Arthur Hailey

Ultima şansă
Final Diagnosis, 1959

UNU La jumătatea unei dimineţi strălucitoare de vară, viaţa spitalului rei !omitate clocotea precum curenţii marini "n jurul unei insule i#olate$ %n a&ara spitalului, locuitorii ora'ului (urlington, din )ennsylvania, transpirau "n aerul dogor*tor$ +rau patru#eci de grade la um,ră 'i umiditatea atingea 'apte#eci 'i opt la sută$ %n a&ara ora'ului, "n #ona industrială, "n jurul mastodonţilor metalici, acolo unde nu era nici un strop de um,ră, dacă cineva s-ar &i deranjat să citească termometrul, ar &i constatat că temperatura era de-a dreptul su&ocantă$ %n spital, "nsă, era mai răcoare dec*t a&ară, de'i nu cu mult$ Numai cei mai noroco'i dintre pacienţi 'i cei mai in&luenţi mem,ri ai personalului "'i găseau re&ugiul "n camerele dotate cu instalaţii de aer condiţionat$ La parter, la secţia internări, nu era aer condiţionat 'i .adge /eynolds des&ăcu al cincispre#ecelea 'erveţel de h*rtie cu care "'i tamponă &aţa transpirată, hotăr*nd că tre,uie neapărat să-'i "mprospăte#e deodorantul$ La trei#eci 'i opt de ani, domni'oara /eynolds era asistenta 'e&ă a secţiei internări 'i, "n plus, o asiduă cititoare a reclamelor pentru produsele de igienă &eminină$ %'i respecta cu s&inţenie igiena trupului 'i, "n #ilele &ier,inţi ca aceasta, ,ătea cu stoicism drumul "ntre ,irou 'i toaletă$ .ai "nt*i, g*ndi ea, tre,uie să iau legătura cu patru pacienţi programaţi pentru internare astă#i după-amia#ă$ De c*teva minute primise din secţii &i'ele de e0ternare 'i constatase că &useseră trimi'i acasă două#eci 'i 'ase de pacienţi, "n loc de două#eci 'i patru, cum se a'teptase ea$ Adăug*nd 'i cele două decese din timpul nopţii, "nsemna că tre,uia să anunţe pentru internare patru persoane de pe lunga listă de a'teptare$ Undeva, "n (urlington, patru &amilii a'teptau acest tele&on pline de speranţă sau de teamă, iar "n momentul "n care "l vor primi, vor "mpacheta repede c*teva o,iecte de strictă necesitate 'i "'i vor pune soarta "n m*inile renumiţilor medici de la acest spital$ Lu*nd din pachet al 'aispre#ecelea 'erveţel de h*rtie, domni'oara /eynolds deschise dosarul 'i ridică receptorul tele&onului de pe ,irou$ 1

.ai noroco'i dec*t cei de la secţia internări erau cei care lucrau la tratamente cu pacienţii e0terni, secţie a&lată tot la parterul spitalului, dar "n cealaltă aripă a clădirii$ +i, cel puţin, se ,ucurau de aerul condiţionat, ca 'i pacienţii care stăteau cuminţi "n sala de a'teptare$ %n cele 'ase ca,inete de aici, speciali'tii acordau asistenţă medicală gratuită pacienţilor care nu-'i puteau permite, sau nu doreau, să plătească ta0ele &i0ate de 2ocietatea .edicilor din ora'$ (ătr*nul /udy Hermant, care la viaţa lui muncise din c*nd "n c*nd, "mpins de la spate de &amilie, stătea rela0at "n &otoliu, "n timp ce doctorul .c+3an, specialist 4/L, "ncerca să descopere cau#a hipoacu#iei evolutive de care su&erea /udy$ De &apt, pe /udy nu-l deranja prea mult &aptul că nu aude, ci dimpotrivă, uneori, c*nd i se cerea să &acă lucruri pe care nu dorea să le &acă, sau să lucre#e mai repede, "i convenea de minune$ Dar &iul lui mai mare hotăr*se că ,ătr*nul ar tre,ui să se trate#e, 'i de aceea se a&la acum, aici$ Doctorul .c+3an pu&ni iritat c*nd scoase otoscopul din urechea lui /udy$ 5 Ne-ar &i la toţi mai u'or dacă ţi-ai da silinţa să te mai speli din c*nd "n c*nd, spuse el tăios$ Nu-i stătea "n &ire doctorului .c+3an să &ie nervos$ otu'i, "n dimineaţa aceea, la micul dejun, soţia sa găsise de cuviinţă să continue cearta despre cheltuielile casei, pe care o "ncepuse cu o seară "nainte$ A'a "nc*t doctorul plecase &urios de acasă$ )entru ca totul să &ie per&ect, "n timp ce scotea ma'ina din garaj, &ăcuse o mi'care ,ruscă "napoi 'i spărsese semnali#area pe spate$ De aceea, acum, era iritat$ /udy privi opac spre doctorul morocănos$ 5 )o&tim6 !e aţi spus6 5 Am spus că nu ar strica$$$ dar nu mai contea#ă$ .c+3an era "n dilemă, dacă sur#enia ,ătr*nului putea &i cau#ată de senilitate, sau de o tumoare$ +ra un ca# interesant, 'i interesul pro&esional "l &ăcea să uite starea de nervo#itate$ 5 Nu v-am au#it7 repetă ,ătr*nul$ .c+3an răspunse ridic*nd glasul8 5 Am spus că nu mai contea#ă7 %n acel moment se ,ucură că /udy nu-l au#ise 'i i se &ăcu ru'ine de ie'irea lui necontrolată$ 1 %n secţia de medicină generală, doctorul oyn,ee, masivul medic internist, "'i aprinse o altă ţigară de la cea veche 'i studie pacientul din &aţa sa$ %n timp ce cumpănea "n g*nd ,oala pacientului, se simţi puţin ,alonat 'i hotăr" să renunţe la m*ncarea chine#ească măcar pentru o săptăm*nă sau două9 oricum, cu două dineuri plani&icate săptăm*nă aceasta 'i cina re#ervată la !lu,ul :urman#ilor pentru marţea viitoare, su&erinţa provocată de renunţare nu mai era chiar a'a de mare$

Hotăr*nd "n s&*r'it diagnosticul, "'i &i0ă ochii asupra pacientului 'i spuse cu severitate8 5 2unteţi supraponderal 'i va tre,ui să ţineţi regim$ Ar &i ,ine să renunţaţi 'i la &umat$ 1 La c*ţiva metri de careul speciali'tilor, domni'oara .ildred, secretara 'e&ă a spitalului, transpira a,undent 'i traversa gră,ită culoarul aglomerat$ ;gnor*nd toate sen#aţiile neplăcute, gră,i pasul după o siluetă care tocmai dispărea după un colţ$ 5 Doctore )earson7 Doctore )earson7 !*nd &emeia reu'i să-l ajungă din urmă, ,ătr*nul medic patolog se opri$ .ută tra,ucul "n celălalt colţ al gurii 'i spuse iritat8 5 !e este6 !e s-a "nt*mplat6 .ărunta domni'oară .ildred, domni'oară ,ătr*nă la cinci#eci 'i doi de ani, a,ia ating*nd un metru cinci#eci cu tot cu tocuri, tresări speriată$ Dar h*rtiile o&iciale, registrele, &i'ele de o,servaţie 'i dosarele erau viaţa ei$ %'i adună tot curajul$ 5 re,uie să semnaţi protocolul autopsiilor, domnule doctor$ !omisia pentru sănătate ne cere copiile$ 5 Altă dată$ Acum mă gră,esc$ <oe )earson era supărat 'i avea un ton imperios$ Domni'oara .ildred insistă eroic$ 5 =ă rog, domnule doctor$ Nu durea#ă dec*t o secundă$ De trei #ile "ncerc să vă găsesc$ )earson mormăi nemulţumit, luă pi0ul pe care i-l o&eri domni'oara .ildred, se apropie de o masă 'i m*#găli semnătura pe documente$ 5 Nici măcar nu 'tiu ce semne#$ !e-i asta6 5 !a#ul Ho3den, domnule doctor$ 5 Am at*t de multe ca#uri, continuă )earson supărat$ Nu mi-l amintesc$ Domni'oara .ildred i-l aminti ră,dătoare8 5 +ste muncitorul care a că#ut de pe schelă 'i a murit$ Dacă vă amintiţi, patronii au spus că omul tre,uie să &i avut un atac de cord, alt&el nu ar &i că#ut, pentru că măsurile lor de siguranţă sunt ,une$ 5 .da7 mormăi )earson$ %n timp ce el se pregătea să semne#e h*rtiile, domni'oara .ildred continua să povestească$ %i plăcea să termine dacă "ncepea ceva, "i plăcea ca totul să &ie limpede$ 5 otu'i, autopsia a arătat că inima omului era sănătoasă, 'i nu su&erea de nici o altă ,oală ce i-ar &i putut provoca pră,u'irea$ 5 >tiu toate astea, i-o tăie doctorul )earson, scurt$ 5 2cu#aţi-mă, domnule doctor$ Am cre#ut că$$$ 5 A &ost un accident$ !ompania va tre,ui să acorde o pensie văduvei$

)earson o opri cu un gest, mută tra,ucul "n celălalt colţ al gurii 'i mai m*#găli o semnătură 'i&on*nd &oaia$ Are mai mult ou pe cravată dec*t de o,icei, o,servă "n g*nd domni'oara .ildred, apoi se "ntre,ă de c*te #ile nu s-a pieptănat oare$ %n&ăţi'area lui <oe )earson era motiv de glume 'i de scandal la spitalul rei !omitate$ De c*nd "i murise soţia, cu #ece ani "n urmă, trăise singur 'i hainele i se ponosiseră treptat$ Acum, la 'ai#eci 'i 'ase de ani, arăta mai degra,ă ca un vaga,ond, dec*t ca medic 'e& al unei secţii importante din spital$ 2u, halatul al, de la,orator, domni'oara .ildred vă#u vesta de l*nă destrămată, arsă pro,a,il cu acid$ )antalonii gri, murdari 'i 'i&onaţi, cădeau neglijent peste panto&ii murdari 'i sc*lciaţi$ <oe )earson semnă 'i ultima h*rtie, apoi se răsti aproape săl,atic la micuţa domni'oară .ildred8 5 >i acum să &ac 'i eu o muncă utilă, nu6 ra,ucul care at*rna neglijent "n colţul gurii se scutura pe halatul al, 'i pe linoleumul lustruit$ )earson se a&la la acest spital de mult timp, de aceea "'i permitea lucruri care nu ar &i &ost niciodată permise unui t*năr$ Din acela'i motiv ignora cu ,ună 'tiinţă cartoanele cu ?Fumatul inter#is@ de pe culoarele spitalului$ 5 .ulţumesc, domnule doctor$ .ulţumesc &oarte mult$ Doctorul salută scurt 'i porni spre li&turi pentru a co,or" la secţia sa$ Dar am,ele li&turi erau ocupate$ !u o e0clamaţie de nemulţumire, doctorul "ncepu să co,oare scara care ducea la secţia lui$ 1 La secţia chirurgie, ce se a&la la etajul trei, atmos&era era mult mai rela0ată$ Aici temperatura 'i umiditatea erau atent controlate, iar personalul, asistente 'i chirurgi, "m,răcaţi doar cu halatele ,ine apretate, se ,ucurau de mai mult con&ort$ Unii dintre chirurgi terminaseră operaţiile programate pentru dimineaţă 'i stăteau la o ca&ea "nainte de a intra pentru alte operaţii$ Asistentele aduceau "n cele două saloane de reanimare pacienţii operaţi, a&laţi "ncă su, aneste#ie$ Aici urmau să răm*nă su, o,servaţie p*nă c*nd se simţeau destul de ,ine ca să se "ntoarcă "n saloanele lor$ 2or,ind din ca&ea, Lucy :rainger, chirurg ortoped, argumenta de ce cumpărase un =olAs3agen cu o #i "nainte$ 5 ;artă-mă, Lucy, o tachină doctorul (artlett, cred că am trecut peste ea a#i dimineaţă c*nd am parcat ma'ina$ 5 Nu-i nimic, :il, răspunse ea$ Ai nevoie de e0erciţiu ca să-ţi poţi manevra monstrul din Detroit$ :il (artlett, chirurg 'i el, avea un !adillac crem, care era "ntotdeauna ,ine lustruit$ De &apt, ma'ina re&lecta trăsătura caracteristică a stăp*nului, unul dintre cei mai eleganţi medici ai spitalului$ (artlett era singurul din spital care avea ,ar,ă, gen =an DyAe, mereu tunsă 'i ,ine "ngrijită$ !*nd (artlett vor,ea, ,ar,a se

rilor &amiliei care a'teptau "ngrijoraţi. asigur*ndu-i că operaţia a &ost reu'ită 'i pacientul se simte . a'tept*nd ca inima să se oprească din moment "n moment. nici răceala$ 2e a&la la cincispre#ece secunde de moarte$ %n timp ce doctorul . 4CDonnell 'tia &oarte . . dar elegante$ :*ndurile .ită de plăm*n.i 'i el$ +l 'i Lucy erau vechi prieteni9 de &apt se "ntre.uia să treacă doar pe la administratorul spitalului$ 1 La etajul de deasupra secţiei chirurgie.ătoasă 'i ţinea piept lumii masculine "n care trăia$ >i totu'i. &amilia pacientului dumneavoastră a'teaptă a&ară$ 5 2pune-le că vin imediat$ )lecă "n vestiar 'i se "m.ine$ . "i spuse lui (artlett$ Le caut diseară$ 5 Dacă nu ai o &otogra&ie a traheii.ine că oric*t ar &i &ost de atent un medic.ac. sora )en&ield regla aparatul de aer condiţionat pe ?ma0im@ pentru că pre#enţa &amiliei &ăces aerul de nerespirat$ +ra o &amilie . .ahon lua pulsul pacientului. te-am căutat$ 2ăptăm*na viitoare am programat pentru asistente un curs despre tonsilectomie la adulţi$ Ai vreun diapo#itiv cu căile respiratorii 'i pneumonia6 4CDonnell revă#u "n minte &ilmele color din colecţia sa$ >tia la ce se re&eră (artlett 5 era unul din e&ectele secundare mai puţin cunoscute după operarea amigdalelor la adulţi$ !a toţi chirurgii. dar cel mai mult o "ndrăgea pentru &aptul că era .ai tre. aproape anonimă.răcă "n hainele de stradă$ )entru astă#i avusese o singură operaţie programată$ 4 terminase 'i acum se adresă mem. unde se &orma un a. interveni Lucy :rainger$ ot nu 'tie di&erenţa$ Un hohot de r*s umplu careul medicilor$ 4CDonnell #*m.ucăţică de amigdală care era a.ine &ăcută.atului au &ost "ntrerupte de o asistentă care i s-a adresat discret$ 5 Domnule doctor 4CDonnell.icei "m.răcată "n costume clasice.scutura ritmic. nu-'i pierdea &eminitatea$ Halatul . iar Lucy o privea &ascinată$ Bent 4CDonnell traversă camera 'i li se alătură$ 4CDonnell era 'e&ul secţiei chirurgie 'i )re'edinte al !onsiliului de conducere al spitalului$ (artlett "l salută. legătura lor nu ar &i putut deveni mai serioasă$ 4 "ndrăgea pe Lucy din multe motive. de o.ces$ Acum "'i amintea că are c*teva imagini ale traseului trahee-plăm*n. adu-i una a rectului. :eorge Andre3 Dunton nu mai simţea nici căldura. "n re#erva numărul DE. uneori putea scăpa din &orceps o . ascundea de &apt o siluetă suplă.ăr.ine apretat. dacă ar &i avut mai mult timp.a uneori dacă "n alte condiţii. arăt*nd e0act această situaţie$ Le &ăcuse "n timpul unei autopsii$ 5 !red că am.sor.ucuros că "l vede$ 5 Bent. "n care părea lipsită de &orme.ăr.

ăiatul stătea cu spatele la ele.. parcă era iadul pe păm*nt. unul după altul$ Apoi. copiii se nă'teau ordonat. 'i acum. cu părul al. sora )en&ield notă ora decesului 5 1F.u#unarul uni&ormei.rajii.ră#dau o.servaţie8 ?sen#aţie u'oară de vomă 'i diaree$ A &ost anunţat doctorul /eu.u#unarul uni&ormei scrisoarea pe care o citise deja de două ori p*nă acum$ Din &oaia "mpăturită alunecă 'i că#u pe du'umea &otogra&ia unui t*năr locotenent de marină "m.ună. dar nu o &ăcuse. dar am "nt*lnit aici. la secţia o. 'i.dominale@.ac. pentru că mi-ai spus de multe ori că vrei să &ii pre#entă la nunta mea. dar se opri$ )entru a doua oară "n dimineaţa aceea.ăiatul pe care-l vă#use at*t de puţin "n ultima vreme$ După divorţ avusese grijă de Adam p*nă la colegiu9 apoi se mutase la 'coală la Annapolis. simţea că va &i &oarte singură$ )use &otogra&ia 'i scrisoarea "napoi "n . amintindu-'i de . treceau ore. practic "n nici un moment al #ilei nu era lini'te$ !opiii. acesta era momentul cel mai lini'tit al #ilei$ 2e terminase de administrat medicaţia de dimineaţă.5G am$ 1 %n celelalte secţii ale spitalului. se vă#useră "n c*teva 3eeAend-uri 'i. la cei cinci#eci 'i 'ase de ani ai săi.e'te 'i să le ure#e &ericire$ !u ani "n urmă spusese că imediat ce Adam va &i "n stare să se "ntreţină singur ea "'i va părăsi munca.uia să mai adauge c*teva cuvinte.ăiatul plecase la >coala de marină$ Acum era . la 2an Francisco. dar "i tremurau umerii$ 2per să pl*ngă 'i pentru mine cineva c*nd voi muri.răţi'*nd o &ată drăguţă$ (ătr*na ridică po#a 'i o privi "ndelung.iceiul o.erger.stretică.servaţie a unei paciente sora Hilding$ re. luă stiloul 'i continuă să scrie pe &i'a de o.servaţie. cu care m-am căsătorit ieri$ >tiu că vei &i &oarte de#amăgită. asistenta Hilding.ositor de a veni pe lume toţi odată$ Uneori.ăr. o să &ii surprinsă. scrise pe &oaia de o.ogaţi.uia neapărat să le trimită o telegramă. după aceea. g*ndi doctorul !harles Dorn. mai ales "n #ona re#ervelor plătite de pacienţii . g*ndi asistenta soţia. &etiţa era tăcută.ens@$ La etajul al patrulea. apoi reciti scrisoarea$ ?Dragă mamă. deodată. c*nd se apropia pensionarea. o &ată. să "i asigure că "i iu.rii &amiliei$ !uvintele nu-'i aveau rostul$ . scoase din . dar lacrimi mari "i .or*seră la co&etărie la o ca&ea9 celelalte "'i completau &i'ele de o. g*ndi +laine )en&ield$ +ste cea mai mare dovadă de dragoste$ Doctorul .ătr*nă din personalul spitalului. &iul mai mare 'i &etiţa mai mică$ 2oţia pl*ngea "ncet. dar sunt sigur că vei "nţelege c*nd "ţi voi povesti$$$@ 2ora Hilding ridică ochii de pe scrisoare 'i se lăsă "n voia g*ndurilor. au o. . #ile chiar 'i "n secţie era lini'te. medicii terminaseră vi#ita 'i p*nă la ora pr*n#ului totul era lini'tit$ !*teva asistente co.servaţii$ ?2e pl*nge de dureri a. m*#gălind c*teva &oi de o. a'teptau cu #ecile să vină pe lume toţi odată$ Acum .ahon lăsă m*na pacientului 'i privi spre mem.at 'i aparţinea altei &emei$ Astă#i tre.etodic. cea mai . .

erger o au#i chicotind.ăiete6 )ăi. pe c*t era de "ndrăgostită de m*ncare.ucătărie.ia a'tept să ajung aici$ )entru mine-i ca o vacanţă$ 2e opri un moment din cau#a durerii$ . măi .ucătarul 'e&$ !aloriile se vor arăta cu siguranţă peste o săptăm*nă.aie. renumiţi "n tot spitalul 'i care.erger au#ea discuţia dintre ea 'i internul care o adusese "n secţie$ A'a cum era normal "n ca#urile de urgenţă.erger "i au#i pe intern spun*ndu-i pacientei să se rela0e#e$ /ăspunsul &emeii veni instantaneu8 5 2ă mă rela0e#. &oarte apretat. &ără pată. Dorn. mereu veselă. mu'că dintr-o plăcintă cu struguri 'i dădu din cap apro.era unul din acele momente$ )acienta lui. "n perioada aceasta a #ilei era &oarte mult de lucru$ .ucătărie. c*nd mergea. unde căldura nu era o pro. doamna 2traughan era "ndrăgostită 'i de munca ei$ )rivi "n jurul său 'i "'i admiră cu satis&acţie imperiul8 oalele strălucitoare de ino0. internul rugase politicos pacienţii din li&t să co. mă "ntorc$ Dorn. era pe punctul de a na'te al #ecelea copil$ )entru că venise la spital "n ultimul moment &usese dusă direct la sala de urgenţe$ %n timp ce scria.oare 'i o transportase numai pe negresă$ 5 !e oameni drăguţi7 2ă plece ei din li&t numai pentru mine.ucătarilor$ .lemă pentru că oamenii care lucrau aici erau o. ca st*ncile gemene ale :i. toate ustensilele de . eu sunt rela0ată$ +u mă rela0e# "ntotdeauna c*nd &ac un copil$ +ste singura perioadă din viaţa mea c*nd nu spăl vase 'i ru&e 'i nu &ac m*ncare$ 4&. &oarte de#in&ectat 'i &oarte transpirat din cau#a căldurii. spunea &emeia$ )ăi eu nu m-am simţit a'a de importantă niciodată p*nă acum$ %n acel moment Dorn.raltarului. "'i urmă pacienta$ 1 %n . asistenta care se ocupa de dieta pacienţilor.e 'i apretate ale . apoi &emeia tăcu pentru că era preluată de asistente 'i dusă "n sala de na'teri$ Doctorul.ator spre . Hilda 2traughan.i'nuiţi cu ea. precedat de două nave mai mici de escortă$ Dar. să mă a'tepţi 'i la anuC pe vremea asta$ %ţi spun eu.leme "n privinţa caloriilor 'i a greutăţii$ /e#ultatul acumulat al multelor degustări anterioare era un trup de vreo sută de Ailograme. o negresă plinuţă. cu doi s*ni imen'i. dar ea "'i lini'tea con'tiinţa scu#*ndu-se că era de datoria ei să guste pe c*t se poate din toate reţetele spitalului$ )e urmă9 era cam t*r#iu pentru doamna 2traughan să-'i &acă pro.urmură printre dinţi8 Am nouă copii 'i ăsta e al #ecelea$ !el mare este de v*rsta ta$ >tii ce.nima i se umplu de căldură la vederea acestora$ La . o&.ucătăria spitalului. 'orţurile al. "i dădeau "n&ăţi'area unui portavion maiestuos. pe c*ntarul din . a.

pregătit pentru o anali#ă gastrică$ Anali#a radiologică urma să con&irme sau să in&irme ulcerul duodenal de care era suspectat$ <ames (lad3icA spera să nu &ie con&irmat$ De &apt.ile "n (urlington. "n timp ce ajutoarele vor spăla vasele.ucătarii se vor ocupa de masa de seară$ :*ndul la &ar&urii o &ăcu pe doamna 2traughan să se "ncrunte 'i să se "ndrepte mecanic spre locul din .oală să nu &ie con&irmate.ine că menţinerea "n această &uncţie depindea de capacitatea continuă de a produce$ . ?&lăm*nd ca un lup@$ Avea 'i motive$ La recomandarea medicului. trei ani după care. un pacient e0tern.)r*n#ul era cea mai di&icilă masă a #ilei. activitate care nu se va termina mai devreme de două ore$ După aceea. pentru că "n a&ară de pacienţi tre. tre.ar pentru asta.uia respectat un gra&ic de v*n#ări6 Nu era posi. <ames (lad3icA nu m*ncase de ieri. "n timp ce se "ndrepta să controle#e sala de mese se hotăr" să discute din nou cu administratorul despre cele doua ma'ini de spălat vase ce tre.uia să &ie altceva. a&acerile "ncepuseră să meargă. .ucătăriei$ %nţelegea că nu se putea &ace totul deodată 'i recuno'tea cu onestitate că de doi ani de c*nd deţinea această &uncţie la spital. iar acum se a&la "n ca. c*nd "n &iecare lună tre.ucătărie unde erau instalate cele două ma'ini automate de spălat vase$ +ra locul cel mai puţin strălucitor din regatul ei 'i mai puţin modern dec*t alte sectoare. "n care dăduse dovadă de mai multă voinţă ca niciodată. ceva u'or. iar pentru asta primea .il să ai.inet.uiau să &ie hrăniţi 'i doctorii 'i asistentele 'i tot personalul care lucra "n spital$ )este două#eci de minute vor "ncepe să &ie duse tăvile cu m*ncare "n re#erve 'i camerele de gardă.uia să &ie sănătos 'i apt pentru muncă$ Nici un certi&icat medical nu putea compensa scăderea v*n#ărilor$ <ames (lad3icA am*nase multă vreme acest moment$ De vreo două luni devenise con'tient de durerea permanentă din stomac$ 4 vreme "ncercase să se mintă că nu era nimic neo. "n s&*r'it. după cum spunea singur. care se putea vindeca imediat$ +ra vicepre'edinte al companiei doar de 'ase săptăm*ni 'i 'tia . tre. pentru că se a&la după o perioadă de trei ani de sacri&icii. dorea cu disperare ca nici ulcerul 'i nici altă .ani$ 2igur. era "ngrijorat$ !um să nu &i &ost "ngrijorat. era. o.ligase administraţia să &acă multe cheltuieli$ otu'i. "n cele din urmă "nsă. tre. 'i se g*ndi că va &i mai &ericită c*nd 'i acest sector va &i moderni#at ca restul .ă ulcer. vicepre'edinte al uneia dintre cele trei mari companii care se ocupau cu v*n#area de automo.uiau să &ie cumpărate$ 111 >e&a secţiei de nutriţie nu era singura persoană din spital ale cărei g*nduri se concentrau "n mod preponderent asupra m*ncării$ La secţia radiologie de la etajul al doilea. domnul <ames (lad3icA.uise să apele#e la medic$ 2pera totu'i că nu va dura .i'nuit.

domnule (lad3icA. oglinjoară. nu "ţi servea la nimic.ariului prin eso&ag. iar acum servea de adăpost pentru asistentele care nu aveau unde locui.e atmos&era.ătr*nul radiolog. 'i din c*nd "n c*nd (ell apăsa pe un . ce &usese odată &a.ei tot$ %'i pregăti aparatul. "n cea de-a patra lună de 'coală.ine. c*t "i era de &oame7 )entru doctorul /alph (ell. organele erau delimitate limpede. mulţumesc$ 5 +i . om care-'i agonisise averea con&orta. &ără nici o urmă de "ndoială$ !*'tigase pariul pe care-l &ăcuse cu sine "nsu'i$ 5 Asta este tot.domenul pentru a "mpră'tia .rică de mo. dragostea ei dintotdeauna$ 2urprin#ător pentru mărimea lui.a lui să le spună$ 5 .itoare "ntre ro.ai trăiesc6 5 =ei supravieţui$ oţi doreau să 'tie ce vedea el pe ecran$ Oglindă.ariu$ 5 !*nd "ţi spun eu. 'i "n acela'i timp era de#gustată$ !ontactul nemijlocit cu .aj 'i acasă cu totul altul$ La nouăspre#ece ani.edicul dumneavoastră curant va primi &ilmele m*ine$ !red că va vor.uia &inali#ată imediat$ Dumne#eule. "l studiase prin lentilele groase 'i reali#ase că era tipul de om alarmist9 uite. =ivian era com. "l .i el cu dumneavoastră$ ?:hinion. =ivian descoperise unele trăsături ale părinţilor săi "n propriile sale reacţii &aţă de spital 'i munca de aici$ +ra 'i speriată 'i &ascinată.atul din &aţa sa.ăr.ilă din tăierea copacilor 'i care nu vedea nici un motiv de a &olosi "n pădure un lim.a7 se răsti ea la &ermoar cu o e0presie mult "ndrăgită de tatăl său. care este verdictul6 .uton pentru a "nregistra re#ultatele pe &ilm$ 2e apropie de pacient 'i-i masă a.usteţea tatălui său 'i delicateţea "nnăscută a mamei sale. pentru 'ase camionete era gro#avă 'i tre. apoi prin stomac. .ilă. spre duoden$ 2coase "n evidenţă de lichidul opac. ?Ding-Dong@ cum era numit de personalul spitalului. pe care viaţa din 4regon nu o in&luenţase niciodată$ Acum. limpede. eleva asistentă =ivian Lo.prea mult$ A&acerea cu Fo3ler. cine-i cel mai sănătos dintre noi toţi? Nu era trea. prietene.urton se chinuia cu un &ermoar care re&u#a să se "nchidă$ 5 Luate-ar nai. c*nd stomacul ţi se "ntorcea pe dos 'i aveai nevoie de multă voinţă pentru a nu &ugi din acest loc$ După asemenea momente =ivian simţea nevoia să schim.oala era "ntotdeauna un 'oc pentru noii sosiţi$ !hiar dacă 'tiai acest lucru. .ariul$ Atunci vă#u o urmă pe duoden$ Ulcer. g*ndi doctorul$ 2per să-ţi placă regimul cu lapte 'i ouă &ierte$@ La două sute de metri de clădirea centrală a spitalului.inaţia i#. "ntr-o clădire veche. doctore. era doar o anali#ă de rutină$ %'i permise un joc "n g*nd 'i hotăr" că "n ca#ul acesta răspunsul tre.uia să &ie ?da@$ )acientul era genul predispus la ulcer$ %l privise pe . apoi comandă8 Acum7 Urmări traseul . 'i acum se &răm*nta$ %l a'e#ă pe (lad3icA "n &aţa aparatului 'i "i "ntinse paharul cu . să se de#in&ecte#e9 "n mare măsură "'i găsise antidotul "n mu#ică.

La două .andajat$ 4 &emeie. lat "n umeri. )ediatrie.alJ pe care &emeile "l găseau atrăgător$ Numai părul "i trăda v*rsta9 nu cu mult timp "n urmă &usese negru ca pana cor. "ntocmai ca &lu0ul 'i re&lu0ul mării$ +ra ora unspre#ece. )sihiatrie. =ivian devenise o &erventă admiratoare a ei$ (alsamul mu#icii o ajuta să-'i păstre#e echili. "n toate departamentele. acum "nsă "ncărunţea cu iuţeală$ 2e au#i strigat de cineva. căreia "i #*m. Dermatologie.isericii /edeemer . după ce descoperise acest lucru.solul spitalului rei !omitate.usteţea$ Nu &usese niciodată &rumos "n sensul propriu al cuv*ntului. :inecologie. "n #iua de cincispre#ece iulie$ D4. dar avea un chip cu trăsături neregulate Inasul său "ncă mai purta urma unei "ncăierări de la &ot. cu .ora'ul (urlington avea o e0celentă orchestră sim&onică 'i. 4rtopedie. ce cald e7 Din cau#a e&ortului era transpirată toată$ 1 A'a era "n dimineaţa aceea.i. se agita protector "n jurul ei$ Asistenta. 'i "n ultima vreme simţise nevoia să pună altceva "n locul mu#icii$ otu'i. ie'i "n &ugă pe u'ă$ Dumne#eule. acum nu avea timp pentru asemenea g*nduri. "n timp ce Bent 4CDonnell pleca de la !hirurgie spre Administraţie$ (ătaia clopotului. un medic chirurg$ . Urologie.locuri depărtare de spitalul rei !omitate. "l recunoscu 'i răspunse la salut$ %mplinise patru#eci de ani dar era "ncă admirat de &emei$ Avea o statură masivă care "l &ăcuse renumit 'i "n tinereţe 5 "nalt. &or&ota oamenilor 'i medicilor cre'tea 'i descre'tea.-a părut rău c*nd s-a terminat stagiunea. la toate cele cinci etaje 'i la su. "n sălile de operaţie.raţe musculoase$ %n ciuda acestei siluete impunătoare 4CDonnell se mi'ca agil. pau#a dintre orele de dimineaţă 'i raportul de gardă era scurtă$ >i &ermoarul ăsta7$$$ rase mai tare de el 'i reu'i să-l "nchidă$ U'urată. "n pavilioanele cu plată. drept.ătea ora. inunda spitalul prin &erestrele deschise$ 4CDonnell "'i veri&ică ceasul de m*nă cu un gest mecanic$ recu pe l*ngă un grup de interni care "l salutară respectuos$ La etajul al doilea 4CDonnell se opri 'i &ăcu loc unei asistente care "mpingea un scaun cu rotile$ %n scaun era o &etiţă de #ece ani cu un ochi .rul$ . ceasul din turnul . evident mama copilului. iar tenisul 'i schiul "l ajutaseră să-'i păstre#e ro. din spate se opri 'i "l vă#u pe (ill /u&us. ca "n &iecare dimineaţă$ La Neurologie. ca "ntotdeauna &alsă.ului. 4&talmologie.

venit de la patolog. /u&us opera &oarte des pacienţi cu tumori$ După ce se scotea.urat$ 5 Bent.a despre rapoartele chirurgicale care vin de la )atologie$ 2e apropiară de o &ereastră pentru a evita aglomeraţia de pe culoar$ ?.orator de l*ngă sala de operaţie$ %n timp ce pacientul era su. o cravată mov cu picăţele gal.ine imediat ce va &i e0tirpată tumoarea$ Dacă era vor. ceea ce "nsemna că totul va &i .ă pe /u&us$ 5 Durea#ă prea mult$ .ai t*r#iu.a despre raportul complet al anali#ei de ţesut.5 !e mai &aci (ill6 %i plăcea /u&us$ +ra con'tiincios. că aceste cravate repre#entau @craterul de puroi de pe supra&aţa conservatoare a omului@$ Dar /u&us r*sese doar. dar tre.iceiul de a purta cravate "ngro#itoare$ 4CDonnell se cutremură c*nd vă#u noua achi#iţie a colegului său. vreau să stăm de vor. verdictul . era o. acesta durea#ă prea mult$ 5 %nţeleg$ 4CDonnell "ncerca să c*'tige timp ca să-'i limpe#ească g*ndurile$ .ă$ 5 . el e0amina ţesutul la microscop$ )rocedura putea duce doar la două verdicte8 . operaţia se &ăcea imediat$ )e de altă parte.oratorul patologic al doctorului <oseph )earson$ )atologul &ăcea două anali#e de ţesut$ )rima.malign@.i 'i aici$ +ste vor. g*ndi 4CDonnell@$ 5 La ce te g*nde'ti.ril "n revistă toate procedurile$ După ce se "ndepărta ţesutul orice tumoare era trimisă la la.enign.uia să se convingă$ 5 Nu. patologul le studia 'i dădea .une$ . "nc*ntat la culme de glumă$ Dar astă#i părea tul. putem vor.ult prea mult$ 4CDonnell cuno'tea &oarte ..a de o tumoare malignă.ea$ +ra respectat de personalul au0iliar pentru că se purta &rumos. recent. "i trata ca pe ni'te egali.ergem la mine "n . trăsătură pe care nu o aveau "ntotdeauna ceilalţi chirurgi$ 2ingura lui ciudăţenie. era pentru chirurg semnalul că tre.i-a &ost teamă de asta. tumoarea era trimisă la la. "ntr-un mic la. răspunse /u&us$ Ai &i primit pl*ngeri dacă ar &i &ost$ Dar este vor.irou6 4CDonnell era curios$ /u&us nu era genul de om care să se agite dacă nu era vor. unde tehnicienii preparau mai multe lame cu mai multă atenţie 'i lucr*nd "n condiţii mai . nu6 4CDonnell nu au#ise că ar &i.a de o pro. cu multă e0perienţă$ )acienţii aveau "ncredere "n el pentru că 'i el emana "ncredere atunci c*nd le vor.intea lui trecea &e. (ill6 "l "ntre.enign@. sau ?.un chirurg. dacă i se putea spune a'a.ene ca lăm*ia peste care era un desen cu cercuri turcoa# 'i #ig#aguri ver#i$ (ill /u&us "'i consuma mult timp căut*ndu-'i cravatele$ Unul dintre medicii psihiatri sugerase.oratorul patologic.lemă importantă$ 5 Nu. aneste#ie. ceea ce "nsemna pre#enţa cancerului 'i necesitatea unei intervenţii chirurgicale pe pacient.lema$ !a 'i alţi chirurgi. devotat 'i un .uie să-'i termine munca 'i să-'i trimită pacientul la recuperare$ 5 La sala de operaţii nu sunt "nt*r#ieri.ine pro.

re&lectă 4CDonnell "ndepărt*ndu-se$ !e anume6 %ncă se mai g*ndea la asta c*nd ajunse "n aripa administrativă 'i deschise u'a . 4CDonnell dorea să termine discuţia$ 5 Lui )earson i-au tre. să chemi o &emeie "napoi 'i să-i spui că ai gre'it. ne vedem atunci$ %ţi mulţumesc că m-ai in&ormat$ %ţi promit că voi re#olva pro. o tumoare care părea . Bent$ 2e "nt*mplă mereu$ 5 Fii mai concret. lasă-mă te rog să re#olv "n &elul meu această pro.i cu <oe )earson astă#i după-amia#ă$ După con&erinţa privind mortalitatea chirurgicală$ =ii 'i tu6 5 =in 'i eu$ 5 (ine.ine că cel care-i ridicase pro. continuă /u&us calm. doamna .ason. acesta nu este un ca# i#olat$ Din "nt*mplare este unul grav$ Din nou 4CDonnell "'i dădu seama că acest &apt era adevărat$ )ro. 'i nimănui nu i se părea normal că patologul "'i schim. pacienta era e0ternată$ 5 %nţeleg$ Nu era .ine asta$ %nainte de a veni la rei !omitate trecuse 'i el prin asemenea situaţii$ 2pera să nu mai treacă niciodată$ 5 (ill.lema era /u&us$ Alţi chirurgi ar &i putut "ngreuna situaţia$ 5 (ine"nţeles.conclu#ia &inală$ Uneori.iroului lui Harry omaselli$ .a.uie să o opere#i din nou$ Nu. că la urma urmei are cancer 'i tre. totu'i. g*ndi 4CDonnell@$ 5 Nu este u'or.lemă. nu le poţi găsi pe toate de prima dată$ 5 Dar6 Acum că 'tia despre ce este vor. cu tumoare la s*n$ Am e0tirpat tumoarea 'i la prima anali#ă <oe )earson a spus . (ill.lemei care "l &răm*nta pe /u&us$ 5 Dacă s-ar &i "nt*mplat doar o dată. nu era u'or 'i 4CDonnell 'tia prea .enignă la prima anali#ă se dovedea malignă la e0aminarea mai atentă.ine$ ?Nu este .lema$ =oi re#olva.uit opt #ile să &acă raportul &inal$ !*nd l-am primit. era &oarte important ca al doilea raport al patologului să &ie prompt$ 4CDonnell "nţelesese imediat că acesta era mie#ul pro.ine deloc. (ill. mu m-a' pl*nge acum$ >tiu că )atologia este aglomerată 'i nu "ncerc să-i &ac neca#uri lui <oe )earson$ Dar s-a "nt*mplat de mai multe ori.a părerea$ %n aceste situaţii se &ăcea din nou operaţia chirurgicală$ +vident "nsă.enign$ După aceea. vrei6 Lui 4CDonnell "i părea . continuă /u&us.lema cu /u&us era "nsă că acesta nu-'i dădea seama de urmările acestei situaţii$ 5 =oi vor. at*ta timp c*t vei &ace ceva concret$ /u&us avea dreptate să &ie vehement$ >tii. "l "ntrerupe 4CDonnell$ +ra &oarte convins că /u&us avea dove#i care să-i sprijine argumentele$ 5 (ine$ 2ăptăm*na trecută am avut o pacientă. pe raportul &inal a scris malign$ /u&us ridică din umeri$ Nu reclam acest lucru.

pre'edintele celei de-a doua mari oţelării din (urlington era pre'edintele consiliului de administraţie al spitalului$ 5 >i6 5 +l este convins că putem conta pe jumătate de milion de dolari p*nă "n ianuarie$ Asta "nseamnă că putem "ncepe &undaţia "n martie$ 5 >i cealaltă jumătate de milion6 2ăptăm*na trecută 4rden mi-a spus că o va str*nge p*nă "n decem. plin de dispreţ$ !hiar 'i c*nd &usese la Londra pentru a-'i per&ecţiona e0perienţa "n chirugie. g*ndi 4CDonnell$ Dacă i-ar &i spus cineva c*nd se a&la la Facultatea de medicină din Harvard. <ohns . este aici. &usese convins că se va alătura personalului unora dintre cele mai mari clinici. Harry6 Arătă spre una din schiţe8 >tii ce.ţine a doua jumătate de milion p*nă "n vara viitoare 'i că pot "ncheia campania p*nă "n toamnă$ 5 Asta este o veste . că va s&*r'i prin a ajunge "ntr-un spital prăpădit ca acesta. "n aripa estică$ omaselli #*m. ar &i re&u#at ideea. "nsemna că se va ţine de cuv*nt$ 5 4h.i$ 5 De acord.eri s-a "nt*lnit din nou cu primarul$ 2unt convin'i că pot o.La "nceput nu-l vă#u pe omaselli. omaselli stătea aplecat deasupra unei mese la care-'i petrecea cea mai mare parte din timpul de lucru$ 2tudia ni'te schiţe$ 4CDonnell traversă camera 'i le privi$ 5 =ise#i cu ochii deschi'i.ună$ 4CDonnell hotăr" să-'i alunge temerile$ Dacă 4rden (ro3n spusese asta. Noul . acum trei ani 'i jumătate$ !iudat. apropo. continuă omaselli cu un gest studiat$ 4rden 'i primarul au "nt*lnire cu guvernatorul miercurea viitoare$ 2e pare că p*nă la urmă vom o.ai mult dec*t "nc*ntat. c*nd era chirurg 'e& la !olum.it din nou cu 4rden$ 4rden (ro3n. c*t de repede te o. prea optimist$ 5 >tiu.ţine suplimentul din partea statului$ 5 >i altceva6 4CDonnell se răsti ironic la administrator$ 5 !redeam că o să &ii "nc*ntat$ .yterian. apoi administratorul "l strigă8 5 Aici.ia )res.i'nuie'ti cu un loc.rie$ Atunci 4CDonnell "l considerase cam naiv pe pre'edinte. re&lectă 4CDonnell$ %ntr-un &el ai putea spune că este primul pas spre reali#area unui vis$ +ra un vis care "'i avea originea din primele #ile de c*nd sosise la rei !omitate. Bent$ %n capătul "ndepărtat al camerei. sunt sigur că poţi să &aci o seră acolo. spuse omaselli$ Dar mi-a spus să-ţi comunic că s-a ră#g*ndit$ . cu condiţia ca tu să convingi consiliul că este necesară$ %'i scoase ochelarii &ără rame 'i "ncepu să-i 'teargă mecanic$ Uite-l.erusalim$ 4CDonnell studie pro&ilul spitalului rei !omitate a'a cum arăta "n planul de e0tindere 'i renovare$ Noua clădire includea o aripă nouă 'i locuinţe noi pentru asistente$ 5 Noutăţi6 Administratorul "'i puse la loc ochelarii pe nas$ 5 Astă#i am vor. sau mai t*r#iu.

omul cheie "n legătura dintre consiliul de conducere 'i personalul medical.rilor din consiliul de conducere. că#use pradă delăsării 'i neglijenţei$ )re'edintele consiliului &usese un industria' .ări$ inerii &useseră la "nceput revoltaţi.uia să &ie &oarte diplomat 'i &oarte precaut$ %'i dorea să o.ărilor$ (ro3n tre. apoi se mutaseră "n alte părţi$ %n cele din urmă. părerile nu erau unanime 'i.ligaţii sociale deose. "ntr-o su&ragerie ce arăta plăcut.assachusetts :eneral$ !u pregătirea pe care o avea. pe nume +ustace 23ayne$ Dar (ro3n &usese ales de majoritate 'i acum "ncerca să-i convingă pe mem. apoi se simţiseră &rustraţi.ţină autoritatea de a spori numărul mem.iectivul lor "n viaţă &usese de a păstra un status quo prietenos$ Administratorul.ătr*n. murise cu trei luni "n urmă$ Un grup de cetăţeni in&luenţi "l convinseseră pe (ro3n să accepte$ Alegerea sa nu &usese unanimă$ 4 parte din vechea gardă a conducerii spitalului dorea scaunul pentru unul din ei. planul &usese . 4rden (ro3n venise la Ne3 KorA 'i-l convinsese să vi#ite#e spitalul din (urlington$ !eea ce a vă#ut l-a "ngro#it$ 2pitalul era aproape demolat.ă$ Aceasta era situaţia c*nd venise 4CDonnell "n vi#ită$ 2ingura schim. nu-i ascunsese nimic$ Apoi.rii consiliului să accepte ideea moderni#ării spitalului$ +ra o luptă aproape inutilă$ +lementele conservatoare din consiliu se aliaseră cu o parte dintre medici 'i "l desemnaseră pe +ustace 23ayne drept purtătorul lor de cuv*nt$ /e#istau tuturor schim. cu c*teva e0cepţii.ri mai activi$ Dar. merseseră "mpreună acasă la pre'edintele consiliului$ 4CDonnell acceptase să răm*nă la cină.HopAins sau . altădată modern 'i . &useseră primiţi alţii. temporar. reputaţia spitalului devenise at*t de proastă "nc*t nici un t*năr cu studii superioare nu "'i mai dorea să se alăture acestui personal$ Din această cau#ă.are &usese numirea lui 4rden (ro3n "n &uncţia de pre'edinte$ (ătr*nul industria' care ocupase această &uncţie. care de cele mai multe ori pasa responsa. nu mai vroia să vadă niciodată ora'ul (urlington 'i spitalul rei !omitate$ La cină.ru al consiliului de administraţie.ilităţile lui unei alte persoane 'i venea la spital numai pentru a &ace &aţă unor o. care &usese servită "n lini'te. organi#area lipsea cu desăv*r'ire. ar &i putut alege$ Dar "nainte de a se hotăr". dar după aceea dorise să prindă primul avion spre Ne3 KorA$ De#gustat. pentru a coopta alţi mem.ite$ Lipsa de autoritate provocase decăderea$ >e&ii de secţii ţineau cu dinţii de posturi 'i erau re&ractari la orice schim. standardele medicale. cu cali&icare mai sla. pentru moment. era un incompetent$ )rogramul internilor era ine0istent$ Nu e0istau &onduri pentru cercetare$ !ondiţiile "n care trăiau asistentele 'i condiţiile de muncă erau aproape medievale$ 4rden (ro3n "i arătase totul. ce &usese mult timp mem. erau la păm*nt$ >e&ii de la secţiile de chirurgie 'i medicină internă ţinuseră de posturi ani de #ile$ 4CDonnell simţise că o. i s-a spus istoria$ Nu era ceva nou$ 2pitalul rei !omitate.ine apreciat.

care era proprietarul unei reţele de maga#ine. spusese 4CDonnell după cină. iar spitalul avea nevoie de mo'tenirile pe care ace'tia i le lăsau de o.ogaţi. 4CDonnell simţise dăruirea . din anii c*nd lucrase umăr la umăr cu muncitorii din oţelărie$ )oate că de aceea acceptase povara de a scoate spitalul din mocirlă$ Dintr-un motiv pe care nici el nu 'i-l putea e0plica. 'i un pas "nainte &usese că o.ai t*r#iu. i-a spus 4rden. ajunsese "n . "n scurtul timp pe care-l petrecuseră "mpreună.am*nat$ Dacă el ar &i vrut.ui să lupţi pentru &iecare lucru pe care "l dore'ti$ =ei "nt*lni opo#iţie. poate.ogate. urma' al unei &amilii . clătin*nd din cap$ 5 )oate că nu.ăr. le-ar &i putut &orţa m*na ca să-'i impună punctul de vedere$ Ar &i putut. nu-ţi pot promite nimic$ . resentimente 'i piedici "n orice vei &ace$ =or &i situaţii "n care nu te voi putea ajuta 'i momente pe care va tre. despre campionatul de tenis.icei prin testament$ Dacă "i dădea a&ară acum. pentru că cea mai mare parte dintre ei erau oameni . să-'i &olosească in&luenţa ca să-i determine pe unii mem. "l condusese pe 4CDonnell la aeroport$ 5 . despre alegeri. str*ng*ndu-i m*na$ După aceea. dar asta ar &i "nsemnat lipsă de prevedere. din punctul tău de vedere. i-a spus lui 4CDonnell la s&*r'itul mesei.ţinuse majoritatea pentru a numi un nou 'e& la chirurgie$ De aceea dorise să-l "nt*lnească neapărat pe 4CDonnell$ 5 . "i e0plicase 4rden (ro3n.i-a &ăcut plăcere că te-am "nt*lnit.ijlociu$ (ro3n călătorise mult 'i era un om .ri mai inactivi din consiliu să se retragă. unii dintre ei puteau &oarte . urm*nd să o.irourile conducerii. dar nu reţinea cuvintele$ . este că ea repre#intă cea mai mare con&runtare din viaţa unui .orului "ncercase să citească o revistă$ +ra un articol care-l interesa. care-'i alesese singur drumul "n viaţă 'i. scaunul de pre'edinte$ %i 'i simţea pe oameni.ine să-'i modi&ice testamentul 'i să scoată spitalul din el$ +ustace 23ayne. din muncitor la oţelărie.iseră despre cu totul alte lucruri8 despre +uropa.ătr*n industria'. dăduse de "nţeles că lucrurile se puteau petrece ast&el$ De aceea avea nevoie de &oarte mult tact 'i diplomaţie$ Făcuse ceva progrese totu'i.ţină.ă tem că nu este de mine.at$ Acestea &useseră ultimele cuvinte pe care le spusese "n seara aceea despre spital.arcase cu g*ndul sincer de a-'i 'terge din minte e0perienţa trăită la (urlington$ %n timpul #. 4CDonnell se "m.i-ar place să-ţi pot spune că vei avea m*nă li. dacă ar &i dorit. dar mai degra.un pe care "l poţi spune despre această situaţie.ătr*nului$ 5 Dacă vii aici.eră.ine in&ormat$ . dar a' dori să mă asculţi p*nă la capăt$ +ra convingător acest .ă cred că va tre. 4rden (ro3n$ După aceea vor. despre agravarea naţionalismului "n 4rientul .ui să le depă'e'ti singur$ După un moment de tăcere (ro3n adăugase 'optit8 !red că singurul lucru .

deodată. la ceea ce vă#use acolo 'i la ceea ce tre. &ără să se asigure dacă pacientul nu mai &usese supus unei ast&el de operaţii$ :re'eala &atală &usese o. pentru prima dată. 'i doi dintre &o'tii chirurgi intentaseră proces spitalului$ 4CDonnell 'tia că va &i o dispută ur*tă.servată la autopsie$ %ndepărtarea acestui chirurg de la spital se &ăcuse u'or$ A altora "nsă.licitatea ce avea să se &acă$ %n ciuda acestor pro. "ncepuse să-'i anali#e#e propriile concepte despre medicină$ ?!e "nseamnă toate astea6@ se "ntre.il că n-o va &ace niciodată$ Avusese aventuri. majoritatea aleseseră să plece &ără scandal$ )rintre ei &usese 'i un chirurg care e0tirpase un rinichi unui pacient.a de activitatea pro&esională$ %n cei trei ani 'i jumătate se schim.erusalim@. decursese mult mai di&icil$ Fuseseră 'i certuri.ilit "ntre ei un regulament &oarte sever 'i au &ormat o comisie puternică pentru a impune respectarea lui$ !omisia pentru anali#area ţesuturilor. 'tiuse că destinul "l ducea la (urlington 'i la rei !omitate$ Hotăr*rea &usese &ermă 'i irevoca.ilă$ !*nd a ateri#at pe La :uardia. dar &erm. să lucre#e "n limitele competenţei lor$ !*torva c*rpaci. )res. dar nimic serios$ Unde ducea acest drum. ce &useseră convin'i cu mare greutate să accepte spitalul din (urlington$ %ntre timp. ce &usese mai greu se re#olvase$ După sosirea lui 4CDonnell.aseră 'i metodele de . privind planurile clădirii pe care administratorul o numea "n glumă ?Noul .rusc.leme. "nceput la Harvard. "n pu. 4CDonnell se g*ndi la cei trei ani 'i jumătate de c*nd era aici$ 4rden (ro3n avusese dreptate c*nd "i spuse că nu-i va &i u'or$ oate o. luase adesea atitudine "mpotriva ei$ Nu era "ntotdeauna de acord cu 4CDonnell.yterian (art$$$6 >i. li se dăduse 'ansa de a alege "ntre a pleca singuri 'i a &i daţi a&ară "n mod o&icial$ %ntruc*t pentru unii aceasta ar &i "nsemnat pierderea mijloacelor de e0istenţă.stacolele pe care i le-a pre#is. "n locul căruia &usese numit doctorul !handler. 'tiuse răspunsul.a. se schim.uia &ăcut acolo$ Apoi.2e tot g*ndea la spitalul rei !omitate. a &ost reactivată$ 2arcina ei era de a ajuta la evitarea gre'elilor chirurgicale$ !hirurgii mai puţin competenţi &useseră averti#aţi politicos.ase atunci$ ?!e vreau eu pentru mine6 !e &el de reali#are "mi doresc6 !e am de o&erit6 !e voi lăsa "n urma mea. 4CDonnell 'i cei care "l susţineau "'i reali#aseră planurile 'i umpluseră golurile cu oameni cali&icaţi. dintre cei care a. specialist "n medicină internă$ De'i &ăcuse parte din echipa veche de conducere.ia erau "n stare să &acă operaţii de apendice. i-a trimis o telegramă lui 4rden (ro3n$ Două cuvinte8 ?Am acceptat@$ Acum. &ostul chirurg 'e& s-a retras "n tăcere$ 4CDonnell 'i-a atras de partea sa chirurgii care doreau ridicarea nivelului activităţii pro&esionale$ Au sta. dar era unul dintre oamenii care nu acceptau compromisuri c*nd era vor. 'i ura pu. .ase 'i 'e&ul !omisiei de disciplină medicală. treptat. e0istaseră$ otu'i. aproape de&unctă. la s&*r'it6@ Nu era căsătorit9 pro. ni'te incompetenţi.lic. la comisia disciplinară.

ca la toate schim. tre.ai mult dec*t at*t. cum va . sau repede$ Unii medici .uiau moderni#ate$ Dar.un9 măcar at*ta mulţumire avea. <oe )earson nu era un incompetent9 dosarul lui era per&ect$ %n tinereţe &usese recunoscut ca unul dintre cei mai activi cercetători "n domeniu 'i &usese numit pre'edinte al Asociaţiei medicilor patologi$ Adevărata pro.rii consiliului de conducere.ai e0istau puncte sla. dar avea greutăţi "n a tempera cei mai tineri dintre colegii săi$ )rintr-o asemenea situaţie trecea acum.ărilor 'i aveau o puternică in&luenţă asupra mem. latura administrativă re&lecta "n "ntregime e&icienţa metodică a lui omaselli$ !u un an "n urmă 4CDonnell &usese ales pre'edinte al corpului medical$ De atunci. instruirea. 'i mai 'tia că hotăr*rea luată "n avion acum trei ani 'i jumătate &usese corectă$ .il programul de pregătire pentru interni 'i numărul asistentelor$ .uia destul de des să-'i tempere#e planurile. .lemă consta "n &aptul că munca la secţia )atologie devenise prea comple0ă pentru a &i dirijată de un singur om$ 4CDonnell intuia că unele la.ătr*nul administrator &usese pensionat 'i Harry omaselli instalat "n locul său$ Acum. era "n spital de trei#eci 'i doi de ani$ +ra intim cu cei mai mulţi dintre mem. din pricina acestui grup 'i a in&luenţei pe care o avea.un. re&lectă 4CDonnell 'i poate că e0ista un adevăr uneori "n a&irmaţia ?tinerii &ac prea multe schim.ătr*ni ai consiliului de conducere. să se mai g*ndească$ re.oratoare din secţie tre. 4CDonnell "i povestise lui 4rden (ro3n despre un t*năr administrator.uia luată "n considerare str*ngerea de &onduri pentru e0tinderea spitalului$ Dacă se iscau discuţii "ntre 4CDonnell 'i <oe )earson. 4CDonnell.administrare a spitalului$ La c*teva luni după sosire. 4CDonnell 'tia că erau a.e. era &oarte con'tient de asta$ +ra normal$ Nici un plan de o asemenea anvergură nu se putea re#olva u'or. cercetarea$ +l avea acum patru#eci 'i doi de ani 'i peste c*teva luni urma să "mplinească patru#eci 'i trei$ 2e "ndoia că "n cei c*ţiva ani de activitate care "i mai răm*neau va reu'i să termine ceea ce-'i plani&icase$ Dar "nceputul era .ia la "nceputul unui program "ndelungat.ări.a#a pe trei componente8 serviciul medical. unul dintre cei mai . sigur. prea repede@$ Dar. era prieten apropiat 'i juca des 'ah cu +ustace 23ayne$ . să &ie prudent$ +l. accepta &aptul "n sine.ai aveau "ncă multe de &ăcut. el.uni pe care-i cunoscuse$ )re'edintele luase avionul 'i după două #ile se "ntorsese cu un contract semnat$ După "ncă o lună.ătr*ni se opuneau schim.rilor mai . după discuţia cu (ill /u&us$ 2ecţia )atologie din spitalul rei !omitate era "ncă plină de prejudecăţile vechiului sistem de conducere$ Doctorul <oseph )earson. mai "ncăpăţ*nat ca niciodată$ )oate că era un lucru . era necesar. omaselli 'i doctorul !handler lărgiseră considera. care se . care conducea secţia ca pe un domeniu personal.ările. "n &runte cu +ustace 23ayne.

pentru că. se .ă era lini'te 'i răcoare$ Lini'tea &usese tul. portarul luă o atitudine respectuoasă. "ndreptă măsuţa cu rotile spre st*nga. un joc pe care "l jucaseră de multe ori$ 4rdonanţa nu era la primul drum "n su. deci pierderea ei era de luat "n seamă$ La &el de serioasă era in&luenţa lui 23ayne asupra unora dintre locuitorii ora'ului9 "ntr-un &el sau altul. ordonanţa. generatoarele electrice$ %n direcţia opusă era o plăcuţă pe care scria8 ?2+!Ţ. nu6 /emarca "i era adresată lui Heidman9 era un &el de glumă. după care "ntre.rilă de la etajele superioare ale spitalului.a&ecta in&luenţa lui )earson asupra lui +ustace 23ayne str*ngerea de &onduri pentru reconstrucţia spitalului6 Donaţia pe care urma s-o &acă 23ayne era pro. ultimele servicii care i se acordau. %n contrast cu căldura 'i activitatea &e. "n su. erau alese coridoarele nepopulate. li&tul de mar&ă pentru a co. "ncerc*nd să ascundă sticla de !oca-!ola cu care "'i trecuse timpul$ 2e 'terse la gură cu dosul m*necii. . &ostul pacient nu era tratat cu dispreţ9 grija.4/:Ă@$ %n timp ce Heidman. erau semne că se depă'ea graniţa dintre viaţă 'i moarte$ Ultimul semn de respect$ !oridorul al. 'i repede$ /idică privirea de pe proiecte 'i "i spuse administratorului8 5 Harry.stanţială.răcat "n &aianţă al.or" la su. cred că s-ar putea să intrăm "n ră#.lema secţiei )atologie putea &i lăsată o vreme "n suspans$ otu'i. sau distruge planurile$ !u o asemenea mi#ă "n joc.a. 4CDonnell spera că pro. de'i "n aceste ca#uri medicina e'uase.solul "m.uia să o "ndeplinească sora )en&ield. pentru că unor asemenea situaţii nu le reţii e0act numărul9 acest ultim drum "ntre salon 'i morga spitalului. sistemul de apă caldă.uia să &acă ceva "n legătură cu pl*ngerea lui (ill /u&us. tre.ătr*nul avea puterea de a le reali#a.il su.+$ . graniţa dintre viaţă 'i moarte$ 4 lege nescrisă era respectată cu s&inţenie9 acest ultim drum al pacientului care murise era trasat cu discreţie.il că de vreo cinci#eci de ori "n ultimii unspre#ece ani$ )oate de mai multe ori.sol a'a "nc*t cei vii să nu &ie #guduiţi sau deprimaţi de spectrul morţii ce li se "n&ăţi'a at*t de aproape$ +ra ultima sarcină pe care tre.i&urca$ Dinspre dreapta se au#ea un #um#et de motor$ Acolo era departamentul mecanic al spitalului 5 centrala termică.urată de mica procesiune care venea pe culoar 5 sora )en&ield 'i o ordonanţă care "mpingea o masă cu rotile$ De c*te ori &ăcuse oare acest drum6 se "ntrea.a.A )A 4L4:.oi cu <oe )earson$ /+.ă sora )en&ield privind trupul acoperit de pe masă$ )ro.ă8 5 Nu a reu'it să trăiască.sol$ .

inginer$ %'i amintea detaliile din &i'a pacientului. .ac.oală$ Nimic din toate acestea nu se poate reali#a &ără permisiunea$$$ Fiul lui Dunton l-a "ntrerupt cu .ătr*ne'ti. dar &ără reacţii isterice$ )entru doctorul .-au tras clapa. <acA$ )ortarul dădu din cap 'i mai luă o gură din sticla de !ola$ !e scurt este timpul "ntre viaţă 'i sala de autopsie.raţ$ Familia lui se purtase la &el de &rumos 'i "nainte de a muri 'i după ce murise.ăr. trupul de su. pe care o avea "n dosarul de su. g*ndi sora )en&ield$ !u mai puţin de o oră "n urmă. cear'a& era :eorge Andre3 Dunton trăind. 'tiu că vă este greu să vă g*ndiţi la asta acum.ine le pot &ace altor &amilii cercet*nd o anumită . "ncepuse el . de parcă nu au#ise aceste cuvinte de sute de ori. :eorge$ )arcă văd că "ţi vine 'i ţie r*ndul$ /inne clătină din cap$ 5 4 să &iu aici să te a'e# pe tine pe masa asta$ 2cena se des&ă'ura &ără gra.l*nd.inele tuturor.i'nuiseră cu moartea 'i nu mai . de cinci#eci 'i trei de ani. a'a ajunsese :eorge Andre3 Dunton.ahon &usese mai u'or să le ceară permisiunea de autopsie$ 5 Doamnă Dunton. c*t .ă$ 4 jucaseră de multe ori$ )oate că. administratorul secţiei. "n v*rstă de cinci#eci 'i trei de ani.l*ndeţe8 5 %nţelegem$ Dacă veţi completa actele. "n timp. mama le va semna$ >i a'a a ajuns sora )en&ield să complete#e &ormalităţile de autopsiere.uie să vă rog ceva$ =ă rog să-mi daţi permisiunea de autopsie pentru soţul dumneavoastră$ !ontinuase cu &ra#ele de rutină 5 cum "ncearcă spitalul să menţină standardele medicale pentru .aţi rostogoliră cadavrul pe masa de autopsie$ :eorge /inne icni c*nd ridică corpul$ 5 A &ost un om solid. dar tre.i$ 5 %m. urmări cu privirea masa cu rotile care intra "n sală$ )rivi apoi spre masa de autopsie$ 2trălucea de curăţenie$ Heidman "l salută cu una din glumele de rutină$ 5 Am un pacient pentru tine$ )oliticos.arieră "ntre ei 'i atmos&era morţii "n care trăiau #ilnic$ De &apt totul era acum o &ormalitate$ 2e o. /inne "i #*m.t. cum se poate veri&ica diagnosticul medicului 'i c*te se pot "nvăţa. uniţi. cei doi .re din instinctul de a crea o . s-a "ngră'at p*nă "n ultima secundă a vieţii$ Heidman #*m.5 . la dispo#iţia patologului$ U'ile sălii de autopsie se dădură la perete$ :eorge /inne. cei doi acceptaseră jocul glumelor maca. distru'i emoţional.i 'i-i &ăcu semn să se apropie de masă$ 5 Du-l acolo$ Heidman "mpinse masa cu rotile iar /inne luă cear'a&ul care acoperea trupul ne"nsu&leţit al lui :eorge Andre3 Dunton$ %l "mpachetă 'i i-l "ntinse lui Heidman 5 &ăcea parte din inventar$ Folosind cear'a&ul de dedesu. mort.

destul de t*nără pentru a &i interesantă. par&umul discret. deplin con'tient de apropierea 'i căldura &emeii$ %i simţea halatul apretat. cererea de medici patologi era &oarte mare.cNeil "i sugerase ceva$ Dar mai avea oca#ii ca să a&le$ %n timp ce :eorge /inne strecura o . destul de . 'i anunţă-l pe doctorul )earson că suntem gata$ 5 Da doctore$ /inne ie'i ascultător$ .cNeil aranja instrumentele necesare pentru autopsie$ !uţite.il trei#eci 'i doi de ani.ani. pentru că din &ericire. )en&ield$ Ai să mai vii pe aici9 vor mai muri pacienţi. .cNeil calculă$ )ro. 'i la v*rsta de două#eci 'i 'apte de ani 'ase săptăm*ni de celi. doctore$ Femeia "i #*m.a. tradiţia &usese onorată.ă9 pe căldura asta pro.răcase "n halatul al.uia să &ie "n sălile de operaţie$ Aici nu-ţi &ăceai griji de in&ecţii pentru pacientul de pe masă. g*tul cadavrului.cNeil$ 2e "m.i 'i se "ntoarse să plece$ Da.ă plătită cu două#eci de mii de dolari pe an.or". dar vii$ >i totu'i avea sentimentul că doctorul . 'i tu "i vei aduce aici$ 5 .simţeau teamă sau tul. cu ea se putea aranja.ucată de lemn su. .il că nu avea prea multe dedesu.ine$ %ncercă să vadă dincolo de uni&orma al.a. 'i luna asta nu i-ar ajunge$ )ăstrea#ă-te pentru mine. e clar9 asta ar "nsemna ceva . doctorul . . chiar dacă salariul pe care-l primea era puţin mai mare dec*t al portarului$ Nu va trece mult 'i distanţa dintre ei se va mări$ !u trei ani 'i jumătate de practică "n spate mai avea acum doar 'ase luni p*nă va putea ocupa un post permanent de patolog$ Atunci se va putea g*ndi la o sluj.uiau să &ie atenţi cu propria lor persoană$ :eorge /inne "l privi "ntre.anilor. avea pro..il că va tre.cNeil care "i ghici g*ndul$ 5 )oţi să suni la asistente. un &ierăstrău pentru oase$$$ toate &oarte curate$ /inne era un om con'tiincios. 'uviţa de păr alunecată de su.at erau greu de suportat$ 2ora )en&ield era atrăgătoare. aici numai patologii tre.ulţumesc.cNeil ca patolog practicant. apretat impeca.t$ /oger . iar speciali'ti erau puţini$ Atunci nu-'i va mai &ace griji "n privinţa . prietenoasă 'i arăta 'i .il.ui să o invite la masă de c*teva ori$ Da.onetă9 i-ar &i plăcut să o m*ng*ie$ Făcu un e&ort să se concentre#e asupra h*rtiilor$ 5 2e pare că totul e "n ordine$ 2ă "ncerce oare cu sora )en&ield6 recuseră deja 'ase săptăm*ni.ătr*nă pentru a mai &i inocentă$ +ra inteligentă. era convins de asta$ %i strigă8 5 )oţi să mai aduci7 Avem nevoie de practică$ 4 glumă pră&uită "n "ncercarea de a te apăra "n &aţa morţii$ +laine )en&ield ie'i$ 2arcina ei &usese "ndeplinită .urare "n &aţa ei$ %n celălalt capăt al sălii de autopsie era patologul practicant. dar nici un instrument nu era steril a'a cum tre. avea autoritate. &re#e. 'i acum răs&oia dosarul ca#ului primit de la sora )en&ield.olnavi. :eorge$ 2pune-le că elevele asistente pot co. legea nescrisă &usese respectată$ Datoria ei era acum să se "ntoarcă la cei .a.ător pe .

cNeil prinse &ormularul de autopsie "ntr-un dosar$ =or asista elevele asistente$ !red că vrea să le impresione#e$ 5 2pectacol la comandă7 r*se 2eddons$ re.ă7 .arele . "n schim. 'i nu putuse &i niciodată disciplinat de un pieptene$ !hipul deschis 'i copilăresc era "ntotdeauna luminat de un #*m. mohor*tul.i ironic$ 5 :ră. puteţi alege$ . hm6 5 A'a scrie acolo. lucru pe care-l descoperise devreme 'i-l &olosise "n avantajul său$ !*nd era stagiar.uie să văd 'i eu$ 5 %n ca#ul ăsta. notă pe h*rtie ?pupila de F. avea un succes ne. cu . spre lauda lui.L cm "n diametru@$ %ncercă să deschidă gura "nţepenită$ . de'i nu trădă nimic "n e0terior$ 4amenii care avuseseră de-a &ace cu . &emeile "l găseau atrăgător. 'i pe măsură ce intrau "n sală aruncau priviri nelini'tite spre cadavrul de pe masă$ .cNeil o recunoscu intră "nsoţită de c*teva eleve asistente$ 5 (ună dimineaţa. . vrei6 5 2igur că da$ 2eddons "ncepu să note#e in&ormaţiile despre starea cadavrului$ %n timp ce scria comenta ca pentru sine$ 5 4 cicatrice curată de la operaţia de apendicită$ Aluniţă pe .ăr. 'i era uneori.cNeil "i "ntinse &ormularele$ !ompletea#ă-le.cNeil #*m.cNeil$ 5 e ocupi tu de el6 )racticantul clătină din cap$ 5 =ine )earson$ 2eddons "l privi ciudat$ 5 . doctore . spuse 'i răsuci m*na$ U'or rigor mortis$ /idic*nd o pleoapă.it$ . iar avem trea. reu'ind acolo unde unii dintre ei nu aveau succes.ătr*ne.aţii el nu se "mprietenea u'or.ună dispo#iţie$ Avea părul ro'u.raţul st*ng$ 2cu#ă-mă. "l credeau lipsit de simţul umorului. morocănosul.ntraţi$ +rau 'ase eleve.cNeil "l considera pe 2eddons un măscărici.it ca#ul acesta6 5 Nimic deose. &etelor$ Dacă vreţi locuri "n &aţă."'i va putea permite să-i &acă avansuri asistentei )en&ield.un printre elevele asistente.oss "n persoană6 !e are at*t de deose. adică "n pat$ U'a sălii de autopsie se deschise 'i . dar nu era$ De &apt.cNeil "i arătă dosarul de pe masă 'i 2eddons "l deschise$ 5 De ce a murit6 apoi citind "n dosar comentă8 stop cardiac. sau altora$ /oger .a să vedem puţin dinţii7 De pe culoar se au#iră #gomote de pa'i$ U'a sălii se deschise 'i o asistentă pe care . de'i. poţi să 'i &aci ceva$ . colegii lui erau uimiţi$ .icei.cNeil$ 5 (una dimineaţa$ . mereu ciu&ulit. plin de vervă$ 2eddons era chirurg practicant.iAe 2eddons "'i &ăcu apariţia.iAe 2eddons #*m. temporar trimis la patologie$ %ntotdeauna aducea cu el . ca de o.et plăcut$ .iţi-vă.cNeil "l credeau un dur. spuse .i "nc*ntat.cNeil. t*nărul se adaptase la patologie mult mai repede dec*t alţi chirurgi$ 2eddons privi cadavrul de pe masă$ 5 Aha.

chiar dacă erau ascunse de uni&orma spartană de elevă. care se gră.urton$ Fata "ncepu să r*dă.ulţumesc@ indi&erent$ 2e apropie de masa de autopsie 'i luă &i'ele "ntinse de . cu respect.2eddons cercetă admirativ grupul de &ete$ +rau c*teva noi.l*ndeţe8 5 Nu-mi amintesc să te &i vă#ut$ 5 2unt aici de c*nd au venit 'i celelalte$ %l privi cu un amestec de naivitate 'i curio#itate.cNeil$ )*nă "n acest moment )earson nu aruncase nici o privire spre cadavrul de pe masă$ )rivind spectacolul. de#.i larg 'i-i spuse cu .ătr*nul se comportă ca un dirijor "n &aţa unei orchestre sim&onice$ Lipseau doar aplau#ele$ După ce se &amiliari#ă cu istoria ca#ului. dar se opri . ca o echipa .i să-i "ncheie 'ireturile la spate$ Apoi.ă cum va reacţiona.rusc c*nd vă#u privirea severă a asistentei 'e&e$ Lui =ivian "i plăcea t*nărul doctor ro'cat. &ormele acesteia aveau ceva deose. a'a i se spusese.răcă halatul al. desigur$ Apropo. căci deja era nelini'tită$ !a asistentă .ine antrenată. c*t de cur*nd$ U'a se deschise 'i elevele "i &ăcură loc. )earson cercetă cadavrul. este o regulă generală. domnule$ 5 Atunci să vă e0plic$ +u sunt doctorul )earson.urise de puţin timp. cei doi se "ndreptară spre chiuvetă. apoi. patolog practicant 'i .iAe 2eddons$ 5 +u sunt =ivian Lo. omul de pe masă era mort$ . compar*nd constatările personale cu notele din &i'e$ Apoi lăsă ţigara 'i se "ntoarse spre eleve8 5 !red că aceasta este prima autopsie la care asistaţi$ Fetele murmurară "n cor8 5 Da. traversă sala de autopsie 'i se a'e#ă l*ngă &ata pe care tocmai o remarcase$ %i #*m.im.ănuia că se va o.i s-a spus că doctorii nu iau "n seamă elevele asistente din anul "nt*i$ 5 )ăi. 2eddons avu impresia că . dar uneori &acem e0cepţii$ Depinde de eleve. 'i "m.runeta$ 4 mai privi o dată$ Da. unde 2eddons "i pudră m*inile 'i apoi "l ajută să "m. doctorului <oseph )earson$ (ătr*nul le salută scurt. apoi adăugă ironic8 .cNeil.i'nui cu moartea. inclusiv . pe care nu le mai vă#use. patologul acestui spital$ Domnii de l*ngă mine sunt doctorul . dar părea necuviincios să glume'ti "n această atmos&eră$ La urma urmei. &ără să a'tepte răspunsul la salut se "ndreptă spre un dulap.race mănu'ile de cauciuc$ Au &ăcut totul "n tăcere$ !*nd terminară. )earson "'i scoase ţigara din gură 'i mormăi un ?.ai vor.răcă halatul pentru autopsie$ Făcu un gest spre 2eddons. eu sunt . de aceea grupul lor &usese chemat să privească autopsia$ ?Autopsia@$ !uv*ntul o aduse la realitate$ 2e "ntre.it$ !u gesturi voit neglijente. dar acum totul i se părea nou 'i "nspăim*ntător$ 2e au#iră pa'i pe coridor$ 2eddons "i "ntinse m*na 'i "i 'opti la ureche8 5 .

g*ndi 2eddons$ !*tă naturaleţe7 5 =ă atrag atenţia. )earson citi ma0ima "n latină apoi o traduse8 5 !ei morţi "i "nvaţă pe cei vii$ A'a se va "nt*mpla 'i acum$ (ăr. chirurg practicant "n anul al treilea$$$ 2e "ntoarse spre 2eddons8 Am dreptate6 5 Da. asupra acelor cuvinte scrise pe peretele sălilor de autopsie$ 4chii &etelor urmăriră degetul doctorului$ Mortul vivos docent.atul acesta. apoi cu mi'cări iuţi 'i sigure tăie ad*nc$ .enignă$ )atologia "l s&ătuie'te pe medicul pacientului 'i ajută acolo unde medicina generală nu poate pătrunde$ )earson se opri 'i privi semni&icativ spre trupul lui :eorge Andre3 Dunton$ )atologul este omul care pune diagnosticul &inal$ )earson se opri din nou$ !e actor super. este . semăna cu viaţa dar nu era viaţă$ Acesta era adevărul suprem.ea deschis. aparent 5 su. dar uneori 'i pentru cei cu e0perienţă prima inci#ie era greu de &ăcut$ )*nă "n acest moment trupul de pe masă semănase &i#ic cu unul viu$ %n urma lamei de cuţit imaginea se spul.iră$ 2eddons #*m.o#ă coronariană$ )rin autopsie vom descoperi dacă este adevărat$ 2eddons. se apropie de masă$ +ra un actor mărunt "n această scenă dar nu dorea să o piardă$ )earson "mpră'tie "n jurul său un nor de &um după care "i "ntinse ţigara lui 2eddons$ 2tudie instrumentele de pe masă 'i alese un cuţit$ !alculă din privire unde va tăia. celelalte #*m. s&*r'itul la care tre. munca lui are o in&luenţa enormă asupra sănătăţii pacientului$ %ncepe spectacolul.cNeil$ Acesta era "ncruntat$ Nu este de acord.linie cuv*ntul aparent 5 a murit de trom.era$ )e masă nu se mai a&la un .ăr.ătr*nul vă#use pro. g*ndi 2eddons 'i cuvintele lui )earson demonstrară că avea dreptate$ 5 )atologia &ace testele de s*nge ale pacientului.doctorul 2eddons. care 'tia ce se va "nt*mpla mai departe. ?Din .i de "nger. continuă )earson. "i studia#ă e0crementele.a.uiau să ajungă toţi oamenii$ Aceasta era starea &inală descrisă de vechiul testament.olile. g*ndi el.ătrinul.il mulţi nechemaţi$ Acum "l privi pe .cNeil le privea atent pe &ete$ Autopsia.at.il avea motive$ %n patru#eci de ani de patologie . hotără'te dacă are o tumoare malignă sau . g*ndi 2eddons$ 5 )atologul este medicul pe oare pacientul nu "l vede$ >i totu'i.a. doctore )earson$ )earson continuă8 5 $$$"n anul al treilea de specialitate 'i care ne &ace onoarea să lucre#e temporar la )atologie$ Doctorul 2eddons va termina "n cur*nd perioada de speciali#are după care va practica chirurgia pe oameni nevinovaţi$ Două &ete chicotiră. carne 'i oase. gusta glumele$ )earson nu pierdea niciodată oca#ia să-i "nţepe pe chirurgi 'i pro. nu era recomandată celor sla. ci materie. "i depistea#ă . o &emeie sau un copil.

celelalte trei priveau cu stoicism$ !ontinua să le privească atent pe cele palide9 era un lucru normal ca &emeile să cede#e la prima autopsie$ Acestea "nsă păreau că vor re#ista$ !elor două le reveni culoarea "n o.cNeil 'tia că unii patologi nici nu le primesc pe asistente la autopsie p*nă nu se &ăcea prima inci#ie$ )earson "nsă nu era omul care să menaje#e pe cineva$ +l considera că ele tre. din care ţ*'ni un jet de s*nge$ ?+ste &luid. nici un semn de trom. "n ţăr*nă te "ntorci@$ Folosindu-'i "ndem*narea acumulată "n lunga-i e0perienţă.e ca varul.raţe ale y-ului porneau de la umeri 'i se "nt*lneau su.ţire ce acoperea creierul$ Fetele re#istau .cNeil se uită din nou la &ete9 spera ca &ata ce-'i ţinea .re rupte. după care scoase stomacul 'i intestinele 'i după ce le cercetă puţin. scoase cu atenţie creierul$ .cNeil era de acord$ 4 asistentă tre. cu at*t era mai . dacă doriţi$ )rima dată este "ntotdeauna greu de suportat$ oate "l priviră cu recuno'tinţă dar nici una nu se mi'că$ .ine$ Dacă re#istaseră p*nă acum.domenul$ raversă camera 'i luă o găleată.domenul la glandele genitale$ Lama cuţitului "mpl*ntat "n carne &*'*ia lugu.atista la gură$ .ă cu pompa s*ngele din a.cNeil luă o &oar&ecă ascuţită 'i &ăcu o inci#ie "n vena jugulară.raji. lăs*ndu-l să acopere ochii 'i &aţa. operaţii9 cu c*t accepta mai repede realitatea. .ilă "n ca#ul "n care &amilia ar &i dorit să e0pună corpul de&unctului$ Folosindu-'i toată &orţa degetelor.cNeil lucra la cap$ Făcuse c*te o inci#ie "ncep*nd din spatele &iecărei urechi.atista la gură să nu vomite$ ermină$ 2e vedea mem.il$ Lu*nd un tu.irosul "ncepuse să &ie insuporta. spre cea&ă.ură tăcerea din cameră$ .cNeil tăie craniul$ 2cr*'netul lamei pe os tul.domen 'i din torace$ %ntre timp. de pe ra&tul de l*ngă masă. g*ndi el. 2eddons "ncepu să a. inclusiv pentru ea$ +ra r*ndul lui .ănu'ile.rana su.o#ă@$ Apoi. piept$ De aici cuţitul tăie "n jos a.uia să &acă &aţă multor situaţii 5 mem. ast&el că acum toată ţeasta era de#velită$ Luă un &ierăstrău electric 'i "nainte să "nceapă să taie privi din nou spre elevele asistente8 "n ochii lor era un amestec de groa#ă 'i uimire ?%ncet &etelor.ine pentru toţi. ast&el ca tăietura să nu &ie vi#i. tăia acum partea in&erioară a corpului pentru a deschide a. "nmănu'at 'i el. le puse "n găleată$ . instrumentele 'i masa "ncepuseră acum să se umple de s*nge$ 2eddons.cNeil să-'i pună mănu'ile 'i să lucre#e alături de )earson$ ăie coastele 'i dădu la iveală inima 'i plăm*nii$ . urm*nd linia părului. o a treia se "ntoarse cu spatele.soar. trase scalpul spre &runte.uie să vadă totul de la "nceput p*nă la s&*r'it$ !u asta . . "ncă nu aţi vă#ut totul@$ )earson scotea cu atenţie inima 'i plăm*nii$ .cNeil le spuse cu "nţelegere8 5 )uteţi ie'i a&ară. vor putea privi p*nă la capăt$ ermin*nd cu craniul. in&ecţii.ru$ . a treia se "ntoarse.cNeil vă#u "ntre &ete două chipuri al. de'i avea . g*ndi el. )earson "ncepu autopsia cu o inci#ie "n &ormă de ?K@$ !ele două .ţăr*nă te na'ti.

ine. un sentiment al "mplinirii pe care nu-l putea găsi aici.lemelor tehnice$ !u mult timp "n urmă "'i jurase să nu uite niciodată că dincolo de orice e0istă un pacient 5 un individ$ %n timpul speciali#ări 2eddons cunoscuse i#olarea personală 5 scutul de apărare "ntre el 'i pacient$ Uneori era o măsură de apărare. aici nu avea "ndoieli$ <oe )earson era rece. poate o catedrală9 acest creier lăsase ceva mo'tenire &iinţelor vii ce rămăseseră "n urma lui$ >i ce devenise acum6 4 masă de ţesut. va avea de-a &ace "ntotdeauna doar cu indivi#i singuri$ Nu-'i va cunoa'te "ntotdeauna pacienţii. sau se apăra 'i el cu o plato'ă protectoare6 2eddons nu 'tia sigur. poate o autostradă. dar . creierul acesta$$$ acum c*teva ore era centrul de g*ndire al unui om. ar &i uimiţi 5 ei care "l credeau pe . sala de operaţii era un domeniu al vieţii9 avea o poe#ie a mi'cării.ănuia că aceasta e0istă$ Dar )earson6 +i.ilitate$ Dar el. e0aminată 'i incinerată$ 2eddons nu credea "n Dumne#eu 'i-i venea greu să "nţeleagă de ce credeau oamenii educaţi$ !unoa'terea. uite-o$ )e artera coronară st*ngă se putea vedea un cheag de un centimetru$ . era coordonatorul simţurilor lui$ Adăpostise g*nduri.cNeil6 4are el simţea ceva.a era "n mintea patologului$ %l 'tia pe acesta de doi ani. rece 'i dur$ Anii de patologie "l "ncr*ncenaseră$ %l privi atent pe . 'tiinţa. convingerea că medicina era &ăcută de oameni 'i pentru oameni$ De e0emplu. poate chiar astă#i.2eddons aduse repede un vas de sticlă plin cu &ormol 'i . teamă 'i trium&$ . comandase ochilor să pl*ngă$ 4mul acesta &usese inginer constructor$ %nsemna că acest creier 'tiuse matematică.iAe 2eddons un e0trovertit jovial$ Dar .a.ine de c*nd lucra la patologie$ )e 2eddons "l interesa patologia. &iecare cu ce-i place@$ Dar mai era ceva straniu "n legătură cu patologia$ Aici "ţi puteai pierde simţul realităţii. se mulţumi să &ormule#e8 ?%n strălucirea oamenilor.ui să descoperim trom. concentrat &iind asupra pro. poate construise case.un.o#a$$$ da. dar "l cuno'tea mai .storia medicală a acestui om ne arată că acum trei ani a su&erit de un prim atac de cord 'i la "nceputul acestei săptăm*ni a avut al doilea atac$ 2ă e0aminăm mai "nt*i arterele coronare$ Asistentele priveau "ncordate "n timp ce )earson &ăcea o inci#ie delicată "n arterele cordului$$$ undeva aici ar tre. &ăceau ca religia să devină o impro.ătr*n$ 2cosese inima 'i o studia atent$ Le vor. "n credinţa "n om@$ !a chirurg. cunoscuse sentimentele de dragoste. "n #ona morţii$ ?+i . care va &i tăiată. raţionase. 'i chiar dacă "i va cunoa'te va uita că ei sunt oameni. dorea să evite implicarea emoţională$ )oate că dacă prietenii lui ar cunoa'te aceste g*nduri. g*ndi el. "n ce credea6 Negăsind ceva mai . de'i era convins că hotăr*rea lui de a &ace chirurgie era de&initivă 'i irevoca.cNeil puse cu grijă creierul "n el$ )rivind mi'cările sigure ale lui . 2eddons se tre#i g*ndindu-se ce nai. g*ndirea.ea &etelor8 5 .eri.cNeil.ilă$ %n contrast cu acest tăr*m al morţii.

icei mai multe studii după autopsie dec*t celelalte spitale$ Din spitalul nostru. o colegă puse timid o altă "ntre. pancreasul. )earson răspunse cu ră. simţise că le'ină$ Hotăr*se să se controle#e$ Nu-'i e0plica de ce.uit pentru a tăia &irul vieţii$ (ătr*nul patolog puse organul de o parte$ =ivian "'i mai revenise$ !redea că se poate controla acum$ La "nceput. al.oratoare de cercetare. ce se va "nt*mpla cu ele6 5 )ro.a. &ac de o. g*ndi =ivian$ Dar pro. se dovedise . at*ta a tre.at puternic. &icatul. cei care se . cadavrul pleacă &ără organele interne$ Alt&el.a.rusc &oarte tare$ %l legase deasupra rănii cu un garou improvi#at ca să oprească s*ngele 'i o trimisese pe =ivian după ajutor$ Apoi. stomacul. "ntr-o pădure din 4regon. de mu'tar.il a'a ajungi dacă &aci ast&el de lucruri #ilnic$ 2e "n&ioră &ără să vrea$ .icios$ Aceasta este dovada atacului su&erit acum trei ani. dar deodată "'i amintise un incident din copilărie$ %ntr-o vacanţă. se pierduse cu &irea c*nd vă#use at*t de mult s*nge.ă dacă-i #*m.ai t*r#iu. continuă "n g*nd$ Un cheag minuscul. de'i era un . e'ti de acord cu mine că diagnosticul de moarte cau#ată de trom.ros.are$ 5 >i atunci$$$ trupul.servaţi că #ona din mijloc este mai deschisă la culoare 'i este "nconjurată de o #onă hemoragică$ )earson se "ntoarse spre chirurg$ Doctore 2eddons.5 >i acum să e0aminăm inima$ )earson a'e#ă organul pe masa de disecţie 'i "l tăie in două$ Le &ăcu semn &etelor să se apropie$ 5 =edeţi #ona aceasta a mu'chiului6 )earson le arăta un ţesut &i. rinichii. apoi "l lega la loc. inima. doctorii i-au spus că acest lucru salvase piciorul de la amputare$ =ivian uitase de mult acest incident.are &recventă$ otu'i.iAe 2eddons o vă#u 'i "i #*m.i$ =ivian se "ntre.o#ă coronariană a &ost corect6 5 Da. este "ngropat &ără nimic6 +ra o "ntre.ăr. plăm*nii. "n ventricolul st*ng$ 4. at*t de &ragilă de o. tatăl ei că#use pe un cuţit de v*nătoare 'i se tăiase &oarte rău la un picior$ 2urprin#ător. un vechi in&arct care s-a vindecat$ 2emnele ultimului in&arct sunt aici. c*t timp merseseră prin pădure. deci le vom putea compara$ otul suna at*t de rece 'i impersonal.a. duc*ndu-l pe o targă improvi#ată.il că vom mai avea 'i alte ca#uri. splina 'i creierul$ =om &ace o e0aminare amănunţită a lor 'i vom "nregistra datele$ )ro.ări6 spuse doctorul )earson$ 5 Da7 5 =ivian avea una$ 4rganele.dare$ 5 Depinde$ !linicile cu la.o.ea amu#at sau compătimitor$ De l*ngă ea. răspunse 2eddons politicos$ Nu-i nici o "ndoială.icei. c*nd vă#use cum &ierăstrăul tăia ţeasta cadavrului. iar mama ei. c*t un . pentru a opri din nou s*ngerarea$ .leme c*nd va participa la o autopsie$ 5 Aveţi "ntre. ca aceasta. dar amintindu-'i-l acum "'i recăpătase puterea$ >tia că niciodată nu va mai avea pro. cele pe care le-aţi scos.il că le vom păstra o săptăm*nă$ Adică. la &iecare jumătate de oră de#legase garoul pentru a reactiva circulaţia s*ngelui.

priviţi aici$ Am*ndoi cercetară #ona arătată$ )leura.ase 'i el uneori. nu$ Dar. 2eddons.ălsămare nu ne-ar &i recunoscători. ca "n ca#ul acesta$ Alteori. acordul este total.a această practică$ .ţinem acordul &amiliei$ Uneori.ocupă de "m.a@$ )earson nu ar &i permis niciodată a'a ceva$ La rei !omitate o ?inci#ie a.cNeil$ Am*ndoi 'tiau că un spital catolic din ora' insista e0asperant ca trupurile autopsiate să &ie returnate pentru "nmorm*ntare cu organele intacte$ Uneori. de o.leme dacă le-am pune "napoi$ Lucrul acesta era adevărat. dacă e'ti inteligent. pentru că ar avea mai multe pro.dominală@9 'tia că unii patologi reu'esc cu această singură inci#ie să &acă totul$ Au#ise un patolog spun*nd8 ?cu o inci#ie a. puteau trece săptăm*ni "ntregi p*nă c*nd nu mai era nevoie de organe. "n &uncţie de c*t era de ocupată secţia de patologie. nu apro. ?limitat la inci#ia a. primim doar o permisiune limitată$ De e0emplu. reu'e'ti să scoţi totul.a chiar unele puteau &i păstrate pe perioade nede&inite$ 5 Niciodată nu &aceţi e0cepţii6 insistă t*năra$ 5 (a da$ %nainte de a &ace o autopsie tre. dar era adevărat$ 2e "ntre.rană transparentă.nsista cu o. acoperită cu un ţesut &i. cererile de &elul acesta &ac munca patologului &oarte di&icilă$ %n timp ce spunea ultimele cuvinte. de'i nu era catolic.cNeil.ros al. o &amilie ne poate cere "n mod deose. g*ndi . chiar 'i lim. dar )earson nu terminase$ 5 Avem 'i ca#uri "n care. densă.ru$ .$ 2emn clar de tu.cNeil 'tia că )earson. recurgeau la un truc$ %ntotdeauna se găsea un set de organe la "ndem*nă$ După ce se &ăcea autopsia.ulţumesc.cNeil$ )oate că nu era modul cel mai plăcut de a-l spune. &ata era mulţumită.it să nu ne atingem de cutia craniană$ Noi respectăm aceste dorinţe$ 5 .ă o altă t*nără$ +i insistă6 5 !ei mai mulţi dintre ei.dominală. .uie să o. trupul nu poate &i "ngropat &ără organele interne$ re. "i ceru )earson$ !red că dovada .stinaţie să se primească permisiunea de autopsie$ %n &ormulare e0ista o &ra#ă. domnule doctor$ Aparent. era "ngro'ată.erculo#ă9 dacă era veche sau recentă vor descoperi imediat$ 5 )alpea#ă plăm*nii 2eddons. "n general. )earson "l privea ironic pe .dominală@ "nsemna at*t 'i nimic altceva$ )earson "'i "ntoarse din nou atenţia asupra cadavrului$ 5 =om continua acum să e0aminăm$$$ se opri$ Luă un cuţit 'i &ăcu o inci#ie$ . dacă &amilia 'i ceilalţi vi#itatori ai camerei mortuare 'tiau ce puţin mai răm*nea "ntr-un corp căruia i se &ăcuse autopsie$ După o autopsie ca aceasta. organele scoase erau "nlocuite cu cele e0istente 'i ast&el patologii aveau un punct c*'tigat "n acest joc maca. din motive religioase.uie să respectăm dorinţa$ 5 >i catolicii6 "ntre.icei o mem.

apoi inci#ia va &i cusută pentru că #ona "n care a &ost &ăcută va &i oricum acoperită de haine c*nd trupul se va a&la "n sicriu$ !*nd totul va &i terminat. de la. totu'i că nici el. lipite unele de altele.ui să o cereţi voi$ Uneori veţi "nt*mpina re#istenţă$ )entru orice om este greu să accepte mutilarea unei persoane iu.ţineţi permisiunea pentru autopsie de la ruda cea mai apropiată$ Uneori o va cere un medic. oamenii cu care a muncit.i asistentelor8 5 %n meseria voastră vor &i momente c*nd pacienţii vor muri$ Atunci tre.roasă era evidentă 'i &oarte avansată$ )lăm*nul avea o structură de &agure. chiar 'i moartă$ +ste de "nţeles$ )earson tăcu$ imp de o secundă 2eddons se tre#i "ntre.area lui )earson$ 5 A'a cum spune doctorul 2eddons. chiar dacă nu ar &i cedat inima$ 5 =edeţi6 5 2e pare că oricum era condamnat.ite. trupul va intra la &rigider 'i "'i va a'tepta "nmorm*ntarea$ )earson "m.orator cu care intrase 'i aprinse o ţigară$ %i era caracteristic să lase "n urma lui un nor de &um 'i mucuri de ţigară pe care i le str*ngeau alţii$ Le vor.olnăvit de tu.erculo#a &i. pro.cNeil urma să pună organele principale "ntr-o găleată 'i s-o etichete#e cu numărul ca#ului$ /ămă'iţele vor &i puse "napoi.*ndu-se dacă nu cumva "l judecase gre'it pe . de multe ori va tre. g*ndi 2eddons$ +ste r*ndul negri'orilor să spele$ . omul su&erea de tu.este acolo$ !hirurgul prinse organele "ntre degete 'i "ncepu să caute$ Descoperi imediat cavernele$ %i &ăcu semn lui )earson că are dreptate$ .cNeil studia dosarul$ 5 2-a &ăcut radiogra&ia la internare6 "ntre. iar "n mijlocul lor era răul care oricum ar &i dus la moarte.ă )earson$ Doctorul negă din cap$ 5 )acientul era "n cri#ă$ Aici scrie că nu i s-a &ăcut$ 5 =om &ace o inci#ie verticală să vedem$ )earson vor.lema era doar care "l va "ngenunchia primul. chiar 'i personalul spitalului$ Dacă nu s-ar &i &ăcut autopsia unele din aceste persoane s-ar &i "m.erculo#ă.ătr*n$ 2imţise oare un strop de căldură 'i omenie la el acum6 5 !*nd va tre.uie să o. nici medicul curant nu 'tiau de e0istenţa .răcă din nou halatul al. răspunse 2eddons la "ntre. sper să vă amintiţi ceea ce aţi vă#ut astă#i 'i să &olosiţi acest lucru ca e0emplu$ 4mul acesta a su&erit de tu.erculo#ă timp de mai multe luni$ +ste posi.il să-i &i in&ectat pe cei din jurul său 5 &amilia.erculo#ă "n stare avansată care oricum l-ar &i omor*t$ 2e pare. care ar &i rămas nedepistată p*nă "n ultimul moment$ . parcă erau mingi de ping-pong.ea asistentelor$ ăie u'or$ u.olii$ )earson "'i scosese mănu'ile 'i "ncepuse să-'i dea jos halatul$ 2pectacolul s-a "ncheiat.ui să aduceţi argumente pentru a-i convinge pe oameni de necesitatea autopsiei.

lă de stejar a sălii de 'edinţe din care se au#ea un #um#et de voci$ După ce intră "n "ncăperea mare cu covor gros.erculo#a este o .ia au intrat$ Fata "i arătă spre u'a du. agitată de parcă timpul lucra "mpotriva ei. i-am pomenit de c*teva ori numele$ 5 Da.Două &ete se "ndepărtară instinctiv de masă$ )earson dădu din cap$ 5 Aici nu e0istă pericol de in&ecţie$ u.i altor doi chirurgi. Lucy se tre#i &aţă "n &aţă cu Bent 4CDonnell 'i cu un t*năr pe care nu-l recunoscu$ Aerul era "m.ă "n gra.ichael /eese$ Acum Lucy "'i amintea mai clar$ Acesta era omul pe care Bent .e'te &rumos. . )earson "l privi cu un #*m. cei care i-au &ost apropiaţi acestui om vor &i ţinuţi su.ind plăcut$ 5 De &apt "mi &ace mare plăcere$ 5 +ste primul spital "n care lucre#i ca titular6 5 Da$ Am &ost chirurg practicant la .ate.oală respiratorie$ Dar pentru că astă#i am a&lat acest lucru. intră "n anticamera sălii de 'edinţe$ 5 Am "nt*r#iat6 "ntre.i.et ironic$ 5 >i patologia are victoriile ei.osit să tot au#i asta. 'i "n jurul lor toată lumea vor.ă o asistentă$ 5 Nu cred că au "nceput$ A. spuse ea. ţi-l pre#int pe doctorul /oger Hilton$ +ste proaspăt sosit$ )oate "ţi aminte'ti.ătr*nului$ =or. lăs*nd "n urma lui un nor de &um$ )A /U >edinţa lunară privind mortalitatea la secţia !hirurgie era programată pentru ora 1D.LF$ !u trei minute "nainte de ora "nceperii. iar Hilton i-o str*nse cu un #*m.ea$ >edinţa lunară privind mortalitatea era considerată de toţi ca un spectacol &ăcut la comandă$ 5 Lucy7 Le #*m. care o salutară. doctore 2eddons$ %i salută scurt 'i plecă.ătr*n$ )arcă citind g*ndurile lui 2eddons.ine ai venit "n r*ndul nostru. doctoriţa Lucy :rainger.i deschis lui Hilton$ 5 Ţi-o pre#int pe doctoriţa :rainger$ Lucy este chirurg ortoped$ 4CDonnell era &oarte meticulos c*nd tre. cu o masă lungă din lemn de nuc 'i cu scaune cur.at de &um de ţigară. 2eddons constată că este impresionat de cuvintele . g*ndi el9 mai mult chiar. #*m.et copilăresc$ Avea "n jur de două#eci 'i 'apte de ani$ 5 Dacă nu ai o.servaţie 'i e0aminaţi periodic timp de mai mulţi ani$ 2pre surprinderea lui.uia să pre#inte o nouă achi#iţie$ Lucy "ntinse m*na. "mi amintesc$ 2e "ntoarse 'i-i #*m. apoi se "ntoarse spre 4CDonnell$ 5 Lucy. o. crede "n ceea ce spune$ %n acel moment "l "ndrăgea pe .

une$$ 5 =rei să vii puţin. iar vocea lui reu'i să acopere rumoarea din sală$ >i el era "nc*ntat de scurtul moment petrecut cu Lucy 'i se g*ndea cu plăcere că o va "nt*lni cur*nd$ De &apt ar &i sunat-o de multă vreme dar e0ista un motiv pentru care e#itase$ Adevărul era că Bent 4CDonnell se simţea &oarte atras de Lucy :rainger 'i nu era sigur dacă acest lucru era . at*t ca om c*t 'i ca specialist$ . la cină.un pentru ei$ Dar acum. Lucy6 Bent 4CDonneli era "n spatele ei 'i o "mpingea u'or$ +a se scu#ă &aţă de Hilton 'i se retraseră l*ngă o &ereastră. viaţa lui avea un curs liniar$ !*nd trăie'ti singur 'i e'ti independent. "nveţi că ele se a&lă mult mai departe de . admiraţia ei pentru Bent 4CDonnell se putea trans&orma "n ceva mult mai pro&und 'i mai personal$ Nu &ăcuse o "ncercare să &orţe#e limitele. am să te sun mai t*r#iu$ Dacă nu se poate acum.5. dar nu mi-am luat tensiunea de cur*nd$ 5 Nu mă la'i să ţi-o iau eu6 De e0emplu. acest lucru te marchea#ă după o vreme 'i ţi se pare greu să te adapte#i unei situaţii noi$ (ănuia că acela'i lucru se "nt*mpla 'i cu Lucy$ )uteau avea pro. temperatura "n jur de LM.locul următor$ 5 %ncepem. am*năm pe săptăm*na viitoare$ 4 atinse pe umăr 'i se "ntoarse să plece$ re. Lucy g*ndi.i-ar &ace mare plăcere. la trei#eci 'i cinci de ani era cu 'apte ani mai t*nără dec*t chirurgul$ %nsă "n atitudinea lui 4CDonnell nu e0istase nici un semn care să "i arate că el o prive'te alt&el dec*t ca pe o companie plăcută$ Lucy 'tia că dacă se lăsa purtată de val.eului. ne putem au#i. Lucy6 Nu te-am vă#ut "n ultima vreme dec*t &oarte puţin. simţind că lucrurile tre. c*t de mult "l admira pe Bent 4CDonnell.leme chiar 'i pe plan pro&esional$ !u toate .uie să curgă "n matca lor &irească$ Acesta era măcar avantajul maturităţii după #. dar Lucy. domnilor6 4CDonnell se a&la la masa pre#idiului. la serviciu$ Femeia rămase puţin pe g*nduri$ 5 +i . mai departe de restul lumii$ 5 +ste puţin mai .ine aici.nvitaţia la cină nu era ceva nou$ )etrecuseră multe seri "mpreună 'i &usese o vreme c*nd se g*ndise că alunecă "ncet spre o legătură tacită$ Am*ndoi erau necăsătoriţi.uie să mă uit "n carnetul de "nt*lniri$ 5 e rog. dar tre.uie să te gră. am pulsul normal. #*m. diseară$ 5 !re#i că este "nţelept6 Ai putea scăpa aparatul "n supă$ 5 Atunci să ne mulţumim doar cu cina 'i să uităm de tensiune$ 5 . Bent.uciumul tinereţii$ %nveţi că nu tre.e'ti pentru a descoperi capetele curcu. nu pentru prima dată.4CDonndl dorise cu tot dinadinsul să "l aducă la (urlington$ Asta "nsemna că avea re&erinţe &oarte .i 4CDonnell$ !e mai &aci tu.ine.uie să "ncep odată spectacolul$ )rivindu-l cum "'i &ace loc printre grupurile de oameni.

ise tare 'i tăios 'i "n cameră se lăsă .ind "ncordat.ol&ăia cuvintele pentru că nu terminase "ncă de m*ncat$ Lucy vă#u 'erveţelul ascuns printre h*rtii 'i &i'e 'i #*m.ine-crescut. . 'i Lucy se "ntre. dar acum &usese rostită cu dispreţ$ Hilton "nsă r*dea$ 5 !red că putem spune 'i a'a$ %nsă Lucy vă#use că t*nărul &usese surprins de tonul lui )earson$ 5 Nu-l lua "n seamă pe <oe. . dar acesta era e&ectul medicinii asupra tuturor 'i constatarea aminti că anii trec$ :re'ise oare c*nd a'teptase at*t de mult6 +i . mai ales pacienţii ei.ească cu un intern 5 'i o vă#u aranj*ndu-'i o 'uviţă de păr$ %ntotdeauna "'i purta părul scurt. apoi se controlă$ 2e "ndreptă spre u'ă$ 5 Nu putem să "ncepem o 'edinţă despre mortalitate &ără pre#enţa patologului$ Am să văd de ce nu vine$ Dar c*nd deschise u'a se lovi de )earson$ 5 )lecam să te caut.acestea.i9 numai <oe )earson "'i putea permite să măn*nce "n timpul unei 'edinţe despre mortalitate$ 4CDonnell "l pre#entă pe )earson lui Hilton$ %n timp ce ace'tia "'i str*ngeau m*inile )earson scăpă dosarele de su. un alt recrut pentru atelierul mecanic.raţ 'i h*rtiile se "mpră'tiară pe du'umea$ N*m. .ine. "i strigă (ill /u&us$ !ravata ciudată pe care i-o vă#use mai devreme "l scotea "n evidenţă &aţă de cei din jurul său$ 5 Nu a venit <oe6 "ntre.raţul lui )earson$ Acesta "i mulţumi distrat 'i continuă să "i vor. domnule. simţeau e&ectul acestei călduri$ Lucy era atrăgătoare9 era de o &rumuseţe matură$ 4 privea acum 5 "ncetase să mai vor. remarca ar &i trecut neo.ă dacă nu cumva i se păruse că este nervos. interveni 4CDonnell "mpăciuitor$ Are . va vedea c*nd vor servi cina "mpreună$ )entru că rumoarea din sală nu "ncetase. "n pre#enţa ei se simţea mai .ine dec*t cu alte &emei$ Avea o căldură a spiritului care "l stimula$ >tia că 'i ceilalţi oameni. politicos cu cei mai "n v*rstă$ 5 A'adar. răspunse Hilton politicos$ Un t*năr . <oe$ 2alutul lui 4CDonnell era prietenos.servată.ă 4CDonnell surprins.ească lui Hilton$ 5 !hirurg6 5 Da. (ill /u&us le str*nse 'i le puse su.e$ +i. g*ndi Lucy. după e0presia de iritare de mai "nainte$ 5 Am avut o autopsie$ A durat mai mult dec*t a' &i cre#ut$ Apoi m-am oprit să măn*nc un sandvi'$ .rusc lini'tea$ %n alte condiţii. comentă )earson$ =or. repetă rugămintea ca 'edinţa să "nceapă$ 5 Nu cred că <oe )earson a venit.ucle aurii care "i "ncadrau &aţa$ 4. căut*ndu-l din priviri$ L-a vă#ut cineva pe <oe )earson6 )entru un scurt moment chipul lui 4CDonnell re&lectă enervarea.servă 'i c*teva &ire al.

ori să-'i golească pipa9 părea că niciodată nu o &umea#ă$ Dorn. "ncepem6 2e "ndreptară cu toţii spre masa imensă$ 4CDonnell se a'ea#ă "n capul mesei iar )earson la st*nga lui$ %n vreme ce ceilalţi se a'e#au.c+3an$ oată lumea gustă gluma$ Lucy "i invidia pe cei care puteau &i rela0aţi "n ast&el de 'edinţe$ +a nu era niciodată mai ales atunci c*nd se discuta un ca# de-al ei$ +ra un chin să descrii diagnosticul 'i tratamentul unui pacient care a murit 'i apoi să-i asculţi pe alţii d*ndu-'i cu părerea 'i "n cele din urmă să asculţi raportul patologului cu re#ultatele autopsiei$ <oe )earson nu ierta pe nimeni$ +rau gre'eli pe care le putea &ace oricine "n medicină. se au#i dintr-un colţ "ndepărtat al mesei$ 5 =oi "ncerca$ Dar poate că nu ţi-ar strica un control la .a "ncepu să se mi'te "n sus 'i "n jos$ (artlett vor. ca "ntotdeauna "m. .mportant era să "nveţi din ele 'i să nu le repeţi$ De aceea se &ăceau 'edinţele despre mortalitate.?ceva@ cu chirurgii$ +i.a.răcat impeca.. Lucy "l o. Lucy "i privi .il 'i "n loc să "ncerce eliminarea porţiunii a&ectate.it#.a.erger. "nchisese operaţia$ După trei #ile pacientul murise 'i &usese autopsiat$ /aportul arătase că de &apt nu e0istase cancer$ %n realitate. cin#eci 'i trei de ani$ Doctor (artlett$ :il (artlett.il că .ar. a'tept*nd ca aceasta să se mi'te$ Aproape instantaneu . deschise un carnet de notiţe$ . hotăr*se că pacientul este inopera.erger$ +ra &oarte preocupat să "'i umple pipa$ De c*te ori "l priveai pe doctorul Dorn.iectul unei critici$ Lucy "'i aminti un incident legat de un chirurg renumit de la un alt spital "n care lucrase$ !hirurgul operase un suspect de cancer pe intestin$ !*nd ajunsese "n #ona a&ectată.stetrician la acest spital$ L*ngă el stătea :il (artlett iar "n &aţa lui stăteau Ding-Dong (ell de la /adiologie 'i <ohn . "n primul r*nd pentru că nu mai erau necesare.nstinctiv.c+3an$ )ro. "n al doilea r*nd pentru că nu 'tiai niciodată c*nd tu "nsuţi puteai &i su. pentru ca cei pre#enţi să "nveţe$ Uneori gre'elile erau de neiertat 'i simţeai "ntotdeauna dacă 'edinţa lunară avea "n program un asemenea ca#$ +ra o lini'te apăsătoare 'i toţi evitau să se privească "n ochi$ Foarte rar. &ără s-o &acă deloc pe &uri'$ Undeva. criticile erau deschise.c+3an era interesat de vreun ca# pre#entat astă#i9 specialistul orelist nu participa de o. uneori erau chiar gre'eli care costau viaţa pacienţilor$ )uţini erau medicii care nu &ăceau ast&el de gre'eli "n decursul "ntregii lor cariere$ .at.ar. )earson mai mu'că o dată din sandvi'.il. a'e#ată la o masă. domnilor$ !onversaţia din jurul mesei "ncetă$ )rimul ca#8 2amuel Lo.icei la ast&el de 'edinţe$ 5 (ună #iua.servă pe !harlie Dorn.ăr.ea lini'tit$ 5 )acientul mi-a &ost "ncredinţat pe 1G mai$ 5 )uţin mai tare :il. apendicele pacientului se rupsese 'i &ormase un a. acesta era ocupat ori să-'i umple. al.erger era o.ces$ !hirurgul nu descoperise .

totul era doar pentru urechile medicilor$ Dar "ntr-un spital .un lucrurile nu se opreau aici$ De e0emplu.lic.alist era medic generalist$ >i ea primise c*teva ca#uri de la el$ 5 Am &ost sunat acasă$ Doctorul !ym. diagnosticul &usese gre'it. "n drum spre spital$ Am sunat chirurgul de gardă 'i l-am anunţat de sosirea ca#ului$ (artlett "'i privi notiţele$ +u am e0aminat pacientul după apro0imativ o jumătate de oră$ Avea dureri a. t*nărul continuă &oarte degajat8 5 %ntotdeauna "ţi pui "ntre. a.olnav pentru a-l transporta la /adiologie$ Am &ost de acord cu diagnosticul de ulcer per&orat 'i am hotăr*t să opere# imediat$ 5 Fără să-ţi pui alte "ntre. dar au#ise că 'e&ul era e0trem de dur "n spatele u'ilor "nchise$ 5 !a#ul mi-a &ost "ncredinţat de doctorul !ym.a.a#a simptomelor se putea argumenta că el avusese dreptate să opere#e$ 4CDonnell "l invită pe <oe )earson să vor. prin urmare.urat de &urtunile autocriticii$ otu'i.ine"nţeles că nimic nu se &ăcea pu.alist. o vreme "l urmărea &oarte atent$ Lucy nu trecuse niciodată prin asemenea situaţii.i s-a părut că pacientul este prea grav . continuă (artlett$ Lucy "l cuno'tea$ !ym.dominale puternice 'i era "n stare de cri#ă$ +ra cenu'iu la &aţă 'i avea o transpiraţie rece$ Am prescris trans&u#ie 'i mor&ină$ Fi#ic. dar p*nă să vină el pacientul a murit$ :il (artlett "nchisese carneţelul 'i "'i privi colegii$ A'adar. "l condamnase pe om la moarte$ Lucy "'i amintea cu c*tă groa#ă a &ost ascultat atunci raportul patologului$ %n ast&el de ca#uri . pe .ească$ 5 =ă rog să ne daţi datele re#ultate din autopsie$ Fără "ndoială cu 'e&ul 'tia ce urmea#ă. re&lectă Lucy$ oţi 'e&ii de . doctore6 De data aceasta "ntreruperea era a lui )earson$ ot timpul patologul "'i studiase h*rtiile$ Acum "l privea direct pe (artlett$ (artlett e#ită un moment 'i Lucy g*ndi8 !eva nu este "n regulă9 diagnosticul a &ost gre'it 'i <oe )earson a'teaptă să "'i "ntindă capcana$ Apoi "'i aminti că tot ce 'tia )earson 'tia 'i (artlett 'i pentru el nimic nu mai era o surpri#ă$ )ro.ă (ill /u&us$ 5 Nu$ .ări "n ca#urile urgente.ili#at$ 5 . 'i "n ciuda "n&ăţi'ării lui calme Lucy 'tia că su&letul colegului său este tul.ări.ănuie'te un ulcer per&orat$ 2imptomele pe care mi le-a descris corespundeau diagnosticului$ )acientul era deja "n salvare.alist mi-a spus că . 4CDonnell discuta "ntotdeauna "ntre patru ochi cu medicul "n cau#ă 'i. doctore )earson$ Dar eu am hotăr*t că simptomele justi&icau intervenţia chirurgicală imediată$ >i totu'i. apoi. nu era un ulcer per&orat 5 pacientul a &ost trimis "n salon$ L-am chemat pe doctorul oyn.il că (artlett participase la autopsie$ !ei mai con'tiincio'i dintre chirurgi participau c*nd le murea un pacient$ După o pau#ă de c*teva momente.-ai &ăcut o radiogra&ie6 "ntre.acest lucru 'i.ee pentru consultaţie.domenul era rigid 'i sensi.

oli sunt identice$ 5 Dore'te cineva să discute ca#ul6 "ntre.ar el cu o. a' spune că intervenţia chirurgicală a &ost justi&icată$ )earson a. )earson i se adresă direct lui (artlett8 5 Ai e0aminat pieptul6 /emarca 'i "ntre.at este.ani&estarea lui 4CDonnell era completată "n su&letul lui de o m*nie pro&undă$ <oe )earson nu avea nici un drept să trons&orme 'edinţele "n certuri$ Acum. continuă8 >tim cu toţii că doctorul (artlett &oarte rar vede dincolo de a.area erau jignitoare$ !hiar dacă (artlett tre. dar (artlett re&u#ă să se oprească$ 5 +ste &oarte u'or să &ii alu#iv. evident că tre.ă 4CDonnell$ Urmă o tăcere tensionată$ 2e &ăcuse o gre'eală 'i totu'i nu una de neiertat$ !ei pre#enţi erau nelini'tiţi pentru că erau con'tienţi de &aptul că acela'i lucru se putea "nt*mpla &iecăruia dintre ei$ )rimul care "ndră#ni &u (ill /u&us8 5 După simptomele descrise. nu a &ost ulcer per&orat$ De &apt a.iectiv 'i lini'tit ca#urile. vă rog să luaţi loc$ .uia un mare e&ort de voinţă să nu-l pună la punct pe <oe )earson aici 'i acum$ >tia că dacă o va &ace va "ngreuna 'i mai mult situaţia$ . aproape mult prea meticulos$ %n situaţia dată. 'i doctorul )earson nu pierde nici o oca#ie$ !harlie Dorn.uia criticat.ăr. arunc*nd parcă o grenadă. g*ndi Lucy$ Doctore (artlett.domen$ %n uluiala care se lăsă. aceasta tre.ia a'tepta$ 5 >tiu 'i eu6 Apoi.erger &ăcu un semn cu pipa "n m*nă$ 5 Nu cred că doctorul )earson a avut intenţia să$$$ 5 !um să cre#i6 Doar sunteţi prieteni$ .stetricienii nu are nici o vendetă personală$ 5 Nu permit a'a ceva7 4CDonnell era "n picioare$ Domină masa cu ţinuta-i atletică$ !e . simptomele celor două .uie să "nchidă 'edinţa$ %i tre. ca mani&estare e0ternă.domenul era per&ect normal$ (ătr*nul se opri pentru a crea un e&ect dramatic$ !eea ce e0ista "nsă era un "nceput de pneumonie$ Fără "ndoială că aceasta a cau#at durerea$ Deci asta era$ Lucy reluă mintal argumentele pe care le au#ise$ +ste adevărat. 'i chiar dacă i s-ar &i &ăcut$$$ 5 Domnilor7 Domnilor7 interveni 4CDonnell. "ncet.secţii primeau rapoartele de autopsie ce implicau secţiile lor$ )earson răs&oi printre h*rtii 'i alese una$ )rivi "n jurul mesei$ 5 După cum v-a spus doctorul (artlett.uia să ia o hotăr*re rapidă$ (artlett era deja "n picioare. "ntre patru ochi 'i nu "n pu. ro'u de m*nie$ 5 (ine"nţeles că am e0aminat pieptul$ Am spus deja că pacientul nu era "n stare să suporte o radiogra&ie.lic$ (artlett nu era neglijent$ !ei care lucraseră cu el 'tiau că era meticulos.uia să o &acă 4CDonnell 'i nu )earson. 4CDonnell 'tia că nu are de ales 'i tre. "n loc să discute o.

doctor (artlett.sor.leme ar &i dat impresia că "l susţine pe )earson 'i că "l condamnă pe (artlett$ )entru moralul lui (artlett.uia neapărat să &acă operaţia6 După părerea lui 4CDonnell nu$ 4CDonnell 'tia că o operaţie de ulcer per&orat tre.it. 'ansele de a muri erau mai mari cu operaţie dec*t &ără.olnav (artlett tre. pentru că primele două#eci 'i patru de ore erau cele mai grele9 după aceea. &ără să-l opere#e.at diagnosticul.uie să spună. 'i cu totul alt&el acţionai "ntr-o situaţie de urgenţă care implica viaţa pacientului$ oate aceste lucruri ar &i dorit să le discute "n mod normal. ar &i schim.il că unele clari&icări ar &i &ost aduse chiar de (artlett care era un om cinstit 'i nu se temea de critică$ Nu ar &i &ost o e0perienţă plăcută pentru el. dar nici nu ar &i &ost umilit "n &aţa colegilor$ .ai . 'i discuţiile au &ost lini'tite$ . re&lectă 4CDonnell. cred că m-am e0primat limpede$ %i privi pe r*nd. "n intenţia de a sta.olnav pentru radiogra&ie$ Dar dacă omul era at*t de . "ncă ro'u de &urie$ )earson "ntorcea ni'te h*rtii.uia să se "nt*mple$ =a vor. 4CDonnell 'i-ar &i "ndeplinit scopul.ordat acum aceste pro.iect$ Nu cred că tre. iar 'ansele pacientului de a trăi ar &i &ost mai mari$ (ine. &olositoare. sau poate trecuse de ea$ )e de altă parte. semni&icativ$ recem la ca#ul următor$ Au urmat alte patru ca#uri. dar nici unul deose.uie &ăcută "n două#eci 'i patru de ore de la declan'area cri#ei$ După această perioadă.it de ele$ 5 Domnilor$ 4CDonnell se opri$ >tia ce tre. 'i o lecţie practică "ntr-un diagnostic di&erenţiat ar &i &ăcut impresie asupra "ntregii echipe de chirurgi$ Acum nu mai putea &ace nimic din toate acestea$ Dacă ar &i a.uie să mai spun că un asemenea incident nu tre. chiar 4CDonnell ar &i acţionat pentru ameliorarea stării pacientului. mai t*r#iu$ Din simptomele descrise de (artlett pacientul era aproape la limita de două#eci 'i patru de ore. dacă pacientul supravieţuia.4CDonnell nu "mpărtă'ea părerea lui (ill /u&us că :il (artlett era nevinovat "n situaţia dată$ +ra "nclinat să &ie mai critic$ )unctul cheie al ca#ului era a.a. 4CDonnell era con'tient că "n medicină era u'or să dai s&aturi. intra "n acţiune sistemul de autoapărare 'i per&oraţia se "nchidea$ %n ca#ul acesta.ine a'a.iectivitate$ )ro.i cu el "ntre patru ochi. aparent a.uie să se repete$ 4 'edinţă "n privinţa mortalităţii are scopul de a "nvăţa ceva 'i nu de a ne scoate "n evidenţă personalităţile$ Doctor )earson.senţa radiogra&iei$ Dacă (artlett ar &i cerut-o la internare. repede 'i la o.ai mult dec*t at*t. re&lectă Lucy9 ast&el de controverse nu ne .ili un diagnostic mai precis. dar 'ansa unei discuţii deschise. (artlett a pretins că pacientul era prea . "n lini'te 'i cu o. ar &i vă#ut. acest lucru nu tre. era compromisă$ :raţie lui <oe )earson7 Discuţiile contradictorii se potoliseră$ 4CDonnell dădea rar cu pumnul "n masă dar acum o &ăcu 'i aceasta avu e&ect$ (artlett se a'e#ase.

un patolog prime'te cinci dolari pentru a o e0amina. c*nd tre.ajută moralul$ +rau situaţii c*nd "ţi tre. 'i alţi c*ţiva colegi practicau aici "n acelea'i condiţii$ %n comparaţie cu ei. nu pentru prima dată. )earson părea că o agreea#ă. dar "ncă "ncordat$ %n mod normal era un om lini'tit 'i prietenos. primea un salariu de două#eci 'i cinci de mii de dolari pe un an. 'i atunci. :il (artlett era o &igură proeminentă "n societatea ora'ului (urlington$ +ra un om apreciat$ )ro.uia să &ie un om de succes$ Alături de soţia lui.uia să o suporte. Lucy. 'i "n mod deose. cu :il (artlett. <oe )earson era angajat al spitalului.ine. se "nţelesese destul de .it c*teva tipuri de cancer operate reu'it.*nd8 !e &ace un chirurg6 >tia că erau oameni care "i considerau pe patologi un &el de tehnicieni de la. acesta nu era un ca# &lagrant. ce &ace un patolog6 Nu au#ise pe nimeni "ntre.uia să se . 'i de multe ori ea "i răspunsese cu aceea'i simpatie$ Uneori această amiciţie i-a &ost de &olos.uise să discute cu el un diagnostic$ >edinţa era pe s&*r'ite$ 4CDonnell trăgea conclu#iile$ Lucy reveni la realitate$ Nu &usese atentă la ultimul ca# 'i nu era . ignor*nd &aptul că un patolog tre.uia "nt*i de toate să &ie un medic cu toate gradele medicale luate.ile$ )earson 'tia aceste lucruri. )earson &usese mai dur dec*t "n alte situaţii$ >i totu'i. tre. de unde această du'mănie6 4are pentru că :il (artlett repre#enta "n medicină ceva ce )earson invidia 'i nu atinsese niciodată6 )rivi "n jurul mesei 'i se opri la (artlett$ Acum era calm. cu ani de #ile de studiu.ine cu )earson$ Dintr-un motiv o.u#ivă la persoană era cu totul altceva9 nici un chirurg nu tre.a#au pe sentimente personale$ Astă#i.uia să dai socoteală$ Dar critica a.a.il că venitul lui anual era "n jur de cinci#eci de mii de dolari$ Asta "l deranja pe )earson6 5 <oe )earson. c*te din asemenea critici &ăcute de <oe )earson erau &ondate 'i c*te se .orator. :il (artlett era unul dintre chirurgii căutaţi de pacienţi 'i nu era plătit de administraţia spitalului ci numai de către pacienţi$ >i Lucy. cam jumătate din ceea ce c*'tiga un chirurg . care nu putuse niciodată concura cu victoriile strălucitoare ale chirurgiei.scur pe care nu "l cuno'tea. era a'a cum tre.un. dec*t dacă era incompetent 'i de o neglijenţă crasă$ Lucy se "ntre. a da un diagnostic de ca# 'i a preci#a viitorul pacientului$ +a.a. iar (artlett nu era un incompetent$ Avea "n spate o muncă apreciată la rei !omitate. un specialist de "naltă clasă$ Uneori . poate mulţi ani "nvăţăcel al lui$ Lucy citise odată un articol cinic re&eritor la di&erenţa dintre un chirurg 'i un patolog8 un chirurg prime'te cinci sute de dolari pentru e0tirparea unei tumori. omul a cărui muncă era esenţială dar lipsită de dramatism.uia mult curaj să pui un diagnostic "n ca#uri de urgenţă 'i dacă aveai ne&ericirea să gre'e'ti tre.*nd8 De &apt.anii erau motiv de invidie$ %ntre medicii spitalului rei !omitate. de'i erau considerate inopera. care alesese o ramură a medicinei ascunsă de ochii lumii$ Lucy au#ise des oamenii "ntre.

dacă asta vrei67 5 )entru că nu ajungem nicăieri. a' dori să-ţi mai spun ceva$ 5 Am multă trea.ătr*nul.i$ 2cu#ele nu se au#eau des de pe .ă )earson direct$ (ine. dacă tot suntem aici.u#ele lui <oe )earson$ Făcuse cu siguranţă un e&ort ca să le rostească$ 4CDonnell continuă pe un ton mai re#ona. 4CDonnell #*m.ulţumesc.uie să se "n&urie cineva. g*ndi 4CDonnell. cred că tre. dar vreau să &iu limpede "nţeles$ 5 Dacă a'a vrei tu.icei. tăcere asemenea lucruri6 5 >tii &oarte . a' dori să &ac aceste lucruri a'a cum 'tiu eu$ Nu vreau să "l o.irou$ <oe.lemă$ 5 <oe.lemă.ine că nu asta am vrut să spun. c*nd vor.ui să trecem su. veni răspunsul cu o voce "ngheţată.ă$ Nu mai poţi a'tepta6 %n timp ce vor. adică nu a'a$ De'i era &urios.mai strunească puţin$ . pe care 4CDonnell nu se mai strădui să o "m. <oe$ e rog să nu te superi. dar 4CDonnell "l simţi că dădea "napoi$ 5 otu'i.a despre rapoartele chirurgicale$ 5 !e-i cu rapoartele6 /eacţia era "n mod agresiv de&ensivă$ . nu dorea să renunţe la independenţa lui$ 5 Nu cred că mai putem a'tepta$ +ste vor. respecta di&erenţa de ani dintre ei$ Dar acum tre. mormăi iar )earson. spuse )earson moale 'i ridică din umeri$ 5 . )earson transmitea &oarte limpede mesajul. avea "nsă anumite prerogative &aţă de munca secţiei )atologie c*nd activitatea acesteia avea puncte comune cu chirurgia$ 5 Nu am &ăcut dec*t să su.une de a &ace acest lucru.uia să-'i e0ercite autoritatea$ De'i era 'e& la secţia !hirurgie.lig.uie să renunţi la metoda asta de a te purta cu oamenii ast&el "n timpul acestor 'edinţe$ 5 De ce6 "ntre.ea cu . <oe.l*n#ească$ %l vă#u pe . <oe 5 'i 4CDonnell deschise u'a unui mic .linie# un diagnostic gre'it.edicii se ridicau$ <oe )earson "'i str*nsese h*rtiile 'i dădea să plece$ 4CDonnell "l opri8 5 2ă intrăm aici puţin. 4CDonnell nu avea control direct asupra activităţii lui )earson. spuse cu vocea ridicată$ >i-a permis să ridice puţin glasul$ De o. g*ndi 4CDonnell. dar la aceste 'edinţe a' dori ca tu să ne dai doar raportul autopsiei 'i să mă la'i pe mine să conduc 'edinţa$ !red că vom reu'i mai multe lucruri dacă nu st*rnim inutil &uriile$ 5 Nu "nţeleg de ce tre. iar 4CDonnell "l "nţelegea per&ect 5 de'i cedase "ntr-o pro.il8 5 !red că e0istă metode mai . at*t$ >i )earson era agresiv$ 2ugere#i cumva că ar tre. <oe$ 4CDonnell 'tia că a c*'tigat$ Fusese mult mai u'or dec*t se a'teptase$ )oate că era momentul să a.orde#e 'i cealaltă pro.ătr*n e#it*nd 'i avu impresia că acesta reali#ase că mersese prea departe$ )earson mormăi nemulţumit8 5 Nu asta am vrut să spun.ea.

&usese eliminarea operaţiilor chirurgicale inutile$ De e0emplu. )earson n-ar &i &ost primul care ar &i avut această sen#aţie$ >i totu'i.uie să &ie e0tirpat$ )earson "l apro.un "nceput "i plăcuse &rancheţea lui )earson 'i de multe ori se &olosise de ea pentru a "m. spuse )earson cu amărăciune$ Aproape că "l au#eai spun*nd8 altul care o caută cu lum*narea$ 4CDonnell era hotăr*t să nu se lase provocat$ !ontinuă lini'tit8 5 (ill /u&us a &ost doar unul. <oe$ imp de c*teva momente.unătăţi nivelul pro&esional la chirurgie$ %'i aminti că una dintre pro.uise să-i &acă &aţă "n primele sale luni de activitate la spital.5 Am primit pl*ngeri$ Unele rapoarte au venit &oarte t*r#iu de la )atologie$ 5 !red că de la /u&us. Bent$ )earson era conciliant acum$ %n ultima vreme am &ost e0trem de ocupat$ >tii c*t este de muncă$ 5 >tiu. lui 4CDonnell i se &ăcu milă de . avuseseră loc un număr anormal de mare de operaţii ale uterului. "ntr-un &el.il "n care se comporta )earson putea ascunde multe motive$ De aceea 4CDonnell tatona circumspect terenul$ 5 Da. că nu mai este "n stare să ţină pasul cu noutăţile din medicină6 Dacă era a'a. "i lăsau pe tineri să pă'ească "n &aţă 'i să preia conducerea$ )earson nu.ătr*n$ Anii treceau 'i lăsau urme$ )earson avea acum 'ai#eci 'i unu de ani9 "n cel mai . )earson nu răspunse 'i. spuse resemnat )earson$ ? otu'i.a#ă de medicamentaţie$ %n ast&el de ca#uri era trecut ca diagnostic8 ?miometrită cronică@ sau ?&i. tre.ase de multe ori ce anume se ascundea "n spatele acestei atitudini$ 2imţea că alunecă.lemele căreia tre.lemă a &emeilor. 'i arătase limpede că nu dore'te asta$ 4CDonnell se "ntre.rom al uterului@.ase 'i cooperase pe deplin$ /e#ultatul &usese că majoritatea intervenţiilor chirurgicale ce nu erau necesare.un ca#. dar mi s-au pl*ns 'i alţii$ u 'tii &oarte .uie să spunem lucrurilor pe nume8 un uter sănătos nu tre. pentru a da o acoperire raportului patologic al e0tirpării$ 4CDonnell "'i aminti că-i spusese lui )earson8 5 !*nd vom &ace anali#a motivelor e0tirpării unui organ.i'nuiau cu g*ndul. 'i "n prea multe ca#uri utere sănătoase &useseră e0tirpate de unii chirurgi$ Ace'tia erau oameni ce considerau că operaţia era cel mai . dar se opri la timp$ !e-ar &i să-ţi . g*ndi 4CDonnell$ De la . chiar 'i pentru cele care se puteau re#olva pe . a recunoscut &aptul$ +ste tipic pentru el. modul de#agrea. <oe$ )entru 4CDonnell era o oca#ie nesperată$ Unii dintre noi credem că ai prea multă muncă pe cap$ Nu este corect$ 2e simţi tentat să adauge ?la v*rsta ta@. mai avea cinci-'ase ani de viaţă activă$ Unii oameni se o. 'tiu.un remediu pentru orice pro.ine asta. "ncetaseră$ )entru chirurgi era st*njenitor acum să opere#e organe pe care toţi colegii lor le considerau sănătoase$ 5 Uite.

)earson se pornise să argumente#e.ine secţia. de aici. nu se pune pro.-am g*ndit la un alt patolog$ !ineva care să te ajute să conduci . tem*ndu-se că un t*năr l-ar putea su. cu e0perienţa lui "ndelungată.lemele de patologie.ă descurc singur cu pro. dar 4CDonnell "l opri &erm$ 5 +u te-am ascultat pe tine.ilităţi.oratoare7 Avem nevoie de cel puţin trei 'i ce mi s-a spus6 Unul7 >i dactilogra&e7 Am rapoarte care #ac grămadă de săptăm*ni "ntregi 'i cine o să le dactilogra&ie#e6 +u6 Dacă administraţia ar ie'i puţin din amorţeală. care te-ar putea eli. <oe$ Acum.ări majore$ Nu a sugerat nimeni acest lucru$ ot tu vei conduce$$$ 5 %n ca#ul acesta. c*nd am spus ajutor$ .uia să e0plice mai clar$ 5 <oe. era greu de "nlocuit$ 2copul lui 4CDonnel era să "ntărească secţia 'i.icei. stă puţin la noi$ 2igur. s-ar putea re#olva c*teva pro.aducem un ajutor6 /eacţia &u instantanee$ )earson aproape ţipă$ 5 %mi spui mie că am nevoie de ajutor6 Dumne#eule. omule7 De luni de #ile cer tehnicieni pentru la.lema unor schim. nu-l poţi &olosi "n munca administrativă$ >i tu e0act "n aceste puncte ai nevoie acum de ajutor$ 5 Lasă-mă pe mine să hotărăsc asta$ Dă-mi c*teva #ile 'i vom &i la #i cu rapoartele$ +ra evident că <oe )earson nu intenţiona să cede#e$ 4CDonnell se a'teptase să "i opună re#istenţă. )earson. . poate să o 'i moderni#e#i pe ici. dar nu-'i imaginase că o va &ace at*t de categoric$ 4are pentru că nu dorea să "mpartă cu nimeni imperiul său. inclusiv rapoartele mai rapide pentru operaţii$ Dumne#eule7 + o chestie să te aud spun*ndu-mi că am nevoie de ajutoare7 4CDonnell "l ascultă calm$ 5 Ai terminat.era de unele din multele o. te rog să mă asculţi 'i tu pe mine$ .ă g*ndeam la un t*năr inteligent. pe colo$ 5 .da$ )earson părea ru'inat de ie'irea nervoasă$ 5 Nu mă re&eream la tehnicieni sau la personal de . nu am nevoie de ajutor$ Doar un stagiar "n secţie$ 4CDonnell insistă calm8 5 Un stagiar vine pentru a-'i desăv*r'i instruirea 'i. lasă-mă să conduc singur secţia. un stagiar ar putea prelua o parte din muncă.a te uită7 La cuv*ntul ?moderni#are@.ligaţii pe care le ai de "ndeplinit$ 5 Nu am nevoie de un alt patolog$ +ra o a&irmaţie vehementă 'i categorică$ 5 De ce.irou. sau pur 'i simplu "'i proteja munca.mina6 De &apt. a'a cum 'tiu$ .leme.unul mers al spitalului$ )oate că tre. <oe6 5 )entru că nu este su&icientă muncă pentru doi speciali'ti$ . dar nu-i poţi pune pe umeri responsa. de o. lui 4CDonnell nici nu-i trecuse prin minte să scape de )earson$ %n domeniul anatomiei patologice. <oe6 5 .

ci la o petrecere$ :a#da sa. vă voi e0amina chiar aici$ .ulţi considerau "nsă că.il o ceartă$ 5 Dacă a' &i "n locul tău.olile. din ceea ce spuneţi.4CDonnell simţi că-'i pierde ră. sau de consultaţii o&erite gratuit. re&u#ul său era chiar . eu a' mai re&lecta$ 5 Nu am la ce re&lecta$ )earson salută scurt 'i ie'i$ A'adar. la c*te o ca&ea$ Acolo aveau loc discuţii &e. după care pacienţii se vindecau 'i nici prin g*nd nu le dădea prin ce canale ciudate li se sta. asta este.rutal$ 4 istorie spunea că metodele sale personale de re#istenţă "'i aveau originea nu la .ru "ntre ceea ce dădeau 'i ce primeau.inetului.ilise tratamentul$ +0istau 'i e0cepţii$ !*ţiva medici titulari.om. de'i puteau să re&u#e să acorde consultaţii "n a&ara ca. scandaluri.rile9 pro. apoi anunţase cu o voce puternică. "l . o persoană importantă din (urlington. ce acoperise conversaţiile din cameră8 5 Doamnă.ună parte dintre medici &oloseau o cale de mijloc pentru a pune capăt unei solicitări8 5 Dacă doriţi să a&laţi mai mult.u&etul pentru ?consultaţii interdisciplinare@ cu colegii cu care se "nt*lneau rar.inetul meu .ine să discutăm acest ca# "n ca. răspunsul clasic era ?!red că ar &i .u&et repre#entau un echili. care nu acceptau aceste relaţii &ormale 'i re#istau eroic e&orturilor unor colegi de a-i atrage "n discuţii de ca#$ %n asemenea situaţii.urile de in&ormaţii de la . angajări 5 care să nu &ie a&late 'i discutate la .darea$ )oate că insistase prea mult acum$ 4 să renunţe pentru o #i sau două 'i apoi va "ncerca din nou$ Dorea să evite pe c*t posi. g*ndi 4CDonnell$ Am delimitat c*mpul de . a'a că o . mă puteţi găsi la ca. schim.u&et. uneori.ătaie$ /ămase g*nditor 5 care va &i următoarea mi'care6 !.ări despre . cu mult "nainte de anunţul o&icial$ .u&et.N!.edicii &oloseau "n mod &recvent . reale 'i imaginare$ (urtlett ascultase o vreme.răcaţi acum.leme serioase se tratau "n timpul mesei.leme cu menstruaţia$ Dacă vreţi să vă de#.ardase pe (urtlett cu "ntre. cred că aveţi pro. urmate de cele mai multe ori de note de plată "ncărcate pentru pacienţi. (u&etul spitalului rei !omitete era locul tradiţional de "nt*lnire al personalului medical 'i al celorlalţi angajaţi$ )ărea o rădăcină din care se rami&icau toate secţiile 'i departamentele spitalului$ )uţine evenimente se petreceau "n spital 5 avansări.inetul meu@$ :il (urtlett era unul dintre cei care re&u#au aceste metode 'i. demiteri.

ilet mă anunţa că este inclusă 'i cina la !u.an :rill$ =ivian nu se putu a.an :rill$ 5 !e ai &ăcut6 =ivian era sincer curioasă$ 4peraţie pe cord6 5 Nu$ 2ăptăm*na trecută am lucrat la urgenţe$ Am completat o jumătate de oră &i'e "n locul lui FranA Horth$ A &ost adus un tip cu o rană ur*tă la m*nă 'i eu l-am cusut$ !u astea m-am tre#it "n cutia po'tală$ /*dea cu hohote$ Horth este ne.urton.ani6 ot personalul au0iliar 'tia situaţia medicilor practicanţi$ 2eddons 'opti teatral8 5 2ă nu spui nimănui. acum era l*ngă ea$ 5 (ună7 5 (ună7 %l salută st*njenită.iAe 2eddons să se a'e#e la masa lui =ivian Lo. "mi strici pr*n#ul$ =ivian mu'că din nou din copan.iAe 2eddons 'i "ncepuse să-i placă părul ro'cat 'i mereu ciu&ulit al acestuia$ .ţine8 5 Ai . nu era un lucru neo.u#unar două .mm7 Nu-i rău deloc7 Ar tre. unde erau uitate sau ignorate gradele de specialitate$ 4 e0cepţie era poate practica de a a'e#a "ntr-un colţ mesele medicilor$ Doamna 2trughan.ine. le-am primit "mpreună cu complimente de la un pacient$ Un . medicii m*ncau la aceste mese$ !eilalţi "nsă. pentru că tocmai mu'case cu po&tă dintr-un picior de pui$ 2e 'terse la gură 'i murmură ru'inată8 2cu#ă-mă$ 5 Nu-i nimic.i$ Am venit să-ţi &ac o propunere$ =ivian termină de mestecat$ 5 !redeam că propunerile vin după mai mult timp$ .icei. iată-l. adică practicanţii 'i internii.particular$ De o.ui să măn*nc mai des$ >i acum. sala de mese era o #onă democratică. toţi au dinţi de aur "n gură$ +ste o chestie simplă$$$ 5 4&. iar 2eddons luă doi carto&i din &ar&uria ei$ 5 . trecea periodic prin acel loc.i'nuit cu .ilete$ )rive'te-le . dar am dat lovitura$ )acienţii care ne vin la autopsie. servea acum singură masa$ De la autopsia la care se "nt*lniseră cu #ece #ile "n urmă. precedat de cină la !u. 'tiind că cea mai măruntă pl*ngere "mpotriva igienei ar &i adus cu sine o mulţime de neca#uri$ !u c*teva e0cepţii. ce #ici6 =ii6 5 !u plăcere. spuse =ivian9 'i era sinceră$ . să-ţi spun povestea$ 2coase din . alătur*ndu-se asistentelor sau personalului administrativ$ )rin urmare.un de &urie$ A spus că nu mai pleacă niciodată din gardă$ +i. "'i a&i'au cu aroganţă independenţa. taci din gură. care termin*ndu-'i mai repede timpul de practică.i 'iret$ 5 !um. nu te gră.iAe 2eddons #*m. 'e&a secţiei de nutriţie. =ivian "l mai vă#use de c*teva ori pe .ntuia că "n &oarte scurt timp "i va propune o "nt*lnire 'i. n-ai au#it6 2untem "n secolul vite#ei$ Nu avem timp pentru &ormalisme$ Uite ce-ţi propun8 teatru poim*ine.

&armacistul a răspuns că #ece metri sunt &oarte mulţi c*nd su&eri de o cri#ă de diaree$ 4rden (ro3n i-a recomandat sec secţia de medicină internă$ !*teva proiecte tre.leme de interes imediat$ !u c*teva luni "n urmă.unătăţi diagnosticul 'i tratamentul . cu ajutorul căreia se putea "m.ilităţi$ 4rden (ro3n a &ost ar.uiau anali#ate "n &uncţie de .iroului său$ !*nd arhitectul i-a spus că toate grupurile sociale erau proiectate pe culoar. dar at*t de practică pentru a răm*ne li.ea. "i dădea sentimentul că ascunde o căldură delicată$ :*ndi8 a' &i vrut să ne "nt*lnim chiar de astă#i. el. cu un arhitect l*ngă ei.ani6 +ra responsa.olilor de inimă$ Dar c*nd au a&lat că numai echipamentul costă cinci#eci de mii de dolari. "ntre. alteori. la #ece metri de .leme practice8 de unde se puteau lua . Bent 4CDonnell. atenţia era concentrată asupra unei pro. &armacistul 'e&.iroul lui. argumentase convingător reali#area unei săli cine-radiogra&ice. dar cu un umor care-i mai "ndulcise atitudinea$ Uneori reu'iseră să accepte "n "ntregime cererile. cei trei discutaseră planurile detaliate pentru &iecare secţie care "'i avea locul ei "n noua clădire$ Dorinţele 'e&ilor de secţie tre. spuse (ro3n 5 'ase mii de dolari de la medicii primari. pre'edintele consiliului de administraţie$ Discutau pro.iroul administratorului. 2eddons8 iu. dar nu mult$ 1 recuse o săptăm*nă 'i jumătate de c*nd Harry omaselli "i spusese lui 4CDonnell că noua construcţie a spitalului va "ncepe "n primăvară$ 2e a&lau "n .ani 'i de posi.ilitatea strictă a consiliului de directori.e'te-le 'i lasă-le9 &ii &ericit cu amintirile$ Despărţirea este at*t de tristă. iar 4CDonnell a &ost legătura cu medicina$ !a de o. după ce se terminaseră proiectele generale. inclusă "n proiectul . 'i 4rden (ro3n.5 :ro#av7 e iau din cămin la ora 'apte$ (ine6 %n timp ce vor. radiologul 'e&. &ăcuse presiuni că dore'te o toaletă personală.ani pe care să o dea medicii. planul a &ost respins.iAe 2eddons se tre#i privind-o pe &ată cu &oarte mult interes$ (rusc "'i dăduse seama că ea era mult mai mult dec*t o mutri'oară nostimă 'i ni'te &orme rotunde$ !*nd "l privea 'i "i #*m.icei. c*nd suspectaseră intenţia de a clădi un imperiu personal. prea mult am de a'teptat$ Apoi. de'i cu mult regret$ Dar acum. de undeva din stră&undurile su&letului.er$ 5 (ine.itrul. au#i voci precaute8 Fere'te-te de "ncurcături7 Aminte'te-ţi politica. dar se a'tepta ajutor 'i de la personalul medical$ 5 Noi sugerăm 'i o sumă &i0ă de .uiau re&ăcute din motive pur &inanciare$ Ding-Dong (ell. . acceptă =ivian$ )oate că o să "nt*r#ii puţin.ea. pre'edintele &usese rigid 'i incisiv. patru mii de la .ările au &ost pro&unde 'i revelatoare$ Un 'e& de secţie.

ui argumentate$ De &apt.ancă$ 5 . "n sălile de tri. "n spital nu e0ista o conducere reală.u#unarul$ omaselli #*m.tilităţi 'i se găseau mii de posi. dar le va &i greu să re&u#e.i (ro3n$ 4CDonnell se g*ndi că lui "i va reveni sarcina de a anunţa personalul medical asupra hotăr*rii luate$ %'i 'i imagina e0presiile grăitoare de pe chipurile oamenilor$ !ei mai mulţi dintre medici. "n general.i$ >tia că atunci c*nd 'e&ul chirurgiei apela "n acest sens "n &aţa personalului.i 4CDonnell $ ocmai suntem pe punctul de a-i atinge pe doctori "n punctul cel mai sensi.unal. nu pentru prima dată. iar standardele pro&esionale su&ereau &oarte mult$ Harry omaselli admira &rancheţea 'i iuţeala deci#iilor. Bent. vor &ace presiuni asupra celorlalţi să participe 'i ei. trăiau numai din salarii$ 2igur.ntuitiv ca "ntotdeauna.uie să ne străduim să le &acem &aţă$ 5 (anii pot &i daţi "n decurs de patru ani.asociaţi 'i două mii de la medicii asistenţi$ 4CDonnell &luieră u'or$ 5 .ilităţi pentru a &ace de nesuportat viaţa pentru un noncon&ormist$ . spuse (ro3n$ !*nd se va a&la "n ora' că doctorii contri. dar. el va &i incisiv 'i &erm ca "ntotdeauna$ 2e g*ndi. Harry omaselli "i "ntrerupse 'irul g*ndurilor8 5 Nu-ţi &ace griji.uţie$ 5 Nu te . re#olvai mult mai multe pro.ă tem că vom avea c*teva pl*ngeri$ (ro3n #*m. mai ales c*nd 'tiau că tot ei vor avea multe de c*'tigat din re"nnoirea spitalului$ 4 mare parte dintre ei vor da "ntreaga sumă cerută 'i. pre'edintele corpului medical era un om care se credea popular 'i "'i impunea opiniile "n orice domeniu$ Drept re#ultat. să su&ere cu toţii$ Un spital era un viespar de su. #*m.unătăţea pe măsură ce trecea timpul$ /apiditatea de deci#ie 'i de acţiune erau lucruri "nvăţate de omaselli cu mult timp "n urmă. vom primi mai mult 'i "n &ondul de donaţii$ 5 >i cre#i că se va a&la6 5 (ine"nţeles.uţia. ce .leme 'i situaţia se "m. tre. ca majoritatea oamenilor din #ilele noastre. unde &usese administrator adjunct. Bent$ 4 să-ţi dau toate datele "nainte de "nt*lnirea cu personalul$ 4r să ne &ie &oarte clare toate punctele care ar tre.il 5 . pentru că acestea erau metodele pe care le aplica el "nsu'i la spitalul rei !omitate$ Lu*nd deci#ii rapide puteai uneori să gre'e'ti. #*m.uie cu .ani.ine era să lucre#i cu o persoană ca 4CDonnell$ %n ultimul spital unde lucrase. a'a cum este &irea omului. c*nd nici prin cap nu-i trecea că destinul lui se va "mplini "ntr-un spital$ .ligaţi să dea contri.i$ 5 Atunci. vom putea "mprumuta de la .a#a prea mult pe asta. nu vor &i o.ai este ceva. "ţi garante# că după ce vei termina. interveni omaselli$ At*ta timp c*t vom avea ni'te angajamente scrise. mulţi vor &i aceia care vor dori să depă'ească suma de contri.

ea vesel despre cu totul alte lucruri$ De'i nu &ăcea risipă de cuvinte. "nscriindu-se la >coala pentru administrarea spitalelor. cu portarii.ondoacă 'i "ndesată putea &i vă#ută "n toate cotloanele.uie să acţione#e administraţia spitalului rei !omitate$ %ntotdeauna avea tact. compartimentul mecanic.rusc cererea de administratori competenţi. cu capul aruncat "nainte. vor.lemele administrative ale unui spital$ După ră#. avem o investiţie "n e0perienţa lui$ +ste de datoria noastră să-l modelăm dacă putem. de &apt vor.un administrator. 'i după doi ani de c*nd devenise asistent. ca o specialitate "n sine. locotenentul omaselli s-a dovedit a &i un . care va &ace alte gre'eli. "i puteau da sugestii$ .arină 'i primise &uncţia de administrator medical$ . "n care nu aveai nevoie de grade medicale$ Din acel moment crescuse . 'i lim.oiul$ Anticip*nd "nrolarea. aripa cu camere de locuit. silueta .ajul său nu supăra niciodată pe nimeni$ !erta "ntotdeauna vehement. vor.deile noi "i provocau o stare de &rene#ie9 entu#iasmul lui era transmis 'i celorlalţi$ Uneori. apoi vor.ea degajat. simţind din instinct graniţa nevă#ută dintre practica medicală 'i pro. la care nici nu ne-am g*ndit$@ )entru că această politică era cunoscută 'i res- . ane0e 'i toate celelalte 5 'i să le aducă la standardele cerute de cei doi oameni pe care "i respecta$ >i o &ăcea cu devotament.ea cu toţi care "i puteau spune ceva despre spital.ucnise ră#. a ales-o pe aceasta din urmă.ai t*r#iu. cu pacienţii. clădiri. era datoria lui să se ocupe de toate serviciile spitalului 5 asistente.De la colegiu intrase direct la 'coala de drept 'i a. pus "n situaţia de a alege "ntre viaţa de .oi. 'i o &ăcea numai dacă era "ntr-adevăr necesar$ 2punea adesea 'e&ilor de departamente8 ?Dacă cineva a lucrat la noi mai mult de o lună.ia$ A terminat 'coala tocmai "n momentul "n care lumea "ncepea să "nţeleagă importanţa muncii de administrare a unui spital.ea cu asistentele. cu &uncţionarii 'i . o &ăcea cu &ler 'i cunosc*nd amănunţit tot ce se petrecea "n spital$ Aproape nimic nu-i scăpa lui omaselli$ %n &iecare #i. cu ochii strălucind "n spatele lentilelor. acceptase o&erta lui 4rden (ro3n$ Acum Harry omaselli era "ndrăgostit de munca lui$ %mpărtă'ea opiniile lui 4CDonnell "n privinţa standardelor pro&esionale 'i "l respecta pe pre'edintele 4rden (ro3n$ !a administrator. nu să aducem un alt om. c*nd spitalele .arou 'i munca de spital.ă pregătite$ Dar după &iecare drum. avea imediat imaginea e0actă a tuturor situaţiilor 'i 'tia unde tre. de la Universitatea !olum.ia "ncepuse practica c*nd i#. re&eratele lui erau "ntotdeauna complete$ Nu-i plăcea să dea a&ară angajaţii.arinei "ncepuseră să se umple cu răniţi. mergea agitat 'i număra pe degete avantajele unei idei.ucătarii. el se "nscrisese "n . pe măsură ce le enumera$ %n toate aceste drumuri Harry omaselli nu scria niciodată nimic$ +ducaţia lui juridică "l "nvăţase să adune toate &aptele "n minte 'i să le ai.

'tia 'i el că au "n &aţă ani de muncă 'i că unele o.lice. sunt. uneori.ru al consiliului de conducere era nea'teptată$ (ine"nţeles că-l "nt*lnise pe 23ayne de c*teva ori.uia "n mod normal să &ie dotat$ )roiectul noii clădiri a spitalului urma să elimine unele din aceste de&icienţe.ilul$ Acum. alt&el ar putea avea neca#uri cu pacienţii lui$ Dar renunţă$ 5 Apropo.ine$ 5 De &apt. dar se controlă la timp$ 5 Dacă tu cre#i că ne va &i de ajutor$$$ 5 Unul din oamenii mei &ace parte din consiliul directorilor e0ecutivi ai clu. răspunse 4CDonnell prompt$ %i plăceau cinele lini'tite. dacă va &i posi. "n sistemul de organi#are erau puncte sla. e'ti li. lui 4CDonnell nu-i &ăcea plăcere să se amestece "n politica consiliului de conducere$ )*nă acum reu'ise să se ţină departe de ei$ Dar nu-l putea re&u#a pe 4rden$ . Bent. ce planuri de viitor avem 'i tot ce g*ndim$ 4CDonnell. continuă 4rden (ro3n. dar asta o 'tiţi 'i voi$ 5 Am să &ac tot posi. moralul angajaţilor era ridicat$ >i totu'i.un. cu care un spital tre.il$ 2ă vă spun drept. pre'edintele continuă8 Nu-ţi &ace pro.onomie de la clu.unătăţită$ 4 mare parte din echipamentul "nvechit tre. imediat ce vom "ncepe campania de str*ngere de &onduri$ !red că ar &i un lucru .e care "l "ngrijorau$ >tia că unele departamente puteau &i mai e&iciente$ +rau secţii unde "ngrijirea pacienţilor putea &i "m.ului. invitaţia &ăcută de cel mai "ncăpăţ*nat mem.iective nu vor putea &i atinse$ 4mul "ncearcă "ntotdeauna puţin mai mult dec*t poate reali#a$ :*ndurile i-au &ost "ntrerupte de 4rden (ro3n$ )re'edintele "i spunea lui 4CDonnell8 5 (ine"nţeles că va tre. e'ti invitat$ +l m-a rugat să te anunţ$ 5 Da. de o demnitate &ormală. el este o adevărată pacoste "n cadrul consiliului$ (ine.er la cină poim*ine6 5 Da. spuse 4rden (ro3n$ Am să-i spun să se ocupe de asta$ Ar &i .e'ti cu el despre spital$ 2ă-l &aci să-ţi "nţeleagă unele idei.ui să iniţiem un program de activităţi sociale. dacă te vom numi pe tine purtător de cuv*nt la !lu. dar nu pe toate$ !a 'i 4CDonnell.pectată. care nu putea su&eri "ntrunirile pu. era pe punctul de a &ace o grimasă. "mi va &ace plăcere să vin$ >i totu'i.uri.leme. dar nu "l cuno'tea &oarte .uia "nlocuit$ +0istau echipamente noi 5 de e0emplu .a.ul /otary$ Le putem spune ce vom reali#a cu noua clădire. sugestia a venit din partea mea spuse (ro3n$ A' vrea să vor. c*nd 'tia despre ce este vor.locul radiocinegra&ic. din casa pre'edintelui$ 5 A' dori să vii cu mine la +ustace 23ayne$ =ă#*ndu-l surprins. mai ales "ntrunirile pline de .ine ca acest discurs să marche#e "nceperea campaniei săptăm*nale$ %n săptăm*na următoare am putea &ace acela'i lucru la Bi3anis$ 4CDonnell ar &i vrut să-i spună că are nevoie de timp 'i pentru chirurgie.

medicul este cel care hotără'te c*t timp stă un . spitalul nu o. domnule omaselli$ Fata era st*njenită$ Dar este &oarte insistent$ 2pune că este soţul unei paciente$ .)re'edintele "'i luă servieta 'i se pregăti de plecare$ omaselli 'i 4CDonnell se ridicară odată cu el$ 5 Nu va &i dec*t o mică "ntrunire.-am g*ndit că ar tre. p*nă se &ăcu legătura. care insistă să discute cu tine. Bathy6 5 A'teaptă la tele&on un domn. 'tiu ce "nseamnă o ta0ă de spitali#are pentru o &amilie$ Dar.em.solut totul$ Luă un creion 'i o h*rtie 'i continuă8 Da.uia să-i spună lui Bathy lucruri at*t de elementare$ 5 >i eu i-am spus la &el. Harry$ 4CDonnell "i #*m.icei nu tre. domnule$ Acum vă rog să-mi spuneţi c*nd a &ost internată soţia dumneavoastră6 . "i spuse ea administratorului$ Un domn (ryan$ 5 Acum sunt ocupat cu domnul 4CDonnell$ %l sun eu mai t*r#iu$ omaselli era surprins$ De o. dar era mai calmă. dar voi cerceta amănunţit$ =ă promit$ Ascultă un moment.ţine pro&ituri$ 4CDonnell au#i din nou vocea din tele&on. "nţeleg$ 4CDonnell au#i8 ?Nu am nici o satis&acţie@9 apoi omaselli vor.ui &ăcută o anchetă@$ omaselli acoperi receptorul cu m*na 'i "ncercă să mime#e c*teva e0plicaţii pentru 4CDonnell9 ?Fier.ai ascultă c*teva minute.ui să vor.rana tele&onului$ Au#i c*teva cuvinte8 ?2ituaţie neplăcută$$$ greutăţi pentru &amilie$$$ ar tre.ui să vă anunţ$ 5 )oate că ar tre.i &etei$ 2cap-o pe Bathy de insistenţele lui$ +u mai a'tept puţin$ 5 (ine. spuse 4rden pe nea'teptate$ =reo 'ase persoane$ !e-ar &i să te luăm noi din ora'6 e sun eu "nainte de a pleca de acasă$ 4CDonnell murmură un mulţumesc "ncurcat 'i pre'edintele plecă$ . iar administratorul luă notiţe$ >i cine a &ost doctorul care a preluat-o6 Din nou notă$ >i data e0ternării6 )au#ă$ Da.e de &urie$ !eva "n legătură cu soţia lui$ Nu "nţeleg nimic$$$@ . administratorul spitalului$ omaselli vor. ce-ar &i să "ncepeţi cu "nceputul$ 2puneţi-mi a. cedă administratorul 'i ridică receptorul$ 5 +ste pe linia patru$ Bathy mai a'teptă puţin. apoi răspunse8 Da. eu nu-mi amintesc acest ca#. &usese receptivă la tonul conciliant &olosit de omaiselli$ 5 >tiţi.e'ti eu el. domnule. apoi spuse8 5 Domnule (ryan. apoi ie'i$ 5 Da.i din nou8 5 Domnule (ryan.mediat după ce se "nchise u'a "n urma lui 4rden (ro3n.ea prietenos$ Apoi se "ncruntă ascult*nd ce i se spunea de la celălalt capăt al &irului$ 4CDonnell au#ea cum trosne'te mem. &rumoasa Bathy !ohen. domnule. 'tiţi. intră agitată8 5 =ă rog să mă scu#aţi că vă "ntrerup7 5 !e s-a "nt*mplat. secretara lui omaseili.rana trosni din nou.

pl*ngerile privind ta0ele nu erau o noutate$ 5 )retinde că soţia lui a &ost ţinută prea mult "n spital$ Acum. acum$ omaselli apăsă . tele&onul sună 'i omaselli ridică receptorul$ Ascultă puţin. .lemă$ Un g*nd "l &ulgeră pe 4CDonnell8 )atologia$ 5 !ine a &ost medicul curant6 omaselli "'i privi notiţele$ 5 /eu.l*ndă a &etei ?Doctor /eu. căruia "i scotea cuvintele cu cle'tele$ 5 )ăi.solut necesar.ai ascultă puţin.uia să treacă cu /eu.ens@$ După un moment. pentru a plăti nota de plată tre.iţi o dată cu medicul soţiei dumneavoastră.6 5 )ovestea6 Am internat-o pe doamna (ryan pentru că era suspectă de cancer la s*n$ .ui să mai vor.uie să &acă datorii$ 5 De unde 'tie el că a &ost ţinută prea mult6 se răsti 4CDonnell$ 5 2pune că a veri&icat$ !e nai. apoi "nchise8 . rupse din carnet pagina cu notiţe 'i o a'e#ă pe o mapă pe care scria ?Dictare@$ 5 !are-i neca#ul6 "ntre.6 2unt Bent 4CDonnell$ 5 !u ce te pot ajuta.$ La urma urmei. domnule (ryan$ La revedere$ %nchise tele&onul.ens.pacient "n spital$ !red că ar tre. apoi i-l "ntinse lui 4CDonnell$ 5 /eu.ens$ Doctor /eu.ens.ulţumesc. unul dintre medicii primari ai spitalului$ 5 Ai o pacientă$$$ privi notiţele lui omaselli$$$ doamna (ryan6 5 Da$ !e s-a "nt*mplat6 . /eu. eu cred că are motive să se pl*ngă$ 5 !are-i povestea /eu.area.-am e0tirpat tumoarea$ A reie'it că este . "ntrea.lema$ Dar "n ultima vreme am avut un număr nea'teptat de mare de ast&el de pl*ngeri$ Nu toate au &ost at*t de vehemente ca aceasta.a o &i "nsemn*nd asta6 răspunse omaselli g*nditor$ )oate că a &ost a.ă 4CDonnell indi&erent$ %ntr-un spital mare.utonul inter&onului8 5 Bathy. dar &emeia a stat "ntr-adevăr aici trei săptăm*ni$ 5 >i6 5 %n mod normal nu m-ar preocupa pro.ens$ A'teptară "n tăcere$ )e coridor se au#ea vocea .ens era enervat$ )ersonal.ens$ 5 2ă "ncercăm să-l găsim 'i să re#olvăm pro.ă-l pe <oe )earson7 5 Ar &i mai simplu dacă mi-ai spune tu.ă vocea precisă 'i disciplinată a lui /eu. dar toate s-au re&erit la aceea'i pro. de ce ai ţinut-o aici trei săptăm*ni6 %n timp ce punea "ntre. "ncearcă să-l locali#e#i pe doctorul /eu. iar eu "l voi ruga pe casier să controle#e amănunţit &iecare articol scris pe nota de plată$ .ar s-a pl*ns soţul ei6 5 >tii6 5 2igur că 'tiu$ /eu. 4CDonnell se g*ndi la chinul prin care tre.enignă$ 5 >i atunci. Bent6 "ntre.lema.

ine să vină 'i (ill /u&us 'i /eu.il să o cheme "napoi pentru o altă operaţie. da.a.. mă g*ndeam că "n ultima vreme lucrurile s-au mai "m. asta-i tot$ %i "ntinse receptorul lui omaselli$ 5 Harry.-ai amintit că tre. munce'te mult$ Nu are asigurare socială$ (anii ă'tia "i vor "ngloda "n datorii pentru mult timp$ 4CDonnell nu răspunse. este dulgher. nu l-am căutat niciodată$ )ro.ilităţi modeste. soţia lui a stat aici trei săptăm*ni$ (ugetul spitalului este &oarte restr*ns. /eu. apoi acceptă$ .rat8 5 Nu cred nimic.uie să &acă anali#a6 5 Dacă nu l-am căutat de două#eci de ori. 'i !harlie Dorn.il$ !e propui să &acem cu nota de plată a lui (ryan6 5 .uit lui )earson să o pună la microscop$ 5 .ătăi de cap lui /eu.ăteam la cap$ 5 >i de aceea ai ţinut-o pe doamna (ryan trei săptăm*ni6 5 Normal$ =ocea din receptor avea o notă de sarcasm$ 2au cre#i cumva că ar &i tre. /eu.unătăţit$ 5 !hiar dacă ar &i a'a.ens8 5 Atunci vor.&emeia este pacienta ta$ După un moment de tăcere. vreau să convoci o 'edinţă astă#i dupăamia#ă$ 4CDonnell era hotăr*t$ 2ă "ncercăm să aducem medicii primari$ Ne "nt*lnim aici$ A' dori să participi 'i tu$ 5 2e re#olvă$ 4CDonnell enumera "n g*nd numele medicilor$ 5 2ă vină neapărat Harvey !handler. vocea se au#i iar8 5 (ine$ Ţi-am spus că tumoarea era .ă care va &i reacţia lui /eu.il că mă ţinea 'i mai mult. g*ndi 4CDonnell$ +vident a &ost pus "ntr-o situaţie jenantă$ Dacă e0terna pacientă.ui să contri. 'tii 'i tu$ 4CDonnell se "ntre. orice #i "n spital "nsemna o greutate &inanciară pentru &amilie$ /ăspunse echili. dacă nu-l . sau cam a'a ceva.ens$ Ah.ens are motive să se poarte a'a. este impercepti.enignă$ Dar am descoperit asta după două săptăm*ni 'i jumătate$ At*t timp i-a tre. era posi. inclusiv tu 'i eu$ Nu o chemi 'i pe Lucy :rainger6 4CDonnell e#ită.ens c*nd va au#i că va tre.uit să o e0terne#6 /eu.erger ne-ar putea &i de &olos$ !*ţi sunt6 Administratorul numără8 5 >ase.e'te 'i cu ceilalţi medici$ Nu sunt eu singurul$ >tii ce a păţit (ill /u&us6 5 >tiu$ 2ă-ţi spun drept. a'a cum i se "nt*mplase lui (ill /u&us$ )e de altă parte. este .$ Fac doar o anchetă$ +vident situaţia i-a dat multe .ă tem că nu putem &ace nimic$ La urma urmei. se g*ndea deja la ce "l a'tepta$ 5 +i6 Asta-i tot6 5 Da.uie cu 'ase mii de dolari la clădirea nouă a spitalului$ 5 )ăcat$ 2oţul are posi.

lemă 8 schim. o sen#aţie de lini'te su&letească 'i duio'ie$ 2e g*ndea că ar &i tre. nu te-ai căsătorit niciodată6 5 Nu. au vor.ăcar at*ta lucru am "nvăţat de la viaţă$ 4CDonnell se "ntre. răspunse ea &ără să se "ntoarcă$ 5 .ă "n g*nd care-ar &i punctul lui de vedere . continuă ea. nu6 A lăsat ma'ina portarului 'i l-a rugat să o parche#e. nu chiar$ Am reali#at ceea ce mi-am dorit 'i am avut multe satis&acţii$ Uneori oamenii se "ntrea. asta stă "n &irea omului. să &im 'apte$ 5 4rdinea de #i6 "ntre.ă cum le-ar &i decurs viaţa dacă ar &i luat alte hotăr*ri.uit să &ie "nconjurată de copii$ Acum.5 (ine. mult mai t*nără atunci$ 5 >i răspunsul tău a &ost ?nu@6 5 Doream să &ac o carieră strălucită "n medicină$ La vremea aceea mi se părea o pro. dar. "ntre. ai acelea'i păreri despre căsnicie 'i medicină6 5 Acum nu mai sunt dogmatică$ . apoi au urcat "mpreună$ +a a deschis u'a 'i a aprins lumina$ +ra un interior plăcut.ine. 4CDonnell e#itase dintr-un singur motiv8 "'i reamintise "nt*lnirea cu Lucy. nu6 5 !red că da$ 4CDonnell se simţea impresionat "ntr-un mod &oarte ciudat$ Avea un sentiment pro&und de tandreţe &aţă de Lucy. la urma urmei.ă omaselli$ 5 Nu avem nevoie$ Discutăm o singură pro.ări la )atologie$ 1 !*nd administratorul menţionase numele lui Lucy :rainger.lemă e0trem de importantă$ Nu prea &ăcea casă . cu o seară "n urmă$ 2e "nt*lniseră să servească cina 5 el o invitase "n #iua 'edinţei despre mortalitate 5 la :rădina cu palmieri. prietenii comuni 'i e0perienţe din 'i "n a&ara medicinii$ După aceea. din hotelul /oosevelt$ A &ost o seară plăcută 'i rela0antă.ilat cu gust$ 5 2ă pregătesc un cocAtail$ 2tătea cu spatele la el$ 5 Lucy. mo.it despre viaţa lor. una mai importantă$ +ram mult.at uneori de ce$ 5 2implu$ Nu prea m-a cerut nimeni "n căsătorie$ 2e "ntoarse 'i-i "ntinse paharul$ Dacă mă g*ndesc .ună cu căsnicia$ 5 %ţi pare rău6 5 Nu. 4CDonnell o condusese pe Lucy acasă$ Lucy se mutase de cur*nd "ntr-un apartament spaţios din cartierul (envenuto :range$ 5 !red că nu re&u#i un pahar.-am "ntre.ă el. am avut de &apt o singură cerere 5 adică.

asupra căsătoriei sale cu Lucy$ Ar putea e0ista dragoste 'i "mplinire6 2au, &iecare dintre ei aveau acum propria carieră 'i era prea t*r#iu pentru o schim,are6 Dacă ar &i căsătoriţi, cum 'i-ar petrece ei doi timpul li,er6 Ar discuta despre lucruri intime 'i casnice, sau despre pro,lemele spitalului, servind "n loc de desert &i'e de o,servaţii 'i diagnostice6 +l, de e0emplu, "n loc să-'i clădească un sanctuar al lini'tii, ar pre&era o continuare a pro,lemelor sale pro&esionale #ilnice6 5 %ntotdeauna am &ost convins că avem multe lucruri "n comun, spuse 4CDonnell cu voce tare$ 5 Da, Bent$ >i eu$ >i-a terminat paharul 'i se ridicase să plece$ >tia că am*ndoi spuseseră mai mult dec*t ar &i vrut, nu cuvinte simple 'i ,anale$ Acum, el avea nevoie de timp să re&lecte#e 'i să-'i limpe#ească g*ndurile$ +rau prea multe "n joc pentru a lua o hotăr*re pripită$ 5 >tii, Bent, nu tre,uie neapărat să pleci$ Dacă vrei, răm*i, "i spusese atunci Lucy, simplu, iar el 'tiuse că dacă va răm*ne, ce se va "nt*mpla după aceea va depinde numai de el$ 4 parte din el "i 'optea să răm*nă, dar o,i'nuinţa 'i prudenţa au c*'tigat$ ;-a luat m*inile 'i i le-a str*ns cu ,l*ndeţe$ 5 Noapte ,ună, Lucy$ Hai să ne mai g*ndim la toate astea$ !*nd u'ile li&tului s-au "nchis, Lucy "ncă mai stătea "n pragul apartamentului ei$

>A2+ 5 =-am rugat să veniţi aici, spuse 4CDonnell colegilor a'e#aţi "n jurul mesei, pentru că am nevoie de ajutorul vostru "ntr-o pro,lemă pe care doresc să o re#olv$ Dintre cei invitaţi, numai /eu,ens lipsea pentru că era "n operaţie$ !red că 'tim cu toţii că lucrurile nu merg ,ine la )atologie$ !red, de asemenea, că veţi &i de acord cu mine c*nd spun că este at*t o pro,lemă personală, c*t 'i una medicală$ 5 !e &el de pro,lemă6 "ntre,ă !harlie Dorn,erger$ %n timp ce vor,ea, ,ătr*nul o,stetrician "'i umplea pipa$ Nu sunt sigur că "nţeleg ce vrei să spui, Bent$ 4CDonnell se a'teptase la o asemenea reacţie$ >tia că Dorn,erger 'i )earson erau prieteni ,uni$ /ăspunse politicos8 5 A' dori să mă asculţi p*nă la capăt, !harlie$ =oi "ncerca să &iu &oarte e0plicit$ .etodic, a,orda toate aspectele pro,lemei 5 "nt*r#ierea rapoartelor chirurgicale, presiunea crese*ndă pe care o &ăcea spitalul asupra la,oratorului patologic, "ndoielile sale că <oe )earson putea &ace &aţă singur unui asemenea volum de muncă$ /elată incidentul cu pacientul lui (ill /u&us, "ntorc*ndu-se spre acesta pentru con&irmare 'i apoi reclamaţia pe care o primise /eu,ens$ Le povesti discuţia pe care

o avusese personal cu )earson 'i re&u#ul ,ătr*nului de a accepta un al doilea medic patolog "n secţie$ %ncheie spun*nd8 5 2unt convins că avem nevoie de un patolog care să-l ajute pe <oe$ Am nevoie de sprijinul vostru pentru a-l coopta$ 5 >i pe mine mă "ngrijorea#ă situaţia de la )atologie, comentă prompt Harvey !handler, 'e&ul secţiei .edicină internă$ !a de o,icei, cele mai simple a&irmaţii &ăcute de el erau rostite cu pompă$ Dar situaţia ar putea deveni delicată, dacă <oe )earson se poartă a'a$ La urma urmei el este 'e&ul secţiei 'i noi tre,uie să evităm orice sugestie care i-ar putea su,mina autoritatea$ 5 De acord cu tine, spuse 4CDonnell, de aceea am nevoie de ajutorul vostru$ (ătu cu degetele "n masă$ Am nevoie de ajutor să-l convingem pe <oe că sunt necesare c*teva schim,ări$ 5 Nu sunt sigur că-mi place &elul "n care o &acem, interveni (ill /u&us$ 5 De ce (ill6 4CDonnell o,servă că astă#i (ill purta o cravată de-a dreptul decentă$ Avea numai trei culori "n loc de patru$ 5 Nu cred că un număr restr*ns de oameni, cum suntem noi acum, avem dreptul să ne "nt*lnim 'i să discutăm despre schim,ări la )atologie$ /u&us "'i privi pe r*nd colegii$ (ine"nţeles că 'i eu am avut ne"nţelegeri cu <oe )earson$ !red că toţi am avut$ Dar asta nu "nseamnă că voi accepta să &ac parte dintr-o conspiraţie &ăcută pe la colţuri pentru a-l elimina$ 4CDonnell era ,ucuros că se ivise această oca#ie, era pregătit$ 5 Daţi-mi voie să vă spun "n mod categoric că nu am intenţia 5 nici eu, nici altcineva 5 să-l elimin pe doctorul )earson, a'a cum ai spus tu, 'i "l privi pe /u&us$ Urmă un murmur apro,ator$ 2ă punem9 pro,lema alt&el$ 2e pare că e0istă ideea, "n opinia generală, că o schim,are la )atologie este necesară$ 2ă ne g*ndim numai la rapoartele chirurgicale$ 4rice #i de "nt*r#iere "nseamnă pericol pentru viaţa pacientului$ Nu tre,uie să mai spun asta$ 5 >i să nu uităm, interveni omaselli, că &iecare #i de "nt*r#iere ne ocupă un pat de spital, de care avem &oarte mare nevoie$ Lista de a'teptare pentru internări este e0trem de lungă$ 4CDonnell preluă ideea din #,or 'i continuă8 5 2igur, "n loc să procede# a'a, a' &i putut să convoc consiliul e0ecutiv$ %l voi convoca, dacă va &i nevoie, dar cred că 'tiţi ce s-ar putea "nt*mpla$ <oe este mem,ru al acestui consiliu 'i, cunosc*ndu-l pe <oe, orice discuţie se va trans&orma "ntr-o ceartă$ %n această situaţie, presupun*nd că &orţăm nota, ce vom avea de c*'tigat6 ;-am demonstra lui <oe )earson că nu mai este 'e&ul secţiei$ ;ar medical 'i din orice alt punct de vedere 5 a'a cum a spus 'i Harvey 5 ne vom su,mina pe noi "n'ine 'i activitatea spitalului$ 4CDonnell se g*ndi 'i la ceea ce nu le putea spune celorlalţi, că )earson avea in&luenţă asupra mem,rilor consiliului 'i că vor putea e0ista repercursiuni dacă s-ar isca o ceartă$

5 Nu spun că sunt de acord cu tine, dar ce ne propui6 %ntre,area veni de la !harlie Dorn,erger, care puncta cuvintele cu c*te un inel de &um$ /u&us se enervă$ 5 2ă ne gră,im puţin, peste scurt timp nici nu vom mai putea respira aici$ Ai importat ,alegă de cămilă, !harlie6 %n timp ce ,ăr,aţii #*m,eau, 4CDonnell se hotăr" să atace pro,lema direct8 5 2ugestia mea este, !harlie, ca tu să-l a,orde#i pe <oe, "n numele nostru$ 5 Ah, nu7 /eacţia lui Dorn,erger &usese anticipată de 4CDonnell, care continuă persuasiv8 5 !harlie, 'tim că e'ti prieten apropiat cu <oe, 'i la asta m-am g*ndit c*nd te-am invitat aici$ u l-ai putea convinge$ 5 !u alte cuvinte, vrei ca eu să de#grep securea de ră#,oi, spuse Dorn,erger amăr*t$ 5 !harlie, nu este o secure de ră#,oi, crede-mă$ !harles Dorn,erger e#ită$ 4,servă că toţi ceilalţi "l priveau, a'tept*ndu-i răspunsul$ !umpănea "n sinea lui8 să &acă sau nu ceea ce-i cerea 4CDonnell6 +ra s&*'iat de sentimente con&lictuale 5 preocuparea pentru ,unul mers al spitalului 'i prietenia lui cu <oe )earson$ %ntr-un &el, ceea ce au#ise despre starea de lucruri de la )atologie nu era chiar o noutate9 era un lucru pe care-l ,ănuia de mult timp$ otu'i, cele două incidente cu /u&us 'i /eu,ens pe care le povestise 4CDonnell "l 'ocaseră e&ectiv$ Dorn,erger mai 'tia că 4CDonnell nu ar &i convocat această 'edinţă, dacă nu ar &i &ost &oarte "ngrijorat, 'i avea "ncredere "n discernăm*ntul lui$ %n acela'i timp, "nsă, Dorn,erger ar &i vrut să-l ajute pe <oe )earson, dacă ar &i putut, 'i e0act "n acele momente ura succesiunea de evenimente care păreau că "l acu#ă pe ,ătr*nul patolog$ otu'i, 4CDonnell păruse sincer c*nd spusese că nu avea intenţia să-l elimine pe )earson, iar ceilalţi &useseră de acord cu el$ )oate că ar putea &i el intermediar$ )oate că a'a l-ar putea ajuta mai ,ine pe <oe$ Dorn,erger "'i privi pe r*nd colegii$ 5 !ererea voastră este unanimă6 5 +u ţin &oarte mult la <oe, interveni Lucy :rainger$ !red că toţi ţinem la el$ Dar sunt convinsă că tre,uie să schim,ăm ceva la )atologie$ +ra prima dată c*nd vor,ea Lucy$ >i ea se g*ndise mult la "nt*lnirea cu Bent 4CDonnell$ !eea ce se "nt*mplase "ntre ei o tul,urase pro&und, lucru care nu i se mai "nt*mplase de ani de #ile$ 2e "ntre,ase dacă nu cumva se "ndrăgostise, apoi "'i spusese, convinsă doar pe jumătate, că acele cuvinte &rumoase se potriveau &oarte ,ine cu tinerii "n&ocaţi, dar la v*rsta ei, av*nd independenţă, maturitate 'i practică pro&esională, tre,uia să-'i controle#e asemenea emoţii$ otu'i, acum,

"n acest moment, Lucy se simţea "n stare să separe sentimentele personale de cele pro&esionale 'i să se g*ndească la pro,lema la,oratorului patologic$ %n medicină "nveţi repede să &aci asemenea distincţii8 să nu te mai g*nde'ti la unele lucruri atunci c*nd tre,uie să iei hotăr*ri importante$ 4CDonnel "l privi pe /u&us$ 5 +i, (ill6 5 (ine, dacă !harlie acceptă să discute personal cu )earson, sunt de acord$ Urma Harvey !handler$ 5 După părerea mea, aceasta este cea mai ,ună soluţie pentru a re#olva pro,lema$ !harlie, &aci un adevărat serviciu 'i nouă 'i spitalului$ 5 (ine, e "n regulă, spuse Dorn,erger, să văd ce pot &ace$ Urmă un moment de lini'te 'i 4CDonnel simţi u'urarea din su&letele celorlalţi$ >tia că toţi au "nţeles ,ine pro,lema 'i, măcar acum, vor &ace cu toţii ceva$ Apoi, dacă acum nu vor reu'i, va tre,ui să recurgă la metode mai directe$ Uneori, re&lectă el, ar &i mai simplu dacă protocolul medical nu ar &i at*t de complicat$ %n industrie, dacă un om nu-'i &ace ,ine meseria, "l dai a&ară$ Dacă vrei ca el să-'i ia un ajutor, "i spui s-o &acă 'i at*t$ Dar "n medicină 'i "ntr-un spital, nu poţi &i at*t de direct$ Limitele autorităţii sunt rareori &oarte ,ine delimitate$ .ai important, "nsă, este &aptul că e#iţi să iei măsuri drastice, pentru că aici nu este vor,a doar de o sluj,ă, este ceva mai mult$ )ui su, semnul "ntre,ării capacitatea unui om care, ca 'i tine, depinde de reputaţia lui pro&esională$ )ro,lemă delicată, "n care o singură deci#ie poate a&ecta viitorul 'i viaţa unui coleg medic$ De aceea procede#i cu prudenţă, păstre#i limitele 'i ascun#i ochiului pu,lic ast&el de lucruri$ Harry omaselli rupse tăcerea8 5 2ă "nţeleg că tre,uie să caut un medic patolog6 5 !red că tre,uie să "ncepem să căutăm, răspunse 4CDonnell, apoi privi pe ceilalţi8 !red că cei mai mulţi dintre noi avem contacte cu anumite persoane$ Dacă au#iţi de cineva, un medic ,un, care 'i-a terminat stagiul, a' dori să mă anunţaţi$ 5 Nu prea sunt patologi pe toate drumurile, comentă /u&us$ 5 >tiu$ Nu va &i u'or$ Un motiv "n plus să-l a,ordăm pe <oe cu &oarte mult tact$ Harry omaselli deschise un sertar, din care scoase un dosar$ 5 )oate că vă interesea#ă ce am eu aici$ 5 !e ai tu acolo6 "ntre,ă Harvey !handler$ 5 Am primit de cur*nd ?lista deschisă@ cu medici patologi$ 2ă vă spun drept, am anticipat ceva 'i am cerut-o$ +ste un nume care a apărut de o săptăm*nă, sau două$ 5 )ot să văd6 "ntre,ă 4CDonnell$ >tia că a'a numita ?listă deschisă@ circula periodic prin spitale, la cerere$ !onţinea in&ormaţii

une spitale$ . de &apt.are$ %n ast&el de ca#uri.ntern la (ellevue$ Doi ani "n armată. Harvey6 5 )oate că a &ost prematur.solvent Magna Cum Laude la NKU$ .ună din partea lui$ 5 2pui că este interesat6 5 Da. l-am testat$ %l privi pe 4CDonnell$ Am &ăcut-o după discuţia noastră de acum c*teva săptăm*ni. &aţă de ce cali&icare are el$ 4CDonnell 'tia dintr-o discuţie anterioară cu administratorul că salariul nu va &i mai mare de #ece mii de dolari pe an$ /u&us "i privi$ 5 2unt de acord$ 4mul ăsta poate alege spitale "n ora'ele mari$ /u&us "i "ntinse h*rtia lui Harvey !handler$ 5 De &apt$$$ omaselli se opri9 era neo.i'nuit de precaut.ună pregătire$ %i dădu h*rtia lui /u&us$ 5 . la )atologie$ !inci ani de speciali#are "n )atologie la trei dintre cele mai . ar dori să vină să ne cunoască$ Dacă nu se ivea discuţia de . 4CDonnell 'tia că numirile de medici patologi se &ăceau pe . dar după ce a venit asta$$$ 'i arătă lista care acum era la Lucy. un spital anunţa 2ocietatea că are nevoie de patologi 'i persoanele de pe ?lista "nchisă@ erau anunţate$ Dacă dorea.ă "ndoiesc sincer că ne-ar accepta pe noi. omaselli putea coresponda cu oricine dorea$ Nu angajase spitalul "n nici un &el$ !orespondenţa &usese con&idenţială$ )oate că &usese o mutare . "i spuse lui omaselli$ Dacă ne g*ndim numai la ce salariu "i putem plăti.ili 'i a persoanelor autori#ate să le repre#inte$ +0ista 'i o a'a-#isă ?listă "nchisă@. un medic putea lua direct legătura cu spitalul$ !u toate acestea.ată un om care avea o &oarte .asupra patologilor disponi. "ţi aminte'ti. i-am scris eu doctorului !oleman$ (ine"nţeles că nu am spus nimic de&initiv$ A &ost doar o tentativă de cunoa'tere.edicilor )atologi$ )e ?lista "nchisă@ erau nume de medici nemulţumiţi de angajamentele pe care le aveau 'i care "ncercau discret să &acă o schim.i'nuit. Harry6 5 )ăi. de trei#eci 'i unu de ani$ 4CDonnell ridică o spr*nceană c*nd citi recomandarea lui !oleman$ A. Bent6 5 Da.a#ă de contact personal 'i recomandări$ )rivi lista primită de la administrator$ !el vi#at se numea David !oleman. ca administrator. dar era con&idenţială. deţinută de 2ocietatea . "mi amintesc$ Ar &i vrut ca Harry să-l &i in&ormat despre acest demers$ 2igur. căut*nd cuvintele potrivite$ 4CDonnell "l privi curios$ 5 !e s-a "nt*mplat. a' vrea să vă spun că doctorul !oleman este interesat de spitalul nostru$ omaselli se opri din nou$ !red că a au#it de planurile noastre de de#voltare$ 4CDonnell sparse tăcerea de gheaţă$ 5 De unde 'tii tu6 5 >tiu pentru că am corespondat cu el$ 5 Nu este puţin cam neo.

ea. "nvăluit ca de o.ră. ce aţi vrea să &ac eu6 4CDonnell "i privi pe ceilalţi. doresc o in&ormare asupra rapoartelor chirurgicale nere#olvate$ !are este primul ca#6 %n timp ce vor. :eorge /inne. carcinom la s*n$ 5 2ă văd 'i eu.ătea cu arătătorul$ 5 %n legătură cu asta. cu aceste organe "n'irate.astă#i. apa curgea peste cele două seturi de organe. spăl*nd &ormolul "n care &useseră conservate$ . administratorul morgii. cinci#eci 'i cinci de ani$ !au#a decesului anunţată de medic. dorea să citească singur$ %n asemenea situaţii era imprevi#i. la secţia de patologie$ Au#ea #gomotul &amiliar de pa'i t*r'iţi 'i "l vă#u pe )earson intr*nd. oricum intenţionam să-ţi spun$ Dorn. patologul stagiar. !harlie$ >i te s&ătuiesc să i-o arăţi 'i lui <oe )earson$ >A) + %ntr-o ane0a a sălii de autopsie. 'i )earson "ntinse m*na după dosar$ Uneori stătea cuminte 'i asculta lini'tit. ca "n multe alte spitale.cNeil se a'e#ă pe un scaun de partea cealaltă a mesei 'i privi prin dosare$ 5 Femeie. iar l*ngă ele. pe care era &i0ată o chiuvetă 'i deasupra căreia era un &urtun cu apă$ Acum.ator$ Fusese "n săli de disecţie unde totul strălucea 'i era &ără pată.il dacă nu avea totul la "ndem*nă$ %i trecu prin minte că sala "n care "'i des&ă'urau munca era maca. a'tept*nd de la ei o con&irmare$ 5 !red că ar tre. mai ales acum. /oger . cel puţin nu aici. anali#a comparativă era a doua treaptă după autopsie$ !u o jumătate de oră "n urmă. adusese organele luate de la cele trei autopsii care se &ăcuseră la "nceputul acelei săptăm*ni$ Două seturi de organe stăteau acum "n vasele de email. dar mai ales după cum vor arăta ele peste c*teva minute.il$ 5 Hmm7 Lăsă din m*nă dosarul 'i dădu drumul la apă$ . "n timp ce stagiarul "i descria ca#ul9 alteori.erger avea din nou lista 'i o . se apropie de mijlocul mesei 'i se a'e#ă$ . care nu ajunsese p*nă la rei !omitate. "'i legă 'orţul de cauciuc 'i "'i puse mănu'ile de cauciuc$ !*nd termină.cNeil privi "n jurul său.ui să iei h*rtia cu tine. &ăc*nd o ultimă veri&icare$ )earson era irasci.cNeil. mai rău ca "ntr-un a. era aproape pregătit pentru anali#a comparativă$ )entru a "ncepe. nu mai lipsea dec*t doctorul <oseph )earson$ La rei !omitate. dar acesta era un mod de lucru modern.icei "ntr-un nor de &um$ 5 Nu am timp de pierdut$ )earson nu se pierdea niciodată "n introduceri$ A trecut o săptăm*nă 'i jumătate de la discuţia cu 4CDonnell 'i tot suntem "n urmă cu rapoartele$ După ce terminăm aici. erau creierele umane$ Anali#a comparativă se &ăcea "ntotdeauna pe masa din piatră. "n vase de sticlă.

spuse . mai t*r#iu$ Apoi.i'nuiseră am*ndoi cu el9 o atitudine cordială ar &i st*rnit suspiciuni acum$ (annister nu se lăsă impresionat$ 2e "ntoarse spre silueta din spatele lui$ 5 .rusc$ 5 2unteţi ocupat. domnule doctor6 )earson se "ntoarse iritat$ +ra !arl (annister. cu u'urinţa unei "ndelungate e0perienţe. pe care "l &olosea de o. unde este 2eddons6 5 !red că la chirurgie$ 4 operaţie la care vrea să asiste$ 5 2pune-i din partea mea că at*ta timp c*t un stagiar este numit să lucre#e la )atologie. "n aceea'i #i. tehnician primar la la.icei "n relaţiile cu (annister$ De-a lungul anilor se o.cNeil$ %l privi curios pe noul sosit$ !am două#eci 'i doi de ani. da.servase 'i el că inima era tăiată ur*t$ 5 )arcă este semnul lui Norro$ )earson r*nji iritat$ )arcă s-a luptat cu ea$ Apropo.cNeil apro.ntră$ )earson era mai prietenos cu el dec*t cu (annister$ )oate că nu vrea să-l sperie pe proaspătul angajat chiar din prima #i.orcan cu etichetă.ntră$ Apoi )earson au#i8 Acesta este <ohn Ale0ander$ =ă amintiţi de el.ea pe un ton certăreţ. văd. pe coridor. hai să "ncepem$ . aruncă organul "ntr-un vas de su. se vedea o altă siluetă$ 5 (ine"nţeles că sunt ocupat$ !e dore'ti6 %i vor. de mărimea unei călimări cu cerneală$ =a &i e0aminată la microscop.orant$ L-aţi angajat acum o săptăm*nă$ %ncepe lucrul astă#i$ 5 Ah. acesta va &i curăţat. noul nostru la.ai t*r#iu. c*nd u'a se deschise .nima arată o u'oară de&ormare 'i o "ngro'are a valvei mitrale$ 4 ve#i6 /idică organul 'i i-l arătă$ 5 Da.cNeil8 5 )lăm*nul pre#intă multe nodule metasta#ice$ %i arătă din nou 'i stagiarului$ ocmai se ocupa de al doilea plăm*n. masă$ .ucăţică de organ 'i o a'e#ă "ntr-un .cNeil "'i &i0ă carneţelul pe genunchi 'i se pregăti de scris$ )earson dicta8 5 .cNeil aplec*ndu-se peste masă$ 5 Arterele sunt scurte 'i "ngro'ate$ )are să &i avut reumatism$ otu'i nu aceasta este cau#a decesului$ ăie o . . uitasem că astă#i "ncepe$ . g*ndi . iar conţinutul lui va &i incinerat$ Acum )earson cerceta plăm*nii$ Deschise primul plăm*n ca pe coperţile unei cărţi 'i "ncepu să-i dicte#e lui . &olosindu-se de am*ndouă m*inile$ 5 u ai tăiat-o6 2tagiarul negă din cap$ 5 e cred$ )earson privi din nou organul$ 2eddons6 Fără tragere de inimă. doresc să participe la toate anali#ele comparative$ (ine. .ă$ 4.Apoi căută "n grămada de organe 'i scoase inima$ 4 deschise.oratorul patologic$ %n spatele lui.

ine$ A'a cum stăteau lucrurile.itor cu )earson 'i (annister$ 5 !re#i că o să-ţi placă aici6 )earson studia plăm*nul pe care "l ţinea "n m*nă$ 5 2unt sigur. <ohn7 5 . om de serviciu$ !u timpul.a &ără .ine"nţeles "ntr-o cu totul altă po#iţie$ Avea trei ani de colegiu. strălucitor.orator$ Din această cau#ă. iar &irele de păr care mai re#istaseră.cNeil cuno'tea povestea lui (annister$ =enise la rei !omitate cu un an. că nu vrea să ne pierdem timpul cu idei noi luate din 'coli.oratorului$ .ări.ine.ulţumesc domnule doctor$ %n halatul de un al.a loc.t erau 'i&onate 'i u#ate$ (annister era aproape chel.cNeil$ )are cinstit$ 5 +i .inecuv*ntarea lui$ . ar &i ajuns mult mai .cNeil g*ndi că dacă (annister ar &i avut posi. vei descoperi că noi avem anumite metode de a re#olva anumite lucruri$ )oate că nu vor semăna cu &elul "n care ai &ost o. . ca toţi tehnicienii din #iua de a#i$ !uv*ntul ?tehnician@ era sensi. (annister se ocupa de serologie 'i .leme administrative.cNeil "l privi pe la. domnule doctor$ 4are6 g*ndi . lăs*ndu-i practic "n grijă toţi tehnicienii la. erau ignorate complet$ . munca lui (annister era mai mult intuitivă$ Făcea teste chimice dar nu le "nţelegea suportul 'tiinţi&ic$ .icei. t*nărul &orma un contrast i#.orator$ +i . dar pentru noi sunt e&iciente$ 5 %nţeleg.ia terminase colegiul 'i avea o diplomă "n tehnologie medicală de la. sau doi după )earson$ +ra specialist.iochimie$ Dar era "n secţie de at*t de mult timp.ătr*nul6 5 că nu dore'te schim. avu impresia că era un )earson "n miniatură$ rupul adus de spate era acoperit parţial cu un halat pătat$ Halatul nu era "ncheiat 'i hainele de dedesu."'i dădu "n g*nd cu părerea$ . dar )earson "i dăduse tot &elul de munci 5 &uncţionar la registratură. le tre. (annister "nvăţase multe 'i devenise practic m*na dreaptă a lui )earson$ 4&icial.cNeil se g*ndise de multe ori că acest lucru putea deveni periculos "ntr-o #i$ Ale0ander era .orantul "n v*rstă$ !a de o. domnule$ Drăguţ copil.cNeil$ 4are chiar "nţelegi ce vrea să-ţi comunice . <ohn.cNeil "l considera pe (annister un om cu multă e0perienţă practică. )earson "l "nsărcinase cu multe pro.ilitatea să "nveţe.i'nuit tu. dar total lipsit de educaţie teoretică$ Din c*te o. "nsă.ilitatea oamenilor de tipul lui (annister$ )earson "i &ăcu semn lui Ale0ander să se a'e#e pe scaunul de l*ngă el$ 5 . cu hainele curate 'i per&ect călcate. curier.ai t*r#iu avea să a&le că ghicise per&ect$ Au#ise că Ale0ander a. "nc*t putea &ace orice 5 'i &ăcea de cele mai multe ori. ajut*ndu-i pe tehnicienii din la.uia o asemenea persoană aici$ (annister nu era Louis )asteur$ .ine.servase stagiarul. g*ndi . că nimic din această secţie nu se va schim.

5 Unii spun că suntem demodaţi. masă$ !a la loterie. scoase dintre organe un stomac$ .ă o sănătate normală$ 2e pare că &emeia s-a dus la un vraci. "n duoden$ Ale0ander se aplecă puţin.cNeil$ 5 %l ve#i6 5 L-am mai vă#ut$ %l avem notat$ 5 (ine.cNeil$ )u'tiul este cu adevărat interesat$ 5 .ătr*nul este "nc*ntat$ Anatomia patologică &usese prima lui dragoste$ 5 Da. inelul piloric.i 'i tăcu$ 5 !e s-a "nt*mplat.olnavă.i să răspundă$ 5 A'a este. i s-ar &i &ăcut o mastectomie 5 asta "nseamnă e0tirparea s*nului$ . dar nu reu'iseră să o convingă să consulte un medic$ 2e pare că avea ceva "mpotriva lor$ 5 Unii oameni au.ormăi ceva.orator$ . copiii săi vă#useră că este .ine$ )earson vă#u mi'carea 'i-i arătă organul$ 5 e interesea#ă disecţia.nteresant ca#$ )acienta era văduvă. 'i )earson "ncepu să dicte#e8 )re#intă ulcer peptic.cNeil simţi că . dar r*sul "i "ngheţă c*nd vă#u privirea lui )earson$ 5 Fără asemenea comentarii7 Nu &ac dec*t să-i dau c*teva in&ormaţii lui <ohn$ 4ricine "n situaţia lui (annister s-ar &i simţit strivit de duritatea lui )earson. domnule doctor$ )earson termină de e0aminat plăm*nul 'i "l aruncă "n vasul de su. chicoti (annister. acestea sunt organele unei &emei de cinci#eci 'i cinci de ani$ )earson "i arătă paginile cu istoria ca#ului. pentru că a &ăcut o cri#ă 'i a &ost adusă la acest spital$ 5 >i presupun că era prea t*r#iu$ Asta nu mai este din politeţe.ă Ale0ander$ 5 2crie aici8 ?Fiica a&irmă că "n ultimii doi ani &amilia a o.ine. (annister se gră. răspunse t*nărul cu respect$ 5 >i munca de la. Ale0ander citi atent$ . apoi i-l arătă lui . să vadă mai . domnule$ 5 +i . e0act su. domnule doctor. dar acesta #*m. g*ndi . sigure$ !e #ici. iar cau#a decesului &usese cancer la s*n$ !u doi ani "nainte de a muri. părea să ai. <ohn6 5 %ntotdeauna m-a interesat anatomia. &ăcător de minuni$ 2e mai pare că nu era su&icient de credincioasă.da. !arl6 !hemat la apel. continuă )earson$ %n &elul lui era destul de prietenos$ Dar eu cred "n metodele deja testate. spuse )earson$ Dar dacă ar &i mers de prima dată la un medic. domnule doctor6 "ntre.servat supuraţie la s*nul st*ng al mamei$ !u paispre#ece luni "nainte de internare. aceea'i #onă a "nceput să s*ngere#e$ Alt&el.

domnule$ 5 2oţia ta este aici cu tine6 5 %ncă nu.ată un . apro.ă8 5 )arcă aţi spus că avea ulcer peptic$$$6 (ravo ţie.ă )earson$ >tii. cel mai remarca.iectul$ +'ti căsătorit6 5 Da. nu avem pe nimeni$ !opilul acesta este &oarte important pentru noi$ >tiţi. domnule.olnav "n noi 'i continuăm să ducem pe picioare$ 2e opri 'i schim. la o lună după ce s-a născut$ 5 %nţeleg$ )earson se oprise din lucru 'i asculta atent$ 5 .un$ Are ca. "n a&ară de cea care "i cau#ea#ă moartea$ Lucruri pe care nu le a&lă niciodată$ Ai aici numai un e0emplu$ 5 A'a este.inet aici in spital$ =rei să iau legătura cu el6 5 Dacă nu vă deranje# prea mult$ )earson se "ntoarse spre (annister$ 5 =e#i dacă este "n ca.stetrician$ 5 Asta este &oarte u'or$ )earson părea u'urat$ %'i &ăcuse pro. pentru că s-a "ntors .oli su&eră un om.ă g*ndeam.cNeil g*ndi că venise vremea să spună 'i el ceva8 5 +ste surprin#ător de c*te .ă din a&ara ora'ului$ )arcă "'i amintea ceva de !hicago$ Ale0ander e#ită "nainte de a continua8 5 A' dori să vă rog ceva. !arl$ . g*ndi . domnule$ =ine săptăm*na viitoare$ re.cNeil vă#u puţină tristeţe$ !uvintele spuse puteau &i un adevăr incomod$ 5 <ohn. masă$ !eva "l preocupa pe Ale0ander 'i "ntre. am pierdut primul nostru copil. dacă nu ne puteţi recomanda un o.erger este &oarte .leme$ Doctorul Dorn. o să te depă'ească$ (annister #*m.rusc spre (annister$ 5 Ai vă#ut.il lucru "n privinţa corpului uman nu este ceea ce ne ucide. domnule. 'i venind "ntr-un ora' complet necunoscut.ăiat care aude totul$ Ai grijă.uie să găsesc mai "nt*i o casă$ .cNeil$ 2e pare că )earson a avut aceea'i reacţie. <ohn.inetul său$ (annister ridică tele&onul 'i ceru un interior$ După un moment "i "ntinse receptorul lui )earson8 5 +ste "n ca. domnule doctor )earson$ 5 !e anume6 (ătr*nul părea "ngrijorat$ 5 2oţia mea este "nsărcinată.ea.inet$ .5 Da. ci ceea ce avem .cNeil "'i aminti că Ale0ander &usese unul dintre candidaţii la sluj. 'tiu$ 5 Dacă &ăcea această operaţie. dar .ă pe nea'teptate su. poate că a deranjat-o. domnule. poate trăia 'i astă#i$ )earson aruncă 'i stomacul "n vasul de su. poate că nu$ )earson ju.ila$ 5 =reţi să spuneţi că nu a 'tiut de e0istenţa lui6 .

!harlie$ Am un program &oarte "ncărcat$ .ucur să te pot servi.ea. ai grijă să "i &aci$ Ascult*nd răspunsul lui Dorn.erger #*m.ucul "n celălalt colţ al gurii$ %i plăcea să glumească cu Dorn.lemele practice. )earson chicoti$ %i trecu prin minte un g*nd$ 5 Hei. . <oe$ 2pune-le să mă sune. ?Doamna <ohn Ale0ander@$ +ra tipic pentru &elul meticulos "n care Dorn. pre&er să vor.ăiat de-al meu de la la.stetrician pentru pacienţii tăi6 %n acela'i timp re&lectă că acest tele&on venise la momentul potrivit$ De la 'edinţa cu 4CDonnell.ăiatul să ceară mărire de salariu.a asta nu "ncase#i .erger a.ătr*n ne. <oe. vei plăti cu două#eci la sută mai puţin$ Ale0ander radia de &ericire$ .orator. la tele&on$ )earson era curios$ 5 Nu.un ce e'ti$ +ste soţia unui .ine6 =in la tine$ 5 )er&ect$ Dar poate vrei să-mi spui acum. !harlie6 Am un pacient pentru tine$ %n ca.ă .erger speculase "n toate modurile cum l-ar putea a. doctorul !harles Dorn. )earson mută tra.ătr*nul se răsti iritat8 5 Ţine-l tu7 Ţine-l tu7 (annister apropie receptorul de urechea lui )earson$ 5 Alo. să &i0ăm o oră de consultaţie$ 5 (ine$ 2ăptăm*na viitoare$ A. !harlie.orda pro. . vreau să discutăm ceva$ !*nd am putea să ne "nt*lnim6 5 Astă#i nu pot.ă 'i luă stiloul$ 5 2tai un minut$ )use tele&onul pe umăr 'i scrise pe &i'ă.ia au sosit "n ora'$ Nu cunosc pe nimeni$ %n timp ce )earson vor. ne-am "nţeles6 Nu vreau ca .orda pe <oe )earson$ Acum se părea că situaţia se re#olva de la sine$ La su.ine6 Dorn.*ine sunt eu ocupat$ 2-o lăsăm pe poim*ine$ La #ece dimineaţa e .ia atunci vine doamna Ale0ander$ %i #*m. 'tii ceva6 )entru trea. !harles Dorn.sol. Dorn.erger consultă agenda$ 5 .ani.i t*nărului 'i adăugă aproape ţip*nd8 >i dacă vor gemeni.erger.erger$ 5 Nu este un pacient decedat.im "ntre patru ochi$ 5 + "n regulă !harlie$ La revedere 'i te a'tept$ 2e "ntoarse spre Ale0ander$ Am re#olvat$ 2oţia ta va putea &i internată aici$ )entru că e'ti angajat al spitalului.*ine este .erger notă. pentru că nu poate plăti doctorul$ 5 Nu-ţi &ace griji$ )e &i'ă Dorn. ca acesta să &ie primul lucru pe care-l &ăcea$ .uia să ceară onorariul$ <oe. doamna <ohn Ale0ander$ A. ?angajat al spitalului@$ )entru el era un indiciu că nu tre.Av*nd mănu'ile ude.inetul a&lat cu trei etaje mai sus.erger scoase din sertar o &i'ă al.i$ 5 !e ar putea &ace un o.cNeil comentă "n g*nd8 ?Ai prins unul . "n sala de disecţie.

vor &i 'i altele care nu-ţi vor &ace deloc plăcere$ 1 5 ermin imediat$ Dorn. p*nă c*nd termină el de vor.i elevei asistente care intrase "n ca.it la tele&on$ =ivian Lo. =ivian se g*ndi că aceste c*teva momente de odihnă erau .ătr*nului$ Dar nu te amăgi.icei$ +ra un lu0 să poţi trece de la o trea. după ce tele&onase acum c*teva minute.inevenite$ Aici era răcoare.ulţumesc$ ermin imediat cu el$ e rog să a'tepţi$ 5 (ine. dar arată cu totul alt&el$ )atologul era rotund la &aţă.erger studiind &i'a de o. răspunse =ivian$ :rupa noastră a participat la o autopsie$ 5 Dumne#eule7 !um ţi-a$$$ era să spună ?cum ţi-a plăcut@.erger scria cu creionul.erger "i #*m. termin*nd-o complet pe prima$ %ntinse m*na după dosar$ 5 . tre. domnule doctor.uiau să meargă singuri la &i'ier să-'i caute &i'ele$ Dar Dorn.icei medicii nu . răspunse =ivian$ Am intrat "n a patra lună de practică$ Doctorul remarcă vocea . doctorul Dorn. dar după aceea nu i-am mai dat importanţă$ Doctorul o privi cu simpatie$ Luă &i'a de pe masă 'i o aranjă la locul ei$ Avusese o #i mai lini'tită ca de o. după ce o.erger mai devreme$ De o. c*nd pot$ Dorn. not*nd pe o &i'ă cele c*teva date pe care i le &urni#ase <oe )earson$ .it cu doctorul )earson. aveau aer condiţionat$ %n aripa asistentelor nu e0ista un asemenea lu0$ %l privi pe doctorul Dorn.ă dacă se culcase oare cu vreun intern sau cu vreun stagiar.inet$ %i &ăcu semn să se a'e#e. patologul nostru$ L-ai cunoscut6 5 Da.i modulat$ +ra 'i drăguţă$ 2e "ntre.l*ndă 'i &elul de a vor.une ale .aseră lucrurile.servaţie a unei paciente pe care o ceruse Dorn.edicul acesta avea părul pieptănat "ngrijit.urton venise cu &i'a de o. m*inile curate 'i halatul . g*ndi ea. sau poate că se schim.ene&iciau de ast&el de servicii. poate că era alt&el dec*t "n tinereţea lui$ Uneori "i suspecta pe interni 'i pe stagiari că sunt mai conservatori dec*t &usese el "n tinereţe$ )ăcat$ Dacă era adevărat.erger era răs&ăţatul asistentelor9 "i &ăceau "ntotdeauna mici servicii 'i.erger era suplu 'i avea trăsături colţuroase$ >i "n&ăţi'area lor contrasta$ . dar se ră#g*ndi$ !e impresie ţi-a &ăcut6 5 La "nceput am &ost 'ocată. urma să 'teargă cele notate cu creionul 'i să complete#e &i'a cu cerneală$ +'ti nouă pe-aici6 5 Destul de nouă.dintre momentele .ai t*r#iu. sora 'e&ă o trimise prompt pe =ivian$ 5 %mi place să &ac numai c*te un lucru odată.ă la alta. pierdeau cei mai &rumo'i ani din viaţă$ 5 Am vor.ţinea mai multe in&ormaţii de la pacient. cu trăsături masive. domnule doctor$ %n sinea ei.servaţii$ )are să &ie de v*rsta doctorului )earson.

leme$ !ei patru copii ai săi erau căsătoriţi.erger se m*ndrise că se menţinea la #i cu toate noutăţile$ De la .ăr.un 'i con'tiincios. uneori se tre#ea lu*ndu-i partea lui )earson "n 'edinţele medicale 'i apăr*ndu-l c*nd secţia de patologie era criticată$ +0clamaţia lui Dorn.ilă$ 2pre surprinderea sa. s-a dat certi&icatul de cali&icare &ără e0aminare$ 2-a m*ndrit "ntotdeauna cu asta$ 2imţea că i se ascute mintea dacă este la #i cu noutăţile$ >i totu'i.un "nceput "'i pusese "n minte să nu lase nici un t*năr să "l depă'ească "n practică sau "n cuno'tinţe teoretice$ !itise cu aviditate 'i continua să o &acă$ +ra a. nu a avut niciodată resentimente &aţă de tineri$ !*nd a simţit că unul din ei este .erger cu #ece #ile "n urmă la 'edinţa despre .ătr*nului patolog i-au scăpat c*teva #one ale cunoa'terii iar administrativ a&lase la 'edinţa de ieri că lucrurile nu merg . două. chiar dintre colegi$ <oe )earson putea &i numit un prieten ciudat$ )ro&esional.stetrica 'i ginecologia 'i nu a regretat niciodată 5 de multe ori a simţit că l-a ajutat să-'i menţină spiritul t*năr$ Din această cau#ă.ine călcat 'i &ără nici o pată$ Dorn. l-a ajutat$ %l admira 'i "l respecta pe 4CDonnell$ !onsidera că t*nărul 'e& al chirurgiei era cea mai . "'i scoase pipa 'i "ncepu să o umple cu tutun$ )ractica medicina de aproape trei#eci 'i doi de ani9 peste o săptăm*nă.il$ %n toţi ace'ti ani de practică medicală.ia se delimitau specialităţile.al.erger$ Nu era prima dată c*nd după "nt*lnirea cu cineva t*năr se g*ndea melancolic la el "nsu'i$ 2e "ntoarse pe scaunul rotitor 'i se a'e#ă dus pe g*nduri. .onat la toate revistele medicale pe care le citea "n "ntregime 'i la care scria uneori articole$ )articipa con'tiincios la convenţiile medicale 'i la sesiunile 'tiinţi&ice$ Din primele #ile de carieră "'i dăduse seama c*t de importantă este speciali#area$ A ales o.aţi aveau multe opinii di&erite$ De e0emplu. domnule doctor$ !e par&um discret are. "mplinea trei#eci 'i trei$ Fuseseră ani plini de reali#ări$ Financiar nu avea pro.erger era un om deja specialist "n domeniul său de activitate$ .erger "i "ntinse dosarul8 5 . aproape re&le0.ună achi#iţie a spitalului$ !hiar 'i moralul său s-a ridicat c*nd 4CDonnell a &ăcut schim.ări 'i s-a simţit progresul "n spital$ Avea mulţi prieteni. apoi.ulţumesc &oarte mult$ Ai &ost drăguţă că ai venit$ )arcă emană lumină "n jurul lui. Dorn.ine$ >i totu'i de-a lungul anilor legătura dintre cei doi devenise sta. g*ndi =ivian$ Au#ise că era &oarte iu. cei doi .it de paciente$ Nu era de mirare$ 5 !red că o să ne mai vedem$ Noroc la e0amene$ 5 La revedere. Dorn. iar el 'i soţia trăiau con&orta. c*nd trecuse de trei#eci de ani 'i "n America a.il din plasamentele pe care le &ăcuse cu "nţelepciune$ Dar va &i oare mulţumit să se retragă din activitate6 Aici era punctul sensi. !harles Dorn.erger 'tia că <oe nu cite'te noutăţile$ (ănuia că . g*ndi Dorn.

ar &i tre. poate pentru că.ine.lema lui6 2ă se retragă sau nu6 >i dacă da. de'i era atent cu &i#icul său.irou dar se ră#g*ndi 'i ridică din nou tele&onul$ re.ăiete$ +u.irou 'i răspunse$ 5 Doctor Dorn. "nsă.ui să intri "n jocul nostru.eri la pr*n# l-a au#it pe Barsh.ui să devii insensi.erger$ +ra o pacientă$ De o oră avea dureri$ .rana 'i pierduse lichidul$ +ra o t*nără de două#eci de ani. 'i Dorn. ?Ar tre.ose'te repede$ De'i toată viaţa plecase "n toiul nopţii c*nd era chemat la urgenţe.uni$ 2e studia "ntotdeauna cu atenţie pentru că 'tia că la prima e#itare venea 'i gre'eala$ Atunci va pleca$ =a lăsa locul altuia$ =ă#use prea mulţi din cei care "ncercaseră să continue cursa peste puterile lor$ +l nu va &ace niciodată a'a$ +i . vedea că o. domnule doctor$ 5 2pune-i soţului tău să conducă atent 'i să oprească la sema&oare$ Avem timp su&icient$ Ai să ve#i$ !hiar 'i prin tele&on simţea că o ajutase să se rela0e#e$ Făcuse de multe ori a'a 'i considera aceasta ca parte intrinsecă a tratamentului său$ >i totu'i. spun*nd unui intern.stetricienii@$ A. . m*inile sigure 'i ochii . c*nd6 %n ultima vreme. 'tia că re#istă$ Avea mintea limpede.rit$ ocmai atunci sună tele&onul$ Lăsă pipa 'i chi.ia acum "'i dădea seama c*t de amară a &ost această remarcă. domnule doctor$ 5 Atunci. la primul copil$ =or. medic &iind. "n ultima vreme i se părea din ce "n ce mai greu$ . ar tre. simţurile lui deveniră alerte$ Un ca# nou avea asemenea e&ecte asupra lui$ Logic.mortalitate repre#entase una dintre aceste acţiuni$ >tia că oamenii cunosc alianţa dintre el 'i <oe$ !um a spus :il (artlett6 ?+'ti prietenul lui9 'i pe urmă el nu are nimic cu o. de cincispre#ece ani@$ Dorn. nu vin noaptea la urgenţe.erger r*sese "mpreună cu ceilalţi colegi.il 'i să-ţi &aci meseria mecanic$ !u el.un. "mpachetea#ă-ţi c*teva lucruri 'i să te aducă la spital$ e consult imediat ce ajungi$ 5 (ine. dar "l invidiase "n secret$ De un singur lucru "nsă era &oarte sigur$ =a renunţa dacă va descoperi că nu mai &ace &aţă$ Acum. lucrurile nu s-au "nt*mplat niciodată a'a. de e0emplu.uit să-'i piardă aceste sentimente cu mult timp "n urmă$ )e măsură ce "m. poate că va mai sta trei luni 'i apoi se va hotăr"$ !u gesturi mecanice "'i umpluse pipa 'i se pregătea să aprindă un chi.ătr*ne'ti.erger o instrui calm8 5 2oţul tău este acasă6 5 Da.uia să anunţe că sose'te pacienta$ . 'i-i părea rău$ (artlett era un medic .erger "'i notă "n g*nd să se poarte mai cordial cu el$ !e va &ace cu pro.ea agitat de'i "ncerca să se controle#e$ !um &ăcuse de at*tea ori p*nă acum. chiar 'i acum &ăcea ceea ce "i plăcea să &acă mai mult 5 meseria$ Luă pipa de pe . de e0emplu. Dorn. dermatologul. se rupsese mem.riturile pe .

e'te "ntr-o activitate care slă. haide. &iica lui 23ayne$ Bent 4CDonnell sor. lam. dar erau pregătite să se aprindă la prima atingere a &lăcării unui chi.oli6 5 Nu ar &i posi. arată-mi un copil mutilat. nici motivului pentru care veniseră aici$ )rivi "n jur. care acum nu ardeau.4) 5 Nu sunt convins că descoperirea tratamentului poliomielitei a &ost un lucru .un sau necesar$ =or. nu i-ar &i &ost de &olos nici lui.i serios. răspunse 23ayne$ Nu s-ar putea &ace asta a'a cum nimeni nu ar putea opri de#lănţuirea &urioasă a unui torent$ 4CDonnell "ncepu să r*dă$ 5 Nu cred că ar &i o comparaţie nimerită$ Dar dacă este a'a. să nu mai "ncercăm să "n&r*ngem 'i alte . la ceilalţi .i din coniacul pe care i-l adusese cu pa'i tăcuţi un servitor 'i se a&undă "n &otoliul ad*nc de piele pe care 'i-l alesese c*nd intrase "n cameră.ru "n consiliul de conducere al spitalului rei !omitate$ 2e a&lau "n salonul răcoros. nu poţi vor.i'nuită$ 4CDonnell intră politicos "n vor. ridicată "n mijlocul unui parc de cinci#eci de acri.esc &oarte serios$ 23ayne lăsă din m*nă paharul cu coniac 'i se aplecă "nainte spre a &i mai convingător$ 4h. la tavanul placat cu lemn. "n această seară călduroasă de iulie. din stejar.uie discuţia$ %n &ond. din locuinţa lui impunătoare.ă8 5 2ugeraţi deci că ar tre.i ama.rele de&ormate 'i mă voi "n&iora.ila masivă. recunosc. Amelia 'i Denise Ouant#. cu mem. la căminul ca o pe'teră "n care stăteau "ngrămădite c*teva . "mpreună cu ceilalţi. la ra&turile pe care se "nghesuiau volumele legate "n piele. la &el ca ceilalţi. de ce mai discutăm6 5 De ce6 23ayne lovi cu pumnul "n .risat "n lemn de stejar.ui să oprim cercetarea medicală. după cină$ %i trecu prin minte că are "n &aţă o scenă medievală$ )rivi "n jurul camerei discret luminate.uturugi. chiar dacă nu poţi &aci nimic pentru a impune o schim.raţul &otoliului$ )entru că "ncă mai poţi să depl*ngi ceva. soţia lui.itorul era +ustace 23ayne. milionar &ilantrop 'i mem. &ondatorul imperiului comercial din ora'. să "ngheţăm cuno'tinţele 'i tehnica. comentă 4rden (ro3n$ )re'edintele consiliului #*m.e'te calităţile rasei umane$ +ra o dispută o. la mo.il celor două &emei din cameră.are$ 5 %nţeleg$ 4CDonnell nu era convins că dorea să contri. "nchisă la culoare. la peri&eria estică a ora'ului (urlington$ 5 Haide.il. apoi voi scoate carnetul de cecuri$ Dar acum discut despre principii$ Adevărul este 5 'i s&ide# pe oricine ar nega asta 5 că suntem angajaţi or. nici lui 4rden (ro3n "n relaţiile cu 23ayne.rit$ 5 =or.

i$ !a soţie.at8 cea apropiată de munca lui.ire$ Avea darul să preia ironiile tatălui său 'i să le "m.il numai din plăcerea de a &i răutăcios$ !ercet*ndu-i "n&ăţi'area. adăug*nd un cuv*nt sau două$ +ra 'i &rumoasă. de e0emplu chiar 'i lui. Denise Ouant#.a.otivul era pro. "i spuse8 5 2unt convinsă că nu renunţi at*t de u'or. sau cealaltă.l*ndă 'i conciliantă "n vor.ine "n urma vi#itelor &ăcute "n casa pre'edintelui.ă care ar &i &ost mai . care "nvăluie uneori &emeile de patru#eci de ani$ (ănuia că "l vi#ita pe +ustace 23ayne 'i că venea la (urlington destul de des$ .din "ncăpere$ Amelia (ro3n. pro. simţindu-se "n largul său "n lumea medicală 'i "n spital. "n domeniul &amiliar am*ndurora$ Denise Ouant#. dedicată carierei sale pro&esionale.ună pentru un . &ără "ndoială o &emeie de lume. deta'ată 'i cu interese mai apropiate de viaţa de #i cu #i$ >irul g*ndurilor "i &u "ntrerupt de Denise$ Aplec*ndu-se spre el. "i surprinse privirea 'i "i #*m. 4CDonnell se tre#ise de c*teva ori privind involuntar "n direcţia doamnei Ouant#$ !u greu reu'ea să o asocie#e ca &iica acestui om aspru. nu-l lăsa pe tata să scape at*t de u'or$ (ătr*nul mormăi nemulţumit8 5 Nu am de ce să scap$ 2ituaţia este &oarte clară$ De mii de ani.ă să i'te discuţii din orice$ ?(ătr*nului "i place "ncă lupta. a intervenit &oametea 'i a re#olvat echili. care sătea "n capul mesei$ La 'apte#eci 'i opt de ani.a. &emeia independentă 'i plăcută. capa.il acela de a-l supraveghea pe tatăl său$ >tia că soţia lui 23ayne murise cu mulţi ani "n urmă$ Din conversaţie reie'ise că cea mai mare parte a timpului. rară. Denise Ouant# era . "'i spuse el$ Lucy. dar de soţ nu pomenise nimic$ (ănuia că era despărţită. g*ndi 4CDonnell. interveni 4rden (ro3n$ .l*n#ească. de'i 4CDonnell "l suspecta că dore'te mai degra. 4CDonnell presupuse că su&erea de reumatism$ %n contrast cu el.ilă să &acă dintr-un cămin un cui. doctore 4CDonnell$ e rog.rul$ 5 Uneori au &ost 'i intervenţii voite$ Nu natura a &ăcut singură totul. pe care o cuno'tea destul de . greu "ncercat. &rumuseţea matură. chiar dacă numai prin cuvinte@$ . sau divorţată de soţul ei$ 2e tre#i compar*ndu-le "n g*nd pe Denise Ouant# 'i Lucy :rainger$ Di&erenţă ca de la cer la păm*nt. se implicase "n toate activităţile soţului său 'i era pusă la curent cu tot ce se "nt*mpla "n spital$ Fiica măritată a lui 23ayne.nstinctul "i spunea că 23ayne e0agera "n ceea ce spunea despre medicină.ăr. capa.alanţa naturii a păstrat proporţiile "ntre &iinţele umane$ !*nd numărul ridicat de na'teri a suprapopulat planeta. g*ndi 4CDonnell.ilă să ţină piept oricui. . Denise locuia la Ne3 KorA$ Amintise de c*teva ori de copii. asculta totul cu multă atenţie$ %n timpul cinei. cald 'i lini'tit$ 2e "ntre. +ustace 23ayne "ncă mai mani&esta duritatea cu care "'i construise imperiul$ Uneori pro&ita de avantajul v*rstei pentru a-'i ironi#a oaspeţii.

iciunile lor copiilor lor 'i copiilor copiilor lor$ 5 Legătura dintre .unurilor comune$ 2pune-mi 'i mie. iar 4CDonnell o vă#u #*m. +ustace.oală 'i ereditate este departe de a &i clari&icată.i. tinere$ )ot &ace &aţă tuturor argumentelor tale. dar mai moderat$ 2puse cu voce . c*t 'i de trup7 se răsti 23ayne$ Nu copiii sunt aceia care mo'tenesc caracteristicile psihice ale părinţilor 'i slă. g*ndi 4CDonnell$ )ro. dar nu a &ost nimic voit c*nd au &ost eliminate specimenele neadapta. "ţi dau eu@$ 5 La cei sla. răspunse . +ustace 23ayne "l privi &urios$ (ătr*nul luă o "nghiţitură de coniac$ Apoi. avea un acces de tuse$ 2ă-l las mai "ncet. inapţi. da$ Nu-i a'a6 4CDonnell #*m. iar cei puternici au supravieţuit$ %ntotdeauna s-a păstrat echili.oli incura.i sau la cei nenorociţi6 ?Foarte . pe de. la ce &olose'te un sanatoriu pentru .i7 (ătr*nul tună ultimele cuvinte$ Acum.rul natural$ >i din această cau#ă numai cei puternici s-au perpetuat$ +i au dat na'tere generaţiei următoare$ 5 +'ti "ntr-adevăr convins. . dacă vrei argumente.a chiar 'i la mai multe$ 4CDonnell hotăr" că va continua.il că are tensiune$ !a 'i cum 4CDonnell ar &i spus cu voce tare ce g*ndea. spuse 4CDonnell$ 5 =igoarea este dată at*t de minte.ătr*nul. sla. oameni neproductivi. g*ndi 4CDonnell. medicina de astă#i păstrea#ă "n viaţă oamenii care ar tre. cei sla.a.ile$ 5 e g*nde'ti la cei sla.i.iciunile lor6 5 Nu "ntotdeauna$ Argumentarea continua "ntre ei doi acum$ !eilalţi ascultau$ 5 Dar de cele mai multe ori. dar 4CDonnell simţi că "i &ace plăcere să "l contra#ică$ !*nd a &ost o epidemie.ile6 %ţi spun eu. răutăcios.ili să contri.ind$ 5 Ne "ndreptăm cu repe#iciune spre degenerarea speciei.ine. "i lăsăm să se "nmulţească 'i transmitem slă.i$ (ătr*nul ridică vocea. incapa. spuse8 5 Nu "ncerca să mă cruţi.5 2unt de acord cu tine "n unele ca#uri. pe cei a&ectaţi de .oli$ Acumulăm poveri pentru societate.uie "n vreun &el la producerea .ă Amelia (ro3n.rul 5 echili. pline cu pacienţi$ Acum toţi oamenii &ug repede la psihiatru$ 5 Ar putea &i o dovadă că sunt mai con'tienţi de importanţa sănătăţii mentale$ 23ayne "l imită comic$ 5 Dar ar putea &i 'i o dovadă că perpetuăm oameni sla.i$ 5 +0istă unele dove#i că da$ 5 +ste unul din motivele pentru care avem at*t de multe spitale psihiatrice. că omenirea este at*t de degenerată acum6 "ntre.i au &ost eliminaţi. cel puţin "n lumea vestică$ %i menţinem "n viaţă pe mutilaţi.ili. sla.ui să &ie lăsaţi să moară "n pace$ %i ajutăm să trăiască.

ătr*n$ Dar vă#u &isura din argumentaţia acestuia$ 5 Dacă aveţi dreptate.leme pe care medicina a "ncercat să le re#olve$ Niciodată nu le-a re#olvat "n "ntregime$ .ai toarnă-i coniac domnului 4CDonnell.lemele "nainte ca ele să se mani&este 5 prin selecţie naturală$ 5 :re'iţi. sunt create de om$ 5 Fac parte din evoluţie. poluarea 5 acestea nu sunt cau#e naturale. tu.edicina are o singură pro. pe cei sla. apare imediat alta$ 5 Dar acestea sunt pro. domnule 23ayne. spitale pentru . sărăcia. domnule 23ayne$ 2puneţi că . 4CDonnell ridică paharul$ /ochia "i &o'nea discret.i 'i pe cei puternici$ )entru că totul "nseamnă un singur lucru 5 supravieţuire$ Acesta este scopul medicinii.ătu din palme impulsiv$ Dar 4CDonnell nu terminase$ 5 De aceea am luptat cu poliomielita. iar evoluţia este o parte a naturii$ oate converg spre echili. a condiţiilor pe care 'i le creea#ă$ Lipsa de igienă. 'i ti&osul. Denise$ !*nd ea se apropie cu sticla.lemă adevărată$ %ntotdeauna a &ost 'i va &i aceea'i$ +ste pro. ea 'i-ar re#olva pro.ăutură . "nseamnă că 'i medicina este o latură a echili.rului$ 5 !um ai ajuns la conclu#ia asta6 !e argumente ai6 5 . nu ale naturii$ 4chii lui 23ayne străluceau maliţios$ Dacă natura ar &i lăsată "n pace. 'i cu ciuma neagră. 'i am să vă spun de ce$ 4CDonnell nu se mai g*ndea la e&ectul cuvintelor sale$ 2imţea doar că avea ceva de spus at*t sie'i c*t 'i celorlalţi$ .edicina este "ntotdeauna cu un pas "n urmă. 'i oric*t de repede am re#olva noi o pro.lemele medicinei. 'i si&ilisul$ De aceea luptăm "n continuare cu cancerul.lini'tită8 5 !red că treceţi cu vederea un lucru. 'i c*nd se aplecă spre el "i simţi par&umul$ )entru o clipă simţi un impuls a.lema supravieţuirii individului$ 2upravieţuirea este cea mai veche lege a naturii$ 5 (ravo7 Amelia (ro3n .ile$ De aceea "i ajutăm pe oameni să trăiască 5 pe toţi oamenii pe care putem.lemă.are a mediului creată de m*na omului a produs pro.oli incura.erculo#a 'i celelalte$ De aceea avem acele locuri despre care aţi vor.olile sunt generate de natură$ Dar multe dintre ele nu ne-au venit "n mod natural$ +le sunt re#ultatul mediului "n care trăie'te omul. 4CDonnell simţi cum se "n&ier. "n egală măsură.it 5 sanatorii.*ntă$ Fiecare schim. a'a cum &ăcuse mai "nainte$ Dar .ătr*nul tăcu$ Apoi se "ntoarse spre &iica sa$ 5 .ru$ 4CDonnell g*ndi admirativ8 nu-l poţi scutura u'or pe . singurul pe care putem să-l avem$ )entru moment se a'tepta ca 23ayne să răspundă cu un torent de argumente.edicina este o parte a evoluţiei$ De'i era hotăr*t să se controle#e. 'i pojarul.surd 'i copilăresc să "i m*ng*ie părul negru 'i mătăsos$ %n secunda următoare ea nu mai era l*ngă el$ urna .

strucţionist$ 4rden (ro3n "l "ntrerupse repede8 5 A spus cineva a'a ceva vreodată6 5 Nici nu tre. +ustace$ >i ne &aci o mare nedreptate$ 4rden (ro3n se hotăr*se să &ie direct$ Ai &ăcut la (urlington o mulţime de lucruri ."n paharul tatălui său$ 5 Dacă ai "ntr-adevăr aceste convingeri.une$ (ătrinul păru să se mic'ore#e "n &otoliu$ 5 De unde 'tim noi care sunt adevăratele motivaţii ale acţiunilor noastre6 )resupun că a'teptaţi de la mine o mare donaţie pentru e0tinderea spitalului$ 4rden (ro3n răspunse cinstit8 5 Adevărul este că sperăm că vei găsi de cuviinţă să-ţi &aci o.uţie generoasă$ )e nea'teptate.are. nu mai au mult de a'teptat$ 5 +'ti nedrept cu prietenii. nu-ţi pot cere a'a ceva$ 2unt de-a dreptul cople'it$ 5 Nu tre.ru$ >i după ce nu voi mai &i eu. spuse 4rden$ onul său era jumătate "n #e&lemea. nu6 . Denise$ Am să-ţi răspund$ 2unt "n consiliul spitalului pentru că sunt un om practic$ Lumea este a'a cum este 'i nu pot eu să o schim. 'tiu ce cred unii dintre voi 5 că eu sunt un o.uie să &ii$ (ătr*nul &ăcu o pau#ă.uie să spuneţi$ 23ayne "i aruncă pre'edintelui consiliului o privire maliţioasă pe jumătate amu#ată$ Fiecare activitate are nevoie 'i de o &orţă de &r*nare uneori$ Asta am &ost eu 5 o &r*nă. chiar dacă "i văd gre'elile$ Dar oamenii ca mine pot &i o &orţă de contraechili. +ustace. tu 'i prietenii tăi veţi descoperi că aveţi nevoie de alta$ 5 2pui prostii.ru$ 4h.l*ndeţe. "nv*rtind paharul de coniac de picior$ %ncă nu m-am hotăr*t. ce cauţi "n consiliul de conducere al unui spital6 +ustace chicoti$ )entru că 4rden 'i alţii c*ţiva speră să nu "mi schim.ilă$ 4CDonnell "l au#i pe 4rden inspir*nd ad*nc$ +ra un dar de o genero#itate nea'teptată$ Nici "n cele mai &rumoase vise nu speraseră la at*t$ (ro3n spuse8 5 +ustace.i'nuita contri. tată. de'i m-am g*ndit la asta$ =ă spun peste o săptăm*nă sau două$ 2e "ntoarse . jumătate serios$ 5 >i tu e'ti un mincinos$ (ătr*nul se distra copios$ Ai pus o "ntre. +ustace 23ayne spuse8 5 !red că un s&ert de milion de dolari este o sumă accepta. plin de .rusc spre 4CDonnell$ <oci 'ah6 4CDonnell scutură din cap$ 5 Nu mai joc de c*nd am terminat colegiul$ 5 +u joc mult cu doctorul )earson$ %l privi scrutător pe 4CDonnell$ %l cuno'ti pe <oe )earson. o &orţă de echili. testamentul$ %l privi răutăcios pe 4rden (ro3n$ 4ricum..

a de unde 'tiuse ea$ )oate că-i au#ise pe el 'i pe Denise Ouant# c*nd "'i luaseră rămas .ă (ro3n$ 5 )entru că vrea să 'tie. să nu meargă$ (rusc.5 Da. răspunse soţul ei$ 5 !red că ai primit mesajul6 spuse 4CDonnell$ 5 Da$ (ro3n era calm 'i arăta că nu dore'te să continue su.uni speciali'ti ai spitalului$ 2per să răm*nă "n &runtea secţiei pe care o conduce. 4rden (ro3n.il avu un sentiment de vinovăţie$ . de'i nu am discutat-o niciodată$ Are doi copii la liceu$ >i are trei#eci 'i nouă de ani$ 5 !e ţi-a venit6 o "ntre.ine$ 5 +u "l cunosc pe doctorul )earson de &oarte mulţi ani$ %n spital 'i "n a&ara lui$ =or.ea rar cu cuvinte g*ndite dinainte$ +ra oare un avertisment6 4CDonnell nu era sigur$ 23ayne continuă8 După părerea mea. 4CDonnell se "ntre.ună. g*ndi 4CDonnell 5 direct 'i deschis$ Un ultimatum pentru pre'edintele consiliului de conducere 'i pentru pre'edintele corpului medical$ !u alte cuvinte8 +ustace 23ayne spusese dacă vreţi s&ertul meu de milion de dolari. doctorul )earson este unul dintre cei mai .iectul$ 4CDonnell "i mulţumi "n g*nd pentru asta$ >tia că pro. am ajuns 'i la asta.ună.ai t*r#iu.i Amelia 'i "i atinse .ă Amelia$ 5 +ste "n stare să "l dea 5 dacă are che&.lema este a lui 'i nu a pre'edintelui$ L-au lăsat "n &aţa hotelului "n care locuia$ %n timp ce "'i urau noapte .un$ +l "i spusese politicos că speră să o mai vadă$ +a "i răspunsese$ 5 Locuiesc la Ne3 KorA. &oarte .il al lui (ro3n. Bent. la care hotăr*se. Amelia 'i 4CDonnell stăteau "mpreună pe scaunele din &aţă ale Lincolnului decapota. #*m.ilitatea 'i inteligenţa 5 "n totalitate$ +i. Amelia spuse sugestiv8 5 Apropo. Denise este despărţită de soţ dar nu divorţată$ !red că au o pro.raţul soţului ei$ Dragul meu. 4CDonnell se "ntre. "ntorc*ndu-se spre casă$ 4 vreme au mers "n tăcere$ 5 !hiar cre#i6 Un s&ert de milion6 "ntre. doctore 4CDonnel7 )rivi "n jur 'i "l recunoscu pe chirurgul stagiar 2e-ddons$ L*ngă el . mulţi ani de acum "nainte$ %i respect a.a dacă nu va merge la !ongresul de chirurgie de la Ne3 KorA de luna viitoare. cu o săptăm*nă "n urmă.ntră "n holul clădirii 'i &u smuls din g*nduri de o voce care "i spuse8 5 Noapte . g*ndurile lui se "ntoarseră la Lucy :rainger 'i "n mod ine0plica. tu nu ai &i putut &i &emeie$ Nici chiar după cea mai delicată operaţie chirurgicală$ )rivind cum se "ndepărtea#ă Lincolnul. "mpreună cu copiii$ 2ună-mă c*nd ajungi pe acolo$ Acum.lemă. jos m*inile de pe <oe )earson7 1 .

la care am*ndoi r*seseră cu po&tă 'i se ţinuseră de m*nă.ase despre planurile lui de a practica chirurgia. tot ce simţi. acestea rareori a.i dacă merită. comentă =ivian$ 5 .iAe 2eddons simţi cum "l cuprinde pasiunea. "n realitate. "i simţea &orţa interioară. g*ndi el.ase de ce dorise să se &acă asistentă$ 5 Nu cred că pot să e0plic. tăria de caracter ascunsă su.ească$ Unele asistente mai "n v*rstă. care i se părea cunoscută$ )ro. &olosindu-'i cartela de acces. un mu#ical #gomotos 'i picant.un.iologic7@ +ra aproape de mie#ul nopţii. 'i mi-am pus "n g*nd să &iu asistentă$ ?Da. .raţul pe spătarul scaunului ei.il o elevă asistentă.u#au de li. la &el ca acum o #i sau două "nainte.era o .iAe "'i sprijinise . dar se atenţionă singur8 ?Fără complicaţii7 Aminte'te-ţi. din c*nd "n c*nd.ertate$ Dar.iAe 'i o luă de m*nă$ =ivian #ise8 5 !unosc povestea asta. iar ea nu &ăcuse nici o mi'care de protest$ La cină. spuse . o "n&ăţi'are .iAe$ De c*nd mă 'tiu am vrut acest lucru$ %i povestise apoi că părinţii ei se opuseseră la "nceput. te "ntre.a moale$ 5 Am o "ntreagă colecţie de pove'ti$ +ste specialitatea mea$ %i căută m*na 'i i-o luă$ 2ă-ţi mai spun6 .iseră despre ei$ =ivian "l "ntre. dacă nu ai putea &ace o muncă mai u'oară$ Dar cred că asta li se "nt*mplă tuturor oamenilor$ 2unt o persoană &oarte "ncăpăţ*nată.runetă drăguţă. a'a părea.a. am mai au#it-o 'i altădată$ Dar nu opuse nici o re#istenţă c*nd el o trase spre poarta ce dădea spre parc$ !u tot "ntunericul putu să distingă o alee mărginită de plopi 'i simţi su.ertate$ 5 Hai să mergem "n parc.ă "ndoiesc. este pur . e'ti "ncăpăţ*nată. picioare iar. acceptaseră$ !red că am vrut să &ac ceva cu adevărat pentru mine.ea. vor. iar de c*teva ori .iAe. iar el o "ntre. dar =ivian anunţase că va "nt*r#ia. 'i această meserie mi-a plăcut cel mai mult$ 5 >i acum cre#i la &el6 5 Da$ +i. . spuneau că tinerelor din #iua de astă#i li se permite prea multă li. după cum o arăta v*rsta$ 5 Noapte .l*ndă 'i &eminină$ %ncă o dată.osit 'i ve#i unele lucruri ur*te la spital 'i te g*nde'ti acasă. deci nu avea motive să se gră. vă#*nd c*t de mult "'i dorea acest lucru.ind$ Apoi. care-'i &ăcuseră studiile "ntr-un regim spartan. "nainte de spectacol. m*ng*indu-i umărul. ceea ce-i permisese să-'i lase m*na să alunece u'or "n jos. le spuse #*m. . toate grijile răm*n "n urma ta$ 2pectacolul se terminase 'i cei doi se "ntorceau agale spre spital$ Fusese un spectacol . c*nd e'ti o. pătrunse prin u'ile de sticlă "n li&t$ 5 )are "ngrijorat de ceva.ună. apoi. ochi &rumo'i$ !*nd ajungi acolo unde a ajuns el. cred asta@$ 2tudiind-o pe ascuns "n timp ce vor.

uise să-'i impună o disciplină severă. dar continua s-o ţină lipită de el$ 5 +'ti &rumoasă7 .*inile sale se mi'cau.*j.oala.iAe.iAe7 e rog7 Nu7 . .uie să dea altora at*t de mult din grija 'i emoţiile sale. "n partea de sus. cu &iecare m*ng*iere lipind-o mai puternic de el$ %i era neca# pe propriul ei corp. 'i nu avusese "ncă nici o supapă prin care să elimine presiunea acumulată "n interior$ 4 asistentă vede at*t de multă su&erinţă 'i tre.iAe o str*nse mai tare "n .iAe slă.ăr. ea "'i lipi &aţa de umărul lui$ +l "i ridică . dar nu at*t de tare "nc*t să nu poată judeca situaţia$ re. apoi reveni.ţire de vară "i simţi coapsele apăs*nd-o puternic$ .ă.i 'i de a &i iu. era oare gre'it să se . o prinse de umeri 'i o "ntoarse cu &aţa spre el$ Apoi o sărută pe . o deta'are de toate pro. ne.or" mai jos.u#e$ =ivian simţea că inima "i . o să-i placă 'i mai mult$ +ra atrăgător 'i erau am*ndoi tineri$ 2imţea "n ea valuri de dorinţe$ 2e sărutară din nou 'i ea "i răspunse la sărutare$ =*r&ul lim. să-'i "ncuie emoţiile "ntr-un colţ din su&let 'i să-'i stăp*nească lacrimile$ !*nd e'ti t*năr 'i lipsit de e0perienţă 'i "ţi este puţin teamă.u#ele lor se "nt*lniră din nou$ %i simţea din nou m*na m*ng*ind-o pe umeri. g*ndi ea. autopsia.ise acum puţin str*nsoarea. "'i găsea re&ugiul "n . nestăp*nit$ .urare divine$ /eali#ă.ate mai puternic. moartea.5 !are. cu răsu&larea tăiată8 5 Nu. trecu u'or peste &ustă. asta8 .lemele pe care le avea$ %nchise ochii 'i savură secundele de căldură 'i tandreţe care &useseră at*t de rare "n ultimele luni$ De at*tea ori de c*nd venise la spital tre. .ia cu m*na 'i .*ia s-o des&acă$ +a "i strigă.erare pe care o simţise cu ani "n urmă. lucrul acesta nu este u'or$ Au &ost at*tea lucruri.iAe ajunsese la gulerul rochiei$ +ra &ăcută să se deschidă "n &aţă 'i. pe s*ni$ Din &iecare părticică a trupului ei ţ*'nea dorinţa de a iu.*na dreaptă co.iAe .ii lui pătrunse u'or "n gura ei 'i ea "l "nt*mpină cu propria ei lim. "n .raţele mamei sale$ . 'ocurile de la urgenţe. simţea aceea'i eli.*na lui . acum era momentul$ ?%ncă puţin. iar c*nd se atinseră simţi o &urnicătură plăcută$ .iAe se opri. era prinsă cu o agra&ă$ . copil &iind. mai t*r#iu avea să-i &ie mai greu$ =ivian 'tia deja că "i place de . "ncă puţin7@ Deodată simţi o u'urare imensă. m*ng*ind-o pe spate$ . durerea.ucure de acest moment de tandreţe care era numai al ei6 )entru o clipă. pe care acum "l simţea cuprins de o ameţeală 'i o tul.mpulsiv. vocea ei ascundea un tremur u'or$ 5 Uite. parcă cu o a doua minte că dacă vroia să termine.raţe 'i prin rochia su.une'te. pe spate. de e0emplu6 De'i părea &oarte calmă. apăs*nd mai tare. c*nd. acum. a'a că.iAe 2eddons 'i că dacă se lăsa "n voia sentimentelor.raţele lui .uia să se oprească imediat sau să continue6 +ra con'tienta că dacă acum nu se hotăra.ită.

iAe o sărută din nou cu pasiune 'i ea "i răspunse la &el$ A'adar.iAe$ rec oameni pe aici$ 5 2ă mergem "ntre copaci$ 4 prinse de m*nă 'i porniră "m.iAe era doctor.ă . gră. aici era dat să se "nt*mple.un simţ$ 5 Nu aici. simţi că i se taie respiraţia$ %i prinse u'or s&*rcul "ntre degete 'i valuri sen#uale de e0ta# o cutremurară$ Acum 'tia că era prea t*r#iu să se mai oprească$ %l dorea cu ardoare$ (u#ele ei "i 'optiră la ureche8 5 (a da7 4h. .e'te-te$ 2imţea că e0citarea ei i se transmitea 'i lui$ 5 Aici. spuse =ivian după ce se a'e#ă$ Nu am &ăcut-o intenţionat$ 5 +'ti sigură6 "ntre.tul ei.ntuia "nsă că acum va &i satis&ăcută$ 5 :ră. draga mea.uie să joci teatru$ Dacă vrei să mergi acasă spune 'i te duc$ 5 e rog să mă cre#i. tre.iAe. apoi durerea reveni din ce "n ce mai intens$ 5 . 'tia să &ie atent$ Ajunseră "ntr-un lumini' "nconjurat de copaci 'i tu&i'uri$ .iAe. dar o conducea "napoi.a. cuprinsă de curio#itatea de a a&la cum va &i$ Alungă imediat din minte consecinţele9 nu i se păreau importante$ .iAe cu o undă de "ndoială$ +a "i căută m*na$ 5 . spre o .ancă$ 5 %mi pare rău.il crede că este un truc. iar "n clipa "n care-i cuprinse s*nul delicat. dar nimic nu o satis&ăcuse$ . te rog. aici mă doare$ Am vrut 'i eu la &el de mult ca 'i tine$ )e . spuse el 'i se "ndreptă spre marginea poieniţei$ Deodată =ivian simţi o durere s&*'ietoare$ +ra at*t de intensă.răţi'aţi$ =ivian simţea că tremură de emoţie.iAe7 %l luă de . g*ndi ea$ =ivian nu era virgină$ Nu mai era din liceu 'i mai avusese o legătură "n primul an de colegiu.uie să mă a'e#$ 5 2ă mergem pe aici$ %'i dădea seama că era "ncă sceptic. ce s-a "nt*mplat6 =edea că . că nu 'tia ce să &acă$ ?)ro.raţ$ Mă doare genunchiul$ . da7 5 Draga mea =ivian7 )utu să-'i dea seama după vocea lui "ntretăiată că 'i el era e0citat$ )udoarea o &ăcu să ai. nu tre. "nc*t la "nceput nici nu 'tiu ce o doare$ Apoi "'i dădu seama că era la genunchiul st*ng$ Ţipă &ără să vrea$ 5 !e este =ivian. mă doare genunchiul$ )ot să mă a'e# undeva6 5 =ivian.iAe era uimit. .ă o clipă de .e'te-te.Nu se convinse nici pe ea$ (raţele ei "l str*ngeau cu putere$ /eu'ise să-i des&acă rochia puţin 'i-i simţi m*na pătrun#*ndu-i dedesu. . printre copaci.iAe.ă doare "ngro#itor. g*ndi ea$ Fetele &ac ast&el de lucruri pentru a ie'i din situaţii de &elul ăsta$ )rimul val de durere o lăsă puţin.

este ceva rău6 Acum era 'i ea alarmată$ 5 )oate că nu.ia dacă ne cunoa'tem@$ Apoi durerea reveni 'i ea tresări$ 5 Ţi s-a mai "nt*mplat 'i altădată6 "ntre. se certă9 a.iAe era acum doctorul$ 5 :enunchiul$ A'a.un$ 5 . dar nu este a'a$ )e cuv*nt7 5 (ine$ 2pune-mi ce te doare$ .surdul situaţiei 'i "ncepu să chicotească$ 5 !e s-a "nt*mplat6 .ă . . "i pipăi din nou genunchiul$ =ivian "l privea g*nditoare$ +ste priceput.uie să mergi la un doctor$ !red că doctorul :rainger este cel mai . &etiţo. "ncercă să o "nveselească$ )acientul acela care mi-a trimis .ă cum ar &i dacă ar răm*ne am*ndoi "mpreună pentru totdeauna6 !a soră medicală "l putea ajuta &oarte mult 'i "i putea "nţelege munca$ ?+'ti ridicolă.iAe.esc eu cu ea m*ine dimineaţă$ Acum tre. =ivian$ După ce-l dădu.iletele este un #g*rcit$ Nu mi-a plătit 'i ta0iul$ . =ivian reali#ă a.inet medical$ 5 Ascultă.iAe$ )e moment. parcă am &i "ntr-un ca. va &i un medic .uie sa mergem acasă$ =raja se destrămase$ Nu mai putea &i re&ăcută9 oricum.ea numai medicul$ 5 Nu$ re.uia6 5 )oate$ 4ricum.iAe o ajută să se ridice 'i o sprijini$ 2imţi deodată că vrea să o proteje#e$ 5 )oţi să mergi6 5 Da$ Nu mă mai doare$ 5 Numai să ajungem la poartă 'i de acolo putem lua un ta0i$ )entru cu o vă#u supărată.iAe era uimit$ 5 .iAe 2eddons nu se mai g*ndi că aceasta era o &ată cu care acum c*teva minute era gata să &acă dragoste$ Acum acţiona ca un pro&esionist$ A'a cum &usese instruit. m*ine tre.ă g*ndeam 'i eu$ Acum c*teva minute$$$ 'i acum. nu "n noaptea aceasta$ Am*ndoi 'tiau$ .ui să e0iste$ 4 să ne spună Lucy :rainger$ =or. deodată$ 4 durere ascuţită$ 5 2ă văd$ 2e lăsă "ntr-un genunchi "n &aţa ei$ !are6 =ivian ridică &usta 'i "i arătă genunchiul st*ng$ +l "l pipăi u'or$ )e moment. o lini'ti el$ Dar este aici o mică um&lătură care nu ar tre. răspunde$ Ţi s-a mai "nt*mplat6 . uite.un$ 4amenii "i vor cere ajutorul 'i el va &ace tot ce va putea ca să "i ajute$ 2e "ntre.iAe era &oarte serios$ 5 4 singură dată$ Dar nu a &ost at*t de rău ca acum$ 5 !u c*t timp "n urmă6 5 !am o lună$ 5 Ai consultat un medic6 Acum vor. =ivian$ Am cre#ut$$$ 5 >tiu ce ai cre#ut. mintea lui anali#a metodic posi.ilităţile$ !iorapii de nailon "l "mpiedicau să palpe#e genunchiul$ 5 Dă-ţi jos ciorapul.urmă a apărut durerea$$$ tresări din nou$ 5 %mi pare rău.

oala "n primul stadiu de evoluţie 'i "nainte ca pacientul să su&ere$ 5 Următorul$ )earson "'i reluă locul la microscop.ăr. doctorul <oseph )earson mormăi cuvintele spre /oger .cNeil se a'e#ă din nou de cealaltă parte a .ine 'i la timp$ )rive'te 'i tu$ 2e dădu la o parte 'i "i &ăcu loc lui .edicul stagiar citi din dosar$ 5 !a#ul a &ost un . iar .iroului$ 2tagiarul "i "mpinse o lamă "mpachetată 'i.a6@ g*ndi el$ %i spuse lui . :il (artlett avusese dreptate.area modului lor de lucru "n acest &el. spuse8 5 . scoase 'i a doua lamă 'i o introduse pe a treia$ . alt&el iar mă cert cu ceilalţi$ . cei doi 'tiau că volumul de muncă este prea mare$ Lamele studiate acum conţineau secţiuni din apendicele unui pacient operat cu c*teva săptăm*ni "n urmă$ )acientul &usese e0ternat de mult 'i. "n ca#ul acesta.cNeil era a'e#at de cealaltă parte a . spuse )earson acru.cNeil la microscop$ )earson lucra acum "mpreună cu stagiarul.ie mi s-a părut normal$ 5 Hm$ )earson mută puţin lama$ . el "ncepu să consulte ni'te notiţe luate de cur*nd$ %n timp ce lucrau.ai . spuse . care e0aminase apendicele operat după ce acesta-i &usese adus de la sala de operaţie.a stai puţin. raportul nu &ăcea dec*t să con&irme corectitudinea diagnosticului pus de medicul chirurg$ %n acest ca#.cNeil$ A venit acum cinci #ile$ A'teaptă să le trimitem conclu#iile$ 5 .N4UĂ 5 Dă-mi detalii$ Aplecat deasupra microscopului.ine mi le-ai da pe acestea mai "nt*i.cNeil$ .at de patru#eci de ani. a'a cum cerea regulamentul spitalului.ia aici se vede$ !ine a operat6 5 Doctorul (artlett$ 5 A operat . internat pentru apendicită$ . e ceva aici$ După c*teva secunde.at gura degea. pentru a aduce la #i rapoartele chirurgicale$ De'i &ăceau e&orturi serioase.cNeil.ată. "ntruc*t )earson se apucă s-o des&acă. aici este apendicită acută$ A.iroului la care stătea )earson$ 5 !um a ie'it organul la anali#a comparativă6 .cNeil era pe punctul să spună că acum c*teva săptăm*ni el sugerase schim. (annister intră pe tăcute "n sală 'i "ncepu să aranje#e h*rtiile "n &i'et$ 5 Acesta este un ca# recent. mai ales că depistase . dar )earson insistase ca dosarele să &ie luate "n ordinea "n care veniseră$ 2tagiarul renunţă "nsă$ ?De ce să-mi .

ui un an ca să găsim vreunul$ Nu mai ţin minte de c*nd nu am mai "nt*lnit un neg al.ind. pentru &emeie acest lucru "nsemna operaţie urgentă$ Dar. a'a cum o.lemelor de genul aceleia cu care se con&runtau acum$ )earson studie din nou lamele$ >optea constatările numai pentru sine.cNeil 'tia că un melanom nu se "nt*lnea des. ar putea &i un neg al. "n cel mai pur "nţeles al cuv*ntului$ A'a cum "nvăţase să &acă.area este8 e de natură malignă6 )earson introduse prima lamă la microscop. răspunse tehnicianul laconic$ rea.i'nuiau mai toţi patologii8 5 +ste mic$$$ a.cNeil trecu mental "n revistă datele comparative ale celor două tipuri de tumori$ +rau chinuitor de asemănătoare$ Am*ndouă erau parţial celulare.a să vedem. apoi reglă lentilele$ 5 Ar putea &i$ Luă a doua lamă 'i apoi "ncă două$ )e de altă parte. .ui s-o &acă o secretară.il s-o &acă mult mai . dar 'i că un neg al.ă pe care ar tre.astru era e0trem de rar$ . se au#i vocea uscată a lui (annister din spatele lui )erason$ )earson se "ntoarse supărat$ 5 u ce &aci aici6 5 !omplete# &i'e.a asta nu era matematică$ +ra patologie. tu ce #ici6 .ine dec*t tine@. mai vechi$ Nu putem aduce unul de la arhivă6 5 Ne-ar tre.uia să &ie corect$ După ce privi toate lamele. 'tia că pro. "ntr-o #i$ Alt&el nu vom putea &ace comparaţii c*nd se va ivi un ca# neclar ca acesta$ 5 De cinci ani spuneţi asta.ine pusă la punct la patologie$ Unii o numeau ?arhivă de organe le#ate@ dar.a.senţa hemoragiei$$$ nici o necro#ă pe ţesut$$$ . cu o pigmentaţie &oarte puternică$ 2e mai g*ndi că tre.astru$ )earson se "ncruntă supărat$ =a tre. oricum ar &i &ost numită.lemă importantă$ Un melanom era o tumoare inevita. g*ndi .ui să punem la punct arhiva.cNeil se apropie de microscop$ >tia că de data aceasta era o pro.ilitatea era mai mare ca diagnosticul să &ie tumoare malignă$ Dar trea.une acum. dacă am avea 'i noi un ajutor$ ?>i pro.)earson8 5 +ste o &emeie de cinci#eci 'i 'ase de ani$ Le#iune a epidermei$ 4 aluniţă mică$ %ntre. o tumoare de tip neg al. .astru$ . unul din scopurile acesteia era de a ajuta la re#olvarea pro.cNeil$ >tia &oarte . care să nu ai.astru era ino&ensivă$ )utea răm*ne pe corp 'i nu &ăcea nici un rău$ Din propriile sale studii.il malignă$ !elulele sale se puteau răsp*ndi cu iuţeală 'i ucigător "n tot corpul$ Dacă la anali#ă se con&irma.atematic vor.a. "i spuse lui )earson8 5 Nu 'tiu$ Am putea &ace o comparaţie cu celelalte ca#uri.ă o arhivă .ine c*tă nevoie avea secţia de personal au0iliar$ Acum &oloseau metode de completare a &i'elor de-a dreptul arhaice$ Discuţia despre arhivă "i reaminti de asemenea ce gol administrativ aveau "n această privinţă$ +0istau puţine spitale .

orator6 5 Nu. după care )earson introduse o lamă din seria următoare su. am mai au#it placa. secţia aceasta va avea nevoie de arhivă. apoi "i spuse lui )earson8 5 Ne-am "nţeles să vin astă#i la tine$ Ai uitat6 5 Da. mm6 5 (ine"nţeles că este prea gros$ )earson luă 'i a doua lamă din acela'i set$ Uite 'i asta7 Dacă a' avea o &elie de p*ine. va tre. n-am plecat$ 5 )rive'te aici7 tună .erger intră pe u'ă$ 5 )ot să intru.cNeil după ce numără lamele rămase$ .astru@$ :raţie genero#ităţii secţiei patologie. &emeia scăpase de operaţie$ .cNeil.uie să-ţi spun cum vreau să pregătesc lamele 'i e'antioanele6 !e nai.ai e0aminară "ncă două ca#uri &oarte simple.ui să mă descurc cu ele a'a cum sunt$ Nervii dispăruseră$ =reau doar să-ţi &aci trea. a' putea &ace un sandvi'$ 5 Am să veri&ic microtomul. pentru instruirea lui . am uitat$ )earson "mpinse teancul de lame 'i i se adresă stagiarului8 !*te mai avem "n seria asta6 5 4pt.cNeil mai au#ise ast&el de ie'iri m*nioase$ Acum "l studia pe (annister$ 5 !are-i neca#ul6 "ntre.ine Histologia$ 5 )oate că dacă nu a' avea at*tea pe cap$$$ 'i (annister plecă$ 5 Da. răspunse . microscop 'i o aruncă pe masă$ !um să dai un diagnostic corect pe un asemenea ţesut6 (ătr*nul tehnician luă lama 'i o studie "n lumină$ 5 )rea gros.ătr*nului era corect$ +rau "ntr-o secţie "n care anii de e0perienţă te răsplăteau din plin$ .leme cu el$ =rei să le duc "napoi "n la. )earson repetă motivele ce "l conduseseră la luarea deci#iei$ 5 Ar tre. se "ndreptă de spate 'i spuse e0plo#iv8 5 !heamă-l pe (annister7 5 2unt aici. spuse (annister calm$ Am avut pro.a 'i să supraveghe#i mai .cNeil nu se "ndoia că diagnosticul .a se "nt*mplă cu tehnicienii de la histologie6 2unt sur#i. ca de aer$ .ar el "ncepuse să respecte raţionamentele lui )earson "n materie de patologie$ Dar după ce vei pleca. "'i spuse "n g*nd privindu-l pe . <oe6 "ntre. strigă )earson după el$ %n timp ce (annister ie'ea.stetricianul "l salută din cap pe . sau idioţi6 . lentila microscopului$ Aruncă o privire "n ocular. !harles Dorn.negativ.ui să le studie#i 'i tu. spuse arăt*ndu-i lamele$ +ste un ca# pe care nu-l "nt*lne'ti "n &iecare #i$ .etodic. dar nici un indiciu$$$ da.ă el$ 5 2igur$ )oate că mai "nveţi c*te ceva. sunt mulţumit$ 2e "ndreptă de spate 'i "i dictă stagiarului8 ?Diagnostic 5 neg al. !harlie$ 4.ătr*nul$ De c*te ori tre.cNeil.ă acesta$ 5 %ţi spun eu care-i neca#ul$ )earson scoase lama de su.ătr*n.

/Ă.erger "'i lăsă pipa stinsă "ntr-o scrumieră de pe . simt c*teva lucruri pe care tre. reluă el după o pau#ă$ Dorn. <oe$ A.il8 5 2igur. noi nu &acem altceva dec*t să "mpră'tiem "n jur viru'i de gripă "n &iecare dimineaţă$ Numai a'a descurajăm vi#itele inoportune$ %l urmări cu privirea pe . .uie să le pun la punct$ /ecunosc$ Dar nu e0istă nimic să nu pot &ace singur$ Dacă a' avea numai destul timp$$$ Acceptase. dar )earson reacţiona ciudat de lini'tit$ 5 Fie că doresc sau nu6 5 Da. spuse )earson cu amărăciune.ăgă pipa "n gură 'i pu&ăi din ea$ )earson "l privi tăios$ 5 !e-nseamnă asta6 Alte neca#uri6 4chii celor doi medici se "nt*lniră$ 5 Depinde. dar a acceptat$ 5 )oate că a'a. nu-i a'a6 >i cu multe alte lucrări$ Un moment avu impresia că mersese prea departe$ .u#unar h*rtia .ilă$ )earson "i vor.ordare.erger$ %ncearcă să se apere.ucnire &urioasă. <oe$ De c*te ori vin la tine am impresia că am să mă aleg cu o răceală$ )earson chicoti răutăcios$ 5 >tii.iect$ 5 Am &ost delegat să-mi &olosesc tactul pentru a discuta cu tine$ %'i . g*ndi el$ %nseamnă că eu am avut dreptate$ )ot să-l ajut să accepte lucrul ăsta 'i să se o.icei$ )rivind "n jurul său se "n&ioră$ 5 +ste ume#eală aici.i pe un ton mai ridicat.ilă$ 2e a'tepta să "nceapă &urtuna$ Dar.icei.are ca "ntre prieteni$ Dorn.i'nuiască cu ideea$ 5 Nu cred că ai de ales. cu "ncă un patolog. Dorn.erger$ Dorn.erger se a'teptase la o i#.il$ 5 %n parte$ Dar nu "n totalitate$ 5 !e cre#i tu că ar tre.erger calm$ 2e pare că vei primi un medic patolog asistent. dar re#ona.5 erminăm mai t*r#iu$ 2tagiarul "ncepu să-'i str*ngă h*rtiile cu ca#ul respectiv$ Dorn. <oe$ Dorn.ă .ui să &ac6 Din nou o reacţie surprin#ătoare$ +ra o "ntre.A2 %N U/. vei avea timpul necesar$ !u o non'alanţă studiată. ca de o.irou$ .ătr*nul era imprevi#i.ntrase "ntr-o #onă sensi. spuse Dorn. p*nă "l vă#u ie'ind din sală$ !e vrei să-mi spui6 "l "ntre. g*ndi Dorn.ă pe Dorn.Ă cu rapoartele pentru chirurgie.erger hotăr" să discute &ranc$ Nu mai era loc de "ntoarcere$ 2e g*ndise o grămadă la modul de a.erger intră direct "n su. dar "ncă lini'tit$ !a de o.erger scoase din .cNeil.ucur că reacţionea#ă a'a. de la 'edinţa de acum c*teva #ile$ 5 )resupun că este ideea lui 4CDonnell.erger "'i umplea pipa. din nou. reacţia a &ost imprevi#i.

radiologul$ :il (artlett. se anunţau dacă un &el de m*ncare nu era su&icient de gustos$ 4chii doamnei 2traughan se opriră pe o &ar&urie din v*r&ul unui vra& de &ar&urii.ucătărie.icei. trei#eci 'i unu de ani$ 1 recuseră două#eci de minute după ora douăspre#ece 'i . asigur*ndu-se că imediat ce se termina un &el de m*ncare era adus altul de la . care venise cu tava.ine pregătită$ )oate că nu era destul de suculentă$ De o. radios. ce părea să ai. o a'e#ă pe masă 'i "i "ntinse m*na cordial$ 5 Felicitări. să vadă dacă &usese . asistentelor 'i &uncţionarilor spitalului "'i luau de o. "l servea pe (artlett cu o ţigară.icei masa la ora asta 'i "ncepuse să se &orme#e coadă la locul "n care noii veniţi "'i luau tăvile. la această oră doamna 2traughan privea "n jurul său cu ochi de vultur.ă ceva pe ea$ 4 luă repede$ Avea urme de grăsime pe ea$ Din nou a&urisitele alea de ma'ini de spălat vase$ 2e hotăr" să-l a.ajoritatea medicilor.ă )earson$ 5 Nu s-a luat nici o hotăr*re. pulpă de miel 'i ma#ăre &iartă$ >e&a secţiei de nutriţie o. internistul.da7 Nu-'i pierd timpul .ăieţii$ 5 Administratorul nostru este un om de acţiune. oyn.icei oamenii vor.servă că oamenii nu prea alegeau pulpa de miel 'i hotăr" s-o guste 'i ea. Ding-Dong$ Am au#it$ 5 !e ai au#it6 "ntre. spuse "ncet Dorn.ee. &rustrare 'i invidie. <oe$ +ste un nume pe care-l avea Harry omaselli 5 un t*năr aparent interesat să vină aici$ )earson luă &oaia de h*rtie$ 5 . "nainte de a trece prin &aţa tejghelei unde se servea m*ncarea$ !a de o.erger$ !itind h*rtia. pentru ca servirea să nu se "ntrerupă$ Astă#i se servea &riptură irlande#ă. )earson spuse cu voce tare8 5 Doctor David !oleman$ !u amărăciune.primită de la administrator$ 5 !e-i asta6 "ntre.orde#e din nou pe administrator$ )rea se repeta 'i nu era "n regulă$ La mesele re#ervate personalului medical se au#eau r*sete #gomotoase$ %n centrul atenţiei unui grup era doctorul /alph (ell.ă Le3is oyn. iar6 5 (ine"nţeles$ De ce nu6 /adiologul "i "ntinse 'i lui o ţigară$ +'ti invitatul meu.ee e0clamă uluit8 5 Dumne#eule7 Nu cumva. Le3is$ +ste e0act al optulea (ell$ 5 Al optulea6 !*nd s-a "nt*mplat evenimentul6 . continuă8 =*rsta.u&etul spitalului &or&otea$ .eau "ntre ei despre calitatea meniului. care tocmai sosise 'i el cu o tavă$ %n timp ce (ell.

venind după soţul său$ 2ta.ulţumesc. . răspunse (ell lini'tit$ %ncă un . "ţi trimit o pacientă astă#i după-amia#ă$ +ste una din elevele asistente.erger "i sună pe Bent 4CDonnell să-i povestească "nt*lnirea cu )earson$ 5 .iliră să se "nt*lnească săptăm*na următoare.ai trecuse prin ast&el de scene$ 5 !um se simte soţia ta6 "ntre.-am spus lui <oe despre medicul pe care doriţi să-l aduceţi$ 4CDonnell "ntre. relaţiile se0uale au loc o dată pe an$ Dar sunt un trăgător al nai.ă Harvey !handler. <oe nu va pune pro. care sunase mai devreme 'i "i lăsase un mesaj$ %nainte de a suna "i consultase &i'a 'i "'i amintise că era soţia unui tehnician de la patologie. răspunse Dorn. !harlie$ . doctorul Dorn.ulţumesc &oarte mult$ După aceea.erger$ Dar cred că dacă vreţi să-l aduceţi pe tipul ăla$$$ cum "l cheamă6$$$ !oleman6 Dacă vreţi să-l chemaţi pentru o discuţie preliminară.erger din ora'$ %n timp ce soţia sa vor.al$ 5 Le3is.leme$ Dar te s&ătuiesc să-l ţii pe <oe la curent cu tot ce ai de g*nd să &aci de acum "nainte$ 5 )oţi &i sigur de asta$ .inetul său.5 A#i-dimineaţă. spuse (ell cu .iciul ver. Dorn. Dorn.al al lui )earson$ După &uria de dimineaţă "mpotriva proastei calităţi a lamelor. =ivian Lo.erger.un$ Lucy :rainger se alătură grupului .erger mai dăduse un tele&on$ +ra pentru doamna <ohn Ale0ander.ă (ell.ă Lucy :rainger$ 5 (ine. 'e&ul secţiei de medicină internă$ 5 Nu sunt un as al se0ului$ La noi acasă. nu-l privi at*t de critic. interveni (ill /u&us "'i dă toată silinţa$ Doar este "nsurat numai de opt ani$ Le3is oyn. recomandat de <oe )earson$ =or. răspunse (ell$ 5 !um te simţi ca as al se0ului6 "ntre. serios$ 5 e rog să-i &aci o radiogra&ie la genunchiul st*ng$ Are acolo o um&lătură care nu-mi place deloc cum arată$ 1 După ce se "ntoarse "n ca.erger a&lă că tocmai sosise "n ora'. <ohn Ale0ander &ăcea cuno'tinţă cu . Lucy6 "ntre.ee "i "ntinse m*na$ 5 Nu mă str*nge prea tare.ii de .inetul particular al lui Dorn.ă8 5 !um a reacţionat6 5 N-a' putea spune că a &ost entu#iasmat. la ca.ăiat pentru echipa de &ot. Ding-Dong. să nu-ţi pier#i cumva din &ertilitate$ 5 +u nu sunt gelos.urton$ /*setele se potoliră$ 5 !e vrei să a&li.ine dispus 'i spuse8 5 /alph. mulţumesc.ind cu doamna Ale0ander.onomie$ .ea cu doctorul Dorn.

ătr*nul cu sarcasm$ Ale0ander re&u#ase să se lase provocat$ 5 Nu cred că e chiar a'a$ Dar sunt convins că s-ar descurca mult mai .ine cu un procesor de ţesut.irou 'i continuase să citească$ =ă#*nd că t*nărul e#ită.ase răstit8 5 !e-i6 !e s-a "nt*mplat6 5 Domnule doctor )earson. aici moare din &a'ă6 Ale0ander nu continuase. "i &ăcu semn să le lase pe . )earson lăsă scrisoarea din m*nă 'i "l privi tăios$ Ale0ander continuase8 . "'i dăduse seama unde era adevărata cau#ă a pro.ase . pe care o răs&oia iritat$ Arunc*ndu-i o privire lui Ale0ander. resemnat$ *nărul "ncepuse puţin emoţionat8 5 +ste "n legătură cu re#olvarea mai rapidă a rapoartelor pentru chirurgie$ !um au#i de rapoarte pentru chirurgie.ani. a'a că Ale0ander .orde#e pro. dar se hotăr*se să a. mai t*r#iu. a'a cum se &ăcea pe vremuri$ 5 Las-o . eu nu cred că este numai vina lor$ !red că au prea mult de muncă$ 5 oţi avem prea mult de muncă. )earson "l "ntre.lema cu prima oca#ie pe care o va avea ca să discute cu )earson$ %n după-amia#a aceea.oratoare$ >tia că la. după ce "ţi vei termina trea. tu parcă lucre#i la serologie$ Ale0ander "i reaminti8 5 Am &ăcut un curs "ntreg de histologie la 'coala tehnică. "'i vărsase nervii pe două la. domnule doctor$ Urmă o pau#ă "n care )earson nu spuse nimic.orator pentru semnat$ (ătr*nul patolog era "ngropat "ntr-un munte de corespondenţă.(annister se "ntoarse "n la. !arl.ă g*ndeam că am putea cumpăra un procesor de ţesut$ 5 !e 'tii tu despre procesorul de ţesut6 =ocea lui )earson suna ameninţător$ >i pe urmă.altă.ai t*r#iu. "i spusese lui (annister8 5 >tii.ătr*nul. domnule$ 5 +i6 "ntre.oratorul de serologie.orante care lucrau la histologie$ Ale0ander au#ise totul prin u'a deschisă dintre cele două la. "i răspunsese (annister acru$ )oate că.inetul lui )earson cu c*teva rapoarte de la.lemelor$ . tre. 'i-i povestise toată "nt*mplarea$ (ătr*nul tehnician spumega de &urie 'i. unde lucra <ohn Ale0ander. adăugase .ui să meargă la ca.a o s-o &aci 'i pe-a lor. . a' putea &ace o propunere6 5 Acum6 Un angajat cu mai multă e0perienţă ar &i "nţeles că tonul 'e&ului "nsemna ?Lasă-mă-n pace7@ Nu 'i Ale0ander$ 5 Da.ăiete$ Nu-i trea.a ta$ >tii că tot ce "nseamnă . dacă te cre#i at*t de isteţ.oranţii de la histologie nu erau vinovaţi "n "ntregime de cele "nt*mplate$ De'i era de puţin timp "n spital. "n loc să pregătească totul cu m*na.

rutal$ Am vă#ut 'i eu$ 5 )ăi. peste noapte 'i automat poate să$$$ 5 >tiu cum &uncţionea#ă. dar nu m-a impresionat deloc$ Nu e0istă calitate mai . domnule doctor$ 5 2unt listele de cumpărături pentru tot ce este a.ene. )earson tună8 5 Destul7 Am spus că nu mă interesea#ă procesorul de ţesut 'i nu mai vreau să discut despre asta77 4coli . . . aparatul este &oarte scump$ =e#i astea6 'i )earson arătă spre un teanc de h*rtii gal.une$ )oate că aparatul pe care l-aţi vă#ut dumneavoastră nu era &olosit cum tre. am "nţeles$ Uluit 'i ne&ericit.oratorul său$ 1 . cu un . eu am vă#ut lame &ăcute cu procesorul 'i sunt . 'i "'i apropie &aţa de a lui$ 5 >i mai doresc să-ţi reamintesc ceva8 eu sunt 'e& aici 'i eu conduc această secţie$ Nu mă deranjea#ă sugestiile. sau două$$$ Deveni mai insistent$ Domnule doctor. . "n la.uie$ (ătr*nul se ridicase de pe scaun$ Ale0ander depă'ise graniţele dintre medic 'i tehnician$ !u capul aplecat "nainte.ucata pe care vrei s-o tai$ Nouă ne place ca oamenii care vin aici să plece cu m*inile "ntregi$ 2eddons "'i trăsese repede m*na$ N-ar &i &ost pentru prima dată c*nd un "nvăţăcel nee0perimentat 'i-a &i rete#at degetul la patologie.ătute la ma'ină. a'e#ate "ntr-o tavă de pe .iAe 2eddons &usese preocupat toată #iua8 de mai multe ori tre.un. nu credeţi că$$$ 5 Am spus că am vă#ut. atunci.ile. dar nu depă'i limitele$ Ai "nţeles6 5 Da.iroul p*nă c*nd ajunse chiar "n &aţa lui Ale0ander. "l "ntrerupse )earson .ună ca la lamele pregătite manual$ %n plus. Ale0ander se "ntoarse la lucru.ani$ Ale0ander &ăcuse prima gre'eală a.riciul$ !u toate acestea.uise să &acă un e&ort pentru a se concentra la ceea ce &ăcea$ 4 dată.solut necesar acestei secţii$ De &iecare dată c*nd dau de ele mă cert cu administratorul$ %mi spune mereu că cheltuim prea mulţi . "n timpul unei autopsii.isturiu tăios ca . domnule$ Ar economisi cel puţin o #i "n pregătirea lamelor pentru microscop$ %n loc să pregăte'ti ţesuturile cu m*na. domnule.ord*nd un su. g*ndurile nu-i dădeau .iect c*nd )earson n-avea che& să-l asculte$ Acum o &ăcu 'i pe a doua.cNeil &usese nevoit să-l averti#e#e8 5 Ai un deget su.continuă$ Am lucrat cu procesorul de ţesut 'i este un aparat . ne"nţeleg*nd ce se "nt*mplase de &apt.irou$ 5 Da. lu*nd cuvintele lui )earson drept o invitaţie de a continua discuţia$ 2puse "mpăciuitor8 5 Dar dacă am economisi o #i. dacă sunt re#ona. ma'ina.

il .eră. cele c*teva legături pe care le avusese "nainte 5 'i &useseră mai multe 5 nu-i provocaseră nici jumătate din g*ndurile pe care 'i le &ăcea acum$ %i trecu prin minte un g*nd8 poate că dacă 'i-ar scoate din cap o. ţin*nd-o de m*nă$ Apoi.u'ise "n . la ora 9.dătoare să plece 'i.ă-n pat c*t mai repede$ Nu se amăgea deloc "n legătură cu dorinţa asta$ .area "i revenea "n minte din nou 'i din nou$ !um de reu'ise =ivian să-l tul. după ce terminase ultima oră de curs 'i se "ntoarse la cămin$ +ra scris de m*nă 'i o a'tepta "n cutia po'tală.iAe str*ng*nd-o 'i toată vraja nopţii trecute năvăli "napoi$ %n clipa aceea. nu se "nt*mplase de &apt niciodată$ Dar "ntre el 'i =ivian era ceva mai mult dec*t dorinţă se0uală$ %ncepea 'i el să se "ntre.D5$ La "nceput nu intenţionase să meargă acolo.iAe7 +ra cald pe scări$ =ivian putuse să discearnă căldura trupului lui . dar. =ivian se pră. =ivian 'tiu de ce dorise at*t de mult să vină aici$ (ăr. să-i vor.DF traversa aleea dintre cămin 'i clădirea spitalului$ . ochii.ă acelea'i sentimente &aţă de el.atul acesta cu părul ro'u.ile "n ast&el de ca#uri$ )uteai să ai cu ele cele mai e0travagante intimităţi "ntr-o #i. după care. "i arătă repede o u'ă 'i o "mpinse "năuntru$ U'a dădea spre o scară de metal$ La ora aceea era lini'te 'i pustiu 'i s-ar &i putut u'or au#i pa'ii vreunei persoane care ar &i trecut pe acolo$ .ure at*t de mult6 +ra atrăgătoare 'i dorea s-o ai.iAe.or*se cu ea un etaj. "i devenise . celelalte lucruri ar deveni mai clare$ Hotăr" să-i propună o altă "nt*lnire lui =ivian. de'i nu putea &i sigur$ Unele &ete erau imprevi#i.e ce$ !ategoric. "n seara aceea. de parcă &ăcea cel mai &iresc lucru din lume. 'tiind că o&icial nu avea nici un motiv să se a&le "n acea aripă de spital 'i la ora aceea$ Dar.iletul lăsat de .*rlit.iAe o a'tepta aparent g*nditor. "i 'opti8 5 Draga mea =ivian$ oată #iua m-am g*ndit la tine$ Nu am reu'it să mi te scot din minte$ %i prinse &aţa "n palme 'i o privi "n ochi$ >tii ce-mi &aci6 .sesia se0ului. se păruse că durerea de la genunchi &usese adevărată. dragul meu . chiar "n seara aceea$ 1 =ivian găsise .rajii.ă "ntorci pe dos7 5 4h.ească. se "ntoarse cu &aţa spre ea 'i. noaptea trecută. să &acă dragoste cu el$ +ra un sentiment electri#ant. pe care nu-l mai cunoscuse p*nă atunci$ +l "i săruta o.rusc indispensa.pace$ %ntre. 'i era convins că nu-l minţise$ 2pera ca 'i ea să ai.iAe co. "n #iua următoare "ţi respingeau 'i cel mai mic avans.raţele lui . c*nd o vă#u. #. dacă va &i li. pretin#*nd că ceea ce &usese mai "nainte. urechile$ %n&und*ndu-'i &aţa "n părul ei. pe măsură ce trecea timpul se tre#ise că era neră."l dorea "n toate chipurile$ Dorea să-i &ie aproape.raţele lui$ 2ărut*ndu-se. la litera ?L@$ 4 ruga să vină la etajul al patrulea. la ora 9. simţi . la pediatrie. e0citant.

de &ocul ce-o mistuia pe ea$ Acum. dar =ivian putu să distingă um. luminate. dar "n seara asta e plecat$ =ine t*r#iu$ =rei să pro&ităm de 'ansă 'i să mergem la mine6 =ivian e#ită$ 5 >i dacă ne prinde cineva. "nainte ca ei să treacă$ Apoi ajunseră "ntr-un coridor mai "ngust. iar de la una se au#ea mu#ica$ =ivian recunoscu )reludiul "n re minor de !hopin9 "l c*ntase 'i orchestra sim&onică din (urlington cu o lună sau două "n urmă$ 5 Aici$ . lini'tit. nimic "n a&ara punctului culminant al unui e0ta# &urtunos. nu am putea merge "n altă parte6 2imţi că m*inile lui se opriră 'i 'tiu că se g*ndea la asta$ 5 2tau "n cameră cu FranA Horth. ce se apropia năvalnic.iAe. cu u'i "nchise de &iecare parte a lui$ Unele u'i erau sla. st*nd lini'tiţi unul l*ngă altul. de data asta 2tudiul "n re major$ . m*inile lui se mi'cară tandru. ca un val uria'$$$ mai aproape.iAe deschise o u'ă 'i pătrunseră repede "năuntru$ Au#i "n spatele ei clinchetul #ăvorului pe care . se părea ciudat că "n asemenea momente putea să identi&ice mu#ica. ce se va "nt*mpla6 5 4 să &im am*ndoi daţi a&ară din spital$ 4 sărută din nou$ %n clipa asta nu-mi pasă de nimic$ 4 luă de m*nă$ Hai7 !o. alte scări. mi'c*ndu-se violent ca să-l simtă mai aproape.ise să-l pună$ +ra "ntuneric. p*rjolitor.ia "l au#i$ 5 . alt coridor$ De data asta.ia a'teptată "i scoase chiloţii 'i-i aruncă "n spate$ %ndrept*ndu-se spre pat. pătrun#*nd "n ea$ %i răspunse cu săl. dar sunetele melodiei ce picurau mătăsos "n "ntuneric se potriveau per&ect cu starea ei de spirit$ . m*inile lui m*ng*ind-o din nou$ 5 =ivian. e0plorau$ +a 'opti tremur*nd8 5 . savur*nd am*ndoi tortura am*nării$ Apoi.iAe se gră. te rog nu mai a'tepta7 %i simţi consistenţa trupului apăs*nd-o. dintr-o dată. nu mai a'tepta. dar nu &ăcu nici o remarcă$ Apoi. mai aproape.ra unor paturi "nguste 'i a unui dulap$ 2e căutară cu "n&rigurare unul pe altul$ Degetele lui se "ncurcau "n nasturii uni&ormei ei$ !*nd se "ncurcau.iAe o căută 'i o . cu gingă'ie 'i "ntr-o promisiune a. =ivian "'i aruncă panto&ii din picioare$ Acestea se petrecură &oarte repede 'i după aceea erau din nou "m.răţi'aţi.ăticie. chiar la u'a din &aţă apăru cineva "nve'm*ntat "n al. draga mea =ivian7 De-a. =ivian au#i din nou acordurile mu#icii ce pătrundeau de pe coridor$ +ra tot !hopin. mai str*ns.$ . ea le ajuta$ Acum rămăsese "n chiloţi$ )entru o clipă o str*nse tare. nu mai &u nimic "n jur.iAe.or*ră un r*nd de scări 'i o luară de-a lungul unui coridor$ recură pe l*ngă un stagiar ce r*nji c*nd "i vă#u. tresări c*nd o vă#u pe sora 'e&ă care era de gardă$ Dar aceasta nu se "ntoarse 'i se "ndreptă spre altă u'ă.nima lui =ivian. m*inile lui căutau. mai ad*nc$ Apoi. mai aproape$$$ %ntr-un t*r#iu.

Administrator. )a$ (oston. vreau să mă "nsor cu tine$ 5 +'ti sigur. dragule$ !um ar putea o mică um&lătură ca asta să &ie ceva serios6 N+!+ Domnul H$ N$ omaselli. dacă vă mai menţineţi propunerea.i o. de acum o săptăm*nă.ine$ . răspunse la "ntre.ass$ P August Dragă domnule omaselli.ra#nic$ 5 %n seara asta nu ne-a mai "ncurcat. "n ad*ncul &iinţei sale simţi că ceea ce spusese era adevărat$ Dorinţa lui de a evita "ncurcăturile părea dintr-o dată lipsită de sens9 aceasta era o "ncurcătură pe care. spre deose. deodată.sărută cu gingă'ie. m-am g*ndit &oarte mult la propunerea de a lucra la 2ecţia de )atologie din spitalul dumneavoastră$ 2criu această scrisoare pentru a vă comunica.leme mărunte$ A' putea veni la (urlington 'i să "ncep munca pe 15 august 5 adică e0act peste o săptăm*nă$ !red că este .area lui =ivian cu o notă de ironie$ 5 2igur că sunt sigur$ u nu e'ti6 (raţele ei "l cuprinseră.urare$ După cum "i stătea "n &ire.ă8 5 2pune-mi ce-a #is Lucy :rainger$ 5 N-a spus$ L-a rugat pe doctorul (ell să-mi &acă o radiogra&ie astă#i după-amia#ă$ .iAe6 . De la vi#ita mea "n (urlington. apoi spuse8 5 =ivian. "n termenii discutaţi$ Aţi menţionat că doriţi ca persoana care va accepta postul să "nceapă imediat munca$ )e mine nu mă mai reţine nimic aici.iAe se sprijini "ntr-un cot "n &aţa ei$ Am uitat cu totul$ !e-ţi mai &ace genunchiul6 =ivian #*m.ire de altele.iAe vor. 'i-i 'opti8 5 Niciodată n-am &ost mai sigură de ceva$ 5 Hei7 . .i-a spus că o să mă anunţe peste c*teva #ile$ 5 Am să mă lini'tesc numai după ce toate astea se vor lămuri$ 5 Nu &i caraghios. (urlington. "n a&ară de c*teva pro.ise ca urmare a unui impuls. 'i-o dorea$ Acum 'tia ce-l tul.iAe o "ntre.urase toată #iua9 acum nu mai simţea nici o tul. . hotăr*rea mea de a accepta postul.mpetuo#itatea propriilor sale cuvinte "l surprinsese chiar 'i pe el$ . dar. . cea mai dragă &iinţă. 2pitalul rei !omitate. a'a-i6 După ce-o mai sărută o dată.

D$ !oleman citi "ncă o dată scrisoarea "ngrijit . hematologie 'i . schim. dar puţin mai scurtă. dacă vor e0ista clar delimitate s&erele de responsa. am a&lat că se vor da "n &olosinţă c*teva garsoniere.ia dacă era cunoscut "n #ona pe care o deservea$ >i atunci. iar spitalul rei !omitate a. pentru .il să o discutaţi cu doctorul )earson "nainte de 15 august$ =ă rog "n acela'i timp să &iţi convins că mă voi strădui tot timpul să coopere# cu doctorul )earson. la serologie.ă li. ar &i putut . "ncep*nd cu #iua de 1D august$ %n privinţa muncii pe care o voi des&ă'ura la spital.ă "ntre.ă de ce oare &aţă de alte 'apte posturi ce-i &useseră o&erite "n ultimele săptăm*ni pre&erase spitalul rei !omitate$ !u siguranţă nu era cel mai .iect 'i dacă mi le puteţi comunica$ %ntre timp. destul de aproape de spital$ .ind cu doctorul 4CDonnell. . se "ntre. David !oleman. cu renume internaţional. dar dacă asta 'i-ar &i dorit cel mai mult.ilat pe care-l "nchiriase pe termen scurt. pentru doctorul <oseph )earson$ 1 Doctorul !oleman părăsi apartamentul mo. am ridicat acum această pro. nu sunt pe deplin lămurit "ntr-o pro.ine"nţeles că "l voi asista pe doctorul )earson la anatomie patologică 'i "n alte pro.leme$ După cum v-am spus.ătută la ma'ină. "nainte de sosirea mea$ 2imt că va &i spre avantajul spitalului 'i al meu personal. de ce6 4are "i era teamă că se va pierde 'i va &i "nghiţit de un mare spital6 Nu.=or. .inele spitalului$ Al dumneavoastră.lemă "n speranţa că va &i posi.lemă 'i o voi menţiona. pentru puţinele luni c*t stătuse "n (oston. lucrase "n ast&el de locuri 'i demonstrase că &ăcea &aţă unui ast&el de mediu$ 4are pentru că ar &i vrut să ai. at*t "n activitatea de #i cu #i. pentru a pune la po'tă am*ndouă scrisorile$ rec*nd "n revistă cele scrise.ertatea să &acă cercetare "ntr-un spital mai mic6 Da.eră de acţiune. o puse "n plic 'i "l sigilă$ Apoi se "ntoarse la ma'ina sa de scris porta. c*t 'i "n privinţa schim. de'i.ilităţi directe "n cadrul secţiei de patologie. dacă aveţi cumva mai multe date "n legătură cu acest su.ilă 'i scrisese o scrisoare asemănătoare.ilitate "n care eu voi avea m*nă li. spera să &acă 'i muncă de cercetare. "n speranţa că o veţi putea discuta cu doctorul )earson.ărilor modului de organi#are 'i a aparaturii tehnice.ine plătit$ %n termeni &inanciari acest post era la jumătatea o&ertelor pe care le primise$ Nici măcar nu era un spital @de renume@$ Alte două centre medicale care-i o&eriseră post erau &oarte cunoscute.ări oricum necesare din c*nd "n c*nd$ Dorinţa mea ar &i să am responsa. v-a' &i recunoscător dacă mi-aţi re#erva o cameră la un hotel.iochimie.

'i tot ceea ce reali#ase "n viaţă dovedea că era adevărat$ %n compania altor oameni. tre. pentru că nu "ncercase să-'i ascundă orgoliul.ilă.ătut capul$ 4are alesese pentru că această sluj.ine$ )oţi deveni orice. revenea "ntotdeauna.ţin*nd cele mai "nalte distincţii$ Avea o minte receptivă. doctorul !oleman . nu ai nici un prieten$ La "nceput nu-l cre#use$ Apoi. el nu reu'ise niciodată să-'i domine m*ndria$ 4 alunga. uneori tre. dar nu-i dăduse atenţie "n mod con'tient p*nă "ntr-o #i. d*nd curs invitaţiei tele&onice &ăcută de administrator de a vi#ita spitalul. sau era altceva. păr*nd puternică 'i indestructi.estimase discipolul$ !oleman 'i-a . suspiciunea colegilor se trans&ormase "n lipsă de prietenie 'i.uise să admită că acesta era adevărul$ 5 +'ti un elev strălucit.ătr*nului c*nd se "nt*lniseră. reu'ise cu u'urinţă să se ridice deasupra celorlalţi. la &acultate. alesese pentru că i se păruse o provocare6 De aceea. cu totul altceva6 Nu cumva vroia să-'i provoace singur su&erinţe6 Nu cumva era acel spectru care-l chinuise at*t de mult timp6 Dintre toate trăsăturile sale de caracter. cu siguranţă că multe lucruri nu mergeau cum tre. apoi.ească$ !oleman "'i mai amintea 'i acum vor. el "nsu'i un om &oarte inteligent 'i "nţelegător "l chemase să-i vor.ai t*r#iu. iniţial &usese privit cu suspiciune de către colegi$ . ai o minte remarca.uie să pari că e'ti mai puţin inteligent dec*t e'ti cu adevărat$ +ra riscant să-i spui a'a ceva unui t*năr cu caracterul "ncă "n &ormare$ Dar maestrul nu-'i su. "i spusese directorul$ >tii acest lucru 'i este &oarte . o. "n liceu. iar administratorul "l averti#ase că )earson avea reputaţia de a &i un om di&icil$ A'adar.ă era o provocare6 )oate că da$ La acest spital. ca să vadă situaţia la &aţa locului$ .ănuise "ntotdeauna că m*ndria era cea mai puternică 'i aceasta era un de&ect de care se temea 'i pe care "l ura cel mai mult$ După părerea sa. c*nd directorul 'colii. "i &usese &oarte u'or să "nveţe$ %nvăţa tot at*t de u'or precum respira$ %n 'coala primară. !oleman$ A' putea spune unică. după e0perienţa mea$ Dar te previn8 dacă vrei să trăie'ti printre ceilalţi oameni. totu'i.ilă$ Această m*drie "'i avea rădăcinile "n con'tiinţa &aptului că era superior din punct de vedere intelectual. "n ură$ La vremea aceea simţise acest lucru.uie la secţia patologie$ =ă#use acest lucru "n doar cele două #ile pe care le petrecuse acolo cu o săptăm*nă "n urmă.ele lui8 5 !red că e'ti destul de matur să "nţelegi ce-ţi voi spune$ %ntre pereţii acestei 'coli. simţea adesea că le e superior$ De c*nd se 'tia.unca alături de doctorul )earson nu avea să &ie u'oară$ 2imţise resentimentele . pentru că mai presus de orice era cinstit.alege un institut de cercetări medicale$ Fusese unul pe listă 'i nu 'i-ar mai &i . i se "mpotrivea 'i. "n a&ară de mine. analitică 'i e&icientă$ >i m*ndră$ 2esi#ase primele semne de m*ndrie la "nceputul liceului$ !a toţi elevii străluciţi.

"'i amintea &oarte . "n general. l-a anali#at 'i a s&*r'it prin a se dispreţui$ După aceea. de &apt n-o . să-'i ascundă indi&erenţa &aţă de joc. a'a era$ %n mod normal.ai demult. pentru că. diminu*nd puţin din disciplina de &ier pe care 'i-o autoimpusese$ %ncă mai "nt*lnea oameni pe care-i considera t*mpiţi$ !hiar 'i printre medici erau unii$ Dar nu arăta niciodată ce credea . c*nd "nt*lnea pe cineva pe care-l considera din punct de vedere intelectual in&erior.un$ La colegiu. l-a digerat.andonase acest mod de comportare 'i se purta cordial cu ast&el de oameni$ !a urmare.uit să-'i aleagă o specialitate a ales patologia.ăm pe David !oleman$ +l o să ne lămurească "n mod sigur$@ >i invaria. 'i niciodată nu strigase de la galerie &ără să ai. te i#olea#ă de &răm*ntările 'i presiunea provocate de contactul direct cu pacienţii din spital$ Dar mai t*r#iu.ase. a simţit că i se "ntoarce 'i vechiul dispreţ &aţă de cei ce cuno'teau mai puţine lucruri din misterele de#văluite de microscop$ Nu cu aceea'i intensitate. c*nd "i crescuse interesul pentru cunoa'tere.al iarna 'i . "ncepuse să practice sportul8 &ot.ătea cu o disciplină de &ier. era considerată specialitatea cea mai puţin strălucită din medicină$ Această alegere &ăcea parte din propriul său program de a-'i "n&r*nge inevita. a'a cum "'i plani&icase. de'i se străduia. care &usese medic la ţară. acum mort.ine că nu participase la nici un joc 'i avea convingerea că at*t oamenii care &ăceau sport c*t 'i spectatorii erau ni'te t*mpiţi$ Dar acum. a. pentru că "n cariera medicală "nt*lnise destul de multe minţi strălucite. 'i-a #is că se poate rela0a. evoluţia sa ar &i tre.uit să-i a'e#e sentimentele &aţă de oameni "ntr-o &ormă mai . "l com. 'i pe de altă parte pentru că a'a "'i dorise "ntotdeauna$ Dar c*nd a tre. lui David nu-i plăcuse nici un &el de sport$ La 'coală.lamase niciodată$ >i relaţiile sale cu oamenii decurseseră tot cam "n acela'i &el$ .ă un sentiment lăuntric de st*njeneală că se proste'te$ Aceasta-l &ăcea să creadă că de'i reu'ise să-'i umilească m*ndria. muncise mai mult ca oric*nd pentru a se rea. atunci c*nd juca. !oleman regăsea "ntotdeauna vechiul său dispreţ pentru incompetenţă intelectuală$ Lupta cu el.ila m*ndrie$ %ntr-o vreme a cre#ut că a reu'it$ )atologia este o specialitate singuratică. dorind parcă.ilita.inevoitoare$ impul 'i e0perienţa sa ar &i tre. ca 'i a lui$ . la &acultate căpătase reputaţia unui om inteligent 'i &oarte prietenos$ Acolo. printre cei care nu "nţelegeau c*te ceva din cursuri devenise un cuv*nt de ordine ?Hai să-l "ntre. devenise un jucător &oarte . se tre#ise "n echipele repre#entative ale acestuia$ %ncă nu era "n stare. nu-'i dăduse niciodată silinţa să-'i ascundă plictiseala sau lipsa de interes$ Dar acum.all vara$ %n ciuda sentimentelor sale iniţiale.il.uit să-l &acă mai simpatic celor mai puţin dotaţi dec*t el$ Dar nu a &ost niciodată sigur că a'a era$ %n ad*ncul su&letului său."nsu'it s&atul. dar sentimentul de dispreţ nu dispărea$ Alesese medicina pe de o parte din cau#a tatălui său.ai t*r#iu. printr-un program .ine pus la punct să se autopedepsească$ %ncepuse cu sportul$ De c*nd se 'tia.

"i era greu să discearnă dacă motivele din care &ăcuse alegerea &useseră "nt*mplătoare sau datorate o.ări numai timpul putea să-i răspundă$ 1 La etajul al 'aptelea al spitalului din (urlington. verde$ 2e a'e#ă pe un scaun de l*ngă .rate$ Acum nu-'i mai &ăcea pro. iar +li#a. "n sensul o. spital de m*na a doua.eth era una dintre acestea$ =a &i o mamă . nu &oarte drăguţă. doamnă Ale0ander$ 5 %ntr-o secundă. "n acela'i timp.irou$ %l au#i prin u'a "ntredeschisă8 5 !*nd e'ti gata. veri&ic*ndu-'i "nsemnările$ 5 Da$ 5 !u el ai născut primul copil6 5 Da$ +li#a.erger.ea$ %i plăceau pacientele care purtau cu .area pe care 'i-o punea asupra alegerii spitalului rei !omitate$ %l alesese pentru că a'a ceva "'i dorea cu adevărat6 . "ncă mai era "ngrijorat7 Un program deli.i'nuinţei căpătate "n at*t timp de a se pocăi$ Aceasta era "ntre.a dacă măcar reu'ise să-'i "nvingă vechiul du'man$ otu'i.erat de autoeducare ce dura de cincispre#ece ani nu era u'or de a.erger$ .despre ei 'i c*teodată i se părea că "nt*lnirea unor ast&el de oameni "l supără mai puţin$ !u acest sentiment de rela0are se "ntre.irou$ 5 A &ost medicul de la !hicago$ !orect6 "ntre.eth ie'ind din cameră 'i leg*ndu-'i cordonul la rochia de vară din material imprimat.i'nuit al cuv*ntului. per&ect sănătos$ Nu par a &i complicaţii$ 5 A'a mi-a spus 'i doctorul !rossan. să vii aici.ă Dorn. &ără renume 'i &ără &aimă6 2au &usese un sentiment vechi "n su. +lisa.inetului medical al doctorului Dorn. domnule doctor$ .ucurie sarcina. avea "ntotdeauna grijă ca atunci c*nd consulta să participe 'i o asistentă$ Au#ise despre medici care nu procedaseră a'a 'i după aceea &useseră acu#aţi de &emei de#echili.răca "n cămăruţa alăturată ca.andonat .ăcar ăsta era unul dintre avantajele date de .ărime mijlocie.edicul o e0aminase timp de o jumătate de oră 'i acum se "ntorsese la .ucăţică de h*rtie$ Am aici adresa lui.irou.con'tient că acesta era locul "n care m*ndria lui urma să su&ere cel mai mult6 )un*nd cele două scrisori la cutie &u con'tient că la aceste "ntre.rusc$ >i. Dorn.eth deschise po'eta 'i-i "ntinse o . care compensa lipsa &rumuseţii$ )rivi "nsemnările pe care le &ăcuse mai devreme$ Avea două#eci 'i trei de ani$ !*nd era mai t*năr. spuse +li#a.eth Ale0ander se "m.erger #*m.ătr*neţe$ 5 A' #ice că vei avea un copil normal.leme$ . dar cu o personalitate plăcută. domnule doctor$ A'e#at la .ună$ +ra o &ată atrăgătoare.

domnule doctor$ +u am /h negativ.ine$ Un mare c*'tig pentru patologie$ Noi toţi depindem &oarte mult de munca lor$ Urmă o pau#ă.ească despre asta 'i ar &i tre.a de la.ă8 %i place munca de la patologie6 5 <ohn nu mi-a povestit prea mult. oric*nd dore'ti$ 5 . schim. căci "n vocea tinerei era o urmă de "ndoială$ !ontinuă cu in&inită ră.erger prinsese h*rtiuţa de celelalte "nsemnări$ De ce a murit primul copil. iar soţul meu are /h po#itiv$ 5 re.ăgă "n po'etă$ %n momentul "n care tre. spuse t*năra "nc*ntată$ 2oţul meu lucrea#ă la spital$ 5 >tiu.ă su.area.enţionase &actorul /h 'i era evident că su.eth "i răspunse8 5 Am vrut să vă spun de la "nceput. &ata pierduse primul copil 'i de aceea. Dorn.ea normal$ Acum un an i-ar &i &ost greu să vor.5 .ulţumesc$ Am să-i scriu să văd evoluţia sarcinii$ Dorn.iectul o preocupa$ otu'i.orator. mi-a spus doctorul )earson$ !ontinu*nd să scrie. el se "ndoia că ea va "nţelege cu adevărat implicaţiile$ Hotăr" totu'i să o lini'tească$ 5 Doamnă Ale0ander. vreau să "ţi spun limpede că. la &el ca toţi medicii.ulţumesc. doamnă Ale0ander6 5 (ron'ită$ Avea doar o lună$ =or.erger e#ita$ >tia.orant. chiar dacă asta "i lua timp$ %n ca#ul acesta. timp "n care medicul căută ceva "ntr-un sertar al . cea de-a doua sarcină era &oarte importantă pentru ea$ +ra de datoria lui să-i alunge nelini'tile$ .ligatoriu vor &i pro. tre. +li#a. de'i dumneata 'i soţul dumitale aveţi grupe de s*nge di&erite.dare8 .iectul$ 5 Am "nţeles că aţi venit de puţin timp "n (urlington$ 5 Da.uit să se lupte cu lacrimile$ Dar acum.oli$ !*nd i se "nt*mpla a'a ceva cu un pacient de-al său "i plăcea să lămurească lucrurile. că pacienţii aveau &recvent idei gre'ite sau incomplete despre anumite . asta nu "nseamnă că o.iroului$ Apoi.inetul pentru pacienţii e0terni din spital. r*se doctorul$ =om &ace o anali#ă amănunţită$ /upse &ormularul din carnet$ 4 vei &ace la ca.leme cu copilul$ %nţelegi6 5 !red că da$ %'i dădu seama că avusese dreptate. a'tept*nd alt copil.uia să-mi amintesc că e'ti soţie de la. "ntre. domnule doctor$ Luă &ormularul 'i-l . scoţ*nd de acolo un teanc de &ormulare.uie să &aci o anali#ă a s*ngelui$ %n timp ce el completa &ormularele. spuse8 5 )entru că tot veni vor. copilul ei va trăi$ +ra hotăr*tă$ Doctorul se "ntoarse la "nsemnările lui$ )arcă spre a alunga orice st*njeneală pe care ar &i putut-o provoca "ntre. dar cred că "i place$ %l interesea#ă &oarte mult ceea ce &ace acolo$ 5 +ste . "i era mai u'or să accepte pierderea$ %nsă de data aceasta.uia să "ncheie discuţia.

ca majoritatea oamenilor. de e0emplu.intea lui +li#a.ile 'i luptă unele cu altele$ De aceea suntem &oarte atenţi la grupa de s*nge c*nd &acem trans&u#ii$ re.leme6 Adică. toţi. nu &oarte e0act$ Asta a'teptase de la ea$ 2e g*ndi o clipă.eth lucra intens$ %ntre. +li#a. la na'tere le mo'tenim. asta "nseamnă că s*ngele lui conţine un element care se nume'te ?D mare@$ >i pentru că dumneata ai /h negativ. "nainte de a merge mai departe@$ 5 Uneori da. avem "n s*nge "ntre cincispre#ece 'i două#eci de asemenea elemente$ .a u'or$ . adică cele care luptă "ntre ele. s*ngele dumitale nu conţine acest ?D mare@$ +li#a. de a se concentra asupra unei anumite pro.ine.intea ei "nregistra8 /h negativ 5 &ără ?D mare@$ Dintr-un re&le0 de memorie.eth e#ită$ 5 !red că nu$ 4ricum. dar de cele mai multe ori.uie să &im &oarte siguri că pacientul prime'te grupa sanguină corectă$ %ncrunt*ndu-se g*nditoare.eth dădu din cap$ 2e concentra pentru a "nţelege &oarte e0act ceea ce dorea să-i e0plice doctorul$ )e moment.ă8 5 >i aceste elemente. iar altele. mintea ei compuse imediat un vers$ . altele sunt incompati.eth "ntre. unele dintre ele se "mpacă "ntre ele. atunci c*nd aceste elemente se amestecă. mă g*ndesc la un alt nume dat termenului ?ingredient@$ +li#a. e0clu#*nd din minte orice altceva$ Aceasta &ăcuse din ea una dintre cele mai .erger continuă8 5 4amenii &iind di&eriţi.eth apro. avem "n s*nge anumiţi &actori$ !*nd spun &actor. nu$ 2ă luăm ca#ul tău 'i al soţului tău$ 2pui că are /h po#itiv6 5 Da7 5 +i .area numărul unu8 5 !are sunt cau#ele care &ac ca aceste elemente să &ie di&erite de la na'tere6 5 De cele mai multe ori. atunci c*nd &emeile &ac copii6 Acţiona din nou propria ei &ormulă de la 'coală$ ?!lari&ică-ţi &iecare punct. au "n s*nge elemente di&erite$ Ultima dată c*nd au &ost numărate au ie'it patru#eci 'i nouă$ Dumneata 'i cu mine.leme. acestea ne &ac pro. se g*ndi aproape cu nostalgie la orele de 'coală$ Atunci era m*ndră de capacitatea ei de a "nţelege e0plicaţiile. de a asimila rapid datele.une eleve$ Acum era curioasă să a&le dacă-'i menţinuse această capacitate$ Dorn. nu$ 5 Adică$$$ 5 Adică.5 %nţelegi e0act ce "nseamnă termenii /h po#itiv 'i /h negativ6 +li#a. dar nu acest lucru este important acum$ Acum este important să 'tii că anumite elemente sunt compati.ile. apoi spuse8 5 2ă-ţi e0plic "n termeni c*t mai simpli$ Noi.

eth "ncet$ =reţi să spuneţi că anticorpii vor "ncepe să lupte cu s*ngele copilului$ >i "l vor distruge$ Acum avea totul &oarte limpede "n minte$ Dorn. mici cantităţi din s*ngele copilului scapă des "n sistemul circulator al mamei$ %nţelegi6 5 Da$ 5 (ine$ Dacă s*ngele mamei este /h negativ.lema. dacă e0istă una. să vor.urta ei mare.oală pe care noi o numim ritro!lasto"ă #etală. anticorpii pot trece dincolo. 'i o 'i &ac destul de &recvent$ 5 %nţeleg. spuse +li#a.ate$ %n primul r*nd. 5 otul este at*t de interesant$ Nimeni nu mi-a e0plicat acest lucru a'a de clar. n-o putem opri$ Dar o putem com. spuse ea$ 5 (ine$ >i acum.Dacă n-ai marele D.eth uită jocul mental 'i "ntre. nu 'tim dacă are pe ?D mare@$ )e moment.ă nelini'tită8 5 !e se "nt*mplă dacă "l are6 2*ngele lui va lupta cu s*ngele meu 6 5 +0istă această posi. 5 Dar cum o puteţi "mpiedica să se producă6 5 Dacă acest lucru se "nt*mplă. "ncepe atunci c*nd anticorpii.erger o privi admirativ$ +ste o &ată isteaţă.ilitate. spuse doctorul cu precauţie$ otu'i. "n timpul sarcinii. 'i mai t*r#iu. pe parcursul evoluţiei sarcinii$ . traversea#ă . are /h po#itiv sau negativ$ !u alte cuvinte. iar s*ngele copilului este din "nt*mplare /h po#itiv.ariera impusă de placentă 'i intră "n &lu0ul sanguin al copilului$ De'i nu e0istă inter&erenţă "ntre s*ngele mamei 'i al copilului. alunecă "n s*ngele mamei. Incomplet ţi-e sângele.ilitate a s*ngelui$ Acest test "l &aci dumneata acum. luptătorii "mpotriva ?marelui D@ creaţi de mamă.erger calm$ Dar. g*ndi el$ Nu pierduse nici un amănunt$ 2puse cu voce tare8 5 Anticorpii ar putea distruge s*ngele copilului. +li#a. &acem un test de sensi. "nseamnă că prietenul nostru.eth era uluită$ 5 >i atunci. imediat ce am constatat că sunt anticorpi "n s*ngele mamei. ?marele D@. iar ace'tia luptă cu @marele D@ 'i eventual "l distrug$ +li#a. unde nu este . răspunse Dorn. unde este pro. spuse Dorn. s*ngele mamei crea#ă ceva ce noi numim anticorpi.im despre copil$ Nu 'tim "ncă dacă juniorul de colo.inevenit$ %nţelegi6 5 Da$ 5 !*nd se "nt*mplă acest lucru.lema6 5 Dar nu e0istă nici o pro. dacă noi "i lăsăm$ +ste o .erger arăt*nd spre . sau o parte din el.lemă 5 pentru mamă$ )ro. ascultă-mă cu &oarte multă atenţie$ +a "ncuviinţă 'i-'i concentră din nou atenţia la e0plicaţii$ 5 2*ngele copilului este separat de cel al mamei.

ădărănia lui$ 5 Da. doamnă Ale0ander. pentru că am avut impresia că te preocupă &aptul că ai /h negativ$ +'ti o t*nără inteligentă.eth #*m.leme$ )unctul doi8 dacă din "nt*mplare copilul are /h po#itiv. uneori 'i eu cred tot a'a$ 1 5 <oe. &usese tratată ca un om adult$ 5 Doctore Dorn. <oe$ e-as ruga să consulţi o pacientă de-a mea$ +l era preocupat să-'i aprindă inevita. poţi să nu &ii sensi.il să nu porţi un copil cu /h po#itiv nici acum.i$ Nu "ţi pot spune procedura de la. tunător. continuă doctorul$ )unctul unu8 este posi.ine ca pacienţii să cunoască adevărul "ntreg.leme$ %nsă doctorul evită "n mod deli.lasto#ă. iar eu consider că este mai .orator$ Dar soţul dumitale cu siguranţă că 'tie mai multe despre această anali#ă$ 5 >i ce altceva se mai &ace6 =reau să spun.ucură c*nd nu sesi#ă iritarea o.eth radia de &ericire$ 2e simţea . doar e'ti pe cale de a avea un copil.icei nu avem pro.icei vor. sau despre practica medicală de a &orţa na'terea cu c*teva săptăm*ni.uc$ După ce reu'i. simţea că discuţia mersese destul de departe$ Hotăr" să o "ncheie$ 5 Ţi-am spus toate aceste lucruri.i'nuită$ 2pera "n sinea ei să nu se con&runte cu .ări. imediat după na'tere$ De o.i$ (ănuia 'i ea că este inteligentă$ !hiar 'i acum "'i dovedise vechea capacitate de la 'coală de "nţelegere 'i memorare$ Apoi se certă "n g*nd8 nu &i "n&umurată. pentru a da o 'ansă de viaţă copilului$ 4ricum.ilul tra.erat să "i spună despre pericolul potenţial ca un copil su&erind de eritro. nici mai t*r#iu$ %n acest ca#. 'ansele de a &i tratat 'i de a se "nsănăto'i sunt reale$ Acum o privi direct "n ochi$ +i6 !um te simţi 'tiind toate aceste lucruri6 +li#a. c*nd silueta mătăhăloasă a lui )earson apăru la capătul coridorului$ +l se opri imediat$ 5 Ai vreo pro. pentru copil6 5 !el mai important lucru este să-i &acem copilului o trans&u#ie cu un s*nge adecvat. nu glumă7 (ătr*nul medic #*m. nu vor &i pro.erger.lemă.5 !um se &ace testul6 5 DaC 'tii să pui "ntre. putem vor. Lucy6 !a de o.i puţin6 Lucy :rainger era "n drum spre patologie. cred că sunteţi un om minunat$ Amu#at.ine. nu jumătăţi din el$ +li#a.lasto#ă să se nască mort.erger "ntinse m*na după pipă 'i "ncepu să o umple$ 5 Da. dar Lucy se . Dorn.ea pe nas. nu de a lua un e0amen$ 5 Dar vreau să ţii minte lucrurile esenţiale. "i urmări capătul ro'u de jar$ .ili#ată$ )unctul trei8 chiar dacă acest copil ar su&eri de eritro.

inet să te consult6 +l pu&ăi din tra.iopsie pentru poim*ine$ Ţesutul va ajunge la tine.uia să-i anali#e#e &oarte . tu nu e'ti ca psihiatrii. ţi-l pre#int pe doctorul )earson$ .5 !are-i neca#ul6 5 +ste una din elevele noastre asistente$ 2e nume'te =ivian Lo.uiau mulţi &actori.servare$ +ste la etajul al doilea$ )oţi veni acum6 )earson acceptă$ 5 +ste . toate acestea. de la . uneori con&lictuali.ine 'i acum$ )orniră "mpreună spre holul principal unde era li&tul8 cererea lui Lucy nu era neo. amu#at$ 5 Aha.ine$ Dar anali#a unei tumori osoase era 'i mai di&icilă 'i Lucy era con'tientă de acest lucru$ )entru patolog era un avantaj să &ie implicat "ntr-un ca#.i'nuită$ %n ast&el de ca#uri "n care tumoarea se putea dovedi a &i malignă.utonul de la etajul doi 'i "ntre. unde =ivian citea o revistă$ 5 =ivian. cu doi pacienţi$ Lucy o salută pe &emeia de l*ngă u'ă.ă8 5 e supără spatele6 5 Uneori$ Făcu un e&ort 'i se "ndreptă$ )oate că stau aplecat la microscop prea mult timp$ Lucy "l privi "ngrijorată$ 5 De ce nu vii la mine la ca. nu6 5 Nu. doar 'tii că nu "ncase# onorarii de la colegi7 (ătr*nul o privi din nou. apoi intră 'i ea 'i "nchise u'a$ +ra o cămăruţă intimă. apoi se apropie de celălalt pat.inet$ 5 A'a este$ 2pun că &ace parte din tratament$ Foarte rar "l vă#use ea at*t de rela0at$ Lucy deschise u'a salonului 'i "l lăsă să intre primul. medicul patolog era acela care dădea diagnosticul &inal$ La diagnosticarea oricărei tumori contri. nu sunt7 %ncepură să r*dă$ Am au#it că ă'tia "ţi trimit nota de plată. el putea cunoa'te pacientul. )earson se opri 'i gemu$ Duse o m*nă la spate$ Lucy apăsă pe .urton$ Are nouăspre#ece ani$ 4 cuno'ti6 )earson negă din cap$ Lucy continuă8 5 !a#ul acesta mă "ngrijorea#ă puţin$ 2uspecte# o tumoare osoasă 'i am programat o .uc 'i "i #*m. chiar dacă lucre#i cu ei. "n acela'i ca. dar m-am g*ndit că poate ai dori să e0amine#i 'i tu pacienta$ 5 2-a &ăcut$ Unde este6 5 Am internat-o pentru o. adăug*ndu-se cuno'tinţelor lui. putea discuta simptomele 'i putea au#i opinia radiologului. .ine"nţeles. pe care patologul tre. Lucy$ Nu-mi pot permite onorariul tău piperat$ U'ile li&tului se deschiseră 'i am*ndoi porniră pe coridorul de la etajul doi$ 5 4 iau ca un compliment. ajutau diagnosticarea$ %n drum spre li&t.un "nceput$ Ast&el.i$ 5 %ţi spun eu de ce.

5 (ună, =ivian, salută )earson a,sent, deja a,sor,it de &i'a de o,servaţii pe care i-o dăduse Lucy$ 5 (ună #iua, domnule doctor, răspunse politicoasă =ivian$ =ivian era uimită$ De ce se a&la ea aici6 4 mai duruse genunchiul, era adevărat, dar i se părea incredi,il că tre,uia să stea "n pat pentru un asemenea &leac$ )e de altă parte, acest lucru nu o deranja prea mult$ 4 pau#ă de la 'coală era ,inevenită, era plăcut să mai leneve'ti puţin$ .iAe tocmai o sunase$ )ărea "ngrijorat 'i-i promisese să vină să o vadă imediat ce va avea timp$ Lucy trase draperia dintre cele două paturi$ 5 =reau să văd am,ii genunchi, spuse )earson$ =ivian trase căma'a de noapte$ Lucy privea degetele, scurte 'i ,utucănoase ale patologului ce palpau cu grijă genunchii lui =ivian$ :*ndea8 )entru cineva care este at*t de dur cu oamenii, acum se poartă surprin#ător de ,l*nd$ =ivian tresări de durere la atingerea unui deget$ 5 e doare acolo6 "ntre,ă el$ =ăd "n raportul doctoriţei :rainger că te-ai lovit la genunchi acum cinci luni$ 5 Da, domnule doctor$ La "nceput nu mi-am amintit 5 dar m-am g*ndit mult$ .-am lovit de &undul piscinei$ !red că am sărit prea tare de la tram,ulină$ 5 Atunci te-a durut tare6 o "ntre,ă )earson$ 5 Da, pe moment$ Apoi durerea a dispărut 'i nu m-am mai g*ndit la genunchi, p*nă acum$ 5 (ine, =ivian$ )earson "i &ăcu un semn lui Lucy să tragă cear'a&ul$ 5 Ai &ăcut o radiogra&ie6 o "ntre,ă el pe Lucy$ 5 Le am aici pe toate$ 2unt două seturi$ )rima radiogra&ie nu a arătat nimic$ Apoi am mărit să putem vedea mu'chii 'i atunci am vă#ut neregularitatea osului$ =ivian asculta interesată schim,ul de cuvinte dintre cei doi$ 2imţi deodată că este un om plin de importanţă, dacă cei doi discutau a'a despre ea$ Acum, )earson 'i Lucy se duseseră la &ereastră 'i e0aminau la lumină cli'eele radiologice$ 5 Uite, aici, "i arătă Lucy$ =e#i6 )riviră "mpreună$ 5 .da$ )earson "mpachetă 'i-i restitui negativele$ Atitudinea sa &aţă de ra#ele Q era aceea a unui om ce ,*j,*ie pe un teren ne&amiliar$ Um,re din tăr*mul um,relor$ !e spune specialistul radiolog6 5 /alph (ell con&irmă iregularitatea osoasă$ Dar nu i se pare su&icient pentru un diagnostic de&initiv$ +ste de acord că ar tre,ui să &acem o ,iopsie$ 5 >tii ce este o ,iopsie, =ivian6 "ntre,ă )earson, "ntorc*ndu-se spre pat$ 5 Am idee$ Fata e#ită puţin$ Dar nu sunt &oarte sigură$ 5 Nu aţi "nvăţat "ncă la 'coală6 +i, să-ţi e0plic8 doctoriţa :rainger

"ţi va lua o ,ucăţică de ţesut de la genunchi, e0act de acolo de unde se pare că te doare$ Apoi, va veni la mine 'i$$$ 'i eu "l voi studia$ 5 >i din asta vă puteţi da seama ce se "nt*mplă6 5 De cele mai multe ori da$ =ru să plece, apoi se opri$ =ivian, tu practici sportul6 5 Ah, da, domnule, doctor$ enis, "notul, schiul, "mi place 'i echitaţia$ %mi plăcea mult să călăresc "n 4regon$ 5 4regon6 (ine, =ivian, pentru astă#i ajunge$ Lucy "i #*m,i &etei$ 5 .ă "ntorc mai t*r#iu$ După ce se "nchise u'a, pentru prima dată =ivian avu un sentiment de nelini'te$ eama i se strecura "ngheţată "n su&let$ !*nd ajunseră pe coridor, Lucy "l "ntre,ă pe )earson8 5 !e părere ai, <oe6 5 Ar putea &i o tumoare osoasă, răspunse acesta "ncet, g*nditor$ 5 .alignă6 5 )osi,il$ Ajunseră la li&t 'i se opriră$ 5 Dacă este malignă, va tre,ui să-i ampute# piciorul$ )earson dădu din cap$ Deodată, lui Lucy i se păru că este &oarte ,ătr*n$ 5 Da, m-am g*ndit 'i eu la asta$

UN2)/+N+!+ ur,oreactorul =iscount viră str*ns 'i "ncepu să co,oare$ !u trenul de ateri#are scos 'i cu &lapsurile lăsate "n jos, se "ndrepta spre pista numărul unu a aeroportului municipal din (urlington$ )rivind aproperea avionului de pe terasa destinată pu,licului, a&lată su, turnul de control, doctorul Bent 4CDonnell se g*ndi că aviaţia 'i medicina au multe trăsături comune$ Am,ele erau re#ultatele 'tiinţei, am*ndouă schim,au viaţa oamenilor 'i distrugeau vechile concepte, am*ndouă vi#au ori#onturi necunoscute 'i pentru am*ndouă viitorul a,ia se "ntre#ărea$ .ai e0ista o paralelă "ntre ele$ %n pre#ent, aviaţia nu reu'ea să ţină pasul cu propriile descoperiri "n domeniu$ Un proiectant de avioane "i spusese de cur*nd8 ?Dacă un avion #,oară, este deja "nvechit@$ >i cu practicarea medicinei, g*ndi 4CDonnell, &erindu-'i ochii de soarele strălucitor de august, se "nt*mpla la &el$ 2pitalele, clinicile, chiar 'i medicii, nu reu'eau să ţină niciodată pasul cu cercetarea 'tiinţi&ică$ 4ric*t de mult se străduiau, noile descoperiri erau "ntotdeauna "nainte cu un pas, uneori cu ani "ntregi$ Astă#i un om putea să moară c*nd medicamentul ce-i putea salva viaţa &usese deja inventat, sau poate chiar avea o răsp*ndire restr*nsă pe piaţă$ Dar era

nevoie de timp, pentru ca noile cercetări să &ie cunoscute 'i acceptate$ >i "n chirurgie era tot a'a$ Un chirurg, un grup de chirurgi, puteau descoperi o nouă tehnică ce putea salva viaţa oamenilor$ Dar "nainte ca aceasta să se generali#e#e, ceilalţi tre,uiau să se speciali#e#e 'i s-o stăp*nească la per&ecţie$ Uneori, acesta era un proces "ndelungat$ De e0emplu, operaţia pe cord$ %n general este cunoscut 'i acceptat procedeul$ Dar, de &oarte mult timp, numai o m*nă de chirurgi se speciali#aseră 'i riscau s-o &acă$ %ntotdeauna se punea pro,lema noutăţii$ +ste ,ună6 +ste "nţelept s-o &olose'ti6 Nu toate schim,ările "nseamnă progres$ De multe ori "n medicină sunt alarme &alse, teorii "n neconcordanţă cu &aptele, indivi#i entu#ia'ti 'i o,sedaţi ce &ac lucrurile numai pe jumătate 'i care "i duc pe alţii "n eroare$ Uneori era &oarte greu să delimite#i ast&el de situaţii$ La 2pitalul rei !omitate, unde erau 'i conservatori 'i oameni deschi'i progresului 5 'i oameni capa,ili "n am,ele ta,ere 5 pentru cineva ca 4CDonnell era o pro,lemă permanentă să 'tie "n orice clipă, e0act, c*t 'i pe cine putea să conte#e$ :*ndurile "i &ură "ntrerupte de 'uierul ascuţit al motoarelor aparatului =iscount ce rula pe pistă, acoperind vocile celorlalţi oameni din jurul său$ 4CDonnell a'teptă p*nă c*nd motoarele se opriră 'i pasagerii "ncepură să co,oare$ Apoi, vă#*ndu-l pe !oleman printre ei, 4CDonnell porni spre scara avionului să-l "nt*mpine pe noul medic patolog al spitalului$ David !oleman rămase surprins să-l vadă pe 'e&ul corpului medical, a'tept*ndu-l la aeroport, cu m*na "ntinsă$ 5 %mi pare ,ine că ai venit$ <oe )earson nu a putut să vină 'i ne-am g*ndit că tre,uie să &ie cineva aici care să "ţi ure#e ,un venit$ !eea ce 4CDonnell nu-i mai spuse era că de &apt <oe )earson re&u#ase să vină, la modul cel mai grosolan, Harry omaselli nu era "n ora', a'a că "'i &ăcuse el timp să vină să-l "nt*mpine$ Au pornit "mpreună prin holul aglomerat, lovindu-se de mulţime$ !oleman privea curios "n jur$ 4CDonnell avu impresia că mai t*nărul său coleg &ăcea o rapidă evaluare a mediului "n care intrase$ ?)oate că o &ace din o,i'nuinţă, g*ndi 4CDonnell 'i dacă este a'a, este un o,icei ,un@$ !ategoric, acest t*năr &ăcea o impresie ,ună 'i la cea mai severă anali#ă$ De'i călătorise timp de trei ore, costumul lui arăta impeca,il, pantalonul nu avea nici o cută, părul era "ngrijit pieptănat 'i era proaspăt ras$ Nu purta nimic pe cap, ceea ce "l &ăcea să pară mai t*năr dec*t cei trei#eci 'i unu de ani pe care-i avea$ De'i era mai su,ţire dec*t 4CDonnell, era ,ine clădit 'i avea trăsăturile &oarte ,ine conturate, o &aţă prelungă 'i &ălci ascuţite$ 2ervieta pe care o purta "i adăuga o notă pro&esională, imaginea vie a omului de 'tiinţă$ %l conduse pe !oleman la ,anda rulantă care aducea ,agajele$ +rau acum descărcate dintr-un camion 'i ei a'teptau "mpreună cu ceilalţi pasageri să apară pe ,andă$ 5 Asta-i partea care nu-mi place deloc "ntr-o călătorie cu avionul,

spuse 4CDonnell$ *nărul "ncuviinţă 'i-i #*m,i condescendent, transmiţ*nd parcă8 ?Hai să nu ne pierdem timpul cu discuţii inutile@$ ?+ste un om rece, g*ndi 4CDonnell$@ /emarcă, la &el ca la "nt*lnirea precedentă că ochii săi erau gri ca oţelul 'i se "ntre,ă cum ar putea să pătrundă dincolo de ei$ !oleman a'tepta nemi'cat l*ngă ,andă, uit*ndu-se "n jur$ De parcă ar &i &ost chemat, ignor*ndu-i pe ceilalţi, un hamal se "ndreptă spre ei$ După #ece minute, (uicAul lui 4CDonnell intra "n tra&icul dintre aeroport 'i ora'$ 5 Ţi-am re#ervat cameră la hotelul /oosevelt$ +ste la &el de con&orta,il ca oricare altul, dar e lini'tit$ !red că administratorul nostru te-a pus la curent cu situaţia locuinţelor$ 5 Da, mi-a scris, răspunse !oleman$ A' dori să se re#olve c*t mai repede$ 5 Nu vei avea nici o pro,lemă atunci c*nd vor &i terminate$ Apoi adăugă8 )oate ai nevoie de o #i, sau două, să te instale#i "nainte de a veni la spital$ 5 Nu, mulţumesc$ =reau să "ncep să lucre# de m*ine-dimineaţă$ !oleman era politicos, dar &oarte categoric$ @Ăsta-i un om care-'i pune mintea la trea,ă "nainte de a lua o hotăr*re, g*ndi 4CDonnell$ Nici nu cred că poate &i u'or manevrat$ 4are cum se va "nţelege cu <oe )earson6 La prima vedere se pare că se vor "n&runta$ Dar nu poţi niciodată să 'tii$ Uneori, la spital, oameni care nu se plac deloc se poartă de parc-ar &i prieteni de o viaţă@$ )rivind "n jurul său la ora'ul de care se apropiau, David !oleman simţi o oarecare emoţie, g*ndindu-se la planurile de viitor$ +ra un lucru neo,i'nuit pentru el, pentru că, de o,icei, accepta orice situaţie cu mult s*nge rece$ %'i spuse "n g*nd8 ?4 urmă de emoţie păm*ntească nu "nseamnă nimic rău, nu tre,uie să-ţi &ie ru'ine, prietene@$ Apoi, #*m,i interior, g*ndindu-se la autocritica sa tăcută$ =echiul o,icei de a se g*ndi la toate era greu de "nvins$ %l studie pe 4CDonnell$ ot ce au#ise despre 'e&ul chirurgiei 'i al consiliului de conducere era e0celent$ !e motive avusese un om cu pregătirea lui să aleagă ora'ul (urlington6 4are avusese 'i el emoţii ascunse6 2au poate, "i plăcea aici$ +0istau 'i oameni ale căror pre&erinţe erau simple, necomplicate$ 4CDonnell tocmai depă'ea un camion, după care spuse8 5 A' dori, dacă-mi permiţi, să-ţi spun c*teva lucruri$ 5 =ă rog, spuse !oleman politicos$ 5 Am &ăcut unele schim,ări la rei !omitete "n ultimii c*ţiva ani$ Harry omaselli mi-a spus că te-a pus la curent cu unele dintre ele 'i cu planurile noastre de viitor, continuă 4CDonnell mai "ncet, aleg*ndu-'i cuvintele$ 5 Da, 'tiu, #*m,i !oleman$ 4CDonnell cla0onă, 'i ma'ina din &aţă le &ăcu loc să depă'ească$

apoi spuse 'i mai "ncet8 5 De &iecare dată c*nd s-a putut. repre#intă o schim. de care spitalul avea o nevoie vitală$ Dacă pentru asta tre. răspunse scurt !oleman$ Nu era sigur că "nţelesese .uia să-l mai tolere#e pe )earson.ura$ %ntr-o #i tot va tre.a dacă procedase "nţelept spun*nd ceea ce spusese$ Avuseseră noroc c*nd "l găsiseră pe !oleman 'i nu dorea să-l marginali#e#e de la "nceput$ Dar nu-'i putea scoate din cap g*ndurile la )earson 'i la in&luenţa acestuia asupra .ai demult.5 Faptul că te a&li aici.oratorul de patologie. dar apoi renunţă$ La urma urmei.ătr*nului +ustace 23ayne$ Dorea să &ie c*t mai corect &aţă de 4rden (ro3n$ .ine ceea ce i se spusese$ Ar &i avut nevoie să-l 'tie mai .ări$ Uneori am reu'it.im &oarte limpede "n legătură cu acest lucru$ !oleman "ncuviinţă. a'a cum "l vă#use "n timpul primei sale scurte vi#ite 'i spuse8 5 Da. poate &ăc*ndu-i unele con&idenţe acestuia. oricine ai &i$ 2e g*ndi să de#volte puţin mai mult su. că nu tre. 4CDonnell era dispus să o &acă$ Dar unde se termina politica spitalului 'i unde "ncepea responsa. trotuarele străluceau.are majoră 'i presupun că "n momentul "n care te vei instala vei dori să &aci singur anumite schim.arca6 Dacă a'a stăteau lucrurile. am "ncercat să &acem aceste schim.uie să vor. pre'edintele consiliului nu &usese de#amăgit sprijinindu-l pe 'e&ul secţiei de chirurgie$ >tia că acesta dore'te s&ertul de milion de dolari al lui 23ayne. 'i 4CDonnell era convins că nu pătrunsese dincolo de ochii ace'tia gri 'i reci$ . iar as&altul era lipicios$ )arcă ma'ina "n &aţa hotelului /oosevelt$ )ortarul deschise imediat portiera 'i "ncepu să scoată .lemele cu adevărat importante$ 5 %nţeleg. ar &i pre&erat să nu-i &i spus ceea ce-i spusese doctorului !oleman$ )uterea corupe$ Nu poţi scăpa de lucrul ăsta.il$ +u nu cred "n sacri&icarea principiilor numai de dragul de a &i lini'te$ re. alteori nu a &ost posi.uie să "nchirie#e pe termen lung orice apartament pe care-l putea găsi "n (urlington$ 4CDonnell se "ntre.ancheta din spate$ .uie să scuture . sunt sigur că tre.uie să &acem schim. ca unui nou venit.ntrară "n centrul ora'ului$ 2tră#ile erau pră&uite 'i dogoreau de căldură. dacă poţi. se spunea oare aici 'i acum. dar nu răspunse$ 4CDonnell continuă8 5 otu'i.ări$ !oleman se g*ndi la la.ui să hotărască unde să tragă această linie de democraţie$ !e &ăcea el acum era politică6 (ănuia că da$ Dacă nu era. !oleman era un nou venit.agajele de pe .ine pe 4CDonnell ca să poată hotăr"$ %'i &ăcuse o părere gre'ită despre el6 +ra oare 'e&ul secţiei de chirurgie un vulpoi6 . vor a&la &oarte cur*nd că-'i aleseseră gre'it omul$ !oleman "'i notă mental că tre.iectul cu !oleman.ilitatea lui ca medic6 Aceasta era o "ntre.are care "l tul.ări$ 4CDonnell tăcu un timp. te rog să &ii discret$ 2ă &aci c*t mai mult prin metoda convingerii 'i să păstre#i artileria grea pentru pro.

dar la vremea aceea i se păruse minunată$ !a s-o agaţe. co.il$ )entru unii tineri primul an de căsătorie poate părea &oarte greu$ )entru +li#a. iar <ohn "ncă mai era la colegiu.a. se părea că "ncă de atunci nu &usese nici o "ndoială asupra sentimentelor pe care le nutreau unul &aţă de altul$ %ntre liceu 'i colegiu &useseră prieteni.elniţă$ %'i amintea c*t .or*se "n maga#inul tatălui său 'i acesta "i căutase ră. de c*nd era &etiţă. 'uru.area culorilor$ )rivind acum retrospectiv. răspunse !oleman de pe trotuar$ Aceea'i hotăr*re. partea aceasta din spital era &oarte "ntunecată$ )uţin gal.inetul său particular 'i să se ducă mai t*r#iu la spital$ 1 2t*nd pe canapeaua de piele din sala de a'teptare a la. atunci ne vedem m*ine la spital$ . cu steluţe argintii 'i luni.eth "'i ajuta părinţii la maga#in pe vremea aceea$ %l convinsese p*nă la urmă să cumpere vopsea verde.eth iu. +li#a.ă o culoare deschisă.uri. cusute de m*na ei$ Acum .eth Ale0ander se "ntre. pentru că ro'ie nu aveau$ 2au poate că &usese invers6 Nici asta nu-'i mai amintea acum$ >tia "nsă că se "ndrăgostise chiar din prima clipă de <ohn$ )ro.uia printre celelalte articole de &ierărie. o 'uru.ă 4CDonnell$ 5 Dar nu este nevoie.leu pal.en.roderia &usese &oarte st*ngace.*ise acesta ca să găsească ceea ce-i tre. dar de'i nu aveau .il că tocmai pentru a-l reţine "n maga#in sugerase schim. sau chiar verde deschis. "'i aminti că "l "nt*lnise pe <ohn$ >i "nt*lnirea lor avusese "ntr-un &el legătură cu culorile$ +l era "n vacanţă 'i venise la maga#in să cumpere vopsea ro'ie$ +li#a. apoi.ult noroc7 5 .*j. nimeni nu-i "ndemnase să mai a'tepte$ oţi cunoscuţii acceptaseră căsătoria lor ca pe un lucru normal 'i inevita. ar &i &ăcut locul mult mai plăcut$ De c*nd se 'tia.eth 'i <ohn &usese &rumos 'i &ericit$ %n anul următor. . a'a "nc*t cel mai adesea tre.5 =rei să vin 'i eu6 2ă văd dacă totul este "n ordine6 "ntre. după 'ase ani de la prima lor "nt*lnire se căsătoriseră$ !iudat.ă de ce &useseră vopsiţi pereţii coridorului "n două nuanţe de maro "nchis. c*rlige de metal.uia să caute mult după ceea ce-i cereau clienţii$ Asta se "nt*mpla la Ne3 /ichmond. +li#a.oratorului de anali#e de la rei !omitete.dător lucrurile de care avea nevoie8 o vergea tăiată la dimensiune. aruncate "ntotdeauna la "nt*mplare. "n loc să ai. &ără echivoc$ 5 (ine. de prima draperie pe care o alesese pentru camera ei$ +ra .ulţumesc$ )ortarul tr*nti portiera 'i 4CDonnell intră cu ma'ina "n tra&ic$ %'i privi ceasul$ Două după-amia#ă$ Hotăr" să meargă mai "nt*i la ca.oară a'a de repede$ !u 'ase luni "nainte de a muri tatăl ei. veselă$ 4ricum.ănuia că .ise culorile deschise$ %'i aminti. .ndiana$ Acum doi ani tatăl ei murise "n accident$ 2au acum trei ani6 Nu era sigură$ impul #.ani.

oratorului se deschise 'i o &emeie ce intrase "naintea ei ie'i$ %n spatele ei era o asistentă "m. doamnă Ale0ander.raţul lui +li#a. acum totul era .eth era "nsărcinată 'i acesta &usese &actorul hotăr*tor pentru <ohn$ De'i ea protestase. rupse "nveli'ul unui pachet cu ace sterile 'i puse unul la seringă$ .eth se pră. "nsă devenise neră.eth 'i "l 'terse cu un de#in&ectant. dar sigur$ !u 'ase săptăm*ni "nainte de a.ilă$ Din economiile str*nse cu grijă plătiseră prima rată pentru mo. vă rog. unde <ohn urma colegiul ea "'i găsise o sluj.uie cu ceva la e0istenţa lor$ Apoi descoperiseră că +li#a.rului$ Acum se simţea sănătoasă. să continue studiile medicale sau să se mulţumească doar cu o 'coală tehnică medicală$ +li#a. iar la . apoi "l legă cu "ndem*nare cu un garou de cauciuc$ De pe o tavă alese o seringă.ilirea echili.ron'ite 'i.+li#a. niciodată nu &usese mai drăguţ 'i mai prevenitor. tot echili. datorită căreia trăiseră am*ndoi$ %n anul acela discutaseră &oarte serios viitorul lui <ohn8 dacă ţintea departe. după o săptăm*nă i se &ăcuse dor de <ohn 'i se "ntorsese la !hicago$ Din momentul "n care se "ntorsese.rul interior al lui +li#a. veselă 'i emoţia "i cre'tea la g*ndul copilului pe care-l purta$ %n (urlington găsiseră un apartament micuţ dar plăcut$ !hiria era re#ona. de'i asta ar &i "nsemnat c*ţiva ani de studiu "n plus$ +a era dispusă să muncească pentru am*ndoi$ <ohn era mai puţin hotăr*t$ >tia c*t de mult "'i dorise să ajungă medic 'i re#ultatele lui la "nvăţătură erau . pentru o vreme. revenirea sa la normal se &ăcuse treptat.ilă.inet$ 5 Luaţi loc. se "nscrisese la 'coala tehnică medicală 'i se mutaseră la !hicago$ Acolo li se născuse &etiţa.irou. să intraţi6 .anii c*'tigaţi de <ohn la spital puteau să plătească ratele lunare$ A'a că.ulţumesc$ A'e#ată la .une.dător să contri.ntrară "mpreună "n ca. dar aceasta n-o ajutase$ +a simţise nevoia să &ugă 'i plecase acasă la mama ei. la Ne3 /ichmond$ Dar.eth. &ăcuse tot ce putuse.solvirea 'colii.eth ar &i pre&erat &acultatea de medicină.ă de dactilogra&ă. din .ilitate a s*ngelui@$ 5 (ine$ =ă rog să a'e#aţi m*na aici 'i să str*ngeţi pumnul$ %i luă . "l anunţase pe <ohn că era din nou "nsărcinată$ +ra singurul lucru de care mai avea nevoie pentru resta.. căreia "i dăduseră numele )amela$ După patru săptăm*ni &etiţa murise din cau#a unei . care-'i consulta agenda$ 5 Doamna Ale0ander6 5 +u sunt$ 5 =reţi.ndianopolis. iar acum.eth urmase o 'coală de dactilogra&ie.u'ise$ <ohn.ine$ %n a&ară de. asistenta consultă notiţele doctorului Dorn. această culoare "ngro#itoare de pe pereţii coridorului$ U'a la. "'i spuse +li#a.erger8 ?=eri&icarea /h-ului 'i anali#a de sensi. nu durea#ă mult$ 5 .răcată "n halat al.

. reali#ase că nu minţise$ Le repetase "n g*nd de sute de ori după aceea.lemă minoră.iAe 2eddons. o mică um&lătură la genunchi. l-ar &i cre#ut ne. pistonul seringii$ rase s*nge p*nă c*nd acesta atinse marcajul de pe seringă ce indica 'apte centimetri cu. de patru#eci 'i opt de ore de c*nd citise &i'a de o. ceva s*c*itor. u'or.eth se g*ndi că i-ar &i plăcut s-o &acă <ohn$ 1 . iată. 'i trase "napoi.eth.a de s*nge$ După ce termină. arăt*nd spre epru.servaţie a lui =ivian.iAe 2eddons "'i tot spusese că nici nu se punea pro. cu o mi'care scurtă 'i sigură. care o considera o pro.ire de =ivian. nu avusese c*nd să se g*ndească la implicaţii$ )*nă atunci.iAe era "ndrăgostit pro&und.ă ea. era pro&und tul. după ce rostise cuvintele.e9 nici cu intenţiile pe care le avea$ Nici acum nu se minţea$ )entru prima dată "n viaţa lui.eth o privi pe asistentă cum etichetă epru. singur "n cameră. aceasta era doar o elevă oarecare. o considerare o aventură interesantă. "ngrijorarea sa crescuse continuu$ Noaptea trecută a. la autopsie. e0citantă.eth$ 5 De c*teva sute de ori. s-a ivit asta7 2pre deose.raţul lui +li#a. p*nă c*nd nu va considera că a pro&itat din plin de tinereţe 'i p*nă c*nd nu va avea o situaţie &inanciară sigură$ Dar. apoi trase acul a&ară 'i puse un tampon de vată pe locul "nţepăturii$ oată procedura dură mai puţin de cincispre#ece secunde$ 5 !red că aţi &ăcut asta de multe ori.etă$ 5 Flaconul pleacă la la. puse epru. doamnă Ale0ander$ 5 !e urmea#ă acum. .lema căsătoriei p*nă c*nd nu va deveni medic cu adevărat.oratorul de serologie. &ata introduse acul.i &ata$ +li#a.ia dacă "nchisese ochii$ 2tătuse patru ore "ntins pe spate.iAe 2eddons nu se amăgea nici cu vor. de-adevărat$ >i era torturat de o teamă "n&iorătoare$ %n noaptea "n care-i spusese lui =ivian că vrea să se "nsoare cu ea. &ără nici o urmă de regret că le spusese$ Apoi. drăguţă$ !hiar 'i la a doua "nt*lnire.eta "ntr-un stelaj 'i anunţă8 5 :ata. 'i acolo cineva va &ace anali#a s*ngelui$ +li#a.urat$ Dacă cineva i-ar &i spus acum o lună că va &i at*t de preocupat de o &ată.:ăsind repede vena din . spuse +li#a. de o noapte$ . "ntorc*nd pe toate părţile sensul cuvintelor scrise pe &i'ă de m*na doctoriţei Lucy :rainger8 ?=ivian Lo.urton 5 suspectă de sarcom osos 5 pregătire pentru .i. dar care printr-un tratament . "ntre.iopsie@$ )rima dată c*nd o vă#use pe =ivian. "naintea incidentului din parc.un$ otu'i. #*m.eta 'i apoi trans&eră "n ea pro.

ilitate ca atunci c*nd se dădea cu . doctore . c*nd stătuse singur cu ea "n camera de spital.a. at*t pentru el c*t 'i pentru =ivian. .il că putea a&la mai multe lucruri dacă nu-i spunea nimic$ Dacă declara că pro.oa. &ără nici o urmă de "ndoială.ar intervenţia chirurgicală "n ca#ul acesta "nsemna amputarea piciorului.lema "l interesa personal.uia să-l 'tie$ Nu i-a &ost deloc u'or să discute cu =ivian 'i. un an$ . din nou veselă. numai două#eci la sută din pacienţii . de re#ultatul . poate că era aceea'i pro.ichael 2eddons$ Nu am deloc intenţia să te pierd vreodată$ După aceste cuvinte. dintr-un pat "n altul$ 5 Nu am sărit niciodată dintr-un pat "n altul. "n speranţa "mpiedicării răsp*ndirii celulelor . care se putea răsp*ndi cu repe#iciune.iopsiei$ 2e g*ndi să discute deschis cu Lucy :rainger. "n acela'i timp. el o sărutase.e de struguri pe care el "i adusese mai devreme. 'i poate o 'i &ăcuse.ra# părul mătăsos 'i par&umat$ Apoi. nu e .uie mult antrenament$ 5 !u mine nu prea te-ai antrenat$ 5 u e'ti alt&el$ !u tine mi s-a "n&undat$ +a se oprise aici$ 5 Da$ 'tiu$ Apoi. doctore$ 2tai departe de elevele asistente. poate că era o tumoare ino&ensivă$ >ansele erau cinci#eci la sută pentru am*ndouă situaţiile$ 2au.a. ceilalţi puteau să se pă#ească 'i să nu-i spună totul$ Nu dorea asta$ . "i 'optise$ 5 >i "ncă ceva. "i spusese8 5 +i. imediat ce diagnosticul urma să &ie con&irmat.ind. unele surse de in&ormaţii puteau să i se "nchidă$ )entru a-i cruţa sentimentele.olnavi de cancer osos nu mai aveau pro. statistic vor.leme după amputare$ La ceilalţi apărea o deteriorare constantă a stării sănătăţii 'i mai supravieţuiau doar c*teva luni$ Dar poate că nu era sarcom osos. că nu o să mai poţi sări de la o &ată la alta. poate că nu. &iind mai emoţionat dec*t cre#use că ar putea &i$ +a "'i &recase nasul de urechea lui$ %i simţea pe o. str*ng*nd-o puternic.ine ce "nseamnă ?suspect de sarcom osos@$ >tia că dacă diagnosticul va &i con&irmat. "ncercase el să-i intre "n joc$ 2ă 'tii că nu-i u'or$ %ţi tre. "ntruc*t cealaltă &emeie &usese e0ternată 'i acum patul ei era gol.ine să te g*nde'ti că n-o să te mai "nt*lne'ti cu a'a ceva. să-'i ţină g*ndurile ascunse$ 2eara trecută.iAe 2eddons 'tia &oarte . dar apoi se hotăr" să renunţe$ )ro.anul$ . 'ansele ei de viaţă scădeau su. oricum. "i spusese8 5 >tiu ce ai$ Ţi-e teamă că o să te ţin legat. nu au pic de morală$ . el tre.iAe transpiră c*nd se g*ndi c*te lucruri at*rnau.olnave$ !hiar 'i după aceea. "n tot corpul$ Fără o intervenţie chirurgicală rapidă.ndi&erent care era adevărul. "l tachinase că era morocănos$ .sau altul se putea re#olva.e'terind ni'te . "nsemna că =ivian avea o tumoare malignă virulentă.

unul simţ "nvinse$ 4 "m.uia să "nceapă$ Dacă patologia lucra repede.astră$ A. care-l apucă de partea cealaltă . Lucy$ Lucy :rainger ocoli masa de operaţie$ N*m.locul operator.iAe &u tentat. #ă să #ie !enignă$ 1 Aneste#istul &ăcu semn cu capul$ 5 Noi suntem gata. vom avea tot timpul din lume$ oate acestea se "nt*mplaseră ieri$ Astă#i după-amia#ă.ească "ncre#ător$ >tia că nu prea reu'e'te$ )oate pentru că se simţea puţin ameţită9 'tia că-i dăduseră un sedativ 'i-i &ăcuseră 'i aneste#ie spinală. atunci vom &i numai noi doi$ (a mai mult.t avea o căma'ă de noapte de aceea'i transparenţă al. piciorul "i &usese ras.astru.andajele cu care era "n&ă'urat$ De dimineaţă.iAe o privi 'ocat$ Apoi "ncepu să r*dă 'i se simţi din nou cucerit de sinceritatea ei$ 5 =rei să spui. sterile. dedesu. spălat 'i dat cu de#in&ectant$ Acum Lucy repetă procedura de de#in&ectare 'i puse .iAe 2eddons "'i privi ceasul8 era 1D. .LF$ re. aici6 Acum6 5 De ce nu6 5 Dacă mă găse'te cineva. .il că va trece mai mult de o oră p*nă să mai treacă cineva pe aici$ )e moment. apoi .iAe c*t era de t*nără 'i &rumoasă$ +a privi spre u'ă$ +ra "nchisă$ 5 2unt ocupaţi "n seara asta$ >tiu pentru că mi-au spus$ )ro. spuse ea "ncet$ Degetele sale "i m*ng*iau u'or &aţa$ 4 aplecă .ia acum reali#ă .andaje noi.iopsia$ . Lucy :rainger urma să &acă . iar pe coapsă simţi m*ng*ierea m*inii sale$ )entru o secundă. "nainte ca =ivian să &ie adusă la etajul la care se a&la sala de operaţii. o asistentă ţinea un cear'a& verde. a'a "nc*t nu-'i mai simţea deloc partea in&erioară a corpului$ Lucy "i &ăcu semn asistentului ei$ Acesta ridică piciorul st*ng al lui =ivian 'i "ncepu să des&acă .or*ră mai jos 'i o au#i respir*nd mai repede.5 Nu #ău7 =or.rusc 'i o sărută pe cea&ă$ (u#ele sale co.ţire. "n . su.tul 'i "n jurul genunchiului$ %n partea cealaltă a mesei de operaţie.răcată cu un neglige al. deschis "n &aţă$ Dedesu.răţi'ă 'i murmură tandru8 5 Draga mea =ivian. m*ine vor avea răspunsul$ 2e tre#i rug*ndu-se cu ardoare8 5 Dumne"eule$ Doamne Dumne"eule.i spre =ivian 'i o "ncurajă8 5 Nu durea#ă mult 'i nu vei simţi nimic$ =ivian se strădui să #*m. "l "ntinseră peste masă "n a'a &el "nc*t gaura din cear'a& să &ie e0act deasupra genunchiului$ Aneste#istul apucă de cear'a& 'i-i trase . voi &i dat a&ară din spital$ 5 %n noaptea aceea nu păreai at*t de "ngrijorat. după ce se va termina totul. "mpăturit$ !u ajutorul lui Lucy.ea din nou cu o veselie pe care nu o simţea$ De ce nu mi-a spus nimeni asta p*nă acum6 #ise "ndepărt*nd-o de el$ =ivian era "m.a.

capătul peste o ,ară de metal de deasupra capului ei, a'a "nc*t =ivian nu mai vedea nimic din restul sălii de operaţie$ 5 2tai rela0ată, domni'oară Lo,urton, o "ndemnă aneste#istul$ +ste ca o e0tracţie de măsea, doar că este ceva mai con&orta,il$ 5 (isturiul, te rog7 Lucy "ntinse m*na spre asistentă 'i aceasta i-l dădu$ Folosind porţiunea de mijloc a lamei, &ăcu repede 'i cu siguranţă o inci#ie su, genunchi, cam de patru centimetri lungime$ ;mediat, apăru s*ngele$ 5 )ense hemostatice$ Asistenta era pregătită 'i Lucy pensă două puncte prin care se scurgea s*nge$ 5 =rei, te rog, să legi6 2e dădu "napoi pentru a-i permite stagiarului să &acă legăturile "n jurul celor două pense hemostatice$ 5 =om &ace inci#ia "n periost$ 2tagiarul "ncuviinţă din cap, iar Lucy &olosi acela'i ,isturiu de mai "nainte pentru a tăia ţesutul &i,ros din jurul genunchiului$ 5 )regătirea pentru &ierăstrău e &ăcută$ Asistenta "i "ntinse lui Lucy un &ierăstrău oscilant 2tryAer$ %n spatele ei, altă asistentă ţinea de ca,lul electric, ca acesta să nu atingă masa de operaţie$ Lucy i se adresă din nou stagiarului8 5 =om e0trage o ,ucăţică de os$ !am un centimetru va &i su&icient$ )rivi radiogra&ia pe un ecran luminat, "n capătul camerei$ 5 (ine"nţeles că tre,uie să &im siguri că am luat din porţiunea ,olnavă$ Lucy puse "n &uncţiune &ierăstrăul 'i-l apropie de două ori de os$ 2e au#i un 'uierat u'or, de &iecare dată c*nd &ierăstrăul tăie din os$ După aceea "l opri 'i-l dădu "napoi asistentei$ 5 :ata, cred că ajunge$ Acum să-l scoatem7 2coase cu prudenţă ,ucăţica de os 'i o introduse "ntr-un ,orcăna' cu &ormol$ Acum, pro,a de os, identi&icată 'i "nsoţită de un raport chirurgical, urma să meargă la secţia de patologie$ Aneste#istul o "ntre,ă pe =ivian8 5 e simţi ,ine6 Fata nu vor,i, dar "ncuviinţă din cap$ 5 Nu mai durea#ă mult$ Au scos ţesutul osos$ Nu mai tre,uie dec*t să-ţi tragă &ermoarul la genunchi$ Lucy cosea deja periostul$ :*ndea8 Dacă numai asta ar &i totul, ce simplu ar &i$ Dar asta era numai pentru anali#ă$ Următoarea mi'care depindea "n "ntregime de verdictul lui <oe )earson, după anali#a pro,ei de os pe care i-o trimisese$ :*ndindu-se la <oe )earson "'i aminti ce a&lase mai devreme de la Bent 4CDonnell8 astă#i se pre#enta la post noul medic patolog$ 2pera ca noul sosit să se acomode#e u'or$ Dorea acest lucru at*t de dragul lui

4CDonnell, c*t 'i pentru ,unul mers al spitalului$ Lucy "l respecta pe medicul 'e& pentru e&orturile pe care le &ăcea să "m,unătăţească situaţia din spital, &ără ca prin aceasta să se producă #guduiri puternice$ 4,servase că 4CDonnell nu ar &i adoptat "n nici un ca# soluţii categorice, dacă n-ar &i &ost a,solut necesar să se pună capăt unei situaţii$ ;ată, re&lectă ea din nou, iar mă g*ndesc la Bent$ %n ultima vreme era ciudat cum g*ndurile "i alunecau spre el, &ără să vrea$ )oate din cau#ă că lucrau aproape unul de altul, de'i erau puţine #ile "n care ei doi apucau să se "nt*lnească "n secţia chirurgie$ Lucy ar &i vrut acum să 'tie c*t timp oare mai avea să se scurgă "nainte ca el s-o invite din nou la cină$ 2au poate că era mai ,ine să dea o mică petrecere "n apartamentul ei$ +rau puţini oameni pe care dorea să-i invite, 'i Bent 4CDonnell putea să &ie printre ei$ Lucy "l lăsă pe stagiar să coase ţesutul su,cutanat$ %i spuse8 5 Folose'te cusătura prin puncte$ rei vor &i su&iciente$ %l privea cu atenţie$ 2e mi'ca "ncet, dar cu multă grijă$ >tia că unii dintre chirurgii de la acest spital nu aveau "ncredere "n stagiari 'i nu-i lăsau să &acă mare lucru$ Dar "'i amintea mereu de c*te ori ar &i vrut ea, c*nd era stagiară ,să &acă e&ectiv ceva "ntr-o operaţie, "n speranţa că va căpăta puţină e0perienţă$ Asta &usese la .ontreal, cu treispre#ece ani "n urmă, c*nd "'i &ăcuse stagiatura acolo$ După aceea se speciali#ase "n ortopedie$ 2e g*ndise adesea c*t de mult noroc "i tre,uia &iecăruia "n specialitatea pe care vroia s-o aleagă$ Adesea asta depindea &oarte mult de ca#urile pe care le "nt*lneai ca medic stagiar$ !hiar "n ca#ul său, la "nceputul &acultăţii &usese interesată de un domeniu, iar mai t*r#iu de altul, 'i chiar c*nd ajunsese la .ontreal nu era hotăr*tă dacă să &acă speciali#are sau să devină medic generalist$ Dar avusese norocul să lucre#e o vreme su, supravegherea unui chirurg, poreclit "n spital ?4s (ătr*n@, deoarece se ocupa de ortopedie$ !*nd "l "nt*lnise Lucy, 4s (ătr*n avea cam 'ai#eci de ani$ !a mod de a se comporta 'i ca personalitate, părea unul dintre cei mai insuporta,ili oameni pe care-i "nt*lnise$ .ajoritatea centrelor de "nvăţăm*nt aveau ni'te ?prima donne@$ La 4s (ătr*n păreau să se &i str*ns toate o,iceiurile proaste ale acestora$ ;nsulta "n mod regulat pe oricine din spital, stagiari, medici, colegi, pacienţi, pe toţi cu imparţialitate$ %n sala de operaţii ţipa la asistente 'i la asistenţi, &olosind un lim,aj ce se "nt*lnea numai prin ,aruri 'i "n docuri$ Dacă i se dădea gre'it un instrument, "n #ilele sale normale dădea cu el "n cel care i-l dăduse$ %n #ilele mai ,une, "l arunca de pereţi$ Dar 4s (ătr*n era un artist "n chirurgie$ Lucrase mai ales la corectarea de&ormărilor osoase la copii$ 2uccesele sale spectaculoase "l &ăcură &aimos 'i cunoscut peste tot$ Nu-'i modi&icase niciodată comportamentul 'i chiar 'i copiii pe care-i opera erau supu'i aceluia'i tratament ca 'i ceilalţi$ Dar, c*teodată, copiii păreau că-l inhi,ă$ Lucy se "ntre,ase adesea dacă instinctele copiilor nu erau un ,arometru mai

,un dec*t logica adulţilor$ %nsă in&luenţa lui 4s (ătr*n hotăr*se viitorul lui Lucy$ !*nd vă#use la prima operaţie cu ce măiestrie putuse acesta să lucre#e, "'i dorise 'i ea să &ie "n stare să &acă acela'i lucru$ /ămăsese la spitalul din .ontreal ca stagiară trei ani, asist*ndu-l pe 4s (ătr*n ori de c*te ori era posi,il$ !opiase totul de la el, cu e0cepţia modului de a se purta$ !hiar 'i &aţă de Lucy ,ătr*nul nu se comportase alt&el, chiar dacă spre s&*r'itul perioadei la ea ţipa mai puţin dec*t la ceilalţi$ !hiar de atunci, de c*nd era stagiară, Lucy avusese succes 'i c*nd lucrase singură$ /e&erinţele ei erau e0celente 'i aceasta o &ăcuse să &ie unul dintre cei mai solicitaţi medici din spital$ 2e "ntorsese la .ontreal numai o singură dată, cu doi ani "n urmă, să participe la &uneraliile lui 4s (ătr*n$ 4amenii spuneau că &usese una dintre cele mai mari ceremonii de "nmorm*ntare a unui medic pe care o vă#use ora'ul vreodată$ )ractic, &iecare om pe care ,ătr*nul "l insultase vreodată &usese pre#ent la ,iserică$ :*ndurile "i reveniră la pre#ent$ (iopsia era terminată$ A'a după cum "i indicase Lucy, stagiarul cosea pielea, &olosind tot procedeul cusăturilor prin puncte$ Acum &ăcea ultima cusătură$ Lucy privi ceasul de pe perete$ oată operaţia durase jumătate de oră$ +ra ora trei după-amia#ă$ % La ora cinci &ără 'apte minute, un curier al spitalului, un t*năr de 'aispre#ece ani, intră tropăind 'i &luier*nd tare "n la,oratorul de serologie$ De o,icei intra a'a pentru că 'tia că "l "n&uria pe (annister, cu care se menţinea "ntr-o stare de ră&uială perpetuă$ !a de o,icei, ,ătr*nul tehnician "l privi 'i urlă la el8 5 %ţi spun pentru ultima dată să nu mai &aci #gomotul ăsta in&ernal de &iecare dată c*nd intri aici$ 5 .ă ,ucur că este pentru ultima dată$ *nărul era insolent$ 2ă-ţi spun drept, pl*ngerile tale mă cam calcă pe nervi$ !ontinuă să &luiere 'i "ntinse tava cu pro,ele de s*nge pe care le adusese$ Unde vrei să-ţi pun s*ngele, domnule Dracula6 <ohn Ale0ander #*m,i, dar (annister nu era deloc "nc*ntat$ 5 >tii unde să le pui, de'teptule$ Arată spre un ra&t$ )une-le acolo$ 5 Da, domnule căpitan7 !u un gest studiat, t*nărul lăsă tava 'i salută "n ,ătaie de joc$ Apoi se "ntoarse pe călc*ie 'i ie'i pe u'ă c*nt*nd8 O&, daţi-mi o casă 'n care viru(ii să cutreiere, )n care plo(niţele (i micro!ii 'mpreună se joacă, *nde se aude des vor!ind o lipitoare Iar epru!etele put toată "iua.

U'a se tr*nti 'i vocea i se au#ea răsun*nd pe coridor$ Ale0ander r*dea$ 5 Nu mai r*de, se strop'i (annisier$ ; se urcă la cap$ Luă pro,ele de s*nge 'i citi ca de o,icei &oaia care le "nsoţea$ La jumătatea drumului spre masa de la,orator se opri$ 5 Hei, este aici o pro,ă de s*nge a doamnei Ale0ander$ +ste cumva soţia ta6 Ale0ander lăsă din m*nă pipeta 'i se apropie$ 5 )ro,a,il că este a ei$ Doctorul Dorn,erger a trimis-o ieri să-'i &acă un test de sensi,ilitate$ !iti h*rtia 'i continuă$ Da, este +li#a,eth$ 5 2crie să-i &acem 'i /h-ul 'i sensi,ilitatea, spuse (annister$ 5 !red că doctorul Dorn,erger vrea să &ie sigur$ +li#a,eth are /h negativ$ Al meu este po#itiv$ !u preţio#itate 'i cu un aer atot'tiutor, (annister spuse8 5 De cele mai multe ori, chestia asta nu creea#ă nici o pro,lemă$ 5 Da, 'tiu, dar tot vreau să &iu sigur$ 5 +i, atunci, iată pro,a$ %i "ntinse epru,eta$ =rei să-i &aci tu testul6 5 Da, a' vrea, dacă nu te superi$ (annister nu o,iecta niciodată c*nd era vor,a ca altcineva să-i &acă munca$ 5 +u nu am nimic "mpotrivă$ Apoi, privind la ceas, adăugă8 Dar nu poţi s-o &aci acum$ + timpul să plecăm$ .ai ,ine o lăsăm pe m*ine dimineaţă$ Ale0ander luă toate pro,ele de s*nge 'i le ,ăgă la &rigider$ 5 !arl, am vrut de mult să te "ntre, ceva$ (annister "'i curăţă masa de lucru$ %i plăcea să plece la ora cinci &i0$ Fără să se "ntoarcă, "ntre,ă8 5 %n legătură cu ce6 5 %n legătură cu testul de sensi,ilitate al s*ngelui pe care-l &acem$ A' vrea să 'tiu mai multe despre el$ 5 !e-ai vrea să 'tii6 Ale0ander "'i alese cu grijă cuvintele$ De la ,un "nceput "'i dăduse seama că putea st*rni resentimente printre colegi 'i mai ales lui (annister, din cau#a &aptului că studiase la colegiu$ Acum, ca 'i "n alte oca#ii, "ncerca să nu-l supere$ 5 Am o,servat că &acem numai două teste de sensi,ilitate aici, unul "n mediu salin 'i unul "n mediu de proteine$ 5 >i6 5 )ăi,$$$ t*nărul e#ită$ Nu suntem cam$$$ demodaţi$$$ numai cu aceste două teste6 (annister terminase curăţenia$ 2e "ntoarse 'terg*ndu-'i m*inile cu un 'erveţel de h*rtie 'i răspunse tăios8 5 >i de ce, mă rog6 Ale0ander ignoră tonul vocii$ +ra o pro,lemă importantă$ 5 !ele mai multe la,oratoare &ac 'i un al treilea test, testul !oom,s, după testul "n mediu salin$

tipule6 %ţi spun pentru .a ta să-ţi &aci asemenea griji$ (annister era "n culmea cru#imii 'i aproape strigase$ . dar "i scăpară involuntar.i-ar place să-l &ac eu$ Nu avem nevoie dec*t de ni'te ser !oom. insistă <ohn Ale0ander. iar gre'eala de mai "nainte nu i se mai părea importantă$ 2-a dovedit că anumiţi anticorpi din s*ngele &emeii gravide nu pot &i detectaţi numai prin cele două teste$ 5 >i c*t de des se "nt*mplă asta6 "ntre.uie să &aci 'i al treilea test.s$ 5 Nu tre.etă 'i$$$ 5 )ăstrea#ă-te pentru oca#ii &estive.e'te degea. ve#i6 5 Dar este su&icient să 'tii că tre. Ale0ander continuă8 5 Nu este mai mult de lucru$ .uie să &aci pe de'teptul cu mine.ia ai ie'it din 'coală 'i nu ai a&lat că nu toate chestiile teoretice care se "nvaţă acolo se 'i aplică "n practică$ 5 Dar asta nu este teoretic.5 estul cum6 5 estul indirect !oom. agresiv$ >tii ceva.ătr*nul$ %ncerc*nd să repare ce se mai putea.ine despre ce-i vor. "ncerc*nd să străpungă lipsa dorinţei de cunoa'tere a lui (annister$ De &apt.ntrase pe un teren &amiliar lui (annister.orant de la serologie tre.a.a$ 5 Nu mai spune7 :ro#av7 e0clamă .dător acum.ă (annister ironic. iei aceea'i epru. este adevărat$ 5 +i. s*ngele mamei ar putea &i sensi.ea "ncordat$ Nu-'i dăduse seama c*nd ridicase glasul$ 5 !u cele două teste pe care le &acem noi aici. totu'i.ţine un re#ultat negativ 'i. !arl$ Ale0ander devenise neră.ătr*nul sarcastic$ 4 să &ie al nai. !arl$ N-am vrut să &iu arogant$ (annister mototoli 'erveţelul de h*rtie cu care se 'tersese 'i-l aruncă la co'$ 5 A'a ai &ost$ 2e aplecă "n &aţă.inele tău$ A. g*ndind că orice la. i-o tăie (annister 'i se duse să-'i ia haina din cuier$ De'i "'i dădea seama că vor.ii de &rumos c*nd o să-i spui lui )earson$ ot ce este mai scump este o nouă lovitură$ 5 Dar nu vrei să "nţelegi6 Alt&el. este un test simplu$ După ce ai terminat testul din mediul salin.s$ 5 !e "nseamnă asta6 5 :lume'ti6 !hiar "n momentul "n care rostise cuvintele "'i dăduse seama că &ăcuse o gre'eală tactică. Ale0ander spuse repede8 5 2cu#ă-mă. de parcă ar &i 'tiut răspunsul dinainte$ 5 Foarte rar. care acum "nţelegea mai .uia să 'tie ce "nseamnă un test !oom. se răsti .s$ +ste adevărat că &ace ca testul să &ie ceva mai scump$$$ . nu e0istă nici o dovadă$ Ale0ander vor. putem o.ili#at 'i periculos pentru copil$ )oţi ucide un copil "n &elul ăsta7 5 Nu-i trea.

reali#*nd cum vor.ăiete6 Noi nu suntem doctori 'i te s&ătuiesc să nu te joci de-a doctorul$ Noi. apoi ie'i. &acem ce ni se spune să &acem$ 5 Asta nu "nseamnă că nu am voie să g*ndesc$ Nu 'tiu dec*t că a' vrea ca soţiei mele să i se &acă toate testele.5 Dar$$$ 5 Nici un dar7 Lui )earson nu-i plac deloc noutăţile.inetul doctorului )earson.2)/+N+!+ %n &aţa intrării principale a spitalului rei !omitate David !oleman se opri 'i privi "n jurul său$ +ra "ntr-o dimineaţă caldă de august.i'nuit să ai. aprilie 191E@$ .u#ul oprit "n &aţa spitalului$ Agitaţia va "ncepe a.ani pentru reali#area unei clădiri estetice$ otul era strict utilitar. la. dar pentru noi.ia peste o oră sau două$ David !oleman studie clădirea spitalului$ %n mod sigur arhitecţii nu puteau &i acu#aţi că risipiseră . apoi spuse lini'tit8 5 )oate că am să-i spun$ 5 !um vrei. .at$ )e o dală de piatră stătea scris8 ?Fondat de +0celenţa sa maiorul Hugo 2touting.urile la noi$ Ale0ander "l privi drept "n ochi. David !oleman se tre#i "ntre. iar aducătorii de neca#uri "i v*rau 'i pe ceilalţi "n situaţii st*njenitoare$ 5 Ţi-am spus ce cred eu$ Dacă nu-ţi place. lăs*ndu-l pe <ohn Ale0ander singur "n la.ătr*nul se "ntoarse 'i "l privi$ Acum vedea limpede ceea ce nu vă#use de la "nceput$ *nărul ăsta era aducător de neca#uri. c*nd !oleman .ătu la u'ă 'i intră$ 5 (ună dimineaţa$ 2urprins.ntr*nd "n holul principal. 'i o asistentă de v*rstă mijlocie care tocmai co. inclusiv acesta$ )oate că pe tine nu te interesea#ă.oranţii. cu c*teva minute după ora opt$ %n a&ara spitalului nu era agitaţie$ %n a&ară de el. .or*se din auto. apoi. n-ai dec*t să mergi la )earson$ 2pune-i că nu e'ti mulţumit cu modul "n care se &ac tre.dare ca acesta să treacă mai repede 'i să plece$ >tii ce. singurii oameni pe care "i vă#u erau un portar.e'te. acest copil este &oarte important$ !*nd ajunse la u'ă. o succesiune de linii drepte 'i unghiuri$ Numai la intrarea principală modelul era puţin schim. . mătur*nd o alee.ătr*nul tehnician ridică privirea$ +ra un lucru neo.orator$ D4. mai ales atunci c*nd costă . deveni mai puţin agresiv$ +ra "ngrijorat că era cinci &ără un minut 'i ardea de neră.ă vi#itatori a'a devreme$ !ei din spital 'tiau că doctorul )earson .*ndu-se ce mare demnitar &usese oare acesta$ !arl (annister sorta h*rtii "n ca. dar să nu spui că nu te-am prevenit$ (ătr*nul mai aruncă o privire la ceas.ani$ (annister e#ită puţin.

<ohn.ulţumesc$ 5 Doriţi să vedeţi la. la.ţire. a venit6 (annister "l privi 'ocat$ 5 +ste mult prea devreme pentru el$ =ine peste vreo două ore$ !u un #*m. dar două ore treceau greu c*nd tre. tehnician la.venea rareori "nainte de ora #ece$ 5 (ună dimineaţa. &undul unei găini$ (annister scăpă din m*nă h*rtiile 'i se gră.i să dea ocol . cam indispus$ %ntotdeauna era indispus dimineaţa$ %l căutaţi pe doctorul )earson6 5 %ntr-un &el. spuse el la salut. căut*nd un loc "n care să-'i agaţe haina su.uit să-l a'tepte pe doctorul )earson. ridică ochii de la centri&uga "n care pusese o pro. nu-i a'a6 5 Dacă spui tu.uia să stai degea. după ce vă mai o. scu#aţi-mă. răspunse <ohn. vă rog$ (annister deschise u'a la. care nu dăduse ochii cu (annister după discuţia din seara trecută. adăugă cu &alsitate8 !red că 'i dumneavoastră veţi respecta aceea'i oră. dar "mi va &ace plăcere să vi le pre#int$ )e aici. dar nu am 'tiut că at*t de repede$ 5 Doctorul )earson 'tia că vin. doctore !oleman. da$ %ncep*nd de astă#i.ilitatea lui$ !e rost avea să a'tepte6 5 Am vă#ut o parte din la.oratoarele urmau să &ie "n responsa. st*njenit de aerele colegului său$ !oleman "i "ntinse m*na$ 5 2unt doctorul !oleman$ . dar dădu m*na cu (annister.et care "i "ncreţi o. sigur că suntem ocupaţi.răcaţi haina.orant principal$ !red că vom lucra mult "mpreună 5 spuse. c*nd am venit prima dată.i tehnicianul servil$ 5 . apoi se uită "n jur. spuse !oleman calm$ Apropo. dacă nu e'ti prea ocupat$ 5 +i. se gră. acum c*teva săptăm*ni$ Dar a' vrea să le văd din nou.oratoare "mpreună cu doctorul )earson.iroului$ 5 4h.rajii.oratorului de serologie 'i-i &ăcu loc lui !oleman să intre$ <ohn Ale0ander. cred că da$ Nu era sigur dacă "l "nc*nta perspectiva. pe care o purta$ 5 2ă vă ajut să vă de#. de parcă ar &i &ost un geniu$ 5 Da.ă de s*nge$ 5 Doctore. domnule doctor$ Nu mi-am dat seama$ Am au#it că veţi veni. vi-l pre#int pe <ohn Ale0ander$ Lucrea#ă de puţin timp la noi$ %ncă ai ca' la gură. voi lucra aici$ 2unt doctorul !oleman$ +&ectul a &ost de parcă ar &i pus un arti&iciu su. eu sunt !arl (annister.i'nuiţi aici$ 5 Aha7 5 Apropo.oratoarele6 !oleman e#ită$ )oate că ar &i tre.a$ 4ricum.

5 Adică noul medic patolog6 5 +0act$ !oleman privi "n jurul său$ !a 'i la prima vi#ită. las-o . "l simţea pe (annister "n spatele lui mi'c*ndu-'i de#apro. hotăr*t să-l pună la locul său pe Ale0ander$ 5 Ascultă. domnule doctor6 5 Nu$ Ale0ander păru că este pe punctul să pună o altă "ntre.gnor*nd "ntre. doresc să vă "ntre.servă că toate mi'cările t*nărului erau e&iciente 'i sigure$ *nărul acesta "'i &olosea m*inile "ntr-o mi'care &luidă$ Ale0ander "nclină centri&uga.ine este să spună deschis ce g*nde'te$ După disputa cu (annister &usese tentat să lase totul .are. la cinci minute după ce a intrat "n la.ulţumesc$ %ntorc*ndu-i spatele lui (annister. apoi <ohn Ale0ander se hotăr"$ 5 Da. domnule doctor$ !oleman o.ăiete7 Dacă este vor. o porni 'i reglă timpul de &uncţionare$ 5 2unteţi căsătorit.ine du'ul pe care "l primise de la )earson cu oca#ia "ncercării sale de a propune ceva$ otu'i.altă$ %'i amintea &oarte . vreau să vă arăt la. cu o mi'care .ator chelia dintr-o parte "n alta$ La un moment dat.i ceva6 Urmă o pau#ă st*njenitoare. Ale0ander g*ndi că tot mai .area.a aceasta este a soţiei mele$ 5 Adevărat6 )e !oleman t*nărul "l impresionase mult mai plăcut dec*t (annister$ 5 !*nd va na'te soţia dumitale6 5 )este patru luni.altă7 5 Despre ce aţi discutat aseară6 "ntre.rusc spre !oleman$ Are un &luture "n cap.oratorul de histologie$ imp de c*teva secunde !oleman rămase nemi'cat$ Apoi.ilitatea s*ngelui$ %n timp ce vor.ruscă. dar se ră#g*ndi$ 5 Dore'ti să mă "ntre. . domnule doctor$ =ă rog să veniţi cu mine. nu părea genul de om care să se o&ense#e$ 5 +ste "n legătură cu testele care se &ac pentru a sta.ea. (annister continuă să-i &acă morală t*nărului$ 5 Nu vreau să-l deranje#i pe doctorul !oleman cu prostii.uiau &ăcute multe schim.raţul său$ . vă rog să cercetaţi tot ce doriţi.ări$ 5 Domnule doctor. acesta se deplasă "n &aţă.ili sensi. spuse (annister cu condescendenţă$ 5 . ceva$ Fie că va avea neca#uri sau nu.ă !oleman curios$ . doctorul acesta nou părea mai deschis$ !hiar dacă ar &i considerat că el gre'e'te.a despre ce am discutat aseară.ilitate a s*ngelui$ )ro.orator$ ermină7 Ai "nţeles6 Apoi se "ntoarse . g*ndi că tre. domnule doctor. !oleman i se adresă lui Ale0ander$ La ce lucre#i6 5 Fac o anali#ă de sensi. "ndepărtă m*na lui (annister de pe .

un lucru era sigur$ <oe )earson "l va pune la punct$ (annister 'i-ar &i dorit să &ie acolo. (annister deveni ursu#$ A'a se "nt*mpla cu nou veniţii$ Nu intrau de cinci minute "ntr-o "ncăpere 'i gata.5 +ste o pro.s.ă pe Ale0ander$ Are legătură cu anali#a de la.uiau clari&icate acum$ 5 !red că nu "nţeleg prea .s$ !oleman tot nu "nţelegea care era pro. după ce s-a &ăcut testul "n mediu salin 'i de proteine$ 5 (ine"nţeles$ ăcerea care urmă &u "ntreruptă de Ale0ander$ 5 Nu vă supăraţi. adică at*ta timp c*t testul de sensi. era hotăr*t să lucre#e cu omul acesta o vreme$ otu'i. vreţi să repetaţi6 5 Am spus ?.ine.lema$ )entru un la.ine"nţeles@$ +ste normal să se &acă 'i un test !oom. domnule doctor.ilitate se &ac aici numai "n soluţii saline 'i de proteine$ Nu se &olose'te deloc ser !oom. evit*nd privirea lui (annister$ 5 (ine$ 2ă au#im$ 5 A apărut doar pentru că aceste teste de sensi. răspunse timid t*nărul.orant$ 5 +u cred că ar tre.ind$ Nu este nici o pro.ilitate are re#ultat negativ$ 5 Dar tocmai aici este pro. erau croiţi să &acă neca#uri$ >i el.lemă medicală6 "l "ntre. ast&el de lucruri erau elementare$ 5 Dar aici noi nu &acem testul !oom.ine$ De data asta.orator6 5 Da. &ăcea o con&u#ie$ Dar "'i aminti convingerea cu care vor. dar asta se "nt*mplă la mulţi oameni.lema. 'i uite ce-a ie'it$ +i .orator$ !ategoric.ise$ 2e "ntoarse spre (annister$ 5 +ste adevărat6 5 Noi &acem testele după instrucţiunile doctorului )earson$ (ătr*nul le comunica &oarte clar că după părerea sa. să vadă ce se "nt*mplă$ !oleman hotăr" să-l ignore pe (annister pentru moment$ Fie că "i plăcea sau nu.s$ Ale0ander "l privi trium&ător pe (annister$ 5 Domnule doctor.ui să &acem 'i un test !oom. care "ncercase să se poarte &rumos cu doctorul ăsta nou. lucrurile tre.ilitate sunt pentru soţia mea$ +a are /h negativ. spuse !oleman #*m.ine$ 2unt convins că 'tiţi că unii anticorpi din s*ngele &emeii gravide pot să nu &ie detectaţi prin testele . discuţia era o pierdere de timp$ 5 )oate că doctorul )earson nu 'tie că &aceţi testele ast&el$ 5 (a 'tie &oarte . iar eu po#itiv$ 5 +i. !oleman &u convins că t*nărul gre'e'te$ 2e părea că lucra de prea puţin timp "n la.orator de serologie. testul$ 5 !e-i cu testul6 !oleman era uimit$ Nu "nţelegea prea .ine ce dorea să-i spună acest t*năr la. testele de sensi.s$ La "nceput.lemă.

(annister$ !ategoric. mormăite.stanţele de la.orant e#ită. care le-a "ntors spatele$ +ra ro'u de &urie$ /ăspunse scurt.s "n la. dă-mi să complete# un &ormular. te rog$ (annister avu din nou o scurtă e#itare. !oleman constată că era mai &urios dec*t se a'teptase$ !u o asemenea disciplină.are 'i să &acem cumpărături pentru la.ă Ale0ander$ >i cu celelalte. nu avem de ales$ 5 Nu putem să plecăm la plim. depă'it$ Acum vedea ."n mediu salin 'i de proteine. am terminat$ %n timp ce "ntindea h*rtia 'i stiloul.uie să &acem un necesar de materiale$ +rau lucruri pe care <ohn ăsta nu le 'tia "ncă$ !oleman se stăp*ni cu atenţie. care permitea insolenţa. "'i ţinu "n &r*u pornirile$ Foarte cur*nd tre.uia să ai.oratorul6 Destul că procedurile de lucru erau inadecvate$ Dar să te tre#e'ti "n&runtat de un om ca (annister c*nd doreai să le corecte#i. de acum "nainte6 5 Faceţi toate cele trei teste$ 5 Dar nu avem ser !oom. era prea mult$ Dacă aceasta era starea normală de lucruri. sună tele&onul$ A &ost o scu#ă pentru (annister. apoi "i "ntinse un stilou$ 5 Doctorului )earson "i place să comande singur su. "i erau adresate lui !oleman$ 5 )oţi pleca "i răspunse acesta cu răceală$ După ce se "nchise incidentul. spuse el politicos. dar &erm$ %mi imagine# că-l pot semna$ +ste unul dintre motivele pentru care mă a&lu aici$ (ătr*nul la.lema$ %i plăcea noul patolog$ Numai Dumne#eu 'tia c*te erau de schim. cum să meargă . "l "ntrerupse Ale0ander$ (annister nu #ise nimic$ 5 =oi discuta pro. continuă !oleman$ 2unt convins că nu 'tie$ 5 !e să &acem cu testul ăsta6 "ntre.orator$ 5 +u presupun că voi avea mult mai multe responsa. dar nu 'i prin testul cu serul !oom. t*nărul medic mai privi o dată "n jurul său.at7 5 Atunci să aducem$ 4ricum.orator. interveni (annister acru$ re.uie să merg la la.ordase pro.ilităţi aici. apoi tr*nti tele&onul$ 5 re. apoi deschise un sertar 'i-i "ntinse un &ormular$ 5 Un stilou.oratorul de colectare$ !uvintele.s$ 5 Asta spuneam 'i eu. "nsemna că departamentul de patologie mergea mult mai prost dec*t se a'teptase$ După ce plecă (annister.ine la. cu mai multă atenţie$ +chipamentul era u#at.orator$ Ale0ander era &oarte mulţumit că a.ă o discuţie cu omul acesta.lema cu doctorul )earson. dec*t să complete# &ormulare pentru necesarul de materiale$ :ata. nu intenţiona să-i suporte comportamentul$ Dar prima #i de muncă nu era tocmai momentul potrivit$ 5 Atunci.

i se păruse vag cunoscut$ +ra t*năr.eth era cu el$ 5 %mi amintesc ceva$ :*ndurile lui !oleman săriră peste ani.eth <ohnson$ 5 Da. pe alta se a&la o grămadă de h*rtie "ngăl. dar am sentimentul că ne-am mai "nt*lnit$ 5 +ste posi.a.ui să-'i strunească neră. apoi la Halter /eed 'i .icei la. vă rog să mă scu#aţi. va tre.il cam de v*rsta lui$ Dar nu era numai at*t$ 5 Domnule doctor. se g*ndi că poate a &ost prea dur$ 5 Am &ost stagiar la (ellevue.ă !oleman$ 5 Nu este prea curat.uie să se schim.assachusetts :eneral$ 5 Nu. vă#u o masă plină cu creu#ete murdare. 'tia că va tre.e.enită. nu-i a'a6 Ale0ander se simţi ru'inat9 "n s&*r'it se găsise cineva să vadă cum arăta "ntr-adevăr locul lor de muncă$ Dar nu putea spune că el se o&erise să reorgani#e#e c*te ceva 'i (annister i-a spus em&atic să lase totul a'a cum este$ 5 A' spune că este mult mai rău$ !oleman trecu un deget peste un ra&t$ Lăsă "n urmă o d*ră de pra&$ :*ndi de#gustat8 toate acestea tre.ea cu indi&erenţă$ Numai pentru că-l susţinuse "ntr-un incident. iar e0perienţa proprie "l "nvăţase că e0istă limite c*nd dore'ti să &aci ceva &oarte repede$ !u toate acestea. dar "mi amintesc că v-am vă#ut de c*teva ori$ atăl meu era 'o&er de camion$ Locuiam la c*teva mile de ora'$ otu'i. mototolită$ Ale0ander "l privea nelini'tit$ 5 A'a arată de o.ui să mai a'tepte$ >tia că tre.c*t era de de#organi#at totul$ . nu dorea să-i lase impresia că "ntre ei se sta.esele de lucru 'i ra&turile erau de#ordonate. cred că da$ .-am născut acolo$ <ohn Ale0ander radia$ 5 (ine"nţeles că tre.uia să-mi amintesc numele$ atăl dumnevoastră era$$$ doctorul (yron !oleman6 5 De unde 'tii6 De multă vreme nu mai rostise cineva numele tatălui său$ 5 >i eu sunt din Ne3 /ichmond$ >i soţia mea$ 5 Adevărat6 Ne-am "nt*lnit acolo6 5 Nu cred.oratorul6 "ntre. de'i.darea$ <ohn Ale0ander "l privea cu atenţie pe !oleman de c*teva minute$ Din momentul "n care intrase "nsoţit de (annister. s-ar putea să v-o amintiţi pe soţia mea$ Familia ei avea un maga#in de &ierărie$ 2e numea atunci +li#a. la . pentru moment.uie să &ie atent "n relaţiile cu ace'ti oameni.ilise o alianţă$ Apoi. pro.ndiana6 La Ne3 /ichmond6 5 Da$ !oleman era uimit$ . cred că ne-am vă#ut mai devreme$ Aţi &ost vreodată "n .emoria "ncepu să lucre#e$ Nu s-a "nt*mplat ceva cu ea$$$ un accident6 5 (a da$ atăl ei a murit c*nd trecea cu ma'ina peste calea &erată$ +li#a.il$ !oleman vor.

unde sunt ma'inile mele6 A&lu că sunt am*nate pentru alte douăspre#ece luni$ Nu mai merge. mai ales printre su. chiar 'i c*nd era vor. ma'inile de spălat vase sunt vechi. această atitudine este speci&ică oamenilor care-'i iau munca &oarte "n serios$ !ategoric pre&era asta "n locul indi&erenţei 'i lenei$ 4 secţie .ră a &iinţei sale$ 5 .ine acest lucru$ .er "ntr-o seară. cred că o vreme voi avea &oarte mult de muncă$ 2ă vedem cum vor evolua lucrurile$ !uvintele sunau &als$ )uteai să-l re&u#i mai &rumos. sunt sigur că soţiei mele "i va &ace plăcere să vă cunoască$ Avem un apartament mic$$$ t*nărul e#ită. nu te-ai schim.ea cu ea. domnule .ucătării$ otu'i Harry omaselli raţionă o.ună "'i cerea sus 'i tare drepturile.ucătăriile ei 'i să-l lase "n pace$ Apoi se controlă 5 avea o e0celentă 'e&ă a secţiei de nutriţie.a de soţul eiJ.ă "ntre.a dacă Hildei 2traughan "i trece vreodată prin minte că spitalul rei !omitate este un tot unitar$ De c*te ori vor.at. pur 'i simplu nu mai merge a'a7 Administratorul se pregăti să reia argumentele pe care le &olosise p*nă atunci$ 5 =ă spun categoric. ea lupta cu &iecare &i.-au &ăcut trans&u#ie 'i a supravieţuit$ !red că atunci am intrat prima dată "ntr-un spital$ Am stat acolo aproape o săptăm*nă$ Ale0ander &ăcu o pau#ă$ Dacă sunteţi cumva li. tre. sunt depă'ite de cel puţin cinci ani$ De atunci mi se spune "n &iecare an8 anul viitor vom cumpăra altele noi$ >i c*nd vine anul viitor. prietene. iar doamna 2traughan era o luptătoare$ !hiar "n acel moment.inetul de provincie.vremea c*nd. avea impresia că inima spitalului este de &apt "n . se lupta să le o.ine.lemă de disciplină pro&esională$ 5 +i .at deloc$ 1 %n acel moment. dacă vă daţi seama. "ntre ei e0ista o mare di&erenţă socială$ !oleman 'tia &oarte . "n ca.lemă$ 5 !red că da$ 5 Domnule $ Idoamna 2traughan se re&erea "ntotdeauna la persoane cu iniţiala numelui. este doar o pro.uia să o aprecie#e$ +0istau "nsă momente c*nd se "ntre.ordonaţi$ /aţionă8 nu este sno.iectiv.ism. tatăl său tratase at*ţia oameni. domnule $.ţină.eth era aproape moartă$ . dar mi-a povestit tata$ 5 +li#a. chiar dacă "ţi &ac plăcere. Harry omaselli ar &i dorit ca doamna 2traughan să se "ntoarcă la .intea "l averti#ă8 &ii atent cu asemenea alianţe. ma'inile de spălat vase vor &i "nlocuite$ >tiu .re#ise$ )e vremea aceea eram la colegiu. se certă "n g*nd$ Nu te-ai schim. p*nă c*nd propria sa sănătate se 'u. intuind adevărul9 de'i am*ndoi erau din acela'i loc. c*t de serioasă este această pro.

"l anunţ eu$ !ontinuă "n g*nd8 măcar "l scutesc pe <oe )earson de o asemenea 'edinţă$ 5 .ce pro. capitalul spitalului pentru e0tindere este &oarte .leme aveţi la . cu condiţia să schim.lemă de priorităţi9 unele echipamente medicale tre. cu at*t vor costa mai mult7 5 Din &ericire.uie să &ie pe primul plan$ 5 La ce este . 'i neconcludent$ )earson a &ost destul de cordial 5 mai t*r#iu. nu chiar de la "nceput$ %n prima #i l-a găsit pe !oleman "n .uţie al apei calde$ 5 !u c*t o să am*naţi mai mult. ultima estimare a &ost cam de unspre#ece mii de dolari. a' putea veri&ica$ 5 re. se "ncăpăţ*nă masiva doamnă$ %n ultima vreme o grămadă de &ar&urii care trecuseră prin ma'inile de spălat au &ost spălate manual pentru că erau murdare$ %ncercăm să &im &oarte atenţi. dar "n orele de v*r&$$$ 5 Da$ %nţeleg &oarte . situaţia nu stă chiar at*t de rău 'i noi doi 'tim asta$ 5 Dar nu este departe.ă8 !*nd a &ăcut )atologia ultima anali#ă de . nu ai glumit c*nd ai spus că vrei să "ncepi imediat$ .iroul lui. a'tept*ndu-l$ 5 A'adar. o&tă doamna 2traughan resemnată$ 2ă-i spun eu doctorului )earson6 5 Nu. domnule $. domnule $. apoi "ncercă să revină la pro.#uit$ Noua clădire "nseamnă o cheltuială mare$ +ste o pro. dacă pacienţii nu au &ar&urii curate din care să măn*nce6 5 Doamnă 2traughan.lemele #ilei$ 1 David !oleman se "ntorcea de la masă$ rec*nd prin coridoarele "ntunecoase de la su.un echipamentul medical.ulţumesc.darea lui omaselli ajungea la capăt$ Doamna 2traughan venise "ntr-o #i e0trem de aglomerată pentru el$ %n speranţa că va "ncheia discuţia.uie să le cerem să &acă imediat alta$ A'a vom 'ti e0act cum stăm$ 5 Foarte . toată lumea dă vina pe m*ncare$ Dar nu m-ar surprinde ca ma'inile să &ie cau#a$ 5 Avem nevoie de dove#i susţinute "n această presupunere$ /ă. se g*ndea la timpul petrecut p*nă acum "n compania doctorului )earson$ Nesatis&ăcător.acterii la ma'inile de spălat vase6 5 !red că acum 'ase luni.ine chi.ucătărie. hotăr" el.ine. dar ele sunt &oarte costisitoare9 dacă vă amintiţi.rii personalului$ %n asemenea situaţii. sunt con'tient 'i de acest lucru$ Dar "n acest moment.ăm 'i sistemul de distri. domnule $ %n ultima vreme s-au semnalat in&ecţii intestinale printre mem.ine$ 5 +0istă pericol de in&ecţie 'i sunt "ngrijorată. administratorul "ntre.sol. 'i doamna se ridică greoi de pe scaun$ Administratorul a'teptă ca ea să plece.

!oleman se "ntorcea singur "n secţie 'i cumpănea "n g*nd ce avea de &ăcut$ Anticipase o oarecare re#istenţă din partea .oratoarele.ătr*nului$ Din c*teva discuţii.cNeil 'i 2eddons.5 Nu avea rost să mai a'tept$ Am vă#ut la.ai t*r#iu. să-ţi ure# . va tre.itoare "ntre &irile lor$ (ătr*nul !oleman &usese un om cald cu mulţi prieteni$ Fiul său era rece. 'i e0istau di&erenţe i#. .ătr*nul se scu#ase că are de lucru 'i plecase$ Acum. un sentiment ce se ridica deasupra tuturor considerentelor.ai era ceva care-l susţinea. se simţea 'i el ca un "nvăţăcel$ .iţio'i &ără scrupule. intuise că )earson nu dorise un alt medic patolog "n secţie. avea pregătirea 'i e0perienţa pe care mulţi medici o căpătau după ani "ndelungaţi$ Nu avea motive să-i &ie teamă de )earson 'i nici nu dorea să stea "n um. categoric. &aţă de politicieni. "n sala de autopsie$ A'e#at l*ngă .uie c*teva responsa. dar "'i 'tia 'i calităţile$ )oate că cea mai importantă era . 'i vă#use 'i cunoscuse ast&el de oameni.uie răspunderi majore imediat$ Nu avea nimic "mpotrivă ca .un.il ca 'i tatăl său să-l &i in&luenţat. a'teptări.ui să-i schim. at*t c*t era posi. sper că nu vă supăraţi$ 5 +ste dreptul dumitale.irou8 Uite. simţea dispreţ 'i de#gust$ Dacă i s-ar &i cerut să e0plice de unde "i veneau asemenea sentimente. dar nu de e0cepţie.una sa pregătire ca medic 'i patolog$ Bent 4CDonrtell nu spusese dec*t adevărul c*nd a&irmase că era un specialist de clasă$ De'i era t*năr. serviseră pr*n#ul "mpreună 'i )earson "l pre#entase unor colegi.ine de&ectele.uie mai "nt*i să &ac ordine aici$ După aceea poate hotăr*m care-ţi vor &i responsa.e .ai t*r#iu a &ost chemată o &ată pentru dictare 'i după aceea "l asistase pe )earson la o anali#ă comparativă. indi&erent la caracter. n-ar &i reu'it să spună$ %n mod sigur nu era sentimental. după care. am. greu de ghicit 'i.ine.ilă e0actitatea "n medicină$ Faţă de oricine &ăcea mai puţin. dar. tre. dacă a'a stăteau lucrurile.ătr*nul să-l studie#e o vreme$ De &apt. continuase mai .iţio'i. "n locul lui )earson 'i el ar &i procedat la &el cu un nou venit$ Dar situaţia se dovedea a &i mult mai complicată$ +i . cinstit 'i chiar e0act. spuse )earson neprietenos$ %nţeleg*nd că a &ost nepoliticos.uia să te "nt*mpin. . am. iar !oleman neav*nd altceva de &ăcut a "nceput să citească o revistă$ .irou de lucru 'i să i se atri.ilităţile aici$ )earson s-a cu&undat "n h*rtii. dar David credea că nu prea mult$ Acum reali#a că tatăl său &usese un medic .ra lui$ . de'i unul dintre motivele pentru care &ăcuse medicina &usese de a-i ajuta pe oameni$ +ra posi. nu se a'teptase la a'a ceva$ 2e a'teptase să i se pregătească măcar un .un sosit$ Arătă apoi spre maldărul de h*rtii de pe . toleranţă. curat. adesea. &aţă de cei care &ăceau compromisuri. lene'i.ilităţi &oarte clare$ (ine"nţeles că nu se a'teptase să i se atri.l*nd8 !red că tre. sau orice altceva$ Luase hotăr*rea să practice medicina &ără compromisuri.ătr*nului unele idei 5 'i repede$ !oleman "'i cuno'tea &oarte .

!oleman luă din nou prima lamă$ 4 cercetă cu &oarte multă atenţie 'i la &el procedă 'i cu celelalte 'apte$ 2tudie petele ro'ii-al. &oarte di&icil.urton. spuse )earson lini'tit. acesta era "ndreptăţit să primească de drept ma0imul din ceea ce tre. care-i "nchinase odată un toast ironic8 ?Lui David !oleman. 2arcom osos$ Fără alte cuvinte.ntră "n .ios. prin urmare.inată cu intoleranţa la gre'eli sau nereu'ite.ănuia că s-ar &i comportat la &el chiar dacă pro&esia sa ar &i &ost alta 'i nu medicina$ (ănuia că una dintre calităţile sale de . elevă asistentă la noi$ Are o um&lătură la genunchiul st*ng$ Durere persistentă$ /adiogra&ia arată o neregularitate osoasă$ Acestea sunt lamele de la . transparente 'i.align. nu glumea niciodată cu ei. aranj*nd prima lamă su.are căreia tre. o s-o cuno'ti$ + vor.uiau să-i &acă &aţă toţi patologii8 +ra oare un proces natural "n cadrul sistemului de apărare al organismului6 2au proli&era pentru că era un neoplasm 'i. ca toate ca#urile de acest gen$ 5 +u a' spune . activitate osteo. g*ndurile i se "ntoarseră "n pre#ent 'i instinctul "i spuse că era la un pas de con&lict$ . nu era inva#ie de vase de s*nge$$$ )atologul se con&runta cu perena "ntre. căută argumente pro 'i contra$ oate lamele arătau un proces de generare a unei &ormaţiuni osoase noi. concrescenţa era cu siguranţă .enign6 )uteai at*t de u'or să gre'e'ti$$$ 'i tot ce puteai &ace era să c*ntăre'ti pro.enign$ 5 +u cred că este malign.a#ă era e0actitatea. omul cu inimă antiseptică@$ Acum. "n momentele sale de autoanali#ă.enignă$$$ +ra osteomielită6 La microscop putea con&unda u'or osteomielita cu necruţătorul sarcom osos$ Dar nu. "i spuse .a despre o t*nără de nouăspre#ece ani. microscop$ 5 +ste o pacientă a lui Lucy :rainger$ Lucy este chirurg ortoped aici. mental. David !oleman .ele 'i să acţione#i "n consecinţă$ 5 %mi pare rău. 'i sentimentul că pe oricine te-ai &i hotăr*t să serve'ti. ce ca# este6 "ntre. dar "i trata cu corectitudine 'i &ăcea pentru ei ceva mai mult dec*t mulţi alţii$ Uneori. dar nu sunt de acord cu dumneavoastră.astre.ă !oleman. com. =ivian Lo.lastică "n cartilagiu$$$ re.irou 'i "l găsi pe )earson aplecat deasupra microscopului$ (ătr*nul "l privi$ 5 =ino să ve#i lama asta$ =reau să-ţi cunosc părerea$ 5 Din punct de vedere clinic. sau . trec*nd pe coridor.respingător$ atăl glumea cu pacienţii 'i &ăcea tot ce putea pentru ei$ Fiul le-o tăia scurt.iopsie$ +rau opt lame 'i !oleman le studie pe r*nd$ %nţelese imediat de ce dorea )earson să-i cunoască părerea$ +ra un ca# du. propriului e&ort al corpului de "nsănăto'ire6 Dacă era a'a. era de natură malignă6 .uia să ia "n consideraţie traumatismul$ raumatismul cau#ase o &ractură6 Noua &ormaţie osoasă era re#ultatul regenerării.uia să dai$ )oate că cele două sentimente erau "ntr-un &el contradictorii$ 2au poate că &useseră evidenţiate corect de un coleg de 'coală.

ănuise la )earson. dar tonul nu era iritat$ !oleman simţi că.ile$ 5 Da$ %n ast&el de ca#uri e0istau "ntotdeauna "ndoieli$ )atologia nu era o 'tiinţă e0actă.ătr*nului$ 5 Dacă este malignă. implicarea raţională pro&undă.il că "n doi ani &ata va muri$ )oate că oricum va muri. nu e0istau &ormule matematice care să-ţi arate că ai gre'it sau ai g*ndit . nu va avea de ales$ .uie să iei o hotăr*re. nu era nimic gre'it "n asta$ !a patolog era .iecte#e "n &aţa unei di&erenţe de opinie$ )e l*ngă aceasta.răcat "n halat al.ilirea unui diagnostic$ 5 2ă le ia dracu de ca#uri limită7 e0clamă .a.uia să "n&runţi 'i să accepţi acest risc$ 5 Dacă aveţi dreptate 'i este sarcom osos.ucăţi de ţesut. Lucy :rainger va tre. &ără s-o spună at*t de e0presiv$ Avea convingerea că pe . era un punct de vedere pe care numai un alt patolog "l putea "nţelege$ 5 Nu credeţi "nsă. "ntr-un ca# anume$ Desigur.ine să te g*nde'ti că mai tot timpul nu aveai a &ace cu .l*nd$ Dar cine 'tie asta6 4amenii nu 'tiu$ +i "i văd pe patologi doar "n &ilme sau la televi#or7 +l este omul de 'tiinţă "m. de'i mult mai t*năr.ătr*nul supărat$ Le urăsc$ re. ci cu vieţile oamenilor. 'i deci#ia ta putea &i crucială pentru ei$ Acest lucru "ţi ţinea trea# "n con'tiinţă &aptul că nu tre.ar dacă eu gre'esc.enign$ 5 Dar e'ti de acord că putem avea "ndoieli. tre. cuno'tea "ndoielile cu care se con&runta )earson$ %ncercă să susţină raţionamentul .seda de mult timp$ %n &ond.il pentru "ntreaga activitate a patologului. avem dreptate7 )earson se "nv*rtea agitat prin cameră$ Dar ce &acem atunci c*nd nu avem dreptate6 !e &acem "n ca#ul acesta6 Dacă eu spun malign. nu avem timp de pierdut$ . 'i at*t$ 2e uită la microscop 'i spune .a$ >i dacă este malign 'i nu se va &ace amputarea. pro. că de cele mai multe ori avem dreptate6 5 +i.enign sau malign. asta "nseamnă amputare$ 5 >tiu asta7 /ăspunsul era vehement.. spuse !oleman .lui )earson$ !red că este .ătr*nul cu tristeţe$ Nu "ntotdeauna amputarea salvea#ă viaţa$ +ra o &aţă pe care !oleman nu o . o t*nără de nouăspre#ece ani "'i va pierde un picior degea. da. am*ndoi 'tiau c*t de delicate erau punctele de plecare "n sta.ui să-i ampute#e piciorul.il să gre'e'ti$ 5 +ste un adevăr vala.ine$ %nţelegea e#itarea lui )earson$ (ătr*nul purta responsa. nu6 Am*ndouă sunt posi. )earson era un medic cu prea multă e0perienţă ca să o.ătr*n ideea aceasta "l o. uite-a'a7 +i nu 'tiu că noi suntem uneori la limita de a nu &i siguri de nimic$ David !oleman g*ndise de multe ori la &el. 'tiind că este posi. oric*te nereguli e0istau "n această secţie. spuse .uie să permiţi sentimentelor să a&ecte#e raţionamentul 'tiinţi&ic$ !oleman.ilitatea diagnosticului &inal$ Dar asta &ăcea parte din munca paologului.

-aţi chemat6 "ntre. investise muncă multă aici$ După părerea lui !oleman.il să se mai a. !oleman "ntre. ca#uri cu acelea'i simptome$ (ătr*nul clătină din cap$ 5 Nu putem$ Ar dura prea mult$ 5 Dar dacă am căuta la arhivă$$$ insistă !oleman$ 5 Nu avem arhivă$ !uvintele &useseră rostite at*t de "ncet.ţină$ Doctorul )earson era un incompetent 'i un delăsător$ %ncercă.una administrare 'i . o unealtă ce completa cuno'tinţele 'i e0perienţa patologului$ .a#a evidenţelor$ Dar acum. am au#it de ei$ 5 .ă.ai mult dec*t at*t.senţa arhivei pentru studii comparate nu putea &i cali&icată dec*t cu un singur cuv*nt8 criminală$ )*nă "n acest moment "ncercase să nu-l "n&runte direct pe <oseph )earson$ (ătr*nul lucra de mulţi ani "n spital singur.ă (annister intr*nd$ 5 . "nc*t !oleman se "ntre.a lamele$ Faci două seturi 'i le trimiţi cu un curier special. iar noi nu avem at*t de mult timp$ Nimic nu-l putea 'oca pe !oleman at*t de mult ca această mărturisire$ Arhiva 'i studiul comparativ erau componente esenţiale pentru munca patologului$ +ra o sursă de re&erinţe.ă8 5 =reţi să spuneţi$$$ că nu putem studia ca#urile anterioare6 5 Ar dura o săptăm*nă să găsim dosarele$ Nu sunt prea multe ca#uri asemănătoare. un mijloc de a "nvăţa. la (oston 'i +arnhart la Ne3 KorA$ 5 Da. .una pregătire pro&esională erau complementare$ Dar.ă la "nceput dacă au#ise . dar o . din cele două. )earson continuă8 5 De multă vreme am vrut să &ac ordine "n arhivă$ Niciodată nu am avut timp$ Nevenindu-i să creadă.irou.utonul inter&onului 'i spuse8 5 2ă vină (annister$ 2e "ntoarse apoi spre !oleman$ +0istă doi oameni e0perţi "n acest domeniu.ătr*nul patolog pe . "n ca#ul patologiei partea medicală era mai importantă$ >tia destule ca#uri ne&ericite datorate &aptului că h*rtiile o luaseră "naintea 'tiinţei$ !re#use că aici situaţia se putea pre#enta invers$ 4 administrare sla.ună pregătire medicală$ Acesta era motivul ce-i atenuase tendinţa &irească de a-l judeca pe . !hollingham.ene&icia de ceea ce se "nvăţase de-a lungul timpului$ )entru David !oleman a. să atenue#e dispreţul din glas8 5 !e credeţi că am putea &ace6 5 Nu pot să &ac dec*t un singur lucru$ )earson se "ntoarse la . de urgenţă$ Un set pentru !hollingham la (oston 'i celălalt pentru . "i era imposi. era semnul că secţia patologie "'i &ăcea munca "n mod e&icient$ +ra o garanţie că viitorii pacienţi ai spitalului vor . apăsă .ine$ )arcă pentru a-i spori starea de uluire.5 >tiu7 )earson g*ndea pro&und$ 5 A' sugera să studiem c*teva ca#uri asemănătoare.

eri după-amia#ă.uia pregătită.iAe7 %i "ntinse m*na. #ile pe care nu-'i putea permite să le piardă$ .ui să primim răspunsul "n două sau trei9 #ile$ )*nă atunci ar &i .ă pe doctoriţă$ 5 )este două #ile$ Ne va spune sigur doctorul )earson$ 5 >i el nu 'tie$$$ 5 %n acest moment.ăcar.ună$ 5 Ar tre.ă ea pe 2eddons$ 5 Da$ 5 Ai grijă să o convingi că pentru moment nimic nu este sigur$ A' vrea să &ie pregătită$$$ %n ca#ul "n care$$$ 5 %nţeleg$ ravers*nd coridorul.iAe$ Am*ndoi erau acum "n &aţa ei 'i o priveau$ 5 !*nd veţi$$$6 !*nd veţi 'ti e0act6 o "ntre.enign@. a găsit o re#olvare e&icientă@$$ 4pinia celor doi e0perţi. c*t mai cur*nd posi.rusc g*ndurile 'i se concentră să-'i limpe#ească mintea$ Nu era o gre'eală$ >tia limpede după e0presiile de pe chipul doctoriţei :rainger 'i al lui .+arnhart la Ne3 KorA$ )ui 'i c*te o copie a dosarului$ Am*ndoi să ne trimită conclu#iile lor.il$ ?. =ivian nu va 'ti niciodată despre această um. era o idee . vor. amputarea devenea o pro.rusc tinerei ce nu . o să-i spun doar că am avut unele "ndoieli 'i a'teptăm o con&irmare de la un e0pert$ %n timp ce vor.ră de "ndoială care planase asupra ei$ Dar.ea. disperată$ %mi pare rău$$$ dar$$$ cred că o să pl*ng$ Lucy se ridică să plece$ 5 . impactul psihologic ar &i &ost prea mare$ >ocul produs . pe de altă parte.ai stai puţin6 "l "ntre. "l privea tăios pe !oleman$ /+.ine să discut cu Lucy :rainger$ N-o să-i spun prea multe. celuilalt pacient i se spunea$$$ %'i opri .iopsiei spunea ?.lemă vitală$ %n ca#ul acesta =ivian tre. raportul spunea @malign@. . =ivian$ Nu 'tie nimic sigur$ 5 4h.ise cu )earson 'i nu era hotăr*tă "ncă dacă să o anunţe pe =ivian$ Dacă a'tepta. g*ndi !oleman. alt&el. chiar "n acest moment. doctoriţa :rainger vor. dacă peste două #ile. 'i raportul de la patologie al .ea despre altcineva$ :*ndurile "i alergau haotic$ Asta era7 Dintr-o gre'eală.ănuise că ceva e "n neregulă putea &i traumati#ant$ )uteau trece #ile "ntregi p*nă c*nd =ivian putea &i pregătită psihologic să accepte amputarea. da. se inversaseră radiogra&iile a doi pacienţi$ 2e mai "nt*mplase "n spital$ Doctoriţa :rainger era &oarte ocupată$ )utea &ace u'or această gre'eală$ )oate că. nu.2)/+N+!+ =ivian stătea nemi'cată$ +ra uluită$ Nu "nţelegea$ Nu i se puteau "nt*mpla ei toate aceste lucruri9 nu. telegra&ic. Lucy g*ndi8 2unt sigură că "nţelegi$ .

lema &usese oarecum simpli&icată de apariţia lui 2eddons$ !u o seară "n urmă. .edicina va &olosi &orţele naturii pentru a lupta cu relele$ =ei preveni cancerul cu metode psihiatrice. dar era pre&era.uia să le dea vestea cea rea prin tele&on$ (ănuia ce urma$ =ivian era minoră$ !on&orm legii. Lucy hotăr*se că =ivian tre. c*t putuse de .ucurase$ .irou era mare "ngrămădeală$ 5 2cu#ă-mă. a'a că "n .uia să 'tie situaţia$ Dacă mai t*r#iu verdictul era ?. el i-ar &i dat re#ultatul imediat$ Faptul că nu dorea să se pronunţe acum. interveni (artlett$ +u 'i Bent suntem &oarte serio'i "n dimineaţa asta$ Discutăm viitorul chirurgiei$ 5 Unii or să vă spună că nu are nici un viitor. va mai tăia 'i coase trupurile oamenilor6 5 Nu vor mai tre. t*nărul stagiar venise la Lucy 'i-i spusese intenţia sa de a se căsători cu =ivian$ /ecunoscuse că la "nceput avusese intenţia să stea deoparte. eu.ntră "n ca. "ncepu 4CDonnell$ )lec imediat$ !amera asta nu a &ost proiectată pentru trei persoane$ 5 Nu-i nevoie să pleci$ Am de re#olvat c*teva pro. nu puteai atenua lovitura$ Acum. de cuvinte$ 5 >i cine. &aptul că <oe )earson a'tepta o opinie din a&ara spitalului$ Lucrul acesta era semni&icativ pentru Lucy$ Dacă ar &i &ost un ca# clar.stanţial "n &avoarea unei tumori maligne$ :*ndindu-se la toate aceste posi.uia &ăcut era să-i anunţe pe părinţii &etei$ Avea deja apro.uia să-'i &olosească toată puterea de convingere pentru ca ei să trimită consimţăm*ntul printr-o telegramă$ %'i privi ceasul$ Avea o #i aglomerată$ .ilităţi.ai .enign@.uie să plec eu$ 5 Ar &i . dar indi&erent c*t de .ui tăiate$ otul se va reduce la diagnostic$ . iar guta prin psihologie aplicată$ !ite#.a. e adevărat că ar &i &ost "n&rico'ată degea. tre.ine dădea tele&onul acum$ .ine"nţeles$ 5 A.eai.inetul pe care-l "mpărţea cu :il (artlett.area ei ca părinţii să-i &ie anunţaţi$ Acum.ai era ceva ce c*ntărise "n luarea deci#iei. "nc*t arareori "l &oloseau "mpreună$ !olegul său stătea de vor. avea unde găsi sprijin moral 'i "ncurajare$ Fără "ndoială. la etajul doi$ +ra at*t de mic. puteau să-'i dea consimţăm*ntul imediat$ Dacă nu.l*nd vor.ia a'tept #iua aceea$ .il unui 'oc puternic. Lucy. dar acum se ră#g*ndise$ Lucy se . intră Lucy "n jocul colegului său$ 2e spune că chirurgii sunt pe cale de dispariţie$ )este c*ţiva ani vom &i demodaţi precum vracii$ Nimic nu-i &ăcea mai multă plăcere lui (artlett dec*t acest schim. pentru care era complet nepregătită$ )ro.. "nclina su.ă cu Bent 4CDonnell.uia o. te "ntre. Lucy "'i aminti că următorul lucru ce tre. ea tre. apoi tre.leme.ine să răm*i.ţinut consimţăm*ntul părinţilor pentru amputare$ Dacă părinţii veneau cu avionul. tre.l*nd.ăcar =ivian nu era singură. avea nevoie de am*ndouă$ Lucy "i spusese că este suspectă de sarcom osos.

a'a cum stătuse cu c*teva clipe mai "nainte.ă de ce se g*ndise at*t de mult la Lucy "n ultima vreme$ )oate pentru că patru#eci de ani era o v*rstă critică pentru . amintindu-'i că avusese ni'te perioade scurte. cu c*teva "nt*lniri amoroase. te rog$ 2alem. "i revenise o mai veche convingere.ire interur. t*r#iu$ Din nou "i veni "n minte Lucy$ )rivind-o 'i st*nd at*t de aproape de ea. era o.a chiar ridicol.ine$ !e prost &usese. pentru că nu permisese relaţiei dintre ei să devină mai intimă$ La urma urmei. dar acestea nu i se păruseră &ire'ti$ Acum aceste perioade erau mult mai rare$ 4ricum. apoi "i "ntinse receptorul lui (artlett$ +ste pentru tine$ 5 Da6 5 Doctor (artlett6 se au#i o voce de &emeie$ 5 La tele&on$ 5 2unt domni'oara /a3son de la urgenţe$ Am un mesaj de la doctorul !li&&ord$ 5 2pune$ 5 =ă roagă să co. "n seara c*nd se "nt*lniseră "n casa lui +ustace 23ayne. sună tele&onul$ /ăspunse ea. 4CDonnell con&irmase participarea sa la un congres al chirurgilor la Ne3 KorA. g*ndurile "i alunecară la Denise Ouant#$ De c*nd "l invitase să o vi#ite#e.i.ui să mai petreacă o seară cu Lucy 'i apoi să lase lucrurile să-'i urme#e cursul$ Dar nu era acum momentul să-i spună$ 5 . dacă puteţi$ A &ost un accident de circulaţie la o .ilitate prin coridorul aglomerat.rica motoare de ma'ini mai mari 'i mai rapide.ligat să &ie mult mai discret dec*t "n tinereţe$ De la Lucy.!a "ntotdeauna c*nd se a&la alături de Lucy se simţea . ce urma să se ţină săptăm*na următoare$ Dacă . spre propriul său . se g*ndise din nou la relaţia dintre ei$ Dar acum.ai t*r#iu. apoi mai avea de consultat 'i c*ţiva pacienţi$ )recis termina seara. Lucy$ erminăm altădată$ otu'i.ăr.ană. va &i mereu nevoie de chirurgi$ (artlett ie'i salut*ndu-i prietenos$ 4CDonnell "l urmă$ /ămasă singură. Lucy ridică receptorul$ 5 =reau o convor. .uia să se ducă la sala de operaţii$ . avea o 'edinţă cu consiliul de conducere. 4regon$ 1 Bent 4CDonnell se strecură cu a. la care doctorul !li&&ord vă roagă să-l asistaţi$ 5 2pune-i că vin imediat$ %mi pare rău. 'i anume că aveau su&iciente puncte comune pentru a crea o relaţie permanentă$ 2e "ntre. de ce "i era &rică6 )oate că ar tre.ă "ndoiesc pro&und că vom trăi at*t de mult$ %n timp ce Lucy vor.aţi$ Apoi #*m.ea. vreau să 'tii că eu nu-mi &ac griji că voi răm*ne 'omer$ At*ta timp c*t se vor &a.irou$ >i el avea o #i plină$ %n mai puţin de o jumătate de oră tre.or*ţi$ >i repede.arieră 'i sunt mulţi răniţi$ +ste 'i un ca# grav.

după care spuse cu voce tare$ 5 Doream să te invit să cinăm "mpreună la Ne3 KorA$ =oi merge acolo săptăm*na viitoare$ 5 . +ustace /$@ După cum se a'teptase. "mi &ace plăcere să te aud7 >i-o imagină l*ngă tele&on.esc cu doamna Ouant#$ 5 Un moment. "i răspunse vocea unui .nvită-mă$ /ăspunsul veni prompt 'i &ără echivoc$ )*nă atunci mă "ntorc acasă$ 5 )oate că a' putea anticipa$ Ai o seară li.at$ 5 A' dori să vor. cu părul negru revărsat peste umeri$ 5 Am sunat la Ne3 KorA$ . dacă mă mai ţii minte$ 2unt Bent 4CDonnell8 5 2igur că da7 Doctore 4CDonnell.ă "ntre. tre.ă p*nă "n jur de ora 'apte.eră c*t timp stai la (urlington6 5 2eara asta ar &i singura.ulţumesc$ Din nou se au#i un clic$ Aţi notat numărul6 "ntre.dorea s-o "nt*lnească pe doamna Ouant#.ron'ită 'i m-am g*ndit să stau cu el o #i sau două$ 5 2per că nu este nimic serios.uia s-o anunţe c*t mai repede$ !*nd intră "n . M-5PL5$ 5 . spuse ea după un moment de g*ndire$ 4CDonnell calculă repede$ Avea trea. spun*ndu-'i "n g*nd că lucrurile tre.ăr. răspunse 4CDonnell 'i "nchise$ !u cealaltă m*nă apucase cartea de tele&on a (urlingtonului$ !ăută "n ea p*nă c*nd ajunse la ?23ayne. vă rog$ 5 Alo6 Denise Ouant# la tele&on$ Uitase c*t de atrăgătoare i se păruse vocea ei$ +ra puţin răgu'ită 'i rostea graţios chiar cele mai simple cuvinte$ 5 .irou. numărul care i se dăduse era acela'i cu cel din carte$ /idică din nou receptorul 'i &ormă numărul lui 23ayne$ 5 !asa 23ayne. spuse vocea centralistei$ 5 Doamna Ouant# nu este acum acasă$ 5 >tiţi unde poate &i găsită6 5 Doamna Ouant# este la (urlington.uiesc re#olvate atunci c*nd te g*nde'ti la ele$ !eru numărul din Ne3 KorA$ Au#i un clic 'i apoi o voce8 5 !asa doamnei Ouant#$ 5 Am o convor.i-au dat numărul de aici$ 5 Am venit aseară$ ata are . )ennsylvania$ Doriţi numărul de acolo6 5 =ă rog$ 5 Numărul este8 Hunter. ceasul de pe masă "i arătă că mai avea două#eci de minute p*nă la operaţie$ /idică receptorul. dacă nu intervenea altceva$$$ . nu6 5 Nu tocmai$ ata are o constituţie de asin$ >i "ncăpăţ*nare la &el$ >tiu asta.ă centralista$ 5 Da. g*ndi el.ire pentru doamna Ouant#. mulţumesc.

Doamne7 )ărea de#amăgită$ Apoi se "nsenină8 Dar ne putem "nt*lni după cină$ Doctorul )earson 'i tata sigur vor "ncepe o partidă de 'ah$ 5 Ar &i minunat7 La ce oră vei &i li. mormăi un singur cuv*nt8 5 !*teva$ Din nou tăcere.la de 'ah$ Urma să mute )earson$ 5 Aud că s-au &ăcut schim. simţind deodată că are emoţii$ Apoi privi spre ceas$ re. cred că este mai .ună$ 5 . dacă poţi$ De data aceasta <oe răspunse "nainte de a muta$ 5 Nu cu toate$ /ămase "n um. stai puţin7 "i "ntrerupse g*ndurile Denise Ouant#$ Am uitat$ %n seara asta doctorul )earson serve'te cina cu tata$ !red că tre. două pătrate spre dreapta$ )rivi peste ta.la de 'ah pe jumătate amu#at$ Atitudinea sa spunea8 străpunge linia asta.uie să stau 'i eu$ )oate vrei să vii aici6 <oe )earson ar &i &ost surprins să-l vadă acolo$ >tia din instinct că nu era o idee .ră$ Lumina dintre ei cădea chiar pe centrul mesei de 'ah$ Numai atunci c*nd &ăceau c*te o mutare le erau luminate &eţele$ Am*ndoi erau tăcuţi 'i lini'tea ce-i "nvăluia ca o mantie groasă era "ntreruptă doar de sc*rţ*itul scaunelor stil Ludovic al Q=-lea pe care stăteau$ +ustace 23ayne se lăsă pe spate.ine să am*năm$ 5 4&. av*nd "ntre ei o masă de 'ah din lemn de tranda&ir$ 2e găseau "n aceea'i su&ragerie "n care cu trei săptăm*ni mai devreme 4CDonnell 'i 23ayne avuseseră "n&runtarea ver. nemi'care. "nc*t curgerea timpului părea că se oprise$ 5 +'ti de acord cu ele6 2e aplecă 'i mută ne.ătr*ni se a&lau &aţă "n &aţă. studiind po#iţia pieselor 'i . ţin*nd "n m*nă un pahar de cristal cu coniac 'i se uită la piesele de pe ta.ări la spital$ <oe )earson studia ta.eră6 5 %n jur de nouă 'i jumătate$ 5 2ă trec să te iau6 5 )oate economisim timp dacă vin eu "n ora'$ 2pune-mi unde$ 5 La /egency /oom6 5 (ine$ La nouă 'i jumătate$ La revedere$ 4CDonnell lăsă receptorul "n &urcă.ească dacă vroia să ajungă la timp "n sala de operaţie$ 1 )artida de 'ah de după cină dintre doctorul )earson 'i +ustace 23ayne "ncepuse de patru#eci de minute$ !ei doi .ră.unul "n diagonală.la de 'ah$ Apoi se "ntinse 'i mută un pion pe partea st*ngă$ După ce termină.ulţumesc.uia să se gră.ală$ Numai două .5 4h.ecuri erau aprinse "n cameră$ Feţele am*ndurora erau "n um.

uneori. ca să contracare#e mutarea partenerului său$ 5 Ai putea să-mi ceri un veto.anii cu condiţia ca tu să ai li.ia$ Hotăr" să mute regina 'i captură pionul din &aţa regelui$ 5 2pui că$$$ 4rden (ro3n. . captur*nd calul ce-i punea pro.ătr*nul patolog mută ne.la de 'ah$ După puţin. mută calul.ani$ 5 Am pus o condiţie$ 23ayne mută să-'i apere regele$ Dau .unul 'i captură un pion$ 5 >ah7 2unt o groa#ă de . dacă dore'ti$ 5 4h6 !e &el de veto6 %ntre. mută o tură spre dreapta$ +ustace 23ayne a'tepta$ recu un minut$ Două$ rei$ %ntr-un t*r#iu "ntinse m*na după tura sa 'i o mută. privind "n "ntuneric pe deasupra capului celuilalt$ 5 2unt impresionat$ )rivi din nou ta.un ca "n tinereţe7 1 . )earson "ncepu să r*dă$ Nu se putea spune de unde "i venea amu#amentul. pe viitor. atac*nd din nou regele$ +ustace 23ayne privi cu atenţie mutarea patologului$ %nainte de a muta el.area &usese rostită "ncet.indu-i peste masa micuţă ce "i despărţea$ 5 2ă &iu sincer. 4CDonnell$$$ 'tiu acest lucru6 5 Am &ost &oarte e0plicit$ 23ayne luă la r*ndul său ne. e'ti la &el de .ăr. dar &oarte &recventatului clu.ută regina "n &aţa regelui adversarului$ 5 >ah mat7 De'i "n&r*nt. sau de la ceea ce discutau$ . +ustace 23ayne "l privea admirativ$ 5 <oe.ă Denise #*m. mă g*ndeam ce plăcut ar &i dacă am putea repeta .ar sticla cu coniac 'i umplu paharele$ 5 răim "ntr-o lume a tinerilor$ !red că "ntotdeauna a &ost a'a$ Doar că. se a'e#ă 'i mută pionul din &aţa regelui. "ncepură să se "mpră'tie pe la mese$ 5 2pune-mi la ce te g*nde'ti6 "l "ntre.leme$ )earson "'i m*ng*ia g*nditor ..c*ntărind variantele pe care le avea$ Apoi. se ridică.u#ica se opri 'i perechile de pe ringul de dans ale micului. cei . nu am nici o "ndoială. luă de la . "ncet.ertatea de a-ţi conduce secţia a'a cum dore'ti 'i at*ta timp c*t dore'ti$ De data aceasta <oe )earson nu mai mută$ )ărea să medite#e.ătr*ni sunt cei care au puterea$$$ 'i capacitatea de a o &olosi$ Apoi.unul cu calul$ Deodată. de la joc. dar mi'carea care o "nsoţise &usese rapidă$ 5 Le-am spus lui 4rden (ro3n 'i 'e&ului consiliului de conducere că sunt dispus să dau un s&ert de milion de dolari pentru clădirea noului spital$ De data aceasta tăcerea dură mai mult$ %ntr-un t*r#iu.

de spital 'i de toate "nt*mplările #ilnice$ Apoi. iar ea se cui. uneori 'i eu g*ndesc la &el$ Dar nu te-ai născut aici6 %mi dai voie să-ţi spun Denise6 5 (ine"nţeles$ 2ă nu &im convenţionali$ %l privi drept "n &aţă 'i schiţă un #*m.i-ar &ace mare plăcere7 2e ridică. 'tia că o dore'te$ (ănuia că era 'i e0trem de sen#uală$ Deli.lemele medicale. luminat discret$ +l "ntinse .ări "ntre ele$ Dansară lipiţi unul de altul$ 4CDonnell nu era un dansator .ri ai orchestrei c*ntau "n surdină.răcată$ %i amintea un alt g*nd ce-i trecuse prin minte "n seara . )e moment i se păru că era "n alt timp. că trăia "ntr-un vid. Dar aminte(te. "ntorc*ndu-se pe jumătate spre el 'i porniră spre micul ring de dans.erat. toasta ea$ 5 (eau pentru asta$ %'i termină .i din cau#a sentimentalismului ce-l cuprinsese$ 5 =ii des aici6 Adică la (urlington6 5 Nu chiar$ Din c*nd "n c*nd "l vi#ite# pe tata$ 2ă-ţi spun drept. că tot timpul )mi este dor de tine.u#ica "ncepuse din nou$ 5 . alungă aceste g*nduri$ +rau premature$ /emarcă din nou rochia de mătase. Admiră răsăritul soarelui pe o insulă.raţele. i#olat de pro. mi'c*ndu-se cu plăcere. nu-mi place deloc ora'ul$ 2per să nu-ţi o&ense# m*ndria civică$ 5 Nu. iu!ito.ă "ntr-una cu ritm mai rapid 'i #*m. soţul meu locuie'te acolo$ +ra prima dată c*nd menţiona ceva despre căsnicia ei$ După ce ne-am despărţit. ţin*nd-o acum "n ."nt*lnirea$ Denise ridică paharul$ 5 )entru g*nduri asemănătoare.ilului. la tropice.ţi. &oarte elegantă. m-am născut aici$ Am &ost la 'coală aici 'i locuiam acasă$ Atunci trăia mama$ 5 >i acum.et$ Da.raţe. era e0trem de &eminină$ Bent 4CDonnell. am simţit că nu pot pleca$ Nu-mi place alt ora'$ 5 Da. cu care era "m. cre*nd o atmos&eră intimă. simţindu-i căldura corpului.edicina nu-i lăsase prea mult timp să se per&ecţione#e$ Dar Denise "'i potrivea &iecare mi'care cu a lui$ %i simţea trupul "nalt. unduitor. melodia se schim.ăutura din pahar 'i "i &ăcu semn unui chelner să repete comanda$ . un c*ntec ce &usese la modă cu c*ţiva ani mai "nainte8 +rive(te piramidele de pe malul . anticip*nd mu#ica 'i propriile lui mi'cări$ 2imţea par&umul discret pe care-l remarcase de la prima "nt*lnire$ !ei cinci mem. cred că a'a este$ 2e g*ndea din nou c*t era de &rumoasă această &emeie$ Nu era deloc arti&icială.ai dansăm6 .un$ . de ce stai la Ne3 KorA6 5 !red că sunt ne3-yorAe#ă din instinct$ >i apoi.

ăutura să &ie diluată.it despre mine$ Acum.ului.ulţumesc. părăsiră ringul de dans$ Lu*nd-o u'or de .ilităţi interesante cu Bent 4CDonnell$ Bent "i povesti despre spital.ulţumesc.ea despre orice lucru$ Apoi dansară din nou$ !helnerul le umplu paharele$ )ovestiră. despre speranţele pe care le avea$ +a "l "ntre. des$ La dineurile din ora'$ Din c*nd "n c*nd luăm masa "mpreună$ %ntr-un anume &el. st*nd &aţă-n &aţă 'i savur*nd . admir*ndu-i pro&un#imea g*ndirii 'i sensi.i'nuinţă$ >tiu să ascult.ăr. o conduse spre masa lor$ Un chelner se repe#i să le ţină scaunele 'i le servi . cu chip hotăr*t.ăuturile pe care le comandase 4CDonnell$ Acum. Bent$ <umătate din g*ndurile ei 'opteau8 acesta este un . :eo&&rey este un .aceea8 Denise era o &emeie .ine. era un lucru nou.ăutura.ă dacă o va săruta "n seara aceasta 'i ce se va "nt*mpla după aceea$ !redea că se deschideau posi. o &emeie e0trem de . Ale0 'i )hilippa. spune-mi ceva despre tine$ . care rămăseseră "n grija ei$ )este c*teva săptăm*ni "mplineau 'aptespre#ece ani$ 5 2oţul meu este un om per&ect raţional$ Ne-am dat seama că suntem incompati.ăr. "i spusese ea$ !red că nu tre. personalitate puternică$ 2e "ntre. Denise "i spuse tandru8 5 Am vor.at "n toată &iinţa lui$ Lat "n umeri. om. dansară.ogată "n e0istenţa lui.ase despre trecutul lui. despre munca lui.ai puse si&on "n 3hisAyul său$ %i plăcea ca . apoi ea se "ntorsese spre 'o&erul ce rămăsese discret "n spate$ 5 .at. apoi. chelnerul se "ntoarse 'i secvenţa se repetă$ Denise "i povesti despre căsnicia ei$ Avusese loc cu optspre#ece ani "n urmă 'i durase #ece$ 2oţul ei era jurist la o &irmă din Ne3 KorA$ Aveau doi copii gemeni.ili 'i că am pierdut destul timpul ca să ajungem la această conclu#ie$ 5 =ă mai vedeţi6 5 Da.ilă 'i să-'i satis&acă toate nevoile$ otu'i.ăr.ilitatea cu care vor. 'i-ar &i dat seama că &iica lui +ustace 23ayne nu putea &i dec*t o &emeie &oarte .ogată$ +a era mo'tenitoarea$ Nu că l-ar &i preocupat prea mult9 veniturile sale de acum "i permiteau să ducă o viaţă con&orta. despre oamenii pe care-i cunoscuse. un . un &apt pe care majoritatea chelnerilor "l ignorau$ + o chestie de o. c*nd un !adillac strălucitor se oprise 'i un 'o&er "n uni&ormă se repe#ise să-i deschidă portiera Denisei$ 2e salutaseră. orchestra termină melodia$ 4CDonnell 'i Denise aplaudară puţin 'i. doamnă$ (ună seara.at "nc*ntător$ 2unt .raţ.ogată$ Ajunseseră la locul "nt*lnirii aproape simultan$ +l "'i parcase ma'ina 'i se "ndreptase pe jos spre intrarea clu. total nea'teptat$ 2e tre#i iar la realitate. &ăc*nd comparaţie "ntre Denise 'i Lucy :rainger$ !u un u'or crescendo.uie să te mai "ntorci$ (ănuiesc că domnul 4CDonnell mă va conduce acasă$ 5 . domnule$ Dacă s-ar &i g*ndit mai .

aproape cu intimitate$ 4CDonnell "nţelegea de ce e'uase căsnicia lor$ :*ndul acesta "l e0cita$ 5 2cu#aţi-mă. apoi "ncercă8 5 )utem merge la mine.uie neapărat să &ie adulter$ )*nă acum nu am mers at*t de departe$ 5 2oţul tău nu a vrut niciodată să se recăsătorească6 5 :eo&&rey6 )ăru surprinsă$ Nu-mi pot imagina a'a ceva$ +l este "nsurat cu legea$ 5 %nţeleg$ 5 :eo&&rey a considerat "ntotdeauna că patul era un loc &oarte nimerit ca să-'i citească dosarele$ 4 spusese . de ce nu6 (uicAul "i a'tepta a&ară.ine asortat 'i este "n drum$ 2e "ntre.uia să re&u#ăm ultimul pahar$ Bent e#ită puţin.icei. cu portierele deschise 'i motorul pornit$ ravers*nd ora'ul. doriţi să mai comandaţi ceva6 (arul se "nchide$ 2urprins. 4CDonnell "'i privi ceasul$ +ra aproape unu dimineaţa$ Nu-i venea să creadă că petrecuseră "mpreună trei ore 'i jumătate$ 4 privi pe Denise$ Aceasta scutură din cap$ 5 Nu.ăuse cam mult$ +ra o noapte călduroasă 'i &erestrele ma'inii erau co.ra#dă ad*ncă de "ntuneric "ntre malurile sale$ 2t*nd "n spatele ei. Bent. domnule.ă despre divorţ$ 5 Ai pro. dacă vrei$ Am un .locul "n care locuia.i din pahar. simţi "ncă o dată o undă discretă de par&um$ !*nd ajunseră la . este per&ect7 )rivirile li se "nt*lniră 'i el "i luă paharul din m*nă$ După ce-l puse . "i spuse "ncet8 5 De mult timp n-am mai pregătit un cocAtail$ 2per să nu &ie prea dulce$ Denise sor.l*nd. apoi 'opti8 5 !a tot ce &aci tu.leme cu o.ăuturile$ Denise stătea "n &aţa unei &erestre deschise din su&ragerie.servă "n atitudinea ei o răceală. parcă ma'ina "n stradă 'i urcară "n li&t$ Ajun'i sus.ă dacă procedase .ţinerea divorţului6 5 Nu tocmai$ :eo&&rey dore'te să divorţe#e. aceasta trecu$ 5 Da.or*te$ Dinspre scaunul celălalt. dar insistă ca eu să-i &urni#e# pro. privind luminile (urlingtonului$ /*ul ce traversa ora'ul tăia o .raţ 'i-i spuse8 5 !e păcat că plecăm7 Nu tre. 'i-i plăti nota pe care acesta i-o pre#entase$ erminară ce aveau "n pahare 'i plecară$ %n timp ce a'teptau să le &ie adusă ma'ina Denise "l luă de .sigură că ţi-ar plăcea$ Am*ndoi erau &oarte rela0aţi$ Fără să a'tepte să &ie chemat. mulţumesc.ine$ . "n apartament.ele$ %n statul Ne3 KorA tre. o urmă de surprindere neplăcută$ Apoi. chelnerul le umplu din nou paharele$ 4CDonnell o "ntre. "ntruc*t . se păru că o. "i spuse chelnerului. Bent conducea mai "ncet ca de o. el "ncepu să prepare .ar &oarte .

cu at*t mai mult acum.răţi'are$ 5 Dragul meu.uie să răspun#i$ ravers*nd camera spre tele&on.ntră &urtunos "n la.jos.*#găli c*teva semnături.raţe 'i o sărută$ %n acel moment.i'nuit cu accesele de &urie ale doctorului 'i nu era deloc impresionat$ 5 %ţi spun eu ce s-a "nt*mplat7 +ste vor.omentul e0plo#iei se ivi odată cu a treia &oaie de h*rtie$ (ătr*nul aruncă stiloul din m*nă. strident. "n serile "n care juca 'ah cu .oratorului$ 5 Lasă totul 'i vino aici7 tună )earson. pu&ni nemulţumit$ . nu6 )earson "l ignoră$ 5 Uneori am impresia că le măn*nci pe p*ine7 Nu ţi-am spus să e0plici de &iecare dată c*nd ceri o su. luă h*rtiile grămadă 'i porni spre u'ă$ .uie su. se culca &oarte t*r#iu.l*nd din "m.ayo$ 5 ot ne tre. seara era compromisă$ /idică aproape &urios receptorul.stanţă neo. apoi &uria i se di#olvă$ +ra spitalul.i'nuia să se culce devreme$ %n mod deose. Bent o vă#u lu*ndu-'i po'eta 'i mănu'ile$ +vident. "ncepu să sune. se simţi u'urat că (annister.locul de trans&u#ii.nstinctiv.oratorul de serologie.ă tehnicianul apropiindu-se$ +ra o. să &ie pregătiţi$ %ntrerupse legătura 'i apoi "l sună pe portar să cheme un ta0i pentru Denise$ )A. ceea ce &ăcea ca "n dimineaţa următoare să &ie o.i'nuită6 . vin imediat$ %ntre timp anunţă .2)/+N+!+ De cele mai multe ori.ră 'i avea simptome &oarte serioase$ %i puse c*teva "ntre.orator. arunc*nd h*rtiile "n mijlocul mesei$ !*teva &oi se "mpră'tiară pe jos 'i <ohn Ale0ander se gră. lucru pe care "l detesta de o. doctorul <oseph )earson o. 'i nu el. apoi spuse8 5 (ine. ea se lipi de el cu naturaleţe$ 4 str*nse "n . acum se a&la "ntr-o asemenea stare de indispo#iţie$ !itind necesarul de materiale pentru u#ul la. era ţinta acestei &urii$ 5 !e s-a "nt*mplat6 "ntre.a de lista asta de materiale$ Uneori cred că ai impresia că ne a&lăm "n !linica . cred că tre.ări scurte. medicul de gardă$ Unul din pacienţii lui &ăcuse &e. căut*ndu-l pe (annister$ ehnicianul pregătea o cultură "ntr-un colţ al la. apoi citi o altă &oaie$ De data asta pu&ni 'i m*r*i e0trem de nemulţumit$ Un avi#at ar &i 'tiut ce urmea#ă8 doctorul )earson era gata să e0plode#e$ .ătr*nul 23ayne.stanţe de la.i să le adune$ .it.icei. "nsă. tele&onul "n camera alăturată$ Nu puteau să nu-l ia "n seamă$ Denise se desprinse .oratorului.osit 'i iritat$ După partida de noaptea trecută.

&olosea o mare cantitate din su.uie serul6 >tii6 (ătr*nul la. hai s-o lăsăm pe asta$ Dar asta6 De ce avem dintr-o dată nevoie de ser !oom.uie o0id de calciu6 Nu am &olosit niciodată aici a'a ceva$ Faţa lui (annister se "ncreţi "ntr-un #*m. a'tept un răspuns7 5 >tiţi.unătăţi calitatea solului grădinii personale$ Avu .eau &oarte rar$ <oe )earson "n calitatea de lider al 2ocietăţii horticole pentru cultura tranda&irilor.ine.unării &useseră puse "n mi'care.it soţia dumitale6 =ocea lui )earson avea o urmă de sarcasm$ De ce nu sunt su&iciente testele "n mediu salin 'i de proteine6 A'a cum &acem pentru toată lumea6 Ale0ander "nghiţi "n sec$ Urmă o perioadă de tăcere$ 5 +i . eu i-am sugerat doctorului !oleman. domnule. oricum.s6 A'a. e0plică nelini'tit Ale0ander$ )entru soţia mea$ L-a cerut doctorul Dorn.ilitate a s*ngelui.unul simţ să pară st*njenit$ 5 Ah. da.s6 5 +ste pentru un test indirect. domnule doctor )earson.$$$ a'a este$$$ .5 !red că am uitat$ (annister părea resemnat$ 5 +i . simţind pericolul$ Din moment ce unii anticorpi nu pot &i detectaţi prin testele "n mediu salin .*i Ale0ander.ine.*l.erger$ 5 !u ser !oom.orant se rela0ă$ /otiţele ră#.et maliţios$ 5 Dumneavoastră mi-aţi spus să-l cumpăr$ Nu este pentru grădina dumneavoastră6 ehnicianul se re&erea la un &apt cunoscut de am*ndoi. are ceva deose. domnule doctor$ 5 2pune-mi. domnule doctor.iect$ L*ngă el.stanţele spitalului pentru a "m.ine. din senin6 !ine l-a comandat6 5 Doctorul !oleman$ /ăspunsul veni prompt$ 2pera de mult să se ivească oca#ia să se discute acest su.ării nu lăsa nici o urmă de "ndoială asupra a ceea ce urma să se "nt*mple$ 5 Da. iar acum se putea . nota de comandă$ Acolo unde de o. este ca#ul să "ncepi să-ţi aminte'ti$ )entru ce ne tre.icei semnaţi dumneavoastră. <ohn Ale0ander &u cuprins de un sentiment de teamă$ 5 !*nd6 5 . ca simplu spectator$ 2e "ntoarse spre <ohn Ale0ander$ 5 Dă-i drumul7 2pune7 5 )entru un test de sensi. dar despre care vor. adăugă (annister răutăcios$ )earson privi din nou h*rtia$ )*nă acum nu o. se .ucura.eri$ Doctorul !oleman a semnat.servase că era semnată$ 5 )entru ce "i tre. iar d*nsul a &ost de acord că ar &i mai complet dacă$$$ 5 -u ai sugerat doctorului !oleman6 onul "ntre.

am cre#ut că un test suplimentar de$$$ 5 :ata7 ţi'ni cuv*ntul .ea 'e&ul de secţie.lema mai tolerant$ Dar acum se hotăr" să-l pună imediat la punct pe acest mucos de la.ertin din cau#a ideilor care ţi s-au . 'i altădată.ilitatea actelor lor$ Dar )earson nu terminase$ 5 Nu acţiona pe la spatele meu 'i nu pro&ita de doctorul !oleman pentru că este nou aici$ . păr*nd satis&ăcut că-l "ngenunchease. am să-ţi mai spun ceva$ De data asta tonul.ătr*nul.atic$ %n acela'i timp.ească$ 5 Acum.orator se lăsă lini'tea$ /espir*nd agitat.rutal. nervos. "n mod indiscuta. apoi. . săl. vor. domnule$ %n acel moment Ale0ander nu dorea dec*t ca totul să se termine$ >tia că &ăcuse ultima propunere din viaţa lui$ Dacă a'a erai răsplătit pentru că "ţi &oloseai mintea. care se amestecau "n tre. să veniţi la mine$ Ai "nţeles6 5 Da. "i e0plica limpede unui su. că se va trece direct la &apte$ (ătr*nul "'i apropie mult &aţa de a lui Ale0ander 'i-i spuse8 5 u conduc această secţie 'i dacă tu sau altcineva aveţi vreo nelămurire. dacă nu era cordial. amărăciunea "mpotriva tuturor celor care erau mai tineri.i cu pumnul "n teancul de &ormulare a&late pe masă$ %n la. domnule doctor$ 5 (ine$ %ţi voi spune ce voi &ace$ =ocea lui )earson devenise mai calmă.solut.il 'i a. iar ochii "i aruncau &lăcări$ Ale0ander se &ăcuse mic.*ndria lui Ale0ander "l &ăcu să i#. era ceva mai . "n tonul vocii se strecura amărăciunea. "ncerc*nd să-i su.urile lui.ordonat mărunt că nu vor mai &i alte avertismente.ea.ucnească$ 5 Nu am pro&itat$$$ 5 (a. spuse "ntr-un t*r#iu$ +'ti cam prea li. se răsti .mine#e autoritatea.a 'i "'i va păstra ideile pentru sine$ LasC pe alţii să-'i &acă griji. eu spun că da7 >i "ţi spun să termini. suna de parcă dorea un armistiţiu$ )entru că e'ti at*t de . p*nă acum &usese a lui 'i numai a lui$ !u o altă stare de spirit. 'i tot ei să poarte 'i responsa.l*nd$ %n privinţa testelor. era strivit 'i nu mai #icea nimic$ )earson urmări c*teva clipe reacţia t*nărului.esc$ Ai "nţeles6 5 Da. )earson i#.ine ce-ţi spun7 Ţi-am mai spus o dată 'i nu vreau să-ţi mai repet$ +ra vocea autorităţii. cele două teste ne vor da toate in&ormaţiile de care avem nevoie$ %ţi reamintesc că eu sunt patolog 'i 'tiu ce vor.lemă. care.orant$ 5 Ascultă-mă 'i "nţelege .ăgat in cap la 'coala tehnică$ %n timp ce vor. ar &i tratat pro.ătr*nul nu-'i lua ochii de la t*nărul tehnician$ 5 !u tine este o mare pro.'i de proteine. de acum "nainte el "'i va &ace trea. continuă să vor.

ine &ăcute. (annister se g*ndi că scena nu ie'ise tocmai pe placul lui$ )u'tiul tre. tot nu s-ar imuni#a 'i nu s-ar putea o. trupul unui . (annister "'i aminti de comanda de materiale ce &usese cau#a scandalului$ !ă#use pe jos 'i el se aplecă 'i o ridică$ 5 !u asta ce &ac6 "l "ntre.ai . "i spun eu$ (annister ridică din umeri$ 4ricum.ura mai mult ca oric*nd$ . arunc*nd &lutura'ii de h*rtie "n co'ul de gunoi$ 1 /oger .ătr*nul &usese prea dur$ Lui i-ar &i plăcut ca &urtuna să se "ndrepte spre doctorul cel t*năr$ Dar poate că . "i averti#ase$ Dacă ie'ea scandal.ă dacă nu cumva era la' 'i această cau#ă nu dorea să-'i asume responsa. o&erind un spectacol s&*'ietor$ =ederea acestuia "l tul. "ntre.ă iritat8 5 !u ce anume6 5 !u comanda de ser !oom. se gră.ine cheamă-l pe )earson$ 5 (ine$ .i'nui să &acă autopsii la copii$ ocmai terminase una.ilitatea$ Dar acesta era un ca# pe care . pentru mai t*r#iu$ Alese pro.cNeil. nu era el vinovat$ Luă comanda pentru ser 'i o rupse. care se chinuia să scoată capacul unei sticle.nelini'tit 'i dore'ti ca testele să &ie . 'tia că este o pro. g*ndea că oric*t de mulţi ani de practică medicală ar avea.s$ 5 Nu vom avea nevoie de ser$ /upe-o$ (annister e#ită$ 4ric*t de nesu&erit "i era !oleman.uia pus la punct. totu'i . "n sala de autopsie.etă curată 'i pregătea serul$ Fără să-'i ridice ochii. le voi &ace chiar eu$ Aici 'i acum$ Unde este pro.i să răspundă (annister$ 5 Adu-o$ ravers*nd camera.ăieţel de patru ani #ăcea deschis pe masă.lemă de protocol medical$ 5 Ar tre.ătr*nul o avea "n cap 'i pe asta.surdă$ /idică privirea 'i vă#u că 2eddons "l studia$ 5 (ietul de el$ !e pro'ti pot &i oamenii uneori7 5 . medic patolog.ui anunţat doctorul !oleman$ Doriţi să-i spun eu6 )earson.cNeil 'tia deja că "n noaptea aceea nu va putea dormi$ 2cena aceasta urma să i se "ntipărească "n minte mai ales datorită &aptului că moartea acestui copil &usese a.dător8 5 Nu. spuse neră.a de s*nge6 5 %n &rigider.a de s*nge etichetată ?D-na Ale0ander@ 'i "nchise u'a &rigiderului$ )earson luă &laconul cu s*nge$ %ntre timp.cNeil se "ntre.ă pe doctor$ Acesta luase o epru.ai a'teaptă poliţistul6 5 Da$ >i ceilalţi$ 5 . 'i acum.

eram aproape oprit c*nd s-a "nt*mplat$ 5 . dar vă pot spune datele preliminare$ !ei trei "l priveau "n tăcere$ Autopsia ne-a arătat că nu ma'ina l-a omor*t pe .. hotăr" )earson$ !ei trei .ăr.uia să-l a&le neapărat$ Apoi.ăr.cNeil "i spuse lui )erson ce descoperiseră$ 5 =rei să spui că asta e cau#a6 (ătr*nului nu-i venea să creadă$ 5 Asta l-a ucis.ăiat$ )oliţistul privi uluit$ .ăr. cu mustaţă$ )earson se pre#entă$ 5 +u sunt 2tevens.at "nalt. copilul &usese lovit de o ma'ină "n &aţa casei sale$ Fusese adus la spital de o am. st*nd singur "ntr-un colţ.ăr.cNeil "i dădea detalii. domnule.erg eu să le spun. intr*nd "n sală$ %n timp ce . vă rog. cu o voce rugătoare$ +u nu sunt un 'o&er neglijent$ >i eu am copii acasă$ Nu mergeam repede. cu ochii "nro'iţi$ Al treilea . dar murise pe drum$ Anunţat. răspunse . dintr-o parte laterală a casei. se pre#entă 'i poliţistul$ 2ecţia numărul cinci$ 2coase imediat din . procurorul ceruse autopsia$ .aţi din sala de a'teptare "l priviră nelini'tiţi c*nd "l vă#ură ie'ind din sala de autopsie$ Unul era "m.atul cel mărunt. nu altceva. interveni )earson$ ăcură toţi 'i se uitară la el$ =om trimite un raport complet procurorului. au#iră pa'ii t*r'iţi ai lui )earsn.atul "nalt$ D*nsul este tatăl copilului. iar domul acela este conducătorul ma'inii$ 5 . putea hotăr" cine-i va in&orma pe cei de a&ară$ 2eddons se "ntoarse de la tele&on$ 5 )earson era la serologie$ =ine imediat$ A'teptară "n tăcere$ %ntr-un t*r#iu.ine ca să 'tie că acesta nu gre'e'te$ 5 %nseamnă că$$$ %n timp ce ei stăteau 'i se uitau$$$ 5 !red că nimeni nu 'i-a dat seama ce se "nt*mplă.ătr*nul tre.ătr*nul studia cadavrul$ !u o oră "n urmă. interveni 2eddons$ 5 !*ţi ani avea copilul6 5 )atru$ >i era un copil tare drăgăla'$ )riviră cu toţii spre masa de autopsie.u#unar un carneţel 'i un creion$ 5 Aţi vă#ut c*nd s-a "nt*mplat accidentul6 "l "ntre.ar eu spun că e'ti un mare mincinos$ =or.ă )earson$ 5 +u am sosit la scurt timp după ce s-a produs$ Arătă spre . . spuse .ulanţă.ăr.at.răcat "n uni&ormă de poliţist L*ngă el stătea un .ea tatăl$ =ocea "i era sugrumată de emoţie 'i amărăciune$ L-ai omor*t 'i sper că vei ajunge la "nchisoare pentru asta$ 5 Un moment. era un om mărunţel.cNeil destul de .cNeil$ %l cuno'tea pe .i-a ie'it direct "n &aţă. la trupul mărunt$ 5 (ine$ .

"i puse o m*nă pe umăr 'i-l conduse spre un scaun$ )oliţistul era al.inet$ La "nceput se g*ndi că acesta ar putea &i .or*t 'i i-a provocat o u'oară contu#ie$ A le'inat$ A avut de asemenea 'i o mică &ractură la nas. ca varul$ 5 Doctore.5 Dar eu am &ost acolo7 e0clamă tatăl$ =ă spun eu că$$$ 5 A' dori să e0iste o altă modalitate de a vă spune acest lucru.ul$ 5 Am &ăcut un curs de prim ajutor$ ot timpul ne-au spus să nu mi'căm pe nimeni$ Faceţi orice.ă poliţistul$ 5 Nu poţi &i niciodată sigur. dar eu cred că a &ost u'or$ )earson arătă spre omul cel mărunţel. doctorul !oleman "l vă#u pe )earson ie'ind dintr-un ca. impactul cu ma'ina$$$6 "ntre. nu vedea nimic "n jurul său$ %n ultima clipă "l vă#u pe !oleman 'i se .olnav$ )ărea preocupat.a'ina se deplasa "ncet$ 5 2&*ntă Fecioară7 atăl "'i prinse &aţa "n m*ini 'i "ncepu să pl*ngă de disperare$ (ăr. care acum se apropiase de ei$ 5 !red că omul acesta spune adevărul$ . distrat. "n drum spre sala de mese. &oarte ne"nsemnată. dar nu e0istă$ 2e adresă tatălui$ Lovitura pe care a primit-o copilul l-a do. dar nu mi'caţi pe nimeni7 A'a ne spuneau tot timpul$ 5 >tiu$ Din ne&ericire.uie să te "nvinovăţe'ti$ (ăr. eu am &ost acolo$ A' &i putut "ntoarce copilul$$$ Dar nu am 'tiut$ 5 Nu cred că tre.undent$ )earson se "ntoarse spre poliţist$ !red că . a'a este$ Nu am vrut să-l mi'căm p*nă c*nd a venit am.ă tem că asta a &ost cau#a morţii copilului$ 2*ngele de la rana de la nas s-a scurs pe căile respiratorii$ Nu a mai putut respira 'i a aspirat s*nge "n plăm*ni A murit as&i0iat$ )e chipul tatălui se citea groa#a 'i uluirea$ 5 =reţi să spuneţi$$$ dacă l-am &i "ntors$$$ 5 =reau să spun e0act ceea ce am spus$ A' &i vrut să vă pot spune alt&el$ Dar nu pot spune dec*t adevărul$ Le#iunea iniţială a &ost minoră$ 5 >i atunci.atul cel mărunt se apropie.ulanţa$ 5 >i c*t timp aţi a'teptat6 5 !am #ece minute$ )earson clătină u'or din cap$ +ra mai mult dec*t su&icient$ !inci minute erau de ajuns$ 5 . e0act pe locul pe care a că#ut$ 5 Da. sunt c*teva e0cepţii$ Una dintre ele este atunci c*nd un om s*ngerea#ă pe gură$ 1 La jumătatea culoarului de la etajul "nt*i. care din ne&ericire a s*ngerat a.ăiatul a &ost "ntins pe spate. domnule.atul păru că nu au#ise$ !ontinuă ca un somnam.

orda acum su.uie să se &acă autopsiile.ucată de material pentru camera copilului$ Acum se "nt*lnise cu <ohn pentru a servi masa$ +ra prima dată c*nd m*ncau "mpreună la spital$ Folosirea .u&etul spitalului reali#a că se simţea .ine dec*t oric*nd$ !opilul trăia 'i mi'ca. 'i acum avea oca#ia să le pună "n practică$ 2e g*ndi că ar putea a. dar repetă$ 5 Am spus că a' dori să &ac unele schim.ă g*ndeam că a' putea "ncepe cu serologia$ A' dori să &ac ni'te veri&icări ale modului de lucru$ =eri&icări o. &riptură de miel cu carto&i 'i var#ă 'i .ilitatea de a-mi "ncredinţa conducerea unor la. inclusiv o .ună$ 5 Foarte .u&etului era un privilegiu acordat mem.oratoarele6 (ătr*nului nu-i stătea mintea la a'a ceva$ 5 =ă amintiţi că "n scrisoarea mea v-am sugerat să vă g*ndiţi la posi. supă.lemă atunci 'i acolo$ Dar !oleman simţea că acum avea o oca#ie pe care s-ar &i putut să n-o mai ai.iectul care-i stătea "n minte$ 5 A' putea să vă spun ceva.ui să preiei sala de autopsie "ncep*nd de m*ine$$ Fii cu ochii pe ei. chiar 'i acum ii simţea mi'cările$ A.ine$ =oi &i .orde#e această pro.sent$ !ontinuă să privească pe coridor "n clipa "n care !oleman se despărţi de el$ 1 +li#a. "mi amintesc$ )earson părea preocupat să privească un grup de trei persoane ce mergeau "n &aţa lor8 un poliţist 'i un om micuţ ce-l sprijineau pe unul mai "nalt$ 5 .oratoare6 )ărea ciudat să a.ucuros s-o &ac$ David !oleman avea idei &oarte clare despre cum tre."ndreptă spre el$ 5 Ah.une. cred că ar tre.udincă cu .ă cur*nd$ 5 Da. dar astă#i se simţea mai . c*nd era pe cale să servească masa la .ătr*nul nu-'i putea aduna g*ndurile$ =ă#u că "i tremurau m*inile$ 5 !e este domnule doctor )earson6 5 +ra$$$ ceva "n legătură cu la.i'nuite$ 5 Hm6 !e aţi spus6 +ra enervant că tre. da$ da$$$ e "n regulă$ )earson era totu'i a. dar "i veni un g*nd "n minte$ Da.ia venise de la un maga#in de unde cumpărase c*teva lucruri pentru casă.uie să repete.eth Ale0ander se simţea .rilor &amiliilor angajaţilor spitalului.eth alesese o salată. da. ai grijă să &acă trea.ă . iar <ohn a&lase acest lucru doar de c*teva #ile$ +li#a.oratoarele6 5 La.oratorul$$$ )earson "'i scutură capul$ Nu mai 'tiu$$$ o să-mi amintesc mai t*r#iu$ Dădu să se "ntoarcă.ine$ Acum. da$$$ doctore !oleman$$$ a' &i vrut să-ţi spun ceva$ !oleman simţi că . "n legătură cu la.ine de c*teva #ile .ări la serologie$ 5 Ah.

uie să "nveţi la colegiu 'i la &acultate. iar el.uie să măn*nc &oarte . "i "ntrerupse +li#a.erger mi-a spus că tre. "i spusese el. poate că el a dat prea multă importanţă unor lucruri "nvăţ*te la 'coală$ Doar era un lucru .a metodele de lucru "n la.uie să ne asigurăm de corectitudinea 'i vala. d*nsul este domnul doctor !oleman. doamnă Ale0ander$ !um vă simţiţi6 !oleman . 'i nu putem risca$ <ohn nu prea "'i dădea seama cum ar &i putut pune "n pericol viaţa cuiva un test suplimentar. cu . de o.eth răspunse mu'c*nd dintr-un .aton de p*ine$ 5 Am un copil &lăm*nd$ <ohn #*m. dar o.ine cunoscut că 'coala te "nvăţa o grămadă de teorie ce nu-ţi &olosea "n practică$ Numai . cu &oarte multă .ine. nu am mai termina niciodată$ %n medicină. despre care ţi-am povestit$ 5 %mi pare .ine$ erminase supa 'i se pregătea să atace &riptura de miel$ /idic*nd privirea. <ohn "l vă#u pe doctorul !oleman apropiindu-se$ Noul patolog se "ndrepta spre locul unde luau masa.ilitate 'i-i spusese că re#ultatul era negativ la am*ndouă$ 5 Nu tre.ă neca#uri$ Doctorul )earson reu'ise să &acă testele de sensi.orator de &iecare dată c*nd apare ceva nou.ilitatea lor "nainte de a &i aplicate$ Aici avem de-a &ace cu vieţile oamenilor.una dispo#iţie contagioasă a lui +li#a.i$ !u c*teva minute "n urmă se simţea deprimat. săptăm*na trecută.uie să vă &aceţi nici o pro. după e0amene. el era hotăr*t să &ie &oarte atent.r*n#ă 'i lapte$ <ohn o "ntre.uia să ţină seamă8 )earson era medic. din cau#a con&runtării cu doctorul )earson$ Dar . doctorul !oleman arătase limpede necesitatea unui al treilea test$ Dar el era mult mai t*năr dec*t )earson 'i nu avea at*t de multă e0perienţă$$$ 5 Ţi se răce'te supa. nu$ )oate că )earson avea dreptate. nu te mai "nt*lne'ti niciodată$ A'a putea &i 'i "n ca#ul ăsta$ )oate că <ohn luase prea "n serios teoria "nvăţată la 'coală despre necesitatea e&ectuării unui "l treilea test de sensi. răspunse +li#a. scumpo$ Hotăr" să alunge totul din minte$ Am vrut să te "ntre.eth g*ndurile$ La ce te g*nde'ti6 5 La nimic. cu care.ase amu#at8 5 2igur ai luat su&icientă m*ncare6 +li#a.unul Dumne#eu 'tie c*te teorii tre. a' dori să v-o pre#int pe soţia mea$ 2cumpo.ai era un lucru de care tre. idei noi apar "n &iecare #ii$ Dar "ntr-un spital. "n vreme ce )earson.ilitate.eth "l &ăcuse să uite pentru moment de ea$ 4ricum.lemă.ucnirea de dimineaţă$ .ogata sa e0perienţă 'tia că nu este necesar$ !e spusese el a#i-dimineaţă6 5 Dacă am schim.. tre.l*ndeţe.eth veselă$ Dar doctorul Dorn. medicii$ 5 Domnule doctor !oleman7 5 Da6 5 Domnule doctor.servase că )earson era re&ractar la ideile noi$ 2igur.icei. ca să nu mai ai. cum stai cu greutatea6 5 Aproape normală. "ncerc*nd parcă să atenue#e i#.

nu cumva aveai coadă de cal pe vremea aceea6 5 (a da$ >i prote#ă la dinţi$ %i plăcea &ata asta$ %nt*lnirea de astă#i părea să-i reamintească o pagină din trecut. iar mama s-a mutat pe coasta de vest$ Nu mă mai atrage nimic acolo$ 2pune-mi.eth "ncepu să r*dă$ 5 Dacă le duceţi "napoi.&ăcu o pau#ă. găsind lucruri care se pierduseră "n "nghesuiala aceea$ Nu părea să se &i schim. interveni repede <ohn Ale0ander$ . cau#at de scena de dimineaţă$ !u c*teva minute "n urmă.at prea mult$ 5 !red că am cumpărat o dată ni'te umera'e de la dumneata$ 5 Da. cum ţi se pare căsnicia cu un om ce &ace parte din corpul medical6 5 Nu din corpul medical. !oleman e#ită$ Apoi.aprecia. desigur$ (ună #iua.ine$ 4 &ată veselă. scumpo6 "ntre. cu picioare lungi.eth$ Dacă-mi amintesc .aprecia#ă.ea$ <ohn trase un scaun li. spuse !oleman$ ehnologia medicală este un domeniu important$ 5 Nu se su. nu sunt dec*t tehnician la. sunt sigură că mama vi le schim. care te servea politicos "n maga#inul "nvechit.ătr*nul 'i hodorogitul !hevrolet al acestuia$ 5 De multă vreme nu am mai &ost "n Ne3 /ichmond$ >tiţi. dacă mă g*ndesc . conduc*nd "mpreună cu tatăl său .mediat se "ntre. tatăl meu a murit.ine.a despre asta$ . ţin*nd "n m*ini tava cu m*ncare$ 5 %ţi aminte'ti. spuse +li#a.ă de ce &ăcuse această preci#are$ )oate dintr-un gest re&le0. puţin st*njenit de situaţie$ Ţi-am spus că 'i domnul doctor este din Ne3 /ichmond$ 5 Da. domnule doctor$ +u vă ţin &oarte . dar imediat se hotăr*se să tacă$ Avusese deja destule neca#uri pentru că vor.orant. acum 'i-o amintea &oarte . o salată de &ructe 'i un pahar cu lapte 'i se a'e#ă$ 4 privi din nou pe +li#a. cred că s-au rupt$ +li#a.ă <ohn.ndiana$ %'i aminti vacanţele de vară petrecute acolo.eth$ Uneori "i pare rău că nu a continuat studiile ca să devină doctor$ 5 Adevărat6 Ale0ander ar &i vrut ca +li#a. reali#*nd că ar &i nepotrivit să re&u#e.er$ 5 Nu staţi cu noi. "mi amintesc. <ohn se g*ndise să-i spună lui !oleman despre incident.ă$ Acum ea conduce maga#inul$ +ste mai de#ordonat ca niciodată$ (una ei dispo#iţie era contagioasă$ !oleman #*m. spuse8 5 De acord$ )use jos tava ce conţinea un dejun spartan.ise deschis cu !oleman$ 5 Nu te su. "i amintea de anii adolescenţei$ 2e simţise . spuse &ata veselă$ =-au &olosit6 5 Acum.ine "n . domnule doctor6 Un moment.eth să nu &i adus vor.ine minte$ Nu veneaţi uneori la maga#inul tatălui meu6 5 A'a este$ Da.ine.

ani 'i tre. să umple golurile6 Lui !oleman "i trecu prin minte că vor. <ohn6 !red că dacă g*nde'ti a'a 'i nu mergi să-ţi continui studiile c*t mai ai timp.anale$ %n special din cau#a . continuă !oleman$ 5 4h. c*nd am "nceput să ne aranjăm$ >i pe urmă$$$ vine copilul$$$ Lăsă propo#iţia neterminată$ !oleman luă paharul cu lapte 'i .ă +li#a. altcineva mai adaugă una 'i ast&el #idul cre'te$ %n .eth$ 5 Ah.mm7 !e . se "nt*mplă "naintări spectaculoase$ Atunci. uneori posi.ău cu sete$ 5 .oi$ >i la &el ca "ntr-un ră#. spuse Ale0ander "ncet 'i g*nditor. 'tiu.oi.ai poţi "ncă să o &aci$ !*ţi ani ai6 /ăspunse +li#a.icei stăteau &erecate "n mintea lui$ Dar compania celor doi tineri era stimulativă.eth pentru el8 5 %mpline'te două#eci 'i trei de ani. pune o cărămidă peste alta. tocmai acum.sent.uiesc completate$ 5 >i asta este sarcina patologului. să umple golurile6 5 +ste sarcina tuturor ramurilor medicinii$ Dar "n patologie. av*nd copii$ >i mulţi au avut pro.ulţi oameni au &ăcut &acultatea de medicină. dar 'tiind că argumentul nu este convingător$ Neca#ul este că asta ar implica un mare e&ort &inanciar.leme &inanciare$ 5 Asta i-am spus 'i eu. poate pentru că simţea nevoia de a &i "n compania cuiva mai t*năr după discuţia cu )earson$ 5 %ntr-un &el.se reped pe noua linie a &rontului 'i lasă "n urmă o grămadă de goluri ce tre. interveni +li#a.ătr*n e'ti7 %ncepură toţi să r*dă$ 2ă 'tii că mai ai timp. mut*nd cuţitul 'i &urculiţa$ 5 %ncă este mare nevoie de medici patologi.ilităţile sunt mai mari$ >i mai este ceva 5 cercetarea medicală seamănă cu ridicarea unui #id$ !ine adaugă o in&ormaţie./ăspunse &ără tragere de inimă8 5 La un moment dat am avut asemenea idei$ 5 De ce nu ai continuat6 5 Din motive . poate vei regreta tot restul vieţii$ Ale0ander privea "n jos a.e'te mai deschis dec*t ar &i vrut$ ocmai era pe punctul de a e0prima idei care de o. nu-i a'a6 "ntre.eth agitată$ %mi pare .ine că mai sunt 'i alţii care g*ndesc ca mine$ !oleman se 'terse la gură cu 'erveţelul 'i "l privi &i0 pe Ale0ander$ Avea impresia că avusese dreptate "n privinţa t*nărului$ )ărea inteligent 'i con'tiincios9 se vedea că "l interesea#ă munca lui$ 5 >tii ce cred eu.anilor$ Nu aveam . medicina este ca un ră#.uia să "ncep să muncesc$ 5 . medicii . peste două luni$ 5 . da$ )oate "n patologie mai mult dec*t "n alte domenii$ 5 De ce6 5 Din nevoia de a &ace cercetare 5 de a &ace ca medicina să progrese#e9 să umple golurile$ 5 !um adică. oamenii.

spuse !oleman serios.iect despre care nu mai vor. care venise 'i dispăruse at*t de repede$ Dacă urma să se mai "nt*mple. vine cineva 'i pune cărămida din v*r&$ Nu le este dat multora să &acă lucruri spectaculoase$ )atologii de o. departe de spital.lemă dintr-o durere trecătoare.uie să &acă asta$ <ohn Ale0ander asculta &oarte atent$ 5 Dumneavoastră veţi &ace cercetare aici6 5 2per$ 5 %n ce domeniu6 !oleman e#ită$ +ra un su.ai am cel puţin două luni$ 5 otu'i.uţie la cunoa'terea medicală.2)/+N+!+ 5 =reo veste6 Din scaunul cu rotile.icei "'i aduc o modestă contri. tumori .ine6 +li#a.enigne ale ţesutului gras$ >tim &oarte puţine lucruri despre ele$ >tiţi$$$ doamnă Ale0ander.ă !oleman$ 5 Nu$ 5 +'ti sigură.ine acum$ :ata$ 4 secundă$$$ o durere mare$$$ ameţeală$ :ata. vă s&ătuiesc să mergeţi la o. i se păruse caraghios să &acă o pro. atunci avea să se ducă. dar &usese ca o "nţepătură cu un v*r& de ac.eth. din timpul lor propriu$ Dar &iecare patolog tre. =ivian o privea pe doctoriţa Lucy :rainger.ise p*nă acum$ Dar deja spusese prea multe.cele din urmă. dar nu acum$ Hotăr" să mai a'tepte$ !. a'a că ce mai conta un mic amănunt6 5 Am să "ncep pe lipoma#e.eth gemuse u'or$ Acum stătea cu &aţa "n palme 'i dădea din cap$ 5 +li#a. <ohn Ale0ander sărise de pe scaun 'i acum se "nv*rtea "n jurul mesei$ 5 +ste$$$ este . draga mea6 5 +i. care intrase "n camera ei$ recuseră patru #ile de la . trei #ile de c*nd doctorul )earson trimisese lamele la Ne3 KorA 'i (oston$ .stetrician să-i spuneţi ce s-a "nt*mplat$ 2-ar putea să vă consulte din nou$ 5 Am să-i spun$ )romit$ %n momentul acela +li#a. ceva din propria lor e0perienţă.iopsie.N!.eth era convinsă că va merge$ Dar mai t*r#iu. apoi ameţise 'i totul se "nv*rtea "n jurul ei$ 5 2-a mai "nt*mplat 'i altă dată6 "ntre. s-a "nt*mplat ceva6 Nu vă simţiţi . mi-a trecut$ (ău o gură de apă$ recuse. ce se "nt*mplă6 Alarmat. nu te "ngrijora$ +ste prea devreme pentru copil$ .

a.ă.ea deta'at$ Nu dorea să arate că 'i pe ea o tul.il astă#i$ Lucy vor.iAe. acest #*m.esc at*t de mult$ 5 A'a mai merge$ 4 sărută din nou$ !red că 'i mama ta mă place$ 5 =e#i ce-mi &aci6 =ivian "i duse o m*nă la gură$ re. să-i gră.iAe. va suna la clinici pe cei doi consultanţi. spun*nd primele cuvinte ce-i veniseră "n minte. genele noastre s-au apropiat pe nisipurile mi'cătoare ale impului.iAe 2eddons să intre.ea cu . .nclusiv pentru părinţii lui =ivian.uia să "ntre.l*ndeţe 'i-i m*ng*ia părul$ 5 +ste greu.iAe era con'tient de implicaţiile "nt*r#ierii rapoartelor$ /eu'ise totu'i să o &acă pe =ivian să r*dă$ 5 )rostii7 Dacă eu nu mergeam la autopsia aceea. dacă a' 'ti măcar ce se va "nt*mpla cu mine7 Nu cred că m-ar supăra$$$ dar să nu 'tii$$$ 5 =ivian.răcat "n halatul de spital$ 5 Am &urat #ece minute$ 2unt ale tale$ 2e aplecă 'i o sărută$ +a "nchise ochii 'i se str*nse tare l*ngă el$ .andajul. imediat ce vom avea re#ultatul$ 5 !*nd$$$ c*nd veţi 'ti$$$ sigur6 5 )ro. spuse8 5 >tiu că este greu. mai "nt*i dacă totul a &ost . spui at*t de &rumos prostioarele astea$ >i te iu.uia să &iu aici$ .ine$ )un*nd la loc .ura a'teptarea$ =or. dar nu poţi scăpa de destin$ De pe vremea c*nd strămo'ii no'tri săreau prin copaci 'i se scărpinau su.raţ.i-a &ost predestinat.iAe era "m. aseară9 el "i spusese că dacă cele două re#ultate nu veneau p*nă la amia#ă.andajul de la genunchiul lui =ivian9 rana de la . =ivian.et se ascunde goliciunea$ !a 'i Lucy.ească puţin$ A'teptarea era grea pentru toţi$ .Lucy dădu din cap$ 5 Ţi-am spus.ine după ce aţi plecat de aici aseară$ .iAe "i vor.ise din nou cu <oe )earson. doar prin pre#enţa ta aici$ Nu 'tiu cum ar &i &ost &ără tine$$$ 5 Nu vor. draga mea.i a'a$ re. .ea ca să se a&le "n trea. altă elevă ar &i ajuns prima la tine$$$ 5 )oate să pară a'a. .iopsie părea să se vindece . =ieţii 'i Norocului$ =or. apoi plecă$ . care veniseră din 4regon cu o #i "n urmă$ Lucy scoase . dar asupra lui =ivian aceasta avea e&ectul dorit$ 5 4h. .i trist$ 5 Nu-i u'or$ 5 )oate că te va ajuta un vi#itator$ Ai unul &oarte matinal$ Lucy deschise u'a 'i-i &ăcu semn lui . nu6 A'teptarea este grea$ 5 4h. totul este dirijat de ordinea cosmică$ %i #*m.i dar 'tia că su. a' vrea să pot &ace ceva pentru tine$ 5 Ai &ăcut deja &oarte multe. dar "ncearcă să te g*nde'ti la altceva$ Fata #*m. tu vei &i prima care vei 'ti.

te rog$ 4dihne'te-ţi puţin oasele o. dacă$$$ 5 Dacă ce6 5 Dacă mă mai săruţi o dată acum$ 1 La etajul al doilea al spitalului Lucy :rainger . Lucy. spune Bent g*nditor$ Nu cred că putem .ind$ +ste o opinie &oarte .at este acesta care crede că se va "nsura cu &rumoasa mea &etiţă6 5 Astă#i am să-i spun$ 5 !e ai să-i spui6 5 Nu 'tiu$ %l trase de ureche$ A' putea să-i spun8 Are cel mai &rumos păr ro'u.ulţumesc$ Luă ţigara$ Da. că după părerea mea.urton.-am spus. dar 'i cel mai mătăsos$ 5 +i.une$ Nu e0istă om "n spital "n care să am mai multă "ncredere dec*t "n tine$ )ot să-ţi spun că a părut &oarte u'urat$ 5 . dar am o. &iica lui nu putea &i pe m*ini mai .ine$ . tentativa ei de diagnosticare 'i .ătu u'or la u'a 'e&ului corpului medical 'i intră$ Bent 4CDonnell ridică ochii din h*rtii$ 5 (ună.richeta pe care i-o "ntinse 4CDonnell 'i inhală ad*nc$ Am*ndoi părinţii au ajuns aici ieri$ (ine"nţeles că sunt &oarte "ngrijoraţi 'i nu 'tiu nimic despre mine$ .-am condus la hotel$ Am mai stat puţin de vor.il.ă cu domnul Lo.ine.5 2igur că a &ost . chiar cred că sunt o. a#i-dimineaţă$ 4CDonnell ocoli masa 'i se cocoţă pe colţul care era mai apropiat de scaunul lui Lucy$ 5 4 ţigară6 5 . cu tatăl lui =ivian$ %'i aprinse ţigara de la . ?e0cepţional de strălucit@6 5 A' putea. spuse el #*m.it$ .ama ta nu a spus prea multe.servat că tatăl tău m-a studiat .lemă cu patologia6 Nu a lucrat prompt <oe )earson6 Lucy "i povesti despre motivele "nt*r#ierii$ 5 !red că este plau#i. cel mai de#ordonat.ăr.iopsia$ 5 Ai vreo pro.urton să stea de vor. Lucy6 !um evoluea#ă6 %n c*teva cuvinte.iroului lui 4CDonnell$ 5 Am stat de vor.a.ă cu tine$ 5 A vor. ne va &i de mare ajutor$ Nici o căsnicie nu este completă &ără o claie de păr ro'u$ >i altceva6 5 Am să-i spun8 ?Nu prea ai ce vedea la el$ Dar are o inimă de aur 'i va &i un chirurg strălucit@$ 5 N-ai putea să spui. ia loc.osite$ 5 Acum că veni vor.ine susţinută de argumente$ !e-i cu &ata.osite$ 2e a&undă "n &otoliul de piele din &aţa .-am sugerat domnului Lo.ă$ . Lucy "i povesti ca#ul. spun*nd "n sinea lui8 !e &el de .ulţumesc$ Lucy simţea o imensă recuno'tinţă pentru ceea ce spusese 4CDonnell$ 5 Nu-mi mulţumi mie.

Lucy avu revelaţia &aptului pe care-l negase "n lunile din urmă$ %l iu.ătea repede 'i emoţiile o invadau$ 2e ridică 'i porni spre u'ă$ !*nd o deschise. poate instinctiv. reali#a cu claritate că se minţise singură. după cum era 'i de a'teptat. seara trecută$ La "nceput. dimpotrivă.iciune9 se "ntre. era considerat ca unul dintre cei mai de viaţă 'i mai spirituali medici de la rei !omitate$ Nu era ceva neo. că nu dorise să recunoască acest adevăr. deodată. spuse el scu#*ndu-se$ . "n ultimele c*teva #ile evitase sistematic compania colegilor. dar ţine-te de <oe$ !red că n-ar tre. pro&und preocupat de e&ectul pe care l-ar &i putut avea diagnosticul asupra lui =ivian 'i al lui "nsu'i$ 2entimentele lui &aţă de =ivian nu se schim. nu sunt toate la &el6 comentă #*m.nima "i .iseră despre &leacuri 'i uneori &ormal$ %ntr-un &el. dar "n acel moment e&ectul a &ost electri#ant 'i a simţit că i se opre'te respiraţia$ 5 Lucy.uie să te părăsesc. . a' vrea să trec 'i eu să-ţi văd pacienta$ %ncerc*nd să se stăp*nească.e'ti astă#i$ 5 Nici nu intenţione#$ Lucy "'i privi ceasul$ =reau să-l văd din nou pe <oe. dacă ai pro. caracter 'i "nţelegere$ Avea un aer de măreţie. după masa de pr*n#$ >i el crede că p*nă atunci va avea un răspuns sigur$ 5 !*t de sigur poate &i un răspuns "ntr-un asemenea ca#6 (iata &ată7 !*ţi ani spuneai că are6 5 Nouăspre#ece$ Lucy privea &aţa lui 4CDonnell$ )e ea se oglindea inteligenţă.i'nuit ca el să &ie inima grupurilor vesele 'i gălăgioase din aripa de locuinţe$ otu'i. deveniseră mai intense$ 2pera că reu'ise să-i convingă 'i pe părinţii ei. pe care-l purta cu naturaleţe$ !eea ce-i spusese mai "nainte despre capacitatea sa pro&esională "i &ăcuse plăcere$ Apoi. Lucy.iAe 2eddons simţea că . anunţă-mă$ >i.ui să-l slă.ă dacă nu cumva o trădea#ă chipul$ 5 re.ea pe omul acesta.iAe 2eddons$ Avea de la natură o personalitate &oarte puternică 'i.ar am o #i plină$ De &apt. vor. pro&und 'i cu pasiune.&ace un ca# din asta. domnul 'i doamna Lo. e0plo#iv.leme. =ivian 'i chiar el &useseră stingheri. prietenesc. 4CDonnell "i puse o m*nă pe umăr$ +ra un gest nevinovat.aseră.urton. "n mod o. "ncerc*nd să-'i stăp*nească g*ndurile tumultuoase$ 1 !hinul a'teptării diagnosticului lui =ivian avusese un e&ect "ngro#itor asupra lui . din teama de a nu su&eri$ Dar acum nu se mai putea ascunde$ )entru o secundă simţi o stare de slă. dacă nu te supără.i'nuit. ea "i răspunse st*ngaci8 5 >i ei 'i mie o să ne &acă plăcere$ %nchise u'a "n urma ei 'i pentru c*teva secunde "nchise ochii.ind$ .

. te rog să stingi ţigara$ =ocea lui !oleman era calmă. spuse Henry Lo. că ai &ăcut a'a.cNeil. doctore 2eddons7 =ocea-i era "ngheţată. nu a &ost nici o pro. spuse 2eddons #*m. d*nd din cap$ ocmai secţiona inima pe care o scosese din corp$ 2eddons traversă camera. măcar at*ta lucru avem 'i noi "n comun$ !el puţin p*nă c*nd "ncep să muncesc. domnule.ine.ani.ind8 5 !red că va &i &oarte greu să ne opunem$ +u m-am căsătorit la 'aptespre#ece ani 'i am &ugit de acasă ca s-o &ac$ Nu aveam . dar ea a &ost &oarte categorică 'i n-am mai avut ce să &acem$ .cNeil 'i aprinse una$ 2e "ntoarse la masă 'i continuă gluma8 5 >i atunci i-a spus antreprenorului de pompe &une.ănuia că mai mult din politeţe dec*t pentru că l-ar &i interesat cu adevărat$ %i mărturisise intenţia lui de a practica chirurgia la )hiladelphia.&usese acceptat de către ei pentru că nu se putuse alt&el$ !*nd "i condusese la hotel vor. se părea că nu va &i nici o o.ind$ oate acestea se petrecuseră noaptea trecută$ Astă#i de dimineaţă. de'i cred că ai avut o grămadă de neca#uri@$ >i antreprenorul a răspuns.cNeil cu tot &elul de glume9 avea reputaţia că 'tie o mulţime$ 2e opri "n mijlocul uneia 'i-l "ntre.iseră puţin despre el 'i =ivian$ Henry Lo. capetele "ntre ele@$ De'i gluma era maca. ?%ţi mulţumesc.re.urton "ncuviinţase politicos 'i discuţia se oprise aici$ %n privinţa căsătoriei.ră.ine$ 2e a&la acum "n sala de autopsie.ună dimineaţa.urton. dar am reu'it să ne descurcăm$ 5 +i . avusese un sentiment de u'urare$ )oate din cau#ă că &usese deprimat o perioadă anormal de lungă.iAe 2eddons "'i e0primase atunci speranţa că nu o vor considera prea t*nără pentru a se căsători$ Atunci intervenise Angela Lo. ?4h.ase despre perspectivele sale.urton$ A &ost &oarte hotăr*tă 'i c*nd a spus că vrea să devină asistentă medicală$ Noi am avut e#itări. . dar 2eddons . "mpreună cu /oger . avea convingerea &ermă că lucrurile se vor termina cu . găsi ţigările "n haina de la costumul lui . care murise peste noapte la spital$ %l "ntreţinea pe .iecţie$ 5 =ivian a 'tiut "ntotdeauna &oarte .urton "l "ntre. după ce va termina stagiul la rei !omitate$ Lo. după ce o vi#itase pe =ivian. #*m.cNeil "ncepu să r*dă tare$ %ncă mai r*dea c*nd u'a se deschise 'i "n sala de autopsie intră David !oleman$ 5 Doctore 2eddons. domnule doctor$ Nu v-am vă#ut$ 5 Ţigara.ă8 5 Ai o ţigară6 )atologul stagiar "ncuviinţă. nu am &ăcut dec*t să schim. 'i spiritul său strălucitor căutase o supapă de descărcare$ Dar. oricare ar &i &ost cau#a.ine dispus$ 5 4. pe care-l asista la autopsia unei &emei "n v*rstă. dar hotăr*tă$ 2eddons se "ntoarse 'i "l privi .lemă.ine ce dore'te. iar ochii "i luceau metalic$ .

după un loc unde să-'i stingă ţigara 'i negăsind.eth Ale0ander. c*nd &acem o autopsie.cNeil m*hnit$ u ce #ici6 1 . i se adresă lui 2eddons. domnilor$ Acum.i$ 5 2e pare că am cam &ost pu'i la colţ. respect 'i demnitate$ La toate autopsiile.uia să discute cu <ohn$ Aspiratoarele nu erau prea scumpe 'i "'i puteau permite unul$ Neca#ul "nsă era că aveau nevoie de &oarte multe lucruri 'i tre.cNeil "ntinse m*na după un prosop$ +ra unul deja &olosit. "ntinse m*na cu mucul spre masa de autopsie$ 5 Nu acolo7 spuse !oleman sever.ulţumesc. iar . dar tonul autoritar era evident$ Domnilor. dar mai ales cu demnitate$ 2e opri o clipă 'i "n sală se lasă lini'tea$ . te rog$ >i &ă la &el 'i cu organele genitale$ .2eddons părea că nu "nţelege prea . pătat cu s*nge$ 5 Un prosop curat.cNeil "ncuviinţă din cap$ 5 (ine$ !ontinuăm$ 2copul nostru este de a avansa "n cunoa'terea medicală$ Familia decedatului ne "ncredinţea#ă trupul lui.ine$ 5 Ah$$$ da$ )rivi "n jurul său. o. 2eddons traversă sala.ună dreptate. . a'tept*nd ca noi să "l tratăm cu grijă 'i respect. presupun$ 5 Foarte clar. o &acem cu permisiunea &amiliei celui care a murit$ Fără această permisiune nu se va &ace nici o autopsie$ ste clar. spuse . . iar pe celălalt "l "ntinse peste organele genitale$ 2tăteau acum unul l*ngă altul. domnilor$ !u grijă. găsi o scrumieră 'i stinse ţigara$ 5 Doctore .cNeil$ 5 Da.servă 2eddons$ 5 )e .cNeil 'i 2eddons erau &oarte potoliţi$ >i a'a vom proceda. dar o să &ie$ %n seara asta tre.ănuia că <ohn avea dreptate$ +ra &oarte comod să . oprindu-i mi'carea$ După o clipă. care aduse două prosoape curate$ Folosi unul acoperind cu grijă &aţa moartei. "n &aţa lui !oleman$ Am*ndoi 'tiau ce urmea#ă$ 5 Domnilor. nici unul din ei nu vor. răspunse acesta lini'tit$ 5 =rei$$$ să acoperi &aţa.cNeil "i &ăcu semn lui 2eddons. hotăr" "n sinea ei +li#a. vă rog să continuaţi$ imp de c*teva secunde după ce u'a se "nchise. de acum "nainte veţi acoperi &aţa 'i organele genitale.ătura nu reu'ea dec*t să str*ngă super&icial pra&ul de deasupra$ )rivi critic covorul$ Nu-i prea curat. 'tiind ce se petrece "n mintea lui !oleman.mediat ce "'i vor putea permite.uiau să se hotărască ce să cumpere mai "nt*i$ %ntr-un &el. cred că tre. 'i nu veţi &uma "n sală$ !*t despre simţul umorului. vor cumpăra un aspirator$ . domnule doctor !oleman. st*njeniţi. te las pe dumneata să hotără'ti$ . spuse 2eddons. te rog6 2t*njenit.uie să vă reamintesc ceva$ De c*nd intrase "n cameră !oleman nu ridicase vocea.

ine să-'i accepte &ericirea pe care o găsiseră "n acest moment. l*ngă tele&on$ Dintr-o dată. &ără nici un avertisment. după care "l au#i pe doctor$ 5 2unt +li#a. 'i . +li#a.vor. ca o lim. dar le &ăcuse totu'i viaţa plăcută 'i "'i puteau permite mici plăceri care p*nă nu de mult le erau inter#ise$ +rau acum "n stare să &acă acest sacri&iciu6 +li#a.ucătărie. salariul lui <ohn de la spital$ +ra clar că nu le umpluse m*inile de .u#a. mult mai pro&undă dec*t "n #iua aceea. ai putea regreta toată viaţa.uie să acţione#e repede$ Numărul spitalului era notat "ntr-o agendă. 'tia totu'i că tre.eth .e'ti de ele.eth.i'nuise'i$ Uite. dar le va &i &oarte greu$ Facultatea "nsemna "ncă patru ani de muncă.eth Ale0ander$ Am "nceput$$$ eu$$$ nasc acum$ . pentru ca <ohn să meargă la &acultate$ Dar c*nd te i#.u'i pe un scaun$ )entru o clipă durerea dispăru.oldească pe <ohn să se ridice mai sus. poate că l-ar &i o.eth nu era sigură$ Ar &i tre. Dumne#eule.ă de &oc. dar reveni mult mai intensă$ )ărea că revine ciclic$ %nţeleg*nd deodată cau#a.leme ce-i privea pe am*ndoi$ Lăsă mătura din m*nă 'i "ncepu să 'teargă pra&ul$ Alungă din minte g*ndurile serioase 'i "ncepu să &redone#e un c*ntec$ +ra o dimineaţă &rumoasă.ijuterii.uit să-l "m. "ncerc*nd să nu ţipe 'i se pră. aici6 %ntr-un &el. ar &i tre. a'tept*nd scurtele perioade c*nd durerea o mai lăsa 'i se agăţă de piciorul măsuţei pe care era tele&onul$ După ce &ormă 'i-i răspunse cineva. "ţi venea &oarte greu să renunţi la cel mai mic lucru care ar &i diminuat standardul cu care te o. nu. dacă <ohn se hotăra să se speciali#e#e$ 4are merita6 4are nu era mai .ănuia că da.uit$ >i totu'i.uit să urme#e &acultatea$ !um "i spusese el lui <ohn6 Dacă ai asemenea intenţii (i nu continui (coala cât timp ai oca"ia.e'ti despre sacri&icii 'i chiar să le &aci. dacă a&la cu adevărat ce dorea <ohn.eth e0clamă8 5 4h. să intre la &acultate cu orice preţ6 Doctorul !oleman credea că ar &i tre. c*nd luaseră masa la spital$ %'i ţinu respiraţia.ănuia că 'i pe <ohn$ Acum i se păreau 'i mai semni&icative$ )oate că ar &i tre. Atunci cuvintele o impresionaseră pro&und pe +li#a.eth se opri l*ngă masă 'i aranjă &lorile din va#ă$ ocmai scosese două &lori ce se o&iliseră 'i se "ndrepta spre . +li#a. 'i chiar mai mult dacă după aceea urma stagiatura 'i internatul. "'i mu'că . mai puternică. dar cochet$ +li#a.iectiv$ 2e t*r" spre el. c*nd n-ai nimic. spuse g*&*ind8 5 !u doctorul Dorn. c*nd durerea o cuprinse din nou$ =eni deodată. aparatul din celălalt capăt al camerei deveni singurul său o.erger$$$ +ste urgent$ Urmă o pau#ă. de e0emplu.uit să discute din nou "n seara asta$ Dacă ea se convingea. ca o lamă de cuţit.ligat să ia o hotăr*re$ N-ar &i &ost prima dată c*nd ar &i procedat ast&el pentru re#olvarea unei pro. nu7 (uimăcită de durere. soarele de august strălucea prin draperiile salona'ului micuţ.

orator$ .ă curios ce va urma$ >tia că el este pe un teren per&ect solid$ Folosise o procedură standard acceptată "n toate spitalele care aveau la. !arl (annister$ 5 Da6 !oleman ridică o spr*nceană$ (annister "i evită privirea$ 5 Am au#it că aţi avut o ne"nţelegere a#i-dimineaţă$ 5 +u nu i-a' spune chiar a'a.gnor*nd sarcasmul.iţi6 !oleman vi#ita ni'te saloane de la chirurgie 'i-'i au#ise numele strigat "n inter&on$ 5 Da$ )earson era distant 'i &ormal$ Doctore !oleman.oratoare .ătr*nul patolog a'e#at la .uiau să &ie identice$ Dacă doriţi.ar eu "ţi spun că e'ti un t*mpit7 urlă )earson$ +'ti un idiot că ai &ăcut o gre'eală at*t de prostească9 de două ori idiot pentru că ai venit la mine c*nd 'tiai că ai gre'it$ (ătr*nul se opri respir*nd greu$ !oleman simţi că o parte din această m*nie i#vora din propria-i &rustrare.ai mult chiar. "ncepu să-l privească curios$ 5 Aţi dorit să-mi vor.1 David !oleman mai .ătu odată la u'a doctorului )earson 'i intră$ %l găsi pe .irou$ !arl (annister stătea l*ngă el.uia să-l susţină pe t*nărul medic .ai t*r#iu.une$ )roteja pacienţii 'i era o armă "mpotriva neglijenţei$ ehnicienii con'tiincio'i acceptau veri&icarea &ără resentimente consider*nd-o ca &ăc*nd parte din munca lor$ . c*nd am veri&icat.ine să au#iţi totul$ 5 Dacă nu te deranjea#ă$ . dar pentru că domnul (annister a ales această cale este . el "i anunţase pe am*ndoi tehnicienii că va &ace această veri&icare$ )earson se "ntoarse .rusc spre (annister8 5 u ce ai de spus6 5 Nu-mi place să &iu spionat$ /ăspunsul era agresiv$ Nu am lucrat niciodată a'a 'i nu vreau să "ncep acum să lucre# ast&el$ 5 .orator$ Astă#i de dimineaţă am &ăcut o ast&el de veri&icare$ !oleman "l privi direct pe (annister$ Am luat pro. cu o e0presie chinuită pe &aţă$ După ce-i aruncă o privire. am descoperit că domnul (annister "nregistrase două re#ultate di&erite.ru al personalului. de'i re#ultatele tre. că nu avea de ales 'i tre.ătr*nului era acidă$ 5 La drept vor. !oleman continuă8 5 . vocea .iu.lema cu dumneavoastră. spuse !oleman calm$ 5 Dar cum i-ai spune dumneata6 Nu e0ista du. am primit o pl*ngere "mpotriva dumitale de la un mem.ele unui pacient "nainte ca acestea să ajungă la serologie$ Am "mpărţit cantitatea "n două 'i am trimis &lacoanele "n la.ind mi-am pus "n g*nd să nu discut pro.oratorului$ )earson clătină din cap$ 2e ridică din scaun 'i se "ntoarse cu spatele la ei 5 g*ndea$ !oleman se "ntre.ţine detaliile din registrul la.eri după-amia#ă am spus celor doi tehnicieni de la serologie că doresc să &ac unele veri&icări ale muncii de la. putem o. aici de &aţă.

eu le ordon7 5 Dacă asta interesea#ă pe cineva.ă pe un ton normal8 5 !u ce anume.ătr*nului$ %nţelegea că "nt*mplarea cu (annister era "nceputul &urtunii$ Hotăr*t să nu se piardă cu &irea.ătr*nul$ Dar va &i ultima dată c*nd &aci ceva din proprie iniţiativă$ . chiar dacă "ntr-o mică măsură$ 5 Dacă spui dumneata.ă "nţelegi6 5 Dacă nu vă deranjea#ă. vă reamintesc că am primit apro. "mi spuneţi 'i mie care-mi sunt atri.rusc$ %ntorc*ndu-se "ntr-o parte. chiar acum$ 5 De e0emplu.i-aţi cerut să mă ocup de ea$ 5 Ţi-am cerut să supervi#e#i autopsiile. 'i dacă . "l "ntrerupse !oleman cu răceală.e'i a&ară7 Fără să scoată o vor.ă tem că nu este satis&ăcător pentru mine$ 5 Nu este6 )earson era răutăcios$ Din "nt*mplare.area dumitale6 "ntre.uţiile "n cadrul secţiei6 5 Ai să &aci ceea ce vreau eu să &aci7 5 . spuse !oleman calm "ncă. (annister ie'i din cameră 'i "nchise u'a$ )earson se "ntoarse spre spre !oleman$ 5 !e nai.chiar dacă acest lucru nu-i plăcea$ !e credeai că o să &ac eu6 se răsti el la (annister$ 2ă te m*ng*i pe spate 'i să-ţi dau o medalie6 !hipul lui (annister era răvă'it$ Nu avea răspuns$ !ercet*ndu-l cu atenţie.ătr*nul avea de g*nd să discute cu cărţile pe &aţă 'i el avea de g*nd să &acă acela'i lucru.area dumneavoastră$ Din politeţe v-am adus la cuno'tinţă ieri intenţia mea de a &ace veri&icări u#uale "n la. dar se opri .ă re&er la controalele &ăcute &ără apro.ătr*n incompetent$ A' putea spune că ieri păreaţi totu'i preocupat de o pro. )earson păru să continue. "ncepu să dea din m*ini$ 5 . am au#it că "ţi &aci legi proprii "n sala de autopsie$ 5 .orator.oratoare 'i aţi &ost de acord$ (ătrinul era descumpănit$ 5 Nu-mi amintesc$ 5 =ă asigur că această discuţie a avut loc$ 4ricum. sunt c*teva lucruri care nici pe mine nu mă satis&ac$ 5 De e0emplu6 !oleman nu avea intenţia să se lase intimidat. doctore )earson6 5 >tii al dracu de . mormăi . nu-mi stă "n &ire să mint$ !oleman simţea că se "n&urie$ %i venea greu să-'i ascundă dispreţui &aţă de acest .ă.ătu cu pumnul "n masă$ 5 Dacă vreau veri&icări la la. te cred.ine ce vreau să-ţi spun7 . privind &i0 "nainte.lemă$ 2e părea că "ncepuse să-l domine pe )earson. 'tiind că se a&lă "ntr-un moment critic at*t el c*t 'i )earson.servă &uria din privirea .e'i a&ară7 . "ntre. nu să &aci dumneata ni'te .a vrei să arăţi cu asta6 !oleman o.area mea$ 5 !hiar am nevoie de apro.ă !oleman cu răceală$ )entru un lucru de rutină ca ăsta6 )earson .

ascultă.stetrica$ Doctorul Dorn. tre. tele&onul "ncepu să sune ascuţit$ !u o e0clamaţie de nemulţumire. strigă )earson. din cau#a gra. pentru că pro. domnule.erger$ <oe. David !oleman simţi că devine interesat$ acit. după care se au#i vocea lui Dorn. a'a că. domnule doctor )earson$ Au sosit două telegrame pentru dumneavoastră$ )earson luă plicurile$ !oleman tocmai intenţiona să răspundă. "n drum spre noi$ !opilul se va na'te prematur. suntem o. se au#i o . este "n am. ha6 2unt 'i eu inclus6 5 Depinde numai de dumneavoastră. le "ntinse lui !oleman$ .reguli caraghioase$ Fără &umat.ulanţă.lema 'i "ncă n-am primit testul de sensi. dar . dar ai "ncă &oarte multe lucruri de "nvăţat.ilitate$ rimite-mi-l imediat7 5 (ine. pe care scria ?2emnătura@.ase complet$ Le-a luat cam mult timp$ .a-le$ =e#i ce spun$ )earson "ncepu să răs&oiască &ormularele$ )rima dată.ă cu mine6 onul 'i &igura tehnicianului arătau limpede că "ncă mai era a&ectat de &elul "n care &usese tratat mai devreme$ 5 (ine"nţeles că am trea.erger dore'te să vă vor. pacienta lui Lucy :rainger$ onul vocii i se schim.rusc8 5 rimite-l pe (annister la mine$ )use receptorul la loc 'i semnă &ormularul pe care-l scosese$ (annister intră imediat$ 5 Aveţi trea. apoi spuse . 'tii ce ai de &ăcut$ %nainte ca doctorul !oleman să poată răspunde. tre. impacientat$ 2ecretara intră 'i "i privi nedumerită$ )ro.a se "nt*mplă cu oamenii tăi la patologie6 !ontinuă &ără să a'tepte răspunsul$ 2oţia tehnicianului tău. domnule doctor$ !almul celuilalt părea să-l "n&urie pe )earson$ 5 !red 'i eu$ Ascultă-mă .il că. am de g*nd să mai stau mulţi ani aici$ A'a că. "ncă$ (a mai mult.mediat. vă rog$ Urmă o pau#ă.ătaie "n u'ă$ 5 Da. iar eu sunt 'e&ul acestei secţii. )earson puse plicurile jos 'i răspunse$ 5 Da6 5 Doctore )earson. doamna Ale0ander.ui să mai caute o dată$ De data asta găsi$ /idică din nou receptorul.ească$ A'teptaţi un moment. g*ndi !oleman.uie să &ie re#ultatele &etei. "l au#ise pe )earson strig*nd$ 5 =ă rog să mă scu#aţi. !harlie$ )earson tr*nti tele&onul 'i luă de pe o tăviţă de pe masă.a.ă cu tine7 )earson "i "ntinse &ormularul . un teanc de &ormulare$ 4chii "i că#ură pe cele două telegrame$ . ce nai.ine$ )oţi să ai dumneata cine 'tie ce cali&icări.lema aceasta era mai importantă$ ocmai c*nd deschisese primul plic. hotără'te-te$ Dacă nu-ţi place cum conduc eu secţia.ei.ătr*nul "l opri cu un gest autoritar 'i "ncepu să des&acă primul plic$ 5 re. nu găsi ceea ce căuta.uie să re#olv pro. acceptă să "ncheie cearta cu )earson.

2)/+N+!+ )oliţistul de la intersecţia stră#ii .ulanţei să treacă pe lumina ro'ie a sema&orului$ )ietonii "'i "ntoarseră curio'i capetele 'i prin geamul ma'inii #ăriră &aţa al. . sau nu6 /ăspunsurile sunt categorice6 !oleman g*ndi8 ?Aici este graniţa unde "ncepe 'i se termină patologia.ain cu Li.ine.ulanţei de departe$ .i spuse ironic. ?)ro.i lini'tit$ 5 Da. dar nu du'mănos8 +i . c*nd spre st*nga. dar oamnii 'i clădirile se derulau prin &ereastra de l*ngă capul său ca la o cursă de automo. na'te prematur$ +0presia lui (annister se schim.ui să &ie cel corect$ e simţi "n stare să &ii Dumne#eu6 "ntre.ntră "n tra&ic 'i. de aici "ncepe "ntunericul 'i apa "nvol.erger. )earson spuse 'optit8 5 !ei mai . @Ţesut . repede$ 2oţia lui <ohn Ale0ander are neca#uri.ă categoric malignă@$ Doctorul +arnhart din Ne3 KorA spune. iar celălalt spune "mpotrivă$ %l privi pe !oleman. aici este graniţa unde tre.ui să i-l dăm 'i va tre. "ncepu să dirije#e circulaţia.uie să "n&runtăm adevărul că ceea ce 'tim este &oarte puţin$ Aceasta este limita cunoa'terii. ca să lase intersecţia li.intea lui nu "nregistra "nsă toate detaliile$ +ra preocupat de ciudata semni&icaţie a celor două telegrame pe care le ţinea deschise "n m*nă$ )earson se "ntoarse spre el$ 5 +i6 %'i pierde &ata piciorul.et$ >A.enign$ Nici urmă de celulă canceroasă$@ Urmă o tăcere semni&icativă$ %ntr-un t*r#iu. n-ai plecat6 (annister se repe#i a&ară cu &ormularul$ =ag. la$$$ )earson "l "ntrerupse nervos$ 5 Dă-i drumul.urată a necunoa'terii$@ =or. iar giro&arul "ncepuse deja să se vadă croindu-'i drum spre el. cu "ndem*narea căpătată de-a lungul timpului. răspunsurile sunt categorice$ Doctorul !hollingtam din (oston spune. 'i unul spune pentru. Lucy :rainger a'teaptă un răspuns astă#i$ =a tre.eră$ %ntruc*t sirena se au#ea mai tare. +li#a. t*nărul meu prieten patolog.ă a unei tinere$ %n am. !oleman era con'tient de ceea ce se "nt*mpla "n jurul lui$ . poliţistul "'i um&lă o.rajii 'i su&lă de două ori "n &luier$ Apoi &ăcu semn ca toate ma'inile să se oprească 'i permise conducătorului am.erty au#i sirena am.ă cu o urmă de #*m.eth era vag con'tientă că se a&lă pe stră#ile aglomerate ale ora'ului$ 2imţea că ma'ina merge cu vite#ă.pe care-l semnase$ Du asta doctorului Dorn.ulanţă.uni speciali'ti din ţară.ă imediat$ 5 )u'tiul 'tie6 +ste jos. "ntre &iecare acces de durere putea să-l vadă pe 'o&er m*nuind volanul c*nd spre dreapta.ile$ )e moment. 'i c*nd vor.

#.ar. i se părea că toate oasele i se scutură 'i tortura pe care-o "ndura o &ăcu să-i apară "n &aţa ochilor &lăcări ro'ii.ea cu .ăr. un .uie să se &acă totul$ Ultimele cuvinte &ură acoperite de strigătele ei$ %ncă o dată durerea "i cuprinse mijlocul. să m*ng*ie #g*rieturile$ :estul acesta era singurul lucru pe care-l putea &ace$ 4mul scutură din cap 'i spuse8 5 Nu-ţi &ace pro.ai a'teptă un minut$ %" dădu un prosop pe care-l rulase str*ns 'i apoi "ncepu să-i descheie rochia$ %i vor. "n am. +li#a. purpurii$ %'i "mpl*ntă unghiile "n m*inile .ă 'i. <oe6 5 Am trecut de .at solid cu .ulanţa care-i ducea pe am*ndoi "ntr-un loc unde să &ie "ngrijiţi$ Apoi g*ndurile i se limpe#iră 'i vă#u că nu era tatăl său ci un străin ce avea "ncheieturile m*inilor ro'ii din cau#a #g*rieturilor pe care i le &ăcuse cu unghiile$ Avu vreme.ain$ +ra un poliţist acolo 'i ne-a scos din "ncurcătură$ Am economisit c*teva minute . . poate că era aici.un din ora'$ .ind-o. radiind de acolo mai departe.ăiete$ %ncearcă să mai ţii dopul un minut$ %n valurile succesive de durere +li#a. doctorul Dorn.stetrică.ene. care venise s-o susţină$ Dar tatăl ei murise$ Nu murise "n accidentul de cale &erată6 2au poate că nu murise. e'ti na'6 5 %ncă nu.erger se pregătea de intervenţie$ .ucni din nou durerea.eth nu reu'ea dec*t să "'i spună8 ?!opilul meu se va na'te prea repede7 =a muri7 Dumne#eule.une$ !e.unic deja 'i 'tiu cum tre. intervalele c*nd o lasă &iind tot mai scurte$ %n plus. gal.atului 'i gemu$ 5 2imţi că vine copilul6 5 !red$$$ cred că da$ 5 (ine$ %i dădu cu delicateţe m*inile la o parte$ . mai ascuţită ca "nainte.eth avu impresia că se a&lă l*ngă tatăl ei. pe moment. l*ngă ea. eu sunt . secătuind-o. or. o să &acem tot ce este nevoie$ Nu e prima dată c*nd s-au născut copii aici. "n ma'ină$ >tii.ăr.uie. "nainte ca durerea s-o apuce din nou.l*ndeţe$ 5 Dacă tre. <oe$ Dar se apropie$ 5 Am ajuns. parali#*nd-o$ 5 e rog7 e rog7 %l str*nse din nou cu putere de "ncheietura m*inii$ 5 !*t mai avem p*nă la spital. ajută-l să nu moară7 Nu 'i de data asta7 Nu din nou7 1 La o. &aţă de chinul ce-i cuprinsese spatele.pro&it*nd de &iecare culoar ce i se deschidea$ Durerea-i reveni 'i nu mai dori dec*t să pl*ngă 'i ca totul să se termine$ 5 Ţine-mă de "ncheietura m*inilor 'i str*nge c*t poţi7 +ra asistentul de pe salvare.leme$ Ajungem imediat$ (ătr*nul nostru 'o&er este cel mai .

ă toane din c*nd "n c*nd$ 5 >i incu. +li#a. vă rog$ !uvintele erau simple 'i pronunţate pe un ton lini'tit. iar asistenta ce stătea l*ngă ea o luă de m*nă 'i-i spuse8 5 Un minut sau două. &ără nici un &el de e&ort$ !eva din acest calm i se transmise 'i lui +li#a.eth$ De'i durerea era acum continuă 'i simţea o apăsare cresc*ndă "n uter. care-i vă#use deja 'i golea ca.ilitate negativă6 %nseamnă că nu vom avea pro. domnule doctor$ Am venit de la patologie$ Ţinu h*rtia ridicată pentru ca doctorul să o poată citi &ără să pună m*na pe ea$ 5 +ra 'i timpul7 Nu-i stătea "n &ire.ine dec*t mai "nainte$ Acum erau "n li&t.ească 'i &ăcea loc calm. te rog$ Asistenta "mpinse masa cu rotile spre u'a din &aţă$ . vă rog$ Aceasta este pentru o urgenţă$ Ascultători.i$ +ra o &emeie tolerantă. deplas*ndu-se spre pereţi.at putea să ai. cu calm.ăr.ătoare spre doamna Keo$ 5 La numărul doi.e'ind din sala de sterili#are privi "n jurul său$ )rin geamul de sticlă o vă#u pe doamna Keo.mediat ce u'a se "nchise. sora 'e&ă. targă. care g*ndea că &iecare . dar acum era supărat$ 2ensi. i se păru că o poate suporta mai .ina9 5 La următoarea cursă.eth aruncă o privire spre t*nărul intern care o luase "n primire$ Acesta "nainta hotăr*t. asistentă$ La capătul coridorului se a&la un li&tier. printre grupurile de oameni ce se "ngrămădeau pe coridor$ 5 Urgenţă$$$ urgenţă. pasagerii ie'iră a&ară 'i targa &u introdusă "n li&t$ .atorul$ )rivi "ntre.nternarea unui pacient "n spital.. dar e&ectul lor era imediat$ oată lumea se oprea 'i &ăcea loc. mergea de la sine.erger$ )acienta dumneavoastră a sosit 'i va &i adusă aici$ ravaliul este "n stadiu avansat$ 1 De pe targa pe care era transportată.leme$ +ste pregătit totul6 5 Da. at*t mai durea#ă$ . datorită practicii "ndelungate. "n sală intră o t*nără$ 5 Doamna Keo$ 5 Da6 5 A sunat urgenţa$ Fata se "ntoarse spre Dorn.ilitate a pacientei dumneavoastră. pentru a permite micii procesiuni să treacă8 medic. arăt*ndu-i o h*rtie$ 5 +ste re#ultatul anali#ei de sensi. dar &ără să se gră. domnule doctor$ Doamna Keo #*m.atorul6 5 L-am adus$ %n sală intră o asistentă "mping*nd masa pe care sa a&la incu.

!*nd u'ile li&tului se deschiseră.ilitatea &inală "n acest ca#. malign &ără nici o e#itare$ Dar nouăspre#ece7 >i cu posi.uie amputat imediat. dacă dore'ti$ !oleman a. &ără să "ntoarcă capul. i se adresă lui !oleman$ =ine Lucy :rainger$ )oţi să răm*i. privind de &iecare dată c*nd se deschidea u'a 'i . spuse el "mpăciuitor$ De parcă ar &i aprins . apoi e0presia de pe chipul său se "m. alt&el va &i prea t*r#iu$ /idică privirea spre !oleman$ Dar &ata asta nu are dec*t nouăspre#ece ani$ Dacă ar avea cinci#eci. doctorul )earson citi din nou telegramele.utoiul cu pul. cu jumătate de glas8 5 >tiţi.align7 (enign7 Nici o urmă de "ndoială.ori$ e a'tept aici$ După ce lăsă tele&onul rămase nemi'cat.ine de o oră 'i jumătate.iroului.enignă. am mai avea o soluţie$ )oate ne-ar putea da o in&ormaţie mai e0actă$ 5 !e anume6 5 /adiogra&ia$ !oleman vor.ucni8 5 Nu-mi servi mie cli'ee de la &acultate7 Fac munca asta de trei#eci de ani7 %l privi &urios pe !oleman.ilitatea de a-'i pierde piciorul &ără ca de &apt să &ie necesar$ %n ciuda sentimentelor sale &aţă de )earson. .ere. spuse !oleman lini'tit$ Am pierdut aproape trei #ile$ 5 >tiu7 >tiu7 Dacă este malign. )earson i#.eth vă#u că doctorul Dorn.urarea lui era de "nţeles$ Hotăr*rea era dură$ 5 %ţi tre. după care le puse jos. "n ciuda convingerii personale că tumoarea era .ătr*n$ A lui era responsa. pentru nici unul$ 2untem "napoi de unde-am plecat$ 5 Nu tocmai. apoi.erger o a'tepta pregătit$ 1 2per*nd parcă să se &i "n'elat. ordon*ndu-'i cuvintele după g*nduri$ A &ost &ăcută acum două săptăm*ni$ Dacă e0istă o tumoare 'i este "n de#voltare.ia "l au#i$ 2puse g*nditor. +li#a.ea rar. o altă radiogra&ie ne-o poate arăta clar$ Fără alte cuvinte. a' spune. piciorul tre. g*nde'ti tot timpul$ %n camera numită de personalul spitalului. <ohn Ale0ander stinse "ntr-o scrumieră ţigara pe jumătate &umată$ 2e ridică de pe scaunul de piele unde stătuse ţintuit mai . privind &i0 "ntr-un punct din centrul . !oleman simţi un val de simpatie pentru . pe r*nd$ 5 . a'a că tul.ătr*nul "i aruncă o privire ciudată$ Apoi acoperi receptorul cu m*na 'i spuse admirativ8 %ţi spun doar pentru urechile tale. Lucy$ !red că ar &i mai . cu aceea'i du'mănie ca mai "nainte$ %n acel moment.uie mult curaj să pui un asemenea diagnostic. sună tele&onul$ 5 Alo6 )earson ascultă "ncordat.l*n#i$ (ine.ine să co. ?sala "n care transpiră taţii@. )earson ridică din nou tele&onul$ 5 Dă-mi-l pe doctorul (ell de la radiologie$ A'tept*nd legătura.

"'i arăta din plin ur*ţenia$ Acoperi'urile caselor se "ntindeau "n &aţa &a.*ntată$ Dă-i două . de unde scoase &oiţă 'i tutun 'i "ncepu să-'i &acă o ţigară$ %l "ntre. &ără ca el să .un$ Ai un chi.ăltoace. mi#eră 'i deprimantă. la strada din &aţa spitalului.ă pe <ohn. "l vă#u pe unul dintre . "mpro'c*nd apa murdară "n jurul ei$ %ncepu să pl*ngă.sol$ !red că acolo l-am &ăcut pe al patrulea$ . nu mai are ră. al optulea$ Uneori mă g*ndesc că sunt de opt ori prea mulţi$ !red că dumneata ţi-l dore'ti$ 5 !opilul6 5 .il cu două#eci de ani mai "n v*rstă dec*t <ohn$ %mpră'tia "n jurul său un miros de prăjeală 'i de . de ce aţi &ăcut opt6 5 Nevastă-mea "ţi poate e0plica mai .rajii sco&*lciţi "l &ăceau să pară sla. ea este cea mai "n&ier. dar primul copil a murit$ 5 >i noi am pierdut un copil.a.ăltoacele rămase după ploaie$ Uit*ndu-se la ei.dare p*nă acasă$ !opiii no'tri au &ost concepuţi "n locurile cele mai ciudate$ 4 dată &ăceam cumpărături la . "ntre al patrulea 'i al cincilea$ >i ăsta-i un lucru . numai el 'i "ncă unul mai rămăseseră$ 2e apropie de &ereastra care dădea spre curtea interioară a spitalului$ %n depărtare se vedea #ona industrială$ 2tră#ile 'i acoperi'urile erau ude$ )ro. 'i d*re cenu'ii de &um se ridicau de pe am.cineva ie'ea a&ară$ De &iecare dată ve'tile erau pentru altcineva 'i acum.eri. 'terg*ndu-'i stropii de noroi de pe &aţă$ 2e opriră 'i ceilalţi 'i &ăcură cerc "n jurul ei.ăr.acy 'i am &ăcut-o "n closetul de la su.ăieţii mai mari din grup că se opri 'i-i puse piedică unui copil din spatele său$ +ra o &etiţă de patru sau cinci ani.ine. este al doilea.at "nalt.rit6 <ohn scoase .ele maluri ale r*ului$ )rivind "n jos. 'i nu i-ar &i stricat să se .richeta 'i "i aprinse ţigara$ 5 =reţi să spuneţi că "l a'teptaţi pe al 'aselea6 5 Nu. plouase.ăr. du-o la un dans 'i vrea s-o &aci atunci 'i acolo.ere stătută$ 5 !opii$ 2unt toţi la &el$ %ncepu să se caute prin .da$ 5 (ine"nţeles$ <ohn era surprins$ 5 Noi nu i-am dorit niciodată$ După primul nu am mai vrut nici unul$ 5 >i atunci. cu spr*ncene stu&oase$ 4. iar după &eţele lor se vedea că se distrau copios$ 5 !opii$ =ocea de#gustată venea de undeva dintr-o parte 'i. dans*nd.ierească$ +ra pro.a.il că de c*nd intrase aici. la "nceput <ohn cre#u că celălalt individ din cameră venise l*ngă el să privească pe &ereastră$ +ra un . #ona dimprejurul spitalului.age de seamă$ Acum.aţi care intraseră "n cameră cu nouă#eci de minute mai devreme. care că#u "n una dintre cele mai mari .u#unare. din cei cinci .ricilor. vă#u un grup de copii ce ie'eau "n &ugă de pe o alee. ocolind cu agilitate . privindu-l tăios8 5 +ste primul6 5 Nu.ăr.

domnule doctor$ De'i "l vă#use pe o. dar &ără succes$ 5 +'ti <ohn Ale0ander6 5 Da. mohor*t$ Apoi se a'e#ă 'i "ncepu să citească un #iar$ /ămas singur. c*nd venise !arl (annister să-i aducă vestea$ )earson "i ceruse să ia pro.ea cu el$ 5 2oţia dumitate va &i . răspuns$ 5 2ă spunem doar că 'ansele lui nu sunt la &el de mari ca atunci c*nd s-ar &i născut la termen$ Nu mai era nimic de spus.erger "'i aprinse pipa$ 5 :reutatea copilului la na'tere a &ost de două Ailograme 'i 'apte sute de grame$ )oate că ţi-ar &i de ajutor să "ţi spunem că noi considerăm prematur orice copil care are su.l*ndeţe$ Nimeni nu ar &i. unde-l trimisese )earson. "nc*t nu mai &usese timp$ +ra la . este &oarte &irav$ 5 =a trăi6 A. era prima dată c*nd vor. dar lăsase totul . spuse .uie să-ţi spun. apoi continuă pe acela'i ton lini'tit$ 5 A' putea să "ţi spun cu e0actitate că ai un copil de trei#eci 'i două de săptăm*ni 'i asta "nseamnă că s-a născut cu opt săptăm*ni mai devreme$ Nu a &ost pregătit pentru această lume. <ohn "'i privi din nou ceasul$ !onstată că se a&la acolo de o oră 'i trei s&erturi$ !u siguranţă tre. dar "'i aminti pentru ce se a&la acolo 'i r*sul i se opri "n g*t$ 5 2per să vă meargă .stetrician de mai multe ori prin spital.ine$ Dorn.e de pe &ar&uriile ce &useseră spălate cu ma'ina$ <ohn .erger pre&era să renunţe la introduceri$ <ohn simţi o imensă u'urare$ 5 >i copilul6 5 Ai un . sper*nd s-o vadă pe +li#a.ia după ce a pus "ntre.uia să primească "n cur*nd o veste$ >i-ar &i dorit să o vadă pe +li#a. spuse medicul cu .stetrică. <ohn.ăiat$ +ste prematur 'i tre.il pentru el$ .eth "nainte de a intra "n sala de na'teri.ulanţa cam "n acela'i timp 'i &usese dusă direct la o.e'te$ 2e g*ndea la +li#a.eth$ +a sosise "nsă cu am.Lui <ohn "i veni să r*dă.ănuia că ma'inile de spălat vase nu erau igienice.ucătăria spitalului.atul.ator 'i vom &ace tot ce este posi. trei Ailograme$ (ine"nţeles că "l vom menţine "n incu.ăr.altă 'i &ugise la urgenţă. a'a că el venise aici să a'tepte$ U'a se deschise din nou 'i "l vă#u pe doctorul Dorn. ăsta e neca#ul cu noi.eth 'i la ce "nsemna acest copil pentru ei doi$ Dorn.area 'i-a dat seama c*t de multe lucruri depindeau de acest. <ohn. dar totul se petrecuse at*t de rapid. nimic nu mai avea importanţă$ (ătr*nul medic &ăcu o pau#ă 'i-'i puse la loc punga cu tutun din care-'i umpluse pipa. at*t de repede$ 5 !red că nu$ <ohn nu era con'tient că vor.erger$ <ohn "ncercă să a&le noutăţile de pe &aţa lui.ine.ine9 adică na'terea asta$ 5 %ntotdeauna ne merge .

an$ 5 =om lucra cu Fir.ătuse pe picioarele ei$$ Avea impresia că trăie'te un vis9 totul era ireal$ )e moment nu mai simţi teama.uie să plece imediat la radiologie$ Ajutată de o elevă asistentă o a'e#ase pe o targă cu rotile 'i acum era purtată pe coridorul pe care nu demult "l stră. lipsind-o de li.uni tehnicieni ai .an de data asta$ =rei.5 %nseamnă că e. de parcă ar &i &ost un pa'aport care să-i permită să iasă din situaţia aceasta neplăcută$ (ell termină de citit dosarul 'i-l "napoie$ 5 . ce purtau pijamale 'i halate de spital.il$ (ell "ntre. "m.-a sunat <oe )earson$ Am "nţeles că doriţi o nouă radiogra&ie ca să vă puteţi da seama de schim.an este unul dintre cei mai .at$ 2e "ntre. "ntotdeauna ne răm*ne speranţa$ 5 )ot s-o văd pe soţia mea6 5 Da. te rog.ă dacă sen#aţia a-ceasta "i era dată de starea depresivă. =ivian privi "n jurul său$ +rau "ntr-o cameră de primire. sau domnul Fir. tinere$ !*nd nu mai avem altceva.atul av*nd m*na "n ghips$ (ănuia că ace'tia din urmă erau &ie pacienţi e0terni. "ntorc*nd repede paginile.răcaţi "n haine de stradă.ările intervenite "n structura oaselor$ 5 Da$ <oe crede că "ntre timp ar &i putut apărea ceva vi#i. 'i o &emeie 'i un . ca 'i cum orice ar &i urmat n-ar mai &i putut s-o a&ecte#e.aţi "n scaune pe rotile. vin 'i eu cu tine$ %n timp ce ie'eau.i 'i apoi "i spuse unei asistente8 )ot să văd dosarul6 %n timp ce doctorul "l studia.ă o asistentă8 !e tehnicieni sunt li. mică$ L*ngă un perete a'teptau alţi pacienţi8 doi . am hotăr*t să &acem o altă radiogra&ie$ Nu va dura mult$$ Ţi-l pre#int pe doctorul (ell$ 5 (una. <ohn "l vă#u pe .ăr.at.il$ 5 +ste posi. =ivian$ (ăr. de &aptul că speranţele o părăsiseră$ >tia deja că aceasta era #iua care "i va aduce verdictul de care se temea. acum$ La secţia de radiologie o "nt*mpină Lucy :rainger$ 5 =ivian.atul "i #*m.ertatea de a se mi'ca.atul celălalt privindu-l curios$ 1 =ivian nu era prea sigură de ceea ce se "nt*mpla cu ea$ >tia numai că sora 'e&ă vensie "n salon 'i-i spusese că tre. să-l cauţi6 Apoi se "ntoarse spre Lucy$ Fir. verdict ce putea &ace din ea o in&irmă.eri6 5 <ane. .atul cu m*na "n ghips nu se simţea "n largul său 'i nu-'i găsea locul$ %n m*na validă ţinea str*ns un &ormular.iAe să &ie cu ea. "ndepărt*nd-o cu o singură lovitură de at*t de multe lucruri pe care 'i le dorise$ %'i dorea cu disperare ca . căci ceea ce-i era scris nu putea &i schim.ăr.ăr.istă o speranţă$ 5 %ntotdeauna e0istă speranţă. &ie primiţi de la urgenţă$ (ăr.ăr.

ăr.an o a'e#ă cu grijă pe =ivian "n po#iţia pe care o dorea. da6 Doriţi ceva "n mod deose.em o ca&ea 'i ne "ntoarcem mai t*r#iu$ %i #*m.une$ %i &ăcu semn lui Lucy 'i ie'iră$ 5 :ata. ce purta un halat al.ind spre &ată$ +ste elevă asistentă la noi$ De asta ne agităm cu toţii pe l*ngă ea$ 5 (ună. domnule doctor (ell6 5 +i. nu6 Fir.ă$ ehnicianul chemă o asistentă 'i. căci a'a "i plăcea să lucre#e$ /adiologul o acceptă$ 5 Noi mergem să . să trecem la trea. asta "ncerc să &ac$ 2ă intrăm "n camera de acolo$ Ajutată de (ell. ar putea &i o reacţie periosteală mai departe. doamnă doctor$ 5 . =ivian$ 2alutul lui Fir. spuse Lucy 'i "i "ntinse m*na$ 5 %mi pare . nu6 %i #*m.an.ine.ilitatea de a alege "ntre ecran panoramic 'i ecran lat.ar pacienta noastră este =ivian Lo. dar cu un c*t mai mic consum de energie$ 2e uită la =ivian. o. spuse pe un ton glumeţ8 5 )entru spectatorii de va#ă.i lui =ivian$ +'ti "n m*ini . a'a că. o a'e#ară pe =ivian pe masa de radiogra&ie$ %n comparaţie cu moliciunea tărgii. de parcă-ar &i vrut ca orice &ăcea să se termine c*t mai repede. a' dori să re#olvi ca#ul acesta pentru mine$ Apropo. apoi se "ntoarse spre (ell$ 5 Da. "n spatele unui geam gros. ca să lase genunchiul st*ng e0pus la aparat$ +a "ncuviinţă din cap 'i el continuă8 4 să te o.ună$ Dacă este ostiomelită.$ .-negru$ :enunchiul st*ng. Barl.at scund.i'cările sale erau rapide 'i sigure.an &u tot at*t de scurt ca 'i mi'cările lui$ Acum. se #ărea pupitrul de comandă$ Aproape "n acela'i timp au &ost urmaţi "n "ncăpere de un .no'tri.il. cu toate imaginile "n glorioasele culori al. o&erim posi.urton.i'nuie'ti$ +u am dormit de multe ori pe masa asta c*nd eram de serviciu noaptea 'i nu aveam urgenţe$ %i &ăcu semn asistentei 'i aceasta se duse să a'tepte "n spatele ecranului de sticlă$ . de l*ngă camera de primire$ !ea mai mare parte din cameră era ocupată de masa de la aparatul cu ra0e Q 'i de ecranul acestuia$ L*ngă el. domnule doctor$ =eţi avea cli'eele "ntr-o jumătate de oră$ +ra o invitaţie politicoasă de a &i lăsat singur. "i spuse lui Lucy$ 5 Nu cred că ne-am "nt*lnit. era tare 'i neprietenoasă$ 5 Nu-i prea con&orta.une. 'i dorim &ilme . asistenta "mpinse targa "ntr-o cameră mai mare. o cuno'ti pe doamna doctor :rainger6 +l este Fir.i lui =ivian8 Doctorul )earson m-a rugat să-mi dau tot interesul "n acest ca#. "n josul osului$ 5 (ine. spuse (ell #*m. "mpreună. cu părul scurt.lic 'i apoi o imagine &rontală a #onei genunchiului$ !am cinci sau 'ase po#iţii$$$ 5 Doriţi cumva o imagine care să includă ti. "ntorc*nd masa aparatului din po#iţia verticală pe ori#ontală.it. t*năr.ia 'i peroneul6 5 Ar &i o idee . domnule doctor6 5 Dorim ni'te imagini din lateral.

ai controlă o dată comen#ile$ %n munca lui nu avea dreptul să &ie neglijent$ /eglajul era corect8 ED Ailovolţi. &ilmele "ncepuseră să cadă unul c*te unul pe un suport &i0at "n &aţa ma'inii$ De &iecare dată c*nd ie'ea un cli'eu.an urmau să &ie gata pentru a &i comparate cu cele de acum două săptăm*ni$ ehnicianul . Fir. ochiul judecăţii.uri &luorescente$ )e un alt ecran. era at*t de puţină viaţă pe l*ngă aceste ma'ini$ ot ceea ce descoperea era raportat &ără su&let. vă#u "n ecranul aparatului. &ără drept de apel6 Din nou "'i dori ca . &ără plăcere.=ivian "l privi pe tehnician cum e0ecută manevrele de rutină pentru radiogra&ie$ !u acelea'i mi'cări rapide. in&le0i. p*nă c*nd ajunse chiar deasupra genunchiului$ %n contrast cu restul spitalului. se &ăcea o adevărată muncă de detectiv medical$ )e moment. sau chiar o am*nare$$$ sau o sentinţă de&initivă urma să &ie dată. . imparţial$ 4are cum judecă acum6 +0istă speranţă.uia vă#ut de ochiul ca ra#e Q &usese "nregistrat deja.iAe să &ie l*ngă ea$ ehnicianul terminase pregătirile$ 5 :ata$ Am să-ţi spun c*nd să stai per&ect nemi'cată$ >tii ceva6 Acesta este singurul loc din spital unde poţi să spui că nu simţi nimic &ără să minţi$ La panoul de comandă. timpul de e0punere cincispre#ece sutimi de secundă$ Apoi. unde perdelele groase nu lăsau să pătrundă nici o geană da lumină din a&ară.*#*ind grav$ Locul acesta avea un i# de 'tiinţă 'i neutralitate$ Aici. acesta luă o casetă cu &ilme dintr-un container #idit "n perete 'i o introduse "ntr-o tavă de su. camera aceasta părea nepăm*nteană$ Aparatul care strălucea era ca un monstru care se mi'ca "ncet. "n spatele ecranului gros de sticlă ce-l proteja de radiaţii. strigă &ormula &amiliară8 5 Nu mi'ca7 2tai cuminte7 'i.icei. suspendat deasupra ei. g*ndul o "nspăim*ntă$ otul era at*t de impersonal.ăgase deja negativele "n ma'ina automată de developat. &ără tristeţe sau regret$ (ine sau rău. apăs*nd pe .uie să &ie ceva serios dacă "l interesea#ă a'a de mult pe (ell$ De o. iar acum. cu toate aceste instrumente.agă "n seamă pe pacienţi p*nă c*nd vede &ilmul &inal@$ . g*ndi =ivian. .an g*ndea8 ?!e &ată drăguţă$ 4are ce are6 re.utoanelor de comandă deplasă emiţătorul de ra#e Q pe laterală 'i "n sus 'i "n jos. GFF miliamperi. masa aparatului$ Apoi &i0ă tava su. 'e&ul nu-i .uton 'tiu că tot ceea ce tre. pentru ca alţii să &acă aprecierile$ 1 %ntor'i "n ca. (ell "l prindea cu o clemă pe un ecran luminat din spate de tu. #ona "n care era genunchiul =ivianei$ După aceea.inetul radiologie. cu ajutorul . era tot una$ )entru o clipă.il. doctorii (ell 'i :rainger a'teptau$ %n c*teva minute cli'eele &ăcute de Fir.

apoi anunţă veselă8 5 Aveţi un vi#itator. 'i după aceea.une. acum sunteţi singuri$ Am să vin puţin mai t*r#iu. spuse Lucy g*nditoare$ .i le aduci tu$ %n spatele lor. domnule Ale0ander.inaţie de transpiraţie cu eter$ )ărea să-i amintească de un lucru la care el nu &usese "n stare să participe. &i0ase deja &ilmele mai vechi$ 5 Nu-i a'a că sunt .răţi'ă str*ns 'i o sărută tandru$ %i simţi căldura corpului.ări concludente$ (ell "'i scoase ochelarii 'i se &recă la ochiul drept$ %mi pare rău$ Lucy$ !red că tre. +li#a. 'i arătă cu v*r&ul creionului locul$ Dar.ă tem că eu nu văd$ /adiologul clătină din cap$ 5 +ste o reacţie periosteală mică aici. vă veţi putea vedea copilul$ 5 . nu sunt schim.a. "ntr-adevăr$ +ra un răspuns re&le0$ (ell studia deja negativele 'i compara #onele corespondente din cele două seturi de cli'ee$ Folosea un creion ascuţit ca să urmărească detaliile 'i pentru ca Lucy să poată o.ulţumesc$ Am*ndoi #*m. ca 'i cum după despărţire ar &i &ost nevoie să se regăsească 'i să se cunoască din nou$ Apoi. .erg chiar acum la el să-i spun$ >A) +2)/+N+!+ 2ora Hilding "'i "mpinse su.ă tehnicianul cu m*ndrie$ 5 Foarte .e po#iţia "n pat$ <ohn o "m.a. iar acum se "ntorsese. doamna Hilding trase perdelele care-i separau de celălalt pat din mica "ncăpere$ 5 :ata. iar su. nu am avut timp să-mi aduc nimic$ Nici măcar o căma'ă de noapte sau un ruj$ 5 >tiu$ 5 Am să &ac o listă$ . o com. curată 'i apretată$ )ărul "i degaja un miros amestecat.onetă o 'uviţă de păr cărunt.iră recunoscători$ . pe spate$ 5 )ro.il că arăt "ngro#itor$ 5 +'ti &oarte &rumoasă$ 5 >tii.une6 "ntre. "napoi. m*nă simţi căma'a de noapte primită de la spital. "n timp ce "l conducea pe <ohn Ale0ander$ La cea de-a cincea u'ă se opriră 'i priviră "năuntru. "ntruc*t mi'carea o &ăcuse să-'i schim.eth "ntinse am*ndouă m*inile 'i se crispă u'or. ca 'i cum ea ar &i &ost "ntr-un loc &oarte "ndepărtat. sau "i spun eu6 5 %i spun eu.eth se lăsă "ncet.alăturat. pro.uie să arunc mingea "napoi la patologie$ %i spui tu lui <oe )earson. doamnă Ale0ander$ 5 <ohnny.ă Lucy$ .il că este re#ultatul operaţiei tale de . aduc*nd o undă de "nstrăinare cu ea$ )entru o clipă simţi că "ntre ei apăruse un moment de stinghereală. dragul meu7 +li#a.iopsie$ Alt&el.serva mai u'or$ 5 =e#i vreo di&erenţă6 "ntre.

acum e "n regulă$ Uneori$$$ 5 Dacă te ajută cu ceva. aleg*ndu-'i cu grijă cuvintele$ A'a mi-a spus doctorul Dorn.eth stătea acum lini'tită. te rog.ă. nu este ca#ul să discutăm asta acum$$$ 5 Nu$ +li#a. acestea să-i &ie spul. scumpo$$$ +#ita$ 5 <ohnny.ui$ 5 Nu-ţi dai seama c*t costă6 5 (a da$ Dar eu "mi pot lua o sluj. <ohn$ +li#a. +li#a. dec*t ca +li#a.raji 'i <ohn "'i simţi 'i el ochii ume#i$ %ncercă să vor.ia au#it8 5 Nu avem prea multe speranţe. vreau adevărul$ Asistentele nu vor să-mi spună$ re.u'i pe pernă$ )rivind "n tavan. nu-i a'a6 <ohn c*ntărea cu grijă urmarea cuvintelor pe care tre. pl*ngi$ 4ric*t dore'ti$ 5 Am stricat totul$ <ohnny$$$ 2t*nd aici$$$ m-am g*ndit$ 5 La ce6 5 =reau să mergi la &acultate$ 5 2cumpo.ă$ 5 >i copilul6 "ntre.uie să aud de la tine$ =ocea "i tremura$ <ohn simţi că lacrimile erau pe aproape$ /ăspunse cu .l*ndeţe$ 5 >ansele sunt egale$ !ontinuă.eth se pră.raţe$ +a "'i lipi capul de pieptul lui 'i spuse printre suspine8 Dar$$$ Doi copii$$$ A'a$$$ %ncepu să pl*ngă cu disperare$ Nu este cinstit$ 2imţi că 'i lui "i dau lacrimile$ 5 >i mie "mi este greu$$$ dar ne avem unul pe altul$ +li#a. "ntr-o #i sau două.ulţumesc.erger$ !opilul poate trăi sau$$$ <ohn lăsă propo#iţia neterminată$ +li#a.uia să le rostească$ )oate că "n ca#ul "n care copilul avea să moară. apoi "i spuse lui <ohn8 . dar "l ţinea str*ns de m*nă$ Avea lacrimi pe o.eth. era mai .eth "l opri$ =ocea "i era sla. vreau să 'tiu$ !are sunt 'ansele copilului6 5 >tii. draga mea.ine pentru am*ndoi să "n&runte adevărul acum. nu "l privea.eth să-'i &acă speranţe 'i apoi.atista$ :ata.erate$ 5 >tii$$$ este tare mic$ 2-a născut cu două luni mai devreme$ 4rice mică in&ecţie$$$ nu prea are &orţă$ 5 . dar hotăr*tă$ +u am vrut "ntotdeauna să-ţi termini 'coala$ >i doctorul !oleman a spus că ar tre.ească normal$ 5 Draga mea$$$ orice s-ar "nt*mpla$$$ suntem tineri$ Avem mult timp "n &aţa noastră$ 5 >tiu$ !uvintele a.ă el cu .l*ndeţe$ Urmă un moment de lini'te$ 5 2-ar putea să nu mai avem alt copil$ U'a se deschise &ără #gomot 'i sora Hilding intră discret$ 2e uită la +li#a.eth pl*ngea "n tăcere$ 5 Dă-mi. spuse a. .ia se au#eau 'i el o luă din nou "n .eth se "ntoarse spre <ohn cu ochi cercetători$ 5 Dragul meu.După ce se "nchise u'a.

puteţi vedea copilul$ 1 2ecţia de nou-născuţi "ncepea la capătul unui coridor puternic iluminat.ile$ .ile mai puternice 'i mai so&isticate. alţii vor simţi e'ecul$ Ace'tia erau cei pentru care urmau să &ie proiectate automo. au#i ţipetele copiilor. care nu "nvinseseră "ncă la prima lor ie'ire "n lume$ Dorn. după c*eva #ile.i'nuinţă se opri 'i privi prin peretele gros de sticlă ce "mprejmuia pe trei laturi secţia$ ?(ună trea. lini'tiţi. separaţi &iecare "n incu. &iind spaţioasă 'i .atoare printr-un perete gros de sticlă$ 2ora Hilding . competiţia pentru &aimă 'i avere$ Dintre ace'tia. "'i str*nse .erger plecase la secţia nou-născuţi$ Apropiindu-se.atorul său. lupta pentru e0istenţă. 'i ei "'i puseră mă'ti 'i mănu'i sterile. dacă doriţi. la &el ca ei. "n timp ce pe o alta intrară sora Hilding 'i <ohn Ale0ander$ !a toţi cei care intrau "n secţia de prematuri.uia urmat$ Doctorul Dorn. instrucţiunile pentru tratamentul ce tre.arieră$ !elelalte urmau să vină$@ )e partea cealaltă a holului se găsea o sală mai mică$ %n ea. doctorul Dorn. cu darul vor. o &ăr*mă minusculă de &iinţă umană nesigură.arierele spaţiului cosmic$ Alţii.erger intră aici$ După ce-'i vă#u cel mai nou pacient. ei erau victorio'i$ recuseră prima 'i cea mai mare . se găseau copiii născuţi prematur$ Ace'tia erau cei care avuseseră un start nesigur. 'coală. o. cei ale căror gusturi 'i po&te vor &i satis&ăcute de alţii.ine luminată$ După ce-l lăsase pe <ohn Ale0ander la etajul cinci.ă.ai mult din o.ura mai repede 'i mai departe. unii vor gusta succesul. vor intra "n lumea care "i a'teaptă$ Destinul lor era casă. pe toate tonurile posi. "'i vor impresiona sau enerva semenii$ !ei mai mulţi dintre ei vor ajunge la maturitate &i#ică peste două#eci de ani 'i vor implanta săm*nţa altor copii$ Acum "nsă.5 Domnule Ale0ander.erger ie'i pe u'ă.irii. pastelate$ 2e găsea "ntr-o aripă a clădirii ce &usese renovată cu doi ani "nainte 'i purta amprenta noului. metodic ca "ntodeauna.ator pe care "l "ntoarse ca să se poată vedea mai . alţii vor avea totul la picioare$ )oate că unii dintre ace'tia vor rupe .u#ele 'i scutură cu "ndoială din cap$ %ncepu să scrie. unii vor "n&runta un viitor necunoscut. de'i erau despărţiţi de incu.ine "năuntru$ . pictat "n culori vesele. "'i spuse. ce vor avea "nclinaţii pentru a&aceri$ Dintre ei. cei pentru care avioanele vor #. mai numeroase ca oric*nd$ Acestea sunt animalele normale 'i sănătoase care au "nvins "n lupta lor pentru e0istenţă 'i.serv*nd mulţimea pătuţurilor ocupate.ătu u'or "n geam$ Asistenta din interior se apropie de ei$ 5 !opilul Ale0ander$ Fata dădu din cap 'i le &ăcu semn să se deplase#e de-a lungul peretelui de sticlă$ Le arătă un incu.

să nu-i distrugă speranţele.a. <ohn g*ndi8 ?Acesta este &iul meu$ Al meu. "n mod sigur nu mai mult$ Dar dădea dovadă de multă e0perienţă$ 5 !redeţi că va trăi6 )rivi din nou prin peretele de sticlă$ 5 Nu se 'tie niciodată$ Femeia "i urmări privirea spre incu. domnule Ale0ander6 !um este "ngrijit copilul dumneavoastră6 <ohn dădu din cap$ Nu-'i putea de#lipi nici o clipă ochii de la copila'ul acela mic$ 5 Unii părinţi doresc să 'tie detalii$ !red că asta "i ajută$ 5 Da.atorului 'i intra "n gura copilului$ . o dată la o oră 'i jumătate$ 5 Aţi vă#ut multe ca#uri ca acesta6 "ntre.ă <ohn nesigur$ 5 Da$ Asistenta vor. "nţeleg$ )rivi din nou mi'carea regulată a pieptului copilului$ At*ta timp c*t continua. parcă presimţind următoarea "ntre. că inima micuţă .are$ /emarcă &aptul că era micuţă 'i drăguţă$ )ărul ro'cat "i ie'ea de su. "nsemna că trăie'te. ai impresia că ace'ti copii au o dorinţă de viaţă imensă$ Luptă pentru viaţă$ 5 >i acesta luptă6 5 + prea devreme să ne dăm seama$ !ele opt săptăm*ni ar &i "nsemnat &oarte mult$ =a avea o luptă grea$ )entru prima dată. alţii nu$ Uneori. de plastic ce pornea din partea superioară a incu.ul acela mic6 %i arătă un tu.atorul proiectat pentru copii mai mici. parcă nevenindu-i să creadă$ 5 Nu am vă#ut niciodată un copil at*t de$$$ incredi.ator$ %ncerca să &ie onestă. te rog$ 5 emperatura "năuntru este de trei#eci 'i 'apte de grade$ 2e adaugă aerului cu patru#eci la sută mai mult o0igen$ Ajută copilului la respiraţie$ )lăm*nii lui sunt at*t de mici7 +rau &oarte nede#voltaţi c*nd s-a născut$ 5 Da. dar nici să nu-l "ncuraje#e inutil$ Unii trăiesc. o parte din viaţa mea$@ 2e simţi cople'it de o dragoste imensă pentru .il că avea cam două#eci de ani.ntră direct "n stomac$ )rime'te de0tro#ă 'i apă prin tu.il că un &ir de viaţă at*t de &ragil re#ista$ Asistenta mai t*nără ie'i a&ară 'i veni l*ngă ei$ 5 !e greutate a avut6 5 Două Ailograme 'apte sute$ %nţelegeţi ce se "nt*mplă aici.il de mic$ !opilul stătea nemi'cat.ate 'i că mai e0istau 'anse de supravieţuire$ 5 !opilul dumneavoastră nu are putere nici să sugă.onetă$ +ra surprin#ător de t*nără. cu ochii "nchi'i 'i numai o u'oară mi'care regulată a pieptului arăta că respira$ !hiar 'i "n incu. trupu'orul acesta neajutorat părea pierdut$ )ărea incredi.5 Dumne#eule7 Asta este tot? !uvintele "i scăpaseră &ără să vrea$ Asistenta "l privi cu simpatie$ 5 +ste tare mititel$ <ohn privea. . pro. a'a că "l hrănim arti&icial$ =edeţi tu.ea mai grav.

numai să trăie(ti$ Ascultă-mă (i luptă$ u sunt tatăl tău (i te iu!esc.urton$ 5 !e arată6 )earson "mpinse imediat h*rtiile din &aţă sa 'i se ridică$ 5 . a'a cum &ăcuse 'i doctorul (ell la radiologie. #iule.u renunţa$ Avem atât de multe lucruri de #ăcut 'mpreună. apoi )earson spuse limpede 'i hotăr*t8 5 Diagnosticul meu este8 )acientul su&eră de sarcom osos.uia să "ncercăm$ )earson avea un &el de a vor. a'tept*nd$ Urmară #ece secunde de lini'te. adică pe patologie$ 5 Da.ească$ Aruncă o ultimă privire prin peretele de sticlă 'i plecară$ 1 Lucy :rainger .ănuia că vor. #iule. "nc*t 'i cea mai .e'te ca să c*'tige timp 'i să-'i masche#e nehotăr*rea$ 2e "ntoarse spre Lucy 'i spuse sarcastic8 2e pare că radiologia a plecat steagul$ 5 !red că poţi spune 'i a'a$ 5 >i lasă totul pe mine. lămpile &luorescente din spatele ecranului se aprinseră$ 2tudiară "mpreună cli'eele.ătu la u'a ca. incapa.anală a&irmaţie suna du'mănos.ăr.ă tem că &oarte puţin$ Lucy se apropie de ecranul &luorescent ce sp*n#ura pe un #id al ca. nu. #ona reacţiei periosteale cau#ată de .uie să plecăm$ %ncuviinţă. mai răm*nea o pro.inetului 'i cei doi . dar !oleman . u am venit să te ajut. spuse ea lini'tită.il să vor.această &ăr*mă de om ce lupta singur "năuntrul cutiei călduţe din &aţa sa$ Avu un impuls a.raţul său$ 5 re. Ace(tia sunt plămânii mei/ #olose(te-i (i lasă-mă să respir pentru tine.ă Lucy.umai nu renunţa.aţi o urmară$ !oleman apăsă un comutator 'i după o secundă sau două.lemă "ntre ei8 divergenţa de opinii$ !oleman se "ntre. Acestea sunt mâinile mele/ ia din ele puterea de care ai nevoie. 2imţi m*na asistentei pe . <oe. .ări nu erau$ )rivindu-l pe !oleman.ătr*nul$ 5 4ricum. privindu-l "n ochi$ 5 2igur$ %n vocea patologului nu era nici urmă de "ndoială sau de . spuse !oleman pe un ton neutru$ %n ciuda a tot ce se "nt*mpla.iopsie$ Alte schim. tre. comparativ$ Lucy le arătă.surd de a-i striga prin peretele de sticlă8 .i.inetului de patologie 'i intră$ <oe )earson stătea la masă$ David !oleman era "ntr-un colţ al camerei 'i studia un dosar$ 2e "ntoarse c*nd intră Lucy$ 5 Am noile radiogra&ii ale lui =ivian Lo. .ă ce va &ace . )earson spuse8 5 2e pare că ideea dumitale nu a dat re#ultate$ 5 Aparent. tumoare malignă$ 5 2igur6 "ntre.u e(ti singur.

dar nu avea nici o "ndoială ca p*nă la urmă toţi vor da .dător să se termine$ Un alt motiv al acestei rela0ări era &aptul că "n ultima săptăm*nă lucrase su. dar nu 'tia nici un procedeu de a le pune "napoi$ 1 Avionul de după amia#ă de la (urlington ateri#a pe aeroportul La :uardia cu puţin după ora patru.e#itare$ 4ricum.anii$ .uia să se resemne#e "n &aţa acestei &atalităţi 'i să a'tepte ră. sau nu$ Din ne&ericire. "n special din cau#a &aptului că orice "ncercare de a privi tra&icul precum 'i "naintarea lentă.a#a datelor &urni#ate de Harry omaselli.a dacă amputarea era necesară sau nu$ 2igur.rul amputat va veni la la. dar ar &i tre. &useseră o mulţime de proteste. ne vor da o con&irmare "n plus$ 5 (ine.uia să o &acă$ otu'i.anhattan$ )e drum. pentru ca activitatea să poată continua normal "n timpul celor patru #ile c*t urma să lipsească din spital$ Ast&el. )earson "l privi pe !oleman 'i-i spuse cu o politeţe surprin#ătoare8 5 !ineva tre. pentru prima dată după at*t de multe #ile.un "nceput$ Am cre#ut că astea. "n care arătase sumele ce tre.relor. arătă spre cli'ee. ar &i dorit să am*ne$ A'a &ac "ntotdeauna oamenii$ Nu poţi să-i condamni$ Nu tre. se "ntre. pentru pacient era prea t*r#iu$ !hirurgia "'i "nsu'ise multe tehnici e&iciente de amputare a mem.uiau donate de către medici pentru noua clădire a spitalului$ După cum se a'teptase. iar de la aeroport. eu am &ost sigur de la . de regulă "i provoca o stare de tensiune nervoasă$ Hotăr*se cu mult timp "n urmă că tre. 'i ăsta va &i lucrul cel mai greu$ După ce se "nchise u'a. "n timp vor a&la$ >i apoi.ă$ Nu avea de g*nd să se certe cu )earson din cau#a hotăr*rii pe care o luase$ A'a cum spusese .orator.uit să le comunice &etei 'i părinţilor ei$ Ace'tia. din alte secţii. pe . iar disecţia va arăta dacă diagnosticul a &ost corect. cineva tre. dacă e0ista o eroare.ii$ Dacă Lucy :rainger ar &i 'tiut. "'i permise să se rela0e#e$ %ntotdeauna "ncerca să se rela0a#e "n ta0iurile ne3yorAe#e. tensiune 'i la spital.uie să-ţi spun eu ce "nseamnă am*narea "n ca#ul sarcomului osos$ !oleman apro.ă neutru8 5 !*nd &aci amputarea6 5 !red că m*ine dimineaţă$ 2tr*nse cli'eele 'i se "ndreptă spre u'ă$ =a tre. c*nd ar &i au#it.ui să "i anunţ. cu două #ile "n urmă pre#idase o "ntrunire a personalului medical. con&irmă Lucy că acceptase diagnosticul$ Acum se g*ndea la ce avea de &ăcut$ )earson "ntre.ătr*nul.uie să hotărască$ Nu ţi-am cerut părerea pentru că nu doream să se a&le că e0istă du. mem. Bent luă un ta0i ca să ajungă "n . oricum n-ar &i avut de ales. 'i "n a&ara lui$ %mpărţise sarcini celor din secţia sa precum 'i altora.

chiar 'i pentru cei din a&ara ora'ului.lemele spitalului 'i-'i pierduse echili. incidente asemănătoare duseseră la re#ultate interesante$ ?Dar "n seara aceasta. sor.un venit călătorului$ .i'nuite 'i con&orta. prete0tul pre#enţei sale la Ne3 KorA$ +rau trei teme pe care ar &i dorit să le audie#e8 două despre operaţii pe cord deschis. &ăcu un du' 'i se schim. păr*nd să spună .ărilor$ 4are nu e0agerase6 Un timp &usese tentat să-i ceară lui )earson să se pensione#e$ 4are acesta nu &usese simptomul unei judecăţi de#echili. apoi traversă holul spre .ntrară pe strada 'ai#eci.er$ 2e uită la ceas$ +ra cu puţin "nainte de 'apte$ Avea mai mult de o oră p*nă c*nd tre. după puţin timp.un6 4CDonnell nu avea "ncredere "n oamenii ce-'i "nchinau viaţa unei idei$ Ace'tia aveau tendinţa să devină o. aceste lucruri deveneau o.ăutura. părea că este mai ur*t. care "l privea intens$ N-ar &i &ost o e0perienţă nouă$ >i "n trecut. 4CDonnell. c*ţi ar &i &ost interesaţi să 'tie ce se petrece acolo6 >i totu'i. păleau c*nd le privea de la distanţă$ %n ultima vreme se suspecta că se implicase prea mult "n pro. ceea ce-i lăsa o grămadă de timp li.ia a doua #i dimineaţa. "mi pare rău. din a&ara ora'ului$ Un chelner "l conduse la o masă$ %n drum remarcă o &emeie atrăgătoare.i "ncet 'i se lăsă "n voia g*ndurilor$ Ast&el de momente erau &oarte rare la (urlington$ De aceea "i &ăcea . "i ascuţea simţul perspectivei 'i "l &ăcea să reali#e#e că anumite lucruri care i se păreau e0trem de importante c*nd era acasă. la unspre#ece.or". singură la masă. &usese "n mie#ul lucrurilor "l &ăcuse să-l judece gre'it6 +ra convins că spitalul avea nevoie de un al doilea patolog$ Dar el &usese tentat să critice slă. am alte planuri$@ Un chelner "i luă comanda de 3hisAi cu si&on 'i c*nd "i &u adusă . virară spre !entral )arA 'i după ce mai traversară c*teva stră#i se opriră "n &aţa hotelului )arA 2heraton$ După c*teva minute era "n camera sa. de#ordinea 'i mohorala păreau mai apăsătoare$ Dar. ca 'i el. pro.%n ciuda rela0ării mentale.rate. . asta se "nt*mplase "nainte ca +ustace 23ayne să spună clar că dă un s&ert de milion de dolari.ine să plece din c*nd "n c*nd.iciunile .uia să se "nt*lnească cu Denise$ Luă li&tul 'i co.ile. ca să ampli&ice necesitatea schim. dacă ar &i au#it. a treia 5 gre&a de artere$ Dar prima "ncepea a.ătr*nului.ar$ +ra ora cocAtailului 'i holul era plin de oameni ce veniseră "nainte de cină.minat de entu#iasmul cau#ei pentru care luptau$ Acesta era pericolul care-l pă'tea6 De e0emplu. 4CDonnell simţea &e. pentru el pro. cu condiţia ca )earson să răm*nă 'e&ul patologiei$ %ncă nu con&irmase donaţia$ Dar 4CDonnell .ănuia.rul personal$ )rivi "n jurul său$ !*ţi dintre oamenii ace'tia au#iseră de spitalul rei !omitate 'i.lema lui <oe )earson$ Faptul că el.sedaţi 'i &elul lor de a g*ndi să &ie su.ă$ 2coase din geantă programul congresului de chirurgie.rilitatea ora'ului$ De &iecare dată c*nd vedea Ne3 KorAul.lemele spitalului deveniseră ca aerul pe care "l respira$ +ra oare un simptom sănătos6 Din punct de vedere pro&esional era un lucru . o condamnare pripită a unui om "n v*rstă. de către unul mai t*năr6 2igur.

artini-ul este deja pregătit. apoi consultă o listă$ 5 Doamna Ouant# vă a'teaptă.ă servitorul 5 Nu. de pe strada opt#eci 'i 'ase$ 4CDonnell plăti 'i intră$ Fu "nt*mpinat cu mult respect de un portar "m. spre un hol mochetat$ Aproape pe un perete "ntreg se "ntindea o tapiserie repre#ent*nd o scenă de v*nătoare$ %n &aţa acestui perete erau două u'i cur.ej 'i maro.unătăţe'te c*nd e'ti departe.simţea că judecata sa este deasupra unor ast&el de &apte. chiar dacă pentru a g*ndi "n lini'te tre. aproape c*t apartamentul lui din (urlington$ +ra decorat "n nuanţe de . nu mi-am dat seama c*t de mult$ Denise "i #*m.ine că te văd$ 4 privi o clipă 'i apoi spuse "ncet$ 5 >i mie$ )*nă "n acest moment.răcat "n uni&ormă$ Acesta "i ceru numele. spuse Denise.raţe 'i să o str*ngă la piept. dragul meu. <oe )earson mai putea să &acă multe pentru spital$ re. pot să-ţi o&er altceva$ 5 . opri un ta0i 'i-'i continuă drumul cu ma'ina spre adresa pe care i-o dăduse Denise$ >o&erul opri "n &aţa unei clădiri din piatră. modul de g*ndire ţi se "m.i 'i "l sărută u'or pe o. dar se a.ar$@ 5 %ncă un pahar.ţinu$ +ra 'i mai &rumoasă dec*t o 'tia 'i #*m.uie să cauţi un . dar.uia să se ţină cont de e0perienţa lui$ ?Da.i a&ectuos$ . pe strada cinci#eci 'i cinci$ Apoi. 'i o luă pe jos. domnule$ %i arătă un li&t.eţi ceva.artini este &oarte . oric*t de important ar &i putut părea$ 4ricum. nu.etul ei parcă "i tăie respiraţia$ +ra "m. "i "ntinse unul 'i-i #*m. unde a'tepta un li&tier ce purta o uni&ormă identică$ 4 anunţ că urcaţi$ La etajul două#eci li&tul se opri 'i u'ile se deschiseră silenţios. care contrasta puternic cu al. "mi pare at*t de .răcată cu o rochie scurtă de seară din dantelă neagră.ate de stejar care se deschiseră 'i un servitor ie'i a&ară 'i spuse8 5 (ună seara.ăutura$ După aceea se retrase discret$ 5 . mulţumesc$ +ra 'apte 'i jumătate c*nd plecă de la hotel$ %ncă mai avea timp. domnule$ Doamna Ouant# mi-a ceru să vă conduc "n salon$ =a veni 'i d*nsa imediat$ %l urmă "ntr-un salon.un$ Denise turnă "n pahare. cu măsuţe din lemn de nuc 'i &otolii grupate "n jurul lor$ 2alonul se deschidea spre o terasă luminată acum de ultimele ra#e ale soarelui$ 5 Doriţi să . hotăr" el. domnule6 "ntre. domnule6 5 Nu.ra#$ Bent avu un impuls de moment să o ia "n . mulţumesc$ 4 a'tept pe doamna Ouant#$ 5 Nu ai prea mult de a'teptat. se au#i vocea Denisei$ 2e apropie de el cu m*inile "ntinse$ Bent. dacă vrei.ul umerilor$ Denise "l luă de m*nă 'i "l conduse pe terasă$ 2ervitorul "i precedase cu o tavă de argint pe care erau a'e#ate paharele 'i . este adevărat.

se vedea !entral )arA.ă Denise$ 5 )este trei #ile plec$ 5 De ce at*t de repede6 5 +u sunt un om care munce'te$ . timp$ )oţi vi#ita. o seară caldă 'i plăcută de vară t*r#ie.ri#ă u'oară iar el era con'tient de pre#enţa Denisei$ +a "i spusese "ncet8 5 +ste &rumos. puncte de lumină se mi'cau agitate$ )este drum cu contururile cuprinse de "ntuneric. apele r*ului Hudson$ .raţul său$ 5 Hai să mai . spuse Denise lini'tită$ .aisonette.ărgele de lumină alunecau "n 'uvoaie multicolore pe podul :eorge Hashington$ 4amenii merg acasă.ăcar at*ta lucru m-a "nvăţat viaţa7 >i nu mă re&er numai la (urlington ci la oameni. tot este &rumos$ %l iu. un clu. luminat doar de c*teva lămpi$ 2pre vest se #ăreau. dincolo de aceste lumini. Denise6 5 (ine.em un cocAtail. g*ndi 4CDonnell$ %l "nvăluia o . "ţi poţi &ace noi prieteni dar niciodată nu este la &el9 e'ti deta'at9 nu te atinge nimic9 nu este locul tău acolo.alustrada terasei$ 5 !e &ace tatăl tău.rusc spre ea 'i spuse pe nea'teptate8 5 >tii că nu am &ost căsătorit niciodată6 5 Da$ 5 Am patru#eci 'i doi de ani$ !*nd trăie'ti at*t de mult timp singur "ţi &orme#i ta. spuse ea.ă a'teaptă pacienţii 'i spitalul$ 5 !red că o să-mi &ie dor de tine$ Bent rămase pe g*nduri. mulţumesc$ %ncăpăţ*nat ca un adevărat asin.t circulaţia era intensă. 'i apoi poţi să mă duci la masă$ Au servit masa la .5 (ine ai venit la Ne3 KorA$ Bent savură .esc.ăutura rece$ 4chii lor se "nt*lniră pentru o clipă. "ntunecate. iar luminile ora'ului "ncepuseră să se aprindă$ )riveau am*ndoi ora'ul$ Dedesu.ieturi care cu greu se pot schim.a sau pot &i . acum$ Nu cred că voi putea părăsi vreodată Ne3 KorA-ul$ %ţi par cumva lipsită de realism6 5 Nu$ %mi pari e0traordinar de "nţeleaptă$ %i simţi m*na pe . dar sănătos$ Uneori am impresia că o să trăiască mai mult dec*t noi$ Ţin &oarte mult la el$ 2e lăsase seara. locuri. pentru că ai plecat$ De e0emplu. locul meu este aici. nu-i a'a6 !hiar dacă 'tii că undeva. apoi ea se apropie de . de noapte discret 'i plăcut pe Fi&th Avenue$ Dansaseră 'i acum se "ntorceau la masă$ 5 !*t timp stai6 "ntre. se petrec lucruri "ngro#itoare 'i ur*te. mai ales la vremea asta de seară$ 5 e-ai g*ndit vreodată să te "ntorci la (urlington6 5 2ă trăiesc acolo6 5 Da$ 5 Niciodată nu te poţi "ntoarce. apoi se "ntoarse .

dragul meu. 'i Bent simţi că ea trage de timp$ 5 2unt &latată.lemă$ u e'ti la (urlington.area. eu pot "nţelege asta$ 5 Niciodată nu m-am o.ă cunosc &oarte .a mă ţine legat de (urlington6 Acolo tre. &ără să simţi di&erenţa$ )oate din cau#a aceasta nu am cerut divorţul p*nă acum$ 5 !re#i că divorţul va &i di&icil6 5 Nu chiar$ A' putea merge "n Nevada. dar te-ai g*ndit vreodată să practici medicina la Ne3 KorA6 5 Da.esc.i copilăre'te$ 5 Acum. eu la Ne3 KorA$ 5 A'adar. Denise. dar nu cumva te gră. se tot g*ndise8 ?De ce nu a' veni la Ne3 KorA6 Aici sunt spitale mari. spuse el cu simplitate$ %i simţi privirea cercetătoare$ 5 >i eu te-a' putea iu.uie să trăiesc toată viaţa6 4are nu a venit timpul să schim. Bent6 .are &oarte egoistă. de ce nu plecăm6 !hemă chelnerul 'i plăti$ A&ară opri un ta0i 'i "i dădu adresa ei$ După ce se instalară. &lăm*nde de tine$ Dar ceva "mi 'opte'te să &iu prudentă$ !*nd ai &ăcut o gre'eală simţi nevoia să &ii &oarte atent 'i să nu o repeţi$ 5 Da. de &apt.a partenerii repede. "mi dai voie să "ntre. mă g*ndesc acum$ %ncă se mai g*ndea c*nd intrară "n li&t$ De c*nd Denise "i pusese "ntre. este aceasta o cerere "n căsătorie6 Bent #*m. că a' putea &i un om di&icil$ Denise "i cuprinse cu tandreţe m*inile$ 5 Bent.i$ %n acest moment totul "n mine "mi spune să-ţi răspund da 'i să te apuc cu am*ndouă m*inile. a' #ice că este$ Urmă un minut de tăcere.ia ne cunoa'tem$ 5 e iu. sau "n alt stat$ Dar mai e0istă o pro.ine$ Apăru un chelner 'i le umplu ce'tile cu ca&ea$ 5 2imt nevoia să &im singuri$ 5 Atunci. a'a cum ai lua o pastilă. "nainte ca Denise să răspundă. ai vor.acceptate de altcineva$ %ncerc să "ţi spun. că ai spus-o tu.it serios c*nd ai spus că nu te "ntorci la (urlington6 2e g*ndi puţin "nainte să răspundă$ 5 !red că da$ Nu a' mai putea trăi acolo$ !e rost are să mă pre&ac. Denise spuse8 5 Asta este o "ntre.i'nuit cu ideea prostimii că poţi schim.e'ti puţin6 La urma urmei a. Bent. 'i nici nu sunt de ne"nlocuit$ +ste adevărat că a' simţi lipsa anumitor lucruri9 sentimentul de a crea ceva 'i oamenii cu care lucre#$ Dar p*nă acum am reali#at &oarte multe lucruri . mediul6 Doar nu sunt "nsurat cu rei !omitate. ceva6 Din "nt*mplare. acesta este un ora' cu tradiţie medicală@$ !u e0perienţa 'i prietenii pe care-i avea aici nu-i era greu să-'i găsească un spital "n care să lucre#e$ ?!e nai.

răţi'ă 'i .ili.ar Ne3 KorAul "nseamnă Denise$ 4are nu merită6@ La etajul două#eci Denise deschise u'a apartamentului$ Nu era nici un semn că servitorul ar &i &ost acolo$ Au ie'it "mpreună pe terasă$ 5 Bent. aproape te cred$ . răspunse Bent r*#*nd$ 5 Ascult*ndu-te. eu sunt "ngro#itor de posesivă$ Ai 'tiut asta6 5 Nu mi se pare chiar "ngro#itor$ 5 Dacă am &i căsătoriţi. spuse Denise$ Ţi-l pre#int pe doctorul 4CDonnell$ Bent.răţi'are 'i. aceasta este &iica mea. cu o undă de duio'ie "n glas$ . pe terasă apăru o siluetă "m. adăugă ea cu a&ecţiune$ Fata "l studie pe 4CDonnell cu o curio#itate nedisimulată$ 5 (ună7 Am au#it despre dumneata$ 4CDonnell "'i aminti că Denise "i spusese că are doi copii de 'aptespre#ece ani$ Fata părea mai mică dec*t v*rsta.uie să ne g*ndim$ 5 !hiar sunt6 onul său era ne"ncre#ător$ 5 u nu 'tii &oarte multe lucruri despre mine$ Uite.ia "ncepea să se "mplinească. )hilippa$ 2cu#ă-ne dacă te-am deranjat$ 5 Nu puteam dormi 'i citeam$ Le arătă cartea din m*nă$ +ste HerricA$ L-aţi citit6 5 Nu cred$ De &apt.răcată "n pijama$ 5 )arcă am au#it voci$ 5 !redeam că dormi.nstinctiv se "ndreptă spre el 'i se sărutară din nou.acolo. simţind cuvintele 'i sensul lor.ră a trupului ei$ Apoi. la Ne3 KorA6 5 Da$ 5 !*t de repede6 5 4ric*nd ai să mă chemi$ .l*ndeţe. dar avea mi'cările 'i graţia mamei sale$ 5 (ună. la &acultate nu ai prea mult timp pentru poe#ie. cu un trup ce a. nu doar o parte din tine$ >i nu te-a' putea "mpărţi. nimeni nu poate nega asta$ . vrei să . cur*nd.ui să te am "n "ntregime. o clipă mai t*r#iu.ai vii.ei ceva6 5 )oate mai t*r#iu$ 4 "m. nici chiar cu un spital$ 5 Am putea ajunge la un compromis$ Alţi oameni reu'esc. mamă$ !itea plăcut. cu .u#ele lor se "nt*lniră "ntr-un sărut languros$ 2imţea cum "i răspunde cu &iecare &i. )hilippa$ 4 jumătate din gemenii mei imposi.răţi'are$ %ntoarsă pe jumătate. cu 'i mai multă pasiune$ Apoi se au#i ceva "n spatele lor 'i "n salon pătrunse o d*ră de lumină de la o u'ă ce se deschise$ Denise se desprinse din "m. ar tre. de e0emplu. iar după aceea nu m-a prea interesat$ 5 Am ceva aici pentru tine. se desprinse din "m. "i spuse cu vocea tremur*ndă8 5 2unt at*t de multe lucruri la care tre.

)hilippa$ Fata se apropie de el 'i-i spuse &ără pre&ăcătorie8 5 Dacă tot o să &ii tatăl meu vitreg. accepţi$ 5 Depinde. vreau să-ţi spun că cei doi copii ai mei mă presea#ă să mă recăsătoresc$ 5 )ur 'i simplu. e0clamă plină de entu#iasm8 )ăi ce să &aci.ţine divorţul &ără să caute locuri de alea ca /eno$ 5 2unt momente c*nd mă "ndoiesc pro&und de valoarea educaţiei moderne$ !red că ajunge.i-a &ăcut plăcere. 5 Am "nţeles. mult mai strălucitoare 'i atrăgătoare$ 4) 2)/+N+!+ .urlăcia lui din (urlington i se părea incredi.lemă măruntă a divorţului.uie re#olvată$ 5 4&7 ata a &ost at*t de puţin "nţelegător$ Nu 'tiu de ce ai a'teptat$ 2e "ntoarse spre 4CDonnell$ De ce nu trăiţi voi doi "mpreună6 A'a o să aveţi pro. apoi "'i luă cartea de poe#ii 'i plecă$ 4CDonnell r*dea "n hohote. spuse Denise$ Bent. .ună. iar perspectiva de a trăi "mpreună cu Denise la Ne3 KorA.1 Când e(ti tânăr (i ai sângele #ier!inte. care tre.il de plictisitoare 'i goală. sprijinit de #idul terasei$ %n acel moment. draga mea$ . .uie să plec$ 5 .ă &ata prompt$ Fără să a'tepte un răspuns. Dar după ce a trecut (i timpul te gră!e(te. nota de autoritate era &oarte &ermă$ *năra r*se. orice s-ar "nt*mpla.0Cea mai !ună vârstă este prima.ine pentru tine.ună.amă. Când (tii că tre!uie să te căsătore(ti De(i ai trecut de prima tinereţe.e 'i mama poate o. dacă m-a' căsători cu doctorul 4CDonnell6 5 e-a cerut6 "ntre. "'i sărută mama. credem că este mai . nu6 +l se aplecă 'i &ata "l sărută pe . cred că pot să te sărut$ 5 )utem "ncerca. pe el să nu-l scapi$ 5 )hilippa7 De data aceasta. )hilippa.u strică niciodată să 'ncerci. draga mea$ 5 4&.u#e. )hilippa$ Noapte .ai e0istă 'i acea pro. mamă7 Uneori e'ti antidiluviană$ 5 Noapte . repetă Denise &erm$ )hilippa se "ntoarse spre 4CDonnell$ 5 !red că tre. interveni )hilippa$ 5 2unt ni'te copii &oarte practici 'i revoltător de sentimentali$ !e-ai spune tu. dragă.i$ 5 >tii că e'ti drăguţ6 . apoi se trase "napoi 'i "i #*m.

apoi. a'a cum reu'eau alţi medici. pe coapsă$ Fără să i se ceară. "n partea superioară a &emurului$ La un moment dat se g*ndise să-l taie din coapsă. de data asta se simţise deose. &ără sentimente personale. 'i era convinsă de acest lucru.loca circulaţia s*ngelui din picior$ !*nd termină.uia să le parcurgă$ 4 consultase pe =ivian. mai t*r#iu.uia amputat ridicat de c*teva minute. asupra căreia doctorul 4CDonnell insistase de la "nceput.uia să recunoască &aţă de sine "nsă'i că aparenta sa deta'are era numai o po#ă.nternul schim.nternul care o asista pe Lucy ţinea piciorul ce tre. "ntinse piciorul p*nă . "n speranţa că 'ansele ca tumoarea să nu se poată răsp*ndi "n corp erau mai mari$ %nsă de#avantajul era că. reali#*nd &aptul că ultima ei speranţă dispăruse$ Lucy.leme de rutină$ Hotăr*se să ampute#e piciorul c*t mai de sus.a$ . pentru re#olvarea imediată a necesităţilor chirurgicale$ Aneste#istul.ă m*inile 'i Lucy "l "ntre. iar asistenta le adună de pe jos$ )rivi ceasul$ )iciorul era "n po#iţie verticală de cinci minute 'i carnea se al.urătoare$ Lucy 'tia că nu-'i va putea stăp*ni niciodată "n "ntregime sentimentele &aţă de pacienţi. se aruncase de g*tul ei 'i pl*nsese cu disperare. de'i o.i'nuită din practică cu ast&el de momente.Amputarea piciorului lui =ivian a "nceput la ora E8 LF &i0$ )unctualitatea la sala de operaţie era o pro. pentru a nu permite s*ngelui să circule din a. dar la &el de tul.andajele care acopereau piciorul$ (andajele că#ură.osit m*inile6 5 !e m-a' &i &ăcut dacă tre. "n care &ata &usese reţinută la "nceput.uia să stau a'a o oră6 Aneste#istul se apropie de garou 'i o privi pe Lucy "ntre.it de emoţionată$ %nt*lnirea cu părinţii &etei 'i.ă8 5 Ţi-au o. totu'i necesară$ %n sala de operaţii "nsă.lemă de principiu. mai t*r#iu.ise$ . 'i tre. ced*nd nervos.ător$ +a "ncuviinţă$ 5 Da. lăs*ndu-i impresia că era doar un e0amen de rutină$ Asta se "nt*mplase după ce-i spusese vestea9 "nt*lnire tristă 'i "ncordată.undenţă prin el$ Lucy "ncepu să pună un garou pneumatic c*t mai sus. cu t*nărul doctor 2eddons &usese mai impersonală. nu se mai punea pro. mult deasupra genunchiului. a&lat la capătul mesei de operaţie raportă că el 'i-a terminat trea. de c*nd ajunsese 'e&ul secţiei de chirurgie.lema de a po#a sau de a &i deta'ată$ +ra locul unde era esenţial. &i0area unei prote#e ar &i &ost e0trem de di&icilă$ De aceea &ăcuse un compromis 'i se hotăr*se să lase intactă o porţiune din &emur$ Noaptea trecută revă#use "n minte toate etapele pe care tre. să acţione#e la rece. te rog$ Aneste#istul "ncepu să pompe#e aer "n garoul de cauciuc pentru a . 'i majoritatea chirurgilor erau de acord cu această regulă$ )rocedura nu era &oarte complicată 'i Lucy :rainger 'tia că nu va avea dec*t pro. asistenta "i "ntinse o &oar&ecă 'i Lucy "ncepu să taie .

iat-o pe prima8 artera &emurală$ Lucy o locali#ă.ind "n timp ce lucra$ 5 4. piele. ast&el ca linia de sutură să &ie puţin "n spate$ %n &elul acesta pacientul nu va avea cicatricea chiar "n dreptul osului$ Dacă nu am proceda a'a. ce conţinea un ţesut gras.c*nd "l a'e#ă "n po#iţie ori#ontală pe masa de operaţie$ . lacrimi pl*nse incon'tient$ 5 =om proceda 'i cu nervul la &el cum am &ăcut cu arterele 'i . c*t mai sus posi. ast&el "nc*t să se retracte#e de pe ciot$ Acul pe care i-l dăduse asistenta sălta "n m*na ei "n sus 'i-n jos$ Lucy legă vasele de s*nge de două ori. luă &oar&ecă 'i rete#ă artera principală$ )rimul pas ireversi. "ncepu să taie mai ad*nc.en$ 5 +ste &oarte important ca &*'ia din &aţă să &ie mai lungă dec*t cea din spate.ească "n timp ce lucra8 5 =om "ncerca să descoperim vasele de s*nge. iar cei doi studenţi se aplecară mult "nainte ca să o vadă$ !ontinuă să vor. te rog7 Asistenta i-l dădu 'i Lucy curăţi ţesutul de dedesu. lăs*nd descoperită doar porţiunea pe care urma să se &acă intervenţia$ Astă#i aveau asistenţă doi studenţi la medicină de la universitate$ Lucy le &ăcu semn să se apropie$ Asistenta "i "ntinse . 'i atunci =ivian tresări 'i toate privirile se "ndreptară spre aneste#ist$ Acesta "i lini'ti$ 5 otul este "n regulă. 'i cea din &aţă 'i cea din spate. de#velind stratul de su. nu sunt pro.isturiul 'i lucr*nd cu mi'cări scurte 'i precise. al mu'chiului cvadriceps$ 5 .ra#ul lui =ivian$ +ra palidă. orice apăsare i-ar putea provoca dureri mari$ ăietura "ncepuse să se ad*ncească acum. pentru mai multă siguranţă$ 4rice hemoragie "n această #onă putea să "nsemne o catastro&ă pentru pacientă$ Apoi. gal.mediat o să dăm de arterele principale$ Da.t$ 5 ampon.leme$ Ţinea m*na pe o. steril. pătrun#*nd "n primul strat. 'i erau plini de lacrimi.servaţi că mai "nt*i marche# lungimea . ca două co#i scurte 5 una mai lungă.il.nternul 'i asistenta acoperiră pacienta cu un cear'a& verde. continu*nd să taie mu'chiul.il spre amputare &usese &ăcut$ )rocedă la &el cu celelalte artere 'i vene$ Apoi.ucăţii ce va acoperi osul$ Asta o &acem ca să 'tim p*nă unde ne "ntindem$ Apoi. descoperind ţesutul "ns*ngerat de dedesu. dar respira pro&und 'i regulat$ Ţinea ochii deschi'i &ără să vadă.isturiul 'i Lucy "ncepu să #g*rie cu v*r&ul carnea piciorului. ajunse la nerv$ %'i trecu m*na "nmănu'ată peste el. vor. marginile celor două &*'ii &iind marcate de s*ngele ce "ncepuse să se prelingă$ Acestea arătau acum. Lucy "ncepu să răs&r*ngă carnea. alta mai scurtă 5 ce puteau &i "mpreunate 'i cusute$ Folosind . "ntr-o mi'care e0ploratorie. apoi le vom trage "n jos 'i le vom lega.t$ %i &ăcu semn internului să ţină tamponul 'i "ncepu să taie mai ad*nc.

"i spuse internului$ 5 %n 2omerset Heights.ea ca un automat. "ntr-un cartier nou din partea de nord a ora'ului$ .nternului "i era greu să reţină mu'chii cu cele două tampoane$ Lucy "l ajută să-i prindă mai .ine6 5 Nici că se poate mai .ine"nţeles. alege perdele.lemă$ Degetele lui Lucy se mi'cau u'or "n jurul osului.venele$ %l vom "ntinde "n jos. răspunse internul$ . .lema6 Fi0ă lama &ierăstrăului c*t putu de sus 'i "ncepu să taie$ )e măsură ce dinţii &ierăstrăului mu'cau din os. Lucy$ +ste o &ată sănătoasă$ %ncercă să glumească$ +'ti sigură că-i ampute#i piciorul care tre.ă pe aneste#ist8 5 !are-i pro.e su. pentru ca după aceea să acopere "n "ntregime osul care mai răm*ne$ .er*ndu-l de mu'chii din jur$ =or. vă rog$ Asistenta &u din nou pre#entă la datorie 'i puse m*nerul &ierăstrăului "n m*na deschisă a lui Lucy$ %l "nte.ru 'i pătrun#ător$ 5 2ă plătesc toate astea.servaţi că "mping mu'chii c*t se poate de sus. "l vom lega c*t mai sus posi. de'i 'tia că unii chirurgi le aceptau$ 4ricum. după care acesta mormăi8 5 Data viitoare o să-mi aduc 'i a treia m*nă$ 5 Fierăstrăul.u'chiul era tăiat aproape complet$ 5 !red că am au#it de cartierul ăsta$ )resupun că soţia ta este &oarte mulţumită$ 2e vedea osul. cauteri#area.ine.i pentru studenţi8 5 4.ă pe aneste#ist. chestii de astea$ +0istă "nsă o pro.il 'i apoi "l vom secţiona 'i-i vom permite să se contracte#e$ Lucy vor. dar metoda pe care o vom &olosi acum este "ncă cea mai simplă 'i cea mai răsp*ndită$ )rivi ceasul de pe peretele sălii de operaţie$ Arăta nouă 'i cincispre#ece minute$ recuseră patru#eci 'i cinci de minute de c*nd "ncepuse$ 2e uită la aneste#ist$ 5 + . eli.iectul$ 5 !e-ţi mai &ace &amilia7 "l "ntre. acum$ 5 +ste "n al nouălea cer$ !umpără covoare.ine. #gomotul pe care-l &ăcea devenea sum. pre&era să schim.iectivul este.uie6 Lui Lucy nu-i plăcuseră niciodată glumele &ăcute "n sala de operaţie pe seama pacienţilor care erau pe masă. "n timp ce tăia mu'chiul de la spatele piciorului$ 5 (ine$ 2ăptăm*na viitoare ne mutăm "n casă nouă$ 5 Da6 Unde6 )uţin mai sus tamponul. cuvintele "i "nsoţeau mi'carea m*nilor$ 5 %ntotdeauna au e0istat discuţii "ntre chirurgi despre cum tre.uie procedat cu terminaţiile nervoase "n timpul amputării$ 4. acela de a evita durerile pacientului$ 2-au "ncercat c*teva metode8 injectarea de alcool. te rog.

se g*ndi recunoscătoare la ca&eaua care o a'tepta "n ca. dar a'a erau oasele tinere$ Deodată "i trecu prin minte un g*nd$ ?2untem "n &aţa unei tragedii 'i totu'i. urmat de o plesnitură ascuţită$ %n ultimul moment. ultimul &ragment de os plesni$ )iciorul că#u pe masă$ )entru prima dată Lucy ridică glasul8 5 )rinde-l7 /epede7 Dar gra.ui să-ţi dăm mai mult de lucru$ ăiase mai mult de jumătate din os$ +ra destul de tare.a &u "n #adar$ . aproape glumind.inet$ 1 .ucurase de tinereţea "ntregului corp$ Acesta era mie#ul tragediei8 se "nt*mplase prea devreme$@ Lucy se opri$ Degetele sale sensi.ile "i spuneau că tăietura era aproape gata$ Apoi. capătul osului tre.uie să &ie curat 'i neted$ 4rice a'chie are tendinţa să crească 'i devine e0trem de dureroasă$ !um stăm cu timpul6 5 Au trecut 'apte#eci de minute. dar nimic nu mai avea să &ie ca "nainte$ Niciodată nu mai putea &i at*t de veselă.eră 'i de lipsită de griji ca atunci c*nd se .im. t*nărul se ridică st*njenit$ Asistenta care str*ngea instrumentarul &olosit se aplecă. nu va mai &ace dragoste &ără să ai. . avea marginile neregulate$ 5 2ă ţineţi minte tot timpul. despre lucruri o. su.rusc se au#i un scr*'net.i'nuite$ %n c*teva secunde piciorul acesta va &i tăiat 'i o t*nără. răspunse aneste#istul$ Lucy "napoie pila$ 5 :ata.Lucy "ncepu să r*dă$ 5 =a tre. iar altele numai ajutată 'i cu prote#ă.nternul nu reu'i să-l prindă 'i piciorul alunecă de pe masa de operaţie 'i că#u pe du'umea cu un #gomot "nă.rului aproape tăiat. nu va mai dansa. nu va mai "nota. uit*nd că era sterili#at se aplecase să ridice piciorul$ /eali#*nd "n ultimul moment acest lucru. care. din cau#a rupturii. pentru că internul. putem "ncepe să coasem$ =ă#*nd că se apropia de s&*r'it. noi vor. normal. aproape un copil.ă comple0e$ Unele dintre aceste lucruri poate că ar mai &i putut să le &acă. urma să &ie dus la secţia patologie$ 5 !urăţă ciotul de pe masă. "'i va pierde pentru totdeauna o parte din viaţă$ Niciodată nu va mai putea alerga cu naturaleţe ca ceilalţi oameni.ai t*r#iu. te rog$ Lucy "i &ăcu semn internului 'i acesta "ncepu să &acă ceea ce i se ceruse$ Asistenta avea o pilă pregătită 'i Lucy o luă 'i "ncepu să nete#ească capătul ciotului.u'it$ 5 Lasă-l acolo7 =ocea lui Lucy era tăioasă. de li. ridică piciorul 'i "l "mpachetă "ntr-o &olie de plastic$ . greutatea mem.

'i că adeseori &emeile se dovedeau mult mai puternice dec*t .aţii.icei.ilat modest. o vi#itaseră pe =ivian$ +rau &oarte puţine de spus 'i. stătea l*ngă &ereastră 'i privea "n stradă$ . după c*teva minute după ce veniseră. c*nd personalul medical a.ăţie putea să &ie o po#ă care să camu&le#e lipsurile$ 4are =ivian era mai puternică dec*t el. 2eddons simţea că ele sunt tot at*t de mari. cu părul argintiu 'i &aţa crestată de timpul petrecut "n aer li.ăr.undent tot timpul c*t =ivian &usese "n operaţie$ %mpreună cu părinţii lui =ivian se a&la "ntr-o sală de a'teptare re#ervată rudelor apropiate ale pacienţilor$ %n dimineaţa aceea. . cu m*inile "mpreunate "n poală$ A#i era mai palidă dec*t de o.iAe 2eddons transpirase a. e&ectul sedativelor.ească$ Henri Lo. ce-i accentuau demnitatea naturală 'i prestanţa.urton$ +moţiile 'i grijile ei "n privinţa lui =ivian &useseră mult mai vi#i.iAe 2eddons se g*ndise de mai multe ori la doamna Lo.a intervalele de timp dintre cele două po#iţii$ %n schim. era mai hotăr*tă. ea &usese "n această căsnicie st*nca pe care. reali#a cu greu că ei erau l*ngă ea$ Apoi.ile de piele 'i mese lăcuite. "nalt 'i solid. cei trei nu mai aveau putere nici să vor. 'i rămăsese "ntr-o po#iţie ce sugera o. poate chiar mai mari$ %n ciuda "n&ăţi'ării &oarte . ce păreau mai con&orta. dar indestructi. iar aparenta .ănuia că mama era aceea care avea un caracter mai puternic.ăte'ti a tatălui lui =ivian. pre&er*ndu-l celorlalte. apoi se va ridica 'i va merge din nou la geam$ (ătr*nul &ăcea această mi'care de peste o oră$ 4 nervo#itate care "l ardea ca un &oc "l &ăcea pe 2eddons să-'i dorească cu disperare ca mi'carea .. nici ca tărie de caracter. "n salona'ul mo.ă cum vor &i relaţiile "ntre el 'i =ivian$ !are dintre ei se va dovedi mai hotăr*t 'i mai re#istent6 >tia că doi oameni nu sunt niciodată egali.ilă$ După ce se cunoscuseră. devreme. c*t 'i "n privinţa caracterului. nici ca intensitate a dragostei$ .. avea mai mult curaj6 %ncepuse să se g*ndească la asta noaptea trecută 'i "ncă se mai g*ndea$ 4 vi#itase după ce a&lase că &usese luată hotăr*rea să i se ampute#e piciorul 'i era "ngrijorat că =ivian 'tia$ 4 . at*t ca judecată. nelini'tiţi.ai 'tia că di&erenţa de se0 nu prea avea legătură cu aceste lucruri. de-a lungul anilor.ăr.urton privea drept "n &aţă.ăcar s-ar mi'ca mai repede.ile dec*t ale soţului$ >i totu'i. cu canapele incon&orta.iAe putea să jure că după c*teva minute tatăl lui =ivian se va "ntoarce de la &ereastră 'i se va a'e#a pe un scaun.ile.ătr*nului să varie#e puţin$ . mama lui =ivian stătea nemi'cată$ 2e a'e#ase pe un scaun cu spătar. sau dac-ar schim. erau mai proeminenţi ca niciodată$ %n acela'i timp părea o &emeie &ragilă.er. &usese dusă la secţia chirurgie$ Acum. dar pomeţii "nalţi.ăr. "ntruc*t =ivian era su. venea să-'i depună o. nici ca putere.ia "ncepuse să vină la serviciu.i'nuinţa unei discipline autoimpuse$ Angela Lo.urton. . pe măsură ce treceau #ilele. parcă spre in&init.olul$ 2eddons se "ntre.

nu respiră cum tre. ea "i răvă'ise părul cu a&ecţiune 'i. "l privi "ntre.urton "'i schim.erger "ncet 'i continuă. din ce "n ce mai evidente.ăgă m*inile prin cele două ori&icii cu mănu'i sterile ale incu. apoi rămase g*nditor l*ngă incu. gata.i a'a7 5 De ce6 Ţi-e teamă să vor.e'ti despre asta6 5 Nu7 )rotestase &erm. cumpănind "n minte &aptele. voi răm*ne cu un singur picior pentru tot restul vieţii$ Nu voi mai &i &ata pe care ai "nt*lnit-o. . a'a cum 'tia că lui =ivian nu-i este teamă$ Nu-i mai era$ Nu acum$ +ra o trăsătură a lui =ivian.ai poate să dure#e mult6 2eddons simţi 'i privirea mamei aţintită asupra lui$ 5 Nu cred$ Doctoriţa :rainger a spus că va veni aici$$$ imediat după$$$ =om avea ve'ti &oarte cur*nd$ N4UĂ2)/+N+!+ Doctorul Dorn. ţin*ndu-i capul "ntre palme. nu a'a cum m-ai cunoscut 'i nici a'a cum sunt acum$ Dacă te ră#g*nde'ti. "n mod normal. . vă#*nd că doctorul tace$ Atunci v-am sunat$ 4 elevă asistentă urmărea cu atenţie conversaţia$ 5 Da. aceea'i cu care vor.ator.atorului 'i e0amină cu atenţie copilul Ale0ander$ recuseră trei #ile 'i jumătate de la na'tere. voi "nţelege$ 5 Nu vor.raţe 'i o sărutase pătima'$ După aceea.iAe.. sau se va termina m*ine dimineaţă$ %n acel moment simţise că o iu.uie. "l privise drept "n ochi$ 5 . o vreme am cre#ut că o să reu'ească$ *năra asistentă din secţia de prematuri. oprindu-se "n &aţa lui$ 5 . spuse ea. spuse Dorn. &apt care.iAe acum o descoperea la mama ei$ Am*ndouă aveau tărie de caracter$ +l va &i "n stare să se poarte pe măsură6 )entru prima dată "l asalta "ndoiala 'i avu un sentiment de st*njeneală$ Domnul Lo. nu pl*ng*nd$ 5 . putea &i considerat "ncurajator$ Dar mai erau 'i alte simptome.ind.erger$ ermină consultaţia. i se adresă el asistentei. dar 'tia că minte$ )i era teamă.e'te pro&und. apoi din ce "n ce mai sla. pe care .e$ 5 >tii. te rog.ă traseul.iAe dragă. a trecut o oră 'i jumătate$ . &iltr*ndu-le prin prisma anilor "ndelungaţi de e0perienţă. compar*ndu-le cu alte ca#uri pe care le mai avusese$ /aţionamentul "i con&irmă ceea ce 'tiuse din instinct8 'ansele erau e0trem de sla.ntră. 'i.găsise #*m.ise <ohn Ale0ander.erger . care "l nelini'teau pe doctorul Dorn.ichael. nu &i at*t de posomor*t$ Doctoriţa :rainger mi-a spus 'i mi-am luat porţia de pl*ns$ Acum. s-a terminat. o luase "n .ătoare$ 5 A respirat normal p*nă acum o oră.

erger plecă.servi vreo schim. domnule doctor$$$ 5 >tiu$$$ Nu se poate$ Arătă spre &i'ă$ otu'i.ilitate a s*ngelui mamei$ Dacă re#ultatul este po#itiv.lasto#ă 'i i se &ace imediat trans&u#ie$ %n ca#ul acesta re#ultatul este negativ.ă cu <oe )earson$ 5 )e moment nu mai putem &ace nimic.uia să &ie clar.ilitate.ine"nţeles. dar undeva.g*ndind cu glas tare. imediat după na'tere$ 5 =rei să spui că schim.e$ Urmă o pau#ă "n care doctorul judecă in&ormaţia$ Anemia era prea mare$ 5 >tii ceva6 Dacă nu ar &i anali#a aceea de sensi.mposi. vreau să mai văd o dată anali#a. elevele pro&itau. ce #ice anali#a s*ngelui6 Asistenta consultă &i'a$ 5 >apte nuclee de celule ro'ii la o sută al. asistenta găsi anali#a 'i o scoase$ +ra raportul semnat de doctorul )earson. domnule doctor$ După ce Dorn.lasto#ă$ Asistenta "l privi surprinsă$ 5 Dar.area i se &ace prin trans&u#ie6 5 Da$ 5 Asta se "nt*mplă numai "n unele ca#uri$ Depinde de anali#a de sensi. totu'i$$$ simptomele astea$$$ . "l s*c*ia un g*nd$ )utea &i gre'it raportul6 .da. "'i spuse singur$ )atologia nu ar &ace niciodată asemenea gre'eală$ Hotăr" totu'i să stea de vor.ă8 5 !e era aia ce-a spus doctorul. pentru că avea reputaţia de a &i una dintre cele mai capa. "nseamnă că nou-născutul are eritro.are$ 5 Da. deci trans&u#ia nu a &ost necesară$ Asistenta tăcu g*nditoare. c*nd s*ngele mamei are /h negativ. .oală de s*nge care se mani&estă la copii$ Apare uneori. "ncerc*nd să se asigure că nu gre'e'te$ +ste mai palid dec*t ar tre. este &oarte clar$ 2ensi.ilitate negativă$ re. re#ultatul pro.ări$ 5 +u 'tiam că "n ast&el de situaţii se schim.ei de s*nge al mamei$ /ăs&oind h*rtiile.ile asistente. "i spuse asistentei$ !heamă-mă dacă o. eritro$$$6 5 +ritro. eleva asistentă "ntre. după altercaţia cu David !oleman$ Dorn.lasto#ă este o .il. iar al tatălui /h po#itiv$ *năra asitentă cu părul ro'u "'i &ormulă cu grijă răspunsul. apoi murmură pentru sine8 !iudat. "ntr-un colţ al minţii. precum 'i pentru că numai douăspre#ece luni o despărţeau de vremea c*nd ea "nsă'i &usese elevă$ erminase 'coala ca 'e&ă de promoţie doar cu un an "n urmă$ >tiind acestea.ard*nd-o cu "ntre. eu a' suspecta copilul de eritro. . a'a cum &ăcea "ntotdeauna$ +levelor le &ăcea plăcere să stea cu ea.ă total s*ngele copilului.om.ui 'i picioru'ele parcă sunt um&late$ 2pune-mi "ncă o dată.erger "l citi cu atenţie 'i i-l dădu "napoi$ 5 .

ă !oleman.servă &ascinat. ori )earson intenţiona să reia atacul mai t*r#iu$ %ntre timp. . de'i )earson "i permisese să stea cu ea oric*t ar &i considerat că era necesar$ !oleman "l au#ise răspun#*nd8 5 =ă mulţumesc. spuse &emeia$ . că s*nii ei magni&ici se mi'cau "n ritmul m*inii. dar dacă nu lucre#. unduindu-se ca o .orator.ai ales printre angajaţii spitalului$ 5 Arată-mi 'i mie spitalul unde nu se "nt*mplă asemenea lucruri. .oratorul de serologie$ %l găsi pe <ohn Ale0ander la masa din centrul la.leme de igiena nutriţiei$ 5 %n ultimele săptăm*ni au &ost cam multe ca#uri de in&ecţii intestinale. 'i pe unele.alenă ce se rostogole'te$ %n&r*ng*ndu-'i g*ndurile. 'i capetele celor doi se "ntoarseră spre el$ 5 4h.oratorului 'i &ăcuse chiar c*teva sugestii pe care !oleman le apro.orator.iceiul de a intra regulat "n la.ine$ =ă putem ajuta cu ceva6 >tia din e0perienţă că patologii 'i cei ce se ocupau de hrană cola. "i spuse8 5 %mi pare .orator 'i de a controla cum se lucrea#ă$ Avea deja c*teva idei de schim. privind la microscop. eu sunt$ 5 +u sunt Hilda 2traughan$ %i "ntinse m*na 'i adăugă8 'e&a secţiei de nutriţie$ 4.ătr*nul tehnician. Ale0ander spunea8 5 )oate că ar tre.ase$ După ce &usese adusă la spital soţia sa. domnule doctor.are a modului de lucru.oratorului. "n timp ce ea "i scutura m*na. iar "n &aţa lui se găsea o &emeie "m.orau str*ns "n pro.ătr*nul patolog nu-i mai spusese nimic lui David !oleman despre implicarea lui "n activitatea la. . Ale0ander venise să lucre#e "n la. <ohn Ale0ander arătase limpede că era "nc*ntat de atenţia pe care o acorda !oleman la. domnule doctor7 2unteţi doctorul !oleman. nu-i a'a6 5 Da.1 După cearta de acum c*teva #ile "n legătură cu controalele activităţii de la.oratorului de serologie$ !oleman nu 'tia ce "nsemna această tăcere8 ori "'i impusese punctul de vedere 'i prelua conducerea la.iţi cu doctorul )earson sau cu doctorul !oleman$ 4ricum. pe care !oleman "'i amintea vag că-i mai vă#use de c*teva ori prin spital$ !*nd intră. situaţia o să mă &răm*nte &oarte mult 'i asta nu va &olosi nimănui$ )earson "i spusese că nu avea nimic "mpotrivă 'i că putea merge să-'i vadă soţia oric*nd dorea$ David !oleman intră "n la. t*nărul patolog "'i &ăcuse o.răcată "n halat al. cu ni'te s*ni imen'i.ui să vor.. chiar le pusese "n aplicare$ %ntre el 'i !arl (annister. de mai mică importanţă. părea să e0iste un &el de armistiţiu temporar$ )e de altă parte. eu o să le trimit re#ultatul$ 5 !e re#ultat6 "ntre.oratorului.

acterii pe &ar&urii.inte ar tre.oli$ 5 Un purtător de . domnule doctor$ <ohn Ale0ander puse jos &i'ele 'i luă o lamă$ Am descoperit .ănuială6 5 Foarte precisă$ (ănuiesc că totul porne'te de la ma'inile de spălat vasele. 'tiu. dar acest lucru n-ar &i &oarte periculos$ Ar putea deveni periculos "nsă.ă8 5 A anunţat cineva acest lucru6 5 (ine"nţeles că am anunţat. "n trei momente di&erite ale #ilei. !oleman rămase uimit de acest &el de adresare$ %'i reveni 'i "ntre.ă doamna 2traughan$ Doctorul spuse g*nditor8 5 Lama arată e0istenţa . mult prea puţin$ 5 >i asta nu este tot. doctore !$ Am discutat cu administratorul.acteriilor "i săriră imediat "n ochi$ 5 !e-i asta6 !e-nseamnă6 "ntre. ultima mea discuţie cu domnul $ l-a determinat pe acesta să solicite doctorului )earson să &acă anali#e noi la ma'inile de spălat$ 5 <ohn.ă politicos8 5 Aveţi vreo . apa &ier.oală6 .eai. domnule doctor$ 5 !e ai găsit6 5 emperatura apei nu este su&icient de mare$ Ale0ander consultă ni'te &i'e$ Am &ăcut trei teste. dar se stăp*ni 'i "ntre. de mai multe ori$ De &apt.acteriilor$ %n mod normal.ă8 5 Da6 De ce6 !u colţul ochiului "l #ări intr*nd pe (annister$ Am*ndoi tehnicienii ascultau conversaţia$ 5 2istemul de "ncăl#ire al apei este ine&icient$ Felul "n care se e0prima "i st*rnea r*sul. doctore !$ )e moment.r*se !oleman$ 5 4h. 'i de regulă este. după ce au trecut prin m*inile de spălat$ 5 2ă văd 'i eu$ !oleman luă lama 'i o a'e#ă la microscop$ După ce reglă lentilele. "nc*t !oleman simţi că "ncepe să o respecte$ %ntre. 'i temperatura era "ntre D5 'i 55 de grade$ 5 =edeţi6 'i &emeia ridică m*inile e0asperată$ 5 Da. ai &ăcut vreo anali#ă6 5 Da. &ormele caracteristice ale .ea cu at*ta dăruire. vreau să a&lu motivul$ Numai ast&el pot preveni ca a'a ceva să nu se mai "nt*mple$ Femeia aceasta vor. dar dacă m*ncarea este cau#a. domnul omaselli.ui să le distrugă$ 2e pare "nsă că reu'esc să re#iste la temperatura apei din ma'inile de spălat 'i a'a ajung pe &ar&uriile spălate$ 5 +ste grav6 5 Da 'i nu$ )oate &i cau#a unor in&ecţii intestinale de care vor. dacă din "nt*mplare apare "n spital purtătorul unei .

doctore !$ !oleman nu "nţelegea 'i-l "ntre. "i spuse &emeii8 5 !red că este o pro.ruarie6 "ntre.lemă "n care ar tre. 'i se pare că nu erau. să caut "n registru$ A'tept*nd. domnule doctor$ Din celălalt capăt al camerei.oli.a da. vă rog.ucătărie$ 5 Ah.ă pe (annister8 5 +'ti sigur "n privinţa datei6 5 Atunci a &ost ultima veri&icare$ (annister era &oarte sigur de el$ +ra &oarte plăcut să-i poţi da o in&ormaţie &oarte e0actă acestui doctor ?'tie-tot@$ =eniţi să vedeţi.ine"nţeles$ Doctorul )earson este &oarte sever "n privinţa asta$ 5 2untem la #i6 5 Da$ După un moment de g*ndire tehnicianul adaugă8 Nu le-am &ăcut.5 4 persoană care poartă germenii unei .ruarie$ 5 Ai spus &e. David !oleman c*ntărea implicaţiile descoperirii$ Dacă ma'inile de spălat vase nu erau e&iciente. nu "ncăpea discuţie$ )e de altă parte.ări "n personalul de la . (annister le strigă8 5 Două#eci 'i patru &e. totu'i. de o . .ă surprins !oleman$ 5 Da$ 5 Asta "nseamnă acum 'ase luni$ 2e adresă &emeii8 2e pare că nu au e0istat schim. undeva. c*t mai repede. era &undamental gre'it$ . noi nu avem de unde să 'tim că e0istă noi angajaţi$ Atitudinea lui (annister era de indi&erenţă totală$ !oleman simţi cum se "n&urie$ !ontrol*ndu-se. at*ta timp c*t distri. .ine să "i dai raportul asupra anali#ei doctorului )earson.gnor*nd invitaţia. dar ce s-a "nt*mplat cu noii angajaţi6 +i nu au &ăcut anali#e6 5 Aici nu scrie nimic altceva$ Dacă .oală$ Un purtător poate să pară per&ect normal 'i sănătos$ 2unt ca#uri &oarte dese$ 5 %nţeleg$ Doamna 2traughn că#u pe g*nduri$ !oleman se "ntoarse spre cei doi tehniceni$ 5 )resupun că #acem 'n mod regulat anali#e la tot personalul care vehiculea#ă m*ncarea "n spital. &ără să su&ere de acea . tre.uia să se &acă ceva &oarte repede. dacă nu credeţi$ .iroul pentru sănătate nu ni-i trimite la anali#ă. din ne&ericire$ Din &e. da.uitorii de hrană erau veri&icaţi cu atenţie nu e0istau motive de alarmă$ 5 Ar &i .ui să vă implicaţi$ )entru prima dată "ncepu să reali#e#e că ceva. <ohn$ 5 (ine. nu6 (annister răspunse plin de importanţă$ 5 Ah. !oleman spuse8 5 (ine.ucată de vreme$ 5 !*nd a &ost &ăcută ultima veri&icare6 5 4 secundă.ruarie am angajat o grămadă de oameni noi.

doctore !$ Femeia părăsi la. simţind cum siguranţa pe care o avusese mai devreme "ncepe să se evapore$ !oleman "l măsură cu dispreţ 'i spuse. ce trecuseră prin ma'inile de spălat$ )earson nu păru surprins$ 5 2istemul de "ncăl#ire al apei e de vină$ 5 >tiu$ !oleman "ncercă. se demola .i cu un amestec ciudat de m*nie 'i tristeţe$ 5 +'ti at*t de t*năr. răspunse (annister.i cu un calm surprin#ător8 5 !red că ai impresia că lucrurile sunt &oarte prost conduse aici$ 5 Da. administraţia este nouă iar .acterii pe &ar&uriile spălate.at. "l "ntre. #ise !oleman "ncet.oratorul. iar el nu-'i găsea locul "n ea$ +ra doar o &igură jalnică. că nimeni nu a "ncercat$ 5 Nu am spus asta. ce-ţi imagine#i6 !ă dacă nu merge ceva. vor. din "nt*mplare.5 4 voi &ace imediat$ .i de ce nu se trimit anali#ele noilor angajaţi6 5 )ăi$$$ cred că m-a' &i "ntre. dacă tot aţi spus-o$ !oleman "'i str*nse .iroul doctorului )earson$ (ătr*nul tehnician era palid$ (u#ele "i tremurau$ 5 >tie tot. pe l*ngă care timpul trecuse$ 1 !*nd intră !olemian.lema asta6 (ătr*nul "l privi curios$ =or.ă c*t vor putea continua să lucre#e "ntr-o asemenea atmos&eră$ )earson deschise un sertar 'i "ncepu să caute printre dosare 'i h*rtii.ai ales dacă asta implica să mai 'i g*nde'ti$ La u'ă se "ntoarse$ . dar nu reu'i să-'i ascundă sarcasmul$ A "ncercat vreodată cineva să &acă ceva ca să re#olve pro.ă cu răceală8 5 e-ai g*ndit vreodată să te "ntre. pe care o credea inviola.u#ele 'i se "ntre. puternic 'i plin de idealuri "nalte$ =ii aici 'i. mai devreme sau mai t*r#iu.irou$ =or. nervos8 5 +u a' spune că mai t*r#iu$ .ulţumesc.e ceva. <oe )earson ridică privirea din h*rtii$ Fără altă introducere.ă găse'ti "n .ilă 'i pentru care nu &ăcuse nimic să o proteje#e. nu6 !um scrie la carte$ %n acel moment. t*nărul patolog anunţă8 5 <ohn Ale0ander a găsit .ind "n timp ce căuta$ 2coase un dosar 'i "l aruncă pe .anii se duc mai repede dec*t acum c*ţiva ani$ >i atunci. pe un ton aproape de&ensiv$ )earson "mpinse spre el dosarul$ 5 Acesta este dosarul de corespondenţă pentru cumpărarea .ucată cu .ucată$ 4 nouă ordine "'i &ăcea loc. "n jurul lui (annister plutea atmos&era e'ecului$ Lumea lui. &iecare pas &ăc*nd să i se mi'te s*nii impunători$ Urmară c*teva momente de tăcere$ !oleman simţea că (annister este nelini'tit$ !*nd ochii li se "nt*lniră. "nseamnă că nimeni nu s-a g*ndit să schim.

de c*tă vreme nu s-au &ăcut anali#ele6 "ntre.uie să 'tiţi$ )earson ridică receptorul tele&onului$ 5 =reau cu administratorul$ !onversaţia care a urmat a &ost scurtă 'i la o.ea$ 5 !e propuneţi.. doctore )earson6 "ntre. "n termeni chiar mai tari dec*t ar &i &olosit el$ !orespondenţa dura de mai mulţi ani$ 5 +i . vei descoperi că cer schim. )earson puse receptorul "n &urcă.oilerului la .at de ce6 5 2e pare că nu$ 5 *mpitul ăsta de (annister7 +ste un lucru &oarte grav$ 5 >i eu m-am g*ndit că tre.ătr*nul patolog era energic 'i hotăr*t$ După .area tună e0plo#iv$ 5 2e pare că nu au &ost trimise de la .ă administratorul.orator$ 1 Doar c*teva minute au &ost necesare pentru a re&ace testele 'i a demonstra ceea ce a&lase David !oleman$ %n timp ce <ohn Ale0ander recitea notiţele 'i )earson cerceta lamele la microscop. nu6 Nimeni de la patologie nu s-a "ntre.iroul de sănătate$ Nimeni nu i-a spus că personalul care distri. dar adevărat$ La "nceputul acestui an a &ost angajată o nouă persoană la .uie să-'i &acă anali#ele$ De aceea nu le-a trimis$ 5 Deci.ucătăria spitalului. "n această privinţă$ 5 =rei să spui că mai sunt 'i altele6 5 Am descoperit că nu s-au &ăcut anali#ele noilor angajaţi de peste 'ase luni$ 5 De ce6 %ntre.ă omaselli$ 5 De apro0imativ 'ase luni 'i jumătate$ !oleman "l o.iroul de sănătate$ >e&a secţiei de nutriţie veri&ică acum$ 5 >i vrei să spui că noi nici măcar nu ne-am pus pro. aparent preocupat de ceva. cite'te7 !oleman deschise dosarul 'i "ncepu să "ntoarcă paginile$ %nţelese imediat c*t de mult gre'ise$ H*rtiile includeau critici aspre ale lui )earson la adresa igienei din .ă )earson.ătr*nulul tehnician nu-i scăpa nimic din ce se vor. care-l privise "n timp ce citea$ !oleman răspunse &ără e#itare8 5 %mi pare rău$ =ă datore# ni'te scu#e$ 4ricum.servă pe (annister st*nd mai departe de grup.ucătărie$ Dacă-ţi vei da silinţa să-l cite'ti. "ntorc*ndu-se spre ea$ 5 +ste incredi.area lui de ani de #ile$ Hai. 'e&a secţiei de nutriţie intră "n la.il.ă omaselli$ 5 4 veri&icare c*t mai rapidă a tuturor angajaţilor 'i "n primul r*nd a celor noi$ De data asta.iect$ !*nd termină. se ridică 'i spuse8 5 omaselli co. .ine6 "ntre. dar simţi că .uie m*ncarea tre.oară imediat$ %l a'teptăm "n la.orator$ 5 !e ai a&lat6 o "ntre.lema.

nstalator6 5 >tiu eu c*te ceva despre instalaţiile sanitare$ )oate că vă pot ajuta$ oată lumea "ntoarse privirea spre u'ă$ +ra doctorul Dorn.ai aveţi nevoie 'i de altceva6 "ntre.lasto#ă$ A &ost doar o .ă omaselli$ !ola. orice. apoi.uit să spună ceva. t*nărului la. spuse )earson em&atic$ 5 Da. să &ie catalogate drept negative$ Astă#i "nsă. tinere$ .erger aproape &ără să se g*ndească8 5 Au e0istat unele du. cu &oarte mare atenţie$ De ce mă "ntre.ucătării 'i cu toţi cei care au tangenţe cu hrana$ 5 =reţi să vă ocupaţi de asta.a să 'tiu eu c*t costă6 )earson era iritat la culme$ !e sunt eu6 . "ntorc*ndu-se spre )earson$ 5 4ri cumpărăm un .ui 'i ceilalţi ree0aminaţi$ Asta "nseamnă anali#e de la.solut nici o gre'eală.servat$ 5 =ă "ntrerup6 5 Nu$ Am terminat$ Dorn. &ără să &ie o.ilească detaliile$$$ 5 Da.il ocupat cu umplerea pipei$ . radiogra&ii 'i e0aminări &i#ice$ re. ori alte ma'ini de spălat vase$ )earson ridică tonul$ De ani de #ile vă spun asta7 5 >tiu$ Am mo'tenit dosarul 'i este pe lista de priorităţi$ Neca#ul e că nu prea avem .am dacă ar putea e0ista vreo "ndoială "n privinţa testului de sensi.oraţi ca . c*nd la.ii "n privinţa testelor de sensi.ani$ 4are c*t costă6 5 De unde nai.orator se lăsă tăcerea. ce erau po#itive.ă tem că nu evoluea#ă prea . mă "ntre.oiler nou.ă tem că nu prea mare$ Dorn. vor tre.orator. domnule doctor6 5 .aceea. doamnă 2traughan6 "ntre.erger.oratoarele &oloseau doar testele "n mediu salin 'i de proteine$ )e vremea aceea. ast&el.a. "ncep imediat$ 5 .ine$ 5 +0istă vreo speranţă. domnule $.i6 5 =eri&ic$ A#i-dimineaţă. se mai "nt*mpla ca unele ca#uri. ca 'i c*nd 'i-ar &i amintit ceva.il. cu testul .ilitate. se "ntoarse spre )earson$ >tii.ea "ncet$ %n la. inevita.orant să-i &ie mai u'or$ %i spuse lui Dorn.ntrase "n tăcere "n la.ilitate al doamnei Ale0ander6 5 %ndoială6 5 =reau să spun.ă omaselli. !harlie$ L-am &ăcut eu "nsumi.erger "l vă#u pe <ohn Ale0ander privindu-l cu intensitate$ 5 Ţi-am vă#ut copilul acum c*teva minute.iroul de sănătate$ +i or să sta. a'a m-am g*ndit 'i eu$ ăcerea se lăsă din nou 'i toţi ochii se "ntoarseră spre Ale0ander$ !oleman simţi că ar &i tre.uie să se "nceapă cu angajaţii de la . pe moment.erger vor. ar putea &i gre'it6 5 A. puţine.ănuială$ 5 Foarte impro.orator. ca să-i distragă atenţia 'i. am suspectat că ar putea &i eritro. <oe.

une "n unele ca#uri.it "'i dădu seama că la. privea scena cu curio#itate$ Dorn.ili#at6 5 (ine"nţeles.ă pe Ale0ander$ Ale0ander "ncuviinţă.s6 "l "ntre.ine ceva$ 5 Am "nţeles eu . pe un ton ridicat$ estele "n medii saline 'i de proteine sunt . "ntruc*t tehnicianul e#ita să răspundă$ (annister tremura$ A.ă !oleman necruţător$ (annister privea "n păm*nt$ .oratorul acesta "ncepuse să se schim.rusc8 5 .elor sale$ Fuseseră destule certuri "ntre ei.iectul$ . !oleman simţea că se enervea#ă$ Din cau#a lui )earson ar &i vrut să evite su. dacă l-aţi comandat. &ără să "l anunţi6 5 Din ordinul cui l-ai rupt6 "ntre. se scu#ă . .a$ 5 >i testul acesta.ine că nu s-a &ăcut testul !oom. murmură8 5 L-am rupt$ Dorn.ă s*ngele sensi.ată cum nu mai avea de ales$ 5 (a da. aproape că nu mai e0istă "ndoieli$ !*nd termină de vor. domnule doctor !oleman$$$ Ale0ander "l privea alarmat$ 5 Da. ca să mai &ie nevoie de "ncă una$ 5 Dar.erger interveni .a.ia au#it.s.!oom.s$ Administratorul "i privea pe r*nd.a chiar spera ca acum acesta să nu dea importanţă vor.erger deveni deodată &oarte atent$ )earson părea st*njenit$ 5 Am vrut să-ţi spun atunci. de ce nu a &ost &ăcut6 !oleman se "ntoarse "ncet spre (annister$ 5 !e s-a "nt*mplat cu &ormularul de cumpărare a serului6 +i6 adăugă. nemaipăs*ndu-i. ce părea că nu este a&ectat 'i continuă$ De aceea am comandat testul !oom. dar nu "n toate$ 4ricine este c*t de c*t la curent cu noutăţile "n hematologie 'tie acest lucru$ %l privi pe )earson. care nu "nţelegea despre ce-i vor. l-aţi &ăcut$ %mi amintesc că am semnat chiar eu &ormularul pentru cumpărarea serului$ 5 Dar domnul doctor )earson a spus că nu este necesar$ estul acesta nu s-a &ăcut$ Lui !oleman "i tre. iar Dorn. ce s-a "nt*mplat6 !oleman era uimit$ Nu spusese nimic care să producă o asemenea reacţie$ 5 Noi nu am &ăcut testul !oom.s$ De'i "l "ngrijora Ale0ander.a staţi puţin7 =reau să mă lămuresc$ =reţi să spuneţi că mama ar putea să ai.intea lui !oleman era acum "n alertă$ %nainte de a continua discuţia dorea să-'i clari&ice &oarte . "ncerc*nd să "nţeleagă despre ce este vor. spuse !oleman.e numai de la venirea sa$ Nu avusese intenţia să &acă vreo alu#ie la )earson.erger era uluit$ 5 Ai rupt o h*rtie semnată de un medic.ătr*nul$ Dar am uitat$ .uiră c*teva secunde să "nţeleagă ceea ce se spusese$ Harry omaselli.

administratorul strigă8 5 Am să cer un echipaj de poliţie$ +i vor putea duce pro. domnule doctor$ La revedere$ Apoi se adresă celor din cameră8 Ne tre. tre. te rog. 'i el reacţionă prompt8 5 De unde "l putem o.ele mai repede$ 5 =ă rog.e de s*nge$ 5 Le &ac eu.erger "ncepu să g*ndeascsă &e.ţine6 5 Nu mai avem timp$ =a tre. răspunse Ale0ander 'i ie'i "n gra.ă de s*nge$ .s pe s*ngele copilului$ /eacţia lui !oleman &u rapidă 'i competentă$ otul se des&ă'ura acum "ntre el 'i Dorn.ui să &acem testul "n altă parte$ Unde s-ar putea &ace6 5 La Universitate$ Au un la.ulţumesc.ătr*nului$ +#ită.erger vor.orator mai mare dec*t al nostru$ omaselli era deja la tele&on$ Dă-mi. ameţit de repe#iciunea cu care se petreceau lucrurile$ +0istă ser !oom.ergi cu ceilalţi 'i adu pro. 2pitalul universitar$ !ine este 'e&ul patologiei acolo6 5 Doctorul Fran#.ă$ 5 Aici este administratorul spitalului rei !omitate$ Am vrea să ne ajute un echipaj de poliţie ca să transportăm urgent o pro.erger$ )earson stătea nemi'cat.ril$ %i spuse lui !oleman8 5 %nseamnă că acest copil ar putea avea totu'i eritro.lasto#ă$ De &apt.ea cu amărăciune$ Ar putea totu'i e0ista o 'ansă. patolog la rei !omitate$ Aţi putea &ace urgent un test !oom.5 Din ordinul doctorului )earson.erger$ 5 !u doctorul Fran#. toate simptomele o arată$ 5 >i.s6 Da. vă rog.ele$ . domnule.a de s*nge "n holul de la urgenţă$ +chipajul te va a'tepta acolo$ 5 Da. domnule doctor$ (annister era deja cu instrumentele "n m*nă$ !oleman era pe punctul de a re&u#a o&erta.uie pro.ească cu el6 5 +u$ !oleman luă tele&onul$ Doctore Fran#6 2unt doctorul !oleman. a' vrea să le duc eu7 spuse <ohn Ale0ander$ 5 + "n regulă$ Administratorul era la tele&on$ =reau secţia de poliţie$ Lui Ale0ander "i spuse8 . dar vă#u privirea rugătoare din ochii . totul era de competenţa administratorului.s "n spital6 "l "ntre. vino cu mine$ %n urma lor. răspunse acesta "n silă$ Dorn. "n ca#ul acesta veţi &ace trans&u#ie6 5 Dacă era necesară trans&u#ia. răspunse Dorn. apoi spuse8 5 (ine.ă pe (annister$ 5 Nu$ Acum. chiar dacă este cam t*r#iu$ Dar a' vrea să &iu &oarte sigur$ !opilul nu are &orţă să lupte$ 5 Avem nevoie de un test !oom. ceru omaselli$ !ine vrea să vor.uia să o &acem imediat după na'tere$ Dorn. vă trimitem imediat pro.

oamenii no'tri vor a'tepta la intrarea de la urgenţe$ (ine$ )use tele&onul "n &urcă 'i spuse8 . după 'tiinţa 'i credinţa lui. livid la &aţă 'i privind "n gol.e'i. lăs*ndu-i singuri pe )earson 'i pe Dorn. "n lunga sa perioadă de practică medicală. dar el.ătr*nul patolog 'i !oleman erau singuri "n . .ai t*r#iu. dar era normal 'i puteam să-i &acem trans&u#ie imediat după na'tere$ <oe. nu cre#i că ar tre. uneori. după ce se termină asta$ )*nă atunci nu mă pot . avea să "mpartă din plin tristeţea 'i amărăciunea datorate incompetenţei altui om9 mai rău dec*t at*t. !harles Dorn. nu erau at*t de insistenţi.ucătărie6 2ă ne asigurăm că anali#ele personalului au "nceput să &ie &ăcute$ 5 . <oe.ine$ .ui să veri&icăm situaţia de la . niciodată nu avusese vreun pacient care să se s&*r'ească din cau#a neglijenţei sale sau a unui tratament necorespun#ător$ )*nă "n acest moment$ Acum.ă duc să mă asigur că totul se des&ă'oară .ăteau nervoase "n masă$ recuse o oră 'i un s&ert de c*nd &usese trimis la anali#ă s*ngele copilului Ale0ander$ Acum.u'ise pe un scaun de la. un om care-i era prieten$ 5 <oe.erger$ %n ultimele c*teva minute. a' vrea să-ţi spun ceva$ )earson. noi suntem prieteni de &oarte mulţi ani 'i uneori ţi-am luat apărarea 'i te-am ajutat "n disputele tale.i-a spus că ne sună imediat ce o. &ie că reu'ise sau nu. dacă acest copil moare.orator. care se pră. prin mintea o. p*nă "n ultimul moment$ %n toate situaţiile. dar el luptase "ntotdeauna să le salve#e viaţa 'i nu renunţase niciodată. dar de data asta. ce nai.nevita. să mă ierte Dumne#eu. putea spune cu m*na pe inimă că &ăcuse tot ce se putuse.Ascultă 'i răspunse$ Da.ţine re#ultatul$ )earson dădu din cap mohor*t$ 5 Unde este pu'tiul6 Ale0ander6 5 L-a adus "napoi echipajul de poliţie$ +ste la soţia lui$ !oleman e#ită puţin$ Dacă tot a'teptăm.erger vă#use pacienţi murind$ Uneori părea că moarte le era predestinată. că nu lăsase nimic la voia "nt*mplării$ >tia că alţi medici. spuse !oleman lini'tit$ . "'i ridică "ncet ochii$ 5 Acesta a &ost un copil prematur.il. 5 )entru Dumne#eu.a &ac ăia acolo6 De ce nu ne anunţă re#ultatul6 Degetele doctorului <oseph )earson . te aduc "n &aţa consiliului medical 'i te s&ăr*m "n două$ D4UĂN+!.irou$ 5 L-am sunat a doua oară pe doctorul Fran#. aproape la s&*r'itul carierei.stetricianului alergaseră o grămadă de g*nduri$ .

după ce evenimentele irupseseră at*t de e0plo#iv "n la. &aptul că vor. mulţumesc$ >tiam$ 2e adresă internului8 !*nd 'tim dinainte că este necesară o trans&u#ie. Dorn. "n ca#ul acesta nu am 'tiut 'i a &ost tăiat prea scurt$ 5 !um veţi proceda6 5 =oi &olosi un aneste#ic local 'i voi &ace o inci#ie chiar deasupra cordonului om.area asistentei care era de serviciu$ 5 Nu.ilical mai lung$ Aceasta &ace ca punctul de legătură să se reali#e#e mai u'or$ Din ne&ericire.ilical$ 2-a "ncăl#it s*ngele6 o "ntre.s6 5 Da. cear'a&ul mesei de operaţie$ 5 .ntenţionaţi să &aceţi trans&u#ia chiar dacă nu avem re#ultatul testului !oom.erger care se sterili#ase 'i a'tepta "ntr-o mică sală de operaţie.ă pe asistentă$ 5 Da. puse "ntre.ai avem mult p*nă c*nd vom putea "ncepe6 Asistenta umplu două recipiente de cauciuc cu apă &ier. anemia copilului este destul de avansată pentru a justi&ica trans&u#ia chiar 'i &ără re#ultatul testului$ 5 Apropo. răspunse Dorn.g*ndi la nimic altceva$ )entru prima dată "n dimineaţa aceea. domnule doctor.inte 'i le a'e#ă su. de la secţia de o.uia să-i &acă &aţă.erger$ Am pierdut deja prea mult timp 'i nu vreau să mai pierdem$ 4ricum.orator.erger internului$ Undeva. lăsăm cordonul om.ine in&ormat dec*t el$ +ra un lucru &oarte amar.ătr*n$ )earson lovi puternic cu m*na "n masă$ 5 )entru Dumne#eu. pentru prima dată simţi o undă de simpatie pentru .ai durea#ă doar c*teva minute$ %n sala de operaţii intră un intern. cordonul om.erger era con'tient că vor. care "ntre.ilical al copilului a &ost tăiat &oarte scurt$ >tiaţi6 5 Da. domnule doctor$ 5 +ste important ca temperatura s*ngelui să se apropie de temperatura corpului$ Alt&el.ilitate 'i tăcerea lui )earson părea o recunoa'tere tacită a &aptului că t*nărul său coleg era mai . pe moment. David !oleman se g*ndi la )earson 'i la ce simţea acesta$ Nu e0ista nici un argument care să contracare#e cele spuse de !oleman despre testul de sensi. domnule doctor$ 5 . de ce nu sună6 1 5 + vreo veste de la patologie6 Doctorul !harles Dorn.ă8 5 .stetrică. cre'te pericolul de 'oc.e'te at*t mai mult pentru a se veri&ica pe sine dec*t pentru a-l "nvăţa pe intern$ !el puţin.ea "l "mpiedica că se g*ndească prea mult 'i. nu dorea s-o &acă$ După ce-l . "i spuse Dorn. "ntr-un colţ al minţii sale. căruia tre. g*ndi !oleman 'i.

mulţumesc$ Fără să lase receptorul "n &urcă. nu avea nici o vină pentru ceea ce se "nt*mplase i se părea lipsit de importanţă$ Dar pacientul lui era "n pericol.rusc$ !eva nu era .*nd8 5 Doctore Dorn.ine6 %i veni pe v*r&ul lim. "n cele din urmă. doctorul !harles Dorn.părăsise pe )earson. dar nu reu'i$ . el se simţea singurul responsa.ească.erger.atorul cu copilul &u adus "năuntru$ %n aceea'i clipă "l au#i pe intern "ntre. din punct de vedere pro&esional. iar "n &inal.erger se retrăgea din practica medicală$ 1 !*nd sună tele&onul. măcar "n parte "'i putea salva con'tiinţa 'i integritatea$ %n acela'i timp "nsă.ătr*nii care se agaţă prea mult de putere$ 2e lăudase că atunci c*nd "i va veni vremea.lasto#ă$ Lăsă receptorul "n &urcă$ !*nd ridcă privirea. vă simţiţi . atunci transmiteţi-i un mesaj$ Am primit re#ultatul testului$ +ste po#itiv$ !opilul are eritro. mintea lui &usese antrenată de un v*rtej de nelini'te 'i de "nvinuire$ Faptul că.ncu. privindu-'i m*inile ce tremurau$ 5 Nu. să-l cheme cineva pe doctorul 4CDonnell$ 2puneţi-i că nu mă simt "n stare să &ac trans&u#ia 'i "l rog să mă "nlocuiască$ %n acel moment.ine. pacientul lui. "l vă#u pe doctorul !oleman cu ochii &i0aţi asupra lui$ 1 . că era convins că niciodată nu va "ncerca să re#olve un ca# c*nd nu va mai &i "n stare$ La aceste g*nduri se g*ndea acum. ceru centralistei un număr interior$ 5 Daţi-mi-l pe doctorul Dorn.ine$ )entru prima dată simţi o emoţie pro&undă. "'i aminti de ceea ce spusese 'i cre#use ani de #ile. poate că. despre .il$ Ar &i vrut să vor. )earson smuci receptorul$ 5 Da6 2unt doctorul )earson$ Ascultă c*teva momente$ Foarte . care putea să moară din cau#a celei mai mici neglijenţe. "n a&ară de el$ >i. dar se controlă . datorită căreia "'i controla cu greu vocea c*nd spuse8 =ă rog.erger$ 2unt )earson$ (ine.ine. se simţea ameţit. ameţeala trecuse. cred că nu mă simt . dar c*nd "'i privi m*inile vă#u că acestea tremurau$ %ncercă să-'i controle#e mi'cările. el va recunoa'te 'i se va retrage. datorită e0perienţei 'i cuno'tinţelor ce le avea putea salva acest copil 'i. "l durea capul 'i camera se "nv*rtea cu el$ %nchise ochii 'i apoi "i deschise$ :ata. "n su&letul lui.ii să spună ?da@$ >tia că dacă o &ăcea va putea continua 'i nimeni nu-'i putea da seama de ce se "nt*mplă.

orase cu medicii de la . la drept vor.a de viaţa unui pacient$ 4CDonnell g*ndi cu amărăciune8 ?L-a' &i putut da a&ară pe <oe )earson. "n timp ce.ună dispo#iţie "i dispăruse. dacă ai dat de ea o dată.ări scurte. restul timpului "l ascultă cu atenţie. restul părea lipsit de valoare$ Dragostea putea să-l &acă un om mai .ind.are "mprospăta mintea 'i lărgea vi#iunea asupra lucrurilor$ >i.erger$ /eacţionă prompt. trădam medicina@$ 5 (ine. clar 'i &ără patimă$ 4CDonnell "l "ntrerupse numai de două ori ca să-i pună ni'te "ntre.oratorul de patologie 'i evenimentele ce o provocaseră. schim.rusc la realitate$ !ăută "n jur un tele&on 'i #ări unul "ntr-un . posomor*ndu-se pe măsură ce &aptele erau enunţate$ 2tarea de . pentru că era vor. aveam su&iciente motive$ Dar nu7 Am am*nat. conving*ndu-mă că reacţione# re#ona.erger. o schim.irou "mprejmuit cu sticlă$ .il.ntr*nd "n mica sală de operaţii.sede#e 'i.oala te poate deprima.erger$ 2ă mergem "năuntru$ . contactul #ilnic cu . st*nd l*ngă el. reveni .a doar locul de muncă 'i dădea tot ce era mai . 'i el era responsa. de asta are nevoie orice medic din c*nd "n c*nd$ Uneori.ă direcţia 'i porni spre li&tul care ducea la o. de &iecare dată c*nd se g*ndea. motiv pentru care-l chemase Dorn. pentru care. &iind #guduit de ceea ce a&lase8 neglijenţă 'i incompetenţă. la etajul patru$ %n timp ce Bent 4CDonnell se sterili#a.il.stetrică. "'i spunea singur.are de atmos&eră. argumentele "n &avoarea mutării deveneau tot mai convingătoare$ >tia desigur că era in&luenţat de sentimentele sale &aţă de Denise 'i că p*nă la ultima lor "nt*lnire nu-i trecuse prin minte să părăsească (urlingtonul$ Dar era ceva gre'it ca cineva să aleagă un loc de muncă ce c*ntărea mai mult "n &avoarea &ericirii personale6 Doar nu era ca 'i cum ar &i trădat medicina$ %'i schim.un. "i spuse lui Dorn.deea aceasta "ncepuse să-l o. "ntruc*t cola.ună dispo#iţie 'i prospeţime$ 4 schim. 4CDonnell studie echipamentul ce &usese pregătit$ +ra &amiliari#at cu tehnica trans&u#iilor totale. viaţa unui om era suma componentelor sale$ Fără dragoste. se transmisese mesajul lui Dorn. am &ăcut politica spitalului.un din el "n altă parte$ La urma urmei. de c*nd se "nt*lnise la Ne3 KorA cu Denise "'i pusese din ce "n ce mai mult pro.Doctorul Bent 4CDonnell era "n drum spre neurologie$ Aranjase o consultaţie pentru a discuta despre o parali#ie parţială a unuia dintre pacienţii săi$ +ra prima #i de spital după "ntoarcerea de la Ne3 KorA$ %ncă mai simţea starea de . "i povestea ca#ul 'i motivele personale pentru care-l chemase$ Nu dramati#a 'i nu ascundea nimic$ )ovesti scena din la. Dorn. te u#ea#ă &ără să-ţi dai seama$ %ntr-un sens mai larg. plec*nd de la aceasta. de &apt. pentru că viaţa sa se "mplinea$ :*ndul la Denise "l umplu din nou de emoţie$ 5 Doctor 4CDonnell7 Doctor 4CDonnell7 Au#indu-se strigat la inter&onul spitalului.lema s-o termine cu rei !omitate 'i să plece din (urlington de&initiv$ .erger.

două eleve asistente intraseră "n sală 'i acum urm*nd un o. lucru ce nu-i stătea "n &ire8 ?!e ru'inos este să se poată "nt*mpla a'a ceva7 2ă te .are a s*ngelui$ .icuţul 'i plăp*ndul copil Ale0ander &usese luat din incu.ai "nt*i scoatem o cantitate de s*nge. c*te una "n jurul &iecărui . la ceea ce se "nt*mpla$ La un copil at*t de mic nu era nici un semn de speranţă$ Asistenta despături un cearcea& cu care acoperi copilul. a'a cum erau de o. legase copilul de masă. lăs*nd să se vadă doar capul 'i p*ntecul. cu "nt*r#ierea aceasta de mai multe #ile.nternul luase un carnet 'i un creion.servă că .stetrică pentru sta.ilical$ )use jos .pediatrie 'i o.ăgare de seamă$ 2ă opere#i un copil at*t de mic era e0traordinar de greu$ 4are care erau 'ansele copilului de supravieţuire6 %n mod o. este de &apt un proces de schim.a#a e0perienţei acumulate de alte spitale$ . pentru ca acesta să &ie compati. pe care le prinsese cu ace de siguranţă de p*n#a cu care era acoperită masa$ 4CDonnell o. Acesta-i motivul pentru care notăm cantităţile$ Arătă spre carnetul internului$ (isturiul vă rog7 Folosi cu delicateţe .icei &eţele copiilor născuţi prematur$ (a chiar era &rumu'ică$ )e moment se minună. a.ia vi#i.i'nuit ar &i tre. speranţa de reu'ită scă#use catastro&al$ 2e uită la &aţa copilului$ !iudat.serva gre'elile celorlalţi medici 'i dornici ca oricine nu era de-al lor să li se adrese#e cu ?domnule@$ !u c*teva minute mai "nainte.ilirea metodelor de lucru la rei !omitate. pe . 4CDonnell "ncepu să comente#e ceea ce &ăcea$ 5 4 trans&u#ie totală după cum 'tiţi.il 'i "l scoase a&ară cu &oarte multă . 'i anume partea asupra căreia urma să se intervină datorită &aptului că cordonul om.isturiul 'i "nlătură porţiunea uscată din cordonul om.ăieţelul era &oarte lini'tit.at "n "ntregime$ +ste &oarte importantă veri&icarea s*ngelui din . pregătit să scrie$ 5 Dumneata note#i cantitatea de s*nge6 5 Da. apoi o "nlocuim cu o cantitate echivalentă$ !ontinuăm procedeul p*nă c*nd s*ngele nesănătos este schim.uit să &ie destul de mari$ Dar acum. "n alte circumstanţe ar &i #*m.ator 'i a'e#at pe masa "ncăl#ită de operaţii$ Asistenta.it$ .raţ 'i picior.uie să ne asigurăm de asemenea 'i că "nlocuim e0act aceea'i cantitate de s*nge.isturiul 'i spuse "ncet8 5 Hemostat$ Am dat la o parte cordonul om. prompţi "n a o.ilical$ Acum o să secţione# "n interior 'i o să scot cheagul de s*nge$ %ntinse m*na 'i asistenta-i dădu &oar&eca$ !heagul era minuscul.il cu s*ngele pacientului$ re. dar nu era ur*tă. &olosind &*'ii de p*n#ă.ilical &usese tăiat prea scurt la na'tere$ %i &usese administrat un aneste#ic local$ 4CDonnell era pregătit să "nceapă$ .anca de s*nge.nternii 'i stagiarii erau un soi aparte de medici.icei. ajutată de intern. domnule doctor$ 4CDonnell remarcă tonul &oarte respectuos 'i. reacţion*nd &oarte sla.

pentru că acest copil este e0trem de mic$ %n mod normal. dar 'tia că gra. =ă rog.ească. pentru a preveni o variaţie prea mare a presiunii venoase$ )e &oaia sa. presiunea venoasă$ %ntruc*t ţinea cateterul vertical.servaţi că trag cu &oarte multă atenţie$ =om scoate &oarte puţin odată. internul notă8 ?. "ncet.er. dar acum voi lua numai #ece.uie să tragă conclu#ii pripite$ )este . putem e0trage două#eci de mililitri odată. apoi apăsă tare pe piston$ Ast&el.a#inele de metal$ %ntoarse "ncă o dată ro. s*ngele urma să &ie "nlocuit$ 4CDonnell luă cateterul 'i cu aceea'i grijă deose. s*ngele "ncepu să curgă.inetul pe o po#iţie$ 5 Acum. care se termină imediat ce "ncepu$ Dar era un semn de viaţă 'i ochii celor din sala de operaţie #*m. apoi "l injecta "ncet "n corpul copilului$ )e &oaia sa.ia au#it. Dorn.uri.. prevă#ut cu un ac$ )rin intermediul acestuia. copilul se mi'că 'i "ncepu să pl*ngă$ Un sc*ncet sla. mai ales "n ca#uri critice ca acesta.uiau reluate$ 4CDonnell era convins că "n spatele său. asistenta &olosi o riglă pentru a măsura "nălţimea coloanei de s*nge.inet cu trei căi$ %nv*rti ro. era necesar să se schim.inetul 'i trase "n seringă s*ngele ce tre.ilicală$ 5 =eri&icaţi. de plastic era legat de o sticluţă de s*nge ce era &i0ată deasupra lor$ Al treilea ducea la unul din cele două . internul scrise8 ?2cos #ece mililitriCC$ 4CDonnell mai "ntoarse o dată ro.inetul de la seringă. spuse el. spre el$ Acesta era un moment critic "ntr-o trans&u#ie totală$ Dacă s*ngele "ncepea să curgă li.ună$ !orpul micuţ de pe masă era deja &oarte puţin re#istent9 orice 'oc putea &i &atal$ La două#eci 'i cinci de minute după ce "ncepuseră.a#ine de metal de la piciorul mesei$ Adun*nd toate cele trei tu.eau "n spatele mă'tilor 'i o mică speranţă apăru$ 4CDonnell 'tia "nsă că nu tre.e po#iţia cateterului 'i. o să "ncepem să e0tragem s*ngele$ rase cu degetele pistonul seringii u'or. un protest a. 4CDonnell le conectă la o seringă de două#eci de mililitri.a nu este . toate pregătirile tre.ntrodus #ece mililitri@$ 4CDonnell continuă cu multă atenţie$ Fiecare e0tragere 'i &iecare introducere dura mai . umplu tu. s*ngele e0tras din corpul copilului &u e0pul#at "ntr-unul din .na'ti 'i at*t de multe să &ie "mpotriva ta7@ Asistenta ţinea "n m*nă un cateter de plastic.erger "l urmărea cu cea mai mare atenţie$ Apoi.uia introdus. cu un copil născut la termen.ul cateterului 'i intră "n seringă$ 5 4. prevă#ută cu un ro.ită introduse acul "n vena om.ine de cinci minute$ +ra tentat să se gră. după care anunţă8 5 >ai#eci de milimetri$ .nternul notă pe carnet$ Un al doilea tu.

ună$ 5 =eri&ică pulsul.un$ Dorn. operaţia$ După cinci#eci de minute de c*nd "ncepuseră. spuse cu timiditate8 5 Nu cre#i că ar tre.ui să-i dai puţin gluconat de calciu6 5 (a da$ 4CDonnell de'uru. spuse 4CDonnell$ +ste singura noastră 'ansă$ 1 %n .inet 'i o "nlocui cu una de #ece c$c$ cu gluconat de calciu. dar era &oarte sla. copilul ar putea să scape$ =ă#use "nt*mpl*ndu-se lucruri ciudate. "i spuse asistentei$ Aceasta luă o mască de cauciuc 'i o aplică pe &aţa copilului$ 4 clipă mai t*r#iu se au#i 'uieratul o0igenului$ 5 )ulsul este &oarte sla. căci "n m*nă avea o seringă$ 5 Direct "n inimă. asistenta anunţă pe un ton lini'tit8 5 emperatura scade. spuse el repede$ +ra trei#eci 'i cinci.umăr. adăugă asistenta$ . cu mult timp "n urmă "nvăţase că nimic nu era imposi.e'te$ Acum nu mai respiră$ 4CDonnell luă stetoscopul 'i ascultă$ Au#i .njectă un centimetru cu. la urma urmei. chiar 'i după ce tele&onul "i anunţase re#ultatul anali#ei s*ngelui$ Discutaseră "ntre ei c*teva rapoarte chirurgicale restante. spuse internul$ 5 emperatura a scă#ut su. domnule doctor$ rei#eci 'i patru virgulă 'ase grade$ 5 =eri&icaţi presiunea venoasă. &iecare g*ndindu-se la . apoi. mult prea scă#ută$ 5 Nu respiră .a mergea "ncet. apoi i-o dădu "napoi$ %ncepuse să creadă că. con'tient de &aptul că el nu era implicat "n acţiune.ă seringa de la ro. "i ceru 4CDonnell$ 40igen. dar trea.ătaia inimii.iroul de la patologie. anunţă internul$ Nici culoarea nu e .il 'i că "n medicină neprevă#utul este tot at*t de des de partea la ca 'i "mpotrivă$ 5 (ine.. trei#eci 'i patru de grade. spuse el. pe care i-o dăduse asistenta$ ..nternul se "ntoarse "ntr-o clipă$ Nu-'i pierduse timpul.it8 5 !oramină. repetă iar 'i iar. iar 4CDonnell dădu la o parte cear'a&ul 'i "ncepu să &acă respiraţie arti&icială$ . "i spuse lui Dorn. să continuăm$ 2coase #ece mililitri de s*nge 'i-i "nlocui$ Apoi.nternul asculta cu stetoscopul$ %'i ridică privirea$ 5 /espiraţia slă.erger reacţiona 'i el$ 2e "ntinse să vadă cantităţile de s*nge notate de intern. un centimetru cu.$ .erger8 5 2e pare că e supărat pe noi$ Ar putea &i un semn .nternul plecă de l*ngă masă.ă$ 2puse gră.ine. doctorul David !oleman era tot mai nelini'tit$ /ămăsese cu )earson.

ca să-'i &acă o ocupaţie$ Asta "l ajuta "ntotdeauna c*nd n-avea nimic de &ăcut$ Hotăr" să se concentre#e asupra unor aspecte ale ca#ului Ale0ander$ 2*ngele mamei. Aproape că am trăit acolo timp de o săptămână. dar era convins că a'a se "nt*mplase$ +0istenţa &actorului /h devenise cunoscută "n 19DF$ . doctorul (yron !oleman.il "n timpul primei sarcini$ )oate că nu acesta a &ost motivul care a cau#at moartea primului copil$ Acesta murise de$$$ !e spusese ea6 Da.ili#ării /h să &i avut loc "n timpul celei de-a doua sarcini$ +0ista 'i posi. dar scăpase cu viaţă$ !oleman se mai concentra o dată$ %ncerca să-'i amintească ce spusese "n #iua aceea <ohn Ale0ander despre +li#a. după ce-i cunoscuse 'i soţia.ui să merg "n la. +li#a. a&l*nd că toţi trei erau din acela'i oră'el.eth$ /eu'i$ li"a!et& aproape murise. !oleman &ăcuse o tentativă8 5 )oate că ar tre.il că 'i "n Ne3 /ichmond se "nt*mplase la &el$ Accidentul avusese loc "n 19D99 "'i amintea că-i povestise tatăl său$ atăl său7 atăl său. de dragul celor doi Ale0ander. după at*ta vreme.eth să-i &i &ost &ăcută o trans&u#ie cu s*nge cu /h po#itiv$ %l s*c*ia o idee ce nu se putea materiali#a 'i sen#aţia că era &oarte aproape de ceva. avea sen#aţia că "i apropia o legătură de rudenie$ impul se scurgea "ncet. "ncruntat$ Apoi. putea deveni sensi.ilitatea ca lui +li#a.lemă.icei. . dacă doriţi. Cred că atunci am #ost pentru prima dată 'ntr-un spital.ătr*nul se mani&esta$ )entru prima dată. răspunse !oleman surprins$ >i pentru David !oleman a'teptarea era grea$ +ra aproape la &el de "ncordat ca 'i )earson.altceva$ recuse aproape o oră 'i nu primiseră nici o veste$ !u un s&ert de oră "n urmă. era ca acest copil să trăiască$ . dar i-au #ăcut trans#u"ie (i au salvat-o. cu ardoare. avusese grijă de . de'i numai . ce nu putea să apuce$ 2e concentră. nimic nu-l a&ecta at*t de mult$ %'i aminti că-i plăcuse de <ohn Ale0ander de prima dată c*nd "l "nt*lnise "n spital$ Apoi.orator.eth Ale0ander. trans&u#iile se &ăcuseră &ără veri&icarea /h-ului9 pro. deodată. 2igur. piesele jocului se a'e#ară la locul lor8 rans&u#ie7 Accidentul de la Ne3 /ichmond7 Accidentul "n care tatăl ei murise 'i ea "nsă'i &usese rănită. să văd dacă$$$ (ătr*nul "l privise rugător$ 5 e superi dacă te rog să răm*i6 5 Nu.a.ron'ită$ +ra mult mai normal ca e&ectul sensi. &iecare minut de a'teptare păr*ndu-i mai lung ca precedentul$ %ncercă să se g*ndească la o pro.ai trecuseră #ece ani pentru ca aceste teste să &ie generali#ate de către toate spitalele 'i toţi medicii$ %ntre timp. !oleman reali#a c*t era de implicat emoţional "n acest ca#$ Nu simţea nici o satis&acţie pentru că el avusese dreptate 'i )earson gre'ise "n ceea ce privea anali#a s*ngelui$ ot ceea ce "'i dorea acum. "n &oarte multe spitale. acest lucru nu putea &i dovedit acum.ntensitatea acestui sentiment "l uimi$ De o.

chiar dacă această ipote#ă era adevărată$ +l &ăcuse trans&u#ia cu .ine să nu sun$ 1 %n la.ile$ Atunci &usese sensi. spuse (annister "ncet.il că el dispusese să i se &acă tras&u#ie lui +li#a.ili#at s*ngele +li#a.ună credinţă. la soţia ta6 5 . să se ţină la curent cu toate noutăţile6 Unii medici erau con'tienţi de ori#onturile deschise de noile cercetări privind grupele sanguine$ )oate că erau mai tineri. nouă ani mai t*r#iu. dar (annister insistă$ 5 Hai. virulenţi 'i puternici "i distruseseră copilul$ Natural. doar că s*ngele ei "ncepuse să &a.oratorul de serologie. dar cred că am să răm*n$ Doctorul !oleman mi-a promis că imediat ce a&lă$$$ vine 'i "mi spune$ %'i "ntoarse privirea spre ceasul de pe perete$ Nu mai poate dura mult$ 5 Nu.ulţumesc.eth$ Dacă i se &ăcuseră mai multe trans&u#ii.eth 'i după aceea se străduise să lucre#e.eth Ale0ander era singură "n camera ei de spital$ 2tătea . apoi e#ită 'i o retrase$ Nu$ )oate e mai . pregătindu-se să mai "ncerce. tatăl său era .ănuiţi de nimeni. lasă-mă pe mine$ De ce nu mergi sus. după ce "'i consultă ceasul$ 5 Am să-i sun eu$ )earson "ntinse m*na hotăr*t spre tele&on. raţionă David !oleman$ La vremea aceea. tatăl său nu putea &i condamnat. anticorpi care ascun'i 'i ne. &oarte ocupat.rice anticorpi.a. cuprin'i de &urie. dar nu reu'ise$ +ra con'tient că nu se putea concentra asupra a ceea ce &ăcea.&amilia Ale0ander 'i pro. pu'tiule.ai mult de o oră. 'i se g*ndea că era mai . răspunse !oleman. cred că nu$ 1 +li#a.etă. . a'a cum se proceda atunci$ +ste adevărat că la vremea aceea &actorul /h era cunoscut 'i erau unele spitale "n care se ţinea cont de el$ Dar putea un medic generalist de ţară.ine"nţeles că acest lucru nu avusese nici o urmare$ Nici una. 'i <ohn Ale0ander era con'tient de trecerea timpului$ !u o oră "n urmă o vivi#itase pe +li#a.ethei$ La vremea aceea.ine să renunţe dec*t să &acă vreo gre'eală$ Luă o epru. dar (annister i-o luă din m*nă$ 5 Fac eu anali#ele$ )rotestă cu jumătate de gură. "nsemna că s*ngele provenea de la mai mulţi donatori$ >ansele de a &i &ost &olosit s*nge cu /h po#itiv erau aproape inevita.ătr*n 'i lucra prea mult ca să mai poată 'i citi "ndeajuns$ Dar era asta o scu#ă6 +ra asta o scu#ă pe care el ar &i acceptat-o de la alţii6 David !oleman "'i dorea să nu se &i g*ndit la acest lucru$ %l &ăcea să se "ndoiască 'i să nu mai &ie sigur de nimic$ )earson "l privea$ 5 !*t timp a trecut6 5 .

o&iţer de marină$ %nsurat acum o lună sau două$ .ănuia că vroiau s-o &orţe#e să iasă la pensie.i recunoscătoare. nu 'tiam$ 5 2ă nu mă "nţelegi gre'it$ +ste un . "n soarele după-amie#ii$ !a "n . acum tre. cu ochii &i0aţi "n tavan.ă.uia să vină cu soţia lui să mă vadă.uie să plec$ (ea sucul ăsta. "ngrijind-o pe &ata asta. te rog$ +li#a. indi&erent dacă ea dorea sau nu$ +i .ăiat$ +ste .eth #*m. niciodată nu am reu'it să ne cunoa'tem prea . "ntr-un &el$ Am divorţat 'i nu i-am o&erit niciodată un cămin adevărat$ 5 Dar ai să mergi să-l ve#i uneori. dar a intervenit ceva "n ultimul moment 'i nu au mai venit$ +i.ăr. c*nd intră sora Hilding$ 5 2unt noutăţi6 Femeia cu părul cărunt dădu din cap$ 5 e anunţ imediat ce a&lăm$ )use jos paharul cu suc de portocale 'i continuă$ )ot să stau cu tine.ă$ 5 !iudat lucru cu copiii ă'tia$ Uneori lucrurile iau cu totul altă "ntorsătură dec*t ai &i vrut$ >tii. avusese impresia că o "ngrije'te pe &iica sa. iar asistenta "'i trase un scaun l*ngă pat 'i se a'e#ă$ 2e simţi u'urată că "'i poate odihni picioarele$ %n ultima vreme i se dăduse &oarte mult de lucru 'i .un.eth se "ntre. juc*ndu-se pe iar.-am g*ndit &oarte mult la asta$ %mi imaginam ce . pe vremea c*nd eram 'i eu copil$ Atunci mă g*ndeam că o să am 'i eu copii 'i o să mă joc cu ei "n iar. dacă vrei$ 5 Da.ătr*na$ !red că a &ost gre'eala mea.ă. vara.ine. 'i asistenta "i tamponă &runtea$ recuseră cinci minute de c*nd "ncepuse respiraţia arti&icială 'i nu primea nici un răspuns de la trupu'orul din m*inile sale$ !u degetele . avea sen#aţia că era gata să accepte$ Ar &i vrut să poată &ace ceva pentru tinerii ace'tia$ %i &useseră dragi de la "nceput$ +rau ca ni'te copii$ %ntr-un &el. dar n-o avusese$ ?!e caraghioasă sunt7@ se certa ea "n g*nd$ 5 La ce te g*ndeai c*nd am intrat6 5 . continuă . acum$ 5 Nu.ai ales c*nd vei avea 'i nepoţi$ 5 .ine o să &ie.at.ăiat . să stai undeva aproape de ei 'i să "i ajuţi$ 5 >i nu ai de g*nd să o &aci6 5 Am sen#aţia că a' merge "n vi#ită la ni'te străini$ Fiul meu este staţionat acum "n Ha3aii$ re.re#emată de perne. pe care ar &i vrut s-o ai.ă g*ndeam la copii8 !opii grăsuţi 'i gălăgio'i.ine.ă ce simţi c*nd cre'ti un copil 'i apoi el te anunţă printr-o scrisoare că s-a "nsurat$ 5 >tii. să ai nepoţi. doamnă Ale0ander$ Am să vin să-ţi spun imediat ce vom a&la ceva$ 1 Bent 4CDonnell transpira.i-a scris o scrisoare$ +li#a.ndiana. 'i eu am un . nu6 .

uraţi de acelea'i sentimente$ 4CDonnell se simţi cuprins de o &urie de nestăp*nit.aţi se priviră 'i "'i dădură seama că sunt tul. !unătate (i căldură. pentru care merită să trăie(ti. să nu apese prea tare.un$ 2e tre#i "ncerc*nd să-i insu&le propriile sale g*nduri.u ne judeca la o singură gre(eală.ine "ngrijit. *neori ne #acem datoria mai !ine. iar celelalte le avea "ncruci'ate pe spatele său$ !opilul era at*t de mic "nc*t 4CDonnell putea să-l cuprindă cu am*ndouă m*inile$ re.orator. căci alt&el. acesta mai sună o dată$ 5 2unt doctorul !oleman$ 4 vreme ascultă cu o &igură ine0presivă$ Da. )earson era tot nemi'cat. privind "n gol. c*nd el avusese nevoie de tot ce era mai . cu &iecare mi'care a degetelor &ăcută pentru a-i pune inima "n mi'care$ -u ai avut nevoie de noi (i noi te-am părăsit3 tu ne-ai arătat slă!iciunile noastre. . &ai să 'ncercăm 'mpreună.nternul asculta atent cu stetoscopul$ %l privi pe 4CDonnell 'i clătină din cap$ 4CDonnell se opri9 'tia că era inutil să mai continue$ 2e "ntoarse spre Dorn. emoţionat.uie să-i spună lui <ohn$ Nu primi nici un răspuns$ !*nd ie'i din ca.ră "m. )n lumea aceasta e. g*ndindu-se la lucruri numai de el 'tiute$ !arl (annister ie'ea c*nd doctorul !oleman intră "n la.istă (i alt#el de lucruri. UNU %n ca. apoi "nchise$ )rivi spre )earson$ !opilul a murit$ (ătr*nul nu spuse nimic$ :hemuit "n &otoliu. te rog.mari "i apăsa pieptul.ă tem că l-am pierdut$ !ei doi . dar. sunt la doctorul )earson$ D4UĂN+!.ăr.istă ignoranţă (i ne!unie.inetul de patologie tele&onul sună strident$ Doctorul )earson "ntinse m*na.ă duc "n la.erger 'i spuse lini'tit8 5 . era o um. spuse !oleman$ !ineva tre. >.ătr*nită 'i "n&r*ntă$ 5 .olnavi$ !opilul acesta nu &usese . 4espiră$ ste un lucru atât de simplu. apoi.uia să acţione#e cu grijă. mulţumesc. 2e scurseră alte cinci minute$ . "i spuse lui !oleman8 5 /ăspunde dumneata$ )*nă c*nd !oleman ajunse la tele&on. Dar e. dar atât de important. i se dăduse cel mai puţin. prejudecăţi (i or!ire/ noi ţi le-am arătat deja. oasele &ragile s-ar &i &r*nt ca ni'te rămurele$ %'i dorea ca acest copil să trăiască$ >tia că dacă murea.inet.orator$ <ohn Ale0ander stătea nemi'cat pe scaun$ !*nd "l simţi pe doctor . grija &aţă de . "'i smulse masca 'i aruncă mănu'ile de cauciuc pe podea$ 5 2ă mergem$ Dacă mă caută cineva. spitalul e'ua ru'inos "ntr-una din sarcinile sale &undamentale.

<ohn. unde &usese el "n tot acest timp6 +l. visul imperiului lui 4CDonnell. "n acest moment nu pot să-ţi dau nici un răspuns$ %n acest moment nici pentru mine nu am nici un răspuns$ Ale0ander dădu din cap. să &olosească "nţelepciunea pe care o implica &uncţia sa ca să &acă &aţă neplăcerilor ce se iveau "n urma unor măsuri neplăcute$ A'a acţionase. &ără să scoată o vor. domnule doctor6 De ce6 5 !opilul tău era$$$ prematur. cu el "nsu'i ca rege$ +i . +ra momentul adevărului. a. prietenul lui 23ayne să-'i &acă de cap. nu-i a'a6 5 Da.uimăcit$ Luă un 'erveţel de h*rtie 'i-'i 'terse ochii.ine. se gudurase pe l*ngă +ustace 23ayne sper*nd că neintervenind. lăs*ndu-l pe <oe )earson. apoi spuse lini'tit8 5 =ă mulţumesc că aţi venit să-mi spuneţi$ Acum plec la +li#a. luase masa cu 4rden (ro3n. ce nu mai putea &i evitat$ 5 Da.ătr*nul magnat ar &i adus . 'e&ul secţiei chirurgie.ră#dată de lacrimi$ 5 De ce.erger$ .apropiindu-se nu &ăcu nici o mi'care să se "ntoarcă$ 5 2-a$$$ s-a terminat6 "ntre.ă$ /evedea cu amărăciune propria sa lipsă de &ermitate &aţă de )earson 'i de secţia patologie$ Numai Dumne#eu 'tia că avusese su&iciente semnale8 /u&us 'i /eu.ilităţile sale deveneau mai mari$ Dar nu7 +l. "n vreme ce responsa. marele doctor6 2ervise interesele spitalului. 'i se pre&ăcuse că totul mergea . a murit$ %mi pare rău$ *nărul se "ntoarse$ Avea &aţa .anii pentru clădirea aia caraghioasă a noului spital. &ără să-i răspundă$ 5 A murit. c*nd de &apt e0perienţa 'i instinctul "i spuneau că asta nu era dec*t o speranţă de-a sa$ >i el.ens "l preveniseră 'i vă#use cu ochii lui că o dată cu "naintarea "n v*rstă. .area &urie 'i sentimentul de neputinţă ce-l "nvăluiseră "n clipa "n care vă#use copila'ul mort "l &ăcuseră să răm*nă cu gura "ncle'tată. neglijenţa lui )earson cre'tea.inevoitor .ia găsindu-'i cuvintele$ Nu avea 'anse mari nici dacă$$$ nu s-ar &i "nt*mplat$$$ cu anali#a$ Ale0ander "l privi pătrun#ător$ 5 Dar ar #i putut trăi. Bent 4CDonnell nu vor.lemele. ar &i putut trăi$ 5 !um s-a putut "nt*mpla$$$"ntr-un spital$$$ cu at*ţia doctori6 5 <ohn.ise cu doctorul Dorn. <ohn. Bent 4CDonnell. . "ncercă să răspundă !oleman.ă tot &ără să se "ntoarcă$ !oleman "i puse o m*nă pe umăr. minunatului om7 Fusese prea ocupat ca să re#olve singur toate pro. permiţ*nd un status quo.ine. . "'i scosese pălăria "n &aţa marelui.eth$ 1 !*t timp au mers prin spital. pre'edintele consiliului de conducere.

să &acă lucrurile mai u'oare pentru toţi.ucur că e'ti aici$ Apoi. am au#it$ 5 . dar cred că 'tii că nu am de ales$ 5 Da$ !uv*ntul &u doar o 'oaptă 'i "l "ntări.et sarcastic$ 5 . mă .ui să aduc acest ca# "n &aţa comisiei medicale. ca 'i cum ar &i vrut ca această discuţie să &ie un serviciu adus unui vechi prieten$ 5 !opilul a murit.it. urmat de Dorn.erger$ )earson stătea e0act unde-l lăsase !oleman$ %i privi. nu am putut &ace alt&el$ )earson &ăcu un gest de om neajutorat cu m"inile$ Nu mai era nici urmă din vechea sa agresivitate$ 5 + "n regulă$ 5 =rei să mai spui ceva.ilă$ )entru prima dată de c*nd intraseră "n cameră. Dumne#eule7 >i să o termini "n &elul acesta7@ Ar &i vrut să mai spună ceva. 'tiind că de &apt nu avea cum să le găsească$ oţi &acem gre'eli$ )oate că a' &i putut$$$ Nu asta dorise să spună$ /idică tonul 'i continuă cu mai multă &ermitate$ Dar s-au adunat multe$$$ <oe. spuse el$ 4 vei avea$ Urmă o pau#ă$ 4CDonnell dădu să plece.i primul$ =or.il că erau 'i din acestea. dacă ar &i &ost numai at*t$$$ 4CDonnel se tre#i căut*ndu-'i cuvintele. c*nd Harry omaselli intră gră. apoi se "ntoarse$ 5 <oe.ulţumesc$ ? rei#eci 'i doi de ani7 g*ndi 4CDonnell$ +ste o viaţă de om.une &ăcute de )earson9 pro. dacă va tre.ia după aceea "i privi 'i pe ceilalţi doi$ 5 Bent.anii. <oe$ !red că ai au#it$ 5 Da.erger vor.ă$ %l privi pe 4CDonnell cu un #*m. te poţi pensiona$ +ste dreptul tău. &ără să mai .acum spitalul poate că primea .ă 4CDonnell$ )earson clătină din cap "ncet. "nainte ca .it. după trei#eci 'i doi de ani$ !uvintele acestea atinseseră o coardă sensi.-am spus doctorului 4CDonnell tot ce s-a "nt*mplat$ %mi pare rău <oe. cred că 'tii ce va urma$ Ar &i mai puţin dureros pentru tine 'i pentru noi toţi dacă "ţi vei pre#enta demisia la administraţie p*nă m*ine dimineaţă la ora #ece$ )earson "l privi pe 4CDonnell$ 5 4ra #ece. dar nu păru să-i vadă$ Dorn. dar poate că nu$ 4ricum.ăieţel mort$@ Ajung*nd la u'a lui )earson simţi că tristeţea luase locul m*niei$ (ătu la u'ă 'i intră. <oe6 "ntre. &ără du'mănie. "n sala de operaţie9 un . preţul &usese plătit$ :*ndi cu amărăciune8 @=eţi găsi recipisa la etaj. destul de multe$ %ncă se mai g*ndea ce să spună. de două ori$ 5 <oe.i lini'tit.ată la u'ă$ 2e uită mai "nt*i la )earson 'i a. "ncuviinţ*nd din cap$ 5 (ine"nţeles. spuse el gră. e0presia lui )earson se schim. "mi pare rău. să găsească ni'te &ra#e prin care să laude lucrurile .a.

l*ndeţe 'i m*nia "i dispăru$ /ămase doar un nelini'titor sentiment de "ndoială$ . spuse el indignat$ >i oricum. 'i nu o voi &ace$ 5 De dragul meu.surd 'i nu este necesar. poţi veni la mine "n .ă 4CDonnell tăios$ )entru ce6 omaselli "i privi. ce rost are să vor. spuse el "n&ier.i 'i-i căută m*na$ +l "i luă m*na cu . c*nd tu vrei să nu mai vin pe la tine6 5 Numai o săptăm*nă.area sună tăios$ 5 )romite-mi că dacă ne vom căsători vreodată 'i ai să te "n&urii.irou chiar acum6 Avem o 'edinţă urgentă cu personalul peste o oră$ Dar mai "nt*i.esc at*t de mult c*nd te "n&urii$ e asorte#i cu părul$ %i #*m. =ivian$ +ste doar o idee stupidă pe care ai luat-o din vreun roman sentimental$ 5 .le "n jurul camerei micuţe de spital$ 5 Dar este ridicol.iAe. te iu. se "ntoarse spre )earson$ <oe. dragul meu7 At*t putu 'opti 'i "ncepu să pl*ngă "ncet$ După o vreme. dragul meu$ =ino 'i stai l*ngă mine 'i ascultă-mă.eth. <ohn "i 'terse lacrimile cu acela'i 'erveţel cu care 'i le 'tersese pe ale lui$ 5 +li#a. marcaţi de durere con&irmară dragostea ce-i lega$ 5 <ohnny.eth privi spre u'ă 'i "l vă#u pe <ohn intr*nd$ Acesta "nchise u'a 'i rămase c*teva clipe cu spatele lipit de ea$ Nu mai era nimic de spus9 doar ochii lor.esc cu tine$ 5 4 'edinţă urgentă6 "ntre.uie să a&lăm sursa$ 1 +li#a.iAe 2eddons se ridică de pe scaun 'i "ncepu să um.iAe$ At*t. o să ne certăm la cuţite. numai o săptăm*nă$ 5 Nu7 5 Ascultă-mă.*ntat$ +ste a.4CDonnell să poată răspunde.im despre căsătorie. apoi se a'e#ă pe scaunul de l*ngă pat$ =ivian "'i lăsă capul să cadă pe pernă cu &aţa "ntoarsă spre el$ %i #*m. . ca să ne putem "mpăca$ 5 4 idee la &el de prostească. te rog$ +l e#ită.i cu a&ecţiune$ )romite-mi ceva$ 5 !e6 %ncă era nervos 'i "ntre. te rog7 5 Dar nu este de dragul tău.ră ti&oidă "n spital$ Doctorul !handler a raportat ca#uri 'i sunt "ncă patru suspecţi$ +ste o epidemie 'i tre.*ine voi completa h*rtiile$ %ncerc să merg la &acultate$ 1 . răspunsul este da$ 5 !red că tu ai vrut "ntotdeauna$ Acum vreau 'i eu$ . a' vrea să "ncerc ceva$ 5 4rice ar &i. dacă 'i tu mai e'ti de acord. e0presia sa &iind &oarte gravă$ 5 2-au semnalat ca#uri de &e. vreau să vor.

c*nd mintea ei va "nţelege semni&icaţia reală 'i implicaţiile "n viitor$ )oate că acest moment avea să vină peste 'ase luni.ine$ !u o #i "nainte de operaţie. "i spuse8 5 u nu "nţelegi. mai devreme. anulase injecţiile de calmare a durerilor$ Un singur lucru o "ntrista pe =ivian.rajii lui .ine$ Lucy 'tia. dragul meu6 +u vreau să &iu sigură. iar acum. inevita. era un sentiment ciudat.e'ti cu adevărat$ 5 (ine"nţeles că te iu.ile$ . c*nd era singură. lucrările păreau să meargă &oarte . de dragul pacientei. de care vroia să scape c*t mai repede$ Numai c*nd doctoriţa :rainger "i spusese că reacţia era normală 'i că li se "nt*mpla 'i altor oameni cu mem. cu o intensitate supărătoare$ +ra enervant că nu se putea scărpina$ )rima dată c*nd avusese sen#aţia de m*ncărime "ncercase să se scarpine cu piciorul sănătos "n talpa celuilalt$ )entru o clipă avusese impresia că amputarea nu mai &usese &ăcută$ 4ricum.iAe 2eddons moralul 'i &aptul acesta "l ajutase s-o "ncuraje#e$ . răsp*ndind răul "n tot corpul lui =ivian9 "n ca#ul acesta. "'i recăpătase drăgălă'enia$ !*nd . 'i-i era teamă că 'i =ivian 'tia că nu &usese "nlăturată posi. un lucru ciudat. spuse el vehement$ Nu asta "ţi spun de o jumătate de oră6 Nu ţi-am spus că vreau să ne căsătorim a'a cum . . "n general medicina.ai avea momente de disperare.raji$ . dar e0istau durerile.iAe apăruseră două pete ro'ii$ 5 2igură că mă iu.ilitatea ca sarcomul osos diagnosticat de )earson să &i produs metasta#a "nainte de amputare. doctoriţa :rainger. Lucy 'tia că =ivian va trece de la cea mai ad*ncă disperare la o atitudine de permanentă resemnare$ 4ricum.ine"nţeles. o m*nca. p*nă atunci mai era$ )e moment. nu mai puteau &ace nimic pentru ea$ Dar. adică ceva ce nu mai e0ista. asta urma să se vadă "n timp$ Acum. cu acceptul lui =ivian. =ivian reali#ase că speranţa sa &usese ilu#orie$ >i din punct de vedete psihologic.uia să se g*ndească la &elul "n care putea s-o ajute ca să se adapte#e mai u'or$ )rocesul de "nsănăto'ire al lui =ivian se re&lecta 'i "n "n&ăţi'area ei$ )entru prima dată după operaţie se machiase 'i-'i dăduse cu puţină culoare "n o. la care nu se g*ndise$ La. "nc*t "i in&luenţase 'i lui .ilul cu at*ta curaj. sau le &ăcea &aţă cu multă &orţă su&letească$ Lucy :rainger "i era recunoscătoare9 &ata "i u'urase sarcina$ Dar Lucy 'tia că =ivian "ncă nu trecuse adevăratul test$ Acesta urma să vină după 'ocul iniţial.iAe. de dragul meu 'i de dragul tău$ 5 2igură de ce6 )e o. mai cur*nd sau mai t*r#iu.eri. "n &aţa lui .ine$ /ana se vindeca. tre. =ivian evolua . sau c*nd se tre#ea noaptea 'i "n jurul ei era pustiu 'i lini'te$ Atunci pl*ngea "n tăcere$ Dar de cele mai multe ori alunga aceste g*nduri.iAe o luă de m*nă. acceptase inevita.re amputate.recuseră patru #ile de la operaţie 'i starea sănătăţii lui =ivian evolua .a piciorului amputat.esc. spitalul 'i.ama sa o ajutase să-'i aranje#e părul. sau chiar un an$ Dar.

i =ivian$ 4 &aci6 5 4 &ac patru #ile.l*nd.ii de mult$ 2e aplecă 'i o sărută tandru$ =ivian &ăcu o mică grimasă 'i se "ndepărtă de el$ 5 2-a "nt*mplat ceva6 "ntre. la cum "i va a&ecta lucrul acesta pe ei 'i.iAe continuă$ + cea mai . răspunse el surprins$ =ivian inspiră ad*nc$ 5 . la cum va &i pentru tine să trăie'ti cu o in&irmă. cinci #ile "nseamnă al nai. cinci #ile din acest moment$ 5 )e nai.ai am c*teva chestii de aranjat$ )entru un tip cu s*ngele &ier.uie să &iu sigură$$$ sigură că mă iu.are$ Doar 'apte #ile.am hotăr*t "nainte$$$ %nainte ca$$$ asta să se "nt*mple$ !hiar 'i tatăl 'i mama ta sunt de acord$ +i mă acceptă$ u de ce nu mă accepţi6 5 Dar te accept. 'i generos.e'ti a'a cum sunt.ună o&ertă a mea$ =ivian r*se$ +ra prima dată c*nd o &ăcea$ 5 (ine.a. du-te acolo 'i scarpină-i puţin talpa$ .iAe9 tu e'ti . nici una "n minus$ 5 Hai cinci 'i am &ăcut t*rgul$ =ivian e#ită 'i .iAe. ascultă7 >tiu că tu cre#i că nu este adevărat 'i poate că nu este9 eu sper din inimă să nu &ie$ Dar. unde mi-au dus piciorul6 5 La patologie. #*m. 'i chiar dacă vei &i "n spital. astă#i 'i m*ine.iAe "ngrijorat$ 5 Nu. cred$$$ %ntr-un &rigider.iAe$ %nsă. "ntreagă sau nu. 'i "ţi promit că nu-ţi voi mai pune niciodată această "ntre.e'ti$ )leacă acum. nici una "n plus$ 5 >ase. &ără milă.esc.iAe.inte. ascultă-mă p*nă la capăt$ 4rice ai spune tu. cu adevărat6 5 +u mă cunosc$ >tiu că te iu. &ără să mai a'tept$ 5 Atunci.iAe$ După ce te vei g*ndi la toate acestea. la cum ar &i viaţa noastră "mpreună.iAe. ieri. prin ei.ă . 'i 'tiu că vreau să mă "nsor cu tine. pentru că mă iu. pe tine. că dacă va &i să ne petrecem restul #ilelor "mpreună nu a' putea suporta g*ndul că te-ai căsătorit cu mine$$$ din milă6 Nu. . la copiii no'tri. nu pentru cum am &ost$ u nu "nţelegi dragul meu. de ce$$$6 5 e rog.un. &ă asta pentru mine. . nu chiar$ . ce "ncăpăţ*nată e'ti7 5 >tiu. dragul meu$ >apte #ile din viaţa noastră$ Nu este prea mult$ 5 La nai. . din acest moment7 )oate peste #ece minute$ . vino 'i spune-mi dacă mai e'ti "ncă sigur. &ără 'ovăială. numai 'apte #ile$ %n timpul acesta g*nde'te-te la orice$ La mine. orice va &i "ntre noi. eu nu mai sunt &ata pe care ai "nt*lnit-o atunci c*nd ne-am vă#ut prima dată$ Niciodată nu voi mai &i a'a$ De aceea tre. 'i poate că o &aci &ără să-ţi dai seama$ 5 !re#i oare că nu mă cunosc6 5 Ne cunoa'tem oare &iecare. . nu mă "ntrerupe. nu cred că va mai &i ca "nainte9 cel puţin$$$ nu 'i pentru mine$ 5 )ăi. te rog eu &oarte mult. nu veni să mă ve#i o săptăm*nă$ Adică.a. 'i .

care "ncetă "n momentul "n care )earson intră urmat de administrator 'i David !oleman$ Bent 4CDonnell stătea "n capul mesei lungi de nuc$ =edea "n jurul lui chipuri &amiliare$ :il (artlett. "n r*ndul al doilea de scaune$ %l o. să re#umăm$ Harvey !handler "'i ţinea agenda "n m*nă 'i-'i aruncă teatral privirea peste asistenţă$ %i plăcea să &acă asta.erger. care "'i anunţase deja intenţia de a se pensiona$ %n acel moment intră pe u'ă 'i Lucy :rainger$ %i căută privirea 'i-i #*m. "'i aminti de hotăr*rea pe care o luase "n privinţa propriului său viitor.1 2ala de 'edinţe &or&otea de lume$ =estea 'edinţei urgente &ăcuse "nconjurul spitalului. se vedea &igura &amiliară a lui !harlie Dorn. de care. cu desene gal. c*nd toate acestea urmau să se termine tre.cNeil.ene. cu . ie'ea imediat "n evidenţă.uia să se ocupe$ Deodată. reali#ă că "n dimineaţa aceea nu se g*ndise deloc la Denise$ oate g*ndurile sale &useseră acaparate de "nt*mplările din spital 'i era convins că 'i "n #ilele următoare urma să se "nt*mple acela'i lucru$ 2e "ntre. cu cravata de un verde ţipător.servă 'i pe .ea cu /oger Hilton.lema este că p*nă "n pre#ent avem două ca#uri clare de &e.ră ti&oidă 'i patru suspecţi$ oţi sunt angajaţi ai spitalului 'i ne putem considera noroco'i că nu este a&ectat nici un pacient$ %ncă$ Datorită numărului de ca#uri mi se pare limpede că avem un purtător de virus "n spital$ )ot să spun că sunt la &el de 'ocat ca 'i dumneavoastră că anali#ele angajaţilor ce distri. t*nărul chirurg venit de o lună sau două la rei !omitate$ (ill /u&us. vor. cred că 'tim cu toţii că epidemiile din spitale nu sunt rare. 'i medicii care nu erau pre#enţi la spital &useseră chemaţi de acasă$ >i vestea căderii lui <oe )earson 'i pensionarea sa iminentă circulase cu rapiditate. dar tre. iar acum era pricina rumorii din sală.ăr. patologul stagiar$ L*ngă administrator era doamna 2traughan$ !u g*ndurile undeva.ine să ne in&ormaţi dumneavoastră$ 5 )entru "nceput.ele "ncetară 'i cei care stăteau "n picioare se a'e#ară pe scaune$ %ncepu calm8 5 Doamnelor 'i domnilor.licul$ Am putea spune că sunt "nt*mplări ce &ac parte din e0istenţa noastră$ Dacă cineva ar 'ti c*te &ocare de in&ecţie adăpostesc aceste #iduri. poate e . departe. dar apoi "i plăcea să &ie ascultat cu atenţie$ )ro.i u'or$ =ă#*nd-o pe Lucy.uţa tremur*ndă. a&l*nd că-n mintea sa trecuse pe planul doi.ă cum ar &i reacţionat Denise. după activitatea medicală$ Ar &i "nţelegătoare6 ot a'a de "nţelegătoare ca Lucy6 !omparaţia "l &ăcu să se simtă st*njenit$ Hotăr" că era vremea să "nceapă 'edinţa$ !eru să se &acă lini'te 'i apoi a'teptă p*nă c*nd vor. s-ar mira că nu sunt 'i mai multe epidemii$ Nu doresc să minimali#e# ceea ce s-a "nt*mplat.uie hrana nu s-au mai &ăcut de$$$ . de &apt sunt mai &recvente dec*t reali#ea#ă pu.uie să ne păstrăm simţul proporţiei$ Doctore !handler.

să ne re#umăm la aspectele clinice$ 2imţi resentimentul colegului său$ Harvey !handler era egal cu 4CDonnell "n ierarhia spitalului 'i nu-i plăcea deloc această "ntrerupere$ !u at*t mai mult cu c*t lui !handler "i plăcea să vor. ce spunea8 ?=om discuta despre asta mai t*r#iu. continuă8 5 )entru 'tiinţa celor care nu sunt &amiliari#aţi cu &e.ări6 spuse 4CDonnell$ 5 )resupun că au &ost pregătite vaccinurile. pe la mijlocul mesei$ De c*nd intrase "n sală. 'i toţi ochii se "ntoarseră curio'i spre locul unde stătea )earson.ai e0istă pro. pete ro#.lema imediată este să locali#ăm sursa in&ecţiei$ )entru că nu s-au &ăcut anali#ele personalului care distri. răspunse !handler$ )entru tot personalul 'i pentru pacienţii care ar putea &i a&ectaţi$ 5 !e aţi re#olvat cu . &risoane. "l "ntrerupse 4CDonnell$ Ne vom ocupa de asta mai t*r#iu$ )entru moment.ui să controlăm toţi distri. pentru această neglijenţă$ 2e lăsă din nou tăcerea$ )arcă se scria istoria$ %n această sală. "naintea primei mese care se va servi . dar$$$ 5 .ilă. apoi c*nd se pregătea să repete invitaţia.il să se &olosească 'i altele$ A'a că.ă 'i privise &i0 "nainte$ De data asta nu avea tra. puls sla. unde <oe )earson "i acu#ase de at*tea ori pe alţii de gre'eli. pentru că "n #ilele noastre nu se mai prea "nt*lne'te. mormăi8 5 +i . stătea nemi'cat 'i se acu#a singur$ 4CDonnell se g*ndea dacă era . circulaţie scă#ută a s*ngelui. "ntre patru ochi@$ Apoi.ucătăria6 "ntre.uie hrana.ine.uie să vedem cum vom preveni epidemia$ Administratorul. tre.. că 'tim cine este vinovat. dacă doriţi. lucru nemaivă#ut p*nă atunci$ !hiar 'i acum. domnule doctor. #ise Lucy :rainger$ 5 Da. .leme medicale6 (ine$ 2ă au#im ce spune patologia$ Domnule doctor )earson6 )*nă "n acel moment "n sală &usese rumoare$ Acum se lăsă o lini'te pro&undă. logic este să suspectăm hrana ca mijloc de contaminare 'i să "ncepem veri&icările acolo$ Din acest motiv va tre. stătea nemi'cat$ 4CDonnell a'tepta.ră.ă (ill /u&us$ 5 4 să vă e0plic puţin mai t*r#iu$ .ucul aprins. după o pau#ă impercepti. prin urmare 'i a mea. o să-i descriu principalele simpotome8 &e.ească pe "ndelete$ Avea reputaţia că nu &olosea niciodată acela'i cuv*nt acolo unde era posi.ra ti&oidă. 'i cred că sunt unii.uitorii.uia să se "nt*mple$ %n nici un ca# nu se "nt*mpla dacă patologia ar &i controlat igiena$ +ste responsa. uneori mole'eală 'i o u'oară in&lamare a splinei$ 5 Aveţi "ntre.ilitatea secţiei mele. de peste 'ase luni. &oarte "ncet.5 =ă rog să mă scu#aţi.ilit o procedură de urgenţă$ )ro. c*nd "i &usese rostit numele. 'e&ii de secţii 'i cu mine am sta.ătr*nul se ridică$ 5 Această epidemie nu tre.ulţumesc$ !handler "i aruncă o privire &urioasă.ine să-l "ntrerupă$ 2e hotăr" să n-o &acă$ 5 Acum. <oe )earson nu scosese o vor.

ucătăria spitalului 'i să servim masa aici6 5 )e moment. dar o să ne străduim să dăm tot ce avem mai . da. putem sta de vor. care pro.ă6 2e retraseră l*ngă o &ereastră.orator p*nă m*ine dimineaţă$ La. tre.uie să urmăriţi "n mod deose. "l "ntre.a. vom continua să &olosim .inetele "n care veţi &ace consultaţiile$ Doamna 2trughan va anuţa personalul$ Asta "nseamnă că nouă#eci 'i cinci de oameni vor tre.mediat ce vom termina 'edinţa.unca cea mai importantă va &i a la. vrei să mai spui ceva6 5 Nu$ 5 Foarte . 'tim că e0amenul &i#ic nu va re#olva pro.uia să preci#e# asta$ Din acest moment sistăm internările$ Am anunţat deja . doctorul !oleman vă va anunţa ca.ă pe )earson$ 5 <oe.lemele$ )utem să ne considerăm noroco'i dacă vom găsi persoana "n acest mod.15$ Avem la dispo#iţie două ore 'i trei s&erturi$ Fiecare angajat care participă la pregătirea 'i servirea mesei va tre.ui să accepte un consult &i#ic$ Am "nţeles că "nainte de "nceperea acestei "nt*lniri au &ost anunţaţi toţi medicii interni$ .astă#i$ 2coase un ceas dintr-un .oratoarele sunt pregătite 'i vom "ncepe imediat anali#ele$ =or dura.ă această posi.il nu are simptomele .un$ Lucy &ăcu semn că vrea să vor.ească$ 5 Dacă sursa de in&ecţie nu va &i descoperită imediat.ui e0aminaţi "n timpul pe care-l avem la dispo#iţie$ !*nd veţi &ace aceste consultaţii. sperăm ca patologia să descopere c*t mai repede. tre.olii$ !eea ce tre.iroul de internări$ Dar.ări$ 4CDonnell privi "n jurul său$ 5 Doctore !oleman. oricine asupra căruia aveţi "ndoieli. eu #ic să trecem la trea. mai departe de ceilalţi. dar cred că tre. desigur. două sau trei cel puţin. vei continua să conduci patologia p*nă c*nd re#olvăm această situaţie. răspunse 4CDonnell$ 5 !ăutăm acum o soluţie "n e0terior.uie oprit imediat de la lucru$ (ine"nţeles. care părăseau sala$ 5 <oe. amintiţi-vă că pornim de la premisa că e0istă un purtător de virus.ine$ Doamnelor 'i domnilor.u#unar al vestei de l*nă 'i "l puse pe masă$ +ste G.ească.ui aduse la la.uie să-ţi spun limpede că "n privinţa .ă (ill /u&us$ 5 Da. sursa de in&ecţie. c*teva #ile. p*nă c*nd vor &i e0aminate toate$ 2e au#i o voce 'i 4CDonnell avu impresia că este a lui :il (artlett$ 5 Nouă#eci 'i cinci de oameni7 4 să aveţi cam mult rahat$ %n jurul mesei se ridică un hohot de r*s$ 5 Da.ă$ Apoi. desigur.ilitate "ntr-un timp at*t de scurt$ 5 !e &acem cu internările6 "ntre. interveni administratorul$ 2ă aducem m*ncarea din a&ară. dar mă "ndoiesc ca cineva din ora' să ai. c*nd scaunele "ncepură să sc*rţ*ie 'i lumea "ncepu să vor.it este orice carenţă de igienă a personalului 'i.oratorului$ /ecoltările de la toţi angajaţii vor tre. 'i atunci vom relua imediat internările$ Altceva6 Nu mai erau alte "nter. dar nu cred$ .

cNeil veniseră acolo direct de la 'edinţa personalului medical$ !eilalţi doi. care răsp*nde'te germenii de ti&oidă "n spital$ Aici este 'i o pro.lemă de rapiditate9 cu c*t durea#ă mai mult.ătăliei$ %mpreună cu el se a&lau David !oleman. reali#ă că o &ăcuse din o.e$ %n mod normal.ătr*nul ăsta.oratorul pentru ceea ce urma să &ie &ăcut$ După ce )earson "l inspectă.olnăvi mai mulţi oameni$ Alte mijloace de lucru nu avem.i'nuinţă 'i se "ntre.solut sigur. "ncep imediat$ 5 )entru &iecare pro. se adresă celorlalţi patru$ 5 )ro.cNeil.ele recoltate.cNeil.lemele care după părerea dumitale sunt urgente. stagiarul .eth doar de o jumătate de oră. !arl (annister 'i <ohn Ale0ander$ )earson. a cărui neglijenţă pricinuise moartea &iului său$ Deocamdată simţea numai o ad*ncă durere su&letească 'i o stare de tristeţe melancolică$ )oate că era .uit să-l urască pe .leme ale la. acţion*nd con&orm instrucţiunilor primite dinainte. dar credea că ar &i tre. D4. căci a'a putea să "ncerce să nu se mai g*ndească$ .e6 <ohn Ale0ander era palid 'i avea ochii "ncercănaţi$ =enise de la +li#a. pregătiseră la.ui s-o luăm de la "nceput$ Avem reactivi su&icienţi pentru circa o sută de pro.oratorul patologic ca un general ce-'i evaluea#ă &orţele "naintea . vor.e "mpreună$ Asta ar "nsemna să ne pierdem timpul 'i ar tre. sarcina dumitale va &i să ne eli.i'nuit 'i hotără'te care dintre ele sunt prioritare 'i care pot &i am*nate o #i. vor &i re#olvate de !arl (annister$ Lucrea#ă cu el c*t poţi de mult.uiesc &ăcute "n mod o. mi-am "nchipuit asta$ D4UĂN+!.ine că acum aveam multă trea. <oseph )earson supraveghea la. dar nu-l aglomera cu tre. două$ )ro.uie să ne asumăm riscul de a pune mai multe pro.ere#i de celelalte pro.ă ce sentimente "l animau acum &aţă de )earson$ Nu putea să 'i le preci#e#e.celorlalte pro.leme. noi tre. cu at*t se vor "m. nimic nu s-a schim.ă.ă vom &olosi platouri separate$ Nu tre. ce vor "ncepe să sosească de a#i 'i vor continua m*ine$ Doctore .uie să depistăm un singur individ. totu'i răspunse prompt8 5 Nu$ !red că avem numai pentru c*teva #eci de pro.uri inutile$ Dumneata te vei ocupa personal de rapoartele chirurgicale$ Fă-le pe cele care sunt urgente 'i ţine-le pe cele care mai pot să a'tepte$ Dacă e0istă diagnostice "n privinţa cărora nu e'ti a. >.e'ti cu mine sau cu doctorul !oleman$ 5 Am "nţeles.oratorului$ =eri&ică toate anali#ele ce tre.at$ 5 Da.lema noastră este una de depistare$ Din cei nouă#eci 'i cinci de oameni. re#erva pentru c*teva #ile$ !*nd răspunse. dec*t pro. !oleman 'i .

elor de la . 0ilo#ă. să #icem o sută$ Dacă presupunem că cinci#eci la sută vor avea lacto#ă po#itivă. spuse )earson$ Asta "nseamnă că tre.iAe 2eddons plecase. mai răm*n cinci#eci la sută pentru anali#e$ Nu vor &i mai multe$ %l privi pe !oleman. )earson "l studie pe t*nărul său coleg$ 5 %n ca#ul acesta.e. dar era mai cinstit &aţă de . "nc*t !oleman era surprins 'i impresionat$ 5 Nu.ţinem p*nă la s&*r'itul #ilei$ %n ca#ul acesta va tre.cNeil$ )earson g*ndea cu voce tare$ 5 =om avea nouă#eci 'i cinci de pro.culturi$ !*te epru.ă pe !oleman$ !oleman "'i scutură capul$ (ătr*nul stăp*nea situaţia cu at*ta siguranţă. continui cu celelalte$ =eri&ică 'i &urnitura de #ahăr$ Ţine minte că ai nevoie 'i de8 gluco#ă.uie să-i o.ă pe (annister$ 5 =reo două sute.iAe$ 4are .indu-i trist lui (annister$ 5 :ăse'ti lista 'i ta.etele "n seturi de c*te #ece$ Folose'te-le mai "nt*i pe cele pe care le ai 'i. o sută cinci#eci sunt$ 5 Atunci comandă "ncă trei sute cinci#eci$ 2ună-l pe &urni#or 'i spune-i să ni le aducă astă#i.stanţele &ără să e#ite$ ermină. #*m.ă avem nevoie de #ece epru. lacto#ă.5 Am "nţeles. apoi spuse8 5 4ricum. &ără nici o "nt*r#iere$ 2pune-le că h*rtiile le re#olvăm mai t*r#iu$ După ce-ai &ăcut asta. =ivian reali#a c*t de mult "i lipsea acesta 'i c*t de lungi "i vor părea #ilele c*nd nu "l va vedea$ %nsă era convinsă că avusese dreptate c*nd "i ceruse să nu mai vină la ea o vreme$ Aceasta le va permite am*ndurora să-'i limpe#ească g*ndurile despre viitor$ Nu pentru că ea ar &i avut nevoie să se mai g*ndească9 era sigură de sentimentele ei. hai să . domnilor$ 2ă "ncepem$ !re#i că am uitat ceva6 "l "ntre. malto#ă.e "nseamnă cinci sute de su.ete cu #ahăr$ !inci#eci de pro. a'tept*nd ca acesta să-i con&irme spusele$ 5 De acord cu dumneavoastră$ 5 (ine$ Asta "nseamnă că pentru o pro. răspunse acesta$ 5 +'ti sigur6 )earson "l privea cercetător$ (annister ro'i.elul cu reacţii pentru 2almonella -5p&i la pagina 'ai#eci 'i 'ase din lucrările de la.ui să "ncepeţi cu recoltarea pro. sucro#ă.em o ca&ea$ )oate că nu vom mai avea oca#ia c*teva #ile de acum "nainte$ 1 Acum. nu cred$ Un moment. după ce . etc$ )earson enumerase toate su.orator$ :ata. manitol.ete sunt curate 'i sterili#ate6 "l "ntre.ucătărie$ 5 Am plecat$ Ale0ander ie'i "n urma lui . să "ncepi să pregăte'ti epru. c*nd le vei primi.

urton intră$ =ă#*nd-o.ilă să ia hotăr*ri singură. poţi să te "m. pentru că dacă era a'a. 'tia oare cu certitudine care-i &useseră intenţiile6 Atunci "i &usese &oarte greu să g*ndească limpede$ %ncepuse cu ceea ce i se păruse &oarte clar. cel puţin.ril.a "ngrijorată dacă . "ntr-o cameră mică de consultaţii. 'e&ul secţiei de medicină internă se simţea deposedat de rolul principal "n cri#a care se declan'ase$ Uneori se imagina ca o persoană providenţială.raci$ La "nceput. era gelos pe &elul "n care situaţia &usese stăp*nită p*nă acum de doctorii 4CDonnell 'i )earson$ La urma urmei.uia să recunoască &aptul că măsurile luate de 4CDonnell 'i )earson se dovedeau .ase dacă era de demnitatea lui să participe la aceste e0aminări &i#ice$ %n cele din urmă hotăr*se că da.ase dacă acestea nu se puteau interpreta gre'it. aveau cu toţii dorinţa de a pune capăt acestei situaţii deplora.chiar era6 %i trecu prin minte pentru prima dată că purt*ndu-se a'a. "n locul 'i la timpul cel mai nimerit6 2e au#i o . doctorul Harvey !handler tocmai terminase de e0aminat un .iAe a'a-i "nţelesese spusele. dar oca#iile care ar &i putut susţine acest punct de vedere se dovedeau a &i mult prea rare$ Acum.iAe să-'i dovedească dragostea &aţă de ea.unul mers al tre.urilor "n spital$ %n acela'i timp "nsă. 'e&ul secţiei de medicină internă se "ntre. era adevărat. sunt at*t de răvă'ită7 1 +0aminarea &i#ică a personalului spitalului se des&ă'ura "ntr-un tempo &e. apoi se "ntre. a'a cum &ăcea 'i ea acum. =ivian uită că era o t*nără de nouăspre#ece ani. ar &i părut că n-are "ncredere "n el 'i că este incapa.uise un rol de m*na a doua. 'i "ntinse m*inile spre mama ei$ 5 Ah.ligat moral să stea "n &runtea trupelor "n timpul asaltului$ De &apt.ine să acţione#i.uia urmat$ 2e g*ndea dacă n-ar &i nimerit să-l cheme.ileţel ca să-i e0plice ceea ce intenţionase cu adevărat$ Dar. chiar 'i acum.une 'i că. dar poate că după ce avea să se mai g*ndească.ă "nţelesuri ascunse.ilă să răspundă sentimentelor lui$ Nu păruse s-o interprete#e ast&el. era chirurg. mamă. la care nu se g*ndise niciodată$ !um puteai oare să-ţi dai seama cum era cel mai . c*nd avusese o ast&el de oca#ie "n m*nă. sau să-i trimită un . 'i se comportă ca un comandant care se simte o.oală care ţinea strict de medicina internă$ %ntr-un &el. se tre#ise că i se atri. "i cerea de &apt lui . sau să ai. capa.ile$ 2e "ncruntă u'or 'i-i spuse .ucătarului8 .ra ti&oidă era o .ucătar$ 5 :ata. dacă nu chiar unul &ără nici o importanţă$ 4ricum. tre. avea să hotărască drumul ce tre. accept*nd-o pe a ei &ără o.iecţii$ =ivian se "ntre.ătaie u'oară "n u'ă 'i doamna Lo. iar &e. 4CDonnell era pre'edintele consiliului de conducere 'i era răspun#ător de .

ucătărie intră. spuse !handler$ Una este de la psihiatrie.ucătărie$ 5 Da. spuse 4CDonnell ca pentru sine$ 5 +0act$ Nu e0istă nici un alt numitor comun.ai "nt*i. dar se hotăr" că nu merită să acorde at*ta importanţă &aptului$ %n a&ara de&ectului minor că 4CDonnell era puţin cam prea democratic pentru gusturile lui. ţin*nd "n m*nă o &i'ă$ 5 Dă-mi mie asta$ .ările lui !handler 'i acesta "ncepu să complete#e &ormularul$ !a "ntotdeauna. a'a este$ 5 Două paciente sunt asistente.a loc te rog$ )use &i'a "n &aţa lui 'i luă un &ormular ce tre.ui să-i mai "mpră'tiem$ 5 Da.ioticele$ Acum cincispre#ece ani am &i avut mare . re#ultatul putea &i dat ca model 'i putea &i inclus "n orice manual de medicină$ .u&etul spitalului$ Nu este nici o urmă de "ndoială că de acolo pleacă totul$ 5 (ine.oli ai su&erit tu 'i &amilia ta.ăr.5 2ă &ii e0trem de atent "n privinţa igienei$ !urăţenie a. categoric mult mai . după ce termina.ătaie de cap$ 5 Da. o t*nără lucrătoare de la .olnavii de ti&oidă 'i cei patru suspecţi6 5 %i poţi considera deja patru ca#uri clare.solută la . dar sunt medici care au prea mulţi 'i va tre.aţi$ Unul este muncitor la centrala termică.inet$ 5 (ună$ !um merge6 !handler vru să răspundă la "nceput "n doi peri. la care se mai adaugă doi suspecţi$ 5 +ste vreunul "n pericol6 5 Nu cred$ 2lavă domnului că s-au descoperit anti. să-mi spui de ce . eu am să consult p*nă c*nd o să termin$ Nimic nu tre.uie să ne oprească. dec*t m*ncarea de la spital$ oţi cei a&ectaţi au luat masa la . alta de la urologie$ !eilalţi doi sunt . nu te mai reţin$ . !handler spuse cam "nţepat8 5 2pune-i. te rog.il$ 5 Nu mai 'tiu c*ţi am consultat$ !red că am reu'it să văd destui.un dec*t predecesorii săi$ A'a că răspunse destul de ama. dar "ncă nu am descoperit nimic$ 5 !um se simt . domnule doctor$ 5 . domnule doctor$ Bent 4CDonnell intră c*nd .ai a'teaptă doi oameni a&ară. iar celălalt este &uncţionar la registratură$ 5 oţi din sectoare cu totul di&erite. asistentei să-l trimită pe următorul$ 5 2igur$ 4CDonnell ie'i 'i. c*teva clipe mai t*r#iu. era un om &oarte potrivit "n &runtea spitalului.ucătarul ie'ea din ca. indi&erent c*t durea#ă$ 5 Ai dreptate$ e las$ )uţin iritat. c*t poţi să-ţi aminte'ti$ 2ă "ncepem cu părinţii$ Fata răspundea la "ntre.uia completat "n timpul consultaţiei$ 5 Da.

elu'$ U'ile se tr*ntiră 'i ma'ina plecă$ Un . 4CDonnell "'i propuse să anali#e#e implicaţiile evenimentelor ce se succedaseră at*t de rapid "n #iua aceea$ +ra amia#a 'i.u'iri rapide care avea să urme#e6 Fuseseră vinovaţi cu toţii de comoditate.a.ăr.i'nuise$ Un .unia noastră.unării$ )arcă toate nca#urile "ncepuseră să curgă dintr-o dată$ De ce6 !um se "nt*mplase6 +ra cumva un simptom al unui rău care. care-i "ncredinţă &emeii un .une intenţii ale noastre6 Am &ost or.at. ca o sa. at*t de siguri. epidemia de &e. că această administraţie este mai .erger.il s-o &acă$ %ntr-o succesiune rapidă 'i nea'teptată. g*ndi el$ Am muncit să o &acem a'a$ Aveam de g*nd să construim un templu al sănătăţii.ntră o ma'ină$ Din ea sări un . ameninţa să se răsp*ndească "n a&ara spitalului. apoi. pentru gre'elile pe care le &acem6 =om 'ti vreodată dacă am &ost iertaţi6 %n secunda următoare g*ndi mai practic8 După #iua de a#i. mai grav. 4CDonnell trecea pe culoarele spitalului nevă#*nd nimic "n jurul lui$ Ajunse la .oare$ Apăru apoi o asistentă. retragerea din activitate a lui !harles Dorn. "nc*t "i &usese imposi.ăr.iroul său$ 2e duse direct la &ereastră 'i privi "n curtea spitalului$ !a "ntotdeauna.e. "n &runte cu el.ătr*n "n haină de ploaie "l opri$ )ărea nehotăr*t unde să meargă$ (ăiatul "i arătă cu degetul "ntr-o direcţie 'i. la puţin timp după aceea. datorită dăruirii noastre. tre. ignor*nd realitatea de &iecare #i6 !e am reu'it să reali#ăm aici6 +ste cu adevărat un loc pentru sănătate6 2au "n ne.ăiat cu c*rje "i intră "n ra#a vi#uală$ 2e mi'ca repede9 pro.ie a ră#. se "nt*mplaseră at*t de multe lucruri. care ajută apoi o &emeie să co. g*ndi 4CDonnell$ 2untem demni de ei6 /eu'itele noastre pot compensa e'ecurile6 =om &i vreodată iertaţi. 4CDonnell6 ?+ram toţi siguri. unde să se "nveţe 'i să se practice medicină de calitate$ Am e'uat oare "n cele mai .at 'chiopăta.ună dec*t cea precedentă. nedetectat p*nă acum pusese stăp*nire pe "ntregul spital6 4are mai urmau 'i altele6 4are era semnalul unei pră. de#in&ectat 'i gol6@ )reocupat de g*ndurile intense ce-i ardeau mintea. porniră am*ndoi spre intrarea spitalului$ ?=in la noi cu credinţa că "i putem ajuta. "ncep*nd cu dimineaţa aceea.il se o. spre idealuri prea "nalte.. acolo era un &urnicar de oameni care veneau 'i plecau$ Un .ră ti&oidă ce.uie să ai. ca urmare. am &ăcut un morm*nt vopsit "n al. susţinut de o &emeie$ .inetele organi#ate ad-hoc. la "nceput &usese diagnosticarea gre'ită a .Unul din motivele pentru care !handler era 'e&ul secţiei de medicină internă era &aptul că era un specialist meticulos 'i con'tiincios$ 1 %ndepărt*ndu-se de ca.iţi6 Am ridicat ochii prea sus. moartea lui$ Apoi urmaseră demiterea lui )earson.olii copilului 'i.ă loc multe . descoperirea &aptului că o regulă de igienă elementară nu &usese respectată mai mult de 'ase luni 'i.

te rog să "nţelegi$$$ 5 +ste ultimul tău răspuns6 =ocea ei era "ncă . spuse el 'i lăsă tele&onul "n &urcă. aproape m*ng*ietoare$ 5 re. mai multă autocunoa'tere$ Fie ca #iua de a#i să răm*nă ca un semn luminos 'i strălucitor.ilă de iritare$ %'i dorea să &ie cu Denise$ Dacă ar &i &ost l*ngă ea.uia să se e0tindă 'i la alte sectoare.uie să &iu aici p*nă c*nd se re#olvă situaţia.l*ndă. reorgani#area tre. nu numai cele 'tiute deja. dar cu siguranţă cineva va putea să-ţi ţină locul$ +ra evident că Denise nu avea nici cea mai mică intenţie să "nţeleagă$ 5 . ar &i reu'it s-o &acă să "nţeleagă$ Ar &i reu'it oare6 5 Din păcate. Bent. dar 'i cele pe care "ncă nu le cunoa'tem$ re. imediat ce voi avea timp$ 5 Da. vreau să vii la Ne3 KorA la s&*r'itul săptăm*nii$ Am oaspeţi vineri seara 'i intenţione# să te pre#int$ Bent e#ită c*teva secunde$ 5 %mi pare rău.an$ +ra Denise$ =ocea ei avea aceea'i tonalitate care-l atrăsese de prima dată$ 5 Bent. nu 'tiam ce se va "nt*mpla$ 5 u răspun#i de spital.uia "nceput cu patologia$ 2lă. aveţi un tele&on interur.iciunile de acolo "ncepuseră să-'i &acă simţite e&ectele$ După aceea. privind g*nditor "nainte$ . o cruce a regretelor.schim.ă tem că nu se poate$$$ La celălalt capăt al &irului se lăsă lini'tea pentru o clipă$ Apoi. dragul meu. Denise. Bent$ La revedere$ 5 La revedere. nu voi reu'i să vin$ 5 Dar tre!uie să vii.ări$ Acestea tre. unde . eu sunt o &emeie &oarte posesivă$ 5 Denise. dragul meu. Bent$ =ocea ei era insistentă$ Am trimis deja invitaţiile 'i nu le mai pot contramanda$ 5 !red că nu "nţelegi$ Bent reu'ea cu greu să-'i găsească cuvintele potrivite$ Avem o epidemie "n spital$ re. dragă.uie$ %mi pare rău$ e sun eu.uie să e0iste mai multă autocritică. mi-ai spus că ai să vii oric*nd o sa te chem$ =ocea ei ascundea o urmă impercepti. chiar te rog. iar după aceea vor mai &i multe lucruri de &ăcut$ 5 Dar.ănuia că era necesară$ +ra hotăr*t acum că lucrările la noua clădire a spitalului să "nceapă "n primăvară. iar cele două programe puteau să se des&ă'oare "n paralel$ 4CDonnell "ncepu să-'i &acă planuri$ ele&onul porni să sune$ 5 Domnule doctor 4CDonnell. semnul unui nou "nceput$@ +rau &oarte multe lucruri de &ăcut de acum "nainte$ re. o au#i pe Denise spun*ndu-i "ncet8 5 e-am prevenit. Denise.uie să acopere golurile.

oratorului de patologie$ Fiecare era etichetată pentru a-i &i identi&icată provenienţa$ )earson stătea pe un scaun de lemn "n capătul mesei 'i le adăuga c*te o etichetă cu seria de la. singur pe o latură a mesei. con'tient de pre#enţa lui )earson "n "ncăpere$ 5 Domnule doctor. hotăr*se că nu su&ereau am*nare$ La. dar la scurt timp după aceea "l stinsese$ .ator. trecea &iecare pro.ator$ 5 +u$$$ adică noi$$$ am hotăr*t să vă urmăm s&atul$ =oi "ncerca să . se păruse aproape la &el de neplăcut ca 'i mirosul din la. pe care . la &iecare deplasare găsea o nouă melodie$ !*nd venise prima dată.leme. se distra de minune c*nd aducea pro. a'e#*nd o serie de pro.i "ncet.e veniseră la la. Ale0ander luă o pro.ă8 5 Doriţi să puneţi &ri'ca 'i #ahăr "n ale dumneavoastră. toţi cei din cameră &umau$ )earson scotea nori gro'i de &um ca să com.ai am 'ase arome pentru dumneavoastră. unde "ncepeau să se de#volte su. "l vă#u pe !oleman l*ngă el$ =or. domnule doctor$ Acum. "i o&erise un tra.ă "n spatele său. erau a'e#ate pe masa din centrul la.ră ti&oidă$ A'a cum pre#isese doctorul )earson. c*teva pro.ai t*r#iu. "i spusese lui !oleman8 5 . apoi "ncepu să &acă anali#a$ După ce termina.ele pentru anali#ă 'i.ă 'i scoase capacul păhărelului de carton. du'manul declarat al lui (annister.e "n &aţa lui )earson. a' vrea să vă spun ceva$$$ 5 !e este6 !oleman duse 'i el o cultură la incu. ducea culturile la incu. "l privise pe (annister 'i spusese o.orator 'i pregătea &i'ele pe care mai t*r#iu urmau să &ie trecute re#ultatele$ După ce termina pregătirea preliminară.iroul lui )earson.ai devreme. "l "ntre.orator de ieri după-masă.ra#nic8 5 Au găsit cel mai potrivit loc să depo#ite#e rahatul$ .oratorul puţea "ngro#itor$ !u e0cepţia lui !oleman.uc lui !oleman 'i t*nărul patolog "l aprinsese.1 +ra dimineaţa celei de-a doua #ile de c*nd se declan'ase epidemia de &e. unde David !oleman 'i <ohn Ale0ander lucrau cot la cot pentru pregătirea culturilor$ (annister.ele. domnule doctor6 )earson mormăi 'i continuă să scrie$ <ohn Ale0ander lucra metodic. se ocupa de alte pro. dar majoritatea ajunseseră "n primele ore ale dimineţii$ )ro. concentr*ndu-se la ceea ce avea de &ăcut$ !u aceea'i u'urinţă a mi'cărilor.e$ .ator.ată mirosul ce se "nălţa din păhărelele cu pro.it$ !*nd se "ntoarse de la incu.culturile$ +ra un proces care nu putea &i gră.orator$ *nărul curier al spitalului. instalat acum "n .cNeil. puse "n păhărele de carton. pe care !oleman o remarcase de la prima lor "nt*lnire.

domnule doctor.ele ar putea schim.ă )earson privindu-i$ !oleman se "ntoarse la masa de lucru. apoi "l va avea pe .ă8 !um se simte soţia dumitale6 Ale0ander răspunse lini'tit8 5 4 să se simtă . li. mulţumesc. pro. ca să se g*ndească la ceea ce va urma6 Doar se iu.iAe numai pentru ea. cu c*tva timp "n urmă$ 5 Da6 )earson "l privi tăios pe Ale0ander$ >i cum ai să te descurci6 5 2oţia mea va munci pentru asta.orator. m-am g*ndit că 'i eu a' putea munci c*teva ore la la.iAe să stea departe de ea$ ?2ă trimit oare după el6@ se "ntre.ă$ )rivirea i se "ndreptă spre tele&on9 dacă "l suna.eau. deschise capacul unei pro. dar noi credem că merită e&ortul$ 5 . =ivian se străduia să citească un roman pe care i-l adusese mama ei. apoi )earson spuse "ncet8 5 A' &i vrut să-ţi spun ceva. "'i domină impulsul de moment$ Nu7 =a a'tepta$ +ra deja a doua #i$ !elelalte trei vor trece repede.e noi 'i răspunse pe un ton neutru$ 5 <ohn tocmai mi-a spus că s-a hotăr*t să urme#e &acultatea de medicină$ L-am s&ătuit 'i eu să o &acă. domnule doctor$ Apoi. dar e#ita$ %ntr-un t*r#iu. dar nu cred că vor. "ntre. domnule doctor$ !*teva momente se lăsă o lini'te st*njenitoare. pentru totdeauna$ %ntr-o cameră destinată personalului medical. să stea despărţiţi c*teva #ile. spuse Ale0ander privindu-l &i0. asta nu era su&icient6 2ă sune6 .un &ace6 "ntre.ucul$ )ărea că dore'te să spună ceva.il că ar &i venit imediat$ 4are chiar avea importanţă ideea aceasta caraghioasă a ei. dar g*ndindu-se la scopul &inal. .er pentru o jumătate de oră.ă .iAe 2eddons stătea "ntins "ntr-un &otoliu ad*nc de piele$ Făcea e0act ceea ce "i rugase =ivian8 se g*ndea cum va &i să stai l*ngă o soţie care are un singur picior$ . dar mintea sa nu reu'ea să reţină cuvintele$ 4&tă 'i lăsă cartea din m*nă$ %n acel moment 'i-ar &i dorit cu disperare să nu-i &i cerut lui .*na "i tremură$ +ra c*t pe ce să ridice receptorul.un$ 5 !e lucru .da7 )earson aruncă un nor de &um 'i-'i puse jos tra. nu cred că ar putea$ 1 2ingură "n camera de spital. "n a&ara orelor de 'coală$ Foarte mulţi studenţi procedea#ă a'a$ Nu-mi &ac ilu#ii că va &i u'or. spuse !oleman cu sinceritate$ 2unt convins că &aci un lucru .ucur &oarte mult. se a'e#ă.a ceva$ 5 Nu.a.ine.&ac &acultatea de medicină$ 5 .

ră ti&oidă. nu acum$ %nsă tre.D4UĂN+!.orator munca este enormă 'i eu sunt convins că nu au pierdut timpul$ 5 Dar nu condamn pe nimeni. va tre. patru dintre pacienţi. 4rden (ro3n 'i Bent 4CDonnell "l ascultau pe Harry omaselli vor.ucătăriile$ 5 Dar ei "'i dau seama ce "nsemnea#ă asta6 4CDonnell se ridicase "n picioare 'i vor. ai putea veni aici la ora cinci să te "nt*lnesti cu repre#entantul comisiei6 5 Da.a propui6 "ntre.ui să "nchidem . 'i noi nu am reu'it "ncă să locali#ăm sursa7 5 Fără discuţie. cu chipurile "ngrijorate. chiar aici "n spital.ui să "nchidem . p*nă atunci vor a&la cine este$ 4CDonnell se "ntoarse spre omaselli$ )oţi să-i convingi pe cei de la !omisia de sănătate să a'tepte măcar p*nă m*ine la amia#ă6 5 Am "ncercat$ Ne-au dat deja patru #ile 'i nu vor să mai a'tepte$ /epre#entantul lor a &ost aici de dimineaţă 'i se va "ntoarce la ora cinci$ Dacă nu sunt noutăţi p*nă atunci.ui să le acceptăm hotăr*rile$ 5 >i "ntre timp.uitorii de hrană.ui să &iu aici$ 1 . >. dar pentru ei nu contea#ă$ 2e tem ca epidemia să nu se răsp*ndească "n ora'$ 5 Nu avem ve'ti de la patologie6 "ntre.ră ti&oidă$ 2pitalul era "n carantină$ %n .ucătăria$ Bent. ce nai.ea agitat$ Nu 'tiu că acest lucru "nseamnă practic "nchiderea spitalului6 !red că le-ai spus că nu ne putem permite să cumpărăm m*ncarea din e0terior$ 5 Le-am spus. pentru la. 'i &ără să scoată o vor. #ece ca#uri de &e.ă 4rden (ro3n$ 5 Nu.iroul administratorului. se răsti 4rden (ro3n$ !el puţin. +ra puţin după pr*n#$ recuseră patru #ile de la declan'area primelor ca#uri de &e.uiau să apară ni'te re#ultate$ 5 <oe )earson mi-a spus că se a'teaptă să termine m*ine dimineaţă$ Dacă purtătorul de ti&oidă este printre distri. spuse 4CDonnell morocănos$ !red că ar tre. va tre. /+.ă 4rden (ro3n$ 5 >i noi muncim$ Acţionăm.dător$ 5 !omisia sanitară a ora'ului ne dă un ultimatum p*nă diseară. presupun*nd că va tre.ind la tele&on$ 5 Da$$$"nţeleg$$$ dacă va &i necesar vom &ace tot ce tre.urat$ %n patru #ile.uie$ Ne vedem la ora cinci$ La revedere$ 5 +i6 "ntre. răspunse 4CDonnell$ %ncă mai lucrea#ă$ Am &ost la ei acum o jumătate de oră$ 5 Nu pot "nţelege7 )re'edintele consiliului de administraţie era &oarte tul.ă. răspunse omaselli calm$ Dacă nu reu'im să locali#ăm purtătorul de ti&oidă p*nă atunci.ă 4rden (ro3n neră.

era con'tient de o.atoare.ase el$ 5 4pt#eci 'i nouă. )earson "ntre. iar !oleman nu reu'ise să-i dea de urmă.iroul de la patologie$ Nu se .orator era egalată doar de o.oseala i se citea "n "ncetineala mi'cărilor$ De patru #ile 'i trei nopţi de c*nd stătea "n spital. răspunse !oleman veri&ic*nd o listă$ . o singură dată venise "naintea lui <ohn Ale0ander. 'i atunci doar cu c*teva minute$ %n rest "l găsise "ntotdeauna pe tehnician lucr*nd.ai avem "ncă cinci "n incu.senţa sa 'i se apucase să anali#e#e culturile 'i su. ca )earson. după ce veri&ică ceea ce &ăcuse "l lăsă să lucre#e singur$ %ntorc*ndu-se de .iect pe care !oleman nu-l apro&undase.servate la t*nărul la. plec*nd de la la. ca o ma'ină de preci#ie. "ncercănaţi.ă8 5 !are e situaţia cu su.ire de acesta.ă o discuţie amănunţită cu el$ )utea să-i dea t*nărului multe s&aturi &olositoare. de'i părea mai odihnit dec*t v*rstnicul său coleg 'i. "nc*t doctorul )earson.aţi care munceau acolo$ Doctorul <oseph )earson era tras la &aţă.ăr. dar nimeni nu 'tiuse unde plecase. spuse )earson pe jumătate pentru el.culturi patru#eci 'i două 'i s-au plantat două sute opt#eci de su. culese din propria sa e0perienţă$ . sau nu mai puteau &i remarcate$ !oleman .a !oleman spre Ale0ander.ierise de două #ile. iar o. a doua #i$ De'i venea &oarte devreme. după ce calculă "n g*nd$ )rivindu-l pe <ohn Ale0ander.ă dacă putea să re#iste c*t )earson$ 2pre deose. dar "'i propuse ca imediat după re#olvarea cri#ei prin care trecea spitalul să ai.culturi$ 5 %nseamnă că mai avem "ncă o sută #ece su. !oleman dormise "n toate cele trei nopţi.culturile$ 5 !*te am &ăcut6 "ntre.orant dispăruseră.oseala ce-l marca 'i se "ntre.ă ce simţea acest t*năr acum 'i.ăr. avea ochii ro'ii.orator la mie#ul nopţii 'i "ntorc*ndu-se la 'ase.culturi de veri&icat. nu dăduse nici o e0plicaţie pentru a. &ără să a&i'e#e vreun semn de neglijenţă a ţinutei. deci vor &i gata m*ine dimineaţă$ David !oleman. hainele "i erau 'i&onate 'i părul "nc*lcit$ %n a doua #i lipsise o perioadă de c*teva ore. iar re#ultatele le trecea "n &i'e cu un scris &oarte citeţ$ Ale0ander era competent 'i con'tiincios "n ceea ce &ăcea. a'a cum &ăcuse de la "nceput.e veri&icate.ănuia că "ncă mai su&erea. "ntruc*t administratorul 'i Bent 4CDonnell "l căutaseră de mai multe ori$ )earson apăruse . starea de 'oc 'i deprimare ce putuseră &i o. chiar dacă nu se mani&esta 'i simţise ceva din su&erinţa lui chiar "n anunţarea intenţiei de a urma &acultatea de medicină$ +ra un su. David !oleman se "ntre.culturile6 5 Din opt#eci 'i nouă de pro. &urase doar c*teva ore de somn pe o canapea pe care o pusese "n . s-au separat pentru su.oseala celor trei .ensiunea din la.rusc. dacă nu cumva munca aceasta istovitoare o &ăcea pentru a scăpa de durerea sa personală$ recuseră patru #ile de c*nd "i murise copilul$ %n acest timp. cu mi'cări scurte 'i sigure.

iar pregătirea lor urma să continue p*nă "n #iua următoare$ %n momentul acela.orator continuase &ără "ntrerupere$ Din a doua #i. de'i aproape toate veri&icările &useseră &ăcute. răspunse$ 5 Da6 Nu.uia să le evite$ Al patrulea mem.uirea m*ncării.oseală.culturi la care se re&erise <ohn Ale0ander se găseau pe ra&turile din jurul la.ru al echipei iniţiale din la. !arl (annister.atoare$ Dar. &ără să-l mai consulte pe )earson. se pră.ator cu o #i "nainte erau gata să &ie anali#ate$ Doctorul )earson "'i "mpărţise &orţele ast&el ca să dea continuitate activităţii$ +l 'i cu <ohn Ale0ander &ăceau anali#ele.u'i pe un scaun 'i "nchise ochii$ 5 De ce nu te odihne'ti o oră sau două. am să sun imediat ce descopăr ceva$ <ohn Ale0ander. toate pro.servă surprins că se mai dusese "ncă o #i$ +ra ora cinci &ără #ece minute$ 1 Bent 4CDonnell puse tele&onul "n &urcă$ /ăspunse la "ntre.ună parte din nopţi.ele &useseră str*nse$ !olectarea lor se &ăcuse de la tot personalul din spital implicat "n vreun &el "n primirea.or*t deodată de o.ai &ac o serie 'i pe urmă plec$ Luă un stativ cu su.oratorului. cele GEF de su.orator.ator. pregătirea 'i distri. o.elor ce mai rămăseseră$ Acum. "n primul r*nd din punct de vedere &inanciar.oratorului 'i "n incu.(ine"nţeles.ele ce &useseră . a'a cum spusese 'i Ale0ander. scoase o &i'ă necompletată 'i "ncepu să "n'iruie cele #ece epru.oratorului 'i ajut*ndu-i pe ceilalţi c*t putea$ %n dimineaţa asta. nimic "ncă$ =ă repet. era temporar scos din u#$ (ătr*nul tehnician lucrase timp de trei #ile 'i o . nu-i va &i u'or. dar !oleman putea să-i trase#e ni'te jaloane 'i să-i de#văluie unele capcane pe care tre.ete pe care se pregătea să le anali#e#e$ )rivind ceasul de pe peretele la. la soţia ta. &ără să proteste#e$ Activitatea de pregătire a pro. care era mai aproape de el. totu'i.area nerostită a lui omaselli$ 5 <oe )earson nu are nici o noutate$ . "nc*t David !oleman. iar !oleman continua pregătirea pro.culturi din incu. pe care-l căutaseră cu at*ta perseverenţă. toate pro. &ăc*nd singur toată munca de rutină a la. să stai puţin cu ea6 Ale0ander se ridică "n picioare$ >tia că dacă răm*nea a'e#at prea mult putea să adoarmă &oarte u'or$ 5 .rei ti&oide. epui#area sa era at*t de evidentă. #i 'i noapte$ ele&onul sună 'i. )earson.ăgate la incu.elor ce soseau "n la. "n a patra #i. nici una nu-l de#văluise pe purtătorul &e. "i ordonase să plece acasă$ (annister plecase recunoscător. <ohn6 De ce nu mergi sus. do.

am să a'tept 'i eu cu voi$ După o pau#ă. ce nu puteau &i deplasaţi$ Din ceilalţi pacienţi.#. 'tiind că procesul de trans&erare tre.uite "n spital numai pacienţilor grav . alţii. devreme.ine. dacă nu deranje#.iroul administratorului$ Ascultă cu atenţie raportul lui omaselli despre ceea ce mai &usese "ntreprins de la "nt*lnirea lor. unii. am*ndoi 'tiau că se apropiau de punctul "n care activitatea "n spital urma să &ie oprită$ %ncă de după-amia#ă. pre'edintele "i spuse lui 4CDonnell8 5 Bent.olnavi. mut*nd pacienţii din paturi pe tărgi 'i "n cărucioare cu rotile. lucrul acesta nu este important acum. pentru care tratamentul "n spital era &oarte important. a'teaptă să vină$ 5 Atunci. o sută de porţii urmau să &ie pregătite de două restaurante locale pentru pacienţii cu regim normal$ )orţiile acestea urmau să &ie distri.anii 'i in&luenţa pentru a-'i sprijini prietenul.ucni &urios8 5 2ă-l ia dracu pe +ustace 23ayne 'i manevrele lui de culise$ 5 )ermite-mi să-ţi amintesc. p*nă noaptea t*r#iu.ru$ )entru prima dată "n patru#eci de ani de e0istenţă.ească cu el$ Nu putea &i dec*t un motiv9 . tratea#ă-l măcar politicos$ 4CDonnell "l privi tăios pe (ro3n$ ?Foarte .aţii erau con'tienţi de implicaţiile acestei lipse de noutăţi$ De asemenea. c*t se putuse. asistentele 'i medicii lucrau intens. cu patru ore "n urmă$ 5 /epre#entanţii !omisiei pentru sănătate au venit6 5 %ncă nu. g*ndi el$ Dacă-i . &useseră trans&eraţi la alte spitale din (urlington 'i din "mprejurimi$ !u o oră "n urmă. intrase "n acţiune planul lui Harry omaselli de a aduce hrană din e0terior$ %ncep*nd cu micul dejun din #iua următoare.ru al consiliului de administraţie$ 4rice nemulţumire ţi-ar produce acest om.e'ti despre un mem.ătr*nul intenţiona să-'i &olosească .un simţ$ . dar am să ţi-l spun. te roagă să mergi să-l ve#i$ )e moment. "l "ntrerupse 4rden (ro3n cu răceală. Harry omaselli dăduse ordin să "nceapă evacuarea$ %n &aţă la urgenţă "ncepuse să se &orme#e o coloană de am. pentru că acum mi-a venit "n minte$ Am primit un tele&on de la +ustace 23ayne$ După ce se va termina odată ne.unia asta.olnavi$ 2e au#i o .uia să continue neapărat.ulanţe. &useseră e0ternaţi 'i trimi'i la casele lor. pe doctorul <oseph )earson$ După toate c*te se "nt*mplaseră i se părea de necre#ut să e0iste at*ta "ng*m&are 'i lipsă de .ătaie "n u'ă 'i 4rden (ro3n intră "n . că "nt*mplător vor.iroul administratorului arăta că am*ndoi . ce &useseră adunate prin intervenţii tele&onice de peste tot de unde se putuse$ %n acela'i timp.ăcerea care se lăsă "n .ăr. spitalul "i alunga de la u'ile lui pe cei . pregătindu-i pentru această călătorie nea'teptată$ +ra un moment trist 'i sum. "n saloane 'i "n pavilioanele particulare. insolenţa acestei cereri "l lasă pe 4CDonnell &ără grai$ +ra evident de ce dorea +ustace 23ayne să vor.

ui să a&li.ucnirea unei certe teri. cu 'ase săptăm*ni "nainte 5 #iua "n care.vor. scandal să &ie$ Am terminat pentru totdeauna cu manevrele de culise@$ %n acel moment.ă$ )earson porni "n "nt*mpinarea lor. după ce Nor. 'terg*ndu-'i m*inile de halatul murdar$ 4CDonnell &ăcu pre#entările 'i. repre#entantul !omisiei pentru sănătate din (urlington$ %n spatele lor venea doamna 2traughan 'i un t*năr asistent al repre#entantului !omisiei.a de scandal. primise primul avertisment al iminentei deteriorări a situaţiei din spital 5 clopotele .ucătăriilor$ 5 Astă#i6 "ntre. 'i nu cred că eu a' putea să &ac ceva "n plus &aţă de ceea ce &ac patologii dumneavoastră$ La insistenţele lui 4CDonnell acceptase să meargă 'i.ile "ntre el 'i 4rden (ro3n$ %'i dădea seama că de c*teva #ile toţi erau marcaţi de o stare de tensiune anormală. doctorul Ford e#itase$ 5 Nu a spus nimeni că nu &aceţi.ătr*n imediat ce va putea$ .ilul să depistăm sursa de in&ecţie. al cărui nume 4CDonnell nu-l reţinuse$ Acum.ă )earson uluit$ .ă8 5 Aţi descoperit ceva6 5 %ncă nu$ După cum vedeţi. spuse 4CDonnell$ Doctorul Ford a ordonat "nchiderea .ăcar veţi vedea cu ochii vo'tri că &acem tot posi.oratorul de patologie$ <ohn Ale0ander ridică privirea de la masa de lucra c*nd grupul intră "n la. grupul plecă să vi#ite#e secţia de patologie$ 5 .ndi&erent de ce va spune 23ayne.orator.ert Ford. apoi "'i vă#u mai departe de trea. iar "n &ond.isericii /edeemer anunţară ora pentru micul grup ce se deplasa pe culoarele spitalului$ !ondus de 4CDonnell. repre#entantul !omisiei "ntre.ert Ford 'i )earson "'i str*nseră m*inile. c*nd &uria i se mai domolise. acum "'i dădea seama. indi&erent de consecinţe$ La sugestia lui 4CDonnell. acum. "i spuse repre#entantului !omisiei$ La "nceput. 4rden (ro3n nu &ăcuse dec*t să transmită un mesaj$ /ă&uiala lui era cu +ustace 23ayne 'i era hotăr*t să-l "nt*lnească pe . cred că ar tre. se "ndreptau spre la. sună inter&onul de pe masa administratorului$ 5 Domnule omaselli. 4CDonnell era hotăr*t să "l pună la punct. grupul "i includea pe 4rden (ro3n. repre#entanţii !omisiei pentru sănătate au sosit$ +ra cinci &ără trei minute$ 1 ot a'a cum &ăcuseră "ntr-o dimineaţă. 'e&ul secţiei de chirurgie "'i dădu seama că "ntreruperea ce survenise cu c*teva minute "n urmă prevenise i#. muncim$ 5 <oe. Harry omaselli 'i doctorul Nor.

dar &erm$ 4ricum.5 .elul intitulat 2almonella tip&i. dar oric*nd se poate răsp*ndi 'i "n a&ară$ La asta ne g*ndim$ 5 <oe. veri&ic*nd ta. &ără ga#$ 5 !orect$ . spuse8 5 Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi #iua$$$ :rupul se "ntoarse.anitol$ 5 . mai servim masa de seară 'i at*t$ rimitem acasă toţi pacienţii care pot &i trimi'i. <oe.alto#ă$ 5 Acid.elul$ )earson "ncuviinţă$ )use epru.ă tem că da.osită$ 4mule. cu vocea certăreaţă 'i ochii scăpăr*ndu-i pe &aţa o.oratorul$ Dacă Ale0ander avea dreptate. nu ga#$ ensiunea din cameră cre'tea$ 5 .eta la loc 'i o luă pe a doua$ 5 Lacto#ă$ 5 Nu acid. nu ne putem asuma acest risc$ 5 Dar "nchiderea . hotăr*rea nu este "n "ntregime a mea$ Nu putem risca o epidemie "n ora'$ )e moment o aveţi "năuntru. iar pe ceilalţi "i trans&erăm$ 2e lăsă tăcerea$ Faţa lui )earson se "ncreţi$ 4chii săi ad*nc "ncercănaţi păreau gata să pl*ngă$ . să plece 'i 4CDonnell spuse lini'tit8 5 2ă-ţi spun drept.iochimice ale . se pregăti să citească$ )earson luă prima din cele #ece epru.ă )earson agitat$ 5 :ermene ti&oid$ 5 2ă văd 'i eu7 )earson traversă "n &ugă la.ăcar p*nă atunci$ 5 . nici eu$ +rau la u'ă c*nd <ohn Ale0ander strigă8 5 L-am găsit$ :rupul se "ntoarse ca la comandă$ 5 !e-ai găsit6 "ntre.ucătăriilor "nseamnă "nchiderea spitalului$ )earson spumega$ %n mod sigur mai puteţi a'tepta p*nă dimineaţă$ .ă tem că nu$ Doctorul Ford era politicos. nu ga#$ 5 (ine$ 2ucro#ă$ 5 Nu acid. "nsemna că reu'ise$ Urmăre'te-mă după listă$ <ohn Ale0ander luă o carte 'i o deschise la gra&icul reacţiilor . răspunse Ale0ander.ediu acid. interveni omaselli. noi am muncit toată noaptea 'i vom termina totul p*nă m*ine la pr*n#$ Dacă e0istă un purtător.acteriilor "n #ahăr$ )un*nd degetul pe ta. &ără ga#$ . spuse Ford. &ără ga#. avem toate 'ansele să "l descoperim$ 5 %mi pare rău. spuse Ford$ 5 Dar nu puteţi &ace asta7 +ste ridicol7 +ra din nou agresivul )earson.ete 'i strigă8 5 :luco#ă$ 5 Formaţie de acid.ai mult 'opt*nd.

asistenta 'e&ă intră "n camera lui =ivian$ 5 Da. "i spuse centralista$ 2ă vă dau pe altcineva6 5 Nu.ai aveau una$ 5 . nu tocmai. serve'te$ oţi ochii se "ntoarseră spre ceas$ +ra cinci 'i 'apte minute$ 5 !ina7 Au "nceput să servească masa de seară7 5 2ă mergem7 'i omaselli &u primul la u'ă$ 1 La etajul al doilea al spitalului.ulţumesc$ Asistenta 'e&ă plecă preocupată de pro. răspunse =ivian e#it*nd$ 5 Nu putem primi dec*t mesajele de serviciu urgente$ =ă rugăm să sunaţi mai t*r#iu$ 2e au#i un clic 'i legătura se "ntrerupse$ )e hol era agitaţie 'i se au#eau voci$ !ineva dădea ordine.ulanţă ce &ace un trans&er de pacienţi. marc*nd punctul unde se termina piciorul ei st*ng$ )entru prima dată =ivian se simţi .lemă de serviciu6 5 Nu. precum 'i motivul$ 5 Am.ă administratorul$ 5 Numărul 'apte#eci 'i doi$ !oleman era deja cu registrul "n m*nă$ 5 !harlotte (urges$ 5 4 'tiu7 spuse doamna 2traughan$ Lucrea#ă la ghi'eu. dar nici unul nu se a'teptase la o urgenţă de &elul acesteia$ 4ricum. spre locul unde pătura devenea netedă.=eri&icarea continuă$ . ea "ncepuse să regrete ideea despărţirii temporare$ Acum i se părea prostească 'i ne&olositoare. 'i ar &i dorit să nu-i &i trecut niciodată prin cap$ Luă tele&onul de pe noptieră 'i-l ceru pe doctorul . citi )earson de pe ultima epru. mulţumesc$ A' dori să las un mesaj$ 5 + o pro.ulanţele sunt &oarte aglomerate acum$ !red că mai durea#ă c*teva ore$ =eţi pleca "n jurul orei nouă$ 4 să vă ajute asistenta de la salonul dumneavoastră$ 5 .etă$ 5 Negativ.urton$ =eţi &i trans&erată la clinica Hest (urlington$ 5 !*nd6 =ivian a&lase că trans&erul era iminent.lemele ei$ %n acel moment. sunteţi domni'oara Lo.ndol.iAe$ !ele cinci #ile de despărţire se terminau m*ine. apoi un o.iect că#u pe ciment 'i cineva "ncepu să r*dă$ %n su&letul ei ar &i vrut să participe la ceea ce se "nt*mpla acum$ 4chii "i că#ură pe lenjeria de pat. =ivian se hotăr" să-l sune pe .ichael 2eddons &ără cea mai mică e#itare$ A'teaptă c*teva minute$ 5 Doctorul 2eddons este plecat din spital cu o am. răspunse Ale0ander 'i "nchise cartea$ 5 Nu e0istă nici o "ndoială$ Acesta este purtătorul$ 5 !ine6 "ntre.

o instrui pe doamna 2traughan$ /ecuperaţi tot ce se poate din ce a servit p*nă acum$ Fier.ucătărie. supraveghere medicală$ Uneori.iAe.ea la tele&on$ 5 Ai au#it . du pacienta la i#olare$ Nu va intra "n contact cu nimeni$ 4 să-l sun pe doctorul !handler să vă spună ce aveţi de &ăcut$ După ce &emeia "nspăim*ntată plecă. doamna 2traughan a luat-o de m*nă 'i a condus-o spre un . purtătorul de ti&oidă poate să ai. "nsoţită de asistentă. te rog vino la mine.eţi toate &ar&uriile pe care a pus m*na$ %n c*teva minute. dacă este a'a. e0ternări.uie să vă anunţ că din acest moment sunteţi pacienta spitalului$ Nu vă alarmaţi$ 4 să vă e0plicăm totul$ Doamnă )en&ield. doctore6 5 =a &i tratată$ =a sta la i#olare.ucătăriei$ 4CDonnell "i &ăcu semn asistentei )en&ield$ 5 =ino cu mine. totul$ !*nd vei termina.ă curioasă$ 5 !e se va "nt*mpla cu ea acum.ă o in&ecţie la ve#ica . să mă anunţi$ 2pune la toată lumea că spitalul rei !omitate "'i &ace din nou datoria$ %nchise tele&onul 'i acceptă .ine$ 2e anulea#ă totul. .irou. din cau#a e&ortului pe care-l &ăcea de a ţine pasul cu ei$ %n &aţa intrării. oriunde ai &i. tre. trans&erări.u&et 'i remarcă grupul din &aţa sa$ %i recunoscu pe administrator 'i pe 'e&ul chirurgiei$ %n spatele lor se clătinau s*nii imen'i ai doamnei 2traughan. m*ncare adusă din e0terior.iAe7 suspină ea$ Dragul meu . doamna 2traughan "ntre. i se va aplica un tratament corespun#ător$ =or &i e0aminaţi toţi cei cu care a intrat "n contact$ !handler se va ocupa de asta$ Din acela'i . "ncepuse 4CDonnell să-i spună &emeii ce lucra la .irou$ 5 A'teaptă un moment. te rog$ A' vrea să ne ajuţi$ !eea ce a urmat s-a petrecut cu repe#iciune 'i preci#ie$ %n prima &a#ă.iliară 'i. su.ntrară cu toţii pe u'a de serviciu a . instrucţiunile lui 4CDonnell au &ost "ndeplinite 'i servirea a continuat "n mod normal$ Doar c*ţiva oameni ce erau mai apropiaţi de locul scenei 'i-au dat seama de ceea ce s-a "nt*mplat$ 5 Doamnă (urgess. omaselli "ncetini pasul 'i "i spuse doamnei 2traughan8 5 =reau să se acţione#e repede 'i cu discreţie$ . "i spuse 4CDonnell &emeii uluite 'i-i &ăcu semn asistentei )en&ield să răm*nă cu ea$ oată m*ncarea pe care a servit-o ea tre. repede$ 1 2ora )en&ield tocmai intra "n .uie incinerată. omaselli vor. o &emeie de v*rstă mijlocie servea la ghi'eu$ %n clipa imediat următoare."nspăim*ntată 'i "ngro#itor de singură$ 5 4h.ucuros cana de ca&ea pe care i-o "ntinse doamna 2traughan$ .

5 Apropo. avea e0perienţă. poate cu mult mai .lemă &oarte importantă$ 2e g*ndea la +ustace 23ayne$ D4UĂN+!.lema &e. părerea sa despre )earson devenise con&u#ă.aseră. care să-i modi&ice părerea$ >i atunci. ca ne&ăc*nd parte dintre intelectuali$ Acum.ătr*n aproape senil. !oleman nu mai era sigur$ Lipsa de somn "l adusese devreme la spital$ +ra puţin după ora opt c*nd intrase "n .leme.ine$ 4ricum. dar ţinem pasul$ 2eddons m-a ajutat &oarte mult$ .-am spus că mai . astă#i nu$ Dar m*ine intenţione# să re#olv o pro.ătr*nul acţionase cu competenţă "n pro. doamnă 2traughan.iroul lui )earson$ 5 (ună dimineaţa. David !oleman descoperise că sentimentele sale &aţă de )earson se mai schim. care erau motivele de se simţea acum at*t de st*njenit6 +ra adevărat că .ase nici părerea că secţia de patologie era prost condusă.ine$ oată noaptea se g*ndise la spitalul rei !omitate. "l salută .ate de consiliu.cNeil lucra la . vreau să vă mai spun ceva$ Am nevoie de ni'te &rigidere$ 2per că nu va mai &i nevoie de o epidemie ca să le pot primi$ Administratorul o&tă 'i se ridică "n picioare$ %l "ntre. mai puţin categorică$ !u o săptăm*nă "n urmă l-ar &i categorisit.irou$ /oger .ai aveţi vreo pro. )A /U David !oleman nu dormise . au &ost comandate 'i vor sosi săptăm*na viitoare$ Femeia dădu din cap$ +ra un lucru la care se a'teptase$ 5 Dacă tot sunteţi aici.l*n#iseră$ De ce6 !u o săptăm*nă "n urmă "l considerase pe )earson un . nu am avut c*nd să vă anunţ$ =eţi primi două ma'ini noi de spălat$ Au &ost apro. iar "n situaţia sa era de "nţeles ca )earson să &i dorit ca totul să iasă .uia de mult aruncată la gunoi$ >i totu'i. "n ultimele patru #ile.rei ti&oide. care se agaţă de putere$ De atunci nu apăruse nici o schim.ă pe 4CDonnell8 5 . >.are concretă.ilitate al lui )earson pentru moartea copilului Ale0ander$ =inovăţia lui era aceea'i$ !oleman nu-'i schim.leme6 5 Nu-i rău deloc$ 2unt c*teva pro.cNeil$ 2unteţi primul$ 5 !um stăm cu celelalte pro. domnule . incompetent. la secţia patologie 'i la doctorul )earson$ Nici unul din evenimentele ultimelor #ile nu diminuase gradul de culpa.ine ar .lemă de re#olvat astă#i6 5 Nu. nu &oarte urgente. "nchistată din cau#a unor idei demodate 'i handicapată de metode de lucru antice 'i de aparatură ce tre.ine dec*t ar &i &ăcut-o el "nsu'i$ Dar era acesta un lucru surprin#ător6 La urma urmei. indi&erent de re#ultatele sale din trecut. se mai "m.

"ntr-un pat enorm$ 4.riurile de lemn.ă de ce i-ar &i plăcut cuiva. apoi pe un culoar pe care o mochetă groasă "nă. . pereţii reci din piatră 'le&uită. "i con&ereau un simţăm*nt &eudal al puterii. să trăiască "ntr-o ast&el de casă$ Apoi se g*ndi că poate cuiva ca +ustace 23ayne. 4CDonnell se "ntre.cNeil alese un dosar dintre cele care se a&lau pe masă$ =ivian Lo.ură pe !oleman$ 5 +leva asistentă$$$ cea cu amputarea$$$ ai &ăcut disecţia piciorului6 %'i amintise că el 'i )earson avuseseră puncte de vedere di&erite "n privinţa diagnosticului$ 5 Nu$ . spuse servitorul$ =ă roagă să nu vă supăraţi dacă vă prime'te "n dormitor$ 5 Nu mă supăr deloc$ %i trecu prin minte că dormitorul era un loc mai potrivit pentru ce avea el de spus$ Dacă 23ayne &ăcea o cri#ă de apople0ie.servă uimit c*t de slă. logic vor. se aduse piciorul din &rigiderul de la morgă 'i "ncepu să "l despachete#e$ )ipăi #ona cu tumoarea de su. opulenţa dată de grin#ile 'i lam.osit astă#i. pustietatea dată de spaţiul supradimensionat. domnule. "l legau "n timp de #ile 'i locuri mai vechi$ 2e tre#i &ăc*nd presupuneri "n legătură cu ce se va "nt*mpla cu această casă după ce va muri . măcar se găsea "n pat$ %l urmă pe servitor pe o scară largă.u'ea #gomotul pa'ilor$ 2e opriră "n &aţa unei u'i masive 'i omul "i &ăcu semn să "ntre.ind.ă dacă &usese oare &ericită aici$ 5 Domnul 23ayne este puţin o.ai mult ca sigur că va deveni mu#eu sau galerie de artă$ .ogat sau nu. "n care ardea un &oc sănătos$ !ăldura de la &oc era de nesuportat "n mijlocul lunii august$ Apoi "l #ări pe . tăie ad*nc 'i deveni &oarte interesat de ceea ce vă#u$ 1 2ervitorul luă pălăria 'i pardesiul lui Bent 4CDonnell 'i le puse "ntr-un dulap "ncastrat "n #idul holului "ntunecos 'i e0trem de "nalt$ )rivind "n jurul său.ătr*nul$ . după ce .ătu "nceti'or$ La "nceput nu-l vă#u pe +ustace 23ayne$ 4chii i-au &ost atra'i de căminul masiv. citi el$ Ăsta-i numele &etei$ Nu era urgent 'i l-am lăsat$ )iciorul este "ncă la &rigider$ =reţi să &aceţi disecţia dumneavoastră6 5 Da.uit să-'i "nchidă u'ile de la ora cinci după masa p*nă dimineaţa următoare$ Apoi "'i aminti că "ntre ace'ti pereţi austeri "'i petrecuse Denise copilăria$ 2e "ntre. "n spirală.urton.ătr*n sprijinit de perne. genunchi$ Luă cuţitul.it arăta de la ultima lor "nt*lnire$ . o s-o &ac eu$ !oleman luă dosarul 'i se duse "n sala de autopsie$ .răm*ne la patologie dec*t să se "ntoarcă la chirurgie$ Un g*nd "l tul. se părea de neconceput ca cineva să accepte să trăiască aici$ Acesta era un loc care. ar &i tre.

i-a spus că vrea să plece de la spital$ =ocea .5 %ţi mulţumesc că ai venit$ =ocea . după anularea dispo#iţiei de trans&er.ilit$ 5 !red că da. =ivian "n patul din re#erva sa.iţi$ %n mintea sa.ăiatului 'colari#area la &acultate$ (ine"nţeles că pot să o &ac. răspunse 4CDonnell politicos$ 5 !*nd a venit <oe )earson. dacă dore'te să se speciali#e#e. "n glasul său era o urmă de amărăciune$ 2au. cu mare u'urinţă$ %n &ond. parcă se nume'te Ale0ander$ 5 Da$ 4CDonnell era uimit$ <ohn Ale0ander este tehnician la la. m-a rugat două lucruri$ !a donaţia mea pentru clădirea spitalului să nu &ie condiţionată.osită$ Nu suna deloc acu#ator la adresa lui.a hotăr*rea "n privinţa lui <oe )earson. spuse 23ayne$ !red că acum trei #ile$ A'adar. aici &usese c*nd dispăruse &ără urmă$ 5 Da. departe de a avea ceva "mpotriva. .il$ Nu mai simţea nici o dorinţă să se certe cu acest .anii sunt &ăcuţi pentru a &i cheltuiţi$ 23ayne luă un plic gros de pe pătură$ .orator$ 5 Au pierdut un copil6 4CDonnell "ncuviinţă$ 5 <oe )earson m-a rugat să-i plătesc . răspunse. am*ndoi$ . vor &i . 'i eu am &ost de acord$ A doua rugăminte era de ordin personal$ La spital aveţi un angajat.ursă su&icientă pentru ta0e 'i pentru a duce o viaţă con&orta. a'a cum se a'teptase$ 5 Da.ătr*n su&erind$ 4rice dispută "ntre ei ar &i &ost inegală$ 5 .-a vi#itat <oe )earson. mi-am "nchipuit că a &ăcut-o$ 5 .ai t*r#iu. impresionat 'i ru'inat$ 1 5 2pune-mi adevărul. resemnare6 +ra greu de sta.ilă.iAe$ =reau să 'tiu =ivian 'i . .iAe stăteau &aţă "n &aţă.iAe.ătr*nului era mai sla.i-am anunţat deja avocaţii$ =or primi o . curios să a&le ce avea să urme#e$ 5 !red că sunt anumite lucruri pe care nimeni nu le poate controla$ Acum. a'e#at l*ngă ea$ +ra prima lor "nt*lnire după perioada de g*ndire$ Noaptea trecută. mai t*r#iu$ A' vrea să institui un &ond de 'colari#are care să &ie administrat de consiliul de conducere al spitalului$ )un doar o singură condiţie$ Fondul să se numească (ursa medicală <oseph )earson$ Ai ceva "mpotrivă6 5 Domnule. 4CDonnell "'i revi#uia deja c*teva păreri pe care intenţiona să i le comunice$ Nimic nu-i schim. =ivian .ani 'i pentru asta$ Dar eu mă g*ndesc la ceva permanent$ 2ă mai &ie 'i alţii. l*ngă pat$ 5 Am "nţeles că doriţi să "mi vor. este adevărat.ătr*nului era o. iar . desigur. cumva. dar măcar putea să &ie ama. părerea mea este că veţi &ace unul dintre cele mai &rumoase lucruri din viaţa dumneavoastră.ă ca "nainte$ %i arătă vi#itatorului său un scaun. răspunse 4CDonnell.

iAe.ăt*nd puternic$ Ar &i vrut să se "ntoarcă 'i s-o rupă la &ugă. dar ochii ei "l priveau ţintă$ %'i simţea .u#ele uscate 'i le ume#i trec*ndu-'i lim. goală de emoţie$ Nu vrei să te căsătore'ti cu mine$ A' &i o povară pentru tine. nu din cau#a ei. tremur*nd$ =ivian. simţind plasticul lipit de corpul său6 !um ar &i &ost &ără. 'tiind totu'i că orice &ormă le-ar &i dat. căut*nd cuvinte ce re&u#au să &ie găsite$ 5 !red că 'tiu ce vrei să spui.iAe 2eddons "'i cercetase &isurile din su&let 'i con'tiinţă$ !eea ce descoperise acolo "l de#gustase. poate ajut*ndu-se de un . "'i "nchipuise tot &elul de situaţii "n care ar &i &ost pu'i am*ndoi$ 2e vă#use intr*nd cu ea "ntr-o cameră aglomerată.iAe7 De data aceasta =ivian a. tre.iliseră cu 'ase #ile "nainte$ =ivian "i cerceta &aţa. dar &ără succes$ %n dimineaţa aceasta. st*rnind mila sau &ăc*nd lumea să-'i "ntoarcă ochii$ (a mai mult dec*t at*t$ Uit*nd de decenţă. căci instinctul "i spunea ceea ce mintea re&u#a să creadă$ 5 =ivian. dar av*nd-o pe =ivian l*ngă el. a'a cum sta. sau o va ajuta el6 )utea e0ista intimitate c*nd 'tia ce se a&lă su.con'tientului$ 5 Nu tre. draga mea$$$ 5 Nu.uciumul su&letesc prin care trecuse "nainte de a veni la ea$ !hiar 'i "n acest moment avea nevoie să &ie "nţeles$ . dar "l &ăcuse să vadă adevărul$ Acum 'tia cu siguranţă că o căsătorie "ntre el 'i =ivian nu va &i reu'ită. venise &ără să-l &i chemat.iAe$ =ocea lui =ivian era 'tearsă. t*năr. "m. simţind cum o cuprinde teama. dar rămase ţintuit. .ar nu-'i mai găsi cuvintele$ imp de trei #ile "'i căutase cuvintele 'i &ra#ele cu care să poată depă'i acest moment. dar la . ci "n "ntregime din cau#a lui$ Lăs*ndu-se purtat de imaginaţie.uie7 2unt at*t de multe lucruri la care tre.a peste ele$ >tia că este ro'u la &aţă 'i "'i simţea inima .aston$ 2e vă#use plonj*nd cu sur&ul.uie să ne g*ndim am*ndoi$ Acum cuvintele "i veneau repede. sau &ără prote#ă6 !um ar &i &ost cu.ea$ 5 Dar vreau să mă e0plic7 re. sau . te rog7 5 e rog ascultă-mă7 Nu este u'or$$$ . "ncepu el.esc$ Nu primi nici un răspuns. .ron#*ndu-se aproape "n pielea goală pe plajă.uie să-ţi vor. mi'c*ndu-se "ncet.iAe 2eddons transpira$ %'i găsise propria imagine "n ad*ncurile su. "ntruc*t nu-'i putea e0pune prote#a 'i.răcată decent.raţ cu =ivian.uie să te e0plici. acum. simţind ciotul6 )utea să e0iste "mplinire alături de un corp ce nu era "ntreg6 . viril. el "ntreg. st*ngaci."ncercase să "l sune din nou. se g*ndise la se0$ %'i imaginase scena dinainte de culcare$ =ivian "'i va des&ace singură prote#a. e&ectul lor va &i acela'i$ %n această perioadă . oricum. . rostogolindu-se a&ară "nver'unate "n a &ace pe =ivian să "nţeleagă #. rochia ei6 >i cum vor &ace dragoste. dacă ar &i &ăcut-o ar &i arătat grotesc. cu. că sunt a'a$ 5 =ivian.ia vor.

5 >tii, =ivian$ .-am g*ndit ,ine 'i cred că "ţi va &i mai ,ine &ără$$$ )rivirea ei "l "nne,unea$ 5 e rog să nu minţi, .iAe$ !red că ar &i mai ,ine să pleci$ +l 'tia că nu mai avea rost să insiste$ Nu-'i dorea dec*t să &ugă de acolo, să &ugă de privirea ei$ Dar, totu'i mai e#ita$ 5 !e ai să &aci6 5 Nu 'tiu$ 2ă-ţi spun drept, nu prea m-am g*ndit la asta$ )oate am să continui 'coala, dacă mă mai primesc$ %ncă nu 'tiu dacă sunt sănătoasă, 'i dacă nu, c*t timp mai am de trăit$ Nu-i a'a, .iAe6 +l avu ,unul simţ să-'i plece privirea$ La u'ă se "ntoarse pentru ultima dată$ 5 La revedere, =ivian$ %ncercă să-i răspundă, dar "'i solicitase deja prea mult voinţa 'i nu reu'i$ 1 De la etajul al doilea$ .iAe 2eddons co,or" la patologie$ ;ntră "n sala de autopsie 'i "l găsi pe David !oleman &ăc*nd disecţia unui picior$ )rivindu-l cum arăta, al,, lipsit de viaţă, cu s*ngele picur*nd su, cuţitul lui !oleman, trecu printr-un moment de groa#ă$ Apoi, parcă &ascinat, traversă camera 'i citi numele de pe dosar$ !*nd vă#u al cui era, ie'i pe coridor 'i vomită$ 1 5 4h, doctore !oleman7 intră te rog$ Bent 4CDonnell "l "nt*mpină prietenos$ După disecţie, !oleman se spăla c*nd &usese anunţat că era căutat de 'e&ul consiliului de conducere$ 5 ;a loc, te rog$ 4 ţigară6 5 .ulţumesc$ Luă ţigara 'i o aprinse de la ,richeta lui 4CDonnell$ Apoi se sprijini rela0at de un ,raţ al &otoliului$ ;nstinctul "i 'optea că ceea ce va urma va "nsemna o cotitură "n viaţa lui$ 5 !red că aţi au#it că doctorul )earson 'i-a dat demisia$ 5 Da, am au#it, răspunse !oleman lini'tit, apoi, spre propria sa surprindere se pomeni spun*nd8 !red că 'tiţi, "n ultimele #ile nu s-a cruţat deloc$ A &ost aici #i 'i noapte$ 5 Da, 'tiu$ Dar asta nu schim,ă nimic$ %nţelegeţi, nu6 5 Da, nu cred că schim,ă nimic$ 5 <oe 'i-a e0primat dorinţa de a pleca imediat$ %nseamnă că vom avea un loc vacant, ca 'e& de secţie la patologie$ Acceptaţi6 !oleman e#ită o clipă$ Asta &usese dorinţa lui, să conducă o secţie, să ai,ă li,ertatea de a reorgani#a, de a &olosi ultimele descoperiri, de a &i un medic ,un, de a practica patologia a'a cum 'tia el$ Ăsta era paharul pe care dorise să-l ,ea$ Bent 4CDonnell i-l apropiase de ,u#e$

Apoi, "l cuprinse teama$ /eali#ă ,rusc responsa,ilitatea apăsătoare pe care urma s-o ai,ă$ Nu va mai e0ista nici un ,ătr*n care să ia hotăr*ri decisive "n locul său9 ultimul cuv*nt, ultimul diagnostic tre,uia să-l pună singur$ +ra "n stare6 +ra pregătit6 +ra "ncă t*năr$ Dacă dorea, putea să continue să &ie m*na a doua la patologie c*ţiva ani "ncă$ După aceea ar putea avea alte deschideri 'i timp su&icient ca să avanse#e$ %'i dădu "nsă seama că nu tre,uia să scape momentul acesta, care se tot apropiase de el din #iua "n care sosise la acest spital$ 5 Da, dacă mi se o&eră postul, voi accepta$ 5 =ă pot asigura că vi se va o&eri$ A' dori să-mi spuneţi ceva$ 5 Numai să pot$ >e&ul consiliului de conducere "'i căuta cuvintele ca să &ormule#e "ntre,area$ >tia că răspunsul pe care urma să-l primească era important pentru am*ndoi$ 5 =reţi să-mi spuneţi cum vedeţi dumneavoastră medicina 'i acest spital6 5 +ste greu de e0primat$ 5 =reţi să "ncercaţi6 !oleman cumpăni$ +ra adevărat că e0istau lucruri "n care credea, dar chiar &aţă de sine "nsu'i nu 'i le preci#ase "ntotdeauna$ )oate că acum venise timpul să 'i le de&inească$ 5 !red că cel mai important lucru este ca noi toţi, medici, spital, tehnică medicală, să e0istăm pentru un singur scop8 pentru pacienţi, pentru vindecarea ,olilor$ !red că uneori uităm asta, cred că ne lăsam su,jugaţi de teorie, sperăm spitale mai ,une 'i uităm că aceste lucruri au o singură raţiune de a &i8 oamenii$ 4amenii care vin la noi 'i care au nevoie de noi pentru ajutor$ .-am e0primat st*ngaci$ 5 Deloc, aţi vor,it &oarte &rumos 4CDonnell simţi că "i revine speranţa$ ;nstinctul nu-l "n'elase$ Făcuse o alegere ,ună$ %ntrevedea &aptul că ei doi, unul ca 'e& al chirurgiei 'i celălalt ca 'e& al patologiei, vor cola,ora ,ine$ )rin prisma activităţii lor, spitalul putea să progrese#e$ 5 >i "ncă ceva$ !e simţiţi &aţă de <oe )earson 'i de &elul "n care pleacă6 5 Nu sunt sigur$ >i eu a' vrea să 'tiu$ 5 Uneori nu este rău să nu &im siguri$ Asta ne &ere'te să &im rigi#i$ 2unt c*teva lucruri pe care ar tre,ui să le a&li$ Am stat de vor,ă cu unii medici mai "n v*rstă$ .i-au relatat unele lucruri pe care nu le 'tiam$ )earson a &ăcut &oarte multe pentru acest spital "n trei#eci 'i doi de ani, lucruri care "n ,ună parte au &ost uitate, sau de care oameni ca dumneata 'i ca mine nu am a&lat$ >tiai că el a &ăcut ,anca de s*nge6 Acum pare ciudat, dar la vremea aceea mulţi s-au opus$ ot el a &ormat comisia de studiere a ţesuturilor8 mi s-a spus că mulţi medici i s-au opus vehement, dar el a &ormat comisia 'i, prin studiile acesteia, a ridicat calitatea activităţii la chirurgie$ A &ăcut 'i ceva cercetare, despre apariţia cancerului tiroidian$ Acum teoria este general acceptată, dar

puţini oameni "'i amintesc că de la el a pornit$ 5 Nu 'tiam$ %mi pare ,ine că mi-aţi spus$ 5 +i, ast&el de lucruri se uită$ <oe a &ăcut o grămadă de lucruri 'i pentru la,orator8 teste noi, aparate noi$ Din ne&ericire a venit o vreme c*nd n-a mai &ăcut nimic$ A stat să vegete#e &ără să &acă nimic$ 2e mai "nt*mplă c*teodată$ Deodată, !oleman se g*ndi la tatăl său, la ,ănuiala sa că s*ngele care omor*se copilul lui Ale0ander provenea dintr-o trans&u#ie &ăcută de el$ 5 Da, din ne&ericire se uită$ 2e ridicară 'i porniră "mpreună spre u'ă$ 5 Uneori este ,ine să simţi 'i puţină compasiune, spuse 4CDonnell$ Nu 'tii niciodată c*nd vei avea nevoie de ea$ 1 5 Bent, pari o,osit, spuse Lucy :rainger$ +ra după-amia#ă 'i 4CDonnell stătea pe g*nduri, "n mijlocul unui coridor$ Neo,servată, Lucy se oprise l*ngă el$ Draga de Lucy, neschim,ată, mereu caldă 'i tandră$ 4are trecuse o săptăm*nă de c*nd se g*ndise să plece din (urlington 'i să se căsătorească cu Denise6 ; se părea at*t de mult timp de atunci, un interludiu nostalgic, care acum nu mai "nsemna nimic$ Locul lui era aici, pentru totdeauna$ 4 luă de m*nă pe Lucy$ 5 !e-ar &i să ne "nt*lnim6 Avem at*t de multe de vor,it$ 5 2-a &ăcut$ )utem lua masa m*ine$ )orniră unul l*ngă altul, de-a lungul coridorului, 'i se simţea lini'tit 'tiind-o l*ngă el$ 4 privi 'i avea acum certitudinea că pe ei doi "i a'teptau numai lucruri ,une$ )oate că le va tre,ui timp să se acomode#e, dar viitorul lor era "mpreună$ Uneori, visele se "mplinesc, se g*ndi Lucy$ )oate că 'i al meu se va "mplini "n cur*nd$ 1 La patologie se "ntuneca repede$ +ra preţul pe care-l plăteau pentru că lucrau la su,sol$ Aprin#*nd luminile, David !oleman hotăr" că prima sa iniţiativă va &i să mute secţia "ntr-un loc mai ,un$ =enise #iua c*nd patologii tre,uiau să iasă la lumină$ Aerul 'i lumina erau la &el de importante pentru ei ca pentru orice altă secţie a medicinei$ ;ntră "n ,irou 'i "l găsi pe )earson la masă$ (ătr*nul golea sertarele$ 5 !*te prostii poţi aduna "n trei#eci 'i doi de ani$ David !oleman "l privi "ndelung$ 5 %mi pare rău$ 5 De ce să-ţi pară rău6 %nchise ultimul sertar 'i puse h*rtiile "ntr-o

servietă$ Am au#it că ai primit o &uncţie nouă$ Felicitări$ 5 A' &i vrut să se petreacă "n alt&el de condiţii$ 5 Nu-ţi &ace pro,leme$ +i, cred că am terminat$ Dacă mai găse'ti ceva, "mi trimiţi dumneata$ 5 =reau să vă spun ceva$ 5 !e anume6 5 +leva aceea, cea cu piciorul amputat$ Am studiat piciorul a#i dimineaţă$ Aţi avut dreptate$ +u am gre'it$ +ra malign$ 2arcom osos, &ără nici o urmă de "ndoială$ 5 .ă ,ucur că nu am gre'it, măcar "n acest ca#$ %'i luă haina 'i se "ndreptă spre u'ă$ 2e ră#g*ndi 'i se "ntoarse$ 5 e superi dacă "ţi dau un s&at6 5 =ă rog$ 5 +'ti t*năr$ +'ti plin de energie 'i asta e ,ine$ %ţi cuno'ti meseria, e'ti pus la punct cu noutăţile, 'tii lucruri pe care eu nu le-am 'tiut 'i nu le voi 'ti niciodată$ Ascultă-mi s&atul 'i "ncearcă să te menţii a'a$ =a &i greu, dar nu tre,uie să dai gre'$ =ei sta pe scaunul acela 'i va suna tele&onul 'i va &i administratorul, care-ţi va spune despre ,uget$ %n minutul următor, un la,orant va veni să-ţi spună ceva$ =or veni doctori 'i vor dori &iecare altceva$ (ătr*nul "i #*m,i$ Apoi, vor &i pacienţi, unul după altul$ )*nă la s&*r'itul unei #ile vei ajunge să te "ntre,i ce ai &ăcut "n #iua aceea$ >i a'a, va trece 'i #iua următoare, 'i următoarea$ =a trece un an, 'i altul$ >i "n timp ce tu te vei a&unda "n această muncă, vei trimite oameni la cursuri, ca să a&le ce mai e nou "n medicină, pentru că tu nu vei avea timp$ >i vei renunţa la cercetare 'i, pentru că vei munci mult 'i te vei simţi o,osit, nu vei avea che& nici măcar de o carte$ Apoi, va veni o #i c*nd vei descoperi că tot ce 'tii tu e depă'it, dar atunci va &i prea t*r#iu să mai schim,i ceva$ +moţia "l su&oca$ !ontinuă implorator8 5 Ascultă un om ,ătr*n care a trecut prin toate astea 'i a &ăcut gre'eala de a răm*ne "n urmă$ Nu lăsa să ţi se "nt*mple 'i ţie7 Dacă este nevoie, "ncuie-te "ntr-un dulap$ Fugi de tele&on 'i de dosare 'i de h*rtii$ !ite'te 'i "nvaţă 'i menţine-te "n pas cu vremea7 Atunci, nimic nu te va atinge 'i nimeni nu va putea spune8 ?+ste un om terminat, aparţine trecutului@$ )entru că tu vei 'ti la &el de multe ca 'i ei, chiar mai mult$ )entru că vei avea e0perienţă$$$ =ocea i se "necă 'i )earson se "ntoarse să plece$ 5 =oi "ncerca să nu uit asta$ spuse !oleman cu ,l*ndeţe$ =ă conduc$ Urcară scările de la patologie 'i ajunseră "n holul principal, unde "ncepuse agitaţia de seară$ Făcură loc să treacă unei asistente care ducea un meniu dietetic, apoi lăsară să treacă un scaun cu rotile "n care se a&la un ,ăr,at de v*rstă mijlocie cu un picior "n ghips$ Apoi trecură pe l*ngă un grup de asistente care r*deau, ,ine dispuse$ Un ,ăr,at cu un ,uchet de &lori se gră,ea spre li&t$ Undeva pl*ngea un copil$ +ra lumea spitalului$ Un organism viu, o oglindă a lumii mai mari,

doctorul !oleman. "i ură o asistentă$ 5 Noapte .ună. 'i prive'te acum aceste lucruri poate pentru ultima dată$ !um va &i c*nd "mi va veni 'i mie vremea6 4 să-mi amintesc acest moment peste trei#eci de ani6 4 să-l "nţeleg mai . la chirurgie@ se au#i "n inter&onul spitalului$ 5 A "nceput.ună.ească$ 5 . spuse )earson$ =ei avea viaţă grea7 .uc$ 5---------------------- .ulţumesc7 (ătr*nul dădu din cap 'i plecă$ 5 Noapte .ine mergi$ %i "ntinse m*na$ Noroc7 Lui !oleman "i era greu să vor. răspunse )earson. g*ndi !oleman. domnule doctor )earson.ine atunci6 ?Doctorul David !oleman. apoi. se opri su.din a&ară$ )earson privi "n jurul său$ rei#eci 'i doi de ani. "n drum spre ie'ire.ai . un a&i' cu ?Fumatul inter#is@ 'i aprinse un tra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times