You are on page 1of 2

Piramida regulată

Piramida este mărginită de feţe plane dintre care:- una se numeşte bază, iar celelalte, numite feţe laterale, sunt triunghiuri care au un vârf comun numit vârful piramidei. Segmentele care unesc vârful piramidei cu vârfuri ale bazei se numesc muchii laterale, iar laturile poligonului de bază se numesc muchiile bazei piramidei. Segmentul care uneşte vârful piramidei cu proiecţia lui pe planul bazei, dar şi lungimea acestuia, se numeşteînălţimea piramidei. În funcţie de natura poligonului de bază piramidele se numesc triunghiulare, patrulatere, pentagonale, hexagonale etc. Secţionând o piramidă cu un plan paralel cu baza se obţine un poligon asemenea cu baza piramidei iar piramida mărginită de feţele laterale ale piramidei date şi poligonul de secţiune este o piramidă asemenea cu piramida dată. Dacă proiecţia vârfului unei piramide pe planul bazei este centrul cercului circumscris bazei (inscriptibile), atunci piramida se numeşe piramidă dreaptă. Într-o piramidă dreaptă toate muchiile laterale sunt congruente, feţele laterale sunt triunghiuri isoscele. O piramidă dreaptă care are baza un poligon regulat se numeşte piramidă regulată. Deci, într-o piramidă regulată muchiile laterale sunt congruente, baza este un poligon regulat, proiecţia vârfului pe planul bazei este centrul cercului circumscris (şi înscris) bazei, feţele laterale sunt triunghiuri isoscele congruente. Înălţimea corespunzătoare bazei unei feţe laterale se numeşte apotema piramidei.

Piramida triunghiulară regulată . AB=L, VO=h, VM=ap, VA=m,

;

;

;

;

Piramidă patruleteră regulată AB=L, VO=h, VM=ap, VA=m ;

;

;

. . Pentru toate cele trei piramide: unghiul format de apotema piramidei cu planul bazei este acelaşi cu unghiul format de o faţă laterală cu planul bazei. . adică unghiul VMO.Piramida hexagonală regulată AB=L. Tetraedrul regulat este o piramidă triunghiulară care are toate muchiile congruente (deci este şi regulată. VA=m . . VO=h. VM=ap. Nu orice pir triung reg este tetraedru regulat!). . Pentru un tetraedru regulat avem: .