You are on page 1of 5

Alpii

Alpii văzuţi din satelit Alpii reprezintă un lanţ muntos din Europa, care se întinde din Austria şi Slovenia până în sud-estul Franţei, trecând prin nordul Italiei, Elveţia, Liechtenstein şi sudul ermaniei! Alpii "ormează un arc de cerc în sudul Europei centrale, în lun#ime de apro$imativ %&'' (m şi acoperă o supra"aţă de cca &''!''' (m&! )el mai înalt vâr" este *ont +lanc, situat la #raniţa "ranco-italiană, cu o altitudine de ,-%' m! .n Alpi, e$istă în total %&- de vâr"uri cu înălţimi care depăşesc ,''' m! Geografie Împărţire *unţii Alpi se împart în Alpii /ccidentali şi Alpii /rientali! .mpărţirea se "ace pe linia dintre Lacul )onstanţa şi Lacul )omo, de-a lun#ul 0inului! Alpii /ccidentali se a"lă în Italia, Franţa şi Elveţia, iar cei /rientali în Austria, ermania, Italia, Liechtenstein, Slovenia şi Elveţia! )el mai înalt vâr" din Alpii /ccidentali este *ont +lanc 1,-%' m2! .n Alpii /rientali, cel mai înalt vâr" este *untele +ernina 1,'3& m2! Alpii /rientali sunt împărţiţi în4 Alpii )alcaroşi de 5ord, Alpii /rientali )entrali şi Alpii )alcaroşi de Sud Alpii /ccidentali se împart la rândul lor în4
• • • • • • • •

Alpii Ligurici Alpii Maritimi Alpii Cotici Alpii Dauphiné Alpii Graici Alpii Pennini Alpii ernezi Alpii Lepontini

all $i Alpii (amnaun o Alpii /irolezi incluz+nd Alpii 0tztal% Alpii (tu'ai% Alpii 1itz'2hel% 3ohe /auern $i Alpii 4illertal o "iedere /auern Alpii Calcaro$i de (ud o Adamello#Presanella $i Grupul renta o Alpii )rtler o Alpii Dolomitici o Alpii Carnici o Alpii 5ulieni o 1aravan-e o Alpii 1amni/ altă împărţire a Alpilor poate "i "ăcută în "uncţie de situarea lor #eo#ra"ică pe teritoriul ţărilor respective. ast"el4 • • • • • • • • • • • • Alpii Ligurici% Alpii Dolomitici $i Alpii ergamezi # 5talia Alpii Maritimi% Alpii Cotici $i Alpii Graici # 5talia $i 6ranţa Alpii Dauphiné # 6ranţa Alpii Pennini # 6ranţa% 5talia $i !lveţia Alpii Lepontini% Alpii *etici $i Alpii ernina # 5talia $i !lveţia Alpii ernezi% Alpii Glarus # !lveţia Alpii *hati-on # !lveţia% Liechtenstein $i Austria Alpii (ilvretta # !lveţia $i Austria Alpii Allgau% Alpii avariei $i Alpii (alz'urgului # Austria $i Germania Alpii )tztal% Alpii 4illertal% Alpii "orici $i Alpii Carnici # Austria $i 5talia Alpii Austriei $i Alpii (tirici # Austria Alpii 5ulieni # 5talia $i (lovenia Limite geografice Limitele Alpilor .ti-on o Alpii &er.• • Alpii Glarus Alpii !lveţieni de "ord#!st Alpii /rientali4 • • • Alpii Calcaro$i de "ord o Alpii avariei% &orarl'erg $i (alz'urg Alpii )rientali Centrali o Alpii ergamezi o Alpii *etici% incluz+nd masivele ernina% Livigno% (esvenna% Al'ula% (ilvretta $i *.

n multe zone. săpate de apele cur#ătoare! Alpii conţin %&. iar primăvara şi vara sunt considera7il mai reci! Plante specifice Alpilor7 enţiana 1Gentiana acaulis2 /rhidee pitică 1Chamorchis alpina2 . pădurile de "oioase sunt "ormate din ste:ar. ei au "ost traversaţi în scopuri 7eli#erante sau comerciale. adânci şi lun#i. iar la est linia de cale "erată Semmerin# de la 9iena la 6rieste.Limitele Alpilor sunt4 la vest 6recătoarea )adi7ona 1.83 m2. unde e$istau înainte asemenea păduri. dar condiţiile climatice sunt în mare măsură di"erite! Aici. Alpii nu au "ost niciodată de netrecut! . zăpada persistă mai multe luni.''' m 1-& principale şi . "a#. sunt #reu de #ăsit în rest alte păduri întinse de "oioase! . prin *ari7or şi L:u7l:ana! Principalele trecători Principalele trecători din Alpi . ele au "ost înlocuite cu pinul scoţian şi molidul norve#ian. care nu se întâlnesc neapărat împreună şi nici la aceleaşi înălţimi! Intervenţia omului a "ăcut ca în multe zone. între Savona şi )eva.vâr"uri cu înălţimi peste .ncă din vechime.< secundare2! Clima )lima este rece cu ve#etatie alpina peste &''' de metri! 6lora Limita la care se întâlnesc pădurile de "oioase este de apro$imativ %&'' m pe versanţii nordici ai Alpilor. cu pereţii a7rupţi. acestea "iind de "apt văi în#uste. iar pe cei sudici ea atin#e deseori %3'' şi chiar %='' m! . acestea aproape să dispară! )u e$cepţia pădurilor de "a# din Alpii Austriei.n principal. iar mai apoi în scopuri reli#ioase.eşi "ormează o 7arieră. care su"eră mai puţin din cauza caprelor. cel mai mare inamic al pădurilor de "oioase! 6emperatura medie anuală a acestei re#iuni este apropiată celei din Insulele +ritanice. "rasin şi sicomor. ştiinţi"ice şi turistice! Locurile prin care sunt traversaţi se numesc trecători.

>iciorul cocosului 1Ranunculus glacialis2 Anemona 1Pulsatilla alpina2 Laptele stâncii 1Androsace alpina2 6auna >rintre speciile cele mai des întâlnite în Alpi se a"lă4 rumăriţa de st+ncă(t+ncuţa alpină Capra neagră Acvila Capra i'e8 Marmota Cer' comun .

5erunca alpină .