You are on page 1of 12

Apa itu 4 Mat?

4Mat ialah satu model mengajar yang dicipta oleh Dr.Bernice McCarthy dalam tahun 1980. 4 Mat adalah proses untuk menyampaikan arahan dengan cara yang merujuk kepada semua jenis pelajar dan penglibatan, memberitahu, membolehkan amalan dan penggunaan kreatif bahan belajar dalam setiap pelajaran.

Satu komponen yang sangat penting dalam kaedah ini adalah keperluan untuk guru-guru/ pengajar untuk memahami dan membentangkan bahan konsep mereka, gambaran yang lebih besar, makna dan kesesuaian bahan yang perlu dipelajari.

WHEEL OF 4 MAT LESSON

REKA BENTUK PENGAJARAN 4 MAT QUADRANT 1

Quandrant 1: Right:Connect Menyambung pelajar secara langsung kepada konsep dalam cara yang peribadi. menarik perhatian pelajar dengan memulakan aktiviti menyelesaikan masalah kumpulan sebelum penghantaran arahan. Bermula dengan situasi di mana lebih biasa kepada pelajar-pelajar dan membina di atas apa yang mereka sudah tahu. Membina pengalaman pembelajaran yang membolehkan pelajar pelbagai jawapan dan peribadi. Memudahkan kerja-kerja pasukan kerjasama pelajar. Mendapatkan dialog bukan remeh daripada pelajar.

QUANDRANT 1: LEFT : ATTEND

Membimbing pelajar untuk refleksi dan analisis pengalaman. Merumuskan dan mengkaji persamaan dan perbezaan. Mewujudkan sikap positif terhadap pengalaman yang berlainan, menjelaskan sebab pembelajaran

QUANDRANT 2: RIGHT: IMAGINE

Mengangkat pelajar ke dalam pandangan yang lebih luas konsep, menggunakan medium yang lain untuk menyambung pelajar mengetahui kepada konsep (bukan bacaan atau tulisan, seperti seni visual, muzik, pergerakan dan lain-lain. Mengubah konsep belum diajar masuk ke imej atau pengalaman.

QUANDRANT 2: LEFT: INFORM

Memberi acknowledge body of knowledge. Menekankan aspek-aspek yang paling penting dalam konsep yang tersusun. Membentangkan maklumat berturut-turut supaya pelajar melihat kesinambungan.

QUANDRANT 3: LEFT: PRACTISE

Menyediakan aktiviti hands-ondan penguasaan kepada murid-murid. Ia dapat mengesan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran murid-murid dengan beberapa jenis bahan uji standard. Antaranya ialah lembaran kerja, simulasi penyelesaian masalah, buku kerja, latih tubi dan sebagainya.

QUANDRANT 3: RIGHT: EXTEND

Menggalakkan murid-murid dalam menyumbangkan idea, hubungkait dan pandangan terhadap sesuatu pengajaran. Membina sesuatu situasi di mana murid dikehendaki mencari maklumat yang lebih banyak dan tidak terkandung dalam buku teks. Memberi peluang kepada murid untuk mencipta dan meneroka ilmu.

QUANDRANT 4: LEFT:

REFINE

Memberikan tunjuk ajar dan refleksi terhadap projek yang dijalankan oleh murid agar mereka lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran. Membantu murid menganalisis pengajaran guru dan pembelajaran kendiri. Membimbing murid untuk merumuskan tajuk atau topik yang telah belajar.

QUANDRANT 4: RIGHT: PERFORM

Memberikan galakan kepada murid dalam pembelajaran dan sumbangan idea. Menyediakan situasi yang kondusif dalam bilik darjah. Murid berpeluang membelajari sesuatu yang baru. Menjadikan murid berasa dihargai dan diperlukan dalam komuniti yang lebih besar.