You are on page 1of 29

Uvod u pravo Danica Kilibarda Jevtic PhD

Pojam i vrste prava; Izvori I vrste prava; Odnos drzave i prava; Vladavina prava
1. 2. 3. 4. Pojam i vrste prava Izvori i vrste prava Odnos drzave i prava Vladavina prava

•          1. Pojam i vrste pravaznacenja prava u pravnoj teoriji Idealisticke teorije: Prirodnopravne Aprioristicko-fenomenoloske Egzistencijalisticke Formalne Kulturne Pozitivisticke Socioloske Integralne multidisciplinarne • Realisticke teorije: .

Racionalisticke teorije. Lok.sv. • Prirodno pravo.Hobs. Ruso . Finis . Znacenja prava u prirodnopravnoj teoriji • Pravo.Radbruh. Aristotel. Avgustin.Ugovorne teorije. pravo naroda na otkazivanje poslusnosti . crkveno prirodnopravno ucenje. Toma Akvinski.izvor prava ljudski razum.vecno i univerzalno . svi ljudi imaju neotudjiva prirodna prava. Martin Luter.Platon. Kalvin .dualisticki normativni sistem sastavljen iz sistema prirodnog prava koji je nadredjen sistemu pozitivnog prava.Savremene teorije.1. Dvorkin.

fenomenoloskim i egzistenijalistickim teorijama • Sustina stvari kao nesto ocigledno u fenomenu prava.1. nova retorika. Hajdeger • Formalne teorije prava: topika. Kjerkegor. teznja da se intelektualnom intuicijom dodje do sustine. Znacenja prava u aprioristicko. pravna logika . pravo orudje u funkciji spasavanja • Jaspers.

Znacenja prava u kulturalistickim teorijama • Pravo istrazuju kao vrednost pravde • Pravo prvorazredna kulturna pojava • Proucavanje prava preko “pojedinjavajucerazumevajuceg” metoda • Karlos Kosio.egoloska pravna teorija koja definiciju prava trazi preko coveka .1.

skup pravila • Analiticke teorije.evolutivni razvoj prava.1.pravo poredak ljudskog ponasanja. Znacenja prava u pozitivistickim teorijama • Istrazuju u pravu ono sto jeste i iskljucuju vrednosti iz pojma prava • Dogmaticke teorije.istrazuju pravo koristeci analiticke metode (engleska. skandinavski realizam) . uslovljen stvarnoscu svakog naroda • Normativisticke teorije.pravo skup normi koje sankcionise drzava • Istorijska pravna skola. americka jurisprudencija.

cilj je tvorac prava • Vrednujuca jurisprudencija. politickom.pravnici resavaju sporove saznavanjem konkretnih spornih interesa • Interesna jurisprudencija.isti zakoni u organskom bioloskom svetu i u drustvenom. Znacenja prava u socioloskim pravnim teorijama • Pravo drustvena pojava • Organsko.resenje pravnog problema zavisi od vrednosnog suda . drzavno-pravnom zivotu • Skola pojmovne jurisprudencije.bioloske teorije.1.

1.sta pravo cini i kako funkcionise u drustvu . sudske prakse I pravne nauke • Solidaristicke teorije. Znacenja prava u socioloskim pravnim teorijama • Skola slobodnog stvaranja prava.uloga suda • Americka socioloska jurisprudencija.ljudska medjuzavisnost se pretvara u moralna. ekonomska i pravna pravila • Sociolosko-psiholoska teorija socijalnog pluralizmapravo proizvod svesti • Socijalno-antropoloski pluralizam.ispituje splet socijalnih i pravnih sistema • Francuski pravni modernizam.“slobodno” pravo proizvod javnog mnjenja.

drustveni karakter prava moze da se objasni iskljucivo klasnom borbom • Pokret kritike prava. Djuipravo znaci da postoji pravilnost u ponasanju na koju se racuna u odnosima medju ljudima • Marksisticka teorija. Znacenja prava u socioloskim pravnim teorijama • Istoricisticka socioloska teorija.1.Veber. pravo kao iskljucivi rezultat klasne borbe .da na teorijskom planu izgradi “istinski” pravnu nauku.

Znacenja prava u integralnim pravnim teorijama • Nastoje da prevazidju iskljucivosti i redukcionizam u pravnoj nauci • Integralno pravno shvatanje koje vodi racuna o normativnoj. Toma Zivanovic. socioloskoj i aksioloskoj strani prava • Karlos Kosio.1. Radomir Lukic .

unose u pravo moralno relativne sadrzaje • Multikulturalisticke teorije.pravo politicko sredstvo .da predoci zakonodavstvu i sudstvu znacaj pravnih resenja u svetlu ekonomskih posledica • Konstitucionalisticke teroije. bioeticke teorije. Znacenja prava u multidisciplinarnim pravnim teorijama Kritika pravnih studija.nova generacija ljudskih sloboda i prava • Komunitaristicke teorije.• • Feministicke studije.drustvo kao zajednica spojena identitetom i slobodom • Kiberneticke.jednaki drustveni tretman zena • Skola ekonomske analize prava. pokret prava i knjizevnosti 1.

odredi i definise • Potpuno saznanje pojma prava izvan ljudskih mogucnosti i nikad se ne podudara sa definicijom • Pojam i definicije prava su: relativne su uvek subjektivne nisu sasvim istiniti solidni kada su ispravni i pogodni za rad su uvek korisni kada su solidni • Pravo treba da se konvencionalno odredi i definise kad god je to moguce .1. Kako pravo moze da se sazna.

osobena razlika (pravila snabdevena sredstvima prinude) . Vrste konvencionalnih definicija prava • Deskriptivni definicije: skup iskaza kojima se opisuje i objasnjava pravo • Preskriptivne definicije: njima se nalaze neko cinjenje ili necinjenje • Definicija per genus et differentiam: rodni pojam prava (pravila ljudskog ponasanja).1.

Zajednicko u pojmu prava • • • • • • • • Spoljasnost Hetorotomnost Drustvenost Regulativnost Tradicionalni predmet regulisanja Merljivost i preciznost Pojava spora i postojanje suda Postupak formalizacije .1.

Zajednicko u pojmu prava • Drustvena (spoljasnja) sankcija • Ostvarivanje vrednosti rada.1. mira i sigurnosti • Zahtev za ostvarivanjem drugih drustvenih I pravnih vrednosti • Omogucavanje sapostojanja ljudi u drustvu .

Pojam prava u prosirenom smislu • Potpuna drzavna i drustvena prava koja imaju sva zajednicka obelezja prava • Nepotpuna drzavna i drustvena prava u sirem smislu koja imaju vecinu zajednickih svojstava medju kojima je i drzavna sankcija • Nedovrsena drzavna i drustvena prava u sirem smislu koja medju zajednickim svojstvima nemaju drzavnu sankciju .1.

Pojam prava u suzenom smislu • Najvaznije jedno obelezje prava.1.drzavna sankcija • Pravne su samo potpune i nepotpune drzavne i drustvene norme koje raspolazu drzavnom sankcijom .

Izvori prava • Materijalni izvor. vredna. da kvalifikuje pojedine vrste ponasanja kao dobra. nisu pravne norme. . izaziva njegov nastanak.sve ono sto predhodi pravu.2. Ujedno i predmet prava • Vrednosni izvor.cilj da unapredi funkciju drzave i prava u drustvu. Nemaju samostalnu obaveznu pravnu snagu.

olicava pravdu • Pozitivno pravo.koje u datom drustvu vazi i primenjuje se . Vrste prava prema njegovoj prirodi • Prirodno pravo.nezavisno od spoljasnjeg autoriteta.2. nepromenljivo i univerzalno. predhodi pozitivnom pravu. dato samom ljudskom prirodom. dato od jednog uzroka.

stvara drustvo i sadrzi sva ili barem vecinu zajednickih obelezja prava.stvara drzava i raspolaze svim ili barem vecinom zajednickih obelezja prava • Drustveno pravo. Zasnovano na prirodnoj i kulturnoj medjuzavisnoti clanova drustva. Vrste prava prema nacinu nastanka i obelezjima • Drzavno pravo.2. .

merilo vlasti • Materijalno i formalno.2. Vrste prava prema nacinu oblastima regulisanja • Medjunarodno i unutrasnje.kada se norme razvrstaju prema sadrzini ili formi • Objektivno i subjektivno.skup od drzave sankcioinisanih normi kojima se propisuje drzavnim organima kako da postupaju/skup ovlascenja i obaveza kojima raspolazu pravni subjekti . merilo subjekata.da li je medjunarono pravo pravo? Odnos sa unutrasnjim pravom (monizam i dualizam) • Javno i privatno.merilo interesa.

3. Odnos drzave i prava • Teorije o nezavisnosti drzave i prava.pravo nastaje pre drzave i postoji nezavisno od nje • Teorije o jedinstvu drzave i prava. sama moze da stvara pravo kakvo i kada god hoce • Teorije o prvenstvu prava nad drzavom. nastala pre prava.drzava-pravo • Teorije o povezanosti drzave i prava • Teorije o relativnoj samostalnosti .pravo je stvoreno nezavisno od drzave i postoji nezavisno od nje • Teorije o prvenstvu drzave nad pravomdrzavan je primarna.

3. Uticaj drzave na pravo • • • • Drzavno racionalizovanje prava: Primena prava od strane drzave Stvaranje prava od strane drzave Vrsenje drzavnih radnji koje olaksavaju primenu i stvaranje prava .

3. Uticaj prava na drzavu • Pravno racionalizovanje drzave: • Pretvaranje drzave u pravnu organizaciju • Omogucavanje funkcionisanja drzave pretvaranjem njene delatnostsi u primenu prava • Ogranicavanje drzavne vlasti .

Vladavina prava • • Evropsko kontinetalno ucenje.postupak za zastitu prava i sloboda (“due process”) .Pravna drzava Nacelo zakonitosti Nacelo pravne drzave Anglosaksonsko ucenje. administracija ogranicena pravom (“Government under law”) .Vladavina prava pravo znacenje zakonitosti (“Rule of Law”).4.

podlozni objektivnoj kontroli . predvidljivi. Pojam pravne drzavevladavina prava • Ideja o sveopstoj pravnoj obavezanosti.Zahtevi vlasti merljivi.pravna drzava u materijalnom smislu .pravna drzava u formalnom smislu Svi su jednako obavezani pravom Sistem pravnih normi Nezavisno sudstvo Nacelo zakonitosti • Ideja o sadrzini pravne drzave.Gradjanin kao subjekat ovlascenja i obaveza .4.

tehnicki uslovi . Uslovi za postojanje vladavine prava • • • • • • • • • Stabilnost Homogenost Drustveni red i mir Pravna svest Pravna ideologija Javno mnjenje Demokratija Podela vlasti Pravno.4.

4. Vladavina prava i stanje drzavne nuzde • • • • • • Drzavni razlog Rimska diktatura Ustanova opsadnog stanja Ustanova unutrasnjeg ratnog stanja Ustanova vanrednih ustavnih ovlascenja Velika ovlascenja drzavnih organa u vanrednim situacijama sa osnovnim pravima i zastitom privatne sfere gradanja • Disckreciona ovlascenja uvek moraju da budu podvrgnuta nadzoru nezavisnog suda .