You are on page 1of 7

SZAB GYRGY BKKSZENTKERESZTI FVESEMBER TANCSAI

-.-.-.-.-.-.LEGTBB PENICILLIN A PKHLBAN VAN -.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.- JFL ELTT KELL 2-3 RA ALVS EZ A LEGF!NT!SABB ALVSI PERI"#S#NK.

PARASZT!RV!S VERSE AZ $%-ES VEKBL:


(A npi gygyszoknak kvlrl meg kell tanulni .-)

Vilgletem en segteni volt vgyam! "eteget nem ltni sem lve! sem gy an! #em $ a szegnysg s mgis annyi k a! %evs garast is viv patik a. "o$tor$n! &ti'(! )irok! )saln! 'org. *lyikra +a nem is! ms etegsgre $. ,ennyi nyavaly$a aka- az em ernek! .ygyszert az orvosok arra ritkn lelnek. /lviszik prn-at! '0l-e-! mar+-! +za-! 1 +a szemre vete-! izony mg lza-. Azt mon-$a: nem isten! mit sem tu- mr tenni! /zt persze )sak akkor! +a nin)sen mr mit venni. "rmily kol-us legyl! kiszv$a a vre-! #y0gsz mg egy -ara ig! +ulla+z a vge-. "o)skoros gulysok! $u+szok! vn nnik! /zer a$ gygyszert tarisznyval mrik.

&. E'() *+,-*. /010,!

egyl ven 201301 S41 56 70 1(,- 258.! attl knok lesznek. 1zlkn kr+z is van! kr$ ott epek0vet! 2eszel$ retket s azt e reszelk e l0k$e-. ,eglto-! azt reggel! so+asem tallo-! 30lol- +atst sz$ttva )so-lo-. 2. #,-.7 0 /.8 09907 +11 :.7 . /+81+2857! 4eaknt iszogas-! pisile- momentn. 3. V(;<0; :(2;<0,(7-;(,! i-eg a$ 'orrsa! 4zezer k0zl sin)s kett gygyulsa. 2en-elnek sok arznt! 'errumot s msat! 5sak =;.957,->3(2 az! amit ki nem snak. 4eaknt +asznl$k! piros or an 'zve! #gy u$o- k0zt mit 'ogsz egy literre t0ve. 6a gy an 'ek-tl! izton 'elkelsz tle! 7t-+at +tig +asznl-! megmon-om elre. ?. *57-.7 ;<07:0)703 ;.:1@9107,(;/07! %szk0-nek! vinnyognak! mint kutya a prs en. .umi)s0vet nyelnek! kapnak pezsgt ven! A 32A6'9B ,-4,-C18. ;D9:0 . ;D1E/07. 6asznl- sziva)s gyannt! ele- tiszta tle! FK2A6'9B'D2(F 706 84! vz en van az 'zve. Amit magyarzok! $l esze- e vegye-! ,ert a savtl se es a gyomro- s a ele-. .yomro-at 'elmar$a! 'ekly lesz a neve! #em emszt+et attl senkinek a ele. "eleknek oly+ait vakolattal von$a! /+etsz r tpllt! ki lesz vele- tolva. Annyira elgyenglsz! lesllye- a gyomro-! #aprl napra gyenglsz! kopors a gon-o-. $. H. ;0/03 6.21.3 G09 G03(9-0; 9011 ,-+62+) SH9132A6'9B7 +9.88.9 90*01 =;.3 ,-4,-A97+). 6entes kzre kerlsz! +a el+anyagolo-! 1-*.1 ;D91 32A6'9B/49! +a a lt kinyomo-. /nnyit 'ogyasztvn! a t0 it ola$oz-. 1e e- a slt krumpli mentesti savtl! 1zigetel 'e-t kap az az ola$tl. "a$o- gy polva! meggygyul ma$- se e-! /z sivr let en mg 0r0me- le+et.

