Numele şi prenumele…………………………………

Clasa a V-a…..

Data………………….

Test (Naraţiunea)
1. (10p) Arătaţi care este intriga / cauza care modifică situaţia iniţială în naraţiunea „Căprioara” de
Emil Gârleanu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. (20p) Povestiţi întâmplările care reprezintă punctul culminant şi deznodământul naraţiunii
„Căprioara”.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. (10p) Motivaţi gestul căprioarei la întâlnirea cu lupul.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. (10p) Definiţi naraţiunea ca mod de expunere.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5. (10p) Găsiţi un sinonim şi un antonim pentru fiecare dintre cuvintele următoare:
………………………………= a conteni =……………………………………
………………………………= iscusinţă =…………………………………….
6. (1op) Alcătuiţi patru enunţuri cu sensuri diferite ale verbului a cădea.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Se acordă 30 de puncte din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful