You are on page 1of 1

Kumpulan Sholawat

,

,


,

,


,, ,
,

,
,
, , ,

,

,

Ya Allah semoga Engkau curahkan selawat dan salam kepada junjunganku,


kekasihku, pengubat hatiku, jiwa dan ragaku
yaitu junjunganku yang menjadi utusan Allah,
Muhammad bin Abdullah
insan yang jujur dan terpercaya.
Dan semoga selawat dan salam juga tercurah kepada semua keluarga dan sahabat baginda.