You are on page 1of 2

S GIO DC V O TO

THNH PH H CH MINH

N TP VT L 10 HC K I
NM HC 2013 2014

A. L THUYT:
1. Chuyn ng thng u: Nu nh ngha;vit cng thc vn tc , ng i v phng trnh
chuyn ng trong chuyn ng thng u.
2. Chuyn ng thng bin i u: Nu nh ngha, c im ca vect gia tc trong chuyn
ng thng nhanh dn u, thng chm dn u.Vit c cng thc tnh vn tc, qung ng i
c ,cng thc lin h v phng trnh chuyn ng .
3. S ri t do:nu nh ngha; phng, chiu v tnh cht chuyn ng. Nu c c im v
gia tc ri t do. Vit c cc cng thc tnh vn tc v ng i ca chuyn ng ri t do.
4. Chuyn ng trn u: nu c cc nh ngha tc gc, chu k, tn s v biu thc ca
chng. Vit cc cng thc lin h trong chuyn ng trn u. Nu c hng ca gia tc trong
chuyn ng trn u v vit c biu thc ca gia tc hng tm.
5. Ba nh lut Niu-tn (Newton) : Pht biu ni dung cc nh lut Niu-tn v vit c h
thc ca nh lut ny.
6. nh lut vn vt hp dn: Pht biu v vit biu thc nh lut vn vt hp dn. Vit cng
thc tnh gia tc ri t do cao h v st mt t.
7. Lc n hi: Nu nhng c im ca lc n hi ca l xo (im t, hng).Pht biu v
vit biu thc nh lut Hc i vi l xo.
8. Lc ma st: nh ngha,phn loi v c im ca lc ma st.Vit c cng thc xc nh lc
ma st trt.
9. Lc hng tm: Nu c bn cht ca lc hng tm trong chuyn ng trn u v ch ra
mt s biu hin c th trong thc t.Vit c cng thc xc nh lc hng tm.
10. Pht biu c iu kin cn bng ca mt vt rn chu tc dng ca hai hay ba lc khng
song song.
11. Pht biu c quy tc xc nh hp lc ca hai lc song song cng chiu v qui tc hp lc
ng quy.
B. BI TP :
Bi 1: Lc 7 gi sng mt ngi i thng t tnh A i v pha tnh B vi vn tc 25 km/h.
a.Tnh qung ng ngi i c cho ti lc 9 gi.
b.Vit phng trnh ng i v cho bit lc 11 gi ngi u?
S: 50km; x = 25t ; cch A 100 km
Bi 2: Lc 8 h hai t qua hai a im A v B cnh nhau 96 km v i ngc chiu nhau . Vn
tc ca xe i t A l 36 km/h , ca xe i t B l 28 km/h .
a. Lp phng trnh chuyn ng ca hai xe .
b. Tm v tr ca hai xe v khong cch gia chng lc 9h.
c. Xc nh v tr v thi im lc hai xe gp nhau.
S: a. xA = 36t, xB = 96 28t ; b. xA = 36 km, xB = 68 km, 32 km c. lc 9h30 v cch A 54 km
Bi 3: Mt vt bt u chuyn ng nhanh dn u trn on ng thng. Sau 5s k t lc
chuyn ng vt t c vn tc l 10m/s.
a.Tnh gia tc ca vt
b.Tnh vn tc ca vt sau 10s v qung ng vt i c trong 10s .
S:a=2m/s ; v=20m/s ; s= 100m
Bi 4: Mt t bt u ri bn chuyn ng nhanh dn u sau thi gian 100s vn tc t
36km/h.
a. Tnh gia tc v qung ng xe i c trong thi gian trn.
b. Sau bao lu k t lc khi hnh xe t vn tc 54km/h.
c. Tnh vn tc trung bnh ca xe t lc xut pht n khi t vn tc 54km/h.

S: 500m; 2pht 30giy; 7,5m/s.


Bi 5: Mt t ri bn bt u chuyn ng nhanh dn u vi gia tc 0,5m/s2
a. Sau bao lu th vt t vn tc t 36km/h v trong thi gian t i c qung ng bao
nhiu?
b. Sau t chuyn ng chm dn u vi gia tc c ln 1m/s 2. Tm qung ng t i
thm c cho n khi dng hn .
S: 20s,100m; 50m.
Bi 6: Mt t ang chuyn ng vi vn tc 15m/s trn on ng thng th bt u hm
phanh t chy chm dn u, sau khi chy thm c 125m th vn tc t ch cn 10m/s.
a.Tnh thi gian t chy 125m trn.
b.Tnh qung ng v thi gian t chuyn ng n lc dng.
S: 10s; 100m,20s.
Bi 7: Mt vt ri t do t cao h = 45m, ly g = 10m/s2
a. Tnh thi gian ri v vn tc ca vt ngay khi chm t
b.Tnh qung ng vt ri c trong giy cui cng trc lc chm t
S: 3s; 30m/s; 25m.
Bi 8: Mt l xo c khi lng khng ng k ,c chiu di t nhin l0 = 12 cm, cng
ca l xo k = 100 N/m. Treo l xo thng ng v mc vo u di ca l xo mt vt khi
lng bng 200 g .
a. Hi khi y l xo c chiu di bao nhiu? Ly g = 10 m/s2
b. Treo thm mt vt m th l xo di 15cm.Tm khi lng ca vt c treo thm
S: l = 14cm; m ' = 100 g
Bi 9 : Khi ngi ta treo qu cn 100g vo u di ca mt l xo (u trn c nh) l xo di
31cm. Khi treo thm qu cn 200g na th l xo di 33cm.
a.Tnh chiu di t nhin v cng ca l xo.Ly g = 10m/s2.
b.Mun l xo c chiu di 35cm th ta phi treo vt nng c khi lng bao nhiu?
S:a. l0 = 30cm; k = 100 N / m ; b.500g
Bi 10 :Mt t c khi lng m = 1200kg bt u khi hnh.Sau 30s vn tc ca t t 30m/s.
Cho bit h s ma st gia xe v mt ng l 0,2, ly g = 10m/s2 . Tnh:
a. Gia tc v qung ng t i c trong thi gian .
b. Lc ko ca ng c (theo phng ngang).
S:a)a =1m/s2 ; s = 450m ;b) FK = 3600N
Bi 11 : Mt hn bi ln dc theo cnh ca mt mt bn hnh ch nht nm ngang cao 1,25m. Khi
ra khi mp, n ri xung nn nh ti im cch mp bn 1,5m (theo phng ngang). Ly
g=10m/s2. Tnh thi gian chuyn ng v vn tc ca bi lc ri bn.
S: 0,5s ; 3m/s
Bi 12:
a.Mt ngi gnh 2 thng hng bng mt n gnh c chiu di 1,8m. Thng hng th nht c
khi lng 20kg, thng hng th hai c khi lng 30kg. Xc nh p lc tc dng ln vai ngi
v v tr t gnh hng ln vai. Ly g=10m/s2.(S: F = 500 N ; d1 = 1, 2m; d 2 = 0, 6m )
b.Mt qu cu ng cht c khi lng 5kg c treo vo tng nh si dy. Dy hp vi tng
mt gc 300 . b qua ma st, ly g=10m/s2. Tnh lc cng T ca dy? (S: T = 57, 7 N )