VAKCINALNI STATUS POVREĐENOG

TeAl vakcina

Tetanični imunoglobulin (TiG) ili serum antitetanicum (SAT)

A. Vakcinisan ili revakcinisan protiv tetanusa tokom poslednjih 5 godina B. Vakcinisan ili revakcinisan protiv tetanusa prije više od 5, a manje od 10 godina

ništa

ništa

Jedna buster doza

ništa

V. Ako je prošlo više od 10 godina od poslednjeg vakcinisanja protiv tetanusa

Jedna buster doza

250 I.J. TiG ili najmanje 5000 I.J. SAT

G. Nevakcinisan, nepotpuno vakcinisan, nema podataka o vakcinisanju

Dvije doze vakcine u razmaku od mjesec dana i revakcinacija poslije godinu dana

250 I.J. TiG ili najmanje 5000 I.J. SAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful