You are on page 1of 2

schmunzeln / lcheln jdn anlcheln / lcheln jdm zu jdn zum Lachen bringen kichern / gickern wiern aus vollem

Halse lachen in Lachen ausbrechen in unbendiges Lachen ausbrechen ein Lachanfall bekommen unter Trnen lachen sich totlachen sich vor Lachen kruseln sich einem Ast lachen sich kranklachen ber (+Akk) sich krumm und bucklig lachen vor Lachen prusten das Lachen unterdrcken in sich hineinlachen vor Lachen platzen vor Witz sprhen sich vor Lachen schtteln da lachen ja die Hhner! du hast gut lachen es ist mir nicht zum Lachen wer zuletzt lacht, lacht am besten das ist ja lcherlich es ist doch zum Lachen das Kichern / die Lachtaube jdn angrinsen den Bauch vor Lachen halten

LACHEN umiechad si umiechad si do kogo rozmieszyd kogo chichotad red miad si pen gb, ryczed ze ~u wybuchnd miechchem wybuchnd niepohamowanym ~em dostad napadu miechu pakad przez zy konad ze miechu zwijad si ze miechu miad si do rozpuku parsknd miechem powstrzymywad miech miad si w duchu pkad ze miechu tryskad humorem / dowcipem trzd si ze miechu koo by si umia! dobrze ci si miad nie jest mi do miechu ten si mieje, kto si mieje ostatni przecie to mieszne mieszka szczerzyd si do kogo apad si ze miechu za brzuch

WEINEN heulen schluchzen aufschluchzen vor Freude weinen die Freudetrnen die Dankestrnen wie ein Schlosshund weinen in Trnen ausbrechen jdn zu Trnen rhren aus dem Weinen nicht herauskommen sich die Augen aus dem Kopf weinen sich die Augen rot weinen ber etw weinen um jdn weinen winseln wehklagen wimmern / jammern plrren / flennen die Trnen schlucken die Trnen vergieen heie Trnen vergieen es ist mir zum Lachen das Weinen ist mir nahe das Kopfkissen nass weinen die Trnen laufen die Wangen runter herzzerreiend weinen immer wenn ich kommen mir die Trnen wusste es nicht - sollte er lachen oder weinen? die Heulsuse jemand ist (hat) nah (nahe) am Wasser gebaut

wyd szlochad szlochad w konwulsjach pakad ze szczcia zy szczcia zy dzikczynne ryczed jak bbr zalad si zami wzruszyd kogo do ez zapakiwad si pakad nad czym opakiwad kogo zmarego skamled zawodzid / biadolid jczed / kwilid drzed si / beczed poykad zy wylewad zy pakad rzewnymi zami nie jest mi do miechu wypakiwad si w poduszk zy spywaj po policzkach pakad rozdzierajco zbiera mi si na pacz nie wiedzia, czy si miad, czy pakad. beksa kto paczliwy, sentymentalny

zum Lachen in den Keller gehen sich vor Lachen wegwerfen sich scheckig lachen Dir wird das Lachen schon noch vergehen! Trnen lachen vor Lachen brllen dreckig lachen sich vor Lachen ausschtten Da gibt es nichts zu lachen! sich vor Lachen kugeln sich ins Fustchen lachen

miad si w tajemnicy rzucad si ze miechu pkad ze miechu jeszcze ci przejdzie ochota na miech! pakad ze miechu wybuchnd miechem miad si z czyjej szkody zamiewad si to nie jest mieszne! turlad si ze miechu miad si w kuak (chichotad ukradkiem, zoliwie)

zum Steinerweichen weinen Krokodilstrnen vergieen

rozpaczliwie pakad, wspczujco wylewad krokodyle zy