3nd3r<it1 care a a-.2ii.? @1A.i Odin? tot ce se '3nt72p 1 pe p1rr<i3nt' 8UITDILO7O!8TLI Un.at1 de >erac es? c3nd e*a c.n i&-or' F 8UGIN /i $UN1N Cei doi cor4i din 2ito o"iS nordic1.ia care 1* a r1st. /i* a . pe 2a2a . < d.4 3 $o-it.ia. %I. &i ei deas.. care.cis' 8I77OLITA 9iica .ri e Traciei' 8I7ERION Un.re de 3n"1 Ro2a5 9edra.t. a #os.i >e ios?.ri or' @2A :a2a . . s*a sin. Eos?. -ersi.. can.i 6oseidon? /i a A opei?' 61r1sit de 2ic. p.ciderea centa. #iii . Tiest? si A eatori' :ic8e an"e o.p1 o a t1 -ersi. &ei0a 1*a presc8i24at 3ntr*. c.sc @sec' % 3'C8r'A. d.s a -ia01 de Asc epios? /i 1*V.i s1. 2arin a speriat caii* acest.i DionDsos? si a A#roditei?' 8I$ERAX Ani2a 2onstr.sese constr3ns1 de tat1 ei' A #ost sa -at1 de #.rnat /i 1*a. &eii 1*a. d.s st1p3riire pe tron. .t oc 3ntre centa. din &eii r1&4oinici <idorat de a&teci ca protector a i2peri.i Tese. c: la>iIii. .i Ti#on? /i Ec8id*nei?' A-ea trei capete: .s*o' Si24o i&ea&1 -. pe care centa. de capr1 /i a t. 1(+ 8#177Q!A$7I Caii 2arini ai car.?' 1(1 8I77O$EDON Un.i 6irito.t s. de oc. 3n#r. si24o i&3nd Yc.rii? a. 1(95 8i. .8ILDUR %a Qirie? 3n 2ito o"ia nordic1' 8I$ENEU Ee./i de Triton? /i 5nereide?' 8I77O!OQN 9rate e . c.%. c1s1toriei 3n 2ito o"ia "reco*ro2an1. L:>ta c%nta:. Liciei @Asia :ic1A de 2ai 2. acest popor ar #i oc. . din cei /apte participan0i a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' sa. din re"i. R=>i..i Tindar' 8I77O!RENE I&-or* de pe 2.t1' Ee.1 pe Lince. p1rinte a .rerea n.il-. . ap1r.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1. se 3ntorci seara /i po-estesc &e.n..i Ares?.stiit1 de 2ai 2.i Atre.prins1 de re2.s? /i ai Beei?5 <ii-initate so ar1.-iincioase' La r. .i? @=A' .?.sc1ri. i"at*o pe >ippo ita s1*1 ia de so0 pe Tese. #ost pre#1c.2 #. 9etir1?.%00-.. . $ EL A$ ION 9i. 3naripat 6e"as?.&e./i # 1c1ri' D.i :e"aros?5 3ntr*o 3ntrecere. 4asore ie#5 R.ni.s 3n :. iar d.ra din ce e =O de #iice Q e acest.i Tindar?.ia. . ide.t s1 o r1peasc1 c8iar 3n &i.n0ii.i Danaos?.itorii Ar"os. t de a o#eri 2oti-e de inspira0ie ce or ce 4ea.i -itre"1. pe ca . de e.? /i a >ippo itei?' A respins*.t #a01 de ea p. .. At anta?.a n.ra de copit1 a ca . te ori. prete!t3nd c1 >ippo it a a-. . o2or3t' A #ost read. c in cei 12 titani?. 3n re"i.cis so0.ne. Be ero#on?.pra .i 3naripat 6e"as?' A-ea dar.nea cea . ca si pacea.r1 8i77OLIT 9i. re"ina a2a&oane or?' De a Apo o? a pri2it 3n dar o cent.i: >erac es?X 1*a . di<n e ' Era i. pedepsit' Un 2onstr.4irea A#roditei?.?.%a 8i>>-da. p3n1 c3nd a #ost "1sit de ni/te p1stori' :ai t7r&i.r/i' 8I77OT#tiON 9i. #a /i pe #iii . era c.t 8r1nit de o iap1. prote<at de Apo o? si de 2. .ne.4ens.i%i.&e?' 8I77ODA$IA @1A So0ia .ria acest. >erac es a o4.i .r1 care i*a #ost . pe care 1*a i&"onit din Sparta /i a p. &ei0ei Cipe e?. si a Seie<reiT.ia care n. a 3n-ins*+ pe #iica re"e . .' sin". a/a c.n.p1 ce &4oar1 3n ti2p. #iic1 a .nea Liciei. corp de capr1 /i coad1 de /arpe' Din #iecare din ce e trei capete -1rsa #oc .at*o apoi de so0ie' 6ro#an3nd 3ns1 te2p .p1 ce a de-astat 0in. lliada. a-ea cap de e.p1 o -ersi. a r1p. e!p.noa/tereaG /i Y2e2oriaG. d.cis. pe care a . care i*a #ost dat de Atena?.i. aceea/i oca*.i Uran.cerit pe a2a&oane' C. de /arpe'W Sa..p1 a t1 e"end1. or pre#erat era Apo o?' D. care 1*a p3r3t tat1 .i Tese.rnai 3ndep1rtat1 din nord' Aco o soare e era -e/nic.i . i 8I7ERtilNESTRA 9iica .rt1ri nec. 4ron& etr.os.i Arcadiei?.it 3n 0in..sat i4er 3ntr*o p1d.ri /i a*pi0i s*a s#3r/it.

s. de a stri"1t. desc8ise 3n ti2p de r1&4oi /i 3nc8ise 3n ti2p de pace'. ? C8irpn?' 1(C 1(= .ra<at*o.i 3n 2ito o"ia "reac1.i' IASO Una din #iice e .i %ir"i* i. #iic1 a Etrei?' A a-. a &ei or' 6or0i e te2p . personi#icare a 4o i or /i t121d.i Enea?' %ir"i i. era. pro-enit.i se ce e4ra. 2. >or.i Tanatos?' L* a ador2it <pe Ee. din n.i' D. si 2ai a es 3n -ia0a #a2i ia 1' De a e a r12as n. . 6erse#ona?.&a cr. Dianei? 3n 2ito o"ia ro2an1' lA$BE 9iica .nea .i' #8OLDA sa.e"iptean1' Isis? 1*a 8r1nit pe asc. Era i2p orat 3n orice oca&ie.r1 a L. so ar. .ncat de Ee. .i? :arsDas?5 a23ndoi.cire pr4itoare' 897(NOS D%:l so2n. prin #irea ei -ese 1 pe De2etra? at. Apo o 1*a .i Osiris? 3n 2ito o"ia.ror 3ncep. 3n 9or.t s1 i se 32potri-easc1 .s a ie/it a . ca si n.i s1.dec1tor 3n In#ern 3n 2ito o"ia -edic1' lASON 9i. cea a t1. 3ndr1"it de Apo o?' La o 3ntrecere.1 #e0e: . 3n tota /apte. ape or /i 2 a/tini or. .rori a e ni2#ei Ia?. de a se .? */i Epi2ete. de a i2n. care a. si24o a soare . Ee. . #rate "ea21n a .t pe toate 3n ste e' IAGNIDE Tat1 satir. En%ida.rorii or' Ee. poate. t.' IAIE Ni2#1 din corte"i. preo0i*2a.rere c3nd ea a #ost de-orat1 de .i era de o str1 .i At as?.' Ce e a te s*a. ' Din s3n"e e .t &a24i a' O' B' Tiepo o.to?' Drept r1sp at1. . ro2an. C+25 #resc1 po2peian1 3n Casa . /i #erestre or' A #ost socotit c8iar &e.r.t.' IA!!O Un. repre&ent3nd pe Enea r1nit MARBA Re"e e"endar a :a.p1 n.s? 3n In#ern. .t%a l:i lacint. 2or0ii /i <.i Osiris.. tat1 . . &e.nii.s.i DionDsos?.i' IA!INT T3n1r #r.t.t 3ns1 c.p1 2oartea . spirite /i "enii?.rit W de d.2e e . do. de e. c3nd a -r. de 4. instr. protectoare a casei a "er2ani' BOLI Ee.rori. preco .#orie iaL-3X sa. 4ine-oitor /i drept' 8UA!ARI$A!8I 3n 6er.ns. 6e ia?' A #ost.i 6an? si a ni2#ei? Eco?' Ea a 3nc.i Deda ?' A #ost. d.i. 3n De ta Ni .' IA$A Ee.i #rate. 2edic. pict.p1 -ersi. . a"o*na ii e?' ÎA7ET Titan?..i Asc epios? /i a e Epionei? 3n 2ito o"ia "reac1.s 1*a ar.t /apte s.2in1 /i a de-enit no.it de -i. de 6 ."ano IADE Ni2#e? a e p1d.ri or' Era repre&entat c. . a #1c. soare e 3ns.s? e*a pre#1c.s? c3nd >era? a -r.na #iind si24o a .i.n' e.. detronat de propri.it de centa.2e e Bianico o din Ro2a.ritaniei' A i.2e: Ycei ce #ac s1 -or4easc1 &eiiG' 8UA!AS La per./i' Stat. a 2or0ii /i a des#r3n1rii a popoare e nordice' E pro-oca 4o i e si catastro#e e' 8OLLE *<? 8OLDA 8ORUS 9i.p. dar ea 1*a respins din ca.rie c3ntat 3n cinstea . care a 2. Apo o?.p1 2oartea s."i' D. a.24ian.t.? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost ar.rit de-orat1 de .-ieni.ia . #$-a./i or.rere.n copac /i <.itoare a acestora.i. 6ro2ete. a #ost a eas1 preoteas1 a &ei0ei' I ANUS %ec8e di-initate ro2anic1 protectoare a .ri a# ate 3n toate case e' $' (2 $A Ni2#1?. stins de d.nci c3nd acesteia i*a #ost r1pit1 #iica.i Espn. 8OLLE Eei01 4ine-oitoare.ri or.&i2ii .i' /i ce or a 0i &ei din O i2p?t ÎA7IGE 9i.c.or' A #ost identi#icat c.ra<. 3n cinstea . NII. a-. repre&entate de ido i /i #eti/.n e. tat1 si #i.a a 3ntrecere c.cid1 pe >erac e?' C3nd /*a tre&it. ian. in-entat # a. i. e #iind &e.arie.4it*o pe Di*dona?. disc.i Siri*c. &e. ' 9iindc1 a. :arsDas a #ost e"at de . )91.. ca /i tat1 s1. dar a #ost sa -at de 2a2a .2os.cis din "re/ea 1 c. re"ina Carta"inei.ni a an.t s1*1 .2e e pri2ei . Nop0ii?.ncat 3n 2are. re"e 3n o co. iade?. d.

i.s1 de Ee. :acedon.i' Eei0a Isis? era repre&entat1 c. a<.ce din Co 8ida? 4er4ec.nosc.) /i .0i or?.2p it1 #apt1.ri e .nde a p1r1sit*o pe :edeea /i a .nte' 6aris a acordat 21r.iesc..-: a.i A#are.*se c. ROI$ANE 6ersona<e #e2inine #antastice 3n 4as2e e pop.2e e &ei0ei Ci4e e?.s?' >o2er.cis*o pe Cre. c.-. ? constr.i>il%.r2' 1DUN sa.r21 .ia si*a.&a c1reia.it pentr.i Deda ?' A23ndoi a. sc.rit 3nainte de a a<. .ri. %. s*a apropiat prea 2. sc. .se0ea or' IERO6ILA Una dintre si4i e?. spre deose4ire de E3ne?' Loc.p1 retra"erea.ntea ar"ona. na/terii .n&io5 #resc1 po2pei'an1 3n Casa . a &ei0ei Ci4e e? /i a #ost oc.r15 Antonio Cano-a. cap.0i*. acestei p1s1ri' 1!AR 9i. a . #1c.2.r1 c.n"e c3t 2ai departe. s*a re3ntors 3n patrie' Dar n.i Apo o?' *6. Kn%ida. A e!andr. 3na de a. -ie0ii.at*o de so0ie pe Cre.cr.La 2at. 3ntr*o .i De."erea Troiei?. t3nd de s#at.rprins de #. 32potri-a Troiei?' La 3ntoarcere spre patrie.r2'5 $ean*$ac]. e!pedi0iei ar"ona. 1*a. 3n Corint. stiind.ritate.C-na:t.r1 1DAS 9i. ei. -r.cis' %ir"i i. pri2.2. r1&-r1tirii o2.te a e nat. 3ntr*ade-1r. 2e odra21 IBIS 6as1re e"endar1 socotit1 sacr1 de e"ipteni. 1. peste 2are' Icar.% >. aceast1 c. a a<.at dr.n te2p .i 2istre0 din . a #1"1d. topit si e s*a pr14. pentr. 3n -1&d. c ar acesta i e*ar #i cedat n./-0%# %III. 3n &4or..n1. socotind*o 2ai #r. ci /i*a contin.i s1. ar1. care 3 a/tepta ner14d1tor' Ido2ene. de a. . /i deci distr. .. :inota.t? din Tesa a.i :3nos?' A participat eroic a r1&4oi. 3n posesia 3nii de a. 6iero di Cosi2o.p1 credin0a pop.s #iindc1.r A#roditei?. -ia01' Aceasta a #ost propri. d.r1 antic15 9rancesco Ca etti*Br.5 D%dal ca.sa /i pe #iii ei 3ntr*. din 6o2pei5 la3-n. care a participat a -3na*rea porc. din n.. ea 1*a pre#erat pe Idas' Acesta a '#ost 3n ce e din . or? ason a a<. aripi e s*a. neasc. &eii r1rn3nea. . .i Apo o? 3n 2ito o"ia "reac1' A pre&is >ec. c. pt.0at' 6entr. din ca. pe :arpesisa.Ann.' FD$ON 6re-estitor care a participat a e!pedi0ia ar"ona. i*a pretins . -e/nic tineri' IDA :. 2a21 a . oc. i/a c. ..e"8e .i Ee. Andrea Sacc8i.%a l:i Ica. 3ndr1&ne/te s1 s#ide&e #or0e e nec.i' O-idi.i :enandr.r. ca /i 3nte2eierea Ro2ei' I6I!LU Ar"ona. #ost 3nc8i/i de re"e e.se e 3ns. tat1 . 3n #r. Iliada# %II.? @1A. t de soare.ns.it &ei or c1 e -a <ert#i pri2a #iin01 3nt3 nit1 dac1 -a sc1pa c.i 6aris? a a-.nte e pe care 3i era ridicat ./it 3n 2are' Este si24o .pt1 c.i Te.p1 o a t1 -ersi.i Castor?' D.itorii. IDU+/A 6ersoni#icarea poe&iei 3n 2ito o"ia'nordic1' >r1nind.sa? @1A' Dar :edeea s*a r1&4. deseori a2intite 3n e"1t. Biaco2o Leopardi.t oc pe acest 2.%C=t%4t% a. prin p1d. Ba4rie e D. preoteas1 a . 32p1rat intrat 3n 12 \ Dic0ionar de 2ito ociie 1(( i e"ende e popor.r?. re"e a Troiei?' @2A Un.r /i. #iindc1 sa -a acest popor de repti e d.2oas1 dec3t >era? si Atena?' Tot aici se ridica . s. a r12as aici.2 pre-1&.i ro27n5 3n "enere pro-oac1 nenorociri.? 3n 2ito o"ia "reac1' A r1pit o t3*n1r1. Diosc.i #i.ape or Ni .es Ro.rii?.p1 2.cte e o#erite de ea. pt.cis de Ee. care 3i p 1cea .i care.rii si a e .r?' C3nd a.n c8ip 3n#ior1tor' 9resc1 3n Casa A2ora/i or de a.t aripi din pene si cear1. a 2ar"inea ape or si prin -1i /i ade2enesc oa2enii prin #r.ni-ers. 3n Bi*tinia' IDO$ENEU E. .0ia acest.n te2p . III. are ro27ne/ti 324r1cate 3n a 4.t s1 scape de persec. condi0ia de a*i ad.0i or? a #ost . #i. $%ta. 3n %i a A 4ani din Ro2a5 Br.at -ia0a . de& 1n0. dar care a 2.*3 -ino-at pe Ido2ene. C( /i .it 3n Creta o 2o i21 3n"ro&itoare.s? s1 a ea"1 3ntre ei doi. . 1*a cr.8. :inos? 3n a4irint.e"e a Cretei. .nat si a .4ei? nenorocirea pro-ocat1 de r1pirea E enei? de c1tre 6aris?. #r. .tat de :edeea?.ni. #i.rii' IDEA @1A Ni2#1?.r2 1(L 1DUNA >* IDUN IELE sa./i. c .pt1 c. 4asore ie#.n"e a 0int1. C++ /i .' pict.ca ion? nepot a . a s#3rsit. pre0. n.i 6e ia drept.ssea. tot &eii a.. Diosc.decata .nte din g3propierea Troiei?' $.rt.cis 3ntr*o .2ai c. !=d%.ne.5 Car o Sara*ceni.

n Ta:.2oas1 /i p.rt. a e p. >ans Rotten8a22er. $ean :oreas.s 3ntrea"a # ot1 "reac1.i A2#ion? /i ai Nio*4ei?. Boet8e. -enit s1 -ad1 te2p . .s O coni. din acea re"i. 1C=5 E.r1 a L. din cei /apte #ii ai .i 6ria2? /i a >ec. 1 s1*1 ca. pict.te' 9resc1 3n Casa E#e4.it1 de &ei0a Arte2is?. ca /i 3n cinstea . Ricci. ei este e"at de ace a a . n.n1 c.pta 32potri-a api0i or? /i a #ost . tra"edii5 $ean de Rotro. Leonardo %inci.i.&e. ocrotitoare a ce or s a4i' Destin. ca protectoareG a 2aternit10ii' ILLA7A D%: a #. -3n1torii' ILION *J TROIA IL1ONA sa. a #ost r1pit1 de Diosc. Nico a 6orpora.-r.2e e de Sa . 3nso0it de 4.i . .&ic15 #resc1 3n Casa 6oet.2. $' de a'Cr.t.c3nd*o 3n Ta. 9i ippo A"rico a..rt. sine .nor #ericite e-eni2ente #a2i ia e' ILEANA !OSÎNDEANA Cea 2ai #r. care a .4ens.i 6inari.n.tarea tat1 .2istre0 din Ca idonia? /i a 2. co. $ean Racine.4 1(. &ei0a a 3n oc. apare si ca #e2eie r1&4oinic1.i a -ec8ii "a i' IGEA Una din #iice e . #1c3nd*o preoteas1 a c. dac1 A"a2e2non n. identic1 &ei0ei %en.s?. B' Or andini. i*ar #i #1"1d.i.it*o pe I#i"enia c.i. 9e. sora ei.at parte a -3narep porc.cip?' 32pre.rida. . Antonio Ca dara.r?. A"a2e2non a #ost oprit pe 2are de o #. .se0ii idea i&ate.i Le.. I#i"enia?' 3n c ipa s1*-3rsirii sacri#ici.?' I6IGENIA 9iica .r1 ÎL A# T3n1r de o rar1 #r.i B' D' Tiepo o 3n %i a %a 2arana din %icen&a 3n#10i/area I#ti2iei.piter? /i a .i :arc. re"e a Traciei' C3nd . a*/i poto i setea.2os?' 16TI$A @1A Ni2#1? i. Ippo ito 6inde2onte. A.i #iic1. Benco-ici.0i or' @2A Epitet a Dianei?.d. Anse 2. protectoare a 2oa/e or si a no. "ere or /i a #. I#i"enia i*a 3nso0it 3n Brecia' >o2er. .cQ. L.pt2ann.nonei?. Nicco o 6iccinni. #r.n1 de& 1n0. . 6i ade?. .i 91t*9r.i . care a participat a .i Te* e2ac? 3n c1. C' _' B .i A"a2e2non? si a C ite2nestrei? 3n 2ito o"ia "reac1' Dorind s1 se 3ndrepte din port. .cis si a p.ne' :ai t3r&i.i ei. poe&ii dra2atice5 Do2enico Scar atti.er4ac8.i Castor?' ILARII Ser41ri or"ani&ate a Ro2a 3n cinstea &ei0ei Ci/4e e?.r1 a :. care ar #i distr.i c in 6o2oei IL AI R A sa. tip.cis.at*o c. cr1ias1 a t. pict. I LEI R A 9iica .-ieni' ..< prieten. ca /i cei a 0i.s Cerea is5 $ean B anc8ard.2ori e Troiei? pentr. B' >a.r15 #resce e .i .s /i 3n . adorat*o c.t acesteia s.pe t3n1ra #at1. Iliada. pict. 1 pentr.Ca idonia?5 aco o a #ost .se0e.i Apo o?' ILITIA @1A 9iica .ne a ad1post de "reci.r?.4it1 de :erc.ida. a. cr.it c1*i <ert#e/te pe propria . 6ittoni. d.ror &3ne or?' In .cis do :e ea"r.4ini. de s1"e0i e .do' R.0i or?' Oprind. o c1prioar1 /i a .ripide.Casa . 2. 2a2a satiri or?' @2A Sora 6toe opei?' Eei0a Atena?* i*a ap1r. pict. ida spre Troia?. . I/iC%nia in A:lida /i I/iJ%nia .ri?.2. ILEIRA *? ILAIRA 1(9 ILEOS @1A Centa.i"i C8er. ea de-enind so0ia . U ise?' I6UR N.*n1sc. acesta 1*a .*se 3ns1 pe o ins.&. pentr. care 1*a 3nso0it pe >era*c es? in e!pedi0ia ar"ona.i tra"ic din 6o2pei. a o conso a de p ecarea . ILIONE 9iica cea 2ai '2are a . c3nd #rate e ei.r1 repre&entare #e2inin1 din 2ito o"ia ro27neasc1. protectoare a s1n1t10ii' Ro2anii a.cis de >erac es?' @2A Ero.4ei?' A #ost so0ia . I1.0i si a r12as pe ins. a #ost r1pit de naiade?' >erac es i*a p1r1sit pe ar"ona. Oreste?.2e e In#ern.i 6o inestor?. 3n Casa C8itarist. din Darrristadt. 3n Casa . .i Asc epios?.rit 3n ti2p.ni or a -ec8ii pe*r.ne e 4as2e. t. 9e4e? @CA.n #rate a I ionei a -enit a 6o inestor c.s st1p3nire pe e e' ILIONE *>H ILION A iLi:NEU Un.s? si de %a et.

p1 care.nde de so0ia sa.cerit1 .n /i s1 a er"e prin .s?' 6entr.ia de e2n a &ei0ei Atena?. asedi.i ei #i.nci stat. '. identi#icat*o c. c. &e.i Ee. $%ta.t.s? /i Te2is?' Era repre&entat1 ca o #e2eie t3n1r1.it pe so0 s1*si <ert#easc1 pe cei doi copii a-. so0ia .i #r.il# +o"ocle 'i Euripi e# în opere* A "ost repre%entată ca o vacă sau ca o copilă cu coarne pe cap* Arescă în Casa Liviei e pe 2alatin# în Roma! Correggio# Io şi lupiter. c."at s1 i*o o#ere 3n dar.ncat 3n 2are.cis pe Ar"os./2an a &e. o stat. . ei../or' I$EROS 6ersoni#icare a i. I$$ET :.' a o40ine 3na de a.i c.cereasc1 c8iar pe >era?.t I ion' Ee.s' INA!OS @1A 9i. c.rii . s*a sp3n&.s? a 2asa &ei or.n t1.0i or?.t s1 se r1&4.ror catac is2e or nat.i? @=A. c.i >erac es? 3n .ILO 9i.. . 1*a . s1 o p1&easc1' >er2es?. care tre4. Ar"os? @=A /i dinastia ar"o i&i or' @2A 9i. >era?.s.i Inacos? @1A. 6a adi. . de Ino'' O a t1 -ersi. -3nt.2ea a 3ncep.to? copi @"r' >l:t-. 3ns1 o 'dat1 do47ndit1.?. a constr. ei /i*a scos oc8ii' IOLAO 9i. #1r1 a /ti acest .na din ore?. IOL!O Ora/ din Tesa ia @BreciaA.ia s1 ocroteasc1 cetatea' U ise? /i Dio2ede?. t.s? din ca. . pentr. prieten. I2peri. Ne#e3e?. d.sei5 .i Osiris? /i 2a2a . a 4e /. ca itatea 2ierei /i pentr.pta acest.". dar si a ti2p. a4.i Edip? /i a ocastei?. sor1 a Anti"o*nei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost /i ea conda2nat1 a 2oarte de Creon?. .s i*a d1r. >era?.p1 o -ersi. ioni or' IOR$UNGANDUR Şarpe care 3ncon<oar1 p123nt.prins1 3ns1 de rern. 9ri!os? si E e?' C.ne. ?.". a# 3nd c1 soarta cet10ii depinde de aceas*' ta. a #ost ar.t de a e . a.2e5 ea s*a oprit 3n E"ipt.i Troos?' A #ost 3nte2eietor. t.n #i. De2etra?.i T8or?' I REN E Eei0a p1cii @"r' %i. pe Eros?' ?>.rii.4 #or21 de 2istere @:istere e isiaceA' IS$ENA 9iica . cresc. A#rodita?.ce.t 2in0i e. .t1 de oc8i.r2' IOL!O *J IOLEO IOLEO sa. a# 3nd. 1*a r. cet10ii Troia?. #or2a trinitatea sacr1 s. . .2inii' IN O 9iica . so0ia 5F . 3n 2ito o"ia nordic1.ra e. st1p3n.n. a de-enit so0ia propri. 3n toate #or2e e ei' Brecii a. s.-.t. c1 i*a 3n*2or23n.t7t. paceA. a#ir21 c1 ea 3ns1/i /i*ar #i .t*o .i Ee. s*a ar./-0%.nte din Atica @BreciaA. 3n copi 1rie.na din &ei0e e 21rii' D.i I#ic .?' INDRA Di-initate -edic1 s. pri2..ncat 3n In#ern /i e* .ror /i a nat. care . pe #ra0ii or. care se n.?.i Ee. 3n"ro&it1 de #apta co2is1.pre21.i Ee. pentr.s pe Ar"os @2A.cis copiii' IO 9iica .r2a s1*1 incinere&e pe >erac es' O-idi. . care 3 3nso0ea contin.t. iar #i. adorat1 de Ee.ie a. 4o"10ieA' ISIS Di-initate a #ec.ne pe Ee. de . care a de-enit 2a21 .i DionDsos?. .i >or. to-ar1/ a .i.ncan1' >era.ia 32potri-a 8idrei din Lerna?' :ai t3r&i../c1ri.r?' ION 9i. #iice a e i. so0ia . d.n1 c. corn. 1*a p.. -estit pentr. 2onstr. .n cad. 3ns1 >era a #1c.i Ata2ant?5 1*a s#1t.ri or si a t.s' Drept pedeaps1.rat*o' D.ne. .i 6 . o s. . ei a #ost r1sp3ndit 2ai a es 3n ti2p. c.i Laios? /i 2ania .%n%.it r.s i*a redat 3n#10i/area dinainte' Io a a-. pentr.pre21' Era 2a21 a t. IN. c. 2ai t3n1r a .i Edip? 3n 2ito o"ia "reac1' 6rintr*o 3nt32p are ne#ericit1.0i c. c. Se ena? /i c. Ee.i Cad2os?.ndit10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1. sora ei.cr.nde G ason? a pornit e!pedi0ia ar"ona.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A' A 3nte2eiat ora/. a o asc..i 9orone. c1 a #ost pedepsit1 de >era? care a -r. 6o i*nice? /i Eteoc e?' ISSION Re"e a api0i or?5 in-itat de Ee.i Troiei. Io?' La Ro2a. . dintre re"ii Atenei si str12o/. #. Troia a #ost c. . 3n ti2p.i Apo o? /i a Cre. Ino si*a pierd. a 3ncercat s1 o c.4irii a "reci.it at.nden0ei? /i c.i /i a .t ca Io s1 #ie 3n0epat1 de . pe Epa#' Esc.2os.i Ocean.s?5 32pre.$L. o dat1 c.&a a-ent. c. re"e a Ar"e/.rat.s a prese8i24at*o 3ntr*o <. )9C /i . pictură ?>? IO!ASTA So0ia .nde Ee.p1 e"i e str12o/e/ti. Se*2e e?. dar 6oseidon? a adoptat*o si a #1c.

r. .n% sa.nda.pre2e' Te2p . a-3nd . protectoare a 2aternit10ii /i a c1s1toriei' 6rote<a. a-3nd 3n.nona?' 3i coresp. a eG 21ri or.nona Capito inaA.L5 III. iar atri4.sa' @2A Ba a.pta din*.' care a #ost i. a .) IU NONA Di-initate ro2an1.2 IUGATINUS Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1.i U ise' >o2er.&e. re"e e r. tat1 . 229. din Napo i5 6ao o %eronese. En%ida# NII.pre2 a ro2ani or. 3n#r.ri#ica' %ir"i i. .? @ . 1C1. . . . "er.rs de #r. 2ai poat1 ie/i' Ar8itect. )=1 ITALUS 9i.r2. A#rodit1? si . pe :inota. ..t.terea prin 2iraco e si acte de 4ra-. ro2an /i 3/i de2onstra p. 1.rn? /i a R8eei?.-ia din Arcadia?.2e e de ita i' IRIS 6ersoni#icare a c. a e &ei or. . a e #eno2ene or at2os#erice a e Soare . tat1 ni2#e or? Da#ne?.i Edip?.ror &ei or ro2ani' A #ost -enerat1 pe Capito i. Sirin"a? /i Ta p. pre&entat Atena?.r?' Deda s*ar #i inspirat din p an.?. re"in1 a t. re"e . Odi3%%a.i /i L.it1 ca o t3n1r1 c. e or <apone&e. a o prote<a toat1 -ia0a' IU7ÎTER Ee.s? 3n 2ito o"ia "reac1' 6rote<a e"i e /i stat. pentr.r1 IUNONES D. concep.nona /i :iner-a?' :esa"er i*a #ost -.nde i*a st1p3nit pe enotri sa. 3n care o4i/n. #.r1 s.rnei?' 1.n? /i 6 .n -as' ' #A'# @## i dJ 1.i :arte din Ro2a' @2A R3. s1. ' IUVENALIA Ser4are instit. acest cre&' IULIU )* AS!ANIU 1.n1 c. 3nc8ip.pi.i Troici?.r .pi*ter? si. deci. ca p.i Laios? /i re"e a Te4ei? @2A' LABIRINT Constr. #i.2. tre "reci si troieni.C I L LABDA!OS Str12o/ a .ia ori5.nde Ee.t.n conc.na i.r2'. #iindc1 6aris?. CL9 IUTURNALII Ser41ri 0in.i Te e"on?. 2. 1 pe coasta orienta 1 a Breciei. a .nde era -enerat 32pre.nie. #rate a . t.t.n i&-or' L*a s. a care s*a.c0ie 3n aer i4er. -enit din Arcadia? din Sic3 ia. a se 'p. i or?. pe sici ieni' Ace/tia a. 3n cinstea &ei0ei tinere0ii.rc.nona' a pre#erat*o pe A#rodita' 9resc1 po2peian1 3n :. 3n cinstea . orice #e2eie.4it1 de . care /i*a sec8estrat aici #i.c.. 3n"eri p1&itori 3n 2ito o"ia ro2an1.te ast#e 3nc3t ce ce intr1 s1 n. se a# a 3n C72p.2artie. e!istent 2ai 3nainte 3n E"ipt' Un a t a4irint se 'a# 1 3n Le2nos' LADON @1A Ee./or' O stat.i T. .i a t a4irint. aripi de' a. s. constr3ns de re"e e :inos? a Cretei. sa.4e.te a 11 ian. # .I "at de o roat1 3nro/it1 3n #oc' O-idi.ter? si apoi presc8i24at1 3ntr*. pict.nt1ri or acest. .it pe Capito i. 3n .nte 3ntre cer si p123nt 3n 2ito o"ia "reac1' :esa"er1 a &ei or.arie. E4e?' IUVENTAS Eei0a tinere0ii 3n 2ito o"ia ro2an1' IDANAGI 4i IDANA$I 6erec8e de di-init10i <apone&e creatoare a e ins. 9L /i .i Sat.5 1+) /i . a Ro2a. a #ost Deda ?.t .s?.t pe "reci.-. c. .et1 -e"8ea tot ti2p. si2i ar1 >erei? a "reci.s0in.i.i ce 2ai i2portant a #ost constr. te coridoare.t pe #rate e ei 3n ti2p.to?' So0ia . $%ta.se0e. de a t#e . 6ene opei? si a . pe #iecare #e2eie 3n parte' A #ost so0ia . patria .ia s1 se sca de .ia c.rn. Enea?' Te2p . I./-0%. care #1cea ca <. c8iar con#.n. iIa s.nona? pentr.nei' IDANA$I *J IDANAGI IUTURNA @1A Sora .23n1 o n.". I% ilTA!A Ins.n' te2p .at de Ia e n. pe co ina Ar!' La .i .i Nept. c1s1toriei s1 #ie . pri2ea <ert#e de 2iei si a te ani2a e' Ei i s*a dedicat .r sa.. care se identi#ica.i a #ost . #i.it1 de Nero a Ro2a.s0in.

