PROIECT DE LECŢIE I. • • • • • • • • • ALGORITMUL INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea Pr !

e" r #r #$năt r% Iștoc Ramona C&a"a: a VIII-a B Data: 3.12.2 13 O'ie(t$&: I!TORI" RO#$%ILOR Unitatea de învăţare: !tatele medie&ale rom'ne(ti (i rela)iile lor cu statele &ecine *n secolele I+-+VIII Le(ţia: ,olitica de cruciada a &oie&o-ilor Ti#$& &e(ţiei: lec)ie mi.t/ 0do1'ndire de cuno(tin)e2 sistemati-are2 e.ersare (i e&aluare a competen)elor de munc/ intelectual/3 L ( de de"!ă)$rare: ca1inetul de istorie

C m#etenţe*(+eie e$r #ene%

1.4omunicarea *n lim1/ matern/ 5. " *n&/)a s/ *n&e)i 6. !ensi1ili-are (i e.primare cultural/

C m#etente ,enera&e 1.7tili-area e8icient/ a comunic/rii (i a lim1a9ului de specialitate. 2.E.ersarea demersurilor (i a ac)iunilor ci&ice democratice. 3."plicarea principiilor (i a metodelor adec&ate *n a1ordarea surselor istorice. :. ;olosirea resurselor care sus)in *n&/)area permanent/

C m#etente "#e(i!i(e
1.1. 7tili-area termenilor istorici speci8ici cronologiei2 ci&-ili-a)iilor preis-torice2 antice

(i medie&ale2 din spa)iul rom'nesc

1 . Includerea in8orma)iilor o1)inute *n medii non8ormale *n pre-entarea 8aptelor istorice.1. O6• • Eva&$area : 8ormati&-ameliorati&/ 0de ac<i-i)ii2 de proces2 de produs3 O'ie(tive a&e eva&$ării% Cognitive: Oe-% Oe.ormularea unor opinii re8eritoare la un 8apt istoric din istoria rom'nilor *n E&ul #ediu2 pe 1a-a surselor istorice. • O'ie(tive #eraţi na&e% C . :.2.3 Reali-area2 prin cooperare2 a unei in&estiga)ii istorice2 care implic/ rela)io-narea po-iti&/ cu ceilal)i 3. .O/0 rmative % O1O2O3O4- Atit$dina&e% O5-.nitive O-* O.: Oe/: Oe1 .

rograma (colar? RM. 4orint .demonstrația2 M4 .izvoare narative: RM2: RM3: Atlasul - .plica)ia2 euristic? M/-con&ersa)ia Interactive: M1-compara)ia2 2 M2-con&ersa)ia e.-e.izvoare cartografice: RM/: "tlas istoric (colar RM1: Carta .plicati&. Cumanitas Educational Istorie clasa a V-a2 Ed.ii% inducti&-deducti&?2 e.pro1lemati-area • • • In"tr$mente de eva&$are% &eri8icarea 8rontal? oral/2 o1ser&area sistematic/2 8iș/ de lucru2 0 rme de r.Rela)ionare po-iti&? cu ceilal)i • 8trate.con&ersati&?2 diri9at/ • Met de% • Expozitiv-euristice:M--*n&/țarea prin descoperire@ M.Oe2: Formative: Oe3: Oe4: Oe5: Atitudinale: Oe=: Va& ri )i atit$dini vi7ate% .aminatoare2 M3.Materiale: o8iciale : RM-: .De timp : A B .Umane :3 ele&i .>'ndire critic? (i 8le.i1il? .ani7are a a(tivit9ţii% 8rontal/2indi&idual?2 Re"$r"e% .: #acroproiectarea didactic? manuale: Istorie clasa a VIII -a2 Ed.

Ște8an .4/lin .resa 7ni&ersitar/ 4lu9ean/2 1==6.ra!ie .• :i'&i . ./un2 Didactica istoriei2 Ed. .ele-eu2 Metodica predării istoriei2 Ed. 4orint2 București2 2 D. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful