You are on page 1of 16

RASPORED

Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
I godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 1. semestar


asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 6.01.01.021 Filozofija ivota (akademske vjetine) Naziv predmeta

Sedmini raspored

Doc. dr Zoran Arsovi Ms.Sinia Tomi,dipl.in.inf. Momilo uki,dipl.in.inf. Dr Aleksandra Vidovi Dragan Jovi,dipl.ecc. Doc. dr Zoran Arsovi Prof. dr uro Miki Prof. dr Branko Sari

01.10.-03.11.13. 07.10.2013. 09.10.2013 14.10.2013. 16.10.2013. 21.10.2013. 23.10.2013 28.10.2013. 04.11.-01.12.13. 02.12.-05.01.14. 06.01.-16.02.14.

Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda ponedjeljak Ponedjeljak Srijeda Utorak etvrtak Petak

2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 13,30-15,30 12,00-13,00 14,30-15,30 12,00-13,00 13,30-15,30 11,00-13,00 14,30-15,30

A1

Orjentacija na studij - seminar

A1

5.06.04.005. 1.06.05.007 1.06.07.001 6.03.a B/ Izborni predmenti

Mundologija Statistike metode (u oblasti menadmenta) Via matematika (opti kurs) Strani jezik - prvi

2+2 2+2 2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 09.00-12.00 13.00-16.00 10.00-13.00 16.00-19.00

A1 A1 8,4, IT

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 1

RASPORED
Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
I godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 1. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 6.01.01.021 Filozofija ivota (akademske vjetine) Naziv predmeta

Doc. dr Zoran Arsovi Ms.Sinia Tomi,dipl.in.inf. Momilo uki,dipl.in.inf. Dr Aleksandra Vidovi Dragan Jovi,dipl.ecc. Doc.dr Zoran Arsovi Prof. dr uro Miki Prof. dr Branko Sari

01.10.-03.11.13. 11.10.2013. 18.10.2013. 25.10.2013. 01.11.2013. 04.11.-01.12.13. 02.12.-05.01.14. 06.01.-16.02.14.

Petak Petak Petak Petak Petak Petak Subota Subota

2+2

17.00-20.00 15,30-16,30 15,30-16,30 15,30-16,30 14,30-16,30

A1

Orjentacija na studij - seminar

A1

5.06.04.005. 1.06.05.007 1.06.07.001 6.03.a B/ Izborni predmenti

Mundologija Statistike metode (u oblasti menadmenta) Via matematika (opti kurs) Strani jezik - prvi

2+2 2+2 2+2

17.00-20.00 09.00-12.00 13.00-16.00

A1 A1 8

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 2

Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
II godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 3. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.11.001 2.09.11.003 5.01.13.001. 2.09.06.001. Osnove teorije sistema i upravljanja Teorija odluivanja Osnove raunovodstva Principi programiranja Sistemski softver (operativni sistemi) Naziv predmeta

Prof. dr uro Miki Prof. dr uro Miki Doc. dr Milanka Aleksi Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 01.10.-03.11.13. 02.12.-05.01.14.

Utorak etvrtak Utorak etvrtak Ponedjeljak Srijeda


Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota

2+2 2+2 2+2

09.00-12.00 13.00-16.00 09.00-12.00 13.00-16.00 12.00-15.00 12.00-15.00


17.00-20.00 17.00-20.00 13.00-16.00 13.00-16.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

A1 5 A2
IT IT A2 A2 IT IT 8,4 9

2+ 2

2.09.04.001.

Prof. dr Duan Starevi

06.01.-16.02.14.

2+ 2

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 3

RASPORED
Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
II godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 3. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.11.001 2.09.11.003 5.01.13.001. 2.09.06.001. Osnove teorije sistema i upravljanja Teorija odluivanja Osnove raunovodstva Principi programiranja Sistemski softver (operativni sistemi) Naziv predmeta

Prof. dr uro Miki Prof. dr uro Miki Doc. dr Milanka Aleksi Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 01.10.-03.11.13. 02.12.-05.01.14.

Petak Subota Petak


Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota

2+2 2+2 2+2

17.00-20.00 13.00-16.00 17.00-20.00


17.00-20.00 17.00-20.00 13.00-16.00 13.00-16.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

A2 5 A2
IT IT A2 A2 IT IT 8,4 9

2+ 2

2.09.04.001.

Prof. dr Duan Starevi

06.01.-16.02.14.

2+ 2

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 4

RASPORED
Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
III godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 5. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.10.003. 5.03.03.005 2.09..03.009. 2.09.03.033. 2.09.03.017. Zatita raunarskih i poslovnih sistema Tehnoloki menadment Projektovanje informacionih sistema Poslovna inteligencija MbIS - Management poslovnih informacionih sistema Naziv predmeta

Prof. dr Milan Markovi Prof. dr Vladimir Stojanovi Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Gordana Radi

02.12.-05.01.14. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14.

Subota etvrtak Petak Utorak Petak Srijeda Petak Ponedjeljak Srijeda

2+ 2 2+2 2+2 2+2 2+ 2

09.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

9 8 A2 5 A2

01.10.-03.11.13. 06.01.-16.02.14.

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 5

Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
III godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 5. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.10.003. 5.03.03.005 2.09..03.009. 2.09.03.033. 2.09.03.017. Zatita raunarskih i poslovnih sistema Tehnoloki menadment Projektovanje informacionih sistema Poslovna inteligencija MbIS - Management poslovnih informacionih sistema Naziv predmeta

Prof. dr Milan Markovi Prof. dr Vladimir Stojanovi Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Gordana Radi

02.12.-05.01.14. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14.

Subota Petak Petak Petak Subota

2+ 2 2+2 2+2 2+2 2+ 2

09.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 13.00-16.00

9 8 A1 11,5 A2

01.10.-03.11.13. 06.01.-16.02.14.

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 6

Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
IV godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 7. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.05.015. Softverski inenjering sa objektnim programiranjem RDBMS (SQL administracija & CASE alati) Vii programski jezici i RAD alati programiranje u C++ Naziv predmeta

Prof. dr Zoran Avramovi

01.10.-03.11.13.

Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Utorak* etvrtak* Petak Subota Utorak* Cetvrtak* Petak Subota

2+ 2

17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

IT IT IT,11 8, A2 IT IT 6 A2 IT IT IT 5

2.09.02.003.

Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13.

2+ 2

2.09.05.013.

Prof. dr Zoran Avramovi

02.12.-05.01.14.

2+ 2

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 7

Studijska grupa:

POSLOVNA INFORMATIKA
IV godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 7. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.05.015. Softverski inenjering sa objektnim programiranjem RDBMS (SQL administracija & CASE alati) Vii programski jezici i RAD alati programiranje u C++ Naziv predmeta

Prof. dr Zoran Avramovi

01.10.-03.11.13.

Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Utorak* etvrtak* Petak Subota Utorak* Cetvrtak* Petak Subota

2+ 2

17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

IT IT IT,11 8, A2 IT IT 6 A2 IT IT IT 5

2.09.02.003.

Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13.

2+ 2

2.09.05.013.

Prof. dr Zoran Avramovi

02.12.-05.01.14.

2+ 2

B/ Izborni predmenti Izborni program- neparni semestri

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 8

Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
I godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 1. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 6.01.01.021 Filozofija ivota (akademske vjetine) Naziv predmeta

Doc. dr Zoran Arsovi Ms.Sinia Tomi,dipl.in.inf. Momilo uki,dipl.in.inf. Dr Aleksandra Vidovi Dragan Jovi,dipl.ecc. Doc. dr Zoran Arsovi Prof. dr Esad Jakupovi Prof. dr Branko Sari Doc. dr Tomislav Vujinovi

01.10.-03.11.13. 07.10.2013. 09.10.2013 14.10.2013. 16.10.2013. 21.10.2013. 23.10.2013 28.10.2013. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 06.01.-16.02.14. 02.12.-05.01.14.

Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda Ponedjeljak Srijeda ponedjeljak Ponedjeljak Srijeda Utorak etvrtak Petak Utorak Srijeda

2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 13,30-15,30 12,00-13,00 14,30-15,30 12,00-13,00 13,30-15,30 11,00-13,00 14,30-15,30

A1

Orjentacija na studij - seminar

A1

5.06.04.005. 1.02.11.003. 1.06.07.001 2.15.01.001. 6.03.a

Mundologija Fizika sa biofizikom Via matematika (opti kurs) Materijali i tehnologije obrade Strani jezik - prvi

2+2 2+2 2+2 2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 16.00-19.00 10.00-13.00 16.00-19.00 09.00-12.00 13.00-16.00

A1 6 8,4, IT 11,10 11,3

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 9

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
I godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 1. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 6.01.01.021 Filozofija ivota (akademske vjetine) Naziv predmeta

Doc. dr Zoran Arsovi Ms.Sinia Tomi,dipl.in.inf. Momilo uki,dipl.in.inf. Dr Aleksandra Vidovi Dragan Jovi,dipl.ecc. Doc. dr Zoran Arsovi Prof. dr Esad Jakupovi Prof. dr Branko Sari Doc. dr Tomislav Vujinovi

01.10.-03.11.13. 11.10.2013. 18.10.2013. 25.10.2013. 01.11.2013. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 06.01.-16.02.14. 02.12.-05.01.14.

Ponedjeljak Srijeda Petak Petak Petak Petak Ponedjeljak Srijeda Petak Subota Petak

2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 15,30-16,30 15,30-16,30 15,30-16,30 14,30-16,30

A1

Orjentacija na studij - seminar

A1

5.06.04.005. 1.02.11.003. 1.06.07.001 2.15.01.001. 6.03.a

Mundologija Fizika sa biofizikom Via matematika (opti kurs) Materijali i tehnologije obrade Strani jezik - prvi

2+2 2+2 2+2 2+2

16.00-19.00 13.30-16.30 16.00-19.00 13.00-16.00 17.00-20.00

A1 9 8 Gemit 3

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 10

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
II godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 3. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.11.001 2.09.04.001. Osnove teorije sistema i upravljanja Sistemski softver (operativni sistemi) Principi programiranja Osnovi mainstva i mainske tehnike Osnovi elektrotehnike i elektronike Osnove zatite ivotne sredine Naziv predmeta

Prof. dr uro Miki Prof. dr Duan Starevi

04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14.

Utorak etvrtak
Ponedeljak* Srijeda* Petak Subota Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota

2+2 2+ 2

09.00-12.00 13.00-16.00
17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 13.00-16.00 13.00-16.00

A1
IT IT 8,4 9 IT IT A2 A2

2.09.06.001. 2.11.07.001. 2.03.04.051. 1.07.01.001.

Prof. dr Zoran Avramovi Doc. dr Tomislav Vujinovi Doc. dr Goran ukanovi Prof. dr Veljko uki

02.12.-05.01.14. 01.10.-03.11.13. 04.11.-01.12.13. 02.12.-05.01.14.

2+ 2 2+2 2+2

Ponedeljak Srijeda Ponedeljak Utorak Srijeda Petak

09.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 09.00-12.00

11 3 4 5 6

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 11

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
II godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 3. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.11.001 2.09.04.001. Osnove teorije sistema i upravljanja Sistemski softver (operativni sistemi) Principi programiranja Osnovi mainstva i mainske tehnike Osnovi elektrotehnike i elektronike Osnove zatite ivotne sredine Naziv predmeta

Prof. dr uro Miki Prof. dr Duan Starevi

04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14.

Petak
Ponedeljak* Srijeda* Petak Subota Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota

2+2 2+ 2

17.00-20.00
17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 13.00-16.00 13.00-16.00

A2
IT IT 8,4 9 IT IT A2 A2

2.09.06.001. 2.11.07.001. 2.03.04.051. 1.07.01.001.

Prof. dr Zoran Avramovi Doc. dr Tomislav Vujinovi Doc. dr Goran ukanovi Prof. dr Veljko uki

02.12.-05.01.14. 01.10.-03.11.13. 04.11.-01.12.13. 02.12.-05.01.14.

2+ 2 2+2 2+2

Subota Subota Petak Subota

09.00-12.00 09.00-12.00 17.00-20.00 09.00-12.00

12 12,11 12

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 12

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
III godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 5. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 5.08.07.005. 5.08.03.005. 2.09.03.009. 2.11.27.051. 2.05.04.001. 2.05.04.003. Savremena pedagogija Didaktiki sistemi Projektovanje informacionih sistema Obnovljivi izvori energije Osnove graevinarstva i arhitekture Modelovanje i konstruisanje Naziv predmeta

Doc. dr Jovan Vukoje Doc. dr Jovan Vukoje Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Esad Jakupovi Prof. dr Sneana Mitrovi Doc. dr eljko Stankovi

01.10.-03.11.13. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 02.12.-05.01.14.

Srijeda Petak Srijeda Petak Utorak Petak Utorak etvrtak Subota Petak Subota Subota

2+2 2+ 2 2+2 2+2 2+ 2 2+2

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 16.00-19.00 09.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 09.00-12.00 13.00-16.00

3,7 11 A2 7, A2 12 Gemit 3 IT IT

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 13

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
III godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 5. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 5.08.07.005. 5.08.03.005. 2.09.03.009. 2.11.27.051. 2.05.04.001. 2.05.04.003. Savremena pedagogija Didaktiki sistemi Projektovanje informacionih sistema Obnovljivi izvori energije Osnove graevinarstva i arhitekture Modelovanje i konstruisanje Naziv predmeta

Doc. dr Jovan Vukoje Doc. dr Jovan Vukoje Prof. dr Branko Latinovi Prof. dr Esad Jakupovi Prof. dr Sneana Mitrovi Doc. dr eljko Stankovi

01.10.-03.11.13. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 04.11.-01.12.13. 06.01.-16.02.14. 02.12.-05.01.14.

Subota Subota Petak Petak Subota Petak Subota Subota

2+2 2+ 2 2+2 2+2 2+ 2 2+2

09.00-12.00 09.00-12.00 17.00-20.00 16.00-19.00 09.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 09.00-12.00 13.00-16.00

Gemit 4, IT IT A1 9 12 Gemit 3 IT IT

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe

RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 14

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
IV godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 7. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 10.02.2014. Ispiti

REDOVNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.05.015. Softverski inenjering sa objektnim programiranjem RDBMS (SQL administracija & CASE alati) Vii programski jezici i RAD alati programiranje u C++ Naziv predmeta

Prof. dr Zoran Avramovi

01.10.-03.11.13.

Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Utorak* etvrtak* Petak Subota Utorak* Cetvrtak* Petak Subota

2+ 2

17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

IT IT IT,11 8, A2 IT IT 6 A2 IT IT IT 5

2.09.02.003.

Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13.

2+ 2

2.09.05.013.

Prof. dr Zoran Avramovi

02.12.-05.01.14.

2+ 2

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 15

RASPORED
Studijska grupa:

NASTAVNIKA INFORMATIKA
IV godina
Nastavno osoblje Trajanje

kolska godina 7. semestar


Sedmini raspored asova od 01.10.2013. Dnevni raspored Sala

2013 2014.
do 15.02.2014. Ispiti

VANREDNI STUDIJ
ifra A/ Obavezni predmeti 2.09.05.015. Softverski inenjering sa objektnim programiranjem RDBMS (SQL administracija & CASE alati) Vii programski jezici i RAD alati programiranje u C++ Naziv predmeta

Prof. dr Zoran Avramovi

01.10.-03.11.13.

Ponedjeljak* Srijeda* Petak Subota Utorak* etvrtak* Petak Subota Utorak* Cetvrtak* Petak Subota

2+ 2

17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 09.00-12.00

IT IT IT,11 8, A2 IT IT 6 A2 IT IT IT 5

2.09.02.003.

Prof. dr Zoran Avramovi

04.11.-01.12.13.

2+ 2

2.09.05.013.

Prof. dr Zoran Avramovi

02.12.-05.01.14.

2+ 2

NAPOMENE: U sluaju promjene rasporeda zbog razloga vie sile. studenti e biti na vrijeme obavjeteni putem studentske slube i/ili preko oglasne ploe
RASPORED RADA I ISPITA KOLSKA godina 2012/13

strana 16