You are on page 1of 18

1

Hub Computer Computer Computer Computer 2 .HUB • Današnja generacija Etherneta zove se Twisted Pair Ethernet ili TP Ethernet. • Svaki računar vezan je zasebnom twisted pair žicom (paricom) na mrežno čvorište .hub.

tako da postoje tri verzije: • Obični TP Ethernet • 10BaseT. brzina 10 Mbit/s • Fast Ethernet • 100BaseT. brzina 1 Gbit/s 3 .hub • TP Ethernet vremenom je povećavao brzinu. brzina 100 Mbit/s • Gigabit Ethernet • 1000BaseT.

• Dakle paket koji je stigao s jednog računara može se usmeriti prema drugom računaru ili drugoj vezi. • Prva vrsta priključaka radi na velikoj brzini i služi za priključivanje veza prema drugim sklopkama. • Osnovni zadatak switcha je prebacivanje celih paketa s jednog priključka na drugi. • switch switch Computer Computer Computer Computer 4 .switch Switch je uređaj koji ima dve vrste ulazno/izlaznih priključaka (portova). • Druga vrsta priključaka radi na manjoj brzini i služi za priključivanje računara.

switch 5 .

Bežična komunikacija i pristupna tačka . slično kao kod žičanog povezivanja. potreban je dodatni uređaj koji će vršiti usmeravanje komunikacije među računarima • Kod žičanog povezivanja to hub ili switch • Kod bežičnog povezivanja to je pristupna tačka (access point) • Računar koje se bežično povezuje mora posedovati bežičnu mrežnu karticu Laptop Hub Computer Computer Computer Computer 6 .Access Point • Da bi se više računara bežično povezalo u mrežu.

Access Point 7 .Bežična komunikacija i pristupna tačka .

repetitor (Repeater) • Ima dva priključka • Signal ulazi na jedan priključak.Mrežni ponavljač . te izlazi na drugi • Postoje repetitori za optičke i bežične medije • Repetitor mrežu deli u dva fizička segmenta ali ona i dalje ostaje jedan kolizijski domen • Broj repetitora u nekoj računarskoj mreži nije neograničen (pravilo 5-4-3) 8 . zatim se pojačava.

Mrežni ponavljač .repetitor (Repeater) Repeater Hub Hub Computer Computer Computer Computer 9 .

lokalna i bežična mreža) 10 .koriste se kod povezivanja prostorno udaljenih lokalnih mreža. • pretvaračke mrežne mostove .Mrežni most (Bridge) • Ima dva priključka • Signal ulazi na jedan priključak. dok se na WAN priključuje zakupljeni medij (npr. Sadrže priključak za LAN i WAN. Na LAN priključak se priključuje lokalna mreža.koriste se kod povezivanja mreža različitih vrsta (npr. signal prosleđuje na drugi priključak • Mrežni most mrežu deli u dva fizička segmenta ali uz stvaranje dva manja kolizijska domena • U zavisnosti od primene. mrežni mostovi se mogu podeliti na: • lokalne mrežne mostove .koriste se u lokalnim mrežama kako bi se one podelile u dva ili više manjih segmenata uz stvaranje manjih kolizijskih domena • udaljene mrežne mostove . optički kabel ili telefonska linija). te se na osnovu odredišne adrese.

Mrežni most (Bridge) Bridge Hub Hub Computer Computer Computer Computer Bridge Hub Computer Computer Computer 11 .

• Deluju na mrežnom i podatkovnom sloju. bira se najtačnija .Mrežni usmerivač (Router) • Mrežni uređaj koji ima dva ili više mrežnih priključaka.200.0. a u tablici postoje putanje ka mrežama 192.npr. ADSL) i usmerava podatke iz jedne mreže na drugu i obratno (različite mrežne adrese ili različite mrežne topologije).168.168. • Iz primljenog okvira.0 i 192. usmjerivač očitava odredišnu adresu i izdvaja deo adrese koji označava mrežu. • U tablici usmeravanja se traži putanja ka odredišnoj mreži (tj.0. ako se traži putanja ka adresi 192.4. izabire se prva).4.168. 12 . • Okvir se prosleđuje na priključak koji je spojen na mrežu čija adresa je izabrana. • Priključuje se na lokalnu mrežu ili na WAN vezu (npr.

2/8 Router 11.1.10.0.11.1/16 Router 11.1/16 Router 78.0.1/8 78.1/8 10.Mrežni usmerivač (Router) 10.0.0.0.10.11.10.2/16 11.0.1.1.2/16 11.0.11.11.2/8 13 .10.1.2/8 10.0.1/8 10.

11.10.Mrežni usmerivač (Router) Router Hub Hub 100.101.2/16 111.2/16 100.10.12.112.10.100.31/8 111.111.100.3/24 14 .22/8 Router Hub 10.2/24 10.100.10.

Adresa mreže je proizvoljna. dok se drugi sastoji od pristupne tačke (Access Point) na koju su spojena 2 prenosna računara. Jedan segment se sastoji od mrežnog preklopnika (switch) na koja su spojena po 3 računara. Svaki segment se sastoji od mrežnog preklopnika (switch) na koja su spojena po 3 računara. potrebno je koristiti repetitor. Adresa mreže je 192. Zadatak Kako bi se povećao domet računarske mreže. 2. Potrebno je proveriti povezanost uređaja.168.0/16.100. potrebno je koristiti repetitor koji mrežu deli na dva segmenta.1. Zadatak Potrebno je povezati dva računara žičanim putem. 3.0/24. potrebno je koristiti repetitor koji mrežu deli na dva segmenta. Potrebno je proveriti povezanost uređaja. Kako bi se povećao domet te veze. 15 .10. Adresa mreže je 192. Potrebno je proveriti povezanost uređaja.168. Zadatak Kako bi se povećao domet računarske mreže.

Jedan segment se sastoji od mrežnog koncentratora (hub) na koji su spojeni računar i server.10. a drugi 1 Gbps. Jedan računar ima mrežnu karticu propusnosti 10 Mbps. Potrebno je proveriti povezanost uređaja. Zadatak Kako bi se povećao domet računarske mreže. drugi se sastoji od mrežnog preklopnika (switch) na koja su spojena po 3 računara i treći se sastoji od pristupne tačke (Access Point) na koju su spojena dva prenosna računara. 5.10/8.10.0/24. a drugog računala 10.12/8.4.1. Potrebno je proveriti povezanost uređaja. Zadatak Potrebno je povezati dva računara.10.12. Adresa mreže je10. potrebno je koristiti repetitori koji mrežu dele na tri segmenta. 16 . Adresa prvog računara je 10.1.

potrebno je koristiti repetitore koji mrežu dele na tri segmenta.0/24.0 nalaze se 4 žičano umrežena i 2 bežično umrežena računara. 17 .0 nalazi se 5 bežično umreženih računara.100. Adresa mreže je10.30. Druga računarska mreža sa adresom 200.0. 8.0.0 ima žičano umrežena 3 računara i štampač. a kako bi svi računari međusobno bili umreženi.1. Jedan segment se sastoji od mrežnog koncentratora (hub) na koji su spojeni računar i server. Zadatak U jednoj računarskoj mreži sa adresom 30.0 ima 3 računara bežično umrežena. drugi se sastoji od mrežnog preklopnika (switch) na koja su spojena po 3 računara i treći se sastoji od pristupne tačke (Access Point) na koju su spojena dva prenosna računara. Potrebno je međusobno spojiti ove dve mreže.200. Potrebno je proveriti povezanost uređaja. Potrebno je međusobno spojiti ove dve mreže. Na mrežnom preklopniku su spojeni samo računari koja imaju mrežnu karticu propusnosti od 1 Gbps. Zadatak U jednoj računarskojoj mreži sa adresom 120.30.6.0.200. 7.1. a kako bi svi računari međusobno bili umreženi. Zadatak Kako bi se povećao domet računarske mreže. Druga računarska mreža sa adresom 10.

a kako bi svi računari međusobno bili umreženi.100. Zadatak U jednoj računarskojoj mreži sa adresom 192.9.0 ima 2 žičano povezana računara.0. Treća računarska mreža sa adresom 200.0 ima 3 računara bežično umrežena. Napravite još jednu mrežu koja je takođe spojena na internet.0.0.0.0.90. 18 . te proverite povezanost računara unutar vaše mreže sa računarom unutar druge mreže. a kako bi svi računari međusobno bili umreženi. 11. Druga računarska mreža sa adresom 90.0. Druga računarska mreža sa adresom 100. Potrebno je međusobno spojiti ove tri mreže.0 nalaze se 2 bežično umrežena računara.0 ima 3 računara bežično umrežena. Zadatak Napraviti računarsku mrežu koju koristite prilikom spajanja na internet. Prvi segment računarske mreže ima propusnost 100Mbs Full Duplex i u njemu se nalaze 4 računara. Zadatak U jednoj računarskoj mreži sa adresom 100. Potrebno je međusobno spojiti ove dve mreže. dok drugi segment sa 3 računara ima propusnost od 1Gbs Full Duplex.100.0 nalaze se dva segmenta. 10.100.