I. BB< .< (901 ;+3;<+2 @,- 852 6B71 . 3521-.! ,egesik! +ogy meg+(l olykor a mell+rtya. %ap+ato- szrazon! esetleg vizesen! 1zala-sz az orvos+oz! )sapolni vitessen. CB2+3;0'2E 6.,851 ki'zni tenak! /gszsget szerez +amar az magnak. 4ets evkanl kerl egy literre! %ap+atsz )irokmagot pnzrt vagy +itelre. #e 0nts- ki az gyt! )sinlnyakra-'re! /gy 'zssel a mag nin)sen mg ki'zve. Vrt is kapsz iz ettl! meg is +zol tle! 7t-+at +t alatt mr piros ar)o- re. 8-- reggel mint tet! egsz nap mint vizet! 6a ezt min- etarto-! lte- sok visze-. J. B01-52 0< .< (901 ;+3;<+2 B)0,20 60,- ! 9! mennyi em ernek pp a gyomrra megy. /gyszer( tnete : 20/0, ,-+62. ;<58.! 6inn-! +ogy egy lepke +&z-ott al$a. ,in-enre -+0-t vagy! szeme- mint a va-nak! 1zikrznak! +a nzel! gu i- -aga-nak. 3lni le+et tle-! rmi szel- voltl! Azt is maro- most mr! kinek u-varoltl. :okol ez az let! )sal-o- sem ms! 4estvr! az let )seppet sem pomps. 1zala-sz tu-sok+oz! vizsglgatnak egyre! :r areggeliznek! kr-nek trl +egyre. /gy sem leli a$o-! -&lnak a tnetek! 3izet+etsz szzas l akr egy tretet. "a$o- egyre mlyl! %all 'el sietsz! ,r el megrtam! gyomori-eg a$ ez. FE<0;; =;.3 'A9B;<351! szrazon! 107,02B/E9! Von- ki gyakran maga- szokott k0rnyezete- l. %0rnyezetvltozs )sillapt$a -+0-! A puliszka gygyt! +a este-reggel gy(r0-. 1ok az arzn enne! szaport$a vre-! 6zni 'ogsz +etenknt! $ +a maga- mre-. K. 9010) *. 60,7-@91 1B;<10; >20, 3+2/.7! "r 'iatalon is ekerlsz a sor a. .yakran ;<()D9 G080)! izonytalan lpte-! :anaszol$a a$ka- : ;oly gyakran sz-l0k! 8nga-oz lptem! $! +a szkre l0k.; SH2H 9011 . :(20)! gy0nge a 'olysa! /gyens&ly i-egnek nin)sen lo)solsa. %enetlen szekrnek nyikorog kerek$e! 1zraz az agya- is! gy $utsz sz-letre! 7reg erei- en vrkavi)sok lesznek! 8tt az orvossga! attl sz$$el esnek. E,-(9 3>21(1 .;<.91.1 :.,7-02;01! "iztos egyens&lyo- +amar visszanyerte-! 6egyek szel- al$n termett elg ;-i)ske; Aszalva megkapo-! 'orrz- ki)si vz en. Vagy vag-al- aprra! +a nem lenne 'oga-! #e &sul$ 0regem! )sak szmat meg'oga--. #em szmt! +ogy sz vagy! )sak 'ekszel az gyon Vi-m i'$on mgy mg ezen a nyron. 1zeren)ss lennl m! +a tli k0rt- lenne! ,ert gy etegsge- a pokol a menne. "r min-ent sze-ne nem nznek az gre! 2e)eptet r a -oktor! tgely l vagy +rmat! 4allgatva szpen! +t+a ez +asznl+at. 6a ez nem +asznlna! van mg re)ept ven! 6a meg+alt! van paraszt! sze- az a $0v en . L. NB7=; ;<C: . 60993.;/.7! ms van a 0n- en! <evl vgeztvel 0tl0tt az eszem e! 6ny szegny em ernek '$-almas lete! 1osem volt zarn-ok! nem vgyott 2m a! /ltorzul a kpe! szenve- reum an. %l-ik az orvosok :0styn! 1zo oszlra! "r tariszny$ an nin)sen aranyra. Aki okos 'i)k! agyalgya en! 4u-$a! +ogy gygyszer rmi'a$ta 'eny... %nok ellen a-ok $ tan)sot! F.2.,8 . G07-E/E9 ;+3 .'24 G+2,5=;+1. ,ost $rt erre =zus 'eny'a nnepn! 4allsz 'enyt ven u-varok szemet$n. 3z- azt levelestl! szikn))sal keverve! 3r0-$ a lev en! a$o- le van verve. 3zett ki ne 0nts-! a-$ +ozz 'org)sot! >$ 'zetet vts-! el$ro- a ?$)sot. @m tz per)en t&l mr vzzel mos- ar)o-! *ly ers! e 'zet szli $ulso-. 6a 'n mankn $rtl! el-o o- azt tle! #e 'l$! nin)s reum-! sza a-ultl tle! &%. M8 ;<02 8A1 0;<06/0 ,-A99.)5; . 70:0. #yels knos tle! man-ul- van tele! 3ulla-s k0rnykez! +ango- )sak suttogs! 3orr ugt 'orrzz! )situl a gyulla-s. #yom- ki azt egy 'e-n! sza $ szennyes ken-re! 3orrn vltogatva torko-ra $0n tle. 6a kez-etn tesze-! egy nap sza a-ultl! 6a -aga-tan tesze-! ne 'l$! meg nem 'o$t m. /gy kett ki'aka-! l-o- istene-et! 6ogy +yperol +elyett ugt $uttat neke-. %it(n +ats& i-lt llapot an! 3orr )klalvel mint ll- gurgulgatva. &&. S<>27-H /010,;(, 6(, ; >2>3 .< I;B5;<. /llene! testvr! tu-o- mit )sinlsz A S.:.7-@ 35'+;<151 melegts maga-ra! 6uszonngy rn t 'ek-$ $l -unsztolva.

E9*.,-+) .< 5,-.1 706 ;<07:0);< . ;C2B, 9)+) I;1071 ; 3.'+) .6B (''07 B99B3

BLREN"SZER: Amikor a lren-szernk nem $l m(k0-ik. egyulla-nak a eleink s ott pang a salak a lren-szernk en! a vastag l en. Br-emes kitiszttani! &gy! +ogy )sinlunk egy +as+a$tst! nem t&l ers! egy gyenge +as+a$tval. >gy +v$k! +ogy gy&$tovny'( egy )sszvel megiszik elle! az iztos! +ogy szkletet )sinl! s kitisztt$a a eleit! kt nap is meg le+et )sinlni egyms utn! mg akkor sem

szra-unk ki. #agyon lnyeges! +ogy tiszta legyen a vastag elnk. .yulla-sra a -ilevl! szintn a -ilevl C D-E-FG +ten keresztl i+at napi egy )ssze. 5ro+n etegsgre is le+et alkalmazni a -ilevl tet! korltlanul egy i-eig i+at. ?e 5ro+n etegsgnl megy is a +asa az illetnek. Amg a +asa megy! a--ig a :.);4;3. :.,- 94;4;3. mag$t kell +asznlni! megenni C meg-arlni! megenni &gy a leg+atkonya . <e+et tet is )sinlni elle. /gy evkanlnyit kell naponta megenni elle! egy )sszvel a -ilevllel meginni s akkor elm&lik. 5sak a--ig kell +asznlni! amg a +asunk megy! utna a a kell +agyni.

E P E Amikor mr pro lma van az epnkkel! akkor r-emes a ty&k+&r mellett a veronikt +asznlni. EPEKN min-en! este sok retket kell enni! -e )sak este! mert napk0z en szinte mrgezi a szervezetet a retek. 3H<.IJ<<A?@1 ,in-en'lekppen azt kell megnzni! +ogy $ e az agynak s a 'lnek a vrelltsa C nyaki ultra+ang. 6a ott min-en ren- en van! azrt ell le+et mg egy kis elzr-s! sz(kls! vagy egy gyulla-s a +all$raton ell. %akukk'( teval ki kell mosni! naponta ktszer-+romszor. 3ltisztt pl)ikra kakukk'(tea! ezzel kitiszttani ktszer-+romszor s a k0virzsnak a levt ele)seppenteni! egy-kt- +rom )seppet. 6a a 'ltmirigy is e van gyulla-va! akkor +tul k0r0mvirg ken))sel ekenem. /z ltal an $l m(k0-ik. ,agnak a +allsnak a $avtsra is $l m(k0-ik ez a m-szer. GY!M!R pro lmk gyomor'ekly! nyom l'ekly! re'luK! nyel)s'ekly ,in-enkppen az alap a$t kell meggygytani. Az alap a$ pe-ig a gyomori-eg! gyomor+urut! a +urutos gyomor rengeteg savat termel! s az 'el '0g! rengeteg savat termel s az mar$a a nyel)s0vet! a szmat! a +angszalag$aimat teszi t0nkre.

GY!M!RGS: Btkezsnl! min-en 'alatot legal DGK meg kell rgni! az ze is ilyenkor $0n ki az telnek. A +urutos gyomor savat termel s ettl g a gyomor! ennek kivlt oka a gyomori-eg. D +tig F )sapott evkanl or n)'( L -l. 'orrviz! FG per) lls utn min-en nap meginni. A savtermels )s0kkentsre G0*(2.35=:B25, 10.. <&gostsra G0*(2 52:.=;.957 10.. A D +etes kezels utn D +t pi+en s megint le+et kez-eni el0lrl. L naponta meg kell inni L -l. vz en 'elol-ott F teskanl sz-a ikar ns vizet.

HAJ-7>:0;<1EN ?ilevl teval. "ekenni. 6a$moss utn a -ilevl tet ra$ta +agyni K!RPS S ZSOR!S HAJ: M gr. ?ilevelet le kell 'orrzni L -l. vzzel! ma$- FG per) utn e kell -0rzs0lni a megmosott +a$ a s FG per)ig ra$ta +agyni! ma$- le0 lteni. 6a nem 0 lt$k le! akkor a +a$+agymkat m(k0-sre serkenti s +a$n0veke-s lesz. Van egy mg $o : /gy 'l )itroml! ugyanannyi te$sznnel s N-D-E )sepp man-ulaola$$al 0sszekeverni s azt ele-0rzs0lni +a$moss utn a +a$ a! s ezt egy 'l ra utn le kell mosni! mert akkorra a man-ulaola$ eszv-ik a +a$+agymk a! +i+etetlenl $ korpso-sra s +a$n0veke-sre. 6A1,/#B1: #em $ a kamillatea! mert tel$esen sztron)sol$a a l oly+okat. ?ilevl tea 'ogyasztsa D +tig. Va-sskamag nyersen -arlva.

I"EGREN"SZER ERSOTSE Akarattal! azt mon-$k! az i-egeinkkel ren- e +ozni akarattal le+et. ?e vannak i-eg erst tek C a )itrom'( s az or n)'(. A )itrom'vet korltlan i-eig le+et inni! az or n)'vet nem. Bs van egy )so-latos tenk: Van egy menta! az a neve! +ogy ugs ma)skamenta. /z volt a magyar tltosok itala. 5sapo-i: 6i+etetlenl $ az immunren-szernkre is. IMM#NERSOTSN %akukk'( tea napi egy )ssze! vagy a "res )sepp s 5-vitamin Opl-. )sipke ogy! amit ztatni kell! a mregz0l- szn( paprika! kposzta'lk! savany& kposzta! )itrom! )itrus'le gym0l)s0k. ,egzsos i-szak an! pe-ig naponta inni a ugs ma)skamenta tet On iszom nagyon 'inomO. IZLET pl-. %0szvny: er-ei mlna levl s 'ekete +amvas sze-er 0sszekeverve! F-F )sapott evkanllal L -l. 'orr vzzel le'orrzva! FG per) lls utn naponta LK egy-egy )ssze! L +t alatt mr ere-mny van. A +&s evse egy +ten FK a$nlott! mg +a nin)s is k0szvnynk! akkor is.

MAGAS K!LESZTERIN: nem $! mert az r'alak an lerak-ik a zsr! norml rtke G-P.F! +a mr N 'elett van az ki'e$ezetten nem $ rtk. 4y&k+&r tet kell inni! a--ig! amg az rtk nem lesz $. /gy p)si tanr &rral eszlgettem n+ny vvel ezeltt: ,it a$nlok koleszterinre. ,on-om neki: to$st. ,itA ,on-om! +ogy egyen sok to$st. Aztn elkez-ett gon-olkozni ra$ta! s mon-ta: 4nyleg! igaza- van.

