You are on page 1of 11

Az E-szmok listja

Az E szmok az Eurpai Uni-ban engedlyezett tel adalkanyagok rvid jellsei, amelyek a feldolgozott telek c mkin gyakran szerepelnek Eurp!ban" A #at!lyos szab!lyoz!s szerint $adalkanyag minden olyan lelmiszerknt nmag!ban nem fogyasztott s jellemz% lelmiszer sszetev%knt nem alkalmazott anyag & tekintet nlk'l arra, #ogy van-e t!prtke vagy sem &, amelyet az adott lelmiszer gy!rt!sa, feldolgoz!sa, elksz tse, kezelse, csomagol!sa, sz!ll t!sa s t!rol!sa sor!n tec#nolgiai clbl sz!ndkosan adnak az lelmiszer#ez, melynek eredmnyeknt nmaga vagy sz!rmazka kzvetlen'l vagy kzvetetten az lelmiszer sszetev%jv v!lik(" )*agyar +lelmiszerknyv ,---./0,12 sz" el% r!s3 A sz!moz!s az 4nternational 5umbering 6ystem )4563-t kveti, amit a 7ode8 Alimentarius bizotts!g !llap t meg" Az 456 adalkanyagoknak csak egy rszt engedlyezte az EU" Kd (nv)
E-100 )kurkumin3 E-101 )riboflavinok3 E-10 )tartrazin3 E-10! )kinolin s!rga3 E-110 )narancss!rga-63 E-1 0 )k!rminsav3 E-1 )azorubin3 E-1 " )amarant3 E-1 ! )neukokcin vagy ponsz >?3 E-1 # )eritrozin3 E-1 $ )vrs -@3 E-1 % )alluravrs A73 E-1"1 )patentkk <3 E-1" )indigk!rmin3 E-1"" )brillantkk B7B3 E-1!0 )klorofill a,b s klorofillinek3 E-1!1 )klorofill- s klorofillin rzkomple8ek3 E-1! )brillant zld 63 Ak Ak Cld Cld Cld

Szn
6!rga 6!rga 6!rga 6!rga 5arancss!rga <rs <rs <rs <rs <rs

Eredete, hatsa
6!rgagykrb%l nyerik, a curry alkotrsze 9--vitamin, sok termszetes eredet: 9--vitamin van az lelmiszerekben 6zintetikus, sok embernek allergi!t okoz, 6v!jcban s Ausztri!ban betiltott!k 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k 6zintetikus, allergi!t okoz#at =ermszetes, mrtkletes fogyaszt!sa nem k!ros 6zintetikus, allergi!t okoz#at, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban nem #aszn!lj!k 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k, !llatk srletekben mutagnnek bizonyult 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k, allergi!t okoz#at 6zintetikus, !llatk srletekben az idegrendszer norm!lis m:kdst g!tolja, allergi!t okoz#at 6zintetikus, allergi!t okoz#at 6zintetikus, allergi!t okoz#at, !llatk srletekben #iperaktivit!st mutatott 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k, allergi!ra #ajlamos t 6zintetikus, allergn 6zintetikus, allergn A levlzld termszetes sz nez%anyaga, mrtkletes fogyaszt!sa !rtalmatlan A!ros #at!sa nem ismert 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k

Oldal: 1. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-1&0 )karamell3 E-1&0' )szulfitos karamell3 E-1&0( )ammni!s karamell3 E-1&0d )ammnium szulfitos karamell3 E-1&1 )brillant-fekete 953 E-1&" )akt v szn3 E-1&! )barna BA3 E-1&& )barna DE3 E-1)0 )karotinoidok3 E-1)0a )karotin-a,-b,-c3 E-1)0' )bi8in, norbi8in, annato, orlean3 E-1)0( )kapszantin, kapszorubin3 E-1)0d )likopin3 E-1)0e )bta-apo-.karotinal3 E-1)0* )bta- apo-.karotinsavetilszter3 E-1)1 )8antofillok3 E-1)1a )flavo8antin3 E-1)1) )lutein3 E-1)1( )kripto8antin3 E-1)1d )rubi8antin3 E-1)1e )viola8antin3 E-1)1* )r#odo8antin3 E-1)1+ )kanta8antin3 E-1) )cklavrs vagy betanin3 E-1)" )antoci!n3 E-1#0 )kalciumkarbon!tok3 E-1#1 )tit!n-dio8id3 9arna

Szn

Eredete, hatsa
A cukor #ev tsvel nyerik, patk!nyokon vgzett k srletekben megv!ltoztatta a vrkpet

Bekete

5arancs

6zintetikus, allergi!t okoz#at, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k 5vnyi eredet: 6zintetikus, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban betiltott!k 6zintetikus 6!rgarpa sz nanyaga, az A-vitamin el%anyagai A bta-karotin szintetikus Allerg aokoz le#et

Eiros 6!rga 5arancs

A pirospaprika sz nanyaga A paradicsom piros sz nanyaga 6zintetikus 6zintetikus =ermszetes sz nez%anyagok 6zintetikus karotinoid 6zintetikus karotinoid 6zintetikus karotinoid 6zintetikus karotinoid 6zintetikus karotinoid 6zintetikus karotinoid 6zintetikus, szem- s m!jk!rosod!st okoz 7kl!bl vonj!k ki, termszetes sz nez%anyag, !tlagos fogyaszt!sa !rtalmatlan Ak sz%l%b%l vonj!k ki, termszetes sz nez%anyag, !tlagos fogyaszt!sa !rtalmatlan ;sv!nyi anyag, krta, msz ;sv!nyi pigment, gy!rt!sa savasod!st idz el% az l%vizekben

Eiros Ak, lila, piros Be#r Be#r

Oldal: 2. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-1# )vas)4443-o8id, -#idro8id3 E-1#" )alum nium3 E-1#! )ez'st3 E-1#& )arany3 E-1$0 )litolrubin 9A3 )rubinpigment 9A3 E- 00 )szorbinsav s vegy'letei3 E- 01 )n!trium-szorb!t3 E- 0 )k!lium-szorb!t3 E- 0" )kalcium-szorb!t3 E- 10 )benzoesav s vegy'letei3 E- 11 )n!trium-benzo!t3 E- 1 )k!lium-benzo!t3 E- 1" )kalcium-benzo!t3 E- 1!- 1% )p-#idro8i-benzoesav s szterei3 E- 0 )kn-dio8id s vegy'letei3 E- 1 )n!trium-szulfit3 E)n!trium#idrognszulfit3 E- " )n!trium-metabiszulfit3 E- ! )k!lium-metabiszulfit3 E- ) )kalcium-szulfit3 E- # )kalcium-#idrognszulfit3 E- $ )k!lium-#idrognszulfit3 E- "0 )bifenil3 E- "1 )ortofenil-fenol3 E- " )n!trium-ortofenil-fenol!t3 E- "" )tiabendazol3 E- "! )nizin3 E- "& )natamicin3

Szn
6!rga, piros, fekete Ez'st-sz'rke Ez'st Arany <rs

Eredete, hatsa
;sv!nyi pigment, ma m!r szintetikusan !ll tj!k el% Bmpigment, !sv!nyi anyag, az Alz#eimer-kr el%idz%jnek tartott!k, de ez mg ma sem bizony tott Bmpigment, !llatk srletekben sz!mos enzim m:kdst g!tolta Bmpigment A szervezet biokmiai folyamatait sokflekppen befoly!solja" 7sak sajtbevonkban engedlyeztk <rs!fony!ban van, a szervezetben lebomlanak, allergi!t okoz#atnak Allergi!s csal!nki'tseket, asztm!t okoz#atnak, szintetikus festkanyagokkal egy'tt fogyasztva k!rosak, aszpirinrzkenyeknek veszlyesek le#etnek, E-F11 jelenltben benzol keletkezik bel%l'k Allergi!t okoz#atnak, er%s grcsoldk Bejf!j!st s #!nyingert okoz#atnak, irrit!lj!k az emszt%csatorn!t, allergi!t, asztmaro#amokat v!lt#atnak ki 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 9ontja a 9l-vitamint 7itromflk fel'letkezel%je penszeds ellen, f%knt a gy'mlcs #j!ban rakt!rozdik 9an!n penszedse ellen Antibiotikum Antibiotikum s tarts tszer

