You are on page 1of 1

22. Metoda e Studimit ekonomik?

Ekonomia studiohet sipas dy metodave kryesore: A) NDUKSIONI fillon me mbledhjen, prpunimin e m pas analizimin e t dhnave ekonomike dhe vazhdon me zbulimi e lidhjeve te variablat e studiuara dhe t nxirret nj prfundim-konkluzion-hipotez t caktuar. Pra cdo informat e marr ndahet dhe studiohet e detajizuar. B) DEDUKSIONI sht verifikimi empirik i prfundimeve t nxjerra e cila shrbehet me teoremnAPRIORISTIKE, e cila duket e arsyeshme e bazuar n ide t natyrshme dhe nuk jan rrjedh drejtprdrejt nga evidencat statistikore, e kjo teorem demostrohet logjikisht n kontekstin e nj modeli ekonomik si nj paraqitja t thjeshtzuar t realitetit ekonomik t ndrtuar mbi supozime-konkluzioneve. Pra, prej informatave analitike bashkohen q t formohet kjo metod.-Deduksioni. 23. Ekonomia shkenca empirike apo ekzakste? Ekonomia si shkenc shoqrore sht empirike e jo ekzakte, ku ligjet ekonomike jan ligje mesatare dhe nuk shprehin raportin ekzakt, ku m s miri e spjegon sjelljen e grupeve shoqrore sesa t individve, ku kjo shkenc gjen rregullsi dhe kur ka diferencat e mdha n sjelljet e individve. 24. Metoda tjera ekonomike-grafike? Metodat ekonomike-grafike jan: A) B) C) D) Grafiku mes dy faktorve-inputeve, Grafiku i serive kohore, Grafiku i shprndar, Metoda statistikore.

25. ka sht Ekonometria? Ekonometria sht nevoja gjithnj m e madhe e prdorimit t metodave statistikore pr formulimin e nj teorie ekonomike dhe verifikimin e saj. Ekonometria ndr t tjera merret me studimin e drejtimit-menaxhimit dhe t forcs s lidhjeve t variablave ekonomik.