You are on page 1of 2

1

Огляд громадських заходів які проводить
Львівська міська рада
Юлія Лук’янова1, Оксана Тимовчак-Максимець2
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний
університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
1. E-mail: lukyanova.julie@gmail.com
2. E-mail: linoks@gmail.com
This article presents a classification of social events organized by Lviv City
Council. The author gives their characteristic, describes the target audience and
main goals.
Ключові слова – громадські заходи, виставково-ярмаркові заходи, урочисті
заходи, інформаційні заходи, благодійні заходи, навчальні заходи, промоційні
заходи, Львівська міська рада, органи місцевого самоврядування.

I. Вступ
Діяльність будь-якого органу державної влади чи місцевого
самоврядування неможлива без щоденного проведення різноманітних
заходів, які всебічно висвітлюють результати його роботи в очах
громадськості та ЗМІ. Саме тому, для грамотної організації
інформаційного забезпечення цих подій спершу слід виділити та
узагальнити їх основні види. Було запропоновано класифікацію, а також
подано характеристику, визначено цільову аудиторію, мету, завдання
основних видів заходів, які організовує міська рада.

II.

Основна частина

Інформація про основні заходи, які проводить Львівська міська рада
міститься в архіві подій на офіційному сайті (http://city-adm.lviv.ua)
установи, а також у графіках проведення конкретних видів заходів та
окремих документах, які стосуються їх організації. На основі цих даних
можна виділити такі групи подій, що проводить міська рада:
1. Святкові, урочисті (наприклад: новорічно-різдвяні заходи
тощо).
2. Інформаційні: прес-конференції та брифінги, презентації
проектів, громадські слухання.
3. Благодійні:
акції,
вечірки,
концерти
(наприклад.:
благодійний марафон «Львів соціальний», благодійна акція
«Биття сердець», «Подаруймо дітям радість» та ін. [2]).
4. Виставково-ярмаркові
(наприклад:
виставка-ярмарок
"Львівський
товаровиробник",
ярмарок-фестини
"Львів – столиця ремесел" [2]).

2
5.

Промоційні: форуми, акції (наприклад: Львівський
інноваційний форум, Форум місцевого самоврядування,
Форум видавців [2]).
6. Навчальні: семінари, тренінги, майстер-класи (наприклад:
тренінги з основ підприємницької діяльності «Вчимося
бізнесу», круглий стіл «Купуй львівське!», майстер-клас
«Ключові фактори успішного бізнесу» [2]).
Благодійні заходи мають на меті підтримку різних категорій
потребуючих громадян — це люди з вадами здоров'я, люди похилого
віку, діти з потребуючих сімей та ін.
Метою прес-конференцій та брифінгів є інформування громадськості
про певні події чи роботу, що проводиться міською радою. Надання
городянам розгорнутої інформації про нові проекти, які збирається
реалізувати міська рада реалізується через їх презентації. Цільова
аудиторія – представники ЗМІ.
Мета громадських слухань – ознайомлення з думками, враженнями,
зауваженнями та пропозиціями мешканців міста з проблеми чи заходу,
які міська рада збирається організувати.
На меті виставково-ярмаркових заходів є створення сприятливих
умов залучення інвестицій і кредитів, зміцнення міжнародних зв'язків,
підвищення міжнародного іміджу держави, розвитку ділового туризму,
активізації інноваційного процесу та виробничої кооперації [1].
Навчання, семінари, тренінги, майстер-класи мають на меті здобуття
мешканцями нових знань, умінь та навичок у різних сферах відповідно
до теми проведення. Мета круглих столів – зміцнення партнерства,
обмін знаннями, досвідом, активізація громадськості.

Висновок
Отже, Львівська міська рада проводить низку заходів різних
напрямків, які умовно можна поділити на шість груп: святкові або
урочисті, інформаційні, благодійні, виставково-ярмаркові, промоційні
та навчальні. Загальною метою цих заходів є активізація співпраці
органів місцевого самоврядування та мешканців міста, а також
реалізація принципу публічності та відкритості діяльності органів
влади.

Література
1. Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні [Текст]:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065 //
Офіційний вісник України : Збірник нормативно-правових актів. - К., 2007.
- N 65. - С. 15-21.
2. Анонси ЛМР [Електронний ресурс] // Сайт Львівської міської ради. – Режим
доступу: http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/events