Names kumar sanu arnav priyadarshan manish kumar rajeev kumar md.

Irshad ali chetan pansari kuldeep kumar sharma surendra mukesh kumar shakti singh chauhan rakesh jhangir ramesh chand trilok patel suresh gaur bhanwar lal roshan kumar gaurav sharma vivek sharma ankita nath

Sem 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 5th 5th 5th 5th 5th

section D D D A A

B

A C A B C C B

branch EC EC EC EC CS CS CE CE ME ME ME ME EE EE ME ME EE EE EE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful