You are on page 1of 19

Saveti za pripremanje PowerPoint prezentacija

Sadraj

Namena prezentacija Osnovni pojmovi Pravila pri izradi prezentacija Izlaganje prezentacije

Namena prezentacija
Kljune odluke nekd vie zvise od kvlitet prezentcije i umenosti prezenttor nego od relnih injenic koje se prikzuju. Ulog prezenttor je obino d istkne pozitivne strne nekog proizvod, d, po mogunosti, preuti loe osobine.

Namena prezentacija
Poznto je d ovek zpmti: 10 % od onog to proit, 20 % od onog to vidi, 30 % od onog to uje, 50 % od onog to vidi i uje, 70 % od onog to sm ke, 80 % od onog to vidi, uje i urdi.

Cilj prezentacije

Predvnje u koli, institutu, n fkultetu..., Odbrn diplomskog rd, Predstvljnje nunog rd, Prikzivnje projekt Predstvljnje godinjih rezultt rd preduze, Predstvljnje finnsijskog stnj preduze, Predstvljnje proizvod...

Izrada prezentacije
Definisnje cilj i nslov prezentcije Anliz strukture i broj slulc Anliz znnj slulc o temi Prikupljnje i sistemtizovnje mterijl Pisnje prezentcije Skrivnje, skrivnje, skrivnje... Priprem podsetnik Izbor prezentcionih urej Prob prezentcije...

Pravila pri izradi prezentacije


Prvi sljd nslovni, im posebn izgled s nzivom prezentcije, imenom utor i ostlim vnim podcim Uvodni sljd - sdrj tem o kojim se pri Ostli sljdovi - n vrhu nslov teme, slede vne stvke i predstvljju i podsetnik z predv

Tekst na slajdu
N sljdu ne sme d bude mnogo element, Sljd treb d sdri nslov i nekoliko krtkih tez, Obimniji sdrj rstviti n vie sljdov, N jednom sljdu ne sme d bude vie od 10 (6) redov, N sljdu kombinovti sliku i tekst,

Tekst na slajdu

Tekst - krtk i efektn, Tekst pisti u nekom neserifnom fontu (Aril, Verdn, Thom ...) runr, Serifni fontovi imju crtice n krjevim slov (Times New Roman, New Century Schoolbook ) - knjige

Grafiki i multimedijalni elementi

Grfikon je vizuelno prihvtljiviji nin predstvljnj brojev nego tbele.

Grafiki i multimedijalni elementi

Grfikoni, slike, nimcije - doprinose rzbijnju monotonosti predvnj. Prilikom izbor nimcij - biti pljiv d ne odvuku pnju slulc se prie predv.

Dizajn prezentacije

Dizjn - veom bitn Mnogo lepe i efektnije ko sljd pored tekst im i neke elemente dizjn (boj) Dizjn sljdov mor biti jednostvn i lep Sljdovi morju imti isti dizjn

Dizajn prezentacije
Oznk firme, redni broj sljd ili neki drugi znk koji se ponvlj, mor biti n svim sljdovim n istom mestu Pozdin svih sljdov u prezentciji mor biti ist Mor se koristiti ist em boj Ist boj slov mor imti n svim sljdovim isto znenje

Dizajn prezentacije
Kod izbor boje treb voditi run o prostoriji i svetlosnim uslovim u kojim e se prezentcij prikzivti: Ako je prostorij zmren pozdin moe biti tmn s svetlim slovim (plvo/uto). Ako je prostorij svetl ili osvetljen bolje je koristiti svetlu pozdinu s tmnim slovim. Voditi run o kontrstu boj.

Tranzicija slajdova

Efekt - povev trktivnost! Pnj - preterivnje stvr negtivn efekt!

Izlaganje prezentacije
Prob Izlgnje (predvnje) - probti. Trjnje: ne mnogo kre od predvienog vremen, li ni mlo due.

Trem Zbog mogue treme z izlgnje se mor pripremiti. Verujte u sebe! Prvih tri do pet reenic nuiti npmet!

Izlaganje prezentacije
Izlgnje Govorite jsno. Prijte ubedljivo. Svki put kd promenite sljd zstnite d pogledte t je n njemu i djte vreme publici d g pogled. Brzin izlgnj Ne priti brzo, jer sluoci treb d prihvte ono o emu prite. Ne priti sporo i monotono.

Izlaganje prezentacije
Lo predv moe d upropsti odlino urenu prezentciju! Dobr predv ne moe d poprvi utisk loe urenom prezentcijom!

Hvl n pnji!