in English | suomeksi Etusivu Uutiset Yritys Lehdistö Tuotteet ja palvelut Asiakkaat Uutiset Yhteystiedot

Matkapalvelukeskuksesta kyyti ovelta ovelle
LEHDISTÖTIEDOTE 14.03.2006 Helsingin Matkapalvelukeskus on toiminut vuoden alusta alkaen. Palvelun teknologisena ytimenä oleva Ecolane DRTohjelmisto on osoittautunut käytännön palvelussa tehokkaaksi ja laadukkaaksi ratkaisuksi. Yhdistelyaste on keskimäärin yli 40%. Yhdistellyt matkat mahdollistavat asiakkaalle kyydin saamisen nopeasti myös ruuhka-aikana jolloin autoa voi olla vaikea muutoin saada. Suomeen ollaan nyt synnyttämässä koko maan kattava Matkapalvelukeskusten verkosto, joissa matkojenvälittäjät ottavat vastaan tilaukset ja kyydit yhdistellään ja reititetään modernilla teknologialla mahdollisuuksien mukaan samoihin ajoneuvoihin.
Ecolane on toimittanut järjestelmän matkojenyhdistelyyn ja tilausvälitykseen Helsingin Matkapalvelukeskusta operoivalle TDC Song Oy:lle. Helsingin Matkapalvelukeskus on edelläkävijä matkojen yhdistelypalvelun tarjoamisessa. Keskus aloitti toimintansa vuoden 2006 alussa. "Kokemuksemme mukaan käyttäjille puolestaan tulee kertoa hyvissä ajoin tulossa olevista uudistuksista ja kuljetusten kattavuudesta", johtaja Kenneth Grönroos TDC Songilta sanoo. Tavoitteena on säästää kustannuksissa matkoja yhdistelemällä ja pitää samalla yllä matkustajan kannalta hyvä palvelutaso. Matkojen yhdistely mahdollistaa asiakkaalle kyydin saamisen nopeasti myös ruuhka-aikana. TDC Songin operoiman Matkapalvelukeskuksen tavoitteena on yhdistää ja välittää asiakkaiden matkat laadukkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Matkapalvelukeskuksen automaattinen tilausjärjestelmä välittää kuljetustilaukset suoraan autoihin. "Asiakkaiden profiilit päivittyvät tietokantaan päivittäin. Kun asiakas soittaa välityskeskukseen, järjestelmä osaa valita hänelle kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti oikeanlaisen kuljetuksen. Järjestelmä yhdistää tilauksen automaattisesti jo varattuun autoon tai muodostaa tarvittaessa uuden reitin sekä valitsee kustannustehokkaimman ajoneuvon kuljetukselle", Grönroos kertoo. Helsingin Matkapalvelukeskuksessa on saavutettu kansainvälisestikin mitattuna merkittäviä tuloksia matkojen yhdistelyssä. Päivittäin yhdistellään keskimäärin yli 40 % matkoista, ja suurin saavutettu päivittäinen yhdistelyaste on yli 50 %. Yhdistelyprosentti pyritään optimoimaan mahdollisimman hyvän asiakaspalvelun saavuttamiseksi unohtamatta sosiaaliviraston tavoitteita. Vuositasolla tilausmäärä on noin 800 000 välitettyä matkaa. "Järjestelmämme kehittäminen on onnistunut loistavasti ja saamme käytännössä jopa parempia tuloksia kuin uskalsimme odottaa. Ratkaisumme avulla matkojenyhdistelystä tulee vihdoinkin osa arkipäivää ja ohjelmistomme avulla ensimmäistä kertaa Suomessa myös matkojen yksikkökustannukset saadaan laskuun", Ecolanen toimitusjohtaja Sami Pöykkö kommentoi. "Normaaliin julkiseen liikenteeseen tekemämmme integraation avulla voimme täysimääräisesti hyödyntää olemassaolevan julkisen reittiliikenteen tarjonnan, joka parantaa myös julkisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä" Pöykkö jatkaa. Matkapalvelukeskusten kautta järjestetään esimerkiksi vanhusten ja vammaisten tarvitsemat yhteiskunnan korvaamat kuljetukset. Keskuksissa matkojenvälittäjä vastaanottaa tilauksen ja Ecolane DRT-ohjelmisto yhdistelee ja reitittää kyytitilaukset mahdollisuuksien mukaan samoihin ajoneuvoihin. Suomeen perustetaan lähivuosien aikana useita Matkapalvelukeskuksia, joiden tavoitteena

on varmistaa yhteiskunnan maksamien kuljetusten tarjoaminen ilman nykyisen kaltaista kustannusten nousua. Samalla mahdollistetaan muidenkin joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen hajaseutualueilla. Edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan korkealaatuisen matkojayhdistelevien ja tehokkaasti kalustoa valitsevan ohjelmistojen tukemana. Ecolane DRT-ohjelmisto on markkinoiden tehokkain käytännön palvelussa yhdistelyn osaava ratkaisu ja Ecolane yhdessä kumppaneidensa kuten TDC Song kanssa näkee tulevaisuuden valoisana.

Lisätietoja antavat: Ecolane Finland Oy (katso yhteystiedot) COO Antti Hannula, puhelin 044-5447586 CEO Sami Pöykkö, puhelin 044-5447511 ECOLANE FINLAND OY (www.ecolane.fi) on vuonna 2002 perustettu ohjelmistoyritys joka kehittää ja myy edistyneitä henkilöliikenteen ohjausjärjestelmiä. Edistyneet matkojenyhdistelyohjelmistot mahdollistavat uudenlaisten dynaamisten sekä reaaliaikaisten henkilökohtaiseen liikkumiseen liittyvien palveluiden toteuttamisen. Ecolane on toimivan johdon sekä eurooppalaisten sijoittajien omistama yritys.

Copyright © Ecolane Finland Oy 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful