SUBIECTE C.F.

1. Ecartamentul liniilor de cale ferată în aliniament şi curbă. Definiţii şi valori. 2. Să se deseneze diagrama variaţiei supraînălţării pentru două curbe succesive şi de sens contrar. 3. Parabolă cubică. 4. Profilul transversal tip pentru suprastructura unei linii ferate simple în curbă cu supraînălţare. 5. Racordarea elementelor de profil. 6. Caracteristicile principale ale şinelor de cale ferată ( tip, dimensiuni geometrice, caracteristici de rezistenţă). 7. Prinderea indirectă. 8. Joante (definiţii, clasificări). 9. Calea fără joante (definiţie; parametrii care influenţează stabilitatea C.F.J). 10. Refacția liniilor de cale ferată (lucrări executate în linie curentă, în închidere de linie). Rezolvare: 1. Ecartamentul este distanța măsurată între fețele interioare ale ciupercii șinelor la 14 mm sub fața de rulare. Pentru a asigura înscrierea liberă, în curbele cu raze mici, ecartamentul sporeşte cu o valoare S, numită supralărgire. Valorile lui S sunt date in tabel în funcţie de raza R: R [m] >350 251...350 151...250 100...150 S [mm] 0 10 20 25 Rezultă ca cel mai mare ecartament acceptat în cale corespunde lui Smax şi toleranţei maxime în exploatare (10 mm): emax= 1435+25+10=1470 [mm]

Supralărgirea se realizează prin deplasarea firului interior spre centrul curbei si este constantă pe lungimea curbei circulare. Lungimea de racordare a supralărgirii (ls) la linii noi rezultă din condiţia ca variaţia maximă a ecartamentului să nu depăşească 1 mm/m cu excepţia curbelor după aparatele de cale, unde aceasta se va face cu cel mult 2 mm/m.

La liniile în exploatare se acceptă ca variația ecartamentului să fie de cel mult 2 mm/m cu excepția curbelor după aparatele de cale unde aceasta este de maxim 3 mm/m.

Parabola cubică admite o variație liniară a curburii. h hl hl1 y1 I hl2 hI l1 h2 l y2 l2 L2 CR L1 RC L 3. deci y '2 se poate neglija și expresia curburii având dx 1 variație liniară devine:  y ”  ax  b Termenul y’=  Folosind notațiile din figură rezultă pentru: x  0  L/   0  b  0 x  l  L/   L/ R  a  L/ Rl x Rezultă: y”= RL x2  C1 Prin integrare se obține: y '   y"  2 RL x2 x  0  y'  0  C1  0  y '  2 RL x3  C2 Prin integrarea expresiei se obține: y   y '  6 RL x3 x  0  y  0  C2  0  y  6 RL . La CFR pentru realizarea curbelor de racordare se utilizează parabola cubică. Aceeași racordare se utilizează și în cadrul programului de reabilitare a liniilor de cale ferată din România pentru Vmax = 160km/h.2. 1 y„  În coordonate carteziene ecuația curburii are expresia: 3  (1  y '2 ) 2 dy este foarte mic.

Distanţele de mai sus sporesc cu 10 cm în partea exterioară a curbelor având R < 800 m şi cu câte 15 cm de o parte şi de alta a căii în cazul căii fără joante. are valorile: 25. în dreptul şinei aflată în interiorul curbei la liniile simple în curbă cu supraînălţare. 30. În curba circulară raza minimă a racordării este de 5. Grosimea stratului de piatră spartă sub talpa traversei (h) are valorile de: 20.75 . 5. B a m Lt m b > 0. V x Tv y B Tv ] [‰ d1 Tvi L Tve d 2 [‰ ] Rv Rv . Racordarea declivităţilor se face de regulă în aliniamente. 30 cm. Racordarea declivităţilor. 35 cm. Distanţa de la prima sau ultima joantă a aparatului de cale până la racordarea declivităţilor trebuie să fie de cel puţin 10 m.000 m.75 .5 Prisma căii pentru linie simplă în curbă cu supraînălţare.5 1:1 Strat de repartitie 1:1 h NP > 0.4. Lăţimea umărului prismei căii (m). 25. În figura sunt prezentate elementele principale ale racordării declivităţilor. Grosimea (h) se măsoară în următoarele puncte: în dreptul şinei la liniile simple în aliniament şi curbe fără supraînălţare. . Racordarea elementelor de profil se face cu curbe circulare cu raze foarte mari. în cazul căii cu joante. Racordarea declivităţilor se face în afara aparatelor de cale.

lungimi speciale (la aparatele de cale). Tv  . +20ºC.șinele să fie rigide dar și elastice. Joantele sunt dispozitive constructive prin care se realizează legarea capetelor de șine între ele. 7.lungimi normale scurtate (scurtimi) folosite la firul interior al curbelor.60 și 65). fiind cunoscută și sub denumirea de prindere K sau prindere GEO. Lungimi normale și scurtimi: Materialul din care sunt realizate șinele este un oțel de calitate care trebuie să îndeplinească următoarele condiții: . B şi L se exprimă în [ m ] iar  i în [ ‰ ]. Din punct de vedere al modului de rezemarea a celor două capete de șină se pot deosebi: .lungimi subnormale. .lungimi normale. 8. . este una dintre cele mai bune. Joanta trebuie să asigure continuitatea suprafețelor de rulare și a celor laterale active ale celor două șine. L  2  Tv Rv . Există următoarele patru categorii de lungimi: .oțelul să fie rezistent și tenace. Tv. Tipul șinei reprezintă greutatea unui metru liniar din șina respectivă (în kgf). Alte caracteristici de rezistență: Ix. Rv. Alte caracteristici geometrice: dimensiunile în secțiune transversală.suprafața de rulare să fie cât mai dură. Această prindere. Prinderea indirectă la CFR este utilizată la toate tipurile de șine grele (49. Clasificarea joantelor se poate face după mai multe criterii. cât mai rugoasă dar și cât mai netedă. Wy. .Tv2 x2 i y . etc. . . aplicată pentru prima dată în Germania în anul 1926. B  2Rv 2Rv 2000 În relaţie x. Iy. Wx. Lungimea șinelor pentru calea cu joante corespunde de regulă pentru temperatura de 6. y.54E.

9.joante fără nici un sistem. racordarea ultimului panou lansat cu şinele vechi. semisuspendate.J.joante așezate la eșiecher. unde rezemarea capetelor de șină se face pe două traverse distanțate. în ºC-1). . Se numeşte C. Lucrări de bază: dirijarea trenurilor de lucru în linie curentă. în daN/cm2) . se deosebesc: .F. . nivelarea şi compactarea stratului de piatră spartă. ridicarea panourilor vechi Şi aşezarea lor pe vagoanele goale. desfacerea şuruburilor orizontale la joantele de rupere. . .joante izolante. .J. . care leagă capetele de șină de tip diferit. au o placă pod cu decupare sub capetele de șină (c).A.rezistenţa dată de eclisaj ( P . Din punct de vedere ai izolării electrice a celor două capete de șină joantele pot fi: . . ridicarea macaralelor portal mobile pe vagonul portmacara retragerea trenurilor de lucru.joante semielastice (semirigide. în daN). .rezistenţa care se opune dilatării . în cm2).joante obișnuite. dar eclisele trebuie să fie puternice pentru a prelua momentul încovoietor. transportul panourilor noi.joante de racordare. în °C). . folosite în cazul stațiilor centralizate și pe liniile înzestrate cu bloc de linie automat – B. Lungimea zonelor de respiraţie şi mărimea forţelor axiale în şină depind de următorii parametrii: . coborârea macaralelor portal mobile de pe vagonul portmacara pe cale de rulare.După tipul capetelor de șină legate între ele deosebim: .joante obișnuite. După poziția reciprocă a joantelor de pe cele două fire.temperatura şinei (t.joante rigide (rezemate). . semirezemate).joante așezate la echer.joante elastice (suspendate).L. unde capetele de șină reazemă pe o placă pod fără decupare. în °C).temperatura de fixare (tf. șocurile sunt micșorate. 10. .F.modulul de elasticitate al oţelului (E. această rezistenţă se poate considera uniform distribuită în lungul C. o cale cu şine lungi sudate care are totdeauna o zonă centrală ce nu-şi modifică lungimea la variaţii de temperatură şi două zone la capete de lungime variabilă numite zone de respiraţie.. măsurarea liniei.coeficientul de dilatare termică a oţelului (α. lansarea lor în cale şi eclisarea lor cu asigurarea rosturilor de montaj. desfacerea diferitelor conexiuni cabluri legate la șină. ciuruirea mecanizată a prismei căii. apropiate.contracţiei şinelor (p sau p’ în daN/cm). așezată pe două traverse de lemn. . .aria secţiunii transversale a unei şine (A1.

redeschiderea liniei pentru circulaţie cu restricție de viteză. repunerea liniei de contact sub tensiune. .- verificarea liniei refacţionate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful