LAPORAN AKHIR TAHUN DAN POST MORTEM PERSATUAN SENI VISUAL SK PALONG 7 (F) Matlamat Objektif : Menanam minat murid

untuk mempelajari seni kraf di sekolah : Memberi pendedahan kepada murid tentang matapelajaran PSV di sekolah. : Melahirkan murid-murid yang mahir dan kreatif. Kekuatan : Murid menunjukkan minat yang tinggi dalam setiap aktiviti yang diadakan. : Murid-murid yang mengikuti kelab PSV mendapata input yang lebih. : Kehadiran ahli amat baik. Kelemahan : Terdapat segelintir murid yang tidak membawa bahan yang dikehendaki. : Tahap penguasaan, kemahiran dan kreativiti yang berbeza. Penambahbaikan : Aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini akan diteruskan ke tahun hadapan agar semua ahli dapat mengikuti semua aktiviti dalam Persatuan PSV. : Mencungkil bakat murid dalam bidang seni.

Disediakan oleh, Disahkan oleh, ………………………………………… ( PN NASURAH BT MAZLAN ) GURU PENASIHAT …………………………………… ( EN SUHAIMI B. ITAM ) GPK KOKURIKULUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful