You are on page 1of 1

TEMARI HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA I FILOSOFIA GREGA 1.- Per què es produeix el pas del mite al Logos ?

Els primers filòsofs 2.- L’ Ésser és...? L’ oposició Heràclit- Parmènides. 3.- “En tot hi ha de tot” . La composició de la matèria . Els pluralistes. 4.- Què és la veritat ? Què és just ? Què és el bé ? Els Sofistes. 5.- “Una vida sense reflexió no és vida “. Sòcrates. 6.- La idea del bé es la causa de totes les coses... Plató 7.- “Totes les coses tendeixen a un fi ...”. Aristòtil. 8.- Com esdevenir savi ? Les ètiques Hel·lenístiques. II FILOSOFIA MEDIEVAL I RENAIXEMENT III FILOSOFIA MODERNA 1.- Racionalisme : Descartes 2.- L’ Empirisme : de John Locke a David Hume. 3.- De Kant a Hegel : De l’ Idealisme a l’ Idealisme Absolut. IV FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 1.- Liberalisme versus Marxisme. 2.- La deconstrucció de la filosofia occidental : “Més enllà del bé i del mal”. Nietzsche.