You are on page 1of 2

Metode de regenerare a neuronilor

Foto: Neuron. In cadrul conferinţei internaţionale NanoTech 2007 două echipe de cercetători au oferit anul acesta metode diferite pentru sporirea eficienţei regenerării celulelor nervoase folosind nanotehnologie.

Categorie: Biologie Autor: Marian Banica

Ştim de foarte multă vreme că neuronii din sistemul nostru nervos care au suferit leziuni nu se mai pot regenera de la sine. O cauză precisă care să explice acest fapt nu există încă, presupunându se doar că neuronii adul!i din sistemul nervos nu sunt capa"ili de o regenerare rapidă, în timp ce anumite celule pot crea un mediu in#i"itor pentru ca ace$tia să nu se poată reface după leziune. %ntre"area care derivă din toate acestea este dacă putem oare să depă$im aceste limite ale sistemului nostru nervos printr o metodă artificială care să regenereze aceste celule c#iar mai înainte de a le în!elege în întregime la nivel molecular. &ăspunsul pare să fie afirmativ, conform metodelor prezentate în cadrul conferin!ei interna!ionale 'ano(ec# )**+, locul unde anul acesta două ec#ipe de cercetători au oferit metode diferite pentru sporirea eficien!ei regenerării celulelor nervoase folosind nanote#nologie. ,rima metodă, ela"orată de o ec#ipă a -niversită!ii din Miami, prezintă modul prin care se pot folosi nanoparticule magnetice pentru a produce o tensiune mecanică ce stimulează cre$terea $i elonga!ia axonilor neuronilor sistemului nervos. Folosirea nanoparticulelor $i a câmpurilor magnetice în procesul de regenerare a celulelor nervoase este eficientă atunci când se folosesc !esuturi din nervul optic $i măduva spinării . ca în modelul în vivo sau când se folosesc neuroni ganglionari . ca în modelul in vitro. /e$i este încă la început, acest studiu ar putea avea curând implica!ii importante în tratamentul de vindecare a leziunilor măduvei spinării, la ora actuală încercând să se investig#eze modul în care nanoparticulele pot fi încorporate în neuronii $i axonii de la locul leziunii.

făcând ca acestea să ac!ioneze ca ni$te g#izi în regenerarea !esutului nervos. 9uccesul acestei te#nologii de regenerare a nervilor este viteza cu care se realizează acest proces. 0eea ce este însă sigur este faptul că se fac pa$i importan!i în această direc!ie $i.entru a putea face via"ilă această te#nologie $i din punct de vedere clinic. "azată pe metoda clasică prin care se utilizează un câmp electric pentru a centrifuga fi"re foarte su"!iri. însă nu se $tie deocamdată care ar putea fi consecin!ele $i reac!iile secundare care ar putea apărea la punerea în aplicare a acestei metode de regenerare a celulelor nervoase la om. Metoda se axează în special pe leziunile periferice ale nervilor care se cunoa$te că pot provoca pierderi ale func!iilor senzoriale $i motoare ale corpului din cauza func!ionării acestor nervi ca 3relee4 pentru semnalele transmise între creier $i restul corpului. cercetătorii au realizat $i un nou model de grefă în la"orator. a fost prezentată de ec#ipa -niversită!ii Ber1ele2 din 0alifornia $i folose$te nanofi"re care con!in unul sau mai mul!i factori de cre$tere $i care aprovizionează cu o matrice "ioactivă locul unde celulele nervoase pot cre$te.0ea de a doua metodă. printr o metodă denumită centrifugare electrică. (e#nologia a fost de5a testată pe $oareci $i s a dovedit eficientă. o formă de tratament care a avut succes este înlocuirea unui segment din nervul afectat cu un altul sănătos dintr o altă parte a corpului. la fel putem spera că în curând vom afla $i cum ne putem face această via!ă mai frumoasă $i mai lipsită de dureri: de cap8 . mai ela"orată $i cu rezultate concrete. care lăsat netratat poate duce în final la paralizie totală. prin cre$terea fi"relor nervoase care sfâr$esc în apropierea măduvei spinării deasupra leziunii. /e aceea cele mai multe opera!ii sunt imposi"il de realizat datorită dificultă!ii găsirii unui nerv potrivit pentru a putea fi folosit drept grefă.ământ ar putea dura mai "ine de o sută de ani. după ce am aflat că s a descoperit modul în care via!a pe . făcând legătura cu un alt segment de nerv. Materialul din care sunt compuse aceste grefe este format în întregime din fi"re polimetrice aliniate la nanoscală. %nsă cercetătorii din 0alifornia au pus la punct o te#nologie care serve$te drept alternativă pentru confec!ionarea grefelor. (otu$i. 'ervul afectat se poate astfel regenera. cu toate că această procedură este deose"it de dificilă $i prezintă implica!ii ma5ore precum pierderea func!iei respectivului nerv donor. fi"rele nervoase extinzându se in mod organizat la numai 6 zile de la alinierea nanofi"relor "ioactive cu aproape 7 mm8 .