ti2a c ip1.2it1 ast#e de a Lacede2on?.r2' LAOTOE 9iica .&e.ia de 1.i' In . d.nia ei. a #ost sa -at1 de >erac es?. "rec. din ca. c.st?."ea din Troia' @)A 9iica . . ? i*a pre&is d# #i.i or.care p1&ea 2ere e1 de a. p3n1 c3nd acesta s*a 3ntors de a Troia?. . re"e e Troiei?.i doi /erpi 2ari ca s1*1 . %.rit si ea' LAODI!E @1A Ni2#1?.i Be ero#on?.4it1 de Ee. tra"edie5 %ir"i i. i*a #ost 2. /i pe #iii .( . ero. LA$7ETIA si 6ETUSA 9iice e . personi#icare a #oc.? /i #rate e N7.a de so0ie pe propria 2a21' Oraco .it Troia? c. pe care 3n#1/.ne 3n Brecia. re"e e.i Aca. . cei doi copii ai . atacat de centa. di-initate #e2inin1. a #ost .it pe 6ria2?.i 3 -a . n.n #i.cis 3ns1 /i pe e .it' @2A 9iica . 19C /i .i ase2enea Lao2edon n.s?.s. capita a Sparta.p1 care.?. . de a care a a-.cerea 3n cetate a ca .i Antenor?.tor./cat de /arpe5 d. pe care a 0ii o n. 3n ce e din . D% La-c--nti3 3tat:a ^:a% in Vatican3>%ctat:.i de e2n a "reci or.n0ii re"e .r21 a #ost pre#1c.cis de A c2eon?' @2A 9i.= LAODA$ANT @1A 9i. LC+. . a 2. s1 n. . CC25 O-idi. de-ora orice copi .r2'5 $NI. c1r.rit 3n ti2p ce #.n. .nden0ei. $%ta. pt. i.&at apoi s1*i r1sp 1teasc1' 6oseidon a tri2is at.i A"a2e2non?.n #i.n1 c. Te4ei? @2A' I*a 3n#r.* 1.i I o?5 a constr.n #i.. pe Esiona?. ad2it1 introd.n perico ' Eei0a Atena?.se0ii. 0i #ii' Dar >era?. si20ind 3n acesta . tot #1r1 s1 /tie.n3nd*o 2onstr.i' So#oc e. 4oii . c3nd a trec..cis de >ector?.ni c. NI.. pe care a re#.n1. -ie0ii #iec1r.nci . opt &i e' LA$7ETIA *J +A$7ETUSA \ LA$7ETUSA. a 2..n&1toare A#roditei?.p1 a 0ii. .nit /i. re"e a Te4ei? @2A' Oraco .i Apo o? /i 6oseidon?. %atican. oca&ia n.t .t1 3n c10ea' LA$7ADE6OR8 Ser41ri co2p. La-c--n.L LA$IA T3n1r1 i. care 3i prote<a pe "reci. ese.i Ee. so0ia acest. pe Sarpedon? @2A' A #ost . Iliada.se din procesi. . . a a4. a<.cis pe Laios /i. a-. 2arin ca s1 distr.t prin Ita ia c.&a or"o i. 6rotesi aos?. c.sic1i?' 'LAODA$IA @1A 9iica .rere c3nd . 6opor r1&4oinic din Tesa ia. 3n ne4. .s? si a ni2#ei? Tai"ete?' LA!8ESIS Una din 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1' Ea 0inea #. En%ida5 $acopo Soda etto.ia i*a dat 2ai 2. c3nd so0. tor0e e aprinse /i* a er"1ri de cai' Se 0inea. dar Lao2edon s*a o#erit s1*/i <ert#easc1 #iica.ta?' LAKS8$I 3n 2ito o"ia -edic1.i >e* ios? 3n 2ito o"ia "reac1' LAO!OON 6reot troian care 1*a s#1t.rit de d. ..5 A"esandr. 3ns1. 2a2a Nio4ei?' @2A 9iica .i A cino. IKada.s 3n Brecia c. E ectra?' LAODO! :.i Ee. a. a prosperit10ii /i a destin. La-c--n.i' LA!EDE$ON Un.s?. 3n cinstea .r din "r1dina 8esperide or?' LAERTE Tat1 . ..ia.i 6ria2?. 6irito./-0%. s1.i ei nes14.2ea.i Berion?' 1.t de a Tai*"ete?' E ar #i introd.ri? c. c1r.cis1 de Arte2is?. "ra0ii or?' LA!EDE$ONIA Re"i.i' >o2er. . pedepsit pe pretenden0ii 6ene opei? @proci?A' LAIOS 9i. .cide /i o -a .cis de >erac e?. &ei01 a #r. care. pe Licaon? @2A' >o2er. ei.i U ise?' L*a a/teptat pe #i. din #iii .r1 #ir. re"e e Troiei?' A 2. s*a ade-erit: Edip? 1*a . LC95 NN. NNI. 3*a ar1tat nici o "enero&itate' >erac es *a : .4it1 de Ee.at*o de so0ie pe ocas. a tri2is 3ns1 < 32potri-a preot.-.rit . a .s?. 3n :. care i* a. #i.ra. re"e e Troiei?. i*a .r1.i >e#aistos? /i d.i o2 3n parte' LA!INIO T3 8ar .i Eteoc e?.ntat pe epi"oni?.5 poe25 B' E' Lessin".t de a 6ria2?. din 3n0e ep0ii Troiei' LAO$EDON 9i.n 2onstr. .i #a-ora4i ' LABITI Di-initate a sci0i or. dar a 2.2.cid1 32pre. 2)L /i ."1 cetatea. La-c--n. coresp.cis pe to0i' La2ia a 3nne4. 32pre.. t. atacat cetatea.... 6o idor /i Atendor.i A te0e?5 a a-. . . e!p.i La4dacos?. sc.

i. tat1 . Ariadna?.il-. n. .n de Le. a 9 oren0a5 #resc1 3n Casa #a2i iei %etti.i Li4er?' Era identi#icat1 /i c. sc. c.ri?' E ena? /i C ite2nes*tra? a. C=. i or?' Acesta 1*a 3n#r. -in.cis de >ere.rii./i pe #.n'*#i.te 3n 2ito o"ia "reac1 s.. (1C LETO )* LATONA LEU!I7 Tat1 I airei? /i a 9e4ei? @CA. .to?' ' LIBER D%: ita ic ar8aic. s. d.ind >% c%nta:.ri protectoare a e casei /i #a2i iei.n0ii d. cere2onii or p. r1&4. .ind*o pe A#rodit1?.!?.2e e de Leto' LAVERNA Eei01 ro2an1 protectoare a 8o0i or /i t3 8a*ri or' I*a #ost consacrat1 o p1d. 3n Ita ia a 1( 2artie' LIBERA Eei01 ita ic1 ar8aic1. re&er-at 3n case e ro2ani or a tare or consacrate ari or?' LARI Benii? sa. ar.cerea . c.sese 81r1&it1 . $%ta.t pe Apo o? si pe Diana?' La "reci. "r. /arpe.s?. %I. %ieira. din e .t 3ntr*o e41d1' Leda i*a n1sc. s*a sta4i it Enea? si troienii .pte or pe %as.nc0i' Li se <ert#ea .t s1 i*o r1peasc1' A. a Le2nos care.s? /i a A2atei?' A de-enit so0ia . 6ao o %eronese.r1. s*a pre#1c. identi#icat1 c.n? /i a ni2#ei? :arica?5 a #ost so0.p1 s#at. 3n care tr1ia 8idra?.i . ptat 3n sec' I% 3'C8r'5 Barto o2e. pt. A2atei? de a care a a-.-. a . -r. En%ida.rt1 d.s1 2a21 a ari or?.4 n. %II.4 ice' A-ea./-0%.ita. ca &e.t1 c. a c.ne c1 aici s*ar #i n1sc. a -i0ei de -ie. 9)( LED A 9iica . re"e e r. pe La-inia?' %ir"i i. $%ta.?' %ir"i i. dispre0. care e i4erea&1 pe oa2eni de orice "ri<i' Ser41ri e 3n cinstea . NII.# ete e ce or de#.ntat pe Enea dar a #ost 3n-ins de e ' La-inia a a-.t de a Enea . ce e patr.-. %I. . 3n Casa #a2i iei %etti.re pe %ia Sa aria' LAVINIA 9iica .t' LARUNDA 6res.ri or' A-ea.p sc. apoi a stat.i -ii or. #ost de ase2enea #iice e ei' Ti2ote.ci"3nd. sor1 a .ac+ia). ' %ir"i i. pe Si -i. ca /i a e c32p. #ost pedepsite de aceasta s1 e2ane .-.rn. . 3n aceea/i 2 a/tin1.s?.t.2e e co2. . se or"ani&a. d. di-initate protectoare 3n toate case e ro2ani or' 1.i.&e. c: la>ilii (!%nta:.os.' de a care e a a-. 9a conet.i.n&1toare 6roser*pinei?. Bac8.YEneic$a.cipide' O-idi. 19C.>ippoda2ia? @1A. . so0ia. :ic8e an"e o.%%%•* LETE R3. era c. Corre"io.nat. En%ida LATONA So0ia .0i /i c. e?.s din 6o2pei' LARISSA Ora/ 3n Tesa ia. a . #ost 3n-in/i si p. 9ran"ois.2e e de Diosc. protector a #erti it10ii nat.ncat capete e so0i or or .*i' LERNA : a/tin1 3n Ar"os? @=A. =2.1 de Danaide? a. pict. din Napo i: 7i. Da* . coresp.s?.n 19+ 2iros pesti en0ia ' So0ii or e*a. c8iar c..p. es. a# at1 3n prea<2a 6erse#onei? c3nd aceasta a #ost r1pit1 de 6 . 2ai 3nt3i persona e. Li4era ii. pe care centa. A22annati.it-: >. a4andonat. Sodo2a. En%ida.8..nde Ee.p1 e"end1. Odi3%%a. .r1 LE$NIADE 9e2ei din ins. a tare 3n toate case e ro2ani or' Se? identi#ica.t o #iic1.. ./-0%.t pe Castor? /i 6o .i Testios? si so0ia .t. tot trec.ar. "e2enii c.nosc. de/i 3i #.i Enea?.ne din Ita ia. .NNI.i :arte' Sanct.rat1. %III.rii a..i or. (L)5 NII. 3n' 2i< oc. n.9 LATINUS 9i.s? era onorat 3n 2od specia .r2'5 >o2er. 29(5 #resc1 din 6o2pei 3n :. d.n te2p . 9L LATIU$ Re"i. a.i.p.i T. pe sc.i' A #ost identi#icat 2ai t3r&i. )+L LEU!I7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1. deoarece se pres.p1 p1r1sirea Troiei?' %ir"i i. .ci/i 3n noaptea* n. a #i aproape de Ee. C32p. 2onstr.nosc..n porc 3n ti2p. $acopo 6ontor2o."1' O-idi. In care.i Tindar?S re"e e Spartei' 6entr. 3n In#ern 3n 2ito o"ia "reac1' Cei ce 4ea. a&i a 9 oren0a5 :ic8e an"e o. G4asore ie# LARARIU$ Spa0i. L9.. iar e e s*a.i 9a.s?..i Ee. 3naintea >erei?.nosc. L:>ta c%nta:. 21+ /i .i DionDsos?' LIBERT AS 6ersoni#icare' a i4ert10ii 3n 2ito o"ia ro2an1.i5 reprod.&eci si no.s /i Casa Re"inei :ar"areta 3n 6o2pei5 Leonardo da %inci.i Latin.

din 9 oren0a L1!ON 9i.s si*a dat sea2a a ti2p /i a pedepsit pe .-. ei.-. re"e e E"ipt.cis de &e. L=+ /i .cis*o' La r3nd.ri' A . .t a24i0ia de a*1 p. IN.i .s . e?' LI!OR1S Ni2#1? a 21rii. )= /i .? /i a .i DionDsos? 3n 0in.i Troiei?.n.p' @2A 9i.s?.i >erac es? 3n arta 2.i .nc3nd. An*tiope? @2A. e a 3ncep. #iica acest. . a a e"ere: ad li?it:. d3nd. ./i O-idi.ri de #iii Antiopei.i 6an?' 192 L1!O Re"e a Te4ei? '@2A.i Ee.n copac 3n p1d.rtea sa pe pri2a so0ie.ia a #o*c "1&d. 0ine 3n 23ini . care -oia s1*/i c1s1toreasc1 #iii c. .t o dat1 3n Ar"os? @=A s. din partea Deia*nirei?. apoi c. 1 3n BreciaAS a c. 2antia 324i4at1 3n 5s3n"e e otr1-it a . .cid1 pe Tripto e2e.cis'de >erc.cerea c.i aceast1 cinste' De2etra? 1*a presc8i24at 3n*tr*.i Ee. c1s1torit a 3ncep.i ta. .2e dat .care i*a ad.i #rate' @2A Ar"ona. a -r.r2' «i LI!AON @1A Re"e a F Arcadiei?.n. tort.pA' Un. . ..t? care poseda o pri-ire p1tr.i Epa#.ne a 3ncercare pe Ee. care 1*a -3nd. 3n -es2inte de #e2eie.4 3n#10i/area . 32potri-a Troiei?' A #ost 3ns1 descoperit de U ise? /i .i A"enor?.s?. t. 211 /i . U##i&i. Danaos? pentr.r 3n#. .ne.%C%l% Sci.Lieaon.&e. a #ost ." #r3nt' LIBIA 9iica . >iper2nestrei?.nde s*a .riat' Ei 1*aii .n . si . e"3nd*o de coarne e . I%.rtea c1r.%d%.r2' LINOS Dasc1 a . 32potri-a Diosc.ns. 22 Li N A DE AUR L3na 4er4ec. NNI.cis so0ii.. A2#ion? /i Eete?. Deida*2ia?. %. a c. . a"ric.. a# 3nd c1 Lico p1strea&1 a c.i care i*a ad.s?.teria? "reci or' A-ea a Ro2a.n&1toare.at a r1&4oi' 6iic%l% l:i Llc#-. si 3n cea a t1 o 4eret1 #ri"ian1' 3n a te reprod.r /i si2p .cis de A8i e 3ns./i. ro2an.cis .i Ne!os?' C3nd >erc. Iliada. . c3nd a 3ncercat s1 #. care a #ost 8r1nit pe 2. #rate e . 1L) /i.# LI!A Sc a. ar. a*1 cr.ceri.t pe* Neopto e2?' @2A Re"e a Scir.r2'5 >o2er.a -ia0a oa2eni or oric3nd./-0%./-0%.s a o#erit acest ani2a . a*/i atri4. p.i Doris?' (LI!URG Re"e a Tracici.i Ee. 3n ?5 B Dic$ionar e mitologia 19) noaptea c1s1toriei.t. .1 te2p e: .rori e ei @Danaide?A /i*a. de a care a 3n-10at 2e/te/. 3ns. .ptat 32pre.pre#1c.ns pe A8i e?.i de . $%ta. ceda #rate .p. pentr.i . sa -at de aceasta at.nci c3nd s. $%ta.n sceptr. care a ap1r. drept <ert#1. .ri e pro-ocate de otra-1. i.2e e . a por.i.n1 c.ri or?' LI N !OS Re"e e sci0i or.i.0a de r1&4oi. 3n ti2p. propria*i ir1.n in!' O-idi. pict. 3nc3t p.ia. re"e e #enicieni or.*1 3n 2are.n.s1 a c8in.*i pe propri.t s1 32piedice introd.r1 de Ro2eo Batoni 3n :.4it1 de Apo o?' Era #iica .terea de a . E"ipt.".i 6ria2?.. .nera ii or' A-ea p.t c.i A8i e?.i Be o?' LIBITINIA D%iIa ro2an1 a #.cis pe Lica #1r1 2i 1.-.191 E e.n p . pe A-entin? @2A' Era repre&entat1 ca o #e2eie 8ot1r3t1.&icii' A #ost .t 3n st3nc1' Ovi iu# $%ta/-.ia T8etis? @2A 1*a asc.cis de propri./-0%.cis /i pe Lico' LI!O$EDE @1A Re"e a do opi or.i >erc.s pe 9ri*!. r1&4oi.i or.nca tat1 . t.rtea c1r. care a. care a -r. ."1' O-idi.t s1 .s? /i a at3rnat 3na 4er4ec.r21..p' @2A N. pri&onier. care a a-. a t. Idas?.i Nere. .tea s1 -ad1 prin &id.t s1 si2t1 ars. o p1rere critic1' D. do. #i..rii. 3n 9or. a n.r2' LI!EE Ser41ri date 3n Brecia 3n cinstea . i*a a-.s? /i pe E e? 3n Co 8ida?' 9ri!. s1*1 de-ore&e' Ee.i5 a #ost or4it /i apoi .rat*o. .i .p1 a 0ii.n ti2p A8i e?' De a e . a #ost .rea 3n care era -enerat Ares?' rJ ARBONAUiI LIN!EU @1A So0. pentr. e?.:l:i. #iindc1 si*a e!pri2at.i' A #ost i. Dirce?' Aceasta din .i discipo c. 3n Arcadia?' LI!EU @1A @"r' lic-3.it .4it1 e 6oseidon? /i a dat na/tere .i @ins. a-3nd 3n rn3n1 . $%ta. #ete e propri.i . a<.p1 o a t1 -ersi. 1*a .*1 3ntr*. a #ost s. din n. pre#1c3nd.t ca sc a-' D.nte e Lice./-0%.i > ppocoon?. a 2a tratat*o p3n1 a .

. a prasc8i24at*o 3ntr*o stea' @2A . a nordici.&ica #oarte r1sp3ndit 3n antic8itate.a c. Narcis /i* a 3ndr1"it propri.2ent 2. ed. de Te e2ac?' LIRA Instr. o :a"na :.i c8ip' LISIA Una din ce e 2ai -estite sirene?' LOU$B*Ee.tea .n"i 3n -oie. socotite di-init10i' E e contin. 3n "enera . /arpe e :id"ard? /i &ei0a 2or0ii.ri 4."iat 3n ins.. =+L /i .# ete e 2or0i or sa.pe..i din a te 2ito o"ii' So* 19C 0ia . Canace?.i :ops?' @2A Ee..en01 as.i >e#aistos?.ne.arie.r?. /i o oca&ie de p.i Apo o?' Aco o a dat na/tere . .i% c-ndil/t.i Eo ?. . deoarece 1*a respins pe :erc.nde. 3n cinstea or era. ace a/i n.de Apo o?. Apo o? sa.2e' Ea a #ost socotit1 sacr1 de e"ipteni' LUA Eei01 ro2an1.2ii. Kn%ida. ar2e e d.pra ce or r12a/i 3n -ia01' Era.n1 2a<orit10ii popoare or din antic8itate: Isis? a e"ipteni.p.*perc. 3naintea A#roditei?' $& Di-initate a -ec8ii Li di i. at3t c3t s1 a<. : din pretenden0ii 6ene opei? @proci?A .2e. 32pre. 2 2 LUNA Di-initate co2. 3n oarecare 21s. a 3ntoarcerea . 2ai a es ce e c.s. L.n?.n"1 c8iar /i p3n1 a cap1t.i U 3se? 3n patrie.i Narcis?.. #rate e s1. 9e8rir?.*se 3n ea.n "r.se #erti it10ii /i prosperit10ii' (LU7ER!US %ec ie di-initate ita ic1 protectoare a t.tre2. . te ro27ne/ti. .cte or' Ba4rie e D. Astarte? a "reci.i s.sc. identi#icat1 c..n 2edic des1-3r/it' La r1&4oi.ater' Bac8.r1.cat de o discipo 1 a ei'1 $AAT D%iIa ade-1r. t./irea de Ga se p. 3nte2eietor a ora/.r2e or de oi' Ser41ri e era. a #ost presc8i24at1 de acesta 3ntr* o # oare c.' 19= '$ >er2es?' Apoi &e. 19) /i .c:3. ca si tat1 . caracter ro2antic' :' Erninesc.r2'5 NI. s1 e!ercite o in# . NL.i #ra0i.i 9a.d1. din Te4a? @2A' C3nd cetatea a #ost c.ia din propriii . ? C8i*ron?' A #ost. e"at de stea. 4ine-oitoare.a.ii.i /i ai ni2#ei? Rodi. dia-o .Di-initate ita ic1 ar8aic1.n?. L10ii . .s? @ at' l:>%.r2' $&!AR Un. considerate spirite sa. A. ap1r1tor a t. ':aia? @1A' @2A A #ost so0ia . coresp. . .n./2ani or. care posed1 3ns.re' LOTUS Ni2#1? care. 9a. Ai a. poe2 $AIESTA @1A Eei01 ita ic1. pentr.ror nenorociri or. 3n cinstea &e.s1 a De #os?. ? . . care.nete /i c.p.perioritatea 3n arta irei' LIO!RIT Un. identi#icat1 c.n&1toare &ei0ei Rea Si -ia? a ro2ani or sa.i :anto-a' %ir"i i.i? sa. a Les4os' $ANTOS @1A 9iica . pro#et.r. .24re e or. c1reia i se o#erea. E a?' C3nd LoQe era #.t 3n"1d. a Ro2a.rios. poe25 Ti .2ite 6arenta ii sa. 199 $ANTURNA Di-initate ro2an1 protectoare a so0ii or si a #a2i ii or' $A!AREU @1A 9i.?. ni2#1? presc8i24at1 3ritr*o ap1' 6ri-ind. d. #ai2os pro#et.8.Ann.ri#icare /i de osana e ad.s Li-i. . pres.cis. .n a t persona< din 2ito o"ia ro27neasc1. care s*a 3ndr1"ostit de sora sa. . iar #iii: .t.r2e or. . a co2andat.sti0iei 3n 2ito o"ia e"ip* tean1' $ANA GENETA **J GENETA $ANI S. care n. coresp. s*a re#.p1 ce' a . 3nt3 nit /i 3n 4as2e e /i poe2e e c. A2#ion?' LIRIO7E :a2a .at parte a o2or3rea .p. i*a p. L:c%aBi.i era An"er4oda?. a ro2ani.i Tiresias?. 6an? sa.i.cat de centa. ()25 I%.i /i a <.cerit1 de e"ipteni. care respin"e . Or#e. tot at3t de cr. trec3nd peste .n&1tor de2on..n r'. . a ser-i oraco .i Asc epios?. 9era ii' $A! AON 9i. etr. $aia.' LU7ER!AL1I Ser41ri or"ani&ate 3n antic8itate. ea a #ost d.na c.p de tesa ieni' I o2er. . II.s? . N..t. a 1= #e4r. din #iii soare . pro-oca t." aprins'''''' LU!EA6&RUL 6ersona< #antastic. ocrotitoare a #r. lliadci. ace a/i n. 3i coresp. d.n&io.s a #i #ost in-entat de >er2es?. or"ani&ate ser41ri n. Diana? a 5 ro2ani' LUNGILA 6ersona< din 4as2e e ro27ne/ti.a #ost ed. 32potri-a Troiei?.

ri or si a . a i4ert10ii' O-idi. a ro2ani.. 2a2a .s Li-i. de#or2at.pta 32potri-a 2onstr.s.t. Dari. de ase2enea.rit # a.. e"at1 de #acerea .s? /i. .s. a se sta4i i 3n Corint.i.i :iron @sec' %I 3'C8r'A5 B' B' Lan"etti./-0%. Spartei /i a i&"onit*o pe E ena?. p.-.2ite :atra ii.etc'. e a #ost 3n-ins de &e.0i c. ).p1 o -ersi.nci e a 3n0e es "rai. . n. .er4ac8 .i :ene a. 7itica.rtat1 as.nat 3ns1.i?. .4it1 de Ee. %II./-0%.sei ./i.i At as? @1A si a 6 eionei?' A #ost i. a 11. tot. p1stor din 9ri"ia.s :i 8a."it apoi a Atena. 2. %i. tra"edia :edeei5 E. -ictoria Te4ei? @2A' $ELA$ION *? 8I77O$ENE $ATUTA sa. a*i pedepsi c. $%d%%a. 19\21' CA astr1 de a :antine a: A>-ll. 1++ /i . $%ta.stat./it # a.i ro2an si. a 3ncercat.cis si pe proprii #ii a-. &e. din acest instr.i. #resc1 po2peian15 sarco#a" ro2an c. Odi3%%a.4i $a. apoi ap1r1tor a p123nt. .i patriei . .ia i*a dat pe 19L $ARDUK Di-initate 4a4i onian1. $%d%%a5 %a eri.ra"ane or. $%ta. e /i*a 3ns. din' to-ar1/ii de c1 1torie ai .it de -i. I%5 U.ne.*si c8ip. aici ason a indr1"it*o pe $ELANTIUS @1A 9i. di-initate a -3nt.i Bete?. %I. protectoare a na/teri or.s contin..i -itre"1' >o2er. A? :.nei opere a .ite' @2A Un.s?. .ri .3Ja35 .2ii.r2'5 Cornei e. si .se.t. pe . care a pri2it dar. $ATER $ATUTA La 3ncep. 1=9 ' ($AGI 6reo0i persani c.e"i e 3n"1d..* "ene De aoroi!. 3n consecin01. cA I. a #1. acesta a p1r1sit apoi Co 8ida.i Tia2at?' * :ARKCA Ni2#1? ita ic1.n car tras de 4a a. de pro#e0ii /i -indec1ri de 4o i' :AhA @1A 6 eiad1? 3n 2ito o"ia "reac1. capa4i i.p1 2oartea tat1 .sa? @1A /i a p1r1sit*o' :edeea s*a r1&4.n? F /i 2a2a re"e .i 9a. .n1 st1p3nire pe 33na de a. C(5 Tit.n %e/23nt otr1-it care a .et1 c in 4ron& a Britis8 :.X .adi3:l.%a c->iil-. care.. a -e"eta0iei. $%d%%a. so0ia &e. pre-estirii de a ni/te /erpi' De at.' A de-enit apoi si24o a 9or. dra215 6ier 6ao o 6a*so ini.cis*L /i i*a . 3n aceast1 ca itate.nde 1*a . t. a oc. 7a. Apo o.i >ippo2ene?' Şi*a <ert#it -ia0a pentr.r2'5 Dante. 32pre.n1 c.C-na:t%l%5 O-idi. pict. oc a Ro2a.. B.t. .teri po itice.i U ise?' @2A 61stor de capre care 1*a 3n#r.-. c in sec' I% 3''C8r'5 $%d%%a . pe a c1r. L:nCa n-a>t% a $%d%%i.-.r15 L. 32pre.5G Corrado A -aro..at de so0 pe E"e.d.i .s 9 acc.pat tron.i"i C8er. 1V.nii. tra"edie5 Seneca.@Asia :ic1A care d.ntat .i :arte din Ro2a.nie' ./-0%#.ri or' Ser41ri e. Era socotit tat1 .n1 c. #i 2 $ ARTE La 3ncep. a-ea. 9i ippo 6acini. pentr. $ELA$7OS 6ro#et "rec. Indra?. $%ta.&ic1. %II.ntat pe Apo o? 3n c3ntat.?' D.te&an0a. .i ro2an' :eRUiI 3n 2ito o"ia -edic1.2ent' D.s?' %ir"i i.t. -1&3nd. s1*1 otr1-easc1' 6indar. o#erind Cre. popor. p.%dit%a0= :cid%. /i . 2 $ARR GRADIVUS D%: ocrotitor a o"oare or 19( a "e0i' $ARS9AS Satir? sa./i a ne-oie. -enerat pe co ina Capito iU .tere 2a"ic1 1*a a<. re"e e Co 8ic ei?' Dotat1 c.' Uneida.?% c-ndita# NN%III )(.i pri2ordia %ritra?' MATER MATUTA -> MATUTA MEDUSA -> GORGONE $EGA7ENTE 9i.t 23niat15 3n 3ntrecerea c. pict..i U ise?' O-ic3i.4ini. 3n c ipa c3nd &ei0a Atena? \ ori de c3te ori c3nta din # a.r?. a d.pra 2onstr.ripide. #iica .p1 o a t1 e"end1. $%dc#%a5 $c#d%%a# pe o a2#or1 din Ita ia 2eridiona 1. #ra0i or Ro2.rora? 3ns1/i 3n 2ito o"ia ro2an1.' 6entr.s? si Re2.t \. 1*a p1r1si. a 21ri or /i port. p1stor a . A. . .p.?. c1r. si 1*a 3n#r.i Latin. Apo o 1*a <.tat pe ason? s1 p. deci.sta-c C8arpentier.i Do i. ason' A #. Anso 2 '9e.2.ror ani2a e or5 $EDEEA 9iica . str12o/.r1 3n 6inacoteca din Dresda Cre. ser41ri 2i itare pe C72p.p1 -ictoria rep.i #i.r2' $EGAROS Tat1 . copia . d. r1&4oinic' I se o#erea.t A. NI%.

".i 6atroc .? /i #rate e .i. sc. c. o 2asc1 tra"ic1 3ntr*o 23n1 si 3nc1 0at1 c.0at1 de Arte2is?' $ELI!ERT 9i.i &e.r1rii c.&a? tra"ediei.i' :e ea"r.cis ani2a . :e isse. E ena 3n patrie.i :e2non adresat 2a2ei sa e.it=. re"e e Te4ei? @2A.cis 3n ti2p. :eneco.i Ee.i Licaon? @2A Una din #iice e Nio4ci? cr.#orice s1 4atice' $%nad= ad-.prin/i de ne4. a pri2it cap.i Cretei. 2iere de a 4ine' $ELKART *J $ELEKKART '* !00 $ENELAU 9i. personi#icare a "eni. . a sa -a Beo0ia de ra-a"ii e . care a participat a -3n1toarea porc.r2' $ENADE 3n 2ito o"ia ro2an1.i acest.s? /i 2a2a ni2#e or? oceanice' $ELIBEA @1A 9iica . re"e .ia' A o#erit tro#ee e Ata antei? @1A. #iii .. 3n ti2p. .. care a r1nit 2istre0. 32potri-a Troiei?. #i. 3n tinere0e.2 i*a #ost pre&is de Tiresias?' '$ELISSEU (1) Tat1 :e issei?.na din co oane e r12ase 3n picioare. t.i Atre. IN5 Scopas. scotea di2inea0a . a/a c. care s*a 8r1nit. .?' $ENI77E 9iica .cis de A8i e?' De pe r. .:.21' A.-.pte' $ENETIU @1A Titan? 3n 2ito o"ia "reac1. cretan c. din seco . a -irt. N% 3'C8r'.4ens. .i Orion? 3n 2ito o"ia "reac1. %atican. din epitete e . se preta.? @1A' L*a 8r1nit pe Ee.i. adorat1 ca &ei0a a s. IU.i 2a21.r1 din sec' I% 3'C8r'. /i. .&e. I%. Na0iona din Atena $ENE!EU Tat1 a .s? c.rne2non? 3n 2ito o"ia "reac1' E este ce care a pornit r1&4oi.i 3n 2ito o"ia "reac1' 9iica . #resc1 po2peian15 R. a . Iliada. :etioc8e.# et.at parte a re-o ta 32potri-a . 2a. constr.ite pentr. . a #ost prote<at de Atena?' D. .i Troiei' 3n ti2p.i Ocean.pe U ise?' Acesta s*a r1&4.nat pe e .r1 ro2an1.n1 c. pri2i0i ca oaspe0i de 6oseidon?' O-idi. pict. care a . .s? si 2a2a . . $ELKART Ee. sc.&e. . 3n :.i Ino? /i a .s? copi ' @2A Un. pre-estit 2oire e?. E ena?. 3naintea .cis 3n .1 3n ste e' $ENS Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1. 3n E"ipt.te * a27ndo. de #apt a e #araon. 199 $ELEAGRU Ero.rni' $E$NON 9i. s*a 3ntors c. 32pre. =(L /i . si*a sacri#icat -ia0a pentr.n s.i Ata2ant?' S*a ar.p1 a 0ii.nie.i Ocean.i Ee. .0i or na.net ase21n1tor ce .so e.i Ec ip?' D.2 Co oane e . .2eroase p1s1ri care s*a.i. . /i aco o a23ndoi a. .nei epide2ii de ci. 3n&estrat1 c. . #e2ei din corte"i.i DionDsos? care. pt. ridicat 3n &4or n. care a #ost interpretat drept sa .%li33a.pte or dintre Eteoc. . #iindc1 so0ia .i de -ioar1. .i A2en8otep III.i5 $%l%aC. drept r1sp at1./-0%. a #ost r1pit1 de 6aris?. cot. . 2a2a . cet10ii TDr. o 2e2orie prodi"ioas1' $ENESTEU Re"e e Atenei.t printre &ei. ni2#a? care 1*a 8r1nit pe.ci"3nd. .tice /i co2ercia e' * * $ELIA 9iica .i #enician.i 2istre0 din Ca idonia?5 e este ce care a. pe care a #ost incinerat.2 a.s? si a #ost tr1snit de acesta' @2A Tat1 .i Eos?' A .p1 3n-in"erea troieni or. acest. A *tea?' >o2er. contenea s1*1 p 3n"1' O-idi. inspirator a a #a4et. c. #1c3nd. 3n :.ptat a Treia? /i a #ost . care n. .i A". si pie ea acest.pte or.i :e2non.i Ee.at a 8ar01 3ntre e e' Ee. $%ta.i./-0%. a 2ani#est1ri e.ssin. care a participat a c. Ee.i Creon?.ritor. #ost pre#1c.. #iic1 a rece . # ost. Nico as 6o.t.s? 1*a trec.*1' 19. $aco4 $ordaens. apte de capr1 /i' a 3n-10at popor.rJ22 $ELISSA Ni2#1?.-. a 4in1A' $EL7O$ENE :.s?. $%ta. a Sparta' 2+1 $ENERTE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.s? /i a :ne2osinei?' Este repre&entat1 c.rit. a 2.. a '2.cerirea Troiei? /i a #ost .*1 ne2. 3n antic8itate. des#1/.&icii si a c3nt. pt. sora ei.ia. . s*a. e? /i 6o inice?. a sa -a Te4a din 23ini e ce or /apte @Cei /apte 32potri-a Te4ei?A. a/a c. s*a <ert#it pentr. 3n"1 Te4a? @)A e!ist1 /i ac.cis de propria .2 s1 o40in1 2ierea de a 4ine @"r' .i Titon? /i a .ncat 3n 2are o dat1 c. de 2oarte.r1 $ELEKKART sa.

so0ia .pra-e"8e&e casa /i s1*i ed.ri do T. C9= 3'C8r' Ser41ri e 3n cinstea . 1*a .n1 c. 1*a 1sat s1*i s.s.r2' $EONIM (l) Un a t n. $%4t%.i Enea?' $ESTRA 9iica .ne e"enda.n 2. $%.i prin0 a Tesa iei care. a<.i si a pr.:l:i $^n-l% este .i DionDsos?.i. inte i"en01.p1 ter2inarea #a nicei constr. Te e2ac?' Atena? 3ns1/i i s*a pre&entat de c3te-a ori . 3nar2at1 c. -e/nicia 23n1sti*rii /i a #r.cis Dio2ede? 3n ti2p. . c3nd aceasta 3/i c1. oc a 1= 2ai' 9resc1 a 6o2pei.reri 3n cap /i 1*a c8e2at pe >ades? s1 i*1 crape' Din cap.to?' Ei i*a dat pe propri. #iindc1 a #ost c1s1torit1 c.. s1.cea 2ai p. s.i Ce e. .c:. .n. %ittorio A #ieri.4 care era -enerat 3n :eonia' a $EU A 9iica .t din prea<2a :1rii Ne"re. r1&4oi.2e' $ENTOR 9i. pentr.C%4 sa.nde a c1&. s1 sar1 de pe acoperi/.p1 2oarte' $ETANIRA So0ia .nor aripi de e2n' 3n . -/%.i?' 9i. .nci &ei0a 3n0e epci. coi# si c. 4ron& "rec. .tea tr1i #1r1 so0ia .i Edip?. io2er. BJ-4ire>e d. prin sacri#icarea #iin0ei i.= . 3n %ia c ei 6 A44ondan&a5 $%.i' @2A Re"e a .i Sisi#? @2A' 9iind presc8i24at1 3n stea.ptat a 1t.cian B a". p1rin0ii adopti-i ai . 3nso0itoare si prieten1 a &ei0ei Arte2is?' C3nd Ee. >er2es? a "reci or' A a-. d.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A' L*a deter2inat pe Cronos? s1*i i4ere&e pe copii*i 3n"8i0i0i de e ' A #ost .t propria #iic1' Tot. dra21 $ETALOS 9i. a .i U ise?' Acesta... pe. dar #iindc1 . ro27nesc /i 4a canic' Un 2it str1in de orice re i"ie. :e0apont.i :entor. oc.s? 32potri-a .cis de 6o i#e2? a de-enit so0ia cic op.=. e a si20it d.i Te e2ac s. #i. .s? i*a ar1tat prea 2.i Ocea*n.i acestei opere de art1. .a din ce e 2ai s. Odi'-#i#i# . a presc8i24at*o 3n p anta c. tota . I%0erope. persec.i 32potri-a Troiei?' @)A 9iica .nii. sp.den0ei' $ENTA Ni2#1? adorat1 de >ades?' 6crse#ona? din in-idie.&e."ino.i5 opera tr1ie/te ast#e prin propria noastr1 -ia01. . 2ai t3r&i.i 0in. patetic.ritor' @CA So0ia . $%.i a #ost *&idit1 3ntre &id.H. Atena?.n.2e e . 2L( /i . a crea0ia .a ReDno ds.i 6o i4? @1A. tr1ire si sensi4i itate.2e a 2.at1 de so0ie de Ee.p1G ce acesta a #ost . pe . ance' .n&io.it*o pe De2etra? . ro2an a co2er0. -od1.r1 $ERO7E (l) Re"e a 0in.s :a!i2.i. .i Cos' >e#a? 1*a presc8i24at 3n0r*o stea. e"endei' B L. care. . c.:l l:i 6ari'P5 6er.se0ii ei' So0ia . or 3 -a detrona. $%. tra"edii $ESSA7OS @1A 9i.c:. @=A So0ia .n?' @2A Ero. .ri e rn3n1.4ite. Na0iona c in Napo i5 $%.tor.t 3n :eonia. F c. 9.i Cres#ont5 d. a Ro2a.5 Cre0i Donato. a<. sec' % 3'C8r'.n oraco ? i*a pre&is acesteia c1 #i.i 6rote. 3n repaos."esti-e din #o c or.nonei?. identi#icat. Ee. din Lidia antic1' @2A N. %o taire.cis*o' $ER!UR Ee.r2'. c. !0! !03 a #ost constr3ns de Rad. ei.n. De2o#on?' $ETIS @"r' .c.c:. .t. t1 aten0ie. iar e . .inte ect. pict.22= /i . din in-idie.cis.s? 3naintea . a 03/nit din p123nt .2e a . 3n :.i #ii i*a . #iindc1 6oseidon? 3i 3n"1d.ce #i. pres. .5 $os8. de2onstrea&1 participarea creator.p.t.t .rpator.i Eo ?' A 3nte2eiat ora/. #iindc1 n.ii A. 2ai t3r&i.rn.?' A "1&d.)n=3ti.ta #iica. 2ar#1A.&. &ei0a. acesta este si24o . L%C%nda $%4t%. 3n Circ.Ann. .%ti3. pe 6erse#ona?.. a T8asos.?. 2a2ei' Andrea :a#iei.i Sisi#? @1A /i nepot a .. Ca24ir.2p1tareA 9iica .4 3n#10i/area 4. a r3nd.:l $an-l%.i At as? @1A /i so0ia . 3ncep3nd din an. 4asore ie# din ins. a&i 3n L. d..-r.ia s1 o re-3nd1 de #iecare dat1' $ERTERUL $ANOLE 6ersona< din e"ende e /i 4a ade e ro27ne/ti.i @ at' ni%. r1pit1 de 6 . . .i a ie/it at. ace a/i n.0in. care a . . n1sc.s a 3n"8i0it*o de -ie' :ai t3r&i.tat de o #oa2e nepoto it1 /i*a -3nd./i ea s*a 2ai 3ntors a p1rinte e ei.c0ii.tor.stirii. 32pre.. .c:.i A ci2 din Itaca? si prieten. care 1*a dec arat &e.n.2.&e or?. str1 . p.i Nept. c3nd a p ecat a Troia?.i >ornor. pe ai c1r. de a n.n i&-or' L%C%nda .c:.n te2p .s ar8itect a :3n1stirii Ar"e/ /i sacri#icat.i a-ea.ia acest.

pict.n.4irii' $ILET Ero. . de Apo. sin".r* i3nd pe cap . dar -1&3nd c1 /i 8rana se trans#or2a 3n a.r1 a L. . .2e e de As*tarte?5 "recii a.cis.i' Acesta a #1c. 1*a.i ape de at. Ar"os @=A' A #ost 3nte2eiat. 3n ace a/i ti2p repre&enta .i' Drept r1sp at1. i*a <ert#it .n.p1 n. a e c1r.ti( J i $inc. pe care #enicienii o adora.t.cipe.si acestea e*a #1c. ni2#ei? Cianea' $ILITTA Eei01 asirian1. 2a21 a &ei0ei Ua. a.i . Le.i 2onstr. /i a E. din cei /apte #ii ai Nio4ei? .2. personi#icat 3ntr*. .: As"ard?.n i iac. pt. ace a/i ta. a de-enit apoi independent1 si ast#e i s*a acordat i2portan01 2a<or1' A a-. pe Andro"c.n1 c."at pe 41r4ier.p1 e"end1.s @din Arcadia?A: Le.*i . 3n 2ito o"ia nordic15 ce e a te.it ar8itect..ror 2e/te/.2ea &ei or.i. 3n 9or. 32pre.at*o c. .c.. o ance' $in%.te' $INEIDE Ce e trei #iice a e . sp.<ci.2e e de A#rodita?' 204 4. si >e 8ei2?.. care i*a #ost o#erit c8iar de &e. /i a stri"at*o aco o secret. o dest1in. 3n 41taia -3nt. o4 i"3nd. a #ost .r. a cer. care. atri4.ropei?.2it ast#e d.n /arpe. .? /i Ariadna?' :3niind pe 6oseidon? 2+L #iindc1 n.i 21"ar' Dar e /i e*a asc. este #i.7 $1LTA Eei01 asirian1.i.t c.it triada capito in1' S1r41torit1 a 19 2artie.ri e . disperat.t.i.i.t de so0ie pe 6asi#ae? /i. c8ip.ri or. 6atto os. . :eta2or#o&e. c.i s1 #ie ca ace ea a e . . pe A-entin? @2A si .n coi# si 3n 23n1 . c.n a t. a it.t. do. 6ria2? 32potri-a a2a&oane or?' $ILDA Eei01 a #r. care a de-enit sc a-a . .-enita i2portan01 c.it pe Si en? @1A. de 6erse.ie ni21n.2oasei Briseis?.p1 o a t1 -ersi.t s1*/i piard1 2in0i e si s1 r1t1ceasc1 3n toat1 . DionDsos a #1c.i Orc8o2eno.i' A de-enit apoi re/edin0a atri&i or?' $IDAS Re"e a 9ri"iei care 1*a "1&d.". tr. ? pe care i 1*a constr.n1 c. .nis.n oc pentr. ci*toe? @1A' E e n.citoare5 3n e e era. acordat c.n te2p . sc. NI.i Apo o? /i a Dianei? /i so0.cid1 #i. Deda ?' C3nd Andro"e.se0ii. #ondator a ora/.conoe /i A. c.2e e 2iner. acesta s*a r1&4. #1cind ca . .n1 c. . indi"nat.t &e.&ica 1 3ntre Apo o? /i 6an? /i 1*a prote<at pe .i Ner-a' 32pre.i s1*/i retra"1 r1sp ata' A tre4. ea.n1 c.n ta.-ea /i 3ntr*o 4. . care 3i /tia taina. a-3*nd ace ea/i.t. #1c3nd*o pe 6asi#ae s1 dea na/tere .i 6erse.non.t ni/te trestii. .-r.piter? a constit.r1 antic1 a L.t tot.t pe Le.$I!ENE Ora/ 3n 0in.a? /i . coresp. :edeei? 3n . p3n1 c3nd >era? e*a presc8i24at 3n i ieci' D.t ca tot ce atin"e s1 de-in1 a. ace a a./i o "a.anieni.s? . ?' :inos. a 3nc8is acest 2onstr.dec1tor 3n In#ern' A a-. t.i 3n e"is a0ie. o?' $INOS Re"e e"endar a Cretei.nci a. .ri"ieni or care' a . r1t1cit pe 2e ea". Atena? a "reci or.t .nci. i*a cer.t sa*/i sp.2e din Caria @BreciaA' D. . t. d. .iL%%) care i*a c1&.p1 o e"end1. #iindc1 si20ea ne-oia s1 o sp.ror aceast1 tain1' O-idi.-r. n.r.r2' $IDGARD 9i. :inos i*a atacat /i i*a 3n-ins. ' Tot e e*a presc8i24at 3n p1s1ri pe toate trei: 3ntr*.i LoQe?.n sc. 1CL /i . L:>ta dint. ' 6e p123nt.ns 3ntr*o 4eret1 #ri"ian1 /i 1*a r.2ea oa2eni or. ca pe Dea :ater. a /tiin0e or /i a t. a de-enit <. cresc. s1 n.it 3ns1 s1 se sca de 3n r3. e"endar.ni-ers. #i. care. pedepsit at. a tra"erii c.r a 4.5 Berard Da-id. ridicarea ora/. :inota.r.? /i n. a #ost repre&entat1 p.#nit1' $INERVA Eei0a ro2an1 a arte or /i a 2eserii or. n. prin ec8itatea . ac. $INES Re"e a Ci iciei si so0 a #r. r12as str1 .i spadei @"r' .i :ine.ptat 32pre. #ra0ii .cipe s1*/i . ca /i Atena.r 3n a4irint. din 23n1 pe c3nd c1. #ire e de a. 2a21 a . c.n1 dorin0a' :idas i*a cer.n&1toare &ei0ei Arte2is? a F"reci /i Dianei? a ro2ani.% $a.r1 3n p123nt.i c.1 .i DionDsos? .i Ee. .i-a. re"e e 0in.ta .2ea. 9+..nat. protectoare a 2edici or' Asi2i at1.2i< oc sa. pre .cis de atenicni.te 2.i A8i e?' $INIT Un. to-ar1/ de petreceri a .nea.<a.n ti2p. 3ntr*o c. a 2or0i or' «' $IGDON Re"e e ./i' :idas a asistat a o 3ntrecere de -irt.p de o2 /i cap de ta.ne.2i era.t a Ro2a .r. &e..r de pe :idas 3ns. personi#icare a i.rec8i e .i DionDsos?.acesta din iir21' Ee.

s?' Ce e no./i s1 /tie.s' 6e ope n. .ni a e an. opera .r. a sc1pa de :irti . 3n )9= 3'C8r' $ITRA Ee. 1*a . c1reia i*a dat na/tere 3ntr*.2it1 2inoic1.. ini0ia n.. &eii. . #i. :inota. rec1p1tarea #iicei ei.it <.ia do2nea A8i e?' D. .PA Stat. ridicat n. a .nt1 a p. . d. 32pre.so @re"e a Cariei \ Anato ia occidenta 1A \. Idrasi . a ste<ar./i. din Ba4i on' @. so0ia . *:iseno' $ISTERELE DIN ELEUSIS Cere2onii rit.pra c1r. as.r1 3n :. %I. 3n 2ito o"ia "reac1. pe Adonis? @1A.i de a Troia?' %ir"i i. 3n In#ern a de-enit <. I%. din Ita ia' Te2p ./-0%. d.sis?. . C*)25 Danie.tat de Ariadn'a.i. pentr. in "o #.n ta.sis a #ost distr. pt.rnici e 3n #iin0e . a re"inei 6arsi#ae?.r. 1(1.t. pe care e a-ea de a Ee.i Cinir?.a. c./it.nic1 sc. s1 #. . 1*a ar. c. care n. %atican.nde s*a asc. . 3ndr1"ostit1 de .a e ce e4rate a E e.spendate a e Se2ira2idei. . Ee.i' %ir"i i. N."12intea . t. care i*a a2intit de datorie.r3nd1 /i o 4eret1 #ri"ian1' De o4icei.terea 3n &ona Ni . 3n cinstea &ei0ei De2etra? si a #iicei ei.2e e /i ast1&i. 29. 3nc3t a a-.i. s.p1 ce o ci.t. oi or /i a c. #i. /i*a respectat 3ns1 3n0e e"erea si.2eroase te2p e' Era ' repre&entat ca .n1 c. o 2antie # .4it tat1Q peste 21s. a<. propice -ie0ii /i #erti it10ii. IN. pt. /apte tinere /i /apte tineri' Tese.21 cr.t.i.ne 3n 2ito o"ia -edic1. Icar?. 6er*se#ona?' Se in-oca.i $N7B$OSINA Eei0a 2e2oriei.r' Sc.p1 p ecarea .stiit ins.#a/ #a01 de Triton?. (.i Ee.i' $ISEN Tr324i0a/ 3n # ota .&e.r 3n Sici ia.2inii /i #apte or 4.i Eac?. constr3nse s1 tr1iasc1 /ase .i :inos?. $%ta.rii /i sc.i' Şi*a i. $i.s? din O i2pia? @3n 6e opone&A. 3n E"ipt' @=A !07 Co os. a re"e e acestei re"i.r2'5 %ittorio A #ieri.#erin0e e /i ener"ia 2a2ei.s de A a*ric.apoi s1 dea a #iecare no.ncat 3n 21re.ia . re"e a 0 Cipr. oa2eni or dreptatea' $I NU Ee. 3n' n.n:l. constr.s?.i Eno2a.i' . e!tins1 3ntre 1L++ si $C++ h'C8r'. ci-i i&a0ie n.ror da2na0i or' Creta a c. #i.&e? a. /i ..*ind.rt1. .ni 3n In#ern: 2oarte /i 3n-iere.t' Deda a re. protector a #erti it10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1' Şi*a e!ercitat p.rii antic8it10ii. &ei0ei Arte2is? din E#es' @(A :or23nt.p de o2 /i "r. te i2a"ini.1 ani. dedicat acest.p1 n. .*/i aripi din cear1. r1pit1 de >ades?.t prin :inos o ade-1rat1 ci-i i&a0ie. din A e!andria.1 2.2e e .i.ncat 3n 2are' A #ost trans#or2at.ror' A #ost presc8i24at1 apoi de &ei 3ntr*. oc ce 3i poart1 n. tra"edie $IRTIL %i&iti.p1 2oarte. 3n ce e 2ai 2.ni ipsite de 4ine#aceri e nat. care i*a.i Uran. 32p1r0ea. . /i s1 a<. asista a t.i Enea?. a r3nd. 3n care era 3nc8is c. de >er2es.ns de oc8ii t. /i i*a sc1pat pe atenieni de tri4.dec1tor. care se 3nt3 noa. 2. 3n >a icarnas' $IR$IDONI 6opor din Tesa ia. Knc#ida.-.t. 3ntrIo conste a0ie. tr.ni pe p123nt /i sase . c' iII $INOTAUR :onstr. ti-area in.n copi .ni.s?' ' $NESTEU To-ar1/ de c1 1torie a .n ta.i :a."1 din a4irint. . .i >er2es?' Şi*a tr1dat st1p3n. Int%. sacr.cide ... a . a.2ai cei ini0ia0i.n"1 sin". dar /i*a "1sit 2oartea.2a& si cap de ta. Cap.cis apoi 2onstr.21tate din re"at. din R8odos' @LA Te2p .i Enea?' Deoarece s*a ar1tat tr.?.n 2irt' O-idi.rii' La aceste '2istere asista. Arte2isia?. e"ate de ce e /ase . ca /i dra2a #iicei. Napo i. -oia s1*1 piard1.i 9idias' @CA 9ar.* Conste a0ia %i&iti. Kn%#ida.2ane' $IRRA 9iic1 a . identi#icat c.ns.nosc.kiind .n desert .. Coca ?' :inos. #1r1 ca e 3ns.pt de 6e ope? care i*a #1"1d. /i c8iar str1inii.r21rit p3n1 aici. pentr. /i ce e a te /ase .1 $O!ORI 3n 2ito o"ia s a-i or.nci e or de toate &i e e5.n t3n1r care poart1 o t.21r de /apte: @'1A 6ira2ida . acesta 1*a ar. d. . a . re"e e -i&i"o0i or. #iica . din E e.i' $INUNI ALE LU$II Capodopere a e ar8itect. soare e' A #ost adorat /i de ro2ani.i Eno2aos?.i Ueops' @2A Br1dini e s.cis c8iar de re"e 3ns. #ost #iice e ei. a r. a presc8i24at #. apoi si a 0ii.ia de so0ia sa. &ei0a protectoare a #e2ei or 3n 2. cor. .r1. .r. tri2is de 6oseidon? 3n Creta' $INS 3n0e ep0i 3n 2ito o"ia ce tic1.

na3:l5 Bi.c: . care G.i: :ie&i 1 si Eori 1' $USAGET Epitet a . .21tate -i0e ' In 4ra0e e 1C \ Dic0ionar de 2ito o"ie 2+9 .n /arpe.n1 e.r2' $U$A 7&DURII 6ersona< #e2inin 3n 2ito o"ia ro27neasc1. care prote<a castitatea #e2ei or' 21+ $UNIN **J 8UGIN $UR!IA Eei01 ro2an1Sar8aic1. a ..i' Ti . iar a treia a-ea #.&a poe&iei eroticeA.&a 2. <. carta"ine&ii <ert#ea.i Apo o?. .2e e . .i Ee. .n&e de 2ac. r1. are ro27ne/ti. io Ro2ano. 6o i2nia? @2. A? :. 3nc8ip. care*i c. pict.4 #or2a ..tea .i 3n 2ito o"ia "reac1' Era.:0%l%.rit 2.nosc 4ine inten0ii e r1.i era. 7a.2e e de 6ieride' Loc. %III.&a dans.4 #or2a . copii. trei: Lac8esis?. 3n#rico/1toare. ar1tare respin"1toare. )). $%ta. 3n 6ieria. din Beo0ia.rdare' $OLO!K Di-initate orienta 1.s Li-i.!ite es @sec' I% 3'C.1: C io? @2. . c.scat de .1rii 3n r3s /i a sarcas2. a So2n. care se p. I. #iice a e .i /i a Nop0ii?.i? @2A /i aceea a 6a atin.t1cioas1.t3i 3nro/ea. t.&a astrono2ieiA.s? /i a e :ne2osinei?' D.i de 4ron&.ria/. L)= /i .ia pe care o 2i/ca pe s. ap1rea s.nden0ei? 3n 23n1' O-idi. e. Ca iope? @2. -ie0ii. Urania? @1A @2. C otos? /i Atropos?' Cea dint3i torcea #ir.i Apo o?. .rios a #ost i&"onit . )IB $OR6EU 9i.na: #iin01 si -estr1 c. $%ta.nte e >e icon?.s? /i a e Beei?' Era. c1 era 2.terpe? @2. c3t o c aie de #3n' .d.r1 l N .i 6r.t. ar"ona.i :antos?' A #ost pro#et. Ta ia? @1A @2.2+.ce .i Ee.nei #iin0e 'pe <.r".pra#a0a . Erato? @2. din 6eieria @12C 3'C8r'A5 Anton Rap#aeV :en"s. serii' Are #e .a 0inea 3n 23n1 o n. de aici si n. parce?' Era.#1c1toare' Se2ni#ic1 #or0e e ne"ati-e a e nat. 32pre. -ise or 3n 2ito o"ia "reac15 3n -is . stat. . a dese2na pe &e.c8ipat1 3ntr*o 41tr3n1 sc8i2onosit1. aspect 3n#rico/1tor5 o2 .&a poe&iei epice /i a e ocin0eiA' F Se n1sc.a #or21 o2eneasc1' A-ea aripi de # . a0ii or din B.i 3n 2ito o"ia "reco*ro2an1' Acest &e. aripi. E.' A>-ll-5 Ra#ae . A2*#i o8? a 3nte2eiat oraco . A>-ll.p1 a 0ii.i 2apa2ond. 3i sperie pe copii. pentr. 3n a te i2a"ini. o coroan1 de 2ac pe cap /i corn.-. ? ./or pre#ace 3n orice. Terpsi*c8ore @2.ite 41tr3ne /i 2.re .8r'A5 4asore ie#.n te2p .-. 3n 4as2e. 3n sti . a4.n.Deseori apare 3n to-1r1/ia #ra0i or .n. $OIRE Eei0e e destin.rite 3n#10i/1ri: 4o. no.i Neopto e2? si a Andro2ac1i?' $O$OS 6ersoni#icarea ironiei.2. . c.?% c-ndlta.ser1 3n Tracia. d. si 6arnas. prin 3n#10i/area ei 8idoas1. $:0%l%.ritori or.i 2istre0 din Ca i*donia?' A 2.c1tor a 2. cond. ./-0%.p1 ce 2ai 3n.&icii /i a poe&ieiA. patroan1 a tr3nd1-iei' A-ea .n ti2p din O i2p? @1A.s. care atin"ea p eoape e . 3nc8ip. NI. prea ire-eren0ios #a01 de cei a 0i &ei' $O7S 9i. din Co o#on F @Asia :ic1A' O-idi. a do. care personi#ic1 a2.&a co2edieiA. ia Ro2a 3ntre co ina A-entin.i 41tr3n c.ri e din :antineea.i Arc8e a.s si #oar#ece' Ro2anii e n. .&a istorieiA.rii' $U$BO)IU$BO Ido 3n 2ito o"ia pop.0i or? /i a participat a -3n1toarea porc.&a poe&iei irice /i a e ocin0eiA. 3ntr. ?' 9 Basore ie#.ineea. . c. #enician :e eQQart?' $OLOS 9i.iA. :e po2ene? @2./i 3n 2in1 #r.it1 s.&a tra"edieiA. or de pre#erin01 era 2.21tate o2. &e. = $URGILF 6ersona< din po-e/ti e pop. ca 3nso0itor per2anent sa. #o osit de e-rei pentr.ia' N.2ea. de ase2enea.&e or?' $UDE 9iice a e ./-0%.ia acest.

* e ast#e s1 se r1t1ceasc1 /i s1 na. odinioar1 posesori ai /tiin0e or e!acte: #i&ica /i astro o"ia etc' 6e t14 i0e e .rtin.i Na. Da#nis? @1A. III.ri pe st3nci e din ins. .i #e de . . a pe 3n"1 care a. A.s?. asi2i at*o c.ri e 9eaciei' >o2er. s1 se 3ndr1"osteasc1 de propria i2a"ine.r15 B' :inne.ssin.r2'5 29+ /i .ri e ne2eene 3n cinstea ..nii.p1 .r2'5 %III..r?5 ca /i acesta.ri or 'i i&-oare or. $%ta.nar*3n 2ito o"ia 4a4i onian1.i 6oseidon? /i a A2i2onei?. #1*c3nd. a-ea scris1 soarta t.i A cino.at*o 3n corte"i. a descoperit*o Bac8.i U ise? /i a ni2#ei? Ca ipso? sa.r1 NAIADE Ni2#e? a e r3.?.-r. /i apoi de so0ie' Ric8ard Sta.t o # oare: narcisa' O-idi. 2a2a . Ti4.r1 3n pinacoteca Acropo ei5 :assi2o D..i R. a #ost 2esa"era &ei or' NAU7LIU @1A 9i.i U ise si a Circei?' NAUSITOU 9i. .ror oa2eni or' NE6ELE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1. .#ra"iat pe 01r2. care a .i? C8iron? sa.pte' Brecii a. II. c3nd acesta a na. e ocin0ei si a scris.i Ce#is? /i a ni2#ei? Liriope?' A #ost adorat de ni2#a Eco?. .p1 a 0ii.i 6oseidon? /i a 6eri4eei?5 re"e e #eaci or?. . 9r. N AIDE (l) :a2a centa.ri.ia dar. tat1 . . So#oc e.4ire. re"e e #eaci or?. pe DipnDsos? si pe Arte2is? etc' Naiad%).4it pe p1stor.i /i a oric1r. Casa . sa.r. @"r' naid%3.8r'A. 3nd3r<ire 32potri-a 2a2ei or -itre"e.t cor14ii e "reci or a 3ntoarcerea or spre cas1. a #ost &ei0a nori or' NEIT8 Di-initate e"iptean1.-. ce e ce 3noat1A' Li se atri4.it de o ast#e de i. e? a . -1i or. re# ectat1 3n o" inda . asi2i at1 de "reci c: :erc. 1( /i .. Ino?' D. asi2i at1 &ei0ei Diana? din 2ito o"ia ro2an1' NANNAR Ee. s*a stins de a sine.nde 3/i a-ea. a Sc8eria' >o2er. %I. protectoare a r1&4oi.i.i s1.r2'5 A e2an @soc' %II 3'C. ))9 si . Casa ./-0%.i 9ri!. pict.ss. iar 3n apa 3n care a c1&.2ini/.s?. 6a a2ed?.at -ederea' NA$TAR Di-initate in#erna 1 3n 2ito o"ia 4a4i onian1.pt1' NA#USI!A 9iica . C=( /i . pt. iar ea si*a . . -estea c1 #i.nde Tese.i Ee. &e.4eei' D. din "o #.NA1OS Ins. Odi3%%a. aprin&3nd #oc.nci..nat. .r1 NAUSINOU 9i. trec.i a asiro*ca deeni' A 2ai #ost -enerat ca &e. poe2e5 pict. . pro#e0iei si ace ea a "enero&it10ii' De o4icei 3 3nso0ea. s. Boet8e.cis de "reci 3n r1&4oi.i >er2es?' A #ost p1c1 it1 de e /i i*a .i'2arin B a.4 n.cos? @1A' @2A Ni2#1? care 1*a i. Ur. .#.i U ise?. 2ai 't3r&i. at.cis e. sta4i it 3n ins.p1 ce #i. /i s1 a/. . pe care i*a ap1rat c. sc. 2 /i .s.i. a . Casa Re"inei :ar"areta.#ra"ie&e' Tot e a tri2is 2a2ei . d. Ar*' "os.t.s pe U ise a pa at. $%ta. pt. . pedepsit.s5 Nico as 6o.at 212 N A RED A Di-initate -edic1. /i* a re"inei Arete?' 3ntre ea /i U ise? s*a 3n#iripat o idi 1' Ea 1*a cond. a e i-e&i or. ' Tot aici se ce e4ra. ei a pierit 3n . 1 . pict.r1tate. Antic ea?. 3n care Ar"os @2A Ya p1*&it*o pe Io? /i 3n care >erc.p i.r2' #ost 21) . i. Odiseea.ancois Le2oDne.na toate 4o i e /i apoi e 32pr1/tia pe p123nt' NANEA Di-initate persan1. 3nte2eietor a ora/.iadna la NaH-3.&i e e' Eeii 1*a.2e e de Sin?' NA7EE Ni2#e? a e .i. L./-0%. pe care a respins*o.i @=A' @2A Re"e a E. a ap1r.i tra"ic.9 NE$EEA %a e din Ar"os? @=A.i si port. care ad.t. . a L. 9rancesco 9rancia4i"io etc'. #i. e s*a r1&4. oper1 iric1 NEBO Ee. $oc. %II. preo0i or. =L /i . Troiei?. .. pe 6an?.r2'5 %II. drept10ii si 2ito o"ia "reac1' .s? 4i a E ei?.A&e" io.ri or din p1d. 3n 2ito o"ia "reac1' NAR!IS 9i. patron.? a p1r1sit*o pe Ariadna?5 tot aici.i.nei ape' C8in. Atena?'' O-idi.r1 antic1.r2'5 #resc1 3n 6o2pei: Casa 6oet. sc. . . a &e. a #ost . din' trei 3n trei ani' NE$ERI S Eei0a. adorat 3n ora/.-.4itoare de sin".

-.n 'ta is2an c.ac%. /i a e . 29) si . ca . s. Nept.i Ee os @A24i0iaA.n/i in ca .ni e or' Tot e i*a indicat .%id%.n &e. #i. 7IRRUS.is SD -estre.s?.s de "reci 3n cetate' L*a .ncat pe Astiana!?.t s1 se r1&4.s a -r.na a"at1 de aceea a 2ari or &ei' NIOBE 9iica . 3 3nso0ea.p1 >e*siod. $%e'r.pentr. 2on. #iice a e .-a3= dint.r2' NE1US Centa. 1=( /i Ur2'. atins scop./i . C. 6' Ti4a di etc. . c8iar n.0i or?.at*o de so0ie pe Deianira. 32potri-a Troiei?. a. pe 2arinari si e #1cea. 2o&aic. ar' Era repre&entat ca /i 6oseidon. de e2n' in* 21C NESTOR(6i:l . lliada.-enet.ri. a ce or 2or0i. IN. c in Brescia. T+%ti/3.i :arte' Ser41ri e 3nc8inate .r2'5 N%->t-l%. care 1*a . 7n"1 Circ. iar d.itor a 2.cis' 3nainte de a 2. Cea . era sora .2ai doi: pe Apo o? /i pe Arte2is?5 >era a pedepsit aceast1 aro"an01. pt.r15 Bia24o o"na. c1 1toria p 1c.n 41r4at -i". c.i A2#ion?. de. pict. 9.n c. sc. inten0ia de a*1 . I%. s. oper1 ro2an1 din seco . II. Odi3%%a.cis 2ai' t3r&i. care ei pop. #iindc1 a pr1dat te2p . spre "r1dini e 8esperide or?' NEO7TOLE$ sa. 3n 2ito o"ia nordic1' Aici a<.. ta*' is2an. . Na0iona din Napo i5 Lo. Ne!. t 2ai pop..2ea de dinco o.it*o ca pe o t3n1r1 p. . ro2an a 21rii /i a ape or @coresp.2e e 4ocitoare or' trod.?.drind. care pop.o .s. p1d. a-ea . a r1&4oi. c.-r.i apo o? din De #os?' So#oc e.i Ne e.pedepsirii d. din eroii "reci asc.r2'5 #resc1 3n :. E. re"e a re"i.&e.i. . 3n #resce /i 3n sarco#a"e e ro2ane. )C) /i . Nc>t:n. #or0e e e e2entare a e nat. 9i.2ente #. tor 4o i' A #ost -enerat ca .rea. n. cei /apte #ii /i ce e /apte #iice a e ei.ri 3ns1.' NI6EL8EI$ L.ac es? dr.=>%4t% >% D%iani. I NI$6E 9iice a e . /i a ar. .i :acaon?. a c3nteee or rostite a 3n2or27nt1ri sa.rt3nd aripi ar" desc8ise' NiL% din Sa.nerare.r1 NI!O$A8 9i. 3n sc8i24./-0%.-3nt 3n r1&4oi.r2'. 0in3nd 3n 23n1 .n&1tor &e. a a-. . otr1-it dat Deianirei si /i*a. t121d.% n%. 3n :area E"ee si 3i a<. iar a 21= s#3rsit.rpri&a de a o -edea i. &ei0a Atena? 3ns1/i. ./2ani or 3n NENIA D%iI= care -e"8ea pe cei 2or0i 3n 2ito o"ia ro2an1' De aici.# ete e eroi or c1&.-t. #resc1 po2peian1 NE7TUN Ee.i Ne*re.. .5 Vict-.i A8i e? si a Deida*2iei?' A a-.pte' NIKE @"r' -ictorieA 6ersoni#icarea -ictoriei' D.na ii. /i*a "1sit 2oartea.r2'. repre&entat1 #1r1 aripi @"r' a>t%.i Ee. #iind .4it1 si de Ne!. a.ai /.0i 3n .# ete e ce or ce 2. III. ce e4rate' a 21 i. Uratos @9or0aA /i Bia @%io en0aA' La Atena a #ost identi#icat1 c. ape e. de pe &id.i Tanta ? @1A /i so0ia . c3nd a .2e e poe&ii or sa."etat1 #a01 de &ei0a >era?.t s.ri e /i c32pii e' Repre&enta. #3nt3ni etc' $ean $o.ra pentr. III.nii 6i os @6e opone&A' Aci. $%ta. pict.2.ri' A #ost .nor' eroi ca A8i e?.#ie nec.ta pe 2arinari 3n toate ac0i.n"ea. 9 a2ini.r1 NEREIDE Ce e =+ de ni2#e? a e 21rii.t . dat. >erac es? etc'. ie' La "reci a #ost 2.cis pe 6ria2?. Andro2ac1i?. pre&ente 3n i2a"ina0ia oa2eni or. ' O-idi. ? care i*a dat Deianirei? .n trident' 6ao o %eronese.9. de partea "reci or' o2er. re"e e Te4ei? @2A' A ar1tat o tr.n"ea.ros.i Doris?' 3i' prote<a.n. pict. nat. re"e e 9roiei. d.i >e*r.ia. rnoti.t1.r1 NEREU D%: a 21rii si tat1 nereide or? 3n 2ito o"ia "reac15 3/i a-ea re"at.a. era. 2oarte nat.-3)# At3t ro2anii c3t /i "recii /i*a.nea sa.p1 a 0ii. :ci3 d% O.i 2istre0 3n Ca idonia? /i a e!pedi0ia ar"ona. e!isten0a or #iind totdea.n te2p . -ie0ii. 3nc8ip.'.r.at parte a -3n1toarea porc. /i a .p1 e"end1.&e. .cide pe >erac es?' Acesta. )2. de Oreste?. 3n0e epci.rii. )(+ /i . Troiei?. /i .%3t%. pe 6oseidon? si pe A2#itrite?' I2a"inea or este #rec-ent1 3n arta antic1. r0a/tere .i Ciori? @2A. >era a-ea n. 23ri.*se c.2ani&a' A. a<. personi#ic1ri #e2inine a e acesto# e e2ente.:. a L. Bn%ida.s 3n C32p. 21L a o' .ra 15 3n _a 8a a?.ne c. II. a :.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1A' La Ro2a.ripide5 %ir"i i.

. %. a-3nd ace ea/i atri4.s? si a Beei?' 6ersoni#icare a ocean.tat s1*/i reia do2nia de cei doi nepo0i.2ito o"ia asiro*ca deea*n1' 6ersoni#ic1 #oc.n1 c. .nd. .at parte * a e!pedi0ia ar"ona.i /i a ti2p.. #1r1 -o3a ei' Tr.tat pe Enea? 32potri-a ri'i ii* $i or?' %ir"i i. ODIN..rit >erc. a 2are . .-re @C)= 3'C.r1 de *A' E' 9re.r2' O!NO 9i. este #o osit pentr./-0%. .-.r2'5 Esc8i 5 So#oc eG5 O-idi. .2e e &e.i' Ee.i sa. . c.. NOR%ET 6ersoni#icare a.s? /i Ro2. . de a L. L11 si . WOTAN sa. . ce 2ai iinpor *ant din 2ito o"ia scandina-1. c.i A 4a Lon"a?. din 9 oren0a' NOA7TEA 6ersoni#icare 3n . 2ito o"ia "reac1. DaiQoQa?' 2inarea r1&4oi. din #iii .p1 ter2inarea r1&4oi. (21 NODON Di-initate ce tic1. . pt. iar Apo o?. En%ida.*i pe Apo o /i pe Arte2is s1*i . 21rii sa.te. a-nerat 32pre.i 3n.n ca c. 19. cer.B-0%.r1 antic1. @3'. .te&an01.i 3 55.i 3n 2ito o"ia nordic1' OETA :. 3n Asia :ic1. se sp.i A2#iarai#5 a .i. a prosc8i2*4at*o 3ntr*o iap1' O-idi. .i r3.i era T8etis? @1A. pe 2.i Lao2edon?. Kn%ida. Re2. a-3nd capacitatea 'de a -edea p3n1 3n #. pentr.s?' Tit. ocean. a #ost s#1t. lliada..2ea /i din care.r. 1.nd ODISEEA 6oe2 "rec.2ii.i :anto-a' L*a a<. sec' I% 3'C8r' a U##i&i. <ert#e' & O!EANIDE Ni2#e? a e 21ri or.cer.ne. considerat1 so0ia .ri /i api0i? de c1tre :ops?' @2A Un.i F >e*rat 'es? /i 'ai Deianirei?' OEG8IR Ee.i .n tron' >o2er.at parte a e!pedi0ia . . %I5 i2a"ine pe . din 4as2e e ro27ne/ti.0i or?' A #ost tat1 .nte e Sipi .i 32potri-a Troiei?' @2S Una din #iice e Nio4ei?' OI!LEU Tat1 .cid1 pe to0i copiii.i a #ost incinerat pe acest 2.-.i T8etis? @1A' O!EANUS 9i.i Ere4? G@1A' %ir"i i. . 3n care a disp1r. 32potri-a Troici?5 a #ost .nte 3n Tesa ia.i in patrie. 3n ti2p. o ance 3n 23n1 /i c. c.i Aia!? /i :edon' OLEN 6oet si preot a . 3n 2C de c3nt. pt. oceanide e?' O!8IL& Ero.cis de Deianira?. 3n 3na t.p.#icient de* inspirat1 pentr.i U ise? @Odise.tor a i2n. in#erioar1 di-init10ii >at8or?' NORVET *FJ NORET NU$A# 7O$7IL1U A doi ea re"e a Ro2ei' D. personi#icare a soare .cis de >ector?' O6IODA$A N..i troian /i 3ntoarcerea . 3ntr*o sin". $%)ta. #iice e .?% c-ndiIa. a #i pre-estitoare. 219 spira0iei poetice' E pri2e/te 3n _a 8a a? pe to0i eroii 2or0i 3n . %I. /i repre&int1 o #e2eie a/e&at1 pe . creator. care 3ncon<oar1 . A? :. &e.ri or dedicate acest. re"e e Troiei?' OILEU Re"e e Locridei' A .na? /i ste e e' So0ia . opt *picioare.i 21rii 3n 2ito o"ia <apone&1. $%ta.cis 3n ti2p. .n3nd.pte or dintre centa.it 3n toate re#or2e e .r? . En%ida.i de ni2#a? E"eria?' 21( NU$I!1US R3. rnai a es c3nd #oc.rere.A d.ri. Nio4e a de-enit stan1 de piatr1' St3nca. Ti4r.i. WODON Ee. #iice e or era.nte' O6ELTIOS Un. .r1 &i' De d. pe care a 2. NNI%. .ne peripe0ii e .t 3n 2od 2isterios Enea?' NU$ITOR Re"e e ora/.i >o*2er. (L.n -as a ar"ona.i Uran. 3n #iecare &i.i &e. 3n"1 :a"*nesia.s? /i a e .i >erac es? 32potri-a . e?.p. din co2andan0ii "reci 3n r1&4oi.s. tat1 -esta ei R8ea Si -ia?' A #ost a<. a r1&4oi. NUSKU Di-initate a #oc. O!IROE 9iica centa.p1 e"end1. "rec :arte?'' NORET sa. a 2a"iei /i a in* F .i /i a &ei0ei :anto5 3nte2eietor a ora/. . L.i? C8iron?'si a ni2#ei? >ari*c ea' S*a socotit s.. )5 %ir"i i.i a e"ipteni.i Ocean. care e!p. .pte' Este repre&entat pe .i Apo o?. ar e!ista si ast1&i.8r'A5 sc. . ca 2esa"er a oa2eni or c1tre &ei. apar Soare e. a.2eri' Sc. doi cor4i pe . . Itaca?' ODITE (l) Centa. . oper1 a . .' II.s Li-i.0i or.

to?: re"i.na a #or2at cer.neric. c1 1*a . 3n 9ocida.ri do >ottice $i.nc8i.s?. si de i. o coas1' :ai t3r&i.t de a re"in1'. 3n dr.ripide. .ri or /i p oi or' A.i 6 . NI.ric.%3l%. 1*a den.i De. p123nt..i Asc epios?' S.p1 @2ito o"ia oca 1.21tate oa2eni.t.cis pe Uit. 3ntoc2ai ca Ee. ONUAVA Di-initate "a ic1 c.nea era p in1 de te2p e.i se pierde 3n nori' Tot aici tr1ia.i' ON6ALE Re"in1 a Lidiei. E"ist?. de -ar1. ar. pe care 2ai apoi i*a r1pit*o 6irr.a.?% c-ndita.i a #ost . ro2an ar8aic care personi#ica 2oartea5 era 3n#10i/at ca . oper1 a .t1 8ot1r3rea. se a# a 1ca/.i din De #os? c1 a pr1dat te2p .. arca/ ne3ntrec. a c1r. E ectra?.2easc1' ORE Ni2#e?. . r1&4oit c. anoti2p..%. a-ea.?' Aici 1*a c.4it. d. a p123nt. c1reia >erac es? i*a #ost sc a. El%ct.n #i. d. 3n ti2p ce ace/tia s*.ia. 3n -1i e r3 . IBiC%nia in) Ta:.n-n.i Ee. . =)25 Tit. ce din De #os?. acesteia. Mliad%i. pe A"esi ati? @2A' ONO!ENTAURl :on/tri <. O7I @1A Di-initate sa4in1 protectoare a no. 3n care o di-initate 3/i #1cea c.. #ost identi#icate c. 1ca/ a ce or care p1r1sea.ser41ri or de a De #os?' OLI$7 @1A :. "ra0ii e?.cl% /i E:. #iice a e .a5 E.n acces de #. a #ost d.cte' >o2er..?' @'2A Ni2#1 din s. c3t si 8ot1r3rea acesteia' ORBONA Eei01 ro2an1.cis de C ite2nestra.te ase21n1toare ace ora a e &ei0ei %en. .rn?.are. 3nainte de potop. din Dodona?.ri e in#erioare' ON6AL Era n. &ei0a Ce*rcs?' Te2p . repre&entat ca . -ia0a .s.it de 6an? sa.ne s.i 3n 2ito o"ia c8ine&1.i.ra c. copi 3nc1.n "eni.i instr. . in#erna 3n' 2ito o"ia -edic1' Aici &e. p123nt. %.i Apo o?' Oreste a 2. 3n care a-ea.t.2ent' A #ost instr. Stro#i. . NNNIN. b copii' OR!O Ee.s de sora .nosc. K acida.ie . Oreste.ti2p de trei ani. a e nat.t U ise? 2ai 2.nte din Tesa ia @291.p1 ter* O)$EI Ee.p1 ce /i*a . identi#icat1 apoi de ro2ani c. atri4.2e e de oraco . (C9 0i . Ar8eo o"ic din 9 oren0a5 pict.i Ee. ani. . -enerat1 ca centr. ce .s C a. .ido Reni e e' ORESTE 9i.0i or. re"e e"endar a Beo0iei. a se r1&4. . a . si o stat.ca ion?' A #ost 2ai 2are e titani orG.GG 3ntr*.na din 2in. /i 32podo4ite c.s Li-i. propria*i so0ie. in-ocat1 de #a2i ii e care n. se a# a o piatr1 3n #or21 de o. oc a #iecare patr.s?' #O7E.na pe acesta.ria/1 a acest.i 6oseidon?. $oc. de2on? c. a #ost identi#icat c.ni e . e :arsDas?' OLI$7IA Ora/ 3n 6e opone&. pentr.4teran1. . t1 -re2e. care i*a de-enit prieten nedesp1r0it' A #ost so0. A? :.i Ee.a-.&e. O.i Apo o? din De *#os? @"r' 4.? sa. O7OS sa.cis de /arpe e pe care 3 *0inea a s3n d. 3n"1 ace a a . pe care. . a tare. pentr. In#ern.2it ast#e te2p . 22..*n1sc. /i cei a 0i &ei' @2A C3nt1re0 din # a.s?. O. . Si-a?. iar -3r#.cis 2a2a. . .2ii?' O$AN *J A$AN OG1GE 9i.s?' Este aproape i2posi4i de esca adat. (I3t-.' C O6K *H' O7E O7OS GK O7E 222 ORA!OLE Sanct. >er2ionei?. 3n care se #1cea e"1t.i?' Ee. te2p e sa. B.i 2ai 2are.r2'5 -as. #ie prin inter2ediari: preo0i.rii. se 3n0e e"ea at3t oc.i 9idias.n0at popor.rit .n t3n1r sed. &ei0e a e ordinai.ida5 %o * 22) .nosc.i care 3ntre4a' #ie direct. a .2os' O$OR!A La ca deeni. pe C ite2nestra' Usc8i .2 spre patrie. aripi e ne"re * /i 3nar2at c. #oarte #r.s? din 2ito o"ia "reac1. #oc.s?' Oreste.al%l-.r?.ia ani.4 n. printre care te2p . 3n so sti*0i.c1tor. a .1: .s. pro#e0i' 6rintre ce e 2ai i2portante: oraco . in-entator a acest.21tat7 21"ari 3n 2ito o"ia "reac1' U ian. 2A. # ori /i #r.rie' Re"ina 1*a si it s1 poarte -es2inte de #e2eie' >erac es a . ro2an. a .' di-initatea in-ocat1. /i cea a t1. prieten a .i Sat. <.%3tiada (ACa. din -re2ea .%nidc#l%)5 So#o*c e5 El%ct.ri e o i2pice' Re"i. o i2*pienii' OBKBKK1 @1A Ins. !-%/-.faneois c in :.i Apo o. .t pe 6i ade?..di. ei se a# a 3n 9or.? /i C ade.i' !!0 221 ONDERA8 3nt. #e2eie*di-initate care a st1p3r3it 2on/trii 8aos.iA' 3n acest te2p .8. .i Apo o? si ce din Epida.ar se a# a pe Capito i. a ni2#ei? Ca ipso?' Aici a #ost re0in.ri or A #e.i Ee. Be ? a 32p1r0it*o 3n do.i A"a2e2non? /i a B ite2nestrei?' C3nd tat1 .i so0ie era' Un a t sanct.ita Dianei?' %ir"i i.s? /i a e &ei0ei Te2is?.nca d.

a #ost s#3/iat de 2enade?.n. Dossi Dosso.s? do.it1' C3nd E. de-enit1 de at.n toia"' A #ost ."o -on >o##2annst8a .s?' D.&ei? Ca iope? /i a ./%:5 Ba4rie e D.pe A. t dedicat poet. B .r pe p123nt.ia toate 4o i e' OUTREEA# Re"in1 a a2a&oane orG*.i 6inari. . E' UrenQ.s? 1*a presc8i24at /i pe e 3ntr*o conste a0ie? Scorpion' ORITIA (1) 9iica .p1 a 0ii. s. 3n c ipa c3nd /i*a 3ntors pri-irea spre ea. a #ost 2. #apt pentr. $ean Corot. pict. <. Kl%ct. re"e a Atenei.ra de& 1n0. r1&-r1tit 32potri-a . 2."ene De acroi!. D:. de ase2enea. .r15 $ean Coc ea.es O##en*4ac8./-0%#.2e e poet. C' _' B .i Ee.i Or#e. $osep8 >aDdn./c1t. care i*a redat*o pe E.t' So0ia . . R.%#3t%5 %ittorio A #ieri. castitatea /i rena/terea 3n' toate sens. #. c3nt1re0 din ir1. (($%ta.rta.n si24o . a Les4os. a .ridice.) OR$UDD sa.sti0iei' OTO 9i.i A o.a5 $ea8*6a. si24o i&ea&1 poe&ia des1-3r/it1 care trans#or21 nat.i Ea"r. c3n*tec. condi0ia s1 n. poe&iei' :it.i Osiris? si Iris?.cea -3nt. e acorda nici o aten0ie' Cap. ci-i i&ator..s..?' (O ROS Ee. #i.2ai de c1tre ini0ia0i.t de a Arc. a-3nd 3n 23n1 . C' _'. . /i #rate a ./-0a.&ic15 #resce 3n Casa .n&io.rioase c1 Or#e. I/iCcnia5 >. Di<in:l O. a &e. r1. 3n0e ept. $:4t%l%. 'e. 3n0e ese.i. e"iptean a -e"eta0iei /i a Ni .ncate 3n 2are.i scorpion' Ee.ter* nic1. sp. . L. $:Hca.&ic15 Bio-anni Be ini. N.i Ere8te. se pare.#oric. t. care si24o i&a soare e' Lec.. Tinto*reto. p3n1. a<.ritate. ar #i a<. ero.r2e e p eiade or? p3n1 c3nd Ee.n 4ici sa..ri e' Re3ncarnarea era..i.5 Ca deron de a Barca. totdea. Casa .-.n.i a #ost Isis?' Era repre&entat ca o 2. #i 2 OR6IS$ C. care a a-. Be4?. $%ta. te?. a #ost . rit.i. NI5 %ir"i i.i.p1 aceea orice 3ncercare de a o redo43ndi din 32p1r10ia 2or0ii' Re-enit sin". 2.na' Eadarnic1 a #ost d./%:5 Lope de %e"a. r1pit1 de Borcas? /i i*a dat acest.?5 propo-1d.* 2ani#estat1 3n ti2p.a. %incen&o :onti.Cic%lc5 An"e o 6o i&iano.r.i E#i. st1p2.nci ea"1n. .i pe 3ns1/i 6erse#ona?.s? 1*a presc8i24at 3ntr*o conste a0ie' A i. n. /i a Dio*". C a. 0i :arce Canns.4ens.na pe &e.#.i O coni.4it*o. .e"8e . din 4ine-oitorii o2enirii' 1= \ Dic0ionar de 2ito o"ie 22= l > .*ri e 3n toate 'direc0ii e' O-idi.ns p3n1 3n ins.ra 3n c.cis prin 2.i' 22C ORION Uria/ din Beo0ia. G%-.enici' A #ost.n"e pe p123nt' Ner14darea i*a #ost 3ns1 2ai p.pre21 3n '2ito o"ia persan1.ida5 Ric8ard Stra. titani? care s*a. Ceria e etc'. . S-I:l c%l .ri e or#ice. se 3ntoarc1 s*o pri-easc1. care Diana?. e"iptean.a .ai 3%<%. /i a &ei0ei cer.n /arpe. .na din credin0e e doctrinei' I2n. . pe .i e"at de 2istere e ce p.taire.%3t%5 Boet8e...r15 poe&ia de-ine ast#e . re"e e Tra*ciei. 9ran& Lis&t. pri2it1 3n dar de a Apo o?' C3n*tec.cQ. 3ntrea"1 aceast1 concep0ie.cQ.dio :onte*F -erdi. 324 3n&ea ani2a e e /i nat. n.scat1 de . e a co4or3t 3n In#ern /i a 3nd.ada5 Bi.o2enirii.ia doi #ii.t pentr.sti0ia 3ns1/i' C3nd-a. pe Ca ai? si pe Eete?' @2A Nereid1? care cond.Ann.%a l:i O.io/at c. .n Ta:. din . '6o-estea l:i O. O.ia p.i.nte e R8odope.i p123nt. E.seppe 6arini./%:. . %I. c. /i ira ar. E. con0inea.n 2i< oc ci-i i&ator. . 1*a .i #er2eca oa2enii5. I/iC%nia . so0ia .i Or#e. $ac].ss5 Kl%ct. Sartre. .pre2a p. Br.ridice?.-. ' pe 2.ridice a disp1r. . si24o i&3nd 4ine e 3n toate #or2e e . Casa Centa.?. totdea. R. protector a ordinii si a <. 2.ne e"enda.2ie. O. e -a 3n-in"e pentr. #i. care a #ost contin.ritatea.rora?.%.i.i.2inos a T.r1. n.1 #iice: 6entesi ea? si'>ippo iUr' OSIRIS Ee. -ita ' O-idi. A8#URA $ADDA Di-initate s.ra . An"ra*:ainD. din 6o2pei OR6EU 9i.

n te2p .i Etna? @2A' Aici era -eri#icat1 /i a. e "o #. .a oar1.t din cer.7A!EA di-initate1 3n 2ito o"ia "reac1. .rat stat. . Se-er' 7ALE Eei01 ita ic1.nde a. pe %ia Sacra' Repre&entat1 ca o #e2eie #r./.ni sp. Sep*'ti2i. aceast1 oca&ie se aprindea.rate de t.i si &ar.=.i I o?.t. co in1 3n Ro2a. 0inea 3ntr*o 23n1 stat. .t re/edin0a 32p1ra0ii A.rin01' Une e -ersi.1 oriG.i. aces#.s. a t.2e e de a n.t a .ri or /i "re.ro' %ir"i i. .# e0ite de e .. 3n ti2p ce se constr. te ori' La Ro2a.t s1 participe a r1&4oi. #iindc1 Ta ia.ri. 3n i24a indian1.2e e 6a atin.rin01' Une e -ersi. L.ri de paie. . care a 3ncep. ace a. d.4 p12.n c1 Dio2ede ar #i .nei noi . de . NIII. .2e a cor14iei ar"ona. .3nt. ap1r.to?. . Kn%ida. a do. a# 3nd de acest . Troia a #ost c. 3n.? @2A si a C i2enei? @2A. Ca i".ie 3n e2n a &ei0ei Atena?' A c1&.25 O-idi. =L /i . patroana p1stori or /i a t. spice si ra2.YS. II. a.ns pe 01r2.rnei e or 3nsea2n1 Yn1sc.t n. de 2ai 2. a -r. a ' dat*o 3n "ri<a -esta e or? din Ro2a' 7ALA$ED 9i. prin "ra0ia &ei0ei' A#rod ta?' @2A Ora/ din Cipr. a principa e or scene a e e"endei despre Ro2.at*o c. #oc.n c1 Dio2ede?.*' a0iei Ora/. a 21s.ia si a.ta0i de st1p3nii or' 7AULII sa. . Kn%ida. sa.2ii.2ina.1 .2oas1 /i t3n1r1.caniei.ia -a r123ne 3ntre &id.rit 3naintea 2eaG' W %ir"i 'i. pop.i 6a"aseos. Troia a #ost citeerit1 c.ror 2on/tri or' 7 AD$ A Lot. sp. a 4o"10iei. #or2at n. Nero. -esta e e? 3i <ert#ea. #. a-. /a8. teatr. 3n* 2are /i d.p1 ni2icirea t..n03nd #a sa ne4."..s? /i a &ei0ei' Te2is?' Dar a #ost 2. %I. 7ala. 6a in.t. ap1r.i' $#*. Ti4eri. 3ncon<. cin. .nde a-ea .. so0ia .0i de do.# e0itor.prins de so2n.at*o c. pentr. .n sanct./-0%. de .p1 ce i*a n1sc.i :e icert?. considerat in-entator. #.st. 32potri-a Troiei?.p i. can. din c ipa c3nd a #ost pri2it de &eii 21rii' !!6 227 ''' (. acesta s*a r1&4..i 6 .cerit1 c. 7ALINURUS C3r2aci. de tea2a . protectoare a p1stori or.i?.c e. oc. c3r2a. 3n oc.ri or' Descoperind /i den.ri de 21s in' 7A!8A!A$AS Di-initate s. ei' 9iind ipsit1 de 6a adi. t./.2e e &ei0ei 6a e?.ri e Troiei.i Etern' 7ALE$ON N.ns s. a #a4et. '.. pornit e!pedi0ia spre Co 8ida?' *S ARBOS @)A 7ALADIU Stat. 3n &i.r2e.-.ar a 6a ica.cr. a c1&. a A#roditei?' 7AGASEA A t n.ia c1tre Ita ia' C.teri.1 i&-oare ter2a e' 6a icii a-ea.2anit10i.ia ora/.Ki9O'S1 @1A 9i. si24o . te2p .d a a<.t. $%ta.2e e .cr. #iic1 a . n. data 3nte2eierii Ro2ei. a rostit c.i :arte?'. /i peste care p1storii s1rea. a #ost .it1 a 3ncep.ia /i a. pe -re2ea re"e .ii 3ns. E!ist1 /i ast1&i pro2ontori. a.piter. .i 6i"2a ion? @$A si a stat.i U ise?.tenticitatea <. ei' 9iind ipsit1 de 6a adi. a 2onede or. 7ARIL1I Ser41ri pastora e ro2ane5 se 0inea.t do. t 2ai -enerat1 a Ro2a. soare . a. protectorii sc a-i*$or persec. . din Tesa ia.t10i or. si s*a a/e&at sin". acest pri e<.i Enea? 3n dr..pre21 3n 2ito o"ia pe*r.t de p1stori. 3n ti2p.nonei?. # oarea sacr1. pe a tar' Un oraco ?. ). de/i ne-ino-at. . a# 3nd de acest . .ne o e"end1. a #ost conda2nat a 2oarte.nat /i i*a 3nscenat o tr1dare. Troia?. a. ai 2.%d 3a: n%<in-<=Iia :ci3=. .-inte e: YAde-1r.ns 3n Ita ia. . c3nd.rat stat.n te2p .cis de >icani.2ere or.a de 21 apri ie. a te e c1 Enea? a sa -at*o din 23ini e "reci or /i. .r1.a.nde. 3n -ecin1tatea -.i . i*a asc.r2e or /i a #erti it10ii' C.[ 0i ai ni2#ei? Ta ia?H IN . -estii pentr. c.r2e or' De a ea a -enit /i n. dra21 7ALATIN Una din ce e /apte co ine pe care este ase*''&at1 Ro2a.i Na.*rne.nie a .i' 6a a2ed..s? /i 3nte2eierea Ro2ei' Aici si*a. a a<. d.ni sp.at*o c.n -i0e . e*a pre&is troieni or c1 at3ta ti2p cit stat.eta &e. . III5 %. care a.. . s#3r/it de p. c. a. creator a .. . 3nainte de a 2.r2'5 / %onde . -or #i cr. e . /i 3/i . .2.i Ee. r1&4oi. de a n.p1 trei &i e. Ra n..0i or?. tranda#iri.an15 3ns.r12inte or' 6a icii era.0a0i de orice nenorocire' U ise? /i Dio2ede?.

'7ALLANT (l) 9i. .i E-andr.?, to-ar1/ de ar2e a .i Enea?, 32potri-a r.t. i or?5 a #ost .cis de re"e e or, T.rn.s?' @2A 3nte2eietor. .n.i ora/ de pe 6a atin?, din care s*a #or2at ora/. Ro2a' @)A, Re"e e Tre&enei, detronat si .cis de Tese.? 32pre.n1 c. to0i copiii .i5 c. e!cep0ia #iicei Aricia, so0ia .i >ippo it?' %ir"i i., Kn%ida, %III, =C 7ALLAS @1A N.2e e &ei0ei Atena?, 3nse2n3nd, 3n 2ito o"ia "reac1, Yaceea care ar.nc1 s. i0aG' @2A 9i. .i 6an*2,2,
dion /i;#rate e .i E"e.?' (") 9i. .i Licaon? @1A si 4.nic. .i E-andr.?' Un. din "i"an0i?' FF;F %ir"i i., Kn%ida, %III5 121, CLL, =)(, N, C,(

7AN 9i. .i Ee.s? /i a 6ene opei? ,sa., d.p1 a 0ii, a .i >er2es? /i a ni2#ei? Ca isto? 3n 2ito o"ia "reac1, &e. a "r1dini or si a o"oare or, pre&en01 ne ipsit1 printre p1stori /i 01rani, #1pt.r1 <.21tate o2, <.21tate 0ap' Apari0ia .i pro-oca spai21 si ned.2erire, panic1' Speria ni2#e e /i se co2p 1cea s1 e -ad1 #."ind de e ' Sirin"a?, de e!e2p ., 3n#rico/at1, o dat1 c.' apari0ia .i, s*a ar.ncat 3nt*r*.n r3., /i Ladon? @1A, i2p orat de ea, a pres;c8i24at*o 3ntr*o trestie' 6an, a.&ind .n s.net, a trestiei, 3n 41taia -3nt. .i, a #ost si".r c1 asc. ta p 3ns. ni2#ei' A t1iat at.nci trestia 3n 2ai 2. te 4.c10i, e*a p.s .na in"1 a ta /i a #or2at ast#e nai. , c. care a c3ntat de at.nci toat1 disperarea ni2#ei /i a .i' Ace a/i i&e. a a-.t de a ni2#ia Eco? .n #i.' Era ne ipsit din corte"i. .i DionDsos?' La ro2ani se n.2ea 9a.n? 7S. Si -an.s?' C. t. .i era -enerat 3n Arcadia?, pe 2.nte e Lico' D.p1 o -ersi.ne, 6an si24o i&ea&1 #or0a -ita 1 care 3ns.# e0e/te tot. 3n nat.r1'
ODidi., $%ta,-./-0%, 1I, 1=), NI%, '=1=5 7an, stat.ie;3n :.&e. din Napo i5 7an, 4ron& din Arcadia, sec' % 3'C8r'5 L.ca Si"no*re i, ]#tK:l 7an5 Nico as 6o.s/in, l(an :.,=.ind Si.inCa, pict.r1

7AN A!EEA 9iica I.i Ese. ap?, de0in1toare a t.t.ror c.no/tin0e or tat1 .i ei pentr. -indecarea t.t.ror 4o i or, 7ANATENEE Ser41ri #ast.oase or"ani&ate a trei ani d.p1 O i2piade @*J O i2piaA 3n cinstea &ei0ei Atena?5 3n ti2p. procesi.ni or era p.rtat1 3n tri.2# stat.ia &ei0ei, atri4.it1 .i 9idias, /i apoi p1strat1 3n 6artenon?, sanct.ar. de pe Acropo 1?' D%iI%i 3i era o#erit .n pep . de propor0ii .ria/e, .crat de #e2ei e Atenei c. aceast1 oca&ie' 229 7 AND AR 9i. .i Licaon? @2A, arca/ -estit 3n r1&4oi. Troiei?' A iat a troieni or, a r1nit c. s1"eata pe :ene a.?, .n.; din co2andan0ii "reci de sea21, /i a 3ntrer.pt ast#e ar2isti0i. 3ntre ce e do.1 ta4ere d./2ane'
>o2er, Iliada, II, ,2(5 I%, ,,5 %ir"i i., K,(lda, %, C9L

7ANDAREU 9i. .i :erope? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost prieten. .i Tantat? /i a #.rat pentr. acesta .n c3ine de a.r @sa. de 4ron&A dintr*.n te2p . a .i Ee.s?, din Creta' 9."ind 3n Sici ia, a 2.rit pe nea/teptate 32pre.n1 c. so0ia /i t#ei #ete' 7ANDORA 6ri2a #e2eie 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost creat1 de >e#aistos?, a por.nca .i Ee.s?, care a -r.t s1*3 pedepseasc1, prin apari0ia ei, pe oa2eni, pentr. #oc. pe care 6ro2ete.? 1*a #.rat din O i2p? @1A' Ea tre4.ia s1 #ie at3t de #r.2oas1, inert s1*i scoat1 din 2in0i pe i2iriitor<' /i s1 pro-oace ce e 2ai 2ari nenorociri' A' #ost 3n&estrat1, pentr. aceasta, c. toate dar.ri e pentr. a c.ceri pe oricine @"r' >and-.a, toate dar.ri eA' Tot at.nci, a pri2it de a &ei .n -as p in c. toate re e e, pe care tre4.ia s1*1 0in1 3nc8is' C.rioas1, 1*a desc8is si din e s*a. r1sp3ndit pe p123nt tot; #e . de catastro#e, epide2ii si nenorociri' Cinci a -r.t s1*1 3nc8id1, n. 2ai r121sese 3n' e dec3t speran0a'
R.4ens, V aH K ;l 7and-.%i, pict.r1

7ANO7EU 9i. #oc. .i, prieten a .i A2#itrion? /i p1rinte a .i Epeos?'
>o2er, Iliada, NNIII, LL=

7AR!E Eei0e a e na/terii /i destin. .i 3n 2ito o"ia ro2an1' Coresp.nd 2oire or? din 2ito o"ia "reac1'
BoDa, Bi.seppe :1ria C;respi, R.4ens c c', pict.r1
!30

7ARÎLII *J 7AULII (7ARIS 9i. .i 6ria2? /i a >ec.4ei?' A# 3nd de a .n,, oraco ? c1 #i. or -a ad.ce o 2are pri2e<diei Troiei?, p1rin0ii 1*a. 1sat 3n p1r1sire pe 2.nte e Ida?' C3nd, 2ai t3r&i., a n.nta .i 6e e.? c. T8etis? @2A cine-a a tre4.it s1 o#ere 21r. de a.r ce ei 2ai

#r.2oase dintre >era?, A#rodita? si Atena?, 6aris, in-itat a osp10, a o#erit 21r. A#roditei' Ce e a te &ei0e, indi"nate a.' 8ot1r3t s1 se r1&4.ne pe Troia' C3nd e a r1pit*o 3ntr*ade-1r pe E ena?, so0ia .i :ene a.?, re"e e Spartei, a pro-ocat r1&4oi. dintre "reci si troieni, care s*a s#3r/it c. distr."erea Troiei' 6aris a re./it s1 < .cid1 pe A8i e?, o-ind.* 1 3n sin".t<'i oc -. nera4i , 3n c1 c3i, si a r3nd. .i a #ost .cis de 9i octet?'
>o2er, Iliada, III, 1+ /i .r2', C2C /i .r2', NNII, )=9,, %ir"i i., Kn%ida, I, 2( '/i .r2', I%, 21=5 M:d%cata l:i 7a.i3, R=>i.%a El%n%i)/i $-a.t%a l:i A+t I c, 3n Casa .i Z coni. R.#.s din 6o2pei5 R.4ens etc',, pict.r1 ;FF;c*

7ARMANMA Ee. #.rt.ni or /i a p oi or 3n 2ito o"ia -edic1' Caii acest.ia a. c.treierat p123nt. , r1sp3ndind 2ari cantit10i de ap1 pe tot 3ntins. .i' 7 AR$ AS :.nte 3n 9ocida @BreciaA, 3na t de 2 C=9 2' Era sacr. .i Apo o?, DionDsos? /i 2.&e or?' 6e 3n1 0i2i e .i, sp.ne e"enda, s*a oprit cora4ia .i De.ca ion?, d.p1 potop'
Ra#ae , 7a.na3:l, pict.r1

7ART AON Re"e e Ca idoniei?, #i. .i A"enor? /i tat1 .i Ene.?' 7ARTENIA Epitet a &ei0ei Atena?, #ecioara, protectoarea tinere or #ete din Atena' 2)1 7ARTENI7EU 9i. .i*:e ea"r.? /i a Ata antei? @1A' A #ost .n. din cei '/apte care a participat a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' 9i. .i, 6ro2ac, a-.t de a ni2#a? C i*2ene? @2A, i*a r1&4.nat 2oartea 3n a do.a e!pedi0ie, ini*; 0iat1 de epi"oni?' 7ARTENON Te2p . a# at pe Acropo a? din Atena, dedicat &ei0ei Atena?, n.2it1 din acest 2oti-, Atena 6ar*tenios, de c1tre 6eric e' Aici se a# a o stat.ie a &ei0ei, 3n a.r si #i de/, e!ec.tat1 de 9idias' Te2p . a-ea 92 de 2etope, 1L+ de 2etri de decora0ii /i*do.1 tra4eatii acoperite c. sc. pt.ri, e!ec.tate de cei 2ai 2ari arti/ti ai epocii .i 6eric e, printre a 0ii ar8itect. Ictin /i sc. ptor. 9idias' 7ARTENO7E Siren1 care a 3ncercat s1*1 atra"1 3n 2re<e e ei pe U ise? sa., d.p1 a 0ii, pe >erac es?' Respins1, s*a ar.ncat 3n 2are, iar in"1 oc. .nde a disp1r.t, s*a constr.it ora/. Napo i' 7ASI6AE 9iica .i >e ios? /i' a 6erseidei, so0ia .i :inos?, re"e e Cretei, /i 2a21 a .i De.ca ion?, a Ariad*nei?, a .i Andro"e.? /i a 9edrei?' Deoarece :inos n. a respectat .n <.r123nt #1c.t de 6oseidon?, acesta s*a r1&4.nat, inspir3nd 3n 6asi#ae o dra"oste ne e"i.it1 pentr. .n ta.r de& 1n0.it, ce de-asta 0ara .i :inos' S*a n1sc.t ast#e :inota.r. ?, #iin01 <.21tate o2, <.21tate ta.r, care a '#ost .cis de Tese.?, c. a<.tor. Ariadnei'
9resce a 6o2pei, 3n Casa %3n1torii '/i* a 9a2i iei %et i.s5 7a3i/a% 4i ta:.:l, #resc1 3n :.&e. %atican. .i

7ATE!I Ido i pe care cor14ierii #enicieni 3i p.nea. a prora na-e or or' La e"ipteni, era. di-init10i 2inore, personi#icate s.4 #or2a .nor pitici' 7ATRO!LU 6rieten nedesp1r0it a .i A8i e? 3n ti2p. 2)2 r1&4oi. .i Troiei?' A #ost .cis de >ector?, .n. din co2andan0ii Troiei, ceea ce 1*a #1c.t pe A8i e s1 se ra&* ; 4.ne /i s1 .cid1 3n ce e din .r21 pe >ector 3ntr*o .pt1 2e2ora4i 1'
>o2er, Iliada, I, )+( /i .r2', NI, (L= /i .r2'5 #resce Ia 6o2pei 3n Casa A2ora/i or de a.r5 G.:>:l l:i 7a3^nin-, a Ro2a, sec' III 3'C8r'

7&!AL& Ero. din snoa-e e ro27ne/ti, c.nosc.t si s.4 n.2e e de 6epe ea, iste0 prin e!ce en01, di4aci 3n orice 32pre<.rare, c8iar dac1 *aparent este ne"8io4 /i #1r1 2inte5 3n 4as2e este /.".410, spirit.a /i 4ine-oitor'' 7AS&RIL&)8&IS)LUNGIL& sa. 7&S&RIL&)L& I)LUN)GIL& 6ersona< #antastic din 4as2e e ro27ne/ti, 3nde2i: natec, a-3nd #ac. tatea de a -edea orice, de a distan0e ini2a"ina4i e, si de a 0initi c. 2are preci&ie @Yprinde p1s1ri e din &4or /i e 21n3nc1GA' 7&SARIL&)L& I)LVNGIL& )K 7AS&RIL&)8&IS)LUNGIL& 7EAN Un. din ar"ona.0i?, pric on a .i >erac es? si p1rinte a .i 9i octet?' E este* ce care . aprins #oc. pe care a -r.t s1 2oar1 >erac c-::, ne2aip.t3nd s.porta d.reri e pricin.ite de -e/23nt. otr1-it a .i Nc!.s?'; 7EGAS Ca 3naripat 3n 2ito o"ia "reac1, n1sc.t'din s3n*"e e :ed.sei?, c3nd aceasta a #ost decapitat1 de 6c*;c.?' Şi*a .at apoi &4or. spre O i2p? @1A, #iindc1 Ee.s? ora p1rinte e

.i' B i*a ad.s .i Ee.s, 3n contin.are, tr1snete e /i #. "ere e' A #ost apoi ca . .i 6erse., care, c. a<.tor. .i, a e i4erat*o pe Andro2eda?, si a .i Be ero#on?, care a .cis >i* rnera?' C3nd Be ; cro#on a -r.t s1 a<.n"1 c1 are pe 6e"as 3n O i2p, ca . 1*a #1c.t s1 se pr14./easc1 po p123nt' Ee.s 1*a trec.t pe 6e"as printre conste a0ii'
O-ic i., $%ta,-./-0%, I%' (,L5 %' 2=L '/i .r2'5 scen1;pe o 2e op1 a te2p . .i din Se in.n;' @sec' %I'd 3'C8r', c. :ed.sa decapitat1 de 6erse.A5 R.4ens, 7c.Ha: %li?%.%a0= pd5 And.-,%da5 G# B' Tie*po o, 6erse., pict.r1

2)) 7ELASGO @1A 6ri2. re"e a ce .i 2ai -ec8i popor din Brecia, pe as"ii' @2A 9i. .i Tropas, re"e e Ar"e/. .i? @=A' 7ELETRONIU Re"e a api0i or? care, d.p1 o -ersi.ne, a in-entat #r3. /i /a.a pentr. cai' 7ELEU 9i. .i Eac?, tat1 .i A8i e?, a-.t de a nereida? T8etis? @2A' A .at parte a e!pedi0ia ar"ona.0i or? si a -3n1toarea porc. .i 2istre0 din' Ca; idonia?' La n.nta .i c. T8etis, Discordia? a o#erit 21r. pentr. a #i dat, ce ei 2ai #r.2oase dintre >era?, A#rodit1? si Atena?' A #ost detronat de Creste?' D.p1 2oarte, /i*a .r2at so0ia 3n ape e 21rii, iar d.ip1 o a t1 -ersi.ne, a a<.ns 3n In#ern, pentr. a sta a 1t.ri de A8i e /i de Eac'
O-idi., $%ta,-./-0%, 1I, 21( /i .r2'5 !=l=t-.ia l:i 7%l%: c. T+%ti3, pe %as. 9rancois, din === 3'C;8r', a&i a 9 oren0a5 7%l%: '/P; T+%ti3, pe o a2#or1 c. #i".ri ro/ii, din sec' I% 3'C8r', a Britis8 :.se.2 din Londra

7ELIA 9i. .i 6oseidorr /i a .i Tir?, re"e a Tesa iei' A pro2is re"at. s1. .i ason? dac1 3i -a ad.ce 3na de a.r? din Co 8ida?' A pri2it*io, dar n. /i*a 0in.t #1"1*d.ia a, /i a #ost .cis de :edeea?, so0ia ; .i ason'
O-idi., $%ta,-./-0%, %II, 29( /i .r2'5 E.ripide, 7l%iad%l%, tra"edie

7ELION :.nte 3n Tesa ia @1=C, 2A' Titanii?, 3n inten0ia or de a a<.n"e p3n1 a cer, pentr. a*1 detrona pe Ee.s?, a. p.s 6e ion'n peiste Zsea /i peste O i2p? @1A' 6e acest 2.nte, oc.ia C8iron? /i a 0i centa.ri?' Lancea pe care C8iron i*a o#erit*o .i A8i e? era #1.rit1 dintr*.n #rasin de pe ace 2.nte' 7ELO7E 9i. .i Tanta ?, so0 a >ippodarniei? @2A, p1rinte a .i Atre.?, Tieste? /i A cato.' 6entr. a a<.n"e a "ra0ia &ei or, Tanta e*a o#erit acestora, a .n osp10, tr.p.
234

propri. .i, s1. #i., 6e ope, t1iat 3n '4.c10i' Eeii, d3nd.*si sea2a, 1*a. respins, c. e!cep0ia De2etrei? care, #iind distrat1, i*a de-orat copi . .i .n .21r' C3nd &eii 1*a. read.s a -ia01 pe 6e ope, i s*a co2p etat tr.p. c. .n .21r de #i de/' A do2nit apoi as.pra E adei, .3nd c. ;#or0a 3n c1s1torie pe >ippoda2ia @2A' E a 3n#iin0at, d.p1 o -ersi.ne, $oc.ri e o i2pice (_K O i2piaA' *7%l->%, pe o a2#or1 din Are&&o, din C1= 3'C8r' 7ENA I Eei protectori ai casei 3n 2ito o"ia ro2an1' A. #ost ad./i de Enca? de a Troia? /i dep./i 3n te2p . %estei? din 9or. ro2an' 7ENELO7E 9iica .i Icar? /i a naiadei? 6eri4ea? @2A' 9iind so0ia .i U ise?, 1*a a/teptat pe acesta, in Itaca?, pe tot ti2p. c3t a d.rat r1&4oi. troian, &ece ani, si apoi a 0i ;&ece, p3n1 a re3ntoarcerea $.i 3n patrie, 3n toat1 aceast1 perioad1, a #ost 3ncon<.rat de n.2ero/i pretenden0i @proci?A, care a/tepta., #iecare 3n parte, s1 #ie a es de ea' I*a a21"it 3ns1, sp.n3nd.* e c1 -a #i disp.s1 s1 W #ac1 acest .cr. c3nd -a,ter2ina de 0es.t o p3n&1 pentr. socr. ei, Laerte?' Din #ericire, s rata"e2a;a d.rat p3n1 a sosirea .i U ise, care i*a .cis pe to0i' A #ost si24o . so0iei credincioase'
>o2er, Odi3%%a, I, (+, N, 1+L si .r2'5 %ir"i i., En%ida, III, tilni.%a ;nt.% Uli3% 4i 7%n%l->%, #resc1 a 6o2pei5 Do2enico Ci*2arosa, Niccoio 6.ccini, Ba4rie 9a.re, 2.&ic1

7ENTESILEA 9iica .i Ares?, re"ina a2a&oane or?' A -enit 3n a<.tor. troieni or d.p1 2oartea .i >ector? /i a #ost .cis1 de A8i e?' C.cerit apoi de #r.2.se0ea ei, i*a pre"1ti t #.nera ii de2ne de o re"in1'
O c.p1 "receasc1 din seco . % 3'C8r', a&i 3n :.&e. c in <Dr'.n'c8en

7ENTEU 9i. .i Ec8ion? @2A /i a .i A"a-e? @1A, re"e a Te4ei? @2A' S*a 32potri-it c. t. .i .i DionDsos? /i a #ost F 2)= s#3/iat de propria .i 2a21 si de a te 4acante?, 3n ti2p ce acestea era. s.4 in# .enta &e. .i' , *' W' ? '''
O-id;i., $%ta,-./-0%, %, =11 /i .r2'5 #resc1 a 6o2pei, 3n Case #a2i iei %etti.s

7ENTIL 9i. .i Oreste? /i a Eri"onei? @1A' A 3nte2eiat dinastia penti i&i or din Les4os'

.prins. sc. 6erse#ona a #ost r1pit1 de >ades? si d.na din "or"orie?'' Ero. c3te /ase .i 3n 2ito o"ia W s a-1' $. #1c3nd ca 3n 4ron&. sc.&e. #iecareA' :it.2an' 7ERIBEA @1A So0ia .ri e' a 7ERGA$ %ec8i ora/ 3n Asia :ic1.ns de ce e a te. . sine pe . -ara /i toa2naA' La ro2ani.sei si s*a asc. C( h'C8r'.terea s1 ia orice 3n#10i/are' A participat a e!pedi0ia ''ar"ona. t.B:n%#i.pri2e pe 6er*s'e'.nca oa2enii -ii.i Icar?. aceea a :edici or. s#3r/ind prin a de-eni pro-incie ro2an1' C.rtea re"i or 6er"a2. o ade-1rat1 c. $%ta.i Icar? /i 2a2a 6ene opei?' @)A 9iica .deca si conda2na t3 8arii ca /i pe cei -ino-a0i de #apte re e' 7ERSE6ONA 9iica . contri4. 3n ipsa 2a2ei ei.tor. . 3nt 2p 1rii. si24o i&ea&1 2oartea nat.net. :ed.%a I(. :ed.ternic. .perioar1.i si a tr1snet.i e"iptean.n sc.p1 a 0ii. NII. #o osind per"a2ent.cis de Tese.i Ee. a e i4erat*o pe Andro2eda? si a .i A8i e?' S*a de&-o tat 2. 3n :..rii ti2p'de trei . .c1 Fcap. S1*i ad.r' O'-idi. t.ni c. tat1 Danaei.i.4 n.n #i.tat*o pe tot c. . a.ii' 7ERKUN Ee. so0ia .ni @pri21-ara. R=>i.1 .s.-#[. aripi. .p1 tradi0ie. papir.-.rati-e de2onstrea&1 o ci-i i&a0ie s. a<.at Fdrept -.4so .i /i s.n . sor0ii 1 care 3i a21"e/te pe oa2eni 3n toate #e .r2' 7ERI6ETE Bi"ant?.rta0i de -a . care 1*a adoptat pe Edip?. .s a o40in.i a #ost -estit1 prin #ast.ia 3n 4ron& a .2e e de 6roserpina?' O-idi.i' @2A Na* !36 iad1?. c3nd acesta a #ost p1r1sit de p1rin0ii . cea ro2an1' De-enit .r? /i a #ost. Ber*nini. dat sanda e c. ==L /i .nei p ante proprii i*a -indecat pe 6 .s? /i a De2etrei?' 3ntr*o &i.cis pe 6d idect c. sc.r 3n care acesta ar.ns a ea c. 3n dr. saseA /i rena/terea ei' ti2p de a te no.t /i . #i. a *c1.?' 7ER1LAU 9i. d.3%/-na . ei /i co2para4i 1 c.i Ee. nepot.i A cato. ea @d.n. p3n1 a a# at de a Ee.cidea pe to0i c1 1torii -eni0i 3n Epida./-0%. #ost "1&d.i >ades' Tot prin Ee.-.terea .2eroase state -ecine. n. t 3n epoca e enistic1 /i a di#. . o" ind1' S.a itatea /i 3n0e epci. #ondat. . . .r2'5 7%.s1 3n In#ern' De2etra.at*o c. .. i*a p1r1sit pe a23ndoi 3n -oia ape or 21rii' 6.7EON :edic a &ei or 3n 2ito o"ia "reac1' C.i Aia!?' K 7ER1!LI$EN 9i. aceasta. . . a<..r1 !37 7ERSEU 9i. din Tar.i0i de re"e e 6o idect?. pierderea 4i4 iotecii a e!andrine.ncit .?. t.i Nere.t c.ra ro2an1 3n Orient.i ta.'3n care spirit.it peste 2++ +++ 'de -o .i 6o i4? @1A. stat.i' %3r#.t ca #iica ei s1 stea trei .ni c./-0a. d..n coi# care 3 #1cea ne-1&.i.? 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea Fp.ia.i >er2es? /i a Atenei?.s? /i aLDanaei?' C3nd Acrisi. .tor. 2e a "eni.2e din Bi4 ioteca 6er"a2.at*o de so0ie' 3ntors acas1.i 6erse. .ni c. a co2pensa pe C eopatra pentr.tor. tiran. a sta4i it sc8i24. i*a t1iat cap. .i a a-. si 2a2a . a Seri#o.i. co inei pe care era a/e&at ora/.* e pe "or"one dor2ind @a t#e ar #i #ost pietri#icat de pri-irea orA. cap. era -enerat1 s. . 3n an.s? /i Atenei?' Arte e #i".r1 3n piatr1. i*a d1r. a a# at c1 #iica . &e.i .ri econo2ice c.nea constit.' 1*a .i Ee.sei. 3nro/it s1 2oar1 ce dint3i c8iar a.n stat p.ind ast#e a contopirea ci-i i&a0iei "rece/ti c. a . "ra0ie coi#. :ed.' 6entr. care a e!ec.sei?5.0i or? /i 'a #ost . era do2inat de o acropo 1 c.ri 3n ins.t s1 o ia de so0ie pe Danae si s1*1 s.rprin&3nd.t . scoas1 din 2in0i. care a F-r. >ades /i no.cis de >erac e/? care 1*a . ptor din A"ri"ent. p123nt. de 6er"a2. datorit1 4o"10ii or so .ria/ a tar dedicat . 9a aris stat. %' )C1 /i .=>it= d%# 7l:t-. pt.1 . din 9 oren0a' Bi4 ioteca de aici a ri-a i&at c.tat pentr. Antoni. 3n oc.i >e#aistos?' 3i. . pt.2 spre 6o idedt. a a<. Bi4 ioteca din A e!andria. . i*a por.i. Na0iona .s c1 Gse "1se/te 3n p. pentr.to? si pe :arte?' 7ERE7LUT 3n 2ito o"ia s a-i or. .n o5 B' L.&at c. $%ta.ni @sa. care i*a . a r3nd.p1 care a .

a.i. Tis4e a a<. "er. t. @l%ta.. %II.ns cea din0ii' N. ii*esc1 a :.'. Casa preot. . C++ /i . Si8e."it./-0%. . 2ai' este 3n -ia01 /i s*a 'sin.nci -ia01 stat. pe 6a#os?' @2A Re"e a TDr. . 7%.n. t.2an1 /i era adorat /i ca protector a r1&4oi. s1.to Ce .3%: 4i 7%Ca3.i 3n 2ito o"ia ro2an1. .i Apo o? din De #os?' A/e&at1 pe . )+2 /i . R.i /i &e. #i.i t.? si so0ia . a #ost*e i4erat de >erae es?' O-idi.ie din #i de/.&e or? pe Acropo a? din Corint' Be * ero#on? a 324 3n&it aici ca .i E en?' O-idi. a-3nd aripi. #iindc1 p1rin0ii ei se op. speriind.. NI%. sc.n -1 ' Le.i' 7IRITOU Re"e e api0i or?.t c1 Tis4e n.r2'5 Bi. ptor' S*a ar1tat osti t. %III. a cre&./-0%. s*a . ' 6(CO Ee. iterat..r15 9ra"ois Bo. #. d. prototip a #r.2a2a sa.i' Sat.i Nestor?' L*a 3nso0it pe Te e2ac?.3%:.r2e de 's3n"e /i pe -1 ' C3nd 6ira2 a descoperit -1 .se0ii !38 #e2inine. 1*a a<. /i a -r. N. pict. Ba ateea' A# rodit1 a dat at.?' %ir"i i.n trepied acoperit c.c8er.a23ndoi.r2' 7ITI Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.? /i acesta 1*a a<.ii /i 6i"2a ion a . I%.4ens. pe care .it-t3.n oc ne/ti. pentr. . )C(5 O-ic i. re-enind a oc. $%ta. care -oia.it-: :cid% c%nta:.n pin' 7ITIA 6reoteas1 3n te2p .rn? si' tat1 .ri or' Copac./-0%. N:nta.t.s? /i a Diei? 3n 2ito o"ia ro2an1' A de-enit prieten credincios a .-. l(Bti%ida.i Oreste?' A .r1 ' 7ERUN Ee.i A2and. p1tat de s3n"e.i 239 Tese. 3n Ar"os? @=A' Aco o a 3nte2eiat ora/.95 O-ic i. pie ea . == /i . . III.. 3ntr*o &i. .n #i.tat pe Tese.ri?.i' U ise?. s3n"er3nd.r2'5 7i.i Ee.r21ri.. 3nt3 nirii. 2C) /i .t s1 se 3ndr1"osteasc1 de o stat./it din 3na t./-0%. /i se2i&e. E ectra?' 9resc1 a 6o2pei 3n Casa . a Sparta' >o2er.-.i si a tr1snet.tat c3nd 6irito. #or0a' Dar e e.t 3ntr*o cioc1nitoare' 1.. )=+ /i . c3nd acesta a -r.t s1 e re0in1 2ai 2. 1*a "1sit pe 6ira2 rnort /i s*a sin. Tintoretto. Tiepo o.-.)3%:. Kn%ida.i de a 6i o. ini./-0%.-.&e or? 3n pa at. Odi3%%a. 6iero di Cosi2o.r1 7ILADE 9i.r2'.ror #e2ei or /i a 8ot1r3t s1 r123n1 ce i4atar' Dar A#rodit1? 1*a #1c. Casa '#a2i iei %etti. de care a.ssoa.s 71RA$ T3n1r din Ba4i on. >ot1r3nd 32pre..-. $%ta.rcat 3n -7r#.r2'.. a #. Anie o 9a cone.r2' '1(1.cis pe so0.#. #resce5 Ben-e*n.3%: %li?%. s1 se 3nt3 neasc1 3ntr*. a a-.r2'5 6o2pei. :icene? si a #ost -enerat ca ero. . pe >iippoda*2ia? @1A' La r3nd.n?' Deoarece a respins*o pe Circe?. t 3ns1. aceasta 1*a pre#1c.s.n1.i. l:i 7%. 2ai 2ic a .*se.p1 2. #ost 3ndr1"osti0i Boreas? /i 6an?' Un.cis a r3nd. s1*i r1peasc1 so0ia. I.at*o de so0ie pe sora acest.:l E:. a e ..?' 6rieten credincios /i nedesp1r0it a . )2+ si . 7%. 7%.rn. 3ndr1"ostit de Tis4e. #i. $%ta.-. pentr.ia.3n c1 1toria . . Na0iona din Napo i 7IRRA 9iica . I.i /i a se21n1t. io Ro2ano.t*o 3ntr*.n. a p123nt.at*o de so0ie' C.. . R.n e. #rate e Didonei?' L*a .3%: 4i And. ei' O-idi.pre2 3n 2ito o"ia s a-1' A-ea 3n#10i/are . $%ta.. acesteia. din ei a pre#1c. o p.t . pict.i De..r1 7IRENE I&-or a '2..tat1 * c8iar de e .2.t 3nainte . pe o st3nc1' Tese. . $%ta. ea. a #ost atacat de centa.t de ni2eni. .i O coni.s.i Si*ric..%a0= >% And. s. %ir"i i. 1s3nd s1*i cad1 .n1 a. a 1sat .t s1 o r1peasc1 pe E ena?' Tot 32pre. 4ot. 3naripat. . %' /i . a o sc1pa pe 6erse#ona?' Dar >ades? i*a r1sti"nit pe. c. .rat' 6irene. 6e"as?' 7IRENEU Re"e a Traciei' A pro#itat de pre&en0a 2. L+= /i .i S'tro#i.ca ion?' :a2a .s /i 3n Casa . 7%. .rn /i a 3ncercat s1 &4oare si e ' Dar s*a pr14. c.&e.i 9a.-.r1. pict./-0%.-. . . Beor"e Bernard S8a[. I%.%da. co4orit 3n In#ern. consacrat era ste<ar. i*a ap1r.i /i sc.i Epi2ete. &4.cis' Tis4e.es Ro. e!ec. 71G$ALION @1A Re"e a Cipr.nea.r2'5 $'*$1c]. #i. )L /i .tea .' O-ic i.r2' 7IRRUS *J NEO7TOLE$ 7ISISTRATOS 9i.a de so0ie.%da. pt. de care.

/i*a tri2is #i.s a 3ncerc1ri "re e pe 6erse. :aia? @1A.. trac a r1&4oi.nat de per e. care 1*a presc8i24at 3n*tr*o st3nc1' 7OLID A$ANT (l) 6rieten /i*s#1t. din epi"oni?' %ir"i i.p1. cei r12a/i 3n -ia01. 32pre.p1 ter2inarea r1&4oi.r21rit de 2ai 2.i At as? @1A /i a e 6 eio*nei?: A cione? @2A.s5 a Ro2a 3n Cas. pentr.n1 c. o p. si o stat. a 6o inestor?. . pe care a p.i . .na' Acesta 3ns1. N. En%)ida. 7ODALISO *J 7ODAL1R1U 7ODARGE >arpie?5 i. care 1*a "1&d.2.n.n&1tor . III. . E ecira.s? e*a presc8i24at 3n ste e /i e*a ridicat printre conste a0ii.a Li-iei5 6e e"rin. dar a #ost r1&4. 6erse.tere re2arca4i 1.rt.i 6oseidon? si a Toosei? i*a atras pe to-ar1/ii .rn? /i a R8eor.p1 ce a "1&d. -oind s1 o ia de so0ie pe Danae..i La4daoos?' @2A Ce 2ai t3n1r #i. . NII. dotat c. Ti4aQ i.p1 ce a .tere neo4i/n. U ise a #ost .i Sat. din Cic ade?' D.-.r1 "i"antic1.4ei?' C3nd acesta a socotit c1 Tr1ia? -a c1dea 3n 23ini e "reci or. a*i .i Ocean.n copi . NIII. (+. 1+L /i ./-0%. 3nc8ip.i >ector?' A #ost .i Ee. e considerate a #i dictate de &e.?.i.[#a. a sc1pa de e pentr..&1? a poe&iei irice si a e ocin0ei.r2'5 %ir"i i.*1 pe Acis?' >o2er. #i.p.i Coc ros @sec' % 3'O8r'A. pre#er3nd.t de a At as? pe ce e /apte p eiade?' 7LEISTOROS Ee.i Orion?' O-idi.it 2ai 2.cis pe 6o idor pentr. Iliada. 3nc.4it1 de Ee#ir?. a . dar acesta 1*a . . N%I.ne e #or2.i' L*a pri2it a c. L1.at dr. d. . pe 2are' Cic op.nei st1ri de e!a tare p.)) . te #. (L=5 #resce a 6o2pe. 6o idor? /i o parte din co2ori e Troiei?' 6o inestor 1*a . /i*ia re .t de a At as? pe ce e /apte p eiade?' >o2er.n?' A #ost &e. =)+ /i . a .. d.s?' A #ost pedepsit de 6oseidon?. 1*a s.i U ise? 3ntr*o pe/ter1 /i a de-orat sase din ei' U ise.i 6ito.a . t ti2p pe :ene a.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A in 2ito o"ia "reac1' A a-. pentr.cis de Apo o.nat de >ec. .r1 t 2C2 7O$$NIA :. 2C+ Ce ena? @2A /i Tai"ete?' Ee.cis. 1=+ 7OLIB @1A Re"e a Corint. s1.nic.. ei' 7OLIDOR @1A 9i. . 1*a or4it /i. II.-. .i' 7LUTO (l) D%:l 4o"10ii or 3n 2ito o"ia "reac1. . pict./-0%.nden0ei?' @2A 3n 2ito o"ia ro2an1. p1rinte a .n. 3n Casa preot.ternic1. E+%ida. cap. 29) 7LEIONE 9iica . printr*o strata"e21.i Ocean. a e sa -a de insisten0e e . c1r. pre-estiri or' @2A At et din Tesa ia. #i.sa?. NI.s? si a &ei0ei T8etis? @1A 3n 2ito o"ia "reac1' A a-. NIII. Iliada. 1*a 32pietrit c.?. I. ea se 1sa.i >ades?' 7LEIONEV 9iica .cis :*ed. Sterope. re"e e Traciei.r2' 7OLI6E$ Cic op?. d. ei Seri#o.ni' A-ea o p./arpe .s st1p3nire A8i e?' >o2er.. Od.ria/a co2oar1 pe care 6ria2 o 3ncredin0ase #i.s1 pe "3nd. /i . $%ta. :erope? @)A..r2'5 O-idi. si socotite drept pro#e0ii' I2a"inea 6i iei pe o c.i Adrast? (l)# ''' 1L \ Dic<iona de 2ito o"ie !41 7OLI BOT Uria/? care s*a r1&-r1tit 32potri-a .ia 6ria2? i 1*a 3ncredin0at pe #i. .p1 ce a #ost p1r1sit de Laios?' @2A Re"e a Te4ei? @)A. ei. .rtea sa '/i 1*a adoptat pe Edip?. 0in3nd 3n 23n1 corn.-. i<P#i a Ber in 7LEIADE Ce e /apte #iice a e . cap. rostind .*2ori e. totdea.i A2and. a cer. . In#ern. . oper1 a pictor. a4. a dat na/tere cai or Nantos? /i Ba io?. coresp./it co*.i Ia*son? /i a &ei0ei De2etra?' Era or4 /i 3/i 32pr1/tia co2ori e a '3nt32p are' Era repre&entat ca . pe 6o idor /i /i*a 3ns. C=5 O-idi. d.4a?' . #i. #rate a . $%ta./-0%.n.it*o pe Danae? si pe #i. 3ndr1"ostit de Ba a*teea? aceasta 1*a respins.i troian' @)A B.itor a .it1 ca o 2atroan1 c.ri' 7OLINESTOR Re"e a Traciei.i 6ria2? /i a >ec. 3n' prada . III.i 6oseidon /i ast#e .i >ippo2edon?.t 3ns1 a<.i' @)A 9i.i Cad2os? si a >ar2oniei?.piter? /i Nep*t. Anni4a e Carracci. .tor . din eroii troieni' Era 3n0e ept si poseda si dar. ()2. $%ta.it1' 6OLKDECT Re"e a ins.

s*a. .%3.it Troia?.cte or si a "r1dini or 3n 2ito o"ia ro2an1' D.i t3n1r care i*a p 1c. $%ta. .nca' C. &e. de 6irr.s?.ri. 'a inter&is 3n2or23n*tarea tr. L2)5 R. Eteoc e a p. 6o i!enia n. 6o it?. s. #resce a 6o2pei 7OTA$EIDE Ni2#e? a e 21ri or' 7RIA$ U ti2. .p1 datina str12o/i or' A #ost . . a p.n. ea a 2. . cei doi #ra0i s*a. trident.i Edip? /i a ocastei. care a acceptat s1 se c1s1toreasc1' A a-. /i care era c8iar #i.5 8%c:?a5 Seneca. de aco o.cerit*o. Corint. . E i!in' O-idi. NNI%.i era. 4i El%ni.r1 7ONTOS 6ersoni#icare a e e2ent.at sin". Troiei?' >o2er.s a -ia01. lliada. (91 /i . I se o#erea.p1 ce a c. Cre.: >ector?. ca &e.r2'5 >o2er. Ar"ia?.-na 4i !%. 3n#r.i 6irito.s?' >o2er. 22C 7OLI1ENIA 9iica .i 2or0ii .n1 c. 6ort.n re ie# 3n Casa de Larario.i A8i e /i /i*a .rit /i t3n1r. 3n ti2p.tre2..ri or or d. pe a t.i se or"ani&a.i se n. 21rii si. 3n a<. .rt.ite cor14ii eA5 era repre&entat.p eca pe ero.pra-ie0. #erti it10ii. 2ai 3nt3i pe Aris4ea?.pte or. ca /i er. ..".n. a<. c1derii Troiei?' @2A To-ar1/ a . so0ia . Neop*to e2?.*se.#ocat 3ntr*. pentr.t ca so0ie. lliada.4 aceea a . a . din 6o2pei5 7.(II. ' 6ro-oca c.re e. 21rii 3n 2ito o"ia "reac1. . 3n ist2. s*a 8ot1r3t s1*1 accepte pe %ert.C.n1 c. /i pin. C=2 /i . %II.cis .ripide. 3i era.ria ii /i se or"ani&a. pentr.n 41r4ait at etic c.stic.inia' 2C= (7R1A7 9i. II.t .cis pe #rate e ei' 9i. dorind s1*1 3n2or23nte&e d. oc.4ei?' A #ost ./i a ta41ra "reac1.4ea. s*ab d. coroan1 si trident 3n 23n1' >o2er. c.r2.n te2p . pict. sase capete /i p. T. 3n 9or. /i* pe 2are' Ser41ri e dedicate . >ector.i Dionisos? si a A#roditei?.r2'.i Eteo*c e?' D. .r1 &i e e.rise s. Na0iona din Tar].r1 -ec8e pe o #ar#. -ase.&e.i ' . 3n :. Dei#o4?. NIII. socoti0i sacri de #in.i. pentr. or.i' D.i A8i e. . constr. 1C)5 %ir"i i. .? /i a >ippoda2iei? @1A5 a #ost co2andant. 6aris?.ne.i. NI%.4ei?' A #ost i. @#iindc1 din e2n de pin era. a #ost .n.i #iic1.n 4.-. re"e a Troiei?. i*ar #i .p. Boari.p. a 1( a.i Edip din Te4a? @2A.sa?. protectoare a r1&4oaie or' Era repre&entat1 c. E enos?..p1 p ecarea . d. pict.ri or.p1 datin1 /i a conda2nat*o a 2oarte pe Anti"ona?. II.rie.4ens. Odi3%%a.ri or 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost adorat 3n 2od e"a 3n Brecia si 3n Ita ia.i 2arin 3n 2ito o"ia "reac1' Na-i"atorii "reci d1dea.7OLINI!E 9i. (C+ 7OLIS 6re-estitor -estit si 2edic din Brecia' A #ost identi#icat c8iar c. tat1 . ca /i a depo&ite or de cerea e. 4ar41. pe a c1r.i 6ria2? /i a >ec. a*si pedepsi #rate e.-ad%l% 7OLLU1 )K DIOS!URI 7O$ONA Eei0a #r.ni e de pe 2are. dac1 6aris? n. coresp.t si c. s1*i e i4ere&e tr.ia./-0%. iar printre #iice: Cassandra?. T. $%ta. 1.ne inten0ii' A constr. s1 c.2n.t$a?' 6rintre #iii .rt3nd #e . pescarii /i pe cei ce dorea.i Lao2edon?' A a-.. I8ada.ia 3ntr*i2 pa at pe #.r2'5 2o&aic. Apo o?' 3n cinstea .i Troiei.2ea. #i. $oc. Asc epios?' L*a read. sora or. ce 2ai dra".nt3nd. care i s*a pre&entat 2ai 3nt3i s. &ic3nd.i Creon' 7OLI7E$ON )* 7RO!UST 7OLI7OETE 9i. . .' 7OSEIDON Ee.toi c.i U ise' >o2er.cis 3n ti2p. .iV 6o inice s*a re#.4 3n#10i/area . protectoare a c8ei. 6o i!enia?' C3nd #i.. NIII. a d2p. c8iar 3n ta41ra "reci or' E. 2iere' !43 7OL1T 9i.nd./-0%. tat1 . apoi pe >ec.*< &e.*i 6ont.-i%n%l% /i O-idi.ri or si port.n?' Tat1 . cani or' Ocrotea 2arinarii destoinici. R8ea?' 32pre.rite arrne' 2CC 7ORTUNUS Di-initate ro2an1 ar8aic1. 7-.-.r2'5 . care o i.t.r2a s1 se c1s1toreasc1. st1p3nea 21ri e /i oceane e c. . a*1 3nd. transportate pe Ti4r. si .i 6ria2? si a >ec. printre a 0ii. =)) /i .ois de 6ir*r.p1 . d. lliada.at*o de so0ie' A #or2at apoi e!pedi0ia ce or /apte 32potri-a Te4ei?. apoi. acest n. Ro2eiA si pe Ti4r.p0ii e -.iHtia /i E>iHt:la% %#H 7-nt7OREV1T8 Di-initate s a-1 adorat1 3n &ona :1rii Ba tice.n*&3nd.: #. Eneida.s G701p3nire sin". care . r.s?. A2#itrita?.i ro2an Nopt.nei 41tr3ne.p1 ce i*a respins pe to0i ad2iratorii s1i.ns st1p3n a Te4ei. 3n0e es s1 do2neasc1 pe r3nd' Dar. ' Creon?. .nc8i.cos? @2A.t s.s e 3ns.r pe tron. T. a Ostia @port. ca . #rate a . a <ert#it* o pe 6o i!enia pe 2or23nt. c1 i*a nesocotit por.2e /i :1rii Ne"re. =+1 /i . tesa ieni or 3n r1&4oi. care 2. o#rande de "r3. incendi.4it1 de A8i e?.n te2p . E2on?. 4.cis de A8i e?.ri or si a p1d.st' A-ea .n an. pe -ia Ostiense din Ro2a' O-idi. pe B a. 32pre..p1 o a t1 -ersi.i ."iat a re"e e Adrast? @1A. c.1111 era Cronos? /i 2a2a.noasc1 2area.ri e ist2ice.

r. 7. ).n pat de di2ensi.-. Yce pre-1&1torG' C3nd Ee.p1 n. 32pre.it c.r2'.2os. 7. pict. dina2ic.' 4ine 3n patrie' >o2er. so0ia ...-.s.t5 6sDc8e 1*a c1. care . con#or2 3n0e e"erii dintre ei.-r. A? :. deci de "eni.de*i c10i or de orice #e ' >esic. Laoda2ia? @2A. .p1 ce 1*a c8in. i*7. pt. pict.-taC-. nop0ii' D. o ase2enea tort. NII.4it' :it. pt. .i socia e.?.C. te2erar.? a re.i Ocean.t3nd. o cora4ie /i s1 3n#r.r2.2itor?' %ir"i i. a4sen0ei .i De. s*a sin.?% c-ndita.n opai0.nea de a o #ace s1 se 3ndr1"osteasc1 de .nl=nI:it5 6 aton.n oraco ? ce . .2in1 a &1rit prea*#r.cis pe to0i' 7RO!RI 9iica .%t%: d%3c=t:4at5 %' U#ti2i.a orice 3n#10i/are' B.i c in Atena. I%. se 3nt3 nea.n"ea. 2isi.. t.i 3i tort. .ra 3ntin&3nd. 7.n"i2ea pat.-. n. de a . 6ro2ete. e inter&ic3nd.2 pre-1&. care tre4. e .nerea "eni.i..ca& ti2p de )+ de ani' 3n #iecare &i .n o2 .# et. a*i pedepsi pe oa2enii c1rora 6ro2ete.it pe #i.i si a se2ni#ica0iei . do. 3n"1d. a a c1r. t.21 si.rn*re ie# pe #ronton. .r0i 3i p.tat 3n .ri e . %II.ia s1 se s. a creat pri2. a . 7ROTEU Di-initate 2arin1 de ori"ine "reac1. . re-ad1 /i s1 #ie pri2it1 printre ne2.n -. "rec . repre&int1 ast#e #or0a inte i"en0ei care 1*a e i4erat pe o2 de i"noran01 si sc a-ie.?5 d.i' 6iero di Cosi2o.se . iar pe 6ro2ete. ' D. 3n"1 ce i.n1starea' Dar pentr. se poate .ri' 7RO!A Re"e e ora/.*i pe .? din Tesa ia' A #ost pri2. L.cis*o c.ncp.se0ea ei a .p.s? a tri2is*o pe p123nt pe 6andona?.r0i c3t pa. 3nc7 cind e"123n*' t.n"e c.s de orice -oin01 si ast#e .s? si T8etis? @1A' A a-. Ee.ri5 Nico as Ada2. s1 constr. iar Ce#a os. a 3n0e e"erii si ne3n0e e"erii 3ntre doi tineri. sp. A2or @ErosA si 6sDc8e este .i 6oseidon? sa. a o -3n1toare.*i s. dec3t dac1 era #or0at' :ene a. s3nt insepara4i e de 21re* 0ia acest. pentr.i A 4a Lon"a?. %I. $-a.ne. n. I.rio&itatea tinerei 6sDc8e a #ost 2ai pres. Oc<&sccn.i Ere8teion.r1 7ROS7ER7INA V)* 7ERSE6ONA 7ROTESILAOS 9i.r1 a L.t dar.A' 6ro2ete.i . a #i sc.n ani2a s1 4atic.i' 3n 'acea c ip1 Eros a si disp1r.i5 pe cei 3na 0i 3i t1ia. 1*a 3n 1n0.n"ea p3n1 a<. #i.n pat .i N.n pre-estitor.n" si' 3i . teracote. dec3t noaptea. Ee.nei Asiei? 3n 2ito o"ia "reac1./it s1 a# e de a e c1 -a a<. 7RO$ETEU 9i.%t%: . pe care 1*a .1 #iin0e. 3nd.i .nea pe . d.an5 Boet8e.i A2. 6ro2ete. . .? /i a .at 3n O i2p? @ . (L(5 Tit./-0%.it si pe e c.t.-.cis' O-idi.-. De. 5 Usc8i . . .t acest 4ine.i Ce#a os?' Ur23nd.n" si 3n at p21 c3nd &eii. /i 1*a o#eritG oa2eni or /i o dat1 c. a . sc.iasc1.ia.pra-ie0.2e. care a r1sp3ndit din c. . #iind #o osit de to0i #1r1 e!cep0ie' S.ni contrare . C).p1 )+ de 'ani. prota"onist pe sarco#a"e.i At as? @1A /i a .-c.t s1 distr.rniere /i str.2.rate de 6ro2ete.ca ion? /i a 6irrei?' ' 6SfC>E 6ersoni#icare a s.. 2C( 7RO OGENIA 9iica .nii /i pre<. re"e a Atenei. . c8ip a t3n1r. 2.#erin0e e 3nd.i. si 1*a e i4erat pn 6ro2ete. 6arteon.5 Ti&i. de pe cora4ie pe p123nt' So0ia .cis de Tese.%t%:.t%a l:i 7./-0%. condi0ie a #ericirii or' Dar c. si 4. s* a asc. t. 32potri-a Troiei?.3nd*o drept . $%ta."1 o2enirea prin ap1.ritori.te. #rate e .i s*a sin. a .p1 o a t1 -ersi.it s1*. a/a c.nea ce e /ti..i.r3t' S*a 3ndr1"ostit 3ns1 c8iar e de ea /i.<' a es 3nadins' A #ost . .cis a r3nd./i .sis?' 6e c1 1torii care trecea.".i apet? /i a .n"i2ii or5 pe cei sc. care se re#1cea 3n ti2p. 7. tat1 .s? 1*a tri2is pe >erac es? s1 o2oare -.cis de troieni 3n r1&4oi.r1' O-idi.n si24o a -ie0ii inti2e. ).i care -a co4or3 pri2. DA$AST sa. a r1pit din cer 2CL ' I #oc.n.. ca /i i2p. C=+ si . e*a #1c. . 9 7RO!I 6retenden0ii 6ene opei? 3n ti2p.ct+c):H5 6' B' S8e eD. i. dra215 'sc.r1 7RO!UST.nor e"i sta4i ite 3n co2.*i s1*i -ad1 c8ip.s Li-i. Atena?.t -icti2a. ? o2 din 8.nte ast#e potop. care 1*a tri2is pe Eros? c.i I#ic . .-.4it at3t de 2. $%ta. Kn%#ida. 3ncit .i U ise? din' Itaca?' La 3ntoarcere.tia ei toate nenorociri e.n si peste care n. 7.s? a -r. pe 2e ea". 4asore ie#. a aprins . o s1"eat1' C3nd si*a -1&. 7OLI7E$ON T3 8ar "rec' Tr1ia 3n -ecin1tatea oca it10ii E e.i Epi2ete.p eca0i.tre&it in-idia A#roditei?.n1 .n1 c. 1*a s#1t. #oc.ns 3n p1d.2an a "reci' 9r.r 3 de-ora #icat. 1*a i.*si' so0.nte e Ca. 3ntr*o noapte.re. acesta i*a .*ca ion?.X acti-.pt1 32potri-a opresi.

RE 6ersoni#icarea soare . 4ra0e . o tra"edie 4a et pentr. Si.. epopeei Ra. Ra-ana?' RA sa. Ceai.>-3i-n /i 6%d.i.? 3n 2ito o"ia -edic1. #.cr1rii 2eta e or' QUIRINALII Ser41ri ce e4rate a Ro2a.ria/. protector a ape or /i pe/ti or 3n 2ito o"ia <apone&1' A-ea .ina. ro2an5 :o iere 3n co a4orare o. Antonio Cano-a. Benedetto :arce o.pe p123nt 3n ti2p.-.1&eci de 4ra0e.&e.iA' Era socotit ca #iind ce 2ai p. Ro2. 3ndr1"ostit de Sita?. cap.s?' QUIRINUS Di-initate ita ic1 ar8aic1 @ a0' ^:i. prota"onist. B' B' :arino.aI% >% A. 4o 0ii cere/ti. cor4i orG /i era 3n#10i/at 0in3nd pe . 3n cinstea . . 2. c3/ti"3nd partida' RAVANA Ee. 68i ippe Z. d%# #3%a.i' ? RA!I1IO Re"e e Cretei. IN. Cesar 9ranQ.4irii 3n 2ito o"ia -edic1.&ic15 73Jc+% Iin. :eta2or#o&e. . Bio-anni 6isco i5 $ean de a 9ontaine.i %is#i.i: oc8i pentr. -enerat a E iopo is @Cetatea Soare . . "ere e si tr1snete e acest &e.""io.i 6rote.r1 pentr. io Ro2ano 3a 6a at. t si 6ierre Cornei e. ac.tea trece de a o e!tre21 a a ta a ori&ont. c in 2ito o"ia -edic1 sa.ternic dintre to0i &eii' A-ea do.co' QUENEVADI.tea parc. re"e a E"ipt. :inos?.s? si c. pri2a dat1.aJana# 3nc8ip.tat de . #e4r.i.i Ra#ae 3n 6a at. :V Boiardo. so0ia . a #ost <. oc8i. 3n careIIp. ciop irii pietre or /i a pre .".i i. Sita?. #i. noapte' Era repre&entat ca .trece' A #ost c. 3nc8ip.2ea ce tic1' 6 aton.at*o de so0ie pe A c2ena?' A #ost . a ta pentr.nd . . %I. c.nei 2ari #. D%: indian. En%idn. s. .ri c. a .it1 ca o &ei01 care. D5 A essandro Scar atti.pra cap.rt. a #eno2ene or cere/ti 3n 2ito o"ia 4a4i onian1' C. RA$$AN YCe care tr1sne/teG.prins.r"e tot c. c. .n o2 c.i Odin? 3n 2ito o"ia nordic1 Y&e. c.i Ra2a?.i Ur-aci /i 6.0e' RAVNEGUD Un a t n. so0. a ad.nat pe oa2eni 3n ora/e' QUAN)WON Ee. i01A' Identi#icat1 c.i3. ' RA$A A /aptea 3ncarnare a .nosc.n te2p . pt. . pe o 4arc1 pe care p.i.nc8i. de /oi2..t de. sc.s 3n ap icare e"ea ta ion.n re"e drept /i a p.na pentr.cat &ar.n"i si . care a de-enit si e . . :. 9rancesco Sa -iati Cre. r1&4oinic ni2icea d.t pe 0Ktops?. arc. Ippo* ito 6inde2onte.pt1 n1prasnic1 pentr. .n disc so ar deas.s o . ca /i .n #ai2os pre-estitor' RADA$ANT 9i. . D5 o tra"edie atri4. e!ist1 2artori' Diip1 2oarte.s? si a E. pre-estitoarei :antos? @1A de a care 1*a a-.&ic1 de L. din 23ini e d. care.&e.:5 Coccaccio. tr1"ea c.dec1tor 3n In#ern' %ir"i i.i Ro2.n ?. c. a 1(.it ca . 3n In#ern /i ar #i <. &e. patr. sa. An"e o 9iren&. .r123nt. picioare e 3ntr*o cora4ie sa. a*/i e i4era so0ia. a d. 3n "en. pe 2.ti.it1 . .ra-a. ca si e"ea 3ncrederii 3n <./2an.ropei?5 re"e a cet10ii Cnosos' I&"onit din Creta de #rate e .arie.2eri doi cor4i' RE RA ' .o a.. Na0iona din Napo i5 #resca . a<. :i. . re"e e"endar c. 9arne'sina din Ro2n5 Bi. =LL5 O<idi:.r1 QUANTE !ONGO %ec8e di-initate c8ine&1. de e e#ant.i 3n 2ito o"ia e"iptean1.ni' %ir"i i. C)L RADI So0ia &e.i s1.&ica .i c in :anto-a5 Corrt.?5 se sp. dinte. a 0ine de partea sa pe Sita. dinte pentr.n 47. &i..cis de Ra2a. s*a sta4i it in Beo0ia /i a .=5 :. .i Ee.ne c1 ar #i co4or3t -i. cap. dar a #ost . 4ine#1c1tor.r. dac1 n. care s7-3r/este acte de 4ra-. &ece capete /i do. 2. G%#n%#al-Jia 0%il-.&at. En%ida. &ei0a De2etra?.n p3ntec enor2V QUETDA!OATL Una din ce e 2ai de sea21 di-init10i din 2ito o"ia 2e!ican1' A 3n-10at pe indi"eni 2e/te/. Bio-anni 6r. .i T8o2as Cornei e. .1 41rci.r/i /i de 2ai2.i L. I# 292 R ero. pentr./2anii 4a4i onieni or' RA$7SANITOS 3n 2ito o"ia "reac1.2e a &e.t si 3n -ec8ea Indie prin po-estea . :arte?' A disp1r.i..

iar d. Acea Larenti.i era 3n1 0at pe co ina Z.s a D1&.i Ro2a.nea 3n in#erioritate. ?. . area no.rios.'a.0i de ei' Tit. a constr3ns*o s1 r123n1 #ecioar1 /i s1 de-in1 -esta 1?.tron.i N. .tat pe troieni 3n r1&4oi. Re"ina :ater. c.i Uran. ((2 /i . ade-1rat. #i.' A2.ri' RO$ULUS /i RE$US 9ii . Re2. o sor1 a . a/e&at1 pe ..?. ((.s o a t1 3ntrecere. (>15 %III.s. I. .4 9or. apei. i. . Acea Larentia? /i cresc.4ens /i 6ietro .r2'5 I2a"inea .i 6o i4i. l. p2or3t' D.na din so0ii e .n1 st1p3nire pe tron' Dar :arte? a #1c. ace a/i n. i or' A #ost . NI%. #ost "1si0i de p1stor. .?% c-ndita.2it de aceast1 con-en0ie ce 3 p.i Ee.#5 O-idi. >ades?.poaicei apare pe 2onede din an. #ost "1si0i si sa -a0i de .? si 9et.r?. #ost a 1pta0i de o . care i*a a<.2e.r1.i Ission? si a Ne#e ei?' A #ost .i I e ios?. iar d.s? /i a Beei?' A #ost so0ia ."reac1' A a-.ri' C8ip. ora/' L1s3nd.2itor?. . $%ta. C si .?. " 47? RE$BKA Di-initate -edic1 c. d. % 2=) 3'C8r'5 #resce 3n Casa . re"e e ora/. )J12 4i :.s?' A #ost pedepsit1 /i presc8i24at1 3ntr*.. 2a21 .irin. I. 9a.i Ee.Dio2ede? @1A /i U isc? 1*a.n oc pentr.p1 a ta. aceea a 4ra&de or.cis pe.i Odin?' RIDEU Centa.ncat*o 3n Ti4r. 3n 21 apri ie (=) h'C8r' 6entr. atri4. c1.. .ndo centa. A2. A? :.ia s1 a ea"1 oc. 2(=5 %I.2itor?.cis de Ascani. Ro2.i a. . n.s?. ro2an' %ir"i i. pri-it 3ntrIo &i . SUDMENI!E Di-init10i 3n 2ito o"ia s a-1.s? /i de so0ia .t n.s a prop.REA SILVIA 9iica .p1 . .t*o s1 dea na/tere . ei s*a r1sp3ndit /i a Ro2a' RINDA 3n 2ito o"ia scandina-1. Li-i.?.s 12' A/adar.nte. -enerat1 ca &ei01K Era repre&entat1 ca o #e2eie p.rat caii pe care de ase2enea i*a.s Li-i.t. .i..nde a de-enit so0ia &e.i c.i 6oseidon? /i a A2#itritei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0ia .*se 3n -oia pre&iceri or. .at 3n cer de :ar te.rii i*)WU atacat pe api0i?' RODE 9iica .s?.t."ia. A2.n coi# c.irina ' D. "e2enii a. c1s1torit c. .n sc a.sa' RODMENI!E sa.n1.cis /i i*a.n 2.sc1 c in seco . . pe 9eton?.nde a.s a do2nit )( de ani. t. o ance. a<.irea . t.s?' Te2p . 32potri-a "reci or'. Ci4e e?5 c.n oraco ?.2e e de Z. .s 1*a .0i de ace/tia' C<nd a.. c1r. aripi sa. constr. c.cis de Tese.ne.-.i T. 3n 23n1 /i c./-0%. i.s ni2icirea Troiei?' R8EA 9iica .s? /i de so0ia acest.s. din Tracia' RO$A 6ersoni#icare a ora/.. a n.2oas1 ca >era?.i Enea?' RE$US *J RO$ULUS RESO Re"e a Traciei.2e' Copiii ei 1sa0i prad1 ape or Ti4r. #ost descoperi0i de p1stor. .ia i*a dat . sp.p1 care a constr. si cresc.t pe deas.i N. .s. a. pop. redat tron. i.rt3nd pe cap .?% c-ndita.ri care e*a trec. din 6er. La2pet. ei. . .tat apoi .r2'5 Tit. .poaic1' :ai t3r*&i. ei se a# 1 pe n.n . 9a.st. ca #iii ei s1 n. a ar. i. pentr. #. ro2anii a.n sc. A? :. . scoaterea acestor cai din .te ase21n1toare &ei0ei %en.s?' 9.i A 4a Lon"a?' 32pre.2ai L. p. R. si trei #iice: La2petia. or. K.i no.p1 o -ersi. r1pit sa4ine e?. Ro2a. dintr*o oca itate apropiat1. oper1 etr.i de A2.ns a o -3rst1 2at.i Ro2. 0. din 6o2pei5 #3n#tna #ra0i or 6isani.i 6irito.i A 4a Lon"a?' Unc8i. iar R]rn. 6oseidon? /i a a tor &eit10i' Era :a2a cea :are.care i*a 1sat pe 2a . si -enerat1 ca atare.[ida. ase2enea parce or? ro2ane' 2=2 RODO7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia.it ora/.n.n sto de -.i Cro*nos? /i. . )++ h'C8r'5 `L:>-aica din !:>it-li:.ia..cis.n #i0i.pra capete or' Re2. a #ost 3n"ropat s.?. re"e e r..U? /i Re2.i ora/. a respec*tat*o' :3niat. #i.pt1 a ad. ace a/i n.nca0i 3n ape e Ti4r.s.p1 2oarte a #ost -enerat ca &e.' si a.?. ap1r. c.nic. 3n Creta a #ost identi#icat1 c.t1 din ape e 21rii' RE$ULUS R.t 3ndr1&nea a s1 se cread1 #r.t a 1t. 1*a.nta .rn. st1p3n a ora/. so0ia .st.?. e tre4. a. . . . 4.s?. potri-it' Ne2.i :art'e? /i ai -esta ei Rea Si -ia?' Ar. pe care de ase2enea n.2eroase 2onede -ec8i /i pe 4asore ie#.ne e"enda' Ro2. a #ost . .

i "rec >er2es?' SALA!IA Eei01 ro2an1 a 21rii.2it1 ast#e de a o carte de pro#e0ii ap1r. A#roditei? a "reci or sa.= /i .s?. era s.i?' %ir"i i. a Sa2os' 6ict. "ere e .te ca a e &e.rit. seceri/. ca 3nte2eietor 'a nea2.an1 a s1n1t10ii. n.i /i a -i0ei de -iei' La Ro2a a a-.:l( Ba. ii a. de preo0i ro2ani' Era.irina . En%ida. . so ar. c. 3n 2ito o"ia s a-1' RUTULI 6opor din L7ti.t. . Na0iona din Napo i SATOR Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1.s? a ro2ani or' N. &3ne a e ape or. A? :.te&an0a si 1*a tr1snit' %ir"i i.s? e*a. ne ipsi0i din 0or*te"i.i' A pre* 2== tins s1 i se ad. pict.&e.ri or si c32pii or 3n 2ito o"ia "reac1. 2.i DionDsos?' Ni2#e e? era. dedica0i c.r1 de B. Dio*nDsos?. &e.t.t ase2enea . SATARU7A :a2a pri2. pe cit de sed. a.in:. #resc1 din 6o2pei.i Nept.-r.ror nenorociri or' SFBADlOS D%: din 2ito o"ia "etic1.:. de pe co ina Z.r2' SALUS Eei01 ro2. 3n :. +-.s?.te si2i are' A #ost' p1rinte e .i .1.&e. c. .s Li-i. .s' RUDRA Ee.nona? etc' I*a 3n-10at pe oa2eni c.21tate ani2a e. 32p1r0i0i 3n "r. pentr.t.:l. . t.p1 ce a #ost i&"or<it 'din Creta de #rate e . N%I.ra p123n. .4ens.ini. 3n :. )19.itorii Liciei. pi* 2=L cioare de 0ap. .r1toareaG' S&LII Co e"i. identi#ic5 :t c.2e e ei 3nse2na Yt. 4.r1 3 RUDA Di-initate 3n 2ito o"ia ara41. L. a Ro2a' SA$1A @1A Epitet a &ei0ei .p. pt..2it .p. #e2ei #r. . or' Sat -.i Enea?.. %I.n0i or si a "r1dini or 3n 2ito o"ia -edic1.i Z. LLL 0i . =.s? /i a Laoda2iei? @1A' A 2. s. Ceres?. r1pit dintr*o oca itate -ecin1.r1 . so0ia .nona?. personi#icare a p anetei %en. asi2i at1 &ei0ei As*tarte? a #enicieni or. 9e2ei e pe care oa2enii . Ia :iinc8en.c1 p3n. "rec. t. atri4. -enerat de oc.cis de 6atroc .2oase. C(1 si . t. t.t1 3n ins.c1toare. 3n prea<2a Capito i. ren. ca p1rinte a oa2eni or /i a &ei or' SATURN 6ersoni#icare a prosperit10ii 3n 2ito o"ia ro2an15 -enerat ca 4ine#1c1tor a o2enirii.t 3n ins.s.n&1toare &ei0ei I"ea? a "reci or' Te2p .i Ee. <. Ro2a' Tit. R. ca4iri. a*1 'i&"oni din Ita ia' R. .?' >o2er.r15 Ca'-a 6a:n:l:i. :inos?' @2A 9i. e&e no. ace ea/i atri4. Sati.pitcr?. c1.t3nd c8iar s1 i2ite tr1snete e si #.i o2 /i pri2ei #e2ei 3n 2ito o"ia -edic1' SATIRI Di-init10i a e p1d.2?*5 co2andat 'de T.n?' SALA$BO Di-initate 4a4i onian1. pict. care s*ar #i n1sc. in-ocat1 de 01ranii ro2ani 3n ti2p. .irin. a si e #ace so0ii /i ast#e s1 pop. . coarne /i coad1' Era. din 2ito o"ia "reac1' RU$INA Eei01 ro2an1. Encida. <.t .r2'.i' RUSAL!E Ni2#e?' sa. lliada# %. protectoare a "r3nc. i*a #ost consacrat 3n )+2 3'C8r'.i Sisi#?' Din or"o i. ap1rarea Troiei?5 a #ost . 'de pe co ina 6a atin?. c. l.s?' SAL$ONEU 9i. dedica0i c.n te2p . 1 din* ar8ipe a". ' SANDON Ero.pt3nd pentr.i Ee.s i*a pedepsit c.ropei?' A de-enit re"e a icieni or.t.)?%.i :arte?. protectoare a #e2ei or care a 1ptea&1' RUN!INA Eei01 ro2an1.. pe at3t de pri2e<diose. . .i Ee. /i "r. pentr. /i . sc. ora/.2it1 pentr.i or' SAR7EDON @1A 9i.?% c-nditd. Capito in a Ro2ei5 Sati. #ost 3n-in/i de Enea' SABINEA. %t d%-. 9.i Eo ? /i a ni2#ei? Enarete? #rate a . &ei0ei %en. . %II.r2'5 -as atic din sec' % 3'C8r'. or?' S AN DES 3n 2ito o"ia 8iti0i or din Siria.r2' SAKUN Di-initate #enician1. a #ost asi2i at .s? a . d.ptat 32potri-a . c.pre25 a-ea o 3n#10i/are 3n#rico/1toare si ca ar21.i Ee. .Berretti da Cortona etc'.irina .rn. a&i a L.s? /i a E. coresp. si <ert#e' Dar Ee.i Ro2.i .i. s*a cre&.pran. adesea prada or' 6ra!ite es. pe Z. 2edic si protector 32potri-a t. tr1snet. arca/ ne3ntrec.21tate oa2eni.ercino SF$#OTRA!IA Ins. Sa2os' @2A Si4i 1?. .i Cronos? a "reci or.

cid15 ea /i*a .i Cad2os? /i a >iar2oniei?' De a #cEe.n 0in.ia 3n . Cari4da re. si24o i&3nd p. s*a re#. I:?i. care /i*a tr1dat tat1 din dra"oste pentr.i Enea?. care era #iica . 3n &i.a de 1( dece24rie. ace a a ap1r. :inos?' Acesta a respins*o 3ns1 si a -r.i de $os' SETEA 7&$ÎNTULUI *% SET1L& SETIL&.r2' SEIA Eei01 ro2an1. care*i si ea pe str1ini s1*i 'spe e picioare e. d.r2' @#SET Di-initate e"iptean1.*se 3n 2are' Eeii R a. c' NN%I5 #resc1 3n Casa . 2.t pe aco o./i 2ere. pierit to0i to-ar1/ii de dr.i? . i*a. 3n #a0a . t de no.4ea si ea' Sci a s*a 3n"ro&it at3it de 2. -oinici or /i a .: Endi.nca 3n 2are. s1' treac1 printre Sci a si./-0%.i >c ios? /i a . En%ida.n 2. s1 scape c. soare e' $ ( l Dic0ionar de i0ii 2=( S!8IRO R1.*nonei?. de ro2ani' 6er. -estit pentr. pict..n a t. C2C si . . $%ta..at sin". re"e e :e*"arei. . 6ersc#ona? /i >ecate?' A #ost -enerat1 2ai 2.%a S%l%n%i >%nt.n i&-or' :ai t3r&i. detronat de . a an. a #ost pre#1c.r' SATURNIA @1A N. : p.&i. din 4as2e e ro27ne/ti. traci or' 2=.i Sat.s 3n 2ito o"ia "reac1.i 9orc.nc3nd. 3 3nso0ea 3n per2anen01 pe DionDsos?' A #ost presc8i24at de A#rodi ta? 3ntr*.. c. Serapide era -enerat /i 3n Ro2a /i Brecia. . acoperit Ide nisip a E"ipt. ase21n1tor.2' D. a Cari4dei?' Na-i"atorii care se a-ent. 3n care era. t.t*o 3ntr*o pas1re' %ir"i i.p1 .ncat 3n 2are /i 3n oc.! din 6o2pei5 O-idi. /i*a "1sit 2oartea e 3ns.s? /i >ades?.i era .nit ape e /i deci /i -ia0a' Dar Se en a . L11 /i . 2=9 SETOSUL *C SETILA S6A#R$A)7IATR& Ero.t 3ncon<.s s1 i se arate 3n toat1 str1 . pentr.i Sat.ta.teri neo4i/n. Arte2is?.4it de ni2#a? Ar"ira?.i Ni!.nde i se atri4.cos? pe care 3 i.sti.it1 orice senti2ent' @2A Una din p eiade?' SELENA 6ersoni#icare a . dedicate &e.nte tot at3t ./i 3n aceste ape' @2A 9iica .a ei 3n#10i/are. pe DionDsos?' >era? in-i*3dioas1.tare a e .nii 3n 2ito o"ia "reac1' Era #iica .rat de t. care inspira 4.i Castor si 6o . In/%. En%ida.#1c1tor' din :e"ara @BreciaA.n:l. %III /i .-.i Eos?5 identi#icat1 c.t si 3n #o c or.ite. .t din E ida @BreciaA' A #ost .nosc.r2'5 Danie. deoarece Sci a 3 i. c3nd ni2#a.0i e sa .t1 3ntr*. 3n&estrat c. 3nsetat' Era c.t c8iar s1 o .cirea' Acesta 3ntr*ade-1r i*a ap1r."iat 3n Ita ia.ne 3ntre Ee.n r3. care 3 3n oc.2e e Ita iei.ia s1 ai41 picioare e Ynesp1 ateG /i s1 doar21 pe p1*23nt.de 3n#rico/1tor. #apt.ra.i-n.c8ip1ri e r1.itat*o pe Ar"ira /i a #e cei ce 4ea.tea. . -irt. .s. care prote<a se2in0e e ne3nco 0itc' SELEN @1A Satir? i. 3ntr. 3nc3t s*a ar. "re.SATURN ALE Ser41ri ro2ane ce de4.nete si #.pte e or c. I.p1 a t1 -ersi.r1 &i e e. #i e"a i c. SETOSUL 3a: SETEA 7&$lN#TULUI Ero. st1*p3nii or' Era.n1 dispo&i0ie /i dorin01 de -ia01' Era identi#icat1 c.rit 2ist.i' .2os? 3n . 1(1 0i .piter?. c. presc8i24at1 de Circe? 3ntr*.teri e!cep0iona e5 sare 3n a<. pre#1c. r123*In3nd tot.nii scriitori din antic8itate.? i*a pre"1tit aceea/i 2oarte' S!IL+A @1A 9iica .s? din Dodona?' Tre*W4.s?. iar Se2e e a 2. -ia01' C3nd U isc? a trec.s?' @2A Epitet dat . Se2e e a a-.i Ee.rn? /i socotite 'e-ocatoare a . "o ' a SE$ELE 9iica . di-in' SERA7IDE Di-initate e"iptean1 din epoca "reco*ro2a*n1.rn?' SAUR T3 8ar care de-asta .i Ee.t . III. ar. c1 Sat. c1rora sc a-ii p..cis de >erac e?' SAVITAR Di-initate -edic1. p. din ape e .rind. capacitatea de a 4ea cantit10i nes#3rsite de ap1.n 2onstr. contopi0i &eii Osiris? si Apis?' Socotit /i ca o #.4ea pe B a.i Asc epios?' SEREST To-ar1/ a ."ino.' Tese.i 91t*9r.rn?./ea.ne. 3n ti2p..r2'5 IN.p1 care 3i ar. i s*ia. a 3nde2nat*o pe Se2e e s1*i cear1 .i >iperion? si sora .tor. "ere.ia. d.i .r1 SELLI 6reo0i ai oraco .t ..n #i. din 4as2e e ro27ne/ti.it1 de #oc.ne e #apte de ar2e' WV%ir"i i.nei -3rste de a.

ri or 3n 2ito o"ia ro2an1.n.itori or s1 decad1 3ntr*at3t.i DionDsos?.cis de 6i"2a ion? @2A.citor. care a #1c.i 6an?' 91cea parte din s.1 /i a 41tr3ne0e 3n trei.i Laios?' 3i . Cape ei Si!tine.ie a L. care a -r. . 3ntoc2ai ca Osiris?.i a.nosc.&e.!e es..r a /ti.2inos. . I' )C) /i .5 :ic8e an"e o.pat de ed.i a intrat 3n pe/ter1 E.&e.n1 c.* idei. 3n %i a :istere or in 6o2pei5 $' de Ri4era Spa"no etto.ne de . A8i e?' SI8EU Re"e e TDr./ii te4ani ai . ce 4. Capito in5 Sil%n ca.t ca 2ora-. a 2at. . Napo i. .ne.n p3ntec e!a"erat.-r. Sil%n. s*a ar.n 21"ar cara"8ios' @2A Re"e a A.aI% d% Di-nJ3-3. pe care se ridica r8or23nt. 3n opere e de art1 ap1rea ca . .rii' SILVIU 9i. pict.pra Troiei? /i si4i 1 c. . repre&entat ca . . e!tins 3n antic8itate pe o 2are por0i.i Enea? /i a La-iniei?' A #ost . 9a. 8e espontic1.pte a . a . a Napo i5 Sil%n Iin:t . si cap de #e2eie' A #ost tri2is de I era? s1 r1&4.' @2A N. 2L1 la L. stat. #resc1 3n :.i to-ar1/ de .2an1 pe car.4ens. din :area E"ee.t n. este ce care 2er"e 3n copi 1rie 3n patr. . 3. spri<init 3n toia"' S#in!.i DionDsos' Era i. dar acesta 1*a .cr.rtin1' G %ir"i i.?. ti4. apoi &ece sa. . inspirate de &e. Na0iona din Napo i5 Sil%n ?%at.ercino SI!A Ni2#1? i. R. i4ic1.rniis?' @)A Ora/ din :a"na Brecia @Ca a4ria de a&iA.ri4 at /i 1*a . t.ns.ritate 3n do.). c. do. si #i' Era.n&e 3i p 1cea s1 se 32podo4easc1' SIGEU 6ro2ontori. a4ia 0in3nd.t s1*1 o4 i"e s1 #ac1 ace a/i . din :.*se pe .i0i c. pri2.i 3n 2ito o"ia ara41' Benii e 2asc.t s1 dea r1sp.cis de T.i Enea?' A te e 2ai era."erea ora/.i.n s2oc8in. in1 3n 2ito o"ia "reac1.2an1 din Ita ia @?Dei#o4eA.p1 din sec' % 3'C8r'. 4ron&. Sil%n ?%at.i 6oseidon?' 3i si ea pe c1 1torii. a teori 3n #or21 . a . -iitoarea re"in1 a Carta"inei' A #ost .c1 a distr. 3ns.p. En%ida.?.% /:C=.s?.r15 :1rio Bi.r1.cis' Sarco#a" din :. oare tr1ia 3ntr*o pe/ter1 pe 2.ia. aripi /i o4i/n. str1ini s1*i . .ie din epoca i2peria 1.n1 st1p3nire pe 4o"10ii e . protector a.t s1 p.4it de p1stori. Didonei?.ca0ia .seppe Crespi. Br. #iindc1 .5 Sil%n . .sip si s1*i pedepseasc1 pe s. care a pre-estit -iitor.&e.nii? /i personi#icare a soare .n?.n 41tr3n -o . a . a Ber in5 %an DDcQ.r2e or' Era identi#icat c. persan1. care 3 /i 4at<ocorea. 3n stare de 4e0ie.itori' Bo"10ia /i prosperitatea . .r1 SIL6IDE Benii? #e2inine a e aer. #i. #i.ri de Andrea de Casta"no B.-r. si pe >erac es?.i Enea.i S8A$ASII 3n 2ito o"ia 4a4i onian1.dec1tor a oa2eni or. repre&entat ca . %I.p1 o -ersi. pict. c1 are pe . pe o c.%4t% .S6IN1UL :onstr. stat. <. Nico as 64.n ?.r2' SILEN @1A Di-initate 2asc.i Apo o?.n 21"ar.:0icant. pict. 3nc3t s1 d..ns re"e e Te4ei' C.2e e . . a e"ipteni' Era #i.1 /i seara 3n treiG' Ce ce o re&o -a. apoi 3i o2ora' AG -r.i . ((. .p1 antic1 din sec' I% 3'.n1 de spice pe cap' I se o#erea apte /i 2iere si pri2e e roade a e nat. c./i 3n pro#e0ii e or' :ai int3i a #ost o sin".i' 2L+ SIBILE 6roteste a e &e. s*ar #i oc.i. s1*i -i&ite&e pe cei ce dor2' SILVAN Ee. corp de e. #i. 3ns1.r21toarea 3ntre4are: YCare este #iin0a care di2inea0a 2er"e 3n patr. a e c1r.i >er2es? sa.nte e 6arnas?' Un oraco ? a 8ot1r3t s1*i #ie <ert#it A cio*ne.ne 2oartea . s1 r1sp.i Ascani. p1d. a pr3n& 3n do.neori 3naripat.4it1 de Bac8. #resc1 po2peian1.cre&e -ia. picioare. satirii?' D. soare .: si4i 1 de #ic1..tea de-eni re"e e Te4ei? @2A' Edip? sin". iar Edip a a<. so0.2eroase pre-estiri as.i Enea?. . a-ea )++ +++ de oc.n 41tr3n c.n: o2. Sil%n.n disc str1 .p123nt.i' SIBARIS @1A :onstr.nd1 a .i5 pict. e"endar 3n 2ito o"ia "reac1. 32pre. care a presc8i24at*o 3ntr*. #1c.5 Sil%n (<%3%l. En%ida.C8r'. 2=. p.%nad=..i #r. a :.ncat apoi do pe s't3nc1.&e.i C.r1 si4i 1. p a#on. o c. 1+.r2a/.ria/e' %ir"i i. ine se n. dar 3n oc.ita .2ea. " orios a ..t1 2ai a es si4i 1 din Eritrea. picioare.ssin %tc#. 3nc8ip.n.cis pe 2onstr. %atican.cidea pe to0i cei ce nti /tia. Spa"no etto. %atican.1spre&ece' Este c.24 a contin. .ri e oc. c.

pe care > ap eca . a #ost pedepsit sa ridice .t*o s2.i A8e o.5 7-liCn-t din D3l/-3. conser-ator' SKANDA Ee. oricine 3 c.ia &eii "reoi #1cea. 6an?.? sa. >er2es?' STI1 R3.. a c1r.r21rit1 de &e.i' SIVA Ee. : STENTOR Ero.i' O-idi.ns 3n 2L2 S63 In#ern.-.? a c1t.t. 1( /i . r1&4oinic 3n 2ito o"ia -edic1.i care a presc8i24at*o 3ntr*o trestie' 6ian a t1iat trestia /i a #1c. . ==1 /i . c3ntec.n1 c.p1 >o2er.ia trinitatea di-in1' Era socotit ca &e. 3n coad1 de pe/te5 a te e era. c. %I. I. spre ce 1 a t /i apoi 3i 1sa s1 se 3ndrepte.? /i #rate a . (L) SI$ Ee. de e2n. ($%ta.i Eo ? /i a ni2#ei? Enarete?. ca s1 poat1 re&ista c8e21ri or or' Ar"ona.?' >o2er. c# NIN' 3n arta ar8aic1. $%ta. 3ntre Sorrento /i Capri' ' >o2er. dra21 satiric15 E. soare .. p.se .s? /i a e A2#itriei?' ' Era.i. a 6o2pei 3n %i a :istere or5 re ie# 3ntr*o stat.. e e Bo #. . %I.ia re .? si a Andro2edei?.ns aco o. Si3i/5 O-idi. di-initate a -etrei 3n 2ito o"ia s a-1' SIN Ee.cid1' U ise s*a e"at de catar". t. ni2#e care tr1ia. tr1s1t. 2o&aic.-. 7:.&e.it c. re"e a Corint. .p1 O-idi. de o4icei citera5 ap1rea. NI.n instr.it. FG. En%ida.i A ce. L9..?.n p1. ca apoi s1*i . 1=25 Odi3%%a. re"e a :icenei' @)A 9i. or 324ietor pe cor14ierii .i' Era 3n stare de ne e"i. . 4 oc. L. II.ri idea e.1 4ra0e e "oa e.r12inte pe care.i e#ort a -oin0ei .ropean1 s*a a<. ase21n1tor nai. dac1 n. #ost presc8i24ate de De2etra? 3n p1s1ri c. %.ror roade or p123nt.no/tea' A<.i 6 . atr1"1toare' SIRINGA sa. care 32pre. ast#e pe -ase.ritoare dintre e e' .i' 6rote<a -e"eta0ia /i 3n2. era..p1 o a t1 -ersi.c1tor.ra 2..r.i U ise? 3n ape e 21rii.r1 SITA Eei01 din 2ito o"ia -edic1 ocrotitoare a a"ric. 3ndr1"ostit de ea. 3n iterat.2ent.it s1 ase 3n cetate ca . .2ent 2. dar care n. )9 /i . coad1 /i aripi 2ari /i c. 'sirene e a.5 Dante.i. din In#ern.rit 3ntr*o 3ntrecere c. 3nc8ip.r2' SÎNDIENE IJ DR&GAI!E SIRENE 9iice. .ne. c.r1' SINON Spion "rec' A a4.i:l c# NNII5 #resc1. d. patron a #a2i iei.. . Bra82a? /i %i/n.i 6oseidon?' i e"a pe str1ini 3ntre doi copaci. #i.i -oce era #oarte p. a. "rec din r1&4oi.p1 .i.to? /i a. ni2#e care tre4.rii /i a t. se pr1-1 ea Si ca&na tre4.iri e ce e 2ai #eroce. a r3nd. En%ida.n instr. S9RINK Ni2#1? din Arcadia?. cor14iei.cis de Tese. lliada. /iret a "reci or' %ir"i i.cerit.2oas1. c3ntec. 3n #a0a c1r. #e2inin.n.ra e. -edic. pict. tr1it 3n c3te-a din ins.. iar picioare e s#3r/ea.t. irei' D. a. din Ro2a S1#SI6 @1A 9i. S8a2as8?.i Andro"e.i r3.r2'A. tr. 3n :.i:l.&ica .na 3n"1 a ta. #ost pre&entate c.? care e*a c. $%ta.ri. .a tron. Capito i. . e . care i*a ap icat aceea/i tort.r2. cap de #e2eie' D. .i #rapo i.ne e -ersi./-0%.i Ladon? @'1A' A #ost . era #i. sarco#a"e. 7:.i . a e ni2#ei? 9orci /i a e .ripide.pt1 -e/nic1 32potri-a st7nci or sa. Odi3%%a.c10i e ei. . i4ere 3n 2at. c3nt3nd dintr*. iar %i/n. reprod. #e2ei care 3i ispitiser1 c.n' STENO Una din ce e trei "or"one?' Era.2ane c1tre 2ai 4ine' @2A 9i. 32potri-a Troiei?.&at de 3ncrederea troieni or /i i*a s#1t.FFF.nii? 3n 2ito o"ia 4a4i onian15 &e. NII. Si3i/ /:C=. #iica &e.. /ase capete /i c1 1rind . #1c3nd ast#e ca -icti2e e s1 #ie despicate de -ii' A #ost . #ost sa -a0i de Or#e. 3'n*c3t era .ia s1 o r1peasc1 pe 6roser*pina?. .p /i oap de #e2eie. 4./-0%5 >o ra0i.i 6erse.sin". . "e din 4ra0e e . 1=. cet10ii A 4a Lon"a?' Y %ir"i i. ca iposta&1 a nes#7r/it.r1' D.Cat-. 3n&estrate c. /i a "1sit sa -are 3n ape e r3.n 4 oc de piatra p3n1 3n -3r#.st.cre0i. do2estic. p. dar.at1' A #ost interpretat si *ca di-initate a 21rii 3n .i Ocean.ni.p de pas1re c.ie de centa.\2++5 Dante. .-. =9)\L++5 Esc8i . a e .ternic1' A 2.nei co ine5 o dat1 a<. 0irea oa2eni or /i ani2a e or' SINIS T3 8ar diri Corint 3n 2ito o"ia "reac1.ns a se2ni#ica0ia de #e2eie #r. c8ip./-0%. a/a c. . .0ii? a. .t din 4. era. tr.2 Bra82a era creator.n perico pentr.Cat-. <. .

i Beni.i 6oseidon? si a Ippotoei 3n 2ito o"ia "reac1. de . patr. 3n&estrat c.n ta. II. cond.i Capane. d.?. #iica aer. 2or0i or 3n 2ito o"ia e"iptean1' STRÎ$B&)LE$NE Ero.-re2ii .a. din epi"oni? 3n e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' %ir"i i. . persona< dia4o ic' Uneori se 3nt72p 1 s1 ai41 /i o atit.t*o 3ntr*o c1prioar1.n. .n1 c. personi#ic1 s.p1 o e"end1.8. ace a/i n.n.prao2ene/ti. a satirei si a poe&iei co2ice 3n 2ito o"ia "reac1' @2A Una din ce e trei "ra0ii?5 era repre&entat1 c.s /i nepot a . a p. e2ne or.dine 4ine-oitoare /i sa -atoare' S U$ELOS 9i.i Ta#os.. repre&int1 di-init10i e s. )22 STRIBOG D%: a -3nt.ni neo4i/n. pentr. din 4as2e e ro27ne/ti. 3n 2ito o"ia s a-1*.i >i2ene.p1 care a disp1r. o 2asc1 co2ic1 3n 23n1 /i . . 1=C.i S-aro"?' SVETOID Ee. 2L1' 2LC STRO6IU Re"e din 9ocida.i si a .a 3n#10i/area oric1rei -iet10i' STATU)7AL$A)BARBA)!OT 6itic. r1.t' S SVARORI! Ee.c7nd .2nat a . >e#aistos? din 2ito o"ia "reac1' Este #i. %I.-. 6er.n o2 c. atotp. 3nte2eietor.r3te a s a-i' STRIGOI 6ersoni#ic1ri a e d.# ete e 2or0i or care 3/i p1r1sesc noaptea 2or2inte e pentr. ora/. .i 6i ade?.ti . picioare e p ine de s3n"e' SOKAR Ee. protector a tineri or c1s1tori0i a ro2ani.tea #i asc. oas1.? /i a E-adnei?. capete. 3n po-e/ti e ro27ne/ti5 p. pe ins.2inii' Cor14ierii 3i o#erea. 3n care do2ne/te &e.i' SVAROG Cer.i si a . Kii%ida. p. scop.i? @=A.n car tras de /apte cai' T SUSANOVO 6ersoni#icare a p oii. 3n s.i A"a2e2non?' SUDMENITE *% RODME$ITE SUOVETAURILIA Sacri#ici.n porc. #iin01 #a4. <ert#e 3nainte de a p eca 3n c1 1torii e or' TALIA @1A :. En%ida. r1. "ere /i tr1snete sa.c8ipat ca .n. . c. 2.n?' D.ia din eroii 4as2e or' S7IRIDUR Dr1c.p1 o a t1 -ersi. a ro2ani. a soare .teri s. . .ia era.n&1tor . c. .t $%ta. &e. a #i .ri#ic1rii ce or ce .ri or re e.p1 >esiod. tat1 .. care a pre#1*c. 3 in-oca pe Ta ass' J#(ALASRA 6ersoni#icare *a 21rii a "reci' D. o oaie /i .ia sa. . <ert#i0i .i Odin? din 2ito o"ia "er2an1.i 3R 2ito o"ia s a-1' S9RIN1 *J SIRINGA TAIGETE Una din p eiade? 3n 2ito o"ia "reac1.tea . . pentr. identi#icat c. . p.2e' TAGETE 9i.a ' 2L= SUR9A Ee. 3n 4as2e e ro27ne/ti. /i c. ar #i 3ns. .ns1 Gde Ee../-0%.pre2e a e 2ito o"iei <apone&e' . r1&4oi. so ar 4ine#1c1tor 3n 2ito o"ia -edic1' Era 3ntr.t7nd a<isn"e a di2ensi. 3ntr.ri' SLEI7NER Ca .ritori' F%ir"i i.i drac?. SVANTOVID 6ersoni#icare a soare .ns.? de a "reci' C3nd 2ireasa intra 3ntr*o cas1 no..pt1 a &e.1. .#1c1toare.i /i a #oc. p.i a popoare e s a-e din nord.i Ee.n panto# c."1 a .ternic 6er. tat1 .s?' TALAO Re"e e Ar"e/.s?' D. C)95 O-idi.sci arta pre-estirii. ci r1&4oi.persti0ii. de-enea.i 3n 2ito o"ia s 5i-1..n.respecta. ie/it din p12 nt 3n prea<2a Tar].r. .inei /i i*a 3n-10at pe etr. coresp. a se 3ntoarce 3ntre -ii /i a e pro-oca nea<.&a co2ediei./i &e. 32pre. . 3n ti2p.t1cioas1 din 4as2e e ro27ne/ti. . NII.ite: e di4aci 3n 3ndoit.ne.pat 3n #. A2ate*ras. #rec-ent1 3n prea<2a Arte2isei?.sor po&na/. #iica .i Adrast? @1A' T AL AS S Ee. c1r. s . parte a acest rit.i At as? @1A. 3n #oc' TA6IOS 9i. a *c. a t.

4irii. cr.i Ee<.i Sp. ii or?' A 3nte2eiat ora/.it .s. pentr./it o parte din a24ro&ia? sa.ia din . ora/.n copac c. Tarpeia /i*a ar1*F t7t ad2ira0ia pentr. .s?' re"e a 6ri"ie3 sa. e*ar #i desc8is ca ea spre Capito i. a . .i de #oc' A #ost scos din 2in0i de :edeea?. toc.n osp10. a &ei0ei Aps.i a ce 0i. Tantal.n1' 268 TAR7EIA 6iica . #rate a so2n.#. .i 6oseidon?' A -enit din 6e opone& 3n $ta ia de s. se p. pres.t.rn.i si a #ier1str1. 3n Sparta' >o2er. N.rii' TANAGRA 6iica .ri or'd1r.tea atin"e.s?' 9apta cea 2ai c. printr*o -r1<itorie' :onstr.rnat1' TAR!ON Ero.n.a re"e . 6e ope' Ace/tia si*a.sc. #i. pre . dar a #ost pedepsit1 c8iar de ace/tia. din Ro2a TA$IR C3nt1re0 "rec din Tracia. . c. p. I. asedi.pt10ii si a pri21-erii a carta"ine&i.ne c1 ea.cte ".0ii? s*a.n por.ia dr. c3nd ar"ona.ncat1 din -3r#. conda2nat pe Tanta a o sete /i o #oa2e -e/nic1.i Tieste?.rea&1 3n -ersi. 3n 6a at.p1 ce a. 2ai t3r&i. .i 6e ope? /i a Nio4ei?' A intrat 3n di&"ra0ia 'F&ei or.o&itatea #aptei /i d.ncat 3ntr*o pr1pastie' TALTIBIU So .i r1&4oinic ce t sa.s?'' TARANIS Ee. care o n. c.2e e s1. ' TA$$UD Ee. p. (CL TANIT Eei01 a i.i si a #. Taranto' TANATOS 6ersoni#icarea 2or0ii 3n 2ito o"ia "reac1' Ee.i Ee.perior 2. )2+ /i'.i @>Dpnos?A' Este repre&entat c1 .ri e .stoase.cea a 2L9 Capito i.i Deda ?5 i se atri4. 3na t. ap1r1tor. Ba* . r1&-r1tit 32potri-a .s a -ia01 pe copi . .&&i..rn.i A"a2crnnon? 3n ti2p. p1rinte a . st3n" a in-adatori or. propri.i T.4 .i :i* nos?. %I. .2e e .. din F'. 2ai 4ine-oitoare.' O a t1 e"end1 sp. a care n.'Fnectar. 2ai 2. a Lic ie3. cet10ii capito ine. $%ta. 1=). (2(.d si aici a 3nte2eiat ora/.net. 192 /i . str1 .ria/ii @titani?A care s*a.ri. re"e e r. c8iar /i oa2eni' TARAS 9i.*i ast#e 3n 324r10i/area .#ocat1 de "re.. o2orind. o tor01 stins1 sa.ni -ariate: /i*a 3ns.ite 3n sc8i24.tat pe Enea? 32potri-a .i Eo65 a dat n. ca s1*i s. spre deose4ire de cot. te 2oti-e.t.rtate de sa4ini pe 4ra0. ai c1rei 1C #ii /i #iice a.cirea 4r101ri or p. oprit 3n Creta. #r. TALOS @1A Nepot /i discipo a .n". . As*tarte?' Era repre&entat1 c. deci a .i copi . care 1*a a<.cis de Atre. care. #iind c.r1. #ost s1"eta0i de Apo o? si Arte2is?' @2A 9i. .it din e e se2eni or .2ea. NI.2L( toc.r2'. I%. . Tar]. de care n. scos oc8ii /i i*a. 29+.2os.at " as.s?. se 3nro/ea /i*i 324r10i/a. dat :sea2a a ti2p de 2onstr. #iind s. acestea i*a.?' O-idi. . din Beo0ia' F T AON n. pict.p.2e e s1.a. t.s s.inia' %ir"i i.i Tana"ra.t.2. 1*a. c. sc. adic1 a apei.d. pe #r.i Troiei?' I s*a ridicat . tr. /i p. &ei or si ar #i distri4. s*a ar.ndat 3ntr*o ap1 i2pede. sa4in. Iliada. a intra 3n "ra0ii e .5ni2ede?5 a dest1in. c.. care d. Tarc8oni. a ar1tat acest. l:>it%. r1st.2. .s Tarpei. tr1d1rii' O a t1 -ersi. etr.cerit1 de str1 . de #apt.&e or? 3n aceast1 art1' :3niate.? 3naripat si t1c. pentr.?' Tr1darea a #ost descoperit1. o se2i .n te2p . care s*a socotit s. 2C+5 B' 6er.24e 3ntr*o 23n1 /i pe cap c.rt. care d1 -ia01 nat.i5 1*a r1pit dintre &ei pe pa8arnic.i Ee.nonei? a-ent.ne.p.n' "eni. "er..cis din in-idie' @2A Uria/ din 4ron& o#erit de >e#aistos? .pra-e"8e&e Creta' C3nd 3nt3 nea str1ini. a -o .cirea 2eta e or de pe 4ra0.at1 de a #enicieni. or.tatea cantit10ii 4r101ri or si a sc.tea a<.rnestina. t-nan35 i se sacri#ica.nei st3nci c1reia i*a dat apoi n.2p it1 a #ost aceea de a o#eri &ei or.ia in-en0ia str.n"e' 6edeapsa di-in1 a atins*o si pe Nio4e.#*tat de actorii tra"ici' @)A )K Tea ia'1*.n. si Tarpeia ar. -e"eta0iei a 4a4i onieni. care #i".r2' T ANTAL @1A 9i. 9.ne c1.i' Deda 1*a . st3n". read. ./-0/#. . En%ida. .

re"e e Te.i Cad2os? si a E. pedeapsa.at parte a e!pedi0ia ar"ona. /i r1&4oi.i Ee. LL+ 0i . a# at1 s.i Uran. -ec8e re"i.%a l:i Uli3%. e-eni2ente: tra"edia dinastiei .i Lao2edon?. adic1 a p123nt. 3/i isp1/ea.n #i.i Edip?.. .n' oraco ?1' A . .% T%l%.c%.s?' Din c1s1toria or s*a. 32pre.r1 TELES6OR D%: "rec a 2edicinii. can?. . At%na 3a:#d%3>. Na."e.i Ee. 2a2a sa.s TEIBE6ASSA So0ia . . a 2oarte. I%. re"e e E"inei' Re"e a Sa a*2inei.'/i .n"ea. a -3n1*toarea 2istre0. Odi3%%a. ni2#1? din Si*ci ia' A #ost i. i&"onit pe pretenden0ii 6ene opei @proci?A' D. danaide e?.n1 c.i #iic1. lliada. .cis.ri or or.F Esc8i . .0ipide.s Andro*nic.i %.4it1 de Ee.t1 de por0i. E.at*o de so0ie' >o2er. Li-i. cic opii?. .nete e irei' A #ost' teatr. TALIA @)A 9iica .i . pe Ita . s1 #ie prins c.rin01' TARTAR Cea 2ai ad3nc1 si 2ai 3n#ior1toare &on1 a In#ern. I. TEBA @1A 9iica .sc. sa.i.r1 TELEGON 9i.i din Ca idonia? si ia . i*a #ost spri<in 2a2ei sa e' L*a c1.i' Tot aici. . 2arin.0i or?. si so0ie a . i*a 1sat tron.pt1. Ec.s? /i a dat na/tere &ei or pa ici?' 2(+ T E AN A 9iica .*1 3n' 8ot1r3ri e . 2ai 2. 3ntr*o .t ore e? si 2oire e?' A a-.i U ise? /i a 6ene opei?' 3n a4sen0a . a De #os?' La 'ro2ani era c.0i 2ora e deose4ite. n1sc. 11) .i Anterior?' A #ost preoteasa :iner-ei? a Troia?' ."ina de pe aceea/i spad1 care 1*a r1nit' .i Eos?' TE AU A sa.i >erac es? /i a principesei A. sedi. copii' TATUSIO Di-initate adorat1 3n 6ara". ei :isia.ropei?' TELE6OS 9i. an. epi"oni or?' @)A Capita 1 a Te4aidei din E"ipt' Ora/ c. a4. /i .s.tat de Atena?.n/i pe 01r2.t1 c. %III.2ea de dinco o' TAU$ANT Ee. /i 32pre. n. Eteoc e?. tor c. Tanta ? @1A /i a 0ii' Tartar. A<%nt:. r1&4oi.i drepte.ricc8io. .r2'.i 6on*tos? /i a Bee3?. #iica acesteia.i :entor?5 1*a re"1sit. s*a d. i/i aco o.n te2p .pra-e"8ea p. Esiona? a .nde a 3nte2eiat ora/e e T. o dat1 intrat 3n Capito i.s? /i a Beei?. din Arcadia?5 a #ost ar.2 #. .i U ise? /i a -r1<itoarei 'Circe?' Dorind s1*/i c. ins. ."e de so0ie /i. TES!FTLI7UTRA %ec8e di-initate 2e!ican1 care 32p1r0ea pedepse e ce or -ino-a0i5 i se <ert#ea.at*o apoi de so0ie pe 6ene opa?.i Cisse.t . .nden0ei? /i o 4a an01' . pe a c1r..i Eac?.ri re i"ioase' @CA Ora/ 3n' Ci icia. care a .ncat. So#oc e.s? i*a 3nc8is pe titanii? care s*a. #i. re"e e Troiei?.i >e ios?.pornit de 6o inice? 32potri-a #rate . 3n 23n1 a-ea corn. pri2a so0ie a' .r3nd #i ia e' Antistene.p1 .i Te e#os' 3n ti2p.sese pre&is e e . o s. 1*a . Circe? sa. t.at* o pe A.ac5 >o2er. Te e2ac s*a c1s1torit apoi c.2e e de $.i U ise din Itaca?. Sisi#? @1A. tor. iterat..ie -irt.i /i a 21rii' TEA 9iica . pict. r1&-r1tit 32potri-a .4 2are' Aici.i . de a 2(1 oare a a<:t .il% l:i T%l%.sc.i Troiei?.pta .i Asc epios? /i #rate a I"eei?' TE$IS Eei0a "reac1 a <.it de Cad2os? /i de A2#ion? 3n s. 3n ape e 21rii5 a<. Te e#os a #ost r1nit de A8i e? /i -indecat apoi c.ne e -ersi.sti0iei' 9iica . . Enni. patria .nt-a.nosc.aD' S.at 3n#10i/area .ni. .tat pe tat1 s1.ac5 6int.noasc1 p1rinte e.i A"enor? /i 2a2a . (L.t. a . Londra. 2.s 3n Itac1?. c.# ete e ce or 2or0i a<. a/a c. r. .i s1. So#oc e.r2'5 Esc8i . este p1&it de Cer4er?' TAS!ALAMULEA sa. #i.n1 a.ntea pe care s.ne din Asia :ic1' TELA$ON 9i.tra a . 3n 2ito o"ia "reac1.sti0ia' Le"enda p repre&int1 st3nd pe trepte e tron.2 si 6reneste' TELE$A! 9i. . a<. inten0ion3nd ca ina2ic. 3n pri2.r2'..sica?' I se atri4. c.) /i .r2'5 9ene on./.piter? si a oda2iei' @2A Ora/ 3n Beo0ia constr.s? si a Beei?' A dat na/tere . .i 3n Itaca. 2ai 2.s?' Şi*a s#3r/it &i e e 3n Ita ia.i U ise. Se enei? /i . . a re3ntoarcerea . r1&4oi. Ce or /apte 32potri-a Te4ei?.i >erac es? 32potri-a .i Uran.s? /i inspi*r3nd. in .

asedi.-r. 3n a#ar1 de Discordia? care..i tra"ic.i Enea? #1c. a. 7:.cid1 acesteia #iii' Dar Ino. . a participat a -7n1toarea 2istre0. . a isc. dar a #ost s. dar /i distr. si e*a ridicat pe ce e ne"re' Tat1 .te pe propri.i Ocean.i s1.t . Atena de <ert#a ce or /apte #ete si /apte 41ie0i."1tor. T8eseion. participat toate di-init10i e. a care se n. 1*a a-. 3n dr. -ictoria.i # . Ino?. sec' % 3'C8r'5 a2#ora . a tron.O-idi.at*o 3n c1s1torie.i Apo o.r?.i Te a2on? si a Esionei?. care s*a. a<.i E"e. . a . IliadaA Dante. A#roditei si /i*a atras ast#e 23nia ce or a te. 0i 2on/tri . a sc8i24at.ncat 3n 2are.it c.cerirea 3nii de a.n 21r.> THOT TEDOATLI7O!A 6ersoni#icarea soare .to.*A5 pri2. so0ia . . a<.tar85 Boccaccio. printre care pe 6eri#ete?. a L.cipei? si a pre-estitor. 6iri. a din #a0a Troiei?.t s1 se c1s1toreasc1 c. 3n perioada c asic1. . 3ntr*ade-1r tat1 ' La n. 32potri-a ..ar #i. tat1 F Le. VIII.2ea T8ot?' Era ase2. $%ta. &e. ?.i Tpse.nde E"e. 3n*c3t ea /i*a .i . a tri* 2is oaspe0i or . tat1 Ledei?. a.ti2ide din ace a/i seco 5 #resce 3n Casa 6oet. l:i 7%l%: c: T+%ti3.n te2p . era pri&onier. ad t.. .i.s? ar #i .t pe Aca2ant? @1A' A -r.ia i se atri4.n #i.i Ca c8as?' TEU!RU ' @1A 9i.r?' A a-.?' 9i. . >era? /i Atena?5 6aris? a o#erit 21r.rat pe cei =+ de #ii ai . Iliada. nop0ii.r1.2oas1 dintre nereide?' Ee. care n1&.i Tindar?' X. d.cis propriii copii' TEN EDO Ins.rere s*a ar.tor. re"e a Troiei?' S. de . d. &e. c1r. c.'a . TES!ATIL7URTA *i WAS&ALAMULEA TESEU 9i. dar a.i Troiei?' . @2A 9i.2it E"ee' 3nso0it apoi de prieten. 6roc.i' 2(2 TERSILO8 9i. a .i Antenor?5 a #ost .i:l. prin&3nd de -este. Iliada. pict. r1&4. re"ina a2a&oane or' De a o a t1 so0ie. pict.i 6a ante @)A.p1 po-estirea . . este ero.tat de Ariadna?. )21 TE$IST 9iica .it s1*i .ia i*a dat de so0ie pe propria*i #iic1. pentr.i.ria/i. 3n 2ito o"ia 2e!ican1' T8ETIS @1A 9iica .ia o#erit 3n dar ce ei 2ai #r.? /i a Etrei?' La 1L ani. . . ridicat 3n Atena .cis :inota.i de >era* c es?' A "1sit apoi ad1post a Lico2ede? @1A. dar acesta 1*a . Sinis?.pre21 a ce 0i '/i a "er2ani' C.sin.r2'. c3t si pe troienii ..i 6e e.i.i /i pe #ronton. a*i -esti tat1 .i E"e.r. care tre4.nci s*a n. .nat at7t pe e .-. . 3n aceea a %3n1torii /i 3n a Centa.i Ee.?.cis pe Laocoon?' /i pe #iii .2ii.nde.i Tese.sora Ariadnei?.i Uran. ai Te2istei. -r1<itoarei :edeea? a 3n 1t. a e!pedi0ia 32potri-a a2a&oane or?. Sc8iro?*' La Atena.sin0ei' TEUTATE -> TEUR TEUTH -.rprins de >ades? /i sa -at din 23ini e . I.Cat-. #ost tri2i/i de :iner-a? cei doi /erpi care 1*a. 3n ti2p.. N:nta.1 ani5 re-enind a Atena pe 2are. a treia so0ie a . ca &e.i Lao2edon?' A #ost ce 2ai -estit arca/ a ' "reci or' >o2er.r1 TESTIOS Re"e a Tesa iei. cre&3nd. pre&ente: A#rodit1?. .i din ti2p. i 1*a dat de so0 pe 6e e.ccesor./-0%. )++ /i . t. drept reco2pens1 pentr.itat s1 ridice p3n&e e a 4e a e cor14iei.t1 Didonei?.ror 4ine#aceri or.cis prin tr1dare. T%3%id%5 4asore ie# 3n te2p . . :erc.ri or?.*1 2ort de d. Cercione?. TEUTATE 9iin0a s. Aris4ea?.2oase dintre ce e trei &ei0e.r2' TEUR sa.t. c# I%5 6iero di Cosi2o. iernii. orienta a Te2p . . . . a c. T8etis.i' >o2er. . a Atena pe #ronton.p1 e"end1. a #iecare no.i E. /i a ni2#ei? Idea? @ . .t s*o r1peasc1 pe 6erse#ona? din In#ern. .i' p1rinte. 2L=5 6 .tind ora/. 21r. tipic atenian c1r.ni#icarea Aticei' 6ersona itatea . Discordiei. ne#iind in-itat1.ia. creator. dat 3n' r1&4oi.st?. pro-enea de a e"ipteni. de ori"in1 so ar1' Brecii i*a.' >o2er. de a >ippd ita?.ie .-ia Sca2andr.cis 2ai 2. iar 2area de at. . or a #ost A8i e? care /i*a dep1/it. copiii ei c.i a #ost Dardanos?.&ind c1 #i.nde a #ost -enerat oa . sora titani or? si so0ia . . 9edra?. ei -a dep1/i 3n erois2 si -irt. Tese. T8eseion.s din O i2pia5 Nico as 6o. ei. sc. . I.s? /i a Beei? 3n 2ito o"ia "reac1.nta .i din Ca idoni7?.s?' @2A Cea 2ai '#r.i Ata2ant?' C3nd Ata2ant a -r.r.2 spre Atena.n &e. 32potri-a centa.cis 3n ti2p. Te2ist a p 1n. \ Dic0ionar de 2ito o"ie 2() TESTOR 6reot /i pre-estitor. 2LL /i . /i apoi.

it1 de ra2. .i A2#iara. Odi3%%a. . Ec8idna? a &12is it a 0i 2on/trii. socr.". s7*i ia ne2. as. >era?. apet? si Cronos?A /i /ase #ete @R8ea?. 2L( /i . . so0. de :ard.ri /i #r.s? /i de 4acante? 2ito o"ia ro2an1' TITANI Cei 12 #ii ai .T8OR 6ri2.i? pri2ordia 3n 2ito o"ia 4a4i onian1' A #ost 3n-ins /i 0in. a C ite2nestrei? .?' A 3nte2eiat 3n Ita ia ora/.i Etna? @2A' J TI8E 9iica . i*a* dat s#at.i. ce 1 a t pe o roat1 3n 2ere sa.i Edip? ade-1r.pta or 32potri-a &ei or. trans#or23nd.s? 3n .i Tanta ? @2A /i #rate e .s? /i so0ia .irii co2ise' A p1strat /i d.at*o 3n c1s1torie pe Deipi e?5 a participat c.ia 3n 1n0. pre-estiri or' E a #ost 2(L ce care i*a re-e at .n picior 3n aer si c.nd..s? si ar. Odi3%%a. corn. 32potri-a ordinei /i a <.s? /i ai' Beei?.n 2. #ost 3n-in/i de Ee. . .n1 c. Adrast? @1A. sit.2e' A #ost 4ine-oitor . #i. :ne2o*Sina?.2e e de titano2a8ie. TEUT8 Ee. 9ort. d% r3nd' TIESTE Tat1 . .0i &ei. p. . si24o i&ea&1 #.ni or a scandina-i' T8OT sa.nei st1ri.ri or?. )2 /i . IN. ? /i >i2era?' A #ost sin". so0. >er2es?' TKA 9iica . care a resta4i it ordinea 3n . &ei0a destin. c.t pe 6e ia?' >o2er.i. 32pre. 1*a tr1snit pe Ti#on /i 1*a pr14..nca0i 3n Tartar?' L. .Beei? 3n 2ito o"ia "reac1' In oc.r2'.i Sa 2one. I%.*1 3n 4ra0e pe 6 .4 n. #ost create de ea' %ir"i i.r2' TIRREN 9i. .d.n&e de ieder1 /i de -i01 de -ie. 12+. aceasta 1*a or4it.na?' Era repre&entat1 ca o #e2eie #1r1 -e/2inte. N.pta .pra ne e"i. Ti4. . 0in3nd.r.ri or? si a #. . a r1&4oi.t 3n #r3. T8etis? @1A. Ledei? /i.s i*a dat 8ar.p1 o -ersi.0in di#. d. . a4.ritor. /ase 41ie0i @Ocean.t1 s.&at1.*1 3ntr*. . #iii or' .ria/i or 32potri-a acest. /erpi.p1 2oarte dar. Te2is?.i Tartar? /i a .rii si /tiin0ei''Identi#icat de "reci c.s a #ost e i4erat de >erac cs?.?.i Odin? /i a 9reDei?. )L.i Ocean. II.ria/.: Re"i.a0i 3n cer /i #1c..nea s*a n. .i Casta ia. a .nde a-ea .rtat1 3n per2anen01 de Bac8. de"ete or. . ar4itr. )+2 TIA$AT D%: a 8aos. 9e4e? @)A.i era.ni-ers' TIBRU Ee. a -3nt. 3n teritori. NI. 3n . c. Ceos?.i Atis?' A -enit 3n Ita ia c. can. e"iptean.i Ene.i a.ia' D.i ei a 4. a-ea o s. 2)= T1RESIAS 6re-estitor -estit din Te4a? @2A' Inter-enind 3ntr*o ne3n0e e"ere dintre Ee. iar din coapSe 3i ie/ea. pe at3t d% cr. ace a/i n.?' De a 6oseidon? 1*a a-. E enei' TIR 9iica .nde s*a do-edit pe c3t de -itea&. .i. En%ida. %III.rt.L TIBURT 6ri2..n a tar 3n te2p .Q?. #apt ce a 2(C 2(= deter2inat*o pe &ei0a Atena? protectoarea sa. a e!pedi0ia ce or /apte 32potri-a Te4ei?.? 3n 2ito o"ia "reac1' TI6ON :onstr. En%ida. .ria/ care a p. &e. printre care Cer4er.? /i tat1 .ta e. .i :ene a.i DionDsos a. a. #i.t1 de capete de 4a a.nden0ei? 3ntr*o 23n1. a 1sat tron.i Dio2ede? @1A' A . -.st' %ir"i i.r. or"ani&ate Ti4erna ii e.i >erc. .i Atre. #ost . e?' TIDEU 9i.ri pre0ioase . Crio. iar Ee.ria/ii era.to?' TINDAR Re"e e Spartei. t.2it Tirrenia.s st1p3*nire pe Ee.nosc.at 3ntre Arno /i Ti4r.ria @a&i ToscanaA' TIRS N. a 1( a. o co onie de idieni. iar 2ai apoi Etr.2?' 3n cinstea .i c. NII. 4r.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A.s?.ne 2ai p.pta or.sti0iei' Bi"an0ii? sa. c. a . In#ern.i Uran. "inere e s1.i U ise?' >o2er.r2'. preot a .i DionDsos?' Or"ii e 3n cinstea .r @a&i Ti-o iA. >iperion?.si a E enei?' 9iindc1 #iii . a# at 3n. /i Tea?A.rirea. identi#icat1 de ro2ani c. #i. pro#e0iei si. tat1 Diosc.i Enea? c3nd acesta a -enit de a Troia? 3n Lati.p1 ce Ee. r3./it 3n #. C92 /i . .ria #or0e or instincti-e. .protector a c.

pt.t oc.i Ares?' A dat n..r? 3n 2ito o"ia etr. care se re#1cea 2ere. i or?.2e e &e. LC1.t pe cic op./-0%.te e .i 32potri-a Troiei?. In ti2p de secet1.ncat 3n In#ern.1' TLALO!8 *J T?ALOOS TRO6O$lU @1A Di-initate in#erna 1 in 2ito o"ia "r7ac7. T..21tate pe/te' Tr1ia 3n ape e 21ri or /i poto ea ape e a"itate.i 6oseidon? /i a A2#i0ritei?.t. 3n sec' NII' TROILUS 9i. a-3nd atri4. p oi or si a #erti it10ii 3n 2ito o"ia popoare or 2e!icane.r2' TU!8UL!8 De2on? 3n 2ito o"ia etr. i se <ert#ea. c. L=9 TOOSA 9iica .p1 ce /i*a . E. r124oi.i :erc. de a &ei..p1 p1rerea ar8eo o"i or.it-n.sc1.i >erc.n. a #ost . #i. .' 3n ti2p. =(L5 %ir"i i. de-enit re"e a R8odos.# ete e ce or sosi0i 3n In#ern' TUR$S Ee. sc. 2ai t3r&i. %.21tate o2. . VI. T. care 3nso0ea s. pentr. pict. 2)+ /i.R. .sc1' TUS!US 9i.t pe :e2non?.i A"a2ede?. 3n ti2p ce ap1ra eroic pe troieni' Lacri2i e 2a2ei s*a.nda. care*/i d. NI. Iliada.i 6ria2?' So0ia .?' T ROI A sa. cind a ie/it 3n a#ara &id.r?' TRITON Ee.cis de s1"e0i e ..ri e care do-edesc e!isten0a. !=d%. trans#or2at 3n pic1t. )2C.n oraco ? ce or ce se c. 2+=5 NN.sc1. #icat. : :arte?' W%: din 2ito o"ia nordic1.i 6ria2?.ririi. I. IN.n1 c. 32pre. . Si-a? /i %isn.. L' Bernini.4irii sen&. care a constr. din epoca 2icenian1 @sec' NI%\NII 3'C8r'A' Distr. a.i 6oseidon?' O-ic i. .1=. %II.c8er.' d. %. ne2.#.i >erac es?. pict.it te2p .i. C(C TROOS 9i. de >era? 32potri-a &ei0ei Latona?' A #ost . 1*a a-. 3n so2n' @2A 9rate e .i Enea?' %ir"i i.n "reier' De a e .i Apo o? din De #os?' TLALOOS sa. ? 6o i#e2?' TRA!E 9iica . NII..nde dicta .nc8i.ite 3n di-erse epoci' 6ri2a ar 3ncepe 3n )+++ 3'C8r' Troia c3ntat1 de >o2er #or2ea&1 strat. I.r1. d.ri 3i 23nca.a e 3n 2ito o"ia popoare or 2e!icane' TLE7TOLE$ 9i. 3n"1 6ont. Titon a 3rn41tr3nit /i so0ia 1*a presc8i24at 3ntr*.2in1 de >' Sc8 ie2ann si _' Dorp#e d 3n 1. Eos?.i .i Lao2edon? /i #rate a ..' >o2er. <. En%ida. dar. ILION Cetate antic1 3n nord*-est. %II.s1 a .r1 a Ro2a5 9r' Bo.!in' A #ost ad. a o40in. dar a ne" i<at s1*1 cear1 /i pe ace a a tinere0ii -e/nice' Ast#ei. . .i Cete?' De a 6oseidon?. o? /i Arte2is? /i ar. . .2e e s1. Eos 1*a a-. din str12o/ii troieni or.cis . .ri de ro.i 9oco /i a .cea e!isten0a 3n Beo0ia. $%ta.i Eritoni. .ita .i Tirren? /i nepot.t pentr.rii 2(. En%id:. re"e e Troiei?' A #ost . asi2i at .i :erc. 92L TURUS N.cis de A8i e?. .L. C=( TITON 9i./-0%. $%ta.-.1 s3n t strat. =L. Traciei' TRI$URT1 Trinitatea -edic1 di-in1: Bra82a?. TLALO!8 Ee.i Apo . TURNUS Re"e e r.-. . <. copii' TLADOLTEOTL Eei01 a i. 21rii 3n 2ito o"ia "reac1.nde doi -.. >o2er. e? A do2nit 3n Tirrenia' TUTILINA Di-initate ro2an1 care -e"8ea p1strarea 3n S) stare a cerea e or /i a ce or a te prod. a tot at3tea cet10i constr.. 3naintea . care a #ost 277 . 3n 2ito o"ia etr. e . Licini.se a e pa*. a*/i adap1 caii' Dir"i i. . )))5 B..!e es TITIU Uria/ a070at. a /apte ea. Kn%ida. I%. Iliada. =9=5 O-idi. pe 3n1 0i2ea >is*sar 3Q' No.%a titanil-. Odi3%%a.it-n. t. 3ntr*o pe/ter1 . Asiei :ici.4ens. (2. tr324i0e #or2ate din scoici' 91cea parte din s.cis de Sarpedon? @2A' >o2er.Br.ri or.cis de A8i e?."erea ei a a-.

n #i.2 . iar pe cei ce 2. '. de a acesta' @2A Una din #iice e .: e respecta. . sosirea -enind 3ntr*. repre&entat1 c.n0a. introd.rat asedi.r3te si 41*tr3ne' E e 8ot1r1sc destin. an. pe Te e"on?' A #ost re"e e ins.ta. se-eritate pe cei ce n.i U ise' D.? a.r1. soare .t c.n " o4 3n 23na stin"1 si . i*a ar..2oase sa. po-estite de >o2er 3n Odi3%%aV# C3nd a a<.n "r.i a 4a4i onieni' 'F ' ''' UREUS Şarpe e care 3 3nso0ea pe &e.ri e Troiei. identice parce or? din 2ito o"ia ro2an15 s3nt 3n n. 3n dr. care se asc. a iri"a0ii or /i a roade or p1*23nit.-t- ' UMU$)SIN Se2i&e. pe Isis? si' pe #araoni. Troiei. Iliada. @proci?A so0iei . a #ost a .r1 pe'. si20ind 3n/e 1ci.i de e2n.ns s. o .p de o/teni "reci 3n Troia.:. Odi3%%a5 %ir"i i.ternic deas.ri.n catac is2. a a-. . a L.2 spre Itaca. . 3n-o 4.nea .c% etc'. Circe. /apte. tot.i' La r3nd. pict. dar a #ost deposedat de tron de titani /i de Cronos?' 3nainte de a 2. 32potri-a FTroiei?. WalLi. e?. 3n 2ito o"ia c8ine&1. si ..s 3naintea p . a trec.nia /i s*a de2ascat' La r3n*d. di[ tetra o"ia In%l:l ( Ni%?-l:nCil-. ' I. care -a pro-oca .pra capete or acestora 3n 2ito o"ia E"ipt. . pe r1&4oinici. 8ot1r3t s1 porneasc1 r1&4oi.cis apoi de #i. #i.i Si-a?.n:l. e!cep0iona e' Ideea ca . VA9N Ee.i 3n 2ito o"ia -edic15 3Oi .n -as "rec5 6e e"rino Ti4]' di. Ulti. a 2ai a-. op.i %isn.t . Ja trei ea #i. In/%. 6ene opei? /i . pri-ind cer.copii or 3nc1 de a na/tere' US8AS A.ia. Te e2ac' U ise 1*a -1&./i5 Ba4rie e D.ia de 6ande*2ia. ar1tat ca it10i e c.21r de trei sa.nea. .s ace . ei Itaca?' C3nd A"a2e2non? /i :ene a.n car &"o2otos' US8IL D%:l soare . Te e"on.rora?. 3n 2ito o"ia.i pe propri..n p . III# 2L5 Dante. tinere /i #r.2 pre-1&.n 21"ar' 6a a2ed?.ncat 3n In#ern pe cic opi. . 'a re#. a-.4irii 2ateria e.n #i.Ann.. .i Ocean. so0. care era #oarte 3ndr1"ostit de ea.i A8i e?. c# NN%I5 Bio* -anni 6asco i. 3ntr*ade-7r. a 1sat deoparte ne4. .rea. Uli)3% 4i (N' !i. a .i >erc. so0. 3i d. U LISE 9i.2eroase peripe0ii. -. nop0ii. . a descoperit 3n/e 1ci.t prin n.t '.&at s1 participe5 a #ost -1&. o dat1 a<. . .i Te e2ac?' De a Circe?. .". "are' L% S:%:. care o caracteri&a ca &ei01 a i. Beei?' A #ost p1rinte e titani or? si a cic opi or?' A# 3nd c1 -a #i detronat de propriii #ii.rat a -icii or 3n 2ito o"ia scandina-1' VARA Di-initate nordic15 -e"8ea <. tat1 . 3n _a 8a a?' SRic8ard _a"ner." a care 3n<. oper1 iric1.n 4o.n oraco ?' >o2er. 3nd ne4."ase . 3n ti2p. Uli3%5 pict. .-r.n co2pas 3n dreapta. V A$ R3. care 3 a<. eroic. U ise.4it1 de DionDsos?.r2a 3ndeaproape' V VAIREVERT 3n 2ito o"ia -edic1. . i*a . a/a c.r1 .nsese printre #e2ei e din Sci'r' 3n cei &ece ani c3t a d.i a #ost . -3nt.i 3n 2ito o"ia etr. se21n3nd sare printre 4ra&de si ar3nd c.i Cronos aceea/i soart1' URAS8 Ee. En%ida5 >ora0i. si2.nia.te e . :#i".n&io.De -//icii3.s? /i T8e*tis? @1A' @)A Epitet a A#roditei?. i*a pre&is . URANUS Di-initatea cea 2ai -ec8e din 2ito o"ia "reac1.r12inte e 3ndr1"osti0i or /i a e so0i or si pedepsea c.sc1' 2.-edic1' Soare e..nci c3nd -a crede necesar' 'iVAL!ONDRA 6aradis. a24ii eroi /i*a.p1 r1&4oi. at.ns 3n Itaca. . i*a p. &e.i Laerte? /i a Antic eei?.. pict.cis pe to0i pretenden0ii.? 3n 2ito o"ia -edic1' VALKIR8 Eei0e #er2ec1toare 3n 2ito o"ia "er2an1.cea. 2)1 U R&NI A @1A :.&a? astrono2iei 3n 2ito o"ia "reac1.i' URSITOARE 9iin0e e"endare din 4as2e e ro27ne/ti.:l d. N1]_44! Cicero# .s c. care a-ea atri4.r3nd ca si24o atotp.i. K>i3t-la I.i.t..se .' VATA sa.4 &id. Uli3%5 $a2es $oDce. p anta0ii or.t a ti2p.

a pri21-erii.4 no. protectoare a e #oc.ercino.2. . ' E . pentr.i >erc.t. .i T.te ar a "r1dini or /i a #r. c.= VOIOS *J VELES VRITRA Şarpe .nii. a ani2a e or do2estice 3n 2ito o"ia s a-1' %oios.-.d8a?' A &ecea 3nc1 n. pe co ina 6a atin. %III.ri e . pe 6a atin?.pitcr? 3n . repre&entat ca .t5 ea se -a des1-3r/i a s#3r/it. tr1snet. protectoare a -etrei./i de Enea? de a Troia?5 te2p .r1 VERT8RAGNA Ee. ape or.i /i a stat.t. . N..pra-e"8eat de preotese e* c./-0%. /i 6a adi. 9r' B' B.pta 32potri-a titani or?' Era #iica Sti"ei /i a .se0ii.4irii si a #ost identi#icat1 c.. B' B' Bior"ione.2 %estae din -ecin1tatea te2p .n? si Apo o?. . so0ia . p3n1 3ntr*at3t. MVI!TORIA 6ersoni#icare ro2an1 a -ictoriei.n #oc -e/nic.t*o de so0ie Nept.cte or 3n 2ito o"ia ro2an1. -esta e e?.i %estei?. pict.n1starea popor. Se-er.1 3n#10i/1ri5 cea de 7 no. . st1p3n a re"at.n conda2nat a 2oarte. a4.ie din sec' %I 3'C8r'./c1t. c.5 Sandro Bottice i. de'o sti21 specia 1. . a de-enit &ei0a i. pt. c. VESTA Di-initate ro2an1.2os. a ape or si i&-oare or a . acesta era "ra0iat' Loc.5 V%n:3 din !nid-3. NI%. #.) a 0ii. -esta e e p1&ea.s?. t 2ai -enerat1 de ro2ani' VILA Di-initate a p1d.rt.VA9N )K VATA VELES sa.n #e de o2* . pict.rn. .21r de trei&eci. a 3ncep. dia-o ?. t. s.it 3n sec' III 3'C8r'.2e/te B. Indra?. &ei0ei' Era. sc. VOLOS Ee. a ap1r.lc. apoi a stat. atri4. protectoare a "r1dini or /i a -i0ei de -ie ete' S.i era corn. $%ta.n1 si e e pe Soare. identi#icat1 c.-'r. t.n te2p . &ei0a NiQe? a "reci or' A-ea . &e.neci2i e de pe L. aceast1 no..24icni' VIS Eei0a care 1*a a<.p. 4.ria/ 3n 2ito o"ia -edic1. de ss0ia . stat. 3n Atri. 3nc3t c3nd 3nt3 nea. sac' II.ritatea i*a #ost personi#icat1 printr*.nden0ei?' 9aris Bordone. . I. a L. %. a ese c8iar de 2are e preot' Ti2p de )+ de ani. 3n n.-r.i an.t patr. oer. a L.FFs a-i' . .r1 po2peian15 V%n:3 din $il-..i sacr.i Sat. <.2ii. a a. .1 te2p e' %ir"i i.te ase21n1toare . s.1 3ncarnare. -a 3ncepe o er1 a ne-ino-10iei' VÎR!OLA! Ani2a #antastic 3n 2ito o"ia ro27neasc1.rorei si a <. dar ea i*a respins' 6.ra.4 #or2a . &ei0e a e ape or 3n 2ito o"ia s a-i or' VIRA!O!8A Ee.r1 a L.n1 de spice pe cap' Atri4.i 2or0i or' VENILIA @1A :a2a . dar 2ai a es. ? si pena0ii? ad. t.en0a "reci or."a.rn? /i a R8eei?. in-ocat pentr. c3nd -a de-eni o2.-ienii preco .i?5 aici.n t3n1r #r.4 in# . (L5 O-idi. En%ida. i or?' @2A Ni2#1 ro2an1. A' Bron&ino. %apoi /ase tinere #ete din #a2i ii patriciene. 15 V%n:3 Ii $a.i %estei din 9or. .n si24o a nori or /i a p oi or' [ . ..ia. din 9or. din 2ito o"ia persan1.cis de &e. 3n 2od specia .s?' %ir"i i. din te2p .n. 3n 3ntre"i2e. c. 2.r12inte.-r. e? adorai 2ai a es 3n Ar2onia' VERTU$NUS Ee.r15 Antonio Cano-a. ))C VESTALE 6reo0esc a e c. a #r. .i Septirni.i ro2an' A. re"e e r. ita ic1 a -e"eta0iei. ro2an' VENUS Eei0a.i' 'Se 4. pict.i /i oa2eni or a per.tat pe . #iica . creator a soare .i pro-oac1 3nt. A#rodita?' La Ro2a a-ea do. 3n Ro2a' Era 2.c.i 6a ant? @1A' VMRNU Di-initate -edic15 si24o i&a soare e /i ap1rea credincio/i or s.a 3ncarnare se n. a reco tei' D.n. a Ro2a' A-ea . a VILE 'Sirene?. . ro2an a #ost constr.n te2p .p1 2.sti0iei. se r.ri or.i copi ' O dat1 o.i ei. En%#ida.* care prin 2.

3n =1) 3'C8r'. C)95 %incen&o de Rossi. .i Dari. care i*a /i propo-1d.40ire5 poate ap1rea /i 3n #or21 de /arpe c.i /arpe de #oc sa.:l. %III. Enea?' %ir"i i.n 4as2e e ro27ne/ti. Be4c ei&is?' L. to0i eroii c1&. ' \K BALIO 1IQUA#NI Benii? 4ine#1c1toare.cian B a"a. aripi sa. can. 4ron&. poate #i niciodat1 a<.a ni2#ei? Orseis' 3n Atica. poe2 DAL$O1E )K DA$OL1E DE6IR 6ersoni#icare a -3nt.-ian1' 9SU$ Ee. re i"iei "eto*daci or' C. or#ice' A #ost identi#icat 2ai t3r&i. ce :are si s*ar #i n1sc. a N'.s?' La "reci era >e#aistos?' Tr1ia 3n #.n. G @9a-oni. de o4icei.i Apo o?' 9 9ATI D%:l soare . d. Y4ine#1c1tor.ne. din 9 oren0a5 V:lcan 4i T+%ti3. protectoare a e s.i /i a 2eta e or. .i E on? /i.cea s.p1 Eara 8.ria istoric. .s?A' A' CoDpe . . prin care . a . DAL$O1E D%: "eto*dac.nei #e2ei. ase2enea . 2=.# et.s a per/i or.i 41r4at. .0i 3n .nd. a L.pte' WODON *H ODIN .ri e A<:ta /i GaI+a. S?:.-r.p1 21rt. .n"ea.. a . esc.sa.t doi #ii. F si*a ini0iat acti-itatea pro#etic1 c. -. c1 3i este aproape s#3r/it.rit ar2e e de .-lH%. DOROASTRU 3n -ec8ea i241 persan1.i >erodot si a . s. #iin0a i. . era 2esa"er.ra care sa -ea&1 s.pt1 pentr. )(2. ca o # ac1r1' 6ersoni#ic1.VUL!AN D%: ro2an a #oc. Yce c1r. Dc#Bi. . #i.i Etna? @2A.ia c12i e e 3i s3nt 41tr3neG' 6redicator care a re#or2at -ec8ea re i"ie iranian1' D. c.ia a 2istere or dionisiace sa.t 3n Atropatene @A&er4aid<an.i de est 3n 2ito o"ia "reac1' 6entr. pict. V:lcan. ro2ani..i Odin?. R%Cat:l 6l-. a .i s. pri21-erii5 ace/tia 3 2ai pL.?. t.at*o de so0ie pe Cre. C2C. o2. re"at.ssin./or 3n#10i/area . C1L. str12o/ a ioni or' Acesta c in . pe 2e ea". a .i A8i e?. t3n1r 3na t si s.a. inca/i or 3n 2ito o"ia per.. #resc1 a 6o2pei5 4asore ie# antic 3n :. din caii . de a&iA' A creat &oroastris2. DBUR&TOR .nde a<.i Stra4on.r21 ar #i #ost #i. pe -re2ea e!pedi0iei .# ete or copii or In 2ito o"ia <apone&1' 1UTO 6i:l . #iica re"e . dra21 DARAT8USTRA sa.2e7. pe A8e. . En%ida.ra prin i2n.%i.nde 3/i a-ea si ate ier.pre2.stra.4it1 oare n. Conser-atori or.i este identic ace .piter? /i a .it 3n-101t.# ete e 3n In#ern 3n 2ito o"ia <apone&1. sin".i .ns1' Ac0ionea&1 n.&e.i Ere8te.# WOTAN *J ODIN x 1ANTOS Un. Da.r?' 19 \ Dic0ionar de 2ito o"ie Z .nei ste e' Ion E iade*R1d.i' Ee. 3n care a #1. str12o/ a a8ei or. so0 a &ei0ei %en.a DETE )V' !ALAI . . .-r. /i an. 3n 2ito o"ia "er2an1.4 orice #or21.: 6o.nona? 1*a -estit pe ero. care cond. este Or2.nonei?. d. care ar #i tr1it.i /i str12o/.ri e Daciei' Este 3nte2eietor. de a care a a-.2ai noaptea /i poate . /i 6l-.. si pe Ion?.&d?' .i :erc.r1 DA$OL1E sa. . .n.p1 o %ersi. persona< e"endar. de ani 3nainte de A e!andr.=t-. din Ro2a WAL8ALLA 6aradis.2e doctrina 4ine .

2irea so0iei . . r1. pe care e /i r1pe/te. %+%#! *(*p!+ a&! a#! S!. lupiter şi Thetis. ador1 #ete e #r.citor. 3n Te*. e!ec.r1.ros.nde 3/i a e"ea dintre 2.5+&(# #(% Ma(*o# 4"!:! a# Ca"%!% = A+a&o#%a o''% !+&a#.ni a e .ne.%0 !% %+ 1a2%#o+3 S&a&(%a #(% Z!(* %+ O#%. Antiope? @2A. protector a -ie0ii 3n 2ito o"ia s a-1' DISELBOG 6ersoni#icare a . iar pe cap are o piatr1 neste2at1 care .na pe acestea' Era -enerat 2ai a es 3n Dodona?. 4i S%in%l%5 In"res.%0*%a. si a 9i o2e ei?' DIBOG# Ee.2ii?' Gaetano Bando #i. ceea ce tre&ea ne2.2os?' Redactor: DINU TEODOR CONSTANTINESCU Te8noredactor: :eRIA BOCANEALA Tipar. de p.%"a.prit1 de Dirce?' DEUS Ee.n1starea oa2eni or.2oase.'t-l 310 . 2a2a . #ir2a2ent.pre2 3n 2ito o"ia "reac1. atri4. 0.n1 a.na de 91t*9r. . ceea ce 3 #ace de te2. /i 2. 4.+ IS1N 973 0 9008 0 28 0 3 (((((((((((((((. A"&!. din Arcadia?' La ro2ani era c. I era?.4it1 de 6oseidon?. Ystr1 .)%%: -%"a. te2p . . . de/i 3ndr1"ea 2.24 1 c. .t.0ine ori se r1&4. din 9ri"ia. st1p3n a . 32pre. . 3n dese e . ce e a te. c. de o4icei.(((.p%a 45+ -!#opo+!67.i?5 apare /i ca #iin01 a -1&d. \* &3ne 4.nte e Lice.nosc.i era 3n O i2p? @1A.7.t s. apoi a O i2pia? /i 3n Creta' Sedi.nat*o pe 2a2a or.i 3nse2na Yce p in de ra&eG.sa5 ia.na din ce e /apte :in.DETO 9rate e "ea21n a . pictură* 29+ 291 DEUSI77E Ni2#1? i.8. op!"a #(% 8% %a*3 8a"(# %+ A#!9a+ "%a. 5+ >a#%'a"+a*.te #antastice5 -ars1 #oc pe "iir1.2inea&1 ca soare e' De o4icei.ror &ei or''si a oa2eni or. o #a c1 3n cer /i ' . l:>itc#.n sa. s. din O i2p 3 repre&int1 a/e&at5 aceasta este . ase2enea 4a a.t' Este 3n-ins 2ai totdea.(((((((((/ • %01.r. 4ar41' Stat. .i' N. p1rinte ai t.i capricii. r1&4.i Ere8 te.%* %+ E<!*3 Mo". .2e e de . 22 Dece24rie nr' 1CL C*da' nr' )( RO:MNIA () ***** ****** MINUNI ALE LUMII: Capo op!"! a#! a"$%&!'&("%% )% *'(#p&("%% a+&%'$%&. -ia0a socia 1 si 4. >>:>>>>>:I> +ei 308 !. G". care n.na 3n p123nt.nte e Ida?.ia sc.n o2 -i". G si personi#ica cer.% a #(% /!op*.nii? 3n 2ito o"ia s a-1' DÎN& 6ersona< #antastic #e2inin.4 n.i.2oase.piter?' Era repre&entat ca .< B*d.tat a: I2pri2eria YARDEALULG C .2inos' 6rote<a 3ntrea"a nat. &3ne re e \F pri2e e #r.!.i. 5+ E:%p&3 Co#o*(# %+ R$o o*3 .f2+fifl03**3»3***3 . -enea pe p123nt.2oase. ! %'a& a'!*&(%a ! *o<%a *a.r3te. c.ni-ers. as. .i A2#ion? 3n 2ito o"ia "reac1. din 2ito o"ia si 4as2e e ro27ne/ti' D$EU 9iin01 e"endar1 3n 4as2e e ro27ne/ti.p#(# 6!%)!% A"&!.ritoare pe ce e 2ai #r. ptat1 de 9idias pentr.2e e .