You are on page 1of 13

Stimularea capacitătii de receptare a textului literar/nonliterar . De!"oltarea intere#ului pentru lectură $ &. De!"oltarea capacitătii de exprimare orală #i #cri#ă$ %. De!"oltarea capacitătii ima'inati"e #i creati"e $ .OBIECTIVE CADRU 1.

• ex. de stabilire a tablourilor dintr-un textdescriere . rebusul.de sesizare a repetitiei ca mi#loc artistic . factura.naratiune/descriere) .1. . • ex. Sa recunoa#ca tră#ăturile #peci(ice textelor literare )i ale #tilului (unc*ional 1.%.de recunoastere a comparatiilor subîntelese care dau cuvintelor semnificatie nouă(metafora) . de identificare a însusirilor neobisnuite atribuite de autor unor obiecte(epitete) .Să +ntelea'ă continutul unui text #tudiat $ 1. de extragere a aspectelor esentiale dintr-un text . Dezvoltarea capacitatii de audiere si receptare a unui text literar/nonliterar 1. • ex. reclama.Să identi(ice procedee #i ima'ini arti#tice dintr. reteta culinara. .&. • ex. de încadrare a operelor literare studiate într-un anumit gen si specie literară • ex./.un text nonliterar 1.Să di#tin'ă tră#ăturile (i!ice #i p#i-ice ale per#ona.Sa de#prinda in(ormatia dintr.) • ex. de identificare a trăsăturilor fizice si psi$ice ale persona#elor după criterii sugerate de învătător . de utilizare a dictionarului pentru explicarea cuvintelor . • exercitii de formulare a raspunsului la intrebarile: e ce suntem informati!"um suntem informati! "um valorificam informatia! • exercitii de formulare si completare a datelor solicitate de diferite documente.un text #i #ă de#copere #emni(icatia textului $ • ex.etc.enciclopedia.elor dintr. • ex. • #ocuri de rol • ex.harta tematica. • ex. • exercitii de identificare a stilului functional in textul nonliterar(afisul. de identificare a principalelor trăsături caracteristice diferitelor genuri si specii literare (poezie/proză. • ex. articolul de lege. de recunoastere a persona#elor si de sesizare a rolului pe care îl au în opera studiată .un text$ 1. • ex.• OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE : Obiective de referinta: Activitati de invatare: 1. ghidul. de selectare a unor texte literare potrivit unui criteriu dat . de selectare din text a cuvintelor si expresiilor care contribuie la prezentarea trăsăturilor(caracterizarea persona#elor) . prospectul. anuntul.

.• ex de recunoatere a personificărilor .

• ex. respect'nd sirul de înt'mpări al unui text narativ .programul de spectacol.anuntul. de desprindere a valorii educative/utilitare a textelor literare/nonliterare . • ex. de descriere a unor obiecte . adaptare la #itua*ia de • reguli %i te$nici de construire a comunicare dialogului(conversa&ie. discu&ie argumentativă). • ex. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala/scrisa • reguli %i te$nici de construire %i sus&inere orală a elementelor "er1ale )i monologului oral (povestire/ relatare orală. . • ex. • ex. de creare a unor versuri pe o temă dată . literare/nonliterare la • ex.de povestire . 2 ! 0olo#irea #imultană a .reteta culinara. de integrare într-un text propriu a expresiilor #tudiate$ selectate din operele literare studiate .Să redea continutul textului • ex. de modificare a continuturilor unor fragmente din textele studiate .harta. ghidul. • ex. de caracterizare a persona#elor si de grupare a acestora după anumite caracteristici . de formulare a titlurilor sugestive dintr-o descriere .%.ul • ex.descriere non"er1ale prin orală. nonverbale %i paraverbale în exprimarea ideilor %i atitudinilor (discernăm'nt.Să raporte!e me#a. . noi 2 "alori(ic3nd textele • ex.Să cree!e continuturi • să decodeze informa&ii cifrate.2. de alcătuire a rezumatului unui text narativ . • ex.factura. de identificare a mesa#ului transmis de textul tran#mi# de textele literar/nonliterar . de raportare a mesa#ului transmis de textul experienta proprie literar la experienta proprie . .ambalajul) . • ex. • exercitii practice de aplicare a unor instructiuni privind efectuarea unor ac&iuni. dictionarul. afisul • exercitii de alcatuire a unor aritmogrife pe teme date.&. • ex.de integrare a cuvintelor si expresiilor literar /nonliterar explicate în enunturi proprii .de redactare respectand conven&iile textelor func&ionale: scrisoarea de felicitare. atitudine critică) în comunicarea orală. toleran&ă. • ex. • rolul dispunerii simultane a elementelor verbale. • dramatizări si #ocuri de rol . • ex. argumentare orală). de reformulare a unor mesa#e . de formulare a ideilor principale . din diferite aspecte ale realită&ii încon#urătoare (prospectul.

de valorificare a textului literar sau %. • ex. trăirile interioare (ată de per#ona.etc.Să.g$idul.Dezvoltarea capacitătii imaginative si creative . . • competitii pe teme date .) de lectură $ • ex. • relatarea expresivă a continutului unui text sub forma unor desene. literatură pentru copii $ • organizarea unor momente literare dedicate vietii si operei literare a unor scriitori .e $ • sonda#ul de opinie. %. de întocmire a unor fise de llectura . Să mani(e#te 'ri. gesturi sau momente dramatizate . .1. • realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar.Să cunoa#că #i #ă • realizarea unor momente artistice pretuia#că numele • ex. • sc$imbarea finalului unei povestiri.ă #i • activităti realizate în colaborare cu biblioteca scolii(reconditionare de carte.3.buletinul meteo .Dezvoltarea interesului pentru lectură . • vizită la o bibliotecă publică . marilor creatori de • vizite la muzee si case memoriale .evitarea consumului atitudine po!iti"ă (ată unor produse.%.$arta turistica. %.1. pregătirea unei +ntele'ere pentru carte expozitii) ca 1un de "aloare $ • organizarea unei biblioteci mici a clasei . 4.#i exprime contra în sus&inerea unor p(reri. O1iecti"e de re(erin*ă Acti"ită*i de +n"ă*are • exerci&ii de formulare a unor argumente pro %i &.Să mani(e#te nonliterar(anuntul publicitar. de întocmire a fiselor biografice . sc$ite.

prospectul.enciclopedia. articolul de lege. morala fabulei • 0ovestiri istorice + figuri de voievozi %i domni în istoria rom'nilor • 0oezia + 1notimpurile văzute de poe&i.programul de spectacol. fabule. C.scrisoarea de felicitare. • B. reclama. *iteratura pentru copii + lumea copilăriei. *egende istorice.De#ene 2ta1ele2dia'rame #im1oluri2ci(rul2#onda.rebusul. factura. poezii. ghidul. .A. lumea fantastică. lumea necuv'ntătoarelor. poezia naturii. • 0ove%ti. legende + literatura rom'nă %i universală: • .harta .(unctional • Regulamentul scolar.e .reteta culinara.eal %i imaginar în basm. -asme. povestiri. pove%ti.Textul literar )..Textul nonliterar. romane pentru copii + "artea izvor de în&elepciune. anuntul. afisul. povestiri. binele %i răul în basm. • *egende + 1devăr %i legendă.dictionarul. persona#e pozitive %i negative • /abula: analogia via&ă-alegorie în fabulă.

2abelul.eal %i imaginar în basm.0ersona#ele. Povestea cartii • 2extul narativ-povestirea • . ialogul • 1fisul. ictionarul.. de 6on "reanga • Joc Portita • ! scoala pentru fiecare pliantul de promovare • "valuare de etapa 2 I)II 2 Le"at#ri de $#f%et !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! & III)V .0liantul • Texte #uport5 • Domnu Trandafir2de 4i$ail 5adoveanu • Povestea lui Arap Alb. persona#e pozitive %i negative • 2extul nonliterar. /isa de lectura . . Ore Perioada Observ atii 1i1liotecă • 2extul 3arativ.4lani(icare calendari#tica Unitatea de invatare ! 4opa# la Obiective de referinta &! &2 && Continuturi Nr. binele %i răul în basm.egulamentul scolar.egulile #ocului./isa de inscriere.

povestiri 0rospectul.de 4i$ai 8minescu • • • • • • • • 0ove%ti. povestiri • 0oezia + 1notimpurile văzute de poe&i.uniforme. /actura .citirea prospectului unui medicament • &a i a'utam pe bunici 7 citirea facturii si simularea platii • Pra'itura cu prune o reteta traditionala Eva%#are de eta.eteta culinara Texte #uport5 %unicul.. de -arbu 5tefanescu elavrancea %unica.auxiliare • #edespartite. poezia naturii.& T*a+na a#rie !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! • 0ove%ti. rec$izite. de -arbu 5tefanescu elavrancea Ce a(ectiune ai 2 1unico6.a & VI)VIII ' In ca$a b#nici%*r IX)X 2 !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! . • 7arta proiectului tematic Toamna in imagini • 1nunturi pt. de 8mil 9arleanu • $evedere.

dupa 6on "reanga • !biceiuri de (raciun si de Anul #ou aricolul de dictionar • "valuare sumativa XI)XIV ' .( Vin $arbat*tri%e- !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! • 2extul narativ • 0oezia naturii • 5crisoarea cifrata(catre 4os "raciun) • 1rticolul de dictionar • ocumentarul • Pomul (raciunului2de 9eorge "osbuc • )os A'un. :.de 5t. 6osif • (raciunul in alte parti ale lumii -documentare • Amintiri din copilarie *a urat.

Se+e$tr#% a% II %ea . povestiri 1ritmogriful iernii 0agini de enciclopedie Texte #uport5 %ulgarele de zapada.ri+avara)n ! 2 $#f%et#% +e#.ac$ *ondon Albinele minunile naturii Arctica si Anctartica "valuare sumativa ' ' XV)XVIII / Iarna e * b#c#rie !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! 0 E !! . de 8dmondo de 1micis (olt Alb.dupa . P*ve$tiri din trec#t !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! • 0ovestiri istorice + figuri de voievozi %i domni în istoria rom'nilor • 5crisoare de felicitare(adresata unuia dintre voievozi) • &crisoarea +++ 2 de 8i-ai Emine#cu • +mn lui &tefan cel )are2 de Va#ile Alec#andri • (uza .-oda 2 de Dumitru Alma# • • • • • • • • • 0ove%ti.! & !' !( 22 ' • *egende despre plante %i animale • ezlegam #ocuri de cuvinte(0rimavara) .

*. dupa 6onel 2eodoreanu • -ulpea isi prinde coada)7*c • 0ai la circ1 0rogramul de spectacol • (onventia cu privire la drepturile copilului & .i%aria 3.22 2& 2' '! • 0agini de enciclopedie • *imba#ul culorilor Texte #uport5 • <*egenda g.iocelului”.ian 1 Fab#%a '! ! Texte #uport5 • Boul si vitelul 4de 5ri"*re A%e6andre$c# !2 C*. 8ugen .ianu • <Legenda vulturului”.ri+avara vietii !! !2 !& !' !( 22 22 2& 2' '! • • • • • • 0ersona#ul literar /isa individuala . (aragiale • *a )edeleni. „Legenda cucului”. 5imeon /lorea • (uriozitati despre plante si pasari pagini de enciclopedie • Pictorul &tefan *uc.egulile #ocului 0rogramul de spectacol 1rticolul de lege 5crisoare către un autor • 5crisoare către un persona# Texte #uport5 • -izita/ de +.

fetita muntilor4de .o$ana 5p=ri Aventurile lui Tom &a23er 4arc 2>ain "valuare semestriala ' .7arta • 6nforma&ii utile din presa locală • /isa de lectura Texte #uport: 0eidi.0ersona#ul • 9$idul turistic.!! E vara)E) vacanta- • 2extul narativ.