P. 1
Decizie acord/ refuz continuitate august

Decizie acord/ refuz continuitate august

|Views: 7|Likes:
Continuitate
Continuitate

More info:

Published by: Iasmina Dariana Stanciu on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

ANTETUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

DECIZIA NR. ……../23 august 2012 privind ACORDUL/REFUZUL (după caz) de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012/2013 al doamnei/domnului (funcţia didactică) (numele şi prenumele), ca suplinitor calificat la ..… (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică) caz); Directorul (unităţii de învăţământ), numit prin Decizia ISJ CS nr…/data sau OMECT nr. …/data (după

Văzând cererea cu nr. …/…. (cel mai târziu 22 august 2012) a domnului/doamnei (funcţia didactică) (numele şi prenumele) privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012/2013 la … (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică) începând cu 1 septembrie 2012; Văzând decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş -Severin nr. ………/……… de numire ca suplinitor calificat a doamnei/domnului (funcţia didactică) (numele şi prenumele) în anul şcolar 2011/2012 pe postul didactic/catedra …….. (+ nr. ore, dacă este cazul) de la ……. (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică); Ţinând seama de Hotărârea Consiliului de Administraţie luată în şedinţa din 23.08.2012 privind îndeplinirea/neîndeplinirea (după caz) condiţiilor cumulative privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012/2013 al doamnei/domnului (funcţia didactică) (numele şi prenumele) … ca suplinitor calificat la … (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică) începând cu 1 septembrie 2012; În temeiul art. 111 alin. (6) lit b)/alin. 7 (după caz) şi alin. (8 -9), art. 144 alin. (2) din Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5560/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de mişcare a personalului didactic preuniversitar în anul şcolar 2012/2013, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 93, art. 96, art. 97 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 232-234, art. 247-248, art. 254 alin. (1), art. 262 alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; DECIDE Art. 1 Se emite ACORDUL/REFUZUL (după caz) privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012/2013 începând cu 01.09.2012 al doamnei/domnului (funcţia didactică) (numele şi prenumele) … ca suplinitor calificat la … (1) (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică) – …. structura (dacă este cazul), pe postul didactic/catedra (după caz) ……….., cu un număr de … ore (doar dacă este fracţiune de normă), nivelul de învăţământ ….., cu predare în limba ….., mediul urban/rural (după caz), cod post ………... . (doar în cazul REFUZULUI)Motivele REFUZULUI prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012/2013 al cadrului didactic sunt următoarele: a). … b). … …. n). … (se vor enumera toate motivele care au condus la respingerea cererii solicitantului conform criteriilor enumerate la art. 111 alin 6 lit. b)/alin. 7 + criteriile de departajare utilizate care au condus la eliminarea candidatului). Art. 2 Prezenta decizie se emite în 3 exemplare şi se comunică persoanei în cauză, unităţii de învăţământ nominalizate la art. 1, Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş -Severin - Compartimentul Managementul Resurselor Umane. Art. 3 Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată de cadrul didactic la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Art. 4 Directorul ……. (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică care emite acordul/refuz ul) va duce la îndeplinire prezenta decizie. DIRECTOR, Prof. ………… SS indescifrabil LS

(1)Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->