HRVATSKI VATERPOLSKI SAVEZ POVJERENIK ZA NATJECANJE HVS-a STRU NO POVJERENSTVO HVS-a !

"#$% 13& ' 2013

Split, 29. 11. 2013. g.

Predmet: Kandidatura za organizaciju finalni turnira Pr!en"t!a Hr!at"#e $%&'($%&) za mla*e #ategorije P#(t#)a*i T+,+l$+, P"#p#-i.i$a P")+*/t)a H")at/0+ -a ,la1+ 0at+g#"i$+ 2013'2012 3/)#$+*i4 #5 UO HVS-a 6i*al*i t3"*i"i 7+ /+ #5ig"ati 3 /li$+5+7i, t+",i*i,a 89l.31.P"#p#-i.i$a P"). H"). -a ,l.0at+g#"i$+ 2013 ' 2012:% 1. za juniore 2. za mla e juniore 3. za kade$e 4. za ml. kade$e 5. za %&'()% od 30. siječnja do 02. veljače 2014. ( 1996.god. i ml. i do 3 igrača “95. g. po ekipi ) od 2!. veljače do 02. o"ujka 2014. od 13. o"ujka do 16. o"ujka 2014. od 2!. o"ujka do 30. o"ujka 2014. od 16. $ravnja do 19. $ravnja 2014. (199#. god. i ml.) (2000. god. i ml.) ( 2001. god.i ml.) ( 2002. god. i ml.)

Molimo sve klubove koji su zainteresirani za organizaciju pojedinog završnog turnira (ili više) po gore navedenim kategorijama i datumima da dostave pisanu kandidaturu sa slijedećim podacima (PONUD )! " kategorija (uzrast) " mjesto odigravanja i naziv bazena " #otelska ponuda $ naziv #otela (ili više nji#) sa cijenom punog pansiona po osobi u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi " kategorija #otela u ponudi i visina #otelske takse po osobi " udaljenost #otela od bazena
*andida$ura $re+a +i$i dos$avljena u roku od 25 dana -ovjerenik za na$je.anje /012a -oljudsko 3e$ali3$e ++ (+azeni -oljud) 21 000 1pli$ ili 4a56$el, 0216 3#1 015 e2mail, pzn78vs.8r

(do 23. prosinca 2013.) na adresu,

-ovjerenik /012a 9ilivoj :e+i;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful