Penilaian Individu - Adakah Anda Seorang Jurulatih Yang Membimbing No . 1.

Soalan Jarang Kadan gkadan g 2 Sentia sa 3

2.

3.

!.

#. $. %. &. '. 1( . 11 . 12 . 13 . 1! . 1# . 1$ . 1% . 1&

Saya menggunakan masa bersama dengan pekerja saya untuk menolong mereka untuk perkembangan kerjaya dan professional. Saya menggunakan masa bersama dengan pekerja saya untuk membincangkan prestasi kerja mereka supaya mereka dapat menyerlah lagi. Saya menga asi pekerja saya dan mencari aspek kemahiran dan perkelakuan yang masih boleh dimantapkan. Semasa memberi maklum balas kepada pekerja" saya lebih menjaga perasaan pekerja dengan menggunakan maklum balas yang lebih selesa. Semasa perjumpaan dengan pekerja" saya memastikan hak kebersendirian dan tanpa sebarang gangguan.

1

1

2

3

1

2

3

3

2

1

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3

2( . 2% . 22 .. 2$ . 32 . 23 . 2& . 2' . 31 . 21 . 3! . 2! . 33 . 2# . 3# . 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 . 3( . 1' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful