You are on page 1of 5

Rematick vtn stavba

Pdov partikule

subjekt (konatel)

Studenti studuj.

objekt (pedmt tranzitivn akce)

Studuji djiny.

1 as odehrvajc se akce

Budu se uit v est.

2 cl pohybu, akce

Pjdu do koly.

Pjdu do koly.

smr pohybu, akce

1 msto odehrvajc se akce

Studuji ve kole.

2 nstroj (prostedek)

Pojedu autobusem.

Dal pdov partikule:

spolenost, doprovod

Pjdu s tatnkem.

zdroj, potek

Pjdu ze koly.

Budu se uit od esti.

limit, hranin bod

Pjdu a ke kole.

Budu se uit do esti.

Specifikum pdovch partikul a :

Od kolika do kolika to je?

Je to od esti do devti.

Je to od esti.

Odehrv/kon se to od esti.

Topikalizace komplementu

tma

tma

koment

zbytek rematick vtn stavby

Morfologick promna komplement pi topikalizaci


komplement

tma

subjekt

objekt

as

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cl

smr

msto

prostedek

spolenk

potek

limit

azen informac v rematick vtn stavb


Nejmn pznakov (zkladn) slovosled:

as msto

subjekt

nstroj

objekt stav/akce

ji (je to) dvno

jist msto

lovec

luk

jelen

Dvno, pedvno, kdesi (jaksi) lovec zabil lukem jelena.

zabt + minulost