You are on page 1of 2

FAIL PBS PEKA

A. FAIL INDUK PEKELILING DAN SURAT-SURAT SIARAN/MAKLUMAN MINIT MESYUARAT SURAT LANTIKAN PENTAKSIR CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH CARTA ORGANISASI PEMANTAUAN PBS SEKOLAH CARTA ALIRAN KERJA PELAN TINDAKAN MAKLUMAT PENTAKSIR JADUAL PERSENDIRIAN PENTAKSIR MODUL PBS (CD JPNJ & TAMBAHAN LAIN JIKA ADA) ASSESSMENT GUIDE CONTOH-CONTOH INSTRUMENT PEMANTAUAN

B. FAIL SKOR INDIVIDU (INDIVIDUAL SCORE FORM-ISF DAN FIS ) CONTOH EVIDENS (GAMBAR / RAKAMAN VIDEO / CD / SKRAP BOOK / FOLIO / CARTA / WORKSHEET / DLL YANG BERKAITAN) C. FAIL SKOR INDUK (MASTER SCORE FORM-MSF)

NOTA : - KPS - Fai A!B!"a# C - PS - Fai B! C "a# D - P$#%i&'a#a# Fai "i ($&'a( %a#) *$ a&a( "a# &+"a, "i a-*$* ( Bi i- Sai#* / P$'$.i-*aa# )

CONTOH LABEL FAIL


KOD SEKOLAH KOD KURIKULUM FAIL INDUK

CBA//01///1///1/PEKA/(A)
FAIL ISF

CBA//01///1///1/PEKA/(B)
FAIL MSF

CBA//01///1///1/PEKA/(C)
FAIL E2IDEN

CBA//01///1///1/PEKA/(D)