You are on page 1of 12

*ANTONIMOAK *Arerio: *Argal: *Argitasun: *Baikor: *Bakezale: *Beldurti: *Bizidun: *Destetxa(soinua): *Edertasun: *Emankor: *Eramangarri: *Erdeinu: *Errudun

: *Galant: *Galkor: *Gogoetsi: *Hilkizun: *Gutxietsi: *Irain: *Jatun: *Lazgarri: *Melgera: *Menderatzaile: *Mingarri: *Pozgarri: *Sendagaitz: *Umo: SINONIMOAK ...ei buruz: Abegi: Abiatu: Adi egon: Adibidez: Adiskide: Adoratua: Adoretsua(violento): Ageri: Agertutako: Agertzen: Agian: Agindu: Agor(fértil): Agudo: Ahalegindu: Ahalmena: Ahaztu: Ailegatzean: Aintzat hartu: Aintzina: Aitzaki: Alaitzen: Alde egin: Alde. ...en gainean harrera bideratu, jo, zuzendu erne egon, so egon esate baterako lagun gurtua, jaurdetsia kementsua, ausarta agertu, azaldu azaldutako azaltzen, etortzen baharbada, aurki, agian, apika, akaso manatu antzua azkar, arin, laster, fite, pronto, aurki saiatu gaitasuna, dohaina ahantzi, atzenduta iristean kontuan hartu aurrea estakuru pozten joan, ospa egin, hanka egin inguru lagun boldro iluntasun ezkor odolgaitz izukaitz bizigabe isiltasun itsustasun agor jasanezina laudorio errugabe zatar iraunkor entretenitu hilezin, hilezkor gainbalioztatu maitasun jangartsu leungarri gordin askatzaile gozagarri penagarri, tristagarri sendagarri bizkor

1

jalgi atez ate. kontu. dolumina ostean. ordudanik kanpotarrari. topatu begitarteak. atzerritarrari guztiz. harrotu. iruzur. beharbada. mantso-mantso. zergati mesedez kasu. idoro. itxurakoa. oraino aztorarazi ugaritan. goratu trikimailu. erabat oraindik. musuak aurpegia eman. bekoz beko mutiriak azartu gainetik argitu. jakinarazi ezagutarazten. elkorra. nonbait tankerakoa. arras. betaz beta. geldi-geldi. ziri erortzeko aberea dirudienez. maiz.) ediren. zeharo. zeharo karia. eserleku beharbada. kausitu. eitekoa idorra. ezagutarazi.. bortaz borta geriza. txit. sarritan. usu igarri gogaitu beta inarrosi. zio. abagune hautatu jezarleku. aurki egokia poliki-poliki. agian// azkar(. aurre eman. lehorra agian. sarri. dena den aurretik soilik nork 2 . argitzen ordea hala ere. babesa dolua. pixkanaka-pixkanaka puskatu. buru eman antzineko buruz buru. gibelean parada. jaramon geroztik. eragiten irten.. hautsi garbi nezkatuta gehiago duela gutxi errainuak hats bitxia oso. adierazi. aurka egin.Aldia: Aldiz: Alferra: Altxatu: Amarru(astucia): Amiltzeko: Animalia: Antza: Antzerakoa: Antzua (estéril): Apika: Aproposa: Apurka-apurka: Apurtu: Aratz: Arduratuta: Areago: Arestian: Argi-izpiak: Arnasa: Arraroa: Arras: Arrazoi: Arren: Arreta: Arrezkeroztik: Arrotzari: Arrunt: Artean: Asaldarazi: Askotan: Asmatu: Aspertu: Astia: Astintzen: Atera: Aterik ate: Aterpe: Atsekabea: Atzean: Aukera: Aukeratu: Aulki: Aurki: Aurkitu: Aurpegiak: Aurre egin: Aurreko: Aurrez-aurre: Ausartak: Ausartu: Axaletik: Azaldu: Azaltzen: Baina: Baina: Baino lehen: Bakarrik: Bakoitzak: bolada bider nagia jaso.

zereginak. iseka nagusi. babestu so egin ordez langile premia. dorpe ortu gabe baitan. tarteka-marteka izkina. legez igorri bidenabar ildo modu. baizik hornitua. bitarteko aldiz urrikalkor. ezberdina baino. berbetan. jaulki ahaltsu amaitu trufa. ostera. hegia. solasean. josirik eran. aldiz bestela galtzarbe galtzarbean desberdina. hainbatek noizean behin. atzera ordea. eleketan.Baldar: Baratze: Barik: Barrurako: Baso: Bat-batean: Batez ere: Batzarrak: Batzuek: Batzuetan: Bazterra: Bederen: Begiluze: Begiratu: Begiratu: Behaorretan: Behargin: Beharra: Beharrizanik: Beldurra: Benetan: Beraz: Bere onetik atera: Berekoi: Berri: Berriketan: Berriro: Berriz: Bertzenaz: Besape: Besapean: Bestelakoa: Besterik: Betea: Betebeharrak: Beterik: Bezala: Bidali: Bide batez: Bide(imaginarioa): Bide: Bider: Bihozberak: Bihurtu: Bikaina: Bitartean: Biziki: Bizilagun: Blai-blai: Borroka: Bota: Boteretsu: Bukatu: Burla: Buru: Bururatu: Burutu: Dagoeneko: trakets. baliabide. ertza. deblauiki bereziki. baitarako. josia eginkizunak. egin. jaurtiki. neurri. bizikide busti-busti. gupidatsu. mela-mela liskar. izugarri auzokide. ostera. txoko behintzat. onberak bueltatu (zerbait). buruzagi otu zertu. mintzatzen berriz. era. bilakatu onena. horregatik oso haserre burukoi albiste hizketan. zinez hortaz. miresgarri anartean oso. behinik-behin kuriosoa zaindu. jada 3 . mengoa premiarik izua. moduan. istilu jaurti. golkorako oihan supitoki. betekizunak gainezka. batik bat bilerak zenbaitek. ikara egitan. gauzatu jadanik.

eguzki aldetik produktu andrea. eskakizuna iskanbila. garrasi. oro astia nahi soinua aritzen diren nolanahi. anderea emateke. lagundua ezer gabe kontu. egunabarra ekiaren sortaldetik. jausialdia aise samurra arau berretuko kiskalita urriki. sekulako goiztiria. nolanahi ere.Dehiadar: Deitu: Demandan: Dena den: Dena: Denbora: Desio: Destetxa: Diharduten: Edonola: Edonork: Edozein: Eginda: Egokia: Egokitu: Egonarria: Egotzi: Egunargituko: Egundoko: Egunsentia: Eguzkiaren: Ekialdetik: Ekoizkin: Emakumea: Eman gabe: Eman: Emaro: Ematen zuen: Ematen: Emaztea: Entzun: Era: Erabaki: Erabat: Eraman: Erantzun: Erdeinu: Erloju: Erori: Erorketa: Erraz: Erraza: Erregela: Errepikatuko: Erreta: Erruki: Errukiorrak. gisa xedatu. eman barik eskeini poliki. heiagora hots egin errietan. helmenean iratzarri. agitu pazientzia. ezarian zirudien igarotzen. urrikalpen urrikalkorrak. arakatzeari 4 . zeharo eroan ihardetsi. mantso. amaituta. erorpena. pasatzen andrea. Esaera Zahar: Esan: Eseri: Eskaera: Eskandalua: Eskola: Eskoltatua: Esku hutsik: Esku: Eskueran: Esnatu: Esploratzeari: oihu. anderea aditu modu. ebatzi guztiz. zoritu. dena dela. miatzeari. egundoko izugarrizko. astiro. bizkar irizpedean. edozeinek zeinahi burututa. gupidabakoak atsotitz erran jezarri. hala eta guztiz ere guztia. sesioan Hala ere. suertatu. jarri eskaria. bukatuta aproposa etxekotu. eroapen bidali argituko. edozein modutan nornahik. itzartu ikertzeari. gupida. zalaparta ikastetxe babestua. arrapostu maitasun ordulari jausi jausketa.

