You are on page 1of 3

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tajuk: Mengenal kenderaan di darat, air dan laut Objektif Pembelajaran.

Di akhir sesi pengajaran, murid-murid darjah 1 Intan dapat mengenal kenderaan di darat, air dan udara .

Langkah/Aktiviti (Langkah 3) Mengendalikan

Kandungan -Mengisi tempat kosong nama

Aktiviti Guru -Guru membahagikan murid dalam tiga kumpulan A,B dan C.

Aktiviti Murid -murid membentuk kumpulan dengan mengikut arahan yang diberikan oleh guru.

BBM

Kaedah Penilaian -Pemerhatian

Perbincangan.(Mengisi kenderaan di darat, tempat kosong) (10 minit) air dan udara.

-Guru memberi setiap kumpulan sehelai kertas yang mempunyai perkataan yang belum lengkap dan sebatang pen dan meminta kumpulan A menyenaraikan

-Murid dalam kumpulan berbincang dan melengkapkan setiap perkataan yang diberikan

-kertas soalan,pen

-Murid menjawab pertanyaan guru mengenai kenderaan di darat. kumpulan B kenderaan di air dan kumpulan C kenderaan di udara. -Soal jawab Refleksi: Semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. air dan udara.kenderaan di darat.Setiap kumpulan dapat berkerjasama setelah guru memberitahu ada ganjaran akan diberikan kepada kumpulan yang dapat menyiapkan dengan cepat.Tetapi masih belum betul dengan sepenuhnya. air dan udara. .. -Perbincangan -Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kenderaan di darat. saya mendapati murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. -Guru menyuruh setiap kumpulan untuk menyebut perkataan yang telah dilengkapkan dengan betul -Murid membaca perkataan daripada hasil perbincangan dalam kumpulan yang mereka telah dapat.