"eviszem a koleszterint! akkor nem 'og termelni! mert megkapta kvlrl. KLI BAKTRI#M A kli a)ilusra $ a -ilevl! nagyon $ aktrium0l tula$-onsga van! -e akinek a kli meg$elent a szervezet en! ott gyenge az immunren-szer. /lssor an az immunren-szert kell +elyre+ozni 5 vitaminnal! s a -ilevl l kell +asznlni C tet! +a olyan +elyen van l'r-t. ?e az alap a$ az immunren-szer. KRMG!MBA: -ilevl l kszlt teval mosogatni! vagy ztatni a l at. < gom a esetn pe-ig: t0lgy'akreg tet kell +asznlni. B$szakai izza-s elkerlse vgett a zslya tea a leg$o estnknt. %74Q6@24IA .IJ<<A?@1 A 1R/,/#: szemvi-t'( egy )sapott evkanl L -l. vz! le'orrzni FG per) lls utn ezzel kenegetni a szemet. L B : *rtop- )ip en '$ a l :sztortska tinkt&ra nagyon $ vrkerings $avt! van mg enne palst'(! 'e+r rva)saln! mlnalevl. #agyon $ az izomm(k0-sre! s akkor nem '$ a l a. L5/B<<.)5;! vagy +i-egl : )B490:(9/El kszlt teval mosogatni! vagy ztatni a l at. < gom a esetn pe-ig: t0lgy'akreg tet kell +asznlni. 8;<.3.Bizza-s elkerlse vgett a <;59-. tea a leg$o estnknt. < k0r0m-gom a A -ilevl ren- e tu-$a +ozni M-N +nap alatt. #em a tea! +anem maga a -ilevl. "elsleg is kell +asznlni! s a -ilevelet r kell tenni a k0r0mgom ra. A msik pe-ig a t>9,-G.3(20,! ennek a te$val kell e)setelni. < szr'eklyre ?ilevelet a$nlok! tr-tl le'el naponta mosogatni kell! egy )sszt rkenni! s a -ilevelet rtenni a 'eklyre $szakra! t(zpiros lesz kt-+rom napig! nem kell megi$e-ni! e 'og gygyulni. 6a keringsi pro lma az ok s sze- gygyszert! akkor a 1inkumt tessk levltatni. /rsteni kell az r'alat! le+et tornztatni! 'orr vz- +i-eg vz. <e+et olyat +asznlni! +ogy egy 'l )itromot min-en reggel ki)savarni reggel s 'el+gtani ms'l -e)ire! s +rom'ele elosztva meginni min-en nap e l a l l. ?e min-enkppen ki kell )serltetni a gygyszertS ,A#?J<Agyulla-s esetn: k0z0nsges gala$tet kell inni. #t+ra s k0+0gsre a o-zavirg l kszlt tea a leg+atsosa .

M J N . A m$ 0ssze'gg az emsztsnkkel! a koleszterin termelsvel! ez nagyon 'ontos. A m$unk megtermeli a koleszterint! az epe+lyag trol$a! tkezskor megy e a gyomor a s elin-t$a az emsztst.! A koleszterinnknek amellett! +ogy az emszts ezzel in-ul! van egy olyan szerepe is! +ogy amg kevs a koleszterinnk! a--ig lerak-ik az r'alon s v-i az r'alat. Amikor mg ez vkony v-i az r'alat! s ez 'ontos! +ogy ne srl$0n! rugalmas mara-$on. /lssor an a rugalmassgnak segt a koleszterin. 6a megvastago-ik! akkor mr a$ van! mert elkez- a msz lerak-ni s mereve-ik az r'al! k0nnyen t0rik s pattan el.. A ty&k+&rnak a te$a! ami C +a kell C )s0kkenti! s nagyon $l ren- e tart$a a koleszterintermelsnket. %orltlanul i+at s e+et. A ty&k+&r tlen is z0l- s salt a le+et tenni. 1alt a egy +ten egyszer elg egy maroknyit elevgni s megenni. 1o+a nem lesz a m$unkkal pro lma. A koleszterinnket ren- e tu-$uk tartani mg veronikval. /zt viszont este kell alkalmazni! mert altat is.

MREGTELENOTS ,regtelent szervnk +rom van

a m$! a vese s a vere$tkmirigyek.


A vere$tkmirigyeinkkel sa$nos nem nagyon 'oglalkozunk! meg0l$k ket -ezo-orokkal Az ar)unk vagy runk is pl-ul azrt pattansos! mert a szervezet nem tu-$a azt a mreganyagot! amit megetetnek velnk- ki-olgozni! s vala+ol ki kell! +ogy $0$$0n pl. pattans 'orm$ an. Az ar)unkon vagy esetleg az egsz testnk0n! vagy m$'olt an a testnk0n r+ol. A m$unkat kezelni kell. KESERP TELEKKEL KELL A MJAT TISZTOTANI S INGERELNI AZ RLSRE AZ EPT . A m$ kezelsre C a+ogy a koleszterinnl is - nagyon $k a keser( anyagok: ,-02603957=GH.. A katng an van nagyon sok! mezei katng! katngkr. /z a n0vny is $l m(k0-teti a m$unkat! -e az epnket is! s emszts$avt! szklet)sinlnak is +v$uk ezt a tet. ,$ra mg t0kletes . '06010GH/0! a =B=3.G.23/.n! az 0<0284GH/07. /zeket a keser( anyagokat le+et +asznlni megelzskppen! vagy +a mr a m$'unk)i rossz! akkor min-enkppen -ilevl. A vesnk m(k0-st is segteni kell. ,ivel mregtelent szervnk egyike! s a vere$tkmirigynket alig +asznl$uk! (el'o$t$uk -ezo-orral! kl0n0sen a +nunk alatt!) ezrt pr l$a a vese tveszi a szerept. 6A ,@2 581R4A VA# A ,@="A# A%%*2 A </.=*"" a -ilevl l kszlt tea. D +tig kell inni s a le'orrzott -ilevelet -unsztk0ts en $szakra a m$ra kell tenni.

M!ZGSSZERVI BETEGSGEK A mozgsszervi pro lmink EGT-. :0;(/E9 020). 6a a vesnk nem m(k0-ik ren-esen! akkor az a-alkanyagok lerak-nak! s az egyik oka a reumnak! +ogy egyulla- az zlet. Amikor gyulla-s van kt n0vnnyel: rti legyez'(vel (nlunk sa$nos nem terem! mert nin)s rt! )sak gyep) s . GH<G. 3(20,,09. ,in- a kett en szali)il van! s ezek a szali)ilek nagyon gyulla-s gtlk. =! +a 'elvltva +asznl$uk.

PAJZSMIROGY AKR AL#L AKR FELL MPK"IK: 1ok em ernek van pro lm$a a pa$zsmiriggyel! alulm(k0-ik vagy t&lm(k0-ik. A npi gygyszat an elsz0r min-ig meg kell keresni! +ogy mi l ere- a pro lma. V.7 0,- +9-.7 6B2B,-D73 *+,- .,-.9.'B 6B2B,- 0< && G(90 *+26+71 102609 a FF 'le +ormon egyike a pa$zsmirigynket m(k0-teti! a pa$zsmirigynk az egsz anyag)sernk sza lyoz$a. 6a ez az agyalapi mirigy azt a +ormont nem meg'elel m-on termeli! nem meg'elelen sza lyozza a pa$zsmirigynk m(k0-st! akkor az egsz anyag)sere 'olyamatunk 'el omlik /lssor an az alap a$t kell kezelni! s ezt &gy +v$k! +ogy ;<A2+3GH :.) 6.8+2577.. 2en-kvl $ az agyalapi mirigy m(k0-sre! korltlan i-eig i+at! korltlan mennyisget le+et elle meginni s nem)sak arra! +anem FF-'le +ormon termelsre ke-vezen +at (te$termels! petersre! +erem(k0-sre! n0veke-s sza lyoz! st .)! nagyon sok 'le +ormont termel. ,egelzsknt elg +etente egyszer! tznaponta egyszer egy )sszvel meginni elle. Br-emes +asznlni a szurok'vet. #lunk a "a avr program an a keverk en szurok'( is van. 6a mr a pa$zsmiriggyel a$! vagy +a nin)s a$! akkor is r-emes egy gala$ n0vnyt +asznlni. ,aria 4re en az r$a! +ogy a k0z0nsges gala$ a leg$o . M.8)706 A,-.7+9-.7 *.15;@ . 2.,.)4; B;. A *.26.)B3 . 108+914 ,.9.8. 84 . :0;(7320 (; . 6B2B,-207);<02D7320. A 3><>7;(,0; ,.9.8 7-09:253 09907 B; $ 'rissen ksztve. Br-emes ezzel a gala$$al 'oglalkozni s segteni a pa$zsmirigy m(k0-st! akkor mikor mr &gy alakult. Akr alul! akr t&lm(k0-ik. .argalizlni kell s utna meginni. 6a van ra$tunk g0 ! akkor min-enkppen a g0 re r kell tenni a gala$'vet! $szakra -unsztk0ts e. #em +atnak gyorsan a gygyn0vnyek! -e +at-nyol) +t alatt ren- e teszik min-enkppen. Bs el le+et +agyni a pa$zsmirigym(k0-st segt gygyszert is! k . egy v m&lva. Apr o$tor$n tet korltlan i-eig kell inni: egy )sapott evkanl! L -l. vzzel le'orrzni s naponta meginni. A -ilevl tet ugyangy kell elkszteni! ezzel gargalizlni kell! ma$- szp lassan kortyok an meg kell inni. A visszamara-t -ilevelet $szakra -unsztk0tsknt 'el kell tenni a nyakra.

2@%C @tttes kivtel utn MB7)07G(903(''07 9@,+;C1.7B 3099. A rknak az ellenszere a l&gosts! )klalevet igyon meg min-en nap! egy -e)it legal . 6romnaponta egy k0zepes nagysg& 32A6'9B/49 7-02; 32A6'9B 90:01. ,egreszeli! ki)savar$a! megissza a levt. A ;>1(1 ;<C7H ,-D6>9=;>301 ami en sok az antioKi-ns! te+t olyan! +ogy 'ekete szilva! 'ekete szl! mazsola! 'ekete sze-er! ezeken min-enkppen igyon! egyen! amennyit tu-. 1ok 5-vitamin! elssor an gym0l)s l! z0l-sg l. Bs igyon )B490:(9 1051 legal RHE#MAN 2(1B 90,-0<EGH SZJA sz$on ell rengeteg pro lmnk van. A vg elnk en nin)s annyi krokoz! mint ami a sznk an van.. Br-emes )sak megelzsknt is -ilevl teval gargalizlni s kik0pni. Azok a gyerekek! akik mr gargalizlni tu-nak! azoknak nem lenne sza a- megenge-ni! +ogy kivegyk a man-ul$t. A )B490:(9 nagyon $ a min-en'le a gyulla-sra! ami a sznkon ell van. ,g a man-ulagyulla-s+oz is +atkonya mint rmelyik anti iotikum (leveszi a gennyet). E-FG +tig. 6a nem sze- vr+igtt! akkor a -ilevl tet is i+at$a.

SZEM 1zemnkre nagyon kell vigyzni. A szemnk gygytsra kt n0vnyt +asznlunk! az egyik a )B490:(9 . 65;B3 . ;<06:B)C14 GH. A -ilevl +ivatalosan is ki van mutatva a szemnek a m(k0-st segti! s )sak ele kell -0rzs0lni 'l -e)inyi -ilevelet. #agyon $ lts$avt s szem'enktisztt a -ilevl. 1zrke +lyog ellen a$nl$uk! amikor mg nem alakul ki! akkor naponta! +ogy egy ki)sikt )sak ngyszer0tsz0r eken$k a szemnket! ele is kell! +ogy men$en a szem'enk e! mert ki kell tiszttani. 6a mr kialakult a szrke +lyog! akkor mr nem +asznl. A z0l- +lyognl viszont sokig kell +asznlni! egy vig! s annl +asznl. <ts$avt! +ogy+a nem termel k0nnyet a szemnk! akkor szraz szem ellen le+et +asznlni. /gyik tele'onlm vissza+vott! +ogy megsz(nt a ketts ltsom a -ilevltl. "eleteszi a kezt a -ilevl-te a! s -0rzs0li naponta 0tsz0r+atszor. #em gzzel! nem vattval! +anem kzzel. A msik etegnl a )iszta elt(nt a szem'enkrl.

4e+t: SZEMNKRE HA MR NEM LT#NK JLN )B490:(9 10.: egy )sapott evkanl! L -l. vz! le'orrzni! FG per)ig ll s ezzel kenegetni! vagy eztatott vattapama))sal etakarni a szemet s FG per)ig pi+entetni. 6a z0l-+lyog van! akkor F vig kell +asznlni. SZKLET N 1ok rostos telt kell enni. Az .96. 9020;<09:0 *.;*.814 *. '0)B, 25,8A3 .33+2 *.;G+,4. #agyon $ szklet van a ;<B9:5149 ;<E9E1E9! 8gmn-i keser(vztl. 6a szoruls van! akkor erssgi sorren- en az al i tekat le+et 'ogyasztani: .yu$tovny'(-tea! mezei kotng virg +ga szklet! k0knyvirg kutya engekreg a legerse ! vagy a o-za 'iatal rgye.

VASHINYN ;<0)0290:(9/E9 kszlt tea a leg$o VESE A vesnk m(k0-st is segteni kell. ,ivel mregtelent szervnk egyike! s a vere$tkmirigynket alig +asznl$uk! (el'o$t$uk -ezo-orral! kl0n0sen a +nunk alatt!) ezrt pr l$a a vese tveszi a szerept. 6a a vesnk nem -olgozik ren-esen! akkor a mreganyag lerak-ik az zletek en. Vest m(k0-teti! te+t vz+a$t: a /+)<.:B25, 10. .2.7-:0;;<EGH 7-C2G.90:(9 Q6(, :0;03E 0;01(7 B; *.15;+; 7.'B & =;(;<0 G+,-.;<15;. 0;01(7Q 108+914,.9.8 =;.95710. Q)0 =;.3 I *(1B, 90*01 B77B 6.8) I *(1 'B*07E A157 @8.// I *(1O. A vese m(k0-tetsre legegyszer( gygyn0vny . /+)<. :B25,! amit nt+a tenak +vunk. #em)sak k0+0gst s lzat )sillapt! +anem izzaszt is ! s az izza-s mr 0nmag an is tisztt$a a szervezetnket! s a vesnk m(k0-st is segti! s ezltal +amara kitakaro-ik ellnk az a sok szemt! amit megesznk. #agyon $ z( a te$a! r-emes i-nknt inni elle. %orltlan i-eig i+at. A k0vetkez ilyen n0vny C 108+914 ,.9.8. 6rom gala$'lt ismernk: a te$olt! a k0z0nsges s a raga-s gala$. A k0z0nsges s raga-s gala$ 'e+r virg&! a te$olt pe-ig srga virg&. min-egyik gala$'le rk megelz A te$olt gala$ egye-li a gala$ok k0zl! ami a vest m(k0-teti 6eti egy )ssze a vesnket t0kletesen ren- e 'og$a tartani. Bs ezen kvl az egsz nyirokren-szernknek! az egsz mirigyren-szernknek segteni 'og a m(k0-s en! s ez azt $elenti! +ogy nem lesz elle -aganat a +nom alatt! a mellkvesn s az 0sszes mirigyem $l 'og m(k0-ni! mert kapnak meg'elel tmogatst ennek a n0vnynek a +atanyagai l. ?lAmerik an is van! s &gy +v$k! +ogy ma)skakarom. (A ?vi- pro'esszor te$a a ma)skakarom! rk ellen ezt a$nl$a.) A msik kt n0vny elssor an pa$zsmirigym(k0-sre val. A vesnknek a k0vetkez segt$t &gy +v$k! +ogy nyr'a levl. Jkra$n l +ozzk e . 7-C2G. :B<01 literszmra .