ahituta egun larregi. eztiki nahi. modura gizonezkoa gizonezko. okadak. txirringa 5 . gaineratu emendatu geratu gelditu itzalpean.ez gainera/gain jarri bereizgarri deus ostentzeko. okanahiak beroago. suertatu hurbil. pertsona oroitu. galde egin irabazia. oraturik . sutsuago soina arbuiatu. barrena gehitu gainerako. antzera. gordetzeko estalian gozotasuna ustekabea joan zizpa. jazoera jazo. itzalean ondoren etorkizuna gertaera. gomutatu bihozgabea. argitzean aholku. ortziak goizaldean. gailendua irabazle sasoiz oskarbi xahutu higatuta. leunki. egunsentian. erdeinatu xamurkiro. hurren sendoa bezala. aurkaria heldurik. enparau eritasun. lehenengo gogoratzen dugu. artamendu botagaleak. gizaseme. hur. gogo orga errobera. sobera erantsi..Estreinako: Etortzen zaigu burura: Etsaia: Eutsirik: Ez ezik: Ezarri: Ezaugarri: Ezer: Ezkutatzeko: Ezkutuan: Eztitasuna: Ezustea: Fan: Fusila: Gabe: Gai: Gailurrean: Gaindi: Gaineratu: Gainontzeko: Gaixotasun: Gaizkiago: Galdera: Galdetu: Garaikia: Garaitzaile: Garaiz: Garbi: Gastatu: Gastatua: Gaur: Gehiegi: Gehitu: Gehitu: Gelditu: Geratu: Gerizpean: Gero: Geroa: Gertakizun: Gertatu: Gertu: Gihartsu: Gisa: Gizasemea: Gizon: Gogoratu.. gaitz okerrago itaun itaundu. suizkina barik gauza tontorrean zehar. bururatzen zaigu arerioa. legez (lez). Gogorra: Goiak: Goizabarrean: Gomendio: Goragaleak: Goriago: Gorputza: Gorrotatu: Goxo-goxo: Gura: Gurdi: Gurpil: lehendabiziko. zorrotza zeruak. lagun.

ahozabalik soberan. aitzitik areagotzean. hegietatik xedea. beste dene den. ailegatu ekin. eskutitz txori-kaka. nahitara karta. prezeski. guztiz. helmuga. gehitzea zangoa. ekialde zahartzaro atzerritar jankotiar amakoi burukoi hitzgabeko taigabe sortzaro ganorabako ekialde zentzugabe beroki moldakaitz ipinki senide gizatiar baratzain belaunaldi lepazain seinzain ikuzketa haurride hareta agerraldi aholkulari errientsa 6 . txit. zeharo. garbitu hilezkor goiztiar eskuindar atzerakoi arduratsu oldarkor sortalde.Gustuko: Gustuz: Gutuna: Gutxi: Guztia: Hagitz/Erabat: Hain zuzen: Hainbat: Hainbat: Hala ere: Handitzea: Hanka: Haran: Harrezkero: Harrituta: Haundirik: Hautatua: Hedatu: Hegaletatik: Helburu: Heldu: Heldu: Heldua: Hertsi: Hil: Hil: Hilezin: *Berantiar: *Ezkertiar: *Aurrerakoi: *Ardurabako: *Baketiar: *Sartalde: *haurtzarao: Kanpotar: Elizkoi: Amatar: Berekoi: Isilkoi: Etengabe: Jaiotza: Axolagabe: Goizalde: Burubako: Berogarri: Moldagabe: Adabaki: Etxetiar: Gizaki: Ortuzain: Gizaldi: Bizkarzain: Umezain: Garbiketa: Senide: Hondarreta: Ikustaldi: Ustekari: Maistra: atsegin gogoz. huskeria oro oso. barreiatu ertzetatik. bailara geroztik. arras hain zuzen ere. eman nagusia itxi zendu akabatu. hain justu ere zenbait adina. berna ibar. gehiegirik aukeratua zabaldu. jomuga iritsi. ordudanik txundituta.

alferrikatu mozkorraldi paret jela. gerturatu akats haranean. ilun zurbilez. nehoiz nehongo nehork garaitu. kaskagorria kimatu sendoa. goibel. begretsi ikuskizun bilo. gotor sekula. alegia zaratak. izotza hori dela eta hau da. laidotsu 7 . ospa egin izutu.Apurkor: Gutxietsi: Laborari: Miretsi: Burusoil: Onetsi: Sasimediku: Txahal: Goretsi: Bekatari: Agintari: Jakinmin: Senidego: Lodigo: Berritsu: Zekor: Jatun: Elepide: Gezurrontzi: Sakonera: Egoitza: Bizibide: Haurmin: Lasterbide: Ikasgura: Jantegi: Hits: Hitsez: Hitzak: Hitzaldia: Hondatu: Hordialdi(embriaguez): Horma: Horma: Horregatik: Hots: Hotsak: Hunkigarri: Hunkitua: Hurbildu: Hutsuna: Ibarrean: Idatzi: Igandea: Ikaragarria: Iheas egin: Ikaratu: Ikusi: Ikuskari: Ile: Ilehoria: Inausi (podar): Indartsu: Inoiz: Inongo: Inork: Irabazi: Irain: Iraingarria: etenkor arbuiatu nekazari ederretsi ulega baietsi basamediku bigantxa Handietasi hobendari aitzindari berrimin ahaidego lodiera hitzontzi idisko tripontzi hizpide gezurti zingo egongia ogibide erdimin bidexka ikasmin jantoki triste. beldurtu begiztatu. adats bilehoria. berbaldia. eskribatu domeka izugarria hanka egin. bailaran izkiriatu. horaila. solasaldia kaltetu. berbak mintzaldia. alboratu. erdiragarri zirgit. soinuak zirraragarri. eragin. zirrara egin ondoratu. gailendu laudorio laidogarria. eleak.

alogera. gogorra. ustean isekari iritzi emeez. presaka. dudarik ez atera. txingartu zartakorik. egundokoa. olgatu zuritu doi-doi. betebehar belardian. bildu. kanta marrazkilo. amatatu ikaragarria. arduratu trankil. eginkizun. ukaldirik arreta aintzat hartu ohartu. zeregin. zelaian. zer esanik ez.Irakurri: Ireki: Iritzian: Irribera: Irudi: Isilez: Itxaron: Itxi: Itxura: Itxusi. sunda erre. ezain iraungi. ebatsi kezkatu. ziztu bizian. alokairu. landa abestu soinu. barrazkila laztan. izan batu. motelez. ebasle ebasketa ostu. hilez itxoin. jabetzean oso azkar. bare 8 . eduki ikara. jaitsi. beldurra ikaragarri. munduratu ezagun noski. erioak harturik beira. tankera zatar. fereka kontuz ibili lotu adoretsu kerua. sekulakoa bueltatu. soroan beharrez. bihurtu jirak. mofeta. iguriki hertsi antza. Jakina: Jalgi: Jaramonik: Jarri: Jaso: Jetzi: Jin: Jornal: Jostatu: Justifikatu: Justu-justu: Kale: Kanpo: Kantatu: Kantu: Karakol: Karizia: Kasu eman: Kateatu: Kementsu: Kiratsa: Kiskali: Kolperik: Kontu: Kontuan hartu: Konturatu: Konturatzean: Korrika batean: kristal: Krudela: Lagunak: Lan: Lanean: Lanez: Langile: Lapur: Lapurketa: Lapurtu: Larritu: Lasai: leitu zabaldu aburuan. gupidagabea adiskideak behar. soldata jolastu. eginbeharrez. traza. irten kasurik eseri hartu. ozta-ozta karrika at. nekeez behargin ohoin. bueltak ukan. eraitsi etorri sari. jabetu ohartzean. Itzali: Itzela: Itzuli: Itzuliak: Izan: Izua: Izugarri: Jaio: Jakin. teiar ankerra. jirabirak. beldurgarri sortu.

ezinbestean ankerkeria. liraina aske haragikeri. gogoko eztiki. elder dotorea. agudo. bare-bare. erdeinatu arakatu mingainaren sentibera hizketan ari. eran. pa mutiko gura.Lasai-lasai: Laster: Lauagorik: Laztantzen: Legez: Lehengo: Lekua: Lepoa eman: Lerde: Lerdena: Libro: Lizunkeri: Lodi: Lokartu: Lokatzez: Lorpen: Lotsa: Lotu: Lurperatu: Lurruna: Madari: Maindirea: Maite: Maitekiro: Maiz: Makurtu: Malkoak: Mamiz: Masaila: Medikuak: Mehe: Mela-mela: Melgera: Mendebalderantz. berbatan ari ikusgarri era erara. apeta. amultsuta askotan. porru eginda zailago 9 . sarri. otzan-otzan aurki. azkar zelaiagorik. begiak bildu lohiez. nardargarri unatuta. usu uzkurtu anpuluak sendoz matraila. sarritan. moduan. samurragorik. bizkor. mardul loak hartu. bits. gisara. Merkatu: Mespresatu: Miatu: Mihiaren: Minbera: Mintzo: Miresgarri: Modu: Modura: Momentu: Mordoa: Mozkor: Moztu: Moztu: Mugimenduez: Musua: Mutila: Nahi: Nahia: Nahikoa: Nahitaez: Nasakeria: Nazkagarri: Nekatuta: Nekezago: trankil-trankil. xehe blai-blai bizkor sartalderantz azoka gaitzetsi. gordinkeri gizen. errazagorik balakatzen. leher eginda. ferekatzen bezala. gisan une piloa hordi eten eten. grina aski derrigorrez. potolo. lez aurreko tokia bizkarra eman adur. buztinez erdiespen ahalke atxiki ehortzi. gogo desioa. krudelkeria higuingarri. hobiratu lurrina udare izara gustuko. mazela sendagileak. gutxietsi. gura. ebaki higidurez pot. osogileak fin.

txikizioa askotan. usadio. Samindu: Sarraski: Sarritan: Sekula: Sekulako: Sendatzen: Sendoek: Sendotu: Senide: Sentitzen: luze-labur. zitala. alaitasunez edena. destinua. ederrak osatzen irmoek. kristoren. itsasoko adarrari ortze ondoren. baina bezain laster guztien ostadarrari. harrotu. oso pozik pozez. ez nola edo hala itxuraz zehaztapena konturatu ohatzetan ekandu. erromako zubiari. gogorrek gogortu ahaide nabaritzen.Neurri: Nire: Nola. hanpatu ahalegintzen nahaspilatan. aztura garrasia oin arrastoak. usu inoiz izugarrizko. sakela posez. izeki zakuto. galarazten pasagune. lorratzak. aldiz bestela eragozten. eta gero berriz. irazeki. sinua. bai / ez. hala: Nolabait: Nonbait: Ñabardura: Ohartu: Oheetan: Ohitura: Ohiua: Oinatzak: Oin-azantza: Okerra: Omen: Ondo: Ondoren: Orain bi urte: Orain: Oraindik: Ordea: Orduko: Ororen: Ortzadarrari: Oste: Ostean: Ostera: Osterantzean: Oztopatzen: Pasabide: Patua: Pazientzia: Penagarri: Pentsatu: Pertsona: Pertsonalitatea: Pertza: Piztu: Poltsa: Poltsiko: Pozarren: Pozkarioz: Pozoia: Poztu: Prantatu: Prest: Prestatu: Puztu: Saiatzen: Saltsatan. pazia. alegeratu landatu gertu antolatu. nahasteetan ozpindu. tamaina neure bai. tristagarri oldoztu lagun. oin-hotsa makurra ei ongi ostean. eta gero duela bi urte gaur egun. zangohatzak urrats-hotsa. mingostu triskantza. somatzen 10 . zorro patrika. ordea. bezkoa iziotu. egun artean ostera. iraganbide halabeharra. lupua alaitu. zoria eroapen deitoragarri. paratu hantu. izaki nortasuna galdara. maiz. tamalgarri.

hedatu nekeza esperoan. sarritan laga ikararazteko menpekotasunean elkartu. ilun. igarri ezuste jaio. iritzia aburuz. latza. era inozotzar aurkitu sarraski goibel. idorri begikotasun nabaritu. uharra muzin entelegatu haurrak gordin momentu. instant. 11 . aiduru jagon. eztabaidan temati.Sesioan: Setati: Sikatu: Sinpatia: Somatu: Sorpresa: Sortu: Sufri: Sufriarazi: Suntsitu: Supitoki: Tankera: Tenteltzar: Topatu: Triskantza: Triste: Txakur: Txistu: Ugariak: Ugazaba: Uholdea: Uko: Ulertu: Umeak: Umo: Une: Urduri: Urratsa: Urruntzea: Ustea: Ustez: Usu: Utzi: Uxarazteko: Uztarpean: Uztartu: Xumea: Zabaldu: Zaila: Zain: Zaindu: Zakarra: Zakileraino: Zakur: Zakurra: Zakurrenak: Zalantzarik: Zaldienak: Zapaldu: Zauri: Zeharkatu: Zeharo: Zelairik zelai: Zentzua: Zerbaitetan eman: Zergatia: Zerikusi: Zertzu: Zerua: liskarretan. guztiz. zorrotza kikirreraino. arrazoia erlazio zer ortzi. aldentzea aburua. burugogor lehortu. jasan. lipar. erasan janarazi. antzeman. hondatu bat batean. pasatu zioa. maiz. erabat landarik landa. zanpatu. lotu apala. umila barreiatu. gurutzatu arras. saki iragan. pairarazi. gogorra. txisturaino or ora orenak duda-mudarik. adiera zerbaitetan igaro. begira garratza. iritziz askotan. oianperatu ebaki. naziarazi birrindu. piko. zakur. munduratu paira. larrerik larre. amen artega pausoa urrutiratzea. deblauki modua. errietan. sororik soro esanahia. or txu oparoak jabea uhaldia. nozi. ezbairik zamarienak menderatu. betilun tzakur.

leial. prestu dardara. likits lohitu bidezko agintzen dizut (prometer) esekita. eskegita fidel. zarrazta ematen zuen ero hits artez 12 .Zikin: Zikindu: Zilegi: Zin dagizut (jurar): Zintzilik: Zintzo: Zirrara: Zirudien: Zoro: Zurbil: Zuzen: lokatz.