You are on page 1of 2

Cng ty Thit k kin trc v ni tht E-MediaPro hot ng chuyn nghip trong lnh vc thit k kin trc xy dng.

v ni tht.

Bn l doanh nghip, c nhn hay mt t chc ang c nhu cu v xy dng, hy n vi chng ti ngay by gi. Chng ti s t vn cho bn nhng ng i nc bc t khi bt u n hon thin. X hi pht trin khin cho cuc sng ca mi ngi ngy cng bn rn, hi h hn.Sau nhng giy pht lm vic cng thng vn phng,chng ta, ai cng mun tr v vi cn nh ca mnh ngh ngi, th gin,tn hng giy pht vui v, hnh phc bn nhng ngi thn yu.V chc hn khi mun trang tr, ci to hoc xy mi ngi nh ca mnh,ai cng mun s l ni to nn cm xc hng khi, ti mi cho mi thnh vin thn yu trong gia nh. Vi tn ch hot ng ngi nh ca bn l nim hnh phc ca chng ti, nhm kin trc s-k s ca E-Media Pro s mang n cho bn mt khng gian sng ch thc,bin m c ca bn tr thnh hin thc. E-Media Pro c thnh lp vi i ng kin trc s, k s giu thnh tch trong hc tp v cng tc, cng vi s dn dt ca cc KTS c uy tn trong gii KTS Vit Nam, t c nhiu gii thng kin trc trong nc v ngoi nc. Qua rt nhiu cng trnh thit k v thi cng khp mi ni trn t nc Vit Nam, chng ti lun t ho l n v thit k uy tn v cht lng. Bng nhng n lc khng bit mt mi ca ton th cn b nhn vin,E-Media Pro tng bc khng nh cht lng dch v v uy tn tuyt i vi khch hng trong lnh vc t vn thit k kin trc Rt nhiu d n ln, yu cu cao v cht lng thit k c khch hng tin tng giao cho chng ti t vn thit k. LNH VC HOT NG CHNH : T vn thit k kin trc ni tht nh . T vn thit k ni tht bit th. Thi cng ni tht.

Tel Email

: 0968 168 724 | 0985 688 752 : tiger.private.vn@gmail.com

Website : http://thietkekientrucpro.tk/ | http://stone86.byethost7.com/