You are on page 1of 21

GUNOIUL DE GRAJD

CUPRINS CAPITOLUL I 1.1. Introducere…………………………………………………...2 CAPITOLUL II 2.1. Definitie si im ort!nt!…………………………………………" 2.2. Com o#itie si c!r!cteristici…………………………………….$ 2.%. Construire! &!tformei de 'unoi……………………………….11 2.(. Uti&i#!re! 'unoiu&ui de 'r!)d…………………………………..1( 2.". A &ic!re! e teren……………………………………………...1$ 2.$. Eficient! !'ronomic! ! 'unoiu&ui de 'r!)d…………………….1* +I+LIOGRA,IE…………………………………………………....21

CAPITOLUL I 1.1.Introducere A'ricu&tur! este &e'!t- .n m!i mu&te sensuri de !tmosfer-/ so& 0i ! -. 1o&u&/ c! 2or'!n n!tur!&2 se constituie c! un re#er3or de e&emente nutriti3e/ cu o m!re c! !cit!te de !4sor4tie si sc5im4uri de ioni 0i c!tioni. A0! du - cum s6! demonstr!t/ 5umusu& !si'ur! so&u&ui &i3r!re! continu! de e&emente nutriti3e u0or !ccesi4i&e entru &!nte fiind !stfe& e&ementu& fund!ment!& !& ferti&it-7ii so&u&ui. ,erti&it!te! este entru !'ricu&tor 4!#! 3ie7ii &!nte&or 0i m!ni u&!re! ei necesitcuno!0tere! diferi7i&or f!ctori c!re o determin- c!8 te9tur!/ con7inutu& .n 5umus/ structur! so&u&ui/ !d:ncime! 0i c! !cit!te! de .nr-d-cin!re/ ! !/ !eru&/ c-&dur!/ su4st!n7e&e miner!&e/ !cidit!te!/ ce se .ntre -trund str:ns. A'ricu&tur! eco4io&o'ic- urm-re0te/ de re'u&-/ c! ferti&it!te! 0i !cti3it!te! 4io&o'ic- ! so&u&ui s- se men7in- .n &imite const!nte 0i d!c- este ne3oie ss ore!sc- rin cre0tere! rocentu&ui de 5umus .n com o#i7i! -m:ntu&ui fo&osit. P&!nte&e 3er#i/ entru ! sinteti#! m!teri! or'!nic- 3e'et!&-/ !u ne3oie/ rintre !&te&e de su4st!n7e miner!&e e c!re &e rocur! din so&. Une&e dintre !ceste! sunt !ccesi4i&e &!nte&or 0i ot fi u0or !simi&!te/ i!r !&te&e !f&!te .n com u0i miner!&i 0i or'!nici 'reu so&u4i&i sunt r!ctic in!ccesi4i&e &!nte&or. Ori tocm!i e 3!&orific!re! !cestor re#er3e se une !ccentu& .n r!ctic! !'rico&- eco64io&o'ic-. O !rte din !ceste e&emente in!ccesi4i&e ot de3eni tre t!t !ccesi4i&e .n urm! diri)-rii unor rocese fi#ico6c5imice 0i 4ioc5imice de tr!nsform!re 0i form!re !0! du - cum s6! !r-t!t &! form!re! 5umusu&ui. Nu utem omite 0i inf&uen7! de n!tur- 4io&o'ic- e c!re o !re 5umusu& din so& rin !si'ur!re! de m!teri!& or'!nic/ su4str!t fo!rte rie&nic !cti3it-7ii 0i .nmu&7irii microor'!nisme&or.

2

Pot!siu& re'&e!#..n so&/ ! tr!nsform-ri&or 0i ! re&!7ii&or cu mediu& !m4i!nt.de fosfor miner!& 0i de3ine !ccesi4i& 4io&o'ic.ndestu&!te cu N/ P 0i > din c!re c!u#.se rind. .nc5is.met!4o&ismu& &!ntei 0i inter3ine .ndoi!&! c-m:ntu& este un mi)&ocitor dintre &!nt.d!r .n consider!re re&!7ii&e sistemu&ui <!&tern!ti3= !'rico& r!ctic!t .n sistem .Prin urm!re surs! e&emente&or nutriti3e din so& o constituie/ .c!u#.inte'r!& cee! ce se rei! din so&/ din !tmosfer.n fotosinte#.0i i!u su4st!n7e&e nutriti3e din so& 0i sunt interes!te m!i !&es ! fi .0i e& m!turi#!re! or'!ne&or 3e'et!&e/ form!re! fructu&ui 0i ! semin7e&or/ .nf&orire e& este restituit .f!3ori#:nd cre0tere! con7inutu&ui de #!5-r 0i !midon.!ceste e&emente este cunoscut f! tu& c.osforu& f!3ori#e!#.! so&u&ui.!#otu& ro3enit din !tmosfer.se &imite!#-/ de re'u&. Ace!st! se )ustific.din '!#u& c!r4onic din !er. .!& cre0terii.n com o#i7i! m!teriei usc!te ! &!ntei. P&!nte&e !'rico&e . +i&!n7u& su4st!n7e&or nutriti3e din so& nu o!te fi re!&i#!t .n rimu& r:nd/ com onent! or'!nic! d!r 0i ce! miner!&-/ &! c!re se !d!u'.!cti3it!te .m!teri! 3ie. Pe &:n'.se i! .n 4iosfer.n'r-0-minte 0i !mend!mente or'!nice din ferm-.c!r4onu&/ o9i'enu& 0i 5idro'enu& intr..rin f! tu& c.ferti&i#!re! &ui.n % &!nte&or rin miner!&i#!re! &ui de c-tre microor'!nisme/ cee! ce im une o 4un.n !tmosfer.0i m!terii&e 5r-nito!re f! t ce se confirm0i rin &e'-turi&e dintre e&emente&e nutriti3e .n ! .0i din iri'!7ii.de CO2 rin !simi&!7i! c&orofi&i!n. Du .n m!re !rte so&u&ui. Concentr!re! de o9i'en este de 21@ din com o#i7i! !eru&ui. C!r4onu& su4 form. Din !ce!st.n ro or7ie de ! ro9im!ti3 ?"@ .n to!te situ!7ii&e tre4uie s.n mediu& !m4i!nt.ntotde!un! re#ent . O9i'enu& ro3ine .n so& rin &oi 0i &!nte&e fi9!to!re de !#ot din !tmosfer-/ rin !dministr!re! de . Nu .s!u fotosinte#-/ sinteti#e!#.nc! e nici .recum 0i cee! ce se cede!#.n esen7.!#otu& este un e&ement de 4!#. E& este !dus ..s!u este !ntren!t de ! ! c!re se scur'e rin so&. E& este .nu este osi4i& s.este destu& de r!r su4 form.0i !#otu& din ! ! fre!tic.

Du .n tim ce .este rocur!t din ! .nc:t sC fie e9c&usC orice osi4i&it!te! de cont!min!re ! mediu&ui .n so& entru ! !co eri ne3oi&e &!nte&or.!4sor4it. C!ntit!te! m!9imC de 'unoi de 'r!)d introdusC in so& in decursu& unui !n/ nu tre4uie sC de Cse!scC !ce! c!ntit!te/ c!re !si'urC m!9im 1DE F' de !#otG5ect!r de teren !'rico&.ncon)urCtor rin re3Crs!re s!u infi&tr!re in so&.fie/ e c:t este osi4i&/ e to!t- diri)!t.&e!cde &! f! tu& c. NumCru& m!9im de !nim!&e din diferite r!se si c!te'orii/ c!re roduc !cesti 1DE F' de !#ot G5ect!r este mention!t in !cte&e &e'is&!ti3e.n ce! m!i m!re !rte ! &or de ferti&it!te! so&u&ui ce este un sistem desc5is 0i sensi4i& &! m-suri&e !'rote5nice 0i !me&ior!ti3e ! &ic!te.so&u& entru ! se ec5i&i4r! din unct de 3edere !& 4i&!n7u&ui su4st!n7e&or nutriti3e rin o4&i'!ti3it!te! efectu-rii !nu!&e ! !n!&i#e&or edo&o'ice 0i !'roc5imice.ncon)ur-tor 0i tr!te!#.cu ie0iri m!i m!ri de N 0i > dec:t intr-ri&e/ . Bin:nd se!m! de !s ecte&e re#ent!te/ r!ctic! !'rico&.e&emente&e nutriti3e de ind . Esen7i!&e entru &!nte sunt 0i o&i'oe&emente&e din c!re cit-m8 su&f/ fier/ m!'ne#iu&/ mo&i4denu&/ cu ru&/ #incu& 0. ( . A'ricu&tur! eco64io&o'ic. C! !cit!te! f!ci&itCti&or entru stoc!re si conser3!re ! 'unoiu&ui de 'r!)d tre4uie sC fie m!i m!re de 3o&umu& neces!r entru ce! m!i &un'C erio!dC din decursu& !nu&ui/ in c!re nu este otri3itC s!u este inter#isC introducere! 'unoiu&ui in so&.s.mediu& .n c!#u& PO2 re&!7ii&e sunt m!i ec5i&i4r!te.fie re#ente .cum se o!te 3ede!/ !'ricu&toru& !re d!tori! s.de c-tre r-d-cini 0i frun#e. In ferme&e eco&o'ice de crestere ! !nim!&e&or ec5i !mente&e entru conser3!re! 'unoiu&ui de 'r!)d tre4uie conce ute !stfe& .men!)e#e so&u& 0i erio!d! !nu&ui/ !tmosfer! i!r cre0tere! 3e'et!&.rote)e!#. E&e tre4uie s.c!ntit-7i &imit!te. Aidro'enu& constituie ! ro9im!ti3 "@ din m!teri! 3e'et!&. Gos odCrii/ c!re nu !u su r!fete !'rico&e suficiente entru uti&i#!re! 'unoiu&ui de 'r!)d re#u&t!t in decursu& !nu&ui/ tre4uie sC6& &i3re#e !&tor ferme eco&o'ice e 4!#! unor contr!cte entru ! e3it! o&u!re! si cont!min!re! mediu&ui.!.

CAPITOLUL II Gunoiu& de 'r!)d 2.n7e&e'e !t:t !mestecu& ro!s -t de de)ec7ii so&ide 0i &ic5ide <urin-= cu !0ternut/ re#u&t!t c! re#iduu de &! !nim!&e crescute .n sistem tr!di7ion!& e !0ternut/ c:t 0i com ostu& o47inut rin ferment!re! <com ost!re!= !cestui !mestec &! c!re s6!u !d-u'!t s!u nu !&te de0euri or'!nice 0i com u0i miner!&i.&e cu&ti3e.fo&osire! 'unoiu&ui de 'r!)d e &! fe& de 3ec5e c! 0i !'ricu&tur!8 m!i . Gunoiu& de 'r!)d com ost!t nu este ur 0i sim &u un com ost o!rec!re . Nu este .m!i )os c:te3! dintre numero!se&e !r'umente8 6 'unoiu& de 'r!)d/ ro3enit de &! !nim!&e fur!)!te cu fur!)e de c!&it!te/ com ost!t .de m!cro 0i microe&emente re&u!t.&!nte&e de -0une cresc m!i 4ine unde !u c-#ut de)ec7ii&e !nim!&e&or/ ! . 1e re#int.dre t!te o!te fi numit un Hcom ost no4i&H..nce ut s.rimu& -stor6 cu&ti3!tor/ o4ser3:nd c.nce ut s.&e str:n'.de &!nte&e fo&osite . Prin 'unoi de 'r!)d se .nt:m &-tor f! tu& c. 1e o!te consider! c.n fur!)!re.&e ! &ice &! &!nte&e e c!re ! .ntre com osturi/ ci cee! ce e 4un.n mod cores un#-tor/ este ce& m!i com &e9 0i m!i com &et . Definire 0i im ort!n7-.n 3ec5ime 3!c! re re#ent! sim4o&u& ferti&it-7ii.n'r-0-m:nt cunoscutI 6 e& !re !c7iune ec5i&i4r!t-/ uni3ers!&-/ ut:nd fi fo&osit e to!te ti uri&e de so& 0i r!ctic &! to!te cu&turi&eI 6 rin 'unoiu& de 'r!)d se restituie so&u&ui o c!ntit!te im ort!nt.1.n tim u& -scutu&ui/ ! oi/ ro4!4i& c. " .0i s.nt:i/ rin -storit/ !u fost ferti&i#!te incon0tient -0uni&e cu de)ec7ii&e &-s!te de !nim!&e .

de e&emente nutriti3e entru &!nte/ cu e&i4er!re &ent.nsemn!t cu c:t so&uri&e sunt m!i &! e9treme/ re! nisi o!se s!u re! !r'i&o!se/ re! !cide s!u re! !&c!&ine/ ori re! s-r-tur!te.I compuşi cu azot: roteine/ !mino!ci#i/ !ci#i or'!nici/ !moni!cI lipide. 2. Com o#i7ie 0i c!r!cteristici.nsemn!t de hormoni c!re stimu&e!#.din so&/ c:t 0i cre0tere! &!nte&or.! !rticu&e&or de so&/ o m!i 4un.microor'!nisme&e 0i microe&emente&e de c!re &!nte&e !u ne3oie entru cre0tere. 1u4 !s ectu& com o#i7iei e&ement!re/ 'unoiu& de 'r!)d con7ine to!te m!cro60i $ .0i ec5i&i4r!t. Din unct de 3edere !& com u0i&or c5imici/ 'unoiu& ro!s -t con7ine8 hidraţi de carbon: ce&u&o#-/ 5emice&u&o#-/ &i'nin-/ #!5!ruri 0. O coe#iune m!i 4un.c! !cit!te de re7inere ! ! ei/ cre0tere! c! !cit-7ii de sc5im4 c!tionic 0i reducere! ierderi&or de e&emente rin &e3i'!re e so&uri&e nisi o!se/ o m!i 4un.0i !er 6 cu reducere! 4-&tiri&or/ reducere! 'r!du&ui de com !ct!re 0i o m!i u0o!renetr!4i&it!te ! r-d-cini&or . un num-r .surs.0i ener'ie entru microor'!nisme&e din so&/ esen7i!&entru sinte#! 5umusu&ui/ entru re'ener!re! su4st!n7e&or 5umice miner!&i#!te !nu!&.n so&uri&e !r'i&o!se/ !me&ior!re! !cidit-7ii/ contr!c!r!re! efectu&ui ne'!ti3 !& sodiu&ui sc5im4!4i& e so&uri&e so&one7i#!te/ ! c!r4on!7i&or 0i 4ic!r4on!7i&or so&u4i&i e so&uri&e !&c!&i#!te 0i ! s-ruri&or so&u4i&e e so&once!curi 0i so&uri&e s-r-tur!te/ sunt do!r c:te3! e9em &e !&e !c7iunii mu&ti &e ! 'unoiu&ui de 'r!)d. Printr6o serie de su4st!n7e cu c!r!cter 5ormon!&/ 'unoiu& stimu&e!#.deose4it.!.!t:t !cti3it!te! micro4i!n.nsu0iri&or 4io&o'ice/ c5imice 0i fi#ice !&e so&u&ui/ .!.2.ndeose4i ! ce&or 5idrofi#ice 0i de !er!7ie/ cu !t:t m!i . At:t rin !c7iune! s! direct-/ c:t m!i !&es rin intermediu& 5umusu&ui sinteti#!t/ 'unoiu& !re un efect o#iti3 !su r! .erme!4i&it!te entru ! .e3it:ndu6se !stfe& foc!re&e de concentr!7ie 0i de#ec5i&i4re&e nutriti3e/ d!r 0i o im ort!nt. Compoziţia chimică.E& este nu num!i o surs. &!nte&e 0.de m!terie or'!nic.

Con7inutu& .m4un-t-7i c!&it!te! com ostu&ui o47inut/ se recom!nd.ntr6o ro or7ie . T!4e&u& 2.! E/" F' su erfosf!t sim &u entru o 3it.1.n ! -/ su4st!n7.usc!t.0i e&emente nutriti3e din de)ec7ii&e so&ide 0i &ic5ide !&e !nim!&e&or A .usc!t. .n 5r!n-/ i!r ce! ! 'unoiu&ui 3!ri!#.<de refer!t s-ruri de T!#&-u m-cin!te/ c!re sunt m!i ieftine=.m!re.! de)ec7ii&or ro!s ete/ .1u4st!n7@ usc!t. Com o#i7i! c5imic.@ 2(62" 1D62E 1u4st!n7or'!nicN P2O" >2O <@= E/%" E/1E E/1"6 E/2E C!O <@= E/1" E/1E J'O <@= E/11 E/12 1 eci! C!4!&ine D" +o3ine *E O3ine $% %"6%D <@= <@= @ De)ec7ii so&ide ro!s ete 2% E/(( E/%" E/2? E/1D6 1D 6 E/1* E/%E E/2E6 %E E/"" E/%1 E/(E E/1" D .ndeose4i ce! e&ement!r-/ 3!ri!#.'unoiu& semiferment!t de 4o3ine .cu urin! .nsemn!t.ntre7inute e !0ternut de !ie con7ine .0i cu ti u& 0i c!ntit!te! de !0ternut/ ti u& 0i 'r!du& de ferment!re etc.din 'r!)d/ 0i !.fo&osire! #i&nic. Pentru &imit!re! ierderi&or de N !moni!c!&/ c!re .udr!re! !0ternutu&ui cu f-in.0i E/" @N/ E/2" @ P2O"/ E/$ @ >2O/ E/E" @ 1/ E/" @ C!O/ E/2 @ J'O/ ( ' +Gt/ 2 ' CuGt <1o&tner/ 1?*E/ 1??2=.de c!&ciu s!u c5i!r s!re ot!sic.In &i s! unor !n!&i#e concrete/ se o!te consider! c.n medie 22 @ su4st!n7.mu&t cu8 s eci! de !nim!&e/ cu 3:rst! &or/ cu c!&it!te! fur!)e&or fo&osite .n 4!#inu& de co&ect!re ! !cestei!. Amoni!cu& trece .nce .2. J!nnes <cit!t de 1t!icu= recom!nd.nc.n s-ruri de !moniu st!4i&e <fosf!7i/ su&f!7i/ c&oruri=/ d!r so&u4i&e/ c!re .se ot scur'e o d!t.de fosforite/ su erfosf!t/ su&f!t de c!&ciu/ c&orur.

c!ren7e&e &!nte&or 0i !&e so&uri&or &oc!&e/ 0i c.1uine E/"E De)ec7ii &ic5ide ro!s ete <urin!= C!4!&ine *? 1E611 D 1/"" E/E1 E/"* +o3ine ?2/" D6D/" % E/E1 6E/? O3ine *D/" 12/"61% * 1/?" E/ED 1uine ?( (6$ 2/" E/(% E/E1 *2 1* 1D E/$E E/(16 E/2$6 E/%* 1/"E E/(? 2/2$ E/*% E/E" E/(" E/E1 E/E1 E/1$ E/1E E/22 E/E$ E/%2 E/E* Specia. Referitor &! 3:rst-/ de)ec7ii&e !nim!&e&or tinere sunt m!i s-r!ce .n cre0tere fo&osesc entru o!se 0i mu0c5i o m!i m!re ro or7ie din e&emente&e nutriti3e din fur!)e <1t!icu/ 1?"*=.n su4st!n7. De)ec7ii&e &ic5ide ro!s ete <urin!= sunt m!i concentr!te .!rmoni! s!u * .n func7ie de s eci! de !nim!&e 1 eci! +o3ine O3ine 1uine A D" $* D2 N E/(" E/"* E/*" E/(" P E/1E? E/122 E/1E? E/E*% > E/("D E/((E E/"$2 E/("D C! E/%2E E/21E E/21E E/E%" J' E/E$E E/E*( E/11E E/E"( C!4!&ine D1 Calitatea furajelor 0i ti u& de r!7ie fur!)er..ntruc:t !nim!&e&e . De)ec7ii&e so&ide ce&e m!i concentr!te . Com o#i7i! 'unoiu& de 'r!)d ro!s -t .n N 0i > dec:t ce&e so&ide/ d!r mu&t m!i s-r!ce .'unoiu& ref&ect.inf&uen7e!#.esen7i!& c!&it!te! de)ec7ii&or 0i/ deci/ ! 'unoiu&ui re#u&t!t. T!4e&u& 2.2. 1e s une c. Astfe&/ de)ec7ii&e de -s-ri con7in :n.n e&emente nutriti3e sunt ce&e de -s-ri/ urm!te de ce&e de o3ine/ ! oi de ce&e de c!4!&ine/ concentr!7ii&e ce&e m!i mici fiind &! ce&e de 4o3ine.n c!&it!te! 'unoiu&ui se ref&ect.&! de %6( ori m!i mu&t N dec:t ce&e de 4o3ine/ D6* ori m!i mu&t P/ 2 ori m!i mu&t > 0i 26( ori m!i mu&t J' <t!4e&u& 2.usc!t-/ N/ P/ >/ C!/ J' dec:t ce&e !&e !nim!&e&or m!ture/ .n P/ c!re ! ro! e c.&i se0te.2.1=.

n c!#u& fur!)-rii cu nutre7uri sucu&ente de)ec7ii&e sunt m!i s-r!ce dec:t . In sistemu& c&!sic de .cu cre0tere! 'r!du&ui de ferment!re rintr6un ? . C!ntit!te! de !0ternut fo&ositdifer.s!u !cest! &i se0te <Li9!ndru/ 1??E=.n &!tform! de com ost!re 0i o ferment!re cores un#-to!re.de#!rmoni! .cu con7inutu& s-r!c !& !cestor m!teri!&e/ i!r .n c!#u& unui 'unoi c!re fermente!#.n sisteme&e intensi3e de cre0tere ! !nim!&e&or/ c!ntit!te! de !0ternut este m!i mic.n 'unoi ermite !0e#!re! u0o!r. Rume'u0u& re7ine m!i u7in N !moni!c!&/ 'unoiu& fermente!#.s!u se !0e!#.ndes!t/ cre:nd condi7ii de descom unere !n!ero4-/ cee! ce nu este de dorit.n N 0i !&te e&emente <1t!icu=/ . E9ist.n concord!n7.n'r-0-m:nt.n m!re m-sur.n e&emente nutriti3e ! 'unoiu&ui cre0te o d!t.n ce ri3e0te com o#i7i! &or c5imic-/ c:t 0i c! !cit!te! de !4sor47ie 0i re7inere ! &ic5ide&or.ntre7inere se fo&osesc (6$ F' !ie &! 4o3ine/ %6" F' &! c!4!&ine/ E/"61 F' &! o3ine/ $6D F' &! scro!fe cu urcei 0i 162 F' &! tineret orcin &! .m!i &ent <1E6 12 &uni=/ este m!i s-r!c ..! &ic!re! e teren f!3ori#e!#. In c!#u& &i sei !0ternutu&ui s!u ! unei c!ntit-7i mici/ 'unoiu& nu se !0e!#.n &!tform. Cu c:t c! !cit!te! de re7inere ! urinei de c-tre !0ternut este m!i m!re/ cu !t:t ierderi&e de N 0i c5i!r de > sunt m!i mici. ..n c!#u& unei ferment-ri cores un#-to!re/ concentr!7i! .c!&it!te! 'unoiu&ui !t:t rin n!tur! s! <com o#i7ie= c:t 0i rin c!ntit!te! fo&osit-. Ce& m!i mu&t se fo&osesc c! !0ternut !ie&e de cere!&e/ i!r cu uti&i#!re m!i restr:ns. .<Li9!ndru/ 1??E=.n omicu&tur.re! .cu s eci! de !nim!&e/ cu 3:rst!/ cu modu& de st!4u&!7ie 0i cu n!tur! !0ternutu&ui. O c!ntit!te cores un#-to!re de !0ternut .n 'r-me#i mici s!u str!turi su47iri/ ierderi&e de e&emente nutriti3e sunt fo!rte m!ri. Anim!&e&e 5r-nite cu !ie 0i coceni d!u de)ec7ii s-r!ce .c!&it!te! 'unoiu&ui de 'r!)d fo&osit c! .! !cestui! .ntre m!teri!&e&e c!re ot fi fo&osite c! !0ternut/ !t:t .n ce& !& fur!)-rii cu concentr!te. ..n N/ i!r du . Aşternutul inf&uen7e!#..de#3o&t!re! 3iermi&or s:rm.n'r-0!t.ntre'ii 'os od-rii. Tipul şi gradul de fermentare inf&uen7e!#.se fo&ose0te tur4!/ frun#e&e de co !ci/ rume'u0u&.diferen7e m!ri .n rinci iu/ .

Justin <1?*D=/ 4!&i'! ro!s -t.ntre 1*6%E @.de 4o3ine !rc o umidit!te de *"6?E @ <1E61" @ s. Du .%.ntre *26DE @/ i!r s.2.!&7i !utori umidit!te! este m!i sc-#ut-= 0i o consisten7.n &!tform-/ 'unoiu& ierde ce& u7in un sfert din 'reut!te! ini7i!&-.u.ntre &ic5id 0i so&id.erment!t Jr!ni7N E/"E E/$E E/$$ E/D2 P E/1E? E/1$E E/1*D E/21E Umiditatea şi conţinutul de substanţă uscată.u.n !#ot 0i fosfor din 'unoiu& de 'r!)d . D!c.n s eci!& de N/ con7inutu& rocentu!& fiind m!i mic dec:t ce& !& 'unoiu&ui neferment!t <1t!icu=.n medie 2262" % s.fenomen de concentr!re c! urm!re ! ierderii unei -r7i din ! -. L! ferment!re! .. E3ident/ 1E . Con7inutu& mediu . Un 'unoi semiferment!t !re . De)ec7ii&e so&ide de c!4!&ine !u o umidit!te m!i sc-#ut.ferment!re J!croe&emente @ 1 ecific!re Limite Jedi! N E/26E/$ E/" P E/E(6E/% E/1 > E/16E/* E/" C! E/ED61/E E/* J' E/E$6%/E E/1 Jicroe&emente @ 1 ecific!re Limite Jedi! Jn %E6"E (E Kn 1E62E 1" + %6" ( Cu 16% 2 Jo E/16E/2 E/1" T!4e&u& 2.= <du .n e&emente nutriti3e din 'unoiu& de 'r!)d du .ferment!re! se re&un'e0te re! mu&t/ ot !3e! &oc ierderi de e&emente nutriti3e/ . T!4e&u& 2.intermedi!r.( Con7inutu& .n func7ie de st!diu& de ferment!re 1t!diu& de ferment!re Pro!s -t 1emiferment!t .2. s.dec:t ce&e de 4o3ine/ i!r ce&e de o3ine 0i c! rine ce! m!i sc-#ut-. Umidit!te! 'unoiu&ui sc!de cu !t:t m!i mu&t cu c:t e& este m!i ferment!tI !stfe&/ e! o!te 3!ri! . .u.u.

Acest mod de ferment!re !r!t.nce ut o!te fi . 0i de m!terie or'!nic.c!re nu tre4uie fo&osit-/ deo!rece !u &oc ierderi m!ri de N rin 3o&!ti&i#!re su4 formde !moni!c/ d!r 0i de !&te e&emente rin s -&!re! 'r-me#i&or de c-tre ! ! de &o!ie.ndes!re 6 metod! >r!nt#.n 'r-me#i nesistem!tice . P&!tforme&e eco&o'ice entru co&ect!re! si m!n!'ementu& 'unoiu&ui de 'r!)d/ construite cu s ri)inu& +!ncii Jondi!&e/ !& Gu3ernu&ui Rom:niei/ re re#int! un! 11 . . <%6( #i&e=/ urm!t.con7inutu& de s.n func7ie de ti u& 0i de dur!t! de com ost!re/ .n de)ec7ii&e so&ide !&e !nim!&e&or dec:t . +!#inu& se !m &!se!#! &! 1/" m su4 unctu!& ce& m!i de )os !& !rdose&ei &!tformei/ i!r de )ur im re)uru& &!tformei se ot re3ede! ri'o&e de scur'ere s re 4!#inu& co&&ector !& mustu&ui de 'unoi. rin !0e#!re !fin!t.ndes!t.de .nt:&nit- ferment!re! 'unoiu&ui . P&!tform! !re &! 4!#! o &!c! dre tun'5iu&!r!/ &!t! de ( N ? m si de &un'ime 3!ri!4i&!.nce ut 6 metod! Murtten4er'I mixt.undu& &!tformei este im erme!4i&i#!t cu 4eton/ d!&e/ c!r!mid!/ 4i&e de &emn s!u !r'i&!.un s irit 'os od-resc rec!r. 2. Este o metod.este mu&t m!i ridic!t . Construire! &!tformei de 'unoi.n &!tform! de 'unoi.de &! . P&!tform! re re#int! s !tiu& de de o#it!re/ !str!re si ferment!re ! 'unoiu&ui de 'r!)d/ fiind construit! in ! ro iere! 'r!)duri&or/ &! minimum 1" m de !ceste!/ d!r &! este "E m de &ocuinte si f!nt!ni cu ! ! ot!4i&!.6 metod! 4iodin!mic-/ metod! Indore G AoL!rdI anaerob sau "la rece".de !ceste metode de com ost!re/ uneori . rin !0e#!re Com ost!re! se o!te f!ce8 aerob sau la cald.&! .u. rin !0e#!re !f:n!t.n ce&e &ic5ide. A0! cum s6! m!i reci#!t/ de0i frec3ent se fo&ose0te termenu& de ferment!re ! 'unoiu&ui de 'r!)d/ ce& de com ost!re este m!i corect entru rocese&e com &e9e c!re !u &oc .n !f!r.0i o r!ctic.n !f!r! 'unoiu&ui ro!s -t/ necom ost!t/ utem !3e!8 'unoi semiferment!t/ 4ine ferment!t 0i su r!ferment!t s!u mr!ni7-. .%. Compostarea gunoiului de grajd. .

n erio!de&e de tim recom!nd!te de 4une&e r!ctici !'rico&e.n rinci !& entru co&ect!re! 'unoiu&ui de 'r!)d si ! !&tor resturi men!)ere 4iode'r!d!4i&e/ !t:t din 'os od!rii&e &ocuitori&or c!re !u fost dot!ti .n'r!s!m:nt n!tur!&.n !cest sco euro6 u4e&e&e furni#!te rin roiect.nc!rc!toru&ui front!& su4 form! unor siruri !r!&e&e cu eretii &!ter!&i !i &!tformei. L! &!tform! comun!&! 'unoiu& 3! fi desc!rc!t su4 form! de 'r!me#i s!u siruri/ u&terior urm:nd c! !ceste! s! fie sistem!ti#!te cu !)utoru& . Periodic/ 'unoiu& co&ect!t e !ceste &!tforme se tr!ns ort!/ cu mi)&o!ce&e ro rii !&e 'os od!ru&ui/ &! &!tform! comun!&!. Pe &!tform! de 'unoi din 'os od!rie se de o#ite!#! num!i 'unoi de 'r!)d. L! ni3e&u& 'os od!rii&or indi3idu!&e/ co&ect!re! 'unoiu&ui de 'r!)d se 3! f!ce initi!& e !ceste &!tforme/ dimension!te s! !si'ure un tim de de o#it!re de circ! o &un! entru o 'os od!rie cu un num!r mediu de !nim!&e. P&!tforme&e de 'unoi de 'r!)d !u ro&u& de de o#ite tem or!re entru co&ect!re! si com ost!re! 'unoiu&ui. D!c! este c!#u&/ urin! co&ect!t! din !d! osturi se to!rn! este 'unoiu& din &!tform! entru ! fi !4sor4it! de !cest!.n mod 'r!tuit cu &!tforme indi3idu!&e de 'unoi si euro6 u4e&e c:t si ! ce&or&!&ti &ocuitori c!re doresc s!6si tr!ns orte 'unoiu& de 'r!)d &! !ce!st! &!tform!.n com !rtimente&e s eci!& construite entru m!teri!&e&e refo&osi4i&e. P&!tforme&e ser3esc . 1i !ceste deseuri 3or fi tr!ns ort!te &! &!tform! comun!&!/ unde 3or fi de o#it!te . De o#it!re! tem or!r!/ entru o erio!d! ! reci!t! &! circ! s!se &uni/ este neces!r! !t:t entru ! se !si'ur! st!4i&i#!re! 'unoiu&ui rin com ost!re c:t si d!torit! f! tu&ui c! ! &ic!re! e c:m ! 'unoiu&ui nu se o!te f!ce dec:t . 1iruri&e 3or 12 . Ce&e&!&te resturi din 'os od!rie/ cum !r fi stic&e/ met!&e/ m!teri!&e &!stice/ se co&ecte!#! se !r!t/ uti&i#:ndu6se .dintre so&utii&e osi4i&e entru reducere! o&u!rii ! e&or cu nutrienti/ .n rinci !& nitr!ti si fosfor/ oferind totod!t! osi4i&it!te! 3!&orific!rii !cestei resurse re'ener!4i&e c!re este 'unoiu& de 'r!)d/ rin fo&osire! c! .

n consu&t!re cu s eci!&isti rom:ni si str!ini im &ic!ti .n c!re 3! decur'e rocesu& de com ost!re !ero4!.nc!rc!toru&ui front!& !si'ur!t rin roiect.n mod r!ctic . Pre#ente&e norme de uti&i#!re ! &!tforme&or comun!&e 3or fi !ctu!&i#!te eriodic . Acest! 3! su r!3e'5e! desc!rc!re! 'unoiu&ui conform f&u9u&ui descries m!i sus si 3! inter#ice desc!rc!re! e &!tform! ! 'unoiu&ui !mestec!t cu !&te deseuri <stic&e/ &!stic/ met!&/ m!teri!&e din demo&!ri/ etc. Jodu& de uti&i#!re ! ! ei din reci it!tii co&ect!t! .n urm! o4ser3!tii&or ri3ind e3o&uti! fenomenu&ui de com ost!re/ siruri&e se de &!se!#! rin mut!re! 'unoiu&ui cu !)utoru& . In!inte de .n !rte! dre! t! ! !cestui!/ cum ri3im din !rte! front!&! ! &!tformei. In 3edere! !si'ur!rii e3identei ce&or c!re uti&i#e!#! &!tform! este neces!r! .=.rec3ent! cu c!re se 3! f!ce .n functie de fe&u& .n!&time! de circ! 2 m si &!time! &! 4!#! de circ! %6 ( m. Perso!n! desemn!t! entru !dministr!re! &!tformei 3! !3e! o4&i'!ti! de ! !rtici ! &! instruiri&e eriodice or'!ni#!te de Unit!te! de J!n!'ement ! Proiectu&ui.nto!rcere! siruri&or 3! fi determin!t! .ntr6un !& doi&e! sir !se#!t &! dist!nt! de circ! E/" m de rimu&/ .!3e! o sectiune tr! e#oid!&! cu .n re#ent! 'unoiu&ui din &!tform! 3! fi st!4i&it u&terior/ du ! efectu!re! de !n!&i#e c5imice si 4!cterio&o'ice/ de c!tre 1er3iciu& de Gos od!rire ! A e&or s!u A'enti! de Protectie ! Jediu&ui.nce ere! de o#it!rii 'unoiu&ui e &!tform!/ 4!#inu& entru co&ect!re! fr!ctiei &ic5ide 3! fi 'o&it de ! ! !dun!t! din reci it!tii. Primu& sir 3! fi form!t .nscrie nume&e 'os od!ru&ui recum si c!ntit!te! ! ro9im!ti3! de 'unoi !dus. 1% . Du ! com &et!re! rimu&ui sir/ se trece &! !sternere! 'unoiu&ui .n c!re erso!n! desemn!t! s! su r!3e'5e#e uti&i#!re! &!tformei 3! . .nfiint!re! unui re'istru . A3:nd .n centru& &!tformei/ !stfe& . Periodic/ &! dur!te de tim c!re se 3or st!4i&i .n functie de com o#iti! m!teri!&u&ui co&ect!t.nc:t s! e9iste s !tiu& neces!r entru mut!re! &!ter!&! ! !cestui! .n sco u& unei 4une !er!ri ! m!teri!&u&ui.n im &ement!re! !cestei com onente ! roiectu&ui.n 3edere c!r!cteru& i&ot !& &!tforme&or de 'unoi/ dur!t! de e !rcursu& uti&i#!rii de o#it!re si te5no&o'i! de com ost!re 3or fi st!4i&ite !cestor! .

ntre n!tur! !nim!&u&ui 0i c!r!cteristici&e so&u&ui e c!re se uti&i#e!#-.e so&uri&e nisi o!se din #one&e !ride ferment!re! nu tre4uie s.ncor or! dec:t 'unoi de 'r!)d ferment!t s!u com ost m!tur/ 1( .!..! !/ to!mn! nu se 3! . 1t!icu <1?"*= o ine!#.dur!t-.continue . Nu este .ncor ore!#. 2.n com &et!re! 'unoiu&ui de 4o3ine <!nim!&e recunoscute 4&:nde7e! &or=. Atunci c:nd este ne3oie de !c7iune r! id-/ &! cu&turi&e .ns.n tim ce &! ce& de -s-ri <!nim!&e cu de &!s!re r! id-= efectu& este r! id/ d!r de m!i scurt.'unoi de c!& <!nim!& &in de din!mism/ de 3i!7-=/ entru e3entu!& .nsuf&e7indu6&e. Tot du .n 3i'o!re ri3ind re'u&i&e de rotectie ! muncii si re3enire! si stin'ere! incendii&or. Uti&i#!re! 'unoiu&ui de 'r!)d.se ! &ice do#e m!i mici 0i m!i dese. planta şi tehnologia de cultură este 4ine c! &! fo&osire! 'unoiu&ui de 'r!)d s. Astfe&/ e so&uri&e din #one umede 0i reci 0i &! re'-tire! so&u&ui s!u su4str!tu&ui entru &!nte c!re !u ne3oie de c-&dur-/ este 4ine s.n rocese&e de ferment!reI 'unoiu& se .n so&/ entru c.O er!toru& 3! &u! to!te m!suri&e re3!#ute de &e'is&!ti! .s6!r !ccentu! c!r!cteru& de !ridit!te rin consum!re! ! ei din so& . Justin <1?*D= consider.c.ncor or!t 0i 'unoi semiferment!t ori ro!s -t/ s!u com ost semim!tur!t/ !& c-ror efect !su r! structurii/ c! !cit-7ii de re7inere ! ! ei 0i con7inutu&ui de e&emente nutriti3e este m!i . Ce3! din n!tur! !cestor !nim!&e se tr!nsmite so&uri&or reci/ din!mi#:ndu6&e 0i ./ 1??(=.! 'unoiu&ui.e so&uri&e nisi o!se o!te fi .nsemn!tI re'imu& de !er din !ceste so&uri ermite descom unere! !ero4.se fo&ose!sc.se 7in.m!i !d:nc/ i!r entru ! reduce ierderi&e de N din !ceste so&uri c!&de rin miner!&i#!re! 'unoiu&ui este refer!4i& s.n 3e'et!7ie/ 'unoiu& de -s-ri <!nim!&e #4ur-to!re=/ . Armonizarea folosirii gunoiului n raport cu solul.efectu& 'unoiu&ui de 4o3ine <!nim!&e &ente= este m!i &ent/ d!r de &un'dur!t-/ .se!m! de ro3enien7! s!/ deo!rece e9ist.(.nt:r#i!te .o re&!7ie su4ti&.Justin/ e so&uri&e com !cte/ umede/ e c!re st!'ne!#.ndeose4i ce& de orum4e&/ este ce& m!i otri3it <1!tticr 0.c..nt:m &-tor f! tu& c.

rin !ie se f!3ori#e!#. Jiner!&i#!re! m!i !ccentu!t.n tim u& 3e'et!7iei contri4uie &! o descom unere !ero4. 1t!icu consider. Prim-3!r! se o!te .m!i 4ine efectu& direct !& 'unoiu&ui/ i!r cere!&e&e -io!se e ce& rem!nent. Condi7i! este .niciod!t.nu se . C! re'u&-. L! &e'ume&e de 'r-din.de 3e'et!7ie/ i!r dintre !ceste! cu deose4ire &! r-sito!re8 orum4/ sfec&-/ c!rtof/ f&o!re!6so!re&ui.n condi7ii de iri'!re necesit.m4un-t-7ire! structurii. Gunoiu& se ! &ic.ncor ore!#. .n condi7ii de iri'!re tre4uie ! &ic!t 'unoi de 'r!)d ferment!t/ .nc-&#ire ! !cestor! 0i &! .tr!nsmitere! unor !'en7i &! cu&turi&e &e'umino!se.m!i scurt.! !cestui!.n tim ce &! neiri'!t se o!te ! &ic! 0i 'unoi semiferment!t/ condi7ii&e de !er!7ie su erio!re !si'ur:nd o descom unere m!i 4un.&un'.se ! &ic. 1 ecii&e r-sito!re sunt recunoscute c.! &ic!re! unei m!terii or'!nice c:t 1" !to'eni/ 4o&i 0i d-un-tori. cu c:t o cu&tur. Gunoiu& ro!s -t nu se recom!nd.!re o erio!d.3!&orific.ncor or! 0i un com ost semiferment!t entru ! stimu&! !cti3it!te! 4io&o'ic. L! cucur4it!cee este fo!rte otri3it 'unoiu& semiferment!t s!u com ostu& semim!tur!t <Justin/ 1?*D=..n 5umus/ m!i !&es d!c.num!i com ost fo!rte 4ine m!tur!t.&! cere!&e -io!se/ entru c.ns.! &ic!re! 'unoiu&ui m!i u7in ferment!t e so&uri&e !r'i&o!se contri4uie &! o m!i 4un.nfiin7!re/ 'unoiu& nu se ! &ic.fie m!i 4ine ferment!t.riorit!r &! &!nte&e cu erio!d.nu fie .entru ! e3it! descom uneri&e !n!ero4e/ nef!3or!4i&e &!nte&or 0i sinte#ei 5umice.! so&u&ui.se ! &ic-/ tre4uie s. Cu e9ce 7i! &e'umino!se&or erene <&ucern!=/ &! .direct .un 'unoi s!u com ost nem!tur!t.ncor or!t re! !d:nc.! 5umusu&ui din so& .ro!s -t-/ nu se 3! ! &ic! 'unoi neferment!t/ ci ori 'unoi 4ine ferment!t/ ori/ de refer!t/ !cest! se 3! ! &ic! &! remer'-to!re r-sito!re/ &! c!re &ucr-ri&e mec!nice !&e so&u&ui .! !cestui!.fie ferment!t. L! cere!&e&e -io!se/ c!re sunt m!i sensi4i&e &! m!teri! or'!nic.de 3e'et!7ie/ cu !t:t 'unoiu& s!u com ostu&/ d!c.nu urme!#du r-sito!re/ 'unoiu& se o!te d! 0i direct &! -io!se/ cu condi7i! s.c. L! &!nte&e sensi4i&e &! m!terie or'!nicro!s -t-8 ce! -/ usturoi/ ce! ! e0!&ot-/ morco3/ f!so&e de 'r-din.s. Totu0i/ e so&uri&e s-r!ce .

dist!n7! este m!re/ !tunci se tr!ns ort.n #iu! .r!ctic! 're0it-/ .m!i u0or 0i m!i r! id . O condi7ie im ort!nt.ncor or-rii .m r-0ti!t/ de ! 'o&i mi)&ocu& de tr!ns ort 6 !te&!)/ .este c! !ceste o er!7ii s.n s eci!& .n so&.n JIG este de dorit s.n mici 'r-me#i/ .m!i ! ro i!te de n!tur! 5umusu&ui/ entru ! fi inte'r!t.fie !0e#!t e un str!t de !ie &! c! -tu& !rce&ei .m!re/ de form.m r-0tiere! s. D!c. D!c. .un tim m!i .ntr6o &!tform.nde&un'!t. Scoaterea pe teren. E9ist.nc-rc!re! .n JIG.n &i s! !cestor!. Gunoiu& de 'r!)d este ne&i sit .m!sei m!ri de m!teri!& c!re tre4uie tr!ns ort!t-/ com osturi&e/ inc&usi3 'unoiu& de 'r!)d/ !u uti&i#!re &oc!&-. D!torit.n 5umusu& din so& 0i ! ec5i&i4r! rocese&e de miner!&i#!re rin ce&e de sinte#-/ condi7ie e c!re .n &e'umicu&tur! 0i f&oricu&tur-I &! fe& tre4uie s.m r-0tiere! 0i ..nc-rc-toru& i3ot!nt cu 'r!ifer TIA ((" s!u cu . Este 4ine c! 'unoiu& s.! !nu&ui/ cu condi7i! s.m!i mu&te #i&e s!u c5i!r du .se f!c. A &ic!re! e teren. !mprăştierea pe teren. Condi7i! este c! .cu remorci 4!scu&!nte &! c! -tu& !rce&ei/ unde se .c:t m!i uniform.fie scos 0i . 1e f!ce mec!ni#!t/ cu JIG6uri/ s!u m!nu!&/ . In !cest c!# !u &oc ierderi m!ri de N din entru cu&tur! m!re/ 1$ .0i 3iticu&tur-. L!6ce&e m!i mu&te cu&turi !ce!st! !re &oc to!mn!/ .n !&terio!d.mec!nic/ cu .".nc-rc-toru& front!& I.ncor or!re! f-c:ndu6se du .RON 2E( D.n!inte de !r-tur! de 4!#-.fie f-cute e 3reme c:t m!i r-coro!s-/ entru ! reduce c:t m!i mu&t ierderi&e de !#ot !moni!c!& rin 3o&!ti&i#!re.fie 0i omicu&tur.n c!#u& mici&or ro riet!ri de teren c!re nu !u mi)&o!ce mec!nice nici de tr!ns ort nici de .cu !t:t m!i mu&t cu c:t este m!i 4ine ferment!t s!u com ost!t. 2.dist!n7! dintre &!tform! de 'unoi 0i !rce&! de ferti&i#!t este mic-/ tr!ns ortu& se f!ce c5i!r cu m!0in! de ! &ic!t 'unoi8 JIG 2/2/ JIG "/ JIG $ s!u JIG 1E. Gunoiu& o!te fi scos &! c:m 0i .se f!c.n'r-0-m:ntu& or'!nic o !si'ur.nc!rc.tr! e#oid!&-/ t!s!t 0i !co erit cu -m:nt/ resturi 3e'et!&e/ s!u cu o fo&ie de &!stic.m r-0ti!t e teren c5i!r .

.'unoi/ su4 'r-m!d. Limit! inferio!r. Pe cerno#iomuri !d:ncime! este de 1*62" cm.m estri7!re!2= terenu&ui.n #iu! ! &ic-rii.!su r! &!nte&or/ cu !t:t m!i mu&t cu c:t 'unoiu& este m!i u7in ferment!t.n continu!re !ero4 <com ost!re . O . Gunoiu& &-s!t un tim . In rinci iu/ do#e&e cresc dins re so&uri&e 4ine ! ro3i#ion!te cu 5umus 0i s!tur!te cu 4!#e <indice de !#ot/ IN/ m!re=/ s re ce&e cu 1D entru ! ute! s. Ad:ncime! 3! fi cu !t:t m!i mic. !ncorporarea. Astfe&/ e! sc!de dins re so&uri&e u0o!re/ nisi o!se <2E62" cm=/ s re ce&e 're&e/ !r'i&o!se <1261"61* cm=.ncor or!re! du .!rte &! ! !ri7i! unor rodu0i intermedi!ri de descom unere cu !c7iune fitoto9ic.ncor or!re re! !d:nc-/ d!torit. 1t!icu <1?"*= cite!#.nt:r#iere! descom unerii 'unoiu&ui .se .ncor or!re! du .rin s -&!re re! mu&te e&emente nutriti3e/ i!r e restu& terenu&ui unde 3! fi r-s :ndit 'unoiu& ! ortu& 3! fi modest s!u ne'&i)!4i&/ !)un':ndu6se &! neunifonni#!re! <2.condi7ii&or de !n!cro4io#-/ . D!c.este 3!&!4i&.'unoi ro!s -t s!u com ost nem!tur!t/ !cest! se r-s :nde0te uniform e to!t.de 1( @ &! .cu c:t con7inutu& de !r'i&. #ozele de gunoi. Ad"ncimea de ncorporare de inde !t:t de te9tur! so&u&ui <con7inutu& de !r'i&-=/ c:t 0i de re'imu& reci it!7ii&or 0i de 'r!du& de ferment!re ! 'unoiu&ui <de m!tur!re ! com ostu&ui=.n rim! #i ier#:ndu6se 1" @ din NA%/ i!r ! dou! #i 2" @.n 'r-me#i mici este su us usc-rii su4 !c7iune! 3:ntu&ui 0i ! so!re&ui/ .un tim nu este de dorit/ d!toritierderi&or m!si3e de N.n so&/ i!r e de !&t.d!te e9 eriment!&e c!re !r!t.<to!mn!=/ c5i!r .ierderi de roduc7ie de sfec&. 1e f!ce cu &u'u&/ &! !r-tur! de 4!#.ncor ore!#.m r-0tie 0i nu este .n su r!f!7-=.ncor or!t imedi!t/ ierderi&e !)un' &! "E @ din tot!&u& NA% <Li9!ndru/ 1??E=.este m!i m!re/ cu c:t reci it!7ii&e sunt m!i !4undente 0i cu c:t 'unoiu& este m!i u7in ferment!t. C:nd se ! &ic.m r-0tiere! imedi!t.6 .su erfici!& cu o 'r! .entru #one&e cu reci it!7ii m!i !4undente 0i entru 'unoiu& m!i u7in ferment!t.0i . Nici .se .ndeose4i e so&uri&e !r'i&o!se 0i e ce&e com !cte/ duce e de o !rte &! .su r!f!7! 0i se .( #i&e de &! .m r-0tiere.n c!# de &o!ie/ se !cumu&e!#.cu discuri/ descom un.

n func7ie de . Coeficienţii de disponibilizare. D!c.n %..ntre coeficien7ii de dis oni4i&i#!re ! e&emente&or nutriti3e din 'unoi s!u com ost/ Cd/ c!re !r!t.n c!dru& r-sito!re&e.nse!mn. a elementelor nutriti%e &'.c. C! re'u&-/ este de refer!t s. . 2. $ şi () din gunoiul de grajd.&! cu&tur! c!re 3!&orific.&un'.. Det!&ii !so&!mentu&ui/ 'unoiu& se ! &ic. Tre4uie s.n so&.'re!/ c! 0i dins re so&uri&e din re'iuni&e m!i !ride s re ce&e umede.ce& m!i 4ine efectu& erio!d.n'r-0-minte&or or'!nice se f!ce &! %6( !ni o d!t. $eriodicitatea aplicării.. Conţinutul mediu de elemente nutriti%e din 'unoiu& de 'r!)d semiferment!t este de E/" @ N/ E/2" @ P2O"/ E/$ @ >2O/ E/E" @ 1/ E/" @ C!O/ E/2 @ J'O/ cee! ce . . De !semene!/ cresc o d!t.( 0i .de 3e'et!7ie/ .este semnific!ti3 do!r . De !cee! se ! &ic.din so&/ dins re so&uri&e cu te9turmi)&ocie s re ce&e cu te9tur.n 'ener!&/ ! &ic!re! .n fiec!re !n de efect/ e3entu!& c:t se 1* .distinc7ie .ncor or!t.n ce ri3e0te ! ortu& de e&emente nutriti3e efectu& 'unoiu&ui se consider.n c! .&! cu&turi de c:m / omi 0i 3ie.nsu0iri&e so&u&ui 0i de &!nt! de cu&tur.con7inut sc-#ut de 5umus 0i de 4!#e sc5im4!4i&e <IN mic=/ !cide.sunt d!te .cu cre0tere! con7inutu&ui de !r'i&.de re'u&eriodic.n rimii trei !ni/ inf&uen7! &ui o#iti3. Eficien7! !'ronomic.un ! ort tot!& de " F' N/ 2/" F' P2O1/ $ > 2O/ E/" F' 1/ " F' C!O 0i 2 F' J'O entru fiec!re ton-G5! .$.! 'unoiu&ui de 'r!)d.n s eci!& &! ce&e de ser-/ 0i &! desfund!t entru omi 0i 3ii.dur!t-. Do#e&e sunt m!i m!ri &! cu&turi&e r-sito!re dec:t &! ce&e ne r-0ito!re/ &! iri'!t dec:t &! neiri'!tI ce&e m!i m!ri sunt &! &e'ume 6 .'&o4!&!su r! ferti&it-7ii este de mu&t m!i &un'.c:t din con7inutu& tot!& de e&ement/ se dis oni4i&i#e!#. Gunoiu& de 'r!)d/ c! de !&tfe& to!te com osturi&e/ !re !t:t un efect direct ce& m!i m!re/ c:t 0i un efect rem!nent/ e m!i mu&7i !ni.!.se f!c.n s eci!& ri3ind modu& concret de st!4i&ire ! do#e&or .se ! &ice do#e m!i mici &! inter3!&e m!i scurte/ dec:t do#e m!ri &! inter3!&e &un'i de tim direct8 &!nte&e cu <1!tt&er 0. *./ 1??(=.

n !nu& doi 0i 1GD .n'r-0-minte&e c5imice.c:t din c!ntit!te! dis oni4i&i#!t.nse!mn. Pentru N se o!te ! &ic! re'u&! &ui %/ "/ D <1G% din N tot!& .n'r-0-minte&e c5imice o4i0nuite. A orturi&e tot!&e &! 5! de ind de do#! de 'unoi fo&osit-.n !nu& trei de efect/ cee! ce entru rimu& !n ..n'r-0-minte com &e9e cu e&i4er!re &ent.! e&emente&or nutriti3e/ .f! tu&ui ce&emente&e nutriti3e sunt use &! dis o#i7i! &!nte&or tre t!t/ e m-sur! miner!&i#-rii 6 &!nte&e consum:ndu6&e e m-sur.n !nu& trei de efect=.n fiec!re !n de efect este consum!t.n s eci!& ! N/ P/ 1. Tre4uie de !semene! f-cut.Justin <1?*D=/ c! 4!#.de efect/ 0i coeficien7ii de uti&i#!re ! &!nte/ e3entu!& c:t din e&emente&or de c-tre &!nte/ Cu/ c!re !r!t. Du .!cti3. dec:t ce&e din .efecti3 de &!nte e .%.n so& .ntre!'! erio!d.! efic!cit-7ii ferti&i#!nte ! 'unoiu&ui de 'r!)d/ se o!te ! &ic! re'u&! &ui 2/ %/ $ entru miner!&i#!re! 'unoiu&ui8 1G2 . Do#e&e de su4st!n7.!.n'r-0-minte&e c5imice/ coeficien7ii de uti&i#!re ! c&emente&or din 'unoi 6 !t:t cei !nu!&i c:t 0i cei tot!&i/ este de !0te t!t s.0i cei de uti&i#!re tot!&-.fie m!i m!ri dec:t &! e&emente&e din .este consum!t.n rimu& !n/ 1G% .distinc7ie .ntre!'! erio!d.n rimu& !n/ 1G" .Gt= sunt ce&e din t!4e&u& 2.dis oni4i&i#e!#- e .2"6(E @ din N/ 2E6(E fosfor/ %E6"E @ din > con7inut de . $*+.ntre coeficien7ii de dis oni4i&i#!re <e&i4er!re= !nu!&.con7inut.n'r-0-minte&e c5imice tre4uie diminu!te cu !ceste ! orturi..din . şi (*+ puse la dispoziţia plantelor de o tonă de gunoi de grajd . D!torit.ncor or!t. 1? .ntre coeficien7ii de uti&i#!re !nu!&.ce se e&i4ere!#-/ fiind m!i ferite de rocese&e de &e3i'!re/ retro'r!d!re/ fi9!re etc. Gunoiu& de 'r!)d 0i com osturi&e de tot fe&u& ot fi consider!te .efecti3 de c-tre c!ntit!te! tot!&.de efect. Cantităţile medii de '.n fiec!re din cei trei !ni de efect <F' s.n !nu& doi 0i 1G$ .n'r-0-m:ntu& r-s :ndit. L! !ceste ! orturi !nu!&e ot fi ! &ic!7i/ entru sim &ific!re/ coeficien7i de uti&i#!re/ CO/ simi&!ri cu cei ! &ic!7i &! e&emente&e din . Coeficienţii de utilizare a elementelor din gunoi sau compost .0i cei de dis oni4i&i#!re tot!&-/ recum 0i .

! coeficientu&ui de uti&i#!re !re &oc . +I+LIOGRA.IE 2E .n'r-0-m:ntu&ui ro!s -t .n 4un.c-8 ce& m!i 4un efect !'ronomic e termen scurt <.n c!#u& >/ de0i !cest e&ement nu se '-se0te .n rimu& !n de !c7iune= se o47ine .&! cu&tur! m!rc/ .nu !rc )ustific!t.este m!i s&!4-/ i!r ! ortu& de c!r4on este inferior/ de !cee! e& tre4uie re#er3!t cere!&e&or -io!se/ sensi4i&e &! m!terie or'!nic. Pro4&em! eficien7ei 'unoiu&ui de 'r!)d .n c!#u& com ostu&ui ferment!t . Ace!st! se re!&i#e!#.e 0i A&/ res ons!4i&i 0i ei de retro'r!d!re! P e !stfe& de so&uri.n c!re re7u& s-u de roducere este m!i m!re dec:t !& .s!u de &e3i'!re e so&uri&e u0o!re.n &!tform. Justin <1?*D= consider.n m-sur! .nc.n com ostu& nem!tur!t/ o !rte din > se o!te '-si .n su r!f!7.n so&/ efic!cit!te! &ui 4io&o'ic0i structur!nt.ce& m!i 4un efect .ro!s -t-. C5i!r 0i .n re7e!u! !r'i&o!s.miner!&i#!re ..d.n so& entru ! e&i4er! > con7inut.ncor or!t direct .n c!#u& fosforu&ui/ deo!rece c5e&!re! !nioni&or fosf!t re#u&t!7i rin miner!&i#!re! 'unoiu&ui de c-tre su4st!n7e or'!nice cu c!r!cter c5e&!t!nt din 'unoi reduce intensit!te! rocese&or de retro'r!d!re ! P.n !nu& doiI ! &ic!re! de 'unoi de 'r!)d re!&!4i& com ost!t .n &!tform-I com ost!re! .n'r-0-minte&e c5imice/ deo!rece e& contri4uie &! s!tur!re! !ci#i&or 5umici 0i este ferit !stfe& .0i rin efectu& !me&ior!tor !& 'unoiu&ui !su r! !cidit-7ii so&u&ui/ cee! ce !re dre t urin!re reci it!re! ioni&or de .n resturi 3e'et!&e nedescom use/ c!re necesit.m-sur.n 'unoiu& ferment!t/ coeficien7ii de uti&i#!re sunt su eriori ce&or/ din .Cre0tere! ce! m!i semnific!ti3.n 'unoiu& semiferment!t 0i ! ce&ui ro!s -t/ c! 0i .de fi9!re .n func7ie de 'r!du& 0i modu& de6 descom unere este destu& de contro3ers!t-. .n com u0i or'!nici .

0i Ped!'o'ic-/ +ucure0ti 1??E $. N A'roc5imie/ Qo&.re3ist!6ferm!.nsu0iri&or !'roc5imice ./ Aer! C. D!3idescu D./ +ucure0ti 2EEE (./ Bim4ot! I.n str!tu& !r!t !& so&u&ui su4 inf&uen7! !mend!mente&or 0i .! ./ +or&!n K. Did!ctic./ D!3idescu Qe&icic! N A'roc5imi! modern-/ Editur! Ac!demiei R1R/ +ucure0ti/ 1?*1 "./>iss L.ro 21 ./ C!&!nce! L.0i ed!'o'ic./ Goi!n J. +or#! I.n'r-0-minte&or/ JAIA/ +ucure0ti 1??1 2.C. 6 Uti&i#!re! economic. 5tt 8GGLLL./ A&e9!ndrescu Adri!n!/ Ptef-nescu D!nie&! 6 Jodific-ri&e ./ J!rin N. 6 A'roc5imie/ Ed. Li9!ndru G5. +or&!n K.n'r-0-minte&or 0i !mend!mente&or/ O1PA Timi0o!r!/ 1?*( %. I N 1o&u& 0i &!nt!/ Editur! Did!ctic./ R-u7. +udoi G5./ C!r!mete C.1.