You are on page 1of 1

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. n !omania, dreptul de e"ercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre #amera $uditorilor %inanciari. $uditorii financiari, membri ai #amerei $uditorilor %inanciari, pot desfasura, in baza articolului & din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico'financiare, in e"ercitarea independenta a profesiei( ) audit financiar* ) audit intern* ) consultanta financiar'contabila si fiscala* ) asigurarea managementului financiar'contabil* ) pregatire profesionala de specialitate in domeniu* ) e"pertiza contabila* ) evaluare* ) reorganizare judiciara si lic+idare. $uditorii financiari pot desfasura activitatile economico'financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei