You are on page 1of 9

RAČUNALOM PODRŢANE

KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:1/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer

Zadano je:

Seminarski rad treba biti uvezan!
Rok predaje seminarskog rada je 29.11.2013.R.Br Opis
1. P
2
[kW] Snaga dovedena na stroj 9,3
2. η
p
–stupanj iskorištenja remenskog prijenosa 0,95
3. η
l
– stupanj iskorištenja ležajnog para 0,98
4. Vrsta stroja laki tokarski stroj
5. Atmosferski uvijeti normalni
6. Radno vrijeme [h] 8
7. n
1
[o/min] broj okretaja elektromotora 1500
8. Prijenosni omjer i 3
9. Vrsta remena B
10. D
1
uzeti prvi veći (++) od D
p min
prema ES2
11. Za udaljenost izmeĎu remenica uzeti srednju vrijednost izmeĎu l
min
i l
max

12. a [mm] udaljenost remena od ležaja A 100
13. Udaljenost izmeĎu ležaja b [mm] 660
14. Udaljenost izmeĎu ležaja B i stezne glave c[mm] 250
15. Materijal gonjenog vratila Č0545(III)
16. Proračun vratila izvesti prema proračunu za lako vratilo
17. Spoj remenice i vratila je visokim perom standarda DIN 6885 i p
dop
=40 [N/mm2]
18. Izvedba ležajnog mjesta A i B Radijalni kuglični ležaj
19. L
hT
[h] predviĎeno vrijeme trajanja ležaja 20000


RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:2/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer


1. Rješenje primjera

1.1. Proračun remenaskog prijenosa
1.1.1. Promjer manje remenice

Iz tablice 3.10 i 3.13 odabere se npr remen profila B (a=17 [mm], h=11 [mm], D
p min
=125[mm] ).
Prema tab 3.14. odabere se npr D
1
=224 [mm].

1.1.2. Promjer veće remenice


| | mm D i D
D
D
i 672 224 3
1 2
1
2
= · = · = ¬ =

Prema tablici 3.14. odabere se npr D
2
=710[mm], (prvi bliži (++))
Stvarni prijenosni omjer prema odabranim tarenicama iznosi:
17 , 3
224
710
1
2
= = =
D
D
i
stv

Stvarni broj okretaja druge remenice:
| |
1 1
2
min 473
17 , 3
1500
÷
= = =
stv
i
n
n

1.1.3. Obodna brzina

(
¸
(

¸

=
· ·
=
· ·
= =
s
m n D
v v 6 . 17
60
1500 224 . 0
60
1 1
2 1
t t

1.1.4. Razmak vratila
( ) ( ) | | mm h D D l 500 11 3 710 224 5 . 0 3 5 . 0
2 1 min
= · + + · = · + + · =
( ) ( ) | | mm D D l 1868 710 224 2 2
2 1 max
= + · = + · =

Bilo koja udaljenost izmeĎu l
min
i l
max
je prihvatljiva a odabir ovisi o konstrukciji stroja (mogućnosti
ugradnje) u koji se ugraĎuje remenski prijenos.
U ovom proračunu odabrano je l =600 [mm].
1.1.5. Obuhvatni kutovi
' 53 23 89 , 23 .... 405 , 0
600 2
224 710
2
sin
1 2 1 2
° = ° = =
·
÷
=
·
÷
=
÷
= | |
l
D D
l
R R

' 13 132 22 , 132 89 , 23 2 180 2 180
1
° = ° = ° · ÷ ° = ÷ ° = | o
' 46 227 78 , 227 89 , 23 2 180 2 180
2
° = ° = ° · + ° = + ° = | o

1.1.6. Duljina remena

( ) ( )
( ) ( ) | | mm L
D D h D D l L
5 , 2801 224 710
180
89 , 23
11 2 710 224
2
89 , 23 cos 600 2
180
2
2
cos 2
1 2 2 1
= ÷
·
+ · + + + ° · · =
÷
·
+ · + + + · · =
t t
| t t
|

Izračunata duljina remena se usporeĎuje s tabličnom (tabl. 3.11) i uzima se prva bliža standardna
vrijednost.
To je ovdje Lt=2800 [mm]. Odabirom standardne vrijednosti mijenja se osni razmak vratila.RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:3/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer
( ) ( )
( ) ( )
| | mm l
l
D D h D D L
l
t
t
t
t
599
89 , 23 cos 2
224 710
180
89 , 23
11 2 710 224
2
2800
cos 2
180
2
2
1 2 2 1
=
·
÷
·
÷ · + + ÷
=
·
÷
·
÷ · + + ÷
=
t t
|
| t t

Kako vidimo razlika je zanemariva pa odabrani razmak l=600[mm] možemo ostaviti.
1.1.7. Nazivna snaga remena
Prema tabl.3.12 odredi se prenosiva snaga po jednom remenu P
o
1
min
1
1
min 2688
125
224
1500
÷
= = ·
p
D
D
n

i Dmin=125 [mm] (a=17 [mm])

 P
o
≈ 3,5 kW
1.1.8. Koeficijent prijenosa
51 , 1 25 , 1 1 1 151 , 1 047 , 1 1 1
7 6 5 4 3 2 1
= · · · · · · = · · · · · · = c c c c c c c c


Iz tablice 3.3 c
1
=1; c
2
=1
Za c
3
treba izračunati S/S
max
,
| |
1 3 3
5 . 12
2800
6 . 17
2 10 10
÷
= · = · · = s
L
v
z S (z-broj remenica)
S
max
=40[s
-1
] – za sve klinaste remene
312 , 0
40
5 , 12
max
= =
S
S

( )
1 2 1
2 1
1
y y y
x x
x x
y + ÷ ·
÷
÷
=
( ) 047 , 1 02 , 1 05 , 1 02 , 1
32 , 0 24 , 0
24 , 0 312 , 0
= + ÷ ·
÷
÷
= y
Za t=8 [h/dan]  c
3
=1,047
Za o
1
=132,22°  c
4
= 1,151
( )
1 2 1
2 1
1
y y y
x x
x x
y + ÷ ·
÷
÷
=
( ) 15 , 1 16 , 1 12 , 1 16 , 1
140 130
130 22 , 132
= + ÷ ·
÷
÷
= y
c
5
=1; c
6
=1 za D
1
>D
pmin
; c
7
=1,25 za j>2
1.1.9. Broj remena
5 31 , 4
5 , 3
10
51 . 1
1
¬ = · = · =
o
P
P
c j
x
1
x x
2
S/S
max
0,24 0,312 0,32
c
3
1,02 1,047 1,05
y
1
y y
2
x
1
x x
2
o
1
° 130 132,22 140
c
4
1,16 1,151 1,12
y
1
y y
2


RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:4/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer
| | kW
P
P
P
P
u
u
10
93 , 0
3 , 9
2
1
1
2
= = = ÷ =
q
q
93 , 0 98 , 0 95 , 0
1 1
= · = · =
m
l
n
p u
q q q
Za prijenos snage s elektromotora na tokarski stroj potrebno je ugraditi 5 remena.
1.1.10. Obodna sila na pogonskoj remenici

N
v
P
F
O
568
6 . 17
10 1000 1000
1
1
=
·
=
·
=

1.1.11. Obodna sila na gonjenoj remenici

N
v
P
F
ul
O
540
6 . 17
5 , 9 1000 1000
2
=
·
=
·
=
| | kW P P
p ul
5 , 9 10 95 , 0
1
= · = · =q

1.1.12. Opterećenje u radnom kraku remena
| | N
e
e
e
e
F S
O
830
1
568
1
31 , 2 5 . 0
31 , 2 5 . 0
1 1
=
÷
· =
÷
· =
·
·
µo
µo

za gumu je koeficijent trenja 5 , 0 = µ tabl 3.1
31 , 2
180
22 , 132
180
1
=
·
=
·
=
t o t
o

1.1.13. Opterećenje u slobodnom kraku remena
N
e e
F S
O
262
1
1
568
1
1
31 , 2 5 . 0
1 2
=
÷
=
÷
=
· ·o µ

1.1.14. Opterećenje vratila

Opterećenje vratila u radu:
N S S S S F
V
600 89 , 23 cos 262 830 2 262 830 cos 2
2 2
2 1
2
2
2
1
= ° · · · ÷ + = · · · ÷ + = |

Opterećenje vratila je najveće u trenutku pokretanja i može se uzeti prema Decker Elementi
strojeva str.295P
1
P
2
P
ul
F
o1
F
o2
n
2
n
1
a b c
A B
Za pogonsko vratilo:

Za gonjeno vratilo:RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:5/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer

1.2. Proračun lakog vratila
1.2.1. Pogonsko vratilo
Pogonska remenica se nalazi na vratilu elektromotora. Elektromotor se odabire prema snazi i
zadanom broju okretaja iz kataloga standardnih motora odabranog proizvoĎača npr. Končar, Lenze,
Danfos, Siemens, Wattdrive, itd. Mi se u ovom proračunu opredjeljujemo za Watt drive (imaju dobar
katalog na www što opet ne znači da su bolji ili prihvatljiviji od ostalih)
(http://www.wattdrive.com/pages/produkte_Details1.asp?m1=3&pg1ID=4&pg2ID=48)
Odabrani motor za snagu P
1
=

10kW, n
1
=1500[min
-1
], 4-pola, i 50 [Hz] nosi oznaku: 7WAG 134ML4.
Kućište motora je s postoljem.
Izlazno vratilo je promjera d
v1
= 38k6x80 [mm]

1.2.2. Gonjeno vratilo
Materijal vratila Č.0545 (III)
(
¸
(

¸

÷ =
2
120 95
mm
N
d
o odabrano
(
¸
(

¸

=
2
5 , 107
mm
N
d
o
(
¸
(

¸

= · = · =
2
86 5 , 107 8 . 0 8 . 0
mm
N
dop td
o t

Ako se računa promjer vratila prema proračunu za lako vratilo a znamo da je vratilo opterećeno
teškim elementima koji izazivaju savijanje, onda smanjujemo dozvoljeno naprezanje (vidi
Hercigonja ES1) do 1/3. Pa je
(
¸
(

¸

=
·
=
·
= =
2
7 , 28
3
5 , 107 8 . 0
3
8 . 0
3 mm
N
dop
td
tdop
o
t
t
p
t
td
W
M
= t ………. | | mm
D
F
d
td
v
2 , 32
7 , 28 2 . 0
2
710
540
2 . 0
2
3 3
2
02
=
·
·
=
·
=
·
t

mm d
v
35 = ……..standardno.
To znači da ni jedan stupanj (dio) gonjenog vratila ne smije imati manji promjer od 35 mm. Zbog
ugradnje više elemenata (remenica, dva ležaja, stezna glava) ovo vratilo bit će stupnjevano. Sada
već moramo imati viziju kako će vratilo izgledati, npr:

O
5
0
0
c a
101
b
RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:6/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer
1.3. Proračun leţaja
1.3.1. Reakcije u osloncima (leţaju)


0 ) ( 0
max
= + · ÷ · + · ¬ = E c b F b F a F M
V B V A


b
a F c b F
F
V V
B
· ÷ + ·
=
max
) (


660
100 1080 ) 250 660 ( 600 · ÷ + ·
=
B
F


| | N F
B
664 =

0 0
max
= ÷ + + ÷ ¬ = E
V B A V y
F F F F F
B V V A
F F F F ÷ + =
max

664 600 1080 ÷ + =
A
F
| | N F
A
1016 =
1.3.2. Leţajno mjesto A
Ovo ležajno mjesto je slobodno što znači da se ležaj može aksijalno pomjerati u kućištu i prima
samo radijalne sile F
r
. Prema tome:
F
r
=F
ek
=F
A
=1016 [N]
n
2
=473[min
-1
]
L
ht
=20000[h]
F
c
=?
Kako se na vratilu nalaze elementi koji imaju svoju masu, i kako je riječ o tokarskom stroju, sigurno
možemo očekivati znatno veća opterećenja na ležaj nego što smo to predvidjeli u proračunu
reakcija u osloncima. Npr, veća masa sirovca, tokarski nož se zaleti u predmet obrade,
ekscentrične mase koje rotiraju itd. Zato ovdje uvodimo koeficijent sigurnosti koji može biti v=1,5÷10
npr.v=8.
| | | | kN F kN F
Ctab C
5 , 69 3 , 67 41 , 8 8 = < = · = · v

1.3.3. Leţajno mjesto B
Ležajno mjesto B treba biti fiksno. Ležaj koji se tu ugraĎuje mora nositi i odreĎena aksijalna
opterećenja. Ovo ležajno mjesto je važno za preciznost tokarenja i zahtjeva detaljniji pristup
(proučiti sile rezanja). Proračun ležajnog mjesta B nije obuhvaćen ovim seminarskim radom.
Proizvoljno je odabran radijalno aksijalni kuglični dvoredni ležaj
80BG32 (DIN 628 T3 - 3216 - 80 x 140 x 44.4).

F
A
F
Vmax
a b c
A B
F
B
F
V

Odabrani ležaj:
65BC03
C65/C140x33
F
Ctab
=69,5[kN]


RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:7/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer

1.4. Proračun klina

Spoj izmeĎu gonjene remenice i vratila izveden je visokim uzdužnim klinom (pero).

1.4.1. Sile na klinu

d
D
F F
d
F
D
F
M M
o k
k o
k o
· =
· = ·
=
2 2

Klin koji spaja gonjenu remenicu i
gonjeno vratilo:
| | N
d
D
F F
v
o k
10955
35
710
540
2
2
= · = · =
l – nosiva dužina klina
L – stvarna dužina klina
1.4.2. Proračun klina na tlak
dop
k
dop
p
l
h
F
p p
s
·
s
2

Za gonjeno vratilo d
v
= 35 mm standardno je pero bxhxl=10x8x?,pri čemu trebamo odrediti dužinu L.| | mm b l L 5 , 78 10 5 , 68 = + = + =

standardno L=80 [mm] ili po cijeloj dužini glavine remenice čija je širina (prema ES2 str 147. i 148.).
( ) ( ) | | mm e j f B 101 19 1 5 5 , 12 2 1 2 = · ÷ + · = · ÷ + · =

1.4.3. Proračun klina na odrez

Materijal vratila Č.0545 (III)
(
¸
(

¸

÷ =
2
120 95
mm
N
dop
o odabrano
(
¸
(

¸

=
2
5 , 107
mm
N
dop
o
(
¸
(

¸

= · = · =
2
86 5 , 107 8 . 0 8 . 0
mm
N
dop od
o t

Kako vidimo l je kod proračuna klina na odrez značajno manji nego kod proračuna na tlak. To znači
da je mjerodavan proračun na tlak! Pa je odabrani klin bxhxL=10x8x80

F
Fk
o
Dd
l
L
b
h
h
/
2
h
Uzdužni klin DIN 6885A
bxhxL
od
k
od o
l b
F
t
t t
s
·
s
| | mm
b
F
l
od
k
8 , 12
86 10
10955
>
·
>
·
>
t
| | mm l 5 , 68
40
2
8
10955
>
·
>
dop
k
p
h
F
l
·
>
2


RAČUNALOM PODRŢANE
KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:8/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer

RAČUNALOM PODRŢANE KONSTRUKCIJE I PRAKTIKUM
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
OSIJEK
Vjeţba:1
List/listova:9/9
Izradio:

Naziv vježbe:
Konstrukcija remenskog prijenosa
Primjer