You are on page 1of 2

E-MEDIA -- CHUYN CHO THU THIT B T CHC S

KIN
TEL: 043.8532468 0968 168 724
HOTLINE : 091.555.2031
WEBSITE: http://tochucsukienhanoi.tk
EMAIL: tiger.private.vn@gmail.com

CHO THU MA LN TRUNG THU R NHT


H NI
Chng ti l mt n v chuyn v s kin,
cho thu cc thit b phc v s kin, l
khi cng, ng th. L mt n v uy tn
hot ng trn mi min t quc, i ng
nhn vin nhit tnh. Chuyn cung cp cc
mt hng nh:

Cho thu bn gh, gh vip, gh da, gh xun ha.


Cho thu m thanh, loa i, nh sng sn khu.
Cho thu my chiu, ti vi...
Cho thu lu tri, nh tri, nh bt khng gian.
Cho thu PG, MC, Nhm ma, ca nhc.
Cho thu xic, o thut.
T chc s kin, khai trng, ng th
Trng hi, ma ln, trung thu
Dch v trang tr Noel, cung cp thit b, t chc GameShow.

Cht lng phc v tt, chu o, m bo ng tin m gi c phi


chng.

Mi chi tit vui lng lin h:


E-MEDIA -- 091.555.2031
TEL: 043.8532468 0968 168 724
HOTLINE : 091.555.2031
WEBSITE: http://tochucsukienhanoi.tk
EMAIL: tiger.private.vn@gmail.com

T CHC S KIN, CHO THU BN GH,LU TRI 091.555.2031


CHO THU PG-MC, CA S,O THUT,XIC 091 555 2031
CHO THU MA LN, KHAI TRNG, NG TH 091 555 2031
Cho thu bn gh, gh da, vip, gi r, h ni 091 555 2031
Cho thu loa i, m thanh, nh sng gi r 091 555 2031

DCH V T CHC S KIN - TET THIEU NHI 091 555 2031