You are on page 1of 31

Izvoz poljoprivrednih proizvoda u sklopu Nove strategije razvoja Srbije

SEEDEV - South East Europe Developement Beograd, oktobar 2010

Goran ivkov

Agrobiznis Srbije Perspektive razvoja 2011.

Sutina prezentacije

Nova startegija razvoja Srbije predvidja da se makroekonomska stabilnost ostvari poveanjem izvoza, naroito poljoprivrednih proizvoda. Polazei od pretpostavki:
da Srbija nema puno drugih opcija a poljoprivreda iovako ostvaruje znaajan izvoz ii. da je mogue imati bolje rezultate bez promene agrarne politike. i.

Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011

Oktobar 2010

Sadraj prezentacije
Goran - prezentacija Koliko je na izvoz zaista za hvalu i koliko se na njemu moe zasnivati Strategija razvoja zemlje? Promene okruenja
Promena navika potroaa Promena naina prodaje uslovljena procesom supermarketizacije Liberalizacija trgovine

Par predloga za mogue reenje

Svi diskusija Da li su rezlutati politike zadovoljavajui, pa treba nastaviti isto tako?

Trgovina poljoprivrednim proizvodima

Trgovina poljoprivrednim proizvodima mil USD


Trgovina poljoprivrednim proizvodima
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -500 Export Import Balance 635 1,946
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 EU 2004 2005 2006 Ostali 2007 2008

Destinacije izvoza

CEFTA

Veliki izvoz / veliki rast / suficit u razmeni


Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011 Oktobar 2010

Trgovina poljoprivrednim proizvodima USD/ha


Trgovina poljoprivrednim proizvodima Srbije i konkurenata
2,500
1,200

2,000

1,000

800

1,500
600

1,000
400

500

464
200

Izvoz Srbije po hektaru je najmanji u Evropi (osim Rumunije) i najmanji u regionu (osim Bosne i Hercegovine)

Trgovina poljoprivrednim proizvodima - udeo


Trend rasta izvoza (2002=100)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NMS Serbia 440 397 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3.9% 4.0% 4.4% 4.4% 4.8% 4.6% 4.5%

Udeo izvoza Srbije u izvozu NZ

Udeo naeg izvoza u ukupnom izvozu NZ tek oko 4-4.8% Trend rasta izvoza je manji nego u Novim zemljama lanicama

Zakljuak 1
Srbija ostvaruje dobre izvozne trendove ali je i time mnogo loija nego konkurenti Optimistiki pristup Pesimista

Promene okruenja
Promene zahteva potroaa

Promene u navikama potroaa


Konkurentnost kvalitetom

Cenovna konkurentost

Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011

Oktobar 2010

Promene u navikama potroaa


Konkurentnost kvalitetom

Cenovna konkurentost

Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011

Oktobar 2010

Percepcija potroaa je da ne razmiljaju vie samo o potronji hrane zarad zadovoljavanja osnovnih potreba
Bliska ivotna okolina
Odrivi razvoj

koa

Socijlani aspekt Ekologija

metabolism

zdravlje

ukus

luksuz

Traditional products
Tradicionalni proizvodi

Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011

Oktobar 2010

Tradicionalni proizvodi
Local food (UK) Locally grown (USA) Typical food (Italy) Regional food (Switzerland, France, Spain, Italy, Germany, Austria..) Home made (Scandinavian concept) On farm ...
Agrobiznis Srbije Perspektive i razvoj 2011 Oktobar 2010

Sve komplikovaniji standardi


Standardi bezbednosti
Standardi bezbednosti hrane (Food safety) definisani IPPC, OIE i CODEX a sprovodjeni od strane STO Dravni standardi (prncip ekvivalentnosti) npr. HACCP

Standardi zatite proizvoda


Proizvod

Standardi proizvodnje
Proizvod

Brendiran proizvod sa zatienim imenom

Integralno cerifikovan proizvod

Marketinki, privatni standardi npr EurepGAP

Proizvod sa geografskom oznakom (GI)

Organski certifikovan proizvod

Kompanijski standardi npr MacDonalds

Proizvod sa oznakom porekla (PDO)

Certifikovan kao genetiki resurs

Bez oznake kvaliteta se vie ne ide na EU trite

Uloga drave u uspostavljanju i kontroli standarda vezanih za kvalitet je velika

Da bi pronali kupca ...


Da Evropska Komisija veruje u va sistem Da kupac veruje u va sistem zdravstvene bezbednosti i sertifikacije Da ste cenovno i kvalitetno konkurentni Da imamo koliine, standarde, sertifikate, pakovanje. ... I kad sve to imate ... opet vam nita ne vredi

Promene okruenja
Promene naina prodaje

Privatni (dobrovoljni) standardi

Kompanijski standardi Trae zahtevne standarde

Ograniavanje kokurencije u nabavci na utrb vie cene, sigurnosti plasmana i upravljanjem neprodate robe

Zakljuak 2
Evropska komisija i kupci ne veruju u na sistem kontrole (meso, mleko, krompir...) Sertifikovani proizvodi u Srbiji se mere promilima Nemamo dovoljno objedinjenu ponudu naih proizvoda
Evropski rekorder u broju registrovanih pesticida

Naih proizvoda uopte nema u evropskim supermarketima, Nijedan veliki proizvodja hrane jo uvek nije pronaao interes da investira u Srbiju Imamo najmanji izvoz po jedinici povrine.

Promene okruenja
Liberalizacija carina
Srbije i regiona

Liberalizacija carina u Srbiji


20 17.99 15 10 5 0 2008 2010 2011 2012 2013 2014 9.31 0 -1 -2 -3 7.51 -4 5.68 3.92 -5 2.49 -6 -7 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Svinje i svinjsko meso Povre

Pozitivni efekti Ubrzavanje reformi i Negativni efekti


profilisanja sektora Poveanje izvoza Poveanje uvoza, smanjenje proizvodnje

2005

2006

2007

2008

2009 -13.05

Uvoz

Izvoz

Balans

Liberalizacija carina u regionu

//$

Region - CEFTA

EU - SAA //$ //$ Svet - STO

Zakljuak 3
Liberalizacija carina u Srbiji u okviru SAA donee znaajne promene (pozitivne i negativne) u poljoprivrednom sektoru, koja trai adekvatan odgovor politike Liberalizacija carina u regionu prema EU imae posledice po smanjenje izvoznog trita

Prilagodjavanje promenama okruenja

Prilagodjavanje / opcije Mi se moramo prilagoditi pravlilima trgovine u EU kao naem najznaajnijem tritu
1. Privui velike kompanijekoje su ve pristutne u evropskim supermarketima ili svetske lance supermarketa 2. Da sami objedinimo nau ponudu
Investicije
Skladine kapacitete Farme Prerada

Promena zakona, sprovodjenje zakona Promocija i pregovori sa supermarketima

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Luk

P rivatan kapital

EU fondovi
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

I Jan 2005 III Feb 2005 I Apr 2005 II Maj 2005 IV Jun 2005 I Avg 2005 III Sep 2005 IV Okt 2005 II Dec 2005 III jan 2006 I mar 2006 II apr 2006 IV Maj 2006 I Jul 2006 III Avg 2006 V Sep 2006 II Nov 2006 III Dec 2006 I Feb 2007 III Mar 2007 IV Apr 2007 II Jun 2007 III Jul 2007 V Avg 2007 II Okt 2007 IV Nov 2007 I Jan 2008 II Feb 2008 IV Mar 2008 II Maj 2008 III Jun 2008 I Avg 2008 II Sep 2008 IV Okt 2008

0.80

Lokalne sam ouprave

Operativni program izgradnje oko 50.000 tona modernog skaladinog prostora za povre i nekoliko desetina za voe

Beogradske pijace

M inistarstvo

argarepa

I Jan 2005 IV Feb 2005 III Apr 2005 I Jun 2005 III Jul 2005 II Sep 2005 IV Okt 2005 III Dec 2005 I Feb 2006 IV mar 2006 II Maj 2006 V Jun 2006 III Avg 2006 I Okt 2006 IV Nov 2006 II Jan 2007 I Mar 2007 III Apr 2007 II Jun 2007 IV Jul 2007 II Sep 2007 I Nov 2007 III Dec 2007 I Feb 2008 IV Mar 2008 III Maj 2008 I Jul 2008 IV Avg 2008 II Okt 2008

Investicije

Zakonska regulativa
Pravljenje laga (GI, organic, Global Gap...) bez torte
Zakon o zatiti bilja Pravilnik o integralnoj proizvodnji Inspekcijska sluba ...

Ne vidi se uma od drveta


Trenutna situacija u poredjenju sa Slovenijom
registered on both countries registered in Slovenia not in Serbia not registered in Slovenia, registered in Serbia-23% -23% 44%

Trendovi sa novim Zakonom

(the same level) (no interest) (generic)

Promocija i objedinjavanje ponude i aktivnosti

Neko ko e da vodi proces


Javna:
Privredna komora? Ministarstvo? SIEPA?

Privatna (lanovi upravljaju)


NALED AGRI
Promocija proizvoda i kompanija i privlaenje investicija Umreavanje i objedinjavanje ponude Podrka pregovorima sa dobavljaima i kupcima Informisanje i razmena informacija Trine analize Lobiranje ...

Diskusija

Da li e politika sto eura po hektaru dati rezultate u novom okruenju? Da li se moe imati jedna mera ili politika za razliite sektore i probleme? Da li...

If you always do what you always did, youll always get what you always got!