Oldal: 3. / 11

E szmok

Kd (nv)
E- ") )#angyasav s si, a formi!tok3 E- "# )n!trium-formi!t3 E- "$ )kalcium-formi!t3 E- "% )#e8ametiln tetramin3 E- ! )dimetil-dikarbon!t3 E- !% )k!lium-nitrit3 E- &0 )n!trium-nitrit3 E- &1 )n!trium-nitr!t3 E- & )k!lium-nitr!t3 E- )0 )ecetsav s si3 E- )1 )k!lium-acet!t3 E- ) )n!trium-acet!t3 E- )" )kalcium-acet!t3 E- #0 )tejsav3 E- $0 )propionsav s si3 E- $1 )n!trium-propion!t3 E- $ )kalcium-propion!t3 E- $" )k!lium -propion!t3 E- $! )brsav3 E- $& )n!trium-tetrabor!t, bra83 E- %0 )szn-dio8id3 E- %) )J-almasav3 )K, J-almasav3 E- %# )fum!rs!v3

Eredete, hatsa
Dangy!ban, csal!nban van, a testmennyisg'k lebomlik, nagy mer mrgez%ekG a #angyasav sit Angli!ban betiltott!k @ygyszer, tarts tszer, a szervezetben formalde#idd alakul Hd t%italok, dobozos jeges te!k fert%tlen t%je <d a botulizmus ellen, de a szervezetben fe#rjkkel reag!lva r!kkelt% nitrzaminok keletkeznek bel%leG #elyette m!s g!tlszert mg nem tal!ltak A blcsatorn!ban baktriumok kzrem:kdsvel nitritt alakul#atnak A blcsatorn!ban baktriumok kzrem:kdsvel nitritt alakul#atnak ;tlagos fogyaszt!suk nem k!ros

6avanyI k!poszt!ban, aludttejbenG termszetes, !rtalmatlan A szervezetben zs rsavknt lebomlanak, patk!nyk srletek krdsess teszik veszlytelensgt A kavi!r tarts tszere A szervezetben fel#almozdik, er%sen mrgez% 6znsavass! tesz, az alko#ol #at!s!t er%s ti =ermszetben el%fordul *estersgesen !ll tj!k el%

Oldal: 4. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-"00 )J-aszkorbinsav3 E-"01 )n!trium-J-aszkorb!t3 E-"0 )kalcium-J-aszkorb!t3 E-"0! )L-palmitoil-J-aszkorbinsav3 E-"0) )tokoferol3 E-"0# )alfa-tokoferol3 E-"0$ )gamma-tokoferol3 E-"0% )delta-tokoferol3 E-"10 )propilgall!t3M E-"11 )oktilgall!t3M E-"1 )dodecilgall!t3M 7-vitamin, nem !rtalmas

Eredete, hatsa

6zintetikus =ermszetes erdet:, E-vitamin 6zintetikus, k!ros #at!sa nem ismert 6zintetikus 6zintetikus =ermszetes, de szintetikusan is el%!ll tj!kG allergi!t kelt#et, csecsem%nek nem ad#at, asztm!s s aszpirinrzkeny embereknek a gall!tok gyakran panaszokat okoznak" 5ug!tok, r!gcs!lnivalk, zacsks levesek s tel zes t%k antio8id!nsai 6zintetikusak, tIlrzkenysget, allergi!t okoz#atnak, az Amerikai Egyes'lt ;llamokban mindkett%t betiltott!k ;llati s nvnyi, f%leg szj!bl s napraforgbl nyerik, emulge!tor, !tlagos fogyaszt!sa !rtalmatlan A tejsav si, nem k!rosak A tejsav si, nem k!rosak A tejsav si, nem k!rosak Bogyaszt!suk !rtalmatlan

E-"1& )K-eritroaszkorbinsav3 E-"1) )n!trium-K-eritroaszkorb!t3 E-" 0 )9DA, tercier-butil, >, #idro8ianizol3MM E-" 1 )9D=, F,N di-tercier-butil #idro8i-toluol3MMM E-" )lecitinek3 E-" & )n!trium-lakt!t3 E-" ) )k!lium-lakt!t3 E-" # )kalcium-lakt!t3 E-""0 )citromsav s si3 E-""1 )n!trium-citr!t3 E-"" )k!lium-citr!t3 E-""" )kalcium-citr!t3 E-""! )J-bork%sav s si3 E-""& )n!trium-tartar!t3 E-"") )k!lium-tartar!t3 E-""# )k!lium-n!trium-tartar!t3 E-""$ )ortofoszforsav s si3 E-""% )n!trium-ortofoszf!t3 E-"!0 )k!lium-ortofoszf!t3 E-"!1 )kalcium-ortofoszf!t3 E-"! )magnzium-ortofoszf!t3

=ermszetesekG !llatk srletekben vesek%kpz%

MAz Amerikai Egyes'lt ;llomokban mind#!rmat betiltott!k" MM*arcip!n, nug!t s m!ktltelk antio8id!nsa" MMM?!ggumi antio8id!nsa"

Oldal: 5. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-"&0 )n!trium-mal!t3 E-"&1 )k!lium-mal!t3 E-"& )kalcium-mal!t3 E-"&" )meta-brk%sav3 E-"&! )kalcium-tartar!t3 E-"&& )adipinsav3 E-"&) )n!trium-adip!t3 E-"&# )k!lium-adip!t3 E-")" )borosty!nk%sav3 E-"$0 )triammnium-citr!t3 E-"$& )kalium din!triumetilndiamin-tetraacet!t3 E-!00 )alginsav s si3 E-!01 )n!trium-algin!t3 E-!0 )k!lium-algin!t3 E-!0" )ammnium-algin!t3 E-!0! )kalcium-algin!t3 E-!0& )propilnglikol-algin!t3 E-!0) )agar-agar3 E-!0# )karragn3 E-!10 )szentj!noskenyr magliszt3 E-!1 )gu!rgumi3 E-!1" )tragant-mzga3 E-!1! )gumiar!bikum3 E-!1& )8ant!n3 E-!1) )karaya gumi3 E-!1# )tara magliszt3 E-!1$ )gell!n-gumi3 E-! 0 )szorbit3 E-! 1 )mannit3 E-! )glicerin3 E-!"1 )polio8ietiln )>13 sztear!t3 E-!" )polio8ietiln-szorbit!nmonolaur!t3 E-!"" )polio8ietiln-szorbit!nmonoole!t3

Eredete, hatsa
A termszetes almasav si

7sak sptlkban #aszn!lj!k @y'mlcssav, ma szintetiz!lj!k 6zintetikus 9arna alg!kbl nyerik, k!ros #at!suk nem ismert

=engeri alg!kbl nyerik <rs alg!kbl nyerikG !llatk srletekben blgyullad!st okozott 5vnyi termk, fogyaszt!sa !rtalmatlan @uarmag sz!rmazk, allergi!t okoz#at =rpusi nvny gyant!j!bl nyerik, allergi!t okoz#at =rpusi f!k gyant!j!bl nyerik, k!ros #at!sa nem ismert 5vnyek cukortartalmI oldat!bl ksz'l, mikroorganizmusok termelik =ermszetes polisza#aridok )sszetett cukrok3 =ermszetes polisza#aridok )sszetett cukrok3 =ermszetes polisza#aridok )sszetett cukrok3 +des t%szer cukorbetegeknek +des t%szer, !rtalmatlan 5edves t% s l!gy t anyagG nem veszlyes, de nagy mennyisgben fejf!j!st okoz 6zintetikus 6zintetikus 6zintetikus

Oldal: 6. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-!"! )polio8ietiln-szorbit!nmonopalmit!t3 E-!"& )polio8ietiln-szorbit!nmonosztear!t3 E-!") )polio8ietiln-szorbit!ntrisztear!t3 E-!!0 )pektin3 E-!!1 )amid!lt pektin3 E-!! )foszfatidsavak ammniumsi3 E-!!! )sza#arz-acet!t-izobutir!t3 E-!!& )glicerinszterek termszetes gyant!bl3 E-!&0 )difoszf!tok3 E-!&1 )trifoszf!tok3 E-!& )polifoszf!tok3 E-!)0-!)) )cellulz vegy'letek3 E-!)0 )mikrokrist!lyos cellulz3 E-!)1 )metil-cellulz3 E-!)" )#idro8i-propil-cellulz3 E-!)! )#idro8i-propilmetilcellulz3 E-!)& )etil-metil-cellulz3 E-!)) )karbo8i-metil-cellulz3 E-!#0a )zs rsavak n!trium-, k!lium-, vagy kalcium-si3 E-!#0' )zs rsavak magnzium-si3 E-!#1 )zs rsavak monos digliceridjei3 E-!# )zs rsavak monos digliceridjeinek szterei3 E-!# a )-ecetsav szterei3 E-!# ' )-tejsav szterei3 E-!# ( )-citromsav szterei3 E-!# d )-brk%sav szterei3 E-!# e )-mono- s diacetil brk%sav szterei3 E-!# * )-ecetsav s brk%sav szterei3 E-!#" )zs rsavak sza#arz szterei3 E-!#! )sza#arz gliceridje3 E-!#& )zs rsavak poliglicerin-szterei3

Eredete, hatsa
6zintetikus 6zintetikus 6zintetikus @y'mlcskb%l ksz'l% zselz% s feldolgoz anyag, fogyaszt!sa !rtalmatlan 5vnyekb%l ksz'l, fogyaszt!sa !rtalmatlan 6zintetikus, a lecitin #elyettes t%je

J!sd az E-FF.-#oz rtakat J!sd az E-FF.-#oz rtakat J!sd az E-FF.-#oz rtakat =ermszetes eredet: =ermszetes eredet: 6zintetikus cellulzsz!rmazkok 6zintetikus cellulzsz!rmazkok 6zintetikus cellulzsz!rmazkok 6zintetikus cellulzsz!rmazkok 6zintetikus cellulzsz!rmazkok, pkeknl allergi!s b%rreakcit v!lt#at ki ;rtalmatlanok ;rtalmatlanok ;rtalmatlanok

Oldal: 7. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-!#) )poliricinolsav poligriceridje3 E-!## )zs rsavak prop!n ,,- diol szterei3 E-!#%' )#%kezelssel o8id!lt szjaolaj zs rsavak monofoszf!t s digliceridjeivel reag!ltatva3 E-!$1-!$ )n!trium-s kalcium-sztearoil-laktil!t3 E-!$" )sztearil-tartar!t3 E-!%0 )propilnglikol3 E-!%1 )szorbit!n-monosztear!t3 E-!% )szorbit!n-trisztear!t3 E-!%" )szorbit!n-monolaur!t3 E-!%! )szorbit!n-monoole!t3 E-!%& )szorbit!n-monopalmit!t3 E-!%) )szorbit!n-triole!t3 E-&00 )n!trium-karbon!t, szda3 E-&01 )k!lium-karbon!t, #amuzs r3 E-&0" )ammnium-karbon!l, szarvass3 E-&0! )magnzium-karbon!t3 E-&0# )ssav3 E-&0$ )k!lium-klorid3 E-&0% )kalcium-klorid3 E-&10 )ammnium-klorid, szalmi!ks3 E-&11 )magnzium-klorid3 E-&1 )n-klorid3 E-&1" )knsav3 E-&1! )n!trium-szulf!t, glaubers3 E-&1& )k!lium-szulf!t3 E-&1) )kalcium-szulf!t, gipsz3 E-&1# )ammnium-szulf!t3 E-& 0 )alum nium-szulf!t3 E-& 1 )alum nium-n!trium-szulf!t3 E-& )alum nium-k!lium-szulf!tP E-& " )alum nium-ammnium-szulf!t, tims3 E-& ! )n!trium-#idro8id, n!tronlIg3 E-& & )k!lium-#idro8id, k!lilIg3 E-& ) )kalcium-#idro8id, msztej3 E-& # )ammnium-#idro8id, szalmi!k3

Eredete, hatsa

;llom!nyjav t, !rtalmatlan

;llatokn!l s embereknl megfigyelt mellk#at!saiO vrkp v!ltoz!saG mellkpajzsmirigy s mellkvesekreg elv!ltoz!sa

Oldal: 8. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-& $ )magnzium-#idro8id3 E-& % )kalcium-o8id, getett msz3 E-&"0 )magnzium-o8id, magnzia3 E-&"& )n!trium-#e8aciano-ferr!t, s!rga vrlIgs3M E-&") )k!lium-#e8aciano-ferr!t, vrs vrlIgs3M E-&"$ )kalcium-#e8aciano-ferr!t3 E-&"% )n!trium-tioszulf!t3 E-&!0 )dikalcium-foszf!t3 E-&!1 )n!trium-alum nium-foszf!t3 E-&! )kakium-polifoszf!tok3 E-&&0-&&) )szilik!tok3 E-&&0 )n!trium-szilik!t, v z'veg3 E-&&1 )szilicium-dio8id3 E-&& )kalcium-szilik!t3 E-&&"a )magnzium-szilik!t3 E-&&"' )talkum3 E-&&! )alum nium-n!trium-szilik!t3 E-&&& )alum nium-k!lium-szilik!t3 E-&&) )alum nium-kalcium-szilik!t3 E-&&$ )bentonit3 E-&&% )alum nium-szilik!t, kaolin3 E-&#0 )sztearinsav, zs rsav3 E-&# )magnzium-sztear!t3 E-&#! )gl'konsav s si3 E-&#& )gl'kono-delta-lakton3 E-&#) )n!trium-glukon!t3 E-&## )k!lium-glukon!t3 E-&#$ )kalcium-diglukon!t3 E-&#% )vas)443-glukon!t3 E-&$& )vas)443-lakt!t3 E-) 0 )glutaminsav s si3

Eredete, hatsa

A kony#as szr#ats!g!t jav tja A kony#as szr#ats!g!t jav tja J!sd az E-FF.-#oz rtakat J!sd az E-FF.-#oz rtakat J!sd az E-FF.-#oz rtakat

Jevesporok, tel zes t%k s #Isksz tmnyek zjav ti, csecsem%knek nem szabad adniG asztm!s s aszpirinrzkeny embereknek nem aj!nlottG fejf!j!st, sz vdobog!st, el# z!st okoz#atnak

E-) 1-) " )n!trium-, k!liums kalciumglutam!t3 E-) & )magnzium-diglutam!t3

A ntri,m+l,tamt *+?@ECQR

MBel kell t'ntetni a csomagol!son, #ogy $tapad!sg!tlt tartalmaz("

Oldal: 9. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-) ) )guanilsav3 E-) # )din!trium-guanil!t3 E-) $ )dik!lium-guanil!t3 E-) % )kalcium-guanil!t3 E-)"0 )inozinsav3 E-)"1 )din!trium-inozin!t3 E-)" )dik!lium-inozin!t3 E-)"" )kalcium-inozin!t3 E-)"! )kalcium-NS-ribonukleotidok3 E-)"& )din!trium-NS-ribonukleotidok3 E-)") )maltol3 E-)"# )etilmaltol3 E-)!0 )glicin s n!triumsja3 E-)!1 )J-leucin3 E-%00 )dimetil-polszilo8!n3 E-%01 )m#viasz3 E-%0 )kandelilla-viasz3 E-%0" )karnauba-viasz3 E-%0! )sellak3 E-%0& )paraffin, !sv!nyolaj3 E-%0) )benzoegyanta3 E-%0# )mikrokrist!lyos gyant!k3 E-%11 )zs ravak metilszterei3 E-%1 )mont!nsav szterek3 E-%1" )gyapjIzs r, lanolin3 E-%1! )o8id!lt polietiln viasz3 E-%1& )kolofniumok3 E-%1) )kalcium-jod!t3 E-%1# )k!lium-jod!t3 E-% 0 )J-cisztein s J-cisztein #idrokloridja , n!trium- s k!liumsi3 E-% 1 )J-cisztin3 E-% & )klr3 E-% ) )klr-dio8id3 E-% # )azo-dikarbamid3 E-%"$ )argon3 E-%"% )#lium3 E-%!1 )nitrogn3

Eredete, hatsa

Aminosav Aminosav 6zintetikus, #abz!sg!tl =ermszetes eredet: =ermszetes eredet: =ermszetes eredet: =ermszetes eredet: Aen%olajgy!rt!s mellktermkb%l nyert lelmiszerbevonk

Aloroform keletkez#et bel%le, vv z fert%tlen t%je Aedvez%tlen'l befoly!solja a pajzsmirigy m:kdst, az vv z fert%tlen t%je 4nert g!zok, vd% )csomagol3 g!zok 4nert g!zok, vd% )csomagol3 g!zok 4nert g!zok, vd% )csomagol3 g!zok

Oldal: 10. / 11

E szmok

Kd (nv)
E-%! )dinitrogn-o8id3 E-%!$ )o8ign3 E-%&0 )aceszulf!m A3 E-%&1 )aszpart!m3 E-%& )ciklaminsav s ciklam!tok3 E-%&" )izomalt3 E-%&! )sza#arin s si3 E-%&# )taumantin3 E-%&% )neo#eszperidin K73 E-%)& )maltit3 E-%)) )laktit3 E-%)# )8ilit3 E-%%% )Tuillaja kivonat3 E-110& )lizozim3 E-1 00 )polide8trz3 E-1 01 )polivinil-pirrolidon3 E-1 0 )polivinil-polipirrolidon3 E-1!0! )o8id!lt kemny t%3 E-1!10 )monokemny t%-foszf!t3 E-1!1 )dikemny t%-foszf!t3 E-1!1" )foszforilezett-dikemny t%foszf!t3 E-1! 0 )acetilezett-kemny t%3 E-1! )acetilezett-U dikemny t%foszf!t3 E-1!!0 )#idro8i-propil-kemny t%3 E-1!! )#idro8i-propil- dikemny t%foszf!t3 E-1!&0 )kemny t%-n!trium-oktenilszukcin!t3 E-1&0& )trietil-citr!t3 E-1&0$ )triacetin3 E-1& 0 )propilnglikol3 E-1& 1 )polietiln-glikol3

Eredete, hatsa
9evizsg!l!s!t a gy!rt vgezte Bejf!j!st, l!t!szavarokat, #iperaktivit!st, allergi!t okoz#atG A blbaktriumok ciklo#e8il-aminn! alak tj!k, ami k!ros t#atja a #ert s a spermiumokat, valamint a fejl%d% magzatot A #Igy#lyagot k!ros t#atja 7ukoralko#ol, szintetikus 7ukoralko#ol, szintetikus 7ukoralko#ol, szintetikus =ermszetes eredet: A toj!sbl kivont enzim 6zintetikus anyag 6zintetikus anyag Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t% Amiailag mdos tott kemny t%

-orrs. K/n(ze0 1ka 2 S3 4a+0 Andrea. 5/ldk/zna6i Kala,z, 7armadik kiads, 1%%# (1$ -1% 3 oldal)

7onla6. htt6.88e+eszse+ta6lalkozas3sh63h,

Oldal: 11. / 11

E szmok