You are on page 1of 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA:
UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE FĂRĂ
TRECERE PESTE ORDIN, ÎN CONCENTRUL 0-30;
TIPUL LECŢIEI: CONSOLIDARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI;
SCOPUL: CONSOLIDAREA OPERAŢIILOR DE ADUNARE ŞI SCĂDERE A NUMERELOR
NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-30, FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.3.SĂ EFECTUEZE OPERAŢII DE ADUNARE ŞI SCĂDERE
ÎN CONCENTRUL 0-30, FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: -SĂ OPEREZE CU TERMINOLOGIA MATEMATICĂ
SPECIFICĂ: TERMEN, SUMĂ, DIFERENŢĂ, PLUS, MINUS;
-SĂ EFECTUEZE EXERCIŢII DE ADUNARE ŞI SCĂDERE
A NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30, FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN ;
-SĂ MANIFESTE INTERES ŞI MOTIVAŢIE PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE ;
-SĂ COLABOREZE ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU ;
-SĂ APRECIEZE RĂSPUNSURILE COLEGILOR ŞI RĂSPUNSURILE PROPRII;

-MIRON. -NICOLAE. -AUTOEVALUARE.. -RESURSE MATERIALE: PLANŞE. EDITURA HUMANITAS. MATEMATICĂ-CLASA I. FIŞE DE LUCRU. EDITURA AIUS. -FORME DE ORGANIZARE: FRONTALĂ. . FORME DE EVALUARE : -FORMATIVĂ. -IOAN. -INTEREVALUARE. 1988. IONESCU-DIDACTICA APLICATĂ.P.GHID METODOLOGIC. 1998. MONALISA. DURATA : 45 ‘ BIBLIOGRAFIE: -CURRICULUM NAŢIONAL-PROGRAME ŞCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. GĂLETEANU-DIDACTICA MATEMATICII ÎN CICLUL PRIMAR. CRAIOVA. PROBLEMATIZAREA.D. JOCUL DIDACTIC. PE GRUPE/PERECHI. MIHAELA SINGER. NEACŞU-METODICA PREDĂRII MATEMATICII LA CLASELE I-IV. EDITURA DACIA. BUCUREŞTI. 1995. 2001. RADU. EXERCIŢIUL. BUCUREŞTI. EDITURA SIGMA. PREDOI. LOCUL DE DESFĂŞURARE:SALA DE CLASĂ. BUCUREŞTI.STRATEGIA DIDACTICĂ: -RESURSE PROCEDURALE:CONVERSAŢIA. GHID PENTRU ÎNVĂŢĂTORI ŞI PĂRINŢI. 2001. CLUJ-NAPOCA. -PETRE. E.

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: CAPTAREA ATENŢIEI: 1. Îl puteţi ajuta găsind cât mai multe obiecte ! 12+3= 29-18= 19-14= 27-13= 16+10= 11+14= 22-10= 21+8= 15+10= 13+15= . Mai întâi trebuie să rezolve corect operaţiile scrise pe obiectele de care are nevoie. Exerciţiu-joc (6 grupe de câte 4 elevi): Mickey Mouse vrea să plece în excursie şi trebuie să-şi facă bagajul.

8= 9. La ce număr m-am gândit? g) Mă gândesc la numărul 30. d) Care este numărul cu 5 mai mare/mic decât 15? e) Scădeţi numărul 6 din 20. =. f) M-am gândit la un număr. REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR: Activitate frontală: a) Calcul oral: 3+ 5= 16-10= 10+ 4= 18. c) Micşoraţi cu 7 numărul 17. l-am adunat cu 7 şi am obţinut 15. DIRIJAREA CONSOLIDĂRII a) Activitate în perechi: • Puneţi cartonaşele cu cifrele de la 1 la 9 pe bancă.3 22 14+15 28 4 27-16 2 12+17 16+13 10+20 • Calculaţi repede.6 23 27. completând câte o zece : 3+ 4+ 5+ 6+ 7= . scad 10.5= 30-20= b) Măriţi cu 4 numărul 11.2. astfel încât suma din fiecare grupă să fie mai mare decât 13. >) în căsuţele rămase libere: 12+ 7 6 29. Ce număr nu v-am spus? Continuaţi şirul întrebărilor mele! 3. fiecare având 3 cartonaşe. apoi mai scad un număr pe care nu vi-l spun şi am obţinut 10. Formaţi 3 grupe. b) Activitate frontală (exerciţii la tablă) : • • Calculaţi: 12+ 3= 17+12= 26.4= 23+ 6= 29-22= 14+13= Puneţi semnul corespunzător (<.

care se completează 29 27 16 de către cele două echipe) d) Activitate frontală: • Formulări de probleme după desenul următor: 12 18 .9= 9 E REST-grupa 4 Întrecere pe echipe (clasa este împărţită în două echipe şi se stabilesc reprezentanţi de la fiecare echipă): 10 7 16 (două planşe cu acest tabel. Toţi membrii grupului au la început câte un cartonaş. Fiecărui rezultat îi corespunde câte o literă. Ordonează literele pentru a obţine un cuvânt.7=12 I MARE-grupa 3 18. apoi le schimbă între ei până rezolvă toate operaţiile. Fiecare operaţie este notată cu un număr de la 1 la 4.c) Activitate în grupe (6 grupe): • În plicuri se află cartonaşe cu operaţii matematice şi rezultatele lor. • 12+16=28 E BINE-grupa 1 PLUS-grupa 5 29-14=15 B SUMA-grupa 2 EGAL-grupa 6 19. Discuţii. scriindu-le în caiete. La sfârşit le aranjază pe bancă.

12 este: a) 7 b)17 c)27 3. Rezultatul scăderii 29.Numărul cu 13 mai mic decât 29 este: a) 6 b)26 c)16 5.4.Rezultatul adunării 12+ 8 este: a) 20 b) 12 c)30 2.Termenul care lipseşte la adunarea +12=25 este: a) 13 b) 27 c)3 .Numărul cu 9 mai mare decât 6 este: a) 3 b)15 c)24 4. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FIŞĂ DE LUCRU 1.

.Solicită elevii să formuleze întrebări şi răspunsuri. solicitând explicarea tehnicilor de rezolvare a cerinţelor învăţării: • Activitate în perechi. data ş. . • Activitate frontală.Evaluează permanent. .Dă tonul pentru intonarea Imnului de Stat al României. cunoştinţelor. prin sondaj.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ETAPELE LECŢIEI Organizarea condiţiilor ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA .Exersează deprinderea de calcul oral. de care are nevoie Mickey Mouse. elev-elev.Rezolvă cerinţa.Controlează modul de rezolvare a muncii independente.). trecând printre bănci.Precizează tema lecţiei şi creează motivaţia . face aprecieri.Pregăteşte materialele necesare bunei desfăşu- ELEVILOR .Controlează tema din punct de vedere calitativ. .Răspund corect şi rapid. Captarea atenţiei . Face observaţii (aşezare în deprinderilor pagină. . cerinţelor.Citesc tema.În timp ce elevii rezolvă prima sarcină.Se conformează rări a lecţiei.a. însuşirea limbajului matematic. . Anunţarea subiectului şi a . anterioare . controlează tema din punct de vedere cantitativ. priceperilor. îşi învăţării prin argumentarea situaţiilor concrete.Realizează dialogul priceperilor. .Organizează colectivul de elevi pe grupe. obiectivelor Dirijarea consolidării rapid. . corect şi .Ascultă cu atenţie.Solicită calcularea operaţiilor scrise pe obiectele .Precizează sarcinile de lucru. cunoştinţelor. Reactualizarea . asumă responsabilităţi. . deprinderilor .

au competenţe. * completarea unor tabele cu valori numerice. . apoi rezolvă .Ascultă. * compuneri de probleme.Rezolvă independent. aprecieri . . toare. . dovedesc gândire logică în rezolvarea situaţiilor Tema pentru acasă problematice. * exerciţii de adunare şi scădere. individual sau pe grupe * rezolvarea de ecuaţii pentru exersarea limbajului exerciţiile propuse cu sau matematic. Concluzii. . .• Activitate pe grupe.Formulează tema pentru acasă. explicând modul de fişa de evaluare. rezolvare.Ascultă.Notează tema.Distribuie fişe de evaluare.Face aprecieri generale asupra modului în care cu atitudine corespunză- elevii stăpânesc cunoştinţele. fără sprijin. recepţionează .Monitorizează permanent activitatea elevilor. .