You are on page 1of 7

FABRIKA BETONA (BETONARA

)
Fabrika betona (betonara), je postrojenje za proizvodnju svježeg betona.

BETONARE SA REDNIM SILOSIMA, PUNJENJE POKRETNOM TRAKOM

Najkvalitetnija su automatska postrojenja s planetarno protustrujno‐prisilnom mješalicom i skladištenjem agregata u zatvorenom silosu s pregradcima. Automatiziranost postrojenja betonare sastoji se u programiranom upravljanju. Za pojedinu traženu vrstu betona programiraju se težinski njegove komponente: – Cement – Agregat po frakcijama – Voda – Aditivi – Potrebno vrijeme miješanja. Postrojenja za proizvodnju betona ( betonare ) mogu biti: ‐ središnja betonara ‐ fabrike betona ‐ gradilišna betonara Sastoji se od više podcjelina: silosi ili pregrade za kamenu sitnež odnosno cement, transportna oprema (crpke, bagerski krakovi s povlačnom košarom, dodavači, elevatori, pužni cijevni transporteri, skip-uređaji, transportne trake), oprema za mjerenje i vaganje sastojaka, mješalica za beton, pogonska oprema, te oprema za prijenos i upravljanje. Način rada, temeljna tehnološka obilježja te veličinu učinka svakoj tvornici betona ili betonari daje mješalica za beton. Stalne nepokretne tvornice betona ili betonare mogu biti dvojake.

-Kapacitet proizvodnje betona se krede u granicama od 20m3/sat do 100m3/sat. te što je kompletna betonara izrađena tipski. uglavnom u vodoravnoj ravnini. Betonare tipa "zvijezda" -Betonare tipa "zvijezda" su koncipirane kao klasični tip betonare koji se upotrebljavao do prije nekoliko godina. . raščlanjene fabrike betona odnosno betonare ili s pregradama (fabrika betona ili betonara sa zvijezdom). jedostavnost kod instaliranja. Prednost betonara ovog tipa je što omoguduje vedi skladišni kapacitet za agregate. Druge su velike uspravne cjelovite toranjske tvornice betona velikog instaliranog učinka.Jedne su srednje velike.

Betonare s rednim silosima -Betonare s rednim silosima za agregate. odnosno ovisno o zahtjevima korisnika betonare glede kapaciteta. .000 litara izlaza svježeg vibriranog ugrađenog betona. 4. 5 ili više različitih tipova agregata. a ovisno o namjeni betonare. -Kapacitet silosa za cement se određuje ovisno o mogudnosti dopreme cementa i kapaciteta proizvodnje betona. omoguduju projektiranje postrojenja po modulima. konfiguracije tla. -U postrojenja mogu biti ugrađene planetarne ili twinshaft mješalice volumena od 500 do 4. izvedenog upravljanja i automatizacije. lokacije i sl. namjene postrojenja. -Redni silosi mogu biti kapaciteta od 10 m3 do 100 m3 po svakom agregatu. te se modularno može instalirati postrojenje s 3. Kapacitet proizvodnje betona se može kretati u granicama od 20 m3/sat do 300 m3/sat .

ako se radi u više smjena ‐ u slobodnim terminima može se prodavati beton za tržište -Nedostaci proizvodnje betona u središnjim fabrikama betona: ‐ potreba angažiranja vedih sredstava za izvedbu jednog velikog postrojenja ‐ potreba organiziranja vanjskog transporta svježeg betona . Uvjeti za gradilišnu betonaru: -Organiziranje izrade svježe betonske mase na gradilištu montiranjem gradilišne betonare izvodi se: ‐ kada su veda gradilišta ‐ kada su na gradilištu potrebne vede količine svježega betona ‐ kada se gradilište nalazi izvan prihvatljivog radijusa transporta svježe betonske mase zbog mogudnosti početka vezanja betona (35‐50 km ) ‐ ako je ekonomski nepovoljnije da se opskrbljuje dopremljenim betonom iz središnje betonare koja se nalazi na dopuštenoj udaljenosti od gradilišta u odnosu na početak vezanja. Središnja tvornica betona -Prednosti proizvodnje betona u središnjim fabrikama betona: ‐ beton se proizvodi na industrijski način ‐ ušteda na radnicima i energiji ‐ ušteda na cementu i aditivima (središnjoj betonari postoji laboratorij koji određuje optimalni utrošak količine cementa) ‐ kontrola kvalitete ‐ planirano se mogu snabdjevati gradilišta sa velikim količinama svježeg betona ‐ kontinuiran i programiran rad s maksimalnim kapacitetom.Gradilišna betonara Da bi se omogudila betonara na gradilištu mora imati svoje uvijete.

BETONARE REDNI SILOS .

TORANSKE BETONARE .

S .