UNIVERSITATEA SPIRU HARET

SEPTIMIU FL. TODEA

TEORIA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE

CUPRINS

Capitolul 1. Bazele generale ale teoriei sportului Capitolul 2. Finalităţile şi obiectivele culturii fizice, a activităţii sportive Capitolul 3. Funcţiile sportului Capitolul 4. Didactica activităţii sportive Capitolul 5. Principiile antrenamentului sportiv modern Capitolul 6. Bazele teoretice ale mijloacelor şi metodelor de antrenament sportiv Capitolul 7. Componentele (factorii) antrenamentului sportiv Capitolul 8. Principalele forme de solicitare motrică; calităţile motrice (capacitatea motrică) Capitolul 9. Bazele teoretice ale efortului în activitatea sportivă şi componentele (parametrii) acestuia în antrenamentul sportiv Capitolul 10. Bazele teoretice ale selecţiei pentru sportul de performanţă Capitolul 11. Bazele teoretice ale proiectării (planificării), a evidenţei şi evaluării activităţii sportive Capitolul 12. Teoria competiţiei sportive Capitolul 13. Refacerea organismului sportivilor după efort Capitolul 14. Managerul activităţii sportive Capitolul 15. Echipamente, instalaţii şi baze sportive Bibliografie

1

noi principii. deplasările pe apă cu diferite ambarcaţiuni şi ascensiunile pe munte şi zăpadă. concretizat într-un record. printr-o participare organizată sau nu. Evanghelie Zappa. Principalele etape istorice ale evoluţiei şi dezvoltării sportului. ameliorarea condiţiei fizice şi educaţia tineretului şi nu numai. 1. când tot mai mult. caracteristici şi noţiuni de bază ale domeniului sportului 1. 1. ca întrecere. Toate acestea s-au perfecţionat în timp şi au dus la formarea a ceea ce numim „sistemul naţional de educaţie fizică şi sport”. etc.4. a perfecţionării potenţialului morfofuncţional. se valorifică şi se confirmă efectele biologice şi spirituale în practica vieţii sociale“. care se organizau cu mare fast pentru a cinsti principalele zeităţi. principii şi legi. Ştiinţa sportului este o ştiinţă. corelate într-un sistem complex de noţiuni specifice şi prezentate într-o teorie proprie. 1. prin întreceri muzicale. norme specifice. b) subsistemul activităţilor sportive.CAPITOLUL 1 BAZELE GENERALE ALE TEORIEI SPORTULUI Domeniul sportului şi în special procesul de antrenament şi concurs sportiv s-a perfecţionat continuu iar teoria sportului a beneficiat mereu de noi idei. Câteva date istorice sunt prezentate în continuare: la noi în ţară tragerea cu arcul.2 al „Cartei Europei a Sporturilor” acesta este definit astfel: „Sport înseamnă toate formele de activitate fizică menite. care stabileşte regulile. în care se valorifică intensive mişcările naturale şi formele de practicare a exerciţiilor fizice. fiind însoţite de preocuparea de a găsi noi forme de organizare. echipaj). ca şi de apariţia unor acte legislative şi reglementări normative. Unele mărturii şi date despre apariţia şi dezvoltarea sportului în România Pe teritoriul ţării noastre izvoarele care atestă practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului din timpurile îndepărtate sunt relativ puţine. de cei care studiau acolo sau cei ce veneau în contact cu populaţia română. psihic şi ethnic (dobândit). având principalele elemente definitorii ale acesteia: a. în vederea obţinerii. are loc în 1395. teze de bază. principiile după care se prevăd. Are reguli.1. să stabilească relaţii sociale sau să conducă la obţinerea de rezultate in competiţii de orice nivel”. într-o depăşire proprie sau a potenţialului de concurs (de întrecere)“. a sportului sunt legate de secolul al IX-lea. participarea organizată sau independentă.3. să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual. colectivă sau/şi individuală. Începutul organizării de întreceri. este considerat un înaintaş al lui Pierre de Fredy.5.Utilizează metode specifice cercetării ştiinţifice al acestui domeniu al sportului. din alte ţări. Unele definiţii despre sport. la diverse activităţi fizice (motrice sau corporale). 1. Ştiinţa sportului a primit mereu diferite denumiri cum este şi cea definită ca: „totalitatea cunoştinţelor privind sportul. de perioada dezvoltării învăţământului. Are obiect propriu de studiu. Acestea s-au extins mereu în decursul timpului. Primele elemente sportive autohtone sunt legate de preocupările pentru asigurarea existenţei. de activităţile zilnice: vânătoarea.1. poetice şi gimnastice. care este domeniul sportului. mijloace didactice şi organizatorice specifice sportului – procesului de antrenament şi concurs. spontană sau organizată. călăria. a jocurilor dinamice şi tradiţionale. deci a sportului după părerea multor cercetători este legată de apariţia agonisticii care definea totalitatea jocurilor de întrecere. baron de Coubertin. pescuitul. iar organizarea unui turnir este menţionat pe vremea lui Vlad Ţepeş (1456). jocurile ţărăneşti care au dus la apariţia a numeroase creaţii folclorice şi care se împletesc cu elementele noi care însemnau exerciţii fizice-de gimnastică şi chiar practici sportive introduse dinafară. Gimnastică şi Dare la Semn. 1. Sportul In art.5. Începuturile practicării organizate a exerciţiilor fizice. În Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România (2002): „Activitate motrică de întrece sau de loisir. concursuri. c. antrenamentul şi concursul sportiv. b. elementele tradiţional-populare. de către individ sau de către colectiv (echipă. În 1867 se înfinţează prima Societate Centrală cea Română de Arme. Structura sportului în România Sructura sistemului naţional de educaţie fizică şi sport are în alcătuire următoarele subsisteme: a) subsistemul activităţilor de educaţie fizică. Sistemul naţional de educaţie fizică şi sport Sistemul naţional de educatie fizică şi sport în România are la origine o serie de activităţi cu caracter de intrecere.2. 2 . care au relevat importanţa practicării exercitiului fizic pentru sănatatea. de amenajare a spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor.

.. p.. Principalele categorii ale sportului a.. p. 51.. sporturi olimpice etc.... elevii din învăţămâtul preuniversitar civil şi militar. Sportul pentru toţi şi sportul adaptat. 11.. nu poate exista activitate sportivă.. Sportul de performanţă..1.) Prin ce se caracterizează Sistemul naţional de educaţie fizică şi sport (Răspuns: 6.. A ACTIVITĂŢII SPORTIVE 2. ş. Sportul de elită.1.... 11..) Anul înfinţării primei societăţi Centrale sportive în România (Răspuns: 9. 11. p.2.. 36. mereu şi gradat adaptat particularităţilor de vârstă şi sex. Categoriile sportului Practicarea sportului se poate efectua în cadrul următoarelor categorii. sportul a cunoscut numeroase..) Cum este definit sportul în Cartea Europeană a Sportului (Răspuns: 9. sporturi aeriene.... Prin antrenament se urmareşte dezvoltarea capacităţii de adaptare a organismului la efortul specific solicitat de disciplina sau proba sportivă practicată..) Cum este definit sportul în Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului (Răspuns:. p.) Ce este considerat concursul sportiv (Răspuns: 9.. p..5.. p. p.. sporturi de iarnă. profesorii de educaţie fizică şi sport.. 11.. 11. Prin antrenamente sportivii sunt pregătiţi pentru un rezultat cât mai bun iar prin concursuri se valorifica acumulările înregistrate în antrenamente căutându-se obţinerea rezultatului cel mai bun.. sporturi de luptă.) De către cine au fost suprimate Jocurile Olimpice (Răspuns:11. Idealul educaţiei sportive Finalităţile (obiectivele generale)... organizat şi planificat. 4.a. 42.. p.. p. 11. 47.. p. Participanţii la activitatea sportivă Fără participanţi la activitatea sportivă nu există organizaţi... 11. 7-13.. 1.m. 11. p. nici structuri sau situaţii sociale.. psihic şi intelectual care urmăreşte obţinerea de rezultate sportive de valoare în disciplina. b.d.. p.. p.........5. proprii activităţii sportive. 51-55..1. 11. 11. obiectivele medii (intermediare) şi speciale (operaţionale)..) Participanţii la activitatea sportivă (Răspuns: 11. 45. 11. p. domenii care exprimă structura piramidală a sportului contemporan 1...) Care sunt primele mărturi despre apariţia sportului în România şi ce vizează (Răspuns: 9.. p.5. p.. ramura sau proba ori postul în care se pregăteşte..1.... sporturi nautice. arbitrii şi judecătorii sportivi. studenţii din învăţămâtul superior civil şi militar.. 9. competiţia sportivă Un concurs. p. Deci... Cei ce reprezintă participanţii la activitatea de educaţie fizică şi sport sunt: copiii din învăţământul preşcolar. Competiţia şi antrenamentul se condiţionează reciproc. 12.5. p. o competiţie sportivă poate fi considerată factorul stimulativ cel mai important al activităţii sportive. 9..4. p.. 1.. Antrenamentul sportiv. p.. 57. practicanţii la activitatea „sportului pentru toţi”....3. 1.5.. sportivii. 13. p.) Ce cuprind categoriile sportului (Răspuns: 9. Concursul..) Criterii de clasificare a sportului (Răspuns: 9.... sporturi equestre. 1. c.. izvorăsc din cerinţele realizării idealului societăţii noastre. Întrebări pentru verificare: Care sunt elementele definitorii care definesc Ştiinţa sportului (Răspuns: 9.... Antrenamentul sportiv reprezintă acel proces pedagogic desfăşurat sistematic.. p.1. p. 41... p.. 222..1. sporturi pe echipe sau jocuri sportive ori jocuri colective ..) CAPITOLUL 2 FINALITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE CULTURII FIZICE. continuu... p. p.. p..3.. 3 . 48-49.. Clasificarea sporturilor După diferiţi autori şi în diferite perioade.. felurite clasificări: individuale. 11. 55-57..) Anul înfinţării Comitetului Olimpic Român (Răspuns: 6..) Ce urmăreşte antrenamentul sportiv (Răspuns: 1.1.) Ce are la bază structura piramidală a sportului (Răspuns: 9.....2. pe plan fizic. sporturi mecanice. p..5.

1.. ci şi a spaţiului.) Ce finalităţi enumeră Legea educaţiei fizice şi sportului (Răspuns:11. În acest sens. de întrecere a tuturor celor care participă la diferitele forme de activitate sportivă este prezentă permanent în activitatea sportivă.. de zi cu zi..a. Funcţia competiţională Dorinţa de concurs. 3. dezvoltarea capacităţii psiho-motrice.. Dintre numeroasele opinii privind criteriile de enumerare a funcţiilor sportului noi considerăm că principal criteriul trebuie să-l constituie cel ce vizează realizarea obiectivelor activităţii sportive.. sfera. estetic. a copiilor şi juniorilor trebuie atent supravegheată şi dirijată ştiinţific pregătiriea. Competiţiile sportive vizează după M. Această funcţie este prezentă permanent în activitatea sportivă. 11. „învingerea nu numai a unui adversar. 3. 11.. p.59.. creşte rolul competiţiei sportive care printre altele satisface dorinţa şi nevoia de afirmare a individului sau a grupului. simplu şi direct..29. a personalităţii participanţilor la această activitate. Funcţia educativă Este una dintre cele mai complexe funcţii ale sportului prin rolul pe care îl are asupra dezvoltării multilaterale.) Ce urmăreşte promovarea educaţiei fizice şi sportului în rândul persoanelor cu handicap (Răspuns: 9. 11..) Ce urmăresc obiectivele sportului de performanţă (Răspuns: 6. tehnicoprofesional etc. timpului. p. perfecţionarea dezvoltării fizice. de antrenament şi concurs sportiv... p.2.. Principalele finalităţi şi obiective ale educaţiei fizice şi sportului din ţara noastră Obiectivele sportului de performanţă în ţara noastră urmăresc ridicarea nivelului general al activităţii sportive de performanţă... ci practic. solicitat de aceasta.. dezvoltarea personalităţii (educare) pe plan intelectual.. de realizare a idenţităţii sale“.) CAPITOLUL 3 FUNCŢIILE SPORTULUI În domeniul sportului funcţiile pot fi considerate finalităţi ale acestei activităţi.. 3. Idealul condiţionează realizarea funcţiilor culturii fizice şi determină finalităţiile domeniului şi care sunt: menţinerea unei stări optime de sănătate (sanogeneză).3. În concluzie. olimpic ş. una dintre căile ce caută să compenseze unele influenţe negative determinate de „avantajele vieţii moderne“. atingerea unor indici superior somatici şi funcţionali este un obiectiv principal al activităţii sportive. 3. dimensiunile. Aceasta poate fi considerată şi ca una dintre funcţiile sociale ale sportului întrucât dezvoltarea fizică armonioasă a omului a devenit o nevoie reală în viaţa socială a omului.. influenţe) ale activităţilor sportive care au un caracter şi în acelaşi timp răspund unor nevoi ce vizează obiectivele sportului.. p. finalităţile şi obiectivele activităţii sportive de performanţă definesc şi precizează direcţiile de acţiune..49... p... promovare şi protejare a individului nu numai într-un mod declarative.2... prin activitatea sportivă la nivelul începătorilor.) Ce este idealul educaţiei sportive (Răspuns: 9. 11.4. ca factor de formare..128. p.61-68..... moral. p. fapt ce face ca 4 . şi implicaţiile economico-sociale şi cultural-educative ale mişcării sportive din ţara noastră. 2. p. Mai cu seamă la vârsta copiilor şi a tinerilor.... Funcţia dezvoltării fizice şi psihice armonioase a sportivilor Realizarea unei dezvoltări fizice şi psihice armonioase.. Funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice Funcţia aceasta urmăreşte dezvoltarea calităţilor motrice ca şi formarea şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice necesare nu numai în activitatea sportivă a omului ci în întreaga sa activitate cotidiană. obstacolelor naturale sau artificiale. 9. asigurarea petrecerii timpului liber în mod benefic şi recreativ.Idealul este determinat de societate. Idealul reprezintă finalităţile generale şi orientările strategice ale sistemului într-un anumit timp-perioadă istorică. exprimând modelul prospectiv (de viitor).) Ce se înţelege prin cunoaşterea şi asimilarea idealului olimpic (Răspuns:11. p. p.. inclusiv în procesul de pregătire. Epuran-2001. p. dezvoltarea spiritului competitiv (emulaţie) şi a celui sportiv.. Funcţiile pot fi definite ca acele destinaţii (roluri.... Întrebări pentru verificare: Ce sunt finalităţile educaţiei fizice şi sportului (Răspuns: 9.

Dezvoltarea reţelei de servicii sportive pentru populaţie... p.. organizatorii naţionali ai sportului să participe. p.) Funcţia economică a sportului urmăreşte (Răspuns: 11. dar la care pot participa toţi cei care doresc în scopul petrecerii timpului liber într-un mod cât mai plăcut... 3. de întrecere. p..10. Funcţia de emulaţie Funcţia aceasta este prezentă în activitatea sportivă concomitant cu cea competiţională şi contribuie la dezvoltarea spiritului de competiţie.. mondializare care se impune tot mai mult şi la noi. estetică etc. de practicare a unor activităţi sportive. a fost şi va fi prezent mereu în creaţiile artistice ale pictorilor.5.. 3. p. fiind prezentă dealungul vieţii cu influenţe majore în evoluţia omului..6. Federaţiile Sportive Internaţionale. printr-o modalitate conştientă şi activă. Sportul este. în grupuri mai mici sau mai mari..8. p.. ale sculptorilor.... p... recreativ.. de întrecere (Răspuns: 11.. Funcţia internaţională a sportului O problemă a zilelor noastre este şi cea legată de globalizare. în ultimii ani. a activităţilor de loisir.. 3.... de a ocupa unul dintre primele locuri. ale altor creatori de frumos.) Funcţia recreativă asigură (Răspuns:11... este urmărită de un număr impresionant de oameni.. în dezvoltarea sa armonioasă fizică şi psihică. 11. Funcţia economică Ca ori ce activitate socială şi sportul poate fi considerat atât consumator cât şi producător de bunuri şi servicii şi care în final asigură realizarea investiţiilor care se fac pentru atingerea obiectivelor propuse. au încurajat mereu mondializarea marilor manifestări. de întrecere..77. de regulă.. competiţii sportive. p. p. beneficiind de implicarea marketingului sportiv.. au militat constant pentru ca sportivii. în ultimul timp tot mai mult se poate vorbi de activităţi sportive aducătoare de foloase şi în planul financiar şi material.. la creerea noii lumi.. În urma desfăşurării unei întreceri sportive se stabilesc de fiecare dată clasamente ce arată locul ocupat de toţi participanţii la competiţia sportivă respectivă şi astfel se dezvoltă la competitori dorinţa de a câştiga. de antrenament sportiv 5 .. a formelor diverse de turism este şi aceasta o cale de satrisfacere a dorinţei de mişcare.) Funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice urmăreşte (Răspuns: 9.) Ce este dorinţa de concurs.7. benefic şi astfel se poate satisface dorinţa de mişcare. În acest scop. morală.9.1. a dezvoltării personalităţii umane: intelectuală.. ca şi în crearea valorilor. Între sport şi cultură există o strânsă legătură veche şi trainică.... Funcţia culturală Activitatea sportivă este prezentă permanent în conceptul de cultură. odată cu demersurile spre integrarea europeană. 4... care activităţi pot fi competiţionale dar mai cu seamă necompetitive. Funcţia recreativă Ca funcţie a sportului funcţia recreativă asigură prin activităţile din cadrul sportului pentru toţi.) Funcţia de integrare socială vizează (Răspuns: 11. mai bune şi mai drepte.... 3.. Funcţia de integrare socială Activitatea sportivă este practicată.. p.) Funcţiile specifice sportului urmăresc (Răspuns:11.această activitate să fie instructiv-educativă cu multiple influenţe ale sportului în dezvoltarea şi a celorlalte laturi ale educaţiei..... Dobândirea unei viziuni globale este prezentă şi în sport iar forurile internaţionale şi în primul rând Comitetul Internaţional Olimpic. 3.) Funcţia internaţională a sportului de ce este legată (Răspuns: 11. Procesul de instruire.. De altfel şi la noi mulţi definesc activitatea de educaţie fizică şi sport: „cultură fizică“. 3.. tineri şi vârstnici ca spectatori la competiţiile sportive.) CAPITOLUL 4 DIDACTICA ACTIVITĂŢII SPORTIVE Procesul didactic sau de învăţământ şi în activitatea sportivă se numeşte didactică şi este un proces sistematic şi organizat la care participă sportivii sub îndrumarea antrenorului sau a echipei tehnice. a creaţilor umane a celor culturale. de a ieşi învingător.. Întrebări pentru verificare: Cum pot fi definite funcţiile sportului (Răspuns:11. Sportul este considerat pe bună dreptate ca un adevărat fenomen social.

predilecţii sau pasiuni pentru un anumit gen de activitate. cunoscute sub denumirea de „curriculum“. În prezent. nonformală şi informală.4. este realizat. bine definite. apoi print-o fază de consolidare. având sensul de iscusinţă. 4. cadre. Procesul de fixare a cunoştinţelor teoretice. chinestezice. Instruirea programată Această metodă a instruirii programate constituie o aplicare a principiilor ciberneticii la procesul de învăţământ. sub forma antrenamentului sportiv care este o formă organizată. Unii specialişti consideră că rolul întrebărilor problematice este de a trezi curiozitatea sportivului pentru ceea ce va fi comunicat de antrenor. Toate modificările care au loc în cadrul sistemului sunt determinate de cantitatea şi calitatea informaţiei transmise şi recepţionate. auditive etc. de exemplu. mai precis de „situaţieproblemă“ şi de proces de rezolvare a acesteia.1) 4. În procesul instructive-educativ deprinderile se învaţă. trebuie subliniat de la început faptul că şi în acest proces de instruire trebuie urmărite permanent cele două categorii de obiective ale procesului de învăţământ: instructive şi educative. promovarea interdisciplinarităţii în elaborarea conţinutului antrenamentului şi desfăşurarea procesului de instruire şi educaţie. Formarea acestora este o activitate reflex condiţionată. La baza învăţământului acesta problematizat stă noţiunea de problemă. în numeroase lucrări de specialitate activităţi voluntare. a deprinderilor motrice stăpânite de subiect. dibăcie. Un prim principiu de bază este cel al comenzii şi constă în transmiterea şi receptarea informaţiei. de personae calificate (antrenori-profesori de educaţie fizică). Astfel. Majoritatea specialiştilor consideră însă că priceperea motrică apare ca un element de valorificare a deprinderii motrice în condiţii nestudiate în prealabil. transmise scoarţei în aceiaşi ordine şi cu aceeaşi intensitate. Unele tendinţe şi orientări metodologice moderne în instruirea (antrenamentul) sportivă. etc. în teoria sportului. Comanda este astfel un proces informaţional. În domeniul instruirii sportive. care exprimă preferinţe. relaţia dintre obiective. conţinuturi. se pun subiecţilor probleme de gândire pe care aceştia le pot rezolva pe baza cunoştinţelor însuşite anterior.2. variabile. c. Obişnuinţele sunt considerate.3. Unii autori le numesc abilităţi care permit valorificarea conştientă. Unele concepte noi în teoria sportului. pentru ceea ce va fi vizionat la video.). Cunoştinţele specifice activităţii sportive. a interacţiunilor dintre diferite excitanţii (vizuale. ajungând în final la faza de automatizare. instruirea programată realizează o ordonare specială a informaţiei prin divizarea ei în unităţi logice (paşi. pregătirea formală. în parcurgerea traseelor la probele de schi alpin. măiestrie sau pregătire temeinică. specifice domeniului sportului se realizează prin: repetiţie şi aplicarea lor în practica sportivă. de aplicare a teoriei învăţării prin descoperire. sunt prezentate mai multe păreri legate de etapele formării deprinderilor (şi priceperilor) motrice. stabilite. investite pentru conducerea acestui proces de pregătire ce urmăresc realizarea unor obiective specifice. o altă modalitate. Deprinderile. Ceea ce caracterizează problematizarea este creerea unor „situaţii-conflictuale“ în gândirea subiectului. Componentele de bază ale procesului de învăţământ în activitatea sportivă sunt: a. în principal.(Fig . etc. Toate aceste unităţi prezentate printr-o succesiune univocă constituie programul activităţii de predare şi învăţare. la jocurile sportive.3.). Priceperile motrice. acest tip de instruire programată se aplică în special în situaţiile de tactică.3. al antrenamentului. a antrenamentului sportiv modern sunt incluse şi unamim recunoscute câteva concepte. secvenţe. benefice în evoluţia procesului de antrenament sportiv modern. Aplicând acest prinipiu procesului de învăţământ. metode şi tehnici de verificare şi apreciere. mai complexă. după Fills. care urmează să fie asimilate de subiecţi. Acestea sunt: abordarea sistemică. se consolidează şi în final se perfecţionează (automatizează). În mod concret. fiind condus de regulă. definitorii pentru evoluţia procesului didactic al antrenamentului sportiv.Procesul de instruire în sport. realizată printr-un număr mare de repetări a unor exerciţii special alese. Problematizarea în antrenamentul sportiv Instruirea prin problematizare sau prin rezolvarea de probleme (problem-solving) este o variantă a euristicii. Sunt dobândite de sportivi în urma activităţii de instruire. b.2. De asemenea. învăţarea unei deprinderi de mişcare trece printr-o fază cognitivă. cuante. 6 . în condiţii neprevăzute. În lucrările de specialitate. tehnologia antrenamentului sportiv. Atunci când numărul repetărilor este mare se ajunge la o fază de „automatizare”. 4. 4.1.

... reproduce numai acele determinări esenţiale (elemente. 11. Un algoritm este un procedeu.. Autonomia în antrenamentul şi concursul sportiv O tendinţă metodologică modernă în activitatea sportivă este autonomia. p... p.. Modelarea Modelul este rezultatul unei construcţii artificiale. o regulă bine determinată de a rezolva o problemă tipică.70-72.12. 11. bazată pe raţionamente de analogie (să imite). Algoritmizarea Algoritmizarea este una dintre orientările metodologice moderne de tip noneuristic. în antrenament ca şi în concurs. Când spunem „problemă“ nu ne referim numai la accepţia care i se dă în matematică. Dacă algoritmul este urmat corect. În lucrarea Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din Romînia principiile antrenamentului sportiv sunt definite ca: „totalitatea legilor şi a noţiunilor de bază. un plan. ... el fiind pe bună dreptate un analog al originalului. care reprezintă sistemele de acţionare (mijloacele... o acţiune-situaţie-. pe alt plan şi în altă formă.. p..) de care este nevoie pentru a explica sau a demonstra structura conceptuală.23) Prin ce se caracterizează deprinderile motrice (Răspuns: 9. 4. 7 . p. o situaţie tipică sau standardizată. ca de exemplu: să repete un exerciţiu.. p.) Ce este instruirea programată (Răspuns: 11.....7-8.12..1. un element tehnic.57.23-25) Cum se clasifică deprinderile motrice (Răspuns: 11. de „soluţii“ stabilite pentru a rezolva „o problemă“.3..12... el descrie.4.. p.. adică o chestiune teoretică... o simplificare.....5. p. relaţii.. p. 7. Algoritmul este construit pe baza unor înlănţuiri „de raţionamente“ sau de operaţii. fie în ansamblul lui. Principiile antrenamentului sportiv modern sunt: 5. exerciţiile) cu care se acţionează pentru realizarea obiectivelor intermediare.28) Cum sunt considerate conceptele noi în teoria sportului (Răspuns: 11. . să descrie un procedeu tactic etc..12. în mod deosebit în antrenamentul copiilor. ... p. o aproximare a realităţii. p.) Ce sunt deprinderile motrice (Răspuns: 9... Întrebări pentru verificare: Ce urmăresc componentele de bază ale procesului de învăţământ în educaţie fizică şi sport (Răspuns: 11. în scopul obţinerii de performanţe cât mai bune. un sistem complex (un fenomen. Aceasta constituie o formă de manifestare a sportivului şi a specialistului (antrnorul) în pregătire...) Ce este problematizarea în antrenamentul sportiv (Răspuns: 11.19-20) Ce este procesul de învăţământ în educaţie fizică şi sport (Răspuns: 11... bineînţeles.. p.3. după un număr de operaţii se va găsi în mod cert soluţia problemei.131-133) Ce este modelarea (Răspuns: 4.. p.... fie parţial...72.. se pune problema însuşirii.4. p. p. p... În activitatea sportivă. a începătorilor care învaţă diversele deprinderi motrice specifice ramurilor şi probelor sportive. p.12.134-135) CAPITOLUL 5 PRINCIPIILE ANTRENAMENTULUI SPORTIV MODERN Principiile didactice ale antrenamentului sportiv pot fi definite drept norme. p... p.. o execuţie. p. tactică sau practică unde se cere o rezolvare. a executării unor algoritmi. .12. Modelul este o reprezentare. în timpul liber sau în competiţii. a sistemelor de acţionare. p.... un program etc. p.. idei călăuzitoare care stau la baza organizării activităţii de pregătire sportivă. ci folosim termenul în accepţia lui largă.3. în timpul antrenamentelor.. p. p. exerciţii şi exprimă în mod sintetic structura logică internă a rezolvării exerciţiilor.. Autonomia stă la baza autoorganizării. componente.. p. . factori etc. 4.12. Principiul continuităţii.11-17) Prin ce se transmit sportivilor cerinţele specifice activităţii sportive (Răspuns: 11.. un original....72. prezintă.3. p. p. autoconducerii şi autoaprecierii activităţii sportive. o schematizare. 11..123-124) Ce este algoritmizarea (Răspuns: 4.... izvorâte din complexitatea alcătuirii şi desfăşurării antrenamentului sportiv“.). Cele mai răspândite modele sunt cele operaţionale. Este o operaţie sau o succesiune de operaţii logice.12.128-131) Ce este autonomia în antrenamentul şi concursul sportiv (Răspuns: 11.. teze fundamentale.12. Ea se manifestă nemijlocit prin activitatea independentă desfăşurată de sportiv.. 11..

În urma antrenamentelor organismul sportivilor se adaptează la solicitările care determină după un anumit interval de timp creşterea capacităţii de efort. între principiile generale importante mai sunt de luat în considerare şi alte principii cum sunt: Principiul respectării particularităţilor individuale.. 9. 4. bazându-se pe o realitate prezentă şi care înseamnă creşterea frecvenţei competiţiilor sportive. p. calităţile sale motrice. în activitatea didactică.47. grad de pregătire. Nivelul actual al rezultatelor sportive au atins. Întrebări pentru verificare: Ce sunt principiile antrenamentului sportiv (Răspuns: 1.Principiul însuşirii active şi conştiente.) 8 .5.. Acest principiu stă la baza pregătirii în sportul de performanţă în toate ramurile de sport. 9... Principiul însuşirii temeinice şi Principiul motivaţiei. 7. 5.. Se va urmări atingerea unor parametrii la nivelul atins de cei mai buni sportive. antrenorul trebuie să acorde atenţie fiecărui sportiv în funcţie de potenţialul acestuia. p. Principiul specializării aprofundate se referă la necesitatea specializării instruirii sportivilor în mod amănunţit şi unitar şi care să cuprindă toate componentele antrenamentului.Antrenamentul sportiv fiind un proces de lungă durată frecvent i se mai adaugă şi termenul de sistematizare. Individualizarea este una dintre cerinţele principale ale pregătirii sportive. eşalonarea acestora pe parcursul întregului an. Lipsa unei pregătiri polivalente este cauza dispariţiei multor tineri care promit mari performanţe sportive la vârsta junioratului. S-a ajuns şi la efectuarea unei pregătiri aproape permanente. 5. ceea ce solicită la maxim în primul rand sistemul circulator şi respirator.. 2. p. 4.. Principiul solicitării organismului la eforturi intense şi maxime. Procesul de antrenament are la bază mecanismul fiziologic al proceselor efort şi oboseală. Această abordare va elimina posibila suprasolicitare care duce la apariţia unor accidente cu repercusiuni în viitorul sportivilor. antrenamentul respectiv în toate componentele sale să ţină seama de cerinţele specifice ramurii. Principiul sistematizării. personalitatea lui dar şi ţinând seama de specificul pregătirii în funcţie de proba practicată.. Potrivit acestui principiu se acţionează în principal în vederea adaptării tuturor funcţiilor organismului la eforturi mari... p.. p. Principiul intuiţiei sau a unităţii dintre senzorial şi raţional... valori nebănuite cu ani în urmă. lucru hotărâtor ce a devenit o cerinţă a instruirii sportivilor.. probei sportive practicate de sportiv. p. mai ales. 5. fapt ce a determinat diminuarea caracterului ciclic al pregătirii. p... Principiul specializării aprofundate Obţinerea performanţelor sportive nu este posibilă fără ca selecţia.6. p.) Care principiu al antrenamentului este obligatoriu (Răspuns: 11.14. p. polivalente şi pe planul doi este cea ce vizează specializarea în funcţie de specificul şi cerinţele complexe ale ramurilor de sport. 3... de vârstă. Aceste performanţe nu au fost posibil de realizat fără o pregătire în măsură a susţine eforturile intense şi maxime. în ultima perioadă.. polivalente.) De cine a fost stabilită teoria suprarefacerii sau supracompensaţiei (Răspuns: 11.36-38. experienţa sa. înlocuindu-l cu cel al continuităţii... Principiul asigurării pregătirii multilaterale.. un principiu călăuzitor în pregătirea tuturor sportivilor de performanţă. polivalente se poate trece la dezvoltarea specializării...47-49. în practica pregătirii sportive a copiilor şi juniorilor. 11. p. 7. 5. V. p. pregătirea.... influenţând şi având efect asupra exerciţiului următor.52.. indiferent că sportivii se pregătesc pentru competiţiile pe echipe sau concursurile individuale. de restabilire şi suprarefacere a fost bine explicat prin cunoscuta teorie a suprarefacerii sau supracompensaţiei a lui G. Principiul individualizări Valorificarea la maxim a aptitudinilor proprii fiecărui sportiv este una dintre cerinţele formulate de principiul individualizării.. Pe lângă principiile prezentate. Acest principiu al pregătirii multilaterale mulţi îl consideră că trebuie înscris între cele specifice mai ales atunci când este vorba despre procesul de pregătire a copiilor şi juniorilor şi cînd ponderea pregătirii cade pe seama celei multilaterale.13.. 4..52. Principiul modelării antrenamentului sportiv Importanţa modelării în antrenamentul sportiv ne-a determinat să prezentăm pe larg această metodă şi în cadrul unui subcapitol distinct al lucrării. Pe baza unei dezvoltări multilaterale. p.. de postul pe care evoluiază şi este specializat (în cazul jocurilor sportive) în disciplina sportivă respectivă. p. sex. avându-se în vedere aptitudinile sportivului.38-51.) Principiile antrenamentului sportiv cuprind (Răspuns: 11.) Care sunt principiile antrenamentului sportiv (Răspuns: 1. 5.. Folbort care menţionează necesitatea ca pe „urmele” lăsate de exerciţiu precedent să se acţioneze cu alt stimulent. 11.

a unui gol sau a unui coş. modul de realizare diferă fiind condiţionată execuţia respectivă de situaţiile concrete din joc. principiile didactice. gât. a unor performanţe sportive superioare. antrenorii acţionează în procesul complex de instruire şi urmăresc obţinerea unei eficienţe crescute întregii activităţi desfăşurate de sportivi în scopul realizării obiectivelor activităţii. Elementele tehnice. membrele superioare. utilitar-aplicative sau specifice. în mod curent sunt folosite: aparatura utilizată pentru practicarea unor ramuri sau probe sportive. Ca aparatură şi echipament specific utilizat în activitatea sportivă. Procedeele tehnice fac posibilă efectuarea elementului tehnic printr-o multitudine de procedee tehnice. Acestea determină dimensiunea şi complexitatea lui.a.1. membrele inferioare etc.) CAPITOLUL 6 BAZELE TEORETICE ALE MIJLOACELOR ŞI METODELOR DE ANTRENAMENT SPORTIV Mijloacele antrenamentului sportiv reprezintă acele elemente de bază care influenţează şi în final asigură realizarea obiectivelor procesului de pregătire. de antrenament sportiv.) Ce se urmăreşte prin solicitarea organismului la eforturi intense (Răspuns:11. la perfecţionarea tehnicii.. de regulă.2. o serie de materiale. Aparatura şi echipamentul specific activităţii sportive În procesul de antrenament sportiv pentru atingerea obiectivelor preconizate se folosesc.. al conţinutului.1.. aparatură specifică care condiţionează în multe cazuri practicarea unor ramuri şi probe sportive sau contribuie la însuşirea unor deprinderi motrice. care reprezintă principalul mijloc de realizare a obiectivelor sportului”. a pregătirii tactice şi chiar a celei fizice. Mijloacele de bază (specifice) ale antrenamentului sportiv 6. a obţinerii unui randament maxim. cu: factorii naturali de călire. aparatura şi echipamentul de protecţie.. obiectivele urmărite. pe aparate etc. p. fenta.).1.. Mijloacele asociate (nespecifice) ale antrenamentului sportive. tehnicienii.1. Dintre multele opinii privind clasificarea mijloacelor specifice sportului majoritatea părerilor specialiştilor converg spre următoarea clasificare: Mijloacele de bază (specifice) ale antrenamentului sportiv şi care cuprind: exerciţiile fizice. sisteme de acţionare. aparatura şi echipamentele folosite pentru pregătirea sportivilor în cadrul antrenamentelor. la aparate.. trunchi.1. 6... Clasificarea exerciţiilor fizice.. statice. Cu ajutor mijloacelor folosite şi care influenţează atât sfera fizică cât şi pe cea psihică. condiţiile igienice şi mijloacele specifice altor laturi ale educaţiei integrale (generale). p. Metode şi mijloace pentru asigurarea refacerii capacităţii de efort a sportivilor 9 .. Conţinutul exerciţiilor fizice reprezintă totalitatea elementelor din care este compus. Forma exerciţiilor fizic reprezintă modul de manifestare.. mixte. vitezei... al structurii sale. Finalitatea lor urmăresc acelaşi scop.. Cu ajutorul acestora cei ce conduc procesul de pregătire (antrenorii) alcătuies diverse structuri de acte sau acţiuni motrice. Aceste elemente tehnice fac posibilă practicarea ramurii sau probei sportive. categoria deprinderilor motrice care se învaţă: exerciţii fizice pentru deprinderile motrice de bază.. 6. intensitatea efortului fizic: exerciţii fizice de intensitate mică. îndemânării ş. Exerciţiul fizic este definit astfel în Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România: „actul motric repetat conştient şi sistematic. poziţia faţă de aparate: exerciţii fizice cu aparate. maximă etc. aruncarea la poartă sau coş..Ce condiţie necesită participarea la numeroase competiţii sportive (Răspuns: 11. Exerciţiile fizice Exerciţiul fizic este considerat mijlocul de bază al activităţii sportive. sunt în cazul jocurilor sportive. echipamente.. a personalităţii sportivilor. de condiţiile meteo sau de cele ce privesc particularităţile sportivului etc.) Ce asigură folosirea principiului specializării aprofundate (Răspuns: 11.3. 6. după: criteriul anatomic: exerciţii fizice pentru întregul corp sau pentru diferitele segmente ale sale (cap. ponderea calităţii motrice pe care o dezvoltă: exercţii fizice pentru dezvoltarea forţei. medie. p. a concursului care să însemne marcarea unui punct. exerciţii cu care realizează obiectivele activităţii în ramura sau proba pentru care se pregătesc sportivii. de exemplu: lovirea mingii-cu piciorul sau mâna. metode şi mijloace folosite pentru asigurarea refacerii capacităţii de efort a sportivilor. etc. vizibil. pasa. aparatura şi echipamentul de specialitate. specific activităţii sportive. natura contracţiei musculare: exerciţii fizice dinamice. obţinerea unei superiorităţi în desfăşurarea jocului.

anaerob. handicapat morfologic sau funcţional. pe parcursul activităţii sau după încheierea acesteia...103. morale. Metode de instruire în sport pot fi clasificate în:Metode de comunicare: orală.. 11.) În funcţie de ce se aleg metodele de instruire.55. 11.. refacerea poate fi urmarea unui efort fizic..) Descrierea principalelor metode de antrenament sportiv (Răspuns: 11. ori a locurilor unde se organizează aceste activităţi. 11. Pregătirea (condiţia) fizică 10 . p. Mijloacele specifice altor laturi ale educaţiei integrale (generale) Mijloacele specifice educaţiei intelectuale.a. maraton..a Întrebări pentru verificare: Ce se realizează prin mijloacele antrenamentului sportiv (Răspuns: 7. a materialelor şi instalaţiilor folosite. activităţi practice). p. judicios utilizate. tehnico-profesionale. grad de pregătire (măiestrie) sportivă.. psihomotor sau de autorelaxare ş.. înaintea.1. dirijată şi farmacologică. Principalele criterii de alegere a metodei sunt următoarele: în funcţie de specificul activităţii sportive.. p. 11. sportiv şi beneficiază de o metodologie proprie.. la „problemele” din zona patologiei sportive.. sex. audio-vizuale. de regulă.. Refacerea înseamnă..81. ca şi igiena (curăţenia) bazelor sportive. folosite în activitatea educativă. la formarea personalităţii acestora.) Care sunt criteriile de clasificare a exerciţiilor fizice (Răspuns: 7. Ea este: naturală.126. prin complexitatea lor contribuie la educaţia integrală şi permanentă a sportivilor. prin simulare (jocuri.. p. 9.) Ce include aparatura şi echipamentul specific activităţii sportive (Răspuns: 4... metabolică. amplificând eficienţa exerciţiilor fizice în antrenamentul sportiv... de antrenament sportiv Criteriile de alegere a metodelor de instruire. p.) Ce cuprind mijloacele de bază (specifice) (Răspuns: 9..2.. 6.Marile performanţe sportive solicită din partea sportivilor un efort maxim fizic şi psihic. aerob. p. cu ajutorul aparaturii speciale. Refacerea capacităţii de efort devine o problemă de prim ordin în pregătirea sportivilor. Factorii naturali de călire Radiaţia solară. p.. a calculatorului etc. Refacerea capacităţii de efort a sportivilor se realizează. cu repetări.1. a echipei tehnice. de disciplina sportivă practicată.) CAPITOLUL 7 COMPONENTELE (FACTORII) ANTRENAMENTULUI SPORTIV Conţinutul procesului de antrenament se bazează pe obiectivele urmărite şi care sunt legate de componente (factori) ale antrenamentului sportiv şi care sunt: 7. autogen. efectele şi proprietăţile apei şi ale aerului.. p. izomteric. p.) şi Metode de învăţare şi instruire programată.3. 9... de antrenament se stabilesc în primul rând în funcţie de rolul pe care-l îndeplinesc în procesul de instruire sportivă. p. particularităţile de vârstă.86. modelat. p.87-88. indirectă . variabil. 6. de antrenament sportiv (Răspuns: 11... Condiţiile igienice Între cerinţele de prim ordin ale practicării sportului se numără şi igiena personală. una dintre căile care condiţionează marea performanţă sportivă. p.. Mijloace asociate (nespecifice) ale antrenamentului sportiv 6..2. practice (exerciţii.. p.) Ce cuprind mijloacele asociate (nespecifice) (Răspuns: 9.... la altitudine.. 11. p.2..87. 6. În timp ce recuperarea se referă la organismul bolnav. Sistemul metodelor de instruire. se formează sub îndrumarea antrenorului. Metode de învăţare prin acţiune: afective.. gradul de dotare cu mijloace specifice ş.. practic. artistice şi estetice. Metode de explorare: directă.) Cum este definit exerciţiul fizic (Răspuns: 9. p. 9.81-87. 7. Refacerea capacităţii de efort a celor care au participat la diverse competiţii constituie o componentă de seamă a procesului de antrenament.. în timpul şi după efortul fizic. „depăşirea” oboselii apărute în timpul efortului şi care permite reluarea sau continuarea acestuia. cu fartlek.2. Metoda este calea prin care sportivul se instruieşte. 11.. 6.. Din multitudinea de metode de pregătire a sportivilor cele mai frecvent folosite în majoritatea ramurilor sportive sunt antrenamentele: în circuit. tonifică organismul.81.2. fracţionat. p.. p. p.56.3.

forţă. îndemânare şi mobilitate nu se poate realize o performanţă sportivă. Frecvent se foloseşte „Testul Cooper”.). se realizează de regula. Pentru evaluarea capacităţii de efort. cunoaşterea regulamentului general de desfăşurare a competiţiilor sportive. în scopul optimizării performanţei. mai economicos. Formarea şi perfecţionarea tehnicii sportive. după un număr de repetări. motrice şi de o buna funcţionare a organelor şi sistemelor organismului. Elementul tehnic. la perfecţionarea acestora ca urmare şi a realizării unei mai bune coordonări şi execuţii economicoase. o componentă însemnată în procesul de antrenament şi constă în transmiterea de către antrenor sportivilor a cunoştinţelor de specialitate. obligaţii.4. Etapa a doua este considerată cea a perfecţionării şi stăpânirii tehnicii. Pregătirea tehnică sportivă are o eficienţă mare atunci când în procesul de pregătire se respectă unele principii ca: cca. Între obiectivele generale urmărite în cadrul pregătirii fizice a sportivului. în scopul de a fi ulterior utilizate pentru a rezolva cât mai eficient. atunci când se urmăreşte perfecţionarea cu prioritate a acelor calităţi motrice solicitate de ramura sau proba sportivă respectivă.2. consideră că pentru dobândirea unei tehnici sunt necesare parcurgerea următoarelor două etape: prima cea de învăţare. cunoaşterea unor tactici folosite şi de către alţi sportivi (alte 11 . viteză. care durează maxim doi ani când în antrenamente se prezintă şi se insistă pe elementele tehnice sau se corectează ceea ce este învăţat greşit. Pregătirea teoretică Pregatirea teoretică reprezintă un alt factor. pregătirii tehnice generale şi pregătirii tehnice specifice. Structura elementului tehnic este determinată de regulile concursului şi de legităţile biomecanice necesare asigurării eficienţei aplicării lor optime. drepturi. exista mai multe tipuri de testare. pentru a fi aplicate sau respectate în procesul de antrenament sau în competiţiile sportive respective – principii. raţional şi cu maximum de eficacitate. a capacităţii de efort precum şi dezvoltarea calităţilor motrice. o sarcină determinată de o acţiune motrică şi concretizate în elemente şi procedee tehnice. 60-70% din timpul de antrenament al tinerilor sportivi începători.Urmăreşte creşterea capacităţii funcţionale a organismului. aptitudinea sportivului de a utiliza noţiunile şi deprinderile sale motrice. Pregătirea tactică Prin capacitatea tactică se înţelege. care privesc mai ales nivelul de antrenament. perfecţionarea până la măiestrie a procedeele tehnice specifice ramurii sau probei sportive pentru care se pregăteşte. Antrenamentele asigură sportivului. De asemenea. biologice. Procedeul tehnic este acţiunea motrică concretă prin care elementele tehnice se valorifică în concurs. regului. buna pregătire fizică înfluenţează şi învăţarea mai rapidă a deprinderilor motrice de bază. 7. Aceasta poate fi şi specifică. stabilite şi însuşite prin intermediul efectuării exerciţiilor în mod repetat. 7. Pregătirea (condiţia) fizică este caracterizată de o evidenţă ameliorare a capacităţilor funcţionale. Unii specialişti. care permite eforturi de lungă durată precum şi determinarea valorii calităţii şi puterii aerobe. prin consumul maxim de oxigen (VO2 max. Pregătirea (condiţia) fizică urmăreşte de regulă.3. durata este nelimitată. general şi un caracter specific. Fără dobndirea unor parametrii superiori de rezistenţă. 7. în următoarele etape: dezvoltării multilaterale (polivalentă). are un caracter de bază. realizarea unor obiective ce asigură o dezvoltare fizică armonioasă ea având un caracter general. de deprinderi motrice care sunt în majoritatea situaţiilor specifice. cele ce vizează dezvoltarea calităţilor motrice constituie o prioritate. Pregătirea tehnică cuprinde: elementele şi procedeele tehnice. precis selecţionate. poate fi considerat componenta fundamentală din structura tehnicii sportive. etc. trebuie rezervată pregătirii tehnice.. utilitar-aplicative şi specifice. Pregătirea tehnică Tehnica sportivă cuprinde un ansamblu de mijloace. Conţinutul pregătirii tehnice. De aceea se mai obişnuieşte frecvent ca noţiunea de pregătire fizică să fie sinonimă cu antrenarea principalelor forme de solicitare motrică şi cu expresia condiţie fizică. deci a parametrilor de potenţial fizic. capacităţile sale psiho-fizice în condiţii de competiţie în scopul găsirii şi aplicării celor mai eficiente soluţii tactice-individuale şi colective Pentru a obţine un maxim de eficienţă în pregătirea tactică a sportivilor trebuie avut în vedere următoarele: cunoaşterea de către fiecare sportiv a laturii teoretice şi practice . În jocurile sportive elementele tehnice cuprind totalitatea secvenţelor (gesturilor) care compun jocul respectiv. Repetarea tuturor elementelor tehnice în urma antrenamentelor conduce progresiv la automatizare execuţiei.

a.91.. patinaj artistic. în mod obligatoriu..56.. cu anumiţi indici de forţă. p. care notează în cadrul evoluţiei sportive şi expresivitatea mişcărilor.. 7...100.. 7.. cunoscându-se toate elementele specifice. de memorie. muzicii ş.... 11.) De ce este apropiată structura pregătirii tehnice (Răspuns: 11.. 7.. p.55..a.... p... Calităţile personalitătii umane se educă...... îndemanare.a. 11. să-şi aleagă cele mai eficiente metode şi mijloace de pregatire psihologica a sportiviilor săi... p... de gândire..57.. coleric.55. partiturile muzicale care însoţesc mişcările şi chiar costumaţia în care evoluiază competitoarele.) Cu ce este sinonimă pregătirea fizică (Răspuns: 11. îndemânarea... ş. cunoaşterea particularităţilor psihice specifice etapelor de creştere.. de imaginaţie (creativitate). p.) CAPITOLUL 8 PRINCIPALELE FORME DE SOLICITARE MOTRICĂ. mai cu seamă în anumite perioade considerate optime. hotarat etc. rezistenţa şi viteza... conştiincios. Refacerea capacităţii de efort a organismului sportivilor Activitatea de refacere a capacităţii de efort a organismului sportivilor capătă o importanţă tot mai mare odată cu creşterea valorii performanţelor sportive. p. elaborarea planului... a schemei tactice cea mai adecvată. a caracterului acestuia.... muncitor.. p...6.) Care este ponderea pregătirii tehnice în antrenamentul tinerilor începători (Răspuns: 11. cunoaşterea adversarilor. În pregătirea artistică se acordă în primul rând toată atenţia expresivităţii mişcărilor şi pentru aceasta se apelează la folosirea unor mijloace specifice coregrafiei.. concretizate în capacitatea de efectuare a acţiunilor motrice..5. aceasta a înfluenţat obţinerea performanţelor din marile competiţii sportive...... modern... p.. 11. sau a celor negative: fricos. p....) Cum se clasifică pregătirea fizică (Răspuns: 4. p. curajos.86-96.. superficial.. 7... CALITĂŢILE MOTRICE (CAPACITATEA MOTRICĂ) Caliăţile motrice sau capacităţile motrice reprezintă însuşiri ale organismului sportivului. dans sportiv se apreciază prin punctele acordate de arbitrii.. flegmatic. 7. Cunoasterea temperamentului sportivului cum este cel sangvinic.7. în pregătirea sportivilor la acele ramuri sportive în care „evoluţia artistică“ stă la baza aprecierii evoluţiei sportivilor de către arbitrii.93. 12 . p. aplicarea şi respectarea planului. antrenamentul mental ş.) Ce este pregătirea teoretică (Răspuns: 4. a schemei tactice stabilite.. p. p.. Întrebări pentru verificare: Ce se urmăreşte prin pregătirea fizică (Răspuns: 4.. delasator. 11..) Cu ce etapă începe perfecţionarea tehnicii sportive (Răspuns: 11. a modului în care fiecare sportiv are dezvoltate capacităţile de percepţie.. incorect etc.54.. reglarea psihică...) A cărui proces este rezultatul condiţiei fizice(Răspuns: 11. în vederea realizării obiectivelor performanţei sportive. p. exigent...... p. de bază: forţa.. 7. p.) Ce metode se folosesc în pregătirea psihologică (Răspuns: 1. p. în urma unui proces de pregătire specifică. p.) Care sunt sportivii care folosesc pregătirea artistică (Răspuns: 11..... Calităţile motrice pot fi clasificate astfel: a. p. înot sincron.. p. p. Pregătirea artistică Pregătirea artistică este prezentă..91.. rezistenţă şi viteză.. p.. p. toate acestea sunt în măsură să-l ajute pe antrenor..echipe). 11.) Cum poate fi clasificată pregătirea tactică (Răspuns: 11. 7..) De ce este condiţionată pregătirea tehnică (Răspuns: 4.. antrenamentul psihotonic.) De cine au fost stabilite principiile metodologice ale pregătirii tehnice (Răspuns: 11.. melancolic.. leneş. 11... De exemplu: la gimnastică.... de concentrare a atenţiei. relaxarea neuro-musculară.... Pregătirea psihologică Prezentă în pregătirea sportivilor tot mai mult în ultimii ani.... Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care se dezvoltă de-a lungul vieţii. mobilitatea.) Prin ce se poate evalua capacitatea de efort (Răspuns: 11.) Ce necesită pregătirea tactică (Răspuns: 4.. dansului clasic.. mobilitate... p. p. a trasăturilor sale pozitive: tenace..... iar cele motrice ale organismului uman se dezvoltă. Principalele metodele ale pregatireii psihologice sunt: autosugestia.

supleţea şi viteza). astfel: „capacitatea aparatului neuromuscular de a învinge o rezistenţă prin mişcare pe baza contracţiei musculare“ (Demeter A.). resursele energetice. care condiţionează calitatea motrică forţa: numărul şi diametrul fibrelor musculare antrenate în contracţie. a substanţelor energetice din fibrele musculare ca şi compoziţia biochimică a acestora). capilarizarea şi reglarea periferică. 8. Pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa se folosesc frecvent: exerciţii executate fără îngreuieri şi exerciţii executate cu îngreuieri. ligamentelor şi articulaţiilor angrenate în mişcare. durata contracţiei musculare (durata mare determină o creştere mai rapidă). Procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa: Procedeul „ridicării de greutăţi’’ (sau cu încărcături) prin creşterea: continuă a încărcăturii. anduranţă. echilibru.este definită. frecvenţa impulsurilor pe care neuronii motori o transmit la muşchi.). rezistenta efort cu intensitate constantă. Metoda eforturilor izometrice. (De exemplu: forta + viteza = detenta). în trepte a încărcăturii. b. statică sau izometrică. care este la rândul său locală şi regională.presupune un efort cu o durată de peste 8 minute. când angajează peste 2/3 din totalul grupelor musculare (aproximativ 70 %). Calităţile motrice de bază: A. emoţională). ritm.forţa . După modul de combinare sau acţiune cu celelalte calităţi motrice: în regim de îndemanare. Intensitatea efortului este de cca 80-90 %. calitatea metabolismului şi a surselor energetice care determină procesele metabolice etc. senzorială. se clasifică în: anaerobă (alactacidă) sau rezistenţa scurtă este specifică unor eforturi de scurtă durată. cum o numesc anglo-saxonii şi francezii. mixtă (anaerob lactacid)–după un proces de tip aerob. compoziţia sângelui. specifică (specială). După natura efortului: rezistenţă în efort cu intensitate variabilă. În funcţie de implicarea în efort. combinată sau auxotonică. Procedeul „Power-Training“. în regim de viteză (explozivă sau rapidă). acţiunea optimă a segmentelor. factorii psihologici (voinţă. combinate sau specifice ramurilor sau probelor sportive: cele care sunt rezultatul acţiunii a două sau mai multe calităţi motrice şi care se manifestă în regimul altei calităţi motrice. urmează cel anaerob. Intensitatea efortului este maximă (95-100%). Este specifică eforturilor de durată medie şi are o „desfăşurare” cuprinsă într-un interval de 2-8 minute. c.b. Din punct de vedere fiziologic şi biochimic. În funcţie de capacitatea de efort. c. Metoda eforturilor repetate „până la refuz”. există: generală şi specifică sau specială. Formele de manifestare ale calităţii motrice rezistenţa: a. când angajează între 1/3 si 2/3 din volumul total al masei musculare. în regim de rezistenţă. al duratei şi intensităţii efortului. O alta clasificare a acestor calităţi motrice. creşterea şi descreşterea continuă a încărcăturii. capacitatea proceselor volitive care susţin efortul. Procedeul contracţiilor musculare izometrice intense şi rapide (Procedeul eforturilor dinamice). valoarea energetică a substanţelor angrenate în procesul energetic (cantitatea şi calitatea proceselor metabolice. Formele de manifestare a forţei sunt: a. atenţie ş. activitatea enzimatică şi mecanismele hormonale de reglare.1. le încadrează în următoarele capacităţi: 1. diferenţierea kinestezică.a. 2. fără a scădea eficienţa activităţii depuse sau a capacităţii de a rezista la oboseală (fizică. Factorii de condiţionare ai calitatii motrice rezistenţa: capacitatea pulmonară şi cardio-vasculară. gradul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice etc. d. un timp mai îndelungat. de raportul dintre forţa şi greutatea corpului: maximă sau absolută. Procedeul „în circuit”. b. relativă. rezistenţa-anduranţa. Calitatea motrică forţa În literatura de specialitate această calitate motrică . de coordonare (orientarea spatio-temporală. aerobă sau rezistenţa lungă. reacţie motrică). Calitatea motrică rezistenţa Este capacitatea organismului de a face eforturi de o anumită intensitate. regională. în exerciţiile de lungă durată. mixtă. Factori determinanţi. d. B. cuprinsă între 45 secunde şi 2 minute. al surselor energetice. In funcţie de participarea grupelor musculare. generală (globală). 13 . inervaţia intermusculară. Unii specialişti clasifică rezistenţa în: generală (globală) sau. de ponderea grupelor musculare şi ale marilor organe şi funcţii ale organismului distingem: rezistenţa locală. În funcţie de caracterul contracţiei musculare: dinamică sau izotonică. condiţionale (forţa. motivaţie.

E. activitatea analizatorilor (semnale auditive. 2. D. Tempoul reprezintă densitatea (numărul) mişcării pe unitatea de timp (numărul de acţiuni pe reprize. c. ritm. concretizată prin efectuarea unor mişcări cu amplitudine mare“. Demeter). repetarea exerciţiilor respective într-un tempou maxim. poate fi : în regim de forţă. echilibru. 14 . picior etc. Formele de manifestare ale calităţii motrice viteza: viteza de reacţie. Ritmul poate fi definit ca o repetare periodică a unei mişcări. În funcţie de implicarea cu celelalte calităţi motrice. se întâlnesc frecvent noţiunile: mobilitate. schimbarea tempoului şi a ritmului de execuţie.). la simulatoare etc. În literatura de specialitate. Factorii care condiţionează calitatea motrică viteza: moştenirea genetică a individului. durată etc. îndemânarea se clasifică în următoarele categorii: generală. specifică (specială) şi în regimul altor calităţi motrice. Procedee metodice constând în modificarea (variaţia) volumului efortului. Calitatea motrică viteza Este capacitatea omului de a executa mişcările cu rapiditate şi frecvenţă mare (A.” Factorii de condiţionare a îndemânării: plasticitatea. numărul de mişcări pe minut etc. folosirea unor forţe externe pentru uşurarea exerciţiului şi creşterea vitezei de execuţie.). număr de repetări etc. Această calitate motrică implică: precizie. experienţa motrică. (după Hirtz) sunt clasificate astfel: folosirea unor poziţii de plecare neobişnuite pentru efectuarea exerciţiilor. menite a asigura exerciţii în tempou maxim. Procedee metodice care au ca bază modificarea (variaţia) intensităţii şi volumului efortului şi se aplică în antrenamentul pe/cu intervale sau fracţionat. în regim de îndemânare (jocuri sportive) şi în regim de viteză. în care creşte volumul (distanţa. nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice. Procedee metodice care au la bază modificarea (variaţia) intensităţii efortului. nivelul gândirii şi memoria sportivului. reducerea rezistenţei materialelor. capacitatea sa de anticipare etc. orientare spaţio-temporală. nivelul unor factori de natură morfologică. optice. în care se efectuează aceeaşi unitate de efort (distanţă. constituţionali ai subiectului (lungimea segmentelor şi mobilitatea articulară) etc.). Viteza.e. cu materiale diferite. rapid şi corect. iar intensitatea rămâne aceeaşi. procedee bazate pe efectuarea unor eforturi uniforme. viteza în regimul celorlalte calităţi motrice. 1. Procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice îndemânarea. stabilirea unor întâlniri cu adversari diferiţi ca valoare şi nivel de pregătire. pentru a selecţiona şi executa. supleţe sau flexibilitate. ca mişcare spaţio-temporală are tempou şi ritm. chinestezice. constând în efectuarea unor eforturi variabile şi în efectuarea eforturilor progresiv. alternarea tempourilor de exeuţie mai lentă cu cele efectuate în viteză maximă. reducerea amplitudinii mişcărilor. aparate. viteza de execuţie. procedeul eforturilor repetate. elasticitatea şi calitatea fibrei musculare care alcătuiesc muşchiul (numărul fibrelor albe-rapide angrenate în mişcare). amplitudine. Procedele metodice pentru dezvoltarea rezistenţei: a. limitarea spaţiului în care se efectuiază exerciţiul. După formele de manifestare. iar numărul de repetări creşte. ambilateralitate etc. mobilitatea proceselor fundamentale ale sistemului nervos central (excitaţia şi inhibiţia). valoarea surselor şi proceselor energetice. numărul şi gradul de stăpânire a deprinderilor şi priceperilor motrice. Calitatea motrică îndemânarea. viteza de repetiţie. vteza de deplasare sau viteza integrală. ce exprimă capacitatea de coordonare a unora dintre segmentele corpului sau ale acestuia în întregime. durata. Procedeele metodice folosite pentru dezvoltarea calităţii motrice viteza trebuie să urmărească: creşterea treptată a tempoului de execuţie până la atingerea vitezei maxime.). efectuarea exerciţiilor în condiţii variate de mediu. efectuarea procedeelor tehnice şi a înlănţuirilor acestora cu restricţii. mobilitatea proceselor fundamentale ale sistemului nervos cental (escitaţia şi inhibiţia). Calitatea motrică mobilitatea Este „capacitatea omului de a utiliza maximul potenţial anatomic de locomoţie într-o anumită articulaţie sau în ansamblul articulaţiilor corpului. plasticitatea. este o „calitate motrică complexă. efectuarea exerciţiilor cu segmentul neîndemânatic (braţ. C. acte sau acţiuni motrice”. vestibulare). b. tactile. utilizarea unor mijloace. instalaţii.. viteza transmiterii impulsurilor nervoase şi gradul de funcţionalitate a analizatorilor.

... 7..161.. p...175. p. p.159.177.. p. p.) Ce reprezintă tempoul (Răspuns: 10... p.43-45) Care sunt procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice viteza (Răspuns: 7..... p.. p.. p.. p.37) Care sunt formele de manifestare ale calităţii motrice îndemânarea (Răspuns: 4. utilizarea metodei „Stretching”..131.110-115) Care este durata efortului în rezistenţa aerobă (Răspuns: 11.... O altă clasificare a acestor forme de manifestare a mobilităţii are drept criteriu caracterul pasiv.93-103) Ce este calitatea motrică rezistenţa (Răspuns: 4.. 11.140.. p.12.12. (cuvântul „stretch”. exerciţii bazate pe schimbarea ritmului de execuţie..72. p. 7.. p... p. p. p..72.176.. p.37-38) Care sunt procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice îndemânarea (Răspuns: 7.. p.12.36-37) Care sunt factorii determinanţi ce condiţionează calitatea motrică îndemânarea (Răspuns: 7. în limba engleză înseamnă „întindere”)... p. p. 11.173. p..86.139.85.12.72.12..151. p... p..170-171. 7. p. 10.129. Formele de manifestare a calităţii motrice mobilitatea sunt: generală şi specială.. p.. p.173. p..124. p.... p..82. 10.178. p. 11.. p.. p. 7.. p...12. 10.12. de tipul : înclinări.104-105) Ce este calitatea motrică mobilitatea (Răspuns: 4. sexul....72. Cele mai recomandate procedee metodice utilizate pentru dezvoltarea mobilităţii sunt: exerciţii cu partener. pregătirea prealabilă (încălzirea) a aparatului locomotor etc.... p..175.) Cum este rezistenţa după natura efortului (Răspuns: 11. p.12. aplicate în situaţia în care se urmăreşte dezvoltarea elasticităţii unor grupe musculare care limitează mişcarea şi forţa altora..175.. diverse obiecte. p..33) Care sunt factorii determinanţi ce condiţionează calitatea motrică forţa (Răspuns: 4. p..33-34) Care sunt formele de manifestare ale calităţii motrice forţa (Răspuns: 4. 11.. p. p.77. 10. p..115-120) Ce este calitatea motrică îndemânarea (Răspuns: 4.. 7... p. tendoanelor şi a fibrelor musculare. ca: gantere. Întrebări pentru verificare: Ce sunt calităţile motrice (Răspuns: 4. p. p...... care să permită efectuarea diferitelor mişcări. p.... p.. p.....86. 7...72. flexări... 10... p. p. 11. p..12.. rotări.31-32) Ce este calitatea motrică forţa (Răspuns: 4....12.. p........ 10. 11. balansări etc.176177.12. tonusul muscular şi capacitatea de întindere a ligamentelor..161. p. 10. p. p. 10. activ sau mixt al acesteia. p.12.) sau exerciţii fără îngreuieri. p..38) 15 ..81. p. p..170..170. 11. p.85. 9. 10. p.12. p. 11.40) Care sunt formele de manifestare ale calităţii motrice rezistenţa (Răspuns: 4... p...129.. 9. 11. 11.. 10. p. 11.. 11..42) Care sunt factorii determinanţi ce condiţionează calitatea motrică viteza (Răspuns: 7. prin micşorarea sau mărirea amplitudinii... folosirea unor grupe de exerciţii cu îngreuieri (cu mingi medicinale.42) Care sunt formele de manifestare ale calităţii motrice viteza (Răspuns: 4. 10... 10. vârsta. p. p.... 11. 11.... p.150.12. 11. p. 7.78.12.. 7..80.. 11..40) Care sunt factorii determinanţi ce condiţionează calitatea motrică rezistenţa (Răspuns: 7.. p.151. p.. 9. p. 12.. p.. p...177. p.41-42) Care sunt procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa (Răspuns: 7.12.. p.. 11.12. p. p. p.12. p.. avântări. 7..87. 7.175.42) Ce este calitatea motrică viteza (Răspuns: 4. p. temperatura mediului ambiant şi predispoziţiile genetice... 11.124...159. 10.138. 10. 9. p. p. p.34-36) Care sunt procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa (Răspuns: 7..177. bastoane etc... 11. p.... adică a antagoniştilor. exerciţii de tipul întinderilor la care se adaugă şi cele executate folosind propria greutate sau cea a aparatelor ajutătoare. exerciţii combinate.178.30) Cum sunt clasificate calităţile motrice (Răspuns: 4. 7.) În rezistenţa generală ce se angajează din totalul grupelor musculare (Răspuns: 11. p. jumătate dinamice şi jumătate statice... existenţa unei mobilităţi în articulaţii. p. p. 7.. p.. p.. 9.155.77........Factorii de condiţionare a calităţii motrice mobilitatea: supleţea coloanei vertebrale şi forma suprafeţelor articulare.12..76.. p. p.160. p. p.143. p. p.127. p... 11... p. 10.

. marş.88. 110 m. Stabilirea corectă a raportului efort-odihnă (cunoscut în practică sub denumirea de „dozarea efortului”).. Dozarea efortului sau relaţia dintre efort şi odihnă sunt elemente de bază... exerciţiile de gimnastică. 10. Volumul efortului se apreciază prin calificativele: maxim.. de care trebuie să se ţină seama în orice activitate în care se practică exerciţiile fizice. probele de viteză pe pistă la ciclism ş. 400 m. reprezintă o problemă importantă în activitatea antrenorului. în funcţie de: gradul de pregătire al sportivilor..81 m/s² iar h=distanţa parcursă în urma efortului depus). diferitele ramuri şi probe sportive. suma repetării exerciţiilor (integrale sau parţiale).12. consumul şi datoria de oxigen. Volumul efortului poate fi determinat.. p. este rezultatul numărului repetărilor. cantitatea de acid lactic în sânge după efort..12. p. p.38-39) Care sunt formele de manifestare ale calităţii motrice mobilitatea (Răspuns: 4. Mărimea efortului se apreciază după: frecvenţa cardiacă şi respiratorie în timpul efortului şi în timpul revenirii. 9.. 10. este prezent.162.12. şi 400 m... a execuţiilor tehnico-tactice etc. un efort este considerat dur când solicitarea organismului 16 .1. 50 m. efortul este de o intensitate maximală iar volumul este mic şi mediu.a. p. 11. efort anaerob lactacid.166.a. înot. p.. de antrenament sau efortul în antrenamentul sportiv Volumul de lucru sau efortul în antrenamentul sportiv poate fi considerat „cantitatea totală de lucru mecanic efectuat” şi reprezintă latura cantitativă a efortului. durata execuţiilor.. după formula Lm = mgh (în care formulă: Lm=lucru mecanic. felul exerciţiilor executate şi numărul contracţiilor musculare ş. probele din haltere. în principal. dintre care cel mai important este odihna... plat şi obstacole.000 m. m=masa exprimată în kilograme. care apare în urma unei activităţi excesive sau prelungite. în funcţie de particularităţle fiziologice şi metabolice ale efortului se cunosc aşa-zisele tipuri de efort care sunt în funcţie de aportul substanţelor energetice la iniţierea şi susţinerea efortului muscular şi prezenţa oxigenului în procesul metabolic şi care sunt: a. până la 2 minute durată. În ceea ce priveşte duritatea efortului. p. vârsta. p. ciclism. în cazul determinării kilogramelor ridicate.162. sporturile nautice ş.. 10. p.Care sunt factorii determinanţi ce condiţionează calitatea motrică mobilitatea (Răspuns: 7. cantitatea de lucru mecanic (de efort). sex. efortul.a. pe parcusul unei lecţii de antrenament sau sistem de lecţii... c. Durata efortului aceasta se exprimă în secunde şi reprezintă timpul cât organismul prestează un efort. Natura efortului diferă.176. Deci. p.39) Care sunt procedeele metodice pentru dezvoltarea calităţii motrice mobilitatea (Răspuns: 7. Oboseala este o stare trecătoare. Principalele componente sau parametri ale efortului în antrenamentul sportiv pe baza cărora se realizează dozarea efortului sunt: volumul. ca probele sportive: 200 m. în efectuarea oricărui act sau acţiune motrică.107-110) CAPITOLUL 9 BAZELE TEORETICE ALE EFORTULUI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI COMPONENTELE (PARAMETRII) ACESTUIA ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV Efortul sau consumul de energie musculară şi psihică (nervoasă). maximal şi supra maximal. În funcţie de efortul depus..175. apare oboseala. 11. p. După efectuarea unui efort. obiectivele lecţiei de antrenament. cum sunt ramurile şi probele sportive: 3000 m. efort aerob (în prezenţa oxigenului) cu o durată de la câteva minute la câteva ore şi cu un efort având aceiaşi intensitate medie sau mică şi un volum mare. Reducerea sau chiar înlăturarea acesteia se realizează prin diverse mijloace specifice. probele de fond la nataţie. 11. 5000 m. p. marathon. ramura/proba sportivă practicată. garduri. submaximal. Principalele metode folosite pentru determinarea volumului sunt: determinarea consumului continu de oxigen.a. g = acceleraţia gravitaţională care este ≈ 9. a distanţelor parcurse. Efortul în antrenament poate fi ca mărime: mic.. intensitatea şi complexitatea. mediu şi mic. odihna reprezintă principala cale de restabilire a capacităţii de lucru. În activitatea sportivă.. b. p. până la 20 secunde durată (fără acumulare de acid lactic) efortul este de o intensitate maximă cum sunt unele ramuri şi probe sportive ca: 100 m. a acţiunilor efectuate. ş. sub maximal. 7. caracterizat prin acumulare de acid lactic şi toxine. în practicarea sportului. distanţele parcurse sau kg ridicate.garduri. mediu. săriturile şi aruncările din atletism.. efort anaerob (în absenţa oxigenului) şi în cadrul căruia se cunoaşte: efortul anaerob alactacid. în mai mare sau mai mică măsură. Volumul de lucru. schi fond. plat..

printr-un 17 . coordonarea mişcărilor în procesul de formare a deprinderilor şi priceperilor motrice.... Dozat corespunzător. La valori constante a celorlalţi parametrii.. mare.. De asemenea aceast parametru creşte odată cu modificarea condiţiilor de lucru (condiţii atmosferice... specifică.174) Cum poate fi definit volumul efortului în antrenamentul sportiv (Răspuns: 4... situaţii neprevăzute în joc. p.... p. adversitatea adversarului etc.. 7. 7.. 12..170) Ce reprezintă dozarea efortului (Răspuns: 11... 12........63..). p.. sporturi nautice ş.. Întrebări pentru verificare: Ce este efortul (Răspuns:11. acest parametru duce la creşterea capacităţii de efort.174) Ce este complexitatea efortului în antrenamentul sportiv (Răspuns: 4.)... p. p.....49.. tensiune arterială.. creşterea densităţii efortului duce la creşterea nivelului de solicitare a organismului (direct proporţională).... Complexitatea unei acţiuni/activităţi motrice este cu atât mai mare cu cât la realizarea acesteia sunt implicate mai multe grupe musculare... p. reprezintă raportul dintre durata efortului şi durata pauzei.. p..168) Ce este efortul aerob şi anaerob (Răspuns:11..) În funcţie de ce raport se apreciază intensitatea efortului (Răspuns: 4.. Este de fapt un parametru calitativ al efortului........ p. Se exprimă procentual sau prin fracţie. Este determinată de viteza de execuţie a mişcărilor (viteza de deplasare în m/sec. desfăşurată în mod sistematic. p.49. Complexitatea are o relaţie directă cu dezvoltarea îndemânării... numărul lor (acţiuni tehnice... 11.) Care dintre eforturi se desfăşoară în absenţa oxigenului (Răspuns:11. continu care are la bază datele obiective furnizate de ştiinţa sportului şi prin care se urmăreşte depistarea şi punerea în valoare a potenţialului fizic... 12. p. iar pentru măsurarea intensităţii efortului se pot folosi valorile consumului maxim de oxigen (VO2 max. p.. Spre exemplu la durate egale ale efortului şi pauzei procentul este de 100% şi fracţia de 1/1.) Intensitatea solicitării este relevată prin diferite valori funcţionale: frecvenţă cardiacă.. O dată învăţate. Intensitatea efortului în antrenamentul sportiv Intensitatea efortului se referă la relaţia dintre lucrul efectuat şi timpul necesar. Acest parametru rezultă din diversitatea actelor motrice cuprinse în acţiunea sau activitatea motrică şi/sau gradul de dificultate al acestora...... p... în raport cu capacitatea de lucru maxim a organismului... schi-fond. 9. 11.. 9... 50%. Densitatea efortului. p. eforturile neuromusculare devin mai mici. Intensitatea efortului se apreciază. p.... 7.depăşeşte limitele normale cu care suntem obişnuiţi...173) Prin ce se apreciază mărimea efortului (Răspuns: 11. Un rol important în evidenţierea acestui parametru îl are sistemul nervos central. motric şi psihic a viitorilor sportivi. p.... Prin frecvenţa cardiacă se poate determina frecvent relaţia dintre nivelul solicitării şi intensitatea efortului. mai multe segmente ale organismului.. în procente (100%. p. datorită greutăţii coordonării mişcărilor care întră în structura acestora. p... 1/2 şi 1/4). mişcările automatizându-se..2. mijlocie şi mică sau numărul de execuţii pe unitatea de timp etc. de valoarea încărcăturilor. p. 11. de durata şi natura pauzelor etc. modificări biochimice. costul energetic fiind cu atât mai mare cu cât efortul este mai complex... etc.) CAPITOLUL 10 BAZELE TEORETICE ALE SELECŢIEI PENTRU SPORTUL DE PERFORMANŢĂ Selecţia pentru sportul de performanţă reprezintă o activitate complexă. 12.120. 25%). 75%. tactice) pe unitatea de timp (tempoul de lucru în sporturile de luptă...... Poate fi definită astfel: cantitatea de lucru mecanic de efort efectuat de sportiv în antrenamente şi concurs în unitatea de timp.. în ciclism. frecvenţă respiratorie.107. 11...61.3. p... Complexitatea efortului în antrenamentul sportiv Complexitatea efortului se află în raport direct cu dificultatea însuşirii şi efectuării unor acţiuni motrice. Determinarea densităţii se face prin măsurarea timpului scurs în lucru şi cel scurs în pauze. Aceste aspecte le putem exemplifica prin eforturile mari depuse la învăţarea unui element nou. p. în fracţii (1/1. 12.. în calificative: foarte mare.) Care sunt componentele (parametrii) efortului (Răspuns: 4... în jocurile sportive).. 3/4.. În cazul alergărilor.a.107.) Ce este oboseala (Răspuns: 11. p. p. sau de gradul de solicitare al organismului.

neuropsihică. sunt incompatibile cu sportul de performanţă. creşterea nivelului de dezvoltare a capacităţii de efort. bolile endocrine. vizuale.) cunoscut sub denumirea de „Standard Fitness Test“. 10. auditive. fiind o perioadă propice pentru dezvoltarea deprinderilor motrice creşte preocuparea pentru pregătirea tehnică. ale sistemului nervos. condus şi verificat permanent de către antrenor. dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor. se recomandă antrenament separate (fete. fraţilor şi surorilor. care exprimă capacitatea de efort. cum sunt: Aprecierea nivelului de pregătire fizică generală. dezvoltarea abilităţilor motrice de bază şi mai cu seamă cele specifice. asigurarea unei stari de sănătate bună. fete şi la 12-14 ani. prealabilă sau a copiilor): Asigură depistarea copiilor cu aptitudini de excepţie. Etapele activităţii de selecţie. utilizarea de teste specifice. motrice. juniorilor şi valorificarea lor în antrenamentul sportiv 18 . 1. selecţia secundară şi selecţia finală. sanogeneza-o sănătate bună. 10. Crterii somato-fiziologice Înălţimea (talia) este unul dintre factorii importanţi fiind caracteristica antropometrică decisivă pentru majorittea disciplinelor. probelor. intermediară sau selecţia juniorilor): Se realizează la vârsta de 11-13 ani. dezvoltarea calităţilor moral-volitive. cunoaşterea influenţelor mediului socio-economic. în urma unui proces de antrenament atent elaborat. în funcţie de accesibilitatea disciplinelor sportive. conduc la depistarea în special al copiilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea în viitor a unei discipline. biochimice şi psihologice. cât mai complect. este expresia gradului de dezvoltare al fiecărei calităţi motrice în parte şi al tuturor la un loc şi se face prin cele 8 probe ale testului internaţional de capacitate fizică al Federaţiei Internaţionale pentru Educaţie Fizică (F. creşterea capacităţii de efort (aerob-anaerob).1. 3. Bolile cardio-vasculare. obiectivat printr-un sistem de probe şi norme de control. posturilor dintr-o echipă. Starea de sănătate reprezintă un criteriu eliminatoriu şi va fi stabilită printr-un examen clinic pe aparate. care împreună cu proporţiile diferitelor segmente ale corpului sunt. în general. băieţi şi se urmăreşte: dezvoltarea fizică şi psihică. 10.I. următoarele trei faze. de specialitate privind mai ales VO2 MAX (consumul maxim de oxigen). Criterii motrice Motricitatea reprezintă un criteriu de bază.sistem de criterii de natură motrică. hematologică. Se realizează la vârsta de 4-10 ani. tulburările de comportament etc. deosebite capabili de-a obţine rezultate deosebite în sport. Se urmăreşte cunoaşterea: sanogeneza copiilor-starea lor de sănătate. biologică.atenţie şi concentrare mărită).băieţi) cînd se urmăreşte: un randament specific superior (rezultate sportive cât mai bune). metodic şi pedagogic. b) Etapa selecţiei secundare (pubertară. corelaţia existentă între aptitudini şi atitudini. 4. ramuri sau probe sportive şi care are ca finalitate realizarea performanţei sportive. Crterii biochimice Acestea constau din investigaţii mai complexe. băieţi) şi individualizat. neuromusculară. c) Etapa finală (post-pubertară sau selecţia sportivilor): Se realizează la vârsta după 13 ani. încredere în forţele proprii. hepato-renală. În selecţia sportivă este importantă şi estimarea vizuală a aspectului exterior 2. dezvoltarea calităţilor motrice. afecţiunile hepato-renale.P. cunoaşterea antecedente sportive şi genetice ale părinţilor. anomaliile congenitale. Principalele criterii ale selecţiei La baza selecţiei sunt stabilite şi folosite următoarele criterii: somato-fiziologice.S. Crterii psihologice De anumiţi factori trebuie să se ţină seama în procesul de selecţie a viitorilor sportivi ca şi cunoaşterea particularităţilor psihologice. pregătire şi promovare în sportul de performanţă Specialiştii români propun ca etape ale selecţiei menţionând şi principalele lor caracteristici. Starea funcţională ce priveşte integritatea funcţională: endocrino-metabolică. etape în desfăşurarea selecţiei care astfel însoţeşte dealungul parcursului sportiv pe performerul respectiv: selecţia iniţială. a) Etapa selecţiei iniţiale (primare. psihologică şi sociale–care dirijate tehnic. asigurarea motivaţiei pentru pregătirea sportivă. foarte bună stăpânire de sine. cardiorespiratorie.3.4. determinate ereditar. creşterea rezistenţei psiho-fizică (stres.fete şi 14 ani. Particularităţile de creştere şi dezvoltare ale copiilor. febră de start.

) Ce se urmăreşte în etapa selecţiei secundare (Răspuns: 10. a constituit una dintre problemele de bază ale federaţiilor sportive naţionale care au stabilit criteriile specifice ce ţin de practicarea ramurii. 11. p. B..) CAPITOLUL 11 BAZELE TEORETICE ALE PROIECTĂRII (PLANIFICĂRII). 10. p. p. p.19.. planificarea este o activitate complexă care vizează anticiparea viitoarei activităţi. A EVIDENŢEI ŞI EVALUĂRII ACTIVITĂŢII SPORTIVE 11.163..23. p.) Care sunt etapele activităţii de selecţie (Răspuns: 10.. 10. trebuie bine cunoscută de antrenor. operativă. 11.) La ce vârstă se realizează selecţia secundară (Răspuns: 10. p... cu reguli specifice particularităţilor de vârstă. 11. alimentaţia. în vederea perfecţionării măiestriei juniorilor şi apoi ca seniori. Planul de perspectivă (pentru un sportiv.. conducătorilor.) Care sunt factorii interni care determină procesele de creştere şi dezvoltare (Răspuns: 10. p.) Care sunt factorii externi care determină procesele de creştere şi dezvoltare (Răspuns: 10. p. p.1. p. p.. noxele din mediul ambiant şi activitatea motrică şi socială. p.. dezvoltarea semnifică procesele calitative care marchează atingerea unor niveluri superioare de funcţionalitate.. planul cvadrienal (pe 4 ani). constituie la nivelul unităţilor de performanţă una dintre principalele griji ale antrenorilor. A..Grija pentru tinerii sportivi sau elementele tinere ori „speranţele sportive”. 11.. probei respective:. 11.) La ce vârstă se realizează selecţia secundară (Răspuns: 10. de toţi cei ce conduc pe tehnicieni-managerii sportivi. Întrebări pentru verificare: Cum poate fi definită selecţia pentru sportul de performanţă (Răspuns: 4. 7. 7. curentă. p. p.. 19 . cum sunt: planul de lecţie (şedinţa) de antrenament... 7.. o echipă. 11. Fiecare etapa de creştere şi dezvoltare a copilului... 164..) De cine este realizată selecţia (Răspuns: 4. În timp ce creşterea reprezintă expresia fenomenelor cantitative legate de mărirea dimensiunilor corporale. eşalonat pentru mai multe macro-cicluri (sezoane). ca sportive cuprinşi în sportul de performanţă.. Dezvoltarea fizică.. 11. 164.5... pentru o perioadă îndelungată pentru care se elaborează planul respectiv...20.a. apoi factorii geoclimatici. Dezvoltarea motricităţii.) Ce se urmăreşte în etapa selecţiei finale (Răspuns: 10... Dezvoltarea psihică....24.163. 164.. Sistemul de probe şi norme de control: sunt specifice fiecărei ramuri sau probe sportive. În literatura de specialitate sunt folosite mai multe denumiri legate de tipurile de planificare. Criterii de selecţie: Criterii medico-biologice. p.) Care sunt principalele criterii de selecţie (Răspuns: 4. p... O altă clasificare prezentată după documentele de planificarea este următoarea: de perspectivă..24. 11.) Ce se urmăreşte în prima etapă a selecţiei (Răspuns: 10... p...165. p.. 11. vârsta de pregătire pentru sportul de performanţă.) Care este vârsta la care se realizează selecţia iniţială (Răspuns: 10. Această atenţie mărită şi permanentă se datorează şi faptului că a scăzut remarcabil. Proiectarea (planificarea) antrenamentului sportiv Proiectarea. 164.. Factorii care determină procesele de creştere şi dezvoltare sunt: interni: ereditatea şi mecanismele neuroendocrine genetic determinate şi externi: în perioada intrauterină (starea de sănătate a mamei şi evoluţia normală a sarcinii). prin care se urmăreşte depistarea şi iniţierea tinerilor talentaţi. p. p. 11.. 11.. p.165..164...18. planul anual.. p. p. pe 4 ani (de regulă ciclul olimpic) sau pe 2 ani (între două ediţii ale Campionatului mondial sau Campionatului european) b. A... normele şi probele de selecţie Importanţa acordată acestei activităţi de selecţie ca proces continu. p. planul pe termen lung (pe o perioadă îndelungată de peste 4 ani) ş. 10... p. menţinerea lor condiţionată în secţiile pe ramură de sport. p... Criterile. ori echipaj) cuprinde viziunea de bază şi conţine ideile în perspectivă.164... p. p.. Se elaborează pentru o perioadă de: a.. p. 164.. 11.

care are un caracter activ.. p.109. dar veriga fundamentală.. 11. de modelare.. 7. 20 .) Ce cuprinde planul operativ (de etapă) (Răspuns: 4.... Microciclul.2..) Care sunt principalele tipuri de planificare (Răspuns: 4. având un caracter repetitiv între factorii „de antrenament” şi „de refacere” şi „competiţional” Macrociclul are–în general–o durată de un an. 7.. p.110.175. 7. 7.108.. 11. 11. respectiv un an (ciclul anual).) Ce plan de pregătire este inclus într-un microciclu (Răspuns: 4..179. medicale.195. p. p. perfecţionarea şi consolidarea deprinderilor tehnico-tactice de bază.105. p.. graficul planului anual de pregătire.109... de refacere (recuperare). Planul curent: pentru un sezon.181. 7. în formaţie. O lecţie (şedinţă) de antrenament se poate desfăşura. Planul operativ (de etapă) cuprinde: planul unui ciclu săptămânal şi planul (conspectul sau proiectul) unei lecţii (şedinţe) de antrenament.) Cum este denumit ciclul săptămânal (Răspuns: 10.107.. Unele referiri legate de planificare (având autori ruşi preluate şi de francezi şi alţii) vizează enumerarea etapelor stabilite în ordine crescândă şi sunt: microciclul. fişele de antrenament. 11..â.) Pentru ce perioadă se elaborează planul curent (Răspuns: 4... p.B... caietul antrenorului..181. date bio-motrice şi sportive. în circuit (pe ateliere. p..... p. pre-competiţională.. specifică. poate fi deci.) CAPITOLUL 12 TEORIA COMPETIŢIEI SPORTIVE Trăsătura principală a sportului este întrecerea. evidenţa unor rezultate etc... rezultatele şi performanţele sportive din antrenamente...178-181... p. 10.) precum şi datele ce privesc membrii echipei tehnice. 11. Întrebări pentru verificare: Ce este planificarea (Răspuns: 4. În activitatea curentă se întâlnesc diferite tipuri de microcicluri în funcţie de specificul disciplinei sportive.. 10. 11. p. Principalele documente de evidenţă ce pot fi considerate ca instrumente de lucru. p.) Care este veriga de bază a antrenamentului (Răspuns: 11.) O perioadă a planului curent cuprinde de regulă (Răspuns: 4.. 10. datele obţinute în urma trecerii probelor şi normelor de control. p.180.. mixt.174. presupune o adevărată „bancă de date” privind fiecare sportiv (date personale. p.. Partea principală sau fundamentală. Structura lecţiei (şedinţei) de antrenament este compusă din: Partea introductivă (pregătitoare) sau încălzirea. Prin lecţia (şedinţa) de antrenament se urmăreşte în principal: dezvoltarea capacităţilor fizice şi tehnico-tactice şi formarea. pregătire pentru concurs. 11.109. Partea de încheiere (finală).. 11.. p. pentru o etapă. p. de bază a procesului de antrenament. p. p. p.) Cum se desfăşoară lecţia de antrenament (Răspuns: 11. dar mai cu seamă cele specifice ramurii sau probei sportive respective.. operative şi sunt folosite în mod practic. p.) Ce caracter are încălzirea (Răspuns: 11.) Ce cuprinde structura lecţiei de antrenament (Răspuns: 11.. continuu sunt: caietul sportivului. p..110. p. 11. p.) Ce este planificarea de perspectivă (Răspuns: 4. În ceea ce priveşte structura procesului de antrenament. în sportul de performanţă modern se practică frecvent următoarele forme de organizare: Lecţia (şedinţa) de antrenament Este componenta cea mai mică. 7.. Competiţia valorifică acumulările înregistrate în antrenamente şi concursuri şi constituie elementul principal de motivaţie şi manifestare a aspiraţiilor în public.) Ce perioade cuprinde planul curent (Răspuns: 4. p. p. de regulă: individual (liber). 10.. p.174.179. p. deci este constituit din mezocicluri. Mezociclul este format din mai multe microcicluri. conţinutul şi caracterul: de pregătire fizică.. de regulă un an şi cuprinde 2-6 micro-cicluri.. C. p. cuprinde mai multe cicluri săptămânale.. în grup. p.. p. mezociclul şi macrociclul. p.. 7. p. Evidenţa şi evaluarea activităţii sportive Evidenta în sport. p..180. 11.179. 10. uneori anual sau bianual în funcţie de specificul sportului respectiv... liber..181. performanţele din concursuri. competiţii etc. p. p..

condusă de un preşedinte. scopul.Competiţiile sportive în funcţie de diferitele sale contexte pot fi stabilite (clasificate) astfel: în funcţie de gradul de solicitare: fizică. în funcţi de nivelele competiţionale (asociaţie-club (competiţiile interne. Direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru sport şi unităţile sportive şi în final antrenorii secţiilor pe ramură de sport elaborează un calendar sportiv propriu. stabilit în concordanţă cu posibilităţile şi particularităţile impuse de obiectivele activităţii sportive şi care ţine seama de diversitatea şi interacţiunea lor reciprocă... validării şi organizarea şedinţei tehnice. p. a contestaţilor ş.. data înscrierilor.. etc). Campionatul –are ca punct final acordarea titlului de „Campion naţional“. p. Principalele componente ale „Sistemului competiţional” sunt: categoriile. după sistemul de desfăşurare: eliminatoriu. p. p. care constituie calendarul disciplinei. modul (sistemul) de disputare al întrecerilor. internaţional. au drept de participare toţi sportivii ramurii de sport respective indiferent de eşalonul valoric la care ei participă în sistemul competiţional. a unităţilor şi organizaţiilor sportive (interne sau internaţionale) există creat un sistem competiţional sportiv propriu. condiţiile de participare: categoriile de vârstă. pe baza celui „superior-oficial“. colective pentru rezolvarea diverselor problemelor. au loc între concurenţii aflaţi în diverse localităţi. Federaţiile sportive internaţionale stabilesc competiţiile şi concursurile sportive cu datele la care se vor desfăşura. 11. Organizarea concursurilor.. modul de rezolvare a litigiilor. pe discipline sportive. Federaţiile sportive naţionale îşi elaborează propriu Calendar sportiv. 11. 12..este forma principală.3. p. Calendarul competiţional sportiv Încadrarea în timp a sistemului competiţional reprezintă calendarul sportiv.) Cum pot fi clasificate competiţiile sportive (Răspuns: 9. p.) 21 . competiţiilor sportive Pentru fiecare concurs. 11.) Care este trăsătura principală a sportului (Răspuns: 9. de casă cu doar cu participarea sportivilor clubului). Din punct de vedere terminologic în cadrul sistemului competiţional se întâlnesc următoarele activităţi specifice: Concursul . care se completează şi cu alte competiţii şi concursuri proprii. modurile si formele de desfăşurare. Pot fi interne sau internaţionale şi departajate în: oficiale. municipiu -local.. 12..) Ce este un concurs sportiv (Răspuns: 9. De regulă. greutate. Concursul fulger – participanţii la concursul desfăşurat după sistemul eliminatoriu. pe echipe şi mixte. În funcţie de aceasta. Concret. Concursul cu handicap –sportivii sau echipele superioare ca valoare acordă partenerilor de întrecere unele avantaje. p. datele de disputare. Întrebări pentru verificare: Ce este o competiţie sportivă (Răspuns:10. competiţie organizat la orice nivel se recomanda organizatorilor să aibă în atenţie următoarele: elaborarea regulamentului de organizare şi desfăşurare preciza: denumirea competiţiei.185.. sex.2... care este managerul acţiunii. campionat. de bază a întrecerii sportive dintre doi sau mai mulţi participanţi. etape iar în finalul acestora se desemnează câştigătorul.. individuale. amicale. subcomisii.. campionul.. tactică şi modalitatea desfăşurării întrecerilor.45. p... locul de organizare. mondial.) Ce cuprinde sistemul competiţional sportiv (Răspuns: 11.. după vârstă. Anual... se alcătuiesc comisii.... după grupele de participanţi (pe categorii valorice. Turneul – în mod frecvent acest sistem echivalează cu concursurile organizate de-a lungul unui întreg campionat. turneu (conform tabelelor Berger) şi mixt.1. tipurile si genurile concursurilor. Competiţia – reprezintă un ansamblu de concursuri oficiale. modul în care se stabilesc câştigătorii şi se alcătuiesc clasamentele. felurile competiţiilor... pe baza criteriului „fiecare cu fiecare“.. îşi dispută întâietatea într-un timp mult diminuat decât prevederile regulamentare. continental. organizatorul competiţiei. tehnică. 11.a..55. olimpic)..56. Cupa – este una dintre cele mai răspândite şi deschise forme competiţionale sportive. de greutate. 12. Concursurile prin corespondenţă – sau la distanţă. Competiţia se poate desfăşura pe mai multe reuniuni. p.. Sistemul competiţional sportiv În organizarea instituţiilor.. pe sectoare. naţional.. ramurii de sport respective. Apoi. În funcţie de importanta competiţiei se stabileşte o „Comisie (Comitet) de organizare“.. nivelul valoric al sportivilor etc.

dietetice...) Ce este un concurs cu handicap (Răspuns: 10.. p.) Ce este un concurs prin corespondenţă (Răspuns: 10. p. (1 min... sau cadă (muşeţel.... odihnă activă... Oxigenare sau aeroionizare negativă .113. 25 gr...saună. sare Bazna. farmacologice. în lipsă se poate folosi iaurt.. Alimentaţia: . p.) De câte feluri este refacerea (Răspuns: 11. p. normoproteică. 4.. Consideraţii generale privind bazele fiziologice ale procesului de refacere a organismului după efort Procesul refacerii este considerat o componentă a antrenamentului sportiv.Ce este o cupă sportivă (Răspuns: 10. 6.. în continuare.15 min. tei. p. Duş cald . 5.186..187. p. 9. după tehnici individuale sau colective. 2. 11.. microleziuni). Mijloacele folosite se pot clasifica după substratul biologic asupra cărora acţionează. Energin 2-3 tablete. Saună .1. 3... etc.) CAPITOLUL 13 REFACEREA ORGANISMULUI SPORTIVILOR DUPĂ EFORT 13.. şah... Nootropil 1-2 capsule pentru tir.....) Care sunt principalele activităţi în organizarea unei competiţii sportive (Răspuns: 11..) Ce este un concurs fulger (Răspuns: 10. după apartenenţă: ca mijloace hidro-fizio-balneoclimatice. Odihnă activă 11. bogată în fibre şi gelatine. 3. Dintre mijloacele folosite practic..8-10 min.. 5 (Nootropil). în activitatea de refacere cele mai accesibile. tir şi şah se recomandă cu precădere aplicarea mijloacelor care vor fi prezentate la punctele 1. 6. Refacerea după antrenamente şi competiţii cuprinde: refacerea naturală... 4. Schema de refacere după efortul predominant anaerob (efort neuro-psihic. relaxarea autogenă (antrenamentul psihoton).. lactate.) 22 . 11 – cel puţin o şedinţă pe zi. p. neuro-muscular. Odihnă pasivă (somnul) Întrebări pentru verificare: În ce constă refacerea organismului după efort (Răspuns: 4. În acest scop se recomandă folosirea zilnică a mijloacelor cuprinse la punctele 2.Polivitaminizant S – 2 tablete. accident.(38-42°) 15 min.. p...) Care este deosebirea dintre refacerea şi recuperare (Răspuns: 4. reechilibrarea hidroelectrolitică. p.. suc de fructe sau apă minerală alcalină + ½ lămâie.... endocrino-metabolic..113.. scrimă (Piravitan). 8. intracompetiţional şi postcompetiţional.186. dieta sportivă. 8. elemente sugestive. Vitaspol 1-2 fiole. Medicaţie: . (cu psihologul. neuro-muscular) Spre exemplificare se prezintă. la îndemâna medicului. Pentru disciplinele sportive scrimă.. 1 min.. 11. 13. medicul. 9. p. 11... Masaj .bogată în legume.. oxigenarea în încăperi speciale. hipolipidică. neuro-psihic. antrenorul). duş sau bazin).. psihice. antrenorului şi chiar a sportivilor sunt: elemente hidro-fizioterapice. posibil a fi efectuată.. presomasaj). somnul-odihna pasivă.) Ce cuprinde de regulă o schemă de refacere (Răspuns: 11.. refacerea dirijată.. p. vitaminele. sau la sfârşitul ciclului săptămânal) se indică organizarea unor şedinţe de antrenament de refacere ce vor include toate mijloacele prezentate şi sub supravegherea personalului medical de specialitate.10-15 min... De exemplu: cardiorespirator.. hidromasaj. combaterea senzaţiilor musculare neplăcute (cum sunt: contracţii. o schemă de refacere pentru sporturile incluse în categoria efortului predominant anaerob (inclusiv jocurile sportive). 11. 1. p. contuzii. iodură de potasiu 1 ‰). organe.. sau ceai cu ½ lămâie. 11...) Ce este calendarul sportiv (Răspuns: 10. p.. etc..186.187-188. p. p.186...2. 4. 11. Sau o altă clasificare..8-10 min.... instrumental (vibromasaj. Reechilibrare hidro-electrolitică – 300 ml. 11.. Psihoterapie . 11. Refacerea înseamnă combaterea oboselii apărută pe parcursul efortului sau după randamentul sportiv iar recuperarea vizează domeniul patologiei sportive şi reprezintă o reabilitare morfologică sau funcţională în urma unui handicap: boală. 10. de două ori pe săptămână (la mijlocul curbei efortului de vârf săptămânal. 7. p.. p. p... fructe. Antrenament psihomatic sau alte tehnici de relaxare sub supravegherea specialistului. p.. manual (indicat) sau 10 min..) Ce este un turneu sportiv (Răspuns: 10. Polimineralizant S 2-3 tablete. glucoză sau miere. lapte bătut. 10 şi 11. 2. produse chimioterapice.

Calităţi volitive: stapânire de sine. flegmatic şi melancolic.a. Calităţi principale personale: capacitate intelectuală şi o pregătire profesională cât mai superioară.de organizare. Când un manager sportiv are aceste procese egale el poate fi considerat un om echilibrat. la condiţiile concrete ale structurii sportive. Când acest echilibru dispare. aptitudinile şi caracterul omului. capacitatea de a comunica şi a recepta mesajele de la colaboratori şi subordonaţi. discernamant şi obiectivitate în relaţiile umane. amabilitate. independenţă ş. Profilul şi calităţile managerului activităţii sportive Managerul asigură utilizarea şi coordonarea eficientă a tuturor resurselor structurii respective. raportul dintre cele două procese fundamentale ale sistemului nervos central: excitaţia şi inhibiţia. Acest concept a fost mult studiat de catre Kant. o foarte bună memorie. de practicare a exerciţiilor fizice şi a diferite ramuri şi probe sportive. să-si respecte promisiunile. În managementul sportiv sunt importante calităţiile conducatorului care înseamnă transpunerea principiilor şi metodelor de conducere în mod creator. derularea activităţilor de marketing. trăsături pozitive de caracter (sociabilitate. capacitatea de a acţiona în condiţii de stres. să susţină şi să încurajeze pe cei cu care lucrează.a. Hagel.a. urmand activitatea propriu zisă . corectă în comunicare. să fie politicos ca ton şi comportament. Personalitatea înglobează totalitatea predispoziţiilor transmise ereditar şi a insuşirilor dobândite de un individ în decursul vieţii sale. dobândite ulterior. competenţa. sinceritate. spirit de observaţie. de comportamentul şi profilul sau moral. tact.CAPITOLUL 14 MANAGERUL ACTIVITĂŢII SPORTIVE 14. Managerul sportiv în activitatea sa de conducere se foloseşte de calităţi native şi de cunoştinţe specifice însuşite. asigurarea resurselor tehnico-materiale. evaluare etc. apreciere. a procesului de antrenament. dacă se impune acest lucru. spirit inovator. vigoare şi o ridicată capacitate de energie. Personalitatea managerului sportiv Personalitatea reprezintă felul propriu de a fi al al unui individ. exprimare clara. consultanţă etc). capacitate de concentrare etc. autoritatea şi răspunderea sa. administrează. eficacitate în activitate. Fichte ş. lucru cu oamenii. inteligenţă. organizare. utilizarea mijloacelor de refacere şi recuperare după efortul din antrenamente sau competiţii ş. de frustare ş. Conexiunile dintre toate acestea.2. care constă din pregatirea şi apoi desfăşurarea concretă a activităţilor respective (care pot consta din desfăşurarea unei acţiuni. autoritate şi răspundere. fermitate.a. gestiune şi conducere ce urmăresc realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă maximă. să respecte calea ierarhică. În literatura de specialitate anglo-saxonă se apreciază managementul ca o ştiinţă. să manifeste interes şi respect faţă de activitatea celorlalţi. b. 14. iniţiativă.3. bunătate. Activităţile desfăşurate de manager (denumite şi activităţi manageriale) debutează cu proiectarea.1. temperamentul. responsabilitate şi autoritate.) inclusiv activitatea de corectare a planului sau programului de organizare a activităţilor. Succesul în ori ce activitate sportivă depinde în mare măsură şi de calităţile managerului. sanguin. viziune sistemică. Pentru aceasta în activitate sa. pentru a realiza o eficienţă maximă managerul trebuie sa beneficieze de: temeinice cunoştinţe de specialitate şi din cât mai multe alte domenii. Faţă de colaboratori un manager sportiv trebuie să se manifeste astfel: să fie cât mai apropiat. ceea ce determina stilul de activitate a acestuia şi eficienţa muncii prestate de acesta. cordialitate. 23 . în funcţie de creşterea excitaţiei sau inhibiţiei. să fie discret. perseverenţă. de muncă.) ca şi activitatea administrativă (secretariat. a instituţiei. 14. apar aşa cunoscutele tipuri temperamentale: coleric. sănătate. intuiţie. perseverenţă etc. sunt cuprinse în aşa cunoscutul „triunghiul de aur“: competenţă. care au analizat acest termen şi au considerat că fiecare om este o personalitate. a. ca o artă desfăşurată de manageri pe care-i consideră persoane care planifică. Dintre ştiinţele care au analizat personalitatea umană se detaşează psihologia care a definit însuşirile psiho-fizice.). conduc. De asemenea. în conducere. modestie. organizaţiei ori a activităţii sportive respective. aptitudini şi deprinderi manageriale. controlează şi fac cunoscut informând despre activitatea pe care o coordonează contribuind direct la realizarea obiectivelor. Unele caracteristici teoretice generale ale managementului Managementul constituie un ansamblu de tehnici de planificare. a activităţilor financiar-contabile ori cele ce privesc personalul participant la aceste activităţi (selecţie. capacitatea. Temperamentul unui individ este rezultatul.

prudent. rău. Stilul fiecarui manager este personal. 14. competent. propria persoană şi activitatea prestată. reuniuni. De informare: . mediu. lunar. Organizarea activitatii managerului sportiv Într-o structură sportivă se apreciază că peste 80% din activitatea managerului poate fi programată. linguşitor etc. inocent.5. săptămânal. pentru a-i determina să acţioneze în spiritul şi sensul dorit de manager. În activitatea sportiva se întalnesc urmatoarele tipuri de şedinţe. mentalitate. Autoritatea managerului poate fi: ierarhică şi autentică. determinat de pregatirea sa profesională. După activitatea prestată doar de el: conducatorul gândeşte.4. clar şi precis privind activitatea sa şi a colaboratorilor (subordonaţilor ) săi. 14. ca în ori ce alt domeniu. 14.8. este acela de a desfaşura o activitate creativă. să cunoască cel puţin 1-2 limbi străine de circulaţie. înăscute sau formate.pentru imformarea de catre colaboratori a managerului sau a acestora de catre manager. dirijat. Un manager trbuie să-şi organizeze activitatea în funcţie de: ce este urgent şi ce este important. întâlniri: a. sistematică. De asemenea. Competenţa şi autoritatea managerului sportiv Managerul trebuie să fie. In funcţie de personalitatea lor. După alte criterii: birocrat. Competenţa în domeniul activităţii de educaţie fizic şi sportivă. viaţă. Între elementele de sprijin pentru un manager debutant pot fi enumerate: să fie convins că poate face faţă soluţionării problemelor care revin unui manager. . de a hotărâ. Astfel judicioasa planificare. b. asigurând armonizarea cerinţelor cu scopurile urmărite. a subalternilor. stilul de muncă trebuie să fie eficace şi eficient. să aibă o evidenţă clară a ceea ce trebuie să facă zilnic. Toate aceste caracteristici formează ceea ce se defineşte: profilul psiho-socio-profesional al managerului sportiv. a sarcinii primite. Tipuri de manageri şi stiluri de conducere în activitatea sportivă In funcţie de diverse criterii şi managerii sportivi pot fi clasificaţi astfel: a. In ceace priveste relaţia managerului cu subalternii şi colaboratorii este important ca aceasta sa fie de colaborare. Astfel. Comportamentul managerului sportiv Comportamentul unui manager poate avea urmatoarele caracteristici: este motivat. ezitant. 14. razbunător. se consolidează prin competenţa şi ţinuta sa morală. instruire-educaţie. prestigiul unui manager sportiv se formează. pe ore. Stabilirea priorităţilor manageriale vizează obţinerea unei eficienţe cât mai mare în munca sa. eficient. este evidenţiată prin cele două componente: profesională şi decizională. exercitată asupra colaboratorilor. Un manager prin comportamentul său poate influienţa în bine sau în rău atmosfera din colectivul pe care-l conduce. drept şi corect. negativist. puterea superiorului de a lua decizii. de experienţa sa în conducere. determinat de ereditate. Autoritatea managerului sportiv este o noţiune complexă şi poate fi definită ca: puterea personală a conducatorului. După modul de valorificare a informatiilor: echilibrat. organizată. Toate aceste insusiri ale conducatorului sportiv determină personalitatea acestuia. hotărăşte şi face totul el singur. Decizionale 24 .ad-hoc . minutios şi raţional planificată. Rolul managerului. Calităţiile managerului sportiv se bazează pe inclinaţiile personale. managerii pot fi clasificaţi ca: formali şi informali. temperament şi de asemenea. Autoritatea este dreptul conferit managerului prin numire sau câştigat în urma unui concurs.6. mobil.Caracterul unui manager sportiv este o sumă de însuşiri şi reprezintă modul de atitudini faţa de oameni. c. sincer. ca şi printr-o preocupare continuă de autoperfecţionare. cinstit. 14. după cum am văzut. să fie în măsură să opereze pe calculator ş. Este responsabilitatea.operative (cu colaboratorii apropiaţi). Managerul debutant Autoritatea se câstigă nu se impune. adică să aibă un program scris. eficientă şi în final să-i determine pe aceştia să acţioneze convinşi de importanţa problemei. autocrat. reprezentând puterea legală sau legitimă. realizator.7. să cunoască perfect sistemul de organizare a activităţii sportive. promotor. b. un manager poate fi ca om: bun. programare a timpului de muncă este deosebit de importantă. alturist. Succesul. Deasemenea un bun manager trebuie să aibă în vedere următoarele: să ştie clar care îi sunt atribuţiile.a.

126-130.. p.134. p.) din structura mişcării sportive. . în toate domeniile se urmăreşte organizarea ştiinţifică a activităţii. 11. pentru a-şi atrage simpatia... dotarea materială corespunzatoare. tehnicieni. relaţiile cu multimedia–aceasta determinând în cele mai multe cazuri...129130. care de altfel reprezintă un important mijloc de comunicare. In prezent...) Care sunt stilurile de conducere în sport.) Care este competenţa şi autoritatea managerului sportiv (Răspuns: 10. 11..130-133. p. administrative..). multidisciplinară. 11. a bazei sportive sunt legate de existenţa resurselor materiale... a sportivilor. asigurarea unui climat mereu optimist – cum îl numesc americanii „keep smiling”–realizat prin tehnici şi metode adecvate – „human engineering”. p...133-134. De explorare. Relaţiile publice ca termen. p.. federaţie etc... p.) Care sunt principalele trăsături pe care trebuie să le aibă un manager sportiv (Răspuns: 10.) Care trebuie să fie comportamentul unui manager sportiv (Răspuns: 10.12. după temperament (Răspuns: 10. ca prin activităţile desfăşurate de un grup organizat. 11..) 25 .. Aceasta înseamnă asigurarea unei eficienţe crescute a activităţii prestate printr-o muncă ritmică. unitate sportivă etc.136-138. putem deasemenea. asigurarea fondurilor financiare necesare activităţii curente ca şi dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii. întelege: activitatea de promovare a celei mai eficiente forme de comunicări cu diferitele categorii de public (sportivi.. p.. Aceasta tehnică presupune racordarea calculatorului la reţeaua INTERNET.a. etc. p. performanţele în diversele discipline ale sportivilor joacă un rol important în existenţa şi perspectiva dezvoltării unei structuri (club. conducatorul (managerul) face cunoscute principalele realizări ale organizaţiei. ale unităţii respective pentru ca acesta să creeze o imagine din ce in ce mai bună şi pentru a fi cautaţi şi solicitaţi de cei interesaţi.12.) Ce reprezintă personalitatea managerului sportiv (Răspuns: 10. după autoritate (Răspuns: 10.. organizatie. civilizate între membrii grupului.. p. sprijinul salariaţilor proprii (de altfel primul public) şi al lumii exterioare.) In ultimii ani.. o dviziune corectă a muncii şi o cooperare largă. Managerul sportiv şi relaţiile publice Imaginea sportivă creată de diversele cluburi sportive.. deci. p. prin organizarea mediului de muncă..relaţiile cu propriu personal (din unitate. p.. problemele specifice ce urmează să fie rezolvate). 11. cu sportivii şi tehnicienii ca obiect de tranzacţii.... p...9.. se regăseste în expresia anglo–saxona „public relations” prin care înţelegem ansamblul de procedee sau activităţi – folosite de exemplu – de un conducator de organizaţie. Relaţiile publice.. p.. Relaţiile publice urmaresc... 11.. reprezintă „ansamblul de mijloace utilizate de o intreprindere sau instituţie.) Cum poate fi definit managementul sportiv (Răspuns: 10.. p..c.129130. este publicarea electronică prin care se oferă celor interesaţi toate relaţiile care se pot găsi şi în massmedia.relatiile cu cluburile şi asociatiile sportive.a.134. asociaţie..) Cum trebuie să fie managerii sportivi (Răspuns: 11. sportive ş.) Care sunt principalele calităţi pe care trebuie să le aibă un manager sportiv (Răspuns: 10.....) Care este profilul şi ce calităţi trebuie să aibă managerul sportiv (Răspuns: 10. 11.... pentru a-şi crea un climat de încredere din partea populaţiei şi pentru favorizarea propriei dezvoltări”... Aceast lucru este în raport direct cu imaginea publică a clubului.. p. Relaţiile publice („Public relations”) după Salleron.... 14.. In acest scop. o noutate.... De exemplu. organizarea unui serviciu de presă în care un rol important îl are ataşatul de presă. De organizare (pe baza unor planuri detaliate se stabiles acţiunile. 11. p. p. p.. p. cluburi sportive ş..) Care sunt stilurile de conducere în sport. de toţi acei care vor contribuii cu fonduri băneşti. alegerea celor mai raţionale procedee şi metode folosite în activităţile respective. 11. d. Prin relaţii publice. p. 11.. creerea unui regim optim de muncă prin creerea unui cadru ambiant favorabil activităţii ca şi diminuarea factorilor perturbatori.. să se stabilească şi să se menţină relaţii bune.. Întrebări pentru verificare: Ce cuprinde activitatea de management sportiv (Răspuns: 10... precum şi între acest grup şi alte grupuri din diferite sectoare ale vieţii sociale. de implicarea sponsorilor.. p. pot fi interne şi externe: a) Relatiile publice interne privesc: ...

. simple sau complexe (cele cu sisteme de înregistrare). 26 . pârtii de schi etc.. destinate practicării sportului de performanţă.. INSTALAŢII ŞI BAZE SPORTIVE Organizarea activităţii sportive.. baze sportive în aer liber sau deschise. ca de exemplu: aparatele de gimnastică. gospodărirea acesteia iar gestionarea înseamnă răspunderea păstrării bunurilor încredinţate cât şi mânuirea fondurilor acesteia. 15. în principal. simulatoarele. să asigure respectarea pe lângă avizele igienice şi a celor de protecţie etc. bazele sportive trebuie să fie construite în conformitate cu respectarea normelor şi standardelor de folosire.. elastice sau electronice.. ca şi personalul auxiliar.Care sunt principalele caracteristici ale managerului debutant (Răspuns: 10. b.. respectarea caracteristicilor tehnico-sportive ale bazei sportive..141-145. sau de către firme specializate. care pot fi mecanice... destinate practicării Sportului pentru toţi. a activităţii de loasir. terenuri în aer liber. Lucrările de întreţinere se efectuiază de regulă cu personalul bazei... unde activitatea este condiţionată. limitată de anotimp (stadioane. p. 3. Clasificarea bazelor sportive Bazele sportive pot fi clasificate după diferite criterii.126-137. a echipamentelor şi instalaţiilor specifice care să asigure condiţiile cât mai optime pentru practicarea diferitelor discipline sportive. De asemenea..205-211. p. viteza vântului sau a parcurgerii unei distanţe.2.. Operaţiile de întreţinere se efectuiază curent sau periodic. 11. având dimensiunile corespunzătoare pregătirii şi desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor sportive şi prevăzută cu instalaţiile şi aparatura necesară practicării sportului ori vizionării activităţilor sportive. 15. p. întreţinerea de ameliorare. aparaturii şi materialelor sportive. a diferitelor activităţi.) Care este procentul de activitate a managerului care poate fi pregătită (Răspuns: p. 11..3. Baza sportivă reprezintă orice amenajare specială.. etc. b. Managementul bazelor sportive Responsabilitatea pentru gestionarea şi administrarea unei baze sportive revine în principal: unui administrator (în cazul bazelor sportive de dimensiuni şi ca număr mic) sau unui consiliu de administraţie care desemnează persoanele de conducere în calitate de manageri. a lucrării respective. p. pentru organizarea competiţiilor sportive oficiale. 11.139.138-139. După natura construcţiei bazelor sportive avem: a.. După natura participanţilor la activităţiile sportive: a. etc. a lungimii săriturilor sau a aruncărilor în atletism. a forurilor sportive.. simple. baze sportive pentru sportul de performanţă. comercială etc. Conducătorul bazei sportive urmăreşte.. construcţie sau teren.). După complexitatea activităţii care se desfăsoară pe ele: a. baze sportive pentru activitatea de agrement. luându-se în considerare: normele cuprinse în reglementările şi normativele factorilor de specialitate. Întreţinerea. buna funcţionare a întregii baze sportive ca şi organizarea muncii întregului personalul care deserveşte baza sportivă diversele activităţi ce au loc pe aceasta. desfăşurarea procesului de antrenament ca şi a competiţiilor sportive atât în cadrul activităţii Sportive de performanţă cât şi a celui pentru toţi. cum sunt: 1. 11. c. dotată cu anexe administrativ-sanitare şi de altă natură (igienică..) Ce urmăresc relaţiile publice în activitatea sportivă (Răspuns: p. cei de execuţie.. Aparatura sportivă reprezintă un ansamblu de dispozitive de construcţie specială. baze sportive şcolare... care permit activitatea în tot timpul anului (săli.) CAPITOLUL 15 ECHIPAMENTE.. baze sportive acoperite. p. trenajoarele..) 2. administrarea şi gestionarea bazelor sportive Întreţinerea în condiţii cât mai optime a unei baze sportive are în vedere: întreţinerea de păstrare..) Care este rolul relaţiilor publice în activitatea managerului sportiv (Răspuns: p.. aparatele de înregistrat: loviturile în scrimă..1.) Care sunt principalele tipuri de reuniuni.205-211. 15.. a instalaţiilor.. 11.) Care este rolul principal al managerului sportiv (Răspuns: p. p.. d. întâlniri sau şedinţe ale managerului (Răspuns: p. complexe.. piscine. de agrenament este condiţionată de existenţa unei baze sportive... 11. cu dimensiuni standardizate. b. baze sportive pentru spectacol sportive.). Administrarea unei baze sportive este activitatea care constă în conducerea.. care poate fi temporară sau permanentă. în funcţie de complexitatea bazei sportive... p.

. Bucureşti..Responsabilitatea managerului bazei sportive priveşte şi oferirea de servicii de calitate atât proprietarului bazei cât şi beneficiarilor care solicită acest lucru. Ed.. p. Bucureşti. Managementul educaţiei fizice şi sportului. XXX-Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 2000 şi 2004.. A. Ed. Bucureşti. 13. Fundaţiei România de Mâine.. Ed... Resursele umane în educaţie fizică şi sport. Fundaţiei România de Mâine. Între acestea sunt încluse şi serviciile auxiliare care duc la creşterea de venituri sau publicitate sub diferite forme (prin închirierea de saţii pentru publicitate). Psihologia educaţiei fizice şi sportului. Fundaţiei România de Mâine. Ed.. 7. 2006.. Ed.. TODEA. 2. Fundaţiei România de Mâine. Fundaţiei România de Mâine. de folosire a bazei sportive şi beneficiile realizate prin prestări de servicii sportive. Întrebări pentru verificare: Cum pot fi clasificate bazele sportive (Răspuns:11. NICU. D. 3.) BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1... 6. Managementul modern. 5. Fundaţiei România de Mâine. AL. S.. NICU. 2000 şi 2005.... 2000.. 1998. HOFFMANN. Monitorul Oficial.. S. Fundaţiei România de Mâine.. GÂF-DEAC.. p... A. A. 2005.. Ed. p. 9.. Fundaţiei România de Mâine.) Care sunt condiţiile optime pentru întreţinerea unei baze sportive (Răspuns: 11. Bucureşti. M. Metodologia cercetării ştinţifice în educaţie fizică şi sport. Structurile sportului. 4.. S.. Costurile activităţiilor prestate sunt în principal reprezentate de cheltuielile de întreţinere. Ed.. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv. 2002. M. HOFFMANN. p. AL.. Ed. elemente de bază şi studii de caz.. Metodica educaţiei fizice şi sportului. 27 . TODEA.. 1999. Bucureşti. TODEA. TODEA.. Bucureşti.) Care sunt principalele responsabilităţi ale unui manager al bazei sportive (Răspuns: 11. 8.. 2003. Fundaţiei România de Mâine. Teoria educaţiei fizice şi sportului. 2000 şi 2004. 11. Bucureşti.. Bucureşti. Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului. 12. 1995. S. 2003. Bucureşti... Teoria antrenamentului sportiv. Volumul I-IV. 10.. Ed.. Fundaţiei România de Mâine. Fundaţiei România de Mâine. coord. Aramis.. Bucureşti. Bucureşti. GAGEA..) În funcţie de ce se construieşte o bază sportivă (Răspuns: 11.) Care sunt principalele surse pentru asigurarea mijloacelor materiale (Răspuns: 11.. GHEORGHE. Ed. p. 2003. Ed. EPURAN. Teoria activităţilor sportive -Cursul sinteză.. Ed.69.. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful