You are on page 1of 13

Motoare biologice moleculare

Structuri proteice implicate în mişcările active ale unor organite celulare sau ale unor celule (locomoţie)  Mişcările active - consum de energie metabolică (hidroliza ATP, GTP; gradiente transmembranare de potenţial electrochimic

Simple filamente contractile 2.Tipuri de motoare biologice 1. Motoare moleculare rotative . Motoare moleculare lineare 3.

Filamentele contractile   Se scurtează şi se relaxează în funcţie de compoziţia ionică a mediului Ex. Contracţia spasmonemei din piciorul de fixare al coloniilor unicelulare de Vorticella .

Motoare moleculare lineare Macromolecule proteice capabile să remorcheze organitele celulare şi să le transporte de-a lungul unor structuri fibrilare citoscheletale de tipul microfilamentelor si microtubulilor (dispun de două capete globulare identice (sau cvasiidentice) legate prin două lanţuri peptidice la un dublu lanţ de forma unui bastonaş. numit adesea "coadă”) .

flageli) Familia kinezinelor (transportul organitelor) .Clase de motoare moleculare lineare Familia miozinelor (muşchi şi structuri ne-musculare) Familia dineinelor (cili.

Miozinele .

Dineinele Se leagă de microtubuli şi utilizează energia moleculelor de ATP pentru a se mişca dinspre capătul pozitiv al tubulului spre cel negativ Fiecare pas necesită hidroliza unei molecule de ATP Dineina trage materialele subcelulare înspre centrul celulei sau. spre polii fusului . în cazul mitozei.

.

spre marginile celulei Ex.spre terminaţiile nervoase Pt. Nerv .este hidrolizată o moleculă de ATP . fiecare pas .Kinezinele Parcurg distanţe de ordinul mm de-a lungul microtubulilor în sensul invers dineinei .8 nm .

Kinezinele .

(F1 -F0) ATP-aza se prezintă ca un motor în care subunitatea  alcătuieşte rotorul.Motoare moleculare rotative Ex. statorul fiind confecţionat din 3 subunităţi  şi 3 subunităţi  .

Invers. când există ATP în exces. Mecanismul transportului de protoni în subunităţile C nu este cunoscut. . acesta este hidrolizat şi se eliberează energie care duce la rotaţia subunităţilor C. Astfel este favorizat transportul de protoni.Motoare moleculare rotative La trecerea protonilor se roteşte partea globulară şi prin rotire se stabileşte o conformaţie favorabilă sintezei de ATP.

Motoare moleculare rotative .