You are on page 1of 7

Deeplace FAQ

În conformitate cu Legea RM Privind Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a Întreprinzătorilor individuali, Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, Art.12 (2), procedura Înregistrării filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine este similară procedurii Înregistrării persoanelor juridice autohtone. Filialele Întreprinderilor nerezidente (străine) se Înregistrează sub formă de Societate cu Răspundere Limitată sau Societate pe Acţiuni. În conformitate cu Articolul 7. a Legii Nr. 220-XVI, pentru Înregistrarea de stat a persoanei juridice cu investiţii străine, se depun următoarele documente: * extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului; * actele de constituire ale persoanei juridice străine; * cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de origine şi din Republica Moldova. În cazul cÎnd În numele fondatorului acţionează mandatarul, se prezintă procura În formă autentică. Documentele enumerate la punctele a), b), se prezintă În copii autentificate notarial. Termenul de Înregistrare este de 5 zile sau 1zi, la solicitare, cu achitarea taxei duble. Pentru inregistrare se achită urmatoarele taxe: * Taxa pentru Înregistrare – 250 lei (500 lei-1zi) * Perfectarea actelor –108 lei (216 lei-1zi) * Rezervarea denumirii – 39 lei * Extras din Registru – 126 lei * Publicarea În Buletinul Camerei Înregistrării de Stat – 54 lei * Aprobarea denumirii la Centrul National de Terminologie – 20 lei * Confecţionarea ştampilei – 250 lei Nivelul minim al capitalului social al societăţii comerciale, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova este: * Pentru S.R.L. – 5400 lei (echivalentul În valută convertibilă); * Pentru S.A. – 20 000 lei. După Înregistrare administratorului ori Împuternicitului i se eliberează următoarele acte: 1. certificatul de Înregistrare; 2. decizia de Înregistrare; 3. statutul societăţii comerciale; 4. certificatul de confecţionare a ştampilei (inclusiv ştampila) Recepţionarea, perfectarea actelor de constituire şi Înregistrarea intreprinderilor, are loc la sediul CÎS pe adresa: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 73, Sectia Asistenţă Înregistrări şi Radieri, bir. 248, tel. de contact 27-73-11. Potrivit art. 35 a Legii Privind Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a Întreprinzătorilor individuali, Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, Camera Înregistrării de Stat Înregistrează şi ţine registrul de stat a persoanelor juridice şi a Întreprinzătorilor individuali. Vă explicăm că, toate intrebările fiscale, sÎnt de competenta Inspectiratului Fiscal Principal de Stat, unde urmează sa va adresaţi.

00 . 5 zile 250. in ziua solicitarii 6. copertat cu diploma respectiva Eliberarea copiei fasciculului de brevet – pentru o fila Perfectarea formularului raportului de documentare – pentru un obiect al cererii de brevet de inventie Traducerea materialelor cererii de brevet din limba rusa – pentru o fila Determinarea statutului juridic – pentru o cerere/ un brevet de inventie Cercetarea documentara privind contractele de licenta / cesiune / gaj / 14. periodice) – pentru o tema. PL – pentru o tema. 00 15 zile 150. LT. TR. in ziua solicitarii 100. RU. Denumirea serviciului Inventii Termenul de executare Tariful (lei) 1. franchising inregistrate – pentru o cerere / un brevet de inventie Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta/ cesiune/ gaj/ 15.00 15 zile 100. AU.00 300.Nr. 4.00 5 zile 200. CA.00 15 zile 150. o tara.00 5 zile 500.00 7. Cercetare documentara dupa datele bibliografice in baza de date nationala a brevetelor protejate in Republica Moldova Cercetare documentara dupa portofoliul de brevete protejate in MD – pentru un titular. OMPI – pentru o baza de date.00 10. un an 6. LV. OEAB. GB. RO. eurasiatica Cercetarea documentara tematica in bazele de date nationale MD. US. JP.00 10 zile 300. un an 9.00 1 zi 150.00 13. franchising – pentru o cerere/ un brevet de inventie 16. DE. AM. – pentru o cerere nationala – pentru o cerere internationala. GE. 1 zi 150. inventator. 15 zile 40. mandatar Cercetare documentara in baza informatiei tehnico-stiintifice (publicatii 8. Determinarea indicelui de clasificare conform CIB – pentru un obiect Identificarea obiectului inventiei – pentru o solicitare Perfectarea formularului cererii de brevet de inventie 1 zi 60. 5. 10 zile 300. Eliberarea la cererea autorilor a copiei fasciculului titlului de protectie.00 2.00 3.00 3 zile 30. CN.00 12. FR. un an Cercetare documentara tematica in bazele de date internationale OEB. UA. Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/ gaj / franchising 1 zi 1 zi 150.00 11.

– verbale compuse – figurative – tridimensionale – combinate b) pentru fiecare clasa.00 . detinut de o anumita persoana juridica. depasind 1 Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice sau asemanatoare din Bazele de Date Marci nationale RO.00 50. solicitata de titular. cererilor depuse pentru inregistrare. GE.00 15 zile 500.00 30. LT. PL. CN. BY si ROMARIN cu 22. – verbale compuse – figurative – tridimensionale – combinate b) pentru fiecare clasa.00 600. in baza depozitului national si baza de date ROMARIN Cercetarea documentara a portofoliului marcilor inregistrate si/sau 10 zile 500 . in baza depozitului national si baza de date ROMARIN Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice din baza de date Marci nationale si baza de date ROMARIN pentru MD cu indicarea marcilor identice selectate a) pentru o clasa CIPS: – verbale simple 20. BG. TR.00 500. depasind 1 Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice sau asemanatoare din baza de date Marci nationale si baza de date ROMARIN pentru MD cu indicarea marcilor similare si identice selectate a) pentru o clasa CIPS: – verbale simple 21.00 500.00 700. indicarea marcilor similare si identice selectate a) pentru o clasa CIPS: – verbale simple 10 zile 400.00 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 500. AU. GB.00 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 400. LV. Denumirea serviciului – pentru o cerere/ un brevet de inventie Marci Termenul de executare Tariful (lei) 17. RU. solicitata de o persoana fizica/juridica terta.Nr. FR.00 600.00 600. UA.00 700.00 19.00 18. Determinarea indicelui de clasificare conform CIPS – pentru o clasa Cercetarea documentara a portofoliului marcilor inregistrate si/sau in ziua solicitarii 60. DE. cererilor depuse pentru inregistrare.00 600. AM. detinut de o anumita persoana. KR.

00 . – verbale compuse – figurative – tridimensionale – combinate Denumirea serviciului Termenul de executare 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile Tariful (lei) 700.00 3 zile 6.Nr. referitoare la numele complet / denumirea completa si adresa pentru corespondenta in limitele datelor din registrele nationale – pentru o marca Cercetarea documentara privind identificarea unei cereri de inregistrare a marcii / marcii inregistrate – verbale 24.00 600. depasind 1 Cercetarea documentara privind identificarea solicitantului cererii de inregistrare a marcii / titularului marcii cu prezentarea informatiei 23.00 200. Madrid privind Inregistrarea Internationala a Marcilor si Protocolului la acest Aranjament sau pentru desemnarea posterioara conform cererii internationale Perfectarea cererii internationale privind operarea modificarilor referitoare 29.00 500. prezentarea raportului de documentare pe CD-ROM – o clasa Eliberarea copiei din baza de date Marci nationale si baza de date 26.00 15 zile 1000. Determinarea statutului juridic – pentru o cerere/o marca 10 zile 400.00 1 zi conform termenelor stabilite de procedura conform termenelor stabilite de procedura conform termenelor stabilite de procedura 5 zile 300.00 500.00 600. la numele/denumirea si/sau adresa titularului/limitarea listei de produse sau servicii Perfectarea cererii internationale privind renuntarea la cerere/ anularea 30.00 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 300.00 250. ROMARIN pentru MD privind inregistrarea marcii – pentru o fila 27.00 700.00 50. cererii/modificarea numelui sau adresei reprezentantului/desemnarea reprezentantului/reinnoirea inregistrarii internationale/inscrierea modificarilor in datele referitoare la licenta/anularea licentei 31. – figurative – combinate – tridimensionale Cercetare documentara privind marcile inregistrate pe clasa cu 25.00 400.00 300.00 b) pentru fiecare clasa.00 500. Perfectarea formularului cererii de inregistrare a marcii pe cale nationala – pentru o cerere Perfectarea cererii de inregistrare a marcii conform Aranjamentului de la 28.

00 10 zile 400. UZ. gaj.00 300. o clasa 10 zile 300. solicitant.00 10 zile 100. – o tara. denumiri de origine si specialitati traditionale garantate Cercetare documentara dupa datele bibliografice in baza de date 35.00 10 zile 500 . industriale nationala si a inregistrarilor internationale conform Aranjamentului de la Haga – pentru o clasa Cercetarea documentara a desenelor si modelelor industriale care contin elemente identice sau similare pe baza: a) buletinelor oficiale din fondul selectat pe tari (UA. licenta/cesiune/gaj/franchising inregistrate – pentru o cerere/un certificat marca Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta. BY. in baza depozitului national si baza de date Lisbon Express Perfectarea cererii de inregistrare a denumirii de origine conform 38.00 15 zile 600.Nr.00 Indicatii geografice.00 500. solicitata de o persoana fizica/juridica terta. cesiune.00 . MK. Aranjamentului de la Lisabona privind protectia indicatiilor locului de origine a produselor si inregistrarea lor Internationala – pentru o cerere conform termenelor stabilite de procedura conform 39. detinut de o anumita persoana. 33. franchising – pentru o cerere/un certificat marca 34. Denumirea serviciului Cercetarea documentara privind contractele de Termenul de executare Tariful (lei) 32. detinut de o anumita persoana. LT) 41. RO. HU. Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/gaj/ franchising – pentru o cerere/un certificat marca 5 zile 200. SK.00 5 zile 500.00 1 zi 150. in baza depozitului national si baza de date Lisbon Express Cercetarea documentara a portofoliului denumirilor de origine inregistrate 37. titular) Cercetarea documentara a portofoliului denumirilor de origine inregistrate 36. si/sau cererilor depuse pentru inregistrare.00 10 zile 200. Perfectarea cererii internationale privind operarea modificarilor referitoare la numele/denumirea si/sau adresa titularului termenelor stabilite de procedura Desene si modele industriale Cercetarea documentara a desenelor si modelelor industriale care contin elemente identice sau similare din Baza de date desene si modele 40. un an b) bazelor de date nationale (RU. HR) – pentru o baza. nationala si baza de date OMPI a denumirilor de origine (Lisbon Express) – pentru un criteriu (denumire. o clasa. FI. BG. solicitata de titular. si/sau cererilor depuse pentru inregistrare.

la solicitare 1. Asistenta privind lucrul cu bazele de date on-line si pe discuri optice 50. – solicitant – titular – autor Determinarea indicelui de clasificare conform Clasificarii Internationale a 43.00 1 ora 1 ora 20. desenelor si modelelor industriale – pentru un produs Perfectarea formularului cererii de inregistrare a desenelor/ modelelor industriale 44.00 48.00 1 zi 150. franchising Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/ gaj / franchising – pentru o cerere/un certificat DMI Servicii informational – bibliografice 49. – pentru o cerere nationala – pentru o cerere internationala 45. MD si a inregistrarilor internationale conform Aranjamentului de la Haga pentru MD.00 la solicitare .Nr. Denumirea serviciului Cercetarea documentara pe baza informatiei publicate in BOPI.00 1 zi 50. dupa: Termenul de executare Tariful (lei) 42.00 51. franchising inregistrate – pentru o cerere/un certificat DMI 47. Determinarea statutului juridic – pentru o cerre/un certificat DMI Cercetarea documentara privind contractele de licenta / cesiune / gaj / 46.00 700.00 300. b) Imprimarea datelor bibliografice din cererile de brevetare/ inregistrare a OPI – pentru un document c) Imprimarea datelor bibliografice ale marcilor si denumirilor de origine.00 la solicitare 1.00 30.00 5 zile 5 zile 5 zile 500.) Copierea informatiei din bazele de date si de pe discuri optice: – pe suport electronic (pentru un document) Imprimarea documentelor din bazele de date si de pe discuri optice: – pe suport de hartie (pentru o fila de formatul A4) a) Imprimarea descrierii complete a documentelor de brevet sau a rezumatului – pentru o fila de formatul A4 52.00 la solicitare 1. Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta. desenelor si modelelor industriale (imagine) 5 zile 5 zile 5 zile 300.00 la solicitare 1. 5 zile 500. gaj.00 250.00 5 zile 200. Acordarea timpului la calculator pentru lucrul individual al solicitantilor (cercetarea bazelor de date on-line si pe discuri optice etc.00 300. cesiune.

control – pentru un titular Cercetarea documentara in registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul 57. inregistrare a obiectelor de proprietate intdustriala din bazele de date ale AGEPI Drept de autor si drepturi conexe 55. Intocmirea proiectului unui contract de autor Cercetarea documentara in Registrul de stat al titularilor marcajelor de 56.00 5 zile 200.00 .00 1 ora 0.5 25. Multiplicarea documentelor – pentru o fila Prelucrarea unei imaginii in PHOTOSHOP cu imprimarea color a acesteia 59. de autor si drepturile conexe – pentru o opera/un autor Alte servicii 58. Denumirea serviciului – pentru o fila alb-negru de formatul A4 – pentru o fila color de formatul A4 Termenul de executare Tariful (lei) 1.00 10.00 3 zile 300.Nr.00 53. Selectarea documentelor din colectia bibliotecii – pentru un document Copierea pe suportul electronic al solicitantului a formularelor cererilor de la solicitare 5.00 1 zi 10. documentele selectate – o fila la solicitare 25. – imprimarea color a imaginii prelucrate.00 54. pentru o fila A4 Inspectarea documentelor dosarului OPI si eliberarea copiilor pentru 60.00 3 zile 300.00 1 zi 10.