You are on page 1of 20

Saobracajni fakultet u Beogradu

26.12.2011

Vezba:

STROOP PHENOMENON

Profesor : Dr.Svetlana Cicevic

Studenti :
Mihajlovic Aleksandar DT090146
Asistent : Mr.Marjana Cubranic-Dobrodolac
Radivojevic Stefan DT090250
Vuksanovic Milan DT090129

Ceko Milos DT090340

UVOD
STROOP PHENOMENON

ANALIZA REZULTATA FENOMENA STROBA (kriterijum II)

Eksperiment se sastojao iz bloka proba.Svaka proba se sastojala od karaktera koji


se pojavljuju u pravoj liniji.

Zadatak je bio da se proceni koliko ima karaktera u liniji i pritisne odgovarajuci broj
1,2,3,4 sto brze je to bilo moguce.U nekim blokovima karakteri su bili izvuceni iz
seta brojeva 1,2,3,4 , a u drugim iz seta brojeva 6,7,8,9. Trebalo je ignorisati taj
broj i trebalo je stisnuti broj tacno onoliko koliko tih karaktera ima,ili brojeva U
datim tabelama su rezultati vremena reakcija,kao i greske,koje su uciesnici u ovom
testu pravili. Postoje tabele koje nam ukazuju na to kolika je suma,prosek,min,max,
standardno odstupanje.Osnovna funkcija ove vezbe je merenje vremena reakcije
kod ispitanika,kao i njihovih gresaka prilikom eksperimenta.

Pomenute tabele date su na stranicama ispod.

ANALIZA REZULTATA FENOMENA STROBA (kriterijum II) STROOP PHENOMENON

Experimen
tal
Control
Competin
NonNumber in array
g
competing
1
807
700
721
664
671
125
797
730
527
540
627
540
682
673
670
569
673
578
789
741
722
743
610
610
820
608
673
673
673
578
652
646
635
564
799
749
592
585
521
466
128
151
120
151
577
518
695
665
624
574
157
104
671
652
595
606
559
568
783
710
600
603
799
713
Suma
19969
18097
624,0312
Prosek
5
565,53125
Min
120
104
Max
820
749
Standardna
180,0420
devijacija
174 180,6941783

Experimenta
l
Control
Number in array Competing
Non-competing
2
860
788
728
728
638
102
849
798
528
607
628
617
717
694
660
610
677
660
766
812
784
464
545
616
738
611
628
696
677
606
615
735
663
583
773
863
654
573
633
471
68
178
70
164
553
528
635
704
621
599
114
118
786
627
595
590
594
494
772
763
628
646
764
725
Suma
19961
18770
Prosek
623,78125
586,5625
Min
68
102
Max
860
863
Standardna
195,328959
196,5044426

devijacija

Experimen
tal
Number in array Competing
3
796
755
758
1017
598
592
740
672
671
993
937
652
784
750
671
737
726
854
629
687
45
50
724
722
642
146
808
644
641
706
604
729
Suma
21480
Prosek
671,25
Min
45
Max
1017
Standardna
219,37344
devijacija
8
Experimen
tal
Number in array
4

Competing
776
830
693
831
573
673
694

Control
Noncompeting
835
716
125
801
571
591
733
628
628
894
812
587
716
727
628
714
704
903
599
625
118
130
589
665
590
113
661
608
538
754
614
779
19696
615,5
113
903
211,277527
3
Control
Noncompeting
830
732
110
710
613
623
712

Experiment
al
Number in
array

Competing

Control
Noncompeting

Mean

Suma
Prosek
Min
Max
Standardna
devijacija

810
784
874
557
625
708
677
678
867
798
630
677
636
678
678
690
799
634
622
107
104
642
678
649
147
755
607
595
749
609
771
690
20525
641,40625
104
874
187,74482
67

780
710
760
583
603
703
614
614
817
759
614
614
712
614
714
582
843
632
538
146
147
560
681
588
108
673
602
534
763
616
736
116
19076
596,125
108
843
196,306007

Experiment
al
Number in array

Suma
Prosek
Min
Max
Standardna
devijacija

Competing
1
0
6
3
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
1
13
22
3
2
1
20
0
0
9
0
0
1
7
93
3
0
22
5,7096409
69

Control
Noncompeting
0
0
3
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
1
0
8
29
4
2
1
20
0
0
6
1
2
2
3
90
2,903225806
0
29
6,171735783

Experimental
Number in array Competing
2

Suma
Prosek
Min
Max
Standardna
devijacija

Control
Noncompeting
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
3
0
1
4
0
0
12
24
24
9
1
2
24
1
0
10
0
0
1
123

3,967741935
0
24
7,346127646

0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
14
26
26
9
4
0
28
1
1
7
1
1
0
126
4,06451612
9
0
28
8,12787583
5

Experimen
tal
Number in array Competing
3
1
2
1
0
0
1
0
0
0
2
2
0
3
0
1
3
2
0
13
27
27
8
2
1
28
0
0
14
2
0
1
Suma
141
4,5483870
Prosek
97
Min

Max

28

Control
Noncompeting
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
1
2
0
0
0
3
1
0
19
18
18
8
2
0
27
0
1
5
1
1
2
7,55483871
7,79717741
9
8,03951612
9
8,28185483
9

Standardna
devijacija

8,3220138
17

8,52419354
8

Experimen
tal
Control
Competin
NonNumber in array g
competing
4
0
0
4
3
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
3
1
4
3
1
0
0
0
12
19
21
20
21
20
7
10
1
0
1
0
17
30
2
0
1
1
15
7
1
1
1
1
0
1
Suma
121
119
3,903225 3,83870967
Prosek
806
7

Min
Max
Standardna
devijacija

Number in array
total

Suma
Prosek

0
21
6,284132
604

0
30
7,69890370
6

Experimen
tal
Control
Competin
Nong
competing
1
0
16
5
6
3
0
1
0
2
3
2
1
2
1
1
0
0
5
5
5
3
5
2
7
0
0
0
5
4
10
10
3
2
1
1
49
50
94
93
93
93
27
31
6
8
5
1
89
105
3
1
1
3
48
25
3
4
1
5
3
5
491
467
15,83870 15,0645161
968
3

Min
Max
Standardna
devijacija
Analiza tabela:

0
94
28,11653
935

0
105
29,2813199
7

U prvoj tabeli prosena vrednost konkurentnih je 624.03, minimalna


vrednost je 120,maksimalna 820,a standardna devijacija je 180.04, dok
kod nekonkurentnih vrednosti istim redosledom iznose 565.35, 104, 749 i
180.69.Nadalje, pod brojem 1 su prosene vrednosti, pod brojem 2
minimalne, 3-maksimalne, 4-standardna devijacija.
-U drugoj tabeli konkurentne vrednosti su:
1. 623.78
2. 68
3. 860
4. 195.32
a nekonkurentne:
1. 586.56
2. 102
3. 863
4. 196.50
-U trecoj tabeli konkurentne vrednosti su:
1. 671.25
2. 45
3. 1017
4. 219.37
a nekonkurentne:
1. 615.5
2. 113
3. 903
4. 211.27
-U 4.tabeli konkurentne vrednosti su:
1. 664.84
2. 180
3. 921
4. 172.10
a nekonkurentne su:
1. 613.5
2. 97
3. 873

4. 205.42

-U 5.tabeli konkurentne vrednosti su:


1. 641.40
2. 104
3. 874
4. 187.74
a nekonkurentne su:
1. 596.13
2. 108
3. 843
4. 196.30

-U 6.tabeli konkurentne vrednosti su:


1. 3
2. 0
3. 22
4. 5.71
a nekonkurentne:
1. 2.9
2. 0
3. 29
4. 6.17

-U 7.tabeli konkurentne vrednost su:


1. 3.96
2. 0
3. 24
4. 7.34
a nekonkurentne:
1. 4.06
2. 0
3. 28
4. 8.13

-U 8.tabeli konkurentne vrednosti su:


1. 4.54
2. 0
3. 28
4. 8.32
a nekonkurentne vrednosti su:
1. 7.79
2. 8.04
3. 8.28
4. 8.52

-U 9.tabeli konkurentne vrednosti su:


1. 3.90
2. 0
3. 21
4. 6.28
a nekonkurentne:
1. 3.83
2. 0
3. 30
4. 7.69

-U 10.tabeli konkurentne vrednosti su:


1. 15.84
2. 0
3. 94
4. 28.11
a nekonkurentne:
1. 15.06
2. 0
3. 105
4. 29.81

ZAKLJUCAK

Iz navedenih tabela vidimo vrednosti rezultata eksperimenta i gresaka ispitanika.


Vidimo da se u eksperimentu sa povecanjem ponudjenih brojeva u redu prosecne
vrednosti vremena reakcije previse ne razlikuju,dok je minimalna vrednost najveca
u slucaju kada je dato 4 broja u redu,a najmanja u slucaju kada su data tri broja u
redu.Maksimalna vrednost,sto se vidi iz tabela iznad,najveca je u slucaju kada je
dato 3 broja u redu,a najmanja je u slucaju kada je dat samo jedan broj,sto je i
logicno jer je tada ispitaniku potrebno najmanje vremena da odreaguje jer je
situacija ocigledna.Standardna devijacija,ili standardno odstupanje od
proseka,najveca je u slucaju sa tri broja u redu, a najmanja sa cetiri ista.Ovi rezultati
su analizirani za slucaj Experimental Konkurentni.Za slucaj Control
Nekonkurentni rezultati se neznatno razlikuju dok je vrednost standardne
devijacije gotovo ista.Sto se tice gresaka ispitanika najveci prosek je u cetvrtom
slucaju a najmanji u prvom slucaju,sto je logicno.Minimalna vrednost je u svakom
slucaju ista iznosi nula sto znaci da su se u svakoj vezbi nasli ispitanici koji nisu
gresili.Maksimalna vrednost je u trecem slucaju,a najmanja u cetvrtom.Prosecno
odstupanje najvece je u trecem slucaju a najmanje u prvom slucaju.Ovom vezbom
izmerili samo i analizirali vreme reakcije i greske kod ispitanika u razlicitim
situacijama.

Saobracajni fakultet,Univerziteta u Beogradu


Datum : 26.